VERKSAMHETSUPPFÖLJNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSUPPFÖLJNING"

Transkript

1 Socialnämnden Datum Vår beteckning VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI OKTOBER 2016 Innehåll 1 SAMMANFATTNING VÅRD OCH SOCIALA TJÄNSTER TOTALA VÅRDKOSTNADER FÖRBOKADE VÅRDKOSTNADER TOTALT KOSTNADER FÖR VÅRD AV BARN OCH UNGA KOSTNADER FÖR VÅRD AV VUXNA ANTAL NYA ÄRENDEN OCH PÅGÅENDE ÄRENDEN, ANTAL VÅRDDYGN FAMILJEHEM, ANTAL VÅRDDYGN - INSTITUTIONER, ANTAL VÅRDDYGN - HEMMAPLANSVÅRD, ENSAMKOMMANDE KOSTNADER OCH DYGN FÖR FAMILJEHEM OCH INSTITUTION, Inledning Syftet med denna rapport är att ge översyn över verksamheterna i socialnämnden. De diagram och tabeller som används i rapporten ska ge nämnden möjlighet att snabbt och lätt kunna se trender i verksamheten.

2 Socialnämnden Datum Vår beteckning 2(16) Tabellförteckning Tabell 1 Sammanfattning Socialförvaltning Figurförteckning Figur 1 IFO, nettokostnader totalt, per månad Figur 2 IFO, nettokostnader totalt, per månad, Figur 3 IFO, förbokade kostnader totalt, sep/okt-2016 Figur 4 IFO, nettokostnader totalt barn och unga, per månad, Figur 5 IFO Andel i procent Barn och unga, Figur 6 IFO, nettokostnader totalt vuxna, per månad, Figur 7 Andel i procent Vuxna, Figur 8 Antal nya/pågående ärenden, Figur 9 Antal vårddygn Familjehem, Figur 10 Antal vårddygn - Institutioner, Figur 11 Antal vårddygn - Hemmaplansvård, Figur 12 Kostnader och vårddygn för familjehemsvård - Ensamkommande, Figur 13 Kostnader och vårddygn för institution - Ensamkommande,

3 Socialnämnden Datum Vår beteckning 3(16) 1 Sammanfattning Januari Oktober År Socialförvaltningen (Mkr) Utfall Budget Avvikelse Budget Prognos Avvikelse Demokrati 1,4 1,3-0,1 1,6 1,6 0,0 Vård och sociala tjänster 306,3 301,7-4,6 363,7 371,5-7,8 Bedriva myndighetsutövande socialtjänst 4,0 4,3 0,3 7,2 7,2 0,0 Ge vård och stöd till barn och unga 195,3 197,6 2,3 238,8 240,4-1,6 Vård av Barn och unga 120,3 114,5-5,8 139,5 143,0-3,5 Ge stöd och omsorg till vuxna 110,8 104,0-6,8 124,9 131,4-6,5 Vård vuxna 37,4 28,2-9,2 33,9 42,8-8,9 Gemmensamma processer -1,0-1,5-0,5 0,0 0,3 0,3 Totalt 306,7 301,5-5,2 365,3 372,8-7,5 Tabell 1, källa Hypergene *Utfall utifrån processer Det ekonomiska resultatet för perioden januari-oktober 2016 (306,7 Mnkr) uppvisar ett underskott med 5,2 Mnkr mot budget (301,5 Mnkr). Utfall för vård och sociala tjänster för perioden januari-oktober 2016 uppgår till 306,3 Mnkr i förhållande till budget (301,7 Mnkr), ett underskott med 4,6 Mnkr. Huvuddelen av underskottet beror på högre utfall än budget för extern vård av ungdomar och vuxna.

4 Utfall/budget i mnkr Utfall/budget i mnkr Socialnämnden Datum Vår beteckning 4(16) 2 Vård och sociala tjänster Utfallet för Vård och sociala tjänster IFO för oktober uppgår till 30,9 Mnkr, ett underskott med 0,9 Mnkr i förhållande till budget (30,0 Mnkr). Det ackumulerade utfallet för Vård och sociala tjänster IFO för perioden januarioktober 2016 uppgår till 294,8 Mnkr. Ett underskott med 2,6 Mnkr jämfört med budget (292,2 Mnkr). Det beror på att vårdkostnader (-157,7 Mnkr) överstiger budget med 15,0 Mnkr (budget inkl. budget för HVP (hemmaplansvård), (-142,7 Mnkr). Fortsatt brist på vanliga familjehem och bostadsbristen i Eskilstuna påverkar våra möjligheter att erbjuda vanliga familjehem samt vård på hemmaplan. Det medför att vi tvingas köpa externt i form av konsulentstödda familjehem samt extern boendestöd. Även kostnader för institution ligger fortsatt högt i relation till budgeten trots minskning jämfört med samma period föregående år. Helårsprognos beräknas till en negativ budgetavvikelse på 7,5 Mnkr. Vårdkostnader, Totalt jan - okt ,0 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0-10,0-15,0-20,0-25,0-30,0-35,0-40,0-45,0-50,0 14,2 15,6 16,1 16,4 17,4 16,3 17,6 12,3 12,3 12,3 12,3 14,614,3 14,9 14,6 14,6 14,9 14,6 14,8 14,8 14,8 14,8 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,9 0,5 0,3 0,5 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5-1,4-2,8-1,4-3,3-3,5-2,2-1,0-4,2-2,2-7,5-11,0-10,1-9,9-9,6-11,8-12,8-15,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0-5,0-10,0-15,0-20,0-25,0-30,0-35,0-40,0-45,0-50,0 HPV Budget 2016 Budget 2016 Utfall Avvikelse mot budget Ackumulerad avvikelse mot budget Figur 1, IFO, nettokostnader totalt, per månad, källa Hypergene

5 Utfall/budget i mnkr Socialnämnden Datum Vår beteckning 5(16) 2.1 Totala vårdkostnader 20,0 15,0 Vårdkostnader, totalt jämfört med tidigare perioder 17,4 17,6 16,1 16,4 16,3 15,6 14,3 14,9 14,2 14,9 10,0 5,0 0,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Budget ,8 12,8 12,8 12,8 15,1 15,1 15,1 15,1 15,4 15,4 14,8 14,8 Utfall ,2 15,6 16,1 16,4 14,3 14,9 14,9 17,4 16,3 17,6 Utfall ,8 17,7 16,8 16,2 15,8 16,8 16,1 17,4 16,2 16,3 15,9 15,9 Utfall ,3 13,1 13,9 13,9 14,1 13,5 14,7 14,8 13,7 13,9 15,7 16,5 Figur 2, IFO, nettokostnader totalt, per månad, , källa Hypergene I oktober månad var kostnader för vården 17,6 Mnkr, en ökning med 1,3 Mnkr jämfört med föregående månad (16,3 Mnkr). Jämfört med budget inkl. budget för HVP (hemmaplansvård) (15,4 Mnkr) är det ett underskott med 2,2 Mnkr. Jämfört med oktober 2015 har kostnader ökat med 1,3 Mnkr (16,3 Mnkr). För den ackumulerade perioden januari-oktober 2016 uppgår vårdens kostnader till 157,7 Mnkr, ett underskott med 15,0 Mnkr jämfört med budget inkl. budget för HVP (hemmaplansvård) (142,7 Mnkr). Jämfört med samma period 2015 har kostnader minskat med 7,5 Mnkr (165,1 Mnkr, januari-oktober 2015). Kostnadsminskningen för den ackumulerade perioden januari-oktober 2016 beror främst på att kostnader för institution sjunkit med 2,4 %, motsvarande 1,6 Mnkr respektive extern öppenvård med 26,1 %, motsvarande 7,6 Mnkr. En total kostnadsminskning med 4,5 %, motsvarande 7,5 Mnkr jämfört med samma period 2015.

6 Förbokade kostnader i Mnkr Socialnämnden Datum Vår beteckning 6(16) 2.2 Förbokade vårdkostnader totalt 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 Förbokade kostnader November - December ,6 0,2 14,0 0,2 6,4 5,1 1,7 1,4 1,8 1,8 1,6 1,5 4,0 4,0 0,0 November December Familjehem Kons.familjehem Kontaktuppdrag Extern Öppenvård Institution Eget hem Figur 3, IFO, förbokade kostnader totalt, nov/dec-2016, källa VIVA Förbokade kostnader för november uppgår till 15,6 Mnkr. Största kostnaderna består av institution (6,4 Mnkr) samt familjehem (4,0 Mnkr). Förbokade kostnader för december uppgår till 14,0 Mnkr. Största kostnaderna består av institution (5,1 Mnkr) samt familjehem (4,0 Mnkr).

7 Utfall/budget inkl. budget för HVP (hemmaplansvård) i mnkr Socialnämnden Datum Vår beteckning 7(16) 2.3 Kostnader för vård av barn och unga I oktober månad var kostnaderna för barn och unga 12,9 Mnkr, en ökning med 1,3 Mnkr jämfört med föregående månad (11,6 Mnkr). Jämfört med budget inkl. budget för HVP (hemmaplansvård) (12,5 Mnkr) är det ett underskott med 0,4 Mnkr. Jämfört med oktober 2015 har kostnader ökat med 0,5 Mnkr (12,4 Mnkr). För den ackumulerade perioden januari-oktober 2016 uppgår kostnader för barn och unga till 120,3 Mnkr, ett underskott med 5,8 Mnkr jämfört med budget inkl. budget för HVP (hemmaplansvård) (114,5 Mnkr). Jämfört med samma period 2015 har kostnader minskat med 10,2 Mnkr (130,5 Mnkr, januari-oktober 2015). Kostnader för den ackumulerade perioden januari-oktober 2016 för institution har minskat med 5,1 %, motsvarande 2,5 Mnkr jämfört med samma period förra året vilket beror på att dygnen har minskat från för perioden januari-oktober 2015 till dygn för samma period i år. Också snittkostnaden per placering har minskat från kronor per dygn för samma period 2015 till kronor per dygn hittills i år. Kostnader för extern öppenvård har minskat med 38,2 %, motsvarande 7,6 miljoner kronor där den största minskningen skett inom boendestöd jämfört med samma period förra året vilket beror på att dygnen minskat med 26,2 %, motsvarande dygn. Vårdkostnader, barn och ungdomsprocess 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 10,9 11,9 13,5 13,3 10,5 11,9 11,0 12,6 11,6 12,9 6,0 4,0 2,0 0,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Budget ,2 10,2 10,2 10,2 12,2 12,2 12,2 12,2 12,5 12,5 12,2 12,2 Utfall ,9 11,9 13,5 13,3 10,5 11,9 11,0 12,6 11,6 12,9 Utfall ,5 13,2 13,1 13,2 12,4 13,1 13,8 14,5 12,3 12,4 12,7 12,4 Utfall ,5 11,1 10,7 10,8 11,5 11,2 12,1 12,0 11,0 11,7 11,7 14,0 Figur 4, IFO, nettokostnader totalt barn och unga, per månad, , källa Hypergene

8 Socialnämnden Datum Vår beteckning 8(16) 100% 90% 80% Andel i procent BoU - Dygn Konsulentstödd familjehem BoU 70% 60% 50% Extern Öppenvård BoU 40% 30% 20% Institution BoU 10% 0% Figur 5, Andel i procent Barn och unga, , källa VIVA Bilden visar antal dygn i andel av totalen i procent för vårdens största kostnadsbärare, institution, extern öppenvård samt konsulentstödd familjehem för perioden oktober 2015 oktober Dygnen för institution har minskat från 48 % under perioden oktober 2015 april 2016 till 47 % för perioden maj oktober Extern öppenvård har ökat från 22 % för perioden oktober 2015 april 2016 till 24 % för perioden maj 2016 oktober Konsulentstödda familjehem har minskat andelen från 30 % för perioden oktober 2015 april 2016 till 29 % för perioden maj 2016 oktober 2016.

9 Utfall/budget inkl. budget för HVP (hemmaplansvård) i mnkr Socialnämnden Datum Vår beteckning 9(16) 2.4 Kostnader för vård av vuxna I oktober månad var kostnaderna för vuxna 4,6 Mnkr, en minskning med 0,1 Mnkr jämfört med föregående månad (4,7 Mnkr). Jämfört med budget inkl. budget för HVP (hemmaplansvård) (2,8 Mnkr) är det ett underskott med 1,8 Mnkr. Jämfört med oktober 2015 har kostnaderna ökat med 0,7 Mnkr (3,9 Mnkr). För den ackumulerade perioden januari-oktober 2016 uppgår kostnader för vuxna till 37,4 Mnkr, ett underskott med 9,2 Mnkr jämfört med budget inkl. budget för HVP (hemmaplansvård) (28,2 Mnkr). Jämfört med samma period 2015 har kostnader ökat med 2,8 Mnkr (34,6 Mnkr). Huvuddelen av underskottet för den ackumulerade perioden januari-oktober 2016 beror på att behovet av kontaktuppdrag har ökat. Kostnaderna för kontaktuppdrag har ökat med 2,4 Mnkr jämfört med samma period Kostnaderna för boendestöd har också ökat med 8,6 %, motsvarande 0,7 Mnkr jämfört med samma period Det beror på att snittkostnaden per placering har ökat från kr/dygn 2015 till kr/dygn för samma period i år. Vårdkostnader, vuxenprocess 6,0 5,0 4,8 4,7 4,6 4,0 3,4 3,7 3,1 3,8 3,8 3,0 2,6 2,9 2,0 1,0 0,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Budget ,7 2,7 2,7 2,7 3,0 3,0 3,0 3,0 2,8 2,8 2,6 2,6 Utfall ,4 3,7 2,6 3,1 3,8 2,9 3,8 4,8 4,7 4,6 Utfall ,3 4,5 3,7 3,1 3,3 3,7 2,3 2,9 3,9 3,9 3,2 3,5 Utfall ,8 2,0 3,1 3,1 2,6 2,3 2,6 2,7 2,6 2,2 4,1 2,5 Figur 6, IFO, nettokostnader totalt vuxna, per månad, , källa Hypergene

10 Socialnämnden Datum Vår beteckning 10(16) 100% 90% 80% 70% Andel i procent Vux - Volym Konsulentstödd familjehem Vux Extern Öppenvård Vux 60% 50% 40% 30% 20% Institution Vux 10% 0% Figur 7, Andel i procent Vuxna, , källa VIVA Bilden visar antal dygn i andel av totalen i procent för vårdens största kostnadsbärare, institution, extern öppenvård samt konsulentstödd familjehem för perioden oktober 2015 oktober Dygnen för institution har minskat från 57 % under perioden oktober 2015 april 2016 till 56 % för perioden maj 2016 till oktober Extern öppenvård har också minskat från 41 % för perioden oktober 2015 april 2016 till 40 för perioden maj 2016 oktober Konsulentstödda familjehem har ökat andelen från 2 % för perioden oktober 2015 april 2016 till 4 % för perioden maj 2016 oktober 2016.

11 Antal nya ärenden Antal pågående ärenden Socialnämnden Datum Vår beteckning 11(16) 2.5 Antal nya ärenden och pågående ärenden, Nya barn och ungdomsärenden Pågående barn och ungdomsärenden Nya vuxenärenden Pågående vuxenärenden Figur 8, Antal nya ärenden och pågående ärenden, , källa VIVA. I oktober var utfallet för antalet pågående ärenden för barn och unga 800. Jämfört med oktober 2015 har pågående ärenden för barn och unga ökat med 60 (740, oktober 2015). För vuxna var antalet pågående ärenden under oktober 860. Jämfört med oktober 2015 har pågående ärenden för vuxna ökat med 43 (817, oktober 2015). I oktober var det totalt 101 nya ärenden för barn och unga samt vuxna. Jämfört med oktober 2015 har det skett en minskning med 20 (121, oktober 2015). Under oktober avslutades 98 ärenden för barn och unga samt vuxna. Jämfört med oktober 2015 har det skett en minskning med 26 (124, oktober 2015). Under perioden januari-oktober 2016 har antalet pågående ärenden för barn och unga samt vuxna (821 ärenden, i genomsnitt) ökat med 6 % jämfört med samma period 2015 (778 ärenden, i genomsnitt).

12 Antal vårddygn Socialnämnden Datum Vår beteckning 12(16) 2.6 Antal vårddygn Familjehem, Vuxenärende Barn och Ungdomsärende Figur 9, Antal vårddygn Familjehem, , källa VIVA. I oktober var utfallet för antalet vårddygn på familjehem för barn och unga totalt varav pojkar och flickor 2 970, en ökning med 160 jämfört med samma period 2015 (4 907, oktober 2015). Jämfört med oktober 2015 har antalet vårddygn för pojkar minskat med 108 dygn (2 205, oktober 2015) och antalet vårddygn för flickor ökat med 268 dygn (2 702, oktober 2015). Under perioden januari-oktober 2016 uppgår antalet vårddygn för pojkar och flickor för barn och unga till , en ökning med jämfört med samma period 2015 (50 789, januari-oktober 2015). Det finns ett lägre antal vårddygn för pojkar, än för flickor, Jämfört med perioden januari-oktober 2015 har pojkar minskat vårddygnen med dygn (23 787, januari-oktober 2015) och flickor ökat vårddygnen med dygn (27 002, januari-oktober 2015). I oktober var utfallet för antalet vårddygn på familjehem för vuxna totalt 437 dygn varav kvinnor 282 och män 155, en minskning med 32 jämfört med samma period 2015 (469, oktober 2015). Jämfört med oktober 2015 har antalet vårddygn för kvinnor ökat med 30 dygn (252, oktober 2015) och för män har antalet vårddygn minskat med 62 dygn (217, oktober 2015).

13 Antal vårddygn Socialnämnden Datum Vår beteckning 13(16) Under perioden januari-oktober 2016 uppgår antalet vårddygn för män och kvinnor för vuxna till Det finns ett lägre antal vårddygn för män, än för kvinnor, en ökning med jämfört med samma period 2015 (4 434, januari-oktober 2015). Jämfört med perioden januari-oktober 2015 har antalet vårddygn ökat med 902 (1 756, januari-oktober 2015) för män och med 141 (2 678, januari-oktober 2015) för kvinnor (figur 9). 2.7 Antal vårddygn - Institutioner, Vuxenärende Barn och Ungdomsärende Figur 10, Antal vårddygn - Institutioner, , källa VIVA. I oktober var utfallet för antalet vårddygn på institutioner för barn och unga totalt 942 varav pojkar 564 och flickor 378. en ökning med 62 jämfört med samma period 2015 (880, oktober 2015). Jämfört med oktober 2015 har antalet vårddygn för pojkar ökat med 115 dygn (449, oktober 2015) och antalet vårddygn för flickor har minskat med 53 dygn (431, oktober 2015). Under perioden januari-oktober 2016 uppgår antalet vårddygn för pojkar och flickor för barn och unga till en minskning med 227 jämfört med samma period 2015 (9 079, januari-oktober 2015). Det finns ett högre antal vårddygn för pojkar, än för flickor, Jämfört med perioden januari-oktober 2015 har pojkar ökat vårddygnen med 367 dygn (4 570, januari-oktober 2015) och flickor minskat med 594 dygn (4 509, januari-oktober 2015).

