22 Användarnas hemmamappar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "22 Användarnas hemmamappar"

Transkript

1 22 Användarnas hemmamappar Att användare skall ha hemmamappar på en server är för mig en självklarhet. Hemmamapp på en server ger användare alla eller några av följande fördelar: Säkerhetskopiering av dokument och andra filer Lättare att byta dator om något händer med den egna Lättare att använda annan dator tillfälligt Använda filerna i hemmamappen från en dator i hemmet Använda filerna på i hemmamappen när man är på resande fot (modemkoppling, Internet eller på annat sätt) Fyra olika sätt att hantera hemmamappar Det finns ett flertal sätt att se till att användaren får tillgång till hemmamappen, det som använts flitigast är att koppla en nätverksenhet till hemmapmappen som utdelad resurs. I framtiden, när saker som datorkluster och distribuerade filsystem, blivit vanligare förväntar jag mig en förändring. Jag tror att blir på ett eller båda av två sätt: Organisationer använder ett enda servernamn, varje avdelning eller grupp har tillgång till en enda resurs på denna server (bakom servern döljer det sig verkliga servrar, men användaren ser aldrig dem, tack vare det distribuerade filsystemet) Organisationer använder flera servernamn, varje avdelning eller grupp har sin egen server (egentligen bara ett servernamn) på vilken det finns flera utdelade resurser. På samma sätt som Microsoft försöker göra din dator till en del av Internet och Internet till en del av din dator tror jag att vi kommer att uppfatta resurser (mappar) på nätverket som en 801

2 22 Användarnas hemmamappar del av hårddiskarna på vår egna datorer. Jag spår att de fysiska servernamn vi använder idag kommer att försvinna för att ersättas av namn som antyder vad som finns på servern eller vilka som använder den tänk på hur många datorer som verkligen heter ftp eller www så förstår du vad jag menar. Dela ut hemmamappar delningsbehörighet Utdelning av hemmamappar går till på samma sätt som att dela ut vilken mapp som helst för åtkomst över nätverket. Mappen förses med ett resursnamn och åsätts delningsbehörighet. Tidigare, när det endast fanns delningsbehörighet, åsattes alltid hemmamapparna (som utdelade resurser) delningsbehörighet direkt till användarens eget konto. Detta skiljer hemmamappar från andra resurser. I alla andra fall använder vi alltid grupper vid tilldelning av behörighet, aldrig enskilda användarkonton. Före Windows 95 och Windows NT 4.0 behövde vi aldrig fundera över om vi skulle använda synliga eller osynliga resursnamn för hemmamapparna. Nu med det utmärkta fönstret Nätverket//Network Neighbourhood kan synliga resursnamn innebära att blir nedlusat av hemmamappsresurser. Å andra sidan, med osynliga resursnamn blir det knöligare för användaren utan inloggningsskript och när hon behöver återansluta efter oavsiktlig nedkoppling. Alla hemmamappar delas ut var och en med eget resursnamn Utdelade med synligt resursnamn Så här kan det se ut med synliga hemmamappsresurser kan du se de 802

3 Fyra olika sätt att hantera hemmamappar två avdelningsresurserna, FoU och IT? När hemmamappar delas ut med synliga resursnamn syns resurserna i Nätverket//Network Neighbourhood ganska logiskt. Lokal behörighet och delningsbehörighet är uppsatta så att det endast är behörig användare som kan använda sin egen mapp. När någon annan försöker öppna mappen får denna felmeddelandet: Åtkomst nekas//access Denied. Detta beteende tycker många användare är störande, andra bryr sig inte. De som störs tycker: varför kan jag se något som jag inte kan komma åt! Det finns inget bra svar, jag skulle önska mig att det faktiskt vore så att användare endast såg sådant som de kan komma åt (kanske olika färger eller märkning beroende på användarens sammanvägda behörighet, vad säger Microsoft?). (De som kan Novell NetWare har sagt mig att det är enkelt att styra detta i NetWare.) En fördel med denna metod att göra hemmamappar tillgängliga är att det är lätt att flytta enskilda användares eller grupper av användares hemmamappar till en annan server om det visar sig önskvärt (utrymmesbrist, resursbrist på annat sätt). Det svåra med en flytt är att UNC-namnet till den första hemmamappen kan vara sparat i genvägar och på andra ställen. Detta problem undviks om man från början planerat för att nätverket växer och använt virtuella servernamn det är alltså ett problem vi löser lätt i framtiden (med Microsoft Cluster Server och andra produkter). För att dela ut hemmamappar med synliga resursnamn använder du något av följande verktyg: Den här datorn//my Computer: högerklicka på mappnamnet Windows NT-utforskaren//Windows NT Explorer: Menyn Arkiv//File, menyval Dela ut//sharing, eller högerklick på mappen Net Share i kommandotolken RmtShare från Resource Kit ShareUI från Resource Kit Uppgift om hemmamapp i kontodatabasen I kontodatabasen ser uppgift om hemmamapp ut så här: 803

4 22 Användarnas hemmamappar Hemmamapp utdelad med synligt resursnamn. Hemmamapp: \\servernamn\kontonamn Utdelade med dolt resursnamn Så här ser samma server som ovan ut med dolda hemmamappsresurser. Den stora fördelen med osynliga resursnamn är samtidigt dess stora nackdel: resursnamnet syns inte. För att ansluta en nätverksenhet till en resurs med dolt mappnamn måste du känna till vad resursen heter. För de flesta hemmamappsresurser är detta inget problem resursen heter samma sak som användarkontot, däremot vet du inte vilken server resursen finns på. Ett sätt att slippa detta är att UNC-namnet till hemmamappen finns sparat i kontodatabasen, då behöver användaren endast starta en Kommandotolk//Command Prompt och skriva detta: net use h: /h Växeln /h eller /home fungerar i de flesta medlemmarna av Windows-familjen (WfWG, Windows 95 och Windows NT), den betyder: UNC-namnet för hemmamappen. I ett inloggningsskript fungerar dolda resursnamn alldeles utmärkt, antingen du använder net use h: /h, som ovan eller net use h: \\servernamn\kontonamn$ 804

5 Fyra olika sätt att hantera hemmamappar Vid flytt av hemmamappar gäller samma villkor som ovan. Uppgift om hemmamapp i kontodatabasen I kontodatabasen ser uppgift om hemmamapp ut så här: Hemmamapp utdelad med osynligt resursnamn. Hemmamapp: \\servernamn\kontonamn$ Hemmamapparna delas inte ut var och en Undermappar till central mapp I jämförelse med de bilden ovan har det tillkommit en resurs: Hemmamappar. Samtliga användares hemmamappar är undermappar till en enda utdelad resurs i nätverket: mappen Hemmamappar. Ingen av användarnas hemmamappar är utdelad för sig. Synbarligen slipper vi alltså den stora mängden utdelade resurser på servern, men när du öppnar mappen Hemmamappar i bilden ovan ser du en bild snarlik den första. I detta fall delas inte hemmamapparna ut var och en så vi slipper den delen av administrationen. Naturligtvis åsätts mapparna lokal behörighet precis som i de andra fallen ingen skillnad här. En nackdel med denna metod är just att hemmamapparna samlats till ett ställe. (Återigen, med ett distribuerat filsystem och virtuella servernamn är detta inget som helst bekymmer.) 805

