Introduktion till datorer och nätverk vid institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Introduktion till datorer och nätverk vid institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap"

Transkript

1 Introduktion till datorer och nätverk vid institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap Syfte Syftet med detta dokument är att ge en introduktion till användning av datorerna i datorsalarna med operativsystemet Windows XP, hårddiskarnas och nätverkets struktur samt lagring av data på datorlabb och servrar vid institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap. Grundläggande filhantering, uppstart och avslutning samt den mest grundläggande användningen av vissa generella tillämpningsprogram skall behärskas efter genomgången övning. Datorer, data och nätverk Institutionen har fyra datorlab med totalt ca 70 datorer. På datorerna finns en mängd olika program medan data lagras på en server. Installation av program samt ändringar av inställningar får ENDAST göras av systemansvarig. Varje student får ett användarnamn (eng. username) och lösenord (eng. password) vid kursstart och kan därmed logga in på domänen Nateko. För varje student reserveras ett lagringsutrymme (användarkatalog) på 300 megabyte (Mb) på en server (Fileserv). Vid start av Windows Explorer (filhanteraren) finns respektive students arbetskatalog ansluten (mappad) som enhet (eng. drive) U:\. Här lagras övningsresultat etc. U:\ har man tillgång till från samtliga datorer på nätverket. Dessutom är alla mappade till katalogen kursdata on 'File Server at INES (fileserv.nateko.lu.se)' som enhet R:\. Här finns all övningsdata lagrad. Studenter ansluts också till enheten T:\ benämnd transit$ on 'File Server at INES (fileserv.nateko.lu.se)'. Under T:\ kan alla skriva och radera. Används för gemensamma arbeten. På alla datorer finns också en katalog kallad C:\Tempdata\. Denna används alltid under övningar för att temporärt lagra de data som används under respektive övning samt övningsresultat. Eftersom det är en lokal katalog kan den bara nås från den datorn man jobbar vid. Arbetsordning Vid alla övningstillfällen gäller följande arbetsgång: I den skrivna övningshandledningen eller av övningshandlerare anges vilket datamaterial som ska användas. Detta kopieras av studenten från R:\ (kursdata) till C:\Tempdata\. Under övningens gång arbetar man mot C:\Tempdata\. Vid övningens slut kopierar studenten sina resultat eller delresultat till sin användarkatalog och tar bort ALLT från C:\Tempdata\. Arbeta alltså INTE med data över nätverket under övningens gång. Backup av av innehållet på servern görs av institutionen en gång i veckan. Skrivare Sammanfattning: C:\Tempdata\ Används ALLTID vid övningar och laborationer U:\ 300 Mb egen enhet för lagring av resultat etc. R:\ Kursdata: Server med övningdata att hämta T:\ Transit för gemensamma data, resultat etc. Skrivaren ni har tillgång till heter Aurora och finns i utrymmet mellan datorsalarna Altocumulus och Cirrocumulus. För att kunna skriva ut måste man aktivera ett konto på skrivaren. Detta görs genom att logga in på Användarnamn och lösenord är de som ni fått för datorerna i Geocentrum. Karin Larsson m.fl (5)

2 Inställningar Vid mer komplext datorarbete än t.ex. bara ordbehandling används filer av många olika format. Det är därför viktigt att hela tiden veta vad filer heter, också extensioner (suffix, filändelser, de tre bokstäverna efter punkten i filnamnet, t.ex. *.docx). För filhantering används lämpligen My Computer. För att se vilka typer av filer (för att se filernas extensioner) som finns i en katalog krävs följande inställning (Det kan vara så att denna inställning redan är gjord): Under menyn i My Computer klicka på Tools och välj Folder Options Välj fliken View. I den lilla rutan vid Hide file extensions for known file types finns en bock. Klicka på denna så att den försvinner. Ändra inget annat. Klicka sedan på knappen Apply to All Folders och sen på OK. Gå också in under menyn View och välj Details. Moment som ska behärskas: Använd HJÄLP-funktionerna flitigt! (Help and Support under startmenyn nere till vänster för Windows-hjälp). Till alla program finns en hjälpfunktion. Använd dessa vid behov! Skriv minnesanteckningar! 1. Starta datorn om den inte redan är påslagen. Kolla även att skärmen är påslagen (en liten lampa tänds). 2. Logga in på nätverket (domänen Domain ska vara Nateko) genom att skriva in ditt användarnamn och lösenord. Första gången du loggar in ska du ändra ditt lösenord och välja ett nytt. OBS! Lösenordet måste innehålla minst 7 tecken. Se till att komma ihåg det nya. Program som är öppna men "vilande". Klicka för att aktivera. Karin Larsson m.fl (5)

3 3. Studera Windows olika delar t.ex. Start, task bar och ikoner (se figur nedan). Flytta runt musen och notera pilen på skärmen. Klicka (tryck på vänster musknapp en gång) på ikonen My Computer. Dubbelklicka (tryck två gånger i snabb följd på vänster musknapp) på My Computer för att starta filhanteraren Windows Explorer. Klicka sedan på Folders i menyraden Vad finns i Windows Explorer? Detta program bör användas för filhantering, d.v.s. kopiera, flytta, skapa och ta bort filer och kataloger. Studera både vänster och höger fönsterhalva i Windows Explorer. Förstå begreppen enhet (eng. drive) t.ex. A:\-, C:\-, U:\- och R:\), katalog (sv. folder, mapp; eng. folder, directory), papperskorg (eng. recycle bin), fil (eng. file) och skrivbord (eng. desktop) (se figur nedan). Hur mycket minnesplats finns ledigt på C:\ (hårddisken på PC:n)? Vad händer när du enkelklickar respektive dubbelklickar med vänster musknapp på en folder? Vad händer när du klickar med vänster respektive höger musknapp? Högerklicka på katalogen C:\Tempdata\ och välj Properties. Hur mycket minnesutrymme upptar denna katalog? Testa rullgardinerna (eng. Scrollbar). Testa att klicka på tecknen + och - vid enheter och kataloger. Vilka filer med filnamn som börjar på bokstaven t finns i katalogen C:\WINDOWS\Help? (testa både genom att undersöka katalogen med Windows Explorer och genom att använda Search (skriv in t*.*) under startmenyn). Vilken typ av fil och vilken extension har den/de? Om inte extension skrivs ut, så ändra inställningar enligt kapitlet Inställningar ovan. Ändra storlek på Windows Explorers fönster. Flytta fönstret. Testa knapparna. Kolla Title bar. Används för att flytta fönster Fönster Minimera = vilande till "task bar" Maximera fönstret till hela skärmen Drives Stäng = Avsluta programmet Files Folders File extension Scroll bar Minnesutrymme på markerad DRIVE Ändra fönstrets storlek vilka kommandon som finns under de olika menyerna (d.v.s. File, Edit, View, Tools och Help). Karin Larsson m.fl (5)

