Minnesanteckningar för Regionalt brukarråd för Dövteamet, Dövblindteamet och Text- och bildtelefoniteamet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Minnesanteckningar för Regionalt brukarråd för Dövteamet, Dövblindteamet och Text- och bildtelefoniteamet 150326"

Transkript

1 Minnesanteckningar för Regionalt brukarråd för Dövteamet, Dövblindteamet och Text- och bildtelefoniteamet Närvarande: Tove Wrånge, enhetschef Jenny Widmark, Kent Hedesström, Dövblindteamet Solveig Eklund, Dövteamet Anders Helmer, Text- och bildtelefoni Berit Jildenhed och Klas Nelfelt, FSDB Väst, Benny Persson, VGDL Agne Fröjd, HRF distrikt Skaraborg, Harry Eriksson, HRF distrikt Västra Götaland Tove Wrånge hälsar alla välkomna Genomgång av förra protokollet Önskemål om kontaktuppgifter till all personal i de olika teamen. De har skickats ut tillsammans med minnesanteckningar från tidigare brukarråd. Personalfrågor Det finns fortfarande tjänster i både Dövteamet och Dövblindteamet som inte är tillsatta. Tove ska gå ut med annonser med nu. Kurator Linnea Cliffordson kommer tillbaka i tjänst i maj. Katarzyna i receptionen kommer att sluta under våren. Inkomna punkter Ny teknik Fråga från HRF om teamen kan hålla sig uppdaterade på den nya tekniken som förändras så snabbt. Teamen bevakar nyheter så gott det går. Vår upphandling är regional så det kan skilja mycket i landet. Nationellt kunskapscenter dövblind arbetar med frågor kring informations- och kommunikationsteknik på nationell nivå.

2 Hjälpmedel kan behövas mycket tidigare vid en hörselnedsättning. Bildtelefoner nekas aldrig om en teckenspråkig person behöver. VGDL har fått information om projektet med bildtelefon på ipad och andra surfplattor och har fått besked om att vissa märken på surfplattor inte används för bildtelefoni. Det har tidigare varit lite olika i regionen. Projektet är nu klar så en utvärdering skall göras. Upphandlingsarbetet kring bildtelefoner pågår nu och projektutvärderingen ska ligga till grund för det. Vad som kommer att hända vet vi inte ännu. Ska Kannebäcksskolan läggas ner? Fråga från FSDB. Tidigare information om att lokalerna inte skulle vara tillräckligt anpassade. Ingen på mötet vet något om det. Nya patientlagen FSDB undrar vad den nya patientlagen innebär för Dövblindteamet? Lagen innebär att man som patient i mycket större utsträckning kan välja var man söker vård. Det kan innebära att många från andra landsting söker insatser från våra team när liknande verksamhet saknas. Det finns då en risk att trycket på de regionala teamen ökar. Vi vet inte ännu hur det blir men det finns en beredskapsgrupp som får ta det när det kommer. Det finns en oro bland patienterna att vi inte kommer hinna med invånarna i den egna regionen. Färdtjänst för dövblinda Många personer med dövblindhet upplever att det är obehagligt att åka med färdtjänst då de ibland åker långa omvägar för att ta upp andra resenärer på vägen. En person med dövblindhet uppfattar kanske inte vad som händer, vilket kan skapa oro. Det finns en önskan från FSDB om att uppvakta kommuner med information kring detta. Det skulle enligt FSDB vara bra att den som verkligen upplever det som obehagligt har möjlighet att få åka ensam. Dövblindteamets kurator Matilda Norling kan hjälpa till i kontakt med biståndshandläggare vid behov. Berit Jildenhed kan också

3 vara behjälplig. Progressiva glasögon Vilka regler gäller? Det är optikern som avgör vad patienten kan få. Allmänläkare med specialistkompetens kring dövblindhet Önskemål från en medlem i FSDB om att det ska finnas i Dövblindteamet. Dövblindteamet har just nu ögonläkare och audiolog på timmar. Det ingår inte allmänläkare i Dövblindteamets uppdrag i nuläget. Dövteamets hemsida Behöver uppdateras enligt VGDL. Lisa står kvar som chef. Behöver uppdateras även på teckenspråksfronten. Det finns en informationsgrupp som är ansvarig för uppdatering av hela förvaltningens hemsidor. Tove kommer se över detta och se till att aktuell information finns på hemsidan. Önskemål om nyheter på teckenspråk Det finns enligt VGDL tecknade nyheter på tolkverksamhetens hemsida. Önskvärt att det även finns tecknade nyheter på Dövteamets hemsida. Tove informerar om att aktuell information skall finnas tillgänglig på hemsidan på teckenspråk. Hon lyfter frågan till informationsgruppen. Lånetelefon i Skaraborg HRF Skaraborg har önskemål om att det ska finnas en bildtelefon som reserv i Skaraborg att låna om någon går sönder. Det närmaste stället är just nu Vänersborg. Anders Helmer förklarar att det kan bli problem med de ändringar av SIP-numret som behöver göras. Anders tar frågan vidare till teamet. Önskemål också att det skall vara möjligt att lämna in hjälpmedel på den lokala vårdcentralen. I dagsläget går det bara att lämna in på närmaste hörcentral. Nyheter från brukarorganisationerna VGDL

4 Årsstämma sker den 13 juni. Eventuellt kommer två nya i styrelsen FSDB Föreningen har haft årsmöte i helgen. Bert är kvar som ordförande, och Gunbritt Börjesson är vice ordförande. Föreningen har kongress i Sundsvall den 29/5. Det är aktiviteter en gång i månaden. Den 5 maj kommer Mattias Johansson och presenterar sig. HRF Västra Götaland Ordförande Hans Edström har avgått. Ny kommer i början på april. HRF Skaraborg Utbildningshelg i Skaraborg nu i helgen. Årsmöte 11/4. Ny ordförande ska då väljas. Kongress nästa år som planeras. Nyheter från enheten Dövblindteamet 2 gruppverksamheter i gång. Specialpedagog Helen Klarqvist ska hålla i ett pass med mindfulness 9/4. 15/5 är det ett tillfälle med information om taktil beröring. Kent Hedesström och FSDB arrangerar tillsammans en halvdag om socialhaptisk kommunikation 22/4. Utskick kommer via FSDB. Matilda Norling och Helen Klarqvist håller i CHARGE-träffar under våren för familjer där det finns barn med CHARGE. Dövblindteamet har haft årsjubileum 17/3. Ledarhundsträff äger rum den 20/5. Det är roligt med ett nära samarbete med FSDB Väst. Kent Hedesström, Tolkverksamheten, Berit Jildenhed och Bert Brännström från FSDB Väst arbetar med en kommunikationsguide. Den skall kunna användas när man hamnar på sjukhus akut eller senare på en avdelning. Syftet är att kunna ha en kommunikation även om en tolk inte är närvarande. Guiden har lite olika

5 faser/steg. Det riktar sig till personer med dövblindhet, teckenspråkiga eller de som har andra alternativa kommunikationssätt. Ett reportage kommer i tidningen FOKUS så småningom. Dövteamet Några ur personalgruppen deltar i DövExpo i Malmö i maj. Just nu pågår en serie med KODA-träffar, för barn med döva föräldrar. Teamet arrangerar också gemenskapsträffar på olika platser i regionen. En nationell träff mellan de fyra dövteamen i Sverige arrangeras i år av oss i Västra Götaland. Text- och bildtelefoni Inga nyheter. Teamet har öppen mottagning i Göteborg på måndagar som är välbesökt. Det kommer att vara stängt några veckor under sommaren. Information från enhetschefen Tove jobbar 50 % för tillfället. Ledig onsdagar. Det saknas kurator i Dövteamet och psykolog i Dövblindteamet. Annonser ska komma ut snarast. En aktuell kontaktlista för brukarrådsrepresentanterna behövs. En maillista går runt som vi fyller på. Vid tidigare brukarrådsmöte beslutades det kring representantskapet på mötet att FSDB Väst och VGDL har fyra representanter, och att HRF har 2-4 representanter, dvs en ordinarie och en ersättare från varje distrikt. Det är bra om det kan vara en åldersspridning bland representanterna. Önskemål från verksamhetscheferna Hur ska vi sköta synpunktshantering på bästa sätt? Hur vill patienterna lämna sina synpunkter (se dagordningen...) Det borde enligt brukarrådet vara möjligt att föra in synpunkter både anonymt och med namn, samt på alla möjliga kommunikationssätt. Påminnelse om teckenspråkets dag. I år firas det den maj på Göteborgs stadsmuseum. De olika teamen kommer att

6 ställa ut. Patientenkäter kommer att skickas ut till alla våra patienter i september. Viktigt att få in synpunkter om vår verksamhet. På Facebook figurerar ett inlägg om att dövblinda kan ha en rödmarkerad vit käpp som kännetecken. Det är enligt FSDB Väst viktigt att då också sprida information till allmänheten om vad markeringen innebär. Det är upp till var och en att rödmarkera sin vita käpp. Önskemål från FSDB Gemensam dag/kick off/teknikmässsa med alla verksamheter inom syn/hörsel då olika företag kommer och visar sina saker. Kanske kan vara aktuellt nästa år. Önskemål från HRF att det kan vara på olika platser i regionen olika år. Frågan får diskuteras vidare vid kommande brukarråd. Nästa brukarråd 16/6 kl på Ekelundsgatan 8. Anmälan görs till Matilda Norling. Sekreterare Solveig Eklund

Intresseorganisationerna ville också passa på att tacka Barbara för ett gott samarbete.

Intresseorganisationerna ville också passa på att tacka Barbara för ett gott samarbete. Minnesanteckningar från samverkansmöte 2013-02-21 Närvarande representanter från: SDF, Stockholms Dövas förening SDUR, Stockholms Dövas Ungdomsråd FSDB, Förbundet Sveriges Dövblinda, Stockholm och Gotlands

Läs mer

- Mitt nya liv med iphone! - Kom till Torsdagsaktionen XL 30 maj - Teckenspråkigt seniorboende invigt

- Mitt nya liv med iphone! - Kom till Torsdagsaktionen XL 30 maj - Teckenspråkigt seniorboende invigt Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 36 April 2013 Nr 2 Ann-Louise Sundin med sin ledarhund Lina - Mitt nya liv med iphone! - Kom till Torsdagsaktionen XL 30 maj - Teckenspråkigt seniorboende invigt Innehåll

Läs mer

VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND

VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND Innehåll Inledning 3 De största händelserna under år 2006 4 Historik och ändamål 5 Dövföreningarna 6 Tolkverksamhet 6 Intressepolitiskt arbete 7 Tillgänglighet 8 Information

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Lotta Coniavitis Gellerstedt 25 februari 2008

Lotta Coniavitis Gellerstedt 25 februari 2008 Landstingens arbete med personer med dövblindhet Sammanställning av de svar som kommit på begäran om uppdatering, komplettering och korrigering av 2006 års redovisningar så att läget avspeglar förhållandena

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31. Styrelsen för Förbundet Sveriges Dövblinda lämnar härmed följande årsredovisning.

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31. Styrelsen för Förbundet Sveriges Dövblinda lämnar härmed följande årsredovisning. Årsredovisning 2012 Förbundet Sveriges Dövblinda Organisationsnummer 802006-9780 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31. Styrelsen för Förbundet Sveriges Dövblinda lämnar härmed följande

Läs mer

Minnesanteckningar från Borlänges lokala SUF-Grupp 12-03-29

Minnesanteckningar från Borlänges lokala SUF-Grupp 12-03-29 Minnesanteckningar från Borlänges lokala SUF-Grupp 12-03-29 Plats: Kvarnsvedens Vårdcentral Ordförande: Rose-Marie Casselbrant, MVC Sekreterare: Maria Bäck, BVC Jakobsgårdarna Närvarande: Jenny Westergren

Läs mer

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare?

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare? Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Rollkoll Vad gör en god man och förvaltare? 1 Rollkoll är ett projekt som genomförs av Riksförbundet frivilliga samhälls arbetare (RFS)

Läs mer

Minnesanteckning. Lokalt brukarråd, Hörsel- och dövverksamheten FyrBoDal. HRF Vänersborg/Trollhättan. Maria Detlín. HDV Text och bildtelefoni

Minnesanteckning. Lokalt brukarråd, Hörsel- och dövverksamheten FyrBoDal. HRF Vänersborg/Trollhättan. Maria Detlín. HDV Text och bildtelefoni Minnesanteckning Lokalt brukarråd, Hörsel- och dövverksamheten FyrBoDal Tid: Torsdagen den 15 mars 2012 Plats: HSO:s konferensrum, Vänerparken, Vänersborg Närvarande: Gunnar Särnbratt Bengt Rahm Berit

Läs mer

Sviktboendeprojektet i Mölndal

Sviktboendeprojektet i Mölndal Sviktboendeprojektet i Mölndal Sviktboende ett projekt för att stödja människor med psykisk ohälsa i deras självständiga boende. Tänk om det fanns ett ställe dit man kunde söka innan man Tänk om blir det

Läs mer

Minnesanteckning. Lokalt brukarråd, Hörselverksamheten FyrBoDal

Minnesanteckning. Lokalt brukarråd, Hörselverksamheten FyrBoDal Minnesanteckning Lokalt brukarråd, Hörselverksamheten FyrBoDal Tid: 140211 Plats: Plan 7, Hörselverksamhetens lokaler, Vänerparken. Närvarande: Harry Eriksson Berit Swärd, HRF Vänersborg/Trollhättan Hans

Läs mer

Minnesanteckningar från Lokalt blandade nätverk: Anhöriga och SÄBO Tema 2: Anhöriga och genomförande av flytten till SÄBO

Minnesanteckningar från Lokalt blandade nätverk: Anhöriga och SÄBO Tema 2: Anhöriga och genomförande av flytten till SÄBO Minnesanteckningar från Lokalt blandade nätverk: Anhöriga och SÄBO Tema 2: Anhöriga och genomförande av flytten till SÄBO Under hösten 2011 inleddes arbetet i nya blandade lokala lärande nätverk inom det

Läs mer

kompetenscentrum Utvärdering av vårdplaneringsteam i Karlshamn och Karlskrona Blekinge Ulrika Harris Skrift 2011:1

kompetenscentrum Utvärdering av vårdplaneringsteam i Karlshamn och Karlskrona Blekinge Ulrika Harris Skrift 2011:1 Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner Utvärdering av vårdplaneringsteam i Karlshamn och Karlskrona Ulrika

Läs mer

- Möt Ulrika som trotsade alla hinder... - Arbetsförmedlingen tycker till! - Missa inte mammahelgen i Varberg

- Möt Ulrika som trotsade alla hinder... - Arbetsförmedlingen tycker till! - Missa inte mammahelgen i Varberg Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 37 September 2014 Nr 4 Ulrika Myhr med sin hund Rocky - Möt Ulrika som trotsade alla hinder... - Arbetsförmedlingen tycker till! - Missa inte mammahelgen i Varberg Innehåll

Läs mer

- Socialhaptisk kommunikation här och nu - Färgade kontaktlinser som hjälpmedel - Dags för nya aktiveringskurser

- Socialhaptisk kommunikation här och nu - Färgade kontaktlinser som hjälpmedel - Dags för nya aktiveringskurser Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 36 December 2013 Nr 6 Socialhaptisk kommunikation - Socialhaptisk kommunikation här och nu - Färgade kontaktlinser som hjälpmedel - Dags för nya aktiveringskurser Innehåll

Läs mer

Protokoll från Syncentralernas Regionala Brukarråd inom Habilitering & Hälsa 2010-05-19 på Hotell Gyllene Kärven, Herrljunga.