6 22 Användarnas hemmamappar Uppgift om hemmamapp i kontodatabasen I kontodatabasen ser uppgift om hemmamapp ut så här: Hemmamapp undermapp till utdelad mapp. Hemmamapp: \\servernamn\central resurs\kontonamn Det finns en orsak till att ändå ange hemmamapp för användaren: om mappen som motsvarar UNC-namnet \\servernamn\ central resurs finns och är utdelad kommer Kontohanteraren för domäner//user Manager for Domains att upprätta användarens undermapp och åsätta den lokal behörighet. Den lokala behörighet som åsätts mappen av Kontohanteraren för domäner//user Manager for Domains är tyvärr inte den bästa: Kontonamn: Fullständig behörighet//full Control Undermappar till avdelningsmappar En särskild mapp, Hemmamappar, innehåller användarnas hemmamappar. Jämfört med förra metoden (en central resurs under vilken alla användares hemmamappar finns) sprider vi här ut hemmamapparna och lägger varje avdelnings/grupps hemmamappar i en undermapp med namnet Hemmamappar på avdelningens/gruppens delade resurs på en server. En stor fördel med denna metod: om avdelningen har en egen server eller åtminstone en egen volym på servern är det endast avdelningens egna anställda som sparar filer till detta ställe. Fördelen blir uppenbar den dag någon från avdelningen ringer 806

7 Lokal behörighet och delningsbehörighet för hemmamappar och säger att det är slut plats kvar i den gemensamma resursen (eller i hemmamappen) ditt svar blir (om du vet att tilldelningen av diskutrymme är den som varje avdelning behöver/krävt): då får du be någon annan på er avdelning att ta bort filer från sin hemmamapp, det är bara ni som har filer på den servern. Fast, det är klart, du har säkert ingen användare som kopierar hela innehållet på sin egen hårddisk till sin hemmamapp på nätet Uppgift om hemmamapp i kontodatabasen I kontodatabasen ser uppgift om hemmamapp ut så här: Hemmamapp undermapp till utdelad mapp. Hemmamapp: \\servernamn\avdelningsresurs\kontonamn (Se anmärkningen om hemmamapp ovan.) Lokal behörighet och delningsbehörighet för hemmamappar Nedan kommer du att finna förslag till hantering av behörighet för hemmamappar. I förslaget har jag använt NetWare-metoden för behörighet och globalgrupps-metoden för tilldelning av behörighet. Behörigheterna är de som motsvarar de fyra olika metoderna att ordna med användarnas hemmamappar. Jag förutsätter att i de fall då hemmamapparna finns samlade på ett enda ställe heter den lokala disken på servern H:, i det fjärde fallet använder vi O: som enhetsbeteckning på FoU-avdelningens gemensamma resurs på en server (den lokala disken på servern har fått beteckningen O:). För att undvika att tabellerna över behörighetsposter enbart består av trä n och ingen skog används förkortningar enligt denna tabell: Gruppnamn: behörighet Domänanvändare//Domain Users: Ändra//Change Domänanvändare//Domain Users: Läsa//Read Förkortning DU:C DU:R 807

8 22 Användarnas hemmamappar Domänadministratörer//Domain Admins: Fullständig behörighet//full Control DA:F Utdelade med synligt resursnamn Hemmamapparna finns här samlade på ett enda ställe och den lokala disken på servern har givits beteckningen H:. Mappträd på server Lokal behörighet Delningsbehörighet h: DA:F h:\users DA:F Mappträd på server Lokal behörighet Delningsbehörighet h:\users\kontonamn 1 kontonamn 1:C, DA:F DU:C h:\users\kontonamn 2 kontonamn 2:C, DA:F DU:C h:\users\kontonamn 3 kontonamn 3:C, DA:F DU:C h:\users\kontonamn n kontonamn n:c, DA:F DU:C Delningsnamnen blir samma som kontonamnen. Utdelade med osynligt resursnamn Samma behörighetsinställningar som ovan. Delningsnamnen blir samma som kontonamnen med tillägg av $. Undermappar till central mapp Vi antar att den centrala mappen finns på den lokala (på servern) disken H:. Mappträd på server Lokal behörighet Delningsbehörighet h: DA:F h:\users DU:C, DA:F DU:C h:\users\kontonamn 1 kontonamn 1:C, DA:F h:\users\kontonamn 2 kontonamn 2:C, DA:F 808

9 Lokal behörighet och delningsbehörighet för hemmamappar h:\users\kontonamn 3 kontonamn 3:C, DA:F h:\users\kontonamn n kontonamn n:c, DA:F Jämförelse med de tidigare metoderna är intressant: ingen som helst skillnad vad gäller lokal behörighet, men en enda resurs utdelad (med samma delningsbehörighet som tidigare). Resursnamnet på den enda utdelade resursen är Hemmamappar (vilket motsvarar h:\users). Sammanvägd behörighet för Domänanvändare//Domain Users och enskilda konton I mappträdet fr.o.m. h:\users måste vi ta hänsyn till både lokal behörighet och delningsbehörighet. Delningsbehörigheten för h:\users och samtliga undermappar är densamma (densamma som för den utdelade mappen, h:\users): DU:C. Detta vägs samman med den lokala behörighet som åsatts mapparna. Mappträd på server Sammanvägd behörighet för Domänanvändare//Domain Users och enskilda konton h: Ingen behörighet åsatt: kommer inte åt denna nivå h:\users DU:C h:\users\kontonamn 1 kontonamn 1:C h:\users\kontonamn 2 kontonamn 2:C h:\users\kontonamn 3 kontonamn 3:C h:\users\kontonamn n kontonamn n:c Slutresultatet blir alltså det önskade: användarens hemmamapp är åtkomlig endast för henne själv, oåtkomlig för andra över nätverket. Undermappar till avdelningsmappar Nu har vi med en avdelnings egen disk att skaffa. På servern har den disken fått beteckningen O: för att det skall framgå vilken avdelning den tillhör. Här måste vi ta hjälp av avdelningens egna globala grupp, låt oss kalla den AvdFoU. 809

