Effektivitet i fokus

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Effektivitet i fokus"

Transkript

1 astories1/14 Christina Söderberg, Folkhälsan Syd Ab: Personalen är vår viktigaste resurs Business Coach Margolit Söderholm: Framgångsrikt ledarskap förutsätter god kommunikationsförmåga Kompletterande utbildning då det är dags för generationsskifte Effektivitet i fokus Michaela von Wendt, Lundia: Utbildningen har motiverat förmän och försäljarna har nu bra flyt ANNONSBILAGA FRÅN RASTOR

2 Avkastning på utbildningar mäta eller inte mäta? Itider som dessa, där man har allt knappare resurser dyker ofta frågan upp om utbildningars mätbarhet. Man pratar just nu speciellt mycket om utbildningars relevans, kvalitet och effektivitet. Med andra ord försöker man få goda svar på frågan är en utbildning värd att satsa på? Arbetsgivare är speciellt intresserade av hur avkastningen av kompetensutvecklingsinsatser skulle kunna mätas i deras egna organisationer och vilka nyckeltal som skulle vara relevanta för att mäta och följa upp den. Man har gjort flera försök att genom olika metoder beräkna avkastningen, den så kallade ROI:n (Return On Investment), på utbildningssatsningar. Resultatet av utbildningssatsningar kan mätas dels genom att följa upp att medarbetarna faktiskt använder de nya verktygen och arbetar med rätt saker, dels i form av, mängden och graden nya arbetsuppgifter man nu kan hantera eller som i t.ex. säljutbildningar, resultat som förbättrats rent ekonomiskt. Vilka nyckeltal som skulle vara relevanta för att mäta och följa upp avkastningen varierar mycket beroende på bransch och utbildning. Viktigt är dock att man som Vilka nyckeltal som skulle vara relevanta för att mäta och följa upp avkastningen varierar mycket Ledare Johnny Lehtinen arbetsgivare har enkla och upp följbara mätare, blir verktygen för svåra och invecklade faller de oftast i glömska. Studeranden har lite andra värderingar då de avväger sin nytta av utbildningarna. Dels vill de ha kvalitativ utbildning och lära sig nya saker, dels vill individen ha ett betyg eller certifikat på sitt kunnande men också nätverkandets roll har stigit markant under senare år. Våra kunder och experter har öppnat upp frågan om effekten av utbildning och personal utveckling Vad vi på Rastor uppmärksammat är att trender kommer och går men arbetslivsnära, kvalitativa utbildningar med ett på sätt eller annat mätbart slutresultat är lika eftertraktade idag som de var igår. Detta kan du läsa om i detta nummer av Rastories där våra kunder och experter har öppnat upp frågan om effekten av utbildning och personalutveckling. Summa summarum kan man säga att arbetsgivaren och studeranden trots lite olika intressen och infallsvinkel bägge vill ha en kvalitativ och effektiv utbildning som har relevans i det vardagliga arbetet och framtiden. Mätbarhetsfrågan är därmed långt ifrån avslutad. Rastories på svenska 01/2014 Utgivare Rastor Ab Huvudredaktör Johnny Lehtinen, tel j Layout Milli Hirvonen Redaktionschef Minna Korpimies Redaktörer Anna Lundqvist Thomas Holmén Adress Rastor Ab, Helsingfors Sturegatan Helsingfors Växel: Tryckeri PunaMusta, Tammerfors Adressregister Rastors kundregister Kommentarer och idéer: Utkommer två gånger per år. Innehåll Positivitet och fungerande kommunikation är verkligt viktiga i vår arbetsgemenskap. Därför fokuserar vi på framgång och utveckling i stället för misstag Innan generationsskiftet behöver jag skaffa en behörighet för att kunna vara ansvarig arbetsledare på ett projekt. Det var därför jag valde att gå på en utbildning hos Rastor 06 Folkhälsan samarbetar med Rastor Vi vill satsa på gott ledarskap, eftersom vi anser att personalen är vår viktigaste resurs, säger Christina Söderberg. 10 Bra flyt! Inredningsvarumärket Lundia har förstärkt sin personals försäljningskunnande med Rastors utbildningar. 13 Spalt Margolit Söderholm Det finns mycket outnyttjad potential i alla organisationer, kompetenser som aldrig kommer fram och tankar och idéer som inte får utrymme. 14 Kompletterande utbildning vid generationsskiftet Benny Mörk bestämde sig för att skaffa en kompletterande utbildning hos Rastor för att vara redo för framtidens utmaningar. Ibland kan man se hur deltagarens ögon lyser av entusiasmen, när de berättar om utbildningstillfällena Vi är alla starkt involverade i den operativa verksamheten och allt färre har tid eller förmåga att blicka framåt, mest ser vi i backspegeln 2 3

3 Först Innovatorprogrammet börjar i Nyland Verksamhetens fortsatta utveckling är företagarens och företagsledningens dagliga utmaningar. Detta utvecklingsarbete faller ofta offer för omständigheterna och de dagliga rutinerna. Företagets dragare och dennes förtroendepersoner ansvarar dock för synerna, valen och ansvaret som styr utvecklingen. Den drar man i Nyland igång Innovatorprogrammet en produkt- och tjänsteutvecklings - ut bildning som koncentrerar sig på Anmälan och information: Katarina Björkell-Ahlgren tel utveckling av det egna företaget. Med hjälp av utbildningen får företaget idéerna i skrivbordslådan i arbete för förädling och företagets kommersiella bruk. Produktutvecklingen fås igång och produkten eller tjänsten ut på marknaden. Utbildningen sker vid sidan av arbetet. Resultatet av utbildningen ger företaget en ny synvinkel, konkurrenskraft nya produkter, tjänster, syner på organisering av försäljning och marknadsföring. Dags att studera? Nu är det dags att anmäla sig till vårens/höstens utbildningar! Vi erbjuder korta intensivkurser som ger en stor mängd av verktyg, praktiska tips och idéer om ett aktuellt ämne såsom utbildningsprogram som leder till examen. Den utbildning vi ger är praktiskt upplagd och kursernas mål bygger på kundorganisationernas reella utvecklingsbehov. September Augusti Maj April Yrkesexamen i försäljning på Åland (Utbildningen börjar den och sträcker sig över 1 1,5 år) Försäljningsteknik i olika kanaler 6.5. på Åland (1 dag) Familjeföretag i förändring i Vasa (2 dagar) Coachande ledarskap i Karis (1 dag) Företagets lönsamhet, på Åland (1 dag) Försäljningsteknik, på Åland (1 dag) Företagarens välmående på Åland (1 dag) Yrkesexamen för företagare i Borgå/Lovisa (Utbildningen börjar den och sträcker sig över 1 1,5 år) Efterfrågan på teamledarutbildningar Rastors uppskattade utbildning för teamansvariga har nu tagits med i företagets öppna utbildningsutbud. Nya kurser för ändamålet kommer igång i Vasa i hösten Våra teamledarutbildningar har varit väldigt populära och fått ett bra mottagande på marknaden. Vi har kunnat starta flere grupper av denna utbildning. Deltagarna har tackat för att de får praktiska verktyg till sitt dagliga arbete som teamledare, säger utbildningstjänstechef Katarina Björkell-Ahlgren. Den som har hand om ledningen av ett projektteam eller en arbetsgrupp behöver kunskaper och färdigheter av många slag. Utöver expertis i sitt ämne ska ledaren ha god samarbetsförmåga och ska kunna lösa konflikter och skapa motivation i gruppen. I Rastors utbildning för teamledare ingår ett brett urval verktyg för effektivt lagledarskap, allt från planering av gruppens arbete och fördelning av uppgifterna till ledning av laget och utveckling av medlemmarnas kompetens. Utbildningen riktas också på stärkning av gruppmedlemmarnas självkänsla och interaktionsförmåga. Anmälan och information: Öppna kurser för teamledarutbildning inleds härnäst i oktober i Vasa. Anmäl dig redan idag! Anmälning och närmare upplysningar: Ledarutbildningen, som sker parallellt med det ordinarie arbetet, består av kursdagar med lärare, av inlärning i arbetet med en handledare som mentor samt av studier via kursprogram i webbmiljö. I utbildningen ingår också för den blivande ledaren ett individuellt utvecklingsprojekt, som hjälper personen stärka arbetsgemenskapens effektivitet. Kontakta oss redan idag! November Nya intensivutbildningar Försäljningsteknik i olika kanaler Karis (1 dag) Specialyrkesexamen för produktutvecklare Karis Utbildningen börjar den och sträcker sig över 1 1,5 år) De nya intensivutbildningarna kompletterar Rastors svenskspråkiga utbildningsutbud. Familjeföretag i förändring och Företagarens välmående -utbildningarna matchar efterfrågan som uppstår ur kundgränsytan. Rastors svenskspråkiga utbildningsutbud har utökats med intressanta korta intensivutbildningar. Familjeföretag i förändring -utbildningen, som arrangeras i Vasa under två dagar i maj, belyser processer och praxis för ett företags generationsväxling. På hösten på Åland fördjupar man sig i företagarens arbetshälsa. Vi matchar efterfrågan som uppstår ur kundgränsytan med våra intensivutbildningar, berättar Katarina Björkell-Ahlgren. Komprimerade utbildningar är ett utmärkt sätt att få nya synvinklar på det egna arbetet eller praktiska redskap för en planerad förändring. Till exempel företagets generationsväxling verkar vara aktuell för många, helt befogat. Utbildningen är öppen såväl för nuvarande och framtida huvudägare som för övriga familjemedlemmar. Det är minst lika viktigt att livspartnern vet vilka förändringar som planeras inom företaget, och hur det påverkar familjen, påpekar Björkell-Ahlgren. 4 5

