Målgruppen. Stödet till familjer med föräldrar som har kognitiva svårigheter. Ann Nilsson, familjecoach

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Målgruppen. Stödet till familjer med föräldrar som har kognitiva svårigheter. Ann Nilsson, familjecoach"

Transkript

1 Stödet till familjer med föräldrar som har kognitiva svårigheter Målgruppen Föräldrar med kognitiva svårigheter som behöver stöd 1. Föräldrar med en utvecklingsstörning/ svagbegåvning 3. Föräldrar med en förvärvad hjärnskada eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som Aspergers syndrom, ADHD eller ADD Ann Nilsson, familjecoach Läs mer om målgruppen 1

2 Vad innebär kognitiva svårigheter Föräldraförmågan kan påverkas när det gäller: Konsekvenstänkande, kommunikation och förmåga att sätta barnet i första rummet Dålig tidsuppfattning Planering och organisering Läs och skrivsvårigheter Frivilligt stöd i Tierps kommun Före graviditeten: Samarbete med särgymnasiet: Studiebesök på familjecentralen för eleverna, datadocka och manualer från Feldmans föräldrautbildning i undervisningen Under graviditeten: Samarbete med barnmorskor, att vänta och föda barn broschyren används, kartläggning av sociala nätverket SIG (social interview guide), datadocka, checklistor och caféverksamhet erbjuds. Efter barnets födelse: Samarbete med BVC, coachning och hembesök av familjecoach, fortsatt arbete med checklistor och sköta sitt barn den första tiden broschyren. Deltagande i caféverksamhet erbjuds. 2

3 Samverkan är viktigt när stöd ska ges Samverkan Handledning/konsultation hos lokala SUF gruppen Användandet av SIP (Samordnad Individuell Plan Familjecoachen och familjebehandlarna samverkar med olika personalkategorier på familjecentralen Lärare på särgymnasiet (före barnets födelse) Barnmorskor (före och i samband med barnets födelse) BVC sköterskor och psykolog från primärvården, psykolog och skötare från närpsykiatrin, kurator, specialpedagog och arbetsterapeut från habiliteringen, LSS handläggare, socialsekreterare både utredning och bistånd, boendestödjare, förskollärare och specialpedagog i kommunen. Familjecentralsarbetet i Tierp På familjecentralen samverkar: IFO(individ och familjeomsorgen) öppna insatser med BHV(Barnhälsovården) och MHV (mödrahälsovården) Här finns: Öppen förskola, babycafé, olika föräldragrupper, COPE föräldrautbildning,(kommunal föräldrautbildning) caféverksamhet för föräldrar med kognitiva svårigheter Familjecentralen utgör en viktig samverkansmodell för tidiga insatser Familjecoachen samordnar arbetet med föräldrarna 3

4 Personal från IFO, BHV och MHV på familjecentralen arbetar med anpassning av checklistor för barnsäkerhet och barnomvårdnad Exempel på checklistor: Barnomvårdnad nyfödd Caféverksamhet på familjecentralen Gruppledare: Ann Nilsson, familjecoach, IFO, Öppna insatser Tarja Karlsson, skötare,närpsykiatrin, HÄTÖ Ewa Grönlund, förskollärare, IFO, Öppna insatser Föräldrarna har i huvudsak neuropsykiatriska diagnoser som ADHD,ADD och diagnoser inom autismspektrum. Någon har en lindrig utvecklingsstörning eller en förvärvad hjärnskada. 4

5 Rekrytering caféverksamhet Café och stödgruppsverksamhet Varje termin samordnar familjecoachen kartläggningar av familjer med kognitiva svårigheter Uppgiftslämnarna från BHV, MHV och habiliteringen vid kartläggningen är viktiga rekryterare till caféverksamheten De länkar över familjer till familjecoachen Skyddsfaktorerna ökar Sociala isoleringen bryts Både barn och föräldrar får en möjlighet att träffa andra barn och vuxna Olika teman ger möjlighet till kunskapsinlärning 5

6 Caféverksamheten Pedagogiska teman: Känslor, samspel, checklistor- barnsäkerhet, gränssättning/ COPE, egna önskade teman eller medverkande Utprovande av den kanadensiske forskaren Maurice Feldmans evidensbaserade metod: Stöd i hemmet Fast struktur: 1. Inledning med fika, umgängesregler, nallekort och dagens/veckans höjdpunkt 2. Tema, fritt prat eller umgänge/lek/pyssel föräldrar och barn 3. Avslutning med sångstund och affirmation Terminsplanering görs med trevliga avslutningar 6

7 Mål och syfte Målgrupp 1. Utvecklingsarbetet Step by step: Familjer där föräldrar har en utvecklingsstörning/svagbegåvning med barn 0-2 år Målet med utvecklingsarbetet är att prova om den kanadensiska metoden fungerar Syftet är att förhindra att barn far illa 2. Familjer med föräldrar som har en utvecklingsstörning/svagbegåvning med barn 2 18 år 3. Familjer med föräldrar som har kognitiva svårigheter med barn 0-18 år 7

8 FIB-projektet i Tierp Bakgrund Kanadensiske forskaren Maurice Feldman Utveckling av gruppverksamheter för föräldrar med intellektuella begränsningar och deras barn Många barn till målgruppen blev omhändertagna Fanns inget stöd i hemmet anpassat efter målgruppen Kontakt med kanadensiske forskaren Maurice Feldman Lyckas lära 80 % av föräldrarna Föräldrautbildning i hemmet föregås av kompetensbaserade utredningar med både stöd och hinder Step by Step Child Care används i familjer med barn upp till 2 år 8

9 Generalisera Kunskap, färdigheter och tillämpning Svårigheter att generalisera kunskap dvs. att kunna överföra och tillämpa kunskap i nya situationer Vi måste hjälpa dem med detta Uttryckt kunskap är ej = Förmåga att tillämpa kunskap Färdigheter och förmåga att tillämpa kunskap kan finnas utan att kunskapen kan uttryckas i ord Vid inlärning: Skilj på kunskaper, färdigheter och tillämpning Kunskaper = Prata och läsa Färdigheter = Träna hemma Tillämpning = Ge möjlighet till och uppmana till att träna på flera liknande situationer 9

10 Föräldrautbildning i hemmet 1. Uppdrag inkommer från utredande socialsekreterare 2. Observationer startar och en allmän screening börjar med PAM checklistor (Parent assesment manual) 3.Trepartsmöte äger rum där föräldrarna är med i processen att fastställa utbildningsmålet. området som föräldrautbildningen börjar med. Jag behöver hjälp med materialet kan användas. 4. Detaljerade checklistor inom olika områden används vid observationer för att kunna fastställa utbildningsnivån i detalj PAM checklistor och Jag behöver hjälp med materialet togs fram och översattes inom FIB projektet (Föräldrar med Intellektuella begränsningar) av coachen Lars Westin. Föräldrautbildning i hemmet 5.Mätbara mål och uppföljningsdokument tas fram för varje familj 6. Föräldern får steg för steg instruktioner med bilder och tränar 1-2 färdigheter i taget 7. Vid behov kan belöningssystem användas och full föräldraträning 7. Insatsen följs upp kontinuerligt. Feldman kan vid behov handleda familjecoachen i detta arbete 8. Insatser samordnas med andra professionella i nätverket kring familjen. 10

11 Hur mäts föräldraförmågan? Hur sker inlärningen? Föräldraförmågor mäts genom observationer med checklistor som används vid för och eftermätningar 80 % krävs för godkänt Bildinstruktioner steg för steg Full träning Eventuellt belöning 11

12 Hur bibehålls föräldraförmågan? Problemområden i familjerna Påminnelser genom telefon, bildmanualer, planeringskalendrar, scheman, affischer och glesare hembesök Uppföljning sker kontinuerlig Ekonomi, boende, ordning och struktur, hygien, ej fungerande nätverk, relationsproblem, egna psykiska måendet Behövs stödteam med olika professioner. Feldman: Viktigt så att föräldrautbildarna kan göra sin pedagogiska insats 12

13 Metodens användbarhet Få familjer med barn 0-2 år med i utvecklingsarbetet Bildmanualer som visar generalisering verkar fungera Bildmanualer som ger färdighetsträning verkar fungera Delar av metoden används i övrig föräldrautbildning av familjecoachen Två familjer var med i utvecklingsarbetet 2011 Idag 2013 tillämpas pedagogiken som en del i insats och som frivilligt råd och stöd för 9 familjer med 25 barn Samt för ytterligare 6 familjer med 7 barn som deltar i den frivilliga caféverksamheten 13

Från caféverksamhet till barngruppsverksamhet erfarenheter från Uppsala län. Ann Nilsson familjecoach, Tierps kommun och SUF kunskapscentrum

Från caféverksamhet till barngruppsverksamhet erfarenheter från Uppsala län. Ann Nilsson familjecoach, Tierps kommun och SUF kunskapscentrum Från caféverksamhet till barngruppsverksamhet erfarenheter från Uppsala län Ann Nilsson familjecoach, Tierps kommun och SUF kunskapscentrum Tidsschema 13.00 Presentation historik Ann Nilsson 13.30 Gruppverksamhet

Läs mer

Implementering av gruppverksamhet för barn till föräldrar med kognitiva svårigheter i Uppsala län

Implementering av gruppverksamhet för barn till föräldrar med kognitiva svårigheter i Uppsala län FoU-rapport 2012/3 Implementering av gruppverksamhet för barn till föräldrar med kognitiva svårigheter i Uppsala län Ann Nilsson SUF Kunskapscentrum Illustrationen på omslaget är gjord av Elisabet Alphonse.

Läs mer

Checklistor, tålamod och gemenskap

Checklistor, tålamod och gemenskap Checklistor, tålamod och gemenskap stöd till föräldrar med intellektuella begränsningar Erfarenheter från FIBprojekt 2005 2008 Karin Jöreskog, fil. dr Uppsala universitet, oktober 2009 Checklistor, tålamod

Läs mer

IHF Konferens. SUF Kunskapscentrum Samverkan Utveckling - Föräldraskap. Föreläsningen. Samverkan

IHF Konferens. SUF Kunskapscentrum Samverkan Utveckling - Föräldraskap. Föreläsningen. Samverkan SUF Kunskapscentrum Samverkan Utveckling - Föräldraskap Uppsala läns kommuner, Landstinget, Regionförbundet och FUB IHF Konferens Norrköping 9 september, 2010 Stöd till barn och föräldrar i familjer där

Läs mer

Handbok för FIB projektets barngruppsverksamhet

Handbok för FIB projektets barngruppsverksamhet Handbok för FIB projektets barngruppsverksamhet Författare: Ann Nilsson Maj Johansson & Sara RådboWahlström Handledare: Elisabeth Hagborg Tierps Kommun 0 Inledning FIB - projektet Denna handbok har tagits

Läs mer

KUNSKAPS- OCH KOMPETENSPÅFYLLNAD 2009-2011 FÖRMEDLAT AV SUF-KUNSKAPSCENTER ÕIE UMB CARLSSON, MED.DR

KUNSKAPS- OCH KOMPETENSPÅFYLLNAD 2009-2011 FÖRMEDLAT AV SUF-KUNSKAPSCENTER ÕIE UMB CARLSSON, MED.DR KUNSKAPS- OCH KOMPETENSPÅFYLLNAD FÖRMEDLAT AV SUF-KUNSKAPSCENTER 2009-2011 ÕIE UMB CARLSSON, MED.DR UPPSALA UNIVERSITET, JUNI 2012 INNEHÅLL Kunskaps- och kompetenspåfyllnad... 1 förmedlat av suf-kunskapscenter

Läs mer

PUFF-projektet i Tomelilla

PUFF-projektet i Tomelilla PUFF-projektet i Tomelilla Projektet för Utveckling av FöräldraFörmågan Samverkan Utveckling Föräldraskap Samverkan kring barn och föräldrar i familjer där någon av föräldrarna har en utvecklingsstörning

Läs mer

Utbildningspaket 2014

Utbildningspaket 2014 Utbildningspaket 2014 Utbildningarna vänder sig till yrkesverksamma inom kommun och landsting som i sin yrkesroll träffar föräldrar med kognitiva svårigheter eller deras barn. Det kan vara yrkesverksamma

Läs mer

Plan Barn, ungdomar och vuxna 2012-2015

Plan Barn, ungdomar och vuxna 2012-2015 Plan Barn, ungdomar och vuxna 2012-2015 Förebyggande och stödjande arbete med barn, ungdomar och vuxna Upprättad: 0000-00-00 Antagen av: ange instans Datum för antagande: 0000-00-00, 00 Kontaktperson:

Läs mer

SUF-projekt i Helsingborg

SUF-projekt i Helsingborg SUF-projekt i Helsingborg Samverkan Utveckling Föräldraskap Samverkan kring barn och föräldrar i familjer där någon av föräldrarna har en utvecklingsstörning eller andra kognitiva svårigheter Rapport 091201-101130

Läs mer

Anhörigstöd i Sala. Bilaga till Delrapport Kartläggning

Anhörigstöd i Sala. Bilaga till Delrapport Kartläggning Anhörigstöd i Sala Bilaga till Delrapport Kartläggning Rapport biståndshandläggning Rapport särskilda boenden LSS Rapport stödgruppsverksamhet för barn Marie Erlandsson Ek 2012-01-18 Innehåll 1. Biståndsbedömning

Läs mer

Nya perspektiv. För värmlänningarnas bästa. Vägledning för föräldrastöd. Den sårbara familjen Psykisk hälsa Riskbruk och riskbeteende Äldres hälsa

Nya perspektiv. För värmlänningarnas bästa. Vägledning för föräldrastöd. Den sårbara familjen Psykisk hälsa Riskbruk och riskbeteende Äldres hälsa Nya perspektiv Vägledning för föräldrastöd Den sårbara familjen Psykisk hälsa Riskbruk och riskbeteende Äldres hälsa För värmlänningarnas bästa Gemensamma mål i kommunerna och landstinget 2 NYA PERSPEKTIV

Läs mer

Föräldrar med kognitiva svårigheter att bryta ny mark

Föräldrar med kognitiva svårigheter att bryta ny mark Föräldrar med kognitiva svårigheter att bryta ny mark Erfarenheter från Uppsala län Linnea Bruno Stiftelsen Allmänna Barnhuset - 1-2012 Föräldrar med kognitiva svårigheter att bryta ny mark Erfarenheter

Läs mer

Barn som anhöriga. Dokumentation av seminarium för att utveckla stödet till föräldrar med neuropsykiatriska svårigheter och deras barn

Barn som anhöriga. Dokumentation av seminarium för att utveckla stödet till föräldrar med neuropsykiatriska svårigheter och deras barn Barn som anhöriga Dokumentation av seminarium för att utveckla stödet till föräldrar med neuropsykiatriska svårigheter och deras barn 5 september 2012 i Stockholm Detta är ett opublicerat arbetsmaterial.

Läs mer

Indikatorer för God vård inom habilitering

Indikatorer för God vård inom habilitering Indikatorer för God vård inom habilitering baserade på EBH-arbeten (avser hittills främst barn och ungdomshabilitering) Syfte att ta reda på om rekommendationer i evidensrapporterna följs (kunskapsbaserad)

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET

UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll - daglig verksamhet är en beskrivning av vad det innebär att arbeta med stöd och service till

Läs mer

Boendestöd för personer med Aspergers syndrom

Boendestöd för personer med Aspergers syndrom FoU-Södertörns Skriftserie nr 98/11 Boendestöd för personer med Aspergers syndrom Hjördis Gustafsson Rapporten kan beställas från FoU-Södertörn Römossevägen 25 146 31 Tullinge Tel: 08-530 621 80 Fax: 08-530

Läs mer

Ökade livschanser för barn med ADHD

Ökade livschanser för barn med ADHD Ökade livschanser för barn med ADHD Förebyggande insatser ur ett familjeperspektiv Projektbeskrivning Marie Erlandsson Ek 1 Innehåll Inledning... 3 ADHD - Attention Deficit Hyperactivity Disorder... 4

Läs mer

Beteendeterapeutisk intensivträning

Beteendeterapeutisk intensivträning Rapport från Barn- och ungdomshabiliteringen Beteendeterapeutisk intensivträning Uppföljning av förskolebarn vid Barn- och ungdomshabiliteringen i Uppsala län Redovisning av föräldra- och personalenkät

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Information om Insatser för vuxna Individ- och familjeomsorgen. Åstorps Kommun

Information om Insatser för vuxna Individ- och familjeomsorgen. Åstorps Kommun Information om Insatser för vuxna Individ- och familjeomsorgen i Åstorps kommun Mottagningssekreterare kontaktuppgiter Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

Mycket sorg, mycket tårar men ändå också väldigt mycket glädje

Mycket sorg, mycket tårar men ändå också väldigt mycket glädje Uppsala Universitet Institutionen för sociologi. Socionomprogrammet. Självständigt arbete i sociologi med inriktning mot socialt arbete 15 Hp, C-uppsats Mycket sorg, mycket tårar men ändå också väldigt

Läs mer

Nätverket stöd för vuxna anhöriga till person med psykisk ohälsa, Sammanställning 5

Nätverket stöd för vuxna anhöriga till person med psykisk ohälsa, Sammanställning 5 131210 Nätverket stöd för vuxna anhöriga till person med psykisk ohälsa, Sammanställning 5 Sammafattning Det dominerande inslaget i diskussionerna i den femte träffen var samverkan i olika former och på

Läs mer

Kartläggning av stöd till barn som växer upp i riskmiljö i Skåne

Kartläggning av stöd till barn som växer upp i riskmiljö i Skåne Kartläggning av stöd till barn som växer upp i riskmiljö i Skåne Studentkraft AB Malmö oktober 2009 Kontaktperson; Charlotta Heier 1 Sammanfattning Studentkraft AB har på uppdrag av Länsstyrelsen i Skåne

Läs mer

Information till er som funderar på att bli familjehem. Samverkan mellan kommuner om familjehemsvård. Boden, Kalix, Luleå och Piteå

Information till er som funderar på att bli familjehem. Samverkan mellan kommuner om familjehemsvård. Boden, Kalix, Luleå och Piteå Information till er som funderar på att bli familjehem Samverkan mellan kommuner om familjehemsvård Boden, Kalix, Luleå och Piteå 1 Välkommen till vår informationssida! Ring gärna så får vi informera och

Läs mer

Stöd i föräldrarollen inom missbruks- och beroendevården 2012-2014

Stöd i föräldrarollen inom missbruks- och beroendevården 2012-2014 Stöd i föräldrarollen inom missbruks- och beroendevården 2012-2014 Inledning Socialstyrelsen har i uppdrag att under perioden 2011-2014 i samråd med Statens Folkhälsoinstitut (FHI) och Sveriges Kommuner

Läs mer

UTVÄRDERING Läsåret 2012/2013

UTVÄRDERING Läsåret 2012/2013 UTVÄRDERING Läsåret 2012/2013 Österängs öppna förskola UTVÄRDERING Läsåret 2012/2013 Österängs öppna förskola 1. Presentation av förskolan och förutsättningarna för arbetet Österängs öppna förskola ligger

Läs mer

Barns rätt enligt FN:s Barnkonvention

Barns rätt enligt FN:s Barnkonvention Barns rätt enligt FN:s Barnkonvention En standard för barnperspektiv, utarbetad av Habilitering & Hälsa, Västra Götalandsregionen i samarbete med NOBAB Habilitering & Hälsa i Västra Götalandsregionen,

Läs mer

SAMordnat FÖRäldrastöd

SAMordnat FÖRäldrastöd SAMordnat FÖRäldrastöd - för barn och ungdomar med funktionsnedsättning Projektidé Modell för Projektutveckling i Samhällskontraktet, MOPS (30 000 kr) Projektet konkretiseras, kartläggningar, ansökan till

Läs mer