10 22 Användarnas hemmamappar Mappträd på server Lokal behörighet Delningsbehörighet o: AvdFou:R, DU:R, DU:C DA:F o:\hemmamappar o:\hemmamappar\kontonamn 1 o:\hemmamappar\kontonamn 2 o:\hemmamappar\kontonamn 3 AvdFou:R, DA:F kontonamn 1:C, DA:F kontonamn 2:C, DA:F kontonamn 3:C, DA:F o:\hemmamappar\kontonamn n kontonamn n:c, DA:F Här är det endast roten på O: som är utdelad, med resursnamnet FoU. Lägga märke till att den globala gruppen Domänanvändare/ /Domain Users har lokal behörighet Läsa//Read till O:\, tanken kan vara att hela organisationen skall kunna läsa varandras resurser. Sammanvägd behörighet för Domänanvändare//Domain Users och enskilda konton I mappträdet fr.o.m. O:\Hemmamappar måste vi ta hänsyn till både lokal behörighet och delningsbehörighet. Delningsbehörigheten för O:\Hemmamappar och dess undermappar är samma som för O:\, alltså DU:C. Mappträd på server Sammanvägd behörighet för Domänanvändare//Domain Users och enskilda konton o: AvdFou:C, DU:R o:\hemmamappar AvdFou:C o:\hemmamappar\kontonamn 1 kontonamn 1:C o:\hemmamappar\kontonamn 2 kontonamn 2:C o:\hemmamappar\kontonamn 3 kontonamn 3:C o:\hemmamappar\kontonamn n kontonamn n:c, DA:F 810

11 Hjälpfrågor När användare slutar När en person lämnar företaget/organisationen är det lämpligt att man låter personens chef gå igenom den (före detta) anställdas hemmamapp för att avgöra vad som kan slängas och vad som skall övertas av någon annan. För att underlätta för chefen kan vi som administratörer ändra behörighetslistan (Access Control List, ACL) till den anställdas hemmamapp så att chefens konto ges behörighet att studera mappar och filer och även att ta bort dem. Lättast tror jag att det blir för chefen om allas hemmamappar finns under en gemensam resurs, som undermappar till denna. Antag att ni delar ut modermappen för hemmamapparna och att användare ansluter den lokala enheten H: till den. För att chefen skall finna rätt hemmamapp berättar vi för henne: öppna H: som vanligt, men, i stället för att öppna din egen hemmamapp öppnar du mappen med namnet före-detta-anställds-kontonamn. Sammanfattning Inaktivera användarens konto. Lägg till chefens konto/grupp till behörighetslistan för användarens hemmamapp tänk på att genomföra ändringar i hela mappträdet. Låt chefen avgöra vilka mappar och filer som skall sparas, hon flyttar dem till lämplig mapp och lämnar kvar dem som skall tas bort i hemmamappen. Ta bort användarens hemmamapp (spara en säkerhetskopia, utifall att ). När lämplig tid förflutit tar du bort användarens domänkonto (hon kanske tar tillbaka sin uppsägning) Hjälpfrågor 1. Vilka fördelar för användare (och administratörer) uppnås om man ger användare hemmamappar på en server? 2. Vilka verktyg kan du använda för att dela ut mappar till nätverket? 811

12 22 Användarnas hemmamappar 3. Vad händer om du skriver kommandot net use h: /h i en kommandotolk? 4. Vad innebär det att dela ut en resurs med ett avslutande dollartecken, $, i resursnamnet? 5. På vilket sätt brukar man specialbehandla behörigheter till hemmamappar? 6. Varför bör man inte ta bort kontot och hemmamappen för en person som just lämnar organisationen? 812

13 Förslag till svar på frågor Förslag till svar på frågor 1. Vilka fördelar för användare (och administratörer) uppnås om man ger användare hemmamappar på en server? Säkerhetskopiering av dokument och andra filer Lättare att byta dator om något händer med den egna Lättare att använda annan dator tillfälligt Använda filerna i hemmamappen från en dator i hemmet Använda filerna på i hemmamappen när man är på resande fot (modemkoppling, Internet eller på annat sätt) 2. Vilka verktyg kan du använda för att dela ut mappar till nätverket? Den här datorn//my Computer: högerklicka på mappnamnet Windows NT-utforskaren//Windows NT Explorer: Menyn Arkiv//File, menyval Dela ut//sharing, eller högerklick på mappen Net Share i kommandotolken RmtShare från Resource Kit ShareUI från Resource Kit 3. Vad händer om du skriver kommandot net use h: /h i en kommandotolk? Genom att skriva kommandot net use h: /h i en kommandotolk kopplas enheten h: till den uppgivna hemmamappen. 4. Vad innebär det att dela ut en resurs med ett avslutande dollartecken, $, i resursnamnet? Om man delar ut en resurs med ett avslutande dollartecken, $, i resursnamnet innebär det att resursnamnet dölj. Det kommer inte att synas i Nätverket//Network Neighbourhood eller någon annanstans för användare (dock ser hon dem lokalt med ShareUI). Administratörer ser alla resursnamn (även dolda) i Serverhanteraren//Server Manager, med 813

14 22 Användarnas hemmamappar kommandot Net Share eller ShareUI. 5. På vilket sätt brukar man specialbehandla behörigheter till hemmamappar? En helig regel för administration av användare i nätverk är att alltid hantera grupper, aldrig enskilda användare (eftersom behoven ändras). Denna regel har ett undantag: i behörighetslistor för hemmamappar brukar man ange användarens eget kontonamn. 6. Varför bör man inte ta bort kontot och hemmamappen för en person som just lämnar organisationen? Eftersom användarens konto ingår i grupper och därmed i behörighetslistor samt att hon kan ha lämnat viktiga dokument i sin hemmamapp bör man aldrig ta bort vare sig konto eller hemmamapp direkt när en person slutar. Hon kan komma tillbaka och då blir det enkelt att bara aktivera hennes konto igen och återställa behörighetslistan till hennes hemmamapp. 814

23 Användargrupper: lokala, globala och specialgrupper

23 Användargrupper: lokala, globala och specialgrupper 23 Användargrupper: lokala, globala och specialgrupper Syftet med grupper och grupphantering är att ge användare tillgång till resurser Syftet med grupper och olika sätt att hantera grupper är alltid att

Läs mer

en översikt Användarkonton i Windows-familjen Användarkonton i Windows NT Workstation och Windows NT Server

en översikt Användarkonton i Windows-familjen Användarkonton i Windows NT Workstation och Windows NT Server 5 Användarkonton, grupper, användarrättigheter och behörigheter: en översikt Användarkonton, användargrupper, användarrättigheter, lokala behörigheter och delningsbehörigheter är det som, för mig, utgör

Läs mer

7 Microsofts grupphanteringsmodell i Windows NT-domäner

7 Microsofts grupphanteringsmodell i Windows NT-domäner 7 Microsofts grupphanteringsmodell i Windows NT-domäner Microsofts modell för grupphantering i Windows NT-domäner Om du redan läst en del om Windows NT Server och Windows NT-domäner kanske du hajar till

Läs mer

27 Samspel mellan lokal behörighet och delningsbehörighet för utdelade

27 Samspel mellan lokal behörighet och delningsbehörighet för utdelade 27 Samspel mellan lokal behörighet och delningsbehörighet för utdelade mappar Lokal behörighet och delningsbehörighet motverkar varandra När du delar ut mappar på en NTFS-volym för åtkomst via nätverket

Läs mer

21 De tre viktigaste kontona: Administratör//Administrator, Gäst/ /Guest och System//System

21 De tre viktigaste kontona: Administratör//Administrator, Gäst/ /Guest och System//System 21 De tre viktigaste kontona: Administratör//Administrator, Gäst/ /Guest och System//System Förinstallerade konton De båda förinstallerade kontona Administratör//Administrator och Gäst//Guest visas i Kontohanteraren

Läs mer

25 Lokal behörighet//local Security (lokal säkerhet, NTFS-behörighet)

25 Lokal behörighet//local Security (lokal säkerhet, NTFS-behörighet) 25 Lokal behörighet//local Security (lokal säkerhet, NTFS-behörighet) Lokal behörighet/lokal säkerhet, NTFS-behörighet Lokal behörighet (ofta kallad lokal säkerhet) är knutet till filsystemet NTFS. Det

Läs mer

Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa.

Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa. Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa. Antal: Enskilt Material: En dator med Windows 7 (Vista, Windows 8 eller

Läs mer

Bengans datorhörna WINDOWSTIPS

Bengans datorhörna WINDOWSTIPS WINDOWSTIPS Bengans datorhörna TIPS: Leta upp IP-adressen Ofta kan du behöva ta reda på IP-adressen på din eller någon annans dator. Syftet kan vara att kontrollera att man har en internet- eller nätverksanslutning

Läs mer

29 Operativsystem på användarnas maskiner (klienterna)

29 Operativsystem på användarnas maskiner (klienterna) 29 Operativsystem på användarnas maskiner (klienterna) Vilket operativsystem är bäst på användarnas maskiner? Hur kan jag som administratör få klientdatorerna att bli mindre osäkra? Detta är ett par de

Läs mer

28 Inloggningsskript, profiler och systemprinciper//system Policies

28 Inloggningsskript, profiler och systemprinciper//system Policies 28 Inloggningsskript, profiler och systemprinciper//system Policies Användarna står i centrum för detta kapitel. Inloggningsskript, profiler och systemprinciper//system Policies är tre olika sätt att styra

Läs mer

12 Sammankopplade domäner// Trusts

12 Sammankopplade domäner// Trusts 12 Sammankopplade domäner// Trusts Användares tillgång till resurser i en annan Windows NT-domän än den egna, är detta kapitels huvudtema. Det finns inbyggda mekanismer i Windows NT Server för att klara

Läs mer

Manual - Storegate Team

Manual - Storegate Team Manual - Storegate Team Om tjänsten Med Storegate Team får du full kontroll över företagets viktiga digitala information. Du kan enkelt lagra, dela och arbeta i filer med högsta säkerhet inom ditt företag.

Läs mer

11 Domän- och serverlistorna// Browse Lists

11 Domän- och serverlistorna// Browse Lists 11 Domän- och serverlistorna// Browse Lists Jag hade inte tänkt mig att domän- och serverlistorna//browse Lists skulle få sitt eget kapitel det började som förklaring till vad tjänsten Computer Browser

Läs mer

Snabbguide Kom igång med LaCie Network Space på ditt smarta hemmanätverk

Snabbguide Kom igång med LaCie Network Space på ditt smarta hemmanätverk Snabbguide Kom igång med LaCie Network Space på ditt smarta hemmanätverk TSP 1796_1-0901 Introduktion Koppla nätverkshårddisken till ditt hemmanätverk Kom åt nätverkshårddisken från din dator Om du behöver

Läs mer

Grundkurs 1 IKT Filhantering

Grundkurs 1 IKT Filhantering Filhantering Dan Haldin Ålands lyceum I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Innehållsförteckning... 2 Filhantering med Windows... 3 Skapa Mappar... 4 Spara rätt... 5 Öppna sparade filer... 7 Flytta och

Läs mer

2 Arbetsgrupp eller Windows NTdomän: vilken passar bäst?

2 Arbetsgrupp eller Windows NTdomän: vilken passar bäst? 2 Arbetsgrupp eller Windows NTdomän: vilken passar bäst? Innan jag kan besvara frågan om vilket som är bäst av arbetsgrupp och Windows NT-domän (det rätta svaret är för övrigt: det beror på) behöver vi

Läs mer

Användardokumentation för CuMaP-PC. Fleranvändarsystem och behörigheter

Användardokumentation för CuMaP-PC. Fleranvändarsystem och behörigheter Användardokumentation för CuMaP-PC Cup- och Matchplaneringssystem för PC Fleranvändarsystem och behörigheter Efkon AB 2005-2011 Innehållsförteckning: 1. INLEDNING... 2 2. BEHÖRIGHETSNIVÅER... 2 3. FÖRBEREDELSE

Läs mer

1 Översikt...2. 1.1 Vad är kontokoder?...2 1.2 Konto/Mapp uppbyggnad...2 1.3 Tillgång till Kontokoder...2. 2 Område Kontokoder...5

1 Översikt...2. 1.1 Vad är kontokoder?...2 1.2 Konto/Mapp uppbyggnad...2 1.3 Tillgång till Kontokoder...2. 2 Område Kontokoder...5 Manual för Kontokod 1 Översikt...2 1.1 Vad är kontokoder?...2 1.2 Konto/Mapp uppbyggnad...2 1.3 Tillgång till Kontokoder...2 2 Område Kontokoder...5 2.1 Mapputforskare...5 2.2 Verktygsfält...6 2.3 Hitta

Läs mer

Snabbstartguide för SystemTweaker

Snabbstartguide för SystemTweaker Snabbstartguide för SystemTweaker SystemTweaker är ett säkert och lättanvänt verktyg med vilket du kan skräddarsy Windows efter din egen smak. Den här snabbstartguiden hjälper dig att installera produkten

Läs mer

Välkommen som användare av medietekniks och informatiks publika studentserver

Välkommen som användare av medietekniks och informatiks publika studentserver Välkommen som användare av medietekniks och informatiks publika studentserver student.ktd.sh.se Syfte Vår server är en kombinerad ftp- och webbserver med två grundläggande syften: 1) Spara dokument som

Läs mer

OBS! Det är av största vikt att innan konfiguration av modulen, genomfört de inställningar som presenteras med bilagorna till denna manual.

OBS! Det är av största vikt att innan konfiguration av modulen, genomfört de inställningar som presenteras med bilagorna till denna manual. 1 LB-M-EX 0001 2010 LB-M-EX 0001 2010 Användarmanual för Lockbee Backup Exchange 2007 Användarmanualen är avsedd att ge en närmare introduktion av Lockbee Backup Exchange 2007 och dess funktioner och nyttjande.

Läs mer

ANVÄNDAR-GUIDE för Bränneriets LAN

ANVÄNDAR-GUIDE för Bränneriets LAN ANVÄNDAR-GUIDE för Bränneriets LAN Andra Utgåvan Denna enkla Användar-Guide beskriver hur Du ska ställa in din dator för att ansluta den till brf Bränneriets LAN för att kunna använda Internet (eller hur

Läs mer

Fillagringsplatser. Fillagringsplatser (information om fillagringsplatserna du har att tillgå på Konstfack) Inledning... 12

Fillagringsplatser. Fillagringsplatser (information om fillagringsplatserna du har att tillgå på Konstfack) Inledning... 12 Fillagringsplatser Innehåll Fillagringsplatser (information om fillagringsplatserna du har att tillgå på Konstfack) Inledning... 2 Lokal disk... 2 Filserver... 3 Molnlagring - OneDrive för Konstfack...

Läs mer

24 Användarrättigheter//User Rights

24 Användarrättigheter//User Rights 24 Användarrättigheter//User Rights Vad är användarrättigheter//user rights Användarrättigheter är grundläggande privilegier, såsom rättigheten att sitta ned framför och logga in på en viss Windows NT-dator

Läs mer

Välkommen som anställd till Malmö högskola

Välkommen som anställd till Malmö högskola 1(9) Välkommen som anställd till Malmö högskola Alla användare på Malmö högskola ska logga in på nätverket med en personlig datoridentitet. När du är inloggad kan du komma åt dem tjänster och funktioner

Läs mer

Filsäkerhet i Windows NT (NTFS)

Filsäkerhet i Windows NT (NTFS) Filsäkerhet i Windows NT (NTFS) Jens Granlund 19.10.2000 Introduktion Detta dokument försöker att beskriva säkerhetsmekanismerna i Windows NTs filsystem NTFS på ett lättbegripligt sätt. Access Control

Läs mer

Innehåll. Dokumentet gäller från och med version 2014.3 1

Innehåll. Dokumentet gäller från och med version 2014.3 1 Innehåll Introduktion... 2 Före installation... 2 Beroenden... 2 Syftet med programmet... 2 Installation av IIS... 2 Windows Server 2008... 2 Windows Server 2012... 6 Installation av webbapplikationen

Läs mer

Konvertering från Klients databas till Norstedts Byrå

Konvertering från Klients databas till Norstedts Byrå Konvertering från Klients databas till Norstedts Byrå Det är viktigt att du följer dessa anvisningar noga. Tänk på att starta tidigt då det kan ta lång tid. Allt mellan 30 minuter till 8 timmar beroende

Läs mer

INNEHÅLLS FÖRTECKNING

INNEHÅLLS FÖRTECKNING ANVÄNDARMANUAL INNEHÅLLS FÖRTECKNING Logga in på ditt konto... 2 Ladda upp filer... 3 Ladda ner klienten till din dator eller enhet... 4 Synk Mappen... 5 Dela filer... 6 Extern delning i webgränssnittet

Läs mer

Filhantering utforskaren avslöjar hur information lagras

Filhantering utforskaren avslöjar hur information lagras Filhantering utforskaren avslöjar hur information lagras 44 När man skriver ett brev eller ritar en bild skapas ett do kument, som måste sparas någonstans för att inte försvinna när datorn slås av. I datorn

Läs mer

13 Inbyggda verktyg för nätadministration

13 Inbyggda verktyg för nätadministration 13 Inbyggda verktyg för nätadministration Verktygen för administration av Windows NT Server kan användas från ett hotell på Fidji Som du märkt är jag mycket angelägen om att framhålla att (de flesta) administrationsverktygen

Läs mer

Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing

Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing Innehåll 1. Metoder att installera...1 2. Förutsättningar...2 DotNet Framework 3.5...2 MSI Installer 4.5...2 3. Hämta SQL Server 2008 R2

Läs mer

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning FLEX Personalsystem Uppdateringsanvisning Innehållsförteckning UPPDATERING... 3 Allmänt... 3 Förberedelser... 3 Informera om uppdatering... 3 Ladda hem uppdateringsfiler... 4 Att observera vid uppdatering...

Läs mer

Manual - Storegate Team med synk

Manual - Storegate Team med synk Manual - Storegate Team med synk Om tjänsten Med Storegate Team får du full kontroll över företagets viktiga digitala information. Du kan enkelt lagra, dela och synkronisera filer med högsta säkerhet inom

Läs mer

Filhantering utforskaren avslöjar

Filhantering utforskaren avslöjar Filhantering utforskaren avslöjar 1 hur information lagras När man skriver ett brev eller ritar en bild skapas ett do kument. Detta måste sparas någonstans för att inte försvinna när datorn slås av. I

Läs mer

Elements, säkerhetskopiering och dina bilder

Elements, säkerhetskopiering och dina bilder Elements, säkerhetskopiering och dina bilder Mattias Karlsson Sjöberg, december 2011. Moderskeppet.se Lär dig tänka rätt och använda rätt verktyg för att säkerhetskopiering, datorbyte och hårdiskbyte.

Läs mer

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång med Visi Felsökning 1.1. Systemkrav

Läs mer

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet.

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet. E-post A. Windows Mail Öppna alternativ Klicka på startknappen Startmenyn öppnas Klicka på Alla Program Leta reda på Windows Mail Dubbelklicka Windows Mail öppnas. Om ikonen ligger i Start-menyn Klicka

Läs mer

15 Granskning//Auditing

15 Granskning//Auditing 15 Granskning//Auditing Jag vill lyfta fram granskning//auditing därför att den handlar mycket om att veta vad som försiggår i nätverket i allmänhet och i en Windows NT-domän i synnerhet. Verktyget du

Läs mer

Memeo Instant Backup Snabbguide. Steg 1: Skapa ett gratis Memeo-konto. Steg 2: Anslut din lagringsenhet till datorn

Memeo Instant Backup Snabbguide. Steg 1: Skapa ett gratis Memeo-konto. Steg 2: Anslut din lagringsenhet till datorn Inledning Memeo Instant Backup är en enkel lösning för säkerhetskopiering i en komplicerad digital värld. Dina värdefulla filer på din C-enhet säkerhetskopieras automatiskt och kontinuerligt av Memeo Instant

Läs mer

14 Användarkonton och kontoprinciper

14 Användarkonton och kontoprinciper 14 Användarkonton och kontoprinciper Användar- och grupphantering ligger till grund för all administration av nätverksoperativsystem, vare sig de heter Windows NT Server, Novell NetWare, Banyan Vines eller

Läs mer

E-post inställningar. webgr.nu. Vill ni ha mer information hör av er:

E-post inställningar. webgr.nu. Vill ni ha mer information hör av er: E-post inställningar webgr.nu Vill ni ha mer information hör av er: Webgruppen Tel: 018-42 51 00 Varpvägen 33 E-post: info@webgruppen.se 757 57 Uppsala Dokumentversion: v11 Innehåll E-post uppgifter...2

Läs mer

Benga s tekniska hörna. Så skapar du ett Vista-nätverk. 2008-03-18 16:16 - PC för Alla

Benga s tekniska hörna. Så skapar du ett Vista-nätverk. 2008-03-18 16:16 - PC för Alla 2008-03-18 16:16 - PC för Alla Benga s tekniska hörna Så skapar du ett Vista-nätverk Av Martin Appe Ett hemmanätverk behöver varken vara komplicerat eller dyrt. Har du datorn kopplad till en router är

Läs mer

Kom igång med Visma Byråpaket

Kom igång med Visma Byråpaket Kom igång med Visma Byråpaket Nedan följer en arbetsgång över hur du kommer igång med ditt Visma Byråpaket. När du har genomfört de instruktioner som är aktuella för dig och din byråpaketslösning, kan

