28 Inloggningsskript, profiler och systemprinciper//system Policies

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "28 Inloggningsskript, profiler och systemprinciper//system Policies"

Transkript

1 28 Inloggningsskript, profiler och systemprinciper//system Policies Användarna står i centrum för detta kapitel. Inloggningsskript, profiler och systemprinciper//system Policies är tre olika sätt att styra miljön på användarnas datorer. Beroende på om de använder Windows NT 4.0, Windows NT 3.51, Windows 95 eller Windows för Workgroups 3.11, har administratörer tillgång till en eller flera av dessa styrmedel. Inloggningsskript Inloggningsskript har funnits sedan många år i Microsofts olika MS-NET-produkter. I Microsoft LAN Manager 1.0 var det gjort så att klientdelen, LAN Manager for MS-DOS, automatiskt tillhandahöll fyra variabler för inloggningsskript. Som nätverksadministratör fann jag mycket god användning för dem i mina inloggningsskript, men säg den lycka som varar?! När LAN Manager 2.0 kom hade dessa variabler försvunnit. Troligen var det någon som hade kommit på att det inte var rent och snyggt med dem och bestämt att de skulle väck utan att ersätta dem med något annat. När Windows NT lanserades var samma information åter tillgänglig från inloggningsskript, men i Windows 95 får du leta länge efter dem (jag undviker att ens nämna WfWG). Den stora fördelen med inloggningsskript är att de kan skrivas så att de är oberoende av vilket operativsystem som användaren loggar in från samma skript används både för Windows för Workgroups, Windows 95/98 och Windows NT. I en miljö där du ansvarar för flera olika operativsystem underlättar det för dig och även för de användare som använder flera olika datorer med olika operativsystem. 1009

2 28 Inloggningsskript, profiler och systemprinciper//system Policies Profiler Något nytt som infördes med Windows NT var profiler. Tanken med profiler är god de samlar en mängd inställningar, allt från bakgrundsfärg till nätverksanslutningar. De kan sparas centralt och följa användaren från dator till dator. Profiler är mycket bättre än inloggningsskript: så löd mantrat från Microsoft. Jag säger inte att inloggningsskript är bättre än profiler, men de senare är knutna till sitt eget operativsystem inte ens Windows 95 och Windows NT 4.0 kan dela profiler. Orsaken får väl anses vara den att det skulle vara mycket svårt att skriva profilerna i Windows 95 så att de gick att använda i Windows NT 4.0 och tvärtom (jag måste ju vara snäll mot Microsoft, också). Till skillnad mot både inloggningsskript och systemprinciper är profiler ständigt närvarande närhelst någon är inloggad på en Windows 95/98- eller Windows NT-dator använder de en profil. Profiler i Windows 95/98 och Windows NT 4.0 är mycket synligare än i tidigare versioner av Windows NT. Alla mappar under %SystemRoot%\Profiles\Kontonamn är en del av profilen, den kanske synligaste. Profildelen i Registret//Registry sparas i filen %SystemRoot%\Profiles\Kontonamn\NTUser.Dat. Varje användares NTUser.Dat laddas in i Registret//Registry vid inloggning i huvudträdet HKey_Users med samma namn som användarkontots SID (HKey_Current_User sätts att peka på detta huvudträd). Den profil som används när ingen användare är inloggad återfinns i mappen filen %SystemRoot%\Profiles\Default User. När du öppnar den mappen finner du bland annat dess registerdel, vilken alltid laddas in under HKey_Users\.Default. Systemprinciper//System Policies Ytterligare en nyhet infördes med Windows 95: systemprinciper/ /system policies. I likhet med profiler kan de sparas på en central server, men de används för andra saker än profiler. Faktum är att profiler och systemprinciper kan användas tillsammans de konkurrerar inte. Microsofts Zero Administration Kit, ZAK, bygger på både profiler och systemprinciper. Med systemprinciper ändrar man, i huvudsak, i Registret/ /Registry på en Windows 95- eller Windows NT 4.0-dator. Det 1010

3 I en Windows NT-domän kan du använda alla tre metoderna samtidigt är mycket lätt att styra användarens möjligheter med hjälp av systemprinciper: du kan ta bort Start-menyn, Nätverket//Network Neighbourhood, Kontrollpanelen//Control Panel, m.m. I Windows NT 5.0 kommer systemprinciper//system policies att spela en allt större roll inställningar som i dag måste göras på enskilda datorer kan i Windows NT 5.0 samlas centralt och skickas till Windows NT-datorerna. Detta kommer att gälla även inställningar som kontoprinciper och användarrättigheter. (Om ryktet har rätt kommer vi att se delar av detta redan i Service Pack 4 för Windows NT 4.0). I en Windows NT-domän kan du använda alla tre metoderna samtidigt I en Windows NT-domän har du möjlighet att använda både profiler, inloggningsskript och systemprinciper samtidigt. Det är inget jag är varm anhängare av, men det är fullt möjligt. I de exempel i Zero Administration Kit som Microsoft ger ut används både profiler och systemprinciper för att åstadkomma en säker och underhållbar miljö för användaren. Uppgift om profil och inloggningsskript syns i Kontohanteraren för domäner//user Manager for Domains. Systemprinciper som används finns alltid i den delade resursen Netlogon på domänkontrollanterna. Dock kan man inte se i Kontohanteraren för domäner//user Manager for Domains att systemprinciper används något jag finner förvirrande titt som tätt. I Kontohanteraren för domäner//user Manager for Domains syns uppgift om profil och inloggningsskript, inget om systemprinciper. 1011

4 28 Inloggningsskript, profiler och systemprinciper//system Policies Centrallagring Alla tre metoderna att styra användarmiljön har det gemensamt att man kan lagra deras delar centralt. Central lagring av inloggningsskript, profiler och systemprinciper är endast möjlig i Windows NT-domäner eftersom det är domäninloggningen som utlöser deras aktivitet. I en datorarbetsgrupp finns det ingen central del som hanterar inloggning så i den kan du inte använda central lagring. Beroende på de behov ni har kan styrinstrumenten lagras på en enda server eller på flera. Behöver ni ta hänsyn till nätverkstrafik är domänkontrollanterna de bästa ställena för central lagring. Vid domäninloggning kontaktar alltid klientdatorn en domänkontrollant, om då miljöinstrumenten finns på samma domänkontrollant blir nätverkstrafiken mindre. Det är mycket viktigt att samtliga domänkontrollanter har samma uppsättning av inloggningsskript, profiler och systemprinciper i annat fall kan intressanta saker inträffa. Inloggningsskript beter sig annorlunda än profiler och systemprinciper eftersom man i Kontohanteraren för domäner//user Manager for Domains endast kan ange lokal sökväg för inloggningsskripten. De måste alltså alltid finnas på domänkontrollan terna. Den delade resursen Netlogon är viktig Den mapp i vilken inloggningsskript och profiler skall förvaras delas ut med resursnamnet Netlogon. Det är domänkontrollanterna som medger eller nekar domäninloggning så det är endast på domänkontrollanter du finner en delad resurs med detta namn. Namnet Netlogon är alldeles för likt namnet på tjänsten//service Net Logon för att det skall vara ett sammanträffande: tjänsten Net Logon på domänkontrollanterna är den som hanterar domäninloggning. När du anger sökväg till inloggningsskript och profiler anges den enklast utgående från den mapp som är utdelad som Netlogon. %SystemRoot%\System32\Repl\Import\Scripts är mappens namn (det går att ändra mappen, men inte resursnamnet). Alltså: om inloggningsskripten finns i den mappen anger du endast filnamnet, utan sökväg, i rutan Namn på inloggningsskript//logon Script Name. En typisk Netlogon-resurs kan innehålla både inloggnings- 1012

5 Inloggningsskript och profiler anges i Kontohanteraren för domäner//user Manager for Domains skript, profiler och systemprinciper.. Resursen Netlogon (mappen Scripts i bilden) med plats både för inloggningsskript, profiler och systemprinciper. Mapp (utgående från Netlogon) Samma mapp Principer Profiler Innehåll Inloggningsskript Systemprinciper, filnamn NTConfig.Pol för Windows NT Undermappar till denna innehåller enskilda användares profiler Se till att alla domänkontrollanter har aktuella kopior Du vet aldrig vilken av dina domänkontrollanter som kommer att godkänna nästa domäninloggning, alltså måste alla domänkontrollanter ha aktuella kopior av inloggningsskript, profiler och systemprinciper. Ett sätt att lösa detta är att helt enkelt kopiera alla ändringar till alla domänkontrollanter. Du kan också använda den inbyggda tjänsten Katalogduplicering//Directory Replicator (den är inte helt pålitlig). Inloggningsskript och profiler anges i Kontohanteraren för domäner/ /User Manager for Domains Centrala inloggningsskript och profiler skiljer sig från systemprinciper genom att deras användning alltid anges i Kontohanteraren för domäner//user Manager for Domains. 1013

6 28 Inloggningsskript, profiler och systemprinciper//system Policies Inloggningsskript De inbyggda möjligheterna i inloggningsskript i Windows NT (och alla andra medlemmar av Windows-familjen) är mycket blygsamma. En som är van vid NetWare:s inloggningsskript häpnar när hon förstår hur lite som kan göras med inloggningsskript i Windows-familjen (även Windows NT). För att motverka de inbyggda begränsningarna har Microsoft låtit skicka med KiXtart i Windows NT Server 4.0 Resource Kit. KiXtart är ett gratis och kan hittas på Nätet (mer om KiXtart strax). Inloggningsskript i Windows NT Göra grupptillhörighet tillgänglig i inloggningsskript endast klienter med Windows NT 4.0 När du anger sökväg till inloggningsskriptet kan du ange gruppnamn som argument (som kommandoradsväxel). Om du skriver följande som sökväg till inloggningsskriptet: Login.Bat %UserName% AvdSalj DomänNamn %LogonServer% kan du i inloggningsskriptet använda konto-, grupp-, och domännamnet samt namnet på inloggningsserver för att göra mer i samma inloggningsskript: if (%2)==() goto Om användaren tillhör säljavdelningen anslut till S:. if (%2)==(AvdSalj) net use s: Inget gruppnamn angivet :NoGroupName net use m: \\server\mla Som du minns är det enkelt i Kontohanteraren för domäner/ /User Manager for Domains att markera alla användare i en viss grupp och sedan ändra inställningar för hela gruppen samtidigt. Gör detta för varje huvudgrupp och du kommer att ha ett mycket användbart inloggningsskript. 1014

7 Inloggningsskript En notering: gruppnamnet får inte innehålla mellanslag i annat fall kommer de att delas upp på flera argument. Tyvärr är detta begränsat till Windows NT-klienter det hade varit mumma om det fungerat åtminstone i Windows 95. Kan jag önska mig en förändring, Microsoft? Enkla inloggningsskript De miljövariabler som är, mer eller mindre, användbara i ett inloggningsskript för Windows NT-klienter är dessa: Miljövariabel ComputerName HomeDrive HomePath LogonServer Kommentar Namn på klientdatorn Användarens hemmaenhet Användarens hemmamapp Den domänkontrollant som godkände inloggning Processor_Architecture Anger om klienten är Intel eller Alpha SystemDrive SystemRoot UserDomain UserName UserProfile Windows NT:s systemenhet Windows NT:s systemmapp (även enhet) Den domän till vilken användaren loggat in Namnet på användarens domänkonto Sökväg till användarens profil Uppgift om hemmaenhet och hemmamapp fås från domänkontots kontouppgifter. Miljövariablerna ovan, tillsammans med ett huvudgruppsnamn i sökvägen till inloggningsskriptet, gör att du kommer riktigt långt så länge alla klienter använder Windows NT eller du tar på dig besväret med olika inloggningsskript för olika användare. KiXtart kraftfulla inloggningsskript Med KiXtart kan du göra betydligt kraftfullare skript än de i WfWG, Windows 95/98 och Windows NT. Det är lätt att avgöra vilka globala grupper som användarens konto är medlem av, vilket kan användas för att koppla olika nätverksenheter till olika grupper av användare. Så här säger den som skrivit KiXtart om sin Win32-produkt: 1015

8 28 Inloggningsskript, profiler och systemprinciper//system Policies KiXtart 95 is a logon script processor and/or enhanced batch language for Windows NT and Windows 95 workstations in a Windows Networking environment. KiXtart finns även i en 16-bitars variant så du kan använda ett enda inloggningsskript för alla klienter (Windows 95/98 och Windows NT kan ju köra 16-bitars program). KiXtart på Nätet Du finner KiXtart på med flera ställen sök på KiXtart. Den som skrivit KiXtart jobbar på Microsoft Ruud van Velsen (författaren till KiXtart) arbetar för Microsoft i Nederländerna sedan många år. KiXtart har han tillverkat helt och hållet på sin fritid så det måste ha varit mycket roligt för honom att få se att Microsoft i USA ville ha det med i Windows NT Server 4.0 Resource Kit. Exempel på inloggningsskript Låt oss anta att vi skall göra inloggningsskript för en liten organisation som innehåller en handfull avdelningar. Det finns en PDC, en BDC och en ytterligare server. Varje avdelning har sin egen plats på en servrarna, det finns dessutom gemensamt utrymme för alla användare. Samma inloggningsskript för alla operativsystem minsta gemensamma nämnare Tanken med att använda bara det som fungerar i alla operativsystem är enkel: det blir lättare att förstå, upprätta och underhålla inloggningsskriptet. Naturligtvis avhändar vi oss därmed de godsaker som finns i, framför allt, Windows NT. Vi kopplar i detta fall samtliga användare till samtliga nätverksenheter problemet blir då pedagogiskt eftersom användarna ser enheter de i många fall inte kan komma åt. Notera att svenska bokstäver blir fel om du inte skriver dem i ett kommandoradsprogram, Välkommen till 1016

9 Ställer klockan net time /domain /set Ansluter din hemmamapp. net use h: Ansluter alla avdelningsmappar. net use k: \\server1\marknad net use l: Ansluter skrivare net use lpt1: Följande anslutningar gjorda: net Undersöker nyheter/ändringar \\server1\admin\aftlogin.bat Det återstår för administratörerna att utbilda användarna så att de skriver ut till rätt skrivare, med mera, med mera. Särskilt bekvämt och bra för användarna är det inte. Raden \\server1\admin\aftlogin.bat finns med för att administratörer skall kunna uppdatera användarnas datorer med ändringar och nyheter. (Måhända måste du första ansluta till resursen med en enhet.) Känna av aktuellt operativsystem Önskar vi utnyttja de möjligheter som ges i kommandofiler i Windows NT kan vi använda oss av den i Windows NT inbyggda miljövariabeln %OS%. Välkommen till if not (%OS%)==(Windows_NT) goto NotNt Här kan vi göra saker som endast låter sig göra i Windows NT, vi kan exempelvis komma åt användarnamnet med %UserName%. Om kontonamn är uppbyggda med avdelningsbeteckning först, sedan bindestreck och därpå 1017

10 28 Inloggningsskript, profiler och systemprinciper//system Policies användarnamn, kan du i Windows NT använda denna sats för att få fram avdelningsnamnet (och hoppa till rätt ställe i inloggningsskriptet): for /f "delims=-" %%i in ('echo %test%') do goto %%i :NotNt Nyttan får du själv avgöra. Skulle det behövas kan du sätta upp miljövariabler i AutoExec.Bat-filen på de operativsystem som använder sådan och använda i inloggningsskriptet. Beroende på hur mycket jobb du vill lägga ned på att upprätta och underhålla olika AutoExec.Bat kan du lägga in en eller flera av: q Operativsystem (OS för att använda samma namn som Windows NT) q Användarnamn (UserName) q Huvudgrupp (MainGroup eller annat lämpligt) q Närmaste skrivare (ClosestPrinter) KiXtart-skript När du använder KiXtart är det enklast att alltid ge skriptet namnet KiXtart.Scr och ange kix32.exe (kixtart.exe) som namn på inloggningsskript i Kontohanteraren för domäner//user Manager for Domains. Kopiera också programmet kix32.exe (eller kixtart.exe för 16-bitars skript) till Netlogon-mappen (den mapp som är utdelad med resursnamnet Netlogon).? "Välkommen till "Idag hade nöjet att logga in Dig idag!"? "Ansluter till din hemmamapp use "Ansluter till den gemensamma mappen use m: \\server3\mla? "Ansluter till din avdelningsmapp if ingroup( "AvdMarknad") use k: \\server1\marknad 1018

11 Profiler används alltid i Windows NT endif get $x endif Verktyget SVar Finns det datorer med Windows 3 eller endast MS-DOS (med Microsoft Network Client eller LAN Manager för MS-DOS) i ert nätverk kan ni ha användning av ett litet verktyg kallat System Variables, SVar, som är tillgängligt på Microsofts webb-ställe. SVar körs i AutoExec.Bat efter inloggning och upprättar då en kommandofil (som anropas i sin tur) i vilken dessa uppgifter finns: q Användarens hemmamapp på nätverket q Den inloggade användarens kontonamn q Användarens hemmadomän q Datornamn för den lokala datorn q Inloggningsserver Uppgifterna används sedan i inloggningsskript. Profiler används alltid i Windows NT I Windows NT använder man alltid en profil så fort man är inloggad. Det finns lokala profiler på alla Windows NT-datorer. Profiler som administrativt verktyg är dock intressantare när profilen läggs på en server och den sedan laddas ned över nätverket när användaren loggar in. Profiler före Windows NT 4.0 Användarprofiler (eller enbart profiler) har funnits i alla versioner av Windows NT. Före version 4.0 var detta den enda möjligheten (tillsammans med inloggningsskript) att styra en användares miljö. Ett hemskt verktyg med namnet Profilhanteraren//User Profile 1019

12 28 Inloggningsskript, profiler och systemprinciper//system Policies Editor (UPEdit.Exe) användes för att hantera profilerna. Användarprofilerna kunde dåförtiden omfatta inställningar som bakgrundsfärg, anslutna nätverksenheter, men även inställningar för grafikkortet det senare mindre lyckat om profilen följde användaren (serverbaserad profil). Använd särskilt profilhanteringskonto när du tillverkar profiler När du upprättar profiler måste du tänka på vilket konto du använder. Det är så (korkat) med profiler att man endast kan hantera ändringar gjorda när någon är inloggad. Därför är det av godo om du upprättar ett särskilt användarkonto som du endast använder för att ge dina användare de profiler de skall ha. Tänk till, vad gäller detta kontos inloggningsdatorer, grupptillhörighet och annat. Det är lätt hänt att man glömmer sig när det gäller konton som inte används så ofta. Kanske skall du göra kontot så att det endast kan användas från en liten grupp datorer som du har full kontroll över, du kanske kan inaktivera kontot när det inte skall användas och så vidare. Det är naturligtvis bekvämast om kontot tillhör en administrationsgrupp, men det ökar risken för oavsiktliga fel. Serverbaserade profiler//roaming Profiles q Privat profil//personal Profile q Förinställd profil//mandatory Profile En serverbaserad profil är en profil som lagras på en server och laddas ned till den lokala datorn när användaren loggar in. Serverbaserade profiler kan endast användas i domäner, eftersom det är domäninloggning som gör att de kan laddas över nätverket. En serverbaserad profil kan antingen vara privat//personal eller förinställd//mandatory. Skillnaden mellan privat och förinställd profil är viktig: ändringar som användaren själv gör sparas i privata profiler, men inte om hon använder förinställda profiler. Jag föreslår att användarprofiler samlas i mappar under resursen \\domänkontrollant\netlogon. Använda gärna en mapp med namn Profiler som huvudmapp för profilerna. Tänk på att mappen som innehåller profilen måste vara skrivbar för användaren (om du inte ger henne en Förinställd profil//mandatory Profile). 1020

13 Profiler används alltid i Windows NT Om du inte använder tjänsten Katalogduplicering//Directory Replication står det dig fritt att välja mapp. Om domänkontrollanterna används för denna uppgift kan du använda miljövariabeln LogonServer i sökvägen till profilen. %LogonServer%\NetLogon\Profiler\%UserName% Sammanfattning av serverbaserade privata profiler Det finns dock ett litet problem med serverbaserade privata profiler. Problemet är synligt först om man har en Windows NT-domän med minst en reservdomänkontrollant. I en domän kan vilken domänkontrollant som helst godkänna/neka användarnas inloggning och skickar då följaktligen användarens profil till klientdatorn. Problemet är att ändringar som användaren gör endast sparas i den kopia av profilen som finns på inloggningsservern. Vill man avända privata profiler bör man spara dem på en namngiven server. Ett lämpligt sätt kan vara att låta varje avdelnings server också lagra profiler för de egna användarna. Detta anges då en fullständig sökväg för varje användare i Kontohanteraren för domäner//user Manager for Domains. De som använder privata profiler kan logga in även om profilen inte är tillgänglig (den icke-domänkontrollant de finns på har stannat). Om era behov är sådana att den privata profilen måste nås kan ni använda ett datorkluster för profilerna. Privata profiler för administratörer För den som inte använder sitt administratörskonto vid all inloggning kan privata profiler hjälpa till med vaksamheten. Som administratör måste du ju vara vaksammare när du använder de allsmäktiga administratörskontona. Här kan en privat profil med en särskild skärmbakgrund vara till hjälp. Skärmbakgrunden kan tillverkas i Paint och helt enkelt bestå av ordet Administratör vilket upprepas över hela skärmen när man använder det som bakgrund. Upprätta en serverbaserad förinställd//mandatory profil Serverbaserade förinställda profiler har inte samma problem som serverbaserade privata profiler efterom de endast kan ändras av administratörer. Förinställda profiler har en egenskap man måste vara medveten om och uppmärksam på om de inte är tillgängliga 1021

14 28 Inloggningsskript, profiler och systemprinciper//system Policies vid inloggningstillfället nekas användaren inloggning. En liten fördel med förinställda profiler är att delningsbehörigheterna till resursen NetLogon inte behöver vara omfattande ingen användare skall ju kunna ändra något. Det är enkelt att ändra en privat profil till förinställd: 1. Byt namn på användarens profil så att mappnamnet får filtillägget.man, ex. ceciliac.man. 2. Ändra filtillägget på filen NTUser.Dat till NTUser.Man (detta är registerdelen av profilen). NTUser.Dat finns i användarprofilens huvudmapp, ex. \\domänkontrollant\netlogon\profiler\ceciliac. 3. Gör samma sak på alla andra domänkontrollanter. Ändra i sökvägen till profilen 4. Ändra sökvägen till användarens profil så att det nya namnet framgår. 5. Synkronisera kontodatabasen med alla domänkontrollanter. Lista över profiler i Registret//Registry I Registret//Registry finns en lista över alla användare som loggat in på datorn och deras profiler. Du finner denna lista i som undernycklar till nyckeln: HKey_Local_Machine\ Software\ Microsoft\ Windows NT\ CurrentVersion\ ProfileList\ Nycklarna består av SID för användarna och innehåller i sin tur, bl.a. värdet ProfileImagePath som är sökvägen till profilen. Systemprinciper//System Policies Systemprinciper//System Policies som begrepp infördes med Windows 95. Många trodde (så även jag), när Windows NT 4.0 var på väg, att Systemprinciper//System Policies skulle vara 1022

15 Systemprinciper//System Policies desamma i Windows 95 och Windows NT 4.0 en sorts Win32- profiler. Men, varje avdelning inom Microsoft har självaktning och sin egen stolthet så Systemprinciper//System Policies i Windows 95 och Windows NT 4.0 är inte samma och den enas kan inte användas av den andra. Ytligt ser de mycket lika ut, de heter samma sak och verktyget för att hantera dem har samma namn på både Windows 95 och Windows NT 4.0. Nog av detta. Enligt Microsoft är Systemprinciper//System Policies framtiden så det är bäst att vi rättar in oss i ledet. Enligt samma Microsoft är Systemprinciper//System Policies en samling inställningar för Registret//Registry avsedda för en användare eller en grupp av användare. Med Systemprinciper//System Policies kan du styra en användares tillgång till resurser på en maskin. Allt från att det alltid skall visas ett inloggningsmeddelande till att det inte finns någon knapp för att köra program på Start-menyn (Kör//Run), det enda som syns i Nätverket//Network Neighbourhood är den egna arbetsgruppen/domänen, och mycket annat. Skillnaden mellan profiler och Systemprinciper//System Policies Den stora skillnaden mellan profiler och Systemprinciper//System Policies är att de senare kan man göra mer med. Systemprinciper/ /System Policies bildar grund för Microsofts Zero Administration Kit, ZAK. Systemprincipshanteraren//System Policy Editor Systemprincipshanteraren//System Policy Editor är ett mycket bra verktyg för den som behöver det. Detta något underliga uttalande gör jag eftersom det endast är en liten, men viktig, grupp som har användning för Systemprincipshanteraren//System Policy Editor: de som hanterar stora nätverk. Om jag tillåts ändra detta uttalande omedelbart kanske det hela klarnar. Den som har behov att kunna styra sin användares miljö på ett kraftfullare sätt än inloggningsskript gör möjligt kan använda systemprincipfiler. Dessa filer innehåller begränsningar uppgjorda av administratörerna. Begränsningarna är gjorda så att en dator blir lättanvänd och samtidigt lättadministrerad (något av en tulipanaros i PC-världen 1998). Systemprinciperna i Windows NT har en mycket intressant begränsning de fungerar endast i Windows NT. Den som sett 1023

16 28 Inloggningsskript, profiler och systemprinciper//system Policies motsvarande verktyg i Windows 95/98 undrar förmodligen (jag vet att jag gör det) varför Microsoft inte kunde göra denna del på samma sätt i de båda operativsystemen. Systemprincipshanteraren//System Policy Editor med ny systemprincip. Bilder för Standardanvändare//Default User och Standarddator//Default Computer syns. När en Windows NT-dator använder en systemprincip kommer inställningar för standardanvändare//default User att påverka nyckeln HKey_Current_User i Registret//Registry och inställningar gjorda för standarddator//default Computer kommer att hamna på tillämpliga ställen under HKey_Local_Machine. Systemprincipens filnamn är NTConfig.Pol De vanliga systemprinciperna i Windows NT 4.0 sparas med namnet NTConfig.Pol. De Windows NT-datorer som är inställda att använda systemprinciper (vilket alla är från början) kommer automatiskt ladda ned filen NTConfig.Pol om den finns i Netlogon på domänkontrollanten. Samma systemprincip innehåller inställningar för flera En trevlig egenskap i systemprinciper är att en och samma fil (NTConfig.Pol) kan innehålla inställningar för flera grupper (och/eller användarkonton). Man kan alltså tillverka en fil, med olika inställningar för olika grupper av användare. Systemprincipshanteraren//System Policy Editor har ett menyval (Gruppprioritet//Group Priority i menyn Alternativ//Options) som gör att man kan styra i vilken ordning en grupps inställningar skall tillämpas. 1024

17 Systemprinciper//System Policies Systemprinciper kan användas i en arbetsgrupp Till skillnad från både inloggningsskript och profiler kan systemprinciper användas både i arbetsgrupp och Windows NT-domäner. Önskar man använda systemprinciper i en arbetsgrupp krävs att man anger var systemprincipen skall hämtas på alla Windows NT-datorer (se nedan). Inställning för automatisk eller manuell uppdatering av systemprinciper Om du vill ändra hur systemprinciper uppdateras kan du använda Systemprincipshanteraren//System Policy Editor eller ändra direkt i Registret//Registry. Systemprincipshanteraren//System Policy Editor kan användas för att ställa in automatisk eller manuell uppdatering av systemprincipen. I Registret//Registry ändrar du innehållet i värdet UpdateMode (DWord). De tillåtna värdena för UpdateMode är: 0 Avslagen (ingen uppdatering) 1 Automatisk (från Netlogon på domänkontrollanten) 2 Manuell (varifrån anges i värdet NetworkPath) 1025

18 28 Inloggningsskript, profiler och systemprinciper//system Policies I Registret//Registry finns UpdateMode och NetworkPath på följande ställe: HKey_Local_Machine\ System\ CurrentControlSet\ Control\ Update\ Hjälpfrågor 1. Beskriv inloggningsskript? 2. Berätta något om profiler? 3. Vad är systemprinciper//system policies? 4. Vilka av inloggningsskript, profiler och systemprinciper används i Microsofts Zero Administration Kit, ZAK? 5. Varför måste inloggningsskript, profiler och systemprinciper finnas på samtliga domänkontrollanter? 6. På vilket sätt kan det bli besvärligt om användare har privata serverbaserade profiler som de fritt kan ändra i? 7. Kan man använda någon annan mapp än %SystemRoot%\System32\Repl\Import\Scripts för inloggningsskript på domänkontrollanter? 8. Kan man ändra delningsnamnet NetLogon på domänkontrollanter? 1026

19 Hjälpfrågor 9. Vad är KiXtart? 10.Hur mycket kostar KiXtart? 11.Vilka av inloggningsskript, profiler och systemprinciper har framtiden för sig? 12.Kan systemprinciper användas i datorarbetsgrupp? 1027

20 28 Inloggningsskript, profiler och systemprinciper//system Policies Förslag till svar på frågor 1. Beskriv inloggningsskript? Inloggningsskript är kommandofiler eller program som körs automatiskt när en domänanvändare loggar in. Inloggningsskriptet finns på den domänkontrollant som medger inloggning och de laddas ned till och körs på klienten. Det är alltid användarnas egen miljö som gäller för inloggningsskriptet vilket gör att man kan få problem om användaren byter mellan olika operativsystem. Uppgift om inloggningsskriptets namn lagras tillsammans med andra uppgifter i användarens konto och hanteras med Kontohanteraren för domäner//user Manager for Domains. Inloggningsskript kan skrivas så att ett enda skript fungerar med alla versioner av Windows, denna fördel är inloggningsskript ensamma om (jämfört med profiler och systemprinciper//system policies). 2. Berätta något om profiler? Profiler infördes med Windows NT 3.1. Tanken med profiler är god de samlar en mängd inställningar, allt från bakgrundsfärg till nätverksanslutningar. De kan sparas centralt och följa användaren från dator till dator. Profiler är knutna till sitt eget operativsystem inte ens Windows 95 och Windows NT 4.0 kan dela profiler. Profiler är ständigt närvarande närhelst någon är inloggad på en Windows 95/98- eller Windows NT-dator använder de en profil. Profilen i Windows 95/98 och Windows NT 4.0 är mycket synligare än i tidigare versioner av Windows NT. Alla mappar under %SystemRoot%\Profiles\Kontonamn är en del av profilen, den kanske synligaste. Profildelen i Registret//Registry sparas i filen %SystemRoot%\Profiles\Kon tonamn\ntuser.dat. Varje användares NTUser.Dat laddas vid inloggning in i Registret//Registry i HKey_Users, med samma 1028

21 Förslag till svar på frågor namn som användarkontots SID. Huvudträdet (pekaren) HKey_Current_User sätts att peka på den inladdade profilen under HKey_Users. 3. Vad är systemprinciper//system policies? Med systemprinciper ändrar man, i huvudsak, i Registret//Registry på en Windows 95/98- eller Windows NT 4.0-dator. Det är mycket lätt att minska användarens möjligheter med hjälp av systemprinciper: du kan ta bort Start-menyn, Nätverket//Network Neighbourhood, Kontrollpanelen//Control Panel, m.m. En och samma fil, NTConfig.Pol, kan innehålla inställningar för flera grupper och datorer. 4. Vilka av inloggningsskript, profiler och systemprinciper används i Microsofts Zero Administration Kit, ZAK? Microsofts Zero Administration Kit, ZAK, använder både profiler och systemprinciper. Därtill används även lokal behörighet för att bättre och säkrare kunna styra användarens tillgång till den egna datorn (Windows NT 4.0) och servrar.. 5. Varför måste inloggningsskript, profiler och systemprinciper finnas på samtliga domänkontrollanter? Vid domäninloggning kan man inte på förhand avgöra vilken domänkontrollant som kommer att medge inloggning (förutsatt att det finns minst en reservdomänkontrollant). Därför måste alla inloggningsskript, profiler och systemprinciper finnas på samtliga domänkontrollanter. Vid uppdatering måste man vara noga med att kopiera de uppdaterade filerna till alla domänkontrollanter. Systemprinciper är här annorlunda eftersom de kan fungera även i arbetsgrupp. Då måste man ange serverns namn lokalt i Registret//Registry på varje Windows NT-dator som skall använda systemprincipen. 6. På vilket sätt kan det bli besvärligt om användare har privata serverbaserade profiler som de fritt kan ändra i? Om användare har egna privata serverbaserade profiler och ändrar i dem (genom att ändra bakgrundsfärg eller annat) ändras detta endast i profilen på den domänkontrollant som loggade in användaren. Administratörer måste då använda någon metod för att säkerställa att profilen kopieras till samtliga domänkontrollanter, vilket kan ta mycket nätverks- 1029

22 28 Inloggningsskript, profiler och systemprinciper//system Policies bandbredd i anspråk. De privara profilerna kan då lagras på namngivna servrar i stället (hela sökvägen måste anges i Kontohanteraren för domäner//user Manager for Domains). 7. Kan man använda någon annan mapp än %SystemRoot%\System32\Repl\Import\Scripts för inloggningsskript på domänkontrollanter? Man kan använda vilken mapp som helst för inloggningsskript, profiler och systemprinciper på domänkontrollanter. Mappen måste dock alltid vara utdelad med det reserverade resursnamnet NetLogon. 8. Kan man ändra delningsnamnet NetLogon på domänkontrollanter? Det går inte att ändra delningsnamnet NetLogon på den delade mapp i vilken inloggningsskript, profiler och systemprinciper finns på domänkontrollanter. Oavsett version av Windows kommer det att leta just efter namnet NetLogon på den inloggande domänkontrollanten. 9. Vad är KiXtart? KiXtart har flera användningsområden, bl.a. som makrospråk, för att ändra i Registret//Registry (Windows 95/98 och Windows NT) samt som miljö för inloggningsskript. KiXtart kan utföra ett stort antal kommandon, kan avläsa gruppmedlemskap och annat. Allt detta samlas i ett inloggningsskript skrivet för KiXtart. KiXtart finns för både WfWG och Windows 95/98/NT. 10. Hur mycket kostar KiXtart? KiXtart finns i Microsoft Windows NT 4.0 Resource Kit, men är också fritt tillgängligt på webben. 11.Vilka av inloggningsskript, profiler och systemprinciper har framtiden för sig? Systemprinciper//system policies kommer att få en mer framskjuten roll i och med Windows NT Kan systemprinciper användas i datorarbetsgrupp? Systemprinciper användas i datorarbetsgrupp genom att ange sökvägen till dem i Registret//Registry. Både profiler och inloggningsskript kan endast användas i domäner. 1030

22 Användarnas hemmamappar

22 Användarnas hemmamappar 22 Användarnas hemmamappar Att användare skall ha hemmamappar på en server är för mig en självklarhet. Hemmamapp på en server ger användare alla eller några av följande fördelar: Säkerhetskopiering av

Läs mer

7 Microsofts grupphanteringsmodell i Windows NT-domäner

7 Microsofts grupphanteringsmodell i Windows NT-domäner 7 Microsofts grupphanteringsmodell i Windows NT-domäner Microsofts modell för grupphantering i Windows NT-domäner Om du redan läst en del om Windows NT Server och Windows NT-domäner kanske du hajar till

Läs mer

23 Användargrupper: lokala, globala och specialgrupper

23 Användargrupper: lokala, globala och specialgrupper 23 Användargrupper: lokala, globala och specialgrupper Syftet med grupper och grupphantering är att ge användare tillgång till resurser Syftet med grupper och olika sätt att hantera grupper är alltid att

Läs mer

29 Operativsystem på användarnas maskiner (klienterna)

29 Operativsystem på användarnas maskiner (klienterna) 29 Operativsystem på användarnas maskiner (klienterna) Vilket operativsystem är bäst på användarnas maskiner? Hur kan jag som administratör få klientdatorerna att bli mindre osäkra? Detta är ett par de

Läs mer

2 Arbetsgrupp eller Windows NTdomän: vilken passar bäst?

2 Arbetsgrupp eller Windows NTdomän: vilken passar bäst? 2 Arbetsgrupp eller Windows NTdomän: vilken passar bäst? Innan jag kan besvara frågan om vilket som är bäst av arbetsgrupp och Windows NT-domän (det rätta svaret är för övrigt: det beror på) behöver vi

Läs mer

21 De tre viktigaste kontona: Administratör//Administrator, Gäst/ /Guest och System//System

21 De tre viktigaste kontona: Administratör//Administrator, Gäst/ /Guest och System//System 21 De tre viktigaste kontona: Administratör//Administrator, Gäst/ /Guest och System//System Förinstallerade konton De båda förinstallerade kontona Administratör//Administrator och Gäst//Guest visas i Kontohanteraren

Läs mer

14 Användarkonton och kontoprinciper

14 Användarkonton och kontoprinciper 14 Användarkonton och kontoprinciper Användar- och grupphantering ligger till grund för all administration av nätverksoperativsystem, vare sig de heter Windows NT Server, Novell NetWare, Banyan Vines eller

Läs mer

11 Domän- och serverlistorna// Browse Lists

11 Domän- och serverlistorna// Browse Lists 11 Domän- och serverlistorna// Browse Lists Jag hade inte tänkt mig att domän- och serverlistorna//browse Lists skulle få sitt eget kapitel det började som förklaring till vad tjänsten Computer Browser

Läs mer

7 Mamut Client Manager

7 Mamut Client Manager 7 Mamut Client Manager Tilläggsprodukten Mamut Client Manager består av programmen Client Start och Client Update. Med hjälp av Mamut Client Manager kan du från ett fönster öppna, uppdatera och administrera

Läs mer

en översikt Användarkonton i Windows-familjen Användarkonton i Windows NT Workstation och Windows NT Server

en översikt Användarkonton i Windows-familjen Användarkonton i Windows NT Workstation och Windows NT Server 5 Användarkonton, grupper, användarrättigheter och behörigheter: en översikt Användarkonton, användargrupper, användarrättigheter, lokala behörigheter och delningsbehörigheter är det som, för mig, utgör

Läs mer

Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing

Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing Innehåll 1. Metoder att installera...1 2. Förutsättningar...2 DotNet Framework 3.5...2 MSI Installer 4.5...2 3. Hämta SQL Server 2008 R2

Läs mer

Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa.

Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa. Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa. Antal: Enskilt Material: En dator med Windows 7 (Vista, Windows 8 eller

Läs mer

13 Inbyggda verktyg för nätadministration

13 Inbyggda verktyg för nätadministration 13 Inbyggda verktyg för nätadministration Verktygen för administration av Windows NT Server kan användas från ett hotell på Fidji Som du märkt är jag mycket angelägen om att framhålla att (de flesta) administrationsverktygen

Läs mer

ARX på Windows Vista, Windows 7 eller Windows 2008 server

ARX på Windows Vista, Windows 7 eller Windows 2008 server ARX på Windows Vista, Windows 7 eller Windows 2008 server 1. Inledning För att den i Arx interna Jetty Web servern skall kunna skapa temporära filer måste den ha tillgång till en användarkatalog (ett användarkonto)

Läs mer

Ingenjörsfirman Stéen 2001-12-13 Windows NT Server Sida 1 av 1

Ingenjörsfirman Stéen 2001-12-13 Windows NT Server Sida 1 av 1 Windows NT Server Sida 1 av 1 Windows NT Server Mål och syfte Kursen ger systemtekniker, supportpersonal och nätverksadministratörer m fl en grundläggande plattform för att förstå och att kunna installera,

Läs mer

15 Granskning//Auditing

15 Granskning//Auditing 15 Granskning//Auditing Jag vill lyfta fram granskning//auditing därför att den handlar mycket om att veta vad som försiggår i nätverket i allmänhet och i en Windows NT-domän i synnerhet. Verktyget du

Läs mer

27 Samspel mellan lokal behörighet och delningsbehörighet för utdelade

27 Samspel mellan lokal behörighet och delningsbehörighet för utdelade 27 Samspel mellan lokal behörighet och delningsbehörighet för utdelade mappar Lokal behörighet och delningsbehörighet motverkar varandra När du delar ut mappar på en NTFS-volym för åtkomst via nätverket

Läs mer

Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se -

Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se - Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se - (Läs hela anvisningen innan du installerar)!denna installationsanvisning innehåller förändringar från tidigare versioner! 1. Programmets syfte...

Läs mer

Installationsanvisningar VisiWeb. Ansvarig: Visi Closetalk AB Version: 2.3 Datum: 2009-12-14 Mottagare: Visi Web kund

Installationsanvisningar VisiWeb. Ansvarig: Visi Closetalk AB Version: 2.3 Datum: 2009-12-14 Mottagare: Visi Web kund Sida: 1(7) Installationsanvisningar VisiWeb Ansvarig: Visi Closetalk AB Version: 2.3 Datum: 2009-12-14 Mottagare: Visi Web kund Detta dokument Detta dokument beskriver hur man installerar VisiWeb på en

Läs mer

O365- Konfigurering av SmartPhone efter flytt till Office 365 alt ny installation

O365- Konfigurering av SmartPhone efter flytt till Office 365 alt ny installation O365- Konfigurering av SmartPhone efter flytt till Office 365 alt ny installation Denna guide är avsedd att hjälpa användare vars epost har blivit flyttad till Exchange Online och Office 365, samt för

Läs mer

Innehåll. Installationsguide

Innehåll. Installationsguide Innehåll Innehåll... 2 Förberedelser... 3 Rättigheter... 3 Installera programmen... 3 Konfiguration av databas... 5 Installera databasserver... 5 Konfigurera en databas på en befintlig databasserver...

Läs mer

12 Sammankopplade domäner// Trusts

12 Sammankopplade domäner// Trusts 12 Sammankopplade domäner// Trusts Användares tillgång till resurser i en annan Windows NT-domän än den egna, är detta kapitels huvudtema. Det finns inbyggda mekanismer i Windows NT Server för att klara

Läs mer

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual 3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual ,QQHKnOOVI UWHFNQLQJ,QVWDOODWLRQDY931NOLHQW 'DWRUHUVRPLQJnULHQ)DVW7UDFNPLOM $QYlQGDUHPHGNRQWRL9+6RFKGDWRUPHG:LQGRZV;3 $QYlQGDUHPHGNRQWRLDQQDQGRPlQlQ9+6HOOHUGDWRUPHG:LQGRZV

Läs mer

9 Registret//Registry en översikt och en del tips

9 Registret//Registry en översikt och en del tips 9 Registret//Registry en översikt och en del tips Registret//Registry i Windows NT är en samlande central för inställningar, information och data angående datorn och dess användare. I den finner du alla

Läs mer

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning FLEX Personalsystem Uppdateringsanvisning Innehållsförteckning UPPDATERING... 3 Allmänt... 3 Förberedelser... 3 Informera om uppdatering... 3 Ladda hem uppdateringsfiler... 4 Att observera vid uppdatering...

Läs mer

Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning

Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning Sida 2 av 19 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Så ansluter du till nätverket orebro-utbildning... 4 2.1 Allmän information:... 4 2.2 Enkel anslutning

Läs mer

Startanvisning för Bornets Internet

Startanvisning för Bornets Internet Startanvisning för Bornets Internet Denna guide kommer att hjälpa dig igång med Bornets Internet. Sidan 1 av 41 Innehållsförteckning Titel Sidan Kapitel 1. Introduktion... 3 Kapitel 2. TCP/IP-inställningar

Läs mer

Proxy. Krishna Tateneni Översättare: Stefan Asserhäll

Proxy. Krishna Tateneni Översättare: Stefan Asserhäll Krishna Tateneni Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Proxyservrar 4 1.1 Inledning........................................... 4 1.2 Användning......................................... 4 3 1 Proxyservrar

Läs mer

Konvertering från Klients databas till Norstedts Byrå

Konvertering från Klients databas till Norstedts Byrå Konvertering från Klients databas till Norstedts Byrå Det är viktigt att du följer dessa anvisningar noga. Tänk på att starta tidigt då det kan ta lång tid. Allt mellan 30 minuter till 8 timmar beroende

Läs mer

ONEDRIVE ÖVERBLICK... 2. Vad är OneDrive?... 2 Molnet?... 2 Två typer av OneDrive... 2 Hitta sin OneDrive för företag... 3

ONEDRIVE ÖVERBLICK... 2. Vad är OneDrive?... 2 Molnet?... 2 Två typer av OneDrive... 2 Hitta sin OneDrive för företag... 3 OneDrive 1 Innehåll ONEDRIVE ÖVERBLICK... 2 Vad är OneDrive?... 2 Molnet?... 2 Två typer av OneDrive... 2 Hitta sin OneDrive för företag... 3 HANTERA DOKUMENT OCH FILER PÅ ONEDRIVE... 4 Skapa mapp... 4

Läs mer

Manual licenserver. Installations och konfigurations-manual för Adtollo licenserver 2014-10-07

Manual licenserver. Installations och konfigurations-manual för Adtollo licenserver 2014-10-07 Installations och konfigurations-manual för Adtollo licenserver 2014-10-07 2014-10-07 Sida 2 av 8 Detta är en installationsanvisning för Adtollo licensserver. Applikationen kan användas till flera av Adtollos

Läs mer

Administrationsmanual ImageBank 2

Administrationsmanual ImageBank 2 Administrationsmanual ImageBank 2 INNEHÅLL 1. Konventioner i manualen 3 2. Uppmärksamhetssymboler 3 3. Vad är imagebank SysAdmin 4 4. Guide för att snabbt komma igång 5 5. Uppgradera din imagebank 1.2

Läs mer

LEX INSTRUKTION LEX LDAP

LEX INSTRUKTION LEX LDAP LEX INSTRUKTION LEX LDAP Innehållsförteckning LEX INSTRUKTION LEX LDAP... 1 1 INLEDNING... 1 2 INSTALLATION... 2 3 LEXLDAPSERVICE - KLIENTEN... 3 3.1 HUVUDFÖNSTER... 3 3.2 INSTÄLLNINGAR... 4 3.2.1 Lex...

Läs mer

Win95/98 Nätverks Kompendium. av DRIFTGRUPPEN

Win95/98 Nätverks Kompendium. av DRIFTGRUPPEN Win95/98 Nätverks Kompendium av DRIFTGRUPPEN Sammanfattning Vad håller jag i handen? Detta är en lättförståelig guide till hur man lägger in och ställer in nätverket i Windows 95 och 98 Efter 6 (sex) enkla

Läs mer

Användardokumentation för CuMaP-PC. Fleranvändarsystem och behörigheter

Användardokumentation för CuMaP-PC. Fleranvändarsystem och behörigheter Användardokumentation för CuMaP-PC Cup- och Matchplaneringssystem för PC Fleranvändarsystem och behörigheter Efkon AB 2005-2011 Innehållsförteckning: 1. INLEDNING... 2 2. BEHÖRIGHETSNIVÅER... 2 3. FÖRBEREDELSE

Läs mer

Instruktion: Trådlöst nätverk för privata enheter

Instruktion: Trådlöst nätverk för privata enheter Instruktion: Trådlöst nätverk för privata enheter orebro-byod Sida 2 av 21 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Så ansluter du till nätverket orebro-byod... 4 2.1 Allmän information:... 4 2.2 Enkel

Läs mer

Del 1: Skapa konto i Exchange

Del 1: Skapa konto i Exchange Adminguide Del 1: Skapa kontot i Exchange Del 2: Aktivera kontot i Office 365 Del 3: Anpassa kontot till ITarbetsplatsen Del 4: Installera dator i ITarbetsplatsen Del 5: ITarbertsplatsen - dator till användarkonto

Läs mer

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Viktig information gällande installation Från version 12.2 av Hogia Personal krävs Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 för att installation skall

Läs mer

Konfigurering av eduroam

Konfigurering av eduroam Konfigurering av eduroam Detta dokument beskriver hur en användare med konto från Chalmers konfigurerar nätverksanslutning till ett trådlöst nätverk på en eduroam-ansluten organisation, t.ex. Chalmers.

Läs mer

JobOffice SQL databas på server

JobOffice SQL databas på server JobOffice SQL databas på server Nedan följer en instruktion hur du konfigurerar JobOffice kassas SQL databas på en server. Om du känner dig osäker på det här, kontakta någon lokal data- och nätverkstekniker.

Läs mer

Grupp Policys. Elektronikcentrum i Svängsta Utbildning AB 2012-11-05 1

Grupp Policys. Elektronikcentrum i Svängsta Utbildning AB 2012-11-05 1 Grupp Policys Elektronikcentrum i Svängsta Utbildning AB 2012-11-05 1 Sid 1233 Vad är grupp-policys? Grupp-policys är en samling regler som hjälper till med hanteringen av datorer och användare. Mer specifikt:

Läs mer

1 Översikt...2. 1.1 Vad är kontokoder?...2 1.2 Konto/Mapp uppbyggnad...2 1.3 Tillgång till Kontokoder...2. 2 Område Kontokoder...5

1 Översikt...2. 1.1 Vad är kontokoder?...2 1.2 Konto/Mapp uppbyggnad...2 1.3 Tillgång till Kontokoder...2. 2 Område Kontokoder...5 Manual för Kontokod 1 Översikt...2 1.1 Vad är kontokoder?...2 1.2 Konto/Mapp uppbyggnad...2 1.3 Tillgång till Kontokoder...2 2 Område Kontokoder...5 2.1 Mapputforskare...5 2.2 Verktygsfält...6 2.3 Hitta

Läs mer

Manual för fjärrinloggning

Manual för fjärrinloggning Manual för fjärrinloggning Innehållsförteckning Installation av programmet för fjärrinloggning... 2 Installation på dator på jobbet... 2 Installation på privat dator... 2 Aktivera fjärrinloggning första

Läs mer

WebOrderInstallation <====================>

WebOrderInstallation <====================> WebOrderInstallation 1 För installation av en kund som klient (en yttre användare som via WebOrderHandeln registrerar order) se vidare dokumentationen RdpKlientInstallation.pdf som kan hämtas ner från

Läs mer

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Läs det här dokumentet innan du installerar Mac OS X. Det innehåller viktig information om att installera Mac OS X. Systemkrav Om du ska uppgradera till

Läs mer

En felsökningsguide för rcloud Office tjänsterna och lite manualer.

En felsökningsguide för rcloud Office tjänsterna och lite manualer. Årsta 2014-05-27 En felsökningsguide för rcloud Office tjänsterna och lite manualer. rcloud molntjänster är helt beroende av att nätverket fungerar och du kan komma ut på Internet, Dina program och dina

Läs mer

Installationsanvisning Boss delad databas

Installationsanvisning Boss delad databas Installationsanvisning Boss delad databas sid 2 (25) Innehåll 1 Inledning 3 2 Systemkrav klient 3 3 Serverinstallation 3 3.1 Systemkrav 3 3.2 SQL Server 3 3.3 Behörighet vid installation 4 3.4 Behörighetskontroll

Läs mer

Handbok. Procapita Vård och Omsorg Drifthandledning Gallring ver 9.2w20 2013-05-01

Handbok. Procapita Vård och Omsorg Drifthandledning Gallring ver 9.2w20 2013-05-01 Handbok Procapita Vård och Omsorg Drifthandledning Gallring ver 9.2w20 2013-05-01 Sida 2/10 Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Gallring...4 2.1 Kontroller inför skapande av undantag...4 2.1.1 Beskrivning

Läs mer

Välkommen som användare av medietekniks och informatiks publika studentserver

Välkommen som användare av medietekniks och informatiks publika studentserver Välkommen som användare av medietekniks och informatiks publika studentserver student.ktd.sh.se Syfte Vår server är en kombinerad ftp- och webbserver med två grundläggande syften: 1) Spara dokument som

Läs mer

Inställningar för Exchange 2007-plattform Office 2007 AutoDiscover (RPC over HTTPS) Område: Finland / Operativsystem: Windows Vista

Inställningar för Exchange 2007-plattform Office 2007 AutoDiscover (RPC over HTTPS) Område: Finland / Operativsystem: Windows Vista Inställningar för Exchange 2007-plattform Office 2007 AutoDiscover (RPC over HTTPS) Område: Finland / Operativsystem: Windows Vista Starta Outlook 2007 för första gången...4 Startfönster för Outlook 2007...5

Läs mer

Manual - Storegate Team

Manual - Storegate Team Manual - Storegate Team Om tjänsten Med Storegate Team får du full kontroll över företagets viktiga digitala information. Du kan enkelt lagra, dela och arbeta i filer med högsta säkerhet inom ditt företag.

Läs mer

Lathund för Novell Filr

Lathund för Novell Filr 1(57) Stadsledningsförvaltningen IT-avdelningen Lathund för Novell Filr 2(57) Innehåll 1. Introduktion... 4 2. Termer... 4 3. Icke tillåtna tecken i filnamn... 4 4. ipad... 5 4.1 Installation... 5 4.2

Läs mer

Installationsbeskrivning för CAB Service Platform med CABInstall

Installationsbeskrivning för CAB Service Platform med CABInstall Installationsbeskrivning för CAB Service Platform med CABInstall INLEDNING... 2 INSTALLATION... 3 AVANCERAD INSTALLATION... 10 YTTERLIGARE INFORMATION... 11 Proxy... 11 Sida 1 av 12 Inledning Denna beskrivning

Läs mer

DELA DIN MAC MED FLERA ANVÄNDARE

DELA DIN MAC MED FLERA ANVÄNDARE Kapitel 11 DELA DIN MAC MED FLERA ANVÄNDARE Mac OS X är designat för att kunna vara ett fleranvändarsystem, vilket betyder att varje användare på en Mac har sitt eget konto. Varje användare är antingen

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL OWNIT!

VÄLKOMMEN TILL OWNIT! INSTALLATIONSMANUAL Bästa VÄLKOMMEN bredbandskund! TILL OWNIT! VÄLKOMMEN TILL OWNIT! Du har nu mottagit dina uppgifter från Ownit som är är nödvändiga för för dig dig för för att att du du skall skall

Läs mer

24 Användarrättigheter//User Rights

24 Användarrättigheter//User Rights 24 Användarrättigheter//User Rights Vad är användarrättigheter//user rights Användarrättigheter är grundläggande privilegier, såsom rättigheten att sitta ned framför och logga in på en viss Windows NT-dator

Läs mer

17 Net.Exe, kommandofiler, Windows Scripting Host och perl

17 Net.Exe, kommandofiler, Windows Scripting Host och perl 17 Net.Exe, kommandofiler, Windows Scripting Host och perl Nu skall jag försöka övertyga dig om hur förträffligt det är att arbeta med program i en Kommandotolk//Command Prompt och med kommandofiler (.bat-filer).

Läs mer

Manual - Storegate Team med synk

Manual - Storegate Team med synk Manual - Storegate Team med synk Om tjänsten Med Storegate Team får du full kontroll över företagets viktiga digitala information. Du kan enkelt lagra, dela och synkronisera filer med högsta säkerhet inom

Läs mer

Sidpanelen och gadgetar De är nya. De är smarta. Lär dig hur du använder dem.

Sidpanelen och gadgetar De är nya. De är smarta. Lär dig hur du använder dem. Kap 03.indd 444 KAPITEL TRE Sidpanelen och gadgetar De är nya. De är smarta. Lär dig hur du använder dem. Gadgetar och den nya Sidpanelen är nog mina favoriter bland de nya funktionerna i Windows Vista.

Läs mer

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Installera och uppdatera Windows 8.1 Uppdatera BIOS, program, drivrutiner och kör Windows Update Välj en av installationstyperna Installera Windows 8.1

Läs mer

Spara papper! Skriv inte ut sammanfattning utan ladda ner PDF!

Spara papper! Skriv inte ut sammanfattning utan ladda ner PDF! Denna beskrivning har gjorts på Windows 2000 Server (men bör fungera även på Windows XP Home Edition/Professional och Windows 2003 Server). Att installera Oracle 10g kräver ca. 2 GB hårddiskplats och ca.

Läs mer

Filbeskrivningar ---------------- http://student.ing-steen.se/sql/ Eller på särskild CD skiva

Filbeskrivningar ---------------- http://student.ing-steen.se/sql/ Eller på särskild CD skiva Filbeskrivningar ---------------- http://student.ing-steen.se/sql/ Eller på särskild CD skiva OBS! Det finns ytterligare filer på Microsoft CD, som tillhör SQL 2000 Administration Self paced, vilka kan

Läs mer

Handbok. Procapita Vård och Omsorg Drifthandledning Gallring ver 9.3 2013-11-01

Handbok. Procapita Vård och Omsorg Drifthandledning Gallring ver 9.3 2013-11-01 Handbok Procapita Vård och Omsorg Drifthandledning Gallring ver 9.3 2013-11-01 Sida 2/10 Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Gallring...4 2.1 Kontroller inför skapande av undantag...4 2.1.1 Beskrivning

Läs mer

25 Lokal behörighet//local Security (lokal säkerhet, NTFS-behörighet)

25 Lokal behörighet//local Security (lokal säkerhet, NTFS-behörighet) 25 Lokal behörighet//local Security (lokal säkerhet, NTFS-behörighet) Lokal behörighet/lokal säkerhet, NTFS-behörighet Lokal behörighet (ofta kallad lokal säkerhet) är knutet till filsystemet NTFS. Det

Läs mer

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Installera och uppdatera Windows 8.1 Uppdatera BIOS, program, drivrutiner och kör Windows Update Välj en av installationstyperna Installera Windows 8.1

Läs mer

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet.

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet. E-post A. Windows Mail Öppna alternativ Klicka på startknappen Startmenyn öppnas Klicka på Alla Program Leta reda på Windows Mail Dubbelklicka Windows Mail öppnas. Om ikonen ligger i Start-menyn Klicka

Läs mer

JAWS Nätverksauktorisering

JAWS Nätverksauktorisering Nätverksauktorisering snabbstart Guide Freedom Scientific programvaror behöver riktig auktorisering för att fungera. Klient datorer som använder programvaran kommer att ansluta till en licens server vilken

Läs mer

Hur man skapar en Administrativ Image för SolidWorks 2014

Hur man skapar en Administrativ Image för SolidWorks 2014 Hur man skapar en Administrativ Image för SolidWorks 2014 PLM Group Sverige AB www.plmgroup.se Stenfalksvägen 2 info@plmgroup.se 331 41 Värnamo, Sverige VAT: SE 556420145601 Telefon: +46 370 69 09 50 Telefax

Läs mer

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version 1.3 / 140414 1

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version 1.3 / 140414 1 Visma Proceedo Att logga in - Manual Version 1.3 / 140414 1 Innehållsförteckning 1) INLOGGNING VIA VERKTYG OCH SYSTEM... 3 2) INTERNET EXPLORER... 6 2.1 Java... 6 2.2 Popup-fönster... 8 2.3 Browser, 32-

Läs mer

Fillagringsplatser. Fillagringsplatser (information om fillagringsplatserna du har att tillgå på Konstfack) Inledning... 12

Fillagringsplatser. Fillagringsplatser (information om fillagringsplatserna du har att tillgå på Konstfack) Inledning... 12 Fillagringsplatser Innehåll Fillagringsplatser (information om fillagringsplatserna du har att tillgå på Konstfack) Inledning... 2 Lokal disk... 2 Filserver... 3 Molnlagring - OneDrive för Konstfack...

Läs mer

Innehåll. 7. Hur vet jag vilken storlek på licensen jag har?... 19

Innehåll. 7. Hur vet jag vilken storlek på licensen jag har?... 19 Innehåll Ny licenshantering i HogiaLön Plus... 2 Steg för steg; för dig med HogiaLön Plus - Access... 3 Licenshantering för administratören... 3 Licenshantering för löneadministratörer... 10 Vanliga frågor...

Läs mer

SITHS. Integration SITHS CA Copyright 2015 SecMaker AB Författare: Andreas Mossnelid Version 1.2

SITHS. Integration SITHS CA Copyright 2015 SecMaker AB Författare: Andreas Mossnelid Version 1.2 SITHS Integration SITHS CA Copyright 2015 SecMaker AB Författare: Andreas Mossnelid Version 1.2 Innehåll 1 Förberedelser för användning av SITHS Cert... 3 1.1 Förklaring... 3 1.2 Import av SITHS root i

Läs mer

Instruktioner för Axxell's Trådlösa Nät

Instruktioner för Axxell's Trådlösa Nät Tobias Ahlfors Revisionshistorik Revision 1.1 2 Dec 2014 Innehållsförteckning Snabbguide... 1 Instruktioner... 1 Steg 1 - Network and Sharing Center... 1 Steg 2 - Skapa en ny nätverksprofil...

Läs mer

Flytt av. Vitec Mäklarsystem

Flytt av. Vitec Mäklarsystem Flytt av Vitec Mäklarsystem Augusti 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 Förutsättningar... 2 Läs noga igenom manualen... 2 Systemkrav... 2 Kundservice/Teknisk support... 2 2. Skapa säkerhetskopia...

Läs mer

20 Namngivning av datorer, arbetsgrupper/domäner, användarkonton

20 Namngivning av datorer, arbetsgrupper/domäner, användarkonton 20 Namngivning av datorer, arbetsgrupper/domäner, användarkonton och annat Detta kapitel försöker svara på frågor som dessa: Hur skall jag namnge datorer Hur skall jag namnge användarkonton Hur skall namnge

Läs mer

Installation och konfiguration av Matematikhuset 3.0 (skollicens) Installation via Group Policy och konfigurering av dataplacering

Installation och konfiguration av Matematikhuset 3.0 (skollicens) Installation via Group Policy och konfigurering av dataplacering Installation och konfiguration av Matematikhuset 3.0 (skollicens) Introduktion Till skillnad från den version av Matematikhuset som distribueras med Elevdatas Skolavtal innehåller skollicensversionen av

Läs mer

Instuderingsfrågor - Svar.

Instuderingsfrågor - Svar. Instuderingsfrågor - Svar. 1. Vilka 2 licensieringsläge finns i Windows Server 2008? Svar: De två licensieringslägena är Per Server och Per Seat(per device). Per Server licensiering bestämmer hur många

Läs mer

ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare

ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare PRERELEASE 03/07/2011 Juridisk information Juridisk information Juridisk information finns på http://help.adobe.com/sv_se/legalnotices/index.html. iii

Läs mer

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll FrontPage Express I programpaketet Internet Explorer 4.0 och 5.0 ingår också FrontPage Express som installeras vid en fullständig installation. Det är ett program som man kan använda för att skapa egna

Läs mer

Installationsguiden startar med en välkomstdialog antingen för produkten eller för nödvändiga komponenter om aktuella komponenter saknas på datorn.

Installationsguiden startar med en välkomstdialog antingen för produkten eller för nödvändiga komponenter om aktuella komponenter saknas på datorn. installationsanvisning Hogia Bokslut Du laddar ner programmet från vårt Kundtorg www.kundtorg.hogia.se under Nedladdningar Aktuell version. Här finns olika möjligheter att installera. Välj det alternativ

Läs mer

En kort guide för registereditorn

En kort guide för registereditorn Jag tar inget ansvar om du gör något fel. Att göra fel ändringar i registret kan medföra att ditt operativsystem börjar att krångla eller sluta att fungera, då är den ända lösningen att gör en ominstallation

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK. Advance Online

ANVÄNDARHANDBOK. Advance Online ANVÄNDARHANDBOK Advance Online INNEHÅLL Innehåll... 2 Välkommen!... 3 Allmän information... 3 Idén bakom Advance Online... 3 Att logga in på en terminalstation... 4 Allmänt... 4 Citrix-klienten... 4 Inloggning...

Läs mer

Uppdateringsguide v4 SR-3

Uppdateringsguide v4 SR-3 Innehåll Innehåll... 2 Uppdatera till v4.0.3 (SR-3)... 3 Allmän information... 3 Instruktioner... 3 Uppföljning... 5 Kontakta oss... 5 Copyright ProgramDuon AB 2 (5) Uppdatera till v4.0.3 (SR-3) Allmän

Läs mer

Snabbguide Kom igång med LaCie Network Space på ditt smarta hemmanätverk

Snabbguide Kom igång med LaCie Network Space på ditt smarta hemmanätverk Snabbguide Kom igång med LaCie Network Space på ditt smarta hemmanätverk TSP 1796_1-0901 Introduktion Koppla nätverkshårddisken till ditt hemmanätverk Kom åt nätverkshårddisken från din dator Om du behöver

Läs mer

Bengans datorhörna WINDOWSTIPS

Bengans datorhörna WINDOWSTIPS WINDOWSTIPS Bengans datorhörna TIPS: Leta upp IP-adressen Ofta kan du behöva ta reda på IP-adressen på din eller någon annans dator. Syftet kan vara att kontrollera att man har en internet- eller nätverksanslutning

Läs mer

TST8102 WEBCM BRUKSANVISNING

TST8102 WEBCM BRUKSANVISNING TST8102 WEBCM BRUKSANVISNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING TST8102 WEBCM - BRUKSANVISNING 1. Översikt... 3 2. Installation... 3 2.1 Nätverksinställningar... 4 3. Startsida... 5 4. Statussida... 6 5. Gruppsida...

Läs mer

version: 200702-1 Sidan 1 av 5

version: 200702-1 Sidan 1 av 5 version: 200702-1 Sidan 1 av 5 Ditt användarnamn: cykel.a@bck.nu Lösenord: pedal ALLMÄNT SajtMail är ett E-post system som går att komma åt via SajtMail Web som är en lösning där du använder din webbläsare

Läs mer

Programutveckling med Java Development Kit. (JDK 1.1.x) och Programmers File Editor (PFE 7.02)

Programutveckling med Java Development Kit. (JDK 1.1.x) och Programmers File Editor (PFE 7.02) UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för datavetenskap Thomas Johansson Oktober 1998 Programutveckling med Java Development Kit (JDK 1.1.x) och Programmers File Editor (PFE 7.02) Umeå universitet 901 87 Umeå.

Läs mer

Installationsguiden startar med en välkomstdialog antingen för produkten eller för nödvändiga komponenter om de saknas på datorn.

Installationsguiden startar med en välkomstdialog antingen för produkten eller för nödvändiga komponenter om de saknas på datorn. INSTALLATIONSANVISNING HOGIA BOKSLUT Du laddar ner programmet från vårt Kundtorg www.kundtorg.hogia.se under Nedladdningar Aktuell version. Här finns olika möjligheter att installera. Välj det alternativ

Läs mer

ShowYourPics. Kom igång guide Alpha 0.8.3. True Fiction P roduction AB Sveavägen 98, 113 50 Stockholm info@truefiction.se www.truefiction.

ShowYourPics. Kom igång guide Alpha 0.8.3. True Fiction P roduction AB Sveavägen 98, 113 50 Stockholm info@truefiction.se www.truefiction. ShowYourPics Kom igång guide Alpha 0.8.3 Under menyn längst upp till höger som är samma som ditt namn finner du: Mina konton: En lista med alla konton du har behörighet till. Egna inställningar: Ä ndra

Läs mer

Kapitel 4 Arkivmenyn Innehåll

Kapitel 4 Arkivmenyn Innehåll Kapitel 4 Arkivmenyn Innehåll ARKIVMENYN...2 Byt aktuell användare...2 Utskrift till skärm eller skrivare...3 SQL verktyget...4 Ny SQL...4 Hämta SQL...5 Spara SQL...5 Kör SQL...5 Visa som...5 Avsluta...5

Läs mer

Norman Endpoint Protection (NPRO) installationsguide

Norman Endpoint Protection (NPRO) installationsguide Norman Endpoint Protection (NPRO) installationsguide Ladda ner installationspaketet (32 eller 64 bitars) från nedanstående länk: http://www.norman.com/downloads/sm ent/68793/se Starta installationspaketet

Läs mer

Administrationsmanual ImageBank 2

Administrationsmanual ImageBank 2 Document information ID: P001 Appendix C Rev: 4 Author: Tomas von Peltzer Product nr: Title: Reviewed by: Approved by: P001 ImageBank Administration Manual Product name: Ingvar Falconer Date: 2014-10-22

Läs mer

Hej och välkommen till nya IT-miljön på

Hej och välkommen till nya IT-miljön på Hej och välkommen till nya IT-miljön på Inloggning Ditt användarnamn är detsamma som förut. Det är FirstClass lösenordet som du ska använda när du loggar in. Windows 7 nytt operativsystem! När du har loggat

Läs mer

Hemmanätverk. Av Jan Pihlgren. Innehåll

Hemmanätverk. Av Jan Pihlgren. Innehåll Hemmanätverk Av Jan Pihlgren Innehåll Inledning Ansluta till nätverk Inställningar Bilaga 1. Om IP-adresser Bilaga 2. Inställning av router Bilaga 3. Trådlösa inställningar Manuella inställningar Inledning

Läs mer

Boss installationsmanual förberedelser

Boss installationsmanual förberedelser 1 Boss installationsmanual förberedelser Boss kan installeras på flera sätt, Serverinstallation eller Nätverksinstallation. För båda dessa sätt kan man dela databasen med flera användare. Serverinstallation,

Läs mer

Allmänt om programvaror och filer i Windows.

Allmänt om programvaror och filer i Windows. Allmänt om programvaror och filer i Windows. Vart sparade du dokumentet? I Word. Jag har fått detta svar mer än en gång när jag försökt hjälpa någon att hitta ett dokument som de tappat bort i sin dator.

Läs mer

PM 2007-12-05 Dokumentation

PM 2007-12-05 Dokumentation Felsökning av programstart - Cadcorp SIS Dokumentet innehåller Frågor kring felsökningen Var kan jag se licensnumret? Vad betyder licensnumret? Fråga: Cadcorp SIS startar men anger att licensen är felaktig

Läs mer

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång med Visi Felsökning 1.1. Systemkrav

Läs mer

Alla filer som bearbetar PHP script ska avslutas med ändelsen.php, exempelvis ska en indexsida till en hemsida heta index.php

Alla filer som bearbetar PHP script ska avslutas med ändelsen.php, exempelvis ska en indexsida till en hemsida heta index.php Introlektion PHP är ett av de enklare språken att lära sig just pga. dess dynamiska struktur. Det används för att bygga upp båda stora och mindre system. Några vanliga system som använder sig av PHP är

Läs mer