4 Personalen är vår viktigaste resurs Text: Matilda Peltonen I Foto: Lassi Kaaria Folkhälsan vill satsa på gott ledarskap och har valt att samarbeta med Rastor i utbildningsfrågor. Utvecklingschef Christina Söderberg berättar varför. 6 7

5 Christina Söderberg ser positivt på framtiden. Rastor är helt enkelt en bra sam arbetspart i fråga om utbildningar Förra veckan kom vi med förslag på en liten förbättring och redan till nästa gång hade Rastor tagit i beaktande våra behov. De är väldigt snabba på att reagera, om det har varit något som inte fungerat. Det uppskattar vi verkligen. Rastor är helt enkelt en bra sam arbetspart i fråga om utbildningar, säger Söderberg. Utmaningar och möjligheter i framtiden Samhället förändras hela tiden och i överlag har dagens samhälle blivit väldigt snabb. Det gäller att reagera snabbt på förändringar, hålla ögonen öppna och följa trender. Kommunerna gör i dagens läge för det mesta endast ramavtal på några år och ett ramavtal garanterar inte köp av tjänster, så vi marknadsför ständigt våra tjänster. De korta avtalen betyder även att vi inte alltid kan garantera kontinuitet i verksam heten, berättar Söderberg om utmaningar som Folkhälsan Syd stöter på. Jag ser dock positivt på framtiden. Det finns goda möjligheter att utveckla en mycket god verksamhet även i framtiden. Folkhälsan kännetecknas av att vi trivs med jobbet och av att vi tycker att jobbet är betydelsefullt. Våra insatser för samhället gör skillnad, och med gott ledarskap kan vi göra ännu större skillnad. Vi vill att vår personal trivs, vill, kan och orkar jobba hos oss, säger Söderberg. F olkhälsan arbetar för att främja hälsa och livskvalitet genom hälsofrämjande aktiviteter, social- och hälsovårdsservice samt genom vetenskaplig forskning. Folkhälsan främjar hälsa inte bara ute i samhället, utan även inom organisationen, bland alla med arbetare. Vi vill satsa på gott ledarskap, eftersom vi anser att personalen är vår viktigaste resurs. Vår verksamhet bygger på service till människor och en välmående personal är grunden för kvalitativ service, berättar Christina Söderberg utvecklingschef för Folkhälsan Syd Ab. Med hjälp av Rastor har vi även lyckats att skapa ett bredare nätverk Rastor som utbildningspartner Vi har haft ett mångsidigt samarbete med Rastor sedan Rastor kan erbjuda utbildningar som motsvarar våra behov och tack vare deras stora nätverk av föreläsare, har vi fått skräddarsydda utbildningar för just vår verksamhet, berättar Söderberg. Rastor erbjuder även utbildning på svenska, vilket fungerar väldigt bra för oss, säger hon. Folkhälsan använder två olika utbildningar för sina förmän; specialyrkesexamen i ledarskap och utbildningsprogram för teamledare. Vi har haft två grupper i specialyrkesexamen i ledarskap och eventuellt startar vi en ny grupp i nästa år. Vi har även haft en grupp i teamledarutbildning, och där kommer vi helt säkert ha en ny grupp nästa år, berättar Söderberg om upplägget. Uppskattat av deltagare Christina berättar att utbildningarna har fått god feedback av deltagare: Föreläsare har varit uppskattade och kurstill fällen har även blivit ett bra forum för att träffas inom organisation. Med hjälp av Rastor har vi även lyckats att skapa ett bredare nätverk. En winwin-situation för alla, säger Söderberg. Ibland kan man se hur deltagarens ögon lyser av entusiasmen, när de berättar om utbildningstillfällena, skrattar Söderberg. Utvecklas tillsammans Söderberg berättar att Folkhälsan och Rastor håller en ständig kontakt via telefon och mejl för att följa upp och utveckla utbildningsverksamheten tillsammans. Dessutom håller parterna mer offentliga möten två gånger om året, där man utvärderar den perioden som gått. Motivation i arbetslivet är viktigt för Samfundet Folkhälsan. Satsar på personalen Cecilia Ehrnrooth är personalchef för Samfundet Folkhälsan. Hon brinner för att utveckla personalfrågor på ett jämlikt och rättvist sätt. Du har tagit en specialyrkesexamen i ledarskap hos Rastor. Hur var utbildningen? Utbildningen hos Rastor var givande på många sätt. Jag fick bra insikt i olika delarna av ledarskap; en tydligare ram för det, som jag annars arbetar med. Jag fick även mycket kunskap om den övriga verksamheten, tack vare de gemensamma utbildningsdagarna. Vad var det bästa med utbildningen? Det bästa med utbildningen var studiedagarna tillsammans med andra anställda. Vi hade tretton närstudiedagar som hölls inom Folkhälsans egna utrymmen i de olika regionerna. Det var väldigt nyttigt att se och lära sig mer om organisationen på det sättet. Utbildningen i sin helhet gav mig större insikt om hur man ser på ledarskap inom Folkhälsan, i överenskommelse med våra riktlinjer och arbetsmetoder. Det var också positivt att utbildningen inte kändes så betungande den tog inte så mycket tid utanför jobbet. Varför vill ni satsa just på gott ledarskap? Vi vill att vår personal ska orka arbeta, må bra och kunna kombinera jobb och privatliv. Folkhälsan vill även kunna vara flexibel som arbetsgivare, till exempel vid föräldraledigheter eller vid studierna. Vi ser det som oerhört viktigt att stärka förmän i sin roll, och hitta verktyg för att kunna påverka arbetsgemenskapen och motivationen på jobbet. Vad försöker du tar hänsyn till i din roll som ledare? Det är viktigt att kunna lyssna och vara tydlig. Att arbeta så att alla känner sig delaktiga i processerna. För mig som personalchef innebär det att kontinuerligt utveckla personalfrågor, så att arbetslivet upplevs meningsfullt, betydelsefullt och hanterbart av alla. 8 9

6 Bra flyt! Text: Anna Väre Foto: Lassi Kaaria Inredningsvarumärket Lundia har förstärkt sin personals försäljningskunnande med Rastors utbildningar. Som ledare uppmuntrar och betonar Michaela von Wendt sitt teams framgångar. Positivitet och fungerande kommunikation är verkligt viktiga i vår arbetsgemenskap. Därför fokuserar vi på framgång och utveckling i stället för misstag

7 Då Michaela von Wendt började som Lundias verkställande direktör år 2011 noterade hon att hennes nya personal snabbt behövde försäljningsutbildning. Von Wendt kontaktade Rastor, som enligt hennes önskemål planerade en försäljningsbetonad workshop för Lundias personal. Utbildningen överraskade mig positivt. Även om det bara var fråga om en endags utbildning, erbjöd Rastor oss ingen färdig paketlösning utan skräddarsydde vårt program på basen av våra behov och vår organisations storlek. Dessutom gjorde de sig besväret att för vår workshop leta reda på en utbildare som var insatt i detaljhandelsbranschen, berättar von Wendt. Efter en lyckad kick off har Lundias och Rastors samarbete fortsatt regelbundet ända till idag. Utbildningen bör vara kontinuerlig, för resultat uppnås inte över natten. Det inlärda bör repeteras och upprätthållas, annars går människorna snart tillbaka till de gamla verksamhetsmodellerna, säger von Wendt som vunnit omröstningen för Loistava Liideri Personalen tände på att studera I ledarskapet tror von Wendt på uppmuntring och exemplets makt. Ledarens uppgift är att göra det egna teamet så bra som möjligt. Därför föreslog von Wendt för sin personal att avlägga specialyrkesexamen för föreståndare inom handeln eller yrkesexamen i för säljning. Över 80 procent av personalen deltog i den frivilliga utbildningen. Jag var jätteglad att så många var intresserade av utbildningen. Även om stora förändringar sker långsamt, har utbildningen motiverat förmän och försäljarna har nu bra flyt. Nuförtiden anordnar von Wendt regel bundet olika utbildningsdagar och -tillfällen. Hennes mål är att lotsa Lundia från rollen som expert till ett kundtjänst företag, som ses som en lösare av inredningsbehoven för kunder av alla storlekar. Jag anordnar utbildningsdagar för hela vår personal ett par gånger i året. Våra affärer är öppna sju dagar i veckan, så det är ofta aningen utmanande att samla arbetstagarna. För utvecklingen av organisationen är det dock viktigt att försäljningen och logistiken flytande diskuterar sinsemellan och att människor förstår vad andra håller på med. Gemensamma och egna mål Rastors roll håller von Wendt som betydande speciellt för att få igång organisationsförändringarna. Diskussionen har under lättats av en egen kontaktperson, som känner till företagets historia och värderingar. Personen lyssnar, för diskussionen vidare och presenterar till slut ett färdigt förslag om utbildningsprogrammet. Ett bra förslag sparar också min egen tid. Efter utbildningarna har von Wendt sin personal att använda det de lärt sig genom att lösa riktiga kundcase. Man pratar också öppet om försäljningens och kund tjänstens mål och Top 3-målen listas såväl i grupp som individuellt. Genomförandet av målen uppföljs på palavers och vid individuella utvecklingssamtal. I dem koncentrerar sig von Wendt på att lyfta fram framgångar. Positivitet och fungerande kommuni kation är verkligt viktiga i vår arbets gemen skap. Därför fokuserar vi på framgångar och utveckling i stället för på misstag. Helt färdigt blir det aldrig Under de senaste åren har von Wendt i sitt ledarskap speciellt koncentrerat sig på utveckling av försäljning riktad mot konsumenter. Som nästa vill hon preppa företagsförsäljningens åtgärder. Ute i världen väcker Lundias möbler, som är gjorda av furu och lätta att variera, störst efterfrågan i Danmark, Tyskland och Japan. I Finland sysselsätts Lundia speciellt av kommuner och större företag. Försäljning är alltid försäljning och det viktigaste är att lyssna på kunden, oberoende av om det gäller hushåll eller företag. I allmänhet är det just fråga om ett personkemiernas möte. Därför bör försäljaren kunna ställa de rätta frågorna och utföra små handlingar, genom vilka kunden upplever sig ha fått lite mer, säger von Wendt. I mitt arbete som professionell business coach kommer frågan om kommunikation ofta upp som ett angeläget tema, som kunden vill ta upp på agendan. Hur svårt kan det vara att föra fram sin sak på ett sätt, som man själv avsett? Pröva genom att föra noteringar över vad du hör och uppfattar på nästa möte du deltar i. Byt sedan dina noteringar med din kollega, så får du se. Ju fler deltagare i ett möte, desto större risk för att budskapet uppfattas på flera olika sätt och de flesta på ett annat sätt än det avsedda. Vilka kompetenser krävs av en bra ledare? Det finns säkert många svar på den frågan, men en bra definition i mitt tycke omfattar tre punkter: 1) Ledaren anger riktningen 2) Ledaren innehar en realistisk bild av nuläget 3) Ledaren har förmågan att kommunicera klart och tydligt om punkterna 1 och 2. Klar och tydlig kommunikation Klar och tydlig kommunikation, speciellt mellan chef och medarbetere men också medarbetare emellan, kräver en hel del av alla parter. Det förefaller som om vi lätt talar förbi varandra, vi förstår inte hur den andra tänker och framförallt vi har inte tid att sätta inoss i ärendet, åtminstone inte just i det aktuella ögonblicket. Vi har tankarna på nästa möte eller nästa telefonsamtal eller något annat som måste göras. Vår fokus finns på hur vi parerar ärendet och vad vi säger härnäst. I många fall blir det dessutom en fråga om vem som har rätt eller fel, vilket är irrelevant ifall avsikten är att utvecklas och utveckla verksamheten. Det finns mycket outnyttjad potential i alla organisationer, kompetenser som aldrig kommer fram och tankar och idéer som inte får utrymme. Vi är alla starkt involverade i den operativa verksamheten och allt färre har tid eller förmåga att blicka framåt, mest ser vi i backspegeln. Coaching kompetenser För att bli sertifierad coach måste man behärska olika kompetenser, av vilka aktivt lyssnande är en. Kravet förutsätter att coachen har en förmåga att fokusera på sin kund och höra vad hon säger, men också det hon inte säger. Det gäller att använda det man hör och ställa frågor, som belyser ärendet ytterligare. Fokus ligger på kundens agenda, inte vad man själv tänker eller strävar efter. Ett annat krav är direkt kommunikation, som bl.a. innebär att coachen använder sig av kundens språk och uttrycker sig med så få ord som möjligt. En coach skall vara närvarande, men absolut inte höras hela tiden. En tystnad behöver inte vara besvärande, den kan i bästa fall möjliggöra att personen i fråga får den tid som behövs för att få klarhet i nästa steg. Coachande ledarskap Spalt Margolit Söderholm Business Coach, Leadership Trainer Framgångsrikt ledarskap förutsätter god kommunikationsförmåga Utvecklingen av ledarskapet går alltmer mot ett coachande ledarskap, där ledarna uppmuntrar till och förväntar sig nyfikenhet och utmaningar av alla i organisationen. Den coachande ledaren ger medarbetarna en möjlighet att själva komma till insikt om hur ett problem kunde lösas genom att vara närvarande, men utan att beröva dem möjligheten att tänka ut själv vad som är bäst för situtationen. Småningom skapas en coachande ledarskapskultur, som är en förutsättning för att organisationen skall överleva i den komplexa och tidvis till och med kaotiska omvärld vi lever i. Coachande ledarskap ingår också som ett tema i Rastors ledarutbildningar och i dem får deltagarna bl.a. öva sig i att ge och ta emot feedback, att hålla strukturerade möten och föra medarbetarsamtal, som nyttar alla parter. Deltagarna lär sig att coachande ledarskap innebär att alla i organisationen aktivt deltar i utvecklandet av verksamheten, vilket i sin tur förutsätter att var och en ständigt utvecklar sin egen kompetens

8 Man ska aldrig stanna vid dagens läge Text: Benny Mörk Matilda Peltonen Foto: Katja Lösönen Benny Mörk har en lång erfarenhet inom VVSbranschen. För att vara redo för framtidens utmaningar, bestämde han sig för att skaffa en kompletterande utbildning hos Rastor. Benny Mörk går på sitt andra år av utbildningsprogram för arbetstekniker i Vasa. Han har VVS-branschen som inriktning, där han sedan tidigare har lång erfarenhet. Vid sidan av studierna jobbar han samtidigt på familjens företag Ab P-O Mörk Oy. Företaget startades 1980 och har nuvarande sex anställda. Jag har växt in i företaget och det var på det sättet jag hamnade på VVSbran schen. Efter högstadiet valde jag att följa i fars fotspår och studerade till VVS-montör. Efter att jag jobbat några år i firman och utfört värnplikt, pluggade jag vidare inom informationsteknik. Jag jobbade som systemutvecklare under flera år tills jag 2006 återvände till familjeföre taget och började jobba inom VVS-branschen igen, berättar Mörk om sin bakgrund. Generationsskifte på gång Benny Mörk ska inom en snar framtid ta över familjeföretaget, eftersom hans far går i pension. Det är en utmaning som jag ser fram emot, säger Mörk. Innan dess behöver jag dock skaffa en behörighet för att kunna vara ansvarig arbetsledare på ett projekt. Det var därför jag valde att gå på en utbildning hos Rastor, säger han. Generationsskiftet är en pågående process och det är skönt att ändå kunna jobba samtidigt som jag vidareutbildar mig på Rastor. Utbildningsprogram för arbetstekniker Utbildningsprogrammet för arbetstekniker är indelade i två delar: den första delen består av en ledarskapsutbildning som består av ledarskap, lönsamhet, kund relationer, processr och personal. Denhär leder till en examen inom ledarskap som heter specialyrkesexamen i teknik. Den andra delen består av allmänna ämnen som matematik och fysik och yrkesämnen som i Mörks fall är VVS-ämnen. När man avlaggt detta program kan man ansöka om titeln arbetstekniker. Mörk berättar att han snart har gått klart den första delen: Jag har fått väldigt mycket nya idéer och tips kring marknad och försäljning, till exempel hur man bättre kan marknadsföra sig själv och sina tjänster, vilket är extra viktigt för ett litet familjeföretag. Sedan ser jag mycket fram emot av specialiseringsdelen, som jag just påbörjat. Jag har väldigt höga förväntningar på den VVS-tekniska delen. Givande mötesplats Det roliga är att folk från olika branscher möts här. Vi är en grupp på runt 15 personer och vi träffas 1 2 gånger i månaden. Jag får väldigt mycket av att sitta och diskutera till sammans med andra, säger Mörk. Mörk berättar att han har fått bra tips och idéer samt fått se hur andra företag sköter sitt nästan alla som går på utbildningen driver nämligen ett eget företag. Det absolut bästa med utbildningen är att man har fått träffa andra likasinniga och diskutera branschen. Det ger mig väldigt mycket, säger Mörk och fortsätter: vissa känner man sedan tidigare, men jag har även fått en del nya kontakter det är jätte trevligt! Utvecklingsprojekt inom kundrelationer I vår ska Mörk göra ett utvecklingsprojekt som en del av sin utbildning på Rastor. Jag har inte riktigt bestämt mig än hur det blir, säger han. Det kommer i alla fall bli ett projekt inom kundrelationer och det kommer att gagna vårt företag. Benny tycker att bra med utbildningen är att man lär sig sådant som man jobbar med hela tiden att det hela tiden finns en koppling till verkligheten. Det gäller bara att dokumentera väl allt man jobbar med och sedan välja ett område man vill titta extra noga på, funderar Mörk. Konkurrensen är hård Mörk berättar att han alltid har gjort olika kurser vid sidan av jobbet för att vidare utbilda sig. Han ser på det som något nödvändigt i dagens samhälle. Konkurrensen är hård, så man måste hänga med, konstaterar han. Man ska aldrig stanna vid dagens läge, utan försöka höja kompetensen hela tiden, säger han. Just nu känns framtiden lite osäker, eftersom lågkonjunkturen har slagit även VVS-branschen. Det är väldigt lite nya hus som byggs, berättar Mörk. Det är dock en bransch som aldrig stannar av helt. Det finns många gamla hus som måste hållas i skick. På det sättet är vi i en bra bransch, säger Mörk. Trots den hårda konkurrensen, ser Mörk fram emot att acceptera utmaningen att ta över familjeföretaget och utveckla det med kunskap, kompetens och högt engagemang

9 Rastors utbildningar är praktiskt lagda. I vår utbildning utvecklar Du både Dig själv och Ditt företag. Vi ruskar om Dina invanda uppfattningar, ger Dig nya tänkesätt och hjälper Dig att finna Dina starka sidor. Vi är en pålitlig partner under hela Din mångfacetterade arbetskarriär. Med över 70 års erfarenhet och en engagerad attityd. FÖRMANSKAP Verktyg för ledning av personal, arbetet som förman eller arbetsledning. LEDARSKAP Färdigheter för att strategiskt leda olika delområden, leda förändringar och leda sig själv. VÄLMÅENDE PÅ ARBETSPLATSEN När personalen mår bra, ökar organisationens konkurrenskraft. FÖRSÄLJNING OCH KUNDRELATIONER Mera försäljning till nya och nuvarande kunder. PRODUKTUTVECKLING OCH FÖRETAGSAMHET Tillväxt genom innovationer och nya tänkesätt. HELSINGFORS Sturegatan 21, Helsingfors KUOPIO Microkatu 1, Kuopio ULEÅBORG Lentokatu 2, Oulunsalo ÅBO Eriksgatan 17 C, Åbo

vill du utveckla dig själv och ditt företag?

