För ett ökat kundvärde. Utvecklingen av kunnande bör vara målinriktad. Rastors nya rektor Kirsti Kehusmaa:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "För ett ökat kundvärde. Utvecklingen av kunnande bör vara målinriktad. Rastors nya rektor Kirsti Kehusmaa:"

Transkript

1 astories2/14 Rastors nya rektor Kirsti Kehusmaa: Utvecklingen av kunnande bör vara målinriktad Servicedirektören Merja Alatalo, N-Clean: Inte enkelt att etablera sig i ett nytt land Jordgubbsplockning Esbos största sommarevenemang? För ett ökat kundvärde ANNONSBILAGA FRÅN RASTOR

2 Dagens ekonomiska klimat kan främst beskrivas med orden dysterhet och förändring. För ändringar ramlar över oss varje dag och den tuffa sits vi sitter i ekonomiskt gör få lyckliga. Men hur inverkar detta på förmän, ledare och medarbetare? Jag har själv intervjuat en del människor i dessa positioner och kommit fram till en del tankar om ämnet ifråga. Många menar att man som ledare i förändringsprocesser ska ge så mycket information som möjligt till sina medarbetare, hellre säga att det inte finns någon ny information än att låta det gå för lång tid mellan informationstillfällena. Man behöver också, utan att för den skull tappa fokus från sitt uppdrag, förstå de anställdas reaktioner, som kan vara allt från ilska till rädsla och sorg. Det är lätt att vara chef i goda tider, det är i svårare i sämre tider. Och det gäller även medarbetare, som i en krissituation kan ta chansen att marknadsföra sig själv, visa att man håller måttet även i svåra tider och att man är en av dem som företaget ska satsa på. Trenderna i ledarskapet är många men en grej som ständigt dyker upp är människokunskap. För att lyckas som ledare gäller det att förstå hur människor i olika lägen fungerar och hur olika individer tänker. Man kan t.ex utgå från uppdrag, mål och situation och vara medveten om hur man ska kommunicera med olika människor för att nå framgång. Ingen organisation är statisk, förändring sker ständigt och för att kunna hantera det behöver man som ledare utveckla sig Ledare Johnny Lehtinen Tankar om rollen som förman och ledare i ekonomiskt tuffa tider själv. Det gäller att vara trygg i sin kompetens och släppa sin eventuella rädsla för att inte räcka till. Det handlar också om att hitta sina egna drivkrafter och vara trygg med dem. Personligen skriver jag under påståendet att framtidens ledarskap kännetecknas av att ledaren ska vara trygg, flexibel och ha stor människokännedom. Som förman och ledare, oberoende av ställning i organisationen kan du träna din förmåga att kommunicera målen, att synliggöra processer och medarbetare och att tydliggöra vars och ens roll i organisationen. Du ska kunna kanalisera ambition och engagemang samt vara nyfiken på det som åstadkoms. För att lyckas med det gäller det att hitta och hålla liv i sitt eget engagemang. Det handlar alltså om att leda sig själv, leda andra samt leda ärenden allt detta på en och samma gång naturligtvis. Inga lätta saker precis men gör man ett hederligt försök tror jag att man kan åstadkomma mycket. Själv har jag haft fördelen att bekanta mig med ledarskapsfrågor i Sverige. Finland och Sverige skiljer sig åt en hel del i ledarskapsfrågor tycker många. Men, personligen har jag inte uppfattat skillnaden som så markant, snarare tycker jag att ledarstilarna med tiden har närmat sig varandra. I Sverige har man redan under en längre tid jobbat för att få ett mera tydligt ledarskap medan man i Finland uppskattar en lite mjukare ledarstil mer och mer. Mina hälsningar till dig för hösten är att ta dig tiden att lära känna dina medarbetare samt fundera på hur du borde utvecklas i höst och vinter. Trevlig höst! Rastories på svenska 02/2014 Utgivare Rastor Ab Huvudredaktör Johnny Lehtinen, tel Layout Milli Hirvonen Redaktionschef Minna Korpimies Redaktörer Anna Lundqvist Thomas Holmén Adress Rastor Ab, Helsingfors Sturegatan Helsingfors Växel: Tryckeri PunaMusta, Tammerfors Adressregister Rastors kundregister Kommentarer och idéer: Utkommer två gånger per år. Innehåll Vuxenutbildningen borde utvecklas i en mer arbetslivs- och organisationsbaserad riktning Nu vet jag i alla fall hur jag borde göra 06 Nya bärprodukter ökar fram - gången för Rossi-Tarhat Det kan mycket väl hända att jordgubbs plockning är Esbos största sommarevenemang, säger Sari Rossi. 9 Utvecklingen av kunnande bör vara målinriktad All utveckling av kunnande bör basera sig på organisationens behov och strategi samt samtidigt vara målinriktad och lönsam, säger Kirsti Kehusmaa. 10 Inte enkelt att etablera sig i ett nytt land N-Clean är ett finskt städbolag som har expanderat till andra sidan av Bottniska viken. Kvinnan bakom verksamheten i Sverige är servicedirektören Merja Alatalo. 14 Byggnadsinspektören Emma Mattsson håller många bollar i luften Det är viktigt att inte bli för bekväm. Det är bra att få utmaningar, hämta inspiration och utveckla sig själv hela tiden, säger byggnadsinspektör Emma Mattsson. Med nya produkter ville vi profilera vår verksamhet och anpassa den mer till hela året För att lyckas, måste vi hitta ett koncept för alla olika kundsegment 2 3

