PROSTATACANCER Stockholms Allmänläkardag Torsdagen den 6 November

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROSTATACANCER Stockholms Allmänläkardag Torsdagen den 6 November"

Transkript

1 PROSTATACANCER Stockholms Allmänläkardag Torsdagen den 6 November Stefan Carlsson Öl MD PhD Karolinska Universitetssjukhuset Processledare Prostatacancer vid RCC

2 PSA-testning eller inte? Om du vore en 50-årig man utan symtom eller prostatacancer i Om PSA-prov För att kunna upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede fördelar och nackdelar släkten, skulle du då ha velat PSAtesta dig efter att ha läst Socialstyrelsens broschyr?

3 Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Prostatacancer Nationellt vårdprogram April 2014

4 Åldersfördelning vid diagnos och död av PrCa

5 Antal nya fall av prostatacancer i Sverige

6

7 Varför ökade PrCa så kraftigt? Ökad diagnostik, framför allt PSA Fler äldre män (Dubbelt så många 80+ idag jämfört med 1980) Liten egentlig ökning av sjukdomen

8 Prostate cancer from a Swedish perspective 17% risk of diagnosed with prostate cancer 1 / 6 (8% pre-psa era) Mortality 2.5 3%

9 Hur många dör av PrCa? Vanligaste cancer-relaterade dödsorsaken hos män i Sverige 5% av svenska män dör av PrCa / år Jämför med kvinnor av bröstcancer 1 500

10

11 DOI: /jnci/dju007 First published online March 4, 2014 ARTICLE Oxford University Press 2014 This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution NonCommercial-NoDerivs licence which permit non-commercial reproduction and distribution of the work, in any medium, provided the original work is no altered or transformed in any way, and that the work is properly cited. For commercial re-use, please contac Prostate Cancer Mortality in Areas With High and Low Prostate Cancer Incidence Pär Stattin, Sigrid Carlsson, Benny Holmström, Andrew Vickers, Jonas Hugosson, Hans Lilja, Håkan Jonsson Manuscript received June 14, 2013; revised November 25, 2013; accepted December 19, Correspondence to: Pär Stattin, MD, PhD, Department of Surgery and Perioperative Sciences, Urology and Andrology, Umeå University, Umeå, Swede ( Background Methods The effect of prostate-specific antigen (PSA) screening on prostate cancer mortality remains debated, despite evidence from randomized trials. We investigated the association between prostate cancer incidence, reflecting uptake of PSA testing, and prostate cancer mortality. The study population consisted of all men aged 50 to 74 years residing in eight counties in Sweden with an early increase in prostate cancer incidence and six counties with a late increase during two time periods. Incidence o metastatic prostate cancer was investigated in the period from 2000 to 2009, and prostate cancer specific mortal ity and excess mortality were investigated in the period from 1990 to 1999 and the period from 2000 to 2009 by calculating rate ratios for high- vs low-incidence counties and rate ratios for the period from 2000 to 2009 vs the i d f 1990 t 1999 ithi th t All t ti ti l t t t id d

12 i id d li i i S d d A) C l i i id

13 Varför får man PrCa? Åldrandet Västerländskt levnadssätt Ärftliga faktorer? Pr? Pr 73 Pr 72 Pr 63 Pr 75 Pr 75 Pulm 59 Br 63 Pr 71 AML 70 CNS 6 Pr 65 Pr 62

14 Spridningsvägar Växer länge (många år) lokalt Metastaser i lymfkörtlar i bäckenet Skelettmetastaser Lever- och lungmetastaser

15 Symtom Inga de första åren! Kissar oftare, svagare stråle

16 Skelett smärtor - Skelettmetastaser

17 Symtom Inga de första åren! Kissar oftare, svagare stråle Skelettsmärtor Hematuri Svullna ben Uremi Parapares Allmänsymtom

18 Diagnostik och utredning Palpation via rektum Blodprovet PSA Transrektalt ultraljud (TRUL) Biopsier vid TRUL Ibland skelettscintigrafi, MR, PET/CT Övrigt i specifika situationer

19 Prostatacancer Diagnos # Rektalpalpation Knölig Hård Utbredning av tumörväxt

20 Diagnostik och utredning Palpation via rektum Blodprovet PSA Transrektalt ultraljud (TRUL) Biopsier vid TRUL Ibland skelettscintigrafi, MR, PET/CT Övrigt i specifika situationer

21 Prostataspecifikt antigen 0,0001% läcker till blodet PSA PSA PSA PSA PSA PSA PSA PSA PSA PSA PSA PSA PSA PSA PSA PSA PSA PSA ALLA sjukdomar i prostata ökar PSA!

22 Faktorer som kan påverka PSA UVI, prostatit Akut urinretention Finasterid halverar om BPH Analysmetod, provförvarning Individuell variation ± 15 % Prostatapalpation påverkar INTE PSA så att det har klinisk betydelse

23 PSA efter febril UVI Zachrisson, Urology 2003 Månad PSA Median ,6 3 2,4 6 1,2 12 1,0

24 PSA efter febril UVI Ta inte PSA vid akut infektion! Om inte klinisk misstanke på PrCa: - avvakta 6 mån innan PSA mäts Om PSA ändå togs palpera prostata, om benign ta om PSA efter 1-2 månader, om då lägre fortsätt följa var 3:e mån

25 PSA hos män år Normala 3 µg/l

26 PSA hos män år Normala PrCa 3 10

27 PSA hos män år Normala PrCa BPH 3 10

28 PSA världens bästa cancerblodprov! 1. Utredning av misstänkt prostatacancer 2. Behandlingsval vid prostatacancer 3. Uppföljning av män med prostatacancer 1. Obehandlad patient (aktiv monitorering, exspektans) 2. Efter operation och strålbehandling 3. Under hormonell behandling 4. Screening? Prostatakontroll?

29 Män > 40 års ålder skall utredas med prostatapalpation +Hb, kreatinin och PSA vid följande symtom och fynd: : Palpatorisk misstanke på prostatacancer Progredierande skelettsmärtor Skelettmetastaser utan känd primärtumör Allmänna cancersymtom som trötthet, aptitlöshet, etc Makroskopisk hematuri (alltid remiss till urolog) Långvarig hematospermi (ska även utredas för infektion)

30 Prostatakörteln ska palperas och kreatinin analyseras på samtliga män som söker för vattenkastningsbesvär. : LUTS Utöver dessa undersökningar analyseras även PSA: Vid besvär som ökat påtagligt under de senaste två åren Före behandling av benign prostatahyperplasi

31

32

33 Handläggning av PSA-resultat Gäller endast om palp ua!!!! från nya NVP för allmänläkare Män år med PSA 3 µg/l Remiss till urolog! Män år med PSA 5 µg/l Remiss till urolog! Män >80 år med PSA >7 µg/l Remiss till urolog!

34 Diagnostik och utredning Palpation via rektum Blodprovet PSA Transrektalt ultraljud (TRUL) Biopsier vid TRUL Ibland skelettscintigrafi, MR, PET/CT Övrigt i specifika situationer

35 Transrektalt ultraljud

36 Transrektalt ultraljud med biopsier

37 Normal prostatahistologi Små körtlar med normala prostataceller Bindväv mellan körtlarna

38 Gleasongrad 4

39 Gradering av prostatacancer Gleasongrad 3-5 Gleasonsumma 6-10, t ex 3+4=7 Summa 6, 7, 8, 9 eller 10 Donald F Gleason

40 Gleason score is a strong predictor of natural history (TURP-detected cancer) % p<0.001 Egevad et al: BJU Int 89, , 2002

41 Skelett scint Antal fall 1 Sydöstra 169 av % Uppsala Örebro 303 av % RIKET 1073 av % Södra 187 av % Norra 121 av % Stockholm Gotland 157 av % Västra 136 av % Procent Figur 7. Andel män med förväntad överlevnad överstigande fem år (ålder vid diagnos 80 år) med lokalt högrisk eller lokalt avancerad prostatacancer som undersökts med skelettscintigrafi eller annan skelettundersökning, per diagnostiserande sjukvårdsregion, 2013.

42 Remiss till urolog! Malignitetsmisstänkt palpationsfynd ska alltid bedömas av urolog, med undantag för hos män med kort förväntad kvarvarande livstid utan symtom, som skulle kunna bero på prostatacancer.

43 MR PROSTATA OCH UL- FUSIONS RIKTADE BIOPSIER

44 MRT Magnet Resonans Tomografi Inte MagnetRöntgen

45 MR SEKVENSER Multiparametrisk T2-viktad i 3 ortogonala plan -sagittal (sag) -axial (ax) -coronal (cor) T1-viktad Diffusions-viktad (DWI) (Dynamisk kontrast serie)

46 MR - SEKVENSER T2-viktad i 3 ortogonala plan -sagittal (sag) T1-viktad -axial (ax) -coronal (cor) Diffusions-viktad (DWI) (Dynamisk kontrast serie) Tumor in the periferal zone of the base

47 MR - SEKVENSER T2-viktad i 3 ortogonala plan -sagittal (sag) -axial (ax) -coronal (cor) T1-viktad Diffusions-viktad (DWI) (Dynamisk kontrast serie)

48 MR - SEKVENSER Diffusions-viktad (DWI) DWI ADC

49 MR - SEKVENSER Diffusions-viktad (DWI) Vid tumörer; celltäthet och/eller mängd extracellulär matrix vattnets rörlighet = inskränkt diffusion = lyser på DWI

50 Korrelation ADC/tumörgrad Ref Relationship between Apparent Diffusion Coefficients at 3.0-T MR Imaging and Gleason Grade in Peripheral Zone Prostate Cancer, Thomas Hambrock, MBChB et al in Radiology Published online before print March 15, 2011, doi: /radiol

51 Biopsier Biopsi metoder Systematiska Semi-kognitiva Kognitiva MRT/UL guidade MRT guidade

52 Fördelar MRT och efterföljande MRT/UL guidade biopsier

53 FALLBESKRIVNING 19 november 2014 Name Surname 53

54 Fall nr biopserad med 12 biopsier 214 mm prostata vävnad utan atypi Man född 47, remitterad från onkologens ärftlighetsmottagning 2011 pga bärare av BRCA2 + PSA fr 3,1 till 5, nu PSA 7,0 rebiopserad med 12 biopsier inklusive anteriora biopsier 284 mm prostatavävnad utan atypi nu PSA 7,5 rebiopserad (av annan dr) med 12 biopsier inklusive anteriora biopsier 263 mm prostatavävnad utan atypi Beställer MRT prostata 19 november 2014 Name Surname 54

55 MR undersökning i slutet av 2013 Anterort nedåt apex på höger sida finns en knappt cm-stor diffusionsinskränkt förändring- Prostatacancer? 19 november 2014 Name Surname 55

56 MR-ULTRALJUDS FUSIONS BIOPSI 2014 Riktade biopsier visade prostatacancer Gleason 4+4=8 i 33/90 mm 19 november 2014 Name Surname 56

57 RARP + LGL unilateralt nervsparad vänster PAD Visade prostatacancer gleason 4+3=7 där en tertriär gleason 5 ses tumören finns anteriert höger i skiva 1 och 2 (16x8mm) Tumören är radikalt opererad pt2, lymfkörtlar är negativa 19 november 2014 Name Surname 57

58 Återbesök mottagningen PSA < 0,05 Använder ett droppskydd mest för säkerhets skull, endast minimalt läckage vid hosta och nysning Dålig erektion 19 november 2014 Name Surname 58

59 Screening för prostatacancer Är det dags att införa pappografi?

60 PROSTATACANCERFÖRBUNDET OLW-kampanj till stöd för prostatacancerforskning

61 Göteborgsstudien Hugosson, Lancet Oncology 2010 Dödlighet i prostatacancer

62 Göteborgsstudien Hugosson, Lancet Oncology 2010 Nära halverad dödlighet i prostatacancer efter 14 år Större effekt för män som började före 60 års ålder Om 300 män screenas i 14 år, så slipper 1 av dem att dö av prostatacancer upptäcks 12 fler fall av prostatacancer genomgår 100 ultraljud och vävnadsprov för förhöjt PSA

63 Latent prostatacancer Vid obduktion av män som dött av andra orsaker påvisas en liten prostatacancer hos Män år: 10% Män år: 20% Män år: 30% Män år: 40% Män år: 50% Män över 80 år: 60%

64 Slutsatserna är Av bland andra. Socialstyrelsen 2007 (revidering ) Sydsvenska prostatacancergruppen 2009 The U.S. Preventive Services Task Force The Center for Disease Control, USA The National Health Service, UK Europeiska Urologsällskapet EAU 2009 Amerikanska urologsällskapet AUA 2010 Amerikanska onkologsällskapet ACS 2010 Prof. Fritz Schröder, huvudansvarig för ERSPC Ledarskribenten i NEJM (MJ Barry, Harvard) Ledarskribenten i Lancet (D Neal, Cambridge) Det vetenskapliga underlaget räcker inte för avgöra om nyttan av screening uppväger skada och kostnader Men

65 Möjligheterna till individuella ställningstaganden till PSA-testning av välinformerade män bör stärkas!

66 PSA-testning av symtomfria män och kontroller Män över 40 till 50 år som omfattas av definitionen för ärftlig högrisk rekommenderas regelbunden PSA-testning Övriga män under 50 år upplyses om att prostatacancer är mycket sällsynt i deras ålder och att prostatakontroll därför inte är motiverad Män med förväntad kvarvarande livstid under 10 år ska starkt avrådas från PSA-testning om det inte finns någon klinisk misstanke på prostatacancer. Män över 50 år med mer än 10 års förväntad kvarvarande livstid Vg vänd..

67 Socialstyrelsens nationella riktlinjer 2013 Information om PSA-test Män som tagit del av denna info ska inte förnekas PSA-test om inte orimligt Om PSA-prov För att kunna upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede fördelar och nackdelar Symtomfria män som inte tagit del av informationen ska inte testas

68 PSA-testning av symtomfria män och kontroller Många män PSA-testas årligen, vilket är meningslöst vid låga värden. Vi rekommenderar följande intervall för män som inte omfattas av definitionen för ärftlig högrisk: PSA < 1 µg/l: vart sjätte år. Män över 60 år utan hereditet med PSA < 1 µg/l avråds från ytterligare PSA-testning. PSA 1 3 µg/l: vartannat år.

69 Definition ärftlig prostatacancer: Män med två eller fler fall av prostatacancer i den nära släkten varav någon diagnostiserats före 75 års ålder samt konstaterad mutation i BRCA2

70 Uppföljning ärftlig prostatacancer: PSA < 1 µg/l: PSA vartannat år i primärvård PSA 1-1,9 µg/l: PSA årligen i primärvård PSA 2 µg/l: PSA och palpation vid urologmottagning varje år PSA 2 3 µg/l: biopsi för män < 50 år samt vid PSA-dubbleringstid < 2 år PSA 3 µg/l: biopsier.

