22 Användarnas hemmamappar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "22 Användarnas hemmamappar"

Transkript

1 22 Användarnas hemmamappar Att användare skall ha hemmamappar på en server är för mig en självklarhet. Hemmamapp på en server ger användare alla eller några av följande fördelar: Säkerhetskopiering av dokument och andra filer Lättare att byta dator om något händer med den egna Lättare att använda annan dator tillfälligt Använda filerna i hemmamappen från en dator i hemmet Använda filerna på i hemmamappen när man är på resande fot (modemkoppling, Internet eller på annat sätt) Fyra olika sätt att hantera hemmamappar Det finns ett flertal sätt att se till att användaren får tillgång till hemmamappen, det som använts flitigast är att koppla en nätverksenhet till hemmapmappen som utdelad resurs. I framtiden, när saker som datorkluster och distribuerade filsystem, blivit vanligare förväntar jag mig en förändring. Jag tror att blir på ett eller båda av två sätt: Organisationer använder ett enda servernamn, varje avdelning eller grupp har tillgång till en enda resurs på denna server (bakom servern döljer det sig verkliga servrar, men användaren ser aldrig dem, tack vare det distribuerade filsystemet) Organisationer använder flera servernamn, varje avdelning eller grupp har sin egen server (egentligen bara ett servernamn) på vilken det finns flera utdelade resurser. På samma sätt som Microsoft försöker göra din dator till en del av Internet och Internet till en del av din dator tror jag att vi kommer att uppfatta resurser (mappar) på nätverket som en 801

2 22 Användarnas hemmamappar del av hårddiskarna på vår egna datorer. Jag spår att de fysiska servernamn vi använder idag kommer att försvinna för att ersättas av namn som antyder vad som finns på servern eller vilka som använder den tänk på hur många datorer som verkligen heter ftp eller www så förstår du vad jag menar. Dela ut hemmamappar delningsbehörighet Utdelning av hemmamappar går till på samma sätt som att dela ut vilken mapp som helst för åtkomst över nätverket. Mappen förses med ett resursnamn och åsätts delningsbehörighet. Tidigare, när det endast fanns delningsbehörighet, åsattes alltid hemmamapparna (som utdelade resurser) delningsbehörighet direkt till användarens eget konto. Detta skiljer hemmamappar från andra resurser. I alla andra fall använder vi alltid grupper vid tilldelning av behörighet, aldrig enskilda användarkonton. Före Windows 95 och Windows NT 4.0 behövde vi aldrig fundera över om vi skulle använda synliga eller osynliga resursnamn för hemmamapparna. Nu med det utmärkta fönstret Nätverket//Network Neighbourhood kan synliga resursnamn innebära att blir nedlusat av hemmamappsresurser. Å andra sidan, med osynliga resursnamn blir det knöligare för användaren utan inloggningsskript och när hon behöver återansluta efter oavsiktlig nedkoppling. Alla hemmamappar delas ut var och en med eget resursnamn Utdelade med synligt resursnamn Så här kan det se ut med synliga hemmamappsresurser kan du se de 802

3 Fyra olika sätt att hantera hemmamappar två avdelningsresurserna, FoU och IT? När hemmamappar delas ut med synliga resursnamn syns resurserna i Nätverket//Network Neighbourhood ganska logiskt. Lokal behörighet och delningsbehörighet är uppsatta så att det endast är behörig användare som kan använda sin egen mapp. När någon annan försöker öppna mappen får denna felmeddelandet: Åtkomst nekas//access Denied. Detta beteende tycker många användare är störande, andra bryr sig inte. De som störs tycker: varför kan jag se något som jag inte kan komma åt! Det finns inget bra svar, jag skulle önska mig att det faktiskt vore så att användare endast såg sådant som de kan komma åt (kanske olika färger eller märkning beroende på användarens sammanvägda behörighet, vad säger Microsoft?). (De som kan Novell NetWare har sagt mig att det är enkelt att styra detta i NetWare.) En fördel med denna metod att göra hemmamappar tillgängliga är att det är lätt att flytta enskilda användares eller grupper av användares hemmamappar till en annan server om det visar sig önskvärt (utrymmesbrist, resursbrist på annat sätt). Det svåra med en flytt är att UNC-namnet till den första hemmamappen kan vara sparat i genvägar och på andra ställen. Detta problem undviks om man från början planerat för att nätverket växer och använt virtuella servernamn det är alltså ett problem vi löser lätt i framtiden (med Microsoft Cluster Server och andra produkter). För att dela ut hemmamappar med synliga resursnamn använder du något av följande verktyg: Den här datorn//my Computer: högerklicka på mappnamnet Windows NT-utforskaren//Windows NT Explorer: Menyn Arkiv//File, menyval Dela ut//sharing, eller högerklick på mappen Net Share i kommandotolken RmtShare från Resource Kit ShareUI från Resource Kit Uppgift om hemmamapp i kontodatabasen I kontodatabasen ser uppgift om hemmamapp ut så här: 803

