För ett ökat kundvärde. Utvecklingen av kunnande bör vara målinriktad. Rastors nya rektor Kirsti Kehusmaa:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "För ett ökat kundvärde. Utvecklingen av kunnande bör vara målinriktad. Rastors nya rektor Kirsti Kehusmaa:"

Transkript

1 astories2/14 Rastors nya rektor Kirsti Kehusmaa: Utvecklingen av kunnande bör vara målinriktad Servicedirektören Merja Alatalo, N-Clean: Inte enkelt att etablera sig i ett nytt land Jordgubbsplockning Esbos största sommarevenemang? För ett ökat kundvärde ANNONSBILAGA FRÅN RASTOR

2 Dagens ekonomiska klimat kan främst beskrivas med orden dysterhet och förändring. För ändringar ramlar över oss varje dag och den tuffa sits vi sitter i ekonomiskt gör få lyckliga. Men hur inverkar detta på förmän, ledare och medarbetare? Jag har själv intervjuat en del människor i dessa positioner och kommit fram till en del tankar om ämnet ifråga. Många menar att man som ledare i förändringsprocesser ska ge så mycket information som möjligt till sina medarbetare, hellre säga att det inte finns någon ny information än att låta det gå för lång tid mellan informationstillfällena. Man behöver också, utan att för den skull tappa fokus från sitt uppdrag, förstå de anställdas reaktioner, som kan vara allt från ilska till rädsla och sorg. Det är lätt att vara chef i goda tider, det är i svårare i sämre tider. Och det gäller även medarbetare, som i en krissituation kan ta chansen att marknadsföra sig själv, visa att man håller måttet även i svåra tider och att man är en av dem som företaget ska satsa på. Trenderna i ledarskapet är många men en grej som ständigt dyker upp är människokunskap. För att lyckas som ledare gäller det att förstå hur människor i olika lägen fungerar och hur olika individer tänker. Man kan t.ex utgå från uppdrag, mål och situation och vara medveten om hur man ska kommunicera med olika människor för att nå framgång. Ingen organisation är statisk, förändring sker ständigt och för att kunna hantera det behöver man som ledare utveckla sig Ledare Johnny Lehtinen Tankar om rollen som förman och ledare i ekonomiskt tuffa tider själv. Det gäller att vara trygg i sin kompetens och släppa sin eventuella rädsla för att inte räcka till. Det handlar också om att hitta sina egna drivkrafter och vara trygg med dem. Personligen skriver jag under påståendet att framtidens ledarskap kännetecknas av att ledaren ska vara trygg, flexibel och ha stor människokännedom. Som förman och ledare, oberoende av ställning i organisationen kan du träna din förmåga att kommunicera målen, att synliggöra processer och medarbetare och att tydliggöra vars och ens roll i organisationen. Du ska kunna kanalisera ambition och engagemang samt vara nyfiken på det som åstadkoms. För att lyckas med det gäller det att hitta och hålla liv i sitt eget engagemang. Det handlar alltså om att leda sig själv, leda andra samt leda ärenden allt detta på en och samma gång naturligtvis. Inga lätta saker precis men gör man ett hederligt försök tror jag att man kan åstadkomma mycket. Själv har jag haft fördelen att bekanta mig med ledarskapsfrågor i Sverige. Finland och Sverige skiljer sig åt en hel del i ledarskapsfrågor tycker många. Men, personligen har jag inte uppfattat skillnaden som så markant, snarare tycker jag att ledarstilarna med tiden har närmat sig varandra. I Sverige har man redan under en längre tid jobbat för att få ett mera tydligt ledarskap medan man i Finland uppskattar en lite mjukare ledarstil mer och mer. Mina hälsningar till dig för hösten är att ta dig tiden att lära känna dina medarbetare samt fundera på hur du borde utvecklas i höst och vinter. Trevlig höst! Rastories på svenska 02/2014 Utgivare Rastor Ab Huvudredaktör Johnny Lehtinen, tel Layout Milli Hirvonen Redaktionschef Minna Korpimies Redaktörer Anna Lundqvist Thomas Holmén Adress Rastor Ab, Helsingfors Sturegatan Helsingfors Växel: Tryckeri PunaMusta, Tammerfors Adressregister Rastors kundregister Kommentarer och idéer: Utkommer två gånger per år. Innehåll Vuxenutbildningen borde utvecklas i en mer arbetslivs- och organisationsbaserad riktning Nu vet jag i alla fall hur jag borde göra 06 Nya bärprodukter ökar fram - gången för Rossi-Tarhat Det kan mycket väl hända att jordgubbs plockning är Esbos största sommarevenemang, säger Sari Rossi. 9 Utvecklingen av kunnande bör vara målinriktad All utveckling av kunnande bör basera sig på organisationens behov och strategi samt samtidigt vara målinriktad och lönsam, säger Kirsti Kehusmaa. 10 Inte enkelt att etablera sig i ett nytt land N-Clean är ett finskt städbolag som har expanderat till andra sidan av Bottniska viken. Kvinnan bakom verksamheten i Sverige är servicedirektören Merja Alatalo. 14 Byggnadsinspektören Emma Mattsson håller många bollar i luften Det är viktigt att inte bli för bekväm. Det är bra att få utmaningar, hämta inspiration och utveckla sig själv hela tiden, säger byggnadsinspektör Emma Mattsson. Med nya produkter ville vi profilera vår verksamhet och anpassa den mer till hela året För att lyckas, måste vi hitta ett koncept för alla olika kundsegment 2 3