Läs mer

20 Namngivning av datorer, arbetsgrupper/domäner, användarkonton

20 Namngivning av datorer, arbetsgrupper/domäner, användarkonton 20 Namngivning av datorer, arbetsgrupper/domäner, användarkonton och annat Detta kapitel försöker svara på frågor som dessa: Hur skall jag namnge datorer Hur skall jag namnge användarkonton Hur skall namnge

Läs mer

1284_omslag.qxd 2005-10-11 11:13 Sida 1 ECDL START OFFICE 2003 Allmän IT Windows XP Word 2003 Outlook 2003

1284_omslag.qxd 2005-10-11 11:13 Sida 1 ECDL START OFFICE 2003 Allmän IT Windows XP Word 2003 Outlook 2003 ECDL START OFFICE 2003 Allmän IT Windows XP Word 2003 Outlook 2003 5 Arbeta med mappar och filer I Windows finns det två sätt att arbeta med de olika enheterna i systemet. Vilket du väljer beror på personligt

Läs mer

Spara papper! Skriv inte ut sammanfattning utan ladda ner PDF!

Spara papper! Skriv inte ut sammanfattning utan ladda ner PDF! Denna beskrivning har gjorts på Windows XP Professional (men bör fungera även på Home Edition och Windows 2000/2003). Att installera Oracle 9i Personal Edition kräver ca. 3 GB hårddiskplats och ca. 200

Läs mer

Win95/98 Nätverks Kompendium. av DRIFTGRUPPEN

Win95/98 Nätverks Kompendium. av DRIFTGRUPPEN Win95/98 Nätverks Kompendium av DRIFTGRUPPEN Sammanfattning Vad håller jag i handen? Detta är en lättförståelig guide till hur man lägger in och ställer in nätverket i Windows 95 och 98 Efter 6 (sex) enkla

Läs mer

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual 3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual ,QQHKnOOVI UWHFNQLQJ,QVWDOODWLRQDY931NOLHQW 'DWRUHUVRPLQJnULHQ)DVW7UDFNPLOM $QYlQGDUHPHGNRQWRL9+6RFKGDWRUPHG:LQGRZV;3 $QYlQGDUHPHGNRQWRLDQQDQGRPlQlQ9+6HOOHUGDWRUPHG:LQGRZV

Läs mer

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Kom igång med Windows 8 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Innehållsförteckning Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 2 Startskärmen... 2 Zooma... 2 Snabbknappar... 3 Sök... 4 Dela... 4 Start...

Läs mer

Detta dokument skall ge en kortfattad introduktion till Jasmine installationen vid DSV.

Detta dokument skall ge en kortfattad introduktion till Jasmine installationen vid DSV. Detta dokument skall ge en kortfattad introduktion till Jasmine installationen vid DSV. Kortfattat skall ni lära er följande. - Ni skall lära er att koppla upp er mot den lokala Jasmine databasen - Köra

Läs mer

Microsoft. Windows 7 Grundkurs

Microsoft. Windows 7 Grundkurs Microsoft Windows 7 Grundkurs Innehållsförteckning 1 Börja arbeta med Windows...7 Operativsystem och program... 7 Utgåvor av Windows 7... 7 Mushantering... 8 Vänsterknappen... 8 Högerknappen... 8 Övriga

Läs mer

Novell Filr 1.0.2 skrivbordsprogram för Windows snabbstart

Novell Filr 1.0.2 skrivbordsprogram för Windows snabbstart Novell Filr 1.0.2 skrivbordsprogram för Windows snabbstart Februari 2014 Novell Snabbstart Med Novell Filr får du enkelt åtkomst till alla dina filer och mappar från skrivbordet, webbläsaren eller en mobil

Läs mer

Microsoft. Windows Vista. Grundkurs. www.databok.se

Microsoft. Windows Vista. Grundkurs. www.databok.se Microsoft Windows Vista Grundkurs www.databok.se Innehållsförteckning 1 Börja arbeta med Windows... 1 Operativsystem och program... 1 Mushantering... 2 Vänsterknappen... 2 Högerknappen... 2 Övriga knappar...

Läs mer

Installationsanvisningar HogiaFastighet Pro

Installationsanvisningar HogiaFastighet Pro Installationsanvisning HogiaFastighet är ett traditionellt klientsystem vilket innebär att programmet i sin helhet installeras lokalt på de arbetsstationer där det ska köras och kopplas sedan samman med

Läs mer

Uppdateringsguide v4 SR-3

Uppdateringsguide v4 SR-3 Innehåll Innehåll... 2 Uppdatera till v4.0.3 (SR-3)... 3 Allmän information... 3 Instruktioner... 3 Uppföljning... 5 Kontakta oss... 5 Copyright ProgramDuon AB 2 (5) Uppdatera till v4.0.3 (SR-3) Allmän

Läs mer

1DV416 Windowsadministration I, 7.5hp MODULE 4 GROUP POLICY, STORAGE AND ACCESS CONTROLS STORAGE

1DV416 Windowsadministration I, 7.5hp MODULE 4 GROUP POLICY, STORAGE AND ACCESS CONTROLS STORAGE 1DV416 Windowsadministration I, 7.5hp MODULE 4 GROUP POLICY, STORAGE AND ACCESS CONTROLS STORAGE Lecture content Today's lecture NFTS ACL Share 2013-12- 17 2013 Jacob Lindehoff 2 Filsystem Överblick Windows

Läs mer

Installationsanvisningar VisiMIX. Ansvarig: Visi System AB Version: 2.2 Datum: 2009-02-17 Mottagare: Visi MIX kund

Installationsanvisningar VisiMIX. Ansvarig: Visi System AB Version: 2.2 Datum: 2009-02-17 Mottagare: Visi MIX kund Sida: 1(5) Installationsanvisningar VisiMIX Ansvarig: Visi System AB Version: 2.2 Datum: 2009-02-17 Mottagare: Visi MIX kund Detta dokument Detta dokument beskriver hur man installerar Visi Mix på en server.

Läs mer

Del 1: Skapa konto i Exchange

Del 1: Skapa konto i Exchange Adminguide Del 1: Skapa kontot i Exchange Del 2: Aktivera kontot i Office 365 Del 3: Anpassa kontot till ITarbetsplatsen Del 4: Installera dator i ITarbetsplatsen Del 5: ITarbertsplatsen - dator till användarkonto

Läs mer

Vad är ett dokument? Gör så här

Vad är ett dokument? Gör så här Orsaken till att man överhuvudtaget använder en dator är ju för att genomföra ett arbete, producera ett resultat eller skapa något. Man skriver ett brev, ritar en bild eller kanske gör en kalkyl av något

Läs mer

Installationsguide, Marvin Midi Server

Installationsguide, Marvin Midi Server Installationsguide, Marvin Midi Server 1 Ändringsinformation... 2 2 Marvin Midi Server... 2 2.1 Inledning... 2 2.2 Förutsättningar för en framgångsrik installation... 2 2.3 Kort om installationen... 3

Läs mer

Om Mappar... 2. Uppgift 1: Skapa en mapp på Skrivbordet... 2 Om enheter... 3 Uppgift 2: Byt namn på din nya Höst -mapp till Vår...

