en översikt Användarkonton i Windows-familjen Användarkonton i Windows NT Workstation och Windows NT Server

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "en översikt Användarkonton i Windows-familjen Användarkonton i Windows NT Workstation och Windows NT Server"

Transkript

1 5 Användarkonton, grupper, användarrättigheter och behörigheter: en översikt Användarkonton, användargrupper, användarrättigheter, lokala behörigheter och delningsbehörigheter är det som, för mig, utgör kärnan i den dagliga administrationen i ett nätverk. Nya användarkonton skall upprättas, människor byter namn vilket gör att deras konton skall byta namn, nya projektgrupper bildas vilka skall ha tillgång till gemensamma filer på servrar, en medarbetare befordras och skall därmed ges utökade privilegier i nätverket, o.s.v. Användarkonton i Windows-familjen Alla medlemmar av Windows-familjen har ett viss begrepp om användarkonton på så sätt att alla kan användas som klienter i en Windows NT-domän (LAN Manager-domän) eller i ett NetWare-nätverk. Det som är olika är om användarkontona finns på datorn självt eller centralt på en server och vilka möjligheter det finns att använda datorn utan användarkonto. Användarkonton i Windows NT Workstation och Windows NT Server Den som vill använda en Windows NT-dator måste alltid uppge ett kontonamn och tillhörande lösenord vid inloggning, oavsett om Windows NT-datorn är med i en datorarbetsgrupp eller i en Windows NT-domän. Detta beteende är Windows NT ensamt om i Windows-familjen. I en datorarbetsgrupp finns användarkontot på den egna 167

2 5 Användarkonton, grupper, användarrättigheter och behörigheter: en översikt (lokala) datorn, i en Windows NT-domän finns användarkontots uppgifter på en utvald server (med möjlighet att ha kopior på andra utvalda servrar). En nyinstallerad Windows NT-dator innehåller alltid två konton: q Administratör//Administrator q Gäst//Guest (Windows NT 3.51 innehåller ett tredje konto som upprättas vid installation.) Användarkonton i Windows 95/98 Användarkonton i Windows 95/98 kan användas om man vill. Har man inte lust att logga in till den egna datorn behöver man bara trycka på knappen Escape för ändå kunna använda datorn. Finurligt nog har Microsoft gjort så att man inte kan använda nätverket i Windows 95/98 utan att logga in. I en datorarbetsgrupp finns användarkontot på den egna datorn. Skulle datorn användas i en Windows NT-domän kan man enkelt använda sitt domänkonto för att logga in till domänen från en Windows 95/98-dator. I en Windows NT-domän kan man ordna en Windows 95/98-dator så att man måste logga in till domänen för att kunna använda datorn. Användarkonton i Windows för Workgroups I Windows för Workgroups fungerar användarkonton i stort på samma sätt som i Windows 95/98. I en datorarbetsgrupp finns användarkontot på den egna datorn. Skulle datorn användas i en Windows NT-domän kan man enkelt använda sitt domänkonto för att logga in till domänen från en Windows för Workgroups-dator. I en Windows NT-domän kan man ordna en Windows för Workgroups-dator så att man måste logga in till domänen för att kunna använda datorn med hjälp av programmet AdminCfg.Exe (vilket följer med Windows för Workgroups). Vad är ett användarkonto Ett användarkonto består minst av ett kontonamn och tillhörande lösenord. Kontonamnet är begränsat till sin längd och det van- 168

3 Vad är ett användarkonto ligaste är att man inte använder personers namn som kontonamn utan en förkortning (många använder förnamnet och första bokstaven i efternamnet, men det finns flera sätt, läs mer i kapitel 20. Användarkonton i en Windows NT-domän Användarkonton i en Windows NT-domän innehåller denna information (bland annat): Egenskap Kontonamn Fullständigt namn Beskrivning Lösenord Beskrivning Upp till 20 tecken. Kontonamnet uppges vid inloggning, när konton görs till medlemmar av grupper och all annan hantering. Personens eget namn (för- och efternamn). Visas som ren information. Ytterligare beskrivning av användaren. Upp till 14 tecken. För användaren är det endast kontonamnet och lösenordet som är viktiga. De används alltid tillsammans med namnet på den domän i vilket kontot är upprättat (Windows NT-domäner kan kopplas samman). Det viktigaste för Windows NT är inte namnet utan kontots Security Identifier, SID Närhelst Windows NT använder ett konto är det inte kontots namn som lagras (ex. i gruppmedlemskap) utan kontots SID (Security Identifier). SID kan ses som ett löpnummer vilket aldrig upprepas (tänk dig gammaldags kölappar, fast en rulle som innehåller 4 miljarder kölappar). Varje konto och grupp som upprättas får en egen kölapp med ett eget nummer, skiljt från alla andra kölappars nummer. När ett konto/grupp tas bort slängs just den kölappen för att aldrig mer användas. Detta gör att två konton/grupper aldrig får samma SID även om ett nytt konto/ny grupp får samma namn som ett konto/en grupp man tidigare tagit bort. 169

4 5 Användarkonton, grupper, användarrättigheter och behörigheter: en översikt Verktyg för att hantera användarkonton i Windows NT-domäner I en Windows NT-domän är det Kontohanteraren för domäner/ /User Manager for Domains som användas för att upprätta, ändra och ta bort användarkonton. Domäninloggning ger användaren ett nyckelkort (Access Token) Vid all inloggning till Windows NT-datorer och även vid domäninloggning upprättas ett nyckelkort (eng. Access Token) för användaren. När ett nyckelkort upprättas förses det med en hel del uppgifter av den inloggande datorn (vid domäninloggning är det alltid en domänkontrollant som förser användaren med ett nyckelkort). Vid domäninloggning förses nyckelkortet med dessa uppgifter: q Användarkontots unika märkningsnummer, SID q Globala grupper som kontot är medlem av (gruppernas SID) q Lokala grupper som kontot är medlem av (gruppernas SID) q Specialgrupper som kontot är medlem av (gruppernas SID) q Uppgift om de användarrättigheter kontot tilldelats (direkt eller genom gruppmedlemskap) q Vilket konto som kommer att anges som ägarinna till nya mappar/filer på NTFS som kontot upprättar (oftast kontot självt) q med mera Nyckelkortet bär sedan användaren med sig under hela den tid hon är inloggad. Närhelst hon försöker nå en resurs på en Windows NT-dator (även den hon sitter vid) visas nyckelkortet fram för att jämföras med behörighetslistan för resursen. Märk att uppgift om gruppmedlemskap gäller för nyckelkortet under hela den tid hon är inloggad. Skulle något medlemskap ändras kommer detta inte att märkas förrän hon loggar ut och nästa gång loggar in igen för att få ett nytt nyckelkort. Detta kan ställa till med en del förtret när en användare ringer en administratör med ett behörighetsproblem. Administratören löser problemet genom att göra användarens konto till medlem i en ny grupp, men ingenting händer förrän användaren loggar ut och sedan in igen. Administratören kan då använda Serverhanteraren/ 170

5 Användargrupper i Windows NT-domäner /Server Manager för att logga ut användaren från (avsluta hennes session med) den aktuella servern (se kapitel 13). Bland den övriga informationen på nyckelkortet finner vi några intressanta uppgifter. Vi ser bland andra uppgift om giltighetstid och kvota (DynamicCharged, DynamicAvailable). De används inte i Windows NT 4.0 och jag skulle gissa att det hela blir annorlunda i Windows NT 5.0 (vi får se). Användargrupper i Windows NT-domäner Användargrupper finns endast på Windows NT-datorer. Användargrupper är enkla att förstå eftersom de har stora likheter med grupper i en organisation: de är helt enkelt ett sätt att gruppera användarkonton. Det finns tre olika typer av grupper i en Windows NT-domän: lokala grupper, globala grupper och specialgrupper. Globala grupper används för att bilda grupper av användarkonton. Lokala och specialgrupper används (även globala grupper) för att tilldelas behörigheter till olika resurser (delade skrivare, delade mappar). Microsoft bjuder på ett antal grupper Globala grupper I en nyinstallerad Windows NT-domän finns det tre globala grupper: q Domänadministratörer//Domain Admins q Domänanvändare//Domain Users q Domängäster//Domain Guests Lokala grupper En nyinstallerad Windows NT-dator innehåller alltid ett antal av Microsoft tillhandahållna lokala grupper, viktigast bland dem är: q Administratörer//Administrators q Användare//Users q Gäster//Guests 171

6 5 Användarkonton, grupper, användarrättigheter och behörigheter: en översikt Specialgrupper Det finns en handfull specialgrupper, viktigast bland dem är: q Alla//Everyone q Skapare ägare//creator Owner Verktyg för att hantera användargrupper i Windows NT I en Windows NT-domän är det Kontohanteraren för domäner/ /User Manager for Domains som användas för att upprätta, ändra och ta bort användargrupper. Skillnad mellan lokala grupper globala grupper och specialgrupper Det finns både likheter och skillnader mellan lokala grupper, globala grupper och specialgrupper. Tabellen nedan sammanfattar några av de viktigaste skillnaderna. Egenskap Lokal Grupptyp Global Special Administratörer kan styra C C D medlemskap i gruppen Samma grupp kan användas på D C C alla Windows NT-datorer i en Windows NT-domän Samma grupp kan användas D C C i en sammankopplad Windows NT-domän Kan användas på Windows 95/98 D C D Administratörer kan C C D upprätta nya grupper Användarrättigheter//User Rights i Windows NT Användarrättigheter//User Rights är en samling privilegier som styr olika områden av Windows NT-hantering. Med användar- 172

7 Behörighet i allmänhet rättigheter kan en administratör styra: q Vem som får ändra datum och tid på en Windows NT-dator q Vem som får använda datorn för att logga in (använda själva datorn, dess tangentbord, o.s.v.) q Vem som kan nå datorn via nätverket q Vem som tillåts säkerhetskopiera mappar och filer på datorn q Vem som får återställa mappar/filer från en säkerhetskopia Det finns fler användarrättigheter än dessa, du kan läsa mer om dem i kapitel 24. När man tilldelar användarrättigheter//user Rights gör man det till användargrupper samma användargrupper som nämnts tidigare. Verktyg för att hantera användarrättigheter//user Rights i Windows NT Du använder Kontohanteraren//User Manager (på Windows NT Workstation) eller Kontohanteraren för domäner//user Manager for Domains (på domänkontrollanter i en Windows NT-domän) för att dela ut och dra in användarrättigheter. Menyvalet heter Principer.Användarrättigheter//Policies.User Rights. Behörighet i allmänhet Behörigheter anger på vilket sätt som en användare får tillgång till mappar, filer och Registret//Registry (lokalt på en dator) samt till utdelade resurser i form av mappar, skrivare (skrivarbehörigheter intar en mellanställning), named pipes och även Registret//Registry över nätverket. Åtkomst innebär i detta fall möjlighet att läsa innehållet i en fil, lägga till nya filer till en befintlig mapp, möjlighet att upprätta undermappar i en befintlig mapp; läsa olika delar av Registret//Registry, göra nya undernycklar i Registret//Registry; ta bort utskriftsuppdrag från en skrivare, m.m. Vi ser behörigheter på fyra olika ställen i Windows NT Behörigheter och säkerhet genomsyrar Windows NT, men blir tydligast inom fyra områden: 173

8 5 Användarkonton, grupper, användarrättigheter och behörigheter: en översikt q Lokal behörighet//local security för mappar och filer q Delningsbehörighet//share permissions för utdelade mappar (och därmed filer i dem) q Behörigheter till skrivare (skrivarköer) och utskrifter q Behörighet till olika delar av Registret//Registry Det är administratörens uppgift att åsätta behörigheter för mappar, filer och Registret//Registry (lokalt) och för utdelade resurser (mapp eller skrivare). Behörigheter styrs med behörighetslistor (Access Control Lists, ACL) genom att en behörighetslista omfattar behörighetsposter (Access Control Entry, ACE). Varje behörighetspost anger ett konto/en grupp och vilken behörighet som tilldelats kontot/gruppen (eller om behörighet nekats kontot/gruppen med den särskilda behörigheten Ingen behörighet//no Access). Behörigheter finns på flera ställen Säkerhet fanns med på ritbordet från början när Windows NT skapades det är inget som Microsoft lagt till i efterhand utan en del av grunden och kärnan. Utöver de fyra områdena ovan styrs det mesta i Windows NT av behörigheter, utan att vi är medvetna om det. Dessa områden omfattar, bl.a: q Objekt för att synkronisera programdelar (semaforer och event) q Programdelarna själva: processer och trådar i processer q Minnesområden Gemensamt för dessa är att vi inte ser dem lika tydligt som de fyra ovan och att de mycket mer är en angelägenhet för dem som skriver program för Windows NT än för dem som administrerar det. Grundbehörigheter Grundbehörigheterna kan sägas vara dessa: q Ingen behörighet//no Access q Läsa//Read q Exekvera [Köra]//Execute N R X 174

9 Behörighet i allmänhet q Skriva//Write q Ta bort//delete q File Delete Child F (En liten varning: File Delete Child har ingen vedertagen förkortning, jag har hittat på F själv.) q Ändra behörighet//change Permissions q Bli ägare//take Ownership Grundbehörighet Förkortning Innebörd Ingen behörighet/- N Ingen som helst åtkomst till /No Access objektet Läsa//Read R Objektets innehåll kan läsas och därmed kopieras Exekvera [Köra]/- X Objektet kan köras (i vid /Execute mening) Skriva//Write W Innehållet kan ändras Ta bort//delete D Objektet kan tas bort File Delete Child F Filer i en mapp kan tas bort under vissa villkor denna behörighet är mycket speciell enär den inte kan hanteras av administratörer. Ändra behörighet/- P Behörighetslistan kan ändras, /Change Permissions d.v.s. man kan ta bort åsatta behörigheter och lägga till nya Bli ägare/- O Objektets ägarinna kan ändras /Take Ownership (genom att någon tar över ägandet) Behörigheter sparas i behörighetslistor//access control lists, ACL När man åsätter behörigheter sparas inställningarna i behörighetslistor//access control lists, ACL. För resurser utdelade till nätverksanvändare finns behörighetslistan i Registret//Registry i nyckeln: W D P O 175

10 5 Användarkonton, grupper, användarrättigheter och behörigheter: en översikt HKey_Local_Machine\ System\ CurrentControlSet\ Services\ LanmanServer\ Shares\ Security\ På NTFS-volymer lagras behörighetslistan för mappar och filer tillsammans med mappen/filen (behörighetslistan för lokal behörighet är ett attribut bland andra). (Detta kommer kanske att ändras till Windows NT 5.0.) Användarens nyckelkort används för att jämföra med behörighetsposter Windows NT avgör om en användare (en användares konto) har nödig behörighet till en resurs med hjälp av användarens nyckelkort. Nyckelkortet innehåller alla uppgifter om kontots gruppmedlemskap (globala, lokala och specialgrupper) så det behövs ingen ytterligare kontakt med kontodatabasen. Hanteringen av nyckelkort i Windows NT är mycket god, eftersom den gör att kontakt med kontodatabaser endast behöver ske när nyckelkortet upprättas. Därefter används nyckelkortet vid alla åtkomstförsök till resurser i egen domän och domäner kopplade till den egna domänen. Behörigheter kan ses som luckor som öppnas eller lämnas stängda En jämförelse som fungerar någorlunda [min åsikt] är att se behörigheter som luckor som antingen öppnas eller lämnas stängda. Vilka luckor som öppnats eller lämnats stängda avgör sedan vilken sammanlagd behörighet som givits användaren. 176

11 Behörighet i allmänhet Behörigheter sedda som luckor alla luckor öppna. Bilden är tänkt att föreställa behörigheter i allmänhet därför har jag tagit med både en utdelad resurs, mappar och filer i bilden. När en eller flera luckor är fråndragna/öppna innebär det att en viss given behörighet medges. Likaså gäller att en stängd lucka nekar den angivna behörigheten. Behörigheter sedda som skjutluckor alla luckor stängda. Behörigheter tilldelas/åsätts grupper I Windows NT kan man använda alla tre olika grupptyper för att tilldela dem behörigheter. I Microsofts grupphanteringsmodell används endast lokala grupper (samt specialgrupperna Skapare Ägare//Creator Owner och System//System) när man åsätter behörighet (lokal och delningsbehörighet). 177

12 5 Användarkonton, grupper, användarrättigheter och behörigheter: en översikt Behörigheter utdelade till flera grupper läggs samman När man delar resurser och åsätter dessa behörighet är det vanligt att det inte räcker att åsätta en enda behörighet eftersom olika grupper av användare kan ha olika behov av åtkomst till en resurs. Ett enkelt exempel är nätverksadministratörerna (alltså de som administrerar vårt nätverk). Denna grupp ger man vanligtvis fullständiga privilegier vad gäller resurser på datorer i nätverket (det är oftast de själva som åsätter behörighet så det är kanske inte så konstigt att gruppen åtnjuter ett mycket stort förtroende). Det stora kollektivet i vårt nätverk användarna behöver aldrig lika omfattande privilegier som administratörerna. Antag då att vi åsätter behörighet till en resurs och tilldelar grupperna administratörer och användare olika behörighet: Administratörer/- P, O Nätverksadministratörerna /Administrators behöver endast kunna ändra behörighetslistor och bli ägarinna av resursen. Användare//Users R, X, W, D Användare behöver kunna läsa, köra, ändra och ta bort I den rekommenderade grupphanteringsmodellen använder vi globala grupper för att tilldela behörighet (byt ut Administratörer mot Domänadministratörer och Användare mot Domänanvändare ovan). I Microsofts grupphanteringsmodell är alla användarkonton medlemmar av globala grupper vilka i sin tur är medlemmar av lokala grupper på detta sätt får en användare tillgång till resurser i nätverket. Tillämpar vi Microsofts grupphanteringsmodell på exemplet ser vi att närhelst en vanlig användare försöker komma åt resursen kommer hon att medges behörigheterna R, X, W och D, d.v.s. hon kan läsa innehåll (R), köra program (X), ändra innehåll (W) och ta bort objektet (D). Hennes användarkonto är medlem av den globala gruppen Domänanvändare//Domain Users vilken är medlem av den lokala gruppen Användare//Users på alla Windows NT-datorer (i en Windows NT-domän). I detta fall behöver vi alltså inte bry oss om att det finns behörigheter tilldelade två olika användargrupper eftersom användarens konto endast är (indirekt) medlem i en av grupperna. Låt oss då betrakta vad som händer när en av nätverksadmini stratörerna försöker komma åt samma resurs. En administratörs 178

13 Behörighet i allmänhet konto är medlem av den globala gruppen Domänadministratörer/ /Domain Admins, kontot är dessutom medlem av den globala gruppen Domänanvändare//Domain Users. Den globala gruppen Domänadministratörer//Domain Admins i en Windows NT-domän är alltid medlem av den lokala gruppen Administratörer//Administrators (på alla Windows NT-datorer i domänen). För administratören uppstår alltså fallet att kontot är med i flera grupper vilka har olika behörighet till resursen. Den sammanlagda behörigheten får vi genom att helt enkelt lägga ihop de olika behörigheterna: Administratörer//Administrators Användare//Users Konto som är med i både Administratörer/- /Administrators och Användare//Users P, O R, X, W, D R, X, W, D, P, O Som synes blir den sammanlagda behörigheten summan av de behörigheter som tilldelats alla grupper som kontot är (indirekt) medlem av. Behörigheten Ingen behörighet//no Access fungerar annorlunda Behörigheten Ingen behörighet//no Access fungerar inte som de andra behörigheterna den har större tyngd än alla de andra tillsammans. Om användaren är med i en användargrupp som tilldelats behörigheten Ingen behörighet//no Access kommer ingen åtkomst att medges, oavsett vilka andra behörigheter som tilldelats användaren. 179

14 5 Användarkonton, grupper, användarrättigheter och behörigheter: en översikt Behörigheten Ingen behörighet//no Access innebär att ingen som helst åtkomst medges se den som en stor lucka som stänger hela resursen för all åtkomst. Låt oss fortsätta med exemplet ovan och tilldela en av oss upprättad lokal grupp behörigheten Ingen behörighet//no Access till samma resurs. Administratörer/- P, O /Administrators Användare//Users R, X, W, D Administratörerna behöver endast kunna ändra behörighetslistor och bli ägarinna av resursen. Användare behöver kunna läsa, köra, ändra och ta bort Praktikanter Ingen behörighet/- Praktikanter skall inte ha /No Access någon insyn i denna resurs. Vi tänker oss vidare att vi upprätter en global grupp med namnet DomPraktikanter i vilken vi gör alla praktikanter till medlemmar. Dessutom gör vi gruppen DomPraktikanter till medlem av den lokala gruppen Praktikanter. Kom ihåg att alla konton i en Windows NT-domän automatiskt görs till medlemmar av Domänanvändare//Domain Users. När nu en praktikant (kontot är medlem av DomPraktikanter) försöker komma åt resursen ovan skulle följande kunna tänkas ske: q Windows NT kan avgöra att kontot inte är medlem av Administratörer//Administrators den behörighetsposten spelar alltså inte in 180

15 Behörighet i allmänhet q Kontot är faktiskt medlem av Användare//Users så behörighetsposten R, X, W, D spelar in q Kontot är medlem av Praktikanter så posten Ingen behörighet//no Access spelar in Slutresultatet blir att kontot nekas åtkomst eftersom Ingen behörighet//no Access har mycket större tyngd än de övriga tillsammans. Hur Windows NT faktiskt behandlar Ingen behörighet//no Access För att göra hanteringen av behörighetslistor snabbare tillgriper Windows NT ett litet knep närhelst behörigheten Ingen behörighet//no Access åsatts en resurs. Knepet innebär att posten som innehåller Ingen behörighet//no Access alltid läggs först i behörighetslistan. På så sätt kan Windows NT avbryta genomsökningen av behörighetslistan så fort den stöter på en post med Ingen behörighet//no Access för en grupp som det aktuella kontot är medlem av. Ingen behörighet//no Access stänger ute endast de grupper som tilldelats denna behörighet Behörigheten Ingen behörighet//no Access måste uttryckligen tilldelas en grupp för att stänga ute medlemmar i denna grupp det räcker inte att någon grupp tilldelats denna behörighet (om inte denna grupp är specialgruppen Alla//Everyone). På motsvarande sätt gäller att man inte behöver undra över om behörigheten Ingen behörighet//no Access spiller över till andra grupper det gör den inte! Den spelar endast roll för medlemmar i den grupp som tilldelats denna behörighet. Icke angiven behörighet medför ingen åtkomst Utan behörighetslista finns det ingen åtkomst till resursen. Man måste alltså alltid uttryckligen åsätta behörigheter för att medge åtkomst. Det är stor skillnad mellan att inte ange behörighet och behörigheten Ingen behörighet//no Access Behörigheten Ingen behörighet//no Access finns för att uttryckligen neka åtkomst till en resurs. Det är den stora skillnaden 181

