29 Operativsystem på användarnas maskiner (klienterna)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "29 Operativsystem på användarnas maskiner (klienterna)"

Transkript

1 29 Operativsystem på användarnas maskiner (klienterna) Vilket operativsystem är bäst på användarnas maskiner? Hur kan jag som administratör få klientdatorerna att bli mindre osäkra? Detta är ett par de frågor man måste ställa sig innan man väljer operativsystem för användarnas datorer. Windows för Workgroups Administrera Windows för Workgroups Windows för Workgroups är det operativsystem som medför mest underhåll. Jag menar att eftersom Windows för Workgroups är så oskyddat lokalt blir det lätt problem med filer som raderas i misshugg. AdminCfg.Exe Det finns ett litet, men naggande gott, administrativt hjälpmedel för Windows för Workgroups vid namn AdminCfg.Exe. Detta program används för att styra användarnas möjligheter. Du finner AdminCfg.Exe på installationsdisketterna för WfWG Med AdminCfg.Exe kan du: q Slå av och på möjligheten att dela ut mappar q Slå av och på möjligheten att dela ut skrivare q Slå av och på NetDDE q Styra olika inställningar för lokala lösenord q Kräva att användaren loggar in till en LAN Manager- eller Windows NT-domän 1031

2 29 Operativsystem på användarnas maskiner (klienterna) q Uppdatera inställningar från en server på nätverket q Skydda inställningsfilen med lösenord De inställningar du gör med AdminCfg.Exe sparas i filen WfWSys.Cfg vilken finns i Windows-mappen. WfWG 3.11 är gjort så att det måste finnas en fil med namnet WfWSys.Cfg i Windows-mappen, annars startar inte WfWG Varje exemplar av filen WfWSys.Cfg är unikt så man kan inte kopiera dem mellan olika datorer. Detta sammantaget gör det svårt för vanliga användare att kringgå de inställningar som gjorts i WfWSys.Cfg med hjälp av AdminCfg.Exe. Använda domänkonto Vill man använda sitt domänkonto på en WfWG-dator måste datorn ställas in att anropa domänkontrollanter. I Kontrollpanelen//Control Panel finns verktyget Nätverk//Network som vid start visar denna något innehållsrika bild: Nätverk//Network styr ett flertal inställningar. I dialogrutan anges dels att man önskar logga in till en Windows NT-domän (eller LAN Manager-domän) och dels namnet på domänen. Det krävs inget administratörskonto för att göra detta, till skillnad från hur man gör i Windows NT, vilket beror på att datorn som sådan inte blir domänmedlem. Det upprättas alltså aldrig något datorkonto för en WfWG-dator i domänens 1032

3 Windows för Workgroups kontodatabas. Byta lösenord på domänkonto Byta lösenord på ett domänkonto från Windows för Workgroups sker i Kontrollpanelen//Control Panel, verktyget Nätverk//Network (se bilden ovan) Ett lätt klick på knappen Ange lösenord//set Password visar: Dialogruta för att byta lösenord för domänkonto. Märk att dialogrutan tillåter att du anger annat kontonamn och även annat domännamn. Detta gör WfWG till nummer två efter Windows NT vad gäller olika möjligheter vid lösenordsbyte. Självklart krävs att man känner det gamla lösenordet för kontot för att kunna byta till ett nytt. Resursdelning i Windows för Workgroups Windows för Workgroups är en SMB-server vilket innebär att den kan dela egna resurser med SMB-klienter. Det går alltså mycket bra att låta Windows för Workgroups vara server och Windows NT Server vara klient. Nackdelen med resursdelning i WfWg är att den endast använder den äldre typen av resursdelning, Behörighet på resursnivå//share Level. Åtkomst till utdelade resurser på WfWG styrs enbart med lösenord, det finns inget sätt att ge olika grupper av användare olika möjligheter. Det går att använda två olika lösenord för varje resurs och ge användare som kan det ena lösenordet endast läsåtkomst och användare som kan det andra lösenordet fullständig behörighet. Liksom i Windows 95/98 kan den grundläggande möjligheten att vara server slås på eller i WfWG. I WfWg görs detta i Nätverksinställningar//Network Setup, knappen Resursdelning/ 1033

4 29 Operativsystem på användarnas maskiner (klienterna) /Sharing. När man sätter ett kryss i minst en av rutorna i dialogrutan blir WfWG-datorn en SMB-server. Med server-delen i WfWG påslagen används Filhanteraren/ /File Manager för att dela ut resurser. Markera en mapp och tryck på verktygsknappen Dela ut//share: Verktygsknappen Dela ut//share i Filhanteraren//File Manager. Därpå visas en dialogruta i vilken vi kan välja resursnamn och olika lösenord efter behag: Dialogrutan Dela ut katalog//share Directory ger möjlighet att ange resursnamn och olika behörighet med olika lösenord. Självklart kan WfWG även användas för att dela skrivare med 1034

5 Windows 95/98 nätverket, det går till på liknande sätt (Skrivarhanteraren//Print Manager används i detta fall). Windows 95/98 Administrera Windows 95/98 Det finns mycket mer långtgående möjligheter att styra användarnas görande och låtanden i Windows 95/98 än i tidigare versioner av Windows. Dels kan du själv använda profiler och systemprinciper i Windows 95/98 och dels kan du använda Zero Administration Kit som hjälp. Detta kopplat till möjligheten att nå Registret//Registry på en Windows 95/98 dator över nätverket ger än mer omfattande möjligheter. Det stora problemet med Windows 95/98 är avsaknaden av lokal behörighet/lokal säkerhet det är tyvärr alldeles för lätt för användaren att, i misshugg, ta bort viktiga filer. Använda domänkonto Även i Windows 95 finns det ett verktyg i Kontrollpanelen//Control Panel vid namn Nätverk//Network. Det nya med Windows 95 och Windows NT 4.0 är att samma inställningar också nås genom att högerklicka på Nätverket//Network Neighbourhood och sedan välja Egenskaper//Properties i snabbmenyn. Båda vägarna visar denna bild: 1035

6 29 Operativsystem på användarnas maskiner (klienterna) Egenskaper för nätverket. För att ange domännamn markerar du Klient för Microsoftnätverk//Client for Microsoft Networks i den övre listan och trycker på knappen Egenskaper//Properties (eller dubbelklickar på namnet). Med det är vi framme och kan ange domännamn: Domäninloggning och domännamn anges i denna dialogruta. Byta lösenord på domänkonto I sina försök att göra Windows 95 enkelt har lösenordsbytet i Windows 95 nästan blivit krångligare än i WfWG. Du börjar med att öppna verktyget Lösenord//Passwords i Kontrollpanelen//Control Panel: 1036

7 Windows 95/98 Verktyget Lösenord//Passwords i Kontrollpanelen//Control Panel. Nu är det viktigt att välja rätt knapp. Den övre knappen Byt Windows-lösenord//Change Windows Password byter lösenordet för Windows 95, men du kan också byta lösenord för något som kallas Microsoft Networking. Detta Microsoft Networking är din Windows NT-domän. Var alltså noga med att kryssa i ändring av detta lösenord: När man byter lösenord i Windows 95 kan man byta lösenord för domänkontot samtidigt. Frågan är om det inte är lättare att använda den undre knappen, Byt andra lösenord//change Other Passwords. När du trycker på den syns en lista över vilka lösenord som kan bytas. Detta kopplat till att alltid ha ett tomt Windows 95-lösenord gör hela hanteringen mindre krånglig. 1037

8 29 Operativsystem på användarnas maskiner (klienterna) Byte av lösenord för Microsoft Networking. Resursdelning på Windows 95/98 Windows 95/98 kan använda båda typerna av åtkomstkontroll, både Behörighet på resursnivå//share Level och Behörighet på användarnivå//user Level. Endast en i taget av dem kan användas och man tappar alla utdelade resurser när man byter mellan dem. Behörighet på användarnivå (User Level) kan endast användas i Windows NT-domäner. I en domän används samma globala grupper (och domänkonton) vid resursdelning på Windows 95/98 som på Windows NT Server. Om inte möjligheten att vara server är tillgänglig på en viss Windows 95/98-dator slås den på i Egenskaper//Properties för Nätverket//Network Neighbourhood, fliken Konfiguration/ /Configuration. Ett tryck på knappen Fil- och skrivardelning/ /File and Print Sharing ger möjlighet att välja en eller båda möjligheterna: I Windows 95/98 måste man slå på möjligheten att vara server (detta sker automatiskt i Windows NT). Med Windows 95/98 inställt i Behörighet på resursnivå//share Level delas resurser ut på nästan samma sätt som i Windows för Workgroups. Behörighet på användarnivå//user Level Valet mellan Behörighet på resursnivå//share Level och Behörighet på användarnivå//user Level görs i Egenskaper//Properties för nätverket, fliken Behörighet//Access Control: 1038