3 Först Yrkesexamen för företagare börjar i Östra Nyland Företagare vill Du få praktiska råd och verktyg inom företagandets viktigaste områden såsom marknadsföring, försäljning och ekonomi och påvisa Ditt kunnande genom en officiell examen? Rastor erbjuder nu på svenska en utbildning som leder till Yrkesexamen för företagare. Utbildningen börjar , sträcker sig över 1 1,5 år och är indelad i inlärning i det dagliga arbetet, 6 10 närstudiedagar samt distansstudier och uppgifter. Innehållet skräddarsys utgående från deltagarnas behov. Du får ett mångsidigt kunnande som behövs i företagarens vardag samt nya verktyg för att underlätta verksamheten och ge mera framgång för just Ditt företag. Som utbildare fungerar erfarna företagarproffs och Du får förutom nya idéer ett viktigt nätverk som hjälper Dig framåt. Exempel på frågor som behandlas: Hur marknadsför jag effektivast mina produkter och tjänster så att kunderna hittar mig? Vilka är mina största kostnader kan jag minska på dem? Hur prissätter jag så att jag vet hur min lönsamhet utvecklas? Vilka tjänster och produkter lönar det sig för mig att satsa på vilka skall jag slopa? Hur ser jag till att jag orkar fysiskt och psykiskt med alla utmaningar? Ny utbildning på Åland LEAN insiktsfull och framgångsrik organisation LEAN är idag ett känt begrepp där det är många företag och organisationer som investerar tid, kraft och kapital på att implementera filosofin men inte riktigt lyckas. Det finns inga genvägar men en av nycklarna till att lyckas är att hela företaget, från ledning till arbetstagare förstår hur filosofins värderingar, metoder och principer hänger samman. Rastors Grunder i LEAN utbildning rekommenderas till alla som vill ha en grundlig genomgång i LEAN. Utbildningen varvar teori med praktiska övningar samt coachning för att alla på företaget ska förstå vad arbetstänket och målet är. Har du ledaransvar för en grupp eller hel organisation är hela det Avancerad LEAN programmet på sju dagar ett perfekt upplägg. Du får alla de verktyg och den kunskap som behövs för att på bästa sätt kunna styra gruppen och företaget in i ett LEAN arbetssätt och tänkande. Teori varvas med praktiska övningar, coachning samt en arbetsplatsanalys för att ge de absolut bästa förutsättningarna. Anmälan och information: Katarina Björkell-Ahlgren tel Anmälan och information: Innovatorprogrammet börjar i Nyland Utveckla Ditt kunnande och anmäl Dig till denna utbildning genom att kontakta: Katarina Björkell-Ahlgren tel , Rastors enskilda utbildningsdagar under hösten/våren Rastors enskilda utbildningsdagar är effektiva informationspaket om ett aktuellt ämne. Anmäl dig och dina medarbetare redan idag! Den drar man i Nyland igång Innovatorprogrammet en produkt- och tjänsteutvecklingsutbildning som koncentrerar sig på utveckling av det egna företaget. Med hjälp av utbildningen får företaget idéerna i skrivbordslådan i arbete för förädling och företagets kommersiella bruk. Produktutvecklingen fås igång och produkten eller tjänsten ut på marknaden. Utbildningen sker vid sidan av arbetet. Resultatet av utbildningen ger företaget en ny synvinkel, konkurrenskraft nya produkter, tjänster, syner på organisering av försäljning och marknadsföring. Verksamhetens fortsatta utveckling hör till företagarens och företagsledningens dagliga utmaningar. Detta utvecklingsarbete faller ofta offer för omständigheterna och de dagliga rutinerna, säger Timo Lahtinen som ansvarar för programmet. I utbildningen går man mångsidigt igenom hur man kan upprätthålla företagens konkurrensförmåga och hur man kan utveckla företaget långsiktigt. Anmälan och information: Katarina Björkell-Ahlgren tel Försäljningsteknik i olika kanaler KARIS Företagarens välmående PARGAS Fördjupat kundtjänstledarskap MARIEHAMN Fördjupat processledarskap MARIEHAMN Nora Tobiasson, tel , Försäljning & marknadsföring PARGAS Anmälan och information: 4 5

4 Verktyg för produktutveckling genom Rastors utbildning Nya bärprodukter ökar framgången för Rossi-Tarhat Text: Minna Korpimies I Bilder: Lassi Kaaria Färska frilandsjordgubbar från Rossi- Tarhat sätter varje sommar fart på stora skaror av invånare i Helsingforsregionen. Denhär sommaren introducerades också nya säsongprodukter, som profilerade verksamheten och anpassade den bättre till hela året. Fart till utvecklingsarbetet fick man genom Rastors utbildningsprogram för produktutvecklare. 6 7

