Minnesanteckningar från Borlänges lokala SUF-Grupp

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Minnesanteckningar från Borlänges lokala SUF-Grupp 12-03-29"

Transkript

1 Minnesanteckningar från Borlänges lokala SUF-Grupp Plats: Kvarnsvedens Vårdcentral Ordförande: Rose-Marie Casselbrant, MVC Sekreterare: Maria Bäck, BVC Jakobsgårdarna Närvarande: Jenny Westergren och Carina Jarl, Habiliteringen, Linda Elisson, LSS, Claudia Engman, BHV och MHV-psykolog, Ingegerd Pegefeldt, Elevhälsan, Gerd Edström, Socialtjänsten samt inbjudna för mötet Annika Karlqvist, Gemensamma krafter och Annika Forsmark, socialtjänstens öppenvård. Föregående anteckningar: Ordföranade går igenom föregående protokoll. Beslut att bjuda in socialtjänstens öppenvård och Gemensamma krafter för information och dialog att eventuellt kunna starta en föräldragrupp. Gerd Edström informerar gästerna om vad SUF är och vilka som är med. Gemensamma Krafter: Annika Karlqvist informerar om Gemensamma krafter som ligger i Jakobsgårdarna. Det är en mötesplats för föräldrar som kommunen driver. Personalen är anställd under samhällsenheten. Tunabyggen står för lokaler och landstinget för telefon. Det är öppet måndag-torsdag varje förmiddag. Mån-ons serveras frukost till självkostnadspris. Torsdagar lagar man mat tillsammans, också det till självkostnad. Det är mest kvinnor som kommer. De kommer från alla länder. Mammor från hela Borlänge kommer. Varje tisdag kommer en familjeterapeut och har en öppen diskussion. De som vill kan också boka enskild tid med honom. I öppen grupp diskuteras ex relationer och barnuppfostran. BVC-sköterska från Jakobsgårdarna kommer varje torsdag. En gång i månaden kommer BHV-psykolog. En pedagog från förskolan kommer och informera om deras verksamhet regelbundet. Man erbjuder kurs i spädbarnsmassage och varje dag är det sångstund. Man har två insticksjobbare, en somalisk kvinna och en kurdisk som kan hjälpa till med tolkning vid behov. Det finns ett nätverk i Jakobsgårdarna som är kopplat till GK som består av polis, skola, fritidsgård BVC, Asken, resursskola, kyrkan, Tunabyggen m.fl som träffas en gång per månad för samverkan om vad som händer i området. I Gemensamma krafters lokaler finns tider för ev. SUF-grupp på måndag och torsdag eftermiddag samt hela fredagar. Personalen är intresserade att vara med om det startar grupp. Socialtjänstens öppenvård: Annika Forsmark berättar om öppenvårdens verksamhet Linnea, som är grupper för mammor där barnen går i förskola eller skola. I grupperna finns många mammor med lättare utvecklingstörning eller kognitiva svårigheter av varierande grad. Det är viktigt att träffa andra mammor med liknande problem som man själv har. Annika blir tillfrågad att delta i SUF-gruppen som ordinarie.

2 Dragning av ärende: Maria har ett ärende med där föräldrarna skrivit på medgivande. Det visar sig att de flesta i gruppen på något sätt har kontakt eller har haft kontakt med familjen. Vi diskuterar tillsammans hur vi ska arbeta vidare med familjen. Ett nytt möte med socialtjänsten kommer att erbjudas familjen. SUF-konferans 2-3/5-12: Habiliteringen har gett klartecken att en därifrån får åka på konferansen. Linda, Lena, Claudia och Gerd frågar sina chefer om de får åka. Senaste dag för anmälan är 16/4-12. Övriga meddelas per mail när var och en vet om de får åka. Det är bra om så många som möjligt åker för att få gemensam information om hur vi ska komma vidare med vårt arbete. Nästa möte är 26/4-12 kl på Kvarnsvedens vårdcentral Vid pennan Maria Bäck

3 Minnesanteckningar från Borlänges lokala SUF-Grupp Plats: Kvarnsvedens Vårdcentral Ordförande: Lena Ingels, BVC Kvarnsveden Sekreterare: Carina Jarl, Habiliteringen Närvarande: Gerd Edström, socialtjänsten, Lena Ingels, BVC Kvarnsveden, Ros-Marie Casselbrant, MVC, Jenny Westergren och Carina Jarl, Habiliteringen. Föregående anteckningar Vi går igenom föregående protokoll Socialtjänstens öppenvård Gerd Edström redogör för öppenvården på socialtjänsten som nu flyttat till nya lokaler, två hus som ligger mellan Hagakyrkan och förskolan Eken, alltså alldeles nära stadshuset. Igår, den 25/5, hölls Öppet Hus. I nedre delen i ett av husen har man ungdomsinriktad verksamhet som t ex familjesamtal, handläggning av ungdomstjänst, medling, Exit. På övervåningen i samma hus ligger Linnéa-verksamheten som Annika Forsmark berättade om förra gången. Från föregående protokoll: Annika Forsmark berättar om öppenvårdens verksamhet Linnea, som är grupper för mammor där barnen går i förskola eller skola. I grupperna finns många mammor med lättare utvecklingstörning eller kognitiva svårigheter av varierande grad. Det är viktigt att träffa andra mammor med liknande problem som man själv har. I det andra huset finns familjebehandlarna som både tar emot familjer genom öppet intag eller som bistånd (journalförs). En av familjebehandlarna ska jobba mer hemma hos familjer. Gruppverksamhet Vi diskuterar kring hur identifiera vilka blivande/nyblivna föräldrar som ska erbjudas föräldragrupp (för föräldrar med kognitiva svårigheter). Ros-Marie tar med sig frågan till MVC hur man kan utveckla de frågar som man redan nu brukar ställa till blivande föräldrar. Socialtjänstens öppenvård är intresserade och positiva till att jobba i grupp med föräldrar med kognitiva svårigheter. Ett förslag är att de börjar funder på hur man skulle kunna lägga upp en verksamhet. Linda och Carina tar kontakt med den som håller i work-shopen kring hur man kommer igång med gruppverksamhet för att se vad vi kan få för stöd från SUF i Uppsala. Kanske kan vi ha en Kick-off med någon från Uppsala och tillsammans med våra chefer inför att starta upp en grupp. Dragning av ärende Vi har inget ärende med oss idag.

4 SUF-konferans 2-3/5-12 Linda Elisson från LSS och Carina Jarl från Habiliteringen kommer att åka ner och delta på work-shop redan den 2/5. Denna handlar om: Kognitiva svårigheter psykolog och arbetsterapeut beskriver svårigheterna och kognitivt stöd. En förutsättning för bedömning av föräldraförmåga. Work-shopen kring hur man kommer igång med gruppverksamhet var tyvärr fulltecknad. På fredagens konferens i Uppsala den 3/5 kommer Ros-Marie Casselbrant att sluta upp. Så vi blir i alla fall 3 st från lokala SUF-gruppen som deltar. Redogörelse kommer på nästa SUF-möte. Nästa möte Torsdagen 31/5-12 kl på Kvarnsvedens vårdcentral. Då kan inte Jenny och Carina från Habiliteringen närvara. Gerd är då sekreterare och har fika och Per-Olov Rosendahl är ordförande. Vid pennan Carina Jarl

5 Minnesanteckning från Borlänges lokala SUF-Grupp Ordförande: Carina Jarl Sekreterare: Lena Ingels Närvarande: Carina Jarl, Gerd Edström, Inga-Lill Hellsing, Ingegerd Pegefeldt, Lena Ingels, Maria Hedberg, Ros-Marie Casselbrandt Genomgång av föregående protokoll Inget svar på inbjudan till Ann Nilsson att komma till Borlänge för kick-off att starta grupper Gemensamma krafter är väldigt intresserade att starta grupper för föräldrar som behöver stöd Inventering av vilka föräldrar med förskolebarn som behöver stöd fortgår Diskussion hur inbjudan till föräldrarna ska se ut Carina Jarl och Ros-Marie Casselbrant: Informerade från SUF- konferens Nästa möte på VC Kvarnsvedens

6 Minnesanteckningar från Borlänges lokala SUF-grupp Plats: Kvarnsvedens Vårdcentral Ordförande: Gerd Edström Sekreterare: Jenny Westergren Närvarande: Maria Hedberg, Biståndshandläggare LSS, Linda Elisson, Biståndshandläggare LSS, Lena Ingels, BVC sjuksköterska Kvarnsvedens VC, Inga-Lill Hellsing BVC sjuksköterska Domnarvet, Maria Bäck, BVC sjuksköterska JAX, Gerd Edström, Socialtjänsten, Carina Jarl och Jenny Westergren, Habiliteringen. Föregående minnesanteckningar: Vi går igenom föregående minnesanteckningar. Vi har fått besked av Ann Nilsson att hon kan komma och ha en kick-off för att starta gruppverksamhet men att hon vill ha 1000:- i betalning och även betalt för resekostnaden. Carina Jarl har diskuterat med Carl Widman, biträdande verksamhetschef för Habiliteringen och de anser att kommunen bör stå för den kostnaden. Vi bestämmer att Gerd Edström kontaktar sin chef Anette Wikblom och frågar henne om kostnaden. Vi diskuterar om läkarhuset har föräldrar som kan passa vår planerade föräldragrupp. Lena Ingels har frågat men inte fått svar. Eftersom kartläggningar i respektive verksamheter visat att det är få föräldrar med kognitiva nedsättningar som har små barn, bestämmer vi att utöka målgruppen för vår planerade föräldragrupp till föräldrar med kognitiva nedsättningar som har barn i förskoleåldern, 0-6 år. Vi funderar vidare över hur inbjudan ska se ut men tror att den behöver vara muntlig eller personligt skriven. Planerad föräldragrupp: Vi tänker att det inte behövs så många deltagare för att gruppen ska fungera.gerd Edström kommer att kontakta Ungdomsmottagningen och höra om de har lämpliga deltagare. Linnéagruppen kan också vara en möjlighet för rekrytering av deltagare, det handlar om olika typer av stöd i Linnéagruppen respektive när det gäller vår planerade föräldragrupp varför de kan delta på båda. Det skulle vara bra om öppenvårdspersonalen kunde vara med på SUFträffarna. Det har inte gått hittills p g a krock med handledningstider. Onsdagar kl är den enda tiden som passar för föräldragrupp i Gemensamma krafters lokal. Senare går inte. Katharina Henningson, som precis börjat på Gemensamma krafter, ska få inplanerade tider till kommande SUF-möten nästa år av Maria Bäck så att hon kan delta på dessa. Vi behöver också bestämma hur vi ska göra reklam för föräldragruppen. En informationsbroschyr om

7 Borlänges SUF-grupp ska framställas av Linda Elisson och Maria Hedberg, med grund från broschyr på SUFs hemsida. Vi föreslår ett studiebesök och gemensam planering framåt på Gemensamma krafter den 28 nov eller den 6 dec, och avbokar istället SUF-mötet den 29 dec. Maria Bäck kontaktar Katarina Henningsson med fråga om det. (Senare har bestämts att besöket på Gemensamma krafter istället kommer att bli den 29 dec kl eftersom många inte kunde den 28:e). Problem med loggan för lokala SUF-gruppen: Det har varit problem att använda Borlänges SUF- logga när man skriver minnesanteckningar. Man kan beställa en ny av Malin Sved på SUF i Uppsala. Minnesanteckningarna ska också skickas till biträdande verksamhetschef Carl Widman på Habiliteringen, som lägger in dem på SUFs hemsida. Nästa möte: Nästa träff blir på Gemensamma krafter den 29 november kl

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge Servicebostad -VAD ÄR DET? -Lättläst Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Så här gör du för att. vuxna ska. lyssna på dig. Läs våra tips

Så här gör du för att. vuxna ska. lyssna på dig. Läs våra tips Så här gör du för att vuxna ska lyssna på dig Läs våra tips Vuxna kan lära sig mycket av oss. Vi tänker på ett annat sätt och vet grejer som de inte tänkt på. Det här är en tipsbok Du träffar många vuxna

Läs mer

Studerande föräldrars studiesociala situation

Studerande föräldrars studiesociala situation Studerande föräldrars studiesociala situation Emma Mattsson Umeå Studentkår Maj 2011 Bakgrund Projektet Studenter med barn finns med i verksamhetsplanen för 2010/11 och har legat på den studiesociala presidalens

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Välkommen till Egnahemsgatan 13! Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och funktionshindersomsorg. I vård- och omsorgsnämndens servicedeklarationer

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Tre kvällar om tillgänglighet - Metodbeskrivning

Tre kvällar om tillgänglighet - Metodbeskrivning Tre kvällar om tillgänglighet - Metodbeskrivning Vår referens Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se 08 555 770 78 Datum 2013-09- 25 Funka Nu AB Döbelnsgatan 21, 111 40 Stockholm 08-555 770 60 kontakt@funkanu.se

Läs mer

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare?

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare? Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Rollkoll Vad gör en god man och förvaltare? 1 Rollkoll är ett projekt som genomförs av Riksförbundet frivilliga samhälls arbetare (RFS)

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre

Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre Förslag till upplägg av en studiecirkel Studiecirkeln är en grupp om minst tre personer med gemensamt intresse för det aktuella ämnet. Cirkelledaren håller

Läs mer

" #$# % " #$#& & ' )( #* + && *

 #$# %  #$#& & ' )( #* + && * !!" # $ % & " ' " 2 (! " #$# % " #$#& & ' ( )( #* + && * 3 & Enligt avtal mellan beställare och utförare har beställaren rätt att genomföra brukarundersökningar och kvalitetsuppföljningar även i form av

Läs mer

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Johanna Björkman, 22 år, bor i Umeå. Medlem i Salt i Vasakyrkan

Johanna Björkman, 22 år, bor i Umeå. Medlem i Salt i Vasakyrkan Johanna Björkman, 22 år, bor i Umeå. Medlem i Salt i Vasakyrkan Jag var med när det började, så sedan 2005 har jag varit medlem i Salt. Jag har varit med på lite olika sätt. Först var jag med via tonårsgruppen

Läs mer

Tre M dialoggrupper för överviktiga

Tre M dialoggrupper för överviktiga 1(7) Tre M dialoggrupper för överviktiga Vi satt i en dialoggrupp för överviktiga och började närma oss slutet av kvällen. Det var en förtätad stämning. Ingen ville riktigt bryta upp. Ni får mig att tänka

Läs mer

Kvinnohusets arbete och statistik 2014

Kvinnohusets arbete och statistik 2014 1 Kvinnohusets arbete och statistik 2014 Kvinnohusets arbete innehåller flera delar och kan erbjuda: - Ett skyddat boende där misshandlade och hotade kvinnor och barn kan bo kollektivt en tid - Stödjande

Läs mer

Vill du leka med mig? En studie om små barns kontaktförsök på Öppna förskolan. Anna Nilsson

Vill du leka med mig? En studie om små barns kontaktförsök på Öppna förskolan. Anna Nilsson Institutionen för pedagogik och didaktik Vill du leka med mig? En studie om små barns kontaktförsök på Öppna förskolan. Anna Nilsson Examinationsuppgift Kvalitetsutveckling genom aktionsforskning 7,5 hp.

Läs mer

Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5. Information från socialnämnden 6. Ändring av sammanträdestider 8

Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5. Information från socialnämnden 6. Ändring av sammanträdestider 8 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Presentationsrunda 3 Föregående protokoll 4 Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5 Information från socialnämnden 6 Tillgänglighet 7 Ändring av

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

För att säga ja, måste man också kunna säga nej

För att säga ja, måste man också kunna säga nej För att säga ja, måste man också kunna säga nej För att bli en självständig människa som kan bygga varaktiga och hälsosamma relationer behöver man veta var ens egna gränser går. Vi jobbar med att barn

Läs mer

Mitt Sommarprojekt - ett sommarprojekt där idéer och drömmar kan genomföras

Mitt Sommarprojekt - ett sommarprojekt där idéer och drömmar kan genomföras Jag har lärt mig leda en grupp, och det har varit jätteroligt. Jag har också lärt mig vikten av planering, då hela projektet har varit väldigt byggt på eget arbete och planering. -Anna Jag har lärt mig

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Elevråd - så här gör man Studiehandledning

Elevråd - så här gör man Studiehandledning Elevråd - så här gör man Studiehandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar. Genom att tillhandahålla

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer