Rapport om Samordnad vård- och omsorgsplanering via distansmöten med uppkoppling via Lync

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport om Samordnad vård- och omsorgsplanering via distansmöten med uppkoppling via Lync"

Transkript

1 1 GEMENSAM IT SAMORDNINGSFUNKTION 49 KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND OCH VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN Rapport om Samordnad vård- och omsorgsplanering via distansmöten med uppkoppling via Lync Sammanställning från arbetsgrupperna verksamhet och IT för samordnad vård-och omsorgsplanering via distansmöten Gisela Fridstedt Systemförvaltare/utvecklingsledare ISIT-avdelningen Sahlgrenska Universitetssjukhuset

2 2 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Funktionell kravställning... 4 Uppdrag och metod... 5 Resultat... 5 Kravuppfyllelse - delrapport... 5 Frågeställningar/förbättringsområden... 6 Fortsatt arbete... 6

3 3 Sammanfattning Fördelen med Lync är: att Lync finns på samtliga datorer inom VGR efter GIT-ning då man får Windows 7 och Lync att sjukhuset bjuder in kommun. Kommun och primärvård behöver endast köpa in kamera och eventuellt headset (kostnad ca 740 kr) samt eventuellt större bildskärm (kostnad ca kr) då de kan ansluta genom att ladda ner webbapp. Grupperna anser att det är en möjlig väg att använda Lync vid samordnad vård- och omsorgsplanering men vi har inte löst/testat den tekniska utrustningen tillräckligt samt frågor som exempelvis funktionsbehörighet, användarvänligheten m.m. behöver ytterligare utredas.

4 4 Bakgrund Samordnad vård- och omsorgsplanering sker för patient som efter utskrivning från sjukhuset har behov av insatser från kommun och/eller primärvård. Det är viktigt att den samordnade vård- och omsorgsplaneringen säkerställer informationsöverföringen mellan de olika vårdoch omsorgsgivarna dels ur patientsäkerhetssynpunkt med patientens behov i centrum och dels så effektivt som möjligt ur de olika organisationernas perspektiv. Den samordnade vårdoch omsorgsplaneringen kan ske som direktmöte, per telefon eller som distansmöten (videomöte). Styrgrupp IT i Väst (SITIV) beslutade att utreda möjligheten av distansmöten för samordnad vård- och omsorgsplanering inom Västra Götaland (VG). Arbetet delades upp i två arbetsgrupper dels arbetsgrupp Verksamhet och dels arbetsgrupp IT. Sammankallande för respektive grupp avrapporterade arbetet vid SITIV:s möte Funktionell kravställning Samordnad vårdplanering med olika huvudmän på distans ställer ett antal funktionella krav. Bildkvalitet Ljudkvalitet Användarvänligt Funktions inlogg Bildkvalitén skall vara god och gå att skala upp till min 42 bildskärm. Då flera personer kan delta från en plats krävs det god kvalitet på mikrofon och högtalare för att alla deltagare skall kunna ta del av mötet. Lösningen måste vara enkel att hantera då den tekniska kompetensen varierar bland de som skall nyttja funktionen. Ett minimum av moment för att skapa en konferens eller delta skall eftersträvas. Inloggning skall kunna ske via ett gemensamhetskonto för exempelvis en vårdavdelning. Stabil uppkoppling Lösningen måste kunna hålla en stabil uppkoppling utan fördröjningar med effekt på bild och ljudkvalitet. Webbaserad Säkerhet För att kunna etablera funktionen brett bland regionens 49 kommuner så krävs det att lösningen inte kräver speciell hård- eller mjukvara annat än standardiserade program exv. webbläsare. Kommunikationen skall vara krypterad end to end. Journalföring Dokumentation skall kunna ske i journal utan att den riskerar att synas för personal från kommun som ej har behörighet. Viktigt att journalföring inte stör mötet.

5 5 Uppdrag och metod Då Lync är etablerat som Västra Götalandsregionens (VGR) standardtjänst för distansmöten och tjänsten är mycket brett införd i VGR beslutade SITIV:s ledningsgrupp att den primära lösningshypotesen är Lync. Arbetsgrupperna fick därför ett nytt uppdrag; - att testa om Lync kan användas vid Samordnad vård- och omsorgsplanering. Arbetsgrupperna är eniga om att det är viktigt inga avkall på krav ska göras utan befintlig kravställning skall matchas mot Lync. För uppdraget att testa Lync inköptes två kameror av typen Logitech BCC950. Utrustningen har testats i NU-sjukvården och på Sahlgrenska universitetssjukhuset (SU) Östra sjukhuset där man sedan tidigare har erfarenhet av distansmöten för samordnad vård-och omsorgsplanering via Cisco. Testerna med Lync har skett utan patientmedverkan men mellan sjukhus - kommun och sjukhus-sjukhus. Resultat Den inköpta kameran Logitech BCC950 har testats vid ett flertal tillfällen på SU/Östra sjukhuset. De problem som har framkommit är att kamerans bildfrekvens påverkas av lysrören. Detta innebär störningar i bilden som krackelerar. Andra kameror har också testats bl.a. Microsoft Life CAM Studio Vid ett tillfälle testades uppkoppling via Jabber med samma utrustning och i samma lokal. Störningar upplevdes något mindre med anslutning via Jabber än via Lync. Inom NU-sjukvården har också gjorts tester men här har man inte upplevt några störningar pga. lysrören. Test, med uppkoppling via Lync och den inköpta kameran, har även gjorts med Habilitering och Hälsa och fungerat bra. Tester har inte gjorts med patient och framförallt inte patient i säng. Det har inte testats med fler än två personer på varjesida. Kravuppfyllelse - delrapport Bildkvalitet Acceptabel. Dock noterades att det kan finnas problem kopplat till vissa typer av lysrör som gör att bilden flimrar. Ljudkvalitet Användarvänligt Stabil uppkoppling Acceptabelt Tveksamt Idag saknas Quality of Services (QoS) för Lync, vilket kan påverka resultaten.

6 6 Webbaserad Lync webbapp är anpassat för de vanligast förekommande operativ / webbläsare. Säkerhet Kommunikationen är krypterad. Journalföring Kräver sannolikt att detta hanteras på separat dator. Journalföringen på separat dator får inte störa mötet. Frågeställningar/förbättringsområden Mer användarvänlig uppkoppling behövs. Det krävs en extra dator för journalläsning vid uppkoppling via Lync pga. sekretess då patientjournal inte får delges kommunens biståndshandläggare. Behörighetsfrågan måste lösas. Ej ha individuell uppkoppling utan funktionell uppkoppling. Detta önskemål finns även från ambulansen att koppla upp sig till akutmottagningen. Även Habilitering och Hälsa har framfört detta önskemål. Med tanke på att flerpartslicensen ska behörighets styras i fortsättningen samt kostnad per licens på 430 kr/år måste detta lösas. Lync-miljön har inte varit färdigställd men ny server är på gång/är installerad Quality Services, dvs. kvaliteten på bandbredden, måste vara samma behov för Lync så att ljudet/bilden inte hackar. Krav på datorns programvara måste specificeras ex Windows 7. Lync mer lättstörd än Jabber? Närhälsan har inte Windows 7 ännu och ljud och bild fungerar inte med XP och Lync Arbetet är tydligen försenat och blir klart under hösten Fortsatt arbete Arbetet behöver fortsätta för att få en korrekt uppkoppling genom att pröva annan utrustning. Grupperna har inte haft tillräcklig tid att testa olika utrustningar. Förfrågan har gått ut att kunna låna utrustning för att testa exempelvis Vaddio (kostnad kr), Logitech CC3000E Conference Camera HD-video (kostnad kr). Vem som tar eventuella kostnader för inköp/hyra av utrustning? Finns det någon budget för ett eventuellt breddinförande? Om eventuellt projekt ska göras med samordnad vård- och omsorgsplanering via Lync, bör resurs i form av kompetent tekniker finnas tillgänglig för att säkerställa funktionaliteten. Utarbeta olika rekommendationer för olika typer av möten ex stort konferensrum, litet konferensrum och mellan enskilda personer? Utarbeta eventuella lathundar.

Uppdrag Regional lösning för distansmöte vid samordnad vård- och omsorgsplanering

Uppdrag Regional lösning för distansmöte vid samordnad vård- och omsorgsplanering Gemensam IT samordningsfunktion 49 kommuner i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen 1.0 Utgåva (1)8 Godkänt av : Godk datum: Uppdrag Regional lösning för distansmöte vid samordnad vård- och omsorgsplanering

Läs mer

EN FÖRSTUDIE OM ATT ANVÄNDA TEKNIK FÖR ATT MÖTAS UTAN ATT RESA. Resfria möten i Västernorrland

EN FÖRSTUDIE OM ATT ANVÄNDA TEKNIK FÖR ATT MÖTAS UTAN ATT RESA. Resfria möten i Västernorrland EN FÖRSTUDIE OM ATT ANVÄNDA TEKNIK FÖR ATT MÖTAS UTAN ATT RESA Resfria möten i Västernorrland Kommunförbundet Västernorrland Gånsviksvägen 4 Box 3014 871 03 Härnösand Tfn: 0611-55 78 50 Fax: 0611-231 39

Läs mer

Samordnad vårdplanering för sjuka äldre

Samordnad vårdplanering för sjuka äldre Samordnad vårdplanering för sjuka äldre Dnr: Rev 42-2014 Genomförd av: Revisorerna i Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen Behandlad av Revisorskollegiet den 24 mars 2015 Samordnad vårdplanering

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av IT-hanteringen inom Vård- och omsorgsförvaltningen. Katrineholms kommun

Revisionsrapport. Granskning av IT-hanteringen inom Vård- och omsorgsförvaltningen. Katrineholms kommun Revisionsrapport Granskning av IT-hanteringen inom Vård- och omsorgsförvaltningen Katrineholms kommun Göran Persson Lingman, certifierad kommunal revisor Februari 2010 (1) Innehåll 1. Sammanfattande bedömning...3

Läs mer

Medarbetarundersökning

Medarbetarundersökning Bilaga 1 Medarbetarundersökning Februari 2008 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Säte: Stockholm Org nr: 556029-6740 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1 Inledning... 3 2 Syfte, metod och omfattning...

Läs mer

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering. December 2008. Göran Persson Lingman, Louise Cedemar

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering. December 2008. Göran Persson Lingman, Louise Cedemar Revisionsrapport Söderhamns kommun Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering December 2008 Göran Persson Lingman, Louise Cedemar Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...2 2. Inledning...4

Läs mer

Video- och distansmöten. Landstinget Jönköpings län Webbenkät till användare December 2012

Video- och distansmöten. Landstinget Jönköpings län Webbenkät till användare December 2012 Video- och distansmöten Landstinget Jönköpings län Webbenkät till användare December 2012 1 Om undersökningen 2 Om undersökningen Syftet med undersökningen är att mäta åsikter om videomöten hos användare

Läs mer

Video- och distansmöten. Landstinget i Västmanland Webbenkät till användare December 2012

Video- och distansmöten. Landstinget i Västmanland Webbenkät till användare December 2012 Video- och distansmöten Landstinget i Västmanland Webbenkät till användare December 2012 1 Om undersökningen 2 Om undersökningen Syftet med undersökningen är att mäta åsikter om videomöten hos användare

Läs mer

Multidisciplinära konferenser med distansmedverkan. Rapport om tekniska förutsättningar och lösningar

Multidisciplinära konferenser med distansmedverkan. Rapport om tekniska förutsättningar och lösningar Multidisciplinära konferenser med Rapport om tekniska förutsättningar och lösningar Innehållsförteckning Syfte... 3 Målgrupp... 3 Sammanfattning... 3 1. Bakgrund... 4 1.1 Verksamhet... 4 1.2 Teknik...

Läs mer

Video- och distansmöten. Webbenkät till användare December 2012

Video- och distansmöten. Webbenkät till användare December 2012 Video- och distansmöten Webbenkät till användare December 2012 1 Om undersökningen 2 Om undersökningen Syftet med undersökningen är att mäta åsikter om videomöten hos användare av video inom landstingen.

Läs mer

Projekt intranät Office 365 av Per Ekstedt

Projekt intranät Office 365 av Per Ekstedt Projekt intranät Office 365 av Per Ekstedt 1 BESKRIVNING AV UTFÖRANDE Uppdraget planeras att genomföras med ett agilt arbetssätt samt best practice från Microsoft gällande SharePoint online. Uppdraget

Läs mer

Stora möten med distansmedverkan

Stora möten med distansmedverkan Stora möten med distansmedverkan Rapport från pilotstudie Sid 1/10 Innehåll 1. Bakgrund... 3 2. Syfte och mål... 3 3. Genomförande... 3 4. Resultat... 5 4.1 Upplevelser från deltagare... 5 4.2 Upplevelser

Läs mer

Effekter av införandet av verksamhetsledare inom omsorg om funktionshindrade i Vänersborg

Effekter av införandet av verksamhetsledare inom omsorg om funktionshindrade i Vänersborg FoU Fyrbodal Effekter av införandet av verksamhetsledare inom omsorg om funktionshindrade i Vänersborg FoU Fyrbodal 2013: 6 Lena Sjöström Marie Sjöström Vänersborgs kommun Innehåll 1. Sammanfattning 3

Läs mer

Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget

Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget Revisionsrapport Kommunikation och informationsöverföring mellan kommunen och landstinget Kalix kommun Jenny Krispinsson Christina Karlsson Maria Strömbäck Jan-Erik Wuolo Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Projekt Lumiora, Delprojekt IV: Virtuella möten genom så kallade videokonferenser

Projekt Lumiora, Delprojekt IV: Virtuella möten genom så kallade videokonferenser SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2010-03-11 104(123) 68 Projekt Lumiora, Delprojekt IV: Virtuella möten genom så kallade videokonferenser Tony Blomqvist, VD, IT Norrbotten redovisar delrapport

Läs mer

Slutrapport. Sign on Site Försöksverksamhet. för. Författare: Per Norbrandt, Erik Sandell, Ulf Winroth Datum: 2008 09 01 Revision A

Slutrapport. Sign on Site Försöksverksamhet. för. Författare: Per Norbrandt, Erik Sandell, Ulf Winroth Datum: 2008 09 01 Revision A Slutrapport för Sign on Site Försöksverksamhet Författare: Per Norbrandt, Erik Sandell, Ulf Winroth Datum: 2008 09 01 Revision A Innehåll INNEHÅLL...1 1 OM DETTA DOKUMENT... 3 2 SAMMANFATTNING AV PROJEKTET...

Läs mer

IT-kunskap för alla äldre Politikerinitiativ den 17 november 2014 Mats Gerdau (M)

IT-kunskap för alla äldre Politikerinitiativ den 17 november 2014 Mats Gerdau (M) 2015-02-02 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2014/979-008 Kommunstyrelsen IT-kunskap för alla äldre Politikerinitiativ den 17 november 2014 Mats Gerdau (M) Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att i

Läs mer

Tidmätning med mobiltelefon

Tidmätning med mobiltelefon Tidmätning med mobiltelefon Utvärdering av projekt inom hemtjänsten Olle Andersson Rapportnr: Son 2015/240 2015-05-20 1 (19) Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. BAKGRUND... 3 2. SYFTE... 3 3. METOD... 3 4.

Läs mer

Video- och distansmöten. Webbenkät till beslutsfattare December 2012

Video- och distansmöten. Webbenkät till beslutsfattare December 2012 Video- och distansmöten Webbenkät till beslutsfattare December 2012 1 Om undersökningen 2 Om undersökningen Syftet med undersökningen är att mäta åsikter hos beslutsfattare dvs. personer med ansvar för

Läs mer

Utvärdering av Easyresearch

Utvärdering av Easyresearch 2011-12-16 FOKUS: STATISTIK Utvärdering av Easyresearch EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Resultatsammanfattning... 4 Användare... 4 Användningsområden...

Läs mer

EVIDENSBASERAD PRAKTIK

EVIDENSBASERAD PRAKTIK EVIDENSBASERAD PRAKTIK inom området stöd till personer med funktionsnedsättning Webbkartläggning Primärvård Delaktighet, inflytande och samverkan 2014 Bakgrund evidensbaserad praktik I överenskommelsen

Läs mer

IT-drift för skolan. Tunna klienter - om, hur och varför. Projekt Infrabas Svenska Kommunförbundet 2000-08-06

IT-drift för skolan. Tunna klienter - om, hur och varför. Projekt Infrabas Svenska Kommunförbundet 2000-08-06 IT-drift för skolan Tunna klienter - om, hur och varför. Projekt Infrabas Svenska Kommunförbundet 2000-08-06 Projekt INFRABAS För att stödja genomförandet av den nationella satsningen på IT i skolan, ITiS

Läs mer

Supportkedjor för nationella och regionala IT-system

Supportkedjor för nationella och regionala IT-system Rapport 2013 Supportkedjor för nationella och regionala IT-system Erik Seeman 2014-01-091 Innehållsförteckning Förord... 2 Syfte... 3 Metod... 3 WebCare... 5 Pascal och NPÖ... 8 Proceedo... 10 Beställningsportalen...

Läs mer

Nr 75 Ny it-plattform för Borås Stad. 20 Juni 2012 handlingar separat bilaga

Nr 75 Ny it-plattform för Borås Stad. 20 Juni 2012 handlingar separat bilaga Nr 75 Ny it-plattform för Borås Stad 20 Juni 2012 handlingar separat bilaga 1 (3) 2012-06-04 2012/KS0421 005 Kommunfullmäktige Förslag till ny IT-plattform Dagens IT-plattform är i grunden gammal och bygger

Läs mer

Exempel på projektplan för anslutning till Skolfederation utgående från Helsingborgs erfarenheter kompletterade med lite kommentarer.

Exempel på projektplan för anslutning till Skolfederation utgående från Helsingborgs erfarenheter kompletterade med lite kommentarer. Exempel på projektplan för anslutning till Skolfederation utgående från Helsingborgs erfarenheter kompletterade med lite kommentarer. Innehåll Mall för projektplan för anslutning till Skolfederation utgående

Läs mer

PROJEKTMATERIAL. IT i folkbildningen. Studieförbundet Vuxenskolan Malmö. Mars 2001

PROJEKTMATERIAL. IT i folkbildningen. Studieförbundet Vuxenskolan Malmö. Mars 2001 PROJEKTMATERIAL Studieförbundet Vuxenskolan Malmö Mars 2001 s Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412 48 00 1 Innehållsförteckning KKS/Folkbildningsrådets

Läs mer

Hantering av IT inom Vimmerby kommun

Hantering av IT inom Vimmerby kommun www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Göran Persson- Lingman Certifierad kommunal revisor Pär Sturesson Certifierad kommunal revisor 10 april 2015 Hantering av IT

Läs mer

1/20. IT-strategisk handlingsplan

1/20. IT-strategisk handlingsplan 1/20 IT-strategisk handlingsplan Sammanfattning av presentationen den 21 september 2006 2/20 1 Inledning I landstinget Dalarna har vi ett processorienterat IT-stöd med ett komplett digitalt flöde som ger

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

Rapportnummer PTSER-2012:14 Datum 2012-03-30. Marsrapport 2012 grundläggande betaltjänster

Rapportnummer PTSER-2012:14 Datum 2012-03-30. Marsrapport 2012 grundläggande betaltjänster Rapportnummer PTSER-2012:14 Datum 2012-03-30 Marsrapport 2012 grundläggande betaltjänster Rapportnummer PTSER-2012:14 Diarienummer ISSN 1650-9862 Författare Pär Lindberg, Malin Walhquist och Helena Granborg

Läs mer