Effektivitet i fokus

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Effektivitet i fokus"

Transkript

1 astories1/14 Christina Söderberg, Folkhälsan Syd Ab: Personalen är vår viktigaste resurs Business Coach Margolit Söderholm: Framgångsrikt ledarskap förutsätter god kommunikationsförmåga Kompletterande utbildning då det är dags för generationsskifte Effektivitet i fokus Michaela von Wendt, Lundia: Utbildningen har motiverat förmän och försäljarna har nu bra flyt ANNONSBILAGA FRÅN RASTOR

2 Avkastning på utbildningar mäta eller inte mäta? Itider som dessa, där man har allt knappare resurser dyker ofta frågan upp om utbildningars mätbarhet. Man pratar just nu speciellt mycket om utbildningars relevans, kvalitet och effektivitet. Med andra ord försöker man få goda svar på frågan är en utbildning värd att satsa på? Arbetsgivare är speciellt intresserade av hur avkastningen av kompetensutvecklingsinsatser skulle kunna mätas i deras egna organisationer och vilka nyckeltal som skulle vara relevanta för att mäta och följa upp den. Man har gjort flera försök att genom olika metoder beräkna avkastningen, den så kallade ROI:n (Return On Investment), på utbildningssatsningar. Resultatet av utbildningssatsningar kan mätas dels genom att följa upp att medarbetarna faktiskt använder de nya verktygen och arbetar med rätt saker, dels i form av, mängden och graden nya arbetsuppgifter man nu kan hantera eller som i t.ex. säljutbildningar, resultat som förbättrats rent ekonomiskt. Vilka nyckeltal som skulle vara relevanta för att mäta och följa upp avkastningen varierar mycket beroende på bransch och utbildning. Viktigt är dock att man som Vilka nyckeltal som skulle vara relevanta för att mäta och följa upp avkastningen varierar mycket Ledare Johnny Lehtinen arbetsgivare har enkla och upp följbara mätare, blir verktygen för svåra och invecklade faller de oftast i glömska. Studeranden har lite andra värderingar då de avväger sin nytta av utbildningarna. Dels vill de ha kvalitativ utbildning och lära sig nya saker, dels vill individen ha ett betyg eller certifikat på sitt kunnande men också nätverkandets roll har stigit markant under senare år. Våra kunder och experter har öppnat upp frågan om effekten av utbildning och personal utveckling Vad vi på Rastor uppmärksammat är att trender kommer och går men arbetslivsnära, kvalitativa utbildningar med ett på sätt eller annat mätbart slutresultat är lika eftertraktade idag som de var igår. Detta kan du läsa om i detta nummer av Rastories där våra kunder och experter har öppnat upp frågan om effekten av utbildning och personalutveckling. Summa summarum kan man säga att arbetsgivaren och studeranden trots lite olika intressen och infallsvinkel bägge vill ha en kvalitativ och effektiv utbildning som har relevans i det vardagliga arbetet och framtiden. Mätbarhetsfrågan är därmed långt ifrån avslutad. Rastories på svenska 01/2014 Utgivare Rastor Ab Huvudredaktör Johnny Lehtinen, tel j Layout Milli Hirvonen Redaktionschef Minna Korpimies Redaktörer Anna Lundqvist Thomas Holmén Adress Rastor Ab, Helsingfors Sturegatan Helsingfors Växel: Tryckeri PunaMusta, Tammerfors Adressregister Rastors kundregister Kommentarer och idéer: Utkommer två gånger per år. Innehåll Positivitet och fungerande kommunikation är verkligt viktiga i vår arbetsgemenskap. Därför fokuserar vi på framgång och utveckling i stället för misstag Innan generationsskiftet behöver jag skaffa en behörighet för att kunna vara ansvarig arbetsledare på ett projekt. Det var därför jag valde att gå på en utbildning hos Rastor 06 Folkhälsan samarbetar med Rastor Vi vill satsa på gott ledarskap, eftersom vi anser att personalen är vår viktigaste resurs, säger Christina Söderberg. 10 Bra flyt! Inredningsvarumärket Lundia har förstärkt sin personals försäljningskunnande med Rastors utbildningar. 13 Spalt Margolit Söderholm Det finns mycket outnyttjad potential i alla organisationer, kompetenser som aldrig kommer fram och tankar och idéer som inte får utrymme. 14 Kompletterande utbildning vid generationsskiftet Benny Mörk bestämde sig för att skaffa en kompletterande utbildning hos Rastor för att vara redo för framtidens utmaningar. Ibland kan man se hur deltagarens ögon lyser av entusiasmen, när de berättar om utbildningstillfällena Vi är alla starkt involverade i den operativa verksamheten och allt färre har tid eller förmåga att blicka framåt, mest ser vi i backspegeln 2 3

