Storskogsbrukets sektorsansvar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Storskogsbrukets sektorsansvar"

Transkript

1 Storskogsbrukets sektorsansvar Åke Granqvist Bergvik Skog Örebro

2 Vad är Bergvik Skog? Bildades 2004, säte i Falun Marker från Stora Enso resp Korsnäs 1,9 Mha produktiv (2,3 Mha tot) 50 milj plantor, 12 milj för marknaden Årlig avverkning 7 Mm 3 fub Inga industrier ha i Lettland Vindkraftsprojekt Örebro Finansiella mål Långsiktig värdeökning i skogen Jämn årlig avkastning Ägare Försäkringsbolag, pensionsfonder, övriga kapitalförvaltare 52% Stora Enso 43% Korsnäs 5%

3 Vad innebär sektorsansvaret för Bergvik Skog? 1. Övergripande 2. Skogsskötsel 3. Biobränsle 4. Största utmaningarna

4 1. Övergripande Uthållig virkesproduktion Stor valmöjlighet i framtida virkesutnyttjande Uthålligt brukande Skogsvårdslagen FSC- och PEFC-certifikat Miljöaspekten fungerande ekosystem bevarad biologisk mångfald på landskapsnivå men inte blockera nyttjande! Uthålligt nyttjande av förnybar resurs måste vara ok! Stor markägare stort ansvar Miljö Ekon. Social Det ska vi leva upp till utifrån våra förutsättningar!

5 2.1 Skogsskötsel - föryngring Ny skog efter avverkning Produktiv Trädslag efter ståndort Efterfrågad kvalitet Så snabbt som möjligt Markberedning Plantering Förädlat plantmaterial

6 2.2 Skogsskötsel - röjning Ungskogsröjning ingen senareläggning! Slutröjt senast vid 5 m Trädslag efter ståndort För största valmöjlighet i fortsatt skötsel Ger robusta bestånd minskat tillsynsbehov För viltfoderproduktion röjda bestånd ger mer! Tall sidokvistar i beteshöjd största älgfoderresursen Löv stubbuppslag flyttar ner fodret i beteshöjd igen särskilt viktigt vid förekomst av flera hjortdjursarter Bestånd som viltet kan röra sig i inga täta vassruggar Miljö oröjda hänsynsytor o vissa kantzoner 10-20% löv generellt, röjning för lövuppslag i vissa kantzoner För en bra gallringsekonomi

7 2.3 Skogsskötsel - gallring Gallringsuttag styrs av skötselbehov 2 Mm 3 fub 2010 Enskilda trädets utveckling i fokus Kronutveckling Dimensionsutveckling Robusta träd och bestånd Kräver mindre tillsyn Stamantalsmall Riktlinjer för stamval i huvudsak underifrån Miljö ogallrade hänsynsytor o vissa kantzoner bevara lövandel, gallring för lövdominans i vissa kantzoner

8 Stammar/ha Förband (m) 1,5 1,6 1,7 Bergvik Skogs skötselprogram "Allt på ett kort" , ,9 2,0 2, ,4 2,6 2,8 3,0 3,3 3, ,0 4,5 5,0 0 Plantantal barr Lägsta plantantal barr vid åk Högsta stamantal inklusive löv efter slutröjning Övre höjd (m) Högsta övre höjd för gallring på olika ståndortsindex 28

9 2.4 Skogsskötsel - slutavverkning Uthållig nivå aldrig behöva sänka avverkningen Företagstaxeringar ca vart 10:e år Färska data Säkrare uppgifter än i beståndsregister Planering bidrar till bevarad biologisk mångfald Naturvärdesbedömning o -hänsyn på avverkningsobjektet Landskapsperspektiv, unik möjlighet för stor markägare

10 3. Biobränsle Branschdrivna processer Biprodukter - bark, spån, torrflis, svartlut mm Slutanvända produkter energiåtervinning Samhällsdrivna processer inte ett primärt intresse för skogsbruket/-industrin att driva men ger effekter i skogsbruket GROT-täkt förenklad och bättre markberedning ökade körskador spår och kompaktering försenad skogsvård vid avbarrning på hygge näringsförluster Stamtäta gallringar Bergviks skötselprogram skapar inga nya bränsletäkt reducerar yngelmaterial för märgborre ger möjlighet till maskinell rotrötebehandling näringsförluster Samhället bör ta större ansvar att sluta kretsloppet pos neg neg neg pos pos neg

11 4.1 Största utmaningarna ny kunskap Efterfråga angelägen forskning Delta i rådgivande grupper mm Markvärd för försöksverksamhet Finansiär i relevanta områden Exempel snytbagge Hyggesvila förstärker problem med konkurrerande vegetation Avgångar ger luckiga, ojämna föryngringar Försenar ungskogsutveckling Ger tillväxtförluster pga dålig slutenhet Bergvik arbetar med två olika skydd Bugstop vax (endast gran) Conniflex lim och sand Exempel löv- och blandskogsskötsel

12 4.2 Största utmaningarna - viltbete Fördröjer plant- o ungskogsutveckling Orsakar kvalitets- o värdeförluster Orsakar volymtillväxtförluster Fel trädslag i ungskogar Direkt älgen håller tillbaka vissa arter Indirekt skogsägare avstår från tall Sänker möjligt biobränsleuttag Naturlig restaurering av betesresursen nödvändig Bergvik initiativtagare till samverkan i olika sammanhang

13 4.3 Största utmaningarna - klimatändringar Plantor måste klara dagens klimat och väder Etablerade träd är tåligare Högre medeltemperatur Längre vegetationsperiod Större näringsutbud Högre nederbörd under vegetationsperiod - dikning Lägre nederbörd under vegetationsperiod? Klimatändringar (30 år) kan pareras med omloppstiden

14 4.4 Största utmaningarna - teknikutveckling Kostnadsläge Skogsvård Avverkning Körskador Allmänt inte nöjda med situationen skogsbruket tar samlat grepp i vattenvårdsfrågan Den samhällsdrivna GROT-täkten förvärrar situationen Ytterligare en maskinoperation, ofta på fel årstid Skyddande grenar körs bort Bergvik undviker bränsletäkt där riset behövs för markskydd Teknik för askhantering och spridning inte fullgången Klimatförändringar försvårar Snabbare och mer frekventa vädersvängningar kring nollan Mer nederbörd sommartid

15 Slutord Som stor skogsägare kan vi bara agera enligt samhällets spelregler Högt ställda ambitioner avseende både produktions- och miljöfrågor Enskilda åtgärder kan trots detta ur ett särintresses perspektiv alltid kritiseras Vi har fått frihet under ansvar låt oss hantera denna! T A C K!

viltvård i skogen Svenska Jägareförbundet Viltvård för ett rikare landskap

viltvård i skogen Svenska Jägareförbundet Viltvård för ett rikare landskap viltvård i skogen Svenska Jägareförbundet Viltvård för ett rikare landskap Ett varierat skogslandskap med stora inslag av lövträd ger goda förutsättningar för vilt och mångfald. Viltvård i skogslandskapet

Läs mer

Verktygslåda. för ökad lönsamhet i familjeskogsbruket

Verktygslåda. för ökad lönsamhet i familjeskogsbruket Verktygslåda för ökad lönsamhet i familjeskogsbruket 1 Målinriktat skogsbruk Planera ditt skogsföretag Att vara skogsägare är att vara företagare. Att vara företagare är som att köra bil. Först måste du

Läs mer

Styrande dokument beslutat av GD. Förvaltning av skogsfastigheter STATENS FASTIGHETSVERK

Styrande dokument beslutat av GD. Förvaltning av skogsfastigheter STATENS FASTIGHETSVERK Styrande dokument beslutat av GD skogsfastigheter skogsfastigheter (1) Styrande dokument förvaltning av skogsfastigheter innehåller: Policy Skogsbrukspolicy Skogsbrukspolicy Policy 3(1) Skogsbrukspolicy

Läs mer

Skogspolicy för Sandvikens kommuns skogar

Skogspolicy för Sandvikens kommuns skogar Skogspolicy för Sandvikens kommuns skogar Sammanfattning...3 Beskrivning av kommunens skogsmarksinnehav...4 Övergripande mål med skogen...4 Olika kategorier skog...5 Bebyggelsenära skog...5 Rekreationsskog...6

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2012

Hållbarhetsredovisning 2012 Hållbarhetsredovisning 2012 Bergvik Skog hållbarhetsredovisning 2012 1 Bergvik Skog hållbarhetsredovisning 2012 Årsredovisning 2012 Hållbarhetsredovisning 2012 2012 1 Innehåll VD har ordet 4 Om Bergvik

Läs mer

SCA Skog. Contortatall Umeå 2015-02-10

SCA Skog. Contortatall Umeå 2015-02-10 SCA Skog Contortatall Umeå 2015-02-10 Kort historik 50-talet (40-60 m 3 sk/ha) Avveckling av skräpskogar Björkavverkningar 60-talet Inriktning mot gles äldre skog Öka tillväxten med gödsling 70-talet Lite

Läs mer

Mer skogsbränslen Så påverkar det skog och miljö

Mer skogsbränslen Så påverkar det skog och miljö Mer skogsbränslen Så påverkar det skog och miljö Vill du läsa mer? Den här publikationen är en förkortad och anpassad version av Energimyndighetens rapport Konsekvenser av ett ökat uttag av skogsbränslen

Läs mer

Certifierad skog enligt FSC och PEFC

Certifierad skog enligt FSC och PEFC Certifierad skog enligt FSC och PEFC Innehåll Certifiering av skogsbruk "Att låta Holmen certifiera min skog var ingen uppoffring, det var en självklarhet." Sid. 4 Konsumenternas efterfrågan på certifierade

Läs mer

Korsnäs Din skogliga partner

Korsnäs Din skogliga partner Korsnäs Din skogliga partner Björk efterfrågat sortiment? sid 2 Valmöjligheterna när du står i en butik är oändliga. Varje förpackning är inriktad på att locka konsumenten till köp. Det gäller att ha en

Läs mer

skogsskötsel gallring i barrskog

skogsskötsel gallring i barrskog skogsskötsel gallring i barrskog Gallring ökar lönsamheten i skogsbruket. Genom att ta bort de mindre värdefulla träden och låta de bästa växa kvar ökar värdetillväxten i skogen. En nettointäkt fås tidigt

Läs mer

Värdetrappan steg för steg till en värdefull skog

Värdetrappan steg för steg till en värdefull skog Värdetrappan steg för steg till en värdefull skog Förvaltning Att äga skog är ett långsiktigt projekt, där varje delbeslut påverkar slutresultatet. Rätt beslut från återväxt till slutavverkning ger dig,

Läs mer

Kvalitet från planta till planka

Kvalitet från planta till planka beståndsavveckling skördetid Kvalitet från planta till planka en serie med tankar för ditt skogsbruk från AB Karl Hedin 1 AB Karl Hedin är en familjeägd sågverks-, emballage- och handelskoncern med verksamhet

Läs mer

Din skog syns bättre om den märks

Din skog syns bättre om den märks Din skog syns bättre om den märks FSC -certifiering av mindre skogsbruk ett starkt konkurrensmedel Alltfler konsumenter frågar efter FSC -märkta produkter. FSC-märket berättar att en vara innehåller virkesråvara

Läs mer

Korsnäs Din skogliga partner

Korsnäs Din skogliga partner Korsnäs Din skogliga partner Gallringskvitto i praktiken Korsnäs gallringskvitto innehåller två delar, en beståndskarta och en beståndsbeskrivning och dessa beskriver hur din skog ser ut efter en gallring.

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige den 8 december 2010, 214 Dnr: 318/10-831. Strategi för Båstads kommuns skogsinnehav

Antagen av kommunfullmäktige den 8 december 2010, 214 Dnr: 318/10-831. Strategi för Båstads kommuns skogsinnehav Antagen av kommunfullmäktige den 8 december 2010, 214 Dnr: 318/10-831 Strategi för Båstads kommuns skogsinnehav 2 (9) Innehållsförteckning sid Bakgrund 3 Skogens rekreationsvärde 4 Viltvård 4 Övergripande

Läs mer

Redovisning angående älgförvaltning och skog/vilt-balansen

Redovisning angående älgförvaltning och skog/vilt-balansen PM 1(21) Datum 2015-02-13 Diarienr 2014/2 Redovisning angående älgförvaltning och skog/vilt-balansen Sammanfattning Viltskador av älg på ung skog har under flera decennier varit ett svårt problem för skogsbruket.

Läs mer

DUBBEL TILLVÄXT HON FIXAR MED VANLIGA PLANTOR FÖR FRAMTIDENS SKOGSBRUK. Nr 3 2011 SKOGFORSK TESTAR INVERS- MARKBEREDNING CONTORTA NORRLANDS -TURBON

DUBBEL TILLVÄXT HON FIXAR MED VANLIGA PLANTOR FÖR FRAMTIDENS SKOGSBRUK. Nr 3 2011 SKOGFORSK TESTAR INVERS- MARKBEREDNING CONTORTA NORRLANDS -TURBON Nr 3 2011 FORSKNING FÖR FRAMTIDENS SKOGSBRUK SKOGFORSK TESTAR INVERS- MARKBEREDNING CONTORTA NORRLANDS -TURBON MÖT SKOGSFÖRETAGEN MED NY TILLVÄXT- STRATEGI SMART PLANERING SKONSAM DRIVNING HON FIXAR DUBBEL

Läs mer

Långsiktigt värdeskapande Års- och hållbarhetsredovisning 2008

Långsiktigt värdeskapande Års- och hållbarhetsredovisning 2008 Långsiktigt värdeskapande Års- och hållbarhetsredovisning 2008 Sveaskog i korthet Sveaskog är Sveriges ledande skogsföretag. Vi säljer timmer, massaved och biobränsle. Dessutom jobbar vi med markaffärer

Läs mer

Skogsskötselserien Gallring Första upplagan, januari 2009 Andra omarbetade upplagan, april 2015. Författare: Eric Agestam, Skog Dr, universitetslektor

Skogsskötselserien Gallring Första upplagan, januari 2009 Andra omarbetade upplagan, april 2015. Författare: Eric Agestam, Skog Dr, universitetslektor GALLRING Skogsskötselserien är en sammanställning för publicering via Internet av kunskap om skogsskötsel utan ställningstaganden eller värderingar. Texterna har skrivits av forskare och har bearbetats

Läs mer

Ett renskötselanpassat skogsbruk. Foto: Inger Hellman

Ett renskötselanpassat skogsbruk. Foto: Inger Hellman Ett renskötselanpassat skogsbruk Foto: Inger Hellman Ett renskötselanpassat skogsbruk Följande åtgärder, som utvecklas i denna policy, är viktiga för att utveckla förhållandet mellan rennäring och skogsbruk:

Läs mer

Södras skogscertifiering

Södras skogscertifiering Södras skogscertifiering 2 SÖDRA SKOGSCERTIFIERING 2015 Innehåll 5 Certifiering för ett ansvarsfullt skogbruk 7 Gemensamma baskrav för FSC och PEFCTM 9 Skogsbruksstandard 13 Miljöstandard 24 Social standard

Läs mer

Död ved i levande skogar. Hur mycket behövs och hur kan målet nås?

