Skogsbruket som praktisk klimatförvaltare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skogsbruket som praktisk klimatförvaltare"

Transkript

1 Skogsbruket som praktisk klimatförvaltare Bo Karlsson, Skogforsk Till stor del baserat på material från Göran Örlander, Södra

2 Jordbrukets roll som klimatförvaltare Biomassaproduktionsom exempel på samspel mellan praktik och politik Bo Karlsson, Skogforsk

3 Dagens Industri Göran Örlander Skogsskötselchef, Södra Skog Prof. skogsskötsel

4 Bakgrund Svenskt skogsbruk, -vad ska vi anpassa oss till? Högre medeltemperatur och längre vegetationsperiod Varmare vintrar Mer nederbörd, speciellt i väster, men större risk för torka, speciellt i östra delarna Större stormfrekvens? Klimatberedningen, 2008 Övergripande temperaturmål Högst 2 grader temperaturhöjning Koncentrationsmål Högst 400 ppm CO2 Produktionsförändring, %, , gran, klimat och sårbarhetsutredningen A2 scenariot.

5 Skog - en förnybar resurs Skogen är ingen energikälla, men en fantastisk solfångare Fotosyntesen, grunden för allt liv Energi Koldioxid Syre Faktaruta: Koldioxid + Vatten Socker (ved) + Syre 1,5 kg + 0,6 kg 1,0 kg + 1,1 kg Biomassa 6 C 2 O + 6 H 2 O C 6 H 12 O O 2 Vatten

6 Skogen som kolkälla/kolsänka Källa Fakta Skog nr

7 Skogsbruk och klimat två principiella vägar att gå Adaptation Anpassa skogsskötseln till ett förändrat klimat Mitigation Öka CO 2 -upptaget i skogen och förbättra utnyttjandet av råvaran

8 Skogsbruk och klimat så motverkas klimateffekterna! Öka arealen skog (minska avskogningen) Öka förrådet av kol per hektar = högt virkesförråd! Använd skogsprodukter för att ersätta CO 2 -utsläpp från fossila bränslen = hög produktion!

9 Det finns två vägar att minska halten av CO 2 i atmosfären 1. Minska emissionerna 2. Ta upp koldioxid och lagra den Skog (ved) har den unika egenskapen att kunna göra båda sakerna!

10 Den globala kolcykeln (miljarder ton C) 7,2 Atmosfär ,0 i årlig ökning 1,0 Fossila bränslen 3500 Landvegetation inklusive mark ,2 Havet Källa: IPCC 2007; Climate Change 2007

11 Upptag av CO 2, milj. ton Avverkning, CO 2 milj. ton Beräknade CO 2 -balanser i svenskt skogsbruk, dagsläget, tillväxt 110 milj m3sk, avverkning 90 milj. m3sk Källor: Riksskogstaxeringen, Skogsstyrelsen, Nilsson, P-O, IVL 2008, NIR 2005 Upptag av CO 2 Nyttjande (avverkning) Stubbe, rötter Grenar och toppar Stam Mark Kvar i skogen Avverk ning "Skogssänka" Stubbe, rötter kvar Grenar och toppar kvar Grenar och toppar, uttag Stam, uttag

12 Skog och klimat, Sveaskogs utredning (The role of the forest in climate management, Sveaskog 2008) Effekter på kolbalansen (miljoner ton CO 2 ) Sveriges totala utsläpp av CO 2 motsvarar ca 50 miljoner ton CO 2 Effekt i Sverige Effekt utomlands Summa Skogsbruk som idag Ökat biomassauttag Tillväxt +50%

13 Knappt hälften av världens skogar utnyttjas som produktionsskogar

14 Kan skogsbruket bidra till att lösa problemet med klimatförändringar? Skogarnas utveckling de senaste 15 åren, - årlig avskogning i procent samt årlig förändring av produktionsskogarnas virkesförråd, enligt FAO och Svenska Riksskogstaxeringen Världen SÖ Asien Europa Sverige Avskogning, förändring av skogsareal, % per år Förändring av virkesförråd, % per år - 0,2-0,9 + 0,1 +0,1 ± 0,0-1,0 + 0,3 +1,0

15 Virkesvolym, Götaland, miljoner m3sk I Sverige har virkesförråden ökat, 1 % per år, - i Götaland ännu snabbare! Samtidigt ökar årliga tillväxten och avverkning mer än 1 % per år! Mer än 1%/ år! Kan det svenska exemplet exporteras till resten av världen?