3 Först Innovatorprogrammet börjar i Nyland Verksamhetens fortsatta utveckling är företagarens och företagsledningens dagliga utmaningar. Detta utvecklingsarbete faller ofta offer för omständigheterna och de dagliga rutinerna. Företagets dragare och dennes förtroendepersoner ansvarar dock för synerna, valen och ansvaret som styr utvecklingen. Den drar man i Nyland igång Innovatorprogrammet en produkt- och tjänsteutvecklings - ut bildning som koncentrerar sig på Anmälan och information: Katarina Björkell-Ahlgren tel utveckling av det egna företaget. Med hjälp av utbildningen får företaget idéerna i skrivbordslådan i arbete för förädling och företagets kommersiella bruk. Produktutvecklingen fås igång och produkten eller tjänsten ut på marknaden. Utbildningen sker vid sidan av arbetet. Resultatet av utbildningen ger företaget en ny synvinkel, konkurrenskraft nya produkter, tjänster, syner på organisering av försäljning och marknadsföring. Dags att studera? Nu är det dags att anmäla sig till vårens/höstens utbildningar! Vi erbjuder korta intensivkurser som ger en stor mängd av verktyg, praktiska tips och idéer om ett aktuellt ämne såsom utbildningsprogram som leder till examen. Den utbildning vi ger är praktiskt upplagd och kursernas mål bygger på kundorganisationernas reella utvecklingsbehov. September Augusti Maj April Yrkesexamen i försäljning på Åland (Utbildningen börjar den och sträcker sig över 1 1,5 år) Försäljningsteknik i olika kanaler 6.5. på Åland (1 dag) Familjeföretag i förändring i Vasa (2 dagar) Coachande ledarskap i Karis (1 dag) Företagets lönsamhet, på Åland (1 dag) Försäljningsteknik, på Åland (1 dag) Företagarens välmående på Åland (1 dag) Yrkesexamen för företagare i Borgå/Lovisa (Utbildningen börjar den och sträcker sig över 1 1,5 år) Efterfrågan på teamledarutbildningar Rastors uppskattade utbildning för teamansvariga har nu tagits med i företagets öppna utbildningsutbud. Nya kurser för ändamålet kommer igång i Vasa i hösten Våra teamledarutbildningar har varit väldigt populära och fått ett bra mottagande på marknaden. Vi har kunnat starta flere grupper av denna utbildning. Deltagarna har tackat för att de får praktiska verktyg till sitt dagliga arbete som teamledare, säger utbildningstjänstechef Katarina Björkell-Ahlgren. Den som har hand om ledningen av ett projektteam eller en arbetsgrupp behöver kunskaper och färdigheter av många slag. Utöver expertis i sitt ämne ska ledaren ha god samarbetsförmåga och ska kunna lösa konflikter och skapa motivation i gruppen. I Rastors utbildning för teamledare ingår ett brett urval verktyg för effektivt lagledarskap, allt från planering av gruppens arbete och fördelning av uppgifterna till ledning av laget och utveckling av medlemmarnas kompetens. Utbildningen riktas också på stärkning av gruppmedlemmarnas självkänsla och interaktionsförmåga. Anmälan och information: Öppna kurser för teamledarutbildning inleds härnäst i oktober i Vasa. Anmäl dig redan idag! Anmälning och närmare upplysningar: Ledarutbildningen, som sker parallellt med det ordinarie arbetet, består av kursdagar med lärare, av inlärning i arbetet med en handledare som mentor samt av studier via kursprogram i webbmiljö. I utbildningen ingår också för den blivande ledaren ett individuellt utvecklingsprojekt, som hjälper personen stärka arbetsgemenskapens effektivitet. Kontakta oss redan idag! November Nya intensivutbildningar Försäljningsteknik i olika kanaler Karis (1 dag) Specialyrkesexamen för produktutvecklare Karis Utbildningen börjar den och sträcker sig över 1 1,5 år) De nya intensivutbildningarna kompletterar Rastors svenskspråkiga utbildningsutbud. Familjeföretag i förändring och Företagarens välmående -utbildningarna matchar efterfrågan som uppstår ur kundgränsytan. Rastors svenskspråkiga utbildningsutbud har utökats med intressanta korta intensivutbildningar. Familjeföretag i förändring -utbildningen, som arrangeras i Vasa under två dagar i maj, belyser processer och praxis för ett företags generationsväxling. På hösten på Åland fördjupar man sig i företagarens arbetshälsa. Vi matchar efterfrågan som uppstår ur kundgränsytan med våra intensivutbildningar, berättar Katarina Björkell-Ahlgren. Komprimerade utbildningar är ett utmärkt sätt att få nya synvinklar på det egna arbetet eller praktiska redskap för en planerad förändring. Till exempel företagets generationsväxling verkar vara aktuell för många, helt befogat. Utbildningen är öppen såväl för nuvarande och framtida huvudägare som för övriga familjemedlemmar. Det är minst lika viktigt att livspartnern vet vilka förändringar som planeras inom företaget, och hur det påverkar familjen, påpekar Björkell-Ahlgren. 4 5

4 Personalen är vår viktigaste resurs Text: Matilda Peltonen I Foto: Lassi Kaaria Folkhälsan vill satsa på gott ledarskap och har valt att samarbeta med Rastor i utbildningsfrågor. Utvecklingschef Christina Söderberg berättar varför. 6 7

5 Christina Söderberg ser positivt på framtiden. Rastor är helt enkelt en bra sam arbetspart i fråga om utbildningar Förra veckan kom vi med förslag på en liten förbättring och redan till nästa gång hade Rastor tagit i beaktande våra behov. De är väldigt snabba på att reagera, om det har varit något som inte fungerat. Det uppskattar vi verkligen. Rastor är helt enkelt en bra sam arbetspart i fråga om utbildningar, säger Söderberg. Utmaningar och möjligheter i framtiden Samhället förändras hela tiden och i överlag har dagens samhälle blivit väldigt snabb. Det gäller att reagera snabbt på förändringar, hålla ögonen öppna och följa trender. Kommunerna gör i dagens läge för det mesta endast ramavtal på några år och ett ramavtal garanterar inte köp av tjänster, så vi marknadsför ständigt våra tjänster. De korta avtalen betyder även att vi inte alltid kan garantera kontinuitet i verksam heten, berättar Söderberg om utmaningar som Folkhälsan Syd stöter på. Jag ser dock positivt på framtiden. Det finns goda möjligheter att utveckla en mycket god verksamhet även i framtiden. Folkhälsan kännetecknas av att vi trivs med jobbet och av att vi tycker att jobbet är betydelsefullt. Våra insatser för samhället gör skillnad, och med gott ledarskap kan vi göra ännu större skillnad. Vi vill att vår personal trivs, vill, kan och orkar jobba hos oss, säger Söderberg. F olkhälsan arbetar för att främja hälsa och livskvalitet genom hälsofrämjande aktiviteter, social- och hälsovårdsservice samt genom vetenskaplig forskning. Folkhälsan främjar hälsa inte bara ute i samhället, utan även inom organisationen, bland alla med arbetare. Vi vill satsa på gott ledarskap, eftersom vi anser att personalen är vår viktigaste resurs. Vår verksamhet bygger på service till människor och en välmående personal är grunden för kvalitativ service, berättar Christina Söderberg utvecklingschef för Folkhälsan Syd Ab. Med hjälp av Rastor har vi även lyckats att skapa ett bredare nätverk Rastor som utbildningspartner Vi har haft ett mångsidigt samarbete med Rastor sedan Rastor kan erbjuda utbildningar som motsvarar våra behov och tack vare deras stora nätverk av föreläsare, har vi fått skräddarsydda utbildningar för just vår verksamhet, berättar Söderberg. Rastor erbjuder även utbildning på svenska, vilket fungerar väldigt bra för oss, säger hon. Folkhälsan använder två olika utbildningar för sina förmän; specialyrkesexamen i ledarskap och utbildningsprogram för teamledare. Vi har haft två grupper i specialyrkesexamen i ledarskap och eventuellt startar vi en ny grupp i nästa år. Vi har även haft en grupp i teamledarutbildning, och där kommer vi helt säkert ha en ny grupp nästa år, berättar Söderberg om upplägget. Uppskattat av deltagare Christina berättar att utbildningarna har fått god feedback av deltagare: Föreläsare har varit uppskattade och kurstill fällen har även blivit ett bra forum för att träffas inom organisation. Med hjälp av Rastor har vi även lyckats att skapa ett bredare nätverk. En winwin-situation för alla, säger Söderberg. Ibland kan man se hur deltagarens ögon lyser av entusiasmen, när de berättar om utbildningstillfällena, skrattar Söderberg. Utvecklas tillsammans Söderberg berättar att Folkhälsan och Rastor håller en ständig kontakt via telefon och mejl för att följa upp och utveckla utbildningsverksamheten tillsammans. Dessutom håller parterna mer offentliga möten två gånger om året, där man utvärderar den perioden som gått. Motivation i arbetslivet är viktigt för Samfundet Folkhälsan. Satsar på personalen Cecilia Ehrnrooth är personalchef för Samfundet Folkhälsan. Hon brinner för att utveckla personalfrågor på ett jämlikt och rättvist sätt. Du har tagit en specialyrkesexamen i ledarskap hos Rastor. Hur var utbildningen? Utbildningen hos Rastor var givande på många sätt. Jag fick bra insikt i olika delarna av ledarskap; en tydligare ram för det, som jag annars arbetar med. Jag fick även mycket kunskap om den övriga verksamheten, tack vare de gemensamma utbildningsdagarna. Vad var det bästa med utbildningen? Det bästa med utbildningen var studiedagarna tillsammans med andra anställda. Vi hade tretton närstudiedagar som hölls inom Folkhälsans egna utrymmen i de olika regionerna. Det var väldigt nyttigt att se och lära sig mer om organisationen på det sättet. Utbildningen i sin helhet gav mig större insikt om hur man ser på ledarskap inom Folkhälsan, i överenskommelse med våra riktlinjer och arbetsmetoder. Det var också positivt att utbildningen inte kändes så betungande den tog inte så mycket tid utanför jobbet. Varför vill ni satsa just på gott ledarskap? Vi vill att vår personal ska orka arbeta, må bra och kunna kombinera jobb och privatliv. Folkhälsan vill även kunna vara flexibel som arbetsgivare, till exempel vid föräldraledigheter eller vid studierna. Vi ser det som oerhört viktigt att stärka förmän i sin roll, och hitta verktyg för att kunna påverka arbetsgemenskapen och motivationen på jobbet. Vad försöker du tar hänsyn till i din roll som ledare? Det är viktigt att kunna lyssna och vara tydlig. Att arbeta så att alla känner sig delaktiga i processerna. För mig som personalchef innebär det att kontinuerligt utveckla personalfrågor, så att arbetslivet upplevs meningsfullt, betydelsefullt och hanterbart av alla. 8 9

6 Bra flyt! Text: Anna Väre Foto: Lassi Kaaria Inredningsvarumärket Lundia har förstärkt sin personals försäljningskunnande med Rastors utbildningar. Som ledare uppmuntrar och betonar Michaela von Wendt sitt teams framgångar. Positivitet och fungerande kommunikation är verkligt viktiga i vår arbetsgemenskap. Därför fokuserar vi på framgång och utveckling i stället för misstag

7 Då Michaela von Wendt började som Lundias verkställande direktör år 2011 noterade hon att hennes nya personal snabbt behövde försäljningsutbildning. Von Wendt kontaktade Rastor, som enligt hennes önskemål planerade en försäljningsbetonad workshop för Lundias personal. Utbildningen överraskade mig positivt. Även om det bara var fråga om en endags utbildning, erbjöd Rastor oss ingen färdig paketlösning utan skräddarsydde vårt program på basen av våra behov och vår organisations storlek. Dessutom gjorde de sig besväret att för vår workshop leta reda på en utbildare som var insatt i detaljhandelsbranschen, berättar von Wendt. Efter en lyckad kick off har Lundias och Rastors samarbete fortsatt regelbundet ända till idag. Utbildningen bör vara kontinuerlig, för resultat uppnås inte över natten. Det inlärda bör repeteras och upprätthållas, annars går människorna snart tillbaka till de gamla verksamhetsmodellerna, säger von Wendt som vunnit omröstningen för Loistava Liideri Personalen tände på att studera I ledarskapet tror von Wendt på uppmuntring och exemplets makt. Ledarens uppgift är att göra det egna teamet så bra som möjligt. Därför föreslog von Wendt för sin personal att avlägga specialyrkesexamen för föreståndare inom handeln eller yrkesexamen i för säljning. Över 80 procent av personalen deltog i den frivilliga utbildningen. Jag var jätteglad att så många var intresserade av utbildningen. Även om stora förändringar sker långsamt, har utbildningen motiverat förmän och försäljarna har nu bra flyt. Nuförtiden anordnar von Wendt regel bundet olika utbildningsdagar och -tillfällen. Hennes mål är att lotsa Lundia från rollen som expert till ett kundtjänst företag, som ses som en lösare av inredningsbehoven för kunder av alla storlekar. Jag anordnar utbildningsdagar för hela vår personal ett par gånger i året. Våra affärer är öppna sju dagar i veckan, så det är ofta aningen utmanande att samla arbetstagarna. För utvecklingen av organisationen är det dock viktigt att försäljningen och logistiken flytande diskuterar sinsemellan och att människor förstår vad andra håller på med. Gemensamma och egna mål Rastors roll håller von Wendt som betydande speciellt för att få igång organisationsförändringarna. Diskussionen har under lättats av en egen kontaktperson, som känner till företagets historia och värderingar. Personen lyssnar, för diskussionen vidare och presenterar till slut ett färdigt förslag om utbildningsprogrammet. Ett bra förslag sparar också min egen tid. Efter utbildningarna har von Wendt sin personal att använda det de lärt sig genom att lösa riktiga kundcase. Man pratar också öppet om försäljningens och kund tjänstens mål och Top 3-målen listas såväl i grupp som individuellt. Genomförandet av målen uppföljs på palavers och vid individuella utvecklingssamtal. I dem koncentrerar sig von Wendt på att lyfta fram framgångar. Positivitet och fungerande kommuni kation är verkligt viktiga i vår arbets gemen skap. Därför fokuserar vi på framgångar och utveckling i stället för på misstag. Helt färdigt blir det aldrig Under de senaste åren har von Wendt i sitt ledarskap speciellt koncentrerat sig på utveckling av försäljning riktad mot konsumenter. Som nästa vill hon preppa företagsförsäljningens åtgärder. Ute i världen väcker Lundias möbler, som är gjorda av furu och lätta att variera, störst efterfrågan i Danmark, Tyskland och Japan. I Finland sysselsätts Lundia speciellt av kommuner och större företag. Försäljning är alltid försäljning och det viktigaste är att lyssna på kunden, oberoende av om det gäller hushåll eller företag. I allmänhet är det just fråga om ett personkemiernas möte. Därför bör försäljaren kunna ställa de rätta frågorna och utföra små handlingar, genom vilka kunden upplever sig ha fått lite mer, säger von Wendt. I mitt arbete som professionell business coach kommer frågan om kommunikation ofta upp som ett angeläget tema, som kunden vill ta upp på agendan. Hur svårt kan det vara att föra fram sin sak på ett sätt, som man själv avsett? Pröva genom att föra noteringar över vad du hör och uppfattar på nästa möte du deltar i. Byt sedan dina noteringar med din kollega, så får du se. Ju fler deltagare i ett möte, desto större risk för att budskapet uppfattas på flera olika sätt och de flesta på ett annat sätt än det avsedda. Vilka kompetenser krävs av en bra ledare? Det finns säkert många svar på den frågan, men en bra definition i mitt tycke omfattar tre punkter: 1) Ledaren anger riktningen 2) Ledaren innehar en realistisk bild av nuläget 3) Ledaren har förmågan att kommunicera klart och tydligt om punkterna 1 och 2. Klar och tydlig kommunikation Klar och tydlig kommunikation, speciellt mellan chef och medarbetere men också medarbetare emellan, kräver en hel del av alla parter. Det förefaller som om vi lätt talar förbi varandra, vi förstår inte hur den andra tänker och framförallt vi har inte tid att sätta inoss i ärendet, åtminstone inte just i det aktuella ögonblicket. Vi har tankarna på nästa möte eller nästa telefonsamtal eller något annat som måste göras. Vår fokus finns på hur vi parerar ärendet och vad vi säger härnäst. I många fall blir det dessutom en fråga om vem som har rätt eller fel, vilket är irrelevant ifall avsikten är att utvecklas och utveckla verksamheten. Det finns mycket outnyttjad potential i alla organisationer, kompetenser som aldrig kommer fram och tankar och idéer som inte får utrymme. Vi är alla starkt involverade i den operativa verksamheten och allt färre har tid eller förmåga att blicka framåt, mest ser vi i backspegeln. Coaching kompetenser För att bli sertifierad coach måste man behärska olika kompetenser, av vilka aktivt lyssnande är en. Kravet förutsätter att coachen har en förmåga att fokusera på sin kund och höra vad hon säger, men också det hon inte säger. Det gäller att använda det man hör och ställa frågor, som belyser ärendet ytterligare. Fokus ligger på kundens agenda, inte vad man själv tänker eller strävar efter. Ett annat krav är direkt kommunikation, som bl.a. innebär att coachen använder sig av kundens språk och uttrycker sig med så få ord som möjligt. En coach skall vara närvarande, men absolut inte höras hela tiden. En tystnad behöver inte vara besvärande, den kan i bästa fall möjliggöra att personen i fråga får den tid som behövs för att få klarhet i nästa steg. Coachande ledarskap Spalt Margolit Söderholm Business Coach, Leadership Trainer Framgångsrikt ledarskap förutsätter god kommunikationsförmåga Utvecklingen av ledarskapet går alltmer mot ett coachande ledarskap, där ledarna uppmuntrar till och förväntar sig nyfikenhet och utmaningar av alla i organisationen. Den coachande ledaren ger medarbetarna en möjlighet att själva komma till insikt om hur ett problem kunde lösas genom att vara närvarande, men utan att beröva dem möjligheten att tänka ut själv vad som är bäst för situtationen. Småningom skapas en coachande ledarskapskultur, som är en förutsättning för att organisationen skall överleva i den komplexa och tidvis till och med kaotiska omvärld vi lever i. Coachande ledarskap ingår också som ett tema i Rastors ledarutbildningar och i dem får deltagarna bl.a. öva sig i att ge och ta emot feedback, att hålla strukturerade möten och föra medarbetarsamtal, som nyttar alla parter. Deltagarna lär sig att coachande ledarskap innebär att alla i organisationen aktivt deltar i utvecklandet av verksamheten, vilket i sin tur förutsätter att var och en ständigt utvecklar sin egen kompetens

8 Man ska aldrig stanna vid dagens läge Text: Benny Mörk Matilda Peltonen Foto: Katja Lösönen Benny Mörk har en lång erfarenhet inom VVSbranschen. För att vara redo för framtidens utmaningar, bestämde han sig för att skaffa en kompletterande utbildning hos Rastor. Benny Mörk går på sitt andra år av utbildningsprogram för arbetstekniker i Vasa. Han har VVS-branschen som inriktning, där han sedan tidigare har lång erfarenhet. Vid sidan av studierna jobbar han samtidigt på familjens företag Ab P-O Mörk Oy. Företaget startades 1980 och har nuvarande sex anställda. Jag har växt in i företaget och det var på det sättet jag hamnade på VVSbran schen. Efter högstadiet valde jag att följa i fars fotspår och studerade till VVS-montör. Efter att jag jobbat några år i firman och utfört värnplikt, pluggade jag vidare inom informationsteknik. Jag jobbade som systemutvecklare under flera år tills jag 2006 återvände till familjeföre taget och började jobba inom VVS-branschen igen, berättar Mörk om sin bakgrund. Generationsskifte på gång Benny Mörk ska inom en snar framtid ta över familjeföretaget, eftersom hans far går i pension. Det är en utmaning som jag ser fram emot, säger Mörk. Innan dess behöver jag dock skaffa en behörighet för att kunna vara ansvarig arbetsledare på ett projekt. Det var därför jag valde att gå på en utbildning hos Rastor, säger han. Generationsskiftet är en pågående process och det är skönt att ändå kunna jobba samtidigt som jag vidareutbildar mig på Rastor. Utbildningsprogram för arbetstekniker Utbildningsprogrammet för arbetstekniker är indelade i två delar: den första delen består av en ledarskapsutbildning som består av ledarskap, lönsamhet, kund relationer, processr och personal. Denhär leder till en examen inom ledarskap som heter specialyrkesexamen i teknik. Den andra delen består av allmänna ämnen som matematik och fysik och yrkesämnen som i Mörks fall är VVS-ämnen. När man avlaggt detta program kan man ansöka om titeln arbetstekniker. Mörk berättar att han snart har gått klart den första delen: Jag har fått väldigt mycket nya idéer och tips kring marknad och försäljning, till exempel hur man bättre kan marknadsföra sig själv och sina tjänster, vilket är extra viktigt för ett litet familjeföretag. Sedan ser jag mycket fram emot av specialiseringsdelen, som jag just påbörjat. Jag har väldigt höga förväntningar på den VVS-tekniska delen. Givande mötesplats Det roliga är att folk från olika branscher möts här. Vi är en grupp på runt 15 personer och vi träffas 1 2 gånger i månaden. Jag får väldigt mycket av att sitta och diskutera till sammans med andra, säger Mörk. Mörk berättar att han har fått bra tips och idéer samt fått se hur andra företag sköter sitt nästan alla som går på utbildningen driver nämligen ett eget företag. Det absolut bästa med utbildningen är att man har fått träffa andra likasinniga och diskutera branschen. Det ger mig väldigt mycket, säger Mörk och fortsätter: vissa känner man sedan tidigare, men jag har även fått en del nya kontakter det är jätte trevligt! Utvecklingsprojekt inom kundrelationer I vår ska Mörk göra ett utvecklingsprojekt som en del av sin utbildning på Rastor. Jag har inte riktigt bestämt mig än hur det blir, säger han. Det kommer i alla fall bli ett projekt inom kundrelationer och det kommer att gagna vårt företag. Benny tycker att bra med utbildningen är att man lär sig sådant som man jobbar med hela tiden att det hela tiden finns en koppling till verkligheten. Det gäller bara att dokumentera väl allt man jobbar med och sedan välja ett område man vill titta extra noga på, funderar Mörk. Konkurrensen är hård Mörk berättar att han alltid har gjort olika kurser vid sidan av jobbet för att vidare utbilda sig. Han ser på det som något nödvändigt i dagens samhälle. Konkurrensen är hård, så man måste hänga med, konstaterar han. Man ska aldrig stanna vid dagens läge, utan försöka höja kompetensen hela tiden, säger han. Just nu känns framtiden lite osäker, eftersom lågkonjunkturen har slagit även VVS-branschen. Det är väldigt lite nya hus som byggs, berättar Mörk. Det är dock en bransch som aldrig stannar av helt. Det finns många gamla hus som måste hållas i skick. På det sättet är vi i en bra bransch, säger Mörk. Trots den hårda konkurrensen, ser Mörk fram emot att acceptera utmaningen att ta över familjeföretaget och utveckla det med kunskap, kompetens och högt engagemang

9 Rastors utbildningar är praktiskt lagda. I vår utbildning utvecklar Du både Dig själv och Ditt företag. Vi ruskar om Dina invanda uppfattningar, ger Dig nya tänkesätt och hjälper Dig att finna Dina starka sidor. Vi är en pålitlig partner under hela Din mångfacetterade arbetskarriär. Med över 70 års erfarenhet och en engagerad attityd. FÖRMANSKAP Verktyg för ledning av personal, arbetet som förman eller arbetsledning. LEDARSKAP Färdigheter för att strategiskt leda olika delområden, leda förändringar och leda sig själv. VÄLMÅENDE PÅ ARBETSPLATSEN När personalen mår bra, ökar organisationens konkurrenskraft. FÖRSÄLJNING OCH KUNDRELATIONER Mera försäljning till nya och nuvarande kunder. PRODUKTUTVECKLING OCH FÖRETAGSAMHET Tillväxt genom innovationer och nya tänkesätt. HELSINGFORS Sturegatan 21, Helsingfors KUOPIO Microkatu 1, Kuopio ULEÅBORG Lentokatu 2, Oulunsalo ÅBO Eriksgatan 17 C, Åbo

vill du utveckla dig själv och ditt företag?

vill du utveckla dig själv och ditt företag? vill du utveckla dig själv och ditt företag? Låt oss hjälpa. Svenskspråkiga utbildningsdagar, utbildningsprogram och examina Praktisk utbildning för arbetslivets krav Rastor erbjuder ett brett urval av

Läs mer

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF 2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF Har du planerat in dina sex utbildningsdagar? Snittarbetstagaren i Sverige får sex betalda utbildningsdagar per år av sin arbetsgivare.

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

HRM ser ledarskapet utifrån tre perspektiv: leda sig själv, leda andra och leda företaget

HRM ser ledarskapet utifrån tre perspektiv: leda sig själv, leda andra och leda företaget En kundtidning från HRM Affärsutveckling 2 oktober 2009 HRM ser ledarskapet utifrån tre perspektiv: leda sig själv, leda andra och leda företaget Det fanns ett behov av coaching hos cheferna Ulrika Frisk,

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

Previas handbok. för ett bättre arbetsliv. TIPS & RÅD om hur du skapar en effektiv och hållbar organisation och frigör den mänskliga faktorn

Previas handbok. för ett bättre arbetsliv. TIPS & RÅD om hur du skapar en effektiv och hållbar organisation och frigör den mänskliga faktorn Previas handbok för ett bättre arbetsliv TIPS & RÅD om hur du skapar en effektiv och hållbar organisation och frigör den mänskliga faktorn 2 INLEDNING Varför en handbok för ett bättre arbetsliv? VI TÄNKER

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

17 nybörjarfällor så undviker du dem MELLANCHEFENS LJUSPUNKTER. Verktygen som gör ditt ledarliv lättare. ny som. chef

17 nybörjarfällor så undviker du dem MELLANCHEFENS LJUSPUNKTER. Verktygen som gör ditt ledarliv lättare. ny som. chef EN GUIDE FRÅN TIDNINGEN CHEF 17 nybörjarfällor så undviker du dem MELLANCHEFENS LJUSPUNKTER Verktygen som gör ditt ledarliv lättare ny som chef INGÅNG Peppa dig själv Copyright Chef 2006 Denna pocketguide

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

Steg för steg närmare arbetsmarknaden

Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden erfarenheter från projekten Directa och Diversa Förord Vi kan och vi ska göra skillnad!

Läs mer

Att profilera sig som statlig arbetsgivare

Att profilera sig som statlig arbetsgivare Att profilera sig som statlig arbetsgivare Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Text: Linus Holmgren & Annika Lagerhorn, Talent talk Redaktör: Lars Andrén, Arbetsgivarverket Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet

Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet 1 Rapport Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet Programmet genomfört av Göteborgsregionens Kommunalförbund på uppdrag

Läs mer

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER stöd konsultation motivera riktlinjer frivillighet nätverk utbildning arbetslivserfarenhet planera rådgivning kartlägga vägledning mentorskap optimism TID FÖR COACHNING EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

Läs mer

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten

Samtal med 18 myndighetschefer. om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Samtal med 18 myndighetschefer om inkluderande synsätt en strategi för mångfald i staten Produktion & formgivning: Arbetsgivarverket Informationsenheten 2008 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Hur ser myndighetschefer

Läs mer

Chefen & Första chefsuppdraget

Chefen & Första chefsuppdraget Chefen & Första chefsuppdraget INNEHÅLL Chef och ledare 4 Vad och hur 4 Vad är en bra chef 4 Ditt uppdrag 4 Dina förutsättningar 5 Stäm av dina uppdrag 6 Chef ur den egna arbetsgruppen 9 Hamburgereffekten

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Referens: Fackförbundet ST (2014) Inger Ehn Knobblock, utredare inger@st.org Disputerad och sen då?

Läs mer

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle Foto: SEB I en fullservicebank finns enormt varierande uppgifter för civilekonomer. Vi ser gärna att man vågar byta uppgift när man söker sig vidare och på så sätt breddar sin kompetens. Annika Falkengren,

Läs mer

Nätverk för lärande och utveckling

Nätverk för lärande och utveckling VERKSAMHETSUTVECKLING FÖRVALTNINGSKUNSKAP CHEFSUTVECKLING KOMPETENSFÖRSÖRJNING Nätverk för lärande och utveckling Den här boken ger några svar på frågan: Varför nätverk? Nätverk för lärande och utveckling

Läs mer

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Utbildningar som fungerar Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Mindset Vår vision 2 Det här är Mindset bra på 3 Kunder 3 Öppen utbildning 4 Företagsintern utbildning

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Innehåll: Sammanfattning Introduktion 1. Bakgrund Problemformulering 3. Syfte 4. Frågeställning 5. Metod

Innehåll: Sammanfattning Introduktion 1. Bakgrund Problemformulering 3. Syfte 4. Frågeställning 5. Metod = Rapportt 2011:57 = Institutio onen för pedagogik,didaktik och utbildningsstudier Examensarbete i ledarskap inom Magisterprogrammet i Ledarskap, 15 hp Varför berättade ni aldrig det? Informationens betydelse

Läs mer

Carola Ann Mari Rosenback. Projektledarskap en studie om enskilt och delat ledarskap

Carola Ann Mari Rosenback. Projektledarskap en studie om enskilt och delat ledarskap Carola Ann Mari Rosenback Projektledarskap en studie om enskilt och delat ledarskap Enheten för företagsekonomi och turism 2011 2 VASA YRKESHÖGSKOLA Utbildningsprogrammet för informationsbehandling ABSTRAKT

Läs mer

Behovet av ledningsstöd för småföretag

Behovet av ledningsstöd för småföretag Inriktning mot Management Termin HT09 Behovet av ledningsstöd för småföretag En studie av fyra olika småföretag från fyra olika branscher, i Västra Frölunda Kandidatuppsats Mahboubeh Esmaili 810921 Handledare:

Läs mer