Död ved i levande skogar. Hur mycket behövs och hur kan målet nås? Död ved i levande skogar Hur mycket behövs och hur kan målet nås? R A P P O RT 5413 OKTOBER 2005 Död ved i levande skogar Hur mycket behövs och hur kan målet nås? Redaktörer Johnny de Jong och Malin Almstedt

Läs mer

Så når vi en biobaserad ekonomi. Ett inspel från Lantbrukarnas Riksförbund

Så når vi en biobaserad ekonomi. Ett inspel från Lantbrukarnas Riksförbund Så når vi en biobaserad ekonomi Ett inspel från Lantbrukarnas Riksförbund Version 1 juni 2015 Innehåll Bakgrund... 3 Vad är en biobaserad ekonomi?... 4 Strategier för biobaserad ekonomi... 5 Finlands nationella

Läs mer

Information om skogsskötsel i brandområdet

Information om skogsskötsel i brandområdet Information om skogsskötsel i brandområdet Stora risker med att beträda brandhärjade områden Miljöhänsyn vid avverkning Kulturmiljöhänsyn Stöd för prioriteringar bland avsättningar Plantering Sådd Skadeinsekter

Läs mer

Svensk PEFC Skogsstandard

Svensk PEFC Skogsstandard Svenska PEFC ek för Svensk PEFC Skogsstandard PEFC SWE 002:3 Innehåll Svensk PEFC skogsstandard... 4 1 Introduktion... 4 2 Skogsskötselstandard... 5 2.1 Aktivt, ekonomiskt skogsbruk... 5 2.2 Skogsbränsle...

Läs mer

Fungerande naturvård i skogen? Tänkbara vägar att klara antagna naturvårdsmål ett försök 101020/mn

Fungerande naturvård i skogen? Tänkbara vägar att klara antagna naturvårdsmål ett försök 101020/mn Fungerande naturvård i skogen? Tänkbara vägar att klara antagna naturvårdsmål ett försök 101020/mn MÅLSÄTTNING Klara riksdagens mål om biologisk mångfald i skogen till så låg samhällsekonomisk kostnad

Läs mer

Institutionen för skogens produkter En studie av utvecklingen av drivningsnettot i skogsbruket

Institutionen för skogens produkter En studie av utvecklingen av drivningsnettot i skogsbruket Institutionen för skogens produkter En studie av utvecklingen av drivningsnettot i skogsbruket A study of the net conversion contribution in forestry Emil Lindström Examensarbeten ISSN 1654-1367 Nr 12

Läs mer

Bli en bättre beställare. för bättre ekonomi i ditt skogsbruk. - och det är du som bestämmer.

Bli en bättre beställare. för bättre ekonomi i ditt skogsbruk. - och det är du som bestämmer. Bli en bättre beställare Det är Röj din i tid skog för bättre ekonomi i ditt skogsbruk - och det är du som bestämmer. Handbok gjord inom projektet Bättre plantskogar i Nyland, 2014 Finansiär: NTM-centralen

Läs mer

1 av 6 2009-10-08 15:22

1 av 6 2009-10-08 15:22 Naturkultur - frälsning eller villolära? - www.skogsstyrelsen.se 1 av 6 2009-10-08 15:22 Anpassa sida Webbkarta Söksida Startsida Kontakt/adresser Om Skogsstyrelsen Lediga tjänster International Startsida

Läs mer

Skogsskötselserien nr 6, Röjning Skogsstyrelsen, Nils Pettersson, Nils Fahlvik och Anders Karlsson, 9 mars 2012.

Skogsskötselserien nr 6, Röjning Skogsstyrelsen, Nils Pettersson, Nils Fahlvik och Anders Karlsson, 9 mars 2012. Röjning Skogsskötselserien är en sammanställning för publicering via Internet av kunskap om skogsskötsel utan ställningstaganden eller värderingar. Texterna har skrivits av forskare och har bearbetats

Läs mer