16 Klimatsystem i obalans Ökad mängd i atmosfären 4,0 Upptag i vegetation och mark 1,0 1,0 Utsläpp och upptag av C i miljarder ton per år Upptag i haven 2,2 Utsläpp från mänsklig verksamhet 7,2

17 Om världens produktionsskogar sköttes som de svenska skogarna Avskogning och beskogning i balans Minskade skador: 50 % Årligt ökad tillväxt, avverkning och stående virkesvolym som i Sverige.

18 Vision Nyttjande av produktiv skogsmark enligt svensk modell 1,4-2,1 Utsläpp och upptag av C i miljarder ton per år Utsläpp från mänsklig verksamhet 7,2 En halvering av Stopp av global skogsskador 0,5-1,0 avskogning 0,6-1,5 Upptag i vegetation och mark 1,0 Upptag i haven 2,2

19 Så här klimatkompenserar vi oss idag (ATL )

20 Kan vi inte göra det här också? (ATL )

21 Energibalans för bioetanol - internationella studier 1,8-5,2 (6) 1-2,2 (8) 1,2-2,6 (7) 0,7-2,2 (15) Fri tolkning efter Börjesson 2007

22 Behov av andelen åkermark i olika delar av världen för att ersätta 10% av transportbränsle agro-bio bränsle EU-15 72% Canada 36% US 30% Världen 9% Polen 6% Brasilien 3% Vilket utrymme finns över för matproduktion?

23 Perspektiv 1890 användes 1/3 av den svenska åkermarken till bioenergi. Det mesta var havre till hästar!

24 Vad görs aktivt i Sverige Regeringsuppdrag om intensivodling av skog (SLU) Regeringsuppdrag om ökad användning och tillgång på förädlat material (Skogforsk) Regeringsuppdrag om ökat biobränsleuttag (Skogforsk) Regeringsuppdrag om ökad produktion (Skogsstyrelsen)

25 Sammanfattning Skog (ved) har den unika egenskapen att både kunna ta upp och lagra koldioxid men också att minska emissionerna I svensk skog binds stora mängder kol (kolsänka), samtidigt som vi kan avverka och ersätta (fossil) energikrävande produkter och fossil energi. Störst klimatnytta erhålls om Energikrävande produkter (betong, stål etc.) ersätts med skogsprodukter Fossil energi ersätts med biobränsle Kol binds i skogen ( skogssänka ) Varje välskött skogsfastighet är betydelsefull. Klimatnyttan kan ökas genom Bättre tillvaratagande av biomassa Ökad skogsproduktion Men detta måste ske med bevarande av biodiversiteten och skogens övriga värden!

26 Nio av tio nordbor vill att de nordiska länderna intensifierar samarbetet inför klimatmötet i Köpenhamn.

hållbar affärsmodell för framtiden

hållbar affärsmodell för framtiden hållbar affärsmodell för framtiden Vår affärsmodell bygger på det vi tror är rätt i ett långsiktigt perspektiv. Långsiktigheten följer den tradition som Södras medlemmar i generationer har arbetat efter

Läs mer

UTGIVEN I SAMARBETE MELLAN. Boreala skogar i klimatperspektiv HUGGA ELLER SKYDDA?

UTGIVEN I SAMARBETE MELLAN. Boreala skogar i klimatperspektiv HUGGA ELLER SKYDDA? UTGIVEN I SAMARBETE MELLAN Boreala skogar i klimatperspektiv HUGGA ELLER SKYDDA? 1 Hugga eller skydda? Boreala skogar i klimatperspektiv Text, grafik och layout: Roger Olsson Omslagsbild: Lars-Erik Håkansson

Läs mer

Så når vi en biobaserad ekonomi. Ett inspel från Lantbrukarnas Riksförbund

Så når vi en biobaserad ekonomi. Ett inspel från Lantbrukarnas Riksförbund Så når vi en biobaserad ekonomi Ett inspel från Lantbrukarnas Riksförbund Version 1 juni 2015 Innehåll Bakgrund... 3 Vad är en biobaserad ekonomi?... 4 Strategier för biobaserad ekonomi... 5 Finlands nationella

Läs mer

I SVERIGE HÅLLBAR ENERGI. 100 % förnybart på naturens villkor

I SVERIGE HÅLLBAR ENERGI. 100 % förnybart på naturens villkor HÅLLBAR ENERGI I SVERIGE HÅLLBAR ENERGI 100 % förnybart på naturens villkor HÅLLBAR ENERGI 100 % förnybart på naturens villkor För WWF innebär ett hållbart energisystem en säker och hållbar framtid för

Läs mer

Långsiktiga konsekvenser av olika sätt att sköta och bruka den svenska skogen. Skogliga konsekvensanalyser och virkesbalanser 2008 - SKA-VB 08

Långsiktiga konsekvenser av olika sätt att sköta och bruka den svenska skogen. Skogliga konsekvensanalyser och virkesbalanser 2008 - SKA-VB 08 Långsiktiga konsekvenser av olika sätt att sköta och bruka den svenska skogen Skogliga konsekvensanalyser och virkesbalanser 28 - SKA-VB 8 Fyra scenarier om tillståndet i den framtida svenska skogen Hur

Läs mer

Rapport Biobränslen för en hållbar framtid. Utmaningar för ett 100% förnybart energisystem i Sverige

Rapport Biobränslen för en hållbar framtid. Utmaningar för ett 100% förnybart energisystem i Sverige Rapport Biobränslen för en hållbar framtid Utmaningar för ett 100% förnybart energisystem i Sverige Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 3 3. Varför biobränsle 4 3.1. Naturskyddsföreningens policyer

Läs mer

ett fördjupningshäfte till boken om skogen Skogen och klimatet Upplevelser och växande kunskap med Skogen i Skolan! Skogen i Skolan skogeniskolan.

ett fördjupningshäfte till boken om skogen Skogen och klimatet Upplevelser och växande kunskap med Skogen i Skolan! Skogen i Skolan skogeniskolan. ett fördjupningshäfte till boken om skogen Upplevelser och växande kunskap med Skogen i Skolan! Skogen och klimatet Skogen i Skolan skogeniskolan.se Att komma tillrätta med klimatproblemen är den kanske

Läs mer

Skogens klimatnytta. - Seminarium om skogens roll i klimatarbetet. KSLA, 24 november 2014 Erik Eriksson, Energimyndigheten

Skogens klimatnytta. - Seminarium om skogens roll i klimatarbetet. KSLA, 24 november 2014 Erik Eriksson, Energimyndigheten Skogens klimatnytta - Seminarium om skogens roll i klimatarbetet. KSLA, 24 november 2014 Erik Eriksson, Energimyndigheten Varför är skogen viktig i klimatarbetet? Vad kan skogen bidra med? Internationella

Läs mer

Mer skogsbränslen Så påverkar det skog och miljö

Mer skogsbränslen Så påverkar det skog och miljö Mer skogsbränslen Så påverkar det skog och miljö Vill du läsa mer? Den här publikationen är en förkortad och anpassad version av Energimyndighetens rapport Konsekvenser av ett ökat uttag av skogsbränslen

Läs mer

Det nya sättet att bygga hus och byggnader i trä speglar samtiden genom innovativ arkitektur och design.

Det nya sättet att bygga hus och byggnader i trä speglar samtiden genom innovativ arkitektur och design. Holmen Årsredovisning 212 Trä gör nytta för klimatet Trä sparar pengar Växande träd och träprodukter binder kol under hela sin livslängd. Detta faktum, till sammans med den kontinuerliga ökningen av virkesförrådet

Läs mer

KLIMATET OCH JORDBRUKET.

KLIMATET OCH JORDBRUKET. Faktaunderlag till Kommunals kongress i Stockholm 7 11 juni 2010 KLIMATET OCH JORDBRUKET. En skrift om klimatförändringarna Förord Denna skrift utgör en del av underlagsmaterialet till kongressrapporten

Läs mer

Underlag till en färdplan för ett Sverige utan klimatutsläpp 2050. Bilagor till rapport 6537

Underlag till en färdplan för ett Sverige utan klimatutsläpp 2050. Bilagor till rapport 6537 Underlag till en färdplan för ett Sverige utan klimatutsläpp 2050 Bilagor till rapport 6537 rapport 6525 DECEMBER 2012 1 Bilaga 1 Uppdraget NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax:

Läs mer

TRÄ. ett medvetet val

TRÄ. ett medvetet val TRÄ ett medvetet val Av alla byggnadsmaterial intar trä en särställning. Det är ett förnybart och ekologiskt, miljövänligt och klimatsmart material. Och tänk att det faktiskt finns trähus som är flera

Läs mer

Vad händer med klimatet? 10 frågor och svar om klimatförändringen

Vad händer med klimatet? 10 frågor och svar om klimatförändringen Vad händer med klimatet? 10 frågor och svar om klimatförändringen Vi människor släpper ut stora mängder växthusgaser. När halten av växthusgaser ökar i atmosfären stannar mer värme kvar vid jordytan. Jordens

Läs mer

En samhällsekonomisk bedömning av intensivodling av skog

En samhällsekonomisk bedömning av intensivodling av skog En samhällsekonomisk bedömning av intensivodling av skog Runar Brännlund, Inst för nationalekonomi, Umeå universitet Ola Carlén, Inst för skogsekonomi, SLU Tommy Lundgren, Inst för skogsekonomi, SLU Per-Olov

Läs mer

Långsiktigt värdeskapande Års- och hållbarhetsredovisning 2008

Långsiktigt värdeskapande Års- och hållbarhetsredovisning 2008 Långsiktigt värdeskapande Års- och hållbarhetsredovisning 2008 Sveaskog i korthet Sveaskog är Sveriges ledande skogsföretag. Vi säljer timmer, massaved och biobränsle. Dessutom jobbar vi med markaffärer

Läs mer

2 GULD i GRÖNA SKOGAR VÄRLDSNATURFONDEN WWF

2 GULD i GRÖNA SKOGAR VÄRLDSNATURFONDEN WWF 2 GULD i GRÖNA SKOGAR VÄRLDSNATURFONDEN WWF Innehåll Sammanfattning...4 Skogen och klimatet...6 Att rädda klimatet...7 Tropisk skog...8 Varför försvinner skogen?...10 Skogens värde...14 Skogens värde för

Läs mer

Beslut om skogen förankrade i vetenskap och praktik. Presentation Almedalen 30 juni 2015 Rektor SLU Lisa Sennerby Forsse

Beslut om skogen förankrade i vetenskap och praktik. Presentation Almedalen 30 juni 2015 Rektor SLU Lisa Sennerby Forsse Beslut om skogen förankrade i vetenskap och praktik Presentation Almedalen 30 juni 2015 Rektor SLU Lisa Sennerby Forsse Verksamhetsidé SLU utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna och människans

Läs mer

Nytt & Noterat KSLA. Vi klarar lätt EUs klimatmål! INFORMATION FRÅN KUNGL. SKOGS- OCH LANTBRUKSAKADEMIEN. Nr 1-2008

Nytt & Noterat KSLA. Vi klarar lätt EUs klimatmål! INFORMATION FRÅN KUNGL. SKOGS- OCH LANTBRUKSAKADEMIEN. Nr 1-2008 KSLA Nr 1-2008 Nytt & Noterat INFORMATION FRÅN KUNGL. SKOGS- OCH LANTBRUKSAKADEMIEN Vi klarar lätt EUs klimatmål! Det förutspådde förre statsministern Göran Persson vid KSLAs energikonferens i februari.

Läs mer

Guidehandledning Guida i ett förändrat klimat

Guidehandledning Guida i ett förändrat klimat Guidehandledning Guida i ett förändrat klimat Innehåll 1. Inledning... 1 2. Växthuseffekten och klimatförändringarna... 3 3. Effekter i naturen... 9 4. Klimatförändringar och jordbruket... 21 5. Klimatförändringar

Läs mer

Arbetsuppgifter till Sverige i nytt klimat våtvarm utmaning

Arbetsuppgifter till Sverige i nytt klimat våtvarm utmaning Arbetsuppgifter till Sverige i nytt klimat våtvarm utmaning Fakta om svenska växthusgasutsläpp Vilka växthusgaser rapporteras varje år av Sverige till FN:s klimatkonvention? Vilken av gaserna står för

Läs mer

VISIONER FÖR VÄRLDENS SKOGAR Hur säkrar vi skogens betydelse för vatten i Sverige och världen?

VISIONER FÖR VÄRLDENS SKOGAR Hur säkrar vi skogens betydelse för vatten i Sverige och världen? SEMINARIERAPPORT VISIONER FÖR VÄRLDENS SKOGAR Hur säkrar vi skogens betydelse för vatten i Sverige och världen? Sveaskog, 16 december, 2014 Skogarnas betydelse för vattnets globala och lokala kretslopp

Läs mer

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen Nr 11 / 2012 NYHETER, KOMMENTARER OCH PRESSKLIPP Världsbanken varnar för en 4 grader varmare värld A power shift to emerging economies Världsbanken publicerade den

Läs mer

Årsredovisning med Hållbarhetsredovisning 20 14

Årsredovisning med Hållbarhetsredovisning 20 14 Årsredovisning med Hållbarhetsredovisning 20 14 Kanske börjar allt med smörkniven. Den vi gör i slöjden. Doften av trä. Känslan av att skapa något. Stoltheten. Kanske är det här vår relation till skogen

Läs mer

Träfönster rätt val för klimatet och miljön

Träfönster rätt val för klimatet och miljön Träfönster rätt val för klimatet och miljön Foto: SP-fönster. En kubikmeter trä binder ett ton koldioxid. I det nuvarande bostadsbeståndets träfönster binds en tredjedel av alla bostads- och servicesektorns

Läs mer

PÅVERKAN <---------------- SAMHÄLLET (teknosfären) ÅTGÄRDER KUNSKAP lagstiftning, miljöanalys miljöteknik, kretslopp/avfall

PÅVERKAN <---------------- SAMHÄLLET (teknosfären) ÅTGÄRDER KUNSKAP lagstiftning, miljöanalys miljöteknik, kretslopp/avfall Lyngfelt, 5-Nov-03, k1inledn Miljöföreläsning 1. Introduktion. Människan och miljön. Introduktion. En stor del av det som sägs inledningsvis om hur kursen är organiserad och vad den innehåller finns att

Läs mer

Ska jag tanka etanol?

Ska jag tanka etanol? Ska jag tanka etanol? Semida Silveira Etanol är ett beprövat biodrivmedel som med lätthet kan användas i transportsektorns befintliga infrastruktur. FORES Studie 2011:1 Essays on Environmental Economics

Läs mer

Detta tillägg ska läsas tillsammans med Grundprospektet.

Detta tillägg ska läsas tillsammans med Grundprospektet. Finansinspektionens diarienummer 12-3577 Tillägg 2011:2 till Sveaskog AB (publ) Grundprospekt (Dnr 11-11361-413), vilket godkänts och registrerats av Finansinspektionen den 22 november 2011 samt offentliggjorts

Läs mer

Skogen-inlaga_Layout 1 2010-03-03 12.18 Sida 1. kampen om skogen

Skogen-inlaga_Layout 1 2010-03-03 12.18 Sida 1. kampen om skogen Skogen-inlaga_Layout 1 2010-03-03 12.18 Sida 1 kampen om skogen Skogen-inlaga_Layout 1 2010-03-03 12.18 Sida 2 Skogen-inlaga_Layout 1 2010-03-03 12.18 Sida 3 Kampen om skogen koka, såga, bränna eller bevara?

Läs mer