9 Windows 95/98 Dialogruta för att välja mellan Behörighet på resursnivå//share Level och Behörighet på användarnivå//user Level. Gruppuppgifterna kan endast hämtas från en Windows NTdomän, den i Windows 95/98 inloggade användaren måste ha ett användarkonto i domänen (det räcker med ett konto som är med i Domänanvändare//Domain Users). Skulle domänen som uppgifterna hämtas från ha en domänkoppling till andra domäner kommer dessa domäners globala grupper och domänkonton också att vara tillgängliga på Windows 95/98. När väl detta val är gjort startas Windows 95/98 om (om man bytt från den ena till den andra). Därnäst delas resurser ut på samma sätt som i Windows NT 4.0, d.v.s. genom att välja Dela ut//sharing i snabbmenyn (höger musknapp) när en mapp är markerad i Den här datorn//my Computer eller i Windows NT-utforskaren//Windows NT Explorer. När detta val gjorts visas denna dialogruta: 1039

10 29 Operativsystem på användarnas maskiner (klienterna) Dialogruta för att ange resursnamn för delad mapp och delningsbehörigheter. Här ber jag att få anföra klander: q Varför har inte motsvarande dialogruta i Windows NT 4.0 samma utseende som denna? Den är ju mycket tydligare vad gäller vilka grupper som tilldelats delningsbehörighet till resursen. q Vad menar Microsoft med att plötsligt döpa om behörighet/ /permissions till Rättigheter//Access Rights? I Windows NT kämpar vi med att hålla isär begreppen användarrättigheter och behörighet, det behövs inte ytterligare förvirring (Novell använder access rights i stället för behörighet i NetWare, det var synd att inte Microsoft använde samma begrepp från början i Windows NT). Utan att låta detta störa oss alltför mycket går vi vidare och trycker på knappen Lägg till//add, varvid vi ser en lista över tillgängliga globala grupper och domänkonton. Först i listan står gruppnamnet Alla//the World. Jag antar att det är min gamla fiende Alla//Everyone som avses, men helt säker är jag inte. Det är dock säkrast att behandla denna grupp som om det verkligen är Alla//Everyone. 1040

11 Windows 95/98 Listan över tillgängliga grupper och domänkonton hämtas från en domänkontrollant. I bilden har tre olika grupper redan valts för tre olika behörigheter. När domänen är kopplad till andra visas en lista över domäner i stället för det ensamma domännamnet vid Hämta lista från/ /Obtain list from. I bilden syns att Windows 95/98 använder två sammansatta behörigheter och en där man kan välja mellan grundbehörigheter: q Läsbehörighet//Read-only q Full behörighet//full Access q Valfri//Custom Läsbehörighet//Read-only motsvarar delningsbehörigheten Läsa//Read i Windows NT, Full behörighet//full Access motsvarar Fullständig behörighet//full Control. Om de sammansatta behörigheterna Läsbehörighet//Readonly och Full behörighet//full Access inte motsvarar dina behov kan du ange Valfri//Custom i stället. När du stänger dialogrutan Lägg till användare//add Users kommer du att få ange vilka grundbehörigheter du vill tilldela gruppen: 1041

12 29 Operativsystem på användarnas maskiner (klienterna) I dialogrutan Ändra behörighet//change Access Rights anges vilka grundbehörigheter som skall tilldelas gruppen. Svenskt namn Engelskt namn Förkortning Läsfiler // Read Files R Skrivfiler // Write Files W Skapa filer och mappar // Create Files and Folders C Ta bort filer // Delete Files D Ändra filattribut // Change File Attributes T Lista filer // List files F Ändra behörighetskontroll // Change Access Control Grundbehörigheter för delningsbehörighet i Windows 95/98 låter sig inte enkelt jämföras med dem i Windows NT. Jag fann denna lista i Microsoft Resource Kit för Windows 95 (samma lista gäller för Windows 98): Möjlighet Behörighet i Windows 95/98 Läsa från en fil Läsfiler//Read Files Studera filnamnslista Lista filer//list files Leta i en mapp efter filer Lista filer//list files A 1042

13 Windows NT Workstation och Server som klienter Möjlighet Behörighet i Windows 95/98 Skriva till en fil Köra ett program Upprätta och skriva till en fil Kopiera filer från en mapp Kopiera filer till en mapp Upprätta en ny mapp Skrivfiler//Write Files, Skapa filer och mappar//create Files and Folders, Ta bort filer//delete Files, Ändra filattribut/- /Change File Attributes Läsfiler//Read Files, Lista filer//list files Skapa filer och mappar//create Files and Folders Läsfiler//Read Files, Lista filer//list files Skrivfiler//Write Files, Skapa filer och mappar//create Files and Folders, Lista filer//list files Skapa filer och mappar//create Files and Folders Ta bort filer//delete Files Ta bort filer//delete Files Ändra filattribut//change File Attributes Ta bort en fil Ta bort en mapp Ändra attribut för mapp eller fil Byta namn på mapp eller fil Ändra filattribut//change File Attributes Ändra behörighetslistan Ändra behörighetskontroll//change Access Control Windows NT Workstation och Server som klienter Administrera Windows NT Workstation/Windows NT Server Windows NT Workstation och Windows NT Server är mycket enkla att ha som klienter i ett Windows NT-nätverk. Vad gäller profiler och systemprinciper har de samma möjligheter som Windows 95/98. Något som förvånat mig länge är att de profiler och systemprinciper som finns i Windows 95/98 inte går att använda i Windows NT 4.0 varför det är så vet endast Microsoft. En varning: den som har lösenordet till det lokala kontot 1043

14 29 Operativsystem på användarnas maskiner (klienterna) Administratör//Administrator kan ställa till oreda på den datorn. För en domänadministratör är det olyckligt om den globala gruppen Domänadministratörer//Domain Admins plockas bort ur den lokala gruppen Administratörer//Administrators vilket den lokala administratören lätt kan göra. Byta lösenord på domänkonto Att byta lösenord på domänkonto i Windows NT Workstation eller Windows NT Server börjar med att trycka Ctrl+Alt+Del: Genom detta fönster kan man gå vidare och byta lösenord. Därefter väljer man Byt lösenord//change Password: Lösenordsbyte i Windows NT. Lösenordsbytet i Windows NT är det som erbjuder flest möjligheter. Du är inte begränsad till att byta lösenord för den inloggade användaren, du kan fritt ändra användar- och domännamn i dialogrutan. Domängränser är inte heller något hinder. För domäner med domänkoppling till din domän är det 1044

15 Windows 95/98 eller Windows NT Workstation på en ny dator automatiskt för användaren med kontakt till hemmadomänen vid ändring av lösenord för hemmakontot. Du som administratör kan också koppla till andra domäner om du känner namnet på ett administratörskonto i den domänen och tillhörande lösenord. Med kommandot net use \\pdc /user:annan-domän\adminkonto * upprättar du en snabbförbindelse till domänens PDC och kan enkelt ändra lösenord för användarkonton (vilket i detta fall kräver att du har tillgång till det gamla lösenordet). Har du inte tillgång till kontots gamla lösenord startar du Kontohanteraren för domäner//user Manager for Domains. Resursdelning på Windows NT Workstation Vid resursdelning finns det ingen som helst skillnad mellan Windows NT Workstation och en fristående Windows NT Server. Windows NT Workstation kan använda NTFS på diskvolymer så även lokal behörighet är densamma. Med tanke på att Windows NT Workstation innehåller tio klientlicenser kan den t.o.m. vara billigare i ett litet nätverk om man endast har behov av fil- och skrivardelning. Kontodatabasen på en Windows NT Workstation nås lätt över nätverket med Kontohanteraren för domäner//user Manager for Domains, vilket underlättar om ni använder Microsofts grupphanteringsmodell. Vid installationen förses Windows NT Workstation med Kontohanteraren//User Manager, men den större Kontohanteraren för domäner//user Manager for Domains kan installeras med hjälp av Windows NT Server-verktyget Administratör för nätverksklienter//network Client Administrator (läs om den i kapitel 13). Windows 95/98 eller Windows NT Workstation på en ny dator Frågor som skall besvaras q Bärbar dator på vilken det är viktigt med energisparfunktioner? q Bärbar dator som man ofta byter kort (PC-Card) på? 1045