4 22 Användarnas hemmamappar Hemmamapp utdelad med synligt resursnamn. Hemmamapp: \\servernamn\kontonamn Utdelade med dolt resursnamn Så här ser samma server som ovan ut med dolda hemmamappsresurser. Den stora fördelen med osynliga resursnamn är samtidigt dess stora nackdel: resursnamnet syns inte. För att ansluta en nätverksenhet till en resurs med dolt mappnamn måste du känna till vad resursen heter. För de flesta hemmamappsresurser är detta inget problem resursen heter samma sak som användarkontot, däremot vet du inte vilken server resursen finns på. Ett sätt att slippa detta är att UNC-namnet till hemmamappen finns sparat i kontodatabasen, då behöver användaren endast starta en Kommandotolk//Command Prompt och skriva detta: net use h: /h Växeln /h eller /home fungerar i de flesta medlemmarna av Windows-familjen (WfWG, Windows 95 och Windows NT), den betyder: UNC-namnet för hemmamappen. I ett inloggningsskript fungerar dolda resursnamn alldeles utmärkt, antingen du använder net use h: /h, som ovan eller net use h: \\servernamn\kontonamn$ 804

5 Fyra olika sätt att hantera hemmamappar Vid flytt av hemmamappar gäller samma villkor som ovan. Uppgift om hemmamapp i kontodatabasen I kontodatabasen ser uppgift om hemmamapp ut så här: Hemmamapp utdelad med osynligt resursnamn. Hemmamapp: \\servernamn\kontonamn$ Hemmamapparna delas inte ut var och en Undermappar till central mapp I jämförelse med de bilden ovan har det tillkommit en resurs: Hemmamappar. Samtliga användares hemmamappar är undermappar till en enda utdelad resurs i nätverket: mappen Hemmamappar. Ingen av användarnas hemmamappar är utdelad för sig. Synbarligen slipper vi alltså den stora mängden utdelade resurser på servern, men när du öppnar mappen Hemmamappar i bilden ovan ser du en bild snarlik den första. I detta fall delas inte hemmamapparna ut var och en så vi slipper den delen av administrationen. Naturligtvis åsätts mapparna lokal behörighet precis som i de andra fallen ingen skillnad här. En nackdel med denna metod är just att hemmamapparna samlats till ett ställe. (Återigen, med ett distribuerat filsystem och virtuella servernamn är detta inget som helst bekymmer.) 805

6 22 Användarnas hemmamappar Uppgift om hemmamapp i kontodatabasen I kontodatabasen ser uppgift om hemmamapp ut så här: Hemmamapp undermapp till utdelad mapp. Hemmamapp: \\servernamn\central resurs\kontonamn Det finns en orsak till att ändå ange hemmamapp för användaren: om mappen som motsvarar UNC-namnet \\servernamn\ central resurs finns och är utdelad kommer Kontohanteraren för domäner//user Manager for Domains att upprätta användarens undermapp och åsätta den lokal behörighet. Den lokala behörighet som åsätts mappen av Kontohanteraren för domäner//user Manager for Domains är tyvärr inte den bästa: Kontonamn: Fullständig behörighet//full Control Undermappar till avdelningsmappar En särskild mapp, Hemmamappar, innehåller användarnas hemmamappar. Jämfört med förra metoden (en central resurs under vilken alla användares hemmamappar finns) sprider vi här ut hemmamapparna och lägger varje avdelnings/grupps hemmamappar i en undermapp med namnet Hemmamappar på avdelningens/gruppens delade resurs på en server. En stor fördel med denna metod: om avdelningen har en egen server eller åtminstone en egen volym på servern är det endast avdelningens egna anställda som sparar filer till detta ställe. Fördelen blir uppenbar den dag någon från avdelningen ringer 806

