Minnesanteckningar från SUF- mötet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Minnesanteckningar från SUF- mötet 2012 01 31"

Transkript

1 Minnesanteckningar från SUF- mötet Närvarande: Barbro Sandberg VITS teamet Ulrika Hedell, BVC Sandra Jardeman, Fritidsklubben Annika Olofsson, LSS Sociala enheten Linda Ingman, representant i Knivsta från habiliteringen i Uppsala Karin Červenka, Fröhusets familjecentrum, Sociala enheten 1. Utbildningar i vår: Föreningen För Familjecentralers Förenande, FFFF, kommer att ha en två dagars konferens i Uppsala den 26-27/4 där Lydia Springer och Sven-Erik Pistol kommer att hålla i två seminarier om SUF. Dessa konferenser hålls varje år på olika orter i Norden. SUF-Konferensen kommer att äga rum den 3/ på Uppsala konsert och kongress. Mer information på 2. Uppföljning av konsultation från förskolor / skolor Vi hade en diskussion runt några familjer, som fått stöd i föräldraskapet. 3. Reflektioner runt artiklarna i UNT sid Svåra fall när barn tas om hand och Här får föräldrarna stöd att behålla barnen Ann Nilsson. Artiklarna lästes och vi samtalade lite runt dem. Vi arbetar med olika insatser här i Knivsta men det finns väldigt mycket mer att göra! Hur kommer vi i kontakt med familjerna så tidigt som möjligt? Sandra var med på mötet för första gången och informerades om vårt arbete. Vi hade en lång diskussion om hur det kan se ut i SUF familjer. Sandra kom till klarhet i att vissa elever hon kommer i kontakt med i skol/frididsvärlden säkert är i behov av stöd. Ju mer kunskap vi får, ju mer ser vi av familjer i behov av stöd! Finns det oro är det viktigt att anmäla sin oro till Sociala enheten! 4. Förslag på struktur till ett flödesschema: Intyg, skrivna papper på att berörda personer går med på att professionella samtalar sinsemellan om ev. insatser. Att olika verksamheter samarbetar runt familjerna: BVC MVC förlossningen MVC BVC Fröhuset LSS Förskolan Barbro Sandberg Sandra Jardeman Jobstudion Christel Magnusson, utredare Sociala enheten habiliteringen osv. Samtal om problemen med berörda personer, sätta ord på vad som är jobbigt och att ta emot hjälp. Barnperspektivet hur har barnen det i familjerna?

2 Jobbstudion vid Samrek, 2-årigt projekt, som Birgitta Marketeg ansvarar för. Jobbar med personer med kognitiva svårigheter bl.a. de tränar på vardagliga situationer, äta frukost, konversera, passa tider, coachas att t.ex. gå på föräldrautbildning etc. Viktigt med en öppenhet inom sekretessens gränser och samverkan för att vi ska nå positiva resultat! Finns det oro är det viktigt att anmäla sin oro till Sociala enheten! 5. Framtidsplaner : Caféverksamhet Barngruppsverksamhet Det kanske kan bli ett av våra mål för 2013, att starta någon form av verksamhet för denna grupp av familjer! 6. Rapport från Stödgruppsledarnas förening Fröhusets familjecentrum har gått med i denna nystartade förening Nästa möte 27/3 Vid tangentbordet: Karin Červenka

3 Minnesanteckningar från SUF- mötet Närvarande: Barbro Sandberg, spec. pedagog, VITS teamet Linda Ingman, Habiliteringen vuxna Annika Olofsson, LSS bistånd, Sociala enheten Louise Martin, SoL, LSS enheten, utförare daglig verksamhet Iwona Grundström, MVC Karin Červenka, Samordnare, Sociala enheten, Fröhusets familjecentrum Louise Martin kom till mötet istället för Louise Rhode. Vi gjorde en presentation av oss alla och berättade var, vad och hur vi arbetar. Vi konstaterade att vi har haft liknande rundor de senaste mötena med nya personer i gruppen, men att det också är viktigt att reflektera runt våra arbetsinsatser och sätta ord på vad vi gör! 1. Minnesanteckningarna från förra mötet, reflektioner? 2. Uppföljning av konsultation från förskolor / skolor Vi diskuterade hur det går för olika familjer som varit på agendan tidigare. 3. Fortsatt diskussion om förslag på struktur till ett flödesschema, fortsättning från förra gången. Hur kommer vi i kontakt med familjerna så tidigt som möjligt? Processen i detta är viktig för vår utveckling av arbetet med SUF familjerna. Det är ett omfattande arbete att kartlägga alla familjer och vi diskuterade oss fram hur vi ska göra på bästa möjliga sätt. 5. Framtidsvisioner Caféverksamhet - och stödgrupper för barn i SUF familjer En SUF hörna ska göras på Fröhuset till hösten med info om vad SUF är. 6. Övrigt Önskemål: förbättra samarbetet mellan Sociala enheten - MVC BVC Vi reflekterade runt SUF konferensen och Workshopen i samband med konferensen: - Hemterapeuter skulle vara till stor hjälp för många familjer i Knivsta kommun. - Inköp av dockor med chip, som motsvarar en babys behov den skriker, är hungrig, blöt etc. Det registreras hur föräldrarna sköter barnet, håller huvudet, byter blöjor m.m. - Annika träffade några som arbetar med stödfamiljeverksamhet i Umeå. Stödfamiljerna hjälper till med läxor, barnvakt och äter middagar tillsammans i olika hem osv. De arbetar även med motivation. Se över SUF broschyren, stämmer informationen om oss, namn etc. Bjuda in Birgitta Marketeg till ett möte för information om hennes projekt 7. Nästa möte kl. 14:30-16:00. En riktigt skön sommar önskas er alla! Hälsningar Karin Červenka

4 Minnesanteckningar från SUF- mötet Närvarande: Barbro Sandberg, spec. pedagog, VITS teamet Linda Ingman, Habiliteringen vuxna Annika Olofsson, LSS bistånd, Sociala enheten Louise Martin, SoL, LSS enheten, utförare daglig verksamhet Iwona Grundström, MVC Karin Červenka, Samordnare, Sociala enheten, Fröhusets familjecentrum Louise Martin kom till mötet istället för Louise Rhode. Vi gjorde en presentation av oss alla och berättade var, vad och hur vi arbetar. Vi konstaterade att vi har haft liknande rundor de senaste mötena med nya personer i gruppen, men att det också är viktigt att reflektera runt våra arbetsinsatser och sätta ord på vad vi gör! 1. Minnesanteckningarna från förra mötet, reflektioner? 2. Uppföljning av konsultation från förskolor / skolor Vi diskuterade hur det går för olika familjer som varit på agendan tidigare. 3. Fortsatt diskussion om förslag på struktur till ett flödesschema, fortsättning från förra gången. Hur kommer vi i kontakt med familjerna så tidigt som möjligt? Processen i detta är viktig för vår utveckling av arbetet med SUF familjerna. Det är ett omfattande arbete att kartlägga alla familjer och vi diskuterade oss fram hur vi ska göra på bästa möjliga sätt. 5. Framtidsvisioner Caféverksamhet - och stödgrupper för barn i SUF familjer En SUF hörna ska göras på Fröhuset till hösten med info om vad SUF är. 6. Övrigt Önskemål: förbättra samarbetet mellan Sociala enheten - MVC BVC Vi reflekterade runt SUF konferensen och Workshopen i samband med konferensen: - Hemterapeuter skulle vara till stor hjälp för många familjer i Knivsta kommun. - Inköp av dockor med chip, som motsvarar en babys behov den skriker, är hungrig, blöt etc. Det registreras hur föräldrarna sköter barnet, håller huvudet, byter blöjor m.m. - Annika träffade några som arbetar med stödfamiljeverksamhet i Umeå. Stödfamiljerna hjälper till med läxor, barnvakt och äter middagar tillsammans i olika hem osv. De arbetar även med motivation. Se över SUF broschyren, stämmer informationen om oss, namn etc. Bjuda in Birgitta Marketeg till ett möte för information om hennes projekt 7. Nästa möte kl. 14:30-16:00. En riktigt skön sommar önskas er alla! Hälsningar Karin Červenka

5 Minnesanteckningar från SUF- möte på Häradsvägen i Knivsta Närvarande: Louise Rhode, chef för daglig verksamhet Linda Ingman, kurator hab. Uppsala Christel Magnussson, socionom, utredare barn/vuxna Ulrika Hedell, distriktssköterska BVC Annika Olofsson, socionom LSS handläggare Barbro Sandberg, specialpedagog Birgitta Marketeg Karin Cervenka, förskolepedagog Fröhusets familjecentrum, Samordnare 1. Besök av Birgitta Marketeg från projektet Jobstudion. Arbetsförmedlingen + Knivsta kommun bedriver ett samverkansprojekt genom samordningsförbundet i Uppsala län vilket ger försörjningsstöd för arbetslösa. Jobstudion startade i januari 2012 och pågår till 2013 ev. med förlängning. Projektet vänder sig till personer i åldern år. Professioner i projektet: Projekt/handledaren Birgitta Marketeg, arbetsförmedlare, psykolog, arbetsterapeut, kontakter med socialtjänstens försörjningsstöd, rehab. och vuxenutbildningen. Syftet är att personerna arbetar för att komma ut på arbetsmarknaden. Mål: Bättre hälsa och arbete. För mer information finns en projektbeskrivning på samordnarförbundet i Uppsala län. 2. Reflektioner från förra mötet

6 3. Uppföljning från styrgruppsmöte på SUF-Kunskapscentrum 4. Uppföljning av konsultation från förskolor / skolor hann vi inte med. 5. Linda berättade att tyvärr är projektet NPF portalen slut, men stöd finns på annat håll att få. 6. Ett exempel på ett flödesschema delades ut för att arbetas vidare på till nästa möte. Hur ska det se ut i vår kommun? 7. Hur ser det ut på våra arbetsplatser angående information om SUF? Tips att gå in på och ladda ner information och sätta upp på anslagstavla etc. 8. Den här punkten blev det för knappt om tid för att presentera, men läs gärna mer om Hela människan-hjulet som är en tankemodell där deltagarna gemensamt och individuellt arbetar med sig själva i förhållande till inre och yttre faktorer i livet och vardagen. Elisabeth Hagborg m.fl. har arbetat fram modellen, som en hjälp för stödgrupper med barn, unga, vuxna eller familjer, den vänder sig med andra ord till alla, som svar på en av era frågor runt hjulet. För mer info. Vad tror ni om att skapa ett hjul? Jag tänker att det kan skapa inkörsportar till samtal och väcka tankar hos familjer som känner igen sig i problematiken. 9. Framtidsvisioner / Mål för En punkt till nästa möte. 6. Summering från utbildningar: Familjecentralskonferens i Uppsala Sammandrag från konferensen skickas med som bilaga. På sid. 47 är ett sammandrag från seminariet om Stöd till föräldrar med kognitiva svårigheter. 7. Övrigt På nästa möte demonstrerar Linda Ingman Albin Reality care Baby, en datastyrd docka som registrerar och rapporterar in den vård (och ev. brist på vård) den får. Andra personer i våra arbetsgrupper är också välkomna till visningen av dockan. 8. Kommande möten under hösten och Hälsningar Karin Červenka

7 Minnesanteckningar från SUF - mötet Ärendedragning från Sociala enheten. Anna Rislund Törner kom och drog ett ärende för konsultation. Vi kom överens om att det är viktigt att berörda professioner deltar vid konsultationer. I det här ärendet hade det t.ex. varit bra med familjens distriktssköterska på plats om samtycke finns från familjen. Nästa gång vi har konsultation så får vi ta itu med det! 2. Minnesanteckningar från förra mötet. Reflektioner från diskussionen om ledningsgruppens funderingar om hur vi ska ha det med SUF i Knivsta kommun = viktigt att vi finns, för barnens bästa. Vi tog upp vikten av att personal, grannar eller släktingar går vidare med sin oro till Sociala Enheten, så att ev. utredning kan göras och stödinsatser sättas in i form av hemterapeuter eller liknande, som kan stötta både vuxna och barn. 3. Hur ska vi få till ett flöde, så att familjerna får den hjälp de behöver? Frågan diskuterar vi vidare under vårterminen. 4. Kommande utbildningar, se Summering från utbildningar: Karin har varit på nätverksträff med gruppledare för Barn-Vuxengrupper/caféverksamhet från länet på KC i Uppsala den 8/11. Em. handlade om psykiatriska diagnoser och medicinering. Det var Eva Nygård och Tarja Karlsson från privata bolaget HÄTO Heby, Älvkarleby, Tierp och Östhammar, som informerade om verksamheten. Intressant em. både med nätverksträffen och informationen. Det kommer en sammanfattning på SUF:s hemsida inom kort för er som är intresserade av utförligare info. om deras arbete. 6. Övrigt: Under Linda Ingmans föräldraledighet kommer Ulla Åberg att vara vikarie. Remisser skickas till Hab. eller psykiatrin istället för till NPF portalen, som inte finns längre. Vid varje möte utses en sekreterare, som sedan skickar ut minnesanteckningar till gruppen. Undertecknad fortsätter att skriva dagordningar och hålla i mötena.

8 En bärbar dator tas med till våra möten, så vi kan skriva direkt, då har vi också tillgång till aktuell information på hemsidan. 7. Vårens möten, förslag: , , och Hälsningar Karin Červenka

Minnesanteckningar från Knivstas lokala suf-grupp

Minnesanteckningar från Knivstas lokala suf-grupp Minnesanteckningar från Knivstas lokala suf-grupp 20013-03-12 Närvarande : Karin Cervenka, Ingrid Claesson, Sandra Jardemalm, Ulrika Hedell, Annika Olofsson, Iwona Grundström, Margareta Selin, Barbro Sandberg/vid

Läs mer

Minnesanteckningar från SuF möte 20/ på Thunmanskolan i Knivsta

Minnesanteckningar från SuF möte 20/ på Thunmanskolan i Knivsta Minnesanteckningar från SuF möte 20/4-2010 på Thunmanskolan i Knivsta Närvarande: Kajsa Bjerneld SOK, Barbro Sandberg SOK, Sven Erik Pistol, Ewa Jansson Hab, Eva Ax Socialpsykiatrin, Mathiaz Boström Ungdomsverksamheten,

Läs mer

Minnesanteckningar från SUF mötet den 9/1 14 Mora.

Minnesanteckningar från SUF mötet den 9/1 14 Mora. Minnesanteckningar från SUF mötet den 9/1 14 Mora. Närvarande: Mari Thorildsson MVC, Inga Lill Lingman BVC, Majlis Ersson Elevhälsoenheten, Lena Karlsson habiliteringen, Maja Franz Socialtjänsten, samt

Läs mer

Minnesanteckningar från möte i lokala suf-gruppen Östhammar

Minnesanteckningar från möte i lokala suf-gruppen Östhammar 2017-01-26 Minnesanteckningar från möte i lokala suf-gruppen 2017 01 26 Östhammar Närvarande: Maria Didriksen, Maria Eriksson Petterson, Carola Forsberg Andersson, Maria Gustavsson, Lovisa Eriksson, Lena

Läs mer

Minnesanteckning SUF möte

Minnesanteckning SUF möte Minnesanteckning SUF möte 170207 1. Genomgång av förra mötets minnesanteckningar. 2. Genomgång/diskussion med några konsultationsärenden. 3. Information om PYC. Det arbetas i en familj nu i Knivsta. Det

Läs mer

Närvarande: Ann Nilsson, Veronica Larsson, Lennart Hillberg, Helene Westerlund, Emma Svensson och Karin Johansson.

Närvarande: Ann Nilsson, Veronica Larsson, Lennart Hillberg, Helene Westerlund, Emma Svensson och Karin Johansson. Minnesanteckning SUF möte 7 februari 2013 Närvarande: Ann Nilsson, Veronica Larsson, Lennart Hillberg, Helene Westerlund, Emma Svensson och Karin Johansson. Genomgång av minnesanteckningarna från SUF mötet

Läs mer

Johanna Hillgren, Anne Kulle, Anna-Lena Löf, Ulla Sjödin, Elisabeth Hedberg.

Johanna Hillgren, Anne Kulle, Anna-Lena Löf, Ulla Sjödin, Elisabeth Hedberg. Närvarande: Johanna Hillgren, Anne Kulle, Anna-Lena Löf, Ulla Sjödin, Elisabeth Hedberg. 19/5 Info i Bålsta. Referensgruppen är bokad. Inbjudan Anna Lena tar hjälp av Rosmarie för att göra en inbjudan

Läs mer

Anteckningar från SUF-möte i Heby

Anteckningar från SUF-möte i Heby Anteckningar från SUF-möte i Heby 110301 Närvarande: Annika Norling, Sven-Erik Pistol, Margareta Nyman, Kristina Eriksson, Annice Larsson och Mita Ingstedt * Cafekvällar. Den 15 februari hade vi en café

Läs mer

Minnesanteckningar från möte i lokala suf-gruppen Östhammar

Minnesanteckningar från möte i lokala suf-gruppen Östhammar 2017-01-26 Minnesanteckningar från möte i lokala suf-gruppen 2017 01 26 Östhammar Närvarande: Maria Didriksen, Maria Eriksson Petterson, Carola Forsberg Andersson, Maria Gustavsson, Lovisa Eriksson, Lena

Läs mer

Anteckningar från lokala SUF-gruppen i Enköpings möte 15/2 2011

Anteckningar från lokala SUF-gruppen i Enköpings möte 15/2 2011 Anteckningar från lokala SUF-gruppen i Enköpings möte 15/2 2011 Närvarande: Sven-Erik Pistol, Ia Gårdman, Christer Lund, Lena Silén, Elisabet Lindblom Larsson - Caféverksamheten kommer att starta 17 mars

Läs mer

Minnesanteckningar SUF Dalarna arbetsgrupp Föräldrar med utvecklingsstörning 2011-02-11

Minnesanteckningar SUF Dalarna arbetsgrupp Föräldrar med utvecklingsstörning 2011-02-11 Minnesanteckningar SUF Dalarna arbetsgrupp Föräldrar med utvecklingsstörning 2011-02-11 Tid och plats: 11/2 2011 kl 9.00 11.00 Falu Habilitering, Falun Närvarande: Erica Karlsson, Carina Jarl och Carl

Läs mer

Minnesanteckningar från SUF mötet den 9/1 14 Mora.

Minnesanteckningar från SUF mötet den 9/1 14 Mora. Minnesanteckningar från SUF mötet den 9/1 14 Mora. Närvarande: Mari Thorildsson MVC, Inga Lill Lingman BVC, Majlis Ersson Elevhälsoenheten, Lena Karlsson habiliteringen, Maja Franz Socialtjänsten, samt

Läs mer

Minnesanteckningar från möte med den lokala SUF-gruppen i Falun

Minnesanteckningar från möte med den lokala SUF-gruppen i Falun Minnesanteckningar från möte med den lokala SUF-gruppen i Falun 110225 Närvarande: Margaretha Ramström Holmström, mvc Ann-Marie Pettersson Berg, särskolan Ylva Renström, soc.tj barn- o familj Frida Pedersson,

Läs mer

Presentation av närvarande och revidering av kontaktlistan.

Presentation av närvarande och revidering av kontaktlistan. SUF möte Bålsta 130129 Närvarande: Rosmarie, Lena Sagström (vuxenpsykiatrin)m Marlene (kurator på Kämpe ( dvs särgymnasiet och kämpe bcjf), Marina, Niklas. Frånvarande: Angelica Järvehed, Lennart Eriksson,

Läs mer

Utbildningspaket 2014

Utbildningspaket 2014 Utbildningspaket 2014 Utbildningarna vänder sig till yrkesverksamma inom kommun och landsting som i sin yrkesroll träffar föräldrar med kognitiva svårigheter eller deras barn. Det kan vara yrkesverksamma

Läs mer

IHF Konferens. SUF Kunskapscentrum Samverkan Utveckling - Föräldraskap. Föreläsningen. Samverkan

IHF Konferens. SUF Kunskapscentrum Samverkan Utveckling - Föräldraskap. Föreläsningen. Samverkan SUF Kunskapscentrum Samverkan Utveckling - Föräldraskap Uppsala läns kommuner, Landstinget, Regionförbundet och FUB IHF Konferens Norrköping 9 september, 2010 Stöd till barn och föräldrar i familjer där

Läs mer

Minnesanteckningar från lokala SUF-gruppen i Uppsala 2012-01-27 Närvarande Dagordning Workshop 2 maj 1. 2. 3. 4. SUF konferens 3 maj

Minnesanteckningar från lokala SUF-gruppen i Uppsala 2012-01-27 Närvarande Dagordning Workshop 2 maj 1. 2. 3. 4. SUF konferens 3 maj Minnesanteckningar från lokala SUF-gruppen i Uppsala 2012-01-27 Närvarande: Sven-Erik P, Christine M, Christina W, Lydia S, Sandra M, Anna-Lena P, Catharina M, Anna N, Vija B, Lena A. Dagordning: Workshop

Läs mer

Johanna Hillgren, Anne Kulle, Anna-Lena Löf, Ulla Sjödin, Elisabeth Hedberg.

Johanna Hillgren, Anne Kulle, Anna-Lena Löf, Ulla Sjödin, Elisabeth Hedberg. Närvarande: Johanna Hillgren, Anne Kulle, Anna-Lena Löf, Ulla Sjödin, Elisabeth Hedberg. 19/5 Info i Bålsta. Referensgruppen är bokad. Inbjudan Anna Lena tar hjälp av Rosmarie för att göra en inbjudan

Läs mer

Protokoll från SUF-möte i Tierp den 7 februari 2011.

Protokoll från SUF-möte i Tierp den 7 februari 2011. Protokoll från SUF-möte i Tierp den 7 februari 2011. Närvarande: Ingela Helling, Aino Holmgren, Helena Ljung, Ann Nilsson. Lennart Hillberg samt u.t. Ann berättade om hur hennes arbete i hemmet hos föräldrar

Läs mer

Johanna Hillgren, Anne Kulle, Anna-Lena Löf, Ulla Sjödin, Elisabeth Hedberg.

Johanna Hillgren, Anne Kulle, Anna-Lena Löf, Ulla Sjödin, Elisabeth Hedberg. Närvarande: Johanna Hillgren, Anne Kulle, Anna-Lena Löf, Ulla Sjödin, Elisabeth Hedberg. 19/5 Info i Bålsta. Referensgruppen är bokad. Inbjudan Anna Lena tar hjälp av Rosmarie för att göra en inbjudan

Läs mer

Minnesanteckningar lokala Suf mötet 120228 hos Familjeteamet

Minnesanteckningar lokala Suf mötet 120228 hos Familjeteamet Minnesanteckningar lokala Suf mötet 120228 hos Familjeteamet Närvarande: Elisabeth Hedberg, Magdalena Ingelgård, Boel Nordström, Niklas Arnö samt praktikant Evelyn, Marlene Bjering kurator Medpro Clinic,

Läs mer

FKS 2014-03-10 www.lul.se/suf

FKS 2014-03-10 www.lul.se/suf FKS 2014-03-10 www.lul.se/suf Projekt i samverkan mellan Regionförbundet och kommunerna i Uppsala län och FUB Gunnel Janeslätt Med dr. leg arbetsterapeut Forskare på SUF KC, Uppsala Associerad till Institutionen

Läs mer

Från caféverksamhet till barngruppsverksamhet erfarenheter från Uppsala län. Ann Nilsson familjecoach, Tierps kommun och SUF kunskapscentrum

Från caféverksamhet till barngruppsverksamhet erfarenheter från Uppsala län. Ann Nilsson familjecoach, Tierps kommun och SUF kunskapscentrum Från caféverksamhet till barngruppsverksamhet erfarenheter från Uppsala län Ann Nilsson familjecoach, Tierps kommun och SUF kunskapscentrum Tidsschema 13.00 Presentation historik Ann Nilsson 13.30 Gruppverksamhet

Läs mer

Målgruppen. Stödet till familjer med föräldrar som har kognitiva svårigheter. Ann Nilsson, familjecoach

Målgruppen. Stödet till familjer med föräldrar som har kognitiva svårigheter. Ann Nilsson, familjecoach Stödet till familjer med föräldrar som har kognitiva svårigheter Målgruppen Föräldrar med kognitiva svårigheter som behöver stöd 1. Föräldrar med en utvecklingsstörning/ svagbegåvning 3. Föräldrar med

Läs mer

Det anpassade stödet till barn och föräldrar i familjer med föräldrar som har kognitiva svårigheter

Det anpassade stödet till barn och föräldrar i familjer med föräldrar som har kognitiva svårigheter Det anpassade stödet till barn och föräldrar i familjer med föräldrar som har kognitiva svårigheter Ann Nilsson, familjecoach, Tierps kommun Presentation Ann Nilsson Familjecoach, IFO, öppna insatser,

Läs mer

Minnesanteckningar från SUF-mötet den 10 januari 2013

Minnesanteckningar från SUF-mötet den 10 januari 2013 Minnesanteckningar från SUF-mötet den 10 januari 2013 Frånvarande: Anika, Tarja, Marie, Lotta, Ingrid, Adriana och Maria. 1. Nu är nya e-postlistan kompletterad med barnpsykolog Ingela Helling. 2. Laila

Läs mer

AGENDA. SUF möte. Ärendepunkt och beslut. 1 Föregående minnesanteckningar Gås igenom och läggs till handlingarna utan korrigeringar.

AGENDA. SUF möte. Ärendepunkt och beslut. 1 Föregående minnesanteckningar Gås igenom och läggs till handlingarna utan korrigeringar. AGENDA Grupp/mötesforum Verksamhetsområde SUF möte Enhet Lokal Familjecentralen Datum 2014-01-24 Deltagare Lennart H, Ewa G, Ann N, Veronica L, Emma R, Rose-Marie B Mötesordförande Mötessekreterare Frånvarande

Läs mer

Presentation av närvarande och revidering av kontaktlistan.

Presentation av närvarande och revidering av kontaktlistan. SUF möte Bålsta 130129 Närvarande: Rosmarie, Lena Sagström (vuxenpsykiatrin)m Marlene (kurator på Kämpe ( dvs särgymnasiet och kämpe bcjf), Marina, Niklas. Frånvarande: Angelica Järvehed, Lennart Eriksson,

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN BORLÄNGE LOKALA SUF-GRUPP 11-03-17

MINNESANTECKNINGAR FRÅN BORLÄNGE LOKALA SUF-GRUPP 11-03-17 MINNESANTECKNINGAR FRÅN BORLÄNGE LOKALA SUF-GRUPP 11-03-17 på Kvarnsvedens vårdcentral Närv: Per-Olof Rosendahl, socialpsykiatrin, Claudia Engman, BVC-psykolog Domnarvets vc, Gerd Edström, socialtjänsten,

Läs mer

Minnesanteckningar från Borlänges lokala SUF-Grupp 14-02-10

Minnesanteckningar från Borlänges lokala SUF-Grupp 14-02-10 Minnesanteckningar från Borlänges lokala SUF-Grupp 14-02-10 Plats: Gemensamma krafter Närvarande: Lena Ingels BVC Vårdcentral Kvarnsveden, Catharina Henningsson, Gemensamma krafter, Ros-Mari Casselbrant

Läs mer

Minnesanteckningar från Borlänges lokala SUF-Grupp 12-03-29

Minnesanteckningar från Borlänges lokala SUF-Grupp 12-03-29 Minnesanteckningar från Borlänges lokala SUF-Grupp 12-03-29 Plats: Kvarnsvedens Vårdcentral Ordförande: Rose-Marie Casselbrant, MVC Sekreterare: Maria Bäck, BVC Jakobsgårdarna Närvarande: Jenny Westergren

Läs mer

Protokoll från SUF-möte hos Familjeteamet

Protokoll från SUF-möte hos Familjeteamet Protokoll från SUF-möte hos Familjeteamet 2017 02 27 Närvarande: Åsa Karlsson - Barn- och elevhälsoenheten, Annika Strandberg - BEHE, Eva Ekberg - Socpsyk/boendestöd, Charlotta B. Carlsson - Socialtjänsten,

Läs mer

Minnesanteckningar från SUF-möte Mora 25 januari 2011.

Minnesanteckningar från SUF-möte Mora 25 januari 2011. Minnesanteckningar från SUF-möte Mora 25 januari 2011. Närvarande: Gunilla Agby socialförvaltningen Orsa, Carina Sandgren-Gustafsson och Catarina Nääs från Mora särskola, Ingalill Lingman BVC, Marie Thorildsson

Läs mer

Minnesanteckningar från möte i lokala SUF-gruppen i Uppsala

Minnesanteckningar från möte i lokala SUF-gruppen i Uppsala 2013-01-18 Minnesanteckningar från möte i lokala SUF-gruppen i Uppsala Närvarande: Lydia Springer, Sandra Melander, Catarina Molin, Maria Målqvist, Anna-Lena Persbacke, Lena Axen, Sara Rydqvist, Maj-Lis

Läs mer

Vi började med en kort presentation och informationsfoldern för SUF gruppen kompletterades.

Vi började med en kort presentation och informationsfoldern för SUF gruppen kompletterades. Minnesanteckningar från SUf-möte - Familjecentralen Tierp. När: 21 februari 2012, Tid: 13.00 15.30 Samordnare: Aino Holmgren. Sekreterare :Ann Nilsson. Närvarande: Ingrid Ziehn, Lss handläggare, Eva Hedlund,

Läs mer

Minnesanteckningar från Suf-Tierp Genomgång av föregående minnesanteckningar

Minnesanteckningar från Suf-Tierp Genomgång av föregående minnesanteckningar Dokumentnamn 1(2) Datum 2016-01-26 Diarienummer Adress Minnesanteckningar från Suf-Tierp 2016-01-26 Närvarande: Lennart Hillberg, utvecklingsledare, Ann Nilsson, Familjecentralen, Veronica Larsson, kurator,

Läs mer

Nätverkssamordnarna. Patrik Friberg & Paula Örtemark (Socialförvaltningen) Lisa Ahlström Lind & Henrik Rydberg (Skolförvaltningen)

Nätverkssamordnarna. Patrik Friberg & Paula Örtemark (Socialförvaltningen) Lisa Ahlström Lind & Henrik Rydberg (Skolförvaltningen) Nätverkssamordnarna Patrik Friberg & Paula Örtemark (Socialförvaltningen) Lisa Ahlström Lind & Henrik Rydberg (Skolförvaltningen) Förebyggande arbete kring barn och ungdomar 0-20 år i Skövde kommun En

Läs mer

Kursplan 2011 gruppledarutbildning i stödgrupper för både barn och föräldrar i familjer med föräldrar som har kognitiva svårigheter

Kursplan 2011 gruppledarutbildning i stödgrupper för både barn och föräldrar i familjer med föräldrar som har kognitiva svårigheter Kursplan 2011 gruppledarutbildning i stödgrupper för både barn och föräldrar i familjer med föräldrar som har kognitiva svårigheter Utbildningstillfälle 1: Den 16-17 juni 2011 Utbildningstillfälle 2: Den

Läs mer

Förutsättningar för Samverkan och Utveckling

Förutsättningar för Samverkan och Utveckling Förutsättningar för Samverkan och Utveckling BEHOV MÅL VÄRDEGRUND TID ANTAGANDEN I Strömstad försöker alla vi som på något sätt arbetar med barn och familjer att utgå från ett gemensamt förhållningssätt

Läs mer

Anteckningar från lokalasuf-gruppsm mötet i Håbo i Familjeteametslokaler.

Anteckningar från lokalasuf-gruppsm mötet i Håbo i Familjeteametslokaler. Anteckningar från lokalasuf-gruppsm mötet i Håbo 110120 i Familjeteametslokaler. Närvarande: Mona Svensson, Anne Bäcklund, Marlene Andersson och Marina Jonasson. Alla deltagare i lokala suf gruppen skulle

Läs mer

AGENDA. Beslutades att vi ska ha ett rullande schema enligt följande: Anna, Veronica, Maria, Annika och Ann

AGENDA. Beslutades att vi ska ha ett rullande schema enligt följande: Anna, Veronica, Maria, Annika och Ann AGENDA Grupp/mötesforum Verksamhetsområde SUF Enhet Lokal Familjecentralen Datum 170222 Deltagare Mötesordförande Mötessekreterare Elisabet Barstowe IFO/vuxen, Maria Lundgren IFO/bistånd, Veronica Larsson

Läs mer

Utbildning om Reality Care Baby - simulatordocka Lyda Springer och Sandra Melander

Utbildning om Reality Care Baby - simulatordocka Lyda Springer och Sandra Melander Utbildning om Reality Care Baby - simulatordocka 2017 06 02 Lyda Springer och Sandra Melander SUF Kunskapscentrum Samverkan Utveckling - Föräldraskap Uppsala läns kommuner, Landstinget och Regionförbundet

Läs mer

Vad är en familjecentral? Familjecentralen En naturlig mötesplats

Vad är en familjecentral? Familjecentralen En naturlig mötesplats Vad är en familjecentral? Familjecentralen En naturlig mötesplats Definition av familjecentral Enligt socialstyrelsen är en familjecentral, samordnade och samlokaliserade enheter för : Mödrahälsovård Barnhälsovård

Läs mer

SUF utbildning Programpunkter

SUF utbildning Programpunkter Programpunkter Presentation av Lokala SUF-gruppen Samverkansprocessen Presentation av material Fika 14.20 14.40 Socialtjänsten SUF Kunskapscentrum Frågeställningar Sammanfattning Avslutning 16.00 Bakgrund

Läs mer

Välkomna. Vi ska sprida kunskap om en lag som kom den första januari 2010. Det handlar om a< samordna insatser.

Välkomna. Vi ska sprida kunskap om en lag som kom den första januari 2010. Det handlar om a< samordna insatser. Välkomna. Vi ska sprida kunskap om en lag som kom den första januari 2010. Det handlar om a< samordna insatser. 1 Välkomna. Vi ska sprida kunskap om en lag som kom den första januari 2010. Det handlar

Läs mer

Minnesanteckningar SUF möte på Samariterhemmet den 7.3-14.

Minnesanteckningar SUF möte på Samariterhemmet den 7.3-14. Minnesanteckningar SUF möte på Samariterhemmet den 7.3-14. Närvarande: Chatarina Molin, Margareta Lundqvist, Lena Axén, Lydia Springer, Sandra Melander, Anna Nilsson, Sara Rydqvist, Margita Eskman (Maggi)

Läs mer

Mottagningsenheten. Uppsala kommun.

Mottagningsenheten. Uppsala kommun. Mottagningsenheten Uppsala kommun 2019 03 12 Sandra Melander Lydia Springer www.regionuppsala.se/suf SUF-KC Metodutvecklare Sandra Melander sandra.melander@regionuppsala.se Forskare och arbetsterapeut

Läs mer

Minnesanteckningar från Borlänges lokala SUF-Grupp

Minnesanteckningar från Borlänges lokala SUF-Grupp Minnesanteckningar från Borlänges lokala SUF-Grupp 13-02-28 Plats: Gemensamma krafters lokal Sekreterare: Carina Jarl Närvarande: Annika Karlqvist, Gemensamma krafter, Ros-Marie Casselbrant MVC, Inga-Lill

Läs mer

SUF konferens Från praktik till att bygga hållbara strukturer för samverkan

SUF konferens Från praktik till att bygga hållbara strukturer för samverkan Från praktik till att bygga hållbara strukturer för samverkan Programpunkter Presentation av Tierp och Lokala SUF-gruppen Historik Varför lyckas vi? En möjliggörande struktur Effekter av våra samarbeten

Läs mer

Samverkan, utveckling och föräldraskap (SUF) mellan Tierps kommun och Region Uppsala

Samverkan, utveckling och föräldraskap (SUF) mellan Tierps kommun och Region Uppsala Vård i Samverkan VIS Kommun: Tierps Kommun Region Uppsala: Samtliga hälso- och sjukvårdsförvaltningar Fastställt av: Chefsgruppen Närvård Tierp Datum: 2018-05-30 Samverkan, utveckling och föräldraskap

Läs mer

SUF-gruppen

SUF-gruppen HEBY100 v 1.0 2005-11-28, C:\Users\stl043\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\KDWEW9PG\Minnesanteckningar 20180828.docx 1 (2) MINNESANTECKNINGAR Datum 28 augusti 2018

Läs mer

Marieborgsbladet 2015:1

Marieborgsbladet 2015:1 Marieborgsbladet 2015:1 Välkomna till vårterminen 2015 på Marieborgsskolan! Det känns roligt att träffa alla igen och jag ser fram emot många lärande, utvecklande och roliga dagar tillsammans med elever

Läs mer

Minnesanteckningar från möte i lokal suf-grupp i Östhammar 20140228

Minnesanteckningar från möte i lokal suf-grupp i Östhammar 20140228 2014-03-05 Minnesanteckningar från möte i lokal suf-grupp i Östhammar 20140228 Närvarande: Cajsa Strand, Anita Eliasson, Lena Palm Samuelsdotter Frånvarande: Anna Blomkvist, Michiel Neuman Detta är första

Läs mer

BHV Uppsala län. Föräldraskap och NPF. 23 och 24 oktober, 2018

BHV Uppsala län. Föräldraskap och NPF. 23 och 24 oktober, 2018 BHV Uppsala län Föräldraskap och NPF 23 och 24 oktober, 2018 SUF Kunskapscentrum Samverkan Utveckling - Föräldraskap Uppsala läns kommuner, Landstinget, Regionförbundet och FUB Stöd till barn och föräldrar

Läs mer

14647 Manual och rollfördelning Skolsatsning

14647 Manual och rollfördelning Skolsatsning Projektbeskrivning Bakgrund 14647 Manual och rollfördelning Skolsatsning Skolsatsningen inom familjehemsvården i Halmstad kommun bygger på forskning om utbildningens betydelse för familjehemsplacerade

Läs mer

Slutrapport delprojektet barn som anhöriga, Vi möter barn som anhöriga i Habo.

Slutrapport delprojektet barn som anhöriga, Vi möter barn som anhöriga i Habo. Helene Ottevik-Karlsson Rapport Datum 2014-06-13 Dnr SN13/45 Sida 1 (6) Slutrapport delprojektet barn som anhöriga, Vi möter barn som anhöriga i Habo. Projektansvariga Betty Svensson IFO chef Socialförvaltningen

Läs mer

Gemensamma riktlinjer för kommunerna och regionen i

Gemensamma riktlinjer för kommunerna och regionen i Gemensamma riktlinjer för kommunerna och regionen i Västra Götaland om samverkan avseende barn och ungdom med sammansatt psykisk/psykiatrisk och social problematik Uppdrag lämnat oktober 2010 från Samrådsorganet

Läs mer

Löltali BU84NM )1. Lokal BUS-samverkan mellan Sollentuna kommun och Stockholms Läns Landsting

Löltali BU84NM )1. Lokal BUS-samverkan mellan Sollentuna kommun och Stockholms Läns Landsting Löltali BU84NM 2017-20)1 Lokal BUS-samverkan mellan Sollentuna kommun och Stockholms Läns Landsting 1 Avtal angående lokal BUS samverkan i Sollentuna kommun 2017-2018 Mellan Sollentuna kommun och berörda

Läs mer

Närvarande: Rose Marie Gardström, Ewa Tillman, Mona Svensson, Marina Jonasson, Elisabeth Hedberg, Cecilia Trillon och Anna Lena Löf

Närvarande: Rose Marie Gardström, Ewa Tillman, Mona Svensson, Marina Jonasson, Elisabeth Hedberg, Cecilia Trillon och Anna Lena Löf Mötesanteckningar från den lokala SUF gruppen i Håbo 4/2 2014 Plats Futurum Närvarande: Rose Marie Gardström, Ewa Tillman, Mona Svensson, Marina Jonasson, Elisabeth Hedberg, Cecilia Trillon och Anna Lena

Läs mer

Fortbildningsdag MÖDRAHÄLSOVÅRDEN AKADEMISKA

Fortbildningsdag MÖDRAHÄLSOVÅRDEN AKADEMISKA Fortbildningsdag MÖDRAHÄLSOVÅRDEN AKADEMISKA Hur lyckas vi hitta våra mammor som är i behov av extra stöd? Hur får vi förtroende från våra kvinnor med funktionsnedsättning som väntar barn? Hur lägger man

Läs mer

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet?

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet? Utvärdering Hur är du med dagen som helhet? miss B. 2 4 12,1 C. 3 19 57,6 10 30,3 Total 33 100 97,1% (33/34) Bra ordnat trots sista-minuten-återbud Familjeverkstaden blev inställd pga sjukdom Det blev

Läs mer

Protokoll från SUF-möte hos Familjeteamet

Protokoll från SUF-möte hos Familjeteamet Protokoll från SUF-möte hos Familjeteamet 2017 02 27 Närvarande: Åsa Karlsson - Barn- och elevhälsoenheten, Annika Strandberg - BEHE, Eva Ekberg - Socpsyk/boendestöd, Charlotta B. Carlsson - Socialtjänsten,

Läs mer

Habiliteringen. i Blekinge. Program. Våren 2014 2015. Utbildning Grupper

Habiliteringen. i Blekinge. Program. Våren 2014 2015. Utbildning Grupper Habiliteringen i Blekinge Våren 2014 2015 Program Utbildning Grupper 1 AKKtiv Komigång Nybörjarkurs i kommunikation Målgrupp: Föräldrar till barn i åldern 0-12 år, som har Kommunikationssvårigheter. Syftet

Läs mer

Mottagningsteamet i Sydnärke Delårsrapport: 1 januari 30 juni 2016

Mottagningsteamet i Sydnärke Delårsrapport: 1 januari 30 juni 2016 Mottagningsteamet i Sydnärke Delårsrapport: 1 januari 30 juni 2016 Organisation Från och med den 1 mars 2016 är Arbetsmarknadsenheten, Kumla kommun huvudman för Mottagningsteamet i Sydnärke. I övrigt oförändrad

Läs mer

Program Samma Koll i samarbete med Samordningsförbundet Centrala Östergötland 2

Program Samma Koll i samarbete med Samordningsförbundet Centrala Östergötland 2 Program 13.00 Välkomna 13.15 Presentation av projektet 14.00 Fika 14.30 Samverkan kring barn och unga i behov av särskilt stöd Inga-Lill Jakobsson och Marianne Lundgren 2017-09-07 Samma Koll i samarbete

Läs mer

Lokal suf grupp

Lokal suf grupp Lokal suf grupp 100408 Närvarande: Rosmarie Gardström, Ann Nilsson, Sven-Erik Pistol, Marina Jonasson, Elisabeth Hedberg, Catrine Josephsson, Återbud: Marie-Louise, Protokoll: Anteckningar från lokala

Läs mer

Skellefteå. Samordning av insatser utifrån ett individperspektiv

Skellefteå. Samordning av insatser utifrån ett individperspektiv Skellefteå Samordning av insatser utifrån ett individperspektiv Samlokalisering av fyra myndigheter Skellefteå kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västerbottenslänslandsting Professioner/kompetenser

Läs mer

Barns psykosociala ohälsa

Barns psykosociala ohälsa Barns psykosociala ohälsa Vägledning för pedagoger www.sollentuna.se Den här vägledningen har tagits fram på initiativ av, och samverkan mellan, representanter från förskolor, Barnoch utbildningskontoret

Läs mer

Gemensamma riktlinjer för kommunerna och regionen i

Gemensamma riktlinjer för kommunerna och regionen i Gemensamma riktlinjer för kommunerna och regionen i Västra Götaland om samverkan avseende barn och ungdom med sammansatt psykisk/psykiatrisk och social problematik Historien Uppdrag lämnat oktober 2010

Läs mer

Bakgrund. Koll på Läget. Mera Koll. Samma Koll Samma Koll i samarbete med Samordningsförbundet Centrala Östergötland 2

Bakgrund. Koll på Läget. Mera Koll. Samma Koll Samma Koll i samarbete med Samordningsförbundet Centrala Östergötland 2 Bakgrund Koll på Läget Mera Koll Samma Koll 2018-02-20 Samma Koll i samarbete med Samordningsförbundet Centrala Östergötland 2 Ledningsgrupp Kinda kommun Barn- och utbildningsförvaltningen Socialförvaltningen

Läs mer

Föräldrar med kognitiva svårigheter och deras barn

Föräldrar med kognitiva svårigheter och deras barn Föräldrar med kognitiva svårigheter och deras barn Utbildningsdag Tierp 22 okt 2012 LYDIA SPRINGER SANDRA MELANDER lydia.springer@lul.se sandra.melander@lul.se Projektet finansieras av: SUF-Kunskapscentrum

Läs mer

FIB-PROJEKTET UPPSALA LÄN Föräldrar med intellektuella begränsningar Kartläggning av målgruppen, 2005-2008

FIB-PROJEKTET UPPSALA LÄN Föräldrar med intellektuella begränsningar Kartläggning av målgruppen, 2005-2008 FoU-rapport 2009/5 FIB-PROJEKTET UPPSALA LÄN Föräldrar med intellektuella begränsningar Kartläggning av målgruppen, 2005-2008 - ett metodutvecklingsprojekt Sven-Erik Pistol Regionförbundet Uppsala län

Läs mer

Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun

Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun 1. Elevhälsa och barn- och elevhälsoarbete 2 2. Allmänt om förskolans barnhälsoarbete 4 3. Allmänt om grundskolans och gymnasiets elevhälsoarbete. 5 Detta dokument

Läs mer

Förhindrade: Ulrika Andersson, Margareta Roman, Birgit Mikaelsson, Eva-Lotta Hagström, Ann-Marie Ahl

Förhindrade: Ulrika Andersson, Margareta Roman, Birgit Mikaelsson, Eva-Lotta Hagström, Ann-Marie Ahl Minnesanteckningar från lokal suf-grupp, Uppsala 2010-02-12 Närvarande: Lydia Springer, Catharina Molin, Anna-Lena Planting, Ingrid Ollberg, Ann Nilsson, Christina Wågström, Lena Palm Samuelsdotter Förhindrade:

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN. Familjecentralen

VERKSAMHETSPLAN. Familjecentralen VERKSAMHETSPLAN Familjecentralen Verksamhetsåret 2019 1 Innehållsförteckning: 1. Inledning sid. 3 2. Uppdraget sid. 3 3. Systematiskt kvalitetsarbete sid. 3 3.1 Vision sid. 3 3.2 Familjecentralernas mål

Läs mer

Handlingsplan Samordnad Individuell Plan

Handlingsplan Samordnad Individuell Plan Handlingsplan Samordnad Individuell Plan Baserad på överenskommelse personer med psykisk funktionsnedsättning, Landstinget i Värmland och länets kommuner 2014-10-30--2016-10-29 1. Definition av målgrupp/er

Läs mer

FÖRSKOLANS STÖDENHET BARN I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING. www.stockholm.se/sodermalm

FÖRSKOLANS STÖDENHET BARN I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING. www.stockholm.se/sodermalm FÖRSKOLANS STÖDENHET BARN I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING www.stockholm.se/sodermalm Förskolans stödenhet Inom Förskolans stödenhet finns olika resurser samlade för barn i behov

Läs mer

ELEVHÄLSATEAMET Styrdokument

ELEVHÄLSATEAMET Styrdokument ELEVHÄLSATEAMET Styrdokument BARNPERSPEKTIVET Förhållningssätt i Strömstad Stärka Barnets/ Familjens förmåga och resurser Samverka kring Barnet/ Familjen Polis Sjukvård HAB BUP Vuxenresursc. Familjecentral

Läs mer

Minnesanteckningar Regional Styrgrupp

Minnesanteckningar Regional Styrgrupp Minnesanteckningar Regional Styrgrupp 16-11-22 Närvarande: Namn Organisation Representerar Caroline Eklöf Fagerlund Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingen Annette Källström Tierps kommun Utbildare Helena

Läs mer

Utvärdering av de lokala RIM-grupperna i Uppsala län , Petra Rohrer

Utvärdering av de lokala RIM-grupperna i Uppsala län , Petra Rohrer Utvärdering av de lokala RIM-grupperna i Uppsala län 2013-2017, Petra Rohrer Enköpings kommun: Gruppen har inte bjudit in brukare att delta förrän från 2017 då Attention i Enköping har representanter med.

Läs mer

Återrapportering Direktiv: Förebyggande insatser Ärende 7 BN 2018/85

Återrapportering Direktiv: Förebyggande insatser Ärende 7 BN 2018/85 Återrapportering Direktiv: Förebyggande insatser Ärende 7 BN 2018/85 Sida 17 av 158 Tjänsteskrivelse 1(1) 2018-05-25 Dnr: BN 2018/85 Bildningsnämnden Utredningsdirektiv Förebyggande insatser Förslag till

Läs mer

Råd- och Stödteamet. Information från Utbildningsförvaltningen

Råd- och Stödteamet. Information från Utbildningsförvaltningen 2014 Råd- och Stödteamet Information från Utbildningsförvaltningen Råd- och Stödteamet (RoS) Allmänt Råd- och Stödteamet (RoS) är en gemensam stödfunktion inom Utbildningsförvaltningen i Ronneby kommun.

Läs mer

Föräldrar med kognitiva svårigheter och deras barn

Föräldrar med kognitiva svårigheter och deras barn Föräldrar med kognitiva svårigheter och deras barn Torsdagen den 24 maj, 2012 Lydia Springer lydia.springer@lul.se Projektet finansieras av: Bergen Uppsala Stockholm Köpenhamn Madrid London Paris Berlin

Läs mer

Tillvägagångssätt vid upprättande av individuell plan

Tillvägagångssätt vid upprättande av individuell plan Individuell plan Samverkansdokument mellan landstinget och kommunerna i Jämtlands län avseende gemensam individuell planering mellan landstingets hälso- och sjukvård och kommunernas socialtjänst Skapad

Läs mer

. ~~. L,J,1... Eva österlu d Hjort

. ~~. L,J,1... Eva österlu d Hjort ~ Närvårdssamverkan Säd ra Älvsborg Närvårdsområde Herrljunga Ledningsgruppsmöte Datum/Tid Plats Omfattning 2014-12-18, kl. 8.15-10.00 Kommunhuset, Stensjön 25-31 Närvarande Elisabeth Skarnehall Eva österlund

Läs mer

Kurser. Hösten 2015. Autismcenter för barn & ungdom, Stadshagsvägen 7, 1 tr, 112 50 Stockholm www.habiltering.se

Kurser. Hösten 2015. Autismcenter för barn & ungdom, Stadshagsvägen 7, 1 tr, 112 50 Stockholm www.habiltering.se Kurser Hösten 2015 Autismcenter för barn & ungdom,, 112 50 Stockholm www.habiltering.se Autismcenter för barn & ungdom,, 112 50 Stockholm www.habilitering.nu ANMÄLAN TILL VÅRA KURSER Våra kurser riktar

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN. Familjecentralen

VERKSAMHETSPLAN. Familjecentralen VERKSAMHETSPLAN Familjecentralen Verksamhetsåret 2018 1 Innehållsförteckning: 1. Inledning sid. 3 2. Systematiskt kvalitetsarbete sid. 3 2.1 Vision sid. 3 2.2 Familjecentralernas mål enligt samverkansavtalet

Läs mer

Elevhälsoplan Öjersjö barn- och utbildningsområde

Elevhälsoplan Öjersjö barn- och utbildningsområde Elevhälsoplan Öjersjö barn- och utbildningsområde Komplement till Policy och arbetsgång för elevhälsa Partille kommun, oktober 2008 1 Innehåll Inledning Elevhälsa och lärande hand i hand 3 Öjersjös vision

Läs mer

Habiliteringen i Dalarna. Lättläst information

Habiliteringen i Dalarna. Lättläst information Habiliteringen i Dalarna Lättläst information Det här är Habiliteringen Så här kontaktar du Habiliteringen Habiliteringen i Landstinget Dalarna erbjuder stöd, utbildning, råd och behandling. Vi arbetar

Läs mer

Program. Föräldrar med kognitiva svårigheter och deras barn Östersund. SUF Kunskapscentrum Samverkan Utveckling - Föräldraskap

Program. Föräldrar med kognitiva svårigheter och deras barn Östersund. SUF Kunskapscentrum Samverkan Utveckling - Föräldraskap Föräldrar med kognitiva svårigheter och deras barn Östersund 2015-11-18 2015-11-19 Lydia Springer, Sandra Melander Pernilla Rydberg Hallén och Anna Thalén Program 8.30-9.00 Fika 9.00-10.15 Identifiering

Läs mer

Begäran från Regionförbundet om fortsatt finansiering av SUF kunskapscentrum KS-2015/255

Begäran från Regionförbundet om fortsatt finansiering av SUF kunskapscentrum KS-2015/255 Kommunstyrelsens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2015-05-20 81 Begäran från Regionförbundet om fortsatt finansiering av SUF kunskapscentrum KS-2015/255 Arbetsutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Styrelsemöte

Styrelsemöte Sid 1(7) Styrelsemöte 20160121-22 Plats: Stockholm Tid: torsdag lunch fredag 14.00 Närvarande: Carina Folkesson, Ann-Marie Gustafsson, Emma Sjölund- fredag, Urban och, Margareta Nilsson Förhinder: Ann-Katrin

Läs mer

Du kan gå på sammanlagt 2 seminarier/workshops under dagen. Första passet hålls 11.15-12.00 och andra passet hålls 14.30-15.15.

Du kan gå på sammanlagt 2 seminarier/workshops under dagen. Första passet hålls 11.15-12.00 och andra passet hålls 14.30-15.15. Du kan gå på sammanlagt 2 seminarier/workshops under dagen. Första passet hålls 11.15-12.00 och andra passet hålls 14.30-15.15. Kryssa i dina favoriter på anmälningsblanketten, så fördelar vi platserna

Läs mer

Tillämpning av lagstiftning samt överenskommelser i Jönköpings län gällande Samordnad Individuell Plan (SIP)

Tillämpning av lagstiftning samt överenskommelser i Jönköpings län gällande Samordnad Individuell Plan (SIP) 1(5) Tillämpning av lagstiftning samt överenskommelser i Jönköpings län gällande Samordnad Individuell Plan (SIP) Lagstiftningen om samordnade individuella planer (SIP) avser alla 1. SIP är den enskildes

Läs mer

SIP samordnad individuell plan

SIP samordnad individuell plan SIP samordnad individuell plan Forum funktionshinder 20 mars 2018 Rebecca Hedenstedt, Samverkansstrateg Hässelby-Vällingby Vad är När ska SIP göras? Vad är När ska SIP göras? Vilka personer kan få Vad

Läs mer

FRÅN KAOS TILL KAOSAM. - ett samverkansprojekt inom Finsam Lund

FRÅN KAOS TILL KAOSAM. - ett samverkansprojekt inom Finsam Lund FRÅN KAOS TILL KAOSAM - ett samverkansprojekt inom Finsam Lund Kort bakgrund. Lunds kommun 119 000 invånare Ca. 1000 hushåll per månad, knappt 1,6 % av befolkningen får försörjningsstöd Hög andel får försörjningsstöd

Läs mer

Frågor : Hur många har kontakt med föräldrar med kognitiv funktionsnedsättning som har barn med dito? Kontaktytor för Optimus?

Frågor : Hur många har kontakt med föräldrar med kognitiv funktionsnedsättning som har barn med dito? Kontaktytor för Optimus? Minnesanteckningar SUF gruppen 29 jan -16 Helena Bergqvist Projektgrupp Optimusprojektet Barnsjukhuset. Syftet att samordna utredningar omkring utvecklingsneurologisk/neuropsykiatrisk problematik 0-6 år

Läs mer