vill du utveckla dig själv och ditt företag? vill du utveckla dig själv och ditt företag? Låt oss hjälpa. Svenskspråkiga utbildningsdagar, utbildningsprogram och examina Praktisk utbildning för arbetslivets krav Rastor erbjuder ett brett urval av

Läs mer

För ett ökat kundvärde. Utvecklingen av kunnande bör vara målinriktad. Rastors nya rektor Kirsti Kehusmaa:

För ett ökat kundvärde. Utvecklingen av kunnande bör vara målinriktad. Rastors nya rektor Kirsti Kehusmaa: astories2/14 Rastors nya rektor Kirsti Kehusmaa: Utvecklingen av kunnande bör vara målinriktad Servicedirektören Merja Alatalo, N-Clean: Inte enkelt att etablera sig i ett nytt land Jordgubbsplockning

Läs mer

FÖRETAGARAKADEMIN Våren 2015. VUXENUTBILDNINGSCENTER www.yrkesakademin.fi

FÖRETAGARAKADEMIN Våren 2015. VUXENUTBILDNINGSCENTER www.yrkesakademin.fi FÖRETAGARAKADEMIN Våren 2015 VUXENUTBILDNINGSCENTER www.yrkesakademin.fi Företagarakademin Företagarakademin det naturliga valet för företagare i Österbotten! Företagarakademin riktar sig till företagare

Läs mer

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap

Demokratiskt ledarskap kontra låt-gå-ledarskap www.byggledarskap.se Ledarskapsmodeller 1(5) Ledarskapsmodeller Kravet på ledarskapet varierar mellan olika organisationer. Kraven kan också variera över tid inom ett och samma företag. Ledarskapet i en

Läs mer

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal 02-03-18 MEDARBETARSAMTAL Handledning för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal Datum och kl:... Plats:.... Medarbetarens namn:... Chefens namn:...

Läs mer

Enkät om arbetshälsan bland Karleby stads personal 2013 / samlingspartiets fullmäktigegrupps kläm / ledning och chefsarbete

Enkät om arbetshälsan bland Karleby stads personal 2013 / samlingspartiets fullmäktigegrupps kläm / ledning och chefsarbete Enkät om arbetshälsan bland Karleby stads personal 2013 / samlingspartiets fullmäktigegrupps kläm / ledning och chefsarbete Karleby stadsfullmäktige behandlade 17.3.2014 25 arbetshälsoenkäten som gjordes

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

1/13. Coachande försäljningsledarskap Ansvarstagandet som kärnpunkt. teamledare? Mot framgång

1/13. Coachande försäljningsledarskap Ansvarstagandet som kärnpunkt. teamledare? Mot framgång astories 1/13 Coachande försäljningsledarskap Ansvarstagandet som kärnpunkt Vad kännetecknar en bra teamledare? Mot framgång Ledare Johnny Lehtinen Rastories på svenska 01/2013 Att sitta på samma sida

Läs mer

IHM Ledarutveckling Resultat i affären.

IHM Ledarutveckling Resultat i affären. IHM Ledarutveckling Resultat i affären. Ditt ledarskap oc IHM Ledarutveckling IHMs ledarprogram vänder sig till dig som vill nå hela vägen i ditt ledarskap. Vi utgår alltid ifrån din specifika ledar ut

Läs mer

Företagsledarutbildningen

Företagsledarutbildningen Företagsledarutbildningen En utbildning som gör skillnad! Företagsledarutbildningen Det har blivit dags för tredje omgången av den populära Företagsledarutbildningen som vi har tagit fram tillsammans med

Läs mer

YRKESEXAMEN FÖR ARBETE SOM TEAMLEDARE GRUNDER FÖR EXAMEN. Föreskrift 38/011/2015. Föreskrifter och anvisningar 2015:34

YRKESEXAMEN FÖR ARBETE SOM TEAMLEDARE GRUNDER FÖR EXAMEN. Föreskrift 38/011/2015. Föreskrifter och anvisningar 2015:34 YRKESEXAMEN FÖR ARBETE SOM TEAMLEDARE GRUNDER FÖR EXAMEN Föreskrift 38/011/2015 Föreskrifter och anvisningar 2015:34 INNEHÅLL I Uppbyggnaden av yrkesexamen för arbete som teamledare och delarna i examen-----------

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa talare

Läs mer

Personalvision Polykemi AB

Personalvision Polykemi AB Personalvision Polykemi AB I ett företag som Polykemi anser vi att teknik står för 30 % och att människan står för 70 % av företagets framgång. Medarbetarna är alltså den viktigaste resursen för att kunna

Läs mer

VERKTYGSLÅDA FÖR JOBBSÖKARE MED INTERNATIONELLA ERFARENHETER. Yrkesstuderande

VERKTYGSLÅDA FÖR JOBBSÖKARE MED INTERNATIONELLA ERFARENHETER. Yrkesstuderande VERKTYGSLÅDA FÖR JOBBSÖKARE MED INTERNATIONELLA ERFARENHETER Yrkesstuderande Identifiera dina kunskaper när du söker jobb Dagens arbetsliv behöver nyfikna, uthålliga och produktiva anställda. Kunskaper

Läs mer

AMP- Ability Management Program Investering i kompetens

AMP- Ability Management Program Investering i kompetens AMP- Ability Management Program Investering i kompetens Genom att investera i kompetens för chefer kommer dessa via AMP genomföra förändringsarbeten som resulterar i värden större än investeringskostnaden,

Läs mer

Dills SmåbolagsErbjudande. Ett erbjudande för att öka lönsamheten. En unik möjlighet för ägarledda företag med 3 15 anställda.

Dills SmåbolagsErbjudande. Ett erbjudande för att öka lönsamheten. En unik möjlighet för ägarledda företag med 3 15 anställda. Dills SmåbolagsErbjudande Ett erbjudande för att öka lönsamheten. En unik möjlighet för ägarledda företag med 3 15 anställda. Vi åstadkommer förändring Utvecklar chefer och ledningsgrupper ökar deras genomslagskraft

Läs mer

VAD SOM DRIVER MEDARBETARNAS ENGAGEMANG OCH VARFÖR DET ÄR VIKTIGT

VAD SOM DRIVER MEDARBETARNAS ENGAGEMANG OCH VARFÖR DET ÄR VIKTIGT VAD SOM DRIVER MEDARBETARNAS ENGAGEMANG OCH VARFÖR DET ÄR VIKTIGT WhitePaper från Dale Carnegie Training Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. drive_engagement_031113_wp_sw

Läs mer

Trender framtid. Ny business kräver nytänkande från ledaren. Tomi Hussi, OP-Pohjola: Välmående på arbetsplatsen är en strategisk framgångsfaktor

Trender framtid. Ny business kräver nytänkande från ledaren. Tomi Hussi, OP-Pohjola: Välmående på arbetsplatsen är en strategisk framgångsfaktor astories2/13 Tomi Hussi, OP-Pohjola: Välmående på arbetsplatsen är en strategisk framgångsfaktor Allan Ahlgren, Ensto: Ny business kräver nytänkande från ledaren Stilkonsult Tuija Kauppinen: Stil är en

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

THE HUMAN ELEMENT (THE) DELTAGARNYTTA

THE HUMAN ELEMENT (THE) DELTAGARNYTTA THE HUMAN ELEMENT (THE) Programmet The Human Element tar fasta på utvecklingskraften inom människor. En ökad självkänsla leder till en ökad förmåga att använda sig själv i samspelet med andra vilket i

Läs mer

Utbildningsprogrammet i företagsekonomi, Borgå campus

Utbildningsprogrammet i företagsekonomi, Borgå campus Utbildningsprogrammet i företagsekonomi, Borgå campus Den svenskspråkiga utbildningen koncentreras Undervisnings- och kulturministeriet har den 29 mars 2012 beslutat att HAAGA-HELIA yrkeshögskola, enheten

Läs mer

Saab EDS Järfälla 31 januar 2014 COACHING OCH KONSTRUKTIV FEEDBACK

Saab EDS Järfälla 31 januar 2014 COACHING OCH KONSTRUKTIV FEEDBACK Saab EDS Järfälla 31 januar 2014 COACHING OCH KONSTRUKTIV FEEDBACK Ladda ner bilderna här: www.planb.se/samtal PlanB teamet Kasper Arentoft Sanna Turesson Jonas Lidman Team kompetenser: bl.a. processledning,

Läs mer

EFFEKTIV UTBILDNING MED MODERNA METODER. Logistik Lean production. Ekonomi Produktionsteknik. Ledarskap WWW.GOTHIALOGISTICS.SE

EFFEKTIV UTBILDNING MED MODERNA METODER. Logistik Lean production. Ekonomi Produktionsteknik. Ledarskap WWW.GOTHIALOGISTICS.SE EFFEKTIV UTBILDNING MED MODERNA METODER Logistik Lean production Ekonomi Produktionsteknik Ledarskap WWW.GOTHIALOGISTICS.SE Våra ämnesområden Våra kurser täcker följande ämnesområden. För att se hela vårt

Läs mer

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching Gunnar Kihlblom Coaching av ledare och nyckelpersoner Utbildning i Affärs Coaching Solid Affärs Coaching stödjer ledare och andra nyckelpersoner att möta de framtida utmaningarna som de själva och deras

Läs mer

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 utvecklingssamtal 3 Utvecklingssamtal vägledning och riktlinjer Utvecklingssamtal är ett förberett

Läs mer

ABB Suomessa. Förmannen en möjliggörare för välmående i arbete

ABB Suomessa. Förmannen en möjliggörare för välmående i arbete ABB Suomessa Förmannen en möjliggörare för välmående i arbete ABB i Finland (31.12.2012) Omsättning 2,4 miljarder EUR Personal ca 6600 på 30 orter 184 miljoner EUR i forsknings- och utvecklingsverksamhet

Läs mer

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna Uppfylla vår medarbetarstrategi Leverera våra HR ambitioner Stödja vår verksamhet Främja våra värderingar Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna www.schindler.com/careers

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER STOCKHOLM HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa

Läs mer

Framtidens Skolledare Ettårigt ledarskapsprogram för chefer inom utbildningsväsendet

Framtidens Skolledare Ettårigt ledarskapsprogram för chefer inom utbildningsväsendet Framtidens Skolledare Ettårigt ledarskapsprogram för chefer inom utbildningsväsendet Framtidens skolledare är ett ledarskapsprogram med ett tydligt mål: att rusta Sverige med skolledare i världsklass.

Läs mer

Policy för lönesättning

Policy för lönesättning 080211_KMH_Policy_lonesattning.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Policy för lönesättning Policy beslutad av rektor 2008-02-11 Ersätter policy fastställd 1996-03-22, senast ändrad 2002-10-08 Dnr 08/36

Läs mer

Dra åt samma håll INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2013 EXECUTIVE SUMMARY. Föreläsningsanteckningar Susanne Pettersson 20 mars 2013 Oscarsteatern, Stockholm

Dra åt samma håll INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2013 EXECUTIVE SUMMARY. Föreläsningsanteckningar Susanne Pettersson 20 mars 2013 Oscarsteatern, Stockholm INSIGHTLAB: KOMPETENSKORT 2013 EXECUTIVE SUMMARY Dra åt samma håll Föreläsningsanteckningar Susanne Pettersson 20 mars 2013 Oscarsteatern, Stockholm Text: Gabriella Morath Layout: Pelle Stavlind Dra åt

Läs mer

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna?

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval

Läs mer

Boksammanfattning. Konsten att få andra att prestera

Boksammanfattning. Konsten att få andra att prestera Boksammanfattning Konsten att få andra att prestera Konsten att få andra att prestera är framför allt ett användbart verktyg för dig som vill utveckla dig själv och dem du leder. Med hjälp av både skisser

Läs mer

Den moderna ledarskapsutbildningen där skillnaden gör skillnad!

Den moderna ledarskapsutbildningen där skillnaden gör skillnad! där skillnaden gör skillnad! En ledarskapsutbildning i världsklass! Världsklass! Kanonövningar. Suveränt, enkelt, skönt och livsviktigt! Det bästa med utbildningen är att den ger omedelbara och bestående

Läs mer

ICF:s kärnkompetenser för professionell coaching

ICF:s kärnkompetenser för professionell coaching Ämne ICF Kärnkompetenser en översättning till svenska Dokumentansvarig Styrelsen för ICF Sverige 2009 Datum ICF:s kärnkompetenser för professionell coaching ICF har definierat elva kompetenser som utgör

Läs mer

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG ! 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG 50 IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETARENGAGEMANG 1 2 3 4 5 SKAPA EN GOD RELATION Relationen

Läs mer

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer!

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! PREMIÄR! Ny ledarskapsutbildning för dig inom VVS-branschen! VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! 1 Utmanande tider VVS-branschen utmanas och förändras. Det ställs allt högre krav

Läs mer

DUKA för en utvecklande arbetsplats

DUKA för en utvecklande arbetsplats DUKA för en utvecklande arbetsplats Förord Sedan Försäkringskassan blev en myndighet den första januari 2005 har vi arbetat intensivt med att skapa myndighetsgemensamma metoder, processer och en gemensam

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Att leda ett lag. Christer Dreberg. Handledare: Ulf Engman 2011-05-12

Att leda ett lag. Christer Dreberg. Handledare: Ulf Engman 2011-05-12 Att leda ett lag Christer Dreberg Handledare: Ulf Engman 2011-05-12 1 Sammanfattning Att leda ett lag är ett väldigt brett område. Jag har valt att söka efter grunder för att nå framgång. Hur stort inflytande

Läs mer

Strategiskt ledande är bra ledande

Strategiskt ledande är bra ledande Strategiskt ledande är bra ledande Ledarskap kan förstås på många olika sätt. Ett sätt att se på det är att uppfatta ledarskapet som ledarens förmåga att styra den energi som finns i organisationen så

Läs mer

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö.

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Personalpolicy Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Kommunens vision Finströms kommuns grundläggande uppgift är att ge finströmarna

Läs mer

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 PROJEKTLEDNING inom produktutveckling Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 Innehållsförteckning Inledning... 3 Projektarbete... 4 Projektledning & Ledarskap...

Läs mer

SolutionCLUES startades av Björn Johansson tillsammans med Eva Persson. Vill du veta mer om SolutionCLUES konsulter och vad som kan erbjudas är du

SolutionCLUES startades av Björn Johansson tillsammans med Eva Persson. Vill du veta mer om SolutionCLUES konsulter och vad som kan erbjudas är du 1 2 SolutionCLUES startades av Björn Johansson tillsammans med Eva Persson. Vill du veta mer om SolutionCLUES konsulter och vad som kan erbjudas är du välkommen att titta på vår hemsida: www clues.se Kontaktinformation:

Läs mer

Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy

Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy Grupp 3 Inledning Produktdesigners har länge vetat om att de kan spara tid och pengar på att samarbeta med deras

Läs mer

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Din väg till ett rikare arbetsliv

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Din väg till ett rikare arbetsliv Unionens Karriär & utvecklingstjänster Din väg till ett rikare arbetsliv 2 Alltför sällan ställer vi oss frågan om vi jobbar med det vi är bra på eller om vi bara jobbar för jobbandets skull. Det är lätt

Läs mer

VERKTYGSLÅDA FÖR JOBBSÖKARE MED INTERNATIONELLA ERFARENHETER. Högskolestuderande

VERKTYGSLÅDA FÖR JOBBSÖKARE MED INTERNATIONELLA ERFARENHETER. Högskolestuderande VERKTYGSLÅDA FÖR JOBBSÖKARE MED INTERNATIONELLA ERFARENHETER Högskolestuderande Identifiera dina kunskaper när du söker jobb Dagens arbetsliv behöver nyfikna, uthålliga och produktiva anställda. Kunskaper

Läs mer

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Av: Studie- och yrkesvägledarna i Enköpings kommun 2008 Idékälla: I praktiken elev, Svenskt Näringsliv Varför PRAO? För att skaffa

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Efterfrågan på Säljutbildningar ökar Läkemedelsföretag använder Profilkursen Säljarna

Läs mer

Innehåll. 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål...

Innehåll. 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål... Personalpolitiskt program 2010 2013 Innehåll 1 Vision Värderingar Strategiska mål... 3 Personalpolitiska programmets vision... 3 Värderingar... 3 Stadens strategiska mål... 3 2 Förord... 4 3 Stadens basservice

Läs mer

Den Axiologiska Ledarprofilen

Den Axiologiska Ledarprofilen Omfattning - generellt Den Axiologiska Ledarprofilen Användningsområden företagsinternt för utveckling av det personliga ledarskapet 1. En Rapport på 60+ sidor som redovisar det individuella tankemönstret

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Till dig som LIA-handledare

Till dig som LIA-handledare Y Till dig som LIA-handledare Grattis! Du har tackat ja till uppgiften att vara handledare för en KY-student på din arbetsplats en uppgift som kan vara både lärorik, stimulerande och ansvarsfull. Inom

Läs mer

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 Nordisk Kommunikation AB Olof Palmes gata 13 SE 111 37 Stockholm T +46 8 612 5550 F +46 8 612 5559 info@nordisk-kommunikation.com www.nordisk-kommunikation.se

Läs mer

Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter?

Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter? Boksammanfattning Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter? Generation Y kallas de 80- och 90-talister som är på väg in på arbetsmarknaden och som i stor utsträckning

Läs mer

LHC Ledarprogram 2015-2016. Magnus Hävelid Torbjörn Lindblom

LHC Ledarprogram 2015-2016. Magnus Hävelid Torbjörn Lindblom LHC Ledarprogram 2015-2016 Magnus Hävelid Torbjörn Lindblom Presentation Att prata är lätt men att vinna är svårt. Ledarskap är svårt, särskilt i stressade och avgörande situationer där du ska leva upp

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet SBL Företagsledning för bygg och fastighet SBL FörETagSLEdning FÖr bygg och fastighet Företagsledningsprogram med fokus på utmaningar inom bygg- och fastighetssektorn Vår utgångspunkt är att utveckla ditt

Läs mer

Människan är den enda varelse som kan förändra sitt liv genom att förändra sina intentioner och handlingar. Själva kärnan i att vara människa är

Människan är den enda varelse som kan förändra sitt liv genom att förändra sina intentioner och handlingar. Själva kärnan i att vara människa är Människan är den enda varelse som kan förändra sitt liv genom att förändra sina intentioner och handlingar. Själva kärnan i att vara människa är alltså friheten att förändras. Men det kan vi göra först

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

DILL HR BUSINESS PARTNER PROGRAM

DILL HR BUSINESS PARTNER PROGRAM DILL HR BUSINESS PARTNER PROGRAM Öka din genomslagskraft i rollen som coachande HR Business Partner och möjliggör organisationens strategiska förflyttning. Business unusual PROGRAM Dill Business Partner

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1 Chefers ledarskap påverkar resultatet Chefsbarometer 2008 Delrapport 1: Chefers ledarskap påverkar resultatet Det finns ett starkt samband mellan ledarskap och

Läs mer

THE. The Human Element. Deltagarnytta. Eftersom organisationer består av människor

THE. The Human Element. Deltagarnytta. Eftersom organisationer består av människor THE The Human Element Du får en veckas upplevelser som vill utmana dig att ifrågasätta invanda tankesätt och se ärligt på dig själv och din påverkan på andra. Vi börjar med att fokusera på oss som individer

Läs mer

Ledarutveckling för ökad samsyn

Ledarutveckling för ökad samsyn Samsyn Struktur Glädje Ledarutveckling för ökad samsyn Webbaserat program för dig i politiskt styrd organisation som vill öka samsynen i verksamheten Platsoberoende ledarskapsprogram för chefer, arbets-

Läs mer

Gruppdynamik enligt Firo

Gruppdynamik enligt Firo www.byggledarskap.se Gruppdynamik enligt Firo 1(7) Gruppdynamik enligt Firo På varje arbetsplats finns det flera olika grupperingar. Som ledare behöver man förstå hur grupper generellt fungerar och utvecklas.

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Rapport Projekt Affärsutveckling

Rapport Projekt Affärsutveckling Rapport Projekt Affärsutveckling Qniv Våren 2009 Projektledare Marianne Örtengren Ulrika Sandström Enkät och rapport: Ulrika Sandström Nära coaching ulrika@naracoaching.se Sammanfattning Under våren 2009

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

En ledare är tydlig.

En ledare är tydlig. En ledare är tydlig. Först. Handen på hjärtat. Om du för en stund beskriver den bästa chef du någonsin haft, så kommer du beskriva en person som är tydlig. Den bästa chefen blandar inte ihop det, den motiverande

Läs mer

inför grupp. Dramaturgi Retorik

inför grupp. Dramaturgi Retorik KURSprogram Agera Kommunikation AB är, sedan företagets start 2003, en flitigt anlitad partner till företag, myndigheter, kommuner och organisationer som vill kompetensutveckla sina medarbetare inom praktisk

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Dags att anmäla sig till EIO Ledarskapsprogram I januari drar en ny omgång av EIOs ledarskapsprogram

Läs mer

Framtidens ledarskap. Learning café Utmaningar i ledarskapet på framtidens arenor

Framtidens ledarskap. Learning café Utmaningar i ledarskapet på framtidens arenor Framtidens ledarskap Learning café Utmaningar i ledarskapet på framtidens arenor Ledarskapet viktigt för oss alla Ett bra ledarskap får oss att trivas och utvecklas medan ett dåligt ledarskap kan påverka

Läs mer

Boksammanfattning. Våga leda modigare! Om författaren. Egen erfarenhet och andras. Det är ingen konst att vara modig om man inte är rädd.

Boksammanfattning. Våga leda modigare! Om författaren. Egen erfarenhet och andras. Det är ingen konst att vara modig om man inte är rädd. Boksammanfattning Våga leda modigare! Om författaren Malin Trossing har en gedigen bakgrund som ledare inom olika branscher och började sin chefsbana redan vid 26 års ålder. Hennes första bok Våga leda

Läs mer

CLUES enkla idéer i en komplex tillvaro

CLUES enkla idéer i en komplex tillvaro 1 Välkommen till SolutionCLUES Din samarbetspartner när det gäller: Utveckling av arbetsklimat, funktion och resultat inom arbetsplatsen, teamet eller ledningsgruppen. Effektiv och positiv coaching för

Läs mer

Resultat genom kvalitet. Vilket samband har en bra arbetslivskvalitet med en framgångsrik arbetsgemenskap och ett gott ekonomiskt resultat?

Resultat genom kvalitet. Vilket samband har en bra arbetslivskvalitet med en framgångsrik arbetsgemenskap och ett gott ekonomiskt resultat? AR BETSLIVETS KV ALITET Resultat genom kvalitet Vilket samband har en bra arbetslivskvalitet med en framgångsrik arbetsgemenskap och ett gott ekonomiskt resultat? Låt oss tala om morgondagen och lite om

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN Att ha medarbetare som har kunskap och vilja att delta i arbetsplatsens förändrings- och utvecklingsarbete, är en avgörande faktor för en verksamhets framgång och utveckling.

Läs mer

I kaos ser man sig naturligt om efter ledning.

I kaos ser man sig naturligt om efter ledning. Finn din kärna Allt fler styr med självledarskap. Självkännedom och förmågan att kunna leda dig själv gör det lättare att kunna se klart och att leda andra som chef. Självledarskap handlar om att behärska

Läs mer

LindgrenHelde Kommunikation

LindgrenHelde Kommunikation LindgrenHelde Kommunikation Kurskatalog Hösten 2014 LindgrenHelde KOMMUNIKATION KURSÖVERSIKT Hösten 2014 KURSDATUM Förbättra din kommunikation - och höja trivseln på jobbet! Välkommen att inspireras till

Läs mer

Årsberättelse 2013-2014

Årsberättelse 2013-2014 Årsberättelse 2013-2014 Optima Paul Hallvar gata madebyloveuf@hotmail.com Affärsidé/ Verksamhetsidé Vårt företag virkar mattor och korgar. Vi har gjort en produktionsplan där vi har delat upp uppgifterna

Läs mer

Det balanserade ledarskapet

Det balanserade ledarskapet Det balanserade ledarskapet Jag talade nyligen med en utländsk kontakt och vi talade om ledarskap. En av frågorna han ställde till mig var då; hur definierar du skillnaden mellan chef och ledare? Bra fråga

Läs mer

Statens Controllerutbildning

Statens Controllerutbildning Statens Controllerutbildning 2007 Återkoppling Omvärlden Controllerrollen Analys och användning av resultat Förändringsarbete Verktyg och metoder Kvalificerad utbildning i verksamhetsstyrning E konomistyrningsverket

Läs mer

Unga och ledarskap 2010

Unga och ledarskap 2010 Ekonomiska informationsbyrån & T-Media Unga och ledarskap 2010 Sammanfattning av en omfattande undersökningsrapport ENTUSIASM OCH FRAMGÅNG. DRÖMMAR OCH KARRIÄR. TANKAR OCH ATTITYDER. Uppgifter om undersökningen

Läs mer

VOICE 2010. Finansinspektionen. FI totalt

VOICE 2010. Finansinspektionen. FI totalt VOICE 2010 Finansinspektionen Finansinspektionen 2010 VOICE index Antal svar: 209 Extern benchmark Kompetens Motivation Ansvar & Initiativ Befogenheter Samarbete Organisatorisk effektivitet Lärande Förnyelseklimat

Läs mer

ADAPTIVT LEDARSKAP MED THE HUMAN ELEMENT SOM GRUND

ADAPTIVT LEDARSKAP MED THE HUMAN ELEMENT SOM GRUND ADAPTIVT LEDARSKAP MED THE HUMAN ELEMENT SOM GRUND Utbildningsprogrammet Adaptivt ledarskap ger deltagarna en ökad möjlighet att leda sig själv och en förmåga att på ett flexibelt sätt möta den allt snabbare

Läs mer

Om man googlar på coachande

Om man googlar på coachande Coachande ledarskap Låt medarbetaren Att coacha sina medarbetare är inte alltid lätt. Men det allra viktigaste är att låta medarbetaren finna lösningen själv, att inte ta över och utföra den åt denne.

Läs mer

BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK. DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var?

BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK. DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var? BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var? Kommentar till: Hur givarna förstår information och frågor. Bra att

Läs mer

Hur lär barn bäst? Mats Ekholm Karlstads universitet

Hur lär barn bäst? Mats Ekholm Karlstads universitet Hur lär barn bäst? Mats Ekholm Karlstads universitet Ståndpunkter som gäller de ungas motivation o För att lära bra behöver de unga belönas för vad de gör. Betyg är den främsta sporren för lärande. o För

Läs mer

UTVECKLANDE» förbättra ditt ledarskap genom ridningen

UTVECKLANDE» förbättra ditt ledarskap genom ridningen UTVECKLANDE» förbättra ditt ledarskap genom ridningen Ridpasset på ledarskapskursen leds av en ridinstruktör. Eftersom hästar är så tydliga och ärliga i sin feedback kräver dom en anpassning och lyhördhet

Läs mer

Led dig själv med visioner

Led dig själv med visioner Var är du i livet Söker du färdigheter r och verktyg för att kunna Led dig själv med visioner en kurs i personligt ledarskap och effektivitet hantera förändringar? Är du intresserad av personlig utveckling

Läs mer

Chefens roll i lönebildningen. Resultat av partsgemensamt arbete

Chefens roll i lönebildningen. Resultat av partsgemensamt arbete Chefens roll i lönebildningen Resultat av partsgemensamt arbete Chefens roll i lönebildningen Här presenteras resultatet av ett partsgemensamt arbete mellan SKL/Pacta och AkademikerAlliansen om chefens

Läs mer

HÄLSA SOM STRATEGI. Inspirationsföreläsning med Per Gärdsell. Mars 2011

HÄLSA SOM STRATEGI. Inspirationsföreläsning med Per Gärdsell. Mars 2011 HÄLSA SOM STRATEGI Mars 2011 Inspirationsföreläsning med Per Gärdsell Inom ramen för hälsofrämjande skolutveckling anordnas varje år en inspirationsdag för förskolor och skolor i Laholm som arbetar med

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation delaktighet Medarbetare information kunskap kompetens komplex försäljning enkel försäljning Strategiskt Inköp hälsa vision målbild syfte mål strategi effektivitet lönsamhet Varför

Läs mer

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap

Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Vägar till ett modernt, jämlikt och effektiv ledarskap Eva Norrman Brandt Vad är ett modernt ledarskap? Inför en konkurrenssituation är det viktigt att koppla ihop ledarskap och hälsa för att bli en attraktiv

Läs mer