16 29 Operativsystem på användarnas maskiner (klienterna) q Bärbar dator med dockning? q Finns det drivrutiner för den utrustning jag vill ansluta? q Kommer datorn att ha stora diskar? q Fungerar alla program jag behöver använda? q Viktigt med administration från annan dator? q Viktigt med säkerhet? q Används datorn av fler än en person? q Viktigt med robust operativsystem? q Viktigt med robust filsystem? q Räcker datorn för att köra operativsystemet och de program jag behöver? Bärbar dator på vilken det är viktigt med energisparfunktioner På bärbara datorer där det är viktigt med lång drifttid utan tillgång till två hål i väggen är Windows 95/98 fortfarande överlägset. Flera tillverkare, bland dem Digital (DEC) och IBM, har utvecklat egna delar för att göra deras bärbara datorer bättre lämpade för Windows NT hör med din återförsäljare. Windows NT 5.0 kommer att undanröja denna skillnad. Bärbar dator som man ofta byter kort på Samma läge som för energisparande gäller även för utrustningsbyte. Windows 95/98 är mycket bättre än Windows NT 4.0 vad gäller både att spara energi och att enkelt och smidigt byta utrustning (tack vare Plug-and-Play). Läs ovan om olika tillverkares försök att hjälpa Windows NT 4.0 och var säker på att Windows NT 5.0 kommer att bli bättre än Windows NT 4.0. Bärbar dator med dockning Samma som ovan. Finns det drivrutiner för den utrustning jag vill ansluta Det borde vara en självklarhet att det finns drivrutiner för alla utrustning till alla operativsystem som du vet är det inte så. En enkel regel är att ju mer spelbetonat desto större sannolikhet 1046

17 Windows 95/98 eller Windows NT Workstation på en ny dator att det finns en drivrutin för Windows 95/98 och ju häftigare (stor, omfattande, komplex) desto sannolikare att det finns en drivrutin för Windows NT. Kom ihåg att väga in Windows NT 5.0 i detta. Med Windows NT 5.0 (först i Windows 98) kommer en ny modell för drivrutiner kallad Win32 Driver Model, WDM. WDM skall göra att Windows NT 5.0 lär sig Plug-and-Play och att spara energi. Windows NT 5.0 och Windows 98 använder samma WDM-drivrutiner. Du kommer även att kunna använda samma drivrutiner som för Windows NT 4.0, men självklart utan stöd för Plug-and-Play. Kommer datorn att ha stora diskar En av filsystemet FAT:s brister har varit stödet för stora diskar (en FAT-volym måste vara mindre än 4 GB, då är klusterstorleken 64 kilobyte). Med Windows 95 OSR 2 (en uppdatering av Windows 95) kom FAT32 som klarar volymer upp till 2 terabyte (klusterstorleken är 4 kilobyte upp till 8 GB stora volymer). Windows 98 innehåller självklart också FAT32. Windows NT innehåller NTFS som klarar mycket stora volymer och smärre klusterstorlekar än FAT32. Windows NT 4.0 kan inte hantera FAT32-volymer så det är inte möjligt att ha både Windows 95/98 och Windows NT 4.0 på en FAT32-volym. Windows NT 5.0 kommer att ha fullt stöd för FAT32. Fungerar alla program jag behöver använda När Microsoft utvecklade Windows NT hade man aldrig kravet att kunna köra alla äldre program (skrivna för MS-DOS, Windows 2 eller Windows 3). På samma sätt var det ett självklart krav (från Microsoft själva) att Windows 95/98 skulle klara detta (åtminstone komma väldigt nära 100%). Alltså: om du använder något äldre program gör du klokt att låta din återförsäljare bevisa för dig att det föreslagna operativsystemet fungerar med programmet/programmen. Det bästa sättet är naturligtvis på datorer i er egen miljö, så nära verkligheten som möjligt. Viktigt med administration från annan dator Det operativsystem på användarnas datorer som är absolut lättast att administrera över nätverket är självfallet Windows NT Workstation/Windows NT Server. Om du inte ändrar något på klienternas dator låter Windows NT Workstation/Windows NT 1047

18 29 Operativsystem på användarnas maskiner (klienterna) Server dig som administratör göra detta över nätverket: q Upprätta och ändra användarkonton på datorn i dess lokala kontodatabas q Upprätta och ändra lokala grupper på datorn i dess lokala kontodatabas q Hantera kontoprinciper//account policies q Hantera lokal behörighet på NTFS-volymer q Säkerhetskopiera diskar med hjälp av de administrativa resurserna, c$, d$ o.s.v. q Studera Loggboken//Event Viewer på datorn q Hantera granskning//auditing av datorns resurser q Använda Resursövervakaren//Performance Monitor q Studera anslutna användare till datorn q Koppla ned anslutna användares session q Koppla ned användare anslutna till vissa resurser q Skicka meddelande till användare anslutna till datorn q Dela ut och sluta dela ut resurser samt hantera delningsbehörighet till dessa resurser q Starta/pausera/stoppa tjänster samt ange användarkonto för tjänster q Hantera hårdvaruprofiler//hardware profiles q Installera skrivare q med mera Windows 95 kan ställas in att tillåta åtkomst av Registret/ /Registry över nätverket, men inte mycket mer (med reservation för mina mer begränsade kunskaper om Windows 95/98). Viktigt med säkerhet Säkerhet och administration går ofta hand i hand. Så även när det gäller Windows NT Workstation. Det är mycket lättare att göra ett säkert system om användarna har Windows NT Workstation på sina datorer än om de har Windows 95/98. Windows NT Workstation kräver (om du inte ändrar) att 1048

19 Snabbjämförelse mellan olika Windows-varianter användaren loggar in med ett giltigt lösenord även för att kunna hantera lokala resurser. Med filsystemet NTFS på en Windows NT Workstation-dator kan du enkelt (även enkla saker kan ta tid att tänka ut och att genomföra) skydda olika användare från varandra och viktiga filer från användarna. Windows NT 5.0 kommer dessutom att innehålla inbyggd kryptering i Encrypting File System, EFS. Självklart kan man i Windows 95/98 komma runt några av svagheterna med hjälp av inköpta program för kryptering och annat, mitt budskap är att Windows NT Workstation från början är mer inriktat mot att kunna bli ett säkert system. Används datorn av fler än en person Om datorer kommer att användas av fler än en person är Windows NT Workstation det naturliga valet. Dels blir det lätt att spåra vem som gör vad om de använder varsitt domänkonto: slå på granskning//auditing på den lokala datorn, dels är det lätt att skydda användare från varandra genom att du formatera diskarna med NTFS och använda lokal behörighet. Själva användarmiljön är ungefär lika smidig att hantera i både Windows 95/98 och Windows NT Workstation tack vare profiler, inloggningsskript och/eller systemprinciper. Viktigt med robust operativsystem Ingen diskussion: Windows NT Workstation är ett robustare operativsystem än Windows 95/98. Viktigt med robust filsystem Filsystemet FAT är det minst robusta av de tillgängliga, därefter kommer FAT32 (vilket alltså är bättre än FAT), men bäst är NTFS. NTFS innehåller en journal över händelser i systemet (transaktionsjournal) som används för att garantera att strukturen (tänk: mappträdet) aldrig går förlorat vid strömavbrott eller något annat mindre allvarligt fel. Filsystemet NTFS finns endast i Windows NT vilket torde göra Windows NT Workstation till en god kandidat. Räcker datorn för att köra operativsystemet och de program jag behöver Det är väl aldrig så att någon tycker att den egna dator räcker. Själv har jag aldrig blivit imponerad av en dators snabbhet: 1049

20 29 Operativsystem på användarnas maskiner (klienterna) att vänta på systemstart och formatering är inga upplevelser av snabbhet, direkt. Havandes sagt detta måste jag också berätta att jag har en bärbar dator med en i486dx4/75, 16 MB primärminne och 500 MB hårddisk vilken ibland kör Windows NT Server 4.0 och SQL Server. Det är ingen produktionsmaskin, med det går alldeles utmärkt i undervisningssammanhang. Det finns också många röster om Windows 95 som säger att det behöver 32 MB primärminnne innan det blir riktigt snabbt. Vad jag försöker säga är att detta med snabbhet är subjektivt och att det inte behövs en formel 1-bil om man bara skall köra i ett parkeringshus. Det beror också väldigt mycket på de program ni kommer att använda. En sanning är att Windows NT lämpar sig väl för tyngre program, CAD och andra. Word for Windows kan vara väldigt minneshungrigt det räckte inte med 64 MB primärminne för att hantera filer med många skärmdumpar. Snabbjämförelse mellan olika Windows-varianter Funktion NTWS Win95 WfWG Fungerar på något äldre datorer med i386 D C C Fungerar väl med mindre än 16 MB RAM D C C Kan använda två processorer för krävande C D D program (CAD, animering, m.m.) Fullt plug-and-play D C D Samarbetar med datorn för att spara energi D C D Kan användas med Alpha-baserade datorer C D D Använder Pentium Pro (och senare 32-bitars C D D processorer) fullt ut Kan köra flera program samtidigt C C C Alla MS-DOS-program kan köras D C C TSR-program kan användas D C C 1050

21 Hjälpfrågor Funktion NTWS Win95 WfWG Kan använda gamla (16-bitars) drivrutiner D C C Fungerar med nyare Windows-program C C D (Win32-program) Kan göras säkert även med flera användare C D D på samma dator Nätverket kan skyddas mot olovligt bruk C C D från viss dator även i en arbetsgrupp Man kan dela resurser på egen dator med andrac C C Lätt för central grupp att administrera klient C C D Lätt för central grupp att säkerhetskopiera C C C filer på egen dator Windows 95-utseende C C D Inbyggd eller gratis Internet-möjlighet C C D TCP/IP en del av standardpaketet C C D DHCP-klient en del av standardpaketet C C D Klientprogram för NetWare medföljer C C D Liten NetWare-server medföljer D C D NTWS: Windows NT Workstation 4.0 Win95: Windows 95 och Windows 98 WfWG: Windows för Workgroups 3.11 Spådom I framtiden kommer Windows NT Workstation och Windows NT Server att skiljas åt, mycket kommer fortfarande att vara gemensamt. Windows NT Workstation kommer att bli än mer inriktad på fart och mindre på stabilitet. Windows NT Workstation kommer att närma sig Windows 95/98 mer och mer, men de kommer att fortleva ganska länge (till, sisådär, 2003) som separata produkter. Windows 95/98 kommer aldrig att få all 1051

22 29 Operativsystem på användarnas maskiner (klienterna) säkerhetshantering från Windows NT Workstation och kommer att bli det operativsystem som används på alla de 386/486/Pentiummaskiner som köpts fram till 1998). Hjälpfrågor 1. Vilka olika versioner av Windows finns det? 2. Vilket är det bästa operativsystemet på användarnas datorer i en Windows NT-domän? 3. I Windows för Workgroups finns det ett verktyg som heter AdminCfg.Exe, vad används det till? 4. Kan man använda domänkonton för att logga in från WfWG och Windows 95/98? 5. Vilket operativsystem måste klienten använda för att användaren själv skall kunna byta lösenord? 6. I vilka fall kan WfWG vara att föredra som operativsystem på en användardator? 7. Kan det finnas anledning att välja Windows 95/98 före Windows NT Workstation i något fall? 8. Nämn några frågor man bör ställa sig i valet mellan Windows 95/98 och Windows NT? 9. Kan Windows NT Workstation 4.0 användas på en dator med Intel i386-processor? 1052

23 Förslag till svar på frågor 10.Kan Windows 95/98 använda fler än en processor? 11.Kan Windows 95/98 användas med någon annan processor än Intel? 1053

24 29 Operativsystem på användarnas maskiner (klienterna) Förslag till svar på frågor 1. Vilka olika versioner av Windows finns det? Det finns tre huvudversioner av Windows: Windows for Workgroups (WfWG), Windows 95/98 och Windows NT. 2. Vilket är det bästa operativsystemet på användarnas datorer i en Windows NT-domän? Det bästa operativsystemet på användarnas datorer i en Windows NT-domän är Windows NT Workstation. Det finns flera skäl för detta: q q q q Windows NT Workstation är robustare (kraschar inte så lätt) Windows NT Workstation är säkrare lokalt tack vare tvingande inloggning och NTFS (lokal behörighet) Windows NT Workstation är lättast att hantera från en annan dator (för administratörer) Windows NT-domäner med enbart Windows NT-datorer kan göras säkrare än med andra operativsystem 3. I Windows för Workgroups finns det ett verktyg som heter AdminCfg.Exe, vad används det till? AdminCfg.Exe är administrativt hjälpmedel för Windows för Workgroups vid namn. Det används för att styra användarnas 1054

25 Förslag till svar på frågor möjligheter i WfWG. Med AdminCfg.Exe kan man: q q q q q q q Slå av och på möjligheten att dela ut mappar Slå av och på möjligheten att dela ut skrivare Slå av och på NetDDE Styra olika inställningar för lokala lösenord Kräva att användaren loggar in till en LAN Manager- eller Windows NT-domän Uppdatera inställningar från en server på nätverket Skydda inställningsfilen med lösenord 4. Kan man använda domänkonton för att logga in från WfWG och Windows 95/98? Både WfWG och Windows 95/98 kan användas som klienter i en Windows NT-domän, d.v.s. man kan uppge sitt domänkonto vid inloggning och få detta validerat av en domänkontrollant. 5. Vilket operativsystem måste klienten använda för att användaren själv skall kunna byta lösenord? Samtliga av WfWG, Windows 95/98 och Windows NT tillåter att användaren själv byter lösenord på sitt domänkonto. 6. I vilka fall kan WfWG vara att föredra som operativsystem på en användardator? WfWG kan vara att föredra som operativsystem på en användardator om datorn inte räcker till för att köra Windows 95/98/NT. Dessutom, om man planerar att köpa nya datorer till användarna är det ingen större idé att först byta till Windows 95/98/NT och sedan köpa en ny dator vänta hellre och gör allt på en gång. En ytterligare anledning att använda WfWG: det kör äldre Windows-program som inget av de andra operativsystemen. 7. Kan det finnas anledning att välja Windows 95/98 före Windows NT Workstation i något fall? Om man väljer Windows 95/98 för Windows NT Workstation gör man det för att datorn är bärbar och fungerar bättre med Windows 95/98 eller för att endast Windows 95/98 har drivrutiner för den utrustning som finns på datorn eller för 1055

22 Användarnas hemmamappar

22 Användarnas hemmamappar 22 Användarnas hemmamappar Att användare skall ha hemmamappar på en server är för mig en självklarhet. Hemmamapp på en server ger användare alla eller några av följande fördelar: Säkerhetskopiering av

Läs mer

7 Microsofts grupphanteringsmodell i Windows NT-domäner

7 Microsofts grupphanteringsmodell i Windows NT-domäner 7 Microsofts grupphanteringsmodell i Windows NT-domäner Microsofts modell för grupphantering i Windows NT-domäner Om du redan läst en del om Windows NT Server och Windows NT-domäner kanske du hajar till

Läs mer

en översikt Användarkonton i Windows-familjen Användarkonton i Windows NT Workstation och Windows NT Server

en översikt Användarkonton i Windows-familjen Användarkonton i Windows NT Workstation och Windows NT Server 5 Användarkonton, grupper, användarrättigheter och behörigheter: en översikt Användarkonton, användargrupper, användarrättigheter, lokala behörigheter och delningsbehörigheter är det som, för mig, utgör

Läs mer

23 Användargrupper: lokala, globala och specialgrupper

23 Användargrupper: lokala, globala och specialgrupper 23 Användargrupper: lokala, globala och specialgrupper Syftet med grupper och grupphantering är att ge användare tillgång till resurser Syftet med grupper och olika sätt att hantera grupper är alltid att

Läs mer

2 Arbetsgrupp eller Windows NTdomän: vilken passar bäst?

2 Arbetsgrupp eller Windows NTdomän: vilken passar bäst? 2 Arbetsgrupp eller Windows NTdomän: vilken passar bäst? Innan jag kan besvara frågan om vilket som är bäst av arbetsgrupp och Windows NT-domän (det rätta svaret är för övrigt: det beror på) behöver vi

Läs mer

21 De tre viktigaste kontona: Administratör//Administrator, Gäst/ /Guest och System//System

21 De tre viktigaste kontona: Administratör//Administrator, Gäst/ /Guest och System//System 21 De tre viktigaste kontona: Administratör//Administrator, Gäst/ /Guest och System//System Förinstallerade konton De båda förinstallerade kontona Administratör//Administrator och Gäst//Guest visas i Kontohanteraren

Läs mer

Win95/98 Nätverks Kompendium. av DRIFTGRUPPEN

Win95/98 Nätverks Kompendium. av DRIFTGRUPPEN Win95/98 Nätverks Kompendium av DRIFTGRUPPEN Sammanfattning Vad håller jag i handen? Detta är en lättförståelig guide till hur man lägger in och ställer in nätverket i Windows 95 och 98 Efter 6 (sex) enkla

Läs mer

Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa.

Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa. Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa. Antal: Enskilt Material: En dator med Windows 7 (Vista, Windows 8 eller

Läs mer

25 Lokal behörighet//local Security (lokal säkerhet, NTFS-behörighet)

25 Lokal behörighet//local Security (lokal säkerhet, NTFS-behörighet) 25 Lokal behörighet//local Security (lokal säkerhet, NTFS-behörighet) Lokal behörighet/lokal säkerhet, NTFS-behörighet Lokal behörighet (ofta kallad lokal säkerhet) är knutet till filsystemet NTFS. Det

Läs mer

ARX på Windows Vista, Windows 7 eller Windows 2008 server

ARX på Windows Vista, Windows 7 eller Windows 2008 server ARX på Windows Vista, Windows 7 eller Windows 2008 server 1. Inledning För att den i Arx interna Jetty Web servern skall kunna skapa temporära filer måste den ha tillgång till en användarkatalog (ett användarkonto)

Läs mer

27 Samspel mellan lokal behörighet och delningsbehörighet för utdelade

27 Samspel mellan lokal behörighet och delningsbehörighet för utdelade 27 Samspel mellan lokal behörighet och delningsbehörighet för utdelade mappar Lokal behörighet och delningsbehörighet motverkar varandra När du delar ut mappar på en NTFS-volym för åtkomst via nätverket

Läs mer

12 Sammankopplade domäner// Trusts

12 Sammankopplade domäner// Trusts 12 Sammankopplade domäner// Trusts Användares tillgång till resurser i en annan Windows NT-domän än den egna, är detta kapitels huvudtema. Det finns inbyggda mekanismer i Windows NT Server för att klara

Läs mer

Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing

Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing Innehåll 1. Metoder att installera...1 2. Förutsättningar...2 DotNet Framework 3.5...2 MSI Installer 4.5...2 3. Hämta SQL Server 2008 R2

Läs mer

Manual licenserver. Installations och konfigurations-manual för Adtollo licenserver 2014-10-07

Manual licenserver. Installations och konfigurations-manual för Adtollo licenserver 2014-10-07 Installations och konfigurations-manual för Adtollo licenserver 2014-10-07 2014-10-07 Sida 2 av 8 Detta är en installationsanvisning för Adtollo licensserver. Applikationen kan användas till flera av Adtollos

Läs mer

28 Inloggningsskript, profiler och systemprinciper//system Policies

28 Inloggningsskript, profiler och systemprinciper//system Policies 28 Inloggningsskript, profiler och systemprinciper//system Policies Användarna står i centrum för detta kapitel. Inloggningsskript, profiler och systemprinciper//system Policies är tre olika sätt att styra

Läs mer

13 Inbyggda verktyg för nätadministration

13 Inbyggda verktyg för nätadministration 13 Inbyggda verktyg för nätadministration Verktygen för administration av Windows NT Server kan användas från ett hotell på Fidji Som du märkt är jag mycket angelägen om att framhålla att (de flesta) administrationsverktygen

Läs mer

Grupp Policys. Elektronikcentrum i Svängsta Utbildning AB 2012-11-05 1

Grupp Policys. Elektronikcentrum i Svängsta Utbildning AB 2012-11-05 1 Grupp Policys Elektronikcentrum i Svängsta Utbildning AB 2012-11-05 1 Sid 1233 Vad är grupp-policys? Grupp-policys är en samling regler som hjälper till med hanteringen av datorer och användare. Mer specifikt:

Läs mer

24 Användarrättigheter//User Rights

24 Användarrättigheter//User Rights 24 Användarrättigheter//User Rights Vad är användarrättigheter//user rights Användarrättigheter är grundläggande privilegier, såsom rättigheten att sitta ned framför och logga in på en viss Windows NT-dator

Läs mer

15 Granskning//Auditing

15 Granskning//Auditing 15 Granskning//Auditing Jag vill lyfta fram granskning//auditing därför att den handlar mycket om att veta vad som försiggår i nätverket i allmänhet och i en Windows NT-domän i synnerhet. Verktyget du

Läs mer

Installationsanvisningar VisiWeb. Ansvarig: Visi Closetalk AB Version: 2.3 Datum: 2009-12-14 Mottagare: Visi Web kund

Installationsanvisningar VisiWeb. Ansvarig: Visi Closetalk AB Version: 2.3 Datum: 2009-12-14 Mottagare: Visi Web kund Sida: 1(7) Installationsanvisningar VisiWeb Ansvarig: Visi Closetalk AB Version: 2.3 Datum: 2009-12-14 Mottagare: Visi Web kund Detta dokument Detta dokument beskriver hur man installerar VisiWeb på en

Läs mer

7 Mamut Client Manager

7 Mamut Client Manager 7 Mamut Client Manager Tilläggsprodukten Mamut Client Manager består av programmen Client Start och Client Update. Med hjälp av Mamut Client Manager kan du från ett fönster öppna, uppdatera och administrera

Läs mer

LABORATIONSRAPPORT Operativsystem 1 Laboration 1, Ghost, pingpong och Windows 2003 installation

LABORATIONSRAPPORT Operativsystem 1 Laboration 1, Ghost, pingpong och Windows 2003 installation LABORATIONSRAPPORT Operativsystem 1 Laboration 1, Ghost, pingpong och Windows 2003 Laborant/er: Klass: Laborationsansvarig: Sebastian Svensson, Linn Friberg DD11 Peter Josefsson Utskriftsdatum: 2011-09-05

Läs mer

11 Domän- och serverlistorna// Browse Lists

11 Domän- och serverlistorna// Browse Lists 11 Domän- och serverlistorna// Browse Lists Jag hade inte tänkt mig att domän- och serverlistorna//browse Lists skulle få sitt eget kapitel det började som förklaring till vad tjänsten Computer Browser

Läs mer

LEX INSTRUKTION LEX LDAP

LEX INSTRUKTION LEX LDAP LEX INSTRUKTION LEX LDAP Innehållsförteckning LEX INSTRUKTION LEX LDAP... 1 1 INLEDNING... 1 2 INSTALLATION... 2 3 LEXLDAPSERVICE - KLIENTEN... 3 3.1 HUVUDFÖNSTER... 3 3.2 INSTÄLLNINGAR... 4 3.2.1 Lex...

Läs mer

Konfigurering av eduroam

Konfigurering av eduroam Konfigurering av eduroam Detta dokument beskriver hur en användare med konto från Chalmers konfigurerar nätverksanslutning till ett trådlöst nätverk på en eduroam-ansluten organisation, t.ex. Chalmers.

Läs mer

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning FLEX Personalsystem Uppdateringsanvisning Innehållsförteckning UPPDATERING... 3 Allmänt... 3 Förberedelser... 3 Informera om uppdatering... 3 Ladda hem uppdateringsfiler... 4 Att observera vid uppdatering...

Läs mer

Ingenjörsfirman Stéen 2001-12-13 Windows NT Server Sida 1 av 1

Ingenjörsfirman Stéen 2001-12-13 Windows NT Server Sida 1 av 1 Windows NT Server Sida 1 av 1 Windows NT Server Mål och syfte Kursen ger systemtekniker, supportpersonal och nätverksadministratörer m fl en grundläggande plattform för att förstå och att kunna installera,

Läs mer

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll FrontPage Express I programpaketet Internet Explorer 4.0 och 5.0 ingår också FrontPage Express som installeras vid en fullständig installation. Det är ett program som man kan använda för att skapa egna

Läs mer

Vid problem med programmet kontakta alltid C/W Cadware AB på telefon 08-522 04 640

Vid problem med programmet kontakta alltid C/W Cadware AB på telefon 08-522 04 640 Installation av CW KeyDesign/DoorDesign Detta program görs och underhålls av C/W CadWare AB. CW KeyDesign/Doordesign säljs alltid med underhållsavtal med telefonsupport samt programuppdateringar på websidan:

Läs mer

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Viktig information gällande installation Från version 12.2 av Hogia Personal krävs Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 för att installation skall

Läs mer

Installationsmanual ImageBank 2

Installationsmanual ImageBank 2 Installationsmanual ImageBank 2 INNEHÅLL Konventioner i manualen... 3 Uppmärksamhetssymboler... 3 Miljö och grundkrav... 4 Installera ImageBank MS SQL databas... 4 ImageBank Databas Configuration Wizard...

Läs mer

Windows 10 systemverktyg

Windows 10 systemverktyg Windows 10 systemverktyg Version 2017 / www.utb.marber.se Sida 1 Innehållsförteckning 1 Systemverktyg... 3 1.1 Energialternativ... 3 1.2 Avinstallera program... 3 1.3 Skapa en återställningspunkt... 5

Läs mer

Installation xvis besökssystem, Koncern

Installation xvis besökssystem, Koncern Installation xvis besökssystem, Koncern Inledning För att installera xvis besökssystem, koncernversion, behövs följande; * SQL Server * Kan vara en express-version, eller en fullständig. *.NET 3.5 * Internet

Läs mer

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll Kapitel 2 Installation Innehåll INSTALLATION MDAC och ODBC...2 Installera SoS2000 i arbetsplatsen...2 SoS2000 serverprogramvara...2 SoS2000 och övriga Office program...3 Avinstallera SoS2000...3 Brandväggar...3

Läs mer

Installationsguide, Marvin Midi Server

Installationsguide, Marvin Midi Server Installationsguide, Marvin Midi Server 1 Ändringsinformation... 2 2 Marvin Midi Server... 2 2.1 Inledning... 2 2.2 Förutsättningar för en framgångsrik installation... 2 2.3 Kort om installationen... 3

Läs mer

Installationsanvisningar VISI Klient

Installationsanvisningar VISI Klient Installationsanvisningar VISI Klient 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång

Läs mer

Bengans datorhörna WINDOWSTIPS

Bengans datorhörna WINDOWSTIPS WINDOWSTIPS Bengans datorhörna TIPS: Leta upp IP-adressen Ofta kan du behöva ta reda på IP-adressen på din eller någon annans dator. Syftet kan vara att kontrollera att man har en internet- eller nätverksanslutning

Läs mer

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång med Visi Felsökning 1.1. Systemkrav

Läs mer

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Installera och uppdatera Windows 8.1 Uppdatera BIOS, program, drivrutiner och kör Windows Update Välj en av installationstyperna Installera Windows 8.1

Läs mer

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Installera och uppdatera Windows 8.1 Uppdatera BIOS, program, drivrutiner och kör Windows Update Välj en av installationstyperna Installera Windows 8.1

Läs mer

Innehåll. Installationsguide

Innehåll. Installationsguide Innehåll Innehåll... 2 Förberedelser... 3 Rättigheter... 3 Installera programmen... 3 Konfiguration av databas... 5 Installera databasserver... 5 Konfigurera en databas på en befintlig databasserver...

Läs mer

Startanvisning för Bornets Internet

Startanvisning för Bornets Internet Startanvisning för Bornets Internet Denna guide kommer att hjälpa dig igång med Bornets Internet. Sidan 1 av 41 Innehållsförteckning Titel Sidan Kapitel 1. Introduktion... 3 Kapitel 2. TCP/IP-inställningar

Läs mer

8 Bilaga: Installationer

8 Bilaga: Installationer 8 Bilaga: Installationer Detta avsnitt beskriver hur man installerar Bidcon som används för att skapa detaljerade kalkyler till dina projekt. Bidcon kan installeras som en enanvändareinstallation på endast

Läs mer

JobOffice SQL databas på server

JobOffice SQL databas på server JobOffice SQL databas på server Nedan följer en instruktion hur du konfigurerar JobOffice kassas SQL databas på en server. Om du känner dig osäker på det här, kontakta någon lokal data- och nätverkstekniker.

Läs mer

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual 3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual ,QQHKnOOVI UWHFNQLQJ,QVWDOODWLRQDY931NOLHQW 'DWRUHUVRPLQJnULHQ)DVW7UDFNPLOM $QYlQGDUHPHGNRQWRL9+6RFKGDWRUPHG:LQGRZV;3 $QYlQGDUHPHGNRQWRLDQQDQGRPlQlQ9+6HOOHUGDWRUPHG:LQGRZV

Läs mer

DELA DIN MAC MED FLERA ANVÄNDARE

DELA DIN MAC MED FLERA ANVÄNDARE Kapitel 11 DELA DIN MAC MED FLERA ANVÄNDARE Mac OS X är designat för att kunna vara ett fleranvändarsystem, vilket betyder att varje användare på en Mac har sitt eget konto. Varje användare är antingen

Läs mer

Installationsanvisning Boss delad databas

Installationsanvisning Boss delad databas Installationsanvisning Boss delad databas sid 2 (25) Innehåll 1 Inledning 3 2 Systemkrav klient 3 3 Serverinstallation 3 3.1 Systemkrav 3 3.2 SQL Server 3 3.3 Behörighet vid installation 4 3.4 Behörighetskontroll

Läs mer

Att använda DVD-RAM-skivor

Att använda DVD-RAM-skivor Denna bruksanvisning innehåller ett minimum av information för att använda DVD-RAM-skivor tillsammans med drivenheten DVD MULTI under Windows 98/Me/2000. Windows, Windows NT och MS-DOS är registrerade

Läs mer

Handledning för Installation av etikettskrivare

Handledning för Installation av etikettskrivare Handledning för Installation av etikettskrivare Windows 7 Expert Systems 2011 Expert Systems kundtjänst: Senast Uppdaterad: 15-02-23 Exder Etikettskrivare Windows 7 Sida 2 av 23 Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Handbok. Procapita Vård och Omsorg Drifthandledning Gallring ver 9.2w20 2013-05-01

Handbok. Procapita Vård och Omsorg Drifthandledning Gallring ver 9.2w20 2013-05-01 Handbok Procapita Vård och Omsorg Drifthandledning Gallring ver 9.2w20 2013-05-01 Sida 2/10 Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Gallring...4 2.1 Kontroller inför skapande av undantag...4 2.1.1 Beskrivning

Läs mer

Installationsmanual ImageBank 2

Installationsmanual ImageBank 2 Document information ID: P001 Appendix D Rev: 3 Author: Ingvar Falconer Product nr: Title: Reviewed by: Approved by: P001 Installation Manual Product name: Tomas von Peltzer Date: 2014-10-22 Sign: Mattias

Läs mer

Marcus Wilhelmsson marcus.wilhelmsson@lnu.se 12 april 2013

Marcus Wilhelmsson marcus.wilhelmsson@lnu.se 12 april 2013 Datorhårdvaruteknik 1DV426 - Laboration Grundläggande konfiguration av lagringslösning ATAboy Installation av Backupserver Konfiguration av Virtuellt bandbibliotek, VTL Marcus Wilhelmsson marcus.wilhelmsson@lnu.se

Läs mer

Instruktioner för Axxell's Trådlösa Nät

Instruktioner för Axxell's Trådlösa Nät Tobias Ahlfors Revisionshistorik Revision 1.1 2 Dec 2014 Innehållsförteckning Snabbguide... 1 Instruktioner... 1 Steg 1 - Network and Sharing Center... 1 Steg 2 - Skapa en ny nätverksprofil...

Läs mer

Administrationsmanual ImageBank 2

Administrationsmanual ImageBank 2 Administrationsmanual ImageBank 2 INNEHÅLL 1. Konventioner i manualen 3 2. Uppmärksamhetssymboler 3 3. Vad är imagebank SysAdmin 4 4. Guide för att snabbt komma igång 5 5. Uppgradera din imagebank 1.2

Läs mer

Introduktion till datorer och nätverk vid institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

Introduktion till datorer och nätverk vid institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap Introduktion till datorer och nätverk vid institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap Syfte Syftet med detta dokument är att ge en introduktion till användning av datorerna i datorsalarna med

Läs mer

DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord

DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord Ver 130912 Innehåll 1 Använda Citrix Desktop - Fjärrskrivbord... 2 2 Inställningar i Fjärrskrivbordet... 7 Kontrollera att de applikationer du har tillgång

Läs mer

14 Användarkonton och kontoprinciper

14 Användarkonton och kontoprinciper 14 Användarkonton och kontoprinciper Användar- och grupphantering ligger till grund för all administration av nätverksoperativsystem, vare sig de heter Windows NT Server, Novell NetWare, Banyan Vines eller

Läs mer

Installationsguide fo r CRM-certifikat

Installationsguide fo r CRM-certifikat Installationsguide fo r CRM-certifikat För att säkerställa en säker inloggning till CRM Finance webb så behöver alla kunder installera ett kund-unikt klientcertifikat innan man kan försöka logga in i systemet.

Läs mer

Handbok. Procapita Vård och Omsorg Drifthandledning Gallring ver 9.3 2013-11-01

Handbok. Procapita Vård och Omsorg Drifthandledning Gallring ver 9.3 2013-11-01 Handbok Procapita Vård och Omsorg Drifthandledning Gallring ver 9.3 2013-11-01 Sida 2/10 Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Gallring...4 2.1 Kontroller inför skapande av undantag...4 2.1.1 Beskrivning

Läs mer

Programutveckling med Java Development Kit. (JDK 1.1.x) och Programmers File Editor (PFE 7.02)

Programutveckling med Java Development Kit. (JDK 1.1.x) och Programmers File Editor (PFE 7.02) UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för datavetenskap Thomas Johansson Oktober 1998 Programutveckling med Java Development Kit (JDK 1.1.x) och Programmers File Editor (PFE 7.02) Umeå universitet 901 87 Umeå.

Läs mer

Installationsanvisningar VisiMIX. Ansvarig: Visi System AB Version: 2.2 Datum: 2009-02-17 Mottagare: Visi MIX kund

Installationsanvisningar VisiMIX. Ansvarig: Visi System AB Version: 2.2 Datum: 2009-02-17 Mottagare: Visi MIX kund Sida: 1(5) Installationsanvisningar VisiMIX Ansvarig: Visi System AB Version: 2.2 Datum: 2009-02-17 Mottagare: Visi MIX kund Detta dokument Detta dokument beskriver hur man installerar Visi Mix på en server.

Läs mer

Rekommenderad felsökning av dator innan service

Rekommenderad felsökning av dator innan service Rekommenderad felsökning av dator innan service Rekommenderad felsökning av dator innan service Detta dokument beskriver åtgärder som kan testas för att utesluta mjukvarufel innan en Mac skickas in på

Läs mer

Flytt av. Vitec Mäklarsystem

Flytt av. Vitec Mäklarsystem Flytt av Vitec Mäklarsystem Augusti 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 Förutsättningar... 2 Läs noga igenom manualen... 2 Systemkrav... 2 Kundservice/Teknisk support... 2 2. Skapa säkerhetskopia...

Läs mer

Instruktion: Trådlöst nätverk för privata enheter

Instruktion: Trådlöst nätverk för privata enheter Instruktion: Trådlöst nätverk för privata enheter orebro-byod Sida 2 av 21 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Så ansluter du till nätverket orebro-byod... 4 2.1 Allmän information:... 4 2.2 Enkel

Läs mer

Telia Connect för Windows

Telia Connect för Windows Telia Connect för Windows Version 3.0 Användarguide Updaterad: 3 juli 2007 Innehåll Ansluta till Internet...3 Information som presenteras av Telia Connect...4 Konfiguration av Telia Connect...7 Fliken

Läs mer

Boot Camp Installationshandbok

Boot Camp Installationshandbok Boot Camp Installationshandbok Innehåll 3 Introduktion 3 Det här behöver du 4 Installationsöversikt 4 Steg 1: Leta efter uppdateringar 4 Steg 2: Förbered din Mac för Windows 4 Steg 3: Installera Windows

Läs mer

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem Installationsanvisning Hogia Ekonomisystem 1 Stenungsund april 2009 Välkommen som Hogia-kund. Vi hoppas att ekonomisystemet ska vara till er belåtenhet. Leveransen sker via nedladdning från Internet eller

Läs mer

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide TIS-Web Startguide Den här guiden hjälper dig komma igång med de vanligaste funktionerna i TIS-Web, ladda upp data och utvärdering av färdskrivardata. För mer detaljerad information se manualerna som finns

Läs mer

Installationsguide / Användarmanual

Installationsguide / Användarmanual (Ver. 2.6.0) Installationsguide / Användarmanual Innehåll 1. Välkommen Sid 1 Välkommen som Internet kund hos Seth s Bredband Kontrollera att din Internetlåda innehåller: 2. Anslutningsguide Sid 2 Koppla

Läs mer

Boss installationsmanual förberedelser

Boss installationsmanual förberedelser 1 Boss installationsmanual förberedelser Boss kan installeras på flera sätt, Serverinstallation eller Nätverksinstallation. För båda dessa sätt kan man dela databasen med flera användare. Serverinstallation,

Läs mer

Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning

Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning Sida 2 av 19 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Så ansluter du till nätverket orebro-utbildning... 4 2.1 Allmän information:... 4 2.2 Enkel anslutning

Läs mer

REGION SKÅNE VDI KLIENTINSTALLATION

REGION SKÅNE VDI KLIENTINSTALLATION REGION SKÅNE VDI KLIENTINSTALLATION 2014-05-21 Installation av Viewklient för VDI Dokumentation för installation och anslutning till Region Skånes VDI miljö INSTRUKTION VMWARE VIEW... 2 Inledning... 2

Läs mer

ONEDRIVE ÖVERBLICK... 2. Vad är OneDrive?... 2 Molnet?... 2 Två typer av OneDrive... 2 Hitta sin OneDrive för företag... 3

ONEDRIVE ÖVERBLICK... 2. Vad är OneDrive?... 2 Molnet?... 2 Två typer av OneDrive... 2 Hitta sin OneDrive för företag... 3 OneDrive 1 Innehåll ONEDRIVE ÖVERBLICK... 2 Vad är OneDrive?... 2 Molnet?... 2 Två typer av OneDrive... 2 Hitta sin OneDrive för företag... 3 HANTERA DOKUMENT OCH FILER PÅ ONEDRIVE... 4 Skapa mapp... 4

Läs mer

Installation av StruSofts låne-licensserver (nätverkslicens)

Installation av StruSofts låne-licensserver (nätverkslicens) Installation av StruSofts låne-licensserver (nätverkslicens) Denna manual hjälper dig att installera StruSofts licensserver, hämta ner dina licenser via webupdate samt kontrollera att licenserna finns

Läs mer

Din manual HP DESKJET 990C http://sv.yourpdfguides.com/dref/900257

Din manual HP DESKJET 990C http://sv.yourpdfguides.com/dref/900257 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP DESKJET 990C. Du hittar svar på alla dina frågor i HP DESKJET 990C instruktionsbok

Läs mer

Del 1: Skapa konto i Exchange

Del 1: Skapa konto i Exchange Adminguide Del 1: Skapa kontot i Exchange Del 2: Aktivera kontot i Office 365 Del 3: Anpassa kontot till ITarbetsplatsen Del 4: Installera dator i ITarbetsplatsen Del 5: ITarbertsplatsen - dator till användarkonto

Läs mer

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Läs det här dokumentet innan du installerar Mac OS X. Det innehåller viktig information om att installera Mac OS X. Systemkrav Om du ska uppgradera till

Läs mer

Sync Master startas via Task Scedule (schemaläggaren). Programmet kan köras på servern utan att någon är inloggad på servern.

Sync Master startas via Task Scedule (schemaläggaren). Programmet kan köras på servern utan att någon är inloggad på servern. Sync Master Sync Master är ett tilläggsprogram till Easy Planning som används för att automatiskt synka Outlook kalendrar med EP. Programmet ska installeras på en server som har en Outlook klient installerad.

Läs mer

Elements, säkerhetskopiering och dina bilder

Elements, säkerhetskopiering och dina bilder Elements, säkerhetskopiering och dina bilder Mattias Karlsson Sjöberg, december 2011. Moderskeppet.se Lär dig tänka rätt och använda rätt verktyg för att säkerhetskopiering, datorbyte och hårdiskbyte.

Läs mer

Kom igång med Visma Byråpaket

Kom igång med Visma Byråpaket Kom igång med Visma Byråpaket Nedan följer en arbetsgång över hur du kommer igång med ditt Visma Byråpaket. När du har genomfört de instruktioner som är aktuella för dig och din byråpaketslösning, kan

Läs mer

hp deskjet 900c series Handbok för nätverksskrivare Svenska

hp deskjet 900c series Handbok för nätverksskrivare Svenska hp deskjet 900c series Handbok för nätverksskrivare i Windows Tillkännagivanden Obs! Microsoft, MS, MS-DOS och Windows är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation (amerikanskt patentnummer

Läs mer

Lathund för Novell Filr

Lathund för Novell Filr 1(57) Stadsledningsförvaltningen IT-avdelningen Lathund för Novell Filr 2(57) Innehåll 1. Introduktion... 4 2. Termer... 4 3. Icke tillåtna tecken i filnamn... 4 4. ipad... 5 4.1 Installation... 5 4.2

Läs mer

Instruktioner för Internetanslutning

Instruktioner för Internetanslutning Nov 2003 Instruktioner för Internetanslutning På dessa sidor finner du instruktioner för att få din bredbandsanslutning att fungera. Du behöver inte använda några inloggningsuppgifter utan är hela tiden

Läs mer

Kom igång med Advance Online portal med certifikatsverifiering

Kom igång med Advance Online portal med certifikatsverifiering Kom igång med Advance Online portal med certifikatsverifiering Först skall certifikatet installeras på de datorer som skall kunna logga in i Online. Det gör du på följande sätt. Spara zip-filen med certifikatet

Läs mer

Boot Camp Installationshandbok

Boot Camp Installationshandbok Boot Camp Installationshandbok Innehåll 3 Introduktion 3 Det här behöver du 4 Installationsöversikt 4 Steg 1: Leta efter uppdateringar 4 Steg 2: Förbered din Mac för Windows 4 Steg 3: Installera Windows

Läs mer

Scan Station Pro 550 Administration och serviceverktyg för Scan Station

Scan Station Pro 550 Administration och serviceverktyg för Scan Station Scan Station Pro 550 Administration och serviceverktyg för Scan Station Konfigurationshandbok A-61732_sv 7J4367 Kodak Scan Station Pro 550 Administration Innehåll Skillnader... 1 Installation... 2 Skapa

Läs mer

Benga s IT-hörna. Så enkelt gör du ett eget nätverk hemma

Benga s IT-hörna. Så enkelt gör du ett eget nätverk hemma Så enkelt gör du ett eget nätverk hemma Av Martin Appel Använd samma internetuppkoppling och nå dina filer överallt. Med ett hemmanätverk kan du som har flera datorer utnyttja kraften maximalt. Nätverk.

Läs mer

Så enkelt gör du ett eget nätverk hemma

Så enkelt gör du ett eget nätverk hemma Så enkelt gör du ett eget nätverk hemma Av Martin Appel Tips och skolor Använd samma internetuppkoppling och nå dina filer överallt. Med ett hemmanätverk kan du som har flera datorer utnyttja kraften maximalt.

Läs mer

Programportalen på Falkenbergs kommun

Programportalen på Falkenbergs kommun Programportalen på Falkenbergs kommun Många av kommunens program finns tillgängliga via Falkenbergs kommuns programportal. Den kallas även ibland för Citrix. Med hjälp av denna kan du köra program fast

Läs mer

Boot Camp Installationshandbok

Boot Camp Installationshandbok Boot Camp Installationshandbok Innehåll 3 Introduktion 4 Det här behöver du 5 Installationsöversikt 5 Steg 1: Leta efter uppdateringar 5 Steg 2: Förbered din Mac för Windows 5 Steg 3: Installera Windows

Läs mer

Frågor och svar om ArcGIS Pro Licensiering

Frågor och svar om ArcGIS Pro Licensiering Frågor och svar om ArcGIS Pro Licensiering Tillgång och åtkomst till ArcGIS pro Hur får jag tag på nya ArcGIS Pro applikationen? - ArcGIS Pro är en ny applikation som är tillgänglig som del av ArcGIS for

Läs mer

Hur patchar man Entré?

Hur patchar man Entré? Entré Hur patchar man Entré? OBS! Från version 5.3 går det ej att köra Entré-klienten på Windows XP eller Windows Server 2003. När det gäller Windows Server 2003 kan man använda den som filserver men det

Läs mer

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING...

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... Entré Innehåll ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... - 2 - Starta Dokumenthantering... - 3 - Lägga till dokument via frågeguide... - 4 - Frågeguiden... - 5 - Lägga till dokument manuellt... - 7 - Lägg till fil...

Läs mer

Printer Administration Utility 4.2

Printer Administration Utility 4.2 Printer Administration Utility 4.2 PRINTER ADMINISTRATION UTILITY (PAU) INSTALLATIONSMANUAL Version 2.2 Garanti Det har lagts ned stor möda på att göra detta dokument så noggrant och användbart som möjligt,

Läs mer

Översikt av kapitlet. Ge databasen ett lösenord. Förhindra ändringar av koden i databasen

Översikt av kapitlet. Ge databasen ett lösenord. Förhindra ändringar av koden i databasen Översikt av kapitlet Ge databasen ett lösenord Förhindra ändringar av koden i databasen 10 Säkraochdelaut information I detta kapitel kommer du att få lära dig att: Tilldela ett lösenord till en databas.

Läs mer

Detta dokument skall ge en kortfattad introduktion till Jasmine installationen vid DSV.

Detta dokument skall ge en kortfattad introduktion till Jasmine installationen vid DSV. Detta dokument skall ge en kortfattad introduktion till Jasmine installationen vid DSV. Kortfattat skall ni lära er följande. - Ni skall lära er att koppla upp er mot den lokala Jasmine databasen - Köra

Läs mer

SNABBGUIDE för studenter windows. Utskriftshantering, Kopiering och Scanning

SNABBGUIDE för studenter windows. Utskriftshantering, Kopiering och Scanning SNABBGUIDE för studenter windows Utskriftshantering, Kopiering och Scanning Installation av klient på din privata dator Installation av klient För att kommunicera med utskriftssystemet behöver varje dator

Läs mer

INNEHÅLLS FÖRTECKNING

INNEHÅLLS FÖRTECKNING ANVÄNDARMANUAL INNEHÅLLS FÖRTECKNING Logga in på ditt konto... 2 Ladda upp filer... 3 Ladda ner klienten till din dator eller enhet... 4 Synk Mappen... 5 Dela filer... 6 Extern delning i webgränssnittet

Läs mer

Dovado Tiny - installationsguide

Dovado Tiny - installationsguide Dovado Tiny - installationsguide KONTROLL Kontrollera följande steg innan ni påbörjar installationen av Dovado Tiny router Använder ni routern från SwedfoneNet? Har ni fått en Dovado router från annan

Läs mer