PROSTATACANCER Stockholms Allmänläkardag Torsdagen den 6 November

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROSTATACANCER Stockholms Allmänläkardag Torsdagen den 6 November"

Transkript

1 PROSTATACANCER Stockholms Allmänläkardag Torsdagen den 6 November Stefan Carlsson Öl MD PhD Karolinska Universitetssjukhuset Processledare Prostatacancer vid RCC

2 PSA-testning eller inte? Om du vore en 50-årig man utan symtom eller prostatacancer i Om PSA-prov För att kunna upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede fördelar och nackdelar släkten, skulle du då ha velat PSAtesta dig efter att ha läst Socialstyrelsens broschyr?

3 Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Prostatacancer Nationellt vårdprogram April 2014

4 Åldersfördelning vid diagnos och död av PrCa

5 Antal nya fall av prostatacancer i Sverige

6

7 Varför ökade PrCa så kraftigt? Ökad diagnostik, framför allt PSA Fler äldre män (Dubbelt så många 80+ idag jämfört med 1980) Liten egentlig ökning av sjukdomen

8 Prostate cancer from a Swedish perspective 17% risk of diagnosed with prostate cancer 1 / 6 (8% pre-psa era) Mortality 2.5 3%

9 Hur många dör av PrCa? Vanligaste cancer-relaterade dödsorsaken hos män i Sverige 5% av svenska män dör av PrCa / år Jämför med kvinnor av bröstcancer 1 500

10

11 DOI: /jnci/dju007 First published online March 4, 2014 ARTICLE Oxford University Press 2014 This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution NonCommercial-NoDerivs licence which permit non-commercial reproduction and distribution of the work, in any medium, provided the original work is no altered or transformed in any way, and that the work is properly cited. For commercial re-use, please contac Prostate Cancer Mortality in Areas With High and Low Prostate Cancer Incidence Pär Stattin, Sigrid Carlsson, Benny Holmström, Andrew Vickers, Jonas Hugosson, Hans Lilja, Håkan Jonsson Manuscript received June 14, 2013; revised November 25, 2013; accepted December 19, Correspondence to: Pär Stattin, MD, PhD, Department of Surgery and Perioperative Sciences, Urology and Andrology, Umeå University, Umeå, Swede ( Background Methods The effect of prostate-specific antigen (PSA) screening on prostate cancer mortality remains debated, despite evidence from randomized trials. We investigated the association between prostate cancer incidence, reflecting uptake of PSA testing, and prostate cancer mortality. The study population consisted of all men aged 50 to 74 years residing in eight counties in Sweden with an early increase in prostate cancer incidence and six counties with a late increase during two time periods. Incidence o metastatic prostate cancer was investigated in the period from 2000 to 2009, and prostate cancer specific mortal ity and excess mortality were investigated in the period from 1990 to 1999 and the period from 2000 to 2009 by calculating rate ratios for high- vs low-incidence counties and rate ratios for the period from 2000 to 2009 vs the i d f 1990 t 1999 ithi th t All t ti ti l t t t id d

12 i id d li i i S d d A) C l i i id

13 Varför får man PrCa? Åldrandet Västerländskt levnadssätt Ärftliga faktorer? Pr? Pr 73 Pr 72 Pr 63 Pr 75 Pr 75 Pulm 59 Br 63 Pr 71 AML 70 CNS 6 Pr 65 Pr 62

14 Spridningsvägar Växer länge (många år) lokalt Metastaser i lymfkörtlar i bäckenet Skelettmetastaser Lever- och lungmetastaser

15 Symtom Inga de första åren! Kissar oftare, svagare stråle

16 Skelett smärtor - Skelettmetastaser

17 Symtom Inga de första åren! Kissar oftare, svagare stråle Skelettsmärtor Hematuri Svullna ben Uremi Parapares Allmänsymtom

18 Diagnostik och utredning Palpation via rektum Blodprovet PSA Transrektalt ultraljud (TRUL) Biopsier vid TRUL Ibland skelettscintigrafi, MR, PET/CT Övrigt i specifika situationer

19 Prostatacancer Diagnos # Rektalpalpation Knölig Hård Utbredning av tumörväxt

20 Diagnostik och utredning Palpation via rektum Blodprovet PSA Transrektalt ultraljud (TRUL) Biopsier vid TRUL Ibland skelettscintigrafi, MR, PET/CT Övrigt i specifika situationer

21 Prostataspecifikt antigen 0,0001% läcker till blodet PSA PSA PSA PSA PSA PSA PSA PSA PSA PSA PSA PSA PSA PSA PSA PSA PSA PSA ALLA sjukdomar i prostata ökar PSA!

22 Faktorer som kan påverka PSA UVI, prostatit Akut urinretention Finasterid halverar om BPH Analysmetod, provförvarning Individuell variation ± 15 % Prostatapalpation påverkar INTE PSA så att det har klinisk betydelse

23 PSA efter febril UVI Zachrisson, Urology 2003 Månad PSA Median ,6 3 2,4 6 1,2 12 1,0

24 PSA efter febril UVI Ta inte PSA vid akut infektion! Om inte klinisk misstanke på PrCa: - avvakta 6 mån innan PSA mäts Om PSA ändå togs palpera prostata, om benign ta om PSA efter 1-2 månader, om då lägre fortsätt följa var 3:e mån

25 PSA hos män år Normala 3 µg/l

26 PSA hos män år Normala PrCa 3 10

27 PSA hos män år Normala PrCa BPH 3 10

28 PSA världens bästa cancerblodprov! 1. Utredning av misstänkt prostatacancer 2. Behandlingsval vid prostatacancer 3. Uppföljning av män med prostatacancer 1. Obehandlad patient (aktiv monitorering, exspektans) 2. Efter operation och strålbehandling 3. Under hormonell behandling 4. Screening? Prostatakontroll?

29 Män > 40 års ålder skall utredas med prostatapalpation +Hb, kreatinin och PSA vid följande symtom och fynd: : Palpatorisk misstanke på prostatacancer Progredierande skelettsmärtor Skelettmetastaser utan känd primärtumör Allmänna cancersymtom som trötthet, aptitlöshet, etc Makroskopisk hematuri (alltid remiss till urolog) Långvarig hematospermi (ska även utredas för infektion)

30 Prostatakörteln ska palperas och kreatinin analyseras på samtliga män som söker för vattenkastningsbesvär. : LUTS Utöver dessa undersökningar analyseras även PSA: Vid besvär som ökat påtagligt under de senaste två åren Före behandling av benign prostatahyperplasi

31

32

33 Handläggning av PSA-resultat Gäller endast om palp ua!!!! från nya NVP för allmänläkare Män år med PSA 3 µg/l Remiss till urolog! Män år med PSA 5 µg/l Remiss till urolog! Män >80 år med PSA >7 µg/l Remiss till urolog!

34 Diagnostik och utredning Palpation via rektum Blodprovet PSA Transrektalt ultraljud (TRUL) Biopsier vid TRUL Ibland skelettscintigrafi, MR, PET/CT Övrigt i specifika situationer

35 Transrektalt ultraljud

36 Transrektalt ultraljud med biopsier

37 Normal prostatahistologi Små körtlar med normala prostataceller Bindväv mellan körtlarna

38 Gleasongrad 4

39 Gradering av prostatacancer Gleasongrad 3-5 Gleasonsumma 6-10, t ex 3+4=7 Summa 6, 7, 8, 9 eller 10 Donald F Gleason

40 Gleason score is a strong predictor of natural history (TURP-detected cancer) % p<0.001 Egevad et al: BJU Int 89, , 2002

41 Skelett scint Antal fall 1 Sydöstra 169 av % Uppsala Örebro 303 av % RIKET 1073 av % Södra 187 av % Norra 121 av % Stockholm Gotland 157 av % Västra 136 av % Procent Figur 7. Andel män med förväntad överlevnad överstigande fem år (ålder vid diagnos 80 år) med lokalt högrisk eller lokalt avancerad prostatacancer som undersökts med skelettscintigrafi eller annan skelettundersökning, per diagnostiserande sjukvårdsregion, 2013.

42 Remiss till urolog! Malignitetsmisstänkt palpationsfynd ska alltid bedömas av urolog, med undantag för hos män med kort förväntad kvarvarande livstid utan symtom, som skulle kunna bero på prostatacancer.

43 MR PROSTATA OCH UL- FUSIONS RIKTADE BIOPSIER

44 MRT Magnet Resonans Tomografi Inte MagnetRöntgen

45 MR SEKVENSER Multiparametrisk T2-viktad i 3 ortogonala plan -sagittal (sag) -axial (ax) -coronal (cor) T1-viktad Diffusions-viktad (DWI) (Dynamisk kontrast serie)

46 MR - SEKVENSER T2-viktad i 3 ortogonala plan -sagittal (sag) T1-viktad -axial (ax) -coronal (cor) Diffusions-viktad (DWI) (Dynamisk kontrast serie) Tumor in the periferal zone of the base

47 MR - SEKVENSER T2-viktad i 3 ortogonala plan -sagittal (sag) -axial (ax) -coronal (cor) T1-viktad Diffusions-viktad (DWI) (Dynamisk kontrast serie)

48 MR - SEKVENSER Diffusions-viktad (DWI) DWI ADC

49 MR - SEKVENSER Diffusions-viktad (DWI) Vid tumörer; celltäthet och/eller mängd extracellulär matrix vattnets rörlighet = inskränkt diffusion = lyser på DWI

50 Korrelation ADC/tumörgrad Ref Relationship between Apparent Diffusion Coefficients at 3.0-T MR Imaging and Gleason Grade in Peripheral Zone Prostate Cancer, Thomas Hambrock, MBChB et al in Radiology Published online before print March 15, 2011, doi: /radiol

51 Biopsier Biopsi metoder Systematiska Semi-kognitiva Kognitiva MRT/UL guidade MRT guidade

52 Fördelar MRT och efterföljande MRT/UL guidade biopsier

53 FALLBESKRIVNING 19 november 2014 Name Surname 53

54 Fall nr biopserad med 12 biopsier 214 mm prostata vävnad utan atypi Man född 47, remitterad från onkologens ärftlighetsmottagning 2011 pga bärare av BRCA2 + PSA fr 3,1 till 5, nu PSA 7,0 rebiopserad med 12 biopsier inklusive anteriora biopsier 284 mm prostatavävnad utan atypi nu PSA 7,5 rebiopserad (av annan dr) med 12 biopsier inklusive anteriora biopsier 263 mm prostatavävnad utan atypi Beställer MRT prostata 19 november 2014 Name Surname 54

55 MR undersökning i slutet av 2013 Anterort nedåt apex på höger sida finns en knappt cm-stor diffusionsinskränkt förändring- Prostatacancer? 19 november 2014 Name Surname 55

56 MR-ULTRALJUDS FUSIONS BIOPSI 2014 Riktade biopsier visade prostatacancer Gleason 4+4=8 i 33/90 mm 19 november 2014 Name Surname 56

57 RARP + LGL unilateralt nervsparad vänster PAD Visade prostatacancer gleason 4+3=7 där en tertriär gleason 5 ses tumören finns anteriert höger i skiva 1 och 2 (16x8mm) Tumören är radikalt opererad pt2, lymfkörtlar är negativa 19 november 2014 Name Surname 57

58 Återbesök mottagningen PSA < 0,05 Använder ett droppskydd mest för säkerhets skull, endast minimalt läckage vid hosta och nysning Dålig erektion 19 november 2014 Name Surname 58

59 Screening för prostatacancer Är det dags att införa pappografi?

60 PROSTATACANCERFÖRBUNDET OLW-kampanj till stöd för prostatacancerforskning

61 Göteborgsstudien Hugosson, Lancet Oncology 2010 Dödlighet i prostatacancer

62 Göteborgsstudien Hugosson, Lancet Oncology 2010 Nära halverad dödlighet i prostatacancer efter 14 år Större effekt för män som började före 60 års ålder Om 300 män screenas i 14 år, så slipper 1 av dem att dö av prostatacancer upptäcks 12 fler fall av prostatacancer genomgår 100 ultraljud och vävnadsprov för förhöjt PSA

63 Latent prostatacancer Vid obduktion av män som dött av andra orsaker påvisas en liten prostatacancer hos Män år: 10% Män år: 20% Män år: 30% Män år: 40% Män år: 50% Män över 80 år: 60%

64 Slutsatserna är Av bland andra. Socialstyrelsen 2007 (revidering ) Sydsvenska prostatacancergruppen 2009 The U.S. Preventive Services Task Force The Center for Disease Control, USA The National Health Service, UK Europeiska Urologsällskapet EAU 2009 Amerikanska urologsällskapet AUA 2010 Amerikanska onkologsällskapet ACS 2010 Prof. Fritz Schröder, huvudansvarig för ERSPC Ledarskribenten i NEJM (MJ Barry, Harvard) Ledarskribenten i Lancet (D Neal, Cambridge) Det vetenskapliga underlaget räcker inte för avgöra om nyttan av screening uppväger skada och kostnader Men

65 Möjligheterna till individuella ställningstaganden till PSA-testning av välinformerade män bör stärkas!

66 PSA-testning av symtomfria män och kontroller Män över 40 till 50 år som omfattas av definitionen för ärftlig högrisk rekommenderas regelbunden PSA-testning Övriga män under 50 år upplyses om att prostatacancer är mycket sällsynt i deras ålder och att prostatakontroll därför inte är motiverad Män med förväntad kvarvarande livstid under 10 år ska starkt avrådas från PSA-testning om det inte finns någon klinisk misstanke på prostatacancer. Män över 50 år med mer än 10 års förväntad kvarvarande livstid Vg vänd..

67 Socialstyrelsens nationella riktlinjer 2013 Information om PSA-test Män som tagit del av denna info ska inte förnekas PSA-test om inte orimligt Om PSA-prov För att kunna upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede fördelar och nackdelar Symtomfria män som inte tagit del av informationen ska inte testas

68 PSA-testning av symtomfria män och kontroller Många män PSA-testas årligen, vilket är meningslöst vid låga värden. Vi rekommenderar följande intervall för män som inte omfattas av definitionen för ärftlig högrisk: PSA < 1 µg/l: vart sjätte år. Män över 60 år utan hereditet med PSA < 1 µg/l avråds från ytterligare PSA-testning. PSA 1 3 µg/l: vartannat år.

69 Definition ärftlig prostatacancer: Män med två eller fler fall av prostatacancer i den nära släkten varav någon diagnostiserats före 75 års ålder samt konstaterad mutation i BRCA2

70 Uppföljning ärftlig prostatacancer: PSA < 1 µg/l: PSA vartannat år i primärvård PSA 1-1,9 µg/l: PSA årligen i primärvård PSA 2 µg/l: PSA och palpation vid urologmottagning varje år PSA 2 3 µg/l: biopsi för män < 50 år samt vid PSA-dubbleringstid < 2 år PSA 3 µg/l: biopsier.

71 Professor Henrik Grönberg STHLM3 Prostate Cancer Diagnostics May, 2013

72 Data from STHLM0 shows an ongoing unstructured screening in Stockholm De facto screening in Stockholm 130,000 PSA-test taken yearly (25% followup) 15% yearly increase in last 4 years 60% of all men aged has taken at least one PSA-test 50%+ of tested men older than 65 years More biopsies but not more cancers 7,000 biopsies conducted yearly and increasing 70% of all biopsies are negative 72

73 STHLM3 pågår just nu i Sthlm och män inbjudes att delta! STHLM3 Design PSA<1 Low risk of prostate cancer Testing is recommended in 6-10 years PSA<1 Men in Stockholm aged Normal risk of prostate cancer Testing is recommended in 2-4 years 1 PSA<3 and BBP<C PSA 1 Exclusion Prostate cancer diagnostic Best Biomarker Panel analysis Increased risk of prostate cancer Biopsy is recommended Best Biomarker Panel v1 90+ SNPs Plasma biomarkers Family history Total PSA Free PSA Intact PSA HK2 MSMB MIC-1 PSA 3 and/or BBP C 73

74 Prostatacancer - Riskkategorier Lokaliserad till prostatan Lågrisk (T1-T2 och GS 6 och PSA<10 ) Mellanrisk (T1-T2, GS 7och /eller PSA 10-20) Högrisk (T3-T4 och/eller GS 8-10 och/eller PSA >20)

75 BEHANDLING AV PROSTATACANCER Screen Catcher unregistered for 44 days. Lokaliserad Botande behandling möjlig, ofta inte nödvändig Lokalt avancerad Ofta botbar med kombinerad behandling Spridd Hormonbehandling

76 Bill-Axelsson et al, 2005 SPCG4 14,9% 9,6% 44% risk reduction, predominantly in high-risk pts

77 PC-death (all men) Cumulative incidence of prostate cancer death 0.6 Gray's test, P = 0.01 Probability Radical prostatectomy Watchful waiting SPCG4 15 år 20.7% 14.6% No. At Risk Bill-Axelsson et al New Engl J Med 364:18, % risk reduction, predominantly in high-risk pts Radical prostatectomy Watchful waiting Years

78 PC-death (Age < 65) Cumulative incidence of prostate cancer death In the subgroup < 65 year 0.6 Gray's test, P = RP, Age<65 Probability WW, Age<65 25,8% ,4% No. At Risk Years RP, Age< WW, Age<

79 Death from prostate cancer PIVOT Trial PSA detected TJ. Wilt et al; N Engl J Med 2012; 367: PIVOT

80 TJ. Wilt et al; N Engl J Med 2012; 367:

81 To treat or not to treat, that is the question

82 Prostatanytt PROSTATACANCERFÖRBUNDETS TIDSKRIFT Nr Årgång 11 ÖKA AKTIV MONITORERING av i första hand gruppen Mycket lågrisk PSA<10 GS 6 T1c Max 2 biopsier med Max 8 mm cancer xxx

83 Aktiv monitorering Vid lågrisk prostatacancer Ombiopsi för att utesluta allvarligare cancer Multimodal MR prostata? PSA var 3-6:e månad Palpation, ev TRUL, var 6-12:e månad Ombiosier vartannat år

84 KIRURGI Radikal prostatektomi

85 Uretrasfinkter Rikligt med blodkärl Prostata URINBLÅSA inbäddad bland blodkärl i ÄNDTARM bindväv i djupet Nerver till erektion

86 Aanastomos blåsa till urinrör Här satt prostata Stumpen av urinröret Urinblåsa

87 Robotassisterad laparoskopisk radikal prostatektomi

88 Radical prostatectomy - History Introduction of laparoscopy (keyhole sugery) 1992 Schuessler The worlds first Laparoscopic Radical Prostatectomy Technical difficulties led to prolonged operative time with increased morbidity

89 Robotkirurgi Militären i USA i början på 90-talet 1999 da Vinci, hjärtkirurgi Snabb utveckling i USA och några platser i Europa: (Heilbronn, Paris och Frankfurt, Stockholm) 2000 Binder Genomfördes den första Robot-assisterade Prostatacancer Operationen

90 Robotkirurgi Principen det är ingen robot! Datorassisterad mekanisk utrustning Återskapar mänsklig rörelse Ingen automatisk rörelse

91 EndoWrist

92 Tre-dimensionell bild och 10-gångers förstoring Utväxlade rörelser 5 cm 1 cm 2:1 till 5:1

93

94 Preparation in the year 2001 A 2-day cadaveric robotic laparoscopic training course with da Vinci A visit to Dr Binder in Frankfurt (actually after the first operation) Team A; The Console surgeron, Professor Wiklund with experience from ORP. Console surgeron and assisting surgeron had limited laparoscopicexperience.

95 In January 2002, Peter Wiklund performed the first Robot-assisted Laparoscopic Radical Prostatectomy in Scandinavia Stefan Carlsson MD PhD

96

97 Radical prostatectomies in Sweden Stefan Carlsson MD PhD

98 Radical prostatectomies in Sweden (NPCR) % RARP LAP RP % %

99 Robotkirurgi ger Bättre arbetsställning för kirurgen Kraftigt förstorad, tredimensionell bild Bättre rörlighet och precision för instrument Mindre blödning Kortare vårdtid Snabbare tidig rehabilitering Ingen taktil återkoppling, men visuell!! Längre bytestider mellan operationerna Högre kostnad: kr / op Men mycket billigare än strålning!!!

100 Förhoppningar: Minskad risk för urinläckage Större chans för återhämtning av erektionen Likvärdig möjlighet att bota En svensk jämförande studie (LAPPRO) utvärderar detta, men Det är svårt att studera! Svårt att skilja metoden från kirurgen!

101 Radikal prostatektomi Op-tid 2-3 tim Vårdtid 1-6 dagar KAD 1-2 veckor Sjukskriven 2-6 veckor Bestående impotens % Bestående inkontinens %

102 STRÅLBEHANDLING Brachyterapi - seeds, Brachyterapi (HDR) + Extern Extern enbart

103 Intern strålbehandling (brakyterapi) - Permanenta jodkorn vid lågriskcancer i liten prostata - Högdosrat iridium med extern STB vid högriskcancer

104 Intern strålbehandling (brakyterapi)

105

106

107 107 Extern strålbehandling

108 Extern strålbehandling 39 behandlingar under 8 veckor

109 Strålbehandling Varje dag i 5-8 veckor (extern) Ett dygn (Brachy=Seeds) Hormoner ger svettningar, värmevalln Bestående impotens % Inkontinens mindre vanligt, urin trängningar/blödningar vanligare Bestående avföringsläckage förekommer samt tarmblödningar

110 män upp till 15 års uppföljning, Artikel i BMJ 2014 Total dödlighet Prostata Cancer dödlighet

111 Stefan Carlsson MD PhD

112 Modifierad från, High dose rate brachytheraphy boost for localized prostate cancer, Wahlgren Livskvalitets utvärdering >5 år efter högdosratbrachyterapi.

113 ED Extern strålbehandling (N=69) Retropubisk RP (N=346) Robotassisterad RP (N=1011) Ingen ED Mild ED Måttlig ED Svår ED Figur 117. Graden av erektil dysfunktion (ED) ett år efter behandling för män med ingen ED före behandling (baslinjeundersökning). I gruppen externt strålbehandlade är de som fått neo-/adjuvant hormonbehandling exkluderade

114 NPCR Sthlm Gotland Procent Extern strålbehandling Retropubisk RP Robotassisterad RP Mild ED Moderat ED Allvarlig ED Figur 76. Graden av erektil dysfunktion (ED) ett år efter behandling för män med ingen ED före behandling (baslinjeundersökning).

115 NYA TRENDER vid behandling av prostatacancer Mindre överbehandling av lågrisk Mindre underbehandling av högrisk Den cancerspecifika dödligheten utan behandling är t.ex för en lokalt avancerad (T3) Gleason 7 tumör 52% efter endast 8 år uppföljning.

116 Tidigt upptäckt prostatacancer

117 Metastaserad prostatacancer Att beröva cancercellerna tillgång på testosteron är basen i all behandling av obotlig prostatacancer Nobelpris 1966: Charles Huggins för studier publicerade 1940

118

119 Biverkningar av kastrationsbehandling Osteoporos (efter 4 år 50%!!!) Riskfaktorer (hög ålder, rökning, tid frakturer, kortisonbeh låg vikt/bmi, långvarig kastrationsbehandling Bentäthetsmätning (DEXA) Med riskfaktorer efter 1 års beh Övriga efter 3 års beh Ny mätning efter 2-3 år beroende på T-värde Behandling Rökstopp, motion Vitamin D + kalcium vid bristande födointag

120 Biverkningar av kastrationsbehandling Osteoporos forts. Indikation för specifik behandling Kortisonbeh Tid osteoporosfraktur T värde < -2,5 1. Tabl alendronat 70 mg per vecka 2. Denosumab sc var 6:e mån 3. Zolendronsyra iv var 12.e månad Vit D + kalcium, t.ex Kalcipos D-forte överväg byte till bikalutamid el Estradurin

121 Uppföljning

122 Uppföljning

123 Uppföljning

124 Prostate cancer - process PIN Locally advanced Lymp h + CRPC Localiced PSA metastasis

125 Kastrationsresistent prostatacancer Vanligen 1-3 års överlevnad Cytostatika om gott AT, yngre än ca 80 år Nya läkemedel Strålbehandling mot skelettsmärtor Extern: Vanligen singeldos Isotop: Samarium (Quadramet ), radium (Alpharadin ) Nefrostomi, JJ-splint, KAD, TURP Anemi (skelettmetastaser): Blodtransfusioner

126 Prognos för antal nya prostatacancerfall i Stockholms län Alternativ 2 Baserat på faktisk incidens % +25% % % % år år år 85 år och äldre Totalt Baserat på: Befolkningsprognos från SCB 2011 års incidens är faktiskt antal cancerfall för Stockholms län För prognos för 202 ha medelvärde för prostata-cancerincidens för perioden använts. I och med att en tydlig trend ej kan utläsas från det senaste decenniet görs en antagande om att incidensen per män är konstant framåt Åldrar under 45 år har inte inkluderat p.g.a. mycket låg incidens, som endast har marginell påverkan på helhetsprognosen Källor: Socialstyrelsens statistikdatabas, utdrag & Statistiska Centralbyrån, Befolkningsprognos för Stockholms län Stefan Carlsson Överläkare Md PhD

127 Cytostatika vid kastrationsresistent prostatacancer Taxotere = docetaxel KEES peroral behandling Ketokonazol Etoposid Estramustin Sendoxan Jevtana = cabazitaxel

128 Chemotherapy treatment intensity 40 % 0 % Population-based study on use of chemotherapy in men with castration resistant prostate cancer Ingela Franck Lissbrant Procent män som dör av prostata som erhöll kemoterapi före sin död i olika delar av Sverige Stefan Carlsson Överläkare Md PhD

129 Stefan Carlsson Överläkare MD PhD

130 Nya, bra men mycket dyra behandlingar Blockerar androgensyntes Abirateron Blockerar androgenreceptor & -signalering Enzalutamid Cytostatikum Radionukleid med alfastrålning Xofigo

131 Framtidens behandling av CRPC Tasquinimod Enzal u- tamid Jevtana Zytiga Denosumab Alpharadin TAK- 700 Dasatinib OGX- 011 Lenali d- omid Atrasetan Hur långt kan vi nå och hur når vi bäst effekt för patienten? Sipuleucel-T Prostavac Ipilumumab?

132 Viss - medicinskt och administrativt stöd för primärvården :59 Prostatacancer Vårdnivå/remiss Allmänläkare Primär utredning, därefter remiss till urolog för diagnostik Kontroll av patienter i stabilt läge efter remiss med riktlinjer för uppföljning Palliativ vård av patienter med avancerad prostatcancer, se SAH/ASIH/PAH nedan Remiss till urolog på sjukhusklinik Diagnos TRUL och mellannålsbiopsi av urolog vid öppenvård/sjukhus (alternativt av röntgenläkare öppenvård/sjukhus) Behandling Kontroll av behandlingseffekt. Eventuellt återremiss till urologisk öppenvårdsmottagning eller primärvård Vård av patienter med manifesta eller hotande komplikationer Remiss för bedömning vid: Malignitetsmisstänkt palpationsfynd eller PSA över åtgärdsgränsen (se nedan) Misstanke om spridd sjukdom (skelettsmärta, allmänna malignitetstecken). Remiss för skelettscintigrafi samtidigt som urologremiss skrivs. Om patienten har uttalade symtom kan endokrin behandling insättas i väntan på bedömning efter telefonkontakt med urolog Symtomprogress/komplikationer, återremiss till urolog, alternativt insättande av endokrin behandling efter samråd med urolog Remissinnehåll Anamnes inklusive aktuell medicinering Palpationsfynd TM-lista (om patienten uppger miktionssymtom) IPSS-formulär (om patienten uppger miktionssymtom) S-kreatinin PSA/PSA-kvot (kan även tas efter palpation av prostata) Resturin om det finns misstanke om urinretention Sida 1 av 14

133 Tack!

Prostatacancer Nationellt vårdprogram Kortversion för allmänläkare uppdaterad april 2015

Prostatacancer Nationellt vårdprogram Kortversion för allmänläkare uppdaterad april 2015 Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Prostatacancer Nationellt vårdprogram Kortversion för allmänläkare uppdaterad april 2015 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Indikationer

Läs mer

Hur vanligt är det med prostatacancer?

Hur vanligt är det med prostatacancer? PROSTATACANCER Hur vanligt är det med prostatacancer? Ålder Cancer 20 30 30 40 40 50 50 60 70 80 2% 29% 32% 55% 64% Sakr et al. In Vivo 1994; 8: 439-43. Prostatacancer i Sverige Nya fall 9263 1 nytt fall

Läs mer

Om PSA-prov för att upptäcka tidig prostatacancer

Om PSA-prov för att upptäcka tidig prostatacancer Om PSA-prov för att upptäcka tidig prostatacancer Information från Socialstyrelsen i samarbete med: Sveriges Kommuner och Landsting Sjukvårdsrådgivningen Svensk Urologisk Förening Svensk Onkologisk Förening

Läs mer

Om PSA-prov. För att kunna upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede. - Fördelar och nackdelar

Om PSA-prov. För att kunna upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede. - Fördelar och nackdelar Om PSA-prov För att kunna upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede - Fördelar och nackdelar Information från Socialstyrelsen Mars 2010. Detta är en uppdatera version av den som utkom 2007. Uppdateringen

Läs mer

Prostatacancer Andreas Nilsson

Prostatacancer Andreas Nilsson Prostatacancer Andreas Nilsson Prostatacancer t mångfacetterad symtomatologi och behandling Riskfaktorer för prostatacancer Hög ålder Ärftlighet Geografisk och etnisk tillhörighet Västerländskt levnadssätt

Läs mer

Prostatacancer - mannens vanligaste cancerform

Prostatacancer - mannens vanligaste cancerform Prostatacancer - mannens vanligaste cancerform Varje år drabbas mer än en halv miljon män i världen av prostatacancer. Bara i Sverige räknar man med att 7-9 000 män i år kommer att insjukna. Det gör prostatacancer

Läs mer

Ett konstigt PSA prov

Ett konstigt PSA prov Ett konstigt PSA prov EQUALIS Endokrinologi 27 Sept 2011 Martin Carlsson, klin kem Kalmar Prostatacancer i Sverige Prostatacancer är den vanligaste cancersjukdomen hos svenska män. (2009: 36 % av alla

Läs mer

Är tiden mogen för allmän screening för prostatacancer?

Är tiden mogen för allmän screening för prostatacancer? 1 Är tiden mogen för allmän screening för prostatacancer? På vårt kvartalsmöte strax före sommaren hade vi besök av professor Jonas Hugosson som föreläsare. Jonas Hugosson är urolog vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Läs mer

Modern prostatacancerbehandling. en föreläsning på ProLiv Västs medlemsmöte den 19 maj

Modern prostatacancerbehandling. en föreläsning på ProLiv Västs medlemsmöte den 19 maj Modern prostatacancerbehandling en föreläsning på ProLiv Västs medlemsmöte den 19 maj Lördagen den 19 maj var det dags för ProLiv Västs andra kvartalsmöte 2012. Som föreläsare hade vi bjudit in överläkaren

Läs mer

Årets andra kvartalsmöte var på ProLiv Västs

Årets andra kvartalsmöte var på ProLiv Västs Nya grepp inom prostatacancervården Årets andra kvartalsmöte var på ProLiv Västs hemmaarena Dalheimers Hus. Som föreläsare hade vi bjudit in professor Jan-Erik Damber. Det var ett välbesökt möte, cirka

Läs mer

Om PSA-prov. För att kunna upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede fördelar och nackdelar

Om PSA-prov. För att kunna upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede fördelar och nackdelar Om PSA-prov För att kunna upptäcka prostatacancer i ett tidigt skede fördelar och nackdelar Information från Socialstyrelsen Augusti 2014. Detta är en uppdaterad version av de broschyrer som utkom 2007

Läs mer

Aktuellt inom hormonbehandling av prostatacancer Professsor Jan-Erik Damber, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Föreläsning på kvartalsmöte 2005-12-03

Aktuellt inom hormonbehandling av prostatacancer Professsor Jan-Erik Damber, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Föreläsning på kvartalsmöte 2005-12-03 Aktuellt inom hormonbehandling av prostatacancer Professsor Jan-Erik Damber, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Föreläsning på kvartalsmöte 2005-12-03 Professor Jan-Erik Damber talade om vad som är aktuellt

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Sydöstra regionen

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Sydöstra regionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 211 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Sydöstra regionen November 212 Prostatacancer Regional kvalitetsrapport

Läs mer

Regionala tillämpningar för region Stockholm Gotland av nationellt vårdprogram för Prostatacancer

Regionala tillämpningar för region Stockholm Gotland av nationellt vårdprogram för Prostatacancer Regionala tillämpningar för region Stockholm Gotland av nationellt vårdprogram för Prostatacancer Versionshantering Datum Beskrivning av förändring 2014-12-10 Första utkast Tillämpningarna är utarbetade

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Södra regionen

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Södra regionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 211 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Södra regionen November 212 Prostatacancer Regional kvalitetsrapport

Läs mer

Årsrapport 2014 RMPG urologi inom Sydöstra sjukvårdsregionen

Årsrapport 2014 RMPG urologi inom Sydöstra sjukvårdsregionen 2015-03-20 Dnr... Årsrapport 2014 RMPG urologi inom Sydöstra sjukvårdsregionen Sammansättning av RMPG: tre ledamöter från varje region/landsting samt ev. akademisk företrädare från hälsouniversitetet utgör

Läs mer

Samtidig förekomst av prostatacancer och rektalcancer hos män -en studie i MR av lilla bäckenet

Samtidig förekomst av prostatacancer och rektalcancer hos män -en studie i MR av lilla bäckenet Samtidig förekomst av prostatacancer och rektalcancer hos män -en studie i MR av lilla bäckenet ST-läkare Röntgenkliniken Karolinska Universitetssjukhuset Solna margret.sturludottir@karolinska.se Röntgenveckan

Läs mer

Står du inför prostatacancer?

Står du inför prostatacancer? Teknologin som gör detta möjligt: da Vinci kirurgisystem Din läkare ingår bland det växande antal kirurger över hela jorden som erbjuder da Vinci-kirurgi för en rad komplicerade tillstånd. da Vinci kirurgisystem

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2010 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Västra regionen

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2010 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Västra regionen Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2010 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Västra regionen

Läs mer

Sjukdomens progress är mycket långsam och en uppföljning av prostatacancerdöd kommer att ta mellan cirka 10 och 15 år. 38 onkologi i sverige nr 4 14

Sjukdomens progress är mycket långsam och en uppföljning av prostatacancerdöd kommer att ta mellan cirka 10 och 15 år. 38 onkologi i sverige nr 4 14 Sjukdomens progress är mycket långsam och en uppföljning av prostatacancerdöd kommer att ta mellan cirka 1 och 15 år. 38 onkologi i sverige nr 4 14 I avsaknad av jämförande studier mellan kirurgi och strålning

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Prostatacancer Nationellt vårdprogram

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Prostatacancer Nationellt vårdprogram Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Prostatacancer Nationellt vårdprogram April 2014 Versionshantering Datum Beskrivning av förändring 2014-04-15 Fastställd version,

Läs mer

Hur mår min cancerpatient?

Hur mår min cancerpatient? Hur mår min cancerpatient? Marcela Ewing Specialist allmänmedicin/onkologi Regionalt cancercentrum väst Göteborg Disposition Hur mår patienten : - före diagnosen - cancerbeskedet - under behandlingen -

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Västra regionen

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Västra regionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 212 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Västra regionen November 213 Prostatacancer Regional kvalitetsrapport

Läs mer

På kvartalsmötet i november hade ProLiv Väst

På kvartalsmötet i november hade ProLiv Väst Prostatacancer en överblick På kvartalsmötet i november hade ProLiv Väst bjudit in överläkare Ola Bratt som föreläsare. Rubriken för hans föreläsning var Prostatacancer en överblick. Ola Bratt kommer ursprungligen

Läs mer

Måndagen den 5 mars anordnade ProLiv

Måndagen den 5 mars anordnade ProLiv Behandling av avancerad prostatacancer Måndagen den 5 mars anordnade ProLiv Väst två föreläsningar på Handelshögskolan i Göteborg om behandling av avancerad prostatacancer. Inbjudna som föreläsare var

Läs mer

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Stockholm-Gotland

Prostatacancer. Regional kvalitetsrapport för diagnosår 2011 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Stockholm-Gotland Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Regional kvalitetsrapport för diagnosår 211 från Nationella Prostatacancerregistret (NPCR) Stockholm-Gotland November 212 Prostatacancer Regional kvalitetsrapport

Läs mer

Primärvård och Urologi

Primärvård och Urologi Hälso- och sjukvård Dokumentnamn: Version: Dokumenttyp: Länsgemensam 2.0 Vårdöverenskommelse vårdöverenskommelse Primärvård och Urologi Utfärdande förvaltning: Sökord: Giltig fr.o.m. Hälso- och sjukvård

Läs mer

Robotkirurgi vid operation för prostatacancer

Robotkirurgi vid operation för prostatacancer Detta är ett svar från SBU:s Upplysningstjänst 27 februari 2009. SBU:s Upplysningstjänst svarar på avgränsade medicinska frågor. Svaret bygger inte på en systematisk litteraturöversikt, varför resultaten

Läs mer

Kliniska indikationer: När används PET/CT resp SPECT/CT? Peter Gjertsson Klinisk Fysiologi Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Kliniska indikationer: När används PET/CT resp SPECT/CT? Peter Gjertsson Klinisk Fysiologi Sahlgrenska Universitetssjukhuset Kliniska indikationer: När används PET/CT resp SPECT/CT? Peter Gjertsson Klinisk Fysiologi Sahlgrenska Universitetssjukhuset PET/CT Innehåll Vanligaste onkologiska indikationerna Inflammation och infektion

Läs mer

Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset Symtomgivande Karotisstenos Naturalförloppet vid symptomgivande karotisstenos Results: There were

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Bilaga 1: NULÄGES- ANALYS

Verksamhetsplan 2014 Bilaga 1: NULÄGES- ANALYS 2014 01 20 Verksamhetsplan 2014 Bilaga 1: NULÄGES- ANALYS 1. Antal föreningarna, Den 1 januari hade de 26 patientföreningarna 8 200. Målet för helåret 2013 var att nå 8 000 och det målet överträffades

Läs mer

Prostatacancer nu och om 10 år

Prostatacancer nu och om 10 år 1 Prostatacancer nu och om 10 år Så löd rubriken på professor Ralph Peekers föreläsning på ProLiv Västs årsmöte på Dalheimers Hus den 15 mars. Ralph Peeker är knuten till urologenheten på Sahlgrenska sjukhuset,

Läs mer

Da Vinci kirurgisystem

Da Vinci kirurgisystem Da Vinci kirurgisystem Danderyds sjukhus Robotteknologin da Vinci gör det möjligt för kirurger att operera med högre precision som gör ingreppen säkrare och medför snabbare återhämtning för patienten jämfört

Läs mer

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2014. Norra regionen

Regionens landsting i samverkan. Prostatacancer. Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 2014. Norra regionen Regionens landsting i samverkan Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 14 Norra regionen Oktober 15 Prostatacancer Årsrapport från Nationella prostatacancerregistret 14 Norra

Läs mer

Onkologi -introduktion. Outline: Hur uppstår cancer? Cancercellen. Cancergåtan 2011-09-13

Onkologi -introduktion. Outline: Hur uppstår cancer? Cancercellen. Cancergåtan 2011-09-13 Onkologi -introduktion Outline: Vad är cancer? Incidens i Sverige och världen Riskfaktorer/prevention Behandling Nationell cancerstrategi Cancer is a threat to the individual and a challenge for the society

Läs mer

Fakta äggstockscancer

Fakta äggstockscancer Fakta äggstockscancer Varje år insjuknar drygt 800 kvinnor i Sverige i äggstockscancer (ovariecancer) och omkring 600 avlider i sjukdomen. De flesta som drabbas är över 60 år och före 40 år är det mycket

Läs mer

Förebyggande onkologisk behandling av bröstcancer. Henrik Lindman, MD, PhD Onkologikliniken UAS

Förebyggande onkologisk behandling av bröstcancer. Henrik Lindman, MD, PhD Onkologikliniken UAS Förebyggande onkologisk behandling av bröstcancer Henrik Lindman, MD, PhD Onkologikliniken UAS Principer för behandlingen Lokal behandling Kirurgi av primärtumören Regional behandling Strålbehandling av

Läs mer

KURSANTECKNINGAR PATIENTUTBILDNING. KURS: Prostatacancer

KURSANTECKNINGAR PATIENTUTBILDNING. KURS: Prostatacancer KURSANTECKNINGAR PATIENTUTBILDNING KURS: Prostatacancer Publicerad i Jan 2005 Kursinformation Välkommen till en patientutbildning om prostatacancer. Denna kurs presenteras av AstraZeneca. Innan du börjar

Läs mer

Antagen av samverkansnämnden 2014-10-17

Antagen av samverkansnämnden 2014-10-17 Politisk viljeinriktning för vården av patienter med bröst-prostata- och tjock- och ändtarmscancer i Uppsala-Örebroregionen, baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Antagen av samverkansnämnden

Läs mer

Behandling av lokal prostatacancer

Behandling av lokal prostatacancer Behandling av lokal prostatacancer operera, stråla eller vänta? Pär Stattin Docent, universitetslektor och överläkare Urologi, Inst. för kirurgisk och perioperativ vetenskap Anders Widmark Professor, överläkare

Läs mer

Lungcancer. Mortalitet och incidens. Lungmedicin ST-läkare Georgios Ioannou

Lungcancer. Mortalitet och incidens. Lungmedicin ST-läkare Georgios Ioannou Lungcancer Lungmedicin ST-läkare Georgios Ioannou Mortalitet och incidens I Sverige 3 500 personer får lungcancer varje år, vilket gör den till den 5:e vanligaste cancer. Incidensen har stabiliserats bland

Läs mer

Patientinformation och informerat samtycke

Patientinformation och informerat samtycke Patientinformation och informerat samtycke Patientinformation Du tillfrågas härmed om att delta i en studie vid ändtarmscancer. Studien testar om det finns fördel med att ge tilläggsbehandling med cytostatika

Läs mer

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Prostatacancer Nationellt vårdprogram

Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården. Prostatacancer Nationellt vårdprogram Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancervården Prostatacancer Nationellt vårdprogram April 2015 Versionshantering Datum Beskrivning av förändring 2014-04-15 Första version fastställd

Läs mer

Hälsokontroll med PSA-test bara för välinformerade män

Hälsokontroll med PSA-test bara för välinformerade män rapport Socialstyrelsens riktlinjer för prostatacancersjukvården Hälsokontroll med PSA-test bara för välinformerade män OLA BRATT, medlem i Socialstyrelsens faktagrupp för prostatacancer; docent, överläkare,

Läs mer

Vad är urologi? Seminarium 1. Vad är urologi? Normal miktion

Vad är urologi? Seminarium 1. Vad är urologi? Normal miktion Vad är urologi? Seminarium 1 Vad är urologi? Tumörsjukdom i urinvägarna Infektioner i urinvägarna Sten i urinvägarna Trauma Erektil dysfunktion Neurogena blåsrubbningar Inkontinens Sjukdomar i penis Skrotala

Läs mer

TNM och lungcancer Vad tillför PET-CT? Cecilia Wassberg Överläkare, Bild och funktionsmedicin Akademiska Sjukhuset, Uppsala

TNM och lungcancer Vad tillför PET-CT? Cecilia Wassberg Överläkare, Bild och funktionsmedicin Akademiska Sjukhuset, Uppsala TNM och lungcancer Vad tillför PET-CT? Cecilia Wassberg Överläkare, Bild och funktionsmedicin Akademiska Sjukhuset, Uppsala ANATOMI FUNKTION 18 F- FDG- upptag i cancerceller Blodkärl G Cancercell FDG G

Läs mer

VO Planerade Operationer Urologiska enheten. Prostataprojektet. Slutrapport. Karin Bolin Projektledare 2007-02-22

VO Planerade Operationer Urologiska enheten. Prostataprojektet. Slutrapport. Karin Bolin Projektledare 2007-02-22 VO Planerade Operationer Urologiska enheten Prostataprojektet Slutrapport Karin Bolin Projektledare 27-2-22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 3 Sammanfattning 3 Kontaktsjuksköterska 3 Sjuksköterska vårdavdelning

Läs mer

TENTAMEN I UROLOGI, RADIOLOGI OCH HAND- OCH PLASTIKKIRURGI. Kurs vt 02. den 3 juni 2002

TENTAMEN I UROLOGI, RADIOLOGI OCH HAND- OCH PLASTIKKIRURGI. Kurs vt 02. den 3 juni 2002 TENTAMEN I UROLOGI, RADIOLOGI OCH HAND- OCH PLASTIKKIRURGI Kurs vt 02 den 3 juni 2002 Skrivningen består av: 3 urologifall 2 radiologifall 1 hand- och plastikkirurgiskt fall (totalt ca 60 poäng) Skrivtid:

Läs mer

Gör vårt snabbtest om godartad prostataförstoring. Uppe på nätterna? Letar toalett på dagarna?

Gör vårt snabbtest om godartad prostataförstoring. Uppe på nätterna? Letar toalett på dagarna? Gör vårt snabbtest om godartad prostataförstoring Uppe på nätterna? Letar toalett på dagarna? CoreTherm värmebehandling I denna folder kan du läsa om CoreTherm, en poliklinisk behandling för godartad prostataförstoring

Läs mer

Prostataspecifikt antigen den viktigaste cancermarkören Diagnostik och uppföljning av prostatacancer har förändrats markant

Prostataspecifikt antigen den viktigaste cancermarkören Diagnostik och uppföljning av prostatacancer har förändrats markant klinisk översikt läs mer Fullständig referenslista http://ltarkiv.lakartidningen.se Prostataspecifikt antigen den viktigaste cancermarkören Diagnostik och uppföljning av prostatacancer har förändrats markant

Läs mer

DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING

DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING EU RMP Läkemedelssubstans Bicalutamid Versionnummer 2 Datum 2 maj 2014 DEL VI: OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI: 2 DELOMRÅDEN AV EN OFFENTLIG SAMMANFATTNING Bicalutamid (CASODEX 1 )

Läs mer

Brachybehandling vid prostatacancer

Brachybehandling vid prostatacancer ÖREBRO LÄNS LANDSTING Universitetssjukhuset Örebro Brachybehandling vid prostatacancer Behandling av prostatacancer Prostatacancer kan i de flesta fall botas med strålning, under förutsättning att ingen

Läs mer

Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister. Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr.

Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister. Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr. Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr. RCC-chef Fem nationella mål Minska risken för insjuknande Förbättra

Läs mer

På kvartalsmötet i mars, som var i anslutning

På kvartalsmötet i mars, som var i anslutning Avancerad prostatacancer en ny vår? På kvartalsmötet i mars, som var i anslutning till föreningens årsmöte, fick medlemmarna lyssna på två intressanta föreläsningar. Det var två forskare från Sahlgrenska

Läs mer

Johan Holm, Lund. Marfans syndrom. Patienten bakom syndromet vad är bra för kardiologen att veta?

Johan Holm, Lund. Marfans syndrom. Patienten bakom syndromet vad är bra för kardiologen att veta? Johan Holm, Lund Marfans syndrom Patienten bakom syndromet vad är bra för kardiologen att veta? Intressekonflikt: Regelbundna föreläsningar för Actelion Science, Vol 332, April 2011 Akut aortadissektion

Läs mer

Fakta om lungcancer. Pressmaterial

Fakta om lungcancer. Pressmaterial Pressmaterial Fakta om lungcancer År 2011 drabbades 3 652 personer i Sverige av lungcancer varav 1 869 män och 1 783 kvinnor. Samma år avled 3 616 personer. Det är med än tusen personer fler som dör i

Läs mer

ÄGGSTOCKSCANCER FAKTABLAD. Vad är äggstockscancer (ovarialcancer)?

ÄGGSTOCKSCANCER FAKTABLAD. Vad är äggstockscancer (ovarialcancer)? ÄGGSTOCKSCANCER FAKTABLAD Vad är äggstockscancer (ovarialcancer)? ENGAGe ger ut en serie faktablad för att öka medvetenheten om gynekologisk cancer och stödja sitt nätverk på gräsrotsnivå. Äggstockscancer

Läs mer

Innehåll. Vilken behandlingsmetod skall väljas? 8. Bearbetad version efter Dr. Per Holme, Östfold Sentralsykehus,

Innehåll. Vilken behandlingsmetod skall väljas? 8. Bearbetad version efter Dr. Per Holme, Östfold Sentralsykehus, Innehåll Vad är cancer? 1 Vad är prostata? 2 Vad är prostatacancer? 3 Undersökningsmetoder 4 Olika stadier 6 Vilken behandlingsmetod skall väljas? 8 Olika behandlingsmetoder 9 Observationer 9 Operation

Läs mer

Skelettscintigrafi vid metastassjukdom, BSI - Vad vill klinikern veta?

Skelettscintigrafi vid metastassjukdom, BSI - Vad vill klinikern veta? Skelettscintigrafi vid metastassjukdom, BSI - Vad vill klinikern veta? Anders Bjartell Professor, överläkare Urologiska kliniken, SUS Malmö-Lund Nuklearmedicinskt vårmöte 2015 Helsingborg Agenda Diagnostik

Läs mer

Förutsättningar att etablera ett Bröstcentrum med lokalisering till Karlskrona

Förutsättningar att etablera ett Bröstcentrum med lokalisering till Karlskrona Blekingesjukhuset 2014-10-09 Dnr Förvaltningsstaben Peter Pettersson Förutsättningar att etablera ett Bröstcentrum med lokalisering till Karlskrona Inledning Bröstcancer är den vanligaste tumörsjukdomen

Läs mer

INFORMATION TILL DIG SOM BEHANDLAS MED Casodex PATIENTINFORMATION

INFORMATION TILL DIG SOM BEHANDLAS MED Casodex PATIENTINFORMATION INFORMATION TILL DIG SOM BEHANDLAS MED Casodex PATIENTINFORMATION Patientinformation till dig som behandlas med Casodex vid prostatacancer Urinblåsa Prostata Yttre slutmuskel Urinrör Penis Sädesledare

Läs mer

Utbildningsbok för urologdelen för specialiseringstjänstgöring (ST) i urologi Gäller ej färdigheter som förvärvas vid sidoutbildningarna

Utbildningsbok för urologdelen för specialiseringstjänstgöring (ST) i urologi Gäller ej färdigheter som förvärvas vid sidoutbildningarna Utbildningsbok för urologdelen för specialiseringstjänstgöring (ST) i urologi Gäller ej färdigheter som förvärvas vid sidoutbildningarna Delmålen är uppdelade i tre nivåer, där: ) innebär att självständigt

Läs mer

Osteoporos profylax hos kortisonbehandlade IBD patienter

Osteoporos profylax hos kortisonbehandlade IBD patienter hos kortisonbehandlade IBD patienter Dessa riktlinjer avser primär osteoporosprofylax hos IBD patienter som använder kortison. Vid klinisk misstanke om manifest osteoporos som t.ex. lågenergi frakturer

Läs mer

Flera når långt. GÄVLEBORG Kortast väntetid vid ändtarmscancer. DALARNA Kortast väntetid vid lungcancer

Flera når långt. GÄVLEBORG Kortast väntetid vid ändtarmscancer. DALARNA Kortast väntetid vid lungcancer Cancerkartan Sverige På kommande sidor redovisar vi en bild av hur väl landstingen uppfyller de mål för processer som är satta i de nationella riktlinjerna för bröst-, lung-, tjock- och ändtarmscancer

Läs mer

Inkontinenscentrum Västra Götaland. Inkontinens TILL DIG SOM VILL VETA MER OM

Inkontinenscentrum Västra Götaland. Inkontinens TILL DIG SOM VILL VETA MER OM Inkontinenscentrum Västra Götaland Inkontinens TILL DIG SOM VILL VETA MER OM TILL DIG SOM VILL VETA MER OM Inkontinens Svårt att hålla tätt? Kissar du på dig? Läcker du urin? Är du inkontinent? Beskrivningarna

Läs mer

Colorektal cancer. Nya fall

Colorektal cancer. Nya fall Colorektal cancer Nya fall Colorektal cancer (tjocktarmen = colon eller ändtarmen = rektum) är efter bröstcancer hos kvinnor och prostatacancer hos män den vanligaste cancerformen. Varje år diagnosticeras

Läs mer

Innehåll. Om prostata och prostatacancer 6. Flera undersökningsmetoder 7

Innehåll. Om prostata och prostatacancer 6. Flera undersökningsmetoder 7 Om PSA-test Innehåll Om prostata och prostatacancer 6 Flera undersökningsmetoder 7 Vad är PSA egentligen? 7 Vad betyder det om PSA-värdet stiger? 8 Varför höjs PSA vanligen vid prostatacancer? 8 PSA-kvot

Läs mer

Arkiverad. Behandlingsrekommendation. Bakgrund. Epidemiologi. Ärftlighetens betydelse. Riskfaktorer

Arkiverad. Behandlingsrekommendation. Bakgrund. Epidemiologi. Ärftlighetens betydelse. Riskfaktorer Behandlingsrekommendation Den 6-7 maj 2003 anordnade Läkemedelsverket i samarbete med Statens legemiddelverk i Norge en workshop som syftade till att ta fram behandlingsrekommendationer för behandling

Läs mer

Kompetensinventering och åtgärdsförslag Plan för prostatacancerprocessen i Södra sjukvårdsregionen

Kompetensinventering och åtgärdsförslag Plan för prostatacancerprocessen i Södra sjukvårdsregionen www.cancercentrumsyd.se Kompetensinventering och åtgärdsförslag Plan för prostatacancerprocessen i Södra sjukvårdsregionen Annette Säfholm, RCC Syd 2015-06-29 Referensgrupp: Jens Enoksson Göran Ahlgren

Läs mer

Rekommendationer för tidig upptäckt av gynekologisk cancer.

Rekommendationer för tidig upptäckt av gynekologisk cancer. Rekommendationer för tidig upptäckt av gynekologisk cancer. Enligt nationella cancerstrategin och regionala cancerplanen är det vårdprogramgruppernas uppgift att ta fram information till remitterande och

Läs mer

Till dig som vill veta mer om inkontinens

Till dig som vill veta mer om inkontinens Till dig som vill veta mer om inkontinens 2 Grundtext: Hjälpmedelsinstitutet och Inkontinenscentrum i Västra Götaland Foto: Kajsa Lundberg Svårt att hålla tätt? Kissar du på dig? Läcker du urin? Är du

Läs mer

Framtidens hälsoundersökning redan idag

Framtidens hälsoundersökning redan idag Framtidens hälsoundersökning redan idag Din hälsa är din största tillgång Vi använder den senaste generationens magnetkamerateknik (MR) från Philips Medical Systems för bästa bildkvalitet och patientkomfort.

Läs mer

Behandling av spridd prostatacancer

Behandling av spridd prostatacancer Behandling av spridd prostatacancer vad hjälper bäst? Anders Widmark Professor, överläkare Onkologi, Inst. för strålningsvetenskaper Pär Stattin Docent, universitetslektor och överläkare Urologi, Inst.

Läs mer

En ny era kan inledas inom lungcancer

En ny era kan inledas inom lungcancer Bakgrundsmaterial Iressa 2010-03-04 En ny era kan inledas inom lungcancer Lungcancer är den vanligaste cancerrelaterade dödsorsaken i Sverige, och den femte vanligaste cancerformen. Men trots det har lungcancer

Läs mer

Neuroendokrina tumörer. Eva Tiensuu Janson, professor i medicin Kliniken för onkologisk endokrinologi Akademiska sjukhuset och Uppsala Universitet

Neuroendokrina tumörer. Eva Tiensuu Janson, professor i medicin Kliniken för onkologisk endokrinologi Akademiska sjukhuset och Uppsala Universitet Neuroendokrina tumörer Eva Tiensuu Janson, professor i medicin Kliniken för onkologisk endokrinologi Akademiska sjukhuset och Uppsala Universitet Indelning av neuroendokrina Carcinoider Lunga Tunntarm

Läs mer

Strålbehandlingsprocessen. Strålbehandling på Radiumhemmet. Hur många och på vilket sätt? Fixation - ansiktsmask. Bitfixation 1

Strålbehandlingsprocessen. Strålbehandling på Radiumhemmet. Hur många och på vilket sätt? Fixation - ansiktsmask. Bitfixation 1 1 Strålbehandling på Radiumhemmet Strålbehandlingsprocessen I samråd mellan onkolog och patientens läkare tas beslut om strålbehandling. Onkologen skriver remiss till strålbehandlingsavdelningen. Remissen

Läs mer

Vårdöverenskommelser mellan primärvården i Salem, Nykvarn, Järna, Södertälje och urologsektionen, Södertälje sjukhus AB.

Vårdöverenskommelser mellan primärvården i Salem, Nykvarn, Järna, Södertälje och urologsektionen, Södertälje sjukhus AB. Vårdöverenskommelser mellan primärvården i Salem, Nykvarn, Järna, Södertälje och urologsektionen, Södertälje sjukhus AB. Hämaturi... 1 Njur- och uretärsten... 2 PSA - Riktlinjer för provtagning... 2 Testis

Läs mer

ONKOLOGISK BEHANDLING AV PRIMÄRA HJÄRNTUMÖRER. Katja Werlenius Onkologkliniken, SU/Sahlgrenska Hjärntumördagarna 25 aug 2011

ONKOLOGISK BEHANDLING AV PRIMÄRA HJÄRNTUMÖRER. Katja Werlenius Onkologkliniken, SU/Sahlgrenska Hjärntumördagarna 25 aug 2011 ONKOLOGISK BEHANDLING AV PRIMÄRA HJÄRNTUMÖRER Katja Werlenius Onkologkliniken, SU/Sahlgrenska Hjärntumördagarna 25 aug 2011 Disposition Introduktion Strålbehandling Cytostatika Kortfattat om onkologisk

Läs mer

Detta var ämnet för en föreläsning på ProLiv

Detta var ämnet för en föreläsning på ProLiv Detta var ämnet för en föreläsning på ProLiv Västs kvartalsmöte i Skövde den 27 september. Föreläsare var överläkaren Bengt Johansson från Örebro Universitetssjukhus. Ett 50-tal personer hade mött upp,

Läs mer

Målnivåer. Nationella riktlinjer för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård 2014

Målnivåer. Nationella riktlinjer för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård 2014 Målnivåer Nationella riktlinjer för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård 14 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Onkogenetik möjlighet till individuell riskbedömning och prevention. Marie Stenmark Askmalm

Onkogenetik möjlighet till individuell riskbedömning och prevention. Marie Stenmark Askmalm Onkogenetik möjlighet till individuell riskbedömning och prevention vilka utmaningar kan det innebära för våra system för att få det att fungera Marie Stenmark Askmalm Universitetsöverläkare Klinisk genetik

Läs mer

Vårdprogram för prostatacancer. ONKOLOGISKT CENTRUM Södra sjukvårdsregionen

Vårdprogram för prostatacancer. ONKOLOGISKT CENTRUM Södra sjukvårdsregionen Vårdprogram för prostatacancer ONKOLOGISKT CENTRUM Södra sjukvårdsregionen 2008 ISBN 91 85738 79 4 Onkologiskt centrum, Lund 2008 2 Innehållsförteckning 1. Förord... 4 2. Epidemiologi... 6 3. Etiologi

Läs mer

Hepatit B hos barn och ungdomar

Hepatit B hos barn och ungdomar Hepatit B hos barn och ungdomar Björn Fischler, docent, överläkare Sektionen för barngastroenterologi, hepatologi och nutrition Astrid Lindgrens barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Läs mer

Uppsala november 6, 2013 Anne-Charlotte Aronsson, CEO

Uppsala november 6, 2013 Anne-Charlotte Aronsson, CEO Uppsala november 6, 2013 Anne-Charlotte Aronsson, CEO AroCell AB Affärsidé AroCell utvecklar, producerar och kommersialiserar tester för bestämning av celltillväxt, vilka kan användas för uppföljning och

Läs mer

Akut lymfatisk leukemi hos barn Thomas Wiebe. Skånes universitetssjukhus, Lund

Akut lymfatisk leukemi hos barn Thomas Wiebe. Skånes universitetssjukhus, Lund Akut lymfatisk leukemi hos barn Thomas Wiebe Barnonkologen Skånes universitetssjukhus, Lund Distribution by type of cancer in children under 15 years Akut lymfatisk leukemi hos barn 1 Den vanligaste formen

Läs mer

Patientinformation om Taxotere (docetaxel)

Patientinformation om Taxotere (docetaxel) september 2012 SE-DOC-12-04-01 Patientinformation om xotere (docetaxel) sanofi-aventis AB Box 14142, 167 14 Bromma Tel 08-634 50 00. Fax 08-634 55 00 www.sanofi.se Vid frågor om våra läkemedel kontakta:

Läs mer

Lungcancer, radon och rökning

Lungcancer, radon och rökning Lungcancer, radon och rökning Karin Lindberg ST-läkare Onkologi Karolinska Doktorand KI Radon Lungcancer Stadier Typ av lungcancer Behandling Radon och uppkomst av lungcancer Cellpåverkan Genetiska förändringar

Läs mer

Utredning och handläggning av nack- och ryggbesvär

Utredning och handläggning av nack- och ryggbesvär Utredning och handläggning av nack- och ryggbesvär Hannu Määttänen Doktorand, spec. ortopedisk kirurgi Enheten för interventions- och implementeringsforskning Institutet för Miljömedicin Karolinska Institutet

Läs mer

Blås- och bäckenbottenträning

Blås- och bäckenbottenträning Blås- och bäckenbottenträning För män Blåsan.se Fakta om inkontinens Inkontinens är vanligare än du tror. Cirka 5 % av alla män har någon form av inkontinensbesvär. Inkontinens drabbar inte bara äldre

Läs mer

Stora skillnader för drabbade av tarmcancer

Stora skillnader för drabbade av tarmcancer Stora skillnader för drabbade av tarmcancer Aftonbladet skriver 21 november 2011. Läkare struntar i riktlinjerna Varje dag får 20 svenska män och kvinnor veta att de har tarmcancer. Hälften dör. En tidigare

Läs mer

DT- och MR-diagnostik av levermetastaser från kolorektal cancer. 10 10 27 Mats Andersson Radiologiska avd SU/Sahlgrenska

DT- och MR-diagnostik av levermetastaser från kolorektal cancer. 10 10 27 Mats Andersson Radiologiska avd SU/Sahlgrenska DT- och MR-diagnostik av levermetastaser från kolorektal cancer 10 10 27 Mats Andersson Radiologiska avd SU/Sahlgrenska Levermetastaser Överlevnad vid levermetastaser från kolorektal cancer (CLM) Spridning

Läs mer

Svarsmall för CT/MR normal hjärna, MS, hjärntumör (inkl. mätning av tumörstorlek) och demens

Svarsmall för CT/MR normal hjärna, MS, hjärntumör (inkl. mätning av tumörstorlek) och demens Svarsmall för CT/MR normal hjärna, MS, hjärntumör (inkl. mätning av tumörstorlek) och demens Elna-Marie Larsson, professor, överläkare BFC/Röntgen Akademiska sjukhuset, Uppsala SFNR årsmöte, Lund, 111111

Läs mer

Vad är en genetisk undersökning?

Vad är en genetisk undersökning? 12 Vad är en genetisk undersökning? Originalet framtaget av Guy s and St Thomas Hospital, London, UK, och London IDEAS Genetic Knowledge Park, januari 2007. Detta arbete är finansierat av EuroGentest,

Läs mer

Urinvägarna. Leons berättelse. Urologi

Urinvägarna. Leons berättelse. Urologi Urologi EVA I PERSSON Urinvägarna Leons berättelse Leon är 62 år, lever tillsammans med Clary och jobbar som IT tekniker på ett stort företag. Han lever ett stressigt liv och har rökt sedan tonåren. Efter

Läs mer

Modern radiologi en uppdatering för Allmänläkardagar 2013

Modern radiologi en uppdatering för Allmänläkardagar 2013 Modern radiologi en uppdatering för Allmänläkardagar 2013 Els-Marie Raupach Överläkare Bild och funktionsmedicin Skövde 130201 Som man frågar får man svar! Remissen är radiologens verktyg och styr: Prioritering

Läs mer

POPULÄRVERSION AV. Nationella riktlinjer för prostatacancer

POPULÄRVERSION AV. Nationella riktlinjer för prostatacancer POPULÄRVERSION AV Nationella riktlinjer för prostatacancer ISBN 978-91-85483-10-5 Artikelnr 2007-114-53 Redaktör Birgitta Clarin Text David Svärd Grafisk produktion AB Typoform Foton Matton Images Tryck

Läs mer

Delområden av en offentlig sammanfattning. Information om sjukdomsförekomst (för varje indikation)

Delområden av en offentlig sammanfattning. Information om sjukdomsförekomst (för varje indikation) VI.2 VI.2.1 Delområden av en offentlig sammanfattning Information om sjukdomsförekomst (för varje indikation) Indikation/målgrupp Benign prostatahyperplasi (BPH) Incidens och prevalens Enligt uppgifter

Läs mer

6 februari 2013. Soffia Gudbjörnsdottir Registerhållare NDR

6 februari 2013. Soffia Gudbjörnsdottir Registerhållare NDR 6 februari 2013 Soffia Gudbjörnsdottir Registerhållare NDR NDR utveckling sedan 1996 Verktyg i förbättringsarbetet Mer än 1200 enheter online 2012 Nationella riktlinjer 100% av sjukhusklinikerna Kvalitetskontroll

Läs mer

Screening mot cervixcancer Hur bra är vi? Hur kan vi bli bättre? Björn Strander

Screening mot cervixcancer Hur bra är vi? Hur kan vi bli bättre? Björn Strander Screening mot cervixcancer Hur bra är vi? Hur kan vi bli bättre? Björn Strander /100 000 Cervixcancer Sverige 1958-2011 Åldersstandardiserad incidens (FOB70) 30 25 Skivepitel Adeno Totalt 20 15 10 Källa:

Läs mer