14 Antal vårddygn Socialnämnden Datum Vår beteckning 14(16) I oktober var utfallet för antalet vårddygn på institutioner för vuxna totalt varav kvinnor 167 och män 896. en ökning med 151 jämfört med samma period 2015 (912, oktober 2015). Jämfört med oktober 2015 har antal vårddygn för kvinnor minskat med 169 (336, oktober 2015) och ökat för män med 320 (576, oktober 2015). Under perioden januari-oktober 2016 uppgår antalet vårddygn för män och kvinnor för vuxna till en ökning med 43 jämfört med samma period 2015 (8 865, januarioktober 2015). Det finns ett högre antal vårddygn för män, än för kvinnor, Jämfört med perioden januari-oktober 2015 har antalet vårddygn ökat med dygn för män (5 588, januari-oktober 2015) och minskat med dygn för kvinnor (3 277, januari-oktober 2015). (figur 10). 2.8 Antal vårddygn - Hemmaplansvård, Öppenvård vuxen Öppenvård barn och ungdom Boendestöd Figur 11, Antal vårddygn - Hemmaplansvård, , källa VIVA. I oktober var utfallet för antalet vårddygn på hemmaplan för barn och unga totalt Jämfört med oktober 2015 har antalet vårddygn ökat med 31 dygn (5 282, oktober 2015). För perioden januari-oktober 2016 uppgår antalet vårddygn på hemmaplan för barn och unga till dygn. En minskning med 423 dygn jämfört med samma period 2015 (54 802, januari-oktober 2015). I oktober var utfallet för antalet vårddygn på hemmaplan för vuxna totalt Jämfört med oktober 2015 har antalet vårddygn minskat med 84 (2 239, oktober 2015).

15 Socialnämnden Datum Vår beteckning 15(16) För perioden januari-oktober 2016 har antalet vårddygn på hemmaplan för vuxna, , minskat med dygn jämfört med samma period 2015, (24 730, januarioktober 2015). (figur 11). 3 Ensamkommande Januari - Oktober År Socialförvaltningen (Mkr) Utfall Budget Avvikelse Budget Prognos Avvikelse Ensamkommande barns verksamhet 166,5 162,8-3,7 201,4 207,0-5,6 Varav Personal och drift 101,9 110,2 8,2 138,3 128,6 9,7 Varav Vård 64,5 52,6-11,9 63,1 78,4-15,3 Totalt 166,5 162,8-3,7 201,4 207,0-5,6 Utfall för ensamkommande barns verksamhet uppgår till 166,5 Mnkr vilket är 3,7 Mnkr högre än budget (162,8 Mnkr). Den negativa avvikelsen dels beror på förändring av semesterlöneskulden, även finansiering av overheadkostnader och det beror också på att vi har placerat flera barn på institution. Personal och drift uppvisar ett överskott på 8,2 Mnkr medan vård av ensamkommande barn går med ett underskott på 11,9 Mnkr. 3.1 Kostnader och dygn för familjehem och institution, I oktober månad var kostnader för externvården för familjehem 3,4 Mnkr, en minskning med 8 %, motsvarande 0,3 Mnkr jämfört med föregående månad (3,7 Mnkr). I oktober månad var kostnader för institution 2,6 Mnkr, en minskning med 1 % jämfört med föregående månad (2,7 Mnkr). Alla kostnader för ensamkommande barn kommer att finansieras med statsbidrag enligt senaste beräkningen.

16 Socialnämnden Datum Vår beteckning 16(16) Familjehem Ensamkommande ,4 3,3 3,9 3,7 3,6 3,6 3,6 5,1 3,5 3,5 3,4 3,7 3,4 6,0 5,0 4, , ,0 1,0 0 0,0 Dygn Utfall Figur 12, Kostnader och vårddygn för familjehemsvård - Ensamkommande, , källa VIVA. Institution Ensamkommande ,7 0,9 1,3 1,6 2,3 1,9 2,5 2,2 2,1 1,9 1,4 2,7 2,6 3,0 2,5 2,0 1,5 1, ,5 0 0,0 Dygn Utfall. Figur 13, Kostnader och vårddygn för institution - Ensamkommande, , källa VIVA.

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014 jan feb mar apr maj jun GWh GWh GWh GWh GWh GWh 6 859,6 6 342,1 6 814,5 5 965,4 5 706,5 5 382,4 1 213,7 872,3 1 200,3 902,0 681,7 611,8 6 374,9 5 876,2 6 247,9 4 875,8 3 487,7 3 395,2 529,2 496,2 557,8

Läs mer

Resultat september 2017

Resultat september 2017 SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Bergmark, Magnus Datum -10-18 Diarienummer SCN--0157 Socialnämnden Resultat september Förslag till beslut Socialnämnden föreslås besluta att lägga informationen till handlingarna

Läs mer

Invånarantal veckovis jämfört med årsskiftet respektive år

Invånarantal veckovis jämfört med årsskiftet respektive år november 1 (8) 1 (8) Sammanfattning Befolkningen efter vecka 47 uppgick till 151 82 vilket är 1 6 fler jämfört med vid årsskiftet. Prognosen för helår är en ökning med 1 65. Resultatet per nov uppgick

Läs mer

Månadsrapport augusti 2016

Månadsrapport augusti 2016 Månadsrapport augusti 216 Dnr 216/354-Ks Befolkning Befolkningsökningen ökar. Till och med juli är ökningen drygt 1 personer. Invandringsöverskottet är fortsatt största ökningsfaktorn. Arbetsmarknad Antalet

Läs mer

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014 jan feb mar apr maj jun GWh GWh GWh GWh GWh GWh 6 859,6 6 342,1 6 814,5 0,0 0,0 0,0 1 213,7 872,3 1 200,3 0,0 0,0 0,0 6 374,9 5 876,2 6 247,9 0,0 0,0 0,0 529,2 496,2 557,8 0,0 0,0 0,0 5,5 4,3 6,3 0,0 0,0

Läs mer

Månadsrapport februari 2016

Månadsrapport februari 2016 Månadsrapport februari 216 Dnr 215/111 Befolkning Befolkningsutvecklingen är relativt svag. Hittills i år är ökningen 67 personer. Arbetsmarknad Arbetslösheten visar att ca 3 3 personer är öppet arbetslösa,

Läs mer

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2013

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2013 jan feb mar apr maj jun GWh GWh GWh GWh GWh GWh 7 272,1 6 462,7 6 116,8 4 575,2 5 211,6 3 621,7 764,6 561,7 889,7 889,4 696,7 541,5 6 319,3 5 844,7 6 405,3 6 241,9 4 070,0 4 686,4 608,1 545,0 617,1 534,3

Läs mer

Managementrapport 2014

Managementrapport 2014 Social- och omsorgskontoret Managementrapport 2014 Nämnd: Äldreomsorgsnämnden Månad: oktober Ekonomi tkr Resultat perioden Rättvisande resultat efter korrigeringar helårsresultat efter beslutade åtgärder

Läs mer

Befolkningen uppgick efter vecka 21 till vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet.

Befolkningen uppgick efter vecka 21 till vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet. 1 (9) 2 Sammanfattning Befolkningen uppgick efter vecka 21 till 156 564 vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet. Resultatet per maj uppgick till minus 155 mnkr vilket innebär en minskning jämfört

Läs mer

Ekonomisk rapport efter september 2015

Ekonomisk rapport efter september 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-10-15 SN 2014/0652.03.01 Tel 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter september 2015 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Månadsrapport mars 2013

Månadsrapport mars 2013 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4

Läs mer

Månadsrapport augusti 2017

Månadsrapport augusti 2017 Månadsrapport augusti 217 Dnr KS 217/295 Befolkning Bostäder Flyktingmottagning Förskola Särskilt boende Hemtjänst Hemsjukvård Medarbetare Befolkningstillväxten har varit relativt stor under halvår 2 216

Läs mer

MÅNADSRAPPORT. Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Hälsa och funktionsstöd Februari 2015 2015-03-24 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSUPPDRAG

MÅNADSRAPPORT. Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Hälsa och funktionsstöd Februari 2015 2015-03-24 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSUPPDRAG MÅNADSRAPPORT Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Hälsa och funktionsstöd Februari 2015 HÄLSO OCH SJUKVÅRDSUPPDRAG Sammanfattning och analys Efter februari redovisar förvaltningen ett plus på 1,7

Läs mer

Månadsrapport juli 2012

Månadsrapport juli 2012 Månadsrapport juli 2012 Tillgänglighet till specialiserad vård Vårdgaranti och kömiljard Under semestermånaderna har färre verksamheter nått målen för vårdgaranti och kömiljard. Flera förbättringsarbeten

Läs mer

Månadsrapport september 2016

Månadsrapport september 2016 Månadsrapport september 216 Dnr 216/354-Ks Flyktingverksamhet Hemtjänst Ekonomi Antal mottagna flyktingar ligger på en klart högre nivå i juli och augusti jämfört med första halvåret. Detta påverkar också

Läs mer

Månadsrapport september 2015

Månadsrapport september 2015 Månadsrapport september 215 Befolkning Staden växer kraftigt. Redan per sista augusti är ökningen över 1 2 personer. Arbetsmarknad Arbetslösheten har ökat något de senaste veckorna. Positivt är dock att

Läs mer

Månadsrapport juli 2017

Månadsrapport juli 2017 Månadsrapport juli 217 Dnr KS 217/295 Befolkning Bostäder Flyktingmottagning Förskola Hemtjänst och hemsjukvård Medarbetare Befolkningstillväxten har varit relativt stor under halvår 2 216 och fortsätter

Läs mer

Månadsrapport januari februari

Månadsrapport januari februari Månadsrapport januari februari Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-februari visar ett överskott på 21 mkr, vilket är 25 mkr bättre än budget. Grafen

Läs mer

Ekonomisk rapport efter oktober 2013

Ekonomisk rapport efter oktober 2013 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2013-11-10 SN 2012/0933 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter oktober 2013 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner den

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport oktober 2013

Ekonomisk månadsrapport oktober 2013 Avdelningen för ekonomi, stadsmiljö och strategi Sida 1 (7) 2013-11-12 Handläggare: Pär Dahlqvist Telefon: 08 508 18 118 Till Farsta stadsdelsnämnd 2013-11-19 Ekonomisk månadsrapport oktober 2013 Förslag

Läs mer

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 1 (6) Ekonomiavdelningen, LLK 2012-11-15 Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 Ekonomi Tack vare en engångsåterbetalning för AFA-försäkringar för åren 2007-2008 prognostiseras ett utfall för

Läs mer

Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden

Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden RAPPORT/REDOVISNING Socialkontoret Handläggare Karolina Blomqvist Tel. 0152-29331 Socialnämnden Dnr SN/2015:110-042 2015-03-11 1/7 Månadsrapport februari 2015 för socialnämnden Ekonomi och verksamhet Drift

Läs mer

42291-09 Bilaga 1 Uppföljning till departementet 0904.xls Inledning

42291-09 Bilaga 1 Uppföljning till departementet 0904.xls Inledning Tabellerna är i tusental kronor 42291-09 Bilaga 1 Uppföljning till departementet 0904.xls Inledning Innehåll på de olika flikarna: - Uppföljning antal årsarbetare: Innehåller budget för personalkostnader,

Läs mer

Invånarantal veckovis jämfört med årsskiftet respektive år

Invånarantal veckovis jämfört med årsskiftet respektive år september 1 (9) 1 (9) Sammanfattning Befolkningen efter vecka 39 uppgick till 155 139 vilket är 2 173 fler jämfört med vid årsskiftet. Resultatet per september uppgick till 193 mnkr. Nettoinvesteringarna

Läs mer

Ekonomirapport efter juli 2014

Ekonomirapport efter juli 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2014-08-11 SN 2013/0688 0480-450950 Socialnämnden Ekonomirapport efter juli 2014 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner ekonomirapport

Läs mer

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen 24 maj 2016

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen 24 maj 2016 2016 Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se Månadsrapport Februari 2016 Beslutas i landstingsstyrelsen 24 maj 2016 Stockholms läns landsting Månadsrapport per februari 2016 2 (9) Perioden

Läs mer

nu i.<z:-. Kristinehamns kommun Socialnämndens månadsrapport februari 2017 Sn/2017:39 Arbetsutskottets förslag till beslut

nu i.<z:-. Kristinehamns kommun Socialnämndens månadsrapport februari 2017 Sn/2017:39 Arbetsutskottets förslag till beslut Kristinehamns kommun Socialnämndens arbetsutskott Protokoll Sammanträd esdatu m 2017-02-01 Sida 5(24) Sn/2017:39 4 Socialnämndens månadsrapport februari 2017 Arbetsutskottets förslag till beslut Då rapporten

