Arbetsmarknads- och socialförvaltningens MÅNADSUPPFÖLJNING AUGUSTI Med fokus på sommaren KARLSTAD.SE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsmarknads- och socialförvaltningens MÅNADSUPPFÖLJNING AUGUSTI 2012. Med fokus på sommaren KARLSTAD.SE"

Transkript

1 Arbetsmarknads- och socialförvaltningens MÅNADSUPPFÖLJNING AUGUSTI 2012 Med fokus på sommaren KARLSTAD.SE

2 VÄLKOMNA TILLBAKA NI som börjat efter semestern. En hel del av oss på förvaltningen valde sen semester i år så det är fortfarande lite glest i leden. Sommaren i sammandrag får väl bli ljummen med skurar eller något likande. Jag har inte gått långt från stugan utan extrautrustning i form av paraply eller regnjacka. Det var lite av baksidan på vädret det. Framsidan, det vill säga vinsterna med en lite väl regnig sommar, blir ju växtligheten. En del dahlior blommar nu på över två meters höjd och det ståtliga silveraxet kommer att slå alla rekord. Sen kan man ju drulla omkring planlöst i vilken skog som helst och hitta mängder av kantareller. Man behöver inte vara en riktig svampletare längre, utan alla kan lyckas. Terminen på förvaltningen har inte riktigt dragit igång i full fart ännu. För mig som socialdirektör innebär det att jag inte har lika många inbokade möten som vanligt, utan hinner med lite andra aktiviteter. Just nu är jag på studiebesök i verksamheterna på Vuxenavdelningen. Vill genast passa på att tacka de jag besökt för ett mycket gott bemötande och positiv stämning när jag har dykt upp. Jag känner mig informerad och upplyst och har träffat många vänliga och engagerade människor. Det som står först framför dörren att sjösättas i höst blir Bostad Först. Nämnden kommer att ta del av projektledningens förslag till organisation på sitt nästa sammanträde och vi har skruvat upp tempot i kontakten med fastighetsägarna. En konferens i ämnet går av stapeln den 6:e september. Inbjudan hittar ni på Solsidan och KLURA:s hemsida. Samma vecka har vi en nationell konferens kring Cannabisprojektet. Det kommer att bli en spännande dag den 3:e september med kompetenta föreläsare och i fokus står just drogen cannabis. CHEFEN HAR ORDET Vi har fått igång en kommunövergripande arbetsgrupp runt vårt åtagande att arbeta med barnfattigdom. Flera förvaltningar är inblandade och samordningen sköts av staben på vår förvaltning. Vi har en spännande höst framför oss med nya färska utmaningar. Jag önskar oss alla lycka till med höstens arbete. På återhörande i september. Monica Persson, socialdirektör. 1 Invånare Mars 2012 Totalt: Kommunfakta Juli-10 Juli -11 Juni-12 Juli-12 Arbetslösa Program med aktivitetsstöd

3 EKONOMI 2 Enligt beslut i KS får nämnden föra över och använda tkr av årets extra anslag för jobbpaket för insatser under Prognosen för verksamheten 2012 är ett underskott på 9,5 mnkr. Prognosen för försörjningsstöd är ett underskott på 18 mnkr. Arbetsmarknads- och socialförvaltningen har de senaste två åren beskrivit vilken situation som nämnden står inför. Förvaltningen har dragit ner verksamhet för att möta kostnadsökningarna. Det är framförallt ökade kostnader som rör externa placeringar. Vård enligt LVM (Lagen om vård av missbrukare i särskilda fall) och LVU (lagen om vård av unga) beslutas i Förvaltningsrätten och måste verkställas av kommunens socialtjänst. Även kostnaden för övriga externa placeringar har ökat. Förvaltningen arbetar för att minska de externa placeringarna samt externt köpt öppenvård vilket leder till att interna behandlingsinsatser ökar. Förvaltningen har inte ekonomi att möta det ökade trycket med att anställa fler medarbetare utan har i stället minskat personalstyrkan i samband med neddragningar. Det fortsatta inflödet av anmälningar och ansökningar till förvaltningen visar att medborgarnas behov av stöd och insatser ökar. När det gäller barn och unga är det kostnaderna för familjehemsvården som överskrider budgeten med 4 mnkr samtidigt som övriga öppenvårdsinsatser överskridande budgeten med 1 mnkr.

4 De ökade kostnaderna är linje med avdelningens plan på att ersätta vissa institutionsplaceringar med familjehemsplaceringar. Kostnaderna för institutionsplaceringar har därför minskat, och förvaltningen sänker därmed det beräknade underskottet i prognosen. Kostnaderna för externa placeringar för vuxna orsakar ett underskott på 6,5 mnkr för 2012, här ingår även verkställighet av gynnande beslut om särskilt boende. Trots kostnadsökningen för externa placeringar vuxna har färre personer placerats. En orsak till de höga kostnaderna för externa placeringar är allt längre placeringstider i kostnadskrävande tvångsvård enligt LVM (Lagen om vård av missbrukare i särskilda fall). Vård med stöd av 13 LVM har en dygnskostnad på kr. Vård med stöd av 4 LVM har en dygnskostnad på kr. Denna kostnad kan jämföras med kostnaden för behandlingshem som ger vård enligt Socialtjänstlagen. Där ligger den genomsnittliga dygnskostnaden på omkring kr/dygn. Ett dygn på Beroendecentrum kostar Kr. Vård enligt LVM beslutas i Förvaltningsrätten och verkställs av kommunens socialtjänst. Diagrammet nedan visar att antalet LVM har ökat väsentligt under Under perioden januari till juli 2012 har antalet beslutade LVM ökat med 44 % jämfört med samma period Tvångsvården övergår alltmer sällan i frivilliga placeringar och vårdbehovet enligt LVM ökar därför var 19 % av samtliga placeringskostnader enligt LVM. Motsvarande andel 2011 är 30 %. De redan beslutade och genomförda besparingsåtgärderna är följande: Beslut om behandlingstid för avgiftning förkortas från tre veckor till fem dagar och avgiftning ska i första hand ske i hemmaplanslösning I möjligaste mån stop för institutionsplacering samt omplacering till billigare alternativ Restriktiv hållning vid inköp Avsluta elevassistentuppdrag Vikariat tillsätts inte (utom i undantagsfall). Förstärkta familjehem ska ersätta stiftelser och andra företag, samt i vissa fall kunna utgöra ett alternativ till institutionsvård. Fyra har hittills tagits i bruk. Externt köpt öppenvård avslutas. Förvaltningen kommer i samband med delårsbokslutet redovisa en långsiktig strategi för att anpassa kostnaderna till de ramar som gäller under budgetperioden FÖRSÖRJNINGSSTÖD Arbetslösheten ligger fortfarande på en något högre nivå jämfört med Arbetsmarknads- och socialnämndens budgetram ökas genom ett tillfälligt tillägg till 2012 års budget med 32 miljoner kronor för att möta den höga kostnadsnivån för försörjningsstöd. Inriktningen är att satsa på åtgärder för att skapa egen försörjning och därigenom begränsa behovet av försörjningsstöd. Minst hälften av förstärkningen ska gå till jobbskapande åtgärder. I prognosen har ramen för Jobbpaket 2 särredovisats eftersom 8,6 mnkr av den tilldelade ramen kommer att föras över till Ramen för försörjningsstöd har ökats med 16 mnkr. I juni- juli ökade kostnaderna för försörjningsstödet med 2,3 mnkr jämfört med samma period Prognosen visar ett underskott på 18 mnkr för försörjningsstöd Kristin Johansson, ekonomichef. 3