71 Professor Henrik Grönberg STHLM3 Prostate Cancer Diagnostics May, 2013

72 Data from STHLM0 shows an ongoing unstructured screening in Stockholm De facto screening in Stockholm 130,000 PSA-test taken yearly (25% followup) 15% yearly increase in last 4 years 60% of all men aged has taken at least one PSA-test 50%+ of tested men older than 65 years More biopsies but not more cancers 7,000 biopsies conducted yearly and increasing 70% of all biopsies are negative 72

73 STHLM3 pågår just nu i Sthlm och män inbjudes att delta! STHLM3 Design PSA<1 Low risk of prostate cancer Testing is recommended in 6-10 years PSA<1 Men in Stockholm aged Normal risk of prostate cancer Testing is recommended in 2-4 years 1 PSA<3 and BBP<C PSA 1 Exclusion Prostate cancer diagnostic Best Biomarker Panel analysis Increased risk of prostate cancer Biopsy is recommended Best Biomarker Panel v1 90+ SNPs Plasma biomarkers Family history Total PSA Free PSA Intact PSA HK2 MSMB MIC-1 PSA 3 and/or BBP C 73

74 Prostatacancer - Riskkategorier Lokaliserad till prostatan Lågrisk (T1-T2 och GS 6 och PSA<10 ) Mellanrisk (T1-T2, GS 7och /eller PSA 10-20) Högrisk (T3-T4 och/eller GS 8-10 och/eller PSA >20)

75 BEHANDLING AV PROSTATACANCER Screen Catcher unregistered for 44 days. Lokaliserad Botande behandling möjlig, ofta inte nödvändig Lokalt avancerad Ofta botbar med kombinerad behandling Spridd Hormonbehandling

76 Bill-Axelsson et al, 2005 SPCG4 14,9% 9,6% 44% risk reduction, predominantly in high-risk pts

77 PC-death (all men) Cumulative incidence of prostate cancer death 0.6 Gray's test, P = 0.01 Probability Radical prostatectomy Watchful waiting SPCG4 15 år 20.7% 14.6% No. At Risk Bill-Axelsson et al New Engl J Med 364:18, % risk reduction, predominantly in high-risk pts Radical prostatectomy Watchful waiting Years

78 PC-death (Age < 65) Cumulative incidence of prostate cancer death In the subgroup < 65 year 0.6 Gray's test, P = RP, Age<65 Probability WW, Age<65 25,8% ,4% No. At Risk Years RP, Age< WW, Age<

79 Death from prostate cancer PIVOT Trial PSA detected TJ. Wilt et al; N Engl J Med 2012; 367: PIVOT

80 TJ. Wilt et al; N Engl J Med 2012; 367:

81 To treat or not to treat, that is the question

82 Prostatanytt PROSTATACANCERFÖRBUNDETS TIDSKRIFT Nr Årgång 11 ÖKA AKTIV MONITORERING av i första hand gruppen Mycket lågrisk PSA<10 GS 6 T1c Max 2 biopsier med Max 8 mm cancer xxx

83 Aktiv monitorering Vid lågrisk prostatacancer Ombiopsi för att utesluta allvarligare cancer Multimodal MR prostata? PSA var 3-6:e månad Palpation, ev TRUL, var 6-12:e månad Ombiosier vartannat år

84 KIRURGI Radikal prostatektomi

85 Uretrasfinkter Rikligt med blodkärl Prostata URINBLÅSA inbäddad bland blodkärl i ÄNDTARM bindväv i djupet Nerver till erektion

86 Aanastomos blåsa till urinrör Här satt prostata Stumpen av urinröret Urinblåsa

87 Robotassisterad laparoskopisk radikal prostatektomi

88 Radical prostatectomy - History Introduction of laparoscopy (keyhole sugery) 1992 Schuessler The worlds first Laparoscopic Radical Prostatectomy Technical difficulties led to prolonged operative time with increased morbidity

89 Robotkirurgi Militären i USA i början på 90-talet 1999 da Vinci, hjärtkirurgi Snabb utveckling i USA och några platser i Europa: (Heilbronn, Paris och Frankfurt, Stockholm) 2000 Binder Genomfördes den första Robot-assisterade Prostatacancer Operationen

90 Robotkirurgi Principen det är ingen robot! Datorassisterad mekanisk utrustning Återskapar mänsklig rörelse Ingen automatisk rörelse

91 EndoWrist

92 Tre-dimensionell bild och 10-gångers förstoring Utväxlade rörelser 5 cm 1 cm 2:1 till 5:1

93

94 Preparation in the year 2001 A 2-day cadaveric robotic laparoscopic training course with da Vinci A visit to Dr Binder in Frankfurt (actually after the first operation) Team A; The Console surgeron, Professor Wiklund with experience from ORP. Console surgeron and assisting surgeron had limited laparoscopicexperience.

95 In January 2002, Peter Wiklund performed the first Robot-assisted Laparoscopic Radical Prostatectomy in Scandinavia Stefan Carlsson MD PhD

96

97 Radical prostatectomies in Sweden Stefan Carlsson MD PhD

98 Radical prostatectomies in Sweden (NPCR) % RARP LAP RP % %

99 Robotkirurgi ger Bättre arbetsställning för kirurgen Kraftigt förstorad, tredimensionell bild Bättre rörlighet och precision för instrument Mindre blödning Kortare vårdtid Snabbare tidig rehabilitering Ingen taktil återkoppling, men visuell!! Längre bytestider mellan operationerna Högre kostnad: kr / op Men mycket billigare än strålning!!!

100 Förhoppningar: Minskad risk för urinläckage Större chans för återhämtning av erektionen Likvärdig möjlighet att bota En svensk jämförande studie (LAPPRO) utvärderar detta, men Det är svårt att studera! Svårt att skilja metoden från kirurgen!

101 Radikal prostatektomi Op-tid 2-3 tim Vårdtid 1-6 dagar KAD 1-2 veckor Sjukskriven 2-6 veckor Bestående impotens % Bestående inkontinens %

102 STRÅLBEHANDLING Brachyterapi - seeds, Brachyterapi (HDR) + Extern Extern enbart

103 Intern strålbehandling (brakyterapi) - Permanenta jodkorn vid lågriskcancer i liten prostata - Högdosrat iridium med extern STB vid högriskcancer

104 Intern strålbehandling (brakyterapi)

105

106

107 107 Extern strålbehandling

108 Extern strålbehandling 39 behandlingar under 8 veckor

109 Strålbehandling Varje dag i 5-8 veckor (extern) Ett dygn (Brachy=Seeds) Hormoner ger svettningar, värmevalln Bestående impotens % Inkontinens mindre vanligt, urin trängningar/blödningar vanligare Bestående avföringsläckage förekommer samt tarmblödningar

110 män upp till 15 års uppföljning, Artikel i BMJ 2014 Total dödlighet Prostata Cancer dödlighet

111 Stefan Carlsson MD PhD

112 Modifierad från, High dose rate brachytheraphy boost for localized prostate cancer, Wahlgren Livskvalitets utvärdering >5 år efter högdosratbrachyterapi.

113 ED Extern strålbehandling (N=69) Retropubisk RP (N=346) Robotassisterad RP (N=1011) Ingen ED Mild ED Måttlig ED Svår ED Figur 117. Graden av erektil dysfunktion (ED) ett år efter behandling för män med ingen ED före behandling (baslinjeundersökning). I gruppen externt strålbehandlade är de som fått neo-/adjuvant hormonbehandling exkluderade

114 NPCR Sthlm Gotland Procent Extern strålbehandling Retropubisk RP Robotassisterad RP Mild ED Moderat ED Allvarlig ED Figur 76. Graden av erektil dysfunktion (ED) ett år efter behandling för män med ingen ED före behandling (baslinjeundersökning).

115 NYA TRENDER vid behandling av prostatacancer Mindre överbehandling av lågrisk Mindre underbehandling av högrisk Den cancerspecifika dödligheten utan behandling är t.ex för en lokalt avancerad (T3) Gleason 7 tumör 52% efter endast 8 år uppföljning.

116 Tidigt upptäckt prostatacancer

117 Metastaserad prostatacancer Att beröva cancercellerna tillgång på testosteron är basen i all behandling av obotlig prostatacancer Nobelpris 1966: Charles Huggins för studier publicerade 1940

118

119 Biverkningar av kastrationsbehandling Osteoporos (efter 4 år 50%!!!) Riskfaktorer (hög ålder, rökning, tid frakturer, kortisonbeh låg vikt/bmi, långvarig kastrationsbehandling Bentäthetsmätning (DEXA) Med riskfaktorer efter 1 års beh Övriga efter 3 års beh Ny mätning efter 2-3 år beroende på T-värde Behandling Rökstopp, motion Vitamin D + kalcium vid bristande födointag

120 Biverkningar av kastrationsbehandling Osteoporos forts. Indikation för specifik behandling Kortisonbeh Tid osteoporosfraktur T värde < -2,5 1. Tabl alendronat 70 mg per vecka 2. Denosumab sc var 6:e mån 3. Zolendronsyra iv var 12.e månad Vit D + kalcium, t.ex Kalcipos D-forte överväg byte till bikalutamid el Estradurin

121 Uppföljning

122 Uppföljning

123 Uppföljning

124 Prostate cancer - process PIN Locally advanced Lymp h + CRPC Localiced PSA metastasis

125 Kastrationsresistent prostatacancer Vanligen 1-3 års överlevnad Cytostatika om gott AT, yngre än ca 80 år Nya läkemedel Strålbehandling mot skelettsmärtor Extern: Vanligen singeldos Isotop: Samarium (Quadramet ), radium (Alpharadin ) Nefrostomi, JJ-splint, KAD, TURP Anemi (skelettmetastaser): Blodtransfusioner

126 Prognos för antal nya prostatacancerfall i Stockholms län Alternativ 2 Baserat på faktisk incidens % +25% % % % år år år 85 år och äldre Totalt Baserat på: Befolkningsprognos från SCB 2011 års incidens är faktiskt antal cancerfall för Stockholms län För prognos för 202 ha medelvärde för prostata-cancerincidens för perioden använts. I och med att en tydlig trend ej kan utläsas från det senaste decenniet görs en antagande om att incidensen per män är konstant framåt Åldrar under 45 år har inte inkluderat p.g.a. mycket låg incidens, som endast har marginell påverkan på helhetsprognosen Källor: Socialstyrelsens statistikdatabas, utdrag & Statistiska Centralbyrån, Befolkningsprognos för Stockholms län Stefan Carlsson Överläkare Md PhD

127 Cytostatika vid kastrationsresistent prostatacancer Taxotere = docetaxel KEES peroral behandling Ketokonazol Etoposid Estramustin Sendoxan Jevtana = cabazitaxel

128 Chemotherapy treatment intensity 40 % 0 % Population-based study on use of chemotherapy in men with castration resistant prostate cancer Ingela Franck Lissbrant Procent män som dör av prostata som erhöll kemoterapi före sin död i olika delar av Sverige Stefan Carlsson Överläkare Md PhD

129 Stefan Carlsson Överläkare MD PhD

130 Nya, bra men mycket dyra behandlingar Blockerar androgensyntes Abirateron Blockerar androgenreceptor & -signalering Enzalutamid Cytostatikum Radionukleid med alfastrålning Xofigo

131 Framtidens behandling av CRPC Tasquinimod Enzal u- tamid Jevtana Zytiga Denosumab Alpharadin TAK- 700 Dasatinib OGX- 011 Lenali d- omid Atrasetan Hur långt kan vi nå och hur når vi bäst effekt för patienten? Sipuleucel-T Prostavac Ipilumumab?

132 Viss - medicinskt och administrativt stöd för primärvården :59 Prostatacancer Vårdnivå/remiss Allmänläkare Primär utredning, därefter remiss till urolog för diagnostik Kontroll av patienter i stabilt läge efter remiss med riktlinjer för uppföljning Palliativ vård av patienter med avancerad prostatcancer, se SAH/ASIH/PAH nedan Remiss till urolog på sjukhusklinik Diagnos TRUL och mellannålsbiopsi av urolog vid öppenvård/sjukhus (alternativt av röntgenläkare öppenvård/sjukhus) Behandling Kontroll av behandlingseffekt. Eventuellt återremiss till urologisk öppenvårdsmottagning eller primärvård Vård av patienter med manifesta eller hotande komplikationer Remiss för bedömning vid: Malignitetsmisstänkt palpationsfynd eller PSA över åtgärdsgränsen (se nedan) Misstanke om spridd sjukdom (skelettsmärta, allmänna malignitetstecken). Remiss för skelettscintigrafi samtidigt som urologremiss skrivs. Om patienten har uttalade symtom kan endokrin behandling insättas i väntan på bedömning efter telefonkontakt med urolog Symtomprogress/komplikationer, återremiss till urolog, alternativt insättande av endokrin behandling efter samråd med urolog Remissinnehåll Anamnes inklusive aktuell medicinering Palpationsfynd TM-lista (om patienten uppger miktionssymtom) IPSS-formulär (om patienten uppger miktionssymtom) S-kreatinin PSA/PSA-kvot (kan även tas efter palpation av prostata) Resturin om det finns misstanke om urinretention Sida 1 av 14

133 Tack!

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Prostatacancer Nationellt vårdprogram Kortversion för allmänläkare

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Prostatacancer Nationellt vårdprogram Kortversion för allmänläkare Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Prostatacancer Nationellt vårdprogram Kortversion för allmänläkare April 2014 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Indikationer för utredning

Läs mer

Prostatacancer Nationellt vårdprogram Kortversion för allmänläkare uppdaterad april 2015

Prostatacancer Nationellt vårdprogram Kortversion för allmänläkare uppdaterad april 2015 Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Prostatacancer Nationellt vårdprogram Kortversion för allmänläkare uppdaterad april 2015 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Indikationer

Läs mer

Allmänläkarens roll för patienter med prostatacancer

Allmänläkarens roll för patienter med prostatacancer Allmänläkarens roll för patienter med prostatacancer Utdrag ur Södra sjukvårdsregionens vårdprogram för prostatacancer år 2008. Vårdprogrammet kan i sin helhet hämtas via www.ocsyd.se eller beställas från

Läs mer

Hur vanligt är det med prostatacancer?

Hur vanligt är det med prostatacancer? PROSTATACANCER Hur vanligt är det med prostatacancer? Ålder Cancer 20 30 30 40 40 50 50 60 70 80 2% 29% 32% 55% 64% Sakr et al. In Vivo 1994; 8: 439-43. Prostatacancer i Sverige Nya fall 9263 1 nytt fall

Läs mer

Prostatacancer. Nationellt vårdprogram kortversion för allmänläkare Kortversion 1.2

Prostatacancer. Nationellt vårdprogram kortversion för allmänläkare Kortversion 1.2 Prostatacancer Nationellt vårdprogram kortversion för allmänläkare 2017-02-28 Kortversion 1.2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Indikationer för utredning symtom... 3 3. PSA-testning av symtomfria män... 3

Läs mer

PROSTATACANCER. Johan Stranne Docent/Överläkare 17/11-2015. SK-kurs Uroradiologi Prostatacancer

PROSTATACANCER. Johan Stranne Docent/Överläkare 17/11-2015. SK-kurs Uroradiologi Prostatacancer PROSTATACANCER 17/11-2015 SK-kurs Uroradiologi Disposition Bakgrund hur vanligt? hur farligt? Diagnostik vad gör vi Lokaliserad PC diagnos kurativ behandling postoperativa komplikationer Avancerad PC komplikationer

Läs mer

Prostatacancer och Nationella vårdprogrammet

Prostatacancer och Nationella vårdprogrammet Prostatacancer och Nationella vårdprogrammet Equalis användarmöte i Endokrinologi 21-22 september 2015 Charlotte Becker Inledning Bakgrund Nationella Riktlinjer Nationella Vårdprogrammet Incidens och mortalitet

Läs mer

SVF Urologisk cancer. Henrik Kjölhede Överläkare, med. dr. Kirurgkliniken, CLV

SVF Urologisk cancer. Henrik Kjölhede Överläkare, med. dr. Kirurgkliniken, CLV SVF Urologisk cancer Henrik Kjölhede Överläkare, med. dr. Kirurgkliniken, CLV Fem olika SVF:er Prostatacancer (10 000) Urotelial cancer (2 500) Njurcancer (1 000) Testikelcancer (500) Peniscancer (150)

Läs mer

Om PSA-prov för att upptäcka tidig prostatacancer

Om PSA-prov för att upptäcka tidig prostatacancer Om PSA-prov för att upptäcka tidig prostatacancer Information från Socialstyrelsen i samarbete med: Sveriges Kommuner och Landsting Sjukvårdsrådgivningen Svensk Urologisk Förening Svensk Onkologisk Förening

Läs mer

Om PSA-prov. För att kunna upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede. - Fördelar och nackdelar

Om PSA-prov. För att kunna upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede. - Fördelar och nackdelar Om PSA-prov För att kunna upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede - Fördelar och nackdelar Information från Socialstyrelsen Mars 2010. Detta är en uppdatera version av den som utkom 2007. Uppdateringen

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Norra regionen

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Norra regionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 211 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Norra regionen November 212 Prostatacancer Regional kvalitetsrapport

Läs mer

Anatomi Prostatan är en del av de manliga könsorganen. Den bidrar till produktion (cirka 20 %) och lagring av sädesvätska. Den är normalt ungefär tre

Anatomi Prostatan är en del av de manliga könsorganen. Den bidrar till produktion (cirka 20 %) och lagring av sädesvätska. Den är normalt ungefär tre Sarah Mahboba Anatomi Prostatan är en del av de manliga könsorganen. Den bidrar till produktion (cirka 20 %) och lagring av sädesvätska. Den är normalt ungefär tre centimeter lång och väger 20 gram. Den

Läs mer

Om PSA-prov. för att kunna upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede fördelar och nackdelar

Om PSA-prov. för att kunna upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede fördelar och nackdelar Om PSA-prov för att kunna upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede fördelar och nackdelar Information från Socialstyrelsen: April 2010. Detta är en uppdaterad version av den broschyr som utkom 2007.

Läs mer

Prostatacancer Andreas Nilsson

Prostatacancer Andreas Nilsson Prostatacancer Andreas Nilsson Prostatacancer t mångfacetterad symtomatologi och behandling Riskfaktorer för prostatacancer Hög ålder Ärftlighet Geografisk och etnisk tillhörighet Västerländskt levnadssätt

Läs mer

Urologi en introduktion

Urologi en introduktion Urologi en introduktion Per-Uno Malmström, Professor, överläkare Anna Bill-Axelson, docent, överläkare Urologiska kliniken Akademiska sjukhuset Uppsala Vad är urologi? Läran om urinorganen och manliga

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Sydöstra regionen

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Sydöstra regionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 212 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Sydöstra regionen November 213 Prostatacancer Regional kvalitetsrapport

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Prostatacancer. Beskrivning av standardiserat vårdförlopp

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Prostatacancer. Beskrivning av standardiserat vårdförlopp Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Prostatacancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp December 2015 Versionshantering Datum Beskrivning av förändring 2014-12-17

Läs mer

Tentamen VT09 Fråga A Kodnr:

Tentamen VT09 Fråga A Kodnr: 1 En 62-årig man, frisk i övrigt, aldrig tidigare opererad, söker dig på vårdcentralen för försämrad vattenkastning. Patienten har haft besvär som accentuerats de senaste åren, och består av följande komponenter:

Läs mer

Prostatascreening. Ove Andrén

Prostatascreening. Ove Andrén Prostatascreening Ove Andrén Verksamhetschef, Professor Urologkliniken Universitetssjukhuset Örebro Ordförande Nationella Vårdprogramsgruppen för prostatacancer 1 Definition av screening Systematisk undersökning

Läs mer

Överbehandling av prostatacancer diskuteras mycket.

Överbehandling av prostatacancer diskuteras mycket. Äldre män underbehandlas Ny svensk studie visar att många äldre män med högrisk för prostatacancer underbehandlas. Men skillnaderna är stora regionalt. Ola Bratt, docent i urologi vid Lunds universitet

Läs mer

Prostatacancer - mannens vanligaste cancerform

Prostatacancer - mannens vanligaste cancerform Prostatacancer - mannens vanligaste cancerform Varje år drabbas mer än en halv miljon män i världen av prostatacancer. Bara i Sverige räknar man med att 7-9 000 män i år kommer att insjukna. Det gör prostatacancer

Läs mer

Frågor och svar om prostatacancer och Zytiga (abiraterone)

Frågor och svar om prostatacancer och Zytiga (abiraterone) Frågor och svar om prostatacancer och Zytiga (abiraterone) Vad är prostatacancer? Prostatacancer uppstår när det bildas cancerceller i prostatans vävnader. Prostatacancer är ofta en långsamt växande cancer

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Uppsala-Örebroregionen

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Uppsala-Örebroregionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 211 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Uppsala-Örebroregionen November 212 Prostatacancer Regional kvalitetsrapport

Läs mer

CRF för SAMS 2.1.1. Version 140309

CRF för SAMS 2.1.1. Version 140309 CRF för SAMS 2.1.1 CRF vid inklusion Version 140309 1a) Inklusion SAMS-ObsQoL Används vid ett tillfälle, när patienten inkluderas. Efter inklusion ska även CRF2 fyllas i. 1b) Inklusion SAMS-FU med randomisering

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Norra regionen

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Norra regionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 212 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Norra regionen November 213 Prostatacancer Regional kvalitetsrapport

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Uppsala-Örebroregionen

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Uppsala-Örebroregionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 212 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Uppsala-Örebroregionen November 213 Prostatacancer Regional kvalitetsrapport

Läs mer

Ett konstigt PSA prov

Ett konstigt PSA prov Ett konstigt PSA prov EQUALIS Endokrinologi 27 Sept 2011 Martin Carlsson, klin kem Kalmar Prostatacancer i Sverige Prostatacancer är den vanligaste cancersjukdomen hos svenska män. (2009: 36 % av alla

Läs mer

På ProLiv Västs kvartalsmöte i maj hade föreningen

På ProLiv Västs kvartalsmöte i maj hade föreningen Nyheter inom prostatacancerforskningen På ProLiv Västs kvartalsmöte i maj hade föreningen besök av professor Jan-Erik Damber från Sahlgrenska Universitetssjukhuset som föreläste om nyheter inom prostatacancerforskningen.

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Prostatacancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Prostatacancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Prostatacancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp December 2014 Versionshantering Datum Beskrivning av förändring 2014-12-17

Läs mer

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2013. Stockholm-Gotland

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2013. Stockholm-Gotland Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 213 Stockholm-Gotland September 214 Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret

Läs mer

Prostatacancer. Prostatacancer. Vanligaste cancern hos män fler än 10000 fall/år i Sverige

Prostatacancer. Prostatacancer. Vanligaste cancern hos män fler än 10000 fall/år i Sverige Prostatacancer Prostatacancer Prostatacancer Prostatacancer - Incidens Vanligaste cancern hos män fler än 10000 fall/år i Sverige Åldrande mannens cancer men kan förekomma i medelåldern - finns hos 80%

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2010 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Norra regionen

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2010 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Norra regionen Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2010 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Norra regionen Maj

Läs mer

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2015. Norra regionen

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2015. Norra regionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 215 Norra regionen Maj 216 Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 215 Norra

Läs mer

CRF för SAMS 2.1.1. Version 150827

CRF för SAMS 2.1.1. Version 150827 CRF för SAMS 2.1.1 CRF vid inklusion Version 150827 1a) Inklusion SAMS-ObsQoL Används vid ett tillfälle, när patienten inkluderas. Efter inklusion ska även CRF2 fyllas i. 1b) Inklusion SAMS-FU med randomisering

Läs mer

Om PSA-prov. För att kunna upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede fördelar och nackdelar

Om PSA-prov. För att kunna upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede fördelar och nackdelar Om PSA-prov För att kunna upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede fördelar och nackdelar Information från Socialstyrelsen Augusti 2014. Detta är en uppdaterad version av de broschyrer som utkom 2007

Läs mer

Årsrapport 2013 för (RMPG) urologi. 1. Utvecklingstendenser. Organisatoriska. Incidens. Nya metoder i opererande verksamhet.

Årsrapport 2013 för (RMPG) urologi. 1. Utvecklingstendenser. Organisatoriska. Incidens. Nya metoder i opererande verksamhet. Årsrapport 213 för (RMPG) urologi Sammansättning av RMPG: tre ledamöter från varje landsting samt ev akademisk företrädare från hälsouniversitetet utgör RMPG. Utöver detta finns ett arbetsutskott bestående

Läs mer

Bone Scan Index (BSI) med skelettscintigrafi. Mariana Reza, MD, PhD Klinisk fysiologi och nuklearmedicin, SUS Malmö och LU Lund

Bone Scan Index (BSI) med skelettscintigrafi. Mariana Reza, MD, PhD Klinisk fysiologi och nuklearmedicin, SUS Malmö och LU Lund Bone Scan Index (BSI) med skelettscintigrafi Mariana Reza, MD, PhD Klinisk fysiologi och nuklearmedicin, SUS Malmö och LU Lund Syftet med forskningsprojekt om BSI hos patienter med prostatacancer (PC)

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2014

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2014 Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 14 September 15 Regionalt cancercentrum, Uppsala Örebro Akademiska

Läs mer

Årets andra kvartalsmöte var på ProLiv Västs

Årets andra kvartalsmöte var på ProLiv Västs Nya grepp inom prostatacancervården Årets andra kvartalsmöte var på ProLiv Västs hemmaarena Dalheimers Hus. Som föreläsare hade vi bjudit in professor Jan-Erik Damber. Det var ett välbesökt möte, cirka

Läs mer

Docent Ola Bratt Urologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund 2005-12-08

Docent Ola Bratt Urologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund 2005-12-08 Verksamhetsområde Urologi Om blodprovet PSA för att upptäcka tidig prostatacancer Docent Ola Bratt Urologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund 2005-12-08 Ska friska män låta kontrollera sin prostatakörtel?

Läs mer

Modern prostatacancerbehandling. en föreläsning på ProLiv Västs medlemsmöte den 19 maj

Modern prostatacancerbehandling. en föreläsning på ProLiv Västs medlemsmöte den 19 maj Modern prostatacancerbehandling en föreläsning på ProLiv Västs medlemsmöte den 19 maj Lördagen den 19 maj var det dags för ProLiv Västs andra kvartalsmöte 2012. Som föreläsare hade vi bjudit in överläkaren

Läs mer

Nedre urinvägssymtom (LUTS) i primärvården. Patientfall

Nedre urinvägssymtom (LUTS) i primärvården. Patientfall Nedre urinvägssymtom (LUTS) i primärvården Patientfall Detta är en fallbaserad diskussion som har målet att ge kunskap om Orsaker till miktionsbesvär Utredning av miktionsbesvär i primärvård Behandling

Läs mer

Prostatacancer. Kapitelnamn 107

Prostatacancer. Kapitelnamn 107 Kapitelnamn 107 Prostatacancer Ungefär 90 000 män som lever i Sverige har fått diagnosen prostatacancer. Av alla män som avlider under ett år dör nästan var tjugonde i denna sjukdom. Fortfarande får alltför

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Sydöstra regionen

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Sydöstra regionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 211 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Sydöstra regionen November 212 Prostatacancer Regional kvalitetsrapport

Läs mer

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2015. Stockholm-Gotland

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2015. Stockholm-Gotland Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 215 Stockholm-Gotland Maj 216 Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 215 Stockholm-Gotland

Läs mer

Regionala tillämpningar för region Stockholm Gotland av nationellt vårdprogram för Prostatacancer

Regionala tillämpningar för region Stockholm Gotland av nationellt vårdprogram för Prostatacancer Regionala tillämpningar för region Stockholm Gotland av nationellt vårdprogram för Prostatacancer Versionshantering Datum Beskrivning av förändring 2014-12-10 Första utkast Tillämpningarna är utarbetade

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för Södra regionen. Maj Nationella prostatacancerregistret (NPCR)

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för Södra regionen. Maj Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för 2016 Maj 2017 Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Regionalt cancercentrum, Uppsala Örebro Akademiska sjukhuset SE-751 85 UPPSALA PROSTATACANCER - REGIONAL

Läs mer

Urologifrågor, 15 poäng

Urologifrågor, 15 poäng HT-06 C Urologifrågor, 15 poäng C1 Du tjänstgör som AT-läkare på en vårdcentral i en förort till Stockholm. På fredag eftermiddag söker en 72 år gammal man. Han är tidigare opererad för appendicit. Han

Läs mer

FRÅGOR OCH SVAR OM ZYTIGA (abiraterone) 2011 09 12

FRÅGOR OCH SVAR OM ZYTIGA (abiraterone) 2011 09 12 FRÅGOR OCH SVAR OM ZYTIGA (abiraterone) 2011 09 12 FÖR EXTERN ANVÄNDNING (F&S om ZYTIGA är endast avsedd för media) Vad är prostatacancer? Prostatacancer uppstår när det bildas cancerceller i prostatans

Läs mer

Prevention Primär prevention. Transteoretiska modellen, TTM The transtheoretical model of behaviour change, Prochaska & DiClemente 1983

Prevention Primär prevention. Transteoretiska modellen, TTM The transtheoretical model of behaviour change, Prochaska & DiClemente 1983 Prevention Primär prevention Förhindra uppkomsten av cancer Sekundär prevention Tidig upptäckt Tertiär prevention Minska risken för komplikationer och död vid manifest sjukdom t.ex. adjuvant behandling,

Läs mer

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2014. Stockholm-Gotland

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2014. Stockholm-Gotland Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 214 Stockholm-Gotland Oktober 215 Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 214

Läs mer

Samtidig förekomst av prostatacancer och rektalcancer hos män -en studie i MR av lilla bäckenet

Samtidig förekomst av prostatacancer och rektalcancer hos män -en studie i MR av lilla bäckenet Samtidig förekomst av prostatacancer och rektalcancer hos män -en studie i MR av lilla bäckenet ST-läkare Röntgenkliniken Karolinska Universitetssjukhuset Solna margret.sturludottir@karolinska.se Röntgenveckan

Läs mer

Målbeskrivning för urologi, Läkarutbildningen vid Lunds universitet, termin 8

Målbeskrivning för urologi, Läkarutbildningen vid Lunds universitet, termin 8 Målbeskrivning för urologi, Läkarutbildningen vid Lunds universitet, termin 8 Område Teoretiska kunskaper Praktisk handläggning Undervisningsmoment Examination Övergripande lärandemål Epidemiologi och

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Södra regionen

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Södra regionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 211 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Södra regionen November 212 Prostatacancer Regional kvalitetsrapport

Läs mer

Är tiden mogen för allmän screening för prostatacancer?

Är tiden mogen för allmän screening för prostatacancer? 1 Är tiden mogen för allmän screening för prostatacancer? På vårt kvartalsmöte strax före sommaren hade vi besök av professor Jonas Hugosson som föreläsare. Jonas Hugosson är urolog vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Läs mer

Aktuellt inom hormonbehandling av prostatacancer Professsor Jan-Erik Damber, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Föreläsning på kvartalsmöte 2005-12-03

Aktuellt inom hormonbehandling av prostatacancer Professsor Jan-Erik Damber, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Föreläsning på kvartalsmöte 2005-12-03 Aktuellt inom hormonbehandling av prostatacancer Professsor Jan-Erik Damber, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Föreläsning på kvartalsmöte 2005-12-03 Professor Jan-Erik Damber talade om vad som är aktuellt

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2013

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2013 Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 213 September 214 Regionalt cancercentrum, Uppsala Örebro

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2010 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Stockholm/Gotlandsregionen

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2010 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Stockholm/Gotlandsregionen Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2010 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Stockholm/Gotlandsregionen

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för Västra regionen. Maj Nationella prostatacancerregistret (NPCR)

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för Västra regionen. Maj Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för 2016 Maj 2017 Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Regionalt cancercentrum, Uppsala Örebro Akademiska sjukhuset SE-751 85 UPPSALA PROSTATACANCER - REGIONAL

Läs mer

Prostatacancer. Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR)

Prostatacancer. Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Prostatacancer Nationell kvalitetsrapport för diagnosår från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) November 12 Regionalt

Läs mer

Centrala rekommendationer och konsekvenser. Tjock- och ändtarmscancer

Centrala rekommendationer och konsekvenser. Tjock- och ändtarmscancer Centrala rekommendationer och konsekvenser Tjock- och ändtarmscancer Tjock- och ändtarmscancer Områden Diagnostik, Lars Påhlman Kirurgi, Gudrun Lindmark Strålbehandling, Bengt Glimelius Läkemedelsbehandling,

Läs mer

Program. Bilddiagnostik vid prostatacancer PSMA PET for staging and restaging of. Validering av Bone Scan Index Bone Scan Index med skelettscintigrafi

Program. Bilddiagnostik vid prostatacancer PSMA PET for staging and restaging of. Validering av Bone Scan Index Bone Scan Index med skelettscintigrafi Program Bilddiagnostik vid prostatacancer PSMA PET for staging and restaging of prostate cancer Monte-Carlo Validering av Bone Scan Index Bone Scan Index med skelettscintigrafi Bone Scan Index med PET-CT

Läs mer

PROSTATACANCERSCREENING

PROSTATACANCERSCREENING Överdiagnostik vid PROSTATACANCERSCREENING - riskfaktorer och förbättringsområden Prostatacancer är den vanligaste cancerformen i Sverige. Varje år får ca 9000 män diagnosen. Sverige har dessutom en av

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Prostatacancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Prostatacancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Prostatacancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp December 2015 Versionshantering Datum Beskrivning av förändring 2014-12-17

Läs mer

Onkologi. Henning Karlsson Akademiska universitetssjukhuset Uppsala universitet

Onkologi. Henning Karlsson Akademiska universitetssjukhuset Uppsala universitet Onkologi Henning Karlsson Akademiska universitetssjukhuset Uppsala universitet 2017-10-10 Onkologi Onkos = klump Logos = lära Cancer Epidemiologi statistik Patofysiologi vad är cancer? Symptom Diagnos

Läs mer

Handläggning av avvikande PSA-värden vid Lina Hage Vårdcentral

Handläggning av avvikande PSA-värden vid Lina Hage Vårdcentral ST-projekt VESTA Handläggning av avvikande PSA-värden vid Lina Hage Vårdcentral Elena Sandgren, ST-läkare, Lina Hage Vc VESTA Södra programmet 2013 Klinisk handledare: Predrag Stojsic, spec. i allmänmedicin,

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Prostatacancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Prostatacancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Prostatacancer Beskrivning av standardiserat vårdförlopp December 2016 Versionshantering Datum Beskrivning av förändring 2014-12-17

Läs mer

LUTS HOS MÄN I PRIMÄRVÅRDEN. Georgios Daouacher medicinsk ledningsansvarig Urologsektionen Centralsjukhuset I Karlstad

LUTS HOS MÄN I PRIMÄRVÅRDEN. Georgios Daouacher medicinsk ledningsansvarig Urologsektionen Centralsjukhuset I Karlstad LUTS HOS MÄN I PRIMÄRVÅRDEN Georgios Daouacher medicinsk ledningsansvarig Urologsektionen Centralsjukhuset I Karlstad Orsaker till LUTS Utredning av LUTS patienter I primärvården Behandling När ska man

Läs mer

Årsrapport 2014 RMPG urologi inom Sydöstra sjukvårdsregionen

Årsrapport 2014 RMPG urologi inom Sydöstra sjukvårdsregionen 2015-03-20 Dnr... Årsrapport 2014 RMPG urologi inom Sydöstra sjukvårdsregionen Sammansättning av RMPG: tre ledamöter från varje region/landsting samt ev. akademisk företrädare från hälsouniversitetet utgör

Läs mer

Står du inför prostatacancer?

Står du inför prostatacancer? Teknologin som gör detta möjligt: da Vinci kirurgisystem Din läkare ingår bland det växande antal kirurger över hela jorden som erbjuder da Vinci-kirurgi för en rad komplicerade tillstånd. da Vinci kirurgisystem

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2010 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Västra regionen

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2010 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Västra regionen Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2010 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Västra regionen

Läs mer

Sjukdomens progress är mycket långsam och en uppföljning av prostatacancerdöd kommer att ta mellan cirka 10 och 15 år. 38 onkologi i sverige nr 4 14

Sjukdomens progress är mycket långsam och en uppföljning av prostatacancerdöd kommer att ta mellan cirka 10 och 15 år. 38 onkologi i sverige nr 4 14 Sjukdomens progress är mycket långsam och en uppföljning av prostatacancerdöd kommer att ta mellan cirka 1 och 15 år. 38 onkologi i sverige nr 4 14 I avsaknad av jämförande studier mellan kirurgi och strålning

Läs mer

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2013. Norra regionen

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2013. Norra regionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 213 Norra regionen September 214 Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 213

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Västra regionen

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Västra regionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 212 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Västra regionen November 213 Prostatacancer Regional kvalitetsrapport

Läs mer

Hur mår min cancerpatient?

Hur mår min cancerpatient? Hur mår min cancerpatient? Marcela Ewing Specialist allmänmedicin/onkologi Regionalt cancercentrum väst Göteborg Disposition Hur mår patienten : - före diagnosen - cancerbeskedet - under behandlingen -

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Södra regionen

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Södra regionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 212 från Nationella prostatacancerregistret (NPCR) Södra regionen November 213 Prostatacancer Regional kvalitetsrapport

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Stockholm-Gotland

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Stockholm-Gotland Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 211 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Stockholm-Gotland November 212 Prostatacancer Regional kvalitetsrapport

Läs mer

Kliniska indikationer: När används PET/CT resp SPECT/CT? Peter Gjertsson Klinisk Fysiologi Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Kliniska indikationer: När används PET/CT resp SPECT/CT? Peter Gjertsson Klinisk Fysiologi Sahlgrenska Universitetssjukhuset Kliniska indikationer: När används PET/CT resp SPECT/CT? Peter Gjertsson Klinisk Fysiologi Sahlgrenska Universitetssjukhuset PET/CT Innehåll Vanligaste onkologiska indikationerna Inflammation och infektion

Läs mer

Prostatacancerförbundet Yttrande över Socialstyrelsens förslag till nya anvisningar om PSA-prov för Prostatacancer.

Prostatacancerförbundet Yttrande över Socialstyrelsens förslag till nya anvisningar om PSA-prov för Prostatacancer. Prostatacancerförbundet 2009-11-02 Socialstyrelsen Yttrande över Socialstyrelsens förslag till nya anvisningar om PSA-prov för Prostatacancer. 1. Allmänt Prostatacancerförbundet uppskattar att förbundet

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Bilaga 1: NULÄGES- ANALYS

Verksamhetsplan 2014 Bilaga 1: NULÄGES- ANALYS 2014 01 20 Verksamhetsplan 2014 Bilaga 1: NULÄGES- ANALYS 1. Antal föreningarna, Den 1 januari hade de 26 patientföreningarna 8 200. Målet för helåret 2013 var att nå 8 000 och det målet överträffades

Läs mer

Äldre kvinnor och bröstcancer

Äldre kvinnor och bröstcancer Äldre kvinnor och bröstcancer Det finns 674 000 kvinnor som är 70 år eller äldre i Sverige. Varje år får runt 2 330 kvinnor över 70 år diagnosen bröstcancer, det är 45 kvinnor i veckan. De får sin bröstcancer

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Stockholm-Gotland

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Stockholm-Gotland Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 212 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Stockholm-Gotland November 213 Prostatacancer Regional kvalitetsrapport

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Prostatacancer Nationellt vårdprogram

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Prostatacancer Nationellt vårdprogram Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Prostatacancer Nationellt vårdprogram April 2014 Versionshantering Datum Beskrivning av förändring 2014-04-15 Fastställd version,

Läs mer

Malignitetsutredning. Paul Hannah, urolog

Malignitetsutredning. Paul Hannah, urolog Maignitetsutredning Pau Hannah, uroog Innehå Prostatacancer Båscancer Njurcancer / (njurbäckencancer) Testikecancer Peniscancer Prostatacancer Den vanigaste cancern hos män Wordwide 670,000 new PCa cases/year

Läs mer

Information om screeningstudie gällande prostatacancer GÖTEBORG 2- STUDIEN PROSTATACANCERSTUDIE

Information om screeningstudie gällande prostatacancer GÖTEBORG 2- STUDIEN PROSTATACANCERSTUDIE PROSTATACANCERSTUDIE Information om screeningstudie gällande prostatacancer GÖTEBORG 2- STUDIEN Avdelningen för urologi Sahlgrenska akademin Göteborgs universitet Hemsida: www.g2screening.se E-post:g2@gu.se

Läs mer

Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen. Prostatacancer. Regional nulägesbeskrivning Standardiserat vårdförlopp

Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen. Prostatacancer. Regional nulägesbeskrivning Standardiserat vårdförlopp Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Prostatacancer Regional nulägesbeskrivning Standardiserat vårdförlopp Augusti 2015 Innehållsförteckning 1. inledning... 1 2. Patientgruppens epidemologi... 1 2.1

Läs mer

Prostate cancer. National quality report for the year of diagnosis 2010 from the National Prostate Cancer Register (NPCR)

Prostate cancer. National quality report for the year of diagnosis 2010 from the National Prostate Cancer Register (NPCR) Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Prostate cancer National quality report for the year of diagnosis 10 from the National Prostate Cancer Register (NPCR) May

Läs mer

Årsrapport 2012 (RMPG) urologi

Årsrapport 2012 (RMPG) urologi Årsrapport 2012 (RMPG) urologi Sammansättning av RMPG: tre ledamöter från varje landsting samt ev akademisk företrädare från hälsouniversitetet utgör RMPG. Utöver detta finns ett arbetsutskott bestående

Läs mer

Måndagen den 5 mars anordnade ProLiv

Måndagen den 5 mars anordnade ProLiv Behandling av avancerad prostatacancer Måndagen den 5 mars anordnade ProLiv Väst två föreläsningar på Handelshögskolan i Göteborg om behandling av avancerad prostatacancer. Inbjudna som föreläsare var

Läs mer

På kvartalsmötet i november hade ProLiv Väst

På kvartalsmötet i november hade ProLiv Väst Prostatacancer en överblick På kvartalsmötet i november hade ProLiv Väst bjudit in överläkare Ola Bratt som föreläsare. Rubriken för hans föreläsning var Prostatacancer en överblick. Ola Bratt kommer ursprungligen

Läs mer

Primärvård och Urologi

Primärvård och Urologi Hälso- och sjukvård Dokumentnamn: Version: Dokumenttyp: Länsgemensam 2.0 Vårdöverenskommelse vårdöverenskommelse Primärvård och Urologi Utfärdande förvaltning: Sökord: Giltig fr.o.m. Hälso- och sjukvård

Läs mer

prostatacancer 60 onkologi i sverige nr 3 17

prostatacancer 60 onkologi i sverige nr 3 17 prostatacancer 6 onkologi i sverige nr 3 17 Olika biverkningar av behandlingar vid PROSTATACANCER ännu saknas kunskap om biverkningarna på lång sikt Behandlingsalternativen för prostatacancer har olika

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Västra regionen

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Västra regionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 211 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Västra regionen November 212 Prostatacancer Regional kvalitetsrapport

Läs mer

Fakta om GIST (gastrointestinala stromacellstumörer) sjukdom och behandling

Fakta om GIST (gastrointestinala stromacellstumörer) sjukdom och behandling Fakta om GIST (gastrointestinala stromacellstumörer) sjukdom och behandling GIST en ovanlig magtumör GIST (gastrointestinala stromacellstumörer) är en ovanlig form av cancer i mag-tarmkanalen. I Sverige

Läs mer

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2014. Västra regionen

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2014. Västra regionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 214 Västra regionen Oktober 215 Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 214

Läs mer

Kolorektal cancer. Man ska inte ha blod i avföringen eller anemi utan att veta varför!

Kolorektal cancer. Man ska inte ha blod i avföringen eller anemi utan att veta varför! Kolorektal cancer Man ska inte ha blod i avföringen eller anemi utan att veta varför! 6100 fall av CRC/år i Sverige 3:e vanligaste cancerformen Kolorektal cancer Colon - rectum (15 cm från anus) Biologiskt

Läs mer

som palliativ behandling till personer med skelettmetastaserad kastrationsresistent

som palliativ behandling till personer med skelettmetastaserad kastrationsresistent Rättelseblad 2015-12-10 Dnr 25819/2014 1(5) Kunskapsstyrning Lena Hansson lena.hansson@socialstyrelsen.se Rättelseblad ändtarmscancervård - Stöd för styrning och ledning (artikelnr 2014-4-2) På sid 51,

Läs mer

Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset Symtomgivande Karotisstenos Naturalförloppet vid symptomgivande karotisstenos Results: There were

Läs mer

Robotkirurgi vid operation för prostatacancer

Robotkirurgi vid operation för prostatacancer Detta är ett svar från SBU:s Upplysningstjänst 27 februari 2009. SBU:s Upplysningstjänst svarar på avgränsade medicinska frågor. Svaret bygger inte på en systematisk litteraturöversikt, varför resultaten

Läs mer

Livmoderhalscancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp

Livmoderhalscancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Ett samarbete i Västra sjukvårdsregionen Livmoderhalscancer Regional nulägesbeskrivning VGR Standardiserat vårdförlopp Processägare Karin Bergmark och Pär Hellberg Februari 2017 Innehållsförteckning 1.

Läs mer