Läs mer

Delårsrapport. Januari-augusti /Regionstab Ekonomi 1

Delårsrapport. Januari-augusti /Regionstab Ekonomi 1 Delårsrapport Januari-augusti 2016 2016-09-27/Regionstab Ekonomi 1 Resultatrapport Region Gävleborg Januari-augusti 2016, mnkr Utfall Budget Avvikelse Föregående år Förändring % Verksamhetens intäkter

Läs mer

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (27) 2015-04-27 Ks 15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer

Läs mer

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se Månadsrapport Beslutas i landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Styrning och ekonomi Koncernfinansiering MÅNADSRAPPORT per juli 2

Läs mer

Månadsrapport maj 2014

Månadsrapport maj 2014 Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 51,3 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med maj uppgår till 51,3 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa. Statistikbilaga. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa. Statistikbilaga. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa Statistikbilaga LANDSTINGETS REVISORER 2014-01-15 2(18) Bakgrund Revisorerna i Landstinget Västernorrland, Härnösands kommun, Sundsvalls kommun och Örnsköldsviks

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Månadsrapport November 2010

Månadsrapport November 2010 Månadsrapport Månadsrapport januari-november Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet för perioden januari-november visar ett överskott på 174 mkr före finansiella poster, vilket är 93 mkr bättre

Läs mer

Socialnämnden bokslut

Socialnämnden bokslut - attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet Socialnämnden bokslut 2015 2016-01-15 1) Resultatavstämning (måluppfyllelse) 2) Ekonomi 3) Statistik/nyckeltal - attraktiv och hållbar i alla delar, hela

Läs mer

Ekonomirapport 2015 efter januari månad

Ekonomirapport 2015 efter januari månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2015-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet

Läs mer

ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING. Månadsrapport för februari Handläggare: Helena Nilsson Telefon:

ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING. Månadsrapport för februari Handläggare: Helena Nilsson Telefon: ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING EKONOMIAVDELNINGEN Handläggare: Helena Nilsson Telefon: 08-508 20 032 TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR SID 1 (7) 2012-03-08 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd Månadsrapport

Läs mer

Månadsrapport maj 2015

Månadsrapport maj 2015 Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 136,2 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med maj uppgår till 136,2 miljoner. Resultatet för motsvarande period 2014 var

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Ekonomisk rapport efter september 2016

Ekonomisk rapport efter september 2016 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2016-10-13 SN 2015/0525.03.01 Tel: 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter september 2016 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Läsvecka Mål för veckan Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag 31 aug 1 sep 2 sep 3 sep 4 sep 5 sep 6 sep

Läsvecka Mål för veckan Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag 31 aug 1 sep 2 sep 3 sep 4 sep 5 sep 6 sep aug sep sep sep sep sep sep sep sep 9 sep 0 sep sep sep sep sep sep sep sep sep 9 sep 0 sep sep sep sep sep sep sep sep sep 9 sep 0 sep okt okt okt okt okt okt okt okt 9 okt 0 okt okt okt okt okt okt okt

Läs mer

Socialnämnden i Järfälla

Socialnämnden i Järfälla 2014 Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2014 Socialnämnden i Järfälla (samhällsuppdraget) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHET - SAMHÄLLSUPPDRAGET... 2 2. DRIFTBUDGETEN...

Läs mer

Ekonomisk uppföljning per den 30 juni, Socialnämnden

Ekonomisk uppföljning per den 30 juni, Socialnämnden -07-04 Lisen Moll Controller Ekonomisk uppföljning per den 30 juni, Socialnämnden Ekonomisk sammanställning BUDGETUPPFÖLJNING JUNI Socialnämnden Förvaltningschef: Anne Simmasgård Verksamhetens kostnader

Läs mer

Månadsrapport mars 2017

Månadsrapport mars 2017 Månadsrapport mars 217 Dnr KS 217/295 Befolkning Bostäder Flyktingmottagning Förskola Hemtjänst och hemsjukvård Medarbetare Ekonomi Befolkningstillväxten har varit relativt stor under halvår 2 216 och

Läs mer

Månadsrapport. Socialförvaltningen Apr 2016

Månadsrapport. Socialförvaltningen Apr 2016 Månadsrapport Socialförvaltningen Apr 2016 Innehållsförteckning 1 Drift... 3 1.1 Helårsprognos... 3 1.2 Åtgärder som är inräknade i helårsprognosen... 4 1.3 Integration och mottagande... 5 2 Investeringar...

Läs mer

Månadsrapport april 2016

Månadsrapport april 2016 Månadsrapport april 216 Dnr 216/354-Ks Befolkning Befolkningsutvecklingen är fortsatt svag. Hittills i år är ökningen 241 personer. Invandringsöverskottet är fortsatt största ökningsfaktorn. Arbetsmarknad

Läs mer

Bilaga 1 Uppföljning till departementet xls Inledning

Bilaga 1 Uppföljning till departementet xls Inledning Inledning Tabellerna är i tusental kronor Jämförelse görs mot den reviderade internbudget som generaldirektören beslutade den 26 oktober 2009. Det gör att budgeten har uppdaterats på flikarna Trend kpost,

Läs mer

Månadsrapport Januari-april 2013

Månadsrapport Januari-april 2013 Månadsrapport Januari-april 2013 Innehåll Månadsuppföljning... 1 Ekonomi... 2 Resultaträkning perioden januari - april 2013... 2 Kommunens resultatutveckling 2013, 2012 och 2011.... 2 Driftredovisning

Läs mer

Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2012

Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2012 1 (6) e Ekonomiavdelningen, LLK -08-22 Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2 (6) Ekonomi Trots förvärrad skuldkris i Sydeuropa och tecken på en försvagad konjunktur på flera andra håll i världen

Läs mer

PRELIMINÄR BOKSLUTSRAPPORT. December 2011

PRELIMINÄR BOKSLUTSRAPPORT. December 2011 PRELIMINÄR BOKSLUTSRAPPORT December 2011 Resultatet Årets resultat är 35 Mkr, vilket är 32 Mkr bättre än budget men 14 Mkr sämre än föregående år. Budgetavvikelser för 2011: Nämnderna 2 Mkr bättre än budget.

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING AUGUSTI 2013

MÅNADSUPPFÖLJNING AUGUSTI 2013 Arbetsmarknads- och socialförvaltningens MÅNADSUPPFÖLJNING AUGUSTI 213 MED FOKUS PÅ NULÄGESBESKRIVNING OCH FERIEARBETE KARLSTAD.SE det har verkligen varit en underbar sommar! Som vanligt var jag en av

Läs mer

Månadsrapport september 2017

Månadsrapport september 2017 Månadsrapport september 217 Dnr KS 217/295 Befolkning Befolkningstillväxten har varit relativt stor under halvår 2 216 och fortsätter vara det även under 217. Bostäder Antalet färdigställda bostäder per

Läs mer

16. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - maj 2015 Dnr 2015/94-042

16. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - maj 2015 Dnr 2015/94-042 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 19 (27) 2015-06-29 Ks 16. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - maj 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer

Läs mer

Ekonomisk rapport efter mars 2014

Ekonomisk rapport efter mars 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2014-04-14 SN 2013/0688 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter mars 2014 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner den ekonomiska

Läs mer

Ekonomirapport 2014 efter november månad

Ekonomirapport 2014 efter november månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-12-10 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter november månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda

Läs mer

FÖRDJUPAD PROGNOS 2016 med ekonomiskt utfall till och med april för Nämnden för arbete och välfärd

FÖRDJUPAD PROGNOS 2016 med ekonomiskt utfall till och med april för Nämnden för arbete och välfärd FÖRDJUPAD PROGNOS 2016 med ekonomiskt utfall till och med april för Nämnden för arbete och välfärd 2016-04 1 (8) Nämnden för arbete och välfärd 1. Sammanfattning Året började turbulent både med ett stort

Läs mer

Månadsrapport februari

Månadsrapport februari 2012-03-29 1 (7) Kommunstyrelsen Månadsrapport februari Beslutsunderlag Kommunkontorets skrivelse den 29 mars 2012. Sammanfattning Stadens resultat uppgick efter februari månad till 23,9 mnkr, vilket är

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Familjenämnden Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: onsdagen den 25 februari 2015 kl. 08.30 Plats: Svea Hund i kommunhuset Kallelse med föredragningslista Ärenden 1 Val av justerare

Läs mer

Ekonomisk rapport efter april 2015

Ekonomisk rapport efter april 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-05-15 SN 2014/0652.03.01 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter april 2015 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner

Läs mer

Ekonomisk rapport efter juli 2015

Ekonomisk rapport efter juli 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-08-05 SN 2014/0652.03.01 Tel 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter juli 2015 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner

Läs mer

Nämndens delårsrapport 2 2011 Landstingsstyrelsens beställarbudget Landstingsstyrelsens beställarbudget, Nämndens delårsrapport 1(11) Innehåll Inledning... 2 Ekonomi... 3 Resultat för perioden januari

Läs mer

Månadsuppföljning ekonomi per juli 2016

Månadsuppföljning ekonomi per juli 2016 Datum: -08-18 Handläggare: Dan Sjöholm Direktnr: 6616 Beteckning: SN.045 Månadsuppföljning ekonomi per juli Socialförvaltningen totalt (%) Prognos Avvikelse prognos/ budget Verksamhetens intäkter 235 986

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

Uppföljning Maj 2015 Bilaga KS 2015/58/4

Uppföljning Maj 2015 Bilaga KS 2015/58/4 1 Sammandrag beräknad avvikelse Driftbudget Uppföljning Maj Bilaga KS /58/4 Prognosutveckling per månad, Beräknad Årsbudgetavvikelse Nämnd Feb Mars April Maj Aug Sept Okt Nov Årsbudget Prognos Avvikelse

Läs mer

Presentation av budget 2012-2014 KS 2011-04-27. Medborgarnämnd

Presentation av budget 2012-2014 KS 2011-04-27. Medborgarnämnd Presentation av budget 2012-2014 KS 2011-04-27 Verksamhet Hur gick det 2010 Expansion inom samtliga sektioner exklusive invandrarbyrå Kvalitet Av 14 mätbara mål var 7 uppfyllda Familjehemsvården granskades

Läs mer

"KOMMUN KONTORET FOR HALSA, VARD OCH OMSORG. Handläggare Datum Diarienummer Ylva Opard ALN Äldrenärnnden

KOMMUN KONTORET FOR HALSA, VARD OCH OMSORG. Handläggare Datum Diarienummer Ylva Opard ALN Äldrenärnnden Uppsala "KOMMUN KONTORET FOR HALSA, VARD OCH OMSORG Handläggare Datum Diarienummer Ylva Opard 2014-02-26 ALN 2013-0244.10 Äldrenärnnden Ekonomiskt bokslut och prognos per januari 2014 Förslag till beslut

Läs mer

Månadsrapport per juli 2015, Koncernfinansiering

Månadsrapport per juli 2015, Koncernfinansiering Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-09-16 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per juli 2015, Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Månadsrapport juli 2014

Månadsrapport juli 2014 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 184,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 184,5 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING Textkommentar Landstingsstyrelsens förvaltning Juli 2006 LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING (EXKL VÅRDKÖP) MÅNADSBOKSLUT 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT...3 2. UTFALL FÖR PERIODEN

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 24.04.17 Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande

Läs mer

=y Vt Stockholms läns landsting i (2) Landstingsrådsberedningen LS

=y Vt Stockholms läns landsting i (2) Landstingsrådsberedningen LS 1 =y Vt Stockholms läns landsting i (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2015-08-19 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per maj 2015 Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeslaiviiiiig

Läs mer

b Stockholms läns landsting

b Stockholms läns landsting b Stockholms läns landsting Landstingshuset i Stockholm AB Org.nr 556477-9378 SKRIVELSE 2016-01-07 Styrelsen Månadsrapport per oktober 2015, Landstingshuset i Stockholm AB Ärendebeskrivning Månadsrapport

Läs mer

Månadsrapport mars 2015

Månadsrapport mars 2015 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 91,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 91,1 miljoner. I resultatet ingår realisationsvinster från

Läs mer

Månadsrapport för juli 2012

Månadsrapport för juli 2012 ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN EKONOMISTABEN Handläggare: Marianne Berg Ekbom Telefon: 508 35 514 Till Arbetsmarknadsnämnden 28 augusti 2012 Ärende 15 TJÄNSTEUTLÅTANDE AMN DNR 1.2-0001/2012 SID 1 (11) 2012-08-15

Läs mer

Granskning av årsredovisning Socialnämnden Halmstads kommun

Granskning av årsredovisning Socialnämnden Halmstads kommun Granskning av årsredovisning Socialnämnden Halmstads kommun Revisionsrapport Mars 2012 Inger Andersson Kerstin Sikander Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Metod... 3 Granskningsresultat... 3 Verksamhetsredovisning...

Läs mer

Ekonomisk rapport efter mars månad

Ekonomisk rapport efter mars månad TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2015-04-14 ON 2015/0040 53510 Omsorgsnämnden Ekonomisk rapport efter mars månad Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner den ekonomiska

Läs mer

Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering

Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering Stockholms läns landsti ang Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-05-20 LS 2015-0569 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per mars 2015, Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport för november 2010

Ekonomisk månadsrapport för november 2010 FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR PLAN ERING, STRATEGI OCH SERVICE TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2010-12-14 Handläggare: Pär Dahlqvist Telefon: 08-508 181 18 Till Farsta stadsdelsnämnd 2010-12-16

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010 Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508

Läs mer

Ekonomirapport 2016 efter januari månad

Ekonomirapport 2016 efter januari månad Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2016-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2016 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige

Läs mer

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING -03-10 DNR SN.065 AGNETA SANDSTRÖM SID 1/1 CONTROLLER AGNETA.SANDSTROM@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per

Läs mer

Bokslut 2014. Patientnämnden

Bokslut 2014. Patientnämnden Bokslut 2014 Patientnämnden Sammanfattning VERKSAMHET OCH RESULTAT Patientnämnden ska utifrån synpunkter och klagomål stödja och hjälpa enskilda patienter och bidra till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet

Läs mer

Stockholms läns landsting 1(2)

Stockholms läns landsting 1(2) Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-11-18 Landstingsstyrelsen Månadsrapport per september 2015 för Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebesjkrivning

Läs mer

Fördjupat underlag rörande ekonomin - månatlig redovisning mars xls Inledning

Fördjupat underlag rörande ekonomin - månatlig redovisning mars xls Inledning Inledning Tabellerna är i tusental kronor Innehåll på de olika flikarna: - Uppföljning antal årsarbetare 2010: Innehåller budget och utfall/prognos för personalkostnader och antal årsarbetare. Personalkostnaderna

Läs mer

Ekonomisk rapport efter februari månad

Ekonomisk rapport efter februari månad TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2015-03-16 ON 2015/0023 0480-453510 Omsorgsnämnden Ekonomisk rapport efter februari månad Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner budgetrapporten

Läs mer

Tertialrapport per april 2016 för Koncernfinansiering

Tertialrapport per april 2016 för Koncernfinansiering Stockholms läns landsting i (i) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2016-08-10 LS 2016-0302 Landstingsstyrelsen Tertialrapport per april 2016 för Koncernfinansiering Föredragande landstingsråd: Torbjörn

Läs mer

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014 Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014 jan feb mar apr maj jun Version: A GWh GWh GWh GWh GWh GWh TILLFÖRSEL Vattenkraft 6 915,2 6 386,1 6 867,3 6 004,6 5 746,2 5 409,5 Vindkraft 1 213,7

Läs mer

Ekonomirapport 2015 efter oktober månad

Ekonomirapport 2015 efter oktober månad Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2015-11-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter oktober månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport för oktober 2010

Ekonomisk månadsrapport för oktober 2010 FARSTA STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR PLAN ERING, STRATEGI OCH SERVICE TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2010-10-15 Handläggare: Pär Dahlqvist Telefon: 08-508 181 18 Till Farsta stadsdelsnämnd 2010-11-23

Läs mer

Tyck om Burlöv Den första resp. sista synpunkten under aktuell period registrerades 2015-01-16-2015-06-29

Tyck om Burlöv Den första resp. sista synpunkten under aktuell period registrerades 2015-01-16-2015-06-29 (6) Statistikrapport Socialförvaltningen 20500-2050630 Tyck om Burlöv Den första resp. sista synpunkten under aktuell period registrerades 205-0-6-205-06-29 Sammanfattning registrerade synpunkter % Avslutade

Läs mer

EN BÄTTRE BALANS MED SVAGT SJUNKANDE TRÄVARUPRISER 2015 OCH EN NY PRISUPPGÅNG I MITTEN AV 2016

EN BÄTTRE BALANS MED SVAGT SJUNKANDE TRÄVARUPRISER 2015 OCH EN NY PRISUPPGÅNG I MITTEN AV 2016 juni 2015 Timber EN BÄTTRE BALANS MED SVAGT SJUNKANDE TRÄVARUPRISER 2015 OCH EN NY PRISUPPGÅNG I MITTEN AV 2016 Swedish Production m 3 2 1.8 1.6 1.4 1.2 1 0.8 0.6 0.4 Jun/12 x 10 6 Oct/12 Feb/13 Jun/13

Läs mer

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING Landstingsstyrelsens förvaltning Textkommentar Mars månad LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING (EXKL VÅRDKÖP) MÅNADSBOKSLUT 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT...3 2. UTFALL FÖR PERIODEN

Läs mer

JJll I. locum. ~~~~~~-~ Månadsrapport för januari-mars 2015 för Locum AB. Ärendet ANMÄLAN 1 (1) Styrelsen for Locum AB

JJll I. locum. ~~~~~~-~ Månadsrapport för januari-mars 2015 för Locum AB. Ärendet ANMÄLAN 1 (1) Styrelsen for Locum AB locum. 2015-05-28 - ÄRENDE 13 ANMÄLAN 1 (1) VÄRDEN FÖR VARDEN 2015-05-07 LOC 1501-0234 Styrelsen for Locum AB Månadsrapport för januari-mars 2015 för Locum AB Ärendet Anmälan av månadsrapport for Locum

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Hallands Sjukhus: januari - juli 2012

Hallands Sjukhus: januari - juli 2012 MÅNADSRAPPORT 1(8) Datum 2012-08-13 Kontaktperson Micael Nilsson Telefonnummer 073-6254480 micael.nilsson@regionhalland.se Hallands Sjukhus: januari - juli 2012 Resultatet för Hallands sjukhus (HS) efter

Läs mer

Information om ensamkommande barn

Information om ensamkommande barn Information om ensamkommande barn Uppehållstillstånd 2013 Kvottuttagna 2 % Migrationsverkets ansvar ta emot och pröva ansökan om asyl göra åldersbedömningar ekonomiskt bistånd efterforska barnens vårdnadshavare

Läs mer

Fördjupat underlag rörande ekonomin - månatlig redovisning november xls Inledning

Fördjupat underlag rörande ekonomin - månatlig redovisning november xls Inledning Inledning Tabellerna är i tusental kronor Innehåll på de olika flikarna: - Uppföljning antal årsarbetare 2010: Innehåller budget och utfall/prognos för personalkostnader och antal årsarbetare. Personalkostnaderna

Läs mer