3 Först Yrkesexamen för företagare börjar i Östra Nyland Företagare vill Du få praktiska råd och verktyg inom företagandets viktigaste områden såsom marknadsföring, försäljning och ekonomi och påvisa Ditt kunnande genom en officiell examen? Rastor erbjuder nu på svenska en utbildning som leder till Yrkesexamen för företagare. Utbildningen börjar , sträcker sig över 1 1,5 år och är indelad i inlärning i det dagliga arbetet, 6 10 närstudiedagar samt distansstudier och uppgifter. Innehållet skräddarsys utgående från deltagarnas behov. Du får ett mångsidigt kunnande som behövs i företagarens vardag samt nya verktyg för att underlätta verksamheten och ge mera framgång för just Ditt företag. Som utbildare fungerar erfarna företagarproffs och Du får förutom nya idéer ett viktigt nätverk som hjälper Dig framåt. Exempel på frågor som behandlas: Hur marknadsför jag effektivast mina produkter och tjänster så att kunderna hittar mig? Vilka är mina största kostnader kan jag minska på dem? Hur prissätter jag så att jag vet hur min lönsamhet utvecklas? Vilka tjänster och produkter lönar det sig för mig att satsa på vilka skall jag slopa? Hur ser jag till att jag orkar fysiskt och psykiskt med alla utmaningar? Ny utbildning på Åland LEAN insiktsfull och framgångsrik organisation LEAN är idag ett känt begrepp där det är många företag och organisationer som investerar tid, kraft och kapital på att implementera filosofin men inte riktigt lyckas. Det finns inga genvägar men en av nycklarna till att lyckas är att hela företaget, från ledning till arbetstagare förstår hur filosofins värderingar, metoder och principer hänger samman. Rastors Grunder i LEAN utbildning rekommenderas till alla som vill ha en grundlig genomgång i LEAN. Utbildningen varvar teori med praktiska övningar samt coachning för att alla på företaget ska förstå vad arbetstänket och målet är. Har du ledaransvar för en grupp eller hel organisation är hela det Avancerad LEAN programmet på sju dagar ett perfekt upplägg. Du får alla de verktyg och den kunskap som behövs för att på bästa sätt kunna styra gruppen och företaget in i ett LEAN arbetssätt och tänkande. Teori varvas med praktiska övningar, coachning samt en arbetsplatsanalys för att ge de absolut bästa förutsättningarna. Anmälan och information: Katarina Björkell-Ahlgren tel Anmälan och information: Innovatorprogrammet börjar i Nyland Utveckla Ditt kunnande och anmäl Dig till denna utbildning genom att kontakta: Katarina Björkell-Ahlgren tel , Rastors enskilda utbildningsdagar under hösten/våren Rastors enskilda utbildningsdagar är effektiva informationspaket om ett aktuellt ämne. Anmäl dig och dina medarbetare redan idag! Den drar man i Nyland igång Innovatorprogrammet en produkt- och tjänsteutvecklingsutbildning som koncentrerar sig på utveckling av det egna företaget. Med hjälp av utbildningen får företaget idéerna i skrivbordslådan i arbete för förädling och företagets kommersiella bruk. Produktutvecklingen fås igång och produkten eller tjänsten ut på marknaden. Utbildningen sker vid sidan av arbetet. Resultatet av utbildningen ger företaget en ny synvinkel, konkurrenskraft nya produkter, tjänster, syner på organisering av försäljning och marknadsföring. Verksamhetens fortsatta utveckling hör till företagarens och företagsledningens dagliga utmaningar. Detta utvecklingsarbete faller ofta offer för omständigheterna och de dagliga rutinerna, säger Timo Lahtinen som ansvarar för programmet. I utbildningen går man mångsidigt igenom hur man kan upprätthålla företagens konkurrensförmåga och hur man kan utveckla företaget långsiktigt. Anmälan och information: Katarina Björkell-Ahlgren tel Försäljningsteknik i olika kanaler KARIS Företagarens välmående PARGAS Fördjupat kundtjänstledarskap MARIEHAMN Fördjupat processledarskap MARIEHAMN Nora Tobiasson, tel , Försäljning & marknadsföring PARGAS Anmälan och information: 4 5

4 Verktyg för produktutveckling genom Rastors utbildning Nya bärprodukter ökar framgången för Rossi-Tarhat Text: Minna Korpimies I Bilder: Lassi Kaaria Färska frilandsjordgubbar från Rossi- Tarhat sätter varje sommar fart på stora skaror av invånare i Helsingforsregionen. Denhär sommaren introducerades också nya säsongprodukter, som profilerade verksamheten och anpassade den bättre till hela året. Fart till utvecklingsarbetet fick man genom Rastors utbildningsprogram för produktutvecklare. 6 7

5 Kärnprodukten för Rossi-Tarhat Ky från Esbo är färska frilandsjordgubbar direkt från åkern. Den ungefär en och en halv månad långa skördesäsongen får stora skaror av människor att besöka företagets två gårdar Rossi-Tarhat och Kartanon Marja. Det kan mycket väl hända att jordgubbsplockning är Esbos största sommarevenemang, säger Sari Rossi. Nu för tiden erbjuder Rossi-Tarhat utöver jordgubbsplockning direkt från åkern också förädlade produkter av färska jordgubbar. Både Marpuree-jordgubbspuré och Marbet-jordgubbssorbet är frysta produkter. Produktutvecklingsutbildningen vid Rastor satte fart på utvecklingen och introduktionen av nya säsongsprodukter. På våren 2012 kom ett brev från Esbo företagare, där man berättade om möjligheten att avlägga Rastors specialyrkesexamen för produktutvecklare. Timingen var mer än perfekt och brevets innehåll träffade genast rätt, för vi var då i början av vår produktutvecklingsbana. Utbildningen gav en puff att snabbt föra verksamheten framåt, upprepar Sari Rossi. Med nya produkter ville vi profilera vår verksamhet och anpassa den mer till hela året. Dessutom ville vi erbjuda våra kunder ett bredare utbud av hälsofrämjande produkter. Närproducerad mat intresserar människor alltmer och de funderar noggrannare över vad de sätter i munnen. Våra nya produkter har tagits emot utmärkt och i fortsättningen introducerar vi säkert också andra frysta produkter, säger Rossi. Från idé till produkt Produktutvecklingen började med att göra provpartier. Till de första Marpureeversionerna lades utöver jordgubbarna också andra bär. Till slut hölls vi dock klart vid vår egen produkt. Det var den enda för vars kvalitet vi kunde ge full Med nya produkter ville vi profilera vår verksamhet och anpassa den mer till hela året garanti. Produkternas kvalitets höjs av att jordgubbarna går direkt från åkrarna till tillverkning och infrysning, berättar Rossi. Specialyrkesexamen för produktutvecklare gav det som behövs för såväl utvecklingsskedet som produktifieringen och också marknadsföringen. Utbildningen gav ordentligt med färska idéer och på köpet också en mängd goda samarbetspartners. Dessutom gick vi mång sidigt med i nätverk och hittade bland annat en utmärkt skapare av webb sidor. Det intressanta var att fastän människor från olika branscher deltog i utbildningen, höll helheten bra ihop och vi lärde oss väldigt mycket av varandra, säger Rossi. Närstudiedagarna hjälpte att snabbt påskynda och strukturera sakerna: Föreläsningarna inspirerade mig enormt och jag deltog ganska aktivt i utbildningsdagarna. De hållna diskussionerna var också verkligt intressanta och produktutvecklingshjulet snurrade snabbt. Efter varje utbildningsdag var jag full av energi. Förvisso hjälptes det raska framskridandet också av att vi redan hade en stark idé om vad vi ville. Utbildningen hjälpte framför allt att göra vår verksamhet klarare än tidigare. Vadå för utbildning? Produktutvecklingen fortsätter och vi måste hitta goda samarbetspartners med samma värden för försäljningen av de nya produkterna, sammanfattar Rossi. Samhälle och nätverk viktiga Sari Rossi nämner att kvaliteten är en viktig och framträdande sak för Rossi- Tarhat. Detta är en viktig del av verksamheten. En bärodlare fungerar alltid på vädrets nåder. Skördesäsongen bör klaras av och bär av kvalitet ska upp från åkrarna. Där betonas kunnande och förutsägande. Vi är stolta över våra hundraprocentigt högklassiga bär och våra rena odlingsmetoder. Kunderna känner nog igen och uppskattar den kvaliteten, säger Rossi. Den 14 juni 2014 fyllde Rossi-Tarhat Ky 30 år. Eftersom skördesäsongen stod för handen firade man födelsedagen i arbetets tecken. Dessutom fick Kaunialas och Kuusikotis åldringar och veteraner till födelsedagens ära 30 kilos Marpureedonationer. Att verka med människor förmår inspirera oss från dag till dag, säger Sari Rossi. Det viktigaste i företagsverksamheten är att vara nära samhället och att skapa nätverk med såväl kunder som samarbetspartners. Rossi tror att hon utvecklar sitt kunnande också i fortsättningen: Jag anser att studier alltid lönar sig, för de öppnar nya synvinklar också på bekanta ämnen. Vi är ett familjeföretag där man dygnet runt funderar över saker om den egna gården. Ibland är det verkligt bra att gå utanför den egna arbetsmiljön och lyssna på andras åsikter. Specialyrkesexamen för produktutvecklare är en utbildningshelhet som hör till det officiella systemet för fristående examen. Utbildningsprogrammet ger beredskap i utveckling av produkter och tjänster som baserar sig på kundbehov samt förbättring av nuvarande verksamhetsprocesser. Under tiden för utbildningsprogrammet för deltagarna under handledning en egen produktutvecklingsidé till genomföringsskedet. Den förberedande utbildningen för specialyrkesexamen för produkt utvecklare genomförs som mångformsutbildning, som består av utbildningsdagar, distansstudier samt inlärning i arbetet. Att utbilda en företagare för denna examen kan finansieras genom att göra ett företagarläroavtal, då deltagarens andel blir endast examensavgiften 58. Nästa utbildning som genomförs på svenska börjar i Karis den Text: Minna Korpimies I Bilder: Lassi Kaaria Kirsti Kehusmaa Rastors rektor Utvecklingen av kunnande bör vara målinriktad All utveckling av kunnande bör basera sig på organisationens behov och strategi samt samtidigt vara målinriktad och lönsam. För att kombinera utvecklingen av kunnandet med strategin har många företag dock ännu mycket arbete att göra. Vuxenutbildningen borde utvecklas i en mer arbetslivsoch organisationsbaserad riktning. Till exempel en flexibel kombination av coachning-verksamheten och examina har Rastor som en avsevärd styrka. I arbetslivet behöver man nuförtiden öppenhet för ny inlärning; en gång inlärda kunskaper och färdigheter räcker bara inte. Kunnandet måste också vara ganska vidsträckt. Å ena sidan behövs djup expertis, å andra sidan igen mångsidiga arbetslivsfärdigheter, såsom förmåga att skapa nätverk, projekthanteringskunnande och färdighet att gestalta helheter. Många talar om arbetstagarens marknadsvärde, vilket kan låta som en rätt så kall definition. Man kan också närma sig samma sak ur synvinkeln för individens välmående: en människa, som får meningsfulla och motiverande uppgifter är också en produktiv arbetstagare ur arbetsgivarens synvinkel. Att stärka entusiasmen och lusten att lära sig borde vara det centrala för kompetensledning och utveckling av arbetshälsa. VEM ÄR JAG: Rastors nya rektor sedan JAG ÄR FÖDD: 1965 MIN UTBILDNING: Teknisk licentiat, Tekniska Högskolan MIN ARBETSKARRIÄR: Tidigare fungerade jag vid Metropolia Yrkes högskola som överlärare i ledarskap och som dragare av kompetensområdet ledarskap för tjänster. Jag har också arbetat som konsult för affärsledning samt som kommunikations- och HR-ledare. JAG HAR SKRIVIT: Jag har skrivit följande böcker, som förlagts av Helsingforsregionens handelskammare: Strategiatyö organisaation voimanlähde, Toimitusjohtaja kulmahuoneen kuningas, ritari ja narri samt Työhyvinvointi kilpailuetuna. 8 9

6 Man ska vara väl medveten om att det är två länder och två olika världar. Man kan kopiera vissa saker, men allting fungerar inte på samma sätt. Servicedirektören Merja Alatalo: Inte enkelt att etablera sig i ett nytt land Text: Matilda Peltonen I Bilder: Lassi Kaaria N-Clean är ett finskt städbolag som under de senaste åren har expanderat till andra sidan av Bottniska viken. Kvinnan bakom verksamheten i Sverige är servicedirektören Merja Alatalo

7 Merja Alatalo svarar i telefon i Åbo där N-Cleans huvud kontor ligger. Hon är van vid att resa och arbeta mellan grannländerna Sverige och Finland. Särskilt på färjorna känner hon sig hemma. Det var nämligen där hennes karriär började och det är även där det finska företaget N-Clean fick sin första kund i Sverige. Idag ansvarar N-Clean för städning av Tallink Siljas färjor ute i Värtahamnen, i Stockholm. Det var just det kontraktet som fick företaget att börja bygga upp sin verksamhet i Sverige år Det är inte jätte enkelt att etablera sig i ett nytt land, säger servicedirektören Merja Alatalo som har varit med från början. Man ska vara väl medveten om att det är två länder och två olika världar. Man kan kopiera vissa saker, men allting fungerar inte på samma sätt och vissa saker är specifika för just det landet, säger Alatalo. Det viktigaste är ha en person på plats som kan språket och som har kunskap om hur lagstiftningen, reglerna och kollektivavtalen ser ut i det landet. Det skiljer sig rätt så mycket i alla fall, så det krävs att det finns en person som är insatt i den problematiken, fortsätter hon. Städbranschen ser olika ut För nuvarande har N-Clean 280 anställda i Sverige och än så länge jobbar alla i Stockholmsområdet. Vi vill expandera och framför allt är vi intresserade av hotellstädning, berättar Alatalo om framtidsplanerna. Marknaden skiljer sig dock mycket mellan Finland och Sverige. I Finland är det stora bolag, men här är det tvärtom. I Sverige är det många små bolag, som alla måste utmärka sig på något sätt, säger Alatalo. För att lyckas, måste vi hitta ett koncept för alla olika kundsegment, berättar hon. I Finland är vi kända för hotellstädning och vi vill komma åt den marknaden även i Sverige. Utmaningen har varit att övertyga hotellkedjorna att outsourca städningen, säger Alatalo. Där är det också en stor skillnad mellan länderna; i Sverige har alla stora hotellkedjor sina egna städare medan man i Finland köper tjänsterna från externa bolag, fortsätter hon. Enligt Alatalo finns det även andra typer av utmaningar: I Sverige konkurrerar vi också med städbolag som arbetar på den svarta marknaden. Vissa bolag har en väldigt konstig prissättning som är omöjligt att konkurrera med, om man betalar ut riktiga löner till sina anställda. Alatalo sammanfattar att för att kunna växa i Sverige gäller det att träffa rätta personer och hitta de rätta vägarna för att nå nya kunder. Många skillnader mellan länderna Merja Alatalo är själv född i Finland och uppvuxen i Sverige. Hon bär med sig de två kulturer som ibland kan skilja sig mycket, i alla fall inom företagsvärlden. I Finland finns hierarki med en tydlig ledare som bestämmer hur företaget ska skötas och hur vissa saker ska göras, säger Alatalo. Enligt henne är det svårt att få folk att utföra något när det kommer högt uppifrån. Allt tar lång tid i Sverige, eftersom alla får säga vad de tycker innan beslutet tas. Men på det sättet är alla också medvetna och redo när man väl sätter igång, jämför hon. Även det hur man ser på utbildningen skiljer sig mellan grannländerna. Om man tittar på rekryteringsannonserna i Finland, märker man att det är viktigt att man är akademiker viktigare än hur man är som person eller vad man har gjort tidigare, säger Alatalo. I Sverige ligger tyngdpunkten inte på utbildningen. I Sverige tittar man istället på din sociala kompetens och andra saker som kan vara viktiga egenskaper på jobbet, berättar hon. Man utvecklas hela tiden Innan Merja Alatalo blev erbjuden att jobba på N-Clean, hade hon jobbat på Silja Line i 20 år där hon bland annat var ansvarig för städningen. Nu sitter jag på andra sidan av bordet, men jag har mycket nytta av att veta hur fartygen fungerar, berättar hon. Hon har gjort en lång karriär, men underskattar inte betydelsen av utbildning. Alatalo har gått på restaurangskolan, läst serviceledar utbildning och Human Resources development samt har en MBA i internationell business. Utbildning är viktigt och man kan även fortsätta utvecklas efter utbildningen säger Alatalo. Jordnära utbildning för mellanchefer Vintern 2010 anlitade N-Clean Rastor för att hålla en utbildning, specialyrkesexamen i ledarskap. Vice vd:n och personaldirektören satte ihop ut bildningen och Rastor skräddarsydde den för vårt företag och för våra behov, säger Alatalo. Utbildningen var för service managers och mellanchefer och den utgick från deras egna behov, berättar hon. Alatalo själv gick inte på utbildningen eftersom hon redan hade en motsvarande utbildning, men hon satt med på vissa utbildnings tillfällen och även när deltagare skulle presentera sina examensarbeten. Slut arbeten handlade om något som man kunde utveckla hos N-Clean och om något som berörde personalens eget arbete, säger Alatalo. Det var väldigt engagerande och man kunde fortsätta utveckla idéerna efter utbildningen, berättar hon. Om jag jämför Rastors utbildning med andra likadana utbildningar, så gjorde Rastor utbildningen väldigt jordnära. Man tog hänsyn till att de som går på utbildningen arbetar samtidigt och det var mycket diskussioner också, säger Alatalo. Enligt Alatalo var utbildningen nyttig såväl för enskilda anställda som för hela företaget. Inte en enda har sagt att det inte var värt tiden, konstaterar Alatalo. De som höll kursen var jätte duktiga och man tog upp intressanta ämnen. Man rycktes med och det var absolut inte torrt, säger hon. Utbildningen hos Rastor gav inblick i många saker man aldrig tidigare har tänkt på, sammanfattar Alatalo. Allt tar lång tid i Sverige, eftersom alla får säga vad de tycker innan beslutet tas. Men på det sättet är alla också medvetna och redo när man väl sen sätter igång

8 Byggnadsinspektören Emma Mattsson håller många bollar i luften Emma Mattsson jobbar som byggnadsinspektör och kommuntekniker i Hammarlands kommun. I det varierande arbetet är det en utmaning att planera sin arbetstid på ett optimalt sätt. Utbildningen i arbetsledning hos Rastor har gett henne nya verktyg. Text: Matilda Peltonen I Bilder: Anna Purtsi Arbetsdagen blir oftast inte som man planerat, konstaterar Emma Mattsson. Som byggnadsinspektör handlägger Mattsson alla bygglov hos Hammarlands kommun. Hon har en delad tjänst, vilket innebär att sextio procent av arbetstiden jobbar hon som kommuntekniker. Det är mycket jag ska ta hand om. Det kan till exempel bli stopp i ett avlopp i någon av kommunens fastigheter och då måste det lösas direkt, berättar Mattsson. Som tur har jag tre fastighetsskötare, som jobbar under mig. De är guld värda, säger hon. Civilingenjör från början Emma Mattsson har utbildat sig till civilingenjör med inriktning i huskonstruktion hos Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Hon tog examen år 2008 och direkt därefter fick hon sitt nuvarande jobb i Hammarland. Jag trivs riktigt bra i mitt jobb. Det är ett jätteroligt och varierande arbete på många sätt. Man får reda ut problem, sitta och kolla ritningar och även träffa mycket folk, berättar Mattsson. Det är mycket som händer hela tiden. En stor utmaning för mig har varit att ha koll på alla grejer som man är ansvarig för och att hitta en bra metod att planera min arbetstid, säger hon. Utbildningen hos Rastor inspirerar För att klara av utmaningar i sitt jobb och för att vidareutveckla sig, började Mattsson i våras studera Specialyrkesexamen i Teknik hos Rastor. I dagsläget är jag mitt i utbildningen och det känns bra. Allting har fungerat och sköts bra hittills, säger Mattsson och fortsätter: Man inspireras av ut bildarna och även av andra kursdel tagare, när man diskuterar i en grupp. Det är alltid värdefullt att se hur andra ser på saker och ting, och även att bli påmind om att det finns andra sätt att göra än bara sitt eget. Vad det gäller arbetstidsplanering, har hon fått konkreta tips och användbara verktyg. Nu vet jag i alla fall hur jag borde göra, skrattar hon. Det tar tid att komma dit, men jag är på väg. Jag har en plan nu i alla fall. Eftersom jag ganska fritt kan lägga upp mina dagar själv, har ett bra tips varit att kanske ha en dag då jag bara koncentrerar mig på en sak, funderar hon. Manlig bransch I studiegruppen hos Rastor är Mattsson den enda som jobbar kommunalt. Många i gruppen jobbar i byggbranschen på olika sätt och det är bra, eftersom man då får nya vinklar, berättar hon. De flesta är egna företagare och som egen företagare kan man bestämma själv över sina dagar, medan jag som anställd måste gå efter vissa regler, jämför hon. Mattsson är även den enda kvinnan i gruppen, men det är ingenting hon har tänkt på: Det är nog en ganska manlig bransch. När jag började som byggnadsinspektör på Åland, var jag den enda kvinnan. Nu är vi faktiskt tre stycken som jobbar med det. Även under studietiden var det mansdominerat, men jag har aldrig haft några bekymmer med det. Viljan att utvecklas De viktigaste i arbetet som byggnadsinspektör enligt Mattsson är professionalismen och viljan att utvecklas. Som byggnadsinspektör måste man vara rättvis och se till att alla blir lika behandlande, säger Mattsson. Sen ska man alltid försöka, om det går, komma fram till en lösning den smidiga vägen. Det handlar ju om att träffa folk, kommunicera och gemensamt försöka hitta en lösning, berättar hon. Mattsson säger att hon trivs jättebra med sitt arbete och tillägger: Det är dock viktigt att inte bli för bekväm. Det är bra att få utmaningar, hämta inspiration och utveckla sig själv hela tiden. En stor utmaning för mig har varit att ha koll på alla grejer vad man är ansvarig för och att hitta en bra metod att planera min arbetstid 14 15

9 Rastors utbildningar är praktiskt lagda. I vår utbildning utvecklar Du både Dig själv och Ditt företag. Vi ruskar om Dina invanda uppfattningar, ger Dig nya tänkesätt och hjälper Dig att finna Dina starka sidor. Vi är en pålitlig partner under hela Din mångfacetterade arbetskarriär. Med över 70 års erfarenhet och en engagerad attityd. FÖRMANSKAP Verktyg för ledning av personal, arbetet som förman eller arbetsledning. LEDARSKAP Färdigheter för att strategiskt leda olika delområden, leda förändringar och leda sig själv. VÄLMÅENDE PÅ ARBETSPLATSEN När personalen mår bra, ökar organisationens konkurrenskraft. FÖRSÄLJNING OCH KUNDRELATIONER Mera försäljning till nya och nuvarande kunder. PRODUKTUTVECKLING OCH FÖRETAGSAMHET Tillväxt genom innovationer och nya tänkesätt. HELSINGFORS Sturegatan 21, Helsingfors KUOPIO Microkatu 1, Kuopio ULEÅBORG Lentokatu 2, Oulunsalo ÅBO Eriksgatan 17 C, Åbo

Effektivitet i fokus

Effektivitet i fokus astories1/14 Christina Söderberg, Folkhälsan Syd Ab: Personalen är vår viktigaste resurs Business Coach Margolit Söderholm: Framgångsrikt ledarskap förutsätter god kommunikationsförmåga Kompletterande

Läs mer

Trender framtid. Ny business kräver nytänkande från ledaren. Tomi Hussi, OP-Pohjola: Välmående på arbetsplatsen är en strategisk framgångsfaktor

Trender framtid. Ny business kräver nytänkande från ledaren. Tomi Hussi, OP-Pohjola: Välmående på arbetsplatsen är en strategisk framgångsfaktor astories2/13 Tomi Hussi, OP-Pohjola: Välmående på arbetsplatsen är en strategisk framgångsfaktor Allan Ahlgren, Ensto: Ny business kräver nytänkande från ledaren Stilkonsult Tuija Kauppinen: Stil är en

Läs mer

1/13. Coachande försäljningsledarskap Ansvarstagandet som kärnpunkt. teamledare? Mot framgång

1/13. Coachande försäljningsledarskap Ansvarstagandet som kärnpunkt. teamledare? Mot framgång astories 1/13 Coachande försäljningsledarskap Ansvarstagandet som kärnpunkt Vad kännetecknar en bra teamledare? Mot framgång Ledare Johnny Lehtinen Rastories på svenska 01/2013 Att sitta på samma sida

Läs mer

vill du utveckla dig själv och ditt företag?

vill du utveckla dig själv och ditt företag? vill du utveckla dig själv och ditt företag? Låt oss hjälpa. Svenskspråkiga utbildningsdagar, utbildningsprogram och examina Praktisk utbildning för arbetslivets krav Rastor erbjuder ett brett urval av

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

Verksamhetsutveckling

Verksamhetsutveckling Verksamhetsutveckling 2009 Utvärdering efter internatet Det vinnande laget i en föränderlig värld Totalt Vara kommun, sidan 2 av 100 Utvärdering efter internatet Under hösten 2009 genomfördes internats

Läs mer

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF 2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF Har du planerat in dina sex utbildningsdagar? Snittarbetstagaren i Sverige får sex betalda utbildningsdagar per år av sin arbetsgivare.

Läs mer

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här!

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Chefsutvecklingen en del av Bliwa Stiftelsens forsknings- och utvecklingsprojekt Hållbara Chefer, i samarbete med Ledarna, Sveriges Kommuner och

Läs mer

Det balanserade ledarskapet

Det balanserade ledarskapet Det balanserade ledarskapet Jag talade nyligen med en utländsk kontakt och vi talade om ledarskap. En av frågorna han ställde till mig var då; hur definierar du skillnaden mellan chef och ledare? Bra fråga

Läs mer

påtända osläckbara själar Idéskaparna

påtända osläckbara själar Idéskaparna påtända osläckbara själar Idéskaparna Påtända osläckbara själar Idéskaparna ek. för. 4 Påtända, osläckbara själar 5 Påtända osläckbara själar 2007 idéskaparna ek. för. 1:a upplagan, 1:a tryckningen ISBN:

Läs mer

Om organisering. och andra viktiga saker för ett. sunt arbetsliv. Lisbeth Rydén. EllErr Konsult

Om organisering. och andra viktiga saker för ett. sunt arbetsliv. Lisbeth Rydén. EllErr Konsult Om organisering och andra viktiga saker för ett sunt arbetsliv Lisbeth Rydén EllErr Konsult EllErr? Om organiserande och andra viktiga saker för ett sunt arbetsliv Författare: Lisbeth Rydén EllErr Konsult

Läs mer

ledarskap som gör skillnad

ledarskap som gör skillnad ledarskap som gör skillnad Marcus Strömberg, VD AcadeMedia Våra ledare ska vara goda före bilder, för var andra såväl som för sina medarbetare. Ledarskapet ska präglas av affärsmässighet, integritet, tydlighet

Läs mer

AVGÖRANDE FAKTORER FÖR ATT ÖKA ANDELEN KVINNLIGA CHEFER. Andrea Brenander

AVGÖRANDE FAKTORER FÖR ATT ÖKA ANDELEN KVINNLIGA CHEFER. Andrea Brenander AVGÖRANDE FAKTORER FÖR ATT ÖKA ANDELEN KVINNLIGA CHEFER Andrea Brenander I svenskt näringsliv är andelen kvinnliga chefer endast 22 procent. Ett av Ericssons bolag har arbetat med att få lika stor andel

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Mats Hjerpe Ola Nilsson Fredrik Rådström. Entreprenörskap. Starta eget med Drivhusets hjälp

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Mats Hjerpe Ola Nilsson Fredrik Rådström. Entreprenörskap. Starta eget med Drivhusets hjälp Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Mats Hjerpe Ola Nilsson Fredrik Rådström Entreprenörskap Starta eget med Drivhusets hjälp Företagsekonomi C-uppsats Termin: Handledare: Vt-2006 Lars Haglund

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

modern management network ab

modern management network ab Idea Inventum är ett helt unikt affärsutvecklingsprogram för företag med ca 10-50 anställda, som ägs eller delägs av kvinnor, och vill växa genom att utmana invanda arbetssätt och tankemönster, för att

Läs mer

Egenskaper och företagande

Egenskaper och företagande 2. FÖRETAGAREN Introduktion Egenskaper och företagande 3 Synergi 3 Vad gör företaget? 5 Fördjupning Är du ett med din företagsidé? 8 Arbetsuppgifter 17 FÖRETAGAREN Introduktion Egenskaper och företagande

Läs mer

European Employee Index 2014. Sverige 2014 - Årgång 15

European Employee Index 2014. Sverige 2014 - Årgång 15 European Employee Index 2014 Sverige 2014 - Årgång 15 Innehåll 04 06 08 10 Sveriges arbetsglädje är fortsatt i topp 10 Ledarskapskvalitet utan styrfart Svensk prestationskulturs styrkor och svagheter Världen

Läs mer

Experter och coachande chefer

Experter och coachande chefer Insightguide Series Coachande ledarskap MODUL Experter och coachande chefer Det coachande ledarskapet växer fram i gränslandet mellan professionell coaching och modernt ledarskap. I arbetet med denna guide

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014

Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014 Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare MAJ 2014 Consultants for Strategic Futures. SAMMANFATTNING & SLUTSATSER Den här

Läs mer

Trappan - Ungas väg till ett innanförskap

Trappan - Ungas väg till ett innanförskap Trappan - Ungas väg I detta material berättar ungdomar från Södertälje om hur det är, när livet plötsligt tar stopp och man inte kommer vidare till arbete eller fortsatta studier. I detta dokument har

Läs mer

Tänk på papper! en actionbok som får saker att hända

Tänk på papper! en actionbok som får saker att hända Tänk på papper! en actionbok som får saker att hända PERSONLIGT ENTREPRENÖRSKAP ATT FÅ SAKER ATT HÄNDA Stefan Olsson Marcus Frödin www.universeimagine.com Denna e-bok är fri att sprida och använda. Vid

Läs mer

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer

Kvinnliga chefer inom polisen

Kvinnliga chefer inom polisen Polishögskolan Grundutbildningen Examensarbete VT 2008 Klass 07a7 Handledare: Susanne Andersson Kvinnliga chefer inom polisen Therese Delfs Hanna Ölander Polishögskolan 2 Abstract Skillnaden mellan manligt

Läs mer

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 3 Produkter som förverkligar visioner?

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 3 Produkter som förverkligar visioner? JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 3 Produkter som förverkligar visioner? Av: Jesper Lindén Många företagare startar upp verksamheter utan att egentligen fundera över

Läs mer

Rekrytering framför publik. Snabbare från gröngöling till senior Radikala idéer ökade produktiviteten med 50 % Ett magasin från Combitech AB

Rekrytering framför publik. Snabbare från gröngöling till senior Radikala idéer ökade produktiviteten med 50 % Ett magasin från Combitech AB Tema: Rätt kompetens i företaget vad är det och hur behåller du den? Nr 1 maj 2011 Ett magasin från Combitech AB Rekrytering framför publik Snabbare från gröngöling till senior Radikala idéer ökade produktiviteten

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5 Sammanfattning Syftet med det här projektet är att lära oss och förstå så mycket som möjligt om företagets marknad, organisation, administration och framtidsplaner och sedan göra en nulägesanalys utifrån

Läs mer

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 1 Låt oss starta

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 1 Låt oss starta JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 1 Låt oss starta Av: Jesper Lindén Framgång är en hemlighet som alla framgångsrika entreprenörer bär på, eller hur? Sant, men det är

Läs mer