Om Mappar... 2. Uppgift 1: Skapa en mapp på Skrivbordet... 2 Om enheter... 3 Uppgift 2: Byt namn på din nya Höst -mapp till Vår... RIGMOR SANDER WINDOWS-ÖVN Sid 1 (9) Om Mappar... 2 Om mappars namn... 2 Uppgift 1: Skapa en mapp på Skrivbordet... 2 Om enheter... 3 Uppgift 2: Byt namn på din nya Höst -mapp till Vår... 3 Öva mer på att

Läs mer

Administration - Skapa och administrera användare. Din roll som administratör 1. Meny och huvudfunktioner 2-4. Skapa en användare...

Administration - Skapa och administrera användare. Din roll som administratör 1. Meny och huvudfunktioner 2-4. Skapa en användare... myschenker.se Administration - Skapa och administrera användare Din roll som administratör 1 Meny och huvudfunktioner 2-4 Skapa en användare.... 5-8 Lägga till/ta bort kundnummer och e-tjänster för användare..

Läs mer

Installationsguiden startar med en välkomstdialog antingen för produkten eller för nödvändiga komponenter om aktuella komponenter saknas på datorn.

Installationsguiden startar med en välkomstdialog antingen för produkten eller för nödvändiga komponenter om aktuella komponenter saknas på datorn. installationsanvisning Hogia Bokslut Du laddar ner programmet från vårt Kundtorg www.kundtorg.hogia.se under Nedladdningar Aktuell version. Här finns olika möjligheter att installera. Välj det alternativ

Läs mer

Lathund för Novell Filr

Lathund för Novell Filr 1(57) Stadsledningsförvaltningen IT-avdelningen Lathund för Novell Filr 2(57) Innehåll 1. Introduktion... 4 2. Termer... 4 3. Icke tillåtna tecken i filnamn... 4 4. ipad... 5 4.1 Installation... 5 4.2

Läs mer

Ordning och reda i datorn. Såhär?

Ordning och reda i datorn. Såhär? Ordning och reda i datorn. Såhär? Datorns organisation Det här datorn beskriver innehållet i såväl fasta enheter som flyttbara enheter Viktigt att den här datorn är lättillgänglig i startmenyn eller på

Läs mer

Frågor och svar om ArcGIS Pro Licensiering

Frågor och svar om ArcGIS Pro Licensiering Frågor och svar om ArcGIS Pro Licensiering Tillgång och åtkomst till ArcGIS pro Hur får jag tag på nya ArcGIS Pro applikationen? - ArcGIS Pro är en ny applikation som är tillgänglig som del av ArcGIS for

Läs mer

Startanvisning för Bornets Internet

Startanvisning för Bornets Internet Startanvisning för Bornets Internet Denna guide kommer att hjälpa dig igång med Bornets Internet. Sidan 1 av 41 Innehållsförteckning Titel Sidan Kapitel 1. Introduktion... 3 Kapitel 2. TCP/IP-inställningar

Läs mer

Installationsanvisningar VisiWeb. Ansvarig: Visi Closetalk AB Version: 2.3 Datum: 2009-12-14 Mottagare: Visi Web kund

Installationsanvisningar VisiWeb. Ansvarig: Visi Closetalk AB Version: 2.3 Datum: 2009-12-14 Mottagare: Visi Web kund Sida: 1(7) Installationsanvisningar VisiWeb Ansvarig: Visi Closetalk AB Version: 2.3 Datum: 2009-12-14 Mottagare: Visi Web kund Detta dokument Detta dokument beskriver hur man installerar VisiWeb på en

Läs mer

DELA DIN MAC MED FLERA ANVÄNDARE

DELA DIN MAC MED FLERA ANVÄNDARE Kapitel 11 DELA DIN MAC MED FLERA ANVÄNDARE Mac OS X är designat för att kunna vara ett fleranvändarsystem, vilket betyder att varje användare på en Mac har sitt eget konto. Varje användare är antingen

Läs mer

Distansåtkomst via totalaccess

Distansåtkomst via totalaccess Distansåtkomst via totalaccess Innehåll Syftet med tjänsten distansåtkomst via totalaccess... 1 Förutsättningar för att använda tjänsten distansåtkomst via totalaccess... 1 Anslutning av IT-arbetsplats

Läs mer

Låta någon annan hantera din e-post och kalender

Låta någon annan hantera din e-post och kalender Låta någon annan hantera din e-post och kalender På samma sätt som du kan låta assistent sköta din vanliga post kan du i Microsoft Office Outlook låta en annan person, som kallas för ombud, ta emot och

Läs mer

Förutsättningar: Konto på Azure, kontot har fått File Storage tillagt, Azure Powershell version eller senare.

Förutsättningar: Konto på Azure, kontot har fått File Storage tillagt, Azure Powershell version eller senare. 1 Övning: Att arbeta med File Storage i Azure Förutsättningar: Konto på Azure, kontot har fått File Storage tillagt, Azure Powershell version 0.8.5 eller senare. Övning 1: Skapa nytt Storage Account Arbetsuppgift

Läs mer

Datakurs, grund. Thor Stone Education. Datakurs, grund. (Windows 7) Copyright Torsten Nilsson

Datakurs, grund. Thor Stone Education. Datakurs, grund. (Windows 7) Copyright Torsten Nilsson Thor Stone Education Datakurs, grund (Windows 7) 1 Efter att du slagit på strömmen till datorn och den har laddat in operativsystemet (Windows), visas skrivbordet på skärmen. Det som visas på skrivbordet

Läs mer

ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare

ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare PRERELEASE 03/07/2011 Juridisk information Juridisk information Juridisk information finns på http://help.adobe.com/sv_se/legalnotices/index.html. iii

Läs mer

Ashampoo Rescue Disc

Ashampoo Rescue Disc 1 Ashampoo Rescue Disc Programmet gör det möjligt att skapa en räddningsskiva, DVD eller USB-minne. Detta räddningssystem är avsedd för två typer av situationer: 1. För att återställa en säkerhetskopia

Läs mer

Användarmanual LOCKBEE - Business. En produktion av Avtre AB

Användarmanual LOCKBEE - Business. En produktion av Avtre AB Användarmanual LOCKBEE - Business En produktion av Avtre AB Användarmanual för Lockbee - Business Användarmanualen är avsedd att ge en närmare introduktion av Lockbees funktioner och nyttjande. Vi rekommenderar

Läs mer

Installationsguiden startar med en välkomstdialog antingen för produkten eller för nödvändiga komponenter om de saknas på datorn.