7 Lokal behörighet och delningsbehörighet för hemmamappar och säger att det är slut plats kvar i den gemensamma resursen (eller i hemmamappen) ditt svar blir (om du vet att tilldelningen av diskutrymme är den som varje avdelning behöver/krävt): då får du be någon annan på er avdelning att ta bort filer från sin hemmamapp, det är bara ni som har filer på den servern. Fast, det är klart, du har säkert ingen användare som kopierar hela innehållet på sin egen hårddisk till sin hemmamapp på nätet Uppgift om hemmamapp i kontodatabasen I kontodatabasen ser uppgift om hemmamapp ut så här: Hemmamapp undermapp till utdelad mapp. Hemmamapp: \\servernamn\avdelningsresurs\kontonamn (Se anmärkningen om hemmamapp ovan.) Lokal behörighet och delningsbehörighet för hemmamappar Nedan kommer du att finna förslag till hantering av behörighet för hemmamappar. I förslaget har jag använt NetWare-metoden för behörighet och globalgrupps-metoden för tilldelning av behörighet. Behörigheterna är de som motsvarar de fyra olika metoderna att ordna med användarnas hemmamappar. Jag förutsätter att i de fall då hemmamapparna finns samlade på ett enda ställe heter den lokala disken på servern H:, i det fjärde fallet använder vi O: som enhetsbeteckning på FoU-avdelningens gemensamma resurs på en server (den lokala disken på servern har fått beteckningen O:). För att undvika att tabellerna över behörighetsposter enbart består av trä n och ingen skog används förkortningar enligt denna tabell: Gruppnamn: behörighet Domänanvändare//Domain Users: Ändra//Change Domänanvändare//Domain Users: Läsa//Read Förkortning DU:C DU:R 807

8 22 Användarnas hemmamappar Domänadministratörer//Domain Admins: Fullständig behörighet//full Control DA:F Utdelade med synligt resursnamn Hemmamapparna finns här samlade på ett enda ställe och den lokala disken på servern har givits beteckningen H:. Mappträd på server Lokal behörighet Delningsbehörighet h: DA:F h:\users DA:F Mappträd på server Lokal behörighet Delningsbehörighet h:\users\kontonamn 1 kontonamn 1:C, DA:F DU:C h:\users\kontonamn 2 kontonamn 2:C, DA:F DU:C h:\users\kontonamn 3 kontonamn 3:C, DA:F DU:C h:\users\kontonamn n kontonamn n:c, DA:F DU:C Delningsnamnen blir samma som kontonamnen. Utdelade med osynligt resursnamn Samma behörighetsinställningar som ovan. Delningsnamnen blir samma som kontonamnen med tillägg av $. Undermappar till central mapp Vi antar att den centrala mappen finns på den lokala (på servern) disken H:. Mappträd på server Lokal behörighet Delningsbehörighet h: DA:F h:\users DU:C, DA:F DU:C h:\users\kontonamn 1 kontonamn 1:C, DA:F h:\users\kontonamn 2 kontonamn 2:C, DA:F 808

9 Lokal behörighet och delningsbehörighet för hemmamappar h:\users\kontonamn 3 kontonamn 3:C, DA:F h:\users\kontonamn n kontonamn n:c, DA:F Jämförelse med de tidigare metoderna är intressant: ingen som helst skillnad vad gäller lokal behörighet, men en enda resurs utdelad (med samma delningsbehörighet som tidigare). Resursnamnet på den enda utdelade resursen är Hemmamappar (vilket motsvarar h:\users). Sammanvägd behörighet för Domänanvändare//Domain Users och enskilda konton I mappträdet fr.o.m. h:\users måste vi ta hänsyn till både lokal behörighet och delningsbehörighet. Delningsbehörigheten för h:\users och samtliga undermappar är densamma (densamma som för den utdelade mappen, h:\users): DU:C. Detta vägs samman med den lokala behörighet som åsatts mapparna. Mappträd på server Sammanvägd behörighet för Domänanvändare//Domain Users och enskilda konton h: Ingen behörighet åsatt: kommer inte åt denna nivå h:\users DU:C h:\users\kontonamn 1 kontonamn 1:C h:\users\kontonamn 2 kontonamn 2:C h:\users\kontonamn 3 kontonamn 3:C h:\users\kontonamn n kontonamn n:c Slutresultatet blir alltså det önskade: användarens hemmamapp är åtkomlig endast för henne själv, oåtkomlig för andra över nätverket. Undermappar till avdelningsmappar Nu har vi med en avdelnings egen disk att skaffa. På servern har den disken fått beteckningen O: för att det skall framgå vilken avdelning den tillhör. Här måste vi ta hjälp av avdelningens egna globala grupp, låt oss kalla den AvdFoU. 809

