Presentation av närvarande och revidering av kontaktlistan.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Presentation av närvarande och revidering av kontaktlistan."

Transkript

1 SUF möte Bålsta Närvarande: Rosmarie, Lena Sagström (vuxenpsykiatrin)m Marlene (kurator på Kämpe ( dvs särgymnasiet och kämpe bcjf), Marina, Niklas. Frånvarande: Angelica Järvehed, Lennart Eriksson, Anne Bäcklund, Lena Boholm, Ulla Sjödin Presentation av närvarande och revidering av kontaktlistan. Kartläggning: Inbjudan till SUF dag i Håbo 15/4. Biosalen är bokad. Niklas kollar och återkommer med exakta uppgifter om vilken lokal det är. Program Målgrupp och hur kan vi identifiera dessa familjer. KC Hjälpmedels Insti hemsida Familjecafe - Monica Föräldragrupp - Mona Kartläggning. Elisabeth Barnfattigdom. Våld i nära relationer. - Flödesschema Niklas Kognitivt stöd i lägenheten? Suf möte fiktivt suf möte och hemsidan. Rosmarie. Samtyckes blanketten. Albin o Pia. Lydia. Socialtjänsten ansökningar och anmälningar Ulla. Broschyr med kontakt uppgifter till Håbo gruppen. - Elisabeth FIKA Lennart Hur sprider vi info och inbjudan. Internsidor landstinget och kommunen. Nämnder? Lennart och Ulla BUP? Elisabeth Våra respektive verksamheter. Genomgående planera eftermiddagen utifrån att åhörare själva har kongnitiva svårigheter och hur blir det. Korta pass inte mycket stimuli samtidigt. Viktigt att förklara begrepp. Inför nästa möte samlar vi information kring de olika punkterna. Kan vi inte närvara mailar vi så att materialet når mötet och gruppmedlemmarna. Ärendedragning:

2 Familjecentrum : Elisabeth och Marina träffade familjecentrumgruppen för att diskutera förutsättningar för att starta en cafe verksamhet för familjer med föräldrar med kognitiva svårigheter Lotta på nyckelpigan och Mona på familjeteamet planerar att starta i april maj, tisdagar år. Anhöriglägenheten med visning av hjälpmedel. Vad är målet med SUF gruppen Elisabeth ordnar möte med Lennart o Ulla. SIP, Kraftmöte: Vad har vi för erfarenheter av dessa. Hur kan vi förbättra dessa mötes former. Nästa möte är den 27/2 på Köpmangården. Vi diskuterar hur vi kan bli bättre på att närvara vid sufmöten i kommunen.

3 Anteckningar från Lokala Suf Bålsta Närvarande: Marlen, Rose-Marie, Angelica, Niklas, Lena, Elisabeth och Marina Anmälningar har börja komma in till SUF dagen den 15 april som är i Borgen Angående program till ovanstående så talar Nikals A med Mona Svensson och Monika Landberg om hur lång tid behöver de till sin presentation, han återkopplar till Elisabeth Hedberg. Niklas tar reda på snarast Vad finns det för utrustning för presentation på Borgen? Återkopplar med information till Elisabeth Hedberg. Elisabeth talar med arbetsterapeut Malin Lagström om hon kan hålla i ett pass om kognitivt stöd. Marina är tveksam om att hålla passet hon skulle hålla i, återkommer om detta. Finns det möjlighet för Lydia att presentera dockan på SUF dagen? Förslag att göra en folder med våra namn och kontaktuppgifter och lämna ut. Skall vi visa simulator som finns på hjälpmedelsinstitutets hemsida? Hur kan en person med neuropsykiatrisk funktionshinder uppfatta sin vardag. Möjlighet för respons av våra tänkta presentationer vid nästa lokal Suf träff. Niklas planerar att vara ledig under hösten. Han återkommer med ersättares namn. Angående ev. Ny kartläggning i Håbo kommun. Elisabeth har varit i kontakt med de kommuner som gjort en ny kartläggning för att få information hur de gjort. Hon kommer även kontakta Lennart Eriksson Håbo kommun som sitter med i styrgruppen för SUF kunskapscentrum för att få sanktionerat att vi i lokala SUF gruppen ägnar oss åt det. Inbjudan på SUF:s hemsida Annorlunda perceptuellt fungerande, möjliga konsekvenser i föräldrarskapet 12/4 kl Inbjudan på SUF:s hemsida om konferens Lika och olika den 22/5 i Uppsala. Möjlighet till workshops den 21/5. Nästa Lokala Suf träff är torsdag den 21 mars kl hos familjeläkarna plan 2. Vid pennan Marina

4 Minnesanteckningar lokala SUF-gruppen Närvarande: Marina Jonasson, Ulla Sjödin, Rosmarie Gardström, Magdalena Ingelgård, Lena Boholm, Anne Bäcklund, Niklas Arnö, Marlene Bjering, Ulla-Karin V. Ordförande Ulla Sjödin. Fika och lokal hos Familjeläkarna Marlene Bjering. Större delen av denna träff ägnades åt att diskutera/detaljplanera SUF dagen den 15 april. Vi i SUF gruppen träffas på Bio Borgen från klockan Utrustning. Utrustning för presentation finns inte på Borgen utan det som vi behöver tar vi själva med. Det finns en stor duk och en scen. Det behövs en dator, Canon, mikrofon och dvd. Niklas pratar med kommunens it avdelning om utrustning/hjälp. Niklas har en mikrofon hemma som vi kan använda. Fika. Hur lång tid till att fika? Ryms alla? Fikaansvarig är Lennart Eriksson och Ulla informerar/påminner honom. Fikat blir Kaffe/te och kaka. Schema. Diskussion och finjustering av schemat. Ärendedragning. Diskussion om vilka som kan få/söka hjälp hos habiliteringen. Hur är ingången? Vilka remitterar? Kan föräldrar själva vända sig till habiliteringen? Nästa träff är den 8 april klockan på BCJF. Då kan de som vill presentera sitt material. //marlene

5 SUF möte den 16/ på socialtjänsten Närvarande: Monika, Anne, Rosmarie, Anna-Lena, Niklas Förslag på tider för hösten: 4/9 1/10 och 11/12 kl 13:15 till 15:00 Inför nästa träff: planera våran ½ SUF dag redan nu, lokal bokning ska vi titta på Borgen? Utvärdering: - Syskongrupp? - Mikrofon - Mer info till skolan? - En broschyr till professionella - Länk till SUFs hemmsida ifrån kommunens startsida - Vid exempel var mer tydliga om vad som gäller taxin ifrån socialtjänsten blev otydligt om hur klienten ska göra för att få rätt hjälp - Bjuda in Attention till ½dagen? - Ha fika för olika typer av allergier/ intolerans Konsultation av ett ärende. Vid datorn Niklas Arnö

6 Möte Lokala SUf-gruppen, på Habiliteringen. Elisabeth Hedberg Habilitering Marlene Andersson Kämpe JFBC Mona Svensson Familjeteamet Socialtjänsten Lena Sagström Kurator Psykiatrimottagningen Bålsta Anna Lena Lööv Specialpedagog Barn och Elevhäsoenheten Eva Tillman Specialpedagog Barn och Elevhälsoenheten Monica Käll Socialpsykiatrin Marlene Bjerling Kurator Familjeläkarna Rose-Marie Gardström Skolsköterska Futurum Hösten tider. 1/10 Vuxen psykiatrin kl /12 Familjeteamet Köpmangården 5, 6 tr kl Info från Sven-Erik Pistol om en halvdag/konferens om kognitiva hjälpmedel. Regionförbundet, Forskning pågår Tidig barndom sårbarhet/möjlighet, föreläsningar. Elisabeth vidarebefodrar mail från Sven-Erik Pistol med vidare information. 28 oktober Föregående protokoll från Utvärdering från SUF-gruppens halvdag. Fortsatt utvärdering/klargöranden - Saknades information om vad den lokala SUF-gruppen står för. Information finns, hur når vi ut med den. Bra ide med länk på kommunens Intranät. Marlene Andersson tar med frågan till kommunens IT-ansvarig. - Mer info till skolan efterfrågas. Vara tydliga med information om vårt uppdrag. Viktigt med information om att man kan komma till SUF-gruppen för konsultation. - Mikrofon. Vissa hade synpunkter om att det var svårt att höra. - Syskongrupp? Habiliteringen har vissa syskongrupper, finns i kurskatalogen, parallellt med detta genomförs en föräldragrupp. Dessa sker i Uppsala. Man vänder sig till olika funktionshindersgrupper, olika teman varje termin. Denna höst är temat Rörelsehinder. - Bjuda in Attention till halvdagen. Kan vara aktuellt vid nästa halvdag. Viktigt att påtala att vårt fokus är mot på föräldrar med kognitiva svårigheter. Vi tittar på delar av Kognitiva svårigheter en film från SUF, vid nästa möte. Mona tar med den. Uppdatering av kontaktuppgifter av dem som är med i SUF-gruppen på hemsidan. Datum, preliminära, för att boka in en SUF-halvdag våren Onsdag 9 april Tordsdag 10 april Mona kollar lokaler inom kommunhuset, Bio Borgen är ett andra alternativ. Veckan innan kan fungera också Mona informerar om Föräldracafe, inget öppet cafe, onsdagar Vänder sig till familjer med stora behov (kognitiva svårigheter), ett ställe att träffa andra, göra något roligt

7 tillsammans. Hela eller delar av familjen. Ett syfte är att kunna fånga upp familjer som behöver stöd, detta kan vara en ingång, bygga relationer. Bra komplement till Källan, där man inte får ha barn med sig. Mer information kommer. Barngrupp är på gång, Familjeteamet samt kurator från skolan, håller i dessa. Vänder sig till barn till föräldrar med psykiska problem eller missbruksproblem. Cope-grupper är på gång. Föräldragrupp för föräldrar med spädbarn, nyblivna föräldrar med stora behov. BiFF, Barn i föräldrars fokus. Pappa omgång i höst, tre tillfällen. Vid svåra separationer. Familjerådgivning finns i kommunen nu, Köpmangården 5 plan 7. Fn avgiftsfritt. //Lena Sagström Kurator Psykiatrimottagningen