5 Kärnprodukten för Rossi-Tarhat Ky från Esbo är färska frilandsjordgubbar direkt från åkern. Den ungefär en och en halv månad långa skördesäsongen får stora skaror av människor att besöka företagets två gårdar Rossi-Tarhat och Kartanon Marja. Det kan mycket väl hända att jordgubbsplockning är Esbos största sommarevenemang, säger Sari Rossi. Nu för tiden erbjuder Rossi-Tarhat utöver jordgubbsplockning direkt från åkern också förädlade produkter av färska jordgubbar. Både Marpuree-jordgubbspuré och Marbet-jordgubbssorbet är frysta produkter. Produktutvecklingsutbildningen vid Rastor satte fart på utvecklingen och introduktionen av nya säsongsprodukter. På våren 2012 kom ett brev från Esbo företagare, där man berättade om möjligheten att avlägga Rastors specialyrkesexamen för produktutvecklare. Timingen var mer än perfekt och brevets innehåll träffade genast rätt, för vi var då i början av vår produktutvecklingsbana. Utbildningen gav en puff att snabbt föra verksamheten framåt, upprepar Sari Rossi. Med nya produkter ville vi profilera vår verksamhet och anpassa den mer till hela året. Dessutom ville vi erbjuda våra kunder ett bredare utbud av hälsofrämjande produkter. Närproducerad mat intresserar människor alltmer och de funderar noggrannare över vad de sätter i munnen. Våra nya produkter har tagits emot utmärkt och i fortsättningen introducerar vi säkert också andra frysta produkter, säger Rossi. Från idé till produkt Produktutvecklingen började med att göra provpartier. Till de första Marpureeversionerna lades utöver jordgubbarna också andra bär. Till slut hölls vi dock klart vid vår egen produkt. Det var den enda för vars kvalitet vi kunde ge full Med nya produkter ville vi profilera vår verksamhet och anpassa den mer till hela året garanti. Produkternas kvalitets höjs av att jordgubbarna går direkt från åkrarna till tillverkning och infrysning, berättar Rossi. Specialyrkesexamen för produktutvecklare gav det som behövs för såväl utvecklingsskedet som produktifieringen och också marknadsföringen. Utbildningen gav ordentligt med färska idéer och på köpet också en mängd goda samarbetspartners. Dessutom gick vi mång sidigt med i nätverk och hittade bland annat en utmärkt skapare av webb sidor. Det intressanta var att fastän människor från olika branscher deltog i utbildningen, höll helheten bra ihop och vi lärde oss väldigt mycket av varandra, säger Rossi. Närstudiedagarna hjälpte att snabbt påskynda och strukturera sakerna: Föreläsningarna inspirerade mig enormt och jag deltog ganska aktivt i utbildningsdagarna. De hållna diskussionerna var också verkligt intressanta och produktutvecklingshjulet snurrade snabbt. Efter varje utbildningsdag var jag full av energi. Förvisso hjälptes det raska framskridandet också av att vi redan hade en stark idé om vad vi ville. Utbildningen hjälpte framför allt att göra vår verksamhet klarare än tidigare. Vadå för utbildning? Produktutvecklingen fortsätter och vi måste hitta goda samarbetspartners med samma värden för försäljningen av de nya produkterna, sammanfattar Rossi. Samhälle och nätverk viktiga Sari Rossi nämner att kvaliteten är en viktig och framträdande sak för Rossi- Tarhat. Detta är en viktig del av verksamheten. En bärodlare fungerar alltid på vädrets nåder. Skördesäsongen bör klaras av och bär av kvalitet ska upp från åkrarna. Där betonas kunnande och förutsägande. Vi är stolta över våra hundraprocentigt högklassiga bär och våra rena odlingsmetoder. Kunderna känner nog igen och uppskattar den kvaliteten, säger Rossi. Den 14 juni 2014 fyllde Rossi-Tarhat Ky 30 år. Eftersom skördesäsongen stod för handen firade man födelsedagen i arbetets tecken. Dessutom fick Kaunialas och Kuusikotis åldringar och veteraner till födelsedagens ära 30 kilos Marpureedonationer. Att verka med människor förmår inspirera oss från dag till dag, säger Sari Rossi. Det viktigaste i företagsverksamheten är att vara nära samhället och att skapa nätverk med såväl kunder som samarbetspartners. Rossi tror att hon utvecklar sitt kunnande också i fortsättningen: Jag anser att studier alltid lönar sig, för de öppnar nya synvinklar också på bekanta ämnen. Vi är ett familjeföretag där man dygnet runt funderar över saker om den egna gården. Ibland är det verkligt bra att gå utanför den egna arbetsmiljön och lyssna på andras åsikter. Specialyrkesexamen för produktutvecklare är en utbildningshelhet som hör till det officiella systemet för fristående examen. Utbildningsprogrammet ger beredskap i utveckling av produkter och tjänster som baserar sig på kundbehov samt förbättring av nuvarande verksamhetsprocesser. Under tiden för utbildningsprogrammet för deltagarna under handledning en egen produktutvecklingsidé till genomföringsskedet. Den förberedande utbildningen för specialyrkesexamen för produkt utvecklare genomförs som mångformsutbildning, som består av utbildningsdagar, distansstudier samt inlärning i arbetet. Att utbilda en företagare för denna examen kan finansieras genom att göra ett företagarläroavtal, då deltagarens andel blir endast examensavgiften 58. Nästa utbildning som genomförs på svenska börjar i Karis den Text: Minna Korpimies I Bilder: Lassi Kaaria Kirsti Kehusmaa Rastors rektor Utvecklingen av kunnande bör vara målinriktad All utveckling av kunnande bör basera sig på organisationens behov och strategi samt samtidigt vara målinriktad och lönsam. För att kombinera utvecklingen av kunnandet med strategin har många företag dock ännu mycket arbete att göra. Vuxenutbildningen borde utvecklas i en mer arbetslivsoch organisationsbaserad riktning. Till exempel en flexibel kombination av coachning-verksamheten och examina har Rastor som en avsevärd styrka. I arbetslivet behöver man nuförtiden öppenhet för ny inlärning; en gång inlärda kunskaper och färdigheter räcker bara inte. Kunnandet måste också vara ganska vidsträckt. Å ena sidan behövs djup expertis, å andra sidan igen mångsidiga arbetslivsfärdigheter, såsom förmåga att skapa nätverk, projekthanteringskunnande och färdighet att gestalta helheter. Många talar om arbetstagarens marknadsvärde, vilket kan låta som en rätt så kall definition. Man kan också närma sig samma sak ur synvinkeln för individens välmående: en människa, som får meningsfulla och motiverande uppgifter är också en produktiv arbetstagare ur arbetsgivarens synvinkel. Att stärka entusiasmen och lusten att lära sig borde vara det centrala för kompetensledning och utveckling av arbetshälsa. VEM ÄR JAG: Rastors nya rektor sedan JAG ÄR FÖDD: 1965 MIN UTBILDNING: Teknisk licentiat, Tekniska Högskolan MIN ARBETSKARRIÄR: Tidigare fungerade jag vid Metropolia Yrkes högskola som överlärare i ledarskap och som dragare av kompetensområdet ledarskap för tjänster. Jag har också arbetat som konsult för affärsledning samt som kommunikations- och HR-ledare. JAG HAR SKRIVIT: Jag har skrivit följande böcker, som förlagts av Helsingforsregionens handelskammare: Strategiatyö organisaation voimanlähde, Toimitusjohtaja kulmahuoneen kuningas, ritari ja narri samt Työhyvinvointi kilpailuetuna. 8 9

6 Man ska vara väl medveten om att det är två länder och två olika världar. Man kan kopiera vissa saker, men allting fungerar inte på samma sätt. Servicedirektören Merja Alatalo: Inte enkelt att etablera sig i ett nytt land Text: Matilda Peltonen I Bilder: Lassi Kaaria N-Clean är ett finskt städbolag som under de senaste åren har expanderat till andra sidan av Bottniska viken. Kvinnan bakom verksamheten i Sverige är servicedirektören Merja Alatalo

7 Merja Alatalo svarar i telefon i Åbo där N-Cleans huvud kontor ligger. Hon är van vid att resa och arbeta mellan grannländerna Sverige och Finland. Särskilt på färjorna känner hon sig hemma. Det var nämligen där hennes karriär började och det är även där det finska företaget N-Clean fick sin första kund i Sverige. Idag ansvarar N-Clean för städning av Tallink Siljas färjor ute i Värtahamnen, i Stockholm. Det var just det kontraktet som fick företaget att börja bygga upp sin verksamhet i Sverige år Det är inte jätte enkelt att etablera sig i ett nytt land, säger servicedirektören Merja Alatalo som har varit med från början. Man ska vara väl medveten om att det är två länder och två olika världar. Man kan kopiera vissa saker, men allting fungerar inte på samma sätt och vissa saker är specifika för just det landet, säger Alatalo. Det viktigaste är ha en person på plats som kan språket och som har kunskap om hur lagstiftningen, reglerna och kollektivavtalen ser ut i det landet. Det skiljer sig rätt så mycket i alla fall, så det krävs att det finns en person som är insatt i den problematiken, fortsätter hon. Städbranschen ser olika ut För nuvarande har N-Clean 280 anställda i Sverige och än så länge jobbar alla i Stockholmsområdet. Vi vill expandera och framför allt är vi intresserade av hotellstädning, berättar Alatalo om framtidsplanerna. Marknaden skiljer sig dock mycket mellan Finland och Sverige. I Finland är det stora bolag, men här är det tvärtom. I Sverige är det många små bolag, som alla måste utmärka sig på något sätt, säger Alatalo. För att lyckas, måste vi hitta ett koncept för alla olika kundsegment, berättar hon. I Finland är vi kända för hotellstädning och vi vill komma åt den marknaden även i Sverige. Utmaningen har varit att övertyga hotellkedjorna att outsourca städningen, säger Alatalo. Där är det också en stor skillnad mellan länderna; i Sverige har alla stora hotellkedjor sina egna städare medan man i Finland köper tjänsterna från externa bolag, fortsätter hon. Enligt Alatalo finns det även andra typer av utmaningar: I Sverige konkurrerar vi också med städbolag som arbetar på den svarta marknaden. Vissa bolag har en väldigt konstig prissättning som är omöjligt att konkurrera med, om man betalar ut riktiga löner till sina anställda. Alatalo sammanfattar att för att kunna växa i Sverige gäller det att träffa rätta personer och hitta de rätta vägarna för att nå nya kunder. Många skillnader mellan länderna Merja Alatalo är själv född i Finland och uppvuxen i Sverige. Hon bär med sig de två kulturer som ibland kan skilja sig mycket, i alla fall inom företagsvärlden. I Finland finns hierarki med en tydlig ledare som bestämmer hur företaget ska skötas och hur vissa saker ska göras, säger Alatalo. Enligt henne är det svårt att få folk att utföra något när det kommer högt uppifrån. Allt tar lång tid i Sverige, eftersom alla får säga vad de tycker innan beslutet tas. Men på det sättet är alla också medvetna och redo när man väl sätter igång, jämför hon. Även det hur man ser på utbildningen skiljer sig mellan grannländerna. Om man tittar på rekryteringsannonserna i Finland, märker man att det är viktigt att man är akademiker viktigare än hur man är som person eller vad man har gjort tidigare, säger Alatalo. I Sverige ligger tyngdpunkten inte på utbildningen. I Sverige tittar man istället på din sociala kompetens och andra saker som kan vara viktiga egenskaper på jobbet, berättar hon. Man utvecklas hela tiden Innan Merja Alatalo blev erbjuden att jobba på N-Clean, hade hon jobbat på Silja Line i 20 år där hon bland annat var ansvarig för städningen. Nu sitter jag på andra sidan av bordet, men jag har mycket nytta av att veta hur fartygen fungerar, berättar hon. Hon har gjort en lång karriär, men underskattar inte betydelsen av utbildning. Alatalo har gått på restaurangskolan, läst serviceledar utbildning och Human Resources development samt har en MBA i internationell business. Utbildning är viktigt och man kan även fortsätta utvecklas efter utbildningen säger Alatalo. Jordnära utbildning för mellanchefer Vintern 2010 anlitade N-Clean Rastor för att hålla en utbildning, specialyrkesexamen i ledarskap. Vice vd:n och personaldirektören satte ihop ut bildningen och Rastor skräddarsydde den för vårt företag och för våra behov, säger Alatalo. Utbildningen var för service managers och mellanchefer och den utgick från deras egna behov, berättar hon. Alatalo själv gick inte på utbildningen eftersom hon redan hade en motsvarande utbildning, men hon satt med på vissa utbildnings tillfällen och även när deltagare skulle presentera sina examensarbeten. Slut arbeten handlade om något som man kunde utveckla hos N-Clean och om något som berörde personalens eget arbete, säger Alatalo. Det var väldigt engagerande och man kunde fortsätta utveckla idéerna efter utbildningen, berättar hon. Om jag jämför Rastors utbildning med andra likadana utbildningar, så gjorde Rastor utbildningen väldigt jordnära. Man tog hänsyn till att de som går på utbildningen arbetar samtidigt och det var mycket diskussioner också, säger Alatalo. Enligt Alatalo var utbildningen nyttig såväl för enskilda anställda som för hela företaget. Inte en enda har sagt att det inte var värt tiden, konstaterar Alatalo. De som höll kursen var jätte duktiga och man tog upp intressanta ämnen. Man rycktes med och det var absolut inte torrt, säger hon. Utbildningen hos Rastor gav inblick i många saker man aldrig tidigare har tänkt på, sammanfattar Alatalo. Allt tar lång tid i Sverige, eftersom alla får säga vad de tycker innan beslutet tas. Men på det sättet är alla också medvetna och redo när man väl sen sätter igång

8 Byggnadsinspektören Emma Mattsson håller många bollar i luften Emma Mattsson jobbar som byggnadsinspektör och kommuntekniker i Hammarlands kommun. I det varierande arbetet är det en utmaning att planera sin arbetstid på ett optimalt sätt. Utbildningen i arbetsledning hos Rastor har gett henne nya verktyg. Text: Matilda Peltonen I Bilder: Anna Purtsi Arbetsdagen blir oftast inte som man planerat, konstaterar Emma Mattsson. Som byggnadsinspektör handlägger Mattsson alla bygglov hos Hammarlands kommun. Hon har en delad tjänst, vilket innebär att sextio procent av arbetstiden jobbar hon som kommuntekniker. Det är mycket jag ska ta hand om. Det kan till exempel bli stopp i ett avlopp i någon av kommunens fastigheter och då måste det lösas direkt, berättar Mattsson. Som tur har jag tre fastighetsskötare, som jobbar under mig. De är guld värda, säger hon. Civilingenjör från början Emma Mattsson har utbildat sig till civilingenjör med inriktning i huskonstruktion hos Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Hon tog examen år 2008 och direkt därefter fick hon sitt nuvarande jobb i Hammarland. Jag trivs riktigt bra i mitt jobb. Det är ett jätteroligt och varierande arbete på många sätt. Man får reda ut problem, sitta och kolla ritningar och även träffa mycket folk, berättar Mattsson. Det är mycket som händer hela tiden. En stor utmaning för mig har varit att ha koll på alla grejer som man är ansvarig för och att hitta en bra metod att planera min arbetstid, säger hon. Utbildningen hos Rastor inspirerar För att klara av utmaningar i sitt jobb och för att vidareutveckla sig, började Mattsson i våras studera Specialyrkesexamen i Teknik hos Rastor. I dagsläget är jag mitt i utbildningen och det känns bra. Allting har fungerat och sköts bra hittills, säger Mattsson och fortsätter: Man inspireras av ut bildarna och även av andra kursdel tagare, när man diskuterar i en grupp. Det är alltid värdefullt att se hur andra ser på saker och ting, och även att bli påmind om att det finns andra sätt att göra än bara sitt eget. Vad det gäller arbetstidsplanering, har hon fått konkreta tips och användbara verktyg. Nu vet jag i alla fall hur jag borde göra, skrattar hon. Det tar tid att komma dit, men jag är på väg. Jag har en plan nu i alla fall. Eftersom jag ganska fritt kan lägga upp mina dagar själv, har ett bra tips varit att kanske ha en dag då jag bara koncentrerar mig på en sak, funderar hon. Manlig bransch I studiegruppen hos Rastor är Mattsson den enda som jobbar kommunalt. Många i gruppen jobbar i byggbranschen på olika sätt och det är bra, eftersom man då får nya vinklar, berättar hon. De flesta är egna företagare och som egen företagare kan man bestämma själv över sina dagar, medan jag som anställd måste gå efter vissa regler, jämför hon. Mattsson är även den enda kvinnan i gruppen, men det är ingenting hon har tänkt på: Det är nog en ganska manlig bransch. När jag började som byggnadsinspektör på Åland, var jag den enda kvinnan. Nu är vi faktiskt tre stycken som jobbar med det. Även under studietiden var det mansdominerat, men jag har aldrig haft några bekymmer med det. Viljan att utvecklas De viktigaste i arbetet som byggnadsinspektör enligt Mattsson är professionalismen och viljan att utvecklas. Som byggnadsinspektör måste man vara rättvis och se till att alla blir lika behandlande, säger Mattsson. Sen ska man alltid försöka, om det går, komma fram till en lösning den smidiga vägen. Det handlar ju om att träffa folk, kommunicera och gemensamt försöka hitta en lösning, berättar hon. Mattsson säger att hon trivs jättebra med sitt arbete och tillägger: Det är dock viktigt att inte bli för bekväm. Det är bra att få utmaningar, hämta inspiration och utveckla sig själv hela tiden. En stor utmaning för mig har varit att ha koll på alla grejer vad man är ansvarig för och att hitta en bra metod att planera min arbetstid 14 15