16 5 Användarkonton, grupper, användarrättigheter och behörigheter: en översikt mellan att inte ange behörighet och behörigheten Ingen behörighet//no Access. Att inte ange behörighet för en viss grupp är neutralt om ett användarkonto är med i andra grupper med åsatt behörighet medges åtkomst. Skulle samma grupp tilldelats behörigheten Ingen åtkomst//no Access kommer åtkomst alltid att nekas. Vi tänker oss samma exempel som ovan med resursen som gruppen Praktikanter inte skulle tillåtas komma åt. Vi upprättar ytterligare en grupp, Elever. I det första fallet anger vi ingen behörighet för gruppen Elever och i det andra fallet åsätter vi behörigheten Ingen behörighet//no Access gruppen. Gruppen Elever åsätts ingen uttrycklig behörighet till resursen Vi åsätter följande behörighet till resursen: Administratörer//Administrators Användare//Users Praktikanter Elever (ingen angiven behörighet de finns inte med i behörighetslistan) P, O R, X, W, D Ingen behörighet/- /No Access Ett användarkonto som endast är med i gruppen Elever får följande sammanlagda behörighet: Elever ingen angiven behörighet Konto som endast är med i Elever Ingen angiven behörighet innebär ingen åtkomst (när kontot inte med i andra grupper som tilldelats behörighet) Som synes får detta konto ingen uttrycklig behörighet och därmed nekas kontot/användaren åtkomst till resursen. Ett användarkonto som är med i gruppen Användare//Users och gruppen Elever får följande sammanlagda behörighet: 182

17 Lokal behörighet/lokal säkerhet, NTFS-behörighet Användare//Users Elever Konto som är med i både Användare/- /Users och Elever R, X, W, D R, X, W, D Det är alltså neutralt att inte ange någon behörighet det hindrar inte ett användarkonto från åtkomst om det finns andra behörigheter och det medför ingen behörighet själv. Gruppen Elever åsätts behörigheten Ingen behörighet//no Access Skulle vi bestämma oss för att gruppen Elever skall stängas ute från resursen åsätter vi följande behörigheter: Administratörer//Administrators Användare//Users Praktikanter Elever P, O R, X, W, D Ingen behörighet/- /No Access Ingen behörighet/- /No Access Ett användarkonto som endast är med i gruppen Elever får följande sammanlagda behörighet: Elever Ingen behörighet/- /No Access Konto som är med i Elever Ingen behörighet/- /No Access Eftersom vi åsatt gruppen Elever behörigheten Ingen behörig het//no Access nekas åtkomst. Ett användarkonto som är med i båda grupperna Användare/ /Users och Elever får följande sammanlagda behörighet: 183

18 5 Användarkonton, grupper, användarrättigheter och behörigheter: en översikt Användare//Users Elever Konto som är med i både Användare/- /Users och Elever R, X, W, D Ingen behörighet/- /No Access Ingen behörighet/- /No Access Behörigheten Ingen behörighet//no Access har större tyngd än Ändra//Change så den sammanlagda behörigheten blir Ingen behörighet//no Access, d.v.s. åtkomst nekas. Lokal behörighet/lokal säkerhet, NTFS-behörighet Lokal behörighet (ofta kallad lokal säkerhet) är knutet till filsystemet NTFS. Det är endast mappar och filer som kan åsättas lokal behörighet vilket skiljer lokal behörighet från delningsbehörighet. Lokal behörighet är mycket lik delningsbehörighet därför att samma grundbehörigheter används för både lokal behörighet och delningsbehörighet. Skillnaden är att lokal behörighet använder två grundbehörigheter som inte finns i delningsbehörighet. q Ingen behörighet//no Access q Läsa//Read q Exekvera [Köra]//Execute q Skriva//Write q Ta bort//delete q File Delete Child q Ändra behörighet//change Permissions q Bli ägare//take Ownership Märk att behörigheterna Bli ägare//take Ownership (O) och File Delete Child (F) verkligen finns när vi talar om lokal behörighet. I delningsbehörighet använder vi dem som hjälpbehörigheter för att lättare förstå samverkan mellan delningsbehörighet och lokal behörighet för utdelade mappar på NTFS-volymer. N R X W D F P O 184

19 Lokal behörighet/lokal säkerhet, NTFS-behörighet Lokal behörighet ärvs Lokal behörighet som åsätts en mapp ärvs av nya undermappar till mappen. Samma gäller med nya filer i mappen. När man anger lokal behörighet för en mapp kan man ange olika uppsättning behörighet för mappen (och dess nya undermappar) samt nya filer i mappen (och i dess undermappar). Mappar och filer på NTFS-volymer har alltid ägarinna Vad gäller Bli ägare//take Ownership behövs den eftersom alla filer och mappar i NTFS har en ägarinna. Ägandeskapet kan aldrig ges bort, men man kan ge andra behörigheten att göra sig själva till ägarinna av filer och mappar med hjälp av behörigheten Bli ägare//take Ownership. Orsaken till att ägandeskapet aldrig kan ges bort är att man inte skall kunna ta över ägandeskapet för ett objekt, göra något ofog och sedan ge tillbaka objektet för att dölja sina spår. Mappar och filer kan ha olika uppsättning lokal behörighet Skulle man önska kan man enkelt åsätta olika lokal behörighet för en mapp och de filer som finns i mappen och även olika för varje enskild fil. Genom att använda denna egenskap i lokal behörighet kan man upprätta mappar med speciella och trevliga egenskaper mer om det nedan. Lokal behörighet för mappar (och nya filer i mapparna) Det finns sex sammansatta (av Microsoft) lokala behörigheter för mappar på en NTFS-volym: q Fullständig behörighet//full Control q Ändra//Change q Lägga till och Läsa//Add & Read q Lägga till//add q Läsa//Read q Lista//List q Ingen behörighet//no Access Flera av de sammansatta behörigheterna har samma uppsättning för mappar och som förvald/ärvd behörighet för nya filer i 185

20 5 Användarkonton, grupper, användarrättigheter och behörigheter: en översikt mappen men inte alla, vilket syns i tabellen nedan: Lokal behörighet Fullständig behörighet//full Control Grundbehörighet för R, X, W, D, F, P, O (samtliga lokala mappen grundbehörigheter) Grundbehörighet för R, X, W, D, P, O (samtliga lokala nya filer i mappen grundbehörigheter utom File Delete Child) Anmärkning Lista innehåll i mappen, lägga till och ta bort filer i mappen, ändra namn på filer. Läsa, ändra, ta bort vanliga filer. Köra, ändra och ta bort programfiler. Dessutom möjlighet att ändra behörighetslistor (ACL), d.v.s. vem som har behörighet till den utdelade resursen. Lokal behörighet Ändra//Change Grundbehörighet för R, X, W, D mappen Grundbehörighet för R, X, W, D nya filer i mappen Anmärkning Köra, ändra och ta bort programfiler. Lista innehåll i mappen, lägga till och ta bort filer i mappen, ändra namn på filer. Läsa, ändra, ta bort vanliga filer. Lokal behörighet Lägga till och Läsa//Add & Read Grundbehörighet för R, W, X mappen Grundbehörighet för R, X nya filer i mappen Anmärkning Lista innehåll i mappen, lägga till filer i mappen, läsa innehåll i nya filer i mappen, köra nya programfiler i mappen Lokal behörighet Lägga till//add Grundbehörighet för W, X mappen Grundbehörighet för Icke angiven//not specified nya filer i mappen Anmärkning Lägga till filer till mappen, ingen förvald behörighet för nya filer i mappen Lokal behörighet Läsa//Read Grundbehörighet för R, X 186

21 Lokal behörighet/lokal säkerhet, NTFS-behörighet mappen Grundbehörighet för nya filer i mappen Anmärkning nya filer i mappen Lokal behörighet Grundbehörighet för mappen Grundbehörighet för nya filer i mappen Anmärkning Lokal behörighet Grundbehörighet för mappen Grundbehörighet för nya filer i mappen Anmärkning R, X Lista innehåll i mappen och läsa innehåll i Lista//List R, X Icke angiven//not specified Lista innehåll i mappen Ingen behörighet//no Access N N Ingen åtkomst till mappen eller filer i den Var ser man lokala behörigheter Lokala behörigheter kan åsättas mappar och filer närhelst man önskar det finns ingen koppling till resursdelning. Befintliga lokala behörigheter undersöker eller ändrar man genom att markera mappen eller filen, ta fram snabbmenyn, välja Egenskaper//Properties (eller Dela ut//sharing, om det är en mapp), öppna fliken Säkerhet//Security, och sedan trycka på Behörighet//Permissions. 187

22 5 Användarkonton, grupper, användarrättigheter och behörigheter: en översikt Lokal behörighet för mappen d:\arbete\budget (och nya filer i mappen). Notera att det står Behörigheter för katalog [mapp]//directory [Folder] Permissions i dialogrutan. Du ser också att en mapps ägarinna syns i dialogrutan. Lokal behörighet kan studeras både från Den här datorn//my Computer och/eller Windows NT-utforskaren//Windows NT Explorer. Studera bilden så ser du att det efter namnet på den sammansatta lokala behörighet finns två parenteser. Dessa finns alltid med när det gäller lokal behörighet. Den första parentesen innehåller grundbehörigheterna för mappen, den andra parentesen visar grundbehörigheter för nya filer i mappen. Specialgruppen Skapare ägare//creator Owner är tillgänglig för mappar, inte för filer När du tilldelar lokal behörighet har du tillgång till domänens samtliga globala grupper, de egna lokala grupperna (de kontrollantlokala grupperna om datorn råkar var en domänkontrollant) och flera specialgrupper, bland de senare Skapare ägare//creator Owner. Specialgruppen Skapare ägare//creator Owner är tänkt att användas i behörighetsposter på mappnivå, men avsedda för filer 188

23 Delningsbehörighet man som upprättas i mappen. Posten för Skapare ägare//creator kommer att återfinnas i behörighetslistan för filen, med namnet Skapare ägare//creator Owner utbytt mot kontonamnet som användes för att upprätta filen. Skapare ägare//creator Owner fungerar alltså som en platshållare för ett framtida konto (det som konto som sedan används för att upprätta en fil). När du åsätter lokal behörighet för filer ser du inte gruppnam net Skapare ägare//creator Owner bland de grupper som kan användas i en behörighetspost för filen Skapare ägare//creator Owner används endast på mappnivå i NTFS. Vad gäller filer kan vi ju inte upprätta nya filer inuti befintliga filer. Behörighetsposter för Skapare ägare//creator Owner kopieras till nya mappar När du upprättar undermappar till en mapp vars behörighetslista innehåller en behörighetspost för Skapare ägare//creator Owner kommer denna post att kopieras (utan ändring) till behörighetslistan för den nya mappen. Posten kommer inte heller påverka behörighetsposten för ägarkontot. Ändra befintlig lokal behörighet för mappar och filer Befintlig lokal behörighet kan när som helst ändras. Om du använder dialogrutan för att ändra behörighet kommer du att märka att den endast kan byta ut befintlig uppsättning behörigheter du kan inte lägga till en ny behörighetspost och få Windows NT att lägga till den till behörighetslistor för befintliga filer och undermappar. Windows NT kommer att alltid att ta hela den nya behörighetslistan och genomföra den i hela mappträdet. Detta kan låta skumt för den som kan NetWare. I NetWare är det enkelt att ändra behörighetslistor genom att lägga till nya behörighetsposter eller ta bort befintliga det är en okänd konst för Den här datorn//my Computer och Windows NT-utforskaren//Windows NT Explorer. Det går dock att ändra i en befintlig behörighetslista om du använder något av kommandoradsverktygen CACLs.Exe (följer med i Windows NT) eller XCACLs.Exe (från Resource Kit). Lokal behörighet när filer flyttas eller kopieras Den lokala behörighetslistan sparas tillsammans med filen den är ett attribut bland andra i NTFS. Därmed finns med 189

24 5 Användarkonton, grupper, användarrättigheter och behörigheter: en översikt möjlighet att låta behörighetslistan följa med när en fil kopieras eller flyttas från en mapp till en annan. Så här har Microsoft valt att göra: Kopiering/flytt Kopiering från en mapp till en annan (oavsett om det är inom samma volym eller inte) Flytt från en mapp till en annan inom samma volym Flytt från en mapp till en annan mapp på en annan volym Vad händer med behörighetslistan Behörigheten fås från inställningar för den nya modermappen Behörigheten följer med filen utan att ändras Behörigheten fås från inställningar för den nya modermappen Olyckligtvis nog har alltså Microsoft valt att låta flytt av filer uppföra sig olika beroende på om det är inom samma volym eller mellan olika volymer (i Microsofts dokumentation står det inget om denna skillnad så om du får denna fråga på ett MCP-prov måste du svara som Microsoft säger att det är inte som det verkligen är). Hur du skall göra för att det skall bli rätt i ditt nätverk är inte lätt att säga det beror mycket på de behov ni har. Ett kan jag säga det är viktigt att du känner till detta beteende. Delningsbehörighet Delningsbehörighet är verksam när en användare försöker komma åt en utdelad mapp, en utdelad skrivare eller annan utdelad resurs över nätverket, d.v.s. från en annan dator. För den som arbetat eller arbetar med andra MS-Net-produkter såsom 3+Share, 3+Open, Microsoft LAN Manager for OS/2, IBM LAN Server, IBM Warp Server, m.fl. är delningsbehörigheter något hemtamt. Delningsbehörighet använder samma grundbehörigheter som lokal behörighet, men inte lika många Liksom lokal behörighet är delningsbehörigheter sammansatta av grundbehörigheter. Lokal behörighet och delningsbehörighet använder grundbehörigheter från samma uppsättning, men olika många. Dessa grundbehörigheter används av delningsbehörighet: 190

25 Delningsbehörighet q Ingen behörighet//no Access q Läsa//Read q Exekvera [Köra]//Execute q Skriva//Write q Ta bort//delete q Ändra behörighet//change Permissions För att lättare förstå samverkan mellan lokal behörighet och delningsbehörighet inför jag två grundbehörigheter som hjälpbehörigheter i delningsbehörighet: Bli ägare//take Ownership (O) och File Delete Child (F). De markeras alltid med kursiv stil: q File Delete Child q Bli ägare//take Ownership Delningsbehörigheterna i Windows NT är sammansatta av grundbehörigheter Det finns fyra olika delningsbehörigheter för utdelade mappar: q Fullständig behörighet//full Control q Ändra//Change q Läsa//Read q Ingen behörighet//no Access De tre första är sammansatta av grundbehörigheterna ovan. Sammansättningen av delningsbehörigheterna kan inte ändras och vi kan inte heller använda oss av grundbehörigheterna vi är hänvisade till de fyra sammansatta delningsbehörigheterna. Delningsbehörighet Fullständig behörighet//full Control Grundbehörighet R, X, W, D, F, P, O (samtliga grundbehörigheter) Anmärkning Läsa, ändra, ta bort vanliga filer. Köra, ändra och ta bort programfiler. Lista innehåll i mappar, lägga till och ta bort filer i mappar. Dessutom möjlighet att ändra behörighetslistor (ACL), d.v.s. vem som har behörighet till den utdelade resursen. Om mappen har lokala behörigheter medger delningsbehörigheten Fullständig behörighet//full Control att de lokala behörigheterna File Delete Child (F) och Bli ägare//take N R X W D P F O 191

26 5 Användarkonton, grupper, användarrättigheter och behörigheter: en översikt Ownership (O) verkar om de är åsatta mappen (F och O) eller filen (O). Delningsbehörighet Ändra//Change Grundbehörighet R, X, W, D, F Anmärkning Läsa, ändra, ta bort vanliga filer. Köra, ändra och ta bort programfiler. Lista innehåll i mappar, lägga till och ta bort filer i mappar. Om mappen har lokala behörigheter medger Ändra//Change att File Delete Child (F) verkar om den är åsatt mappen (som lokal behörighet). Delningsbehörighet Läsa//Read Grundbehörighet R, X Anmärkning Läsa vanliga filer, köra program. Lista innehåll i undermappar. Delningsbehörighet Ingen behörighet//no Access Grundbehörighet N Anmärkning Ingen åtkomst över nätverket. Som framgår av kommentaren för Fullständig behörighet//full Control och Ändra//Change i tabellen ovan samverkar delningsbehörigheter och lokala behörigheter. Man kan aldrig se i en behörighetslista att delningsbehörigheten Ändra//Change medger verkan av den (speciella) lokala behörigheten File Delete Child (F), men det är lätt att försäkra sig om att så verkligen är fallet. Likaså finns det ingen delningsbehörighet som handlar om ägandeskap, men det är först när man åsätter en utdelad resurs delningsbehörigheten Fullständig behörighet//full Control som den lokala behörigheten Bli ägare//take Ownership (O) har någon verkan (förutsatt att mappen som delas ut finns på en NTFS-volym). Delningsbehörigheter sätts för en enda nivå i mappträdet Delningsbehörigheter anges för en enda mapp i taget skulle du vilja ha olika delningsbehörighet för en viss mapp och undermappar till den mappen låter sig detta inte göra. En lösning om du har detta behov är att använda NTFS vilket låter dig hantera lokala behörigheter för alla mappar och filer på hela NTFS-volymen. 192

27 Likheter och skillnader mellan lokal behörighet och delningsbehörighet Var ser man delningsbehörigheter Delningsbehörigheterna ser man när en resurs delas ut vill man undersöka befintliga delningsbehörigheter gör man på samma sätt som resursdelning d.v.s. markerar mappen, tar fram snabbmenyn, väljer Egenskaper//Properties (eller Dela ut//sharing), öppnar fliken Dela ut//sharing, kryssar i Delad som//shared As, bestämmer resursnamn och trycker sedan på Behörighet//Permissions för att åsätta delningsbehörighet till användargrupper. Delningsbehörigheter//Share Permissions för den delade resursen (mappen) Budget. Notera att det står Behörighet för resurs//access Through Share Permissions i dialogrutan. Vad är Ägare//Owner och Namn//Name Två intressanta saker syns i bilden här ovan: Microsoft har gjort plats för Ägare//Owner och Namn//Name. Den ena, Ägare//Owner, kan jag förstå eftersom det kan vara något som är kvarlämnat från dialogrutan för lokal behörighet. Den andra, Namn//Name, är värre: den används tydligen inte för resursnamnet och det borde inte vara ägarinnans kontonamn, kan det vara ägarinnans fullständiga namn (hämtat från kontouppgifterna)? Likheter och skillnader mellan lokal behörighet och delningsbehörig- 193

28 5 Användarkonton, grupper, användarrättigheter och behörigheter: en översikt het Likheter mellan lokal behörighet och delningsbehörighet Jag skrev ovan att delningsbehörighet och lokal behörighet är lika eftersom de använder (i stort) samma grundbehörigheter. Utöver denna likhet är bådas syfte att styra tillgång till resurser. En annan stor likhet är att de grupper som används för att åsätta delningsbehörighet och lokal behörighet är samma i båda fallen. Låt mig sammanfatta likheterna i punktform: q Båda använder samma grundbehörigheter: R, W, X, D q Båda används för att styra tillgång till resurser q Användargrupperna som tilldelas behörighet är de samma q Båda hanteras från Den här datorn//my Computer eller Windows NT-utforskaren//Windows NT Explorer Skillnader mellan lokal behörighet och delningsbehörighet Likheterna till trots finns det även stora olikheter mellan delningsbehörighet och lokal behörighet. q Lokal behörighet innehåller fler grundbehörigheter: F, O q Lokal behörighet är alltid verksam oavsett om användaren försöker nå resursen via nätverket eller genom att logga in lokalt q Lokal behörighet är inte begränsad till de förvalda, sammansatta, behörigheterna utan grundbehörigheterna kan fritt blandas q Lokal behörighet kan vara olika för undermappar i ett mappträd delningsbehörighet är en enda nivå q Lokal behörighet kan vara olika för mappar och filer i mapparna q Lokal behörighet kan vara olika för filer i samma mapp q Den lokala behörigheten Fullständig behörighet//full Control innehåller en dold behörighet File Delete Child vilken kan vara till förtret q I lokal behörighet finns det ett ägarbegrepp detta kan man 194

29 Lokal behörighet och delningsbehörighet motverkar varandra använda för att ge den som upprättar en fil eller mapp andra behörigheter än andra användare q Lokal behörighet finns endast på NTFS-volymer och hanterar endast mappar och filer inga andra typer av objekt q Lokal behörighet följer med mappar och filer när man flyttar dem (inom samma volym) q Lokal behörighet för nya mappar och filer fås genom inställning för mappen ovanför q Delningsbehörighet fungerar även för mappar på FATvolymer q Delningsbehörighet kan användas på andra resurser som inte är fil- och mappresurser (skrivarbehörigheter skiljer sig från både lokal och delningsbehörighet) Lokal behörighet och delningsbehörighet motverkar varandra När du delar ut mappar på en NTFS-volym måste du tänka på att lokal behörighet och delningsbehörighet motverkar varandra den minst tillåtande av dem båda kommer att gälla. Betrakta behörighetsfamiljerna som skjutluckor Om vi fortsätter bilden med behörigheter som skjutluckor kan vi betrakta lokal behörighet som skjutluckor i vågrät ledd och delningsbehörighet som skjutluckor i lodrät ledd. Det är endast där båda typerna av skjutluckor är fråndragna som en viss behörighet uppstår. Med andra ord om du vill ge den slutliga behörigheten att läsa innehållet i en fil (eller lista filerna i en mapp) måste du dra ifrån/öppna både den vågräta (lokal behörighet) luckan Läsa (R) och den lodräta (delningsbehörighet) luckan Läsa (R). Nu ser du också varför jag införde behörigheterna File Delete Child (F) och Bli ägare//take Ownership (O) som hjälpbehörigheter i delningsbehörigheter. Min tanke var att det blev tydligare med skjutluckorna om det var samma luckor både vågrätt (lokal behörighet) och lodrätt (delningsbehörighet). Med andra ord för att viss behörighet skall medges måste både den vågräta skjutluckan och den lodräta skjutluckan dras ut (öppnas). 195

30 5 Användarkonton, grupper, användarrättigheter och behörigheter: en översikt Med skjutluckor i två plan blir åtkomsten mer som en rektangel, hela rektangeln måste vara frilagd (både vågräta och lodräta luckor fråndragna) för att behörigheten skall medges. Lokal behörighet (främst) och delningsbehörighet i samma bild det är så här det ser ut när vi delar ut resurser på NTFS-volymer. Låt inte bilden leda dig att tro att det är någon skillnad mellan lokala behörigheter och delningsbehörigheter så att den ena kommer före den andra eller är viktigare bilden försöker bara visa att båda spelar roll när man åsätter behörighet till utdelade resurser på NTFS-volymer. Det är viktigt att förstå hur lokala behörigheter och delningsbehörigheter samverkar När du delar ut mappar på en NTFS-volym för åtkomst över nätverket måste du alltid tänka på att lokala behörigheter och delningsbehörigheter samverkar på sådant sätt att den sammanvägda behörigheten blir den av lokal behörighet och delningsbehörighet som är minst tillåtande. Det spelar ingen roll om det är de lokala behörigheterna eller delningsbehörigheterna som medger minst åtkomst den av sammanlagd lokal behörighet och sammanlagd delningsbehörighet som är minst omfattande kommer att bli den sammanvägda, slutliga, behörigheten, den som användaren uppfattar. I detta fall är det ingen skillnad mellan lokal behörighet och delningsbehörighet. 196

31 Lokal behörighet och delningsbehörighet motverkar varandra Exempel samma lokala behörighet och delningsbehörighet Behörigheten Fullständig behörighet//full Control både lokalt och utdelat Resultatet av att tilldela behörigheten Fullständig behörighet//full Control både lokalt och som delningsbehörighet. Observera att File Delete Child inte finns på filnivå. Då vi tilldelar den lokala behörigheten Fullständig behörighet/ /Full Control både till en mapp och nya filer i mappen på en NTFS-volym samt delningsbehörigheten Fullständig behörighet/ /Full Control till mappen vid utdelning via nätverket blir den resulterande behörigheten Fullständig behörighet//full Control. Detta syns i bilden ovan: alla luckor är öppna/fråndragna. Eftersom de lokala behörigheterna File Delete Child (F) och Bli ägare//take Ownership (O) inte har någon motsvarighet bland delningsbehörigheter inför vi dem som hjälpbehörigheter bland delningsbehörigheterna. De är markerade genom att deras förkortning är kursiverad, F och O, när de används som delningsbehörigheter. Som jag redan sagt behörigheten Fullständig behörighet//full Control skall endast tilldelas administratörer. 197

32 5 Användarkonton, grupper, användarrättigheter och behörigheter: en översikt Behörigheten Ändra//Change både lokalt och utdelat Behörigheten Ändra tilldelad både lokalt och utdelat ger en lucka med den sammanvägda behörigheten RXWD. Här har vi åsatt den lokala behörigheten Ändra//Change för både mappen och nya filer i mappen. Dessutom är mappen utdelad med delningsbehörigheten Ändra//Change. Den resulterande behörigheten blir naturligtvis Ändra//Change. Märk att de inbyggda, sammansatta, behörigheterna Ändra/ /Change är litet olika för lokal behörighet och delningsbehörighet. I det senare fallet, delningsbehörighet, är även skjutluckan File Delete Child öppnad. Minns att File Delete Child inte är någon egentlig delningsbehörighet, den innebär endast att om File Delete Child är angiven som lokal behörighet räcker det att ange delningsbehörigheten Ändra//Change för att File Delete Child som lokal behörighet skall kunna verka. 198

33 Lokal behörighet och delningsbehörighet motverkar varandra Behörigheten Läsa//Read både lokalt och utdelat När behörigheten Läsa//Read åsätts en resurs både lokalt och utdelat blir resultatet en fyrkant i vilken den sammanvägda behörigheten blir Läsa//Read (RX). I bilden ovan har vi åsatt en mapp (och nya filer i mappen) på en NTFS-volym den lokala behörigheten Läsa//Read. Därefter har vi delat ut mappen för åtkomst via nätverket och åsatt delningsbehörigheten Läsa//Read. Eftersom båda uppsättningarna behörigheter är samma blir den sammanvägda behörigheten Läsa//Read. Olika lokal behörighet och delningsbehörighet När man tilldelar olika lokal behörighet och delningsbehörighet blir den sammanvägda behörigheten alltid den minst tillåtande av de två. Detta öppnar möjligheten att finlira med behörigheterna. Eftersom man fritt kan välja bland lokala behörigheter kan man tänka sig att göra mappar med olika egenskaper. Senare i detta kapitel (och mer ingående i kapitel 27) kommer du få stifta bekantskap med tre olika sätt att systematisera hanteringen av lokal behörighet och delningsbehörighet. Du kommer att märka att det kan löna sig på fler än ett sätt att tänka igenom er hantering av behörigheter. Innan vi börjar tala om olika metoder att hantera lokala behörigheter och delningsbehörigheter ska vi titta på några exempel. Behörigheten Läsa//Read lokalt och 199

34 5 Användarkonton, grupper, användarrättigheter och behörigheter: en översikt Ändra//Change utdelat Behörigheten Läsa//Read lokalt och Ändra//Change utdelat ger en sammanvägd behörighet av Läsa//Read den minst tillåtande av de två. Den lokala behörigheten Läsa//Read med delningsbehörigheten Ändra//Change ger en sammanvägd behörighet av: Läsa//Read: Lokal behörighet Läsa//Read Delningsbehörighet Ändra//Change Sammanvägd behörighet (den minst tillåtande) R, X R, X, W, D R, X Det spelar alltså ingen roll att delningsbehörigheten är mer tillåtande än den lokala behörigheten (eller omvänt) den sammanvägda behörigheten blir alltid den minst tillåtande. Den sammanvägda behörigheten är den minst tillåtande av lokal behörighet och delningsbehörighet där ingen av dem är viktigare än den andra. Behörigheten Läsa//Read lokalt och Fullständig behörig- 200

35 Lokal behörighet och delningsbehörighet motverkar varandra het//full Control utdelat Behörigheten Läsa//Read lokalt tillsammans med delningsbehörigheten Fullständig behörighet//full Control ger även den en sammanvägd behörighet som är Läsa//Read (RX). Den lokala behörigheten Läsa//Read tillsammans med delningsbehörigheten Fullständig behörighet//full Control ger en sammanvägd behörighet av: Läsa//Read. Lokal behörighet Läsa//Read Delningsbehörighet Fullständig behörighet//full Control Sammanvägd behörighet (den minst tillåtande) R, X R, X, W, D, F, P, O R, X Det spelar alltså ingen roll att delningsbehörigheten är mer tillåtande än den lokala behörigheten den sammanvägda behörigheten blir alltid den minst tillåtande. (Det förtjänar att upprepas.) Behörigheten Fullständig behörighet//full Control lokalt 201

23 Användargrupper: lokala, globala och specialgrupper

23 Användargrupper: lokala, globala och specialgrupper 23 Användargrupper: lokala, globala och specialgrupper Syftet med grupper och grupphantering är att ge användare tillgång till resurser Syftet med grupper och olika sätt att hantera grupper är alltid att

Läs mer

25 Lokal behörighet//local Security (lokal säkerhet, NTFS-behörighet)

25 Lokal behörighet//local Security (lokal säkerhet, NTFS-behörighet) 25 Lokal behörighet//local Security (lokal säkerhet, NTFS-behörighet) Lokal behörighet/lokal säkerhet, NTFS-behörighet Lokal behörighet (ofta kallad lokal säkerhet) är knutet till filsystemet NTFS. Det

Läs mer

22 Användarnas hemmamappar

22 Användarnas hemmamappar 22 Användarnas hemmamappar Att användare skall ha hemmamappar på en server är för mig en självklarhet. Hemmamapp på en server ger användare alla eller några av följande fördelar: Säkerhetskopiering av

Läs mer

7 Microsofts grupphanteringsmodell i Windows NT-domäner

7 Microsofts grupphanteringsmodell i Windows NT-domäner 7 Microsofts grupphanteringsmodell i Windows NT-domäner Microsofts modell för grupphantering i Windows NT-domäner Om du redan läst en del om Windows NT Server och Windows NT-domäner kanske du hajar till

Läs mer

21 De tre viktigaste kontona: Administratör//Administrator, Gäst/ /Guest och System//System

21 De tre viktigaste kontona: Administratör//Administrator, Gäst/ /Guest och System//System 21 De tre viktigaste kontona: Administratör//Administrator, Gäst/ /Guest och System//System Förinstallerade konton De båda förinstallerade kontona Administratör//Administrator och Gäst//Guest visas i Kontohanteraren

Läs mer

Filsäkerhet i Windows NT (NTFS)

Filsäkerhet i Windows NT (NTFS) Filsäkerhet i Windows NT (NTFS) Jens Granlund 19.10.2000 Introduktion Detta dokument försöker att beskriva säkerhetsmekanismerna i Windows NTs filsystem NTFS på ett lättbegripligt sätt. Access Control

Läs mer

27 Samspel mellan lokal behörighet och delningsbehörighet för utdelade

27 Samspel mellan lokal behörighet och delningsbehörighet för utdelade 27 Samspel mellan lokal behörighet och delningsbehörighet för utdelade mappar Lokal behörighet och delningsbehörighet motverkar varandra När du delar ut mappar på en NTFS-volym för åtkomst via nätverket

Läs mer

29 Operativsystem på användarnas maskiner (klienterna)

29 Operativsystem på användarnas maskiner (klienterna) 29 Operativsystem på användarnas maskiner (klienterna) Vilket operativsystem är bäst på användarnas maskiner? Hur kan jag som administratör få klientdatorerna att bli mindre osäkra? Detta är ett par de

Läs mer

15 Granskning//Auditing

15 Granskning//Auditing 15 Granskning//Auditing Jag vill lyfta fram granskning//auditing därför att den handlar mycket om att veta vad som försiggår i nätverket i allmänhet och i en Windows NT-domän i synnerhet. Verktyget du

Läs mer

2 Arbetsgrupp eller Windows NTdomän: vilken passar bäst?

2 Arbetsgrupp eller Windows NTdomän: vilken passar bäst? 2 Arbetsgrupp eller Windows NTdomän: vilken passar bäst? Innan jag kan besvara frågan om vilket som är bäst av arbetsgrupp och Windows NT-domän (det rätta svaret är för övrigt: det beror på) behöver vi

Läs mer

12 Sammankopplade domäner// Trusts

12 Sammankopplade domäner// Trusts 12 Sammankopplade domäner// Trusts Användares tillgång till resurser i en annan Windows NT-domän än den egna, är detta kapitels huvudtema. Det finns inbyggda mekanismer i Windows NT Server för att klara

Läs mer

7 Mamut Client Manager

7 Mamut Client Manager 7 Mamut Client Manager Tilläggsprodukten Mamut Client Manager består av programmen Client Start och Client Update. Med hjälp av Mamut Client Manager kan du från ett fönster öppna, uppdatera och administrera

Läs mer

Installationsanvisningar VisiWeb. Ansvarig: Visi Closetalk AB Version: 2.3 Datum: 2009-12-14 Mottagare: Visi Web kund

Installationsanvisningar VisiWeb. Ansvarig: Visi Closetalk AB Version: 2.3 Datum: 2009-12-14 Mottagare: Visi Web kund Sida: 1(7) Installationsanvisningar VisiWeb Ansvarig: Visi Closetalk AB Version: 2.3 Datum: 2009-12-14 Mottagare: Visi Web kund Detta dokument Detta dokument beskriver hur man installerar VisiWeb på en

Läs mer

Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa.

Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa. Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa. Antal: Enskilt Material: En dator med Windows 7 (Vista, Windows 8 eller

Läs mer

2. Komma igång Skapa grupper och elever Skriv också ut sidan 13 så att eleverna har en snabbguide till programmet.

2. Komma igång Skapa grupper och elever Skriv också ut sidan 13 så att eleverna har en snabbguide till programmet. 2. Komma igång Skapa grupper och elever Börja med att läsa texten nedan om hur man börjar jobba med programmet efter installationen. Skriv gärna ut sidan och ha bredvid dig tills du känner att du behärskar

Läs mer

24 Användarrättigheter//User Rights

24 Användarrättigheter//User Rights 24 Användarrättigheter//User Rights Vad är användarrättigheter//user rights Användarrättigheter är grundläggande privilegier, såsom rättigheten att sitta ned framför och logga in på en viss Windows NT-dator

Läs mer

Del 1: Skapa konto i Exchange

Del 1: Skapa konto i Exchange Adminguide Del 1: Skapa kontot i Exchange Del 2: Aktivera kontot i Office 365 Del 3: Anpassa kontot till ITarbetsplatsen Del 4: Installera dator i ITarbetsplatsen Del 5: ITarbertsplatsen - dator till användarkonto

Läs mer

1 Översikt...2. 1.1 Vad är kontokoder?...2 1.2 Konto/Mapp uppbyggnad...2 1.3 Tillgång till Kontokoder...2. 2 Område Kontokoder...5

1 Översikt...2. 1.1 Vad är kontokoder?...2 1.2 Konto/Mapp uppbyggnad...2 1.3 Tillgång till Kontokoder...2. 2 Område Kontokoder...5 Manual för Kontokod 1 Översikt...2 1.1 Vad är kontokoder?...2 1.2 Konto/Mapp uppbyggnad...2 1.3 Tillgång till Kontokoder...2 2 Område Kontokoder...5 2.1 Mapputforskare...5 2.2 Verktygsfält...6 2.3 Hitta

Läs mer

Skapa gästkonton i Värmdö Kommun

Skapa gästkonton i Värmdö Kommun Skapa gästkonton i Värmdö Kommun Den här guiden hjälper dig att skapa gästkonton i Värmdö Kommuns nya gästkontosystem, UserApp. Systemet ersätter gamla Cisco WCS, som hittills använts för att skapa gästkonton

Läs mer

Novell Filr 1.2 skrivbordsprogram för Mac snabbstart

Novell Filr 1.2 skrivbordsprogram för Mac snabbstart Novell Filr 1.2 skrivbordsprogram för Mac snabbstart April 2015 Snabbstart Med Novell Filr får du enkelt åtkomst till alla dina filer och mappar från skrivbordet, webbläsaren eller en mobil enhet. Dessutom

Läs mer

1 Nyheter i Filr 2.0 Desktop-programmet

1 Nyheter i Filr 2.0 Desktop-programmet Viktig information för Filr 2.0 Desktop Februari 2016 Filr 2.0 Desktop-programmet innehåller funktionen Filer på begäran som ger en konsoliderad eller virtuell översikt över alla filer på Filr-servern

Läs mer

WebOrderInstallation <====================>

WebOrderInstallation <====================> WebOrderInstallation 1 För installation av en kund som klient (en yttre användare som via WebOrderHandeln registrerar order) se vidare dokumentationen RdpKlientInstallation.pdf som kan hämtas ner från

Läs mer

11 Domän- och serverlistorna// Browse Lists

11 Domän- och serverlistorna// Browse Lists 11 Domän- och serverlistorna// Browse Lists Jag hade inte tänkt mig att domän- och serverlistorna//browse Lists skulle få sitt eget kapitel det började som förklaring till vad tjänsten Computer Browser

Läs mer

Handbok. Procapita Vård och Omsorg Drifthandledning Gallring ver 9.2w20 2013-05-01

Handbok. Procapita Vård och Omsorg Drifthandledning Gallring ver 9.2w20 2013-05-01 Handbok Procapita Vård och Omsorg Drifthandledning Gallring ver 9.2w20 2013-05-01 Sida 2/10 Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Gallring...4 2.1 Kontroller inför skapande av undantag...4 2.1.1 Beskrivning

Läs mer

Vårdfaktura lathund för Vårdgivare

Vårdfaktura lathund för Vårdgivare 1 (23) Vårdfaktura lathund för Vårdgivare 2 (23) INTRODUKTION... 3 ATT KOMMA IGÅNG... 3 HJÄLP... 3 SUPPORT... 3 ATT ORIENTERA SIG I SYSTEMET... 3 SÄKER INLOGGNING MED ETJÄNSTEKORT... 4 Kortläsare... 4

Läs mer

Administration - Skapa och administrera användare. Din roll som administratör 1. Meny och huvudfunktioner 2-4. Skapa en användare...

Administration - Skapa och administrera användare. Din roll som administratör 1. Meny och huvudfunktioner 2-4. Skapa en användare... myschenker.se Administration - Skapa och administrera användare Din roll som administratör 1 Meny och huvudfunktioner 2-4 Skapa en användare.... 5-8 Lägga till/ta bort kundnummer och e-tjänster för användare..

Läs mer

ONEDRIVE ÖVERBLICK... 2. Vad är OneDrive?... 2 Molnet?... 2 Två typer av OneDrive... 2 Hitta sin OneDrive för företag... 3

ONEDRIVE ÖVERBLICK... 2. Vad är OneDrive?... 2 Molnet?... 2 Två typer av OneDrive... 2 Hitta sin OneDrive för företag... 3 OneDrive 1 Innehåll ONEDRIVE ÖVERBLICK... 2 Vad är OneDrive?... 2 Molnet?... 2 Två typer av OneDrive... 2 Hitta sin OneDrive för företag... 3 HANTERA DOKUMENT OCH FILER PÅ ONEDRIVE... 4 Skapa mapp... 4

Läs mer

version: 200702-1 Sidan 1 av 5

version: 200702-1 Sidan 1 av 5 version: 200702-1 Sidan 1 av 5 Ditt användarnamn: cykel.a@bck.nu Lösenord: pedal ALLMÄNT SajtMail är ett E-post system som går att komma åt via SajtMail Web som är en lösning där du använder din webbläsare

Läs mer

Google Apps For Education

Google Apps For Education GAFE Google Apps For Education Manual för elev; Classroom, Drive, Mail mm INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Google apps for Education... 2 Logga in med ditt gapp-konto första gången (elev)... 2 Vanligaste apparna...

Läs mer

Hogia Administration AB bedriver kontinuerlig utveckling av programmen och reserverar sig för avvikelse mellan program och handbok.

Hogia Administration AB bedriver kontinuerlig utveckling av programmen och reserverar sig för avvikelse mellan program och handbok. Innehållsförteckning Systemkrav....................................3 Val av installation..............................12 Behörigheter..................................12 InstallationsCD................................13

Läs mer

ARX på Windows Vista, Windows 7 eller Windows 2008 server

ARX på Windows Vista, Windows 7 eller Windows 2008 server ARX på Windows Vista, Windows 7 eller Windows 2008 server 1. Inledning För att den i Arx interna Jetty Web servern skall kunna skapa temporära filer måste den ha tillgång till en användarkatalog (ett användarkonto)

Läs mer

Handbok. Procapita Vård och Omsorg Drifthandledning Gallring ver 9.3 2013-11-01

Handbok. Procapita Vård och Omsorg Drifthandledning Gallring ver 9.3 2013-11-01 Handbok Procapita Vård och Omsorg Drifthandledning Gallring ver 9.3 2013-11-01 Sida 2/10 Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Gallring...4 2.1 Kontroller inför skapande av undantag...4 2.1.1 Beskrivning

Läs mer

13 Inbyggda verktyg för nätadministration

13 Inbyggda verktyg för nätadministration 13 Inbyggda verktyg för nätadministration Verktygen för administration av Windows NT Server kan användas från ett hotell på Fidji Som du märkt är jag mycket angelägen om att framhålla att (de flesta) administrationsverktygen

Läs mer

Installationsanvisning Boss delad databas

Installationsanvisning Boss delad databas Installationsanvisning Boss delad databas sid 2 (25) Innehåll 1 Inledning 3 2 Systemkrav klient 3 3 Serverinstallation 3 3.1 Systemkrav 3 3.2 SQL Server 3 3.3 Behörighet vid installation 4 3.4 Behörighetskontroll

Läs mer

Sync Master startas via Task Scedule (schemaläggaren). Programmet kan köras på servern utan att någon är inloggad på servern.

Sync Master startas via Task Scedule (schemaläggaren). Programmet kan köras på servern utan att någon är inloggad på servern. Sync Master Sync Master är ett tilläggsprogram till Easy Planning som används för att automatiskt synka Outlook kalendrar med EP. Programmet ska installeras på en server som har en Outlook klient installerad.

Läs mer

Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing

Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing Innehåll 1. Metoder att installera...1 2. Förutsättningar...2 DotNet Framework 3.5...2 MSI Installer 4.5...2 3. Hämta SQL Server 2008 R2

Läs mer

En guide till FirstClass

En guide till FirstClass En guide till FirstClass En guide till FirstClass Grundläggande funktioner Logga in i FirstClass (Windows) Starta programmet FirstClass på vanligt sätt, t.ex. genom skrivbordsgenväg eller Startmenyn/Startskärmen.

Läs mer

Konvertering från Klients databas till Norstedts Byrå

Konvertering från Klients databas till Norstedts Byrå Konvertering från Klients databas till Norstedts Byrå Det är viktigt att du följer dessa anvisningar noga. Tänk på att starta tidigt då det kan ta lång tid. Allt mellan 30 minuter till 8 timmar beroende

Läs mer

28 Inloggningsskript, profiler och systemprinciper//system Policies

28 Inloggningsskript, profiler och systemprinciper//system Policies 28 Inloggningsskript, profiler och systemprinciper//system Policies Användarna står i centrum för detta kapitel. Inloggningsskript, profiler och systemprinciper//system Policies är tre olika sätt att styra

Läs mer

Grupp Policys. Elektronikcentrum i Svängsta Utbildning AB 2012-11-05 1

Grupp Policys. Elektronikcentrum i Svängsta Utbildning AB 2012-11-05 1 Grupp Policys Elektronikcentrum i Svängsta Utbildning AB 2012-11-05 1 Sid 1233 Vad är grupp-policys? Grupp-policys är en samling regler som hjälper till med hanteringen av datorer och användare. Mer specifikt:

Läs mer

Bengans datorhörna WINDOWSTIPS

Bengans datorhörna WINDOWSTIPS WINDOWSTIPS Bengans datorhörna TIPS: Leta upp IP-adressen Ofta kan du behöva ta reda på IP-adressen på din eller någon annans dator. Syftet kan vara att kontrollera att man har en internet- eller nätverksanslutning

Läs mer

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Viktig information gällande installation Från version 12.2 av Hogia Personal krävs Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 för att installation skall

Läs mer

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide TIS-Web Startguide Den här guiden hjälper dig komma igång med de vanligaste funktionerna i TIS-Web, ladda upp data och utvärdering av färdskrivardata. För mer detaljerad information se manualerna som finns

Läs mer

Introduktion. Markera den gröna bocken. Skriv in URL:en http://www.ipoint.se. Klicka på knappen Platser.

Introduktion. Markera den gröna bocken. Skriv in URL:en http://www.ipoint.se. Klicka på knappen Platser. LATHUND Introduktion Välkommen till vår interaktiva kursportal. Detta är en lathund för dig som ska utbilda dig med hjälp av ipoint-kurser. Instruktionerna gäller när du använder Internet Explorer 8.0

Läs mer

Behörighetssystem. Ska kontrollera att ingen läser, skriver, ändrar och/eller på annat sätt använder data utan rätt att göra det

Behörighetssystem. Ska kontrollera att ingen läser, skriver, ändrar och/eller på annat sätt använder data utan rätt att göra det Behörighetssystem Ska kontrollera att ingen läser, skriver, ändrar och/eller på annat sätt använder data utan rätt att göra det Systemet måste kunna registrera vilka resurser, d v s data och databärande

Läs mer

Innehållsförteckning... 1 Manual Cellip 365 Softphone... 2 1. Logga in... 2. 2. Samtalshantering... 2 3. Hänvisning... 6 4. Kontaktlista...

Innehållsförteckning... 1 Manual Cellip 365 Softphone... 2 1. Logga in... 2. 2. Samtalshantering... 2 3. Hänvisning... 6 4. Kontaktlista... INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 1 Manual Cellip 365 Softphone... 2 1. Logga in... 2 2. Samtalshantering... 2 3. Hänvisning... 6 4. Kontaktlista... 7 5. Svarsgrupper... 9 6. Inställningar...

Läs mer

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage och IBM SmartCloud Connections Användarhandbok

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage och IBM SmartCloud Connections Användarhandbok IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage och IBM SmartCloud Connections Användarhandbok IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage och IBM SmartCloud Connections Användarhandbok

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

Novell Vibe Add-In 1.0.1

Novell Vibe Add-In 1.0.1 Novell Vibe Add-In 1.0.1 1 juli 2013 Novell Snabbintroduktion Med Novell Vibe Add-In för Microsoft Office kan du arbeta med dokument på Vibe-webbplatsen utan att lämna Microsoft Office. Du kan enkelt bläddra

Läs mer

Kom igång med Visma Byråpaket

Kom igång med Visma Byråpaket Kom igång med Visma Byråpaket Nedan följer en arbetsgång över hur du kommer igång med ditt Visma Byråpaket. När du har genomfört de instruktioner som är aktuella för dig och din byråpaketslösning, kan

Läs mer

Startanvisning för Bornets Internet

Startanvisning för Bornets Internet Startanvisning för Bornets Internet Denna guide kommer att hjälpa dig igång med Bornets Internet. Sidan 1 av 41 Innehållsförteckning Titel Sidan Kapitel 1. Introduktion... 3 Kapitel 2. TCP/IP-inställningar

Läs mer

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Installation av HogiaLön Plus version 12.1.14 samt anvisningar till IT-ansvarig eller ITtekniker Viktig information för Terminal Server installation För att programmet

Läs mer

INNEHÅLLS FÖRTECKNING

INNEHÅLLS FÖRTECKNING ANVÄNDARMANUAL INNEHÅLLS FÖRTECKNING Logga in på ditt konto... 2 Ladda upp filer... 3 Ladda ner klienten till din dator eller enhet... 4 Synk Mappen... 5 Dela filer... 6 Extern delning i webgränssnittet

Läs mer

Föreningarnas nya sidmall. Version 4, 12.4.2016

Föreningarnas nya sidmall. Version 4, 12.4.2016 Föreningarnas nya sidmall Version 4, 12.4.2016 Innehållsförteckning Föreningarnas nya sidmall... 1 Introduktion... 3 Sammanfattning... 3 Sidmallar och sidornas uppbyggnad... 4 Gamla sidmallen... 4 Nya

Läs mer

LEX INSTRUKTION LEX LDAP

LEX INSTRUKTION LEX LDAP LEX INSTRUKTION LEX LDAP Innehållsförteckning LEX INSTRUKTION LEX LDAP... 1 1 INLEDNING... 1 2 INSTALLATION... 2 3 LEXLDAPSERVICE - KLIENTEN... 3 3.1 HUVUDFÖNSTER... 3 3.2 INSTÄLLNINGAR... 4 3.2.1 Lex...

Läs mer

Manual. 2016-01-08 Version 1.0.1.4

Manual. 2016-01-08 Version 1.0.1.4 Manual 2016-01-08 Version 1.0.1.4 Innehållsförteckning Introduktion till programmet... 5 Möjligheter och begränsningar... 5 Installation... 6 Introduktion... 9 Kom igång... 10 Server & Klient... 12 Användare...

Läs mer

DELA DIN MAC MED FLERA ANVÄNDARE

DELA DIN MAC MED FLERA ANVÄNDARE Kapitel 11 DELA DIN MAC MED FLERA ANVÄNDARE Mac OS X är designat för att kunna vara ett fleranvändarsystem, vilket betyder att varje användare på en Mac har sitt eget konto. Varje användare är antingen

Läs mer

Manual Utgåva 1.2. Sidan 1

Manual Utgåva 1.2. Sidan 1 Sidan 1 SoftIT AB 2003 Sidan 1 Sidan 2 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 FÖRORD... 4 FÖRKLARINGAR... 4 INSTALLATION AV INTELLIDOC PÅ SOFTIT:S SERVRAR... 4 INSTALLATION AV INTELLIDOC PÅ EGEN

Läs mer

Snabbguide till First Class

Snabbguide till First Class Snabbguide till First Class Guide till First Class Grundläggande funktioner Logga in i First Class För att logga in i First Class dubbelklickar du på skrivbordsikonen First Class, eller väljer First Class

Läs mer

1284_omslag.qxd 2005-10-11 11:13 Sida 1 ECDL START OFFICE 2003 Allmän IT Windows XP Word 2003 Outlook 2003

1284_omslag.qxd 2005-10-11 11:13 Sida 1 ECDL START OFFICE 2003 Allmän IT Windows XP Word 2003 Outlook 2003 ECDL START OFFICE 2003 Allmän IT Windows XP Word 2003 Outlook 2003 5 Arbeta med mappar och filer I Windows finns det två sätt att arbeta med de olika enheterna i systemet. Vilket du väljer beror på personligt

Läs mer

Många företag och myndigheter sköter sina betalningar till Plusoch

Många företag och myndigheter sköter sina betalningar till Plusoch 70 80 60 ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 40 20 30 Manual 2 Installation Många företag och myndigheter sköter sina betalningar till Plusoch Bankgirot

Läs mer

Om Mappar... 2. Uppgift 1: Skapa en mapp på Skrivbordet... 2 Om enheter... 3 Uppgift 2: Byt namn på din nya Höst -mapp till Vår...

Om Mappar... 2. Uppgift 1: Skapa en mapp på Skrivbordet... 2 Om enheter... 3 Uppgift 2: Byt namn på din nya Höst -mapp till Vår... RIGMOR SANDER WINDOWS-ÖVN Sid 1 (9) Om Mappar... 2 Om mappars namn... 2 Uppgift 1: Skapa en mapp på Skrivbordet... 2 Om enheter... 3 Uppgift 2: Byt namn på din nya Höst -mapp till Vår... 3 Öva mer på att

Läs mer

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING...

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... Entré Innehåll ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... - 2 - Starta Dokumenthantering... - 3 - Lägga till dokument via frågeguide... - 4 - Frågeguiden... - 5 - Lägga till dokument manuellt... - 7 - Lägg till fil...

Läs mer

Installationsguide fo r CRM-certifikat

Installationsguide fo r CRM-certifikat Installationsguide fo r CRM-certifikat För att säkerställa en säker inloggning till CRM Finance webb så behöver alla kunder installera ett kund-unikt klientcertifikat innan man kan försöka logga in i systemet.

Läs mer

Manual ipad och Netpublicator

Manual ipad och Netpublicator Manual ipad och Netpublicator INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Fel! Bokmärket är inte definierat. 1 För att komma igång... 4 1.1 Utseende... 4 1.2 SIM-kort och ipad... 4 2 Sätta igång... 5 2.1 Starta pekplattan...

Läs mer

En handledning för studerande på Högskolan Kristianstad

En handledning för studerande på Högskolan Kristianstad Använda kurskonferenser i FirstClass En handledning för studerande på Åsa Kronkvist, augusti 2005 Innehåll Introduktion...3 Webbklient eller FirstClassklient?...3 Allt ligger online...3 Hitta rätt...4

Läs mer

Din manual HP DESKJET 990C http://sv.yourpdfguides.com/dref/900257

Din manual HP DESKJET 990C http://sv.yourpdfguides.com/dref/900257 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP DESKJET 990C. Du hittar svar på alla dina frågor i HP DESKJET 990C instruktionsbok

Läs mer

Steg 4 b. Molntjänster Onedrive Office 365 Windows 10. Mars -16 Liljedalsdata.se. Liljedalsdata Molntjänster En del av steg 4 Sida 1

Steg 4 b. Molntjänster Onedrive Office 365 Windows 10. Mars -16 Liljedalsdata.se. Liljedalsdata Molntjänster En del av steg 4 Sida 1 Steg 4 b Molntjänster Onedrive Office 365 Windows 10 Mars -16 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Molntjänster En del av steg 4 Sida 1 Molntjänster Molntjänster ger dig tillgång till en dator någonstans i världen

Läs mer

Inledning. Att bli medlem

Inledning. Att bli medlem - Inledning Nedan följer en instruktion om hur man blir medlem på Vreta-Ytternäs hemsida och sedan en instruktion om hur man loggar in. Innan man kan logga in måste man registrera sig som medlem. Anledningen

Läs mer

Kortkommandon Allmänna i Windows 7

Kortkommandon Allmänna i Windows 7 n Allmänna i Windows 7 F1 CTRL + C CTRL + X CTRL + V CTRL + Z CTRL + Y DELETE SKIFT + DELETE F2 CTRL + HÖGERPIL CTRL + CTRL + NEDPIL CTRL + UPPIL CTRL + SKIFT med en piltangent SKIFT med en piltangent

Läs mer

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning FLEX Personalsystem Uppdateringsanvisning Innehållsförteckning UPPDATERING... 3 Allmänt... 3 Förberedelser... 3 Informera om uppdatering... 3 Ladda hem uppdateringsfiler... 4 Att observera vid uppdatering...

Läs mer

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Snabbstartsguide Kontrollera e-post Konfigurera din iphone eller ipad så att du kan skicka och ta emot e-post från ditt Office 365-konto. Kontrollera din kalender

Läs mer

Filimport till Norstedts Byrå

Filimport till Norstedts Byrå Filimport till Norstedts Byrå Det är viktigt att du följer dessa anvisningar noga för att överföringen av filer till Norstedts Byrå ska bli korrekt. Tänk på att starta tidigt på dagen då det kan ta lång

Läs mer

Bildslinga Användarguide

Bildslinga Användarguide Bildslinga Användarguide Bildslingan låter dig exponera dina objekt i helskärmsläge, exempelvis för skyltfönstret. Text och bild hämtas från de objekt som du för tillfället annonserar på Internet. Du måste

Läs mer

NÄTVERKSTEKNIK Nätverksteknik med Windows Server 2008

NÄTVERKSTEKNIK Nätverksteknik med Windows Server 2008 Läromedel för GY2011 NÄTVERKSTEKNIK Nätverksteknik med Windows Server 2008 ARBETSBOK Jan-Eric Thelin 2012 ISBN: 978-91-7379-196-0 Thelin Läromedel www.skolportalen.se FÖRORD Detta Arbetsboken till Nätverksteknik

Läs mer

Lathund för BankID säkerhetsprogram

Lathund för BankID säkerhetsprogram Lathund för BankID säkerhetsprogram BankID säkerhetsprogram för Windows, version 4.10 Datum: 2009-11-23 Introduktion När du ska hämta ut och använda e-legitimationen BankID behöver du ha ett installerat

Läs mer

Konfiguration övriga klienter

Konfiguration övriga klienter Konfiguration övriga klienter (ej Outlook) till OCS GU gemensam e-post och kalender Sidan 1 av 9 Innehållsförteckning: 1. Syfte med dokumentationen... 3 2. Certifikat i Mac OS X... 3 2.1. SwUPKI Policy

Läs mer

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MANUAL FÖR E-STUDENT [5-9 Complete]

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MANUAL FÖR E-STUDENT [5-9 Complete] ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MANUAL FÖR E-STUDENT [5-9 Complete] Copyright datanissen 2005, info@datanissen.net -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Användarhandbok för Nero MediaStreaming för MCE

Användarhandbok för Nero MediaStreaming för MCE Användarhandbok för Nero MediaStreaming för MCE Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Innehållet i denna användarhandbok är skyddat av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Användarhandboken

Läs mer

Administrationsmanual ImageBank 2

Administrationsmanual ImageBank 2 Administrationsmanual ImageBank 2 INNEHÅLL 1. Konventioner i manualen 3 2. Uppmärksamhetssymboler 3 3. Vad är imagebank SysAdmin 4 4. Guide för att snabbt komma igång 5 5. Uppgradera din imagebank 1.2

Läs mer

1DV416 Windowsadministration I, 7.5hp MODULE 4 GROUP POLICY, STORAGE AND ACCESS CONTROLS GROUP POLICY

1DV416 Windowsadministration I, 7.5hp MODULE 4 GROUP POLICY, STORAGE AND ACCESS CONTROLS GROUP POLICY 1DV416 Windowsadministration I, 7.5hp MODULE 4 GROUP POLICY, STORAGE AND ACCESS CONTROLS GROUP POLICY Lecture content Today's lecture Group Policy Överblick Administration Exempel 2013-12- 17 2013 Jacob

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL ANSLUTA TILL REGION HALLAND VIA CITRIX

ANVÄNDARMANUAL ANSLUTA TILL REGION HALLAND VIA CITRIX ANVÄNDARMANUAL ANSLUTA TILL REGION HALLAND VIA CITRIX Dokumentet beskriver hur anställda på Region Halland, samt externa samarbetspartners, ansluter och arbetar på distans via Region Hallands Citrix lösning.

Läs mer

Nils Byström, Avd f IT och inköp. Projekt AD-design Uppsala universitet DiarieNr: UFV 2009/413. Revision 1.0 Filnamn AD skyddade personuppgifter.

Nils Byström, Avd f IT och inköp. Projekt AD-design Uppsala universitet DiarieNr: UFV 2009/413. Revision 1.0 Filnamn AD skyddade personuppgifter. Bilaga 2 Benämning Utredning Ansvarig Nils Byström, Avd f IT och inköp Skapat 2008-11-01 10:56 Skyddade personuppgifter Pelle Lindé, IT-strategiska avd Senast sparat 2009-03-26 08:37 Projekt AD-design

Läs mer

Användarmanual för Hemsida

Användarmanual för Hemsida Användarmanual för Hemsida Sida 1 av 44 Inledning Detta dokument är en användarmanual för redigerbara hemsidor utvecklade av. Du kan själv, i ett wordliknande gränssnitt, enkelt uppdatera din egen hemsida

Läs mer

Flytt av. Vitec Mäklarsystem

Flytt av. Vitec Mäklarsystem Flytt av Vitec Mäklarsystem Augusti 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 Förutsättningar... 2 Läs noga igenom manualen... 2 Systemkrav... 2 Kundservice/Teknisk support... 2 2. Skapa säkerhetskopia...

Läs mer

Planering av egen cup - Steg 4: Under cupdagarna

Planering av egen cup - Steg 4: Under cupdagarna Planering av egen cup - Steg 4: Under cupdagarna Innehållsförteckning: 1 FÖRBEREDELSER INFÖR TURNERINGSSTART... 2 1.1 HUR SKA RESULTATREGISTRERING SKE?... 2 1.2 SKA RULLANDE RESULTATSKÄRMAR ANVÄNDAS?...

Läs mer

Säkra pausade utskriftsjobb. Administratörshandbok

Säkra pausade utskriftsjobb. Administratörshandbok Säkra pausade utskriftsjobb Administratörshandbok April 2013 www.lexmark.com Innehåll 2 Innehåll Översikt... 3 Konfigurera säkra pausade utskriftsjobb... 4 Konfigurera och säkra programmet...4 Använda

Läs mer

Manual för Skapa gästkonton för konferens

Manual för Skapa gästkonton för konferens 1(8) Manual för Dokument beskriver hur man som Gästkontoutlämnare använder verktyget för att skapa många gästkonton på en gång genom att importera en.csv-fil som är skapad med Excel. Obs! Verktyget är

Läs mer

Installation/Flytt av Rebus

Installation/Flytt av Rebus Installation/Flytt av Rebus 2015-05-11, Åbergs DataSystem AB En Microsoft SQL Server måste installeras på den nya servern. SQL Server bör installeras i mixed mode så att man kan förutom Windows auktorisation

Läs mer

Manual Jourläkarschema Närhälsan V7 - Version 1.0

Manual Jourläkarschema Närhälsan V7 - Version 1.0 Manual Jourläkarschema Närhälsan V7 - Version 1.0 Denna manual innehåller olika avsnitt och beroende på vilken roll man har är de olika avsnitten aktuella. Innehåll Logga in...2 Glömt lösenord...3 Logga

Läs mer

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Installation av HogiaLön Plus version 14.0 samt anvisningar till IT-ansvarig eller IT-tekniker Installation på Terminal Server: En korrekt installation i Terminal

Läs mer

GUIDE TILL ANVÄNDARHANTERINGEN

GUIDE TILL ANVÄNDARHANTERINGEN Sida 1 av 9 Version: 1 (EL) GUIDE TILL ANVÄNDARHANTERINGEN Användarhanteringen sker i ett verktyg som heter Användaradmin och man kan också göra en del saker direkt på intranätet. I användarhanteringen

Läs mer

MyScore Mobil Manual 1 Senaste uppdatering: 2015/11/06 Fairdeal Group Sverige AB

MyScore Mobil Manual 1 Senaste uppdatering: 2015/11/06 Fairdeal Group Sverige AB MyScore Mobil Manual 1 Senaste uppdatering: 2015/11/06 Fairdeal Group Sverige AB Innehållsförteckning Inledning... 2 MyScore Mobile... 3 Viktigt om MyScore Mobile... 4 Installera MyScore Mobile... 5 Ändra

Läs mer

O365- Konfigurering av SmartPhone efter flytt till Office 365 alt ny installation

O365- Konfigurering av SmartPhone efter flytt till Office 365 alt ny installation O365- Konfigurering av SmartPhone efter flytt till Office 365 alt ny installation Denna guide är avsedd att hjälpa användare vars epost har blivit flyttad till Exchange Online och Office 365, samt för

Läs mer

Manual - Storegate Team

Manual - Storegate Team Manual - Storegate Team Om tjänsten Med Storegate Team får du full kontroll över företagets viktiga digitala information. Du kan enkelt lagra, dela och arbeta i filer med högsta säkerhet inom ditt företag.

Läs mer

Nätverksoperativsystem i Datornätverk (Windows Server) DVA202, VT 2011. Tentamen

Nätverksoperativsystem i Datornätverk (Windows Server) DVA202, VT 2011. Tentamen Sida 1 av 5 Nätverksoperativsystem i Datornätverk (Windows Server) DVA202, VT 2011 Tentamen Tisdag 2012-01-17, klockan 08:30-12:30 Ansvarig lärare är Robert Suurna som nås på telefon 021 15 17 90 (Conny

Läs mer

Uppstart. Agda Drift

Uppstart. Agda Drift Uppstart Agda Drift Innehåll Installation och inloggning Installation sidan 3 Inloggning Agda Drift sidan 4 Starta Agda PS sidan 5 Administration och rutiner för användning av Agda PS via Agda Drift Utskrift

Läs mer

Användarmanual Jobb i Stan. CV-Handboken. Registrering, jobbsökning mm. Copyright Aditro. All rights reserved.

Användarmanual Jobb i Stan. CV-Handboken. Registrering, jobbsökning mm. Copyright Aditro. All rights reserved. Användarmanual Jobb i Stan CV-Handboken Registrering, jobbsökning mm. Innehållsförteckning: 2 Registrering 5-16 2.1 Skapa ett konto 5-6 2.2 Skapa ett CV 6 2.2.1 CV-profil (steg 1) 7-8 2.2.2 Arbetslivserfarenhet

Läs mer

14 Användarkonton och kontoprinciper

14 Användarkonton och kontoprinciper 14 Användarkonton och kontoprinciper Användar- och grupphantering ligger till grund för all administration av nätverksoperativsystem, vare sig de heter Windows NT Server, Novell NetWare, Banyan Vines eller

Läs mer

Installation av. Vitec Online

Installation av. Vitec Online Installation av Vitec Online Innehållsförteckning Inledning... 3 Allmän konfiguration av router och brandvägg... 4 Installera Vitec Online Server... 6 Lösenord för inloggning i Mäklarsystemet... 9 Klientinstallation...

Läs mer