Installationsguiden startar med en välkomstdialog antingen för produkten eller för nödvändiga komponenter om de saknas på datorn. INSTALLATIONSANVISNING HOGIA BOKSLUT Du laddar ner programmet från vårt Kundtorg www.kundtorg.hogia.se under Nedladdningar Aktuell version. Här finns olika möjligheter att installera. Välj det alternativ

Läs mer

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Installation av HogiaLön Plus version 14.0 samt anvisningar till IT-ansvarig eller IT-tekniker Installation på Terminal Server: En korrekt installation i Terminal

Läs mer

Moodle på Åsö för lärare

Moodle på Åsö för lärare Moodle på Åsö för lärare När du skapat ett konto på Moodle är det dags att skapa en kurs. Surfa i exempelvis Firefox till: http://asovux.se/~moodle2 Givetvis kan du nå Moodle via Åsö webbsida om du föredrar

Läs mer

Kommandotolken hittar du under Start->Program->Tillbehör->Kommandotolken

Kommandotolken hittar du under Start->Program->Tillbehör->Kommandotolken DOS kommandon Att kalla kommandona man använder i kommandotolken för DOS-kommandon kan tyckas fel eftersom operativsystemet DOS inte längre används i Windows XP, 2000 eller Vista. Textbaserade kommandon

Läs mer

FileMaker Server 14. Guiden Installation över nätverk

FileMaker Server 14. Guiden Installation över nätverk FileMaker Server 14 Guiden Installation över nätverk 2007-2015 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och FileMaker Go är

Läs mer

DDR PC SOFTWARE 2 RELEASENOTES VERSION 2.5. Swerob Service AB Global Robot Parts AB

DDR PC SOFTWARE 2 RELEASENOTES VERSION 2.5. Swerob Service AB Global Robot Parts AB DDR PC SOFTWARE 2 RELEASENOTES VERSION 2.5 Swerob Service AB Global Robot Parts AB Beskrivning DDR PC Software 2 används för att hantera SD-kortet från DDR i en vanlig PC. Ett SD-kort till DDR är indelat

Läs mer

AVCAD 4.0 för Windows

AVCAD 4.0 för Windows BILAGA A Installation och konfigurering av SQL-server. Applikationen kan antingen köras mot MS SQL-server eller MS Access. Koppling mot MS-ACCESS databas. MS Access installeras och konfigureras automatiskt

Läs mer

Innehåll. Installationsguide

Innehåll. Installationsguide Innehåll Innehåll... 2 Förberedelser... 3 Rättigheter... 3 Installera programmen... 3 Konfiguration av databas... 5 Installera databasserver... 5 Konfigurera en databas på en befintlig databasserver...

Läs mer

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll FrontPage Express I programpaketet Internet Explorer 4.0 och 5.0 ingår också FrontPage Express som installeras vid en fullständig installation. Det är ett program som man kan använda för att skapa egna

Läs mer

Installation av datafil för lokal lagring av e-post i Microsoft Outlook 2016

Installation av datafil för lokal lagring av e-post i Microsoft Outlook 2016 Installation av datafil för lokal lagring av e-post i Microsoft Outlook 2016 1. Starta Outlook 2. Gå till Arkiv längst upp till vänster. 3. Se till att fliken Info är markerad. Klicka sedan på Kontoinställningar

Läs mer

Datagrund Vista. Grundläggande filhantering

Datagrund Vista. Grundläggande filhantering Datagrund Vista Grundläggande filhantering 1 Datagrund Vista Mer Windows, bilder och filhantering Det här materialet är avsett för den som genomgått de första två kurserna i Datagrund för Vista. Författare

Läs mer

Nyinstallation Nätverksversion

Nyinstallation Nätverksversion Installationsanvisning för Capitex Säljstöd Nyinstallation Nätverksversion Senast uppdaterad 2007-10-25 Capitex Säljstöd installationsanvisning Välkommen! Denna guide är till för dig som just har köpt

Läs mer

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem Installationsanvisning Hogia Ekonomisystem 1 Stenungsund april 2009 Välkommen som Hogia-kund. Vi hoppas att ekonomisystemet ska vara till er belåtenhet. Leveransen sker via nedladdning från Internet eller

Läs mer

Beskrivning av funktionen säkerhetskopia i Hogia Fastighet SQL

Beskrivning av funktionen säkerhetskopia i Hogia Fastighet SQL Sid 1 av 3 Beskrivning av funktionen säkerhetskopia i Hogia Fastighet SQL Beskrivning Funktionen gör det möjligt för användaren att ta och återställa säkerhetskopior av Hogia Fastighets databas. Teknisk

Läs mer

Felsökning av vanliga fel Kontrollera installera version Innehållsförteckning

Felsökning av vanliga fel Kontrollera installera version Innehållsförteckning Felsökning av vanliga fel I det här dokumentet har vi försökt sammanställa de vanligast förekommande felen. Observera att felsökningen förutsätter att du lyckats installera Net id och Telia E-legitimation

Läs mer

MediCap USB300 Nätverksguide

MediCap USB300 Nätverksguide MediCap USB300 Nätverksguide Gäller för programvara 110701 och högre 1 Introduktion... 2 Hur du kommer igång... 2 Hur man ställer in nätverksåtkomst till hårddisken på USB300... 3 Steg 1. Konfigurera USB300...

Läs mer

GUIDE TILL ANVÄNDARHANTERINGEN

GUIDE TILL ANVÄNDARHANTERINGEN Sida 1 av 9 Version: 1 (EL) GUIDE TILL ANVÄNDARHANTERINGEN Användarhanteringen sker i ett verktyg som heter Användaradmin och man kan också göra en del saker direkt på intranätet. I användarhanteringen

Läs mer

Handhavande manual problemhantering

Handhavande manual problemhantering av Handhavande manual problemhantering 1(9) av Flytta dina dokument från H: till OneDrive I och med att Norrtälje kommun går över till Office 365 för skolverksamheten så kommer den egna lagringsplatsen

Läs mer

Anvia Online Backup 1(8) Installationsguide

Anvia Online Backup 1(8) Installationsguide Anvia Online Backup 1(8) Anvia Online Backup Sådant som du bör beakta före installationen! Eftersom tjänsten omfattar sharing-egenskaper, ansvarar du som kund själv för hurdana filer som säkerhetskopieras

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL OWNIT!

VÄLKOMMEN TILL OWNIT! INSTALLATIONSMANUAL Bästa VÄLKOMMEN bredbandskund! TILL OWNIT! VÄLKOMMEN TILL OWNIT! Du har nu mottagit dina uppgifter från Ownit som är är nödvändiga för för dig dig för för att att du du skall skall

Läs mer

Labora&on 1 Introduk&on &ll utvecklingsmiljön övningar/uppgi<er

Labora&on 1 Introduk&on &ll utvecklingsmiljön övningar/uppgi<er Labora&on 1 Introduk&on &ll utvecklingsmiljön övningar/uppgi

Läs mer

ÅTVID.NET Startinstruktioner

ÅTVID.NET Startinstruktioner ÅTVID.NET Startinstruktioner Dokumentet hjälper dig med nätverksinställningarna i PC:n Sida: 1(9) Innehållsförteckning Detta måste göras först sida 3 Konfiguration Windows 98 sida 3-5 Konfiguration Windows

Läs mer