9 Rastors utbildningar är praktiskt lagda. I vår utbildning utvecklar Du både Dig själv och Ditt företag. Vi ruskar om Dina invanda uppfattningar, ger Dig nya tänkesätt och hjälper Dig att finna Dina starka sidor. Vi är en pålitlig partner under hela Din mångfacetterade arbetskarriär. Med över 70 års erfarenhet och en engagerad attityd. FÖRMANSKAP Verktyg för ledning av personal, arbetet som förman eller arbetsledning. LEDARSKAP Färdigheter för att strategiskt leda olika delområden, leda förändringar och leda sig själv. VÄLMÅENDE PÅ ARBETSPLATSEN När personalen mår bra, ökar organisationens konkurrenskraft. FÖRSÄLJNING OCH KUNDRELATIONER Mera försäljning till nya och nuvarande kunder. PRODUKTUTVECKLING OCH FÖRETAGSAMHET Tillväxt genom innovationer och nya tänkesätt. HELSINGFORS Sturegatan 21, Helsingfors KUOPIO Microkatu 1, Kuopio ULEÅBORG Lentokatu 2, Oulunsalo ÅBO Eriksgatan 17 C, Åbo

vill du utveckla dig själv och ditt företag?

vill du utveckla dig själv och ditt företag? vill du utveckla dig själv och ditt företag? Låt oss hjälpa. Svenskspråkiga utbildningsdagar, utbildningsprogram och examina Praktisk utbildning för arbetslivets krav Rastor erbjuder ett brett urval av

Läs mer

Effektivitet i fokus

Effektivitet i fokus astories1/14 Christina Söderberg, Folkhälsan Syd Ab: Personalen är vår viktigaste resurs Business Coach Margolit Söderholm: Framgångsrikt ledarskap förutsätter god kommunikationsförmåga Kompletterande

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Fråga 1: Varför sökte du till programmet? Vad hoppades du på och vad behövde du? Blev rekommenderad av turistbyrån.

Läs mer

för förskolechefer Hur säkerställer du att din nyanställda förskolechef utvecklar ledarskapet och verksamheten?

för förskolechefer Hur säkerställer du att din nyanställda förskolechef utvecklar ledarskapet och verksamheten? L Ö S N I N G S F O K U S E R A T O C H H Ä L S O F R Ä M J A N D E GONGGÅNG för förskolechefer Hur säkerställer du att din nyanställda förskolechef utvecklar ledarskapet och verksamheten? Vad är GongGång

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

Människan är den enda varelse som kan förändra sitt liv genom att förändra sina intentioner och handlingar. Själva kärnan i att vara människa är

Människan är den enda varelse som kan förändra sitt liv genom att förändra sina intentioner och handlingar. Själva kärnan i att vara människa är Människan är den enda varelse som kan förändra sitt liv genom att förändra sina intentioner och handlingar. Själva kärnan i att vara människa är alltså friheten att förändras. Men det kan vi göra först

Läs mer

VAD SOM DRIVER MEDARBETARNAS ENGAGEMANG OCH VARFÖR DET ÄR VIKTIGT

VAD SOM DRIVER MEDARBETARNAS ENGAGEMANG OCH VARFÖR DET ÄR VIKTIGT VAD SOM DRIVER MEDARBETARNAS ENGAGEMANG OCH VARFÖR DET ÄR VIKTIGT WhitePaper från Dale Carnegie Training Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. drive_engagement_031113_wp_sw

Läs mer

Småföretagstempen. Ta snabbtempen på dig och ditt företag!

Småföretagstempen. Ta snabbtempen på dig och ditt företag! Småföretagstempen Ta snabbtempen på dig och ditt företag! Resultatet blir ett snapshot som hjälper dig att se om du behöver förändra eller förstärka delar av ditt företagande. Så här gör du: 1. Läs igenom

Läs mer

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk

Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Design för bättre affärer Fakta och kommentarer utifrån en undersökning om design i svenska företag, genomförd på uppdrag av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, Teknikföretagen och Svensk Teknik och

Läs mer

Killen i baren - okodad

Killen i baren - okodad Killen i baren - okodad 1. R: (Säger sitt namn och hälsar välkommen.) K: Tack. Ja, e hmm jag tänkte väl bara säga så här att det känns djävligt konstigt å vara här. Jag brukar gå till doktorn när jag...

Läs mer

IHM Ledarutveckling Resultat i affären.

IHM Ledarutveckling Resultat i affären. IHM Ledarutveckling Resultat i affären. Ditt ledarskap oc IHM Ledarutveckling IHMs ledarprogram vänder sig till dig som vill nå hela vägen i ditt ledarskap. Vi utgår alltid ifrån din specifika ledar ut

Läs mer

FÖRETAGARAKADEMIN Våren 2015. VUXENUTBILDNINGSCENTER www.yrkesakademin.fi

FÖRETAGARAKADEMIN Våren 2015. VUXENUTBILDNINGSCENTER www.yrkesakademin.fi FÖRETAGARAKADEMIN Våren 2015 VUXENUTBILDNINGSCENTER www.yrkesakademin.fi Företagarakademin Företagarakademin det naturliga valet för företagare i Österbotten! Företagarakademin riktar sig till företagare

Läs mer

Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft.

Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft. Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft. Varför Skellefteå Kraft? Här får jag arbeta med hållbar utveckling, som är viktig både för Sverige och resten av världen. Det många kopplar

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa

Läs mer

lll#vyazc#cj CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009

lll#vyazc#cj <yg6c 69AwC \dgvc5vyazc#cj >CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009 FÖRELÄSNINGAR 2009 Jag älskar citat, det vet alla som varit på en föreläsning med mig, eller om man läst mina böcker. En av de personer som alltid gett mig något att fundera på är den franske aforismförfattaren

Läs mer

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron?

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Av Ronny Brandqvist Sida 1 av 19 Lean är INTE ett statiskt tillstånd Sida 2 av 19 Hur kan det se ut? Attityder,

Läs mer

BYT TILL TREVLIGARE.

BYT TILL TREVLIGARE. BYT TILL TREVLIGARE. Rätt sorts hem i alla livssituationer Vi är med dig i ditt livs största beslut Sb-Hem finns till för just dig och dina bostadsärenden. Våra värderingar utgår från kunderna och deras

Läs mer

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B

ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B ÖKA FÖRETAGETS MERFÖRSÄLJNING OCH FÖRETAGSKUNDERNAS LOJALITET MED EN KUNDKLUBB FÖR B2B Detta whitepaper hjälper dig att identifiera vilka faktorer som påverkar kundlojalitet och hur du kan stärka lojaliteten

Läs mer

Kommunikation för bättre ledarskap

Kommunikation för bättre ledarskap Kommunikation för bättre ledarskap Lönsamma och livskraftiga företag med medarbetare som jobbar mot gemensamma mål och som mår bra skapas av medvetna, lyhörda och tydliga chefer. För att nå dit är det

Läs mer

Boksammanfattning. Våga leda modigare! Om författaren. Egen erfarenhet och andras. Det är ingen konst att vara modig om man inte är rädd.

Boksammanfattning. Våga leda modigare! Om författaren. Egen erfarenhet och andras. Det är ingen konst att vara modig om man inte är rädd. Boksammanfattning Våga leda modigare! Om författaren Malin Trossing har en gedigen bakgrund som ledare inom olika branscher och började sin chefsbana redan vid 26 års ålder. Hennes första bok Våga leda

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

FÖRBÄTTRINGSVÄGEN. Verktyg & inspiration för företagets utveckling. Helene Kolseth

FÖRBÄTTRINGSVÄGEN. Verktyg & inspiration för företagets utveckling. Helene Kolseth FÖRBÄTTRINGSVÄGEN Verktyg & inspiration för företagets utveckling Helene Kolseth Förbättringsvägen - Verktyg & inspiration för företagets utveckling Förbättringsvägen - Verktyg & inspiration för företagets

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE

BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE BOKSAMMANFATTNING MOTIVATION.SE 150 ledningsgrupper senare - vår bild av en dold potential Detaljerade fallstudier av verkliga ledningsgruppssituationer och typiska problem såväl som konkreta tips för

Läs mer

Om man googlar på coachande

Om man googlar på coachande Coachande ledarskap Låt medarbetaren Att coacha sina medarbetare är inte alltid lätt. Men det allra viktigaste är att låta medarbetaren finna lösningen själv, att inte ta över och utföra den åt denne.

Läs mer

Arbetshälsa företagets livskraft

Arbetshälsa företagets livskraft Arbetshälsa företagets livskraft En välmående personal gör ett gott arbete Då de anställda i ditt företag upplever arbetet som meningsfullt och belönande, är de villiga att satsa på arbetet. Resultatet

Läs mer

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget.

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget. Boksammanfattning Ditt professionella rykte - Upptäck DIN främsta tillgång. av Per Frykman & Karin Sandin Företag över hela världen lägger ner enorma summor på att vårda och stärka sitt varumärke, rykte

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

Handledning för studiecirkel

Handledning för studiecirkel Handledning för studiecirkel Planering av cirkeln Som samordnare och cirkelledare är det din uppgift att tillsammans med gruppen sätta upp ramarna för träffarna och föra dem framåt. Här presenteras ett

Läs mer

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande 1. Lär dig från dem som varit i samma situation Ett av de bästa sätten att få värdefulla kontakter är att nätverka med din högskolas alumner. De har

Läs mer

En ledare är tydlig.

En ledare är tydlig. En ledare är tydlig. Först. Handen på hjärtat. Om du för en stund beskriver den bästa chef du någonsin haft, så kommer du beskriva en person som är tydlig. Den bästa chefen blandar inte ihop det, den motiverande

Läs mer

Strategiskt ledande är bra ledande

Strategiskt ledande är bra ledande Strategiskt ledande är bra ledande Ledarskap kan förstås på många olika sätt. Ett sätt att se på det är att uppfatta ledarskapet som ledarens förmåga att styra den energi som finns i organisationen så

Läs mer

UTVECKLANDE» förbättra ditt ledarskap genom ridningen

UTVECKLANDE» förbättra ditt ledarskap genom ridningen UTVECKLANDE» förbättra ditt ledarskap genom ridningen Ridpasset på ledarskapskursen leds av en ridinstruktör. Eftersom hästar är så tydliga och ärliga i sin feedback kräver dom en anpassning och lyhördhet

Läs mer

Boksammanfattning. Konsten att få andra att prestera

Boksammanfattning. Konsten att få andra att prestera Boksammanfattning Konsten att få andra att prestera Konsten att få andra att prestera är framför allt ett användbart verktyg för dig som vill utveckla dig själv och dem du leder. Med hjälp av både skisser

Läs mer

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Positiva synpunkter Bra upplägg. Lite teori blandat med övningar i lagom storlek. Verksamhetsnära och realistiskt. Många tankeställare

Läs mer

MINA ARBETSLIVSFÄRDIGHETER

MINA ARBETSLIVSFÄRDIGHETER MINA ARBETSLIVSFÄRDIGHETER Denna uppgift hjälper dig att ta fram dina styrkor. Uppgiften är främst avsedd för dig som redan har arbetslivserfarenhet. Målet är att du ska få hjälp med yrkesmässig planering

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Källkritisk metod stora lathunden

Källkritisk metod stora lathunden Källkritisk metod stora lathunden Tryckt material, t ex böcker och tidningar, granskas noga innan det publiceras. På internet kan däremot alla enkelt publicera vad de önskar. Därför är det extra viktigt

Läs mer

I kaos ser man sig naturligt om efter ledning.

I kaos ser man sig naturligt om efter ledning. Finn din kärna Allt fler styr med självledarskap. Självkännedom och förmågan att kunna leda dig själv gör det lättare att kunna se klart och att leda andra som chef. Självledarskap handlar om att behärska

Läs mer

Bättre arbetsmiljö BAM

Bättre arbetsmiljö BAM EN GRUNDUTBILDNING FRAMTAGEN AV PREVENT Sid 1 av 7 Det är Prevent som tagit fram konceptet för grundutbildningen Bättre Arbetsmiljö BAM. Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt

Läs mer

Ny i HR-rollen 1. Ny i HR-rollen. Detta måste du ha koll på

Ny i HR-rollen 1. Ny i HR-rollen. Detta måste du ha koll på Ny i HR-rollen 1 Ny i HR-rollen Detta måste du ha koll på Ny i HR-rollen 1 Innehåll Sida 2 Inledning 3 Förväntningar på HR-rollen 4 Så, var ska man börja? 5 En HR-modell i fyra nivåer 6 Förstå organisationen

Läs mer

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G Vi har världens roligaste uppdrag! När våra kunder är framgångsrika har vi lyckats. Vårt arbete går ut på att hjälpa ambitiösa organisationer

Läs mer

Nyckeln till framgång

Nyckeln till framgång Nyckeln till framgång 1 2 En liten bok om Industrilås värderingar att bära nära hjärtat. 3 När vi på Industrilås ville formulera vilka vi är och vad vi står för skapade vi begreppet En filosofi, många

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa talare

Läs mer

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com BÖCKER INSPIRATION Vår vision är att inspirera minst en miljon människor till att förverkliga sina drömmar och må bra under tiden. Är du en av dem? Personligt entreprenörskap handlar om kraften och förmågan

Läs mer

Berättelser från att jobba inom skogsindustrin...

Berättelser från att jobba inom skogsindustrin... Berättelser från att jobba inom skogsindustrin... Vad kommer från skogen? Förpackningar, papper, tidningar, magasin, möbler, fönster, blöjor, tuggummi, såpa... Ja listan kan göras lång på produkter som

Läs mer

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport

Utvärdering att skriva för webben - Snabbrapport Utvärdering att skriva för webben Snabbrapport. Jag är 3 3 6 6 7 7 kvinna man egen definition. Befattning 3 3 assistent bibliotekarie chef annan 3. Hur nöjd är du medutbildningen som helhet? Inte alls

Läs mer

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar (internat) samt tre fristående dagar. Datum: 17-18 augusti, 24 september, 22 oktober samt 14 januari 2016. Ort

Läs mer

Företagsledarutbildningen

Företagsledarutbildningen Företagsledarutbildningen En utbildning som gör skillnad! Företagsledarutbildningen Det har blivit dags för tredje omgången av den populära Företagsledarutbildningen som vi har tagit fram tillsammans med

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Dags att anmäla sig till EIO Ledarskapsprogram I januari drar en ny omgång av EIOs ledarskapsprogram

Läs mer

Dale Carnegie Training Whitepaper

Dale Carnegie Training Whitepaper Dale Carnegie Training Whitepaper Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. Enhance_engagement_062513_wp_EMEA ÖKAT MEDARBETARENGAGEMANG: DEN NÄRMASTE CHEFENS ROLL Medarbetarens

Läs mer

Fountain Park Ab Gemensam Visdom i Praktiken

Fountain Park Ab Gemensam Visdom i Praktiken Fountain Park Ab Gemensam Visdom i Praktiken Fountain Park Ab Ledande Strategiarbete Påverkande Ny ledare ombord Förändringsprocesser Värden och etiska principer Förändringar i verksamhetsmiljön Kommunicera

Läs mer

motorbranschen fylld av möjligheter nr 3:2013 Toppskola i skärholmen Hallå på arbetsplatsen

motorbranschen fylld av möjligheter nr 3:2013 Toppskola i skärholmen Hallå på arbetsplatsen motorbranschen fylld av möjligheter nr 3:2013 Lack-silver i VM Hallå på arbetsplatsen Bp Toppskola i skärholmen Bra skola En stolt trio som fått fart på STFG: rektor Lars Dowert, företagaren Totte Malmkvist

Läs mer

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Personligt ledarskap! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk

Läs mer

Det balanserade ledarskapet

Det balanserade ledarskapet Det balanserade ledarskapet Jag talade nyligen med en utländsk kontakt och vi talade om ledarskap. En av frågorna han ställde till mig var då; hur definierar du skillnaden mellan chef och ledare? Bra fråga

Läs mer

KAPITEL 1 VAD DU VILL OCH VAD DU KAN

KAPITEL 1 VAD DU VILL OCH VAD DU KAN KAPITEL 1 VAD DU VILL OCH VAD DU KAN Innan du börjar läsa platsannonser och skriva ansökningar är det bra att fundera över vad det är du vill arbeta med. I kapitlet går du igenom din kompetens för att

Läs mer

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT Nyhetsbrev nr 5, 2014 OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT - När jag tänker på hur enkelt det är att bara vara till, lyssna på kunderna, att höra vad de säger och att hjälpa dem med det som de behöver

Läs mer

Engagerade medarbetare skapar resultat!

Engagerade medarbetare skapar resultat! Föreläsningsanteckningar Berit Friman, vd Dale Carnegie Sverige 11 februari 2015 Engagerade medarbetare skapar resultat! Berit Friman är en av Sveriges mest erfarna föreläsare och utbildare inom områdena

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Lär dig leda ditt företag till tillväxt Du som är eller ska bli ledare i ett företag som är medlem

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö.

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Personalpolicy Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Kommunens vision Finströms kommuns grundläggande uppgift är att ge finströmarna

Läs mer

Framtidens Skolledare Ettårigt ledarskapsprogram för chefer inom utbildningsväsendet

Framtidens Skolledare Ettårigt ledarskapsprogram för chefer inom utbildningsväsendet Framtidens Skolledare Ettårigt ledarskapsprogram för chefer inom utbildningsväsendet Framtidens skolledare är ett ledarskapsprogram med ett tydligt mål: att rusta Sverige med skolledare i världsklass.

Läs mer

Lär känna ditt ledarjag hjälp till självhjälp för ledare

Lär känna ditt ledarjag hjälp till självhjälp för ledare Lär känna ditt ledarjag hjälp till självhjälp för ledare Vad är unikt för mig? Det är du själv som är grunden för ditt ledarskap och för att fungera bra som ledare måste du veta mer om ur du själv fungerar

Läs mer

Personalvision Polykemi AB

Personalvision Polykemi AB Personalvision Polykemi AB I ett företag som Polykemi anser vi att teknik står för 30 % och att människan står för 70 % av företagets framgång. Medarbetarna är alltså den viktigaste resursen för att kunna

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Utbildningsprogrammet i företagsekonomi, Borgå campus

Utbildningsprogrammet i företagsekonomi, Borgå campus Utbildningsprogrammet i företagsekonomi, Borgå campus Den svenskspråkiga utbildningen koncentreras Undervisnings- och kulturministeriet har den 29 mars 2012 beslutat att HAAGA-HELIA yrkeshögskola, enheten

Läs mer

Avsnitt 1 - Träna på grunderna i NVC

Avsnitt 1 - Träna på grunderna i NVC Öppet fördjupningsprogram i NVC i Stockholm 2015 Nu för andra året erbjuder vi ett program med stor flexibilitet och där du som deltagare kan välja träningsavsnitt utifrån dina behov och intressen. Vi

Läs mer

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Säljare av olika skäl Hur ser du på din egen säljarroll? Jag möter människor som arbetar med försäljning av olika skäl och som ser helt olika på sina uppdrag

Läs mer

Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar i följd samt tre fristående dagar, totalt fem dagar. Datum: 17-18 februari,

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

Övergripande jämförelse

Övergripande jämförelse Övergripande jämförelse 10 9 8 7 6 5 3 Trivsel Ledarskap Tid för planering Arbetsplats Verksamhetsmål Utveckling Inflytande Uppskattning Engagemang Energi Information Melleruds Kommun höst 2009 Samtliga

Läs mer

UTBILDNING: Förbereda och Leda Workshop

UTBILDNING: Förbereda och Leda Workshop UTBILDNING: Förbereda och Leda Workshop Introduktion Kursen ger alla med intresse av att utforma och leda workshops (arbetsmöten) en uppsättning metoder, verktyg och tips i hur man på bästa sätt förbereder

Läs mer

Klara. Färdiga. Gå! Kunskap. Workshops. Djupintervjuer Verkliga fall. Råd och strategier. Personlig utveckling. Nätverk

Klara. Färdiga. Gå! Kunskap. Workshops. Djupintervjuer Verkliga fall. Råd och strategier. Personlig utveckling. Nätverk Kunskap Workshops Klara. Djupintervjuer Verkliga fall Färdiga. Gå! Råd och strategier Program för att hantera framtidens utmaningar i fjärrvärmebranschen. Personlig utveckling Nätverk Program för Sveriges

Läs mer

Utvecklas genom lärande samtal. Utbildningar för skolutveckling.

Utvecklas genom lärande samtal. Utbildningar för skolutveckling. Utvecklas genom lärande samtal Utbildningar för skolutveckling. Pilou AB Pilou är ett namn som sammanfattar vad vi står för. Process i lärande och utveckling. Företaget startades 2006 och stödjer företag,

Läs mer

Frågor till dig som söker arbete hos oss

Frågor till dig som söker arbete hos oss Frågor till dig som söker arbete hos oss För att vi ska få en mer utförlig bild av dig och dina förväntningar på oss, samtidigt som du får en bild av oss och våra förväntningar, vill jag be dig läsa igenom

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Lär dig leda ditt företag till tillväxt Du som är eller ska bli ledare i ett företag som är medlem

Läs mer

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Sveriges Kommuner och Landsting erbjuder på nytt den uppskattade utbildningen Förenkla helt enkelt som syftar

Läs mer

Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper

Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper REFLEKTIONER / TANKAR Jag gick in helt utan förutsättningar och har varit med om MÅNGA utbildningar av den här typen. Kort och norrländskt

Läs mer

Innehåll. Kan alla sälja? 5

Innehåll. Kan alla sälja? 5 Innehåll Kan alla sälja? 5 Del 1. Dina egenskaper som säljare Vill du sälja? 9 Gillande 12 Lyhördhet 15 Kundförståelse 17 Målfokus 21 Din drivkraft 24 Uthållighet 29 Del 2. Anpassa ditt säljarbete Vad

Läs mer

CV för Birgitta Olofson, SteP Education AB

CV för Birgitta Olofson, SteP Education AB CV för Birgitta Olofson, SteP Education AB VAD kan jag? HUR delar jag med mig? VILKEN är affärsnyttan? VARFÖR har mina kunder valt mig? www.stepeducation.se olofson@stepeducation.se 070 208 67 88 St Lars

Läs mer

Kort om act2lead. Pernilla Svantesson

Kort om act2lead. Pernilla Svantesson Kort om act2lead Act2lead är ett samarbets-nätverk av konsulter i regionen. Vi vill med vår breda kompetens bidra till långsiktig hållbarhet hos organisationer, grupper och individer. Kort om Pernilla

Läs mer

DILL HR BUSINESS PARTNER PROGRAM

DILL HR BUSINESS PARTNER PROGRAM DILL HR BUSINESS PARTNER PROGRAM Öka din genomslagskraft i rollen som coachande HR Business Partner och möjliggör organisationens strategiska förflyttning. Business unusual PROGRAM Dill Business Partner

Läs mer

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter Utvärdering - sammanställning Språk, flerspråkighet och språkinlärning, Kjell Kampe 26 mars 2012 1. Vilka förväntningar hade du på den här dagen? - Jag förväntade mig nya kunskaper kring språk och språkinlärning

Läs mer

Fördjupande Ledarskap 3 dagar

Fördjupande Ledarskap 3 dagar Fördjupande Ledarskap 3 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter kunden.

Läs mer

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP?

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? VAD ÄR MENTORSKAP? INTRODUKTION VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? Mentorskap och coachning MENTORSKAP ATT BYGGA EN RELATION VARFÖR MENTORSKAP? Introduktion Mentorskap handlar om att bygga en

Läs mer

Att vara facklig representant vid uppsägningar

Att vara facklig representant vid uppsägningar Att vara facklig representant vid uppsägningar PASS När beskedet kommit Det är inte lätt att vara en av de få som vet att det är uppsägningar på gång. När kollegorna sedan får beskedet är det inte heller

Läs mer

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Anmälan t o m 31 oktober 2013 - är uppföljaren till det mycket uppskattade

Läs mer

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG ! 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG 50 IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETARENGAGEMANG 1 2 3 4 5 SKAPA EN GOD RELATION Relationen

Läs mer

MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS YRKES- & ARBETSMARKNADSDAG

MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS YRKES- & ARBETSMARKNADSDAG Postbeskrivningar KASSÖR Du kommer vara projektledarens högra hand genom att ständigt ha en uppdaterad bild av det ekonomiska läget tillgängligt för att möjliggöra snabba beslut. Du arbetar strukturerat

Läs mer

Profilera dig på LinkedIn. 10 steg till en lyckad profil

Profilera dig på LinkedIn. 10 steg till en lyckad profil Profilera dig på LinkedIn 10 steg till en lyckad profil Profilera dig på LinkedIn Med över 300 miljoner användare är LinkedIn världens största professionella nätverk och två miljoner svenskar är medlemmar.

Läs mer

Vi utvecklar kvalitet och effektivitet

Vi utvecklar kvalitet och effektivitet Vi utvecklar kvalitet och effektivitet Enkelt, handfast och jordnära utvecklar vi kvalitet och effektivitet i företagets vardag! Progress hjälper bostadsföretag att utveckla kvalitet och effektivitet i

Läs mer

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET

FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN: ÖVNING & CHECKLISTA FÖR EN ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG VERKSAMHET FEMSTEGSMODELLEN Att arbeta med tillgänglighet och inkludering är inte svårt. Genom att använda femstegsmodellen kan vi hitta

Läs mer

Konkreta tips inför anställningsintervjun

Konkreta tips inför anställningsintervjun Konkreta tips inför anställningsintervjun Ofta är det intervjun som till slut avgör om du får jobbet och därför är det viktigt att du förbereder dig. Gör du ett gott intryck och lyckas presentera dig på

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer