Närvarande: Rose Marie Gardström, Ewa Tillman, Mona Svensson, Marina Jonasson, Elisabeth Hedberg, Cecilia Trillon och Anna Lena Löf

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Närvarande: Rose Marie Gardström, Ewa Tillman, Mona Svensson, Marina Jonasson, Elisabeth Hedberg, Cecilia Trillon och Anna Lena Löf"

Transkript

1 Mötesanteckningar från den lokala SUF gruppen i Håbo 4/ Plats Futurum Närvarande: Rose Marie Gardström, Ewa Tillman, Mona Svensson, Marina Jonasson, Elisabeth Hedberg, Cecilia Trillon och Anna Lena Löf Föregående mötesprotokoll. Programmet för SUF dagen i Håbo 9/4. -Marina kollar och bokar sal i Kommunhuset -Programtid Presentation av den lokala SUF-gruppen - Vad är kognitiva svårigheter -SUF-kontaktcenters Lydia Springer presenterar och intervjuar en referensgrupp, mammor med kognitiva svårigheter - Fika -Vad finns det för kognitiva hjälpmedel? - Vilket stöd finns det att tillgå inom Håbo kommun? -Hur sprider vi inbjudan om SUF-dagen? Rektorer, förskolechefer, socialförvaltningen, vårdcentralerna, berörda politiker. Habiliteringens Infotek finns fr om 20 mars på Håbo Biblioteket Habiliteringens kurskatalog behöver spridas i de olika verksamheterna, hur och var diskuterades. Nästa möte hos Familjeläkarna den 10 mars kl Vid pennan Anna-Lena Löf

2 Minnesanteckningar från SUF grupp Håbo Närvarande: Ulla Sjöding och Lena Sagström (vpsyk), Anna Lena Löf och Ewa Tillman (barn elevhälsan), Elisabeth Hedberg (habilitering), Mona Svensson och Monica Lundberg (familjeteamet), Marlene Andersson (Kämpe), Magnus Björkstedt och Monica Käll (socialpsykiatrin), Ylva Wendel Sundbom och Marlene Bejring (familjeläkarna), Rosemarie Gardström (Futurum), Filmen som går runt skickas idag vidare till Elevhälsan därefter Futurum och sedan vidare till Socialpsykiatrin, Den 2/4 kommer Mona Svensson att hålla i mötet då Elisabeth inte kan vara med. Monica berättar om föräldracafe: Detta är ett samarbete med familjteamet och familjecentrum. Monica och Lotta från familjeteamet tillsammans med Theresa från kyrkan håller i gruppen som träffas på onsdagar mellan Nu är det ca 7 familjer i varierad storlek ( allt från 2 personer till 8) som kommer regelbundet. Barnen är i ålder ca 2 till 19 år. I början var tanken att man skulle göra något enkelt att äta men nu har man gått över till en riktig lagad måltid. Mycket uppskattat av dom som kommer då det är en av svårigheterna hemma både rent praktiskt men också ekonomiskt. Fokus i gruppen ligger på att få till en god samvaro. Monica brukar ringa eller sms de familjer som hon märker har svårt för att komma ihåg eller passa tiden. Detta är ingen öppen grupp som vem som kan gå till. Har man en familj som man tänker skulle kunna vara aktuellt för detta kontaktar men Monica på telefon Ny Mammagrupp: Monica och Mona berättar att dom nu ska starta en ny mammagrupp (eller ev en grupp för både mammor och pappor). Dom har under många år haft en grupp mammor som träffats regelbundet men nu är det dags för att starta upp på nytt men nya gruppmedlemmar. Detta gäller mammor i ålder ca 2-9 år. Gruppen är på dagtid så mammorna kommer själva utan barn. I den här gruppen har mammorna uttalat egna kognitiva svårigheter. Även här gäller det att ta kontakt med Monica om man har en mamma som man tycker skulle kunna passa. Om behov uppstår i någon av grupperna att man skulle vilja ha information från habiliteringen för information om kognitiva svårigheter och vad som underlättar tar Monica kontakt. Inför den 9/4 bokar vi in tider för hösten så att det finns klart på hemsidan. 1/ Vuxenpsykiatrin 13/ Familjeteamet 24/ Elevhälsan Rosgården. Elisabeth och Rosmarie förbereder information och presentation av den lokala sufgruppen den 9/4. Till hösten bjuder vi in någon från SUF kunskapscenter att informera om senaste nytt inom forskning i ämnet.

3 Monica Käll berättar kort om hur man på socialpsykiatrin planerar att ordna information för anhöriga se nedan. Till dig som har en närstående som på ett eller annat sätt berörs av psykisk ohälsa. Socialpsykiatrin och anhörigkonsulenten i Håbo kommun inbjuder dig/er till en serie träffar under våren. Onsdagen den 12/3 - Personliga ombuden kommer och berättar om vilka de är och hur de arbetar. Onsdagen den 2/4 - Vardagscoacherna är inbjudna för att informera om deras anhörigstöd. Onsdagen den 23/4 - Handläggare berättar om ärendegången vad gäller boendestöd och sysselsättning. Onsdagen den 14/5 Jessica Stigsdotter Axberg berättar om det stöd hon fick som förälder när hon kom med i en föräldragrupp som var arrangerad av Attention. Attention Enköping/Håbo är en intresseförening för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och deras anhöriga/närstående. Måndagen den 9/6 Kognitiva hjälpmedel, ytterligare information kommer att annonseras. Tid: Plats: Källan, Mansängsterrassen 3, Bålsta Telefon: Källan, Anhörigkonsulent Vi bjuder på fika. Ring gärna och anmäl att du kommer! Varmt välkommen!

4 Mötesanteckningar från den lokala SUF gruppen i Håbo Närvarande: Rose Marie Gardström, Ewa Tillman, Mona Svensson, Marina Jonasson, Anna Lena Löf, Lena Sagström, Monica Käll, Marlene Bjering, Marlene Andersson. Kort runda om eventuella ärenden. Genomgång och diskussion av SUF dagen den 9 april. Inte så många anmälda ännu. De av oss som kan är på plats klockan Rose-Marie går igenom presentationen/informationen av lokala SUF-gruppen, som hon och Elisabeth kommer att inleda den 9/4 dagen med. Rubrikerna i presentationen är: o Syfte med Lokal SUF grupp o Håbos lokala SUF grupp o Hur jobbar vi i Håbo o Hur jobbar vi vidare? Till höst bjuds någon från UF kunskapscenter in för att berätta om det senaste i forskning om ämnet. Infoteket är nu invigt och finns på Håbo bibliotek. Nästa träff 19/5 klockan på Fridegårdsgymnasiet. /marlene

5 Minnesanteckningar från SUF grupp Håbo Närvarande: Ulla Sjödin och Lena Sagström (Vuxenpsykiatrin), Anna Lena Löv och Ewa Tillman (Barn och elevhälsan), Elisabeth Hedberg (Habiliteringen), Marlene Andersson (Kämpe), Monica Käll (Socialpsykiatrin), Rosemarie Gardström (Futurum) och Cecilia Trillon (Förskolan) - Utvärdering av SUF halvdagen den 9/4 Mycket positiv respons från dem som var med på dagen. Det som gjorde mest intryck var intervjun med mammorna i referensgruppen. Många tyckte att det var viktigt att få höra att, trots samma diagnos, så uppfattar man saker olika och har olika behov och önskemål. Viktigt att ta till sig att alla vi möter är olika, och har olika behov, med eller utan diagnos. Hur ger vi information, hur kallar vi till möten, viktiga saker att fortsätta prata om. Vi känner att vi fick en möjlighet att förtydliga vårt uppdrag, att målet är att stödja föräldrar i sin föräldraroll och att vi i första hand vänder oss till yrkesutövare så att de i sin tur kan ge rätt stöd till föräldrar med svårigheter. Vi ska undersöka möjligheten att bjuda i referensgruppen till hösten igen. Försöka nå ut med informationen till rektorer. - Fortsatta arbetet för SUF-gruppen i Håbo. Vi önskar nå ut mer till förskola och skola kring bemötandet av föräldrar med kognitiva svårigheter. Monika Käll informerar om att Boendestödjarna och Vuxenpsykiatrin utvecklar en utbildning för anhöriga till personer med kognitiva svårigheter. Denna är möjlig att använda för personal inom exempelvis skolan i utbildningssyfte. Att vi delar med oss av erfarenheter från våra olika yrkesgruppern inom SUF-gruppen. Vilka framgångar vi gör kring målgruppen. Vi önskar nå ut med information kring föräldraskap till unga inom målgruppen. Hur prata med barn om föräldrars funktionnedsättning/diagnos? Dela erfarenheter kring detta. Nästa möte kl 13,15-15,00 hos Vuxenpsykiatrin. Dagens sektreterare Lena Sagström

6 SUF möte på Familjeteamet Närvarande: Elisabeth H, Marlene A, Marlene B, Sven-Erik P, Lena S, Ulla S, Rebecca (socionom student), Mona S och Rose-Marie G. Sven-Erik informerar om sitt projektledaruppdrag. Han kommer mer än gärna ut och berättar i verksamheterna om SUF och Kunskapscentrum (KC). Åsa Löfström från socialpsykiatrin är ny i SUF-gruppen i Håbo som representant från socialpsykiatrin. Ej närvarande vid dagens möte. Sven-Erik informerar om KC som är ett projekt. Finansiering finns tom 2015 (Landstinget i Uppsala län, länets alla kommuner samt intäkter från externa kommuner och PYC-projektets pengar) (PYC= parenting young children). Långsiktig finansiering saknas just nu för KC och en planering görs nu med 7 län ( sjuklövern ) att gå tillsammans i detta. PYC-projektet där har Niklas Arnö från Håbo kommun gått utbildningen ( av tot. 30 pers.). Där är nu Lydia Springer (psykolog) godkänd utbildare för PYC. Utbildningen sker vid 3 tillfällen samt 9 tillfällen för metodstöd. (Skåne har köpt den utbildningen för 2015). Barnboken på Infoteket är framtagen med olika teman som riktar sig till barn och tar upp vuxnas psykiska ohälsa. Boken vänta och föda barn samt sköta om sitt barn den första tiden är nyutgiven med ny del inkluderad. Planering finns nu också att komma ut med info om prevention. Görs av barnmorskan Berit Höglund. Mamma trots allt är en gruppverksamhet som har startats för mammor som har omhändertagna barn. Det har varit mycket hög närvaro i gruppen. Ny gruppomgång planeras nu i höst, rekrytering sker nu. Även gruppledarutbildning ska startas för att hålla i mamma trots allt grupper (14/11 och 16/12 sker utb. tillfällena, ). Mer info finns på SUF:s hemsida. Referensgruppen som finns sedan 2 år består av 4 mammor. 2 st. har en lindrig utvecklingsstörning och 2 st. har ADHD/Asberger. Den gruppen har fungerat bra och informationen är uppskattad av åhörare. De ska nu se över Försäkringskassans blanketter, samarbeta med socialtjänsten. Ref. gruppen vill även ha en frågelåda på SUF:s hemsida. De vill även att barnens röster ska vara med, ok med ljudupptagning och text. SUF dagen 6 maj 2015 ska ha ett fokus på barn. Barnombudsmannen i Uppsala är tillfrågad inför den dagen. SUF gruppen i Uppsala som består av ca 15 pers. hade besök av 2 st. personer från Eslöv där de nu ska starta upp en SUF-grupp. Likaså kom det 4 st. från Linköping som också är i startgroparna.

7 Sven-Erik pratade om ett studiebesök de gjort i Holland vid ett stödboende Sven-Erik meddelade också att en person från dagens eko, studio1, P1 där de har intervjuat SUF, KC. Nästa möte, måndag 25 november kl vid barn- och elevhälsoenheten, Rosgården. Välkomna! Vid protokollet/datorn: RM Gardström, Skolsköterska

8 SUF möte på Rosgården Närvarande: Elisabeth H, Mona S Marlene A, Anne B, Johanna H, Lena S, Ulla S, Anne K, Anna-Lena L. Anne K och Johanna H är nya i SUF sammanhang, en kort redogörelse för vad SUF är och vad den arbetar med. Målpersonerna är föräldrar som har kognitiva svårigheter och hur detta påverkar föräldraskapet. Förekommande inslag kan vara informationsdagar och möjlighet att kunna dra olika ärenden som föräldrar, instanser behöver ha stöd i. Representanterna från Barn- och Elevhälsan beskrev för vad de upplever är viktigt att tänka på gällande målgruppen. En slutsats är att informationsdagarna är viktiga för att skapa förståelse för vad man som pedagog kan behöva tänka på gällande bemötande av föräldrar med kognitiva svårigheter. Den inkluderingsutbildningen som nu satsas i kommunen har eleven/barnet i fokus. Dock tenderar begreppet inkludering att handla om barnet/barnen och att föräldrar med kognitiva svårigheter lätt glöms bort. Hur får vi föräldrarna mer inkluderande i och kring barnets förskola /skola? Anne B tar med detta perspektiv till referensgruppen för inkluderingsutbildningen. Förslagsvis att ha en halvdag för förskolans personal gällande SUF s målgrupp och arbete. Anna-Lena tar den frågan med sig till förskolecheferna. Ca 3 timmar. Planeringsdag? Våren/hösten Finns behovet att någon från SUF-gruppen kommer och informerar anställda i kommunen om hur SUF arbetar? Elisabeth visade ett frågeformulär Kognitiva Svårigheter checklista från SUF, som kan vara användbart då en anställd har samtal med förälder. Se bifogad länk: itiva_svarigheter_ pdf När flera instanser samverkar med varandra kring samma familj behöver den formas efter hur behovet av samverkan kan se ut. Viktigt att fundera över vilka instanser som behöver vara med på mötet, så att man inte kallar för många till olika slags förekommande möten. Arbetsterapeutens arbete bygger mycket på att det finns ett stöd runt den som får kognitiva stöd för att det ska kunna fungera. Det är mycket som påverkar hela familjen och anpassningarna behöver därför involvera alla i familjen. Fokus är hela familjen för att på så sätt få stödet att bli mer varaktigt. Frågan kom upp om HAB kan erbjuda förstärkt komet, men tyvärr inte. Familjeteamet har kört en omgång förstärkt COPE. Önskvärt att chefen för Barn och ungdoms Socialkontoret Åsa Löfström är med på något SUF möte.

9 Tider för vårens möten: 26 januari: Habiliteringen, 2 mars, Fridegårdsgymnasiet. 27 maj Vuxenpsykiatrin. Ev halvdag 19 maj. Elisabeth kollar med Lydia Springler. Diskussioner kring vilka insatser utifrån ett barnperspektiv som finns i Håbo, där föräldrarna har kognitiva svårigheter eller psykiatriska funktionshinder. Vuxenpsykiatrin och familjeteamet har olika insatser i form av olika gruppverksamheter, vilka är välbesökta och omtyckta. Vid pennan Anna-Lena Löf

Presentation av närvarande och revidering av kontaktlistan.

Presentation av närvarande och revidering av kontaktlistan. SUF möte Bålsta 130129 Närvarande: Rosmarie, Lena Sagström (vuxenpsykiatrin)m Marlene (kurator på Kämpe ( dvs särgymnasiet och kämpe bcjf), Marina, Niklas. Frånvarande: Angelica Järvehed, Lennart Eriksson,

Läs mer

Minnesanteckningar SUF möte på Samariterhemmet den 7.3-14.

Minnesanteckningar SUF möte på Samariterhemmet den 7.3-14. Minnesanteckningar SUF möte på Samariterhemmet den 7.3-14. Närvarande: Chatarina Molin, Margareta Lundqvist, Lena Axén, Lydia Springer, Sandra Melander, Anna Nilsson, Sara Rydqvist, Margita Eskman (Maggi)

Läs mer

Minnesanteckningar från Borlänges lokala SUF-Grupp 12-03-29

Minnesanteckningar från Borlänges lokala SUF-Grupp 12-03-29 Minnesanteckningar från Borlänges lokala SUF-Grupp 12-03-29 Plats: Kvarnsvedens Vårdcentral Ordförande: Rose-Marie Casselbrant, MVC Sekreterare: Maria Bäck, BVC Jakobsgårdarna Närvarande: Jenny Westergren

Läs mer

PUFF-projektet i Tomelilla

PUFF-projektet i Tomelilla PUFF-projektet i Tomelilla Projektet för Utveckling av FöräldraFörmågan Samverkan Utveckling Föräldraskap Samverkan kring barn och föräldrar i familjer där någon av föräldrarna har en utvecklingsstörning

Läs mer

Implementering av gruppverksamhet för barn till föräldrar med kognitiva svårigheter i Uppsala län

Implementering av gruppverksamhet för barn till föräldrar med kognitiva svårigheter i Uppsala län FoU-rapport 2012/3 Implementering av gruppverksamhet för barn till föräldrar med kognitiva svårigheter i Uppsala län Ann Nilsson SUF Kunskapscentrum Illustrationen på omslaget är gjord av Elisabet Alphonse.

Läs mer

Jag är ju en del av det hela

Jag är ju en del av det hela Jag är ju en del av det hela Redovisning av projekt 2009/187, Stöd till barn som är närstående till patienter på Neurologiska kliniken, en förstudie Huddinge januari 2011 Författare Kerstin Åkerlund 2

Läs mer

fokus på anhöriga till äldre nr 1 nov 2007

fokus på anhöriga till äldre nr 1 nov 2007 FOTO: SCANPIX fokus på anhöriga till äldre nr 1 nov 2007 Att bygga upp ett anhörigcenter När jag startade mitt uppdrag som samordnare för Anhörigcenter i Linköping fick jag börja med ett rent skrivbord,

Läs mer

Utveckling av anhörigstöd

Utveckling av anhörigstöd Socialförvaltningen 2010-10-07 Henrik Carlsson Utveckling av anhörigstöd Förstudierapport 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Syfte... 4 Projektmål... 4 Organisation

Läs mer

Minnesanteckningar från Borlänges lokala SUF-Grupp 14-02-10

Minnesanteckningar från Borlänges lokala SUF-Grupp 14-02-10 Minnesanteckningar från Borlänges lokala SUF-Grupp 14-02-10 Plats: Gemensamma krafter Närvarande: Lena Ingels BVC Vårdcentral Kvarnsveden, Catharina Henningsson, Gemensamma krafter, Ros-Mari Casselbrant

Läs mer

KUNSKAPS- OCH KOMPETENSPÅFYLLNAD 2009-2011 FÖRMEDLAT AV SUF-KUNSKAPSCENTER ÕIE UMB CARLSSON, MED.DR

KUNSKAPS- OCH KOMPETENSPÅFYLLNAD 2009-2011 FÖRMEDLAT AV SUF-KUNSKAPSCENTER ÕIE UMB CARLSSON, MED.DR KUNSKAPS- OCH KOMPETENSPÅFYLLNAD FÖRMEDLAT AV SUF-KUNSKAPSCENTER 2009-2011 ÕIE UMB CARLSSON, MED.DR UPPSALA UNIVERSITET, JUNI 2012 INNEHÅLL Kunskaps- och kompetenspåfyllnad... 1 förmedlat av suf-kunskapscenter

Läs mer

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem En enkätundersökning om bristande samordning av stödinsatser till föräldrar till barn med neuropsykiatriska

Läs mer

NPF-Huset. förstudie. Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset. av Fredrik och Michelle Nanneson.

NPF-Huset. förstudie. Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset. av Fredrik och Michelle Nanneson. NPF-Huset förstudie Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset av Fredrik och Michelle Nanneson en rapport från NPF-Huset Genomförande och slutsatser av förstudien för projekt NPF-Huset

Läs mer

SUF-projekt i Helsingborg

SUF-projekt i Helsingborg SUF-projekt i Helsingborg Samverkan Utveckling Föräldraskap Samverkan kring barn och föräldrar i familjer där någon av föräldrarna har en utvecklingsstörning eller andra kognitiva svårigheter Rapport 091201-101130

Läs mer

Nyhetsbrev Nr 5, Nyhetsbrev mars 2010

Nyhetsbrev Nr 5, Nyhetsbrev mars 2010 Nyhetsbrev Nr 5, Nyhetsbrev mars 2010 FoUU - avdelningen Framför dig ser du ett nummer av FoUU-avdelningens nyhetsbrev! Detta brev utkommer ca en gång per kvartal. Vill du vara säker på att inte missa

Läs mer

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014 Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Verksamhet: Projektansvarig chef: Ansvarig för projektredovisning:

Läs mer

Sammanställning 5 Lärande nätverk samtal som stöd

Sammanställning 5 Lärande nätverk samtal som stöd Sammanställning 5 Lärande nätverk samtal som stöd Bakgrund Syftet med lärande nätverk är att samla in och sprida kunskap och ta del av aktuell forskning. Samtliga lokala lärande nätverk består av personer

Läs mer

Checklistor, tålamod och gemenskap

Checklistor, tålamod och gemenskap Checklistor, tålamod och gemenskap stöd till föräldrar med intellektuella begränsningar Erfarenheter från FIBprojekt 2005 2008 Karin Jöreskog, fil. dr Uppsala universitet, oktober 2009 Checklistor, tålamod

Läs mer

Vi har också barn! Riktad föräldrautbildning för föräldrar med psykisk ohälsa eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning i Halland

Vi har också barn! Riktad föräldrautbildning för föräldrar med psykisk ohälsa eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning i Halland Vi har också barn! Riktad föräldrautbildning för föräldrar med psykisk ohälsa eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning i Halland Del I - kartläggning av behov och möjligheter Lizette Larsson Högfeldt

Läs mer

Minnesanteckningar SUF Dalarna arbetsgrupp Föräldrar med utvecklingsstörning 2011-02-11

Minnesanteckningar SUF Dalarna arbetsgrupp Föräldrar med utvecklingsstörning 2011-02-11 Minnesanteckningar SUF Dalarna arbetsgrupp Föräldrar med utvecklingsstörning 2011-02-11 Tid och plats: 11/2 2011 kl 9.00 11.00 Falu Habilitering, Falun Närvarande: Erica Karlsson, Carina Jarl och Carl

Läs mer

MODELLOMRÅDET. ETT SAMVERKANSARBETE för barn och ungdomars psykiska hälsa. Nyhetsbrev nr 1

MODELLOMRÅDET. ETT SAMVERKANSARBETE för barn och ungdomars psykiska hälsa. Nyhetsbrev nr 1 Nyhetsbrev nr 1 Mars 2012 Hej alla verksamma kring barn och unga i Enköpings och Håbo Kommun! INNEHÅLL LEDARE...1 intervju: tre projektledare CHARLOTTA BJÄLKEBRING...2 KRISTINA BUCHT...3 MARIE HOLMBERG...4

Läs mer

Anhörigstöd i Sala. Bilaga till Delrapport Kartläggning

Anhörigstöd i Sala. Bilaga till Delrapport Kartläggning Anhörigstöd i Sala Bilaga till Delrapport Kartläggning Rapport biståndshandläggning Rapport särskilda boenden LSS Rapport stödgruppsverksamhet för barn Marie Erlandsson Ek 2012-01-18 Innehåll 1. Biståndsbedömning

Läs mer

Slutrapport Redovisning av projektstöd från Arvsfonden

Slutrapport Redovisning av projektstöd från Arvsfonden Version: 2014-01-13 Slutrapport Redovisning av projektstöd från Arvsfonden Så här fyller du i slutrapporten: 1. Besvara frågorna under rubrikerna 1 3 (Del 1) och 4 9 (Del 2). Del 1 avser projektets sista

Läs mer

Samverkan omkring psykisk hälsa barn och unga i Jönköping Region Jönköping och Jönköping, Habo, Mullsjö kommun

Samverkan omkring psykisk hälsa barn och unga i Jönköping Region Jönköping och Jönköping, Habo, Mullsjö kommun 1 Samverkan omkring psykisk hälsa barn och unga i Jönköping Region Jönköping och Jönköping, Habo, Mullsjö kommun Chefsforum Minnesanteckningar Tid: 8 maj 2015 kl 8.00 12.15 Plats: Herrgården, Ryhov Närvarande:

Läs mer

Sammanfattning av samtal med representanter från HSO som underlag till förstudien För en inkluderande arbetsmarknad i Uppsala län

Sammanfattning av samtal med representanter från HSO som underlag till förstudien För en inkluderande arbetsmarknad i Uppsala län Sammanfattning av samtal med representanter från HSO som underlag till förstudien För en inkluderande arbetsmarknad i Uppsala län Inflyttning/invandring: Prioritera att lära sig tala samt läsa det Svenska

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Uppsala län september 2011-mars 2012 Projektplan - 14 september 2011 som Kultur i länet, Riksteatern Uppsala län och Riksteatern enades kring Det här samarbetet

Läs mer

Lägesrapport/slutrapport ALLMÄNNA UPPGIFTER. Verksamhetens/projektets namn: Hikikomori Rapporten har skrivits av:

Lägesrapport/slutrapport ALLMÄNNA UPPGIFTER. Verksamhetens/projektets namn: Hikikomori Rapporten har skrivits av: ALLMÄNNA UPPGIFTER Verksamhetens/projektets namn: Hikikomori Rapporten har skrivits av: Ida Hörnsten Rapporten avser perioden: 20xx-01-01 20xx-12-31 Har ni gjort egna uppföljningar* Ja Nej *Om ja, bifoga

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Hur når vi barnen? Rekrytering till stödgrupper för barn och ungdomar Författare: Ingegerd Gavelin Rapport: nr 2010:02 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613 37-3 FoU Västernorrland

Läs mer

Att ge syskon utrymme Manual för syskonprogrammet

Att ge syskon utrymme Manual för syskonprogrammet Att ge syskon utrymme Författare: Ingrid Nordgren, Tina Granat, Kerstin Andersson, Berit Persson, Eva Persson Barn- och vuxenhabiliteringen Manualen är ett resultat av projektet Att ge syskon utrymme som

Läs mer

Nätverket stöd för vuxna anhöriga till person med psykisk ohälsa, Sammanställning 5

Nätverket stöd för vuxna anhöriga till person med psykisk ohälsa, Sammanställning 5 131210 Nätverket stöd för vuxna anhöriga till person med psykisk ohälsa, Sammanställning 5 Sammafattning Det dominerande inslaget i diskussionerna i den femte träffen var samverkan i olika former och på

Läs mer

Båda grupperna hade Barnkonventionen som en röd tråd, material ur Rädda Barnens Med barnen i våra hjärtan användes och tolk fanns på plats.

Båda grupperna hade Barnkonventionen som en röd tråd, material ur Rädda Barnens Med barnen i våra hjärtan användes och tolk fanns på plats. 1 (5) Under projekt Barnintroduktions gång har föräldrastödsverksamhet genomförts i Strömsunds och Bergs kommuner, dessutom har projektet tagit del av arbetet med den föräldragrupp som Familjecentralen

Läs mer