vill du utveckla dig själv och ditt företag?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "vill du utveckla dig själv och ditt företag?"

Transkript

1 vill du utveckla dig själv och ditt företag? Låt oss hjälpa. Svenskspråkiga utbildningsdagar, utbildningsprogram och examina

2 Praktisk utbildning för arbetslivets krav Rastor erbjuder ett brett urval av utbildningsdagar och -program för individer, företag och organisationer. Vår styrka är att vi skräddarsyr en företagsspecifik och mångsidig utbildning. Utbildningsprogrammen planeras från kundens egen utgångspunkt. Med personlig tillämpning säkrar man att utbildningen är på rätt nivå och att studerandens bakgrund, arbetserfarenhet och tidigare införskaffad kompetens tas i beaktande. Vi jobbar i nära samarbete med näringslivet så att utbildningsdagarna och -programmen motsvarar arbetslivets krav. Alla program är planerade så att man kan utveckla nya färdigheter samtidigt som man jobbar på heltid. Våra tjänster täcker utbildning samt personlig tillämpning och handledning. Rastor är en riksomfattande special läroanstalt som övervakas av Utbildningsstyrelsen. Individuell utvecklingsstig Oberoende av om du eller din organisation behöver ett kort och effektivt utbildnings program eller en långvarig utbildning som leder till examen, hittar du svar på dina behov bland Rastors mångsidiga utbud. Utbildningsprogram för arbets tekniker. I specialyrkesexamen i teknik får examinanden goda färdigheter i att arbeta med uppgifter som kräver förståelse för stora helheter, t.ex. som förman, ledare av en arbetsgrupp, teamledare eller expert. Yrkesämnesstudierna kan genomföras inom flera olika tekniska branscher. Utbildningsprogrammet består av tre delar; avläggande av specialyrkesexamen i teknik, studier i allmänna ämnen (matematik och fysik) samt studier i yrkesämnen. Rastor Ab Rastor är ett växande finskt företag inom utbildnings-, coachings- och konsulteringsbranschen. Rastors uppgift är att hjälpa människor och organisationer att utvecklas. Vi betjänar privatkunder, företag och samfund. Rastor har över 4000 studerande på årlig basis. På svenska har Rastor jobbat sedan Vi har i dag fyra olika examina att erbjuda nämligen specialyrkesexamen i teknik, specialyrkesexamen i ledarskap, specialyrkesexamen för produktutvecklare och specialyrkesexamen i företagsledning. I höst börjar vi också erbjuda yrkesexamen i försäljning och yrkesexamen för företagare. Vi är en riksomfattande organisation och vi anordnar utbildning på svenska i hela Svenskfinland. Våra utbildningar ordnar vi nära kunden och vi är kända för att vara praktiska hellre än teoretiska. Rastor Ab:s enheter finns i Helsingfors, Uleåborg, Kuopio och Åbo. Fristående examina är praktiska långvariga utbildningar. Rastor arrangerar praktisk, flexibel och skräddarsydd utbildning som alltid planeras enligt arbetslivets nuvarande och framtida behov. Som grund för allt är personlig tillämpning med vilken man säkrar utbildning på just den rätta nivån. Genom att avlägga en fristående examen kan personen påvisa sin yrkesskicklighet i enlighet med officiella kriterier och får också för en godkänd fristående examen ett betyg. Yrkes- och specialyrkesexamina kan avläggas oberoende av tidigare utbildning. Korta utbildnings- och utvecklingsprogram är intensiva och kortvariga (4 10 dagar) helheter, som utvecklar olika färdigheter och erbjuder praktiska lösningar för specifika utmaningar i arbetslivet. Enskilda utbildningsdagar är effektiva informationspaket om ett aktuellt ämne. Utbildningsdagarna innehåller, beroende på ämnet, bland annat föreläsningsdelar, case-övningar och grupparbeten. Enligt våra kunder är det bästa med våra utbildningsdagar metoderna där man själv medverkar samt interaktion mellan experter och deltagare som arbetar i olika branscher. Med dessa alternativ kan man bygga en individuell utvecklingsstig, som är en skräddarsydd inlärningshelhet för din och din organisations behov. Vid planeringen av utvecklingsstigen utgår man alltid från individuella behov, mål och inlärningsstilar. Rastors enskilda utbildnings dagar, kortare utbildningsprogram samt fristående examina är ett bra val då du vill utveckla ditt företags beredskap att svara på de alltmer komplicerade utmaningarna i arbetslivet. 2 3

3 Enskilda utbildningsdagar Vi ordnar enskilda utbildningsdagar på flera orter och tidpunkter. Bekanta dig med de aktuella dagarna på vår hemsida Nedan finner du exempel på enskilda utbildningsdagar: Bedömning av kundrelationer Ledning och utveckling av kundrelationer Ledning av kundservice Lönsamhet Ekonomi och kundrelationer Personligt ledarskap Arbetslagstiftning i praktiken Ledning av processen Korta utbildnings- och utvecklingsprogram TEAMLEDARE (6 8 dagar) Att vara ledare för en grupp och samtidigt vara en del av det operativa arbetet är den vardag de flesta teamledare delar. Rastors teamledarutbildning ger praktiska verktyg för rollen och riktar sig till alla som har behov av att bli tydligare i sitt jobb som ledare men som inte har ett formellt personalansvar. Med utbildningen skapar man användbara metoder för hur man coachar, fattar beslut, löser konflikter och motiverar sina gruppmedlemmar. Här får man många nya insikter och förståelse för rollen som team- eller arbetsledare. Utbildningen tar cirka 8 månader och innehåller 7 intensiva utbildningsdagar, en personlig utvecklingsplan samt ett utvecklingsprojekt där man utvecklar verksamheten inom sitt ansvarsområde. Genom utbildningen får man verktyg som man direkt kan integrera i sin vardag. Utöver detta ingår också personlig handledning som stöd för den individuella utvecklingen. FÖRSÄLJNING FÖR ICKE-SÄLJARE (2-4 dagar) I sälj för icke-säljare -utbildningen lär man sig att göra försäljning till en naturlig del av sitt arbete. Försäljning är något som tangerar mångas vardag. Alla företag vill att sina medarbetare ska kunna sälja lite mera. Ofta tar det dock emot att försöka sälja. Hur kan man då om man inte är säljare närma sig kunden på ett sätt som leder till en affär eller bara vårda en kundrelation bättre? Under dessa dagar lär du dig att agera på ett säljande sätt och bli bekväm i det fast din arbetsuppgift inte är säljare. Du lär dig kommunicera med kunder, analysera kundernas egentliga behov och känna igen köpsignaler. Du får utmana dina attityder till försäljning och träna på att agera på ett förtroendeingivande och professionellt sätt. Utbildningen riktar sig till dig som har någon form av kundkontakt och försäljning är eller borde vara en del av din vardag, t ex servicepersonal, konsulter, projektledare, tekniker och företagare. Fristående examina Bekanta dig med vårt utbildningsutbud Rastors utbildningsutbud sträcker sig allt från enskilda utbildnings dagar till specialyrkesexamina. Bekanta dig med olika utbildningsmöjligheter och utveckla din kompetens nu! Rastor erbjuder också fristående examina i ett antal områden. Målet är att erbjuda vuxna flexibla arrangemang och möjlighet att bevisa sitt kunnande i det egna arbetet. Personlig tillämpning vid avläggande av examen innebär att processen är olik för varje examinand. Programmet består av förberedande utbildning (20 %) och inlärning i arbete (80 %). Den som avlagt en yrkesexamen har yrkesskicklighet som krävs av yrkesman inom branschen och den som avlagt en specialyrkesexamen behärskar de mest krävande arbeten inom branschen. FÖRSÄLJARE Yrkesexamen i försäljning Vill du bli en bättre säljare? Och dessutom få din kunskap certifierad genom en officiell examen? Vi lär dig det som krävs för att professionellt öka företagets försäljning och resultat. Oavsett om du jobbar med aktiv försäljning, kundtjänst eller har någon annan form av kundkontakt. Utbildningen är verklighetsbaserad och den motsvarar arbetslivets krav. Den förverkligas som närstudiedagar i studerandens normala arbetsmiljö där inlärningen blir en naturlig del av arbetet. Du får nya kunskaper, ökat självförtroende samt verktyg för en bättre säljprocess. Yrkesexamen i försäljning riktar sig till personer som är nya i säljrollen och som behöver grundläggande säljkunskap samt till mera erfarna säljare som vill vidareutveckla sig. Du vill utvecklas och få ett mera mångsidigt kunnande för att uppnå dina mål. avlägga yrkesexamen i försäljning. FÖRETAGARE Yrkesexamen för företagare Är du intresserad av att utveckla dig själv som företagare och bättra på ditt företags framgång? Kanske du också vill ha ditt kunnande påvisat genom en officiell examen? Du får ett mångsidigt kunnande som behövs i företagarens vardag samt nya verktyg för att underlätta verksamheten och ge mera framgång för just ditt företag. Som utbildare fungerar erfarna företagarproffs och du får förutom nya idéer ett viktigt nätverk som hjälper dig framåt. Personer som planerar att starta eget 4 5

4 PERSONLIG TILLÄMPNING I början av utbildningen kartlägger vi din kompetens och dina utvecklingsbehov t.ex. på basen av din tidigare arbetserfarenhet, utbildning och dina utvecklingsönskemål. På basen av den personliga tillämpningen skräddarsyr vi en för dig lämplig kompetensstig så att utbildningens längd är individuell. Man kan utveckla nya färdigheter samtidigt som man jobbar på heltid. avlägger kompetensområdet för planering och inledande av företagsverksamhet, medan mera erfarna företagare avlägger kompetensområdet för utveckling av företagsverksamhet. Båda kompetensområdena innehåller tre examensdelar. Man koncentrerar sig genomgående på sitt eget företag då processen planeras och genomförs. Utbildningen passar både dig som just har blivit företagare och dig som funderar på att starta ett eget företag. Kompetensområdet för planering och inledande av företagsverksamhet är avsett för dem som överväger företagsverksamhet och kompetensområdet för utveckling av företagsverksamhet är avsett för dem som redan driver ett företag. utföra yrkesexamen för företagare. ARBETSLEDARE Specialyrkesexamen i teknik Ledarskap handlar om att få alla att sträva mot samma mål. Utbildningens mål är att examinanderna utvecklar sig själva som arbetsledare och samtidigt det företag där de arbetar. Utbildningen i arbetsledning passar både nuvarande arbetsledare/förmän inom de flesta branscherna och personer som strävar till dessa arbetsuppgifter. Utbildningen är verklighetsbaserad och motsvarar arbetslivets krav. Den förverkligas som närstudiedagar och i studerandens normala arbetsmiljö där inlärningen blir en naturlig del av arbetet. Man utvecklar nya färdigheter samtidigt som man jobbar på heltid. Utbildningen sträcker sig över ca 2 år och är indelad i inlärning på arbetsplatsen, närstudiedagar och distansstudier. Utöver den inlärning som sker i det dagliga arbetet omfattar utbildningen ca 12 närstudiedagar och distansuppgifter som hör till de olika områdena. I utbildningen OLIKA sätt ATT Påvisa YRKESSKICKLIGHET Yrkesskickligheten påvisas genom examensprestationer i arbetsuppgifter. Det väsentliga är att den kunskap som inhämtas i utbildningen möjligast väl överförs i praktiken. I början av utbildningen kartlägger vi din kompetens och dina utvecklingsbehov. På basen av den personliga tillämpningen skräddarsyr vi en för dig lämplig kompetensstig. Sitt kunnande visar man genom examensprestationer inom de delområden som hör till examen. Examensprestationerna och bedömningen sker på arbetsplatsen. Exempel på examensprestationer kan vara arbetsuppgifter som genomförs regelbundet, t.ex. ett möte eller en kalkyl, eller utvecklingsuppgifter som t.ex. ett utvecklingsprojekt. Kraven på yrkesskicklighet i examen förutsätter att examinanderna behärskar organisationens verksamhet inom sitt ansvarsområde. Examinanderna genomför arbets- och utvecklingsuppgifter med vilka de påvisar sitt kunnande inom de olika delområdena i examen. Varje examinand planerar tillsammans med Rastors handledare sin individuella utvecklingsstig som innebär avläggande av examen och inlärning på arbetsplatsen. ingår närstudiedagar och distansuppgifter, handledning samt utbildning av mentorer och bedömare. avlägga specialyrkesexamen i teknik. PRODUKT- OCH TJÄNSTEUTVECKLING Specialyrkesexamen för produktutvecklare I produkt- och tjänsteutvecklingsutbildningen lär man sig den praktiska vägen hur en idé utvecklas till en färdig produkt eller en produktifierad kommersiell tjänst. Utbildningen siktar till att deltagarna avlägger specialyrkesexamen för produktutvecklare. I programmet ingår att man har en mentor som stöder studeranden i sitt utvecklingsarbete. Studierna utförs vid sidan av arbetet. STRATEGISKT LEDARSKAP Specialyrkesexamen i ledarskap Utbildningen i strategiskt ledarskap ger färdigheter att förstå att ledarskap är en helhetsmässig process där ledning av verksamhet och människor bildar en enhetlig helhet. Utbildningsprogrammet ger verktyg till förankring av strategier, utmaningar i personalledning, arbetsvälmående, ledning av ekonomin och arbetslagstiftning samt stöd för att förstärka det egna ledarskapet och förmanskunskaperna. Programmet riktar sig till personer som arbetar som ledare, förmän eller med andra ledande uppgifter. Den passar också för personer som jobbar med expertuppgifter där man leder projekt och processer samt för personer som medverkar vid valet av strategi och vid strategiska beslut och som sedan tillsammans med sina medarbetare skall förverkliga företagets målsättningar. Studeranden kan representera såväl den privata sektorn som den offentliga sektorn. Utbildningen sträcker sig över ca 2 år och är indelad i inlärning på arbetsplatsen, närstudiedagar och distansstudier. Utöver den inlärning som sker i det dagliga arbetet omfattar utbildningen ca 12 närstudiedagar och distansuppgifter som hör till de olika områdena. I utbildningen ingår närstudiedagar och distansuppgifter, handledning samt utbildning av mentorer och bedömare. avlägga specialyrkesexamen i ledarskap. FÖRETAGSLEDARE - Specialyrkesexamen i företagsledning I specialyrkesexamen i företagsledning utvecklar examinanderna det egna företaget och sig själva som företagsledare. Efter programmet behärskar examinanderna företagets verksamhet i sin helhet. De genomför även ett utvecklingsprojekt i sitt företag som är kopplat till någon av de valfria examensdelarna. I projektet bedömer företagsledaren betydelsen av den aktuella verksamheten för det egna företagets kontinuitet och utveckling, planerar behövliga åtgärder och leder utvecklingsprojektet i sitt företag. Specialyrkesexamen i företagsledning är avsedd för ägare av små och medelstora företag eller anställda chefer som självständigt leder ett helt företag, en företagsenhet eller ett dotterbolag. Examinanderna ska ha lett och utvecklat sitt företag eller sin enhet under flera års tid. De svarar för företagets verksamhet och påverkar med sina beslut hela företagets utveckling. VVS-arbetstekniker Arbetsteknikerutbildningen rikter sig till arbetsledare som ansvarar för byggande av en fastighets vatten- och avloppsinstallationer samt ventilationsanläggningar. Ta kontakt och fråga mera! Katarina Björkell-Ahlgren utbildningstjänstechef rastor.fi Johnny Lehtinen kundchef Rastor och VVS föreningen i Finland rf genomför utbildningen i samarbete. Utbildningen passar både nuvarande arbetsledare och personer som strävar till dessa arbetsuppgifter. Utbildningen är verklighetsbaserad och motsvarar arbetslivets krav. Den förverkligas som närstudiedagar och i studerandens normala arbetsmiljö där inlärningen blir en naturlig del av arbetet. Man utvecklar nya färdigheter samtidigt som man jobbar på heltid. Utbildningen sträcker sig över ca 2 2,5 år och är indelad i inlärning på arbets platsen, närstudiedagar och distans studier. Utöver den inlärning som sker i det dagliga arbetet omfattar utbildningen närstudiedagar och distansstudieuppgifter som hör till de olika områdena. Samtal till 020-företagsnummer kostar 8,35 cent/samtal + 7,02 cent/minut. Då du ringer från en mobiltelefon är kostnaden 8,35 cent/samtal + 17,17 cent/minut. Priserna inkluderar moms. Pilvi Järvinen utbildningskoordinator Rastor Ab Helsingfors Sturegatan Helsingfors Växel:

5 Rastor utbildar praktiknära kompetenser. I våra utbildningar utvecklar du både dig själv och ditt företag. Vi ruskar om dina invända uppfattningar, ger dig nya tänkesätt och hjälper dig att finna dina starka sidor. Vi är en pålitlig partner under hela din mångfacetterade arbetskarriär. Med över 70 års erfarenhet och engagemang. FÖRMANSKAP Verktyg för ledning av personal, arbetet som förman och arbetsledning LEDARSKAP Färdigheter för att strategiskt leda olika delområden, leda förändringar och leda sig själv VÄLMÅENDE PÅ ARBETSPLATSEN När personalen mår bra, ökar organisationens konkurrenskraft FÖRSÄLJNING OCH KUNDRELATIONER Mera försäljning till nya och nuvarande kunder PRODUKTUTVECKLING OCH FÖRETAGSAMHET Tillväxt genom innovationer och nya tänkesätt Helsingfors Sturegatan 21, Helsingfors Kuopio Microkatu 1, Kuopio Uleåborg Vihikari 10, Kempele Åbo Eriksgatan 17 C, Åbo