Effektivitet i fokus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Effektivitet i fokus"

Transkript

1 astories1/14 Christina Söderberg, Folkhälsan Syd Ab: Personalen är vår viktigaste resurs Business Coach Margolit Söderholm: Framgångsrikt ledarskap förutsätter god kommunikationsförmåga Kompletterande utbildning då det är dags för generationsskifte Effektivitet i fokus Michaela von Wendt, Lundia: Utbildningen har motiverat förmän och försäljarna har nu bra flyt ANNONSBILAGA FRÅN RASTOR

2 Avkastning på utbildningar mäta eller inte mäta? Itider som dessa, där man har allt knappare resurser dyker ofta frågan upp om utbildningars mätbarhet. Man pratar just nu speciellt mycket om utbildningars relevans, kvalitet och effektivitet. Med andra ord försöker man få goda svar på frågan är en utbildning värd att satsa på? Arbetsgivare är speciellt intresserade av hur avkastningen av kompetensutvecklingsinsatser skulle kunna mätas i deras egna organisationer och vilka nyckeltal som skulle vara relevanta för att mäta och följa upp den. Man har gjort flera försök att genom olika metoder beräkna avkastningen, den så kallade ROI:n (Return On Investment), på utbildningssatsningar. Resultatet av utbildningssatsningar kan mätas dels genom att följa upp att medarbetarna faktiskt använder de nya verktygen och arbetar med rätt saker, dels i form av, mängden och graden nya arbetsuppgifter man nu kan hantera eller som i t.ex. säljutbildningar, resultat som förbättrats rent ekonomiskt. Vilka nyckeltal som skulle vara relevanta för att mäta och följa upp avkastningen varierar mycket beroende på bransch och utbildning. Viktigt är dock att man som Vilka nyckeltal som skulle vara relevanta för att mäta och följa upp avkastningen varierar mycket Ledare Johnny Lehtinen arbetsgivare har enkla och upp följbara mätare, blir verktygen för svåra och invecklade faller de oftast i glömska. Studeranden har lite andra värderingar då de avväger sin nytta av utbildningarna. Dels vill de ha kvalitativ utbildning och lära sig nya saker, dels vill individen ha ett betyg eller certifikat på sitt kunnande men också nätverkandets roll har stigit markant under senare år. Våra kunder och experter har öppnat upp frågan om effekten av utbildning och personal utveckling Vad vi på Rastor uppmärksammat är att trender kommer och går men arbetslivsnära, kvalitativa utbildningar med ett på sätt eller annat mätbart slutresultat är lika eftertraktade idag som de var igår. Detta kan du läsa om i detta nummer av Rastories där våra kunder och experter har öppnat upp frågan om effekten av utbildning och personalutveckling. Summa summarum kan man säga att arbetsgivaren och studeranden trots lite olika intressen och infallsvinkel bägge vill ha en kvalitativ och effektiv utbildning som har relevans i det vardagliga arbetet och framtiden. Mätbarhetsfrågan är därmed långt ifrån avslutad. Rastories på svenska 01/2014 Utgivare Rastor Ab Huvudredaktör Johnny Lehtinen, tel j Layout Milli Hirvonen Redaktionschef Minna Korpimies Redaktörer Anna Lundqvist Thomas Holmén Adress Rastor Ab, Helsingfors Sturegatan Helsingfors Växel: Tryckeri PunaMusta, Tammerfors Adressregister Rastors kundregister Kommentarer och idéer: Utkommer två gånger per år. Innehåll Positivitet och fungerande kommunikation är verkligt viktiga i vår arbetsgemenskap. Därför fokuserar vi på framgång och utveckling i stället för misstag Innan generationsskiftet behöver jag skaffa en behörighet för att kunna vara ansvarig arbetsledare på ett projekt. Det var därför jag valde att gå på en utbildning hos Rastor 06 Folkhälsan samarbetar med Rastor Vi vill satsa på gott ledarskap, eftersom vi anser att personalen är vår viktigaste resurs, säger Christina Söderberg. 10 Bra flyt! Inredningsvarumärket Lundia har förstärkt sin personals försäljningskunnande med Rastors utbildningar. 13 Spalt Margolit Söderholm Det finns mycket outnyttjad potential i alla organisationer, kompetenser som aldrig kommer fram och tankar och idéer som inte får utrymme. 14 Kompletterande utbildning vid generationsskiftet Benny Mörk bestämde sig för att skaffa en kompletterande utbildning hos Rastor för att vara redo för framtidens utmaningar. Ibland kan man se hur deltagarens ögon lyser av entusiasmen, när de berättar om utbildningstillfällena Vi är alla starkt involverade i den operativa verksamheten och allt färre har tid eller förmåga att blicka framåt, mest ser vi i backspegeln 2 3

3 Först Innovatorprogrammet börjar i Nyland Verksamhetens fortsatta utveckling är företagarens och företagsledningens dagliga utmaningar. Detta utvecklingsarbete faller ofta offer för omständigheterna och de dagliga rutinerna. Företagets dragare och dennes förtroendepersoner ansvarar dock för synerna, valen och ansvaret som styr utvecklingen. Den drar man i Nyland igång Innovatorprogrammet en produkt- och tjänsteutvecklings - ut bildning som koncentrerar sig på Anmälan och information: Katarina Björkell-Ahlgren tel utveckling av det egna företaget. Med hjälp av utbildningen får företaget idéerna i skrivbordslådan i arbete för förädling och företagets kommersiella bruk. Produktutvecklingen fås igång och produkten eller tjänsten ut på marknaden. Utbildningen sker vid sidan av arbetet. Resultatet av utbildningen ger företaget en ny synvinkel, konkurrenskraft nya produkter, tjänster, syner på organisering av försäljning och marknadsföring. Dags att studera? Nu är det dags att anmäla sig till vårens/höstens utbildningar! Vi erbjuder korta intensivkurser som ger en stor mängd av verktyg, praktiska tips och idéer om ett aktuellt ämne såsom utbildningsprogram som leder till examen. Den utbildning vi ger är praktiskt upplagd och kursernas mål bygger på kundorganisationernas reella utvecklingsbehov. September Augusti Maj April Yrkesexamen i försäljning på Åland (Utbildningen börjar den och sträcker sig över 1 1,5 år) Försäljningsteknik i olika kanaler 6.5. på Åland (1 dag) Familjeföretag i förändring i Vasa (2 dagar) Coachande ledarskap i Karis (1 dag) Företagets lönsamhet, på Åland (1 dag) Försäljningsteknik, på Åland (1 dag) Företagarens välmående på Åland (1 dag) Yrkesexamen för företagare i Borgå/Lovisa (Utbildningen börjar den och sträcker sig över 1 1,5 år) Efterfrågan på teamledarutbildningar Rastors uppskattade utbildning för teamansvariga har nu tagits med i företagets öppna utbildningsutbud. Nya kurser för ändamålet kommer igång i Vasa i hösten Våra teamledarutbildningar har varit väldigt populära och fått ett bra mottagande på marknaden. Vi har kunnat starta flere grupper av denna utbildning. Deltagarna har tackat för att de får praktiska verktyg till sitt dagliga arbete som teamledare, säger utbildningstjänstechef Katarina Björkell-Ahlgren. Den som har hand om ledningen av ett projektteam eller en arbetsgrupp behöver kunskaper och färdigheter av många slag. Utöver expertis i sitt ämne ska ledaren ha god samarbetsförmåga och ska kunna lösa konflikter och skapa motivation i gruppen. I Rastors utbildning för teamledare ingår ett brett urval verktyg för effektivt lagledarskap, allt från planering av gruppens arbete och fördelning av uppgifterna till ledning av laget och utveckling av medlemmarnas kompetens. Utbildningen riktas också på stärkning av gruppmedlemmarnas självkänsla och interaktionsförmåga. Anmälan och information: Öppna kurser för teamledarutbildning inleds härnäst i oktober i Vasa. Anmäl dig redan idag! Anmälning och närmare upplysningar: Ledarutbildningen, som sker parallellt med det ordinarie arbetet, består av kursdagar med lärare, av inlärning i arbetet med en handledare som mentor samt av studier via kursprogram i webbmiljö. I utbildningen ingår också för den blivande ledaren ett individuellt utvecklingsprojekt, som hjälper personen stärka arbetsgemenskapens effektivitet. Kontakta oss redan idag! November Nya intensivutbildningar Försäljningsteknik i olika kanaler Karis (1 dag) Specialyrkesexamen för produktutvecklare Karis Utbildningen börjar den och sträcker sig över 1 1,5 år) De nya intensivutbildningarna kompletterar Rastors svenskspråkiga utbildningsutbud. Familjeföretag i förändring och Företagarens välmående -utbildningarna matchar efterfrågan som uppstår ur kundgränsytan. Rastors svenskspråkiga utbildningsutbud har utökats med intressanta korta intensivutbildningar. Familjeföretag i förändring -utbildningen, som arrangeras i Vasa under två dagar i maj, belyser processer och praxis för ett företags generationsväxling. På hösten på Åland fördjupar man sig i företagarens arbetshälsa. Vi matchar efterfrågan som uppstår ur kundgränsytan med våra intensivutbildningar, berättar Katarina Björkell-Ahlgren. Komprimerade utbildningar är ett utmärkt sätt att få nya synvinklar på det egna arbetet eller praktiska redskap för en planerad förändring. Till exempel företagets generationsväxling verkar vara aktuell för många, helt befogat. Utbildningen är öppen såväl för nuvarande och framtida huvudägare som för övriga familjemedlemmar. Det är minst lika viktigt att livspartnern vet vilka förändringar som planeras inom företaget, och hur det påverkar familjen, påpekar Björkell-Ahlgren. 4 5

4 Personalen är vår viktigaste resurs Text: Matilda Peltonen I Foto: Lassi Kaaria Folkhälsan vill satsa på gott ledarskap och har valt att samarbeta med Rastor i utbildningsfrågor. Utvecklingschef Christina Söderberg berättar varför. 6 7

5 Christina Söderberg ser positivt på framtiden. Rastor är helt enkelt en bra sam arbetspart i fråga om utbildningar Förra veckan kom vi med förslag på en liten förbättring och redan till nästa gång hade Rastor tagit i beaktande våra behov. De är väldigt snabba på att reagera, om det har varit något som inte fungerat. Det uppskattar vi verkligen. Rastor är helt enkelt en bra sam arbetspart i fråga om utbildningar, säger Söderberg. Utmaningar och möjligheter i framtiden Samhället förändras hela tiden och i överlag har dagens samhälle blivit väldigt snabb. Det gäller att reagera snabbt på förändringar, hålla ögonen öppna och följa trender. Kommunerna gör i dagens läge för det mesta endast ramavtal på några år och ett ramavtal garanterar inte köp av tjänster, så vi marknadsför ständigt våra tjänster. De korta avtalen betyder även att vi inte alltid kan garantera kontinuitet i verksam heten, berättar Söderberg om utmaningar som Folkhälsan Syd stöter på. Jag ser dock positivt på framtiden. Det finns goda möjligheter att utveckla en mycket god verksamhet även i framtiden. Folkhälsan kännetecknas av att vi trivs med jobbet och av att vi tycker att jobbet är betydelsefullt. Våra insatser för samhället gör skillnad, och med gott ledarskap kan vi göra ännu större skillnad. Vi vill att vår personal trivs, vill, kan och orkar jobba hos oss, säger Söderberg. F olkhälsan arbetar för att främja hälsa och livskvalitet genom hälsofrämjande aktiviteter, social- och hälsovårdsservice samt genom vetenskaplig forskning. Folkhälsan främjar hälsa inte bara ute i samhället, utan även inom organisationen, bland alla med arbetare. Vi vill satsa på gott ledarskap, eftersom vi anser att personalen är vår viktigaste resurs. Vår verksamhet bygger på service till människor och en välmående personal är grunden för kvalitativ service, berättar Christina Söderberg utvecklingschef för Folkhälsan Syd Ab. Med hjälp av Rastor har vi även lyckats att skapa ett bredare nätverk Rastor som utbildningspartner Vi har haft ett mångsidigt samarbete med Rastor sedan Rastor kan erbjuda utbildningar som motsvarar våra behov och tack vare deras stora nätverk av föreläsare, har vi fått skräddarsydda utbildningar för just vår verksamhet, berättar Söderberg. Rastor erbjuder även utbildning på svenska, vilket fungerar väldigt bra för oss, säger hon. Folkhälsan använder två olika utbildningar för sina förmän; specialyrkesexamen i ledarskap och utbildningsprogram för teamledare. Vi har haft två grupper i specialyrkesexamen i ledarskap och eventuellt startar vi en ny grupp i nästa år. Vi har även haft en grupp i teamledarutbildning, och där kommer vi helt säkert ha en ny grupp nästa år, berättar Söderberg om upplägget. Uppskattat av deltagare Christina berättar att utbildningarna har fått god feedback av deltagare: Föreläsare har varit uppskattade och kurstill fällen har även blivit ett bra forum för att träffas inom organisation. Med hjälp av Rastor har vi även lyckats att skapa ett bredare nätverk. En winwin-situation för alla, säger Söderberg. Ibland kan man se hur deltagarens ögon lyser av entusiasmen, när de berättar om utbildningstillfällena, skrattar Söderberg. Utvecklas tillsammans Söderberg berättar att Folkhälsan och Rastor håller en ständig kontakt via telefon och mejl för att följa upp och utveckla utbildningsverksamheten tillsammans. Dessutom håller parterna mer offentliga möten två gånger om året, där man utvärderar den perioden som gått. Motivation i arbetslivet är viktigt för Samfundet Folkhälsan. Satsar på personalen Cecilia Ehrnrooth är personalchef för Samfundet Folkhälsan. Hon brinner för att utveckla personalfrågor på ett jämlikt och rättvist sätt. Du har tagit en specialyrkesexamen i ledarskap hos Rastor. Hur var utbildningen? Utbildningen hos Rastor var givande på många sätt. Jag fick bra insikt i olika delarna av ledarskap; en tydligare ram för det, som jag annars arbetar med. Jag fick även mycket kunskap om den övriga verksamheten, tack vare de gemensamma utbildningsdagarna. Vad var det bästa med utbildningen? Det bästa med utbildningen var studiedagarna tillsammans med andra anställda. Vi hade tretton närstudiedagar som hölls inom Folkhälsans egna utrymmen i de olika regionerna. Det var väldigt nyttigt att se och lära sig mer om organisationen på det sättet. Utbildningen i sin helhet gav mig större insikt om hur man ser på ledarskap inom Folkhälsan, i överenskommelse med våra riktlinjer och arbetsmetoder. Det var också positivt att utbildningen inte kändes så betungande den tog inte så mycket tid utanför jobbet. Varför vill ni satsa just på gott ledarskap? Vi vill att vår personal ska orka arbeta, må bra och kunna kombinera jobb och privatliv. Folkhälsan vill även kunna vara flexibel som arbetsgivare, till exempel vid föräldraledigheter eller vid studierna. Vi ser det som oerhört viktigt att stärka förmän i sin roll, och hitta verktyg för att kunna påverka arbetsgemenskapen och motivationen på jobbet. Vad försöker du tar hänsyn till i din roll som ledare? Det är viktigt att kunna lyssna och vara tydlig. Att arbeta så att alla känner sig delaktiga i processerna. För mig som personalchef innebär det att kontinuerligt utveckla personalfrågor, så att arbetslivet upplevs meningsfullt, betydelsefullt och hanterbart av alla. 8 9

6 Bra flyt! Text: Anna Väre Foto: Lassi Kaaria Inredningsvarumärket Lundia har förstärkt sin personals försäljningskunnande med Rastors utbildningar. Som ledare uppmuntrar och betonar Michaela von Wendt sitt teams framgångar. Positivitet och fungerande kommunikation är verkligt viktiga i vår arbetsgemenskap. Därför fokuserar vi på framgång och utveckling i stället för misstag

7 Då Michaela von Wendt började som Lundias verkställande direktör år 2011 noterade hon att hennes nya personal snabbt behövde försäljningsutbildning. Von Wendt kontaktade Rastor, som enligt hennes önskemål planerade en försäljningsbetonad workshop för Lundias personal. Utbildningen överraskade mig positivt. Även om det bara var fråga om en endags utbildning, erbjöd Rastor oss ingen färdig paketlösning utan skräddarsydde vårt program på basen av våra behov och vår organisations storlek. Dessutom gjorde de sig besväret att för vår workshop leta reda på en utbildare som var insatt i detaljhandelsbranschen, berättar von Wendt. Efter en lyckad kick off har Lundias och Rastors samarbete fortsatt regelbundet ända till idag. Utbildningen bör vara kontinuerlig, för resultat uppnås inte över natten. Det inlärda bör repeteras och upprätthållas, annars går människorna snart tillbaka till de gamla verksamhetsmodellerna, säger von Wendt som vunnit omröstningen för Loistava Liideri Personalen tände på att studera I ledarskapet tror von Wendt på uppmuntring och exemplets makt. Ledarens uppgift är att göra det egna teamet så bra som möjligt. Därför föreslog von Wendt för sin personal att avlägga specialyrkesexamen för föreståndare inom handeln eller yrkesexamen i för säljning. Över 80 procent av personalen deltog i den frivilliga utbildningen. Jag var jätteglad att så många var intresserade av utbildningen. Även om stora förändringar sker långsamt, har utbildningen motiverat förmän och försäljarna har nu bra flyt. Nuförtiden anordnar von Wendt regel bundet olika utbildningsdagar och -tillfällen. Hennes mål är att lotsa Lundia från rollen som expert till ett kundtjänst företag, som ses som en lösare av inredningsbehoven för kunder av alla storlekar. Jag anordnar utbildningsdagar för hela vår personal ett par gånger i året. Våra affärer är öppna sju dagar i veckan, så det är ofta aningen utmanande att samla arbetstagarna. För utvecklingen av organisationen är det dock viktigt att försäljningen och logistiken flytande diskuterar sinsemellan och att människor förstår vad andra håller på med. Gemensamma och egna mål Rastors roll håller von Wendt som betydande speciellt för att få igång organisationsförändringarna. Diskussionen har under lättats av en egen kontaktperson, som känner till företagets historia och värderingar. Personen lyssnar, för diskussionen vidare och presenterar till slut ett färdigt förslag om utbildningsprogrammet. Ett bra förslag sparar också min egen tid. Efter utbildningarna har von Wendt sin personal att använda det de lärt sig genom att lösa riktiga kundcase. Man pratar också öppet om försäljningens och kund tjänstens mål och Top 3-målen listas såväl i grupp som individuellt. Genomförandet av målen uppföljs på palavers och vid individuella utvecklingssamtal. I dem koncentrerar sig von Wendt på att lyfta fram framgångar. Positivitet och fungerande kommuni kation är verkligt viktiga i vår arbets gemen skap. Därför fokuserar vi på framgångar och utveckling i stället för på misstag. Helt färdigt blir det aldrig Under de senaste åren har von Wendt i sitt ledarskap speciellt koncentrerat sig på utveckling av försäljning riktad mot konsumenter. Som nästa vill hon preppa företagsförsäljningens åtgärder. Ute i världen väcker Lundias möbler, som är gjorda av furu och lätta att variera, störst efterfrågan i Danmark, Tyskland och Japan. I Finland sysselsätts Lundia speciellt av kommuner och större företag. Försäljning är alltid försäljning och det viktigaste är att lyssna på kunden, oberoende av om det gäller hushåll eller företag. I allmänhet är det just fråga om ett personkemiernas möte. Därför bör försäljaren kunna ställa de rätta frågorna och utföra små handlingar, genom vilka kunden upplever sig ha fått lite mer, säger von Wendt. I mitt arbete som professionell business coach kommer frågan om kommunikation ofta upp som ett angeläget tema, som kunden vill ta upp på agendan. Hur svårt kan det vara att föra fram sin sak på ett sätt, som man själv avsett? Pröva genom att föra noteringar över vad du hör och uppfattar på nästa möte du deltar i. Byt sedan dina noteringar med din kollega, så får du se. Ju fler deltagare i ett möte, desto större risk för att budskapet uppfattas på flera olika sätt och de flesta på ett annat sätt än det avsedda. Vilka kompetenser krävs av en bra ledare? Det finns säkert många svar på den frågan, men en bra definition i mitt tycke omfattar tre punkter: 1) Ledaren anger riktningen 2) Ledaren innehar en realistisk bild av nuläget 3) Ledaren har förmågan att kommunicera klart och tydligt om punkterna 1 och 2. Klar och tydlig kommunikation Klar och tydlig kommunikation, speciellt mellan chef och medarbetere men också medarbetare emellan, kräver en hel del av alla parter. Det förefaller som om vi lätt talar förbi varandra, vi förstår inte hur den andra tänker och framförallt vi har inte tid att sätta inoss i ärendet, åtminstone inte just i det aktuella ögonblicket. Vi har tankarna på nästa möte eller nästa telefonsamtal eller något annat som måste göras. Vår fokus finns på hur vi parerar ärendet och vad vi säger härnäst. I många fall blir det dessutom en fråga om vem som har rätt eller fel, vilket är irrelevant ifall avsikten är att utvecklas och utveckla verksamheten. Det finns mycket outnyttjad potential i alla organisationer, kompetenser som aldrig kommer fram och tankar och idéer som inte får utrymme. Vi är alla starkt involverade i den operativa verksamheten och allt färre har tid eller förmåga att blicka framåt, mest ser vi i backspegeln. Coaching kompetenser För att bli sertifierad coach måste man behärska olika kompetenser, av vilka aktivt lyssnande är en. Kravet förutsätter att coachen har en förmåga att fokusera på sin kund och höra vad hon säger, men också det hon inte säger. Det gäller att använda det man hör och ställa frågor, som belyser ärendet ytterligare. Fokus ligger på kundens agenda, inte vad man själv tänker eller strävar efter. Ett annat krav är direkt kommunikation, som bl.a. innebär att coachen använder sig av kundens språk och uttrycker sig med så få ord som möjligt. En coach skall vara närvarande, men absolut inte höras hela tiden. En tystnad behöver inte vara besvärande, den kan i bästa fall möjliggöra att personen i fråga får den tid som behövs för att få klarhet i nästa steg. Coachande ledarskap Spalt Margolit Söderholm Business Coach, Leadership Trainer Framgångsrikt ledarskap förutsätter god kommunikationsförmåga Utvecklingen av ledarskapet går alltmer mot ett coachande ledarskap, där ledarna uppmuntrar till och förväntar sig nyfikenhet och utmaningar av alla i organisationen. Den coachande ledaren ger medarbetarna en möjlighet att själva komma till insikt om hur ett problem kunde lösas genom att vara närvarande, men utan att beröva dem möjligheten att tänka ut själv vad som är bäst för situtationen. Småningom skapas en coachande ledarskapskultur, som är en förutsättning för att organisationen skall överleva i den komplexa och tidvis till och med kaotiska omvärld vi lever i. Coachande ledarskap ingår också som ett tema i Rastors ledarutbildningar och i dem får deltagarna bl.a. öva sig i att ge och ta emot feedback, att hålla strukturerade möten och föra medarbetarsamtal, som nyttar alla parter. Deltagarna lär sig att coachande ledarskap innebär att alla i organisationen aktivt deltar i utvecklandet av verksamheten, vilket i sin tur förutsätter att var och en ständigt utvecklar sin egen kompetens

8 Man ska aldrig stanna vid dagens läge Text: Benny Mörk Matilda Peltonen Foto: Katja Lösönen Benny Mörk har en lång erfarenhet inom VVSbranschen. För att vara redo för framtidens utmaningar, bestämde han sig för att skaffa en kompletterande utbildning hos Rastor. Benny Mörk går på sitt andra år av utbildningsprogram för arbetstekniker i Vasa. Han har VVS-branschen som inriktning, där han sedan tidigare har lång erfarenhet. Vid sidan av studierna jobbar han samtidigt på familjens företag Ab P-O Mörk Oy. Företaget startades 1980 och har nuvarande sex anställda. Jag har växt in i företaget och det var på det sättet jag hamnade på VVSbran schen. Efter högstadiet valde jag att följa i fars fotspår och studerade till VVS-montör. Efter att jag jobbat några år i firman och utfört värnplikt, pluggade jag vidare inom informationsteknik. Jag jobbade som systemutvecklare under flera år tills jag 2006 återvände till familjeföre taget och började jobba inom VVS-branschen igen, berättar Mörk om sin bakgrund. Generationsskifte på gång Benny Mörk ska inom en snar framtid ta över familjeföretaget, eftersom hans far går i pension. Det är en utmaning som jag ser fram emot, säger Mörk. Innan dess behöver jag dock skaffa en behörighet för att kunna vara ansvarig arbetsledare på ett projekt. Det var därför jag valde att gå på en utbildning hos Rastor, säger han. Generationsskiftet är en pågående process och det är skönt att ändå kunna jobba samtidigt som jag vidareutbildar mig på Rastor. Utbildningsprogram för arbetstekniker Utbildningsprogrammet för arbetstekniker är indelade i två delar: den första delen består av en ledarskapsutbildning som består av ledarskap, lönsamhet, kund relationer, processr och personal. Denhär leder till en examen inom ledarskap som heter specialyrkesexamen i teknik. Den andra delen består av allmänna ämnen som matematik och fysik och yrkesämnen som i Mörks fall är VVS-ämnen. När man avlaggt detta program kan man ansöka om titeln arbetstekniker. Mörk berättar att han snart har gått klart den första delen: Jag har fått väldigt mycket nya idéer och tips kring marknad och försäljning, till exempel hur man bättre kan marknadsföra sig själv och sina tjänster, vilket är extra viktigt för ett litet familjeföretag. Sedan ser jag mycket fram emot av specialiseringsdelen, som jag just påbörjat. Jag har väldigt höga förväntningar på den VVS-tekniska delen. Givande mötesplats Det roliga är att folk från olika branscher möts här. Vi är en grupp på runt 15 personer och vi träffas 1 2 gånger i månaden. Jag får väldigt mycket av att sitta och diskutera till sammans med andra, säger Mörk. Mörk berättar att han har fått bra tips och idéer samt fått se hur andra företag sköter sitt nästan alla som går på utbildningen driver nämligen ett eget företag. Det absolut bästa med utbildningen är att man har fått träffa andra likasinniga och diskutera branschen. Det ger mig väldigt mycket, säger Mörk och fortsätter: vissa känner man sedan tidigare, men jag har även fått en del nya kontakter det är jätte trevligt! Utvecklingsprojekt inom kundrelationer I vår ska Mörk göra ett utvecklingsprojekt som en del av sin utbildning på Rastor. Jag har inte riktigt bestämt mig än hur det blir, säger han. Det kommer i alla fall bli ett projekt inom kundrelationer och det kommer att gagna vårt företag. Benny tycker att bra med utbildningen är att man lär sig sådant som man jobbar med hela tiden att det hela tiden finns en koppling till verkligheten. Det gäller bara att dokumentera väl allt man jobbar med och sedan välja ett område man vill titta extra noga på, funderar Mörk. Konkurrensen är hård Mörk berättar att han alltid har gjort olika kurser vid sidan av jobbet för att vidare utbilda sig. Han ser på det som något nödvändigt i dagens samhälle. Konkurrensen är hård, så man måste hänga med, konstaterar han. Man ska aldrig stanna vid dagens läge, utan försöka höja kompetensen hela tiden, säger han. Just nu känns framtiden lite osäker, eftersom lågkonjunkturen har slagit även VVS-branschen. Det är väldigt lite nya hus som byggs, berättar Mörk. Det är dock en bransch som aldrig stannar av helt. Det finns många gamla hus som måste hållas i skick. På det sättet är vi i en bra bransch, säger Mörk. Trots den hårda konkurrensen, ser Mörk fram emot att acceptera utmaningen att ta över familjeföretaget och utveckla det med kunskap, kompetens och högt engagemang

9 Rastors utbildningar är praktiskt lagda. I vår utbildning utvecklar Du både Dig själv och Ditt företag. Vi ruskar om Dina invanda uppfattningar, ger Dig nya tänkesätt och hjälper Dig att finna Dina starka sidor. Vi är en pålitlig partner under hela Din mångfacetterade arbetskarriär. Med över 70 års erfarenhet och en engagerad attityd. FÖRMANSKAP Verktyg för ledning av personal, arbetet som förman eller arbetsledning. LEDARSKAP Färdigheter för att strategiskt leda olika delområden, leda förändringar och leda sig själv. VÄLMÅENDE PÅ ARBETSPLATSEN När personalen mår bra, ökar organisationens konkurrenskraft. FÖRSÄLJNING OCH KUNDRELATIONER Mera försäljning till nya och nuvarande kunder. PRODUKTUTVECKLING OCH FÖRETAGSAMHET Tillväxt genom innovationer och nya tänkesätt. HELSINGFORS Sturegatan 21, Helsingfors KUOPIO Microkatu 1, Kuopio ULEÅBORG Lentokatu 2, Oulunsalo ÅBO Eriksgatan 17 C, Åbo

vill du utveckla dig själv och ditt företag?

vill du utveckla dig själv och ditt företag? vill du utveckla dig själv och ditt företag? Låt oss hjälpa. Svenskspråkiga utbildningsdagar, utbildningsprogram och examina Praktisk utbildning för arbetslivets krav Rastor erbjuder ett brett urval av

Läs mer

För ett ökat kundvärde. Utvecklingen av kunnande bör vara målinriktad. Rastors nya rektor Kirsti Kehusmaa:

För ett ökat kundvärde. Utvecklingen av kunnande bör vara målinriktad. Rastors nya rektor Kirsti Kehusmaa: astories2/14 Rastors nya rektor Kirsti Kehusmaa: Utvecklingen av kunnande bör vara målinriktad Servicedirektören Merja Alatalo, N-Clean: Inte enkelt att etablera sig i ett nytt land Jordgubbsplockning

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap www.byggledarskap.se Ledarskapsmodeller 1(5) Ledarskapsmodeller Kravet på ledarskapet varierar mellan olika organisationer. Kraven kan också variera över tid inom ett och samma företag. Ledarskapet i en

Läs mer

VAD SOM DRIVER MEDARBETARNAS ENGAGEMANG OCH VARFÖR DET ÄR VIKTIGT

VAD SOM DRIVER MEDARBETARNAS ENGAGEMANG OCH VARFÖR DET ÄR VIKTIGT VAD SOM DRIVER MEDARBETARNAS ENGAGEMANG OCH VARFÖR DET ÄR VIKTIGT WhitePaper från Dale Carnegie Training Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. drive_engagement_031113_wp_sw

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

Företagsledarutbildningen

Företagsledarutbildningen Företagsledarutbildningen En utbildning som gör skillnad! Företagsledarutbildningen Det har blivit dags för tredje omgången av den populära Företagsledarutbildningen som vi har tagit fram tillsammans med

Läs mer

Supportsamtal ett coachande samtal medarbetare emellan

Supportsamtal ett coachande samtal medarbetare emellan Utdrag 1 Supportsamtal ett coachande samtal medarbetare emellan Nackdelen med det konventionella utvecklingssamtalet är att det lägger all tonvikt på relationen chef medarbetare. Det är inte ovanligt att

Läs mer

Dills SmåbolagsErbjudande. Ett erbjudande för att öka lönsamheten. En unik möjlighet för ägarledda företag med 3 15 anställda.

Dills SmåbolagsErbjudande. Ett erbjudande för att öka lönsamheten. En unik möjlighet för ägarledda företag med 3 15 anställda. Dills SmåbolagsErbjudande Ett erbjudande för att öka lönsamheten. En unik möjlighet för ägarledda företag med 3 15 anställda. Vi åstadkommer förändring Utvecklar chefer och ledningsgrupper ökar deras genomslagskraft

Läs mer

Människan är den enda varelse som kan förändra sitt liv genom att förändra sina intentioner och handlingar. Själva kärnan i att vara människa är

Människan är den enda varelse som kan förändra sitt liv genom att förändra sina intentioner och handlingar. Själva kärnan i att vara människa är Människan är den enda varelse som kan förändra sitt liv genom att förändra sina intentioner och handlingar. Själva kärnan i att vara människa är alltså friheten att förändras. Men det kan vi göra först

Läs mer

Nyckeln till framgång

Nyckeln till framgång Nyckeln till framgång 1 2 En liten bok om Industrilås värderingar att bära nära hjärtat. 3 När vi på Industrilås ville formulera vilka vi är och vad vi står för skapade vi begreppet En filosofi, många

Läs mer

Frågor till dig som söker arbete hos oss

Frågor till dig som söker arbete hos oss Frågor till dig som söker arbete hos oss För att vi ska få en mer utförlig bild av dig och dina förväntningar på oss, samtidigt som du får en bild av oss och våra förväntningar, vill jag be dig läsa igenom

Läs mer

IHM Ledarutveckling Resultat i affären.

IHM Ledarutveckling Resultat i affären. IHM Ledarutveckling Resultat i affären. Ditt ledarskap oc IHM Ledarutveckling IHMs ledarprogram vänder sig till dig som vill nå hela vägen i ditt ledarskap. Vi utgår alltid ifrån din specifika ledar ut

Läs mer

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP?

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? VAD ÄR MENTORSKAP? INTRODUKTION VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? Mentorskap och coachning MENTORSKAP ATT BYGGA EN RELATION VARFÖR MENTORSKAP? Introduktion Mentorskap handlar om att bygga en

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Fastställd av Svenska Scoutrådets styrelse 2009-06-13 Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Scouting handlar om att ge unga människor verktyg till att bli aktiva samhällsmedborgare med ansvar

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa

Läs mer

Om man googlar på coachande

Om man googlar på coachande Coachande ledarskap Låt medarbetaren Att coacha sina medarbetare är inte alltid lätt. Men det allra viktigaste är att låta medarbetaren finna lösningen själv, att inte ta över och utföra den åt denne.

Läs mer

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG ! 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG 50 IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETARENGAGEMANG 1 2 3 4 5 SKAPA EN GOD RELATION Relationen

Läs mer

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 PROJEKTLEDNING inom produktutveckling Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 Innehållsförteckning Inledning... 3 Projektarbete... 4 Projektledning & Ledarskap...

Läs mer

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching Gunnar Kihlblom Coaching av ledare och nyckelpersoner Utbildning i Affärs Coaching Solid Affärs Coaching stödjer ledare och andra nyckelpersoner att möta de framtida utmaningarna som de själva och deras

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa talare

Läs mer

Dra åt samma håll INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2013 EXECUTIVE SUMMARY. Föreläsningsanteckningar Susanne Pettersson 20 mars 2013 Oscarsteatern, Stockholm

Dra åt samma håll INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2013 EXECUTIVE SUMMARY. Föreläsningsanteckningar Susanne Pettersson 20 mars 2013 Oscarsteatern, Stockholm INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2013 EXECUTIVE SUMMARY Dra åt samma håll Föreläsningsanteckningar Susanne Pettersson 20 mars 2013 Oscarsteatern, Stockholm Text: Gabriella Morath Layout: Pelle Stavlind Dra åt

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1 Chefers ledarskap påverkar resultatet Chefsbarometer 2008 Delrapport 1: Chefers ledarskap påverkar resultatet Det finns ett starkt samband mellan ledarskap och

Läs mer

Personalvision Polykemi AB

Personalvision Polykemi AB Personalvision Polykemi AB I ett företag som Polykemi anser vi att teknik står för 30 % och att människan står för 70 % av företagets framgång. Medarbetarna är alltså den viktigaste resursen för att kunna

Läs mer

AMP- Ability Management Program Investering i kompetens

AMP- Ability Management Program Investering i kompetens AMP- Ability Management Program Investering i kompetens Genom att investera i kompetens för chefer kommer dessa via AMP genomföra förändringsarbeten som resulterar i värden större än investeringskostnaden,

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

Boksammanfattning. Våga leda modigare! Om författaren. Egen erfarenhet och andras. Det är ingen konst att vara modig om man inte är rädd.

Boksammanfattning. Våga leda modigare! Om författaren. Egen erfarenhet och andras. Det är ingen konst att vara modig om man inte är rädd. Boksammanfattning Våga leda modigare! Om författaren Malin Trossing har en gedigen bakgrund som ledare inom olika branscher och började sin chefsbana redan vid 26 års ålder. Hennes första bok Våga leda

Läs mer

Medarbetarsamtal. chef och medarbetare. Medarbetare: Ansvarig chef: Datum för samtal:

Medarbetarsamtal. chef och medarbetare. Medarbetare: Ansvarig chef: Datum för samtal: Mitt medarbetarsamtal Medarbetare: Ansvarig chef: Datum för samtal: Medarbetarsamtal mellan chef och medarbetare Juseks medarbetarsamtal Medarbetar är ett genomtänkt, väl förberett och regelbundet återkommande

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

KUNDUNDERSÖKNING 2014 RAPPORT MT-GRUPPEN PERSONLIGT LEDARSKAP. 63 personer deltog i undersökningen. De ger 6,4 i genomsnittligt betyg (skala 1-7)

KUNDUNDERSÖKNING 2014 RAPPORT MT-GRUPPEN PERSONLIGT LEDARSKAP. 63 personer deltog i undersökningen. De ger 6,4 i genomsnittligt betyg (skala 1-7) KUNDUNDERSÖKNING 2014 RAPPORT MT-GRUPPEN PERSONLIGT LEDARSKAP 63 personer deltog i undersökningen De ger 6,4 i genomsnittligt betyg (skala 1-7) 98,3 % rekommenderar MT-gruppen 93,3 % presterar bättre 95

Läs mer

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna?

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet en introduktion

Ledningssystem för kvalitet en introduktion ISO 9001 Ledningssystem för kvalitet en introduktion Innehåll 3 Vad är ett ledningssystem för kvalitet? 3 ISO 9001 4 Varför ska man ha ett kvalitetsledningssystem? 5 Hur man börjar? 7 Vad betyder certifiering?

Läs mer

ABB Suomessa. Förmannen en möjliggörare för välmående i arbete

ABB Suomessa. Förmannen en möjliggörare för välmående i arbete ABB Suomessa Förmannen en möjliggörare för välmående i arbete ABB i Finland (31.12.2012) Omsättning 2,4 miljarder EUR Personal ca 6600 på 30 orter 184 miljoner EUR i forsknings- och utvecklingsverksamhet

Läs mer

UTVECKLANDE» förbättra ditt ledarskap genom ridningen

UTVECKLANDE» förbättra ditt ledarskap genom ridningen UTVECKLANDE» förbättra ditt ledarskap genom ridningen Ridpasset på ledarskapskursen leds av en ridinstruktör. Eftersom hästar är så tydliga och ärliga i sin feedback kräver dom en anpassning och lyhördhet

Läs mer

FOTO: ISTOCK MENTORBANKEN

FOTO: ISTOCK MENTORBANKEN S V E R I G E S A R K I T E K T E R FOTO: ISTOCK MENTORBANKEN INLEDNING Mentorskap är ett koncept för att inspirera, utmana och utveckla människor i profession och som person. Mentorskapet innebär att

Läs mer

Strategiskt ledande är bra ledande

Strategiskt ledande är bra ledande Strategiskt ledande är bra ledande Ledarskap kan förstås på många olika sätt. Ett sätt att se på det är att uppfatta ledarskapet som ledarens förmåga att styra den energi som finns i organisationen så

Läs mer

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Av: Studie- och yrkesvägledarna i Enköpings kommun 2008 Idékälla: I praktiken elev, Svenskt Näringsliv Varför PRAO? För att skaffa

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Dags att anmäla sig till EIO Ledarskapsprogram I januari drar en ny omgång av EIOs ledarskapsprogram

Läs mer

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställnings taganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksam heten. Personal politiken är ett medel för att uppnå

Läs mer

VOICE 2010. Finansinspektionen. FI totalt

VOICE 2010. Finansinspektionen. FI totalt VOICE 2010 Finansinspektionen Finansinspektionen 2010 VOICE index Antal svar: 209 Extern benchmark Kompetens Motivation Ansvar & Initiativ Befogenheter Samarbete Organisatorisk effektivitet Lärande Förnyelseklimat

Läs mer

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksamheten. Personalpolitiken är ett medel för att uppnå Huddinge

Läs mer

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Efterfrågan på Säljutbildningar ökar Läkemedelsföretag använder Profilkursen Säljarna

Läs mer

Ett hållbart ledarskap

Ett hållbart ledarskap Det Legitima Ledarskapet 070-714 10 49 Ett hållbart ledarskap Ledarskapet är en dynamisk process, en följd av samspelet mellan situationer och olika individer. Att förstå sig på hur olika människor fungerar

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Kommunikation för bättre ledarskap

Kommunikation för bättre ledarskap Kommunikation för bättre ledarskap Lönsamma och livskraftiga företag med medarbetare som jobbar mot gemensamma mål och som mår bra skapas av medvetna, lyhörda och tydliga chefer. För att nå dit är det

Läs mer

8. Allmänt om medarbetarsamtal. Definition

8. Allmänt om medarbetarsamtal. Definition 8. Allmänt om medarbetarsamtal Definition En förberedd regelbundet återkommande dialog mellan chef och medarbetare syftande till att utveckla verksamhet och individ och som präglas av ömsesidighet. (A

Läs mer

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 utvecklingssamtal 3 Utvecklingssamtal vägledning och riktlinjer Utvecklingssamtal är ett förberett

Läs mer

Prestation Resultat Potential

Prestation Resultat Potential Arbetsblad Prestation Resultat Potential Ett arbetsblad för att bedöma och skapa dialog om prestation, resultat och potential. Arbetsblad Prestation, resultat och potential För att bedöma prestation och

Läs mer

Pussel DISC/Morot Kombination

Pussel DISC/Morot Kombination Pussel DISC/Morot Kombination Kommunikation Exempel på agenda för första coaching mötet ID: 72955 Ensize International AB Analysdatum: 2012-06-14 Tid: 14 minuter Utskriftsdatum: 2013-09-23 Ensize International

Läs mer

medarbetarsamtalet Medarbetaren i samverkan Samverkansavtalet bygger på delaktighet, dialog och möten

medarbetarsamtalet Medarbetaren i samverkan Samverkansavtalet bygger på delaktighet, dialog och möten Medarbetaren i samverkan medarbetarsamtalet Malmö högskolas samverkansavtal med Dnr Mahr 19-2012/488 har verksamheten och medarbetarna i fokus. Det ställer krav på ledarskap och medarbetarskap, två begrepp

Läs mer

Ledarskapsutbildning Instruktörer 2012-2013

Ledarskapsutbildning Instruktörer 2012-2013 Ledarskapsutbildning Instruktörer 2012-2013 Målet med utbildningen Få en inblick i vad ledarskap handlar om Förstå situationer där du behöver använda ditt ledarskap Förstå vad som krävs för att utöva ledarskap

Läs mer

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Personligt ledarskap! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk

Läs mer

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 Nordisk Kommunikation AB Olof Palmes gata 13 SE 111 37 Stockholm T +46 8 612 5550 F +46 8 612 5559 info@nordisk-kommunikation.com www.nordisk-kommunikation.se

Läs mer

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna Uppfylla vår medarbetarstrategi Leverera våra HR ambitioner Stödja vår verksamhet Främja våra värderingar Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna www.schindler.com/careers

Läs mer

Medarbetarsamtal och lönesamtal

Medarbetarsamtal och lönesamtal 2010-12-28 Medarbetarsamtal och lönesamtal Här finns mallar som kan användas som underlag för medarbetarsamtal och lönesamtal. Lönesamtal inom Teknikförvaltningen Varför? Syftet med samtalet är att arbetsgivaren

Läs mer

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild Det här står vi för Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar Ur Elevers tankar i ord och bild 1 (7) Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och

Läs mer

Information. till Handledaren ett stöd i handledarrollen

Information. till Handledaren ett stöd i handledarrollen Information till Handledaren ett stöd i handledarrollen Inledning Totalt finns det tre olika former av praktik; Prao, som är för eleverna på högstadiet, APU (Arbetsplatsförlagd Utbildning) som ingår i

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap 2015-03-01 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk information. Kursen är en av ledarskapskurserna i Dalarnas

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy

Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy Grupp 3 Inledning Produktdesigners har länge vetat om att de kan spara tid och pengar på att samarbeta med deras

Läs mer

Är du ett med din företagsidé?

Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Testa Dig själv 1 Varför vill Du starta företag? 2 Är det rätt tillfälle för dig? 3 Har du lämpliga erfarenheter och kunskaper? DINA SLUTSATSER

Läs mer

SPECIALYRKESEXAMEN I FÖRETAGSLEDNING GRUNDER FÖR EXAMEN 9/011/2016

SPECIALYRKESEXAMEN I FÖRETAGSLEDNING GRUNDER FÖR EXAMEN 9/011/2016 SPECIALYRKESEXAMEN I FÖRETAGSLEDNING GRUNDER FÖR EXAMEN 9/011/2016 I Examens delar och uppbyggnad ------------------------------------------------------------------------------------- 3 II Krav på yrkesskicklighet

Läs mer

Mentorskap ett sätt att utvecklas. Region Halland, Laholms kommun och Halmstads kommun

Mentorskap ett sätt att utvecklas. Region Halland, Laholms kommun och Halmstads kommun Mentorskap ett sätt att utvecklas Region Halland, Laholms kommun och Halmstads kommun 1. Vad är mentorskap? Historia Begreppet mentor har sin bakgrund i den grekiska mytologin. Mentor var den person som

Läs mer

VERKTYGSLÅDA FÖR JOBBSÖKARE MED INTERNATIONELLA ERFARENHETER. Yrkesstuderande

VERKTYGSLÅDA FÖR JOBBSÖKARE MED INTERNATIONELLA ERFARENHETER. Yrkesstuderande VERKTYGSLÅDA FÖR JOBBSÖKARE MED INTERNATIONELLA ERFARENHETER Yrkesstuderande Identifiera dina kunskaper när du söker jobb Dagens arbetsliv behöver nyfikna, uthålliga och produktiva anställda. Kunskaper

Läs mer

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117]

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117] Utbildningsförvaltningen Spånga gymnasium 7-9 [117] I denna rapport finner du din enhets resultat från medarbetarenkäten 2012. Datainsamlingen har skett under perioden 3 september 28 september 2012. På

Läs mer

COACHING OCH KONSTRUKTIV FEEDBACK

COACHING OCH KONSTRUKTIV FEEDBACK Saab EDS Jönköping 8 november 2013 COACHING OCH KONSTRUKTIV FEEDBACK Ladda ner bilderna här: www.planb.se/samtal 1 PlanB teamet Kasper Arentoft Tue Juelsbo Team kompetenser: bl. a danske, processledning,

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Steg för steg-guide för. Medarbetarundersökning

Steg för steg-guide för. Medarbetarundersökning Steg för steg-guide för Medarbetarundersökning En av de viktigaste resurserna i en organisation är medarbetarna. Hur dina medarbetare samarbetar kommer att i hög utsträckning påverka resultatet för din

Läs mer

I kaos ser man sig naturligt om efter ledning.

I kaos ser man sig naturligt om efter ledning. Finn din kärna Allt fler styr med självledarskap. Självkännedom och förmågan att kunna leda dig själv gör det lättare att kunna se klart och att leda andra som chef. Självledarskap handlar om att behärska

Läs mer

Utvecklingsarbete. Ett stöd för att informera. och inspirera. med vägledningsprogrammet Att göra ett bra jobb SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET KOMMUNFÖRBUNDET

Utvecklingsarbete. Ett stöd för att informera. och inspirera. med vägledningsprogrammet Att göra ett bra jobb SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET KOMMUNFÖRBUNDET Utvecklingsarbete med vägledningsprogrammet Att göra ett bra jobb Ett stöd för att informera och inspirera KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET Innehåll Materialet 4 Del 1 Varför utvecklingsarbete?

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Lär dig leda ditt företag till tillväxt Du som är eller ska bli ledare i ett företag som är medlem

Läs mer

Engagerade medarbetare skapar resultat!

Engagerade medarbetare skapar resultat! Föreläsningsanteckningar Berit Friman, vd Dale Carnegie Sverige 11 februari 2015 Engagerade medarbetare skapar resultat! Berit Friman är en av Sveriges mest erfarna föreläsare och utbildare inom områdena

Läs mer

Syfte och övergripande långsiktiga mål

Syfte och övergripande långsiktiga mål Syfte och övergripande långsiktiga mål Sektionen för Industriell ekonomi Inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet Antagna 2014-04-10 Senaste ändringar tagna 2014-04-10 SektionenförIndustriellekonomi

Läs mer

Att vara chef Ny roll för chefer och medarbetare

Att vara chef Ny roll för chefer och medarbetare Att vara chef Ny roll för chefer och medarbetare Ny roll för chefer och för medarbetare Vår omvärld förändras i snabb takt och vår verksamhet berörs på många sätt. Det handlar om allt från digitalisering

Läs mer

Extended DISC Coachande ledarskap

Extended DISC Coachande ledarskap Utbildningen sträcker sig totalt över 8 utbildningsdagar och riktar sig till chefer som vill utveckla sitt ledarskap och lära sig och stärka sitt coachande förhållningssätt. Grunderna i utbildningen är

Läs mer

HÄLSA SOM STRATEGI. Inspirationsföreläsning med Per Gärdsell. Mars 2011

HÄLSA SOM STRATEGI. Inspirationsföreläsning med Per Gärdsell. Mars 2011 HÄLSA SOM STRATEGI Mars 2011 Inspirationsföreläsning med Per Gärdsell Inom ramen för hälsofrämjande skolutveckling anordnas varje år en inspirationsdag för förskolor och skolor i Laholm som arbetar med

Läs mer

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Fråga 1: Varför sökte du till programmet? Vad hoppades du på och vad behövde du? Blev rekommenderad av turistbyrån.

Läs mer

Utbildningsprogrammet i företagsekonomi, Borgå campus

Utbildningsprogrammet i företagsekonomi, Borgå campus Utbildningsprogrammet i företagsekonomi, Borgå campus Den svenskspråkiga utbildningen koncentreras Undervisnings- och kulturministeriet har den 29 mars 2012 beslutat att HAAGA-HELIA yrkeshögskola, enheten

Läs mer

OM UPPFÖRANDE KODEN VISION AFFÄRSIDÉ KÄRNVÄRDEN. JM skapar hus att trivas i

OM UPPFÖRANDE KODEN VISION AFFÄRSIDÉ KÄRNVÄRDEN. JM skapar hus att trivas i VISION JM skapar hus att trivas i OM UPPFÖRANDE KODEN Syftet med uppförandekoden är att säkerställa ett korrekt agerande i vårt dagliga arbete och att ge vägledning i viktiga frågeställningar. Uppförandekoden

Läs mer

Årsberättelse 2013-2014

Årsberättelse 2013-2014 Årsberättelse 2013-2014 Optima Paul Hallvar gata madebyloveuf@hotmail.com Affärsidé/ Verksamhetsidé Vårt företag virkar mattor och korgar. Vi har gjort en produktionsplan där vi har delat upp uppgifterna

Läs mer

ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE?

ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE? Dale Carnegie Trainings ledarskapsguide: ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE? Lär dig motivera olika typer av medarbetare och bygg relationer som skapar entusiasm, motivation och engagemang på arbetsplatsen.

Läs mer

Kurskatalog. Hösten Sid 1 (16)

Kurskatalog. Hösten Sid 1 (16) Sid 1 (16) Kurskatalog Hösten 2016 Sid 2 (16) Våra ledarskapskurser: Att vara ledare är en relation till skillnad från att vara chef vilket är en position. Om man ska lyckas behöver man behärska både att

Läs mer

Assessios guide om OBM

Assessios guide om OBM Assessios guide om OBM assessios guide om obm 1 Visioner eller finansiella mål skapar aldrig lönsamhet. Det är ett resultat av mänskligt beteende i organisationen. Det är i första linjen som resultatet

Läs mer

DILL HR BUSINESS PARTNER PROGRAM

DILL HR BUSINESS PARTNER PROGRAM DILL HR BUSINESS PARTNER PROGRAM Öka din genomslagskraft i rollen som coachande HR Business Partner och möjliggör organisationens strategiska förflyttning. Business unusual PROGRAM Dill Business Partner

Läs mer

Vallentuna kommuns värdegrund:

Vallentuna kommuns värdegrund: PERSONALPOLITISKT PROGRAM Fastställt av kommunfullmäktige 1991. Jämställdhet och mångfald reviderat 2000. Avsnitt "Lön - belöning" reviderat 2001 Reviderat av Kommunstyrelsens arbetsutskott i januari 2007

Läs mer

Hållbart förbättringsarbete med stöd av kvalitetsregister

Hållbart förbättringsarbete med stöd av kvalitetsregister Hållbart förbättringsarbete med stöd av kvalitetsregister Hur arbetar vi för att åstad komma den bästa vården för våra patienter? Forskning om förbättringsarbete visar att det multiprofessionella teamet

Läs mer

Profilera dig på LinkedIn. 10 steg till en lyckad profil

Profilera dig på LinkedIn. 10 steg till en lyckad profil Profilera dig på LinkedIn 10 steg till en lyckad profil Profilera dig på LinkedIn Med över 300 miljoner användare är LinkedIn världens största professionella nätverk och två miljoner svenskar är medlemmar.

Läs mer

Ledare i praktiken. LIM STEG 1C ansluten verksamhet PLANERING OCH DELTAGARINFLYTANDE VAD OCH HUR

Ledare i praktiken. LIM STEG 1C ansluten verksamhet PLANERING OCH DELTAGARINFLYTANDE VAD OCH HUR Ledare i praktiken PLANERING OCH DELTAGARINFLYTANDE Deltagarinflytande är en grundläggande tanke i all folkbildning och i Medborgarskolans pedagogiska GRUNDSYN. Att ta vara på varje människas unika erfarenheter

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Lär dig leda ditt företag till tillväxt Du som är eller ska bli ledare i ett företag som är medlem

Läs mer

THE HUMAN ELEMENT (THE) DELTAGARNYTTA

THE HUMAN ELEMENT (THE) DELTAGARNYTTA THE HUMAN ELEMENT (THE) Programmet The Human Element tar fasta på utvecklingskraften inom människor. En ökad självkänsla leder till en ökad förmåga att använda sig själv i samspelet med andra vilket i

Läs mer

Nova Futura - Bosse Angelöw

Nova Futura - Bosse Angelöw ARBETSGLÄDJE Nova Futura - Bosse Angelöw Föreläsningar och utbildningar Individ-, grupp- och arbetsplatsutveckling Handledning och rådgivning Böcker, cd och webbaserade program www.novafutura.se www.friskverktyget.se

Läs mer

SolutionCLUES startades av Björn Johansson tillsammans med Eva Persson. Vill du veta mer om SolutionCLUES konsulter och vad som kan erbjudas är du

SolutionCLUES startades av Björn Johansson tillsammans med Eva Persson. Vill du veta mer om SolutionCLUES konsulter och vad som kan erbjudas är du 1 2 SolutionCLUES startades av Björn Johansson tillsammans med Eva Persson. Vill du veta mer om SolutionCLUES konsulter och vad som kan erbjudas är du välkommen att titta på vår hemsida: www clues.se Kontaktinformation:

Läs mer

Kompetensutveckling. inkl regler för fritidsstudier. Riktlinjer för. Syfte. Bakgrund. Antagna av Kommunstyrelsen 2002-08-21.

Kompetensutveckling. inkl regler för fritidsstudier. Riktlinjer för. Syfte. Bakgrund. Antagna av Kommunstyrelsen 2002-08-21. Kommunledningskontorets personalavdelning Kontaktperson: Bodil Larsson, tfn 13 55 23 Riktlinjer för Kompetensutveckling inkl regler för fritidsstudier Antagna av Kommunstyrelsen 2002-08-21. Syfte Vi ska

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Boksammanfattning. Konsten att få andra att prestera

Boksammanfattning. Konsten att få andra att prestera Boksammanfattning Konsten att få andra att prestera Konsten att få andra att prestera är framför allt ett användbart verktyg för dig som vill utveckla dig själv och dem du leder. Med hjälp av både skisser

Läs mer

Ledarutveckling för ökad samsyn

Ledarutveckling för ökad samsyn Samsyn Struktur Glädje Ledarutveckling för ökad samsyn Webbaserat program för dig i politiskt styrd organisation som vill öka samsynen i verksamheten Platsoberoende ledarskapsprogram för chefer, arbets-

Läs mer