4 Minimera (vila) Windows Explorer genom knappen. Starta Windows Explorer ännu en gång genom att klicka på Start. Minimera programmet ( ) igen. Notera nu att programmet Windows Explorer är öppnat två gånger och syns på två ställen i task bar. Att ha program öppna mer än en gång tar extra minne från datorn och är något som alltid ska undvikas (det går dock bra med filhanteraren som inte kräver mycket minnesutrymme). Är programmet öppet syns det i task bar och det är bara att klicka på programmets namn där om du vill använda det igen. 4. Notera speciellt och lär dig vad de olika enheterna (A:\, C:\, U:\, R:\ etc.) innebär. Använd Windows Explorer för att utföra följande: - Skapa en katalog som du kallar Exercise i katalogen C:\Tempdata\ - Starta editeringsprogrammet Notepad (under programgruppen Accessories under startmenyn). Skriv in ditt namn och spara filen (File > Save As ) med filnamnet test.txt på C:\Tempdata\ och stäng Notepad. - Kopiera filen C:\Tempdata\test.txt och lägg kopian i katalogen C:\Tempdata\Exercise\. Döp om filen till namn.txt. (Använd t.ex. Copy och Paste under Edit samt Rename under File) - Dubbelklicka på namn.txt. Filen öppnas då automatiskt med Notepad och du kan läsa dess innehåll. - Stäng Notepad och ta bort (eng. delete) filen namn.txt från både C:\Tempdata\ och C:\Tempdata\Exercise\. 5. Använd Windows Explorer för att utföra följande nätverksoperationer: - Klicka på My Network Places och studera vilka datorer som finns på nätverket. - Välj datorn Fileserv och studera vad som är tillgängligt. - Studera innehållet i \\Fileserv\kursdata\Datorintro\. - Kopiera filerna raineros.txt och europe.txt till katalogen C:\Tempdata\Exercise\. 6. Undersök din användarkatalog på Fileserv Din egen katalog på Fileserv är definierad som enhet U:\. På den skall du spara data som är viktig för dig, och som du inte vill att någon annan skall kunna komma åt. Observera att lärare kommer åt alla kataloger, även studenternas egna. Privat material sparas hemma! Kom ihåg att data som lagras under C:\Tempdata\ kan raderas från en dag till en annan och läsas av andra som använder samma dator. Under U:\ får du skapa egna underkataloger efter behov. Ta dock inte bort de kataloger som ligger där från början. Du skall alltid arbeta med filer som ligger på din dators hårddisk. Detta innebär att vid arbetets början kopieras de filer du skall arbeta med från t.ex. din användarkatalog till C:\Tempdata\. När du avslutar ditt arbete kopierar du resultatfiler tillbaka till din användarkatalog. Ta bort alla filer i C:\Tempdata\. Arbeta inte med filer över nätverket. 7. Efter avslutad övning skall hela foldern C:\Tempdata\Exercise\ med allt sitt innehåll tas bort! Observera att bara innehållet i C:\Tempdata\ och inte C:\Tempdata\ ska tas bort!! TIPS: Filtyper: I stort sett i alla tillämpningsprogram finns kommandona Öppna (eng. Open, Spara (eng. Save och Spara Som (eng. Save As). I de dialogrutor som då kommer upp på skärmen listas de filer som t.ex. kan öppnas. I samma dialogruta finns oftast också en alternativruta kallad Files of type:. Här kan man välja vilken filtyp som ska öppnas respektive sparas. Filtypen anges oftast med extension d.v.s. tre bokstäver efter en punkt i filnamnet t.ex. filename.txt = textfil, filename.doc eller filename.docx = Word-fil, Karin Larsson m.fl (5)

5 filename.xls = Excel-fil o.s.v. Om den fil du ska öppna inte listas, testa att ändra Files of type: till t.ex. All Files (*.*). Spara filer: Save innebär att den fil du arbetar med sparas med det filnamn den redan har. Tillämpningsprogrammen ger alltid en ny fil ett temporärt namn t.ex. document1, untitled eller dylikt och vid användning av Save på en ny fil sparas filen oftast automatiskt i katalogen \My documents\. Gör inte så. Det innebär att du säkerligen förlorar filen genom att någon annan raderar den. Gör så här: Spara nya filer med kommandot Save As. Här anger du vad filen ska heta och i vilken katalog den ska sparas i, d.v.s. i din egen arbetsfolder under C:\Tempdata\. Ta som regel att alltid hålla er till DOS-regler (regler för PC-datorers tidigare operativsystem DOS) vad gäller fil- och katalognamn eftersom ni eventuellt kommer att använda program som kräver detta. Det innebär: - Max 8 bokstäver + 3 för extension. - Använd endast bokstäver (utom å, ä och ö) och siffror. - Börja inte fil- eller katalognamn med en siffra. Radera filer: Observera att när du som student på enhetens datorer raderar en fil så läggs den inte i papperkorgen! Den raderas permanent omedelbart och kan alltså inte återskapas. Kopiera mellan filer och program: Aktivera det program du ska kopiera från. Filen med det du vill klippa ut ska vara öppen. Markera det du vill kopiera och använd kommandot Kopiera (eng. Copy). Det du kopierat finns nu i en temporär minnesbuffert kallad Clipboard. Aktivera det program du vill klistra in i och se till att aktuell fil är öppen. Placera markören (klicka) där du vill klistra in och använd kommandot Klistra in (Paste). Karin Larsson m.fl (5)

Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa.

Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa. Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa. Antal: Enskilt Material: En dator med Windows 7 (Vista, Windows 8 eller

Läs mer

Filhantering utforskaren avslöjar

Filhantering utforskaren avslöjar Filhantering utforskaren avslöjar 1 hur information lagras När man skriver ett brev eller ritar en bild skapas ett do kument. Detta måste sparas någonstans för att inte försvinna när datorn slås av. I

Läs mer

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande.

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. Ideell IT-förening där äldre lär äldre Skapa mapp Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. * Gör så här: 1. Se till att du befinner dig på den plats i datorn

Läs mer

Filhantering utforskaren avslöjar hur information lagras

Filhantering utforskaren avslöjar hur information lagras Filhantering utforskaren avslöjar hur information lagras 44 När man skriver ett brev eller ritar en bild skapas ett do kument, som måste sparas någonstans för att inte försvinna när datorn slås av. I datorn

Läs mer

Laboration 0. Enhetsbokstaven anges med ett kolon efter och man läser ofta ut detta, exempelvis C:(sekolon).

Laboration 0. Enhetsbokstaven anges med ett kolon efter och man läser ofta ut detta, exempelvis C:(sekolon). Laboration 0 Laborationen är till för dig som inte är familjär med att navigera i filträd på en dator. Om du är van vid detta (vilket är det vanliga nu för tiden) så kan du bara snabbt titta igenom laborationen.

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Maj -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Manual - Storegate Team

Manual - Storegate Team Manual - Storegate Team Om tjänsten Med Storegate Team får du full kontroll över företagets viktiga digitala information. Du kan enkelt lagra, dela och arbeta i filer med högsta säkerhet inom ditt företag.

Läs mer

Handbok. Pagero för Danske Bank

Handbok. Pagero för Danske Bank Handbok Pagero för Danske Bank INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMMET 3 Vad är Pagero för Danske Bank? 3 Hjälpsidor 3 Systemkrav 3 INSTALLATION OCH START 3 Installation 3 Efter installationen

Läs mer

Allmänt om programvaror och filer i Windows.

Allmänt om programvaror och filer i Windows. Allmänt om programvaror och filer i Windows. Vart sparade du dokumentet? I Word. Jag har fått detta svar mer än en gång när jag försökt hjälpa någon att hitta ett dokument som de tappat bort i sin dator.

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 W8 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Windows Datorns delar Skrivbordet

Windows Datorns delar Skrivbordet Windows Datorns delar Skrivbordet Mushantering Tangentbord Fönster Mappar och filer Kopiera och flytta Lathunden är anpassad för Kumla kommun Innehållet är avgränsat till datorer utan tryckskärm Anställd

Läs mer

Välkommen som användare av medietekniks och informatiks publika studentserver

Välkommen som användare av medietekniks och informatiks publika studentserver Välkommen som användare av medietekniks och informatiks publika studentserver student.ktd.sh.se Syfte Vår server är en kombinerad ftp- och webbserver med två grundläggande syften: 1) Spara dokument som

Läs mer

INNEHÅLL 1 MAMUT TEAMWORK 2006...2. 1.1.1 Kom i gång på 1 2 3...3 2 SYSTEMKRAV...10 3 INSTALLATION...11

INNEHÅLL 1 MAMUT TEAMWORK 2006...2. 1.1.1 Kom i gång på 1 2 3...3 2 SYSTEMKRAV...10 3 INSTALLATION...11 INNEHÅLL Kom i gång med Mamut Teamwork 2006 1 MAMUT TEAMWORK 2006...2 1.1.1 Kom i gång på 1 2 3...3 2 SYSTEMKRAV...10 3 INSTALLATION...11 3.1 Registrering av ny dator och inloggning på ett befintligt konto...15

Läs mer

DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord

DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord Ver 130912 Innehåll 1 Använda Citrix Desktop - Fjärrskrivbord... 2 2 Inställningar i Fjärrskrivbordet... 7 Kontrollera att de applikationer du har tillgång

Läs mer

DATORINTRODUKTION. Våren 2005

DATORINTRODUKTION. Våren 2005 DATORINTRODUKTION Våren 2005 Innehållsförteckning 1. Vett och etikett...3 1.1. Regler för användning av gemensamma datorsystem vid Högskolan i Gävle 3 1.2. Allmänt om datorerna vid Högskolan i Gävle...4

Läs mer

Filtyper och programåtkomst. Mappar och mappstrukturer

Filtyper och programåtkomst. Mappar och mappstrukturer Pekka Malmirae - Matti Karhula WINDOWS VISTA MICROSOFT Del 2 Filer och mappar 2. Filer och mappar... 24 3. Förflytta dig i mappar... 25 4. Skapa objekt... 26 5. Markera... 27 6. Kopiera och flytta... 28

Läs mer

BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER

BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER Innehållsförteckning ENHETER...2 MAPPAR...2 VISNINGSLÄGEN...3 SORTERING...4 MAPPAR OCH FILER...5 FILNAMN...6 FILTILLÄGG...6 FILHANTERING KOPIERA FLYTTA BYTA NAMN

Läs mer

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Kom igång med Windows 8 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Innehållsförteckning Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 2 Startskärmen... 2 Zooma... 2 Snabbknappar... 3 Sök... 4 Dela... 4 Start...

Läs mer

Word för Översättarutbildningen, del 0.5

Word för Översättarutbildningen, del 0.5 Word för Översättarutbildningen, del 0.5 Victoria Johansson it-pedagog@sol.lu.se 24 november 2005 Innehåll 1 Inledning 1 2 Förberedelser 2 2.1 Den här datorn............................ 2 2.2 Flytta en

Läs mer

Introduktion Mamut Online Backup

Introduktion Mamut Online Backup Mamut Active Services Introduktion Mamut Online Backup Version 4 MOB.BKL.INTRO.SE.040.01 1 Innehåll Mamut Online Backup... 3 Nyheter i version 4... 4 Introduktion... 5 Kom i gång på 1-2-3... 11 Hur avslutar

Läs mer

Handbok Pagero Internet för Handelsbanken

Handbok Pagero Internet för Handelsbanken Handbok Pagero Internet för Handelsbanken Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 2 Innan ni startar

Läs mer

Introduktion till datateknik för språkvetare

Introduktion till datateknik för språkvetare Introduktion till datateknik för språkvetare ht 2013 Per Starbäck Kapitel 1 Inledning 1.1 Om kursen Schema och annat finns på http://stp. lingfil.uu.se/kurs/ids/. Där kommer det även finnas länkar till

Läs mer

Datorsalarna U11, U12 och U13! 2010-08-17

Datorsalarna U11, U12 och U13! 2010-08-17 Datorsalarna U11, U12 och U13! 2010-08-17 Innehåll Tillgång till salarna... 1 Bokning... 2 Inloggning och hemkatalog... 2 Språkval... 2 Dockan... 2 Fönsterhantering... 3 Öppna och spara dokument... 3 Skriva

Läs mer

TeamViewer Installation och användning

TeamViewer Installation och användning TeamViewer Installation och användning Funktioner i TeamViewer TeamViewer möjliggör för lärare och faddrar att hjälpa elever och användare på distans. Det finns 2 huvudsakliga användningsområden: Fjärrstyrning

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Advance Online

ANVÄNDARHANDBOK Advance Online ANVÄNDARHANDBOK Advance Online 2013-09-27 INNEHÅLL Innehåll... 2 Välkommen till Advance Online!... 3 Allmän information... 3 Idén bakom Advance Online... 3 Att logga in på en terminalstation... 4 Allmänt...

Läs mer

Anvisningar för inkoppling till Mikrodataåtkomst vid SCB

Anvisningar för inkoppling till Mikrodataåtkomst vid SCB Anvisningar för inkoppling till Mikrodataåtkomst vid SCB Välkommen till systemet för mikrodataåtkomst, MONA. Denna handledning hjälper dig att snabbt komma igång och arbeta med MONA-systemet. Om du stöter

Läs mer

Handbok. Pagero Internet för SEB

Handbok. Pagero Internet för SEB Handbok Pagero Internet för SEB Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 3 Innan ni startar 5 Vad

Läs mer

Hantera datorn. C Personlig dator 1. Kontrollpanelen 2. Skrivbordet 3. Skärmsläckare 4. Genvägar 5. Bildskärmen 6. Volym

Hantera datorn. C Personlig dator 1. Kontrollpanelen 2. Skrivbordet 3. Skärmsläckare 4. Genvägar 5. Bildskärmen 6. Volym Hantera datorn Sitter du bra? Är du nöjd med din arbetsmiljö? Kan du hitta en fil igen efter att du sparat den? Helene visar vad du behöver känna till för att få bra ordning på din dator. I handledningen

Läs mer

Användarmanual för Publish 3.5 Sida 1(1) Användarmanual för Mios Publish 3.5

Användarmanual för Publish 3.5 Sida 1(1) Användarmanual för Mios Publish 3.5 Användarmanual för Publish 3.5 Sida 1(1) Användarmanual för Mios Publish 3.5 Användarmanual för Publish 3.5 Sida 2(2) INNEHÅLL 1 Allmän information...3 2 Hur komma igång?...4 3 Uppdatering av befintliga

Läs mer