10 22 Användarnas hemmamappar Mappträd på server Lokal behörighet Delningsbehörighet o: AvdFou:R, DU:R, DU:C DA:F o:\hemmamappar o:\hemmamappar\kontonamn 1 o:\hemmamappar\kontonamn 2 o:\hemmamappar\kontonamn 3 AvdFou:R, DA:F kontonamn 1:C, DA:F kontonamn 2:C, DA:F kontonamn 3:C, DA:F o:\hemmamappar\kontonamn n kontonamn n:c, DA:F Här är det endast roten på O: som är utdelad, med resursnamnet FoU. Lägga märke till att den globala gruppen Domänanvändare/ /Domain Users har lokal behörighet Läsa//Read till O:\, tanken kan vara att hela organisationen skall kunna läsa varandras resurser. Sammanvägd behörighet för Domänanvändare//Domain Users och enskilda konton I mappträdet fr.o.m. O:\Hemmamappar måste vi ta hänsyn till både lokal behörighet och delningsbehörighet. Delningsbehörigheten för O:\Hemmamappar och dess undermappar är samma som för O:\, alltså DU:C. Mappträd på server Sammanvägd behörighet för Domänanvändare//Domain Users och enskilda konton o: AvdFou:C, DU:R o:\hemmamappar AvdFou:C o:\hemmamappar\kontonamn 1 kontonamn 1:C o:\hemmamappar\kontonamn 2 kontonamn 2:C o:\hemmamappar\kontonamn 3 kontonamn 3:C o:\hemmamappar\kontonamn n kontonamn n:c, DA:F 810

11 Hjälpfrågor När användare slutar När en person lämnar företaget/organisationen är det lämpligt att man låter personens chef gå igenom den (före detta) anställdas hemmamapp för att avgöra vad som kan slängas och vad som skall övertas av någon annan. För att underlätta för chefen kan vi som administratörer ändra behörighetslistan (Access Control List, ACL) till den anställdas hemmamapp så att chefens konto ges behörighet att studera mappar och filer och även att ta bort dem. Lättast tror jag att det blir för chefen om allas hemmamappar finns under en gemensam resurs, som undermappar till denna. Antag att ni delar ut modermappen för hemmamapparna och att användare ansluter den lokala enheten H: till den. För att chefen skall finna rätt hemmamapp berättar vi för henne: öppna H: som vanligt, men, i stället för att öppna din egen hemmamapp öppnar du mappen med namnet före-detta-anställds-kontonamn. Sammanfattning Inaktivera användarens konto. Lägg till chefens konto/grupp till behörighetslistan för användarens hemmamapp tänk på att genomföra ändringar i hela mappträdet. Låt chefen avgöra vilka mappar och filer som skall sparas, hon flyttar dem till lämplig mapp och lämnar kvar dem som skall tas bort i hemmamappen. Ta bort användarens hemmamapp (spara en säkerhetskopia, utifall att ). När lämplig tid förflutit tar du bort användarens domänkonto (hon kanske tar tillbaka sin uppsägning) Hjälpfrågor 1. Vilka fördelar för användare (och administratörer) uppnås om man ger användare hemmamappar på en server? 2. Vilka verktyg kan du använda för att dela ut mappar till nätverket? 811

12 22 Användarnas hemmamappar 3. Vad händer om du skriver kommandot net use h: /h i en kommandotolk? 4. Vad innebär det att dela ut en resurs med ett avslutande dollartecken, $, i resursnamnet? 5. På vilket sätt brukar man specialbehandla behörigheter till hemmamappar? 6. Varför bör man inte ta bort kontot och hemmamappen för en person som just lämnar organisationen? 812