Protokoll från Syncentralernas Regionala Brukarråd inom Habilitering & Hälsa 2010-05-19 på Hotell Gyllene Kärven, Herrljunga. Protokoll från Syncentralernas Regionala Brukarråd inom Habilitering & Hälsa 2010-05-19 på Hotell Gyllene Kärven, Herrljunga. Närvarande: Anette Jernberg, FSBU Väst Thomas Krantz, SRF Göteborg Pia Andersson,

Läs mer

MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015

MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015 MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015 2 Innehållsförteckning Introduktion s.3 Verksamhetsplansstruktur s.4 Organisation s.5 Landsting + Praktik s.6 CSN, nya bidragsreglerna s.7 Utskrivningar s.8 Rekrytering

Läs mer

Insatsen vård- och omsorgsboende

Insatsen vård- och omsorgsboende Socialförvaltningen Insatsen vård- och omsorgsboende Tjänstedeklaration Beslutad av socialnämnden 2013-06-13, 80. Varför tjänstedeklarationer? Insatsen vård- och omsorgsboende Vi vill förtydliga vad våra

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

- Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för ordförandemöte på Almåsa

- Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för ordförandemöte på Almåsa Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 37 Februari 2014 Nr 1 FSDB:s förbundsordförande Pontus Degsell i Torsdagsaktionen - Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2014

Verksamhetsplan 2013-2014 Verksamhetsplan 2013-2014 för Svenska OCD-förbundet Ananke, Stockholm Medlemmarna och läns- och lokalföreningarna Svenska OCD-förbundet Ananke får i snitt en ny medlem per dag, men många faller också av

Läs mer

Vi använder bla "Vad tar jag med mig tillbaka till arbetet", disskuterar vad vi kan ha användning av och hur vi ska

Vi använder bla Vad tar jag med mig tillbaka till arbetet, disskuterar vad vi kan ha användning av och hur vi ska Ser vi till att arbetskamrater som deltar i kurser, föreläsningar etc. får möjlighet att dela med sig av nya kunskaper och tankar till arbetsgruppen? Hur gör vi det? Kan vi göra det bättre? N men det ska

Läs mer

Catharina Wolcott Sven Lysensky Ingela Armbro Birgitta Sagdahl (19.45)

Catharina Wolcott Sven Lysensky Ingela Armbro Birgitta Sagdahl (19.45) Protokoll Tid: Onsdagen den 9 april klockan 18.30 Plats: Hos Torgny, Parkasvägen 1 Närvarande: Kenneth Löfgren Torgny Olsson Åsa Annerström Jenny Ahnlund Berg Kim Griffiths Inga-Lill Stenman Catharina

Läs mer

Min guide till säker vård

Min guide till säker vård Min guide till säker vård På lättläst svenska Den här guiden tillhör Namn: Adress: Telefonnummer: E-post: Säkrare vård med din hjälp Regeringen vill att patienter ska kunna vara med och bestämma mer över

Läs mer

Distriktsråd med Göteborgs scoutdistrikt

Distriktsråd med Göteborgs scoutdistrikt Distriktsråd med Göteborgs scoutdistrikt 23-24 mars 2013 En sammanfattning av diskussioner och frågor 1 Innehåll Inledning 3 Distriktets nuläge 4 Nya distriktet 4 Mailadresser till distriktet 4 Information

Läs mer

Verksamhetsplan IM Malmö 2014

Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Namn på verksamheten: Läxläsning Lindängen Antal volontärer: Ett 10 tal på ett år. Antal deltagare: Ett 30 tal på ett år. Volontärsamordning: Den hjälp och det stöd som skulle

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer