Minnesanteckningar SUF möte på Samariterhemmet den

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Minnesanteckningar SUF möte på Samariterhemmet den 7.3-14."

Transkript

1 Minnesanteckningar SUF möte på Samariterhemmet den Närvarande: Chatarina Molin, Margareta Lundqvist, Lena Axén, Lydia Springer, Sandra Melander, Anna Nilsson, Sara Rydqvist, Margita Eskman (Maggi) med dotter Johanna Eskman (första hälften av mötet), Katja Friberg, Carina Kindström, Christina Wågström, Margareta Roman, Sven- Erik Pistol, Britt-Inger Pettersson och undertecknad. Lägesrapport: Föräldrautbildningsprogrammet PYC (Parenting Young Children) har fått medel för förlängd tid t.o.m från Arvsfonden och SUF - KC tar över projektledarskapet fr. o. m. 1 april med Sandra Melander som projektledare Projekt kommer att ägas av 4 FOU enheter i landet och förhoppningen är att det skall bli permanent efter projekttidens slut. Biståndshandläggarenheten skall genomgå en stor omorganisation mer information att vänta. Konsultation: Undertecknad drar ett ärende. Studieresan: Skall gå till Holland vecka 39 och tre övernattningar är planerat. Den som vill stanna utöver denna tid skall framföra detta plus anmälan och intresseområde senast den 21.3 till Lydia, Sandra eller Sven-Erik. OBS! Meddela också namn och personnummer som det står i passet. Anmälan är bindande. Googla gärna på ASVZ för information! Konferensen: Konferensen den 7.5 och seminarier den 6.5 GLÖM INTE att SPRIDA detta! Vid pennan: Lena Bergqvist

2 SUF- möte på Barn- och ungdomsenhet Söder Kl Lägesrapport Kort presentation av alla närvarande. Information om problem med för få barnmorskor på förlossningen i sommar. Många har sagt upp sig och det arbetas på hur arbetet ska läggas upp. Det saknas ca 32 barnmorskor till förlossningen. Som det ser ut nu kommer födande kvinnor att hänvisas till andra sjukhus. Detta kan påverka de mammor som vi har kontakt med speciellt svårt eftersom de har behov av framförhållning och trygghet. Mamma med Aspberger diagnos berättar om graviditet, förslossning och att vara mamma Anna och Lydia Springer håller ett föredrag på en timme om hur det är att ha diagnosen aspegers syndrom och att vara gravid och föda barn. Lydia inleder med fakta och Anna beskriver sedan sina upplevelser. Anna och Lydia ska hålla detta föredrag i Visby för bland annat barnmorskor. Det var ett intressant föredrag som tog nästan exakt en timme, vilket var planeringen. Information om Hollandsresan och SUF konferensen Det är idag ca 150 ST som anmält sig till SUF-konferensen, de flesta utomläns ifrån. Hollandsresan blir som sagts tidigare v. 39- det blir antingen tisdag till torsdag eller onsdag till fredag. Det är inte klart om vi får medel från Uppsala hemsysterskola ännu. Övrigt Hann inte med några sådana frågor Konsultation Om en pojke som uppmärksammats bland att på BVC av psykolog, Pojken har flera svårigheter och behöver stöd men pga. av att han har flera syskon och en mamma som har det svårt får han inte den hjälp han behöver. Vad kan socialtjänsten, habiliteringen, biståndshandläggarna m.fl. göra? Catharina Molin

3 Minnesanteckningar från möte i lokala SUF-gruppen i Uppsala 13 juni 2014 Närvarande: Maria Norrman-Erixson, Christina Wågström, Margareta Lundqvist. Marie Nordlindh, Katja Friberg, Lydia Springer, Sandra Melander, Catarina Molin, Lena Axén, Sara Rydqvist, Maj-Lis Andersson, Anna Nilsson, Britt-Inger Pettersson, Sven-Erik Pistol Dagordningen Lägesrapport Konferensen 7 maj 2014 Mamma Trots Allt Studieresan till Holland Konsultation Höstens tider Lägesrapporter: Förskolan ställs inför nya stora krav i och med rätten att få tillgång till 30 timmar. Intyg kan hjälpa för att få närhet till förskolan vid t.ex. npf-problematik. Familjecentral i Svartbäcken på G. Kö till hemterapeutinsats. Tar in timanställda för att klara efterfrågan. Kö till spädbarnsverksamheten. Ekonomiskt kärvt läge med besparingar som kan bli 20% inför Inget avtal ännu vilket skapar oro bland personalen. Krav på besparingar inom socialtjänstens myndighetsutövning som ser olika ut mellan de olika distrikten. Krav på minskade placeringar. På Brogården är det överfullt och ovisst inför 2015 vad gäller organisationstillhörighet. Utredning i höst. Undermåliga lokaler utifrån hälsoaspekter. Alla elever i särskolan är nu testade. Till hösten kommer det att vara många elever samtidigt med nedskärningar som mest drabbar de svaga eleverna.

4 Mödrahälsovården har fått lägga ned mycket tid på oroliga kvinnor som skall föda barn under sommaren. Det finns en plan för hänvisning till andra sjukhus och ett sommaravtal. På måndag är det skarpt läge. Inom psykiatrin skall hyrläkarna avvecklas samtidigt som det är brist på läkare. Kö till neuropsykiatrin i Uppsala, Kan få remiss till Stockholm. Lydia berättade om mamman med Asperger som deltog på förra SUF-mötet och som tillsammans med Lydia medverkade på en konferens i Visby i maj. I höst kommer en ny grundutbildning i föräldrautbildningsprogrammet PYC att anordnas inom projektet. I Uppsala finns PYC kompetens sedan tidigare på Nyckelgården behandlingshem men från och med i höst kommer även hemterapeutgruppen att utbilda två personer. För elever med särskilt stöd inom grundskolan finns resursskolor och till dem har det skett en otrolig ökning av ansökningar samtidigt som det är generell brist på pengar. Omorganisation inom skolan med en skolnämnd är på G. Särskolan får egna rektorer fr. o m i höst. Mycket stort inflöde av ärenden till avdelningen som jobbar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar inom Hälsa och habilitering. Socialtjänsten får ta emot en ny grupp ensamkommande gravida unga kvinnor med stora svårigheter. LSS har det rörigt med ny organisation från 1 september med många nya namn, sjukskivningar och ny nämndorganisation från 1 februari. Ökning av ärenden inom socialpsykiatrin. Manma trots allt Svårt med rekryteringen och att få handläggare inom socialtjänsten att se kopplingen till umgänge för barnen. Hur förankrar man gruppverksamheten för att lyckas. Rådet från socialtjänsten är att ta personlig kontakt med gruppledarna. Konferensen Med dom det gäller 7 maj Någon lyfte fram att konferensen har en positiv, härlig och mjuk stämning. Medverkan från föräldrar osv. går alltid fram på oslagbart sätt. Utvärderingen som har mycket fritextinnehåll är övervägande mycket positiv. Någon skriver: Äntligen en konferens som pratade och vågade ta fram problemen som det blir för dessa personer och som tyvärr, samhället många

5 gånger skapar eller t o m ser till att deras svårigheter förstärks i o m att vi andra/samhället i stort vägrar eller inte vill ta hänsyn Konsultation Sandra tog upp två konsultationsärenden för att rådgöra med SUF-gruppen. En barnmorska har tagit kontakt ang. en kvinna med lindrig utv. störning som skall få barn i november och där den blivande pappan har npf-svårigheter. Hur bäddar man på bästa sätt för att hon ska få ett gott stöd i föräldraskapet? En fråga har också kommit från en daglig verksamhet om möjligheten att få adoptera och ha en funktionsnedsättning. Vad är det som gäller? Övrigt Britt-Inger tar upp frågan om ytterligare en medlem/ersättare från psykiatrin med tanke på att området är så stort. Hon kollar om lämplig person från neuropsykiatrin. Bjud in TRIS (Tjejers Rätt i Samhället) till nästa SUF-möte. Höstens möten Torsdag 21 augusti kl Kungsgatan 38 (Britt-Inger Petersson) Fredag 10 oktober kl UAS Ing (Lena Axén) Fredag 28 november kl Stationsgatan (Socialtjänsten) Trevlig sommar! Sven-Erik

6 MINNESANTECKNINGAR från möte med SUF-gruppen i Uppsala torsdag 21/ Närvarande: Anna Nilsson, Catharina Molin, Christine Mattsson, Gitt Näsberg, Katja Friberg, Lena Axén, Lena Bergqvist, Lyda Springer, Margareta Lundqvist, Margareta Roman, Sandra Melander, Sara Rydqvist, Sven-Erik Pistol, Britt Inger Pettersson samt vår gäst Mariet Ghadimi från TRIS (Tjejers Rätt I Samhället) som kommer att ingå i SUF-gruppen. Plats: Mottagningen för Unga vuxna, Kungsgatan Presentationsrunda. Gitt N och Mariet G som är nya i gruppen hälsades speciellt välkomna. Gitt är chef för Förskoleverksamheten i Gamla Uppsala och Mariet verksamhetschef för TRIS. 2. Lägesrapport. Denna gång hade vi ej tid att gå laget runt utan det viktigaste kom upp. Förlossningen. I våras fanns farhågor att fler mammor än vad det blev skulle hänvisas till andra orter p g a barnmorskebrist. Det blev färre, ca 40 st hänvisades från maj fram till nuet. Nya barnmorskor är på ingång. Socialtjänsten. Hög ärendebelastning på barn- och ungdomsgrupperna. 3. TRIS. Tjejers Rätt i Samhället Kunskapscentrum har haft flera möten med TRIS. Det är lite svårt att summera det Mariet informerade om men mycket går att läsa på TRIS s hemsida. Information om flickor som lever i hedersrelaterade sammanhang. Information om rapporten Trippelt utsatt ang. hedersrelaterat förtryck och våld bland ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning. Ungdomar från 4 kommuner, bl. a. Uppsala, har deltagit. Ta del av information på TRIS s hemsida!!! 4. Hollandsresan 22-25/9. Hittills har 13 anmält sig. Avresa med KLM 9.35 från Arlanda och för dem som reser hem 25/9 är avresan Sven-Erik skickar närmare information och program så fort som möjligt. Vi åker gemensamt till Arlanda och hem igen. 5. Mamma trots allt. Ny kursstart 29/10. Gruppen kan innehålla 9-10 deltagare eftersom det ofta blir ett bortfall. Kontakta Christine M eller Lydia S vilka är kursledare om Du behöver veta mer eller om Du har tänkbara gruppdeltagare! 6. Övriga frågor Lena B tar upp behov av föräldragrupp för de som har diagnosen Asperger och som ofta är välutbildade men behöver stöd i sin föräldraroll. Beslutades att undersöka vem som i så fall skulle kunna ordna sådan gruppverksamhet. Habiliteringen? Närvårdsteamet?

7 7. Nästa möte. Fredagen den 10 oktober kl Plats: Wallmans salonger hos Lena A på kvinnokliniken Ing , UAS, våning S. Vid tangentbordet satt Britt Inger Pettersson

Minnesanteckningar från Borlänges lokala SUF-Grupp 12-03-29

Minnesanteckningar från Borlänges lokala SUF-Grupp 12-03-29 Minnesanteckningar från Borlänges lokala SUF-Grupp 12-03-29 Plats: Kvarnsvedens Vårdcentral Ordförande: Rose-Marie Casselbrant, MVC Sekreterare: Maria Bäck, BVC Jakobsgårdarna Närvarande: Jenny Westergren

Läs mer

PUFF-projektet i Tomelilla

PUFF-projektet i Tomelilla PUFF-projektet i Tomelilla Projektet för Utveckling av FöräldraFörmågan Samverkan Utveckling Föräldraskap Samverkan kring barn och föräldrar i familjer där någon av föräldrarna har en utvecklingsstörning

Läs mer

Checklistor, tålamod och gemenskap

Checklistor, tålamod och gemenskap Checklistor, tålamod och gemenskap stöd till föräldrar med intellektuella begränsningar Erfarenheter från FIBprojekt 2005 2008 Karin Jöreskog, fil. dr Uppsala universitet, oktober 2009 Checklistor, tålamod

Läs mer

Minnesanteckningar SUF Dalarna arbetsgrupp Föräldrar med utvecklingsstörning 2011-02-11

Minnesanteckningar SUF Dalarna arbetsgrupp Föräldrar med utvecklingsstörning 2011-02-11 Minnesanteckningar SUF Dalarna arbetsgrupp Föräldrar med utvecklingsstörning 2011-02-11 Tid och plats: 11/2 2011 kl 9.00 11.00 Falu Habilitering, Falun Närvarande: Erica Karlsson, Carina Jarl och Carl

Läs mer

Protokoll fört vid regionalt brukarråd 2012-11-14

Protokoll fört vid regionalt brukarråd 2012-11-14 Protokoll fört vid regionalt brukarråd 2012-11-14 Närvarande: Ingvar Wennermark Anne Granath Britta Johansson Göte Gustafsson Ronny Blidberg Mildred Ahlström Kjell Emanuelsson Thomas Krantz Britt Arthursson

Läs mer

Så fungerar det att söka asyl

Så fungerar det att söka asyl Så fungerar det att söka asyl Denna broschyr tillhör: Till dig som söker asyl utan förälder, föräldrar eller annan vårdnadshavare SÅ HÄR FUNGERAR DET AT T SÖKA ASYL 1 Innehållsförteckning Hej Barn Vad

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Hur når vi barnen? Rekrytering till stödgrupper för barn och ungdomar Författare: Ingegerd Gavelin Rapport: nr 2010:02 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613 37-3 FoU Västernorrland

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Tiden går fort när man har roligt

Tiden går fort när man har roligt Nr 2 2015 Tiden går fort när man har roligt Bild hämtad ifrån unsplash.com. Fotograf Jeremy Cai. Ja tänk vad tiden går, vi är nu inne på Carpes fjärde verksamhets år som går från och med 1 april 2015 31

Läs mer

Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-09-11

Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-09-11 Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-09-11 Närvarande representanter från: SDF, Stockholms Dövas förening HRF, Hörselskadades Distrikt i Stockholms län, Rådet för text- och tolkfrågor FSDB, Förbundet

Läs mer

Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-11-20

Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-11-20 Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-11-20 Närvarande representanter från: SDF, Stockholms Dövas förening HRF, Hörselskadades Distrikt i Stockholms län, Rådet för text- och tolkfrågor FHDBF, Föreningen

Läs mer

Samverkan omkring psykisk hälsa barn och unga i Jönköping Region Jönköping och Jönköping, Habo, Mullsjö kommun

Samverkan omkring psykisk hälsa barn och unga i Jönköping Region Jönköping och Jönköping, Habo, Mullsjö kommun 1 Samverkan omkring psykisk hälsa barn och unga i Jönköping Region Jönköping och Jönköping, Habo, Mullsjö kommun Chefsforum Minnesanteckningar Tid: 8 maj 2015 kl 8.00 12.15 Plats: Herrgården, Ryhov Närvarande:

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

Vi är inte bra på barn som Oscar hur kan vi bli det? Lena Pettersson

Vi är inte bra på barn som Oscar hur kan vi bli det? Lena Pettersson En berättelse om en skola som stod frågande inför en enskild elev och hur de idag arbetar i skolan så att både den enskilde eleven och hans kamraters behov av en bra undervisning tillgodoses. Vi är inte

Läs mer

Kvinnohusets arbete och statistik 2014

Kvinnohusets arbete och statistik 2014 1 Kvinnohusets arbete och statistik 2014 Kvinnohusets arbete innehåller flera delar och kan erbjuda: - Ett skyddat boende där misshandlade och hotade kvinnor och barn kan bo kollektivt en tid - Stödjande

Läs mer

Så fungerar det att söka asyl

Så fungerar det att söka asyl Så fungerar det att söka asyl Till dig som söker asyl med förälder, föräldrar eller annan vårdnadshavare. Denna broschyr tillhör: 1 Innehållsförteckning Hej Barn Vad betyder orden? Asylansökan vad händer

Läs mer

En tidskrift från OP Assistans nr 1 2015. Resultatet på kundenkäten. IfA debattforum. Strax dags för semestern

En tidskrift från OP Assistans nr 1 2015. Resultatet på kundenkäten. IfA debattforum. Strax dags för semestern R e s p e k t K o m p e t e n s h e l h e t s s y n En tidskrift från nr 1 2015 Resultatet på kundenkäten IfA debattforum Strax dags för semestern Början på ett spännande år! Det känns som att jag har

Läs mer

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Oklart uppdrag Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Oklart

Läs mer

Minnesanteckningar ER Aspenässkolan 18/11 2014 Presentation av alla deltagare, se bifogad lista.

Minnesanteckningar ER Aspenässkolan 18/11 2014 Presentation av alla deltagare, se bifogad lista. 1 (6) Lärande Aspenäsenheten Minnesanteckningar ER Aspenässkolan 18/11 2014 Presentation av alla deltagare, se bifogad lista. Budgetläge Uppföljningar görs varje månad. Det underskott som varit är inhämtat,

Läs mer

Här kommer höstens utskick från AMC-föreningen. Detta innehåller:

Här kommer höstens utskick från AMC-föreningen. Detta innehåller: Hej! November 2004 Här kommer höstens utskick från AMC-föreningen. Detta innehåller: AMC-nytt Info från Ulf Larsson angående Ågrenskadagarna Inbjudan och program till Ågrenska v 10, 2005 Sällsynta Diagnosers

Läs mer

Vi har också barn! Riktad föräldrautbildning för föräldrar med psykisk ohälsa eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning i Halland

Vi har också barn! Riktad föräldrautbildning för föräldrar med psykisk ohälsa eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning i Halland Vi har också barn! Riktad föräldrautbildning för föräldrar med psykisk ohälsa eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning i Halland Del I - kartläggning av behov och möjligheter Lizette Larsson Högfeldt

Läs mer

Nyhetsbrev #1 MARS 2014

Nyhetsbrev #1 MARS 2014 Nyhetsbrev #1 MARS 2014 Kära FUB-are! Våren har kommit i stora delar av vårt land och årsmöten hålls i våra lokalföreningar och länsförbund. Dessutom närmar sig årets förbundsstämma med stormsteg. Stämman

Läs mer

Förord. Kontakt. Projektet pågår från februari 2009 till januari 2012. Halmstad den 31 januari 2010. Cornelia Sobek och Karin Davidsson projektledare

Förord. Kontakt. Projektet pågår från februari 2009 till januari 2012. Halmstad den 31 januari 2010. Cornelia Sobek och Karin Davidsson projektledare Förord Personlig assistans är en rättighet enligt LSS/LASS, en rättighet som även gäller barn. Enligt Försäkringskassans statistik hade 3.222 barn personlig assistans under 2008. IfAs treåriga projekt

Läs mer

Presentation av närvarande och revidering av kontaktlistan.

Presentation av närvarande och revidering av kontaktlistan. SUF möte Bålsta 130129 Närvarande: Rosmarie, Lena Sagström (vuxenpsykiatrin)m Marlene (kurator på Kämpe ( dvs särgymnasiet och kämpe bcjf), Marina, Niklas. Frånvarande: Angelica Järvehed, Lennart Eriksson,

Läs mer

PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03...

PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03... PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03... 6 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-05-14... 8 PROTOKOLL

Läs mer

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem En enkätundersökning om bristande samordning av stödinsatser till föräldrar till barn med neuropsykiatriska

Läs mer

Unga föräldrar. studier och arbete UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2009: 1

Unga föräldrar. studier och arbete UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2009: 1 Unga föräldrar studier och arbete UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2009: 1 2 Förord För att öka kunskaperna om den särskilda situation som unga föräldrar som varken arbetar eller studerar befinner sig i, har

Läs mer

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen)

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) Andra Chansen Utvärderingsrapport Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) 2012 Gunilla Backman, Sanja R. Jurić Stockholm, 2012-11-01

Läs mer

NÄRHET, RELATION och KÄRLEK. Pedagogiska tips för dig som vill arbeta med kurser och cirklar med detta tema

NÄRHET, RELATION och KÄRLEK. Pedagogiska tips för dig som vill arbeta med kurser och cirklar med detta tema NÄRHET, RELATION och KÄRLEK Pedagogiska tips för dig som vill arbeta med kurser och cirklar med detta tema M ånga cirkelledare och andra intresserade av temat; Närhet, Relation och Kärlek har hört av sig

Läs mer