13 Förslag till svar på frågor Förslag till svar på frågor 1. Vilka fördelar för användare (och administratörer) uppnås om man ger användare hemmamappar på en server? Säkerhetskopiering av dokument och andra filer Lättare att byta dator om något händer med den egna Lättare att använda annan dator tillfälligt Använda filerna i hemmamappen från en dator i hemmet Använda filerna på i hemmamappen när man är på resande fot (modemkoppling, Internet eller på annat sätt) 2. Vilka verktyg kan du använda för att dela ut mappar till nätverket? Den här datorn//my Computer: högerklicka på mappnamnet Windows NT-utforskaren//Windows NT Explorer: Menyn Arkiv//File, menyval Dela ut//sharing, eller högerklick på mappen Net Share i kommandotolken RmtShare från Resource Kit ShareUI från Resource Kit 3. Vad händer om du skriver kommandot net use h: /h i en kommandotolk? Genom att skriva kommandot net use h: /h i en kommandotolk kopplas enheten h: till den uppgivna hemmamappen. 4. Vad innebär det att dela ut en resurs med ett avslutande dollartecken, $, i resursnamnet? Om man delar ut en resurs med ett avslutande dollartecken, $, i resursnamnet innebär det att resursnamnet dölj. Det kommer inte att synas i Nätverket//Network Neighbourhood eller någon annanstans för användare (dock ser hon dem lokalt med ShareUI). Administratörer ser alla resursnamn (även dolda) i Serverhanteraren//Server Manager, med 813

14 22 Användarnas hemmamappar kommandot Net Share eller ShareUI. 5. På vilket sätt brukar man specialbehandla behörigheter till hemmamappar? En helig regel för administration av användare i nätverk är att alltid hantera grupper, aldrig enskilda användare (eftersom behoven ändras). Denna regel har ett undantag: i behörighetslistor för hemmamappar brukar man ange användarens eget kontonamn. 6. Varför bör man inte ta bort kontot och hemmamappen för en person som just lämnar organisationen? Eftersom användarens konto ingår i grupper och därmed i behörighetslistor samt att hon kan ha lämnat viktiga dokument i sin hemmamapp bör man aldrig ta bort vare sig konto eller hemmamapp direkt när en person slutar. Hon kan komma tillbaka och då blir det enkelt att bara aktivera hennes konto igen och återställa behörighetslistan till hennes hemmamapp. 814

27 Samspel mellan lokal behörighet och delningsbehörighet för utdelade

27 Samspel mellan lokal behörighet och delningsbehörighet för utdelade 27 Samspel mellan lokal behörighet och delningsbehörighet för utdelade mappar Lokal behörighet och delningsbehörighet motverkar varandra När du delar ut mappar på en NTFS-volym för åtkomst via nätverket

Läs mer

2 Arbetsgrupp eller Windows NTdomän: vilken passar bäst?

2 Arbetsgrupp eller Windows NTdomän: vilken passar bäst? 2 Arbetsgrupp eller Windows NTdomän: vilken passar bäst? Innan jag kan besvara frågan om vilket som är bäst av arbetsgrupp och Windows NT-domän (det rätta svaret är för övrigt: det beror på) behöver vi

Läs mer

29 Operativsystem på användarnas maskiner (klienterna)

29 Operativsystem på användarnas maskiner (klienterna) 29 Operativsystem på användarnas maskiner (klienterna) Vilket operativsystem är bäst på användarnas maskiner? Hur kan jag som administratör få klientdatorerna att bli mindre osäkra? Detta är ett par de

Läs mer

12 Sammankopplade domäner// Trusts

12 Sammankopplade domäner// Trusts 12 Sammankopplade domäner// Trusts Användares tillgång till resurser i en annan Windows NT-domän än den egna, är detta kapitels huvudtema. Det finns inbyggda mekanismer i Windows NT Server för att klara

Läs mer

24 Användarrättigheter//User Rights

24 Användarrättigheter//User Rights 24 Användarrättigheter//User Rights Vad är användarrättigheter//user rights Användarrättigheter är grundläggande privilegier, såsom rättigheten att sitta ned framför och logga in på en viss Windows NT-dator

Läs mer

20 Namngivning av datorer, arbetsgrupper/domäner, användarkonton

20 Namngivning av datorer, arbetsgrupper/domäner, användarkonton 20 Namngivning av datorer, arbetsgrupper/domäner, användarkonton och annat Detta kapitel försöker svara på frågor som dessa: Hur skall jag namnge datorer Hur skall jag namnge användarkonton Hur skall namnge

Läs mer

33 Inte bara Windows NT utan även NetWare, Unix och Macintosh

33 Inte bara Windows NT utan även NetWare, Unix och Macintosh 33 Inte bara Windows NT utan även NetWare, Unix och Macintosh Många nätverk består inte enbart av Windows-familjen, det finns NetWare-servrar, Unix-servrar och Macintosh. Både Microsoft och Novell har

Läs mer

19 Några ord om säkerhet och tillförlitlighet

19 Några ord om säkerhet och tillförlitlighet 19 Några ord om säkerhet och tillförlitlighet Vad är säkerhet Säkerhet skulle kunna sägas vara att uppfylla följande två mål: Säkerställa rätt tillgång till resurser för egna användare Utestänga alla andra

Läs mer

Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa.

Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa. Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa. Antal: Enskilt Material: En dator med Windows 7 (Vista, Windows 8 eller

Läs mer

14 AD-platser och domänkontrollanter

14 AD-platser och domänkontrollanter 14 AD-platser och domänkontrollanter AD-plats//site är ett nytt begrepp för domäner bekant i Exchange Server AD-plats//site är ett nytt begrepp för domäner. Microsofts officiella översättning av det egna

Läs mer

Köpguide för molntjänster. Hur fungerar det egentligen och vad innebär det för mig?

Köpguide för molntjänster. Hur fungerar det egentligen och vad innebär det för mig? Köpguide för molntjänster Hur fungerar det egentligen och vad innebär det för mig? Tänk om din nya it-lösning skulle kunna göra livet lite enklare för dina medarbetare och hjälpa dem att arbeta bäst där

Läs mer

Filhantering utforskaren avslöjar hur information lagras

Filhantering utforskaren avslöjar hur information lagras Filhantering utforskaren avslöjar hur information lagras 44 När man skriver ett brev eller ritar en bild skapas ett do kument, som måste sparas någonstans för att inte försvinna när datorn slås av. I datorn

Läs mer

Elements, säkerhetskopiering och dina bilder

Elements, säkerhetskopiering och dina bilder Elements, säkerhetskopiering och dina bilder Mattias Karlsson Sjöberg, december 2011. Moderskeppet.se Lär dig tänka rätt och använda rätt verktyg för att säkerhetskopiering, datorbyte och hårdiskbyte.

Läs mer

Filhantering utforskaren avslöjar

Filhantering utforskaren avslöjar Filhantering utforskaren avslöjar 1 hur information lagras När man skriver ett brev eller ritar en bild skapas ett do kument. Detta måste sparas någonstans för att inte försvinna när datorn slås av. I

Läs mer

Allmänt om programvaror och filer i Windows.

Allmänt om programvaror och filer i Windows. Allmänt om programvaror och filer i Windows. Vart sparade du dokumentet? I Word. Jag har fått detta svar mer än en gång när jag försökt hjälpa någon att hitta ett dokument som de tappat bort i sin dator.

Läs mer

Kommandotolken hittar du under Start->Program->Tillbehör->Kommandotolken

Kommandotolken hittar du under Start->Program->Tillbehör->Kommandotolken DOS kommandon Att kalla kommandona man använder i kommandotolken för DOS-kommandon kan tyckas fel eftersom operativsystemet DOS inte längre används i Windows XP, 2000 eller Vista. Textbaserade kommandon

Läs mer

Bengans datorhörna WINDOWSTIPS

Bengans datorhörna WINDOWSTIPS WINDOWSTIPS Bengans datorhörna TIPS: Leta upp IP-adressen Ofta kan du behöva ta reda på IP-adressen på din eller någon annans dator. Syftet kan vara att kontrollera att man har en internet- eller nätverksanslutning

Läs mer

Nyinstallation Nätverksversion

Nyinstallation Nätverksversion Installationsanvisning för Capitex Säljstöd Nyinstallation Nätverksversion Senast uppdaterad 2007-10-25 Capitex Säljstöd installationsanvisning Välkommen! Denna guide är till för dig som just har köpt

