25 Lokal behörighet//local Security (lokal säkerhet, NTFS-behörighet)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "25 Lokal behörighet//local Security (lokal säkerhet, NTFS-behörighet)"

Transkript

1 25 Lokal behörighet//local Security (lokal säkerhet, NTFS-behörighet) Lokal behörighet/lokal säkerhet, NTFS-behörighet Lokal behörighet (ofta kallad lokal säkerhet) är knutet till filsystemet NTFS. Det är endast mappar och filer som kan åsättas lokal behörighet vilket skiljer lokal behörighet från delningsbehörighet. Lokal behörighet finns endast när man formaterar en volym med NTFS. Lokal behörighet kallas därför ofta NTFS-behörighet eller NTFS-säkerhet. I Microsoft-världen såg lokal säkerhet/lokal behörighet dagens ljus i och med HPFS386 som var en vidareutveckling av filsystemet HPFS (i OS/2). HPFS386 var ett tillägg till Microsoft LAN Manager for OS/2 och krävde, i motsats till OS/2, att datorn hade en Intel i386-processor. Lokal behörighet är mycket lik delningsbehörighet därför att samma grundbehörigheter används för både lokal behörighet och delningsbehörighet, med två tillägg. Det ena tillägget, jämfört med delningsbehörighet, har att göra med att mappar och filer på NTFS-volymer alltid har en ägarinna. Det andra tillägget har att göra med Microsofts försök att låta NTFS styras av POSIX-regler. Mappar och filer på NTFS-volymer har alltid ägarinna Ägarinnan är farlig både för sig själv och andra Det finns ett problem i detta med ägandeskap det är bestämt att den som äger ett objekt också kan ändra dess behörighetslista. Det behövs ingen livlig fantasi för att se att den som äger ett objekt då kan göra så att ingen har någon som helst behörighet till objektet (utom ägarinnan själv, som alltid kan ändra behörighetslistan). 911

2 25 Lokal behörighet//local Security (lokal säkerhet, NTFS-behörighet) Enär behörigheten att ta över ägandeskapet även den kan tilldelas en grupp kan ägarinnan finna sig vara utan det tidigare ägda. POSIX stökar till det File Delete Child Behörigheten File Delete Child är mycket speciell eftersom den alltid följer med närhelst man åsätter Fullständig behörighet//full Control till en mapp på en NTFS-volym. Den är dessutom aldrig synlig så det är inte lätt att komma ihåg att den finns och vilken verkan den har (mer om det senare). Enligt Microsoft är det ett krav i POSIX att den som har Fullständig behörighet//full Control till en mapp alltid skall kunna ta bort alla filer i mappen oavsett vilka behörigheter som gäller för de enskilda filerna (inte ens Ingen behörighet//no Access åsatt en fil har någon verkan mot File Delete Child). File Delete Child är en viktig egenskap i NTFS och en som Microsoft inte har dokumenterat på ett bra sätt jag har bara sett den omtalad som File Delete Child i Microsofts egen kursdokumentation för Windows NT Server 3.5. Ett idogt sökande i bruksanvisningarna för Windows NT 4.0 och Microsoft Resource Kit för både Windows NT 3.5, 3.51, Windows NT Workstation 4.0, Windows NT Server 4.0 samt TechNet och MSDN och även på webben gav resultatet att File Delete Child aldrig nämns vid detta namn och att POSIX aldrig anges som källa. Det bästa stället jag fann var faktiskt bruksanvisningen Begrepp och planering//concepts and Planning. På sidan 148//138 finner vi följande text: Obs! Grupper och användare som har tilldelats behörigheten Fullständig behörighet för en katalog [mapp] kan ta bort filer i den katalogen [mappen] oavsett vilken behörighet som skyddar filen. Note Groups or users granted Full Control permission on a directory can delete files in that directory no matter what permissions protect the files. När jag för en tid sedan gjorde om sökningen efter information om File Delete Child hittade jag faktiskt en artikel i TechNet, artikel Q betitlad SETUP: File Delete Child Directory Permission in NTFS. Den bekräftar det som tidigare var känt om File Delete Child. En liten miss kan noteras i artikeln: de 912

3 Förvald lokal behörighet för mappar (och nya filer i mapparna) blandar bort korten för oss genom att både tala om Fullständig behörighet//full Control och den som äger en mapp. Så här står det: The FDC permission is based on the concept that if a user owns a directory [folder], they should be able to delete files within that directory [folder], even if they do not have specific permissions for every file. Detta är synd eftersom det inte alls är ägandeskapet som är avgörande (undrar om det är just ägandeskapet som är viktigt för POSIX ). Om du tycker att File Delete Child verkar problematisk kommer du nedan att finna ett enkelt sätt att skydda sig mot dess verkningar, mer om det senare i detta kapitel. Över huvudtaget är min åsikt enkel den enda grupp som någonsin behöver behörigheten Fullständig behörighet//full Control är Administratörer//Administrators. För alla andra räcker det alltid med Ändra//Change. Förvald lokal behörighet för mappar (och nya filer i mapparna) File Delete Child kräver minst Ändra//Change som delningsbehörighet Om du vill att File Delete Child skall ha effekt när du delar ut en mapp för åtkomst via nätverket måste du åsätta mappen delningsbehörigheten Ändra//Change eller Fullständig behörighet//full Control. Både Ändra//Change eller Fullständig behörighet//full Control som delningsbehörigheter innehåller hjälpbehörigheten File Delete Child. File Delete Child är kopplad till den lokala behörigheten Fullständig behörighet//full Control och påverkar endast filer i samma mapp vilken åsatts den lokala behörigheten Fullständig behörighet//full Control. Ändra behörighet//change Permissions kräver Fullständig behörighet//full Control som delningsbehörighet För att ge dem som ansluter via nätverket möjlighet att utnyttja den lokala behörigheten Ändra behörighet//change Permissions måste delningsbehörigheten vara Fullständig behörighet//full 913

4 25 Lokal behörighet//local Security (lokal säkerhet, NTFS-behörighet) Control. Endast delningsbehörigheten Fullständig behörighet//full Control innehåller behörigheten Ändra behörighet//change Permissions (som hjälpbehörighet). Både delningsbehörigheter och lokala behörigheter hanteras i behörighetslistor, Access Control List, ACL. Bli ägare//take Ownership kräver Fullständig behörighet//full Control som delningsbehörighet Skulle du vilja att man kan göra sig till ägarinna av mappar och filer även vid åtkomst via nätverket måste delningsbehörigheten vara Fullständig behörighet//full Control. Endast delningsbehörigheten Fullständig behörighet//full Control som innehåller hjälpbehörigheten Bli ägare//take Ownership. Eftersom det inte finns något ägarbegrepp i delningsbehörigheterna ingår denna behörighet som hjälpbehörighet, för att lättare förstå samspelet mellan delningsbehörigheter och lokala behörigheter. Fullständig behörighet//full Control Vid Fullständig behörighet är alla luckor öppna märk luckan märkt F (File Delete Child) som alltid följer med när någon tilldelas fullständig behörighet till mappen. 914

5 Förvald lokal behörighet för mappar (och nya filer i mapparna) Ändra//Change Den lokala behörigheten Ändra//Change innebär att användaren tillåts göra det mesta med mappen det finns sällan anledning att ge användare mer omfattande behörighet än Ändra//Change. Du kanske tycker att bilden ovan är felaktig luckan File Delete Child (F) är ju öppen när man åsätter delningsbehörigheten Ändra//Change (RXWDF)?! Bilden är rätt enligt Microsoft är det först när man åsätter Fullständig behörighet//full Control som File Delete Child följer med. Dock gäller att delningsbehörigheten Ändra//Change släpper igenom File Delete Child (mer om delningsbehörigheter i nästa kapitel). 915

6 25 Lokal behörighet//local Security (lokal säkerhet, NTFS-behörighet) Lägga till och Läsa//Add & Read Behörigheten Lägga till & Läsa är nästan samma som Lägga till skillnaden består i den förvalda behörigheten för filer i mappen. Den förvalda, sammansatta, behörigheten Lägga till och Läsa/ /Add & Read består av olika lokal behörighet för mappen och för nya filer i mappen. För mappen själv innebär Lägga till och Läsa//Add & Read grundbehörigheterna R, X och W. Nya filer i mappen får behörigheterna R och X. Resultatet blir att man kan lista innehållet i mappen, lägga till nya filer till mappen. De nya filerna i mappen kan läsas och om det är ett program (både gamla och nya Windows-program) kan det köras. 916

7 Förvald lokal behörighet för mappar (och nya filer i mapparna) Lägga till//add Den lokala mappbehörigheten Lägga till//add ger endast användaren möjlighet att lägga till nya filer till mappen. Behörighet för nya filer i mappen är inte angiven. Med den lokala behörigheten Lägga till//add gör vi oss en brevlåde-mapp. Denna mapp fungerar så att vi kan lägga till filer till mappen, men vi kan inte se vilka filer som finns i mappen. Vad gäller nya filer som upprättas i mappen anges ingen förvald behörighet till dem. Om ingen annan behörighet åsätts dessa filer kan de inte vare sig läsas, ändras eller hanteras på annat sätt. Läsa//Read Behörigheten Läsa//Read gör att användaren kan lista innehållet i mappen och förvald behörighet till filer i mappen blir även den Läsa//Read. Den lokala behörigheten Läsa//Read innebär att samma behörighet sätts för mappen och för nya filer i mappen. Eftersom 917

8 25 Lokal behörighet//local Security (lokal säkerhet, NTFS-behörighet) Lista//List både Läsa//Read innefattar både R och X kan mappens innehåll (filnamn) listas och filerna i mappen kan läsas, kopieras och, om de är programfiler, köras. Behörigheten List gör att användaren kan lista innehållet i mappen, men ingen behörighet anges till nya filer i mappen. Skillnaden mellan behörigheten Läsa//Read och behörigheten Lista//List är att i det senare fallet åsätts ingen förvald behörighet för nya filer i mappen. Nya filer i mappen kommer alltså inte att ärva några filbehörigheter från inställningar för mappen. Ingen behörighet//no Access Delningsbehörigheten Ingen behörighet//no Access. Delningsbehörigheten Ingen behörighet//no Access innebär att dörren slås igen och den grupp/det konto som anges i behörighetsposten kan inte komma åt mappen/filen. Det hjälper inte om 918

9 Lokala grundbehörigheter kan fritt blandas gruppen/kontot förekommer i andra behörighetsposter, dörren är slutgiltigt stängd. Lokala grundbehörigheter kan fritt blandas Lokala behörigheter kan fritt blandas du är inte begränsad till att använda de sammansatta lokala behörigheterna för mappar och filer. Kringgå problemet med File Delete Child: RXWDPO Här har man åsatt alla grundbehörigheter till en mapp skillnaden mot Fullständig behörighet är den att man slipper fundera på File Delete Child. Vad gäller nya filer i mappen anges ingen förvald behörighet. I bilden har vi angivit mappbehörigheter på sådant sätt att File Delete Child inte spelar någon roll (File Delete Child följer endast med när vi använder Fullständig behörighet//full Control). Detta är alltså ett sätt att ange Fullständig behörighet//full Control, utan File Delete Child. För att kunna ange denna speciella blandning av grundbehörigheter väljer du Särskild behörighet för katalog [mapp]/ /Special Directory [Folder] Access i listan Typ av behörighet//type of Access, vilken du finner i dialogrutan för lokal behörighet: 919

10 25 Lokal behörighet//local Security (lokal säkerhet, NTFS-behörighet) För att ange de lokala grundbehörigheter man själv önskar för en mapp väljer man i listan Typ av behörighet//type of Access i dialogrutan ovan. Strax syns dialogruta i vilken du väljer lokala grundbehörigheter efter eget skön: Dialogrutan för att själv välja grundbehörigheter för en mapp på en NTFS-volym. 920

11 Lokala grundbehörigheter kan fritt blandas I dialogrutan ovan kan du fritt blanda olika lokala grundbehörigheter. Tänk på att det inte finns något vettighetsfilter i Windows NT du får sätta vilka behörigheter du önskar oavsett om de är vettiga eller inte. File Delete Child kan inte tas bort från Fullständig behörighet//full Control File Delete Child kan ses som en speciell grundbehörighet som alltid sitter ihop med Fullständig behörighet//full Control för mappar och inte kan ändras. Den speciella grundbehörigheten File Delete Child kan tänkas vara en del av Fullständig behörighet//full Control. En del som inte kan tas bort det är därför jag gjort dess kryssruta grå i bilden ovan. Kom ihåg: du kan aldrig se en dialogruta i Windows NT som visar File Delete Child du måste själv komma ihåg att den finns och vilken inverkan den har. Sätta behörighet så att man kan lägga till filer till en mapp och 921

12 25 Lokal behörighet//local Security (lokal säkerhet, NTFS-behörighet) ändra behörigheter för mappen Denna mapps lokala behörigheter (RXWP) har satts samman så att användaren kan lägga till filer i mappen (inte ta bort filer), samma som Lägga till//add, och ändra behörigheter för mappen. Inga förvalda behörigheter för nya filer i mappen anges. Detta exempel visar ett fall där man tycker sig ha behov av kunna lägga till filer till mappen och kunna ändra behörigheter till mappen. Mappen kan inte tas bort och dess ägandeskap kan inte tas över. Sammansatta lokala behörigheter för filer på en NTFS-volym Det finns fyra förvalda sammansatta lokala behörigheter för filer på en NTFS-volym: q Ingen behörighet//no Access q Ändra//Change q Läsa//Read q Fullständig behörighet//full Control Lokal filbehörighet Fullständig behörighet//full Control Grundbehörigheter R, X, W, D, P, O (samtliga lokala grundbehörigheter) All åtkomst av filen: läsa innehåll, köra program, ändra innehåll, ta bort filen samt möjlighet att ändra behörighetslistor (ACL), d.v.s. vem som har behörighet till den utdelade resursen och även att ta ägandeskap för filen. 922

13 Sammansatta lokala behörigheter för filer på en NTFS-volym Lokal filbehörighet Grundbehörigheter Ändra//Change R, X, W, D Läsa, ändra, ta bort vanliga filer. Köra, ändra och ta bort programfiler. Ändra filers attribut (skrivskydd, o.s.v.). Lokal filbehörighet Läsa//Read Grundbehörigheter R, X Läsa vanliga filer, köra program. Lista innehåll i undermappar. Lokal filbehörighet Ingen behörighet//no Access Grundbehörigheter N Ingen åtkomst av filen. När det gäller filer kommer den speciella behörigheten File Delete Child (F) inte att spela in den spelar endast roll för mappar (d.v.s. man kan inte hantera den enskilt för varje fil, den spelar roll för filer eftersom man kan ta bort dem om mappen har denna inställning). Fullständig behörighet//full Control Fullständig behörighet//full Control innehåller inga spärrar användaren får göra allt, även ändra behörigheter och ta över ägandeskapet av filen. Notera frånvaron av File Delete Child. Fullständig behörighet//full Control för filer på en NTFS-volym skiljer sig på en mycket viktig punkt från Fullständig behörighet/ /Full Control för mappar det finns ingen File Delete Child att ta hänsyn till när vi talar om filer. 923

14 25 Lokal behörighet//local Security (lokal säkerhet, NTFS-behörighet) Ändra//Change När den lokala behörigheten Ändra//Change åsatts en viss fil innebär det möjlighet att läsa filen, ändra i den och ta bort den. Behörigheten Ändra//Change är den jag brukar förorda en vanlig användare behöver sällan mer omfattande privilegier. Eftersom behörigheten Skriva//Write (W) finns kan användaren ändra en fils attribut såsom skrivskydd, m.fl. Läsa//Read Behörigheten Läsa för denna fil innebär möjlighet att läsa innehållet eller köra filen om det är en programfil. Ändra filnamn kräver nödig behörighet för både mapp och fil För att kunna ändra namn på en fil måste behörigheterna R, W tilldelats en grupp för mappen samtidigt som de tilldelats R, D för filen. Det finns alltså ett samspel mellan mapp och fil när det gäller filnamn. Det är inte så svårt att föreställa sig att filnamnet samtidigt räknas till mappen (det ingår i mappens fillista) och till filen. 924

15 Behörigheten Exekvera [Köra]//Execute kan vara lurig Behörigheterna R och W för mappen för att ändra filnamn är inte så svåra att lista ut. Det var värre med R och D för filer. Jag hade en smula problem när jag testade byte av filnamn innan jag kom på att prova både R och D för filen. Min tolkning är att först läses filnamnet, det gamla namnet tas bort och sedan upprättas ett nytt. Detta beteende skulle kräva just R och D för filen. Behörigheten Exekvera [Köra]//Execute kan vara lurig För de filer som är program (WinWord.Exe, Excel.Exe, m.fl.) räcker det att sätta den lokala behörigheten Exekvera [Köra]/ /Execute (X) för att kunna köra dem. Eftersom Read//Läsa (R) inte behövs kan ingen kopiera programfilen över nätverket vilket kan vara skönt för en administratör att slippa oroa sig för. Det finns dock ett litet aber resonemanget ovan håller endast för nya Windows-program (Win32-program). För gamla Windows-program (Win16-program) och MS-DOS-program gäller att de inte kan köras under Windows NT om de inte minst har den lokala behörigheten Read//Läsa (R) och Exekvera [Köra]//Execute (X). Jag skulle anta att detta helt enkelt beror på hur Windows NT tillhandahåller möjlighet att köra gamla Windows-program och MS-DOS-program (m.h.a. NTVDM (Windows NT Virtual DOS Machine)) Ägarbyte kan medföra behörighetsförändringar När en mapp eller fil på en NTFS-volym byter ägarinna kan det medföra behörighetsförändringar. När en mapp byter ägarinna är det inte ovanligt att den nya ägarinnan tilldelas lokal behörighet Fullständig behörighet//full Control till mappen, filer och undermappar. Låt mig visa med ett par skärmdumpar vad som händer (i detta fall blir inte ändringarna av lokal behörighet så omfattande) när ett användarkonto tar över ägandeskapet av en mapp, dess filer och undermappar. Mappen d:\arbete\budget har följande lokal behörighet : 925

16 25 Lokal behörighet//local Security (lokal säkerhet, NTFS-behörighet) Lokal behörighet till mappen d:\arbete\budget. Kontot ceciliac anges som ägarinna. Administratörer//Administrators: Fullständig behörighet//full Control Skapare ägare//creator Owner: Ändra//Change Användare//Users: Särskild behörighet (RWXO) (RWXO) R, X, W, D, F, P, O R, X, W, D R, X, W, O Som du ser har alla konton som är medlemmar av den lokala gruppen Användare//Users möjlighet att ta ägandeskap eftersom de tilldelats behörigheten Bli ägare//take Ownership. (Det går lika bra att använda den globala gruppen Domänanvändare//Domain Users.) Nu tar en annan användare, kontonamn irisi, över ägandeskapet av mappen och dess undermappar. Windows NT ställer alltid en kontrollfråga för att ge användaren möjlighet att ta över ägandeskapet för filer och undermappar också: 926

17 Ägarbyte kan medföra behörighetsförändringar Kontrollfråga från Windows NT vid ägarbyte. Den nya användaren är nu ägarinna av mappen och upprättar filer i den. Vi har en behörighetspost för Skapare ägare//creator Owner: alltså kommer kontonamnet för ägarinnan återfinns i behörighetslistan. Så kommer ytterligare en användare, kontonamn annikaa, och gör sig till ägarinna av hela mappträdet från huvudmappen och ned (befintliga filer och undermappar). Behörighetslistan för mappen d:\arbete\budget\budget98 ser nu ut så här: Lokal behörighet för mappen d:\arbete\budget\budget98. Som du ser i bilden är det kontot annikaa som är ägarinna till mappen. Du ser också en post för kontot irisi, vilket kanske förvånar?! Förklaringen är att kontot irisi tidigare var ägarinna av hela mappträdet, från d:\arbete\budget och nedåt. När hon ägde mappträdet upprättade hon ett antal undermappar och filer, bland dem mappen d:\arbete\budget\budget98. Eftersom behörighetsposten Skapare ägare//creator Owner Ändra//Change fanns från början tilldelades kontot irisi dessa behörigheter när användaren upprättade mappen. 927

18 25 Lokal behörighet//local Security (lokal säkerhet, NTFS-behörighet) Behörigheter som inte ärvs Du ser något intressant i bilden om du tittar noga på posten för irisi ser du att efter behörigheterna för mappen, (RWXD) står det en asterisk, *. Asterisken innebär att denna behörighetspost inte kommer att ärvas av nya undermappar som upprättas i denna mapp. Detta är mycket bra och jag ser det som bevis för att någon ägnat en smula eftertanke åt detta med specialgruppen Skapare ägare//creator Owner och hur den skall hanteras. Behörighetsposter för Skapare ägare//creator Owner gäller enbart för nya mappar/filer Det finns en stor skillnad mellan behörighetsposter för specialgruppen Skapare ägare//creator Owner och andra grupper: poster för Skapare ägare//creator Owner gäller inte för den mapp som posten finns i. Det låter underligt, men om jag säger att behörighetsposter för gruppen enbart gäller nya mappar och filer som upprättas i den mapp i vilken behörighetsposten finns, kanske det blir tydligare? Ett exempel kanske behövs, låt oss betrakta en mapp med följande behörighetslista: Administratörer//Administrators: (R, X, W) (R, X) Lägga till och Läsa//Add & Read Skapare ägare//creator Owner: (R, X, W, D) (R, X, W, D) Ändra//Change Mappen är upprättad av en medlem av gruppen Administratörer/ /Administrators så det är denna som äger mappen. En viktig förutsättning: modermappen till denna mapp får inte ha en behörighetspost där Administratörer//Administrators har tilldelats Fullständig behörighet//full Control för då stör vår gamla ovän File Delete Child resonemanget. Då till frågan: vad kan en medlem av gruppen Administratörer//Administrators göra med denna mapp? Som du redan funderat ut har inte behörighetsposten för Skapare ägare//creator Owner någon inverkan så den enda behörighetsposten som återstår är den som tilldelar Administratörer//Administrators behörigheten Lägga till & Läsa (R, X, W). De får alltså inte ta bort mappen vilket man skulle kunna förledas att tro med tanke på behörighetsposten för 928

19 Behörigheten för Skapare ägare//creator Owner byts ut Skapare ägare//creator Owner. Behörigheten för Skapare ägare//creator Owner byts ut Det är viktigt att du gör klart för dig hur behörighetsposter för Skapare ägare//creator Owner hanteras. Kom ihåg: Skapare ägare