5 FOKUS PÅ SOMMAREN AVDELNINGEN FÖR INTEGRATION, FÖRÖRJNING OCH ARBETE FÖRSÖRJNINGSSTÖD Enheten för ekonomiskt bistånd har haft ett högt tryck på verksamheten. Under sommarmånaderna har många nya ärenden tillkommit. Det är personer som slutat gymnasieskolan, komvux eller universiteten och deras studiemedel har upphört. En del av dem kommer under hösten att återgå till studier och därigenom få möjlighet till att få studiemedel igen. De som får ekonomiskt bistånd under sommarmånaderna gör praktik inom kommunen eller hos privata arbetsgivare. Inom kort kommer vi att fortsätta med att anställa personer i jobbpaketet för att de ska få andra alternativ till försörjning än det ekonomiska biståndet. Ifa kommer att göra en noggrann genomlysning om det finns fler orsaker till att det ekonomiska biståndet ökat under sommaren och vad det i så fall beror på. Ifa kommer att återkomma till detta i kommande ekonomiska redovisningar. JOBBCENTER Veckorna innan midsommar var det ett intensivt tryck på Jobbcenter för att få fram praktik- och arbetsplatser till ungdomar som genom jobbpaketet fick sin anställning innan sommaren och de studenter som sökte försörjningsstöd under sommaren och som erbjuds en praktikplats. Många förvaltningar har gjort en dammsugning av sin verksamhet för att kunna ta emot några extra, stort Tack till dem! JOBBPAKET Sedan 10/5 har vi anställt 45 ungdomar på SAS (13), Nystartsjobb (29) samt Lönebidrag (3). Arbetsplatserna är inom kommunal verksamhet. Många arbetar i våra egna verksamheter såsom Solareturen, Solacykeln samt Solacaféet. Andra större arbetsplatser är Barn- och ungdomsförvaltningen samt Teknik- och fastighetsförvaltningen. Innan ungdomarna har börjat arbeta har de deltagit i gruppverksamhet avseende jobbsök, arbetsplatskunskap, i vissa fall praktik innan anställning. De har även fått genomgång om lönerapporter, ledighetsansökan, sjukfrånvaro och liknande. Vidare har man fått info om facket och a-kassa och hur de systemen fungerar och nyttan med att åtminstone anmäla sig till a-kassan. Sommarstudenterna hade vi information för vid fyra olika tillfällen med start 4/6, 12/6, 18/6 och 25/6. Drygt 50 personer påbörjade sin praktik inom kommunen eller en privat plats en vecka efter informationstillfället. SOLACYKEL Ifa har utlåning av cyklar på stora torget. En verksamhet som pågått i många år och där det är en stor efterfrågan på cyklar. Vi har idag 40 cyklar och de har varit konstant utlånade varje dag. SOLACAFÉET Solacaféet i stadsparken är ett positivt inslag för många. Servicehemmet Rosenbads boenden med både vårdare och anhöriga är trogna gäster. Vi har kunnat hålla öppet de flesta dagar då det ofta har varit någon skur och sedan har solen kommit tillbaka. Vid en del tillfällen när det har varit något arrangemang i parken har vi haft extra öppet att tillgodose detta. Vi öppnade 22 maj och kommer att hålla öppet till i början på september. Under sommaren har vi haft en försäljning i caféet på drygt kronor. BOGRUPPEN Första delen av sommaren var intensiv med uppdrag av skiftande slag. Uppdragen har i första hand varit att reda upp kring störningar, ta hand om lägenheter som hyresgäster lämnat utan uppsägning, delgivningar och skadegörelse. Det finns för närvarande 44 hushåll i vår kö och under juni/juli har enheten förmedlat 27 lägenheter. Anders Sjökvist, avdelningschef. FAMILJEAVDELNINGEN SOMMAREN HITTILLS Mottagningsgruppen uppger att, utan att bekräfta med siffror, så är gruppens erfarenhet att inflödet hittills varit stort i sommar. Anmälningarna är i hög grad kopplade till familjevåld och missbruk. En av orsakerna till det ökade inflödet är att polisen i större utsträckning än tidigare, anmäler när det är fråga om familjevåld. På det tillfälliga boendet Nyckeln har det i stort sett varit fullt hela sommaren, något som inte inträffat tidigare. Just nu bor det 5 vuxna och 6 barn på Nyckeln. Barnen är i åldrarna 2 månader till 13 år. På stödboendet Viken är det också fullt. 9 unga vuxna bor där. En lägenhet kommer att användas som evakueringslägenhet, när köken i samtliga lägenheter ska renoveras. Liksom tidigare under året är det kö till boendet Viken. 4

6 INFLÖDET Anmälningsstatistiken för hela första halvåret har sammanställts och har jämförts med samma period Det är svårt att jämföra med första halvåret 2011, då vi var mitt i bytet av verksamhetssystem. Osäkerheten planas ut för helårsstatistiken. Jämfört med 2010 har anmälningarna ökat med 16 %, från 794 till 923 anmälningar. Anmälningarna ökar allra mest i åldersgruppen 7-12 år. Anmälningar där någon form av våld ingår har ökat med 15 %, från 124 till 143 anmälningar jämfört med Anmälningar om våld direkt mot barnet har minskat något och anmälningar om familjevåld har ökat. EKONOMI Prognosen för Familjeavdelningen har förbättrats under de senaste månaderna. Utfallet t.o.m. juli ligger ca 2,3 mkr under budget, att jämföra med juli 2011, då budgeten överskreds med ca 2, 6 mkr. Kostnaderna för insatser; familjehemsplaceringar, institutionsplaceringar och behovsprövad öppenvård är ca 4,7 mkr lägre än för samma period En orsak till förändringen är att avdelningen från mars haft färre institutionsplaceringar, och så har det varit ända fram t.o.m. juli. I juli var 15 placerade på institution, att jämföra med 26 placerade i juli Att istället budgeten för familjehemsvård överskrids påverkar totala ekonomin positivt. En anledning till förskjutningen är satsningen på förstärkta familjehem. För närvarande har avtal tecknats med fyra hem som påbörjat sina uppdrag. Stödboendet Viken har också påverkat utfallet för institutionsvården. Det är alldeles för tidigt på året för en helt trovärdig prognos. Några fler institutionsplaceringar under hösten påverkar snabbt utfallet. Det bedöms dock inte alltför djärvt att minska ner det befarade överskridandet med 2 mkr, till sammanlagt 3 mkr. Ulla Eklund, avdelningschef. VUXENAVDELNINGEN VERKSAMHET Ett stort problem är bristen på platser inom avdelningens egna resurser, då det har varit fullt i avdelningens egna stöd- och vårdboenden. Även Trossen, som ska ha två akutplatser, har varit helt fullbelagt under sommaren. Tak-över-huvudet-garantin är mycket svår att uppfylla, och en tillfällig boendelösning i Grums kommun kan inte längre användas. Många unga personer har ett blandmissbruk som är synnerligen riskfyllt och förödande. Väntan på egen lägenhet för Vuxenavdelningens klienter är mycket lång, trots att kriterierna för att få bostad är uppfyllda. Drogsituationen är påfrestande även för verksamheten inom socialpsykiatrin, där rådande platsbrist och läkarbrist inom landstingets psykiatriska klinik innebär stor och svår arbetsbörda för avdelningens anställda. En markant ökning av antalet placeringar har skett under sommaren. Detta känns igen från tidigare somrar, och hänger samman både med ökat drogande och större vånda inför socialtjänstens yttersta ansvar i samband med att samhällsorgan i övrigt har i princip semesterstängt. Under vecka 29 gjordes t.ex. tre akuta LVM-utredningar, och för närvarande har Vuxen 11 placeringar enligt LVM. Förutom bekymren runt den enskilde innebär varje LVM mycket arbete med utredning, dokumentation, föredragning för nämnd/au och förhandling i förvaltningsrätt. Under sommaren har det också varit en stor tillströmning av nya ärenden till USB-enheten, och även i pågående missbruk/beroendeärenden har det varit stor oro och rörlighet. Gemet har haft öppet för deltagare under hela sommaren, och det har varit hög närvaro. Det har fungerat bra med café och snickeri, trädgård och tillverkning trots personalens semesterperioder. De sociala arbetskooperativen Solakoop, Solatassen och Mediagruppen har överlag haft en bra sommar, för både verksamhet och deltagare. Brillianten har haft inbrott med bl.a. stöld av dagskassa, dator och en del annat, vilket skapat viss oro. Under sommaren har lokalerna för Träffpunkt ställts i ordning, och förhoppningsvis är allt klart inför invigning i början av september. PERSONAL Vuxenavdelningen har ett 80-tal sommarvikarier anställda för att täcka behovet inom schemalagd verksamhet. På USB-enheten har timanställd sjuksköterska stöttat upp under de mest semesterfrekventa veckorna, och där har också ärendehandledare gått in som enhetschef. Inom avdelningens övriga delar täcker ordinarie anställda upp för varandra under sommarmånaderna, och även på chefsnivå går enhetschefer in för varandra. 5

7 Sommarvikarierna har gjort ett mycket bra arbete, och de flesta verksamheter har tack vare deras goda insatser fungerat mycket bra. Det har dock varit hög sjukfrånvaro, både bland vikarier och ordinarie anställda. Problem att hitta ersättare har gjort att man tvingats till övertid alternativt betydligt högre arbetsbelastning. Ett påtagligt problem under sommaren har varit det nya dokumentationssystemet, som är stängt mellan myndighetsutövning och verkställighet. Det har varit svårt att få tag i nödvändig information i problematiska klientärenden. EKONOMI Tvångsplaceringarna inom missbruks- och beroendevården har ökat markant och Vuxen räknar med ett stort underskott i budgeten för externa placeringar. Inom övriga områden verkar budgeten vara i balans tack vare de personalreduceringar som gjordes inför år Inger Granhagen, avdelningschef. SMART INLOGGNING Med start under hösten så införs Smart inloggning i hela arbetsmarknads- och socialförvaltningen. Med lösningen blir inloggningen i datorn säkrare och du slipper fylla i många av de vanligaste lösenorden. Den preliminära tidsplanen innebär att alla datorer ska ha Smart inloggning under januari Projektet innehåller följande steg: Kortbeställning Inventering Beställning av nya datorer Leverans av nya datorer Utvärdering Du kommer att bli fotograferad för kortet som du ska använda till Smart inloggning. När du fått koderna till kortet hem i brevlådan tar du med dig dem och hämtar ut ditt kort. Kortet är ett tjänste-id med foto och underskrift och en elektronisk legitimation som talar om vem du är och att du arbetar i Karlstads kommun. Förutom i jobbet kan du även använda kortet privat på nätet till att ställa av bilen eller anmäla vård av barn. Kortet är en fullständig e-legitimation. Behandla det därför på ett säkert sätt och tänk på att inte förvara kort och koder tillsammans. OMINSTALLATION ELLER NY DATOR Beroende på vilken dator du har idag så kommer du antingen att få din befintliga dator ominstallerad eller få en ny dator. Likaså får du en kortläsare. Om du har en bärbar dator är kortläsaren inbyggd och om du har en stationär dator så är kortläsaren en dosa som du ställer på skrivbordet bredvid datorn. I samband med att Smart inloggning införs får du också Windows 7. Det är ett modernt operativsystem från Microsoft som finns i många nya datorer som man köper privat. Med Windows 7 får du förbättrad sökfunktion och snabb tillgång till både program och dokument via enkel sökning på nyckelord. ANVÄNDS INOM VÅRD- OCH OMSORG Inloggning med kort används sedan några år tillbaka inom vård- och omsorgsförvaltningen. Flera kommuner, bland annat Sunne, har valt att införa kortet till fler än bara medarbetare inom vård och omsorg. Det är tanken även i Karlstad där kommunledningskontoret var först ut som pilotprojekt. Enligt en utvärdering som gjordes bland medarbetarna på kommunledningskontoret, så upplever de flesta att deras dagliga arbete underlättats genom Smart inloggning. Hela 80 procent som svarat på utvärderingen uppger dessutom att de inte skulle vilja byta tillbaka till sin gamla dator. SÄKER IN- OCH UTLOGGNING När du lämnar datorn låser du den genom att helt enkelt dra ur kortet ur datorns kortläsare och ta kortet med dig. När du sedan ska fortsätta arbeta så sätter du in kortet i kortläsaren, anger den sexsiffriga pinkoden och datorn låses upp för användning. Information om införandet kommer att fortlöpande läggas ut på Solsidan och du kommer även att få information från din närmaste chef när det gäller tidsplan och praktiska frågor kring fotografering för tjänste ID och byte eller ominstallation av din dator. Magnus Ejnermark, kommunikatör. 6

8 7 Nyckeltal 2012 Utbetalt försörjningsstöd är satt i förhållande till antalet invånare i kommunen. Förvaltningens placeringskostnader presenteras gentemot budget för placeringarna Antal familjehemsplacerade barn och ungdomar antal Jan feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Antal institutionsplacerade barn och ungdomar antal Jan feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Antal externa institutionsplacerade vuxna antal Jan feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

9 8 Nyckeltal 2012 Försörjningsstöd i kronor utbetalt per invånare belopp i kr jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Utbetalt per invånare 2011 Utbetalt per invånare 2012 Budget 2012 kr / inv Placeringskostnader barn och ungdomar i tkr belopp i tkr jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Kostnad placeringar FAM 2011 Kostnad placeringar FAM 2012 budget placeringar FAM 2012 Externa placeringskostnader vuxna i tkr belopp i tkr Kostnad placeringar VUX 2011 Kostnad placeringar VUX 2012 budget placeringar VUX jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

10 Nyckeltal Familjeavdelningen juli 2012 Familjehemsplacerade januari februari mars april maj juli augusti september oktober november december Antal Institutionsplacerade januari februari mars april maj juli augusti september oktober november december Antal andel öppenvårdsinsatser januari februari mars april maj juli augusti september oktober november december av totala antalet insatser % 76% 77% 76% 74% 74% % 75% 75% 73%? 73% Antal öppenvårdsinsatser januari februari mars april maj juli augusti september oktober november december ? 407 Totala antalet insatser januari februari mars april maj juli augusti september oktober november december ? 555 Små barns (0-6 år) andel av januari februari mars april maj juli augusti september oktober november december antalet öppenvårdsinsatser % 34% 34% 34% 37% 37% Mål 35%=andel av population % 34% 36%?? 36% 9

MÅNADSUPPFÖLJNING AUGUSTI 2013

MÅNADSUPPFÖLJNING AUGUSTI 2013 Arbetsmarknads- och socialförvaltningens MÅNADSUPPFÖLJNING AUGUSTI 213 MED FOKUS PÅ NULÄGESBESKRIVNING OCH FERIEARBETE KARLSTAD.SE det har verkligen varit en underbar sommar! Som vanligt var jag en av

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING MAJ 2013

MÅNADSUPPFÖLJNING MAJ 2013 Arbetsmarknads- och socialförvaltningens MÅNADSUPPFÖLJNING MAJ 213 Med fokus på Vuxenavdelningen KARLSTAD.SE nu kom våren! Kalla nätter och snålblåst, men inget kan stoppa de blåa scillorna längs med häcken

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING NOVEMBER 2012

MÅNADSUPPFÖLJNING NOVEMBER 2012 Arbetsmarknads- och socialförvaltningens MÅNADSUPPFÖLJNING NOVEMBER 2012 Med fokus på avdelningen för integration, försörjning och arbete KARLSTAD.SE o k t o b e r f ö r s v a n n s o m en blixt i fjärran.

Läs mer

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till överföring av budgetavvikelser i 2012 års bokslut

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till överföring av budgetavvikelser i 2012 års bokslut sid 1 (9) Tjänsteskrivelse 2013-01-30 Kommunstyrelsen Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till överföring av budgetavvikelser i 2012 års bokslut Sammanfattning Enligt kommunfullmäktiges beslut om

Läs mer

Arbetsmarknads- och socialförvaltningens MÅNADSUPPFÖLJNING FEBRUARI 2012. Med fokus på Familjeavdelningen KARLSTAD.SE

Arbetsmarknads- och socialförvaltningens MÅNADSUPPFÖLJNING FEBRUARI 2012. Med fokus på Familjeavdelningen KARLSTAD.SE Arbetsmarknads- och socialförvaltningens MÅNADSUPPFÖLJNING FEBRUARI Med fokus på Familjeavdelningen KARLSTAD.SE EKONOMI 1 UTFALL Prognosen för visar ett nollresultat för verksamheten. Kostnaderna för externa

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING MARS 2013

MÅNADSUPPFÖLJNING MARS 2013 Arbetsmarknads- och socialförvaltningens MÅNADSUPPFÖLJNING MARS 213 Med fokus på Avdelningen för integration, försörjning och arbete KARLSTAD.SE februari blev väl ungefär som jag trodde. Det är väl bristen

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2012

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2012 Arbetsmarknads- och socialförvaltningens MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2012 Med fokus på Avdelningen för integration, försörjning och arbete KARLSTAD.SE v å r e n k o m tidigt och talgoxen höll på att sjunga

Läs mer

Arbetsmarknads- och socialnämnden

Arbetsmarknads- och socialnämnden sid 1 (6) Arbetsmarknads- och socialnämnden Budgetuppföljning med helårsprognos 2013 Prognos driftbudget Budgetbelopp anges inklusive eventuella tilläggsanslag Belopp i tkr Budget Prognos Avvikelse Nettokostnad

Läs mer

Ekonomisk rapport efter september 2015

Ekonomisk rapport efter september 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-10-15 SN 2014/0652.03.01 Tel 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter september 2015 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Ekonomisk rapport efter juli 2015

Ekonomisk rapport efter juli 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-08-05 SN 2014/0652.03.01 Tel 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter juli 2015 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner

Läs mer

Resultat september 2017

Resultat september 2017 SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Bergmark, Magnus Datum -10-18 Diarienummer SCN--0157 Socialnämnden Resultat september Förslag till beslut Socialnämnden föreslås besluta att lägga informationen till handlingarna

Läs mer

ARBETSMARKNADS OCH SOCIALNÄMNDEN

ARBETSMARKNADS OCH SOCIALNÄMNDEN ARBETSMARKNADS OCH SOCIALNÄMNDEN Verksamhet Arbetsmarknads- och socialnämnden (ASN) ansvarar för omsorg och service inom individ- och familjeomsorgen. Nämnden ansvarar för kommunens socialpsykiatriverksamhet,

Läs mer

Ekonomirapport efter juli 2014

Ekonomirapport efter juli 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2014-08-11 SN 2013/0688 0480-450950 Socialnämnden Ekonomirapport efter juli 2014 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner ekonomirapport

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING NOVEMBER 2013

MÅNADSUPPFÖLJNING NOVEMBER 2013 Arbetsmarknads- och socialförvaltningens MÅNADSUPPFÖLJNING NOVEMBER 213 MED FOKUS PÅ FAMILJEAVDELNINGEN KARLSTAD.SE god höst på er! Kan börja med ett glädjande besked; det är bara 4 dagar kvar till vintersolståndet.

Läs mer

Kommunfullmäktige i Karlstad ger förvaltningarna uppdrag att arbeta med arbetsmarknadspolitiken genom den strategiska planen.

Kommunfullmäktige i Karlstad ger förvaltningarna uppdrag att arbeta med arbetsmarknadspolitiken genom den strategiska planen. Fördjupad analys inom försörjningsstöd/arbetsmarknadsinsatser ASN Dnr 2013-288 Dpl 10 Ansvarsområdet arbetsmarknadspolitik Sveriges regering och staten, genom bland annat arbetsförmedlingen (af), ansvarar

Läs mer

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING Socialnämnden Datum Vår beteckning VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI OKTOBER 2016 Innehåll 1 SAMMANFATTNING... 3 2 VÅRD OCH SOCIALA TJÄNSTER... 4 2.1 TOTALA VÅRDKOSTNADER... 5 2.2 FÖRBOKADE VÅRDKOSTNADER

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

Ekonomisk rapport efter april 2015

Ekonomisk rapport efter april 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-05-15 SN 2014/0652.03.01 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter april 2015 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner

Läs mer

Ekonomisk rapport efter maj 2015

Ekonomisk rapport efter maj 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-06-08 SN 2014/0652.03.01 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter maj 2015 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2013

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2013 Arbetsmarknads- och socialförvaltningens MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 213 Med fokus på Familjeavdelningen KARLSTAD.SE vi går allt ljusare tider till mötes och det märks tydligt för mig som bor lite avsides.

Läs mer

Ekonomisk rapport efter september 2016

Ekonomisk rapport efter september 2016 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2016-10-13 SN 2015/0525.03.01 Tel: 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter september 2016 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING FEBRUARI 2013

MÅNADSUPPFÖLJNING FEBRUARI 2013 Arbetsmarknads- och socialförvaltningens MÅNADSUPPFÖLJNING FEBRUARI 213 Med fokus på Vuxenavdelningen KARLSTAD.SE Nyss hemkommen från Indien kan man ju inte låta bli att jämföra lite, hur vi har det här

Läs mer

Ekonomisk rapport efter mars 2014

Ekonomisk rapport efter mars 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2014-04-14 SN 2013/0688 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter mars 2014 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner den ekonomiska

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING MARS 2012

MÅNADSUPPFÖLJNING MARS 2012 Arbetsmarknads- och socialförvaltningens MÅNADSUPPFÖLJNING MARS Med fokus på Vuxenavdelningen KARLSTAD.SE f e b r u a r i ä r ju i n t e årets roligaste månad, i mitt tycke till och med den näst tråkigaste

Läs mer

Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157

Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157 Sida RAPPORT 1(1) Datum 21-4-16 Referens IFO/Omvårdnadsförvaltningen Helen Holmgren Kommunstyrelsen Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157 Mars 21 E-post

Läs mer

Befolkningen uppgick efter vecka 21 till vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet.

Befolkningen uppgick efter vecka 21 till vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet. 1 (9) 2 Sammanfattning Befolkningen uppgick efter vecka 21 till 156 564 vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet. Resultatet per maj uppgick till minus 155 mnkr vilket innebär en minskning jämfört

Läs mer

ARBETSMARKNADS- OCH SOCIALNÄMNDEN

ARBETSMARKNADS- OCH SOCIALNÄMNDEN sid 1 (11) ARBETSMARKNADS- OCH SOCIALNÄMNDEN Verksamhet Arbetsmarknads- och socialnämnden (ASN) ansvarar för omsorg och service inom individ- och familjeomsorgen. Nämnden ansvarar för kommunens socialpsykiatriverksamhet,

Läs mer

Ekonomisk rapport efter oktober 2013

Ekonomisk rapport efter oktober 2013 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2013-11-10 SN 2012/0933 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter oktober 2013 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner den

Läs mer

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014 jan feb mar apr maj jun GWh GWh GWh GWh GWh GWh 6 859,6 6 342,1 6 814,5 5 965,4 5 706,5 5 382,4 1 213,7 872,3 1 200,3 902,0 681,7 611,8 6 374,9 5 876,2 6 247,9 4 875,8 3 487,7 3 395,2 529,2 496,2 557,8

Läs mer

Avstämning budget 2015

Avstämning budget 2015 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-01-20 Dnr: 2015/53-IFN-041 Urban Soneryd - aj744 E-post: urban.soneryd@vasteras.se Kopia till Individ- och familjenämnden Avstämning budget 2015

Läs mer

Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157

Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157 Sida RAPPORT 1(1) Datum 21-3- Referens IFO/Omvårdnadsförvaltningen Helen Holmgren Kommunstyrelsen Åtgärder för att minska försörjningsstödet i Kristinehamns kommun enligt KS beslut 157 Februari 21 E-post

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING SEPTEMBER 2012

MÅNADSUPPFÖLJNING SEPTEMBER 2012 Arbetsmarknads- och socialförvaltningens MÅNADSUPPFÖLJNING SEPTEMBER 2012 Med fokus på Familjeavdelningen KARLSTAD.SE p å k vä l l e n ä r luften kylig och rutorna på växthuset har immat igen när jag tar

Läs mer

Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden

Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden RAPPORT/REDOVISNING Socialkontoret Handläggare Karolina Blomqvist Tel. 0152-29331 Socialnämnden Dnr SN/2015:110-042 2015-03-11 1/7 Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden Ekonomi och verksamhet Drift

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrum 3, kl 13.00-17.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgör ers Övriga deltagande Ersättare Åselotte Andersson (KD) ordf Anders Bengtsson (M) Håkan Hjelm (C)

Läs mer

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till överföring av budgetavvikelser i 2013 års bokslut

Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till överföring av budgetavvikelser i 2013 års bokslut sid 1 (5) Tjänsteskrivelse 2014-01-30 Kommunstyrelsen Arbetsmarknads- och socialnämndens förslag till överföring av budgetavvikelser i 2013 års bokslut Sammanfattning Enligt kommunfullmäktiges beslut om

Läs mer

Månadsrapport för juli 2012

Månadsrapport för juli 2012 ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN EKONOMISTABEN Handläggare: Marianne Berg Ekbom Telefon: 508 35 514 Till Arbetsmarknadsnämnden 28 augusti 2012 Ärende 15 TJÄNSTEUTLÅTANDE AMN DNR 1.2-0001/2012 SID 1 (11) 2012-08-15

Läs mer

ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING. Månadsrapport för februari Handläggare: Helena Nilsson Telefon:

ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING. Månadsrapport för februari Handläggare: Helena Nilsson Telefon: ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING EKONOMIAVDELNINGEN Handläggare: Helena Nilsson Telefon: 08-508 20 032 TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR SID 1 (7) 2012-03-08 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd Månadsrapport

Läs mer

Månadsrapport februari 2016

Månadsrapport februari 2016 Månadsrapport februari 216 Dnr 215/111 Befolkning Befolkningsutvecklingen är relativt svag. Hittills i år är ökningen 67 personer. Arbetsmarknad Arbetslösheten visar att ca 3 3 personer är öppet arbetslösa,

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING DECEMBER 2013

MÅNADSUPPFÖLJNING DECEMBER 2013 Arbetsmarknads- och socialförvaltningens MÅNADSUPPFÖLJNING DECEMBER 213 Hopptornet, Årets vardagshjältar 213- från vänster Anders Carlsson, familjehuset, Sabine Kihlstedt, familjehuset och Lars Söderberg,

Läs mer

Månadsrapport augusti 2016

Månadsrapport augusti 2016 Månadsrapport augusti 216 Dnr 216/354-Ks Befolkning Befolkningsökningen ökar. Till och med juli är ökningen drygt 1 personer. Invandringsöverskottet är fortsatt största ökningsfaktorn. Arbetsmarknad Antalet

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING DECEMBER 2012

MÅNADSUPPFÖLJNING DECEMBER 2012 Arbetsmarknads- och socialförvaltningens MÅNADSUPPFÖLJNING DECEMBER 2012 Med fokus på strategiska planen KARLSTAD.SE n ove m b e rn a t t e n t a r e t t stadigt grepp ute på landsbygden redan vid 3-snåret

Läs mer

Strategisk plan och budget 2014-2016

Strategisk plan och budget 2014-2016 sid 1 (10) ARBETSMARKNADS- OCH SOCIALFÖRVALTNINGEN Tjänsteskrivelse 2013-04-17 Kristin Johansson, 054 540 52 30 kristin.johansson@karlstad.se Arbetsmarknads- och socialnämnden Strategisk plan och budget

Läs mer

Ekonomisk rapport efter februari månad

Ekonomisk rapport efter februari månad TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2015-03-16 ON 2015/0023 0480-453510 Omsorgsnämnden Ekonomisk rapport efter februari månad Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner budgetrapporten

Läs mer

Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer

Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer RAPPORT 1(11) Handläggare, titel, telefon Anna Lind Nordell, sakkunnig 011-15 22 32 Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer Sammanfattning Årets mätning genomfördes

Läs mer

SPRÅNGBRÄDAN PROJEKTLEDARE: SOFIA GUSTAFSSON FRÅN AF: MALIN JOHANNESSON. Västra Göteborg

SPRÅNGBRÄDAN PROJEKTLEDARE: SOFIA GUSTAFSSON FRÅN AF: MALIN JOHANNESSON. Västra Göteborg SPRÅNGBRÄDAN PROJEKTLEDARE: SOFIA GUSTAFSSON FRÅN AF: MALIN JOHANNESSON Västra Göteborg Föredragets upplägg Bakgrunden till Språngbrädan Genomgång av hur verksamheten är upplagd Samverkan med Arbetsförmedlingen

Läs mer

Månadsrapport juli 2017

Månadsrapport juli 2017 Månadsrapport juli 217 Dnr KS 217/295 Befolkning Bostäder Flyktingmottagning Förskola Hemtjänst och hemsjukvård Medarbetare Befolkningstillväxten har varit relativt stor under halvår 2 216 och fortsätter

Läs mer

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Nov 2016

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Nov 2016 Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Individ- och familjenämnd Nov 2016 Driftsredovisning... 4 Driftsredovisning per område/förvaltning... 5 Investeringsredovisning... 7 Avtalstrohet... 7 Hälsotal

Läs mer

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Okt 2016

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Individ- och familjenämnd Okt 2016 Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Individ- och familjenämnd Okt 2016 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 6 Hälsotal

Läs mer

Socialnämnden i Järfälla

Socialnämnden i Järfälla 2014 Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2014 Socialnämnden i Järfälla (samhällsuppdraget) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHET - SAMHÄLLSUPPDRAGET... 2 2. DRIFTBUDGETEN...

Läs mer

Månadsrapport augusti 2017

Månadsrapport augusti 2017 Månadsrapport augusti 217 Dnr KS 217/295 Befolkning Bostäder Flyktingmottagning Förskola Särskilt boende Hemtjänst Hemsjukvård Medarbetare Befolkningstillväxten har varit relativt stor under halvår 2 216

Läs mer

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014 jan feb mar apr maj jun GWh GWh GWh GWh GWh GWh 6 859,6 6 342,1 6 814,5 0,0 0,0 0,0 1 213,7 872,3 1 200,3 0,0 0,0 0,0 6 374,9 5 876,2 6 247,9 0,0 0,0 0,0 529,2 496,2 557,8 0,0 0,0 0,0 5,5 4,3 6,3 0,0 0,0

Läs mer

Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer

Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer RAPPORT 1(11) Handläggare, titel, telefon Anna Lind Nordell, sakkunnig 011-15 22 32 Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer Sammanfattning Årets mätning genomfördes

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport för oktober 2010

Ekonomisk månadsrapport för oktober 2010 FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR PLAN ERING, STRATEGI OCH SERVICE TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2010-10-15 Handläggare: Pär Dahlqvist Telefon: 08-508 181 18 Till Farsta stadsdelsnämnd 2010-11-23

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande. Kommunkontoret, Heby, 26 november 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 229-246 ANSLAG/BEVIS

Karl-Arne Larsson (C), ordförande. Kommunkontoret, Heby, 26 november 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 229-246 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-12.45 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Susanne Stambolidou-Tellebo (FP) Jan Plantin

Läs mer

Socialnämnden bokslut

Socialnämnden bokslut - attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet Socialnämnden bokslut 2015 2016-01-15 1) Resultatavstämning (måluppfyllelse) 2) Ekonomi 3) Statistik/nyckeltal - attraktiv och hållbar i alla delar, hela

Läs mer

Uppföljning av. mål och. plan. 380 som. totalt. Karlstads kommun. karlstad.se. Kontaktcenter Västra Torggatan

Uppföljning av. mål och. plan. 380 som. totalt. Karlstads kommun. karlstad.se. Kontaktcenter Västra Torggatan Sid 1(8) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- och verksamhetsstyrning, 2016-04-05 Malin Ronnby, 054-540 10 40 malin.ronnby@karlstad.se En stad för alla del 1 Egen försörjning och o bostad Uppföljning av mål

Läs mer

Lagstiftning och samverkan

Lagstiftning och samverkan Lagstiftning och samverkan K O N N Y L I N D B L O M Tidsschema Grundläggande lagstiftning som styr Hälso- och sjukvården samt Socialtjänsten. Samverkan med fokus på svårigheter (egna erfarenheter). Lagstiftning

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2012-08-16 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Socialnämnden Tid och plats Tisdag den 21 augusti 2012 kl 16.00 Kommunhuset - Öckerösalen Öckeröalliansens gruppmöte

Läs mer

Invånarantal veckovis jämfört med årsskiftet respektive år

Invånarantal veckovis jämfört med årsskiftet respektive år november 1 (8) 1 (8) Sammanfattning Befolkningen efter vecka 47 uppgick till 151 82 vilket är 1 6 fler jämfört med vid årsskiftet. Prognosen för helår är en ökning med 1 65. Resultatet per nov uppgick

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport oktober 2013

Ekonomisk månadsrapport oktober 2013 Avdelningen för ekonomi, stadsmiljö och strategi Sida 1 (7) 2013-11-12 Handläggare: Pär Dahlqvist Telefon: 08 508 18 118 Till Farsta stadsdelsnämnd 2013-11-19 Ekonomisk månadsrapport oktober 2013 Förslag

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Medborgarkontoret, Östervåla, kl 16.00, 27 maj 2013. Sekreterare Paragrafer 97-114

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Medborgarkontoret, Östervåla, kl 16.00, 27 maj 2013. Sekreterare Paragrafer 97-114 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-13.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Lennart Hognert (C), ersättare för Therese

Läs mer

Information om Insatser för vuxna Individ- och familjeomsorgen. Åstorps Kommun

Information om Insatser för vuxna Individ- och familjeomsorgen. Åstorps Kommun Information om Insatser för vuxna Individ- och familjeomsorgen i Åstorps kommun Mottagningssekreterare kontaktuppgiter Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2013-09-11 13.00 17.00. Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S

Kommunhuset, Revelj 2013-09-11 13.00 17.00. Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Kommunhuset, Revelj 13.00 17.00 Beslutande Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Evert Möller, Kd Sylve Rydén, S Gunilla Aronsson, C, Stig Andersson,

Läs mer

Ekonomisk rapport efter mars månad

Ekonomisk rapport efter mars månad TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2015-04-14 ON 2015/0040 53510 Omsorgsnämnden Ekonomisk rapport efter mars månad Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner den ekonomiska

Läs mer

Månadsrapport september 2015

Månadsrapport september 2015 Månadsrapport september 215 Befolkning Staden växer kraftigt. Redan per sista augusti är ökningen över 1 2 personer. Arbetsmarknad Arbetslösheten har ökat något de senaste veckorna. Positivt är dock att

Läs mer

Nämndplan. Socialnämnden. Foto: Thomas Henrikson

Nämndplan. Socialnämnden. Foto: Thomas Henrikson Nämndplan Socialnämnden 2017 Foto: Thomas Henrikson Innehållsförteckning 1 Nämndordförande har ordet... 2 2 Övergripande beskrivning av organisationen... 3 3 Prioriteringar för 2017... 5 4 Mål för nämnden...

Läs mer

Lund i siffror. Figur 1 Folkmängden i Lunds kommun. Veckovis 2009 samt prognos för befolkningen 2009. Folkmängden i Lunds kommun veckovis 2009

Lund i siffror. Figur 1 Folkmängden i Lunds kommun. Veckovis 2009 samt prognos för befolkningen 2009. Folkmängden i Lunds kommun veckovis 2009 2009:02 Kontakt: Daniel.svard@lund.se, 046-355046 Jens.nilson@lund.se, 046-358269 1 (11) Befolkningsutveckling Enligt de preliminära befolkningsuppgifterna har Lunds befolkning ökat med 393 personer sedan

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010 Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport för november 2010

Ekonomisk månadsrapport för november 2010 FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR PLAN ERING, STRATEGI OCH SERVICE TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2010-12-14 Handläggare: Pär Dahlqvist Telefon: 08-508 181 18 Till Farsta stadsdelsnämnd 2010-12-16

Läs mer

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING -03-10 DNR SN.065 AGNETA SANDSTRÖM SID 1/1 CONTROLLER AGNETA.SANDSTROM@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per

Läs mer

Bidrag till måluppfyllelse

Bidrag till måluppfyllelse Ansvarsenhet Socialnämnden Bidrag till måluppfyllelse Delårsrapport Hur har verksamheten fortlöpt under årets första åtta månader? Förvaltningen har under de första åtta månaderna arbetat aktivt med den

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M), 116-126, 128-147

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M), 116-126, 128-147 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (34) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 13.00-16.40 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M), 116-126,

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2013-08-14 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Socialnämnden Tisdagen den 20 augusti kl.16.00 Kommunhuset - Öckerösalen OBS! TID! Öckeröalliansens gruppmöte

Läs mer

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson

Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30. Marianne Andersson Socialnämnden 2011-09-20 1 (9) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2011-09-20 kl 8.00-12.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Britt-Marie

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens sammanträde serie A

Vård- och omsorgsnämndens sammanträde serie A -3, ON 2017-06-15 08:30 Kallelse till Vård- och omsorgsnämndens sammanträde serie A 2017-06-15 Kl. 08:30 cirka 12:00 i Domsalen -2, ON 2017-06-15 08:30 OMRÖSTNINGAR LEDAMÖTER Närvaro Mona Modin Tjulin,

Läs mer

Invånarantal veckovis jämfört med årsskiftet respektive år

Invånarantal veckovis jämfört med årsskiftet respektive år september 1 (9) 1 (9) Sammanfattning Befolkningen efter vecka 39 uppgick till 155 139 vilket är 2 173 fler jämfört med vid årsskiftet. Resultatet per september uppgick till 193 mnkr. Nettoinvesteringarna

Läs mer

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 VÄRMLANDS LÄN

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 VÄRMLANDS LÄN KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 VÄRMLANDS LÄN Kund: SSR Akademikerförbundet Kontakt: Stina Andersson Datum: 19 Januari 2015 Konsult: Gun Pettersson Tel: 0739 40 39 16 E-post: gun.pettersson@novus.se

Läs mer

Ärendet. Beslut BESLUT. 2014-04-04 Dnr 8.5-3484/20141(7) +nspektionen forvårdochomsorg. Katrineholms kommun Socialnämnden 641 80 Katrineholm

Ärendet. Beslut BESLUT. 2014-04-04 Dnr 8.5-3484/20141(7) +nspektionen forvårdochomsorg. Katrineholms kommun Socialnämnden 641 80 Katrineholm BESLUT +nspektionen forvårdochomsorg 2014-04-04 Dnr 8.5-3484/20141(7) Avdelning mitt Cathrine Lauri cathrine.laurigivo.se Katrineholms kommun Socialnämnden 641 80 Katrineholm Ärendet Egeninitierad verksamhetstillsyn