Läs mer

MindExpress. Lathund kring hur du arbetar för programmet MindExpress med de absolut vanligaste grunderna. Habilitering & Hjälpmedel

MindExpress. Lathund kring hur du arbetar för programmet MindExpress med de absolut vanligaste grunderna. Habilitering & Hjälpmedel MindExpress Lathund kring hur du arbetar för programmet MindExpress med de absolut vanligaste grunderna. Habilitering & Hjälpmedel Starta programmet För att starta Mind Express manuellt, klickar du på

Läs mer

Administratörshandbok Online

Administratörshandbok Online Administratörshandbok Online Att använda Administratörshandboken Online EPiServer innehåller en komplett dokumentation och beskrivning av EPiServer i ett pdf-baserat hjälpsystem. Administratörshandboken

Läs mer

DISGEN I TVÅ DATORER med en eller två användare

DISGEN I TVÅ DATORER med en eller två användare Normalt ligger det mycket arbete bakom det material som man successivt skriver in i Disgen. I vissa fall kan ett ambitiöst och noggrant forskningsarbete betraktas som ett livsverk. När bärbara datorer

Läs mer

INNEHÅLL 1 MAMUT TEAMWORK 2006...2. 1.1.1 Kom i gång på 1 2 3...3 2 SYSTEMKRAV...10 3 INSTALLATION...11

INNEHÅLL 1 MAMUT TEAMWORK 2006...2. 1.1.1 Kom i gång på 1 2 3...3 2 SYSTEMKRAV...10 3 INSTALLATION...11 INNEHÅLL Kom i gång med Mamut Teamwork 2006 1 MAMUT TEAMWORK 2006...2 1.1.1 Kom i gång på 1 2 3...3 2 SYSTEMKRAV...10 3 INSTALLATION...11 3.1 Registrering av ny dator och inloggning på ett befintligt konto...15

Läs mer

Så här hanterar du din OneDrive i Office 365

Så här hanterar du din OneDrive i Office 365 Så här hanterar du din OneDrive i Office 365 Flytta dina befintliga mappar och filer till Office365 och OneDrive for Business Först vill vi bara nämnda att det idag finns 2 varianter av OneDrive. Den ena

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Advance Online

ANVÄNDARHANDBOK Advance Online ANVÄNDARHANDBOK Advance Online 2013-09-27 INNEHÅLL Innehåll... 2 Välkommen till Advance Online!... 3 Allmän information... 3 Idén bakom Advance Online... 3 Att logga in på en terminalstation... 4 Allmänt...

Läs mer

Barnhack! Kom igång med programmering. Anders Thoresson Kom igång med Wordpress

Barnhack! Kom igång med programmering. Anders Thoresson Kom igång med Wordpress Anders Thoresson Kom igång med Wordpress förord 2 kapitel 1 att bygga en webbplats 3 Det här är Wordpress 3 Domännamn visar vägen på internet 4 kapitel 2 kom i gång med wordpress.com 6 Registrera ett konto

Läs mer

5 hemligheter om chefen och att få honom att göra som du vill.

5 hemligheter om chefen och att få honom att göra som du vill. e-bok från Henrik Persson 5 hemligheter om chefen och att få honom att göra som du vill. web: henrikpersson.nu email: henrikpersson@mac.com msn: hen-per@hotmail.com tel: 0739 32 30 49 Är det här verkligen

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

Sidpanelen och gadgetar De är nya. De är smarta. Lär dig hur du använder dem.

Sidpanelen och gadgetar De är nya. De är smarta. Lär dig hur du använder dem. Kap 03.indd 444 KAPITEL TRE Sidpanelen och gadgetar De är nya. De är smarta. Lär dig hur du använder dem. Gadgetar och den nya Sidpanelen är nog mina favoriter bland de nya funktionerna i Windows Vista.

Läs mer

HANDLEDNING KONTAKT. Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles

HANDLEDNING KONTAKT. Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles HANDLEDNING KONTAKT Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles Lund 046-270 48 00 Stockholm 08-562 776 00 Göteborg 031-712 44 00 info@lundalogik.se www.lundalogik.se 1 HANDBOKENS

Läs mer