Läs mer

Ekonomisk rapport efter november

Ekonomisk rapport efter november TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2014-12-09 ON 2014/0111 53510 Omsorgsnämnden Ekonomisk rapport efter november Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner den ekonomiska

Läs mer

Månadsrapport. Socialförvaltningen 2015-01

Månadsrapport. Socialförvaltningen 2015-01 Månadsrapport Socialförvaltningen -01 Innehållsförteckning 1 Budgetuppföljning och prognos per nämnd... 3 1.1 Genomförda och planerade åtgärder som är inräknade i prognosen samt ekonomisk effekt... 3 1.2

Läs mer

Kartläggning socialsekreterare Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum:

Kartläggning socialsekreterare Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: Kartläggning socialsekreterare 2016 Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: 2016-03- 31 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Akademikerförbundet SSR:s

Läs mer

Sammanställd åtgärdsplan Budget i balans 2016

Sammanställd åtgärdsplan Budget i balans 2016 Datum -10-12 Sammanställd åtgärdsplan Budget i balans Tkr Prognos Åtgärder Tekniska förvaltningen -2 050 +8 300 Socialförvaltningen -25 000 +23 800 Serviceförvaltningen -2 000 +2 000 Överförmyndarförvalt

Läs mer

Internbudget 2016 - Fler jobb, budget i balans och trygghet i en orolig omvärld

Internbudget 2016 - Fler jobb, budget i balans och trygghet i en orolig omvärld Internbudget 2016 - Fler jobb, budget i balans och trygghet i en orolig omvärld Upplägg Bakgrund och förutsättningar Internbudgeten i korthet Finansiellt underlag Omställningsåtgärder Ny prognos från Migrationsverket

Läs mer

Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer

Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer RAPPORT 1(11) Handläggare, titel, telefon Anna Lind Nordell, programsekreterare 011-15 22 32 Socialtjänstens kartläggning av personer i olika former av hemlöshetssituationer Sammanfattning Årets mätning

Läs mer

Budgetramar 2014-2016

Budgetramar 2014-2016 sid 1 (2) ARBETSMARKNADS- OCH SOCIALNÄMNDEN Protokoll 2013-04-17 3 Budgetramar 2014-2016 Dnr ASN-2013-16 Dpl 10 Arbetsmarknads- och socialnämndens beslut 1. Förslag till yttrande över preliminära budgetramar

Läs mer

Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr

Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr BESLUTSUNDERLAG Datum 2016-09-01 Sida 1(1) Socialnämnden Ärende Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr 2016-000069 Budget 2017 Dnr 2016-000070 Sammanträdesdagar för socialnämnden

Läs mer

Medborgarkontoret, Östervåla, 2 september 2013, kl 16.00. Sekreterare Paragrafer 159-185 ANSLAG/BEVIS

Medborgarkontoret, Östervåla, 2 september 2013, kl 16.00. Sekreterare Paragrafer 159-185 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (30) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-13.30 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Kristina Pettersson (S) Lennart Hognert (C), ersättare för Therese

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Omsorgsnämnden 1(18) Plats och tid Konferensrummet Stenbocken, plan 3 Viktoria, kl. 13.00-16:30 Beslutande Ledamöter Michael Karlsson (S) ordförande Anna Helgesson (S) vice ordförande Markus Hagberg (M) andra vice ordförande

Läs mer

Kartläggning socialsekreterare 2016 Värmlands län. Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum:

Kartläggning socialsekreterare 2016 Värmlands län. Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: Kartläggning socialsekreterare 2016 Värmlands län Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Akademikerförbundet

Läs mer

HSS. Period: -12,5 mkr. ±0 mkr. Köp LRV-vård. bemanning. Effekterna

HSS. Period: -12,5 mkr. ±0 mkr. Köp LRV-vård. bemanning. Effekterna Diarienummer: DN PS1411 KOMMENTARER MÅNADSRAPPORT Styrelse/Nämnd: Uppdragsgrupp: Period: Prognos: SEPTEMBER 214 Driftnämnden Psykiatri HSS Månad 1-9, 214-12,5 mkr Helårsprognos orsaker till betydande avvikelser

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010 Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851

Läs mer

Budget Prognos 1. Ingående eget kapital 0,0 Utgående eget kapital -2,3-5,8-3,5. Budget Prognos 1

Budget Prognos 1. Ingående eget kapital 0,0 Utgående eget kapital -2,3-5,8-3,5. Budget Prognos 1 Socialnämnden Resultaträkning Belopp i mnkr Budget Prognos 1 2013 2013 Avvikelse Verksamhetens intäkter 134,0 132,0-2,0 Verksamhetens kostnader -480,1-482,1-2,0 Avskrivningar -1,5-1,5 Verksamhetens nettokostnader

Läs mer

Välkommen till Enheten för Arbete och Sysselsättning

Välkommen till Enheten för Arbete och Sysselsättning 22 2013 06 08 Beteckning ENHETEN FÖR ARBETE OCH SYSSELSÄTTNING KENNETH NILSSON ENHETSCHEF Kenneth Nilsson Ert datum Er beteckning Välkommen till Enheten för Arbete och Sysselsättning 2014 I slutet på 1990

Läs mer

Befolkningen procentuellt fördelad på åldersgrupper 2008

Befolkningen procentuellt fördelad på åldersgrupper 2008 Befolkningsuppgifter för - Befolkningen i Södertörnskommunerna uppdelade i åldersgrupper Källa: SCB:s befolkningsstatistik Kommun Befolkning 0-19 år 20-64 år 65-w år Totalt Antal invånare i åldersgrupperna

Läs mer

Nio åtgärder för ett bättre återvändande

Nio åtgärder för ett bättre återvändande Nio åtgärder för ett bättre återvändande Morgan Johansson, justitie- och migrationsminister Anders Ygeman, inrikesminister Antal Antal asylsökande 2014-2016 12 000 10 000 8 000 6 000 År 2014 4 000 År 2015

Läs mer

Den sinnliga trädgården vid Lilldals äldreboende. Budget 2016 för Socialnämnden

Den sinnliga trädgården vid Lilldals äldreboende. Budget 2016 för Socialnämnden Den sinnliga trädgården vid Lilldals äldreboende Budget 2016 för Socialnämnden Reidun Lorentzon Ordförande Socialnämnden Shujaat Noormohamed Förvaltningschef Socialförvaltningen Inledning Uppdrag till

Läs mer

Månadsrapport november 2015

Månadsrapport november 2015 Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Ekonomiavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2015-12-08 Handläggare Linda Yacoub 08-50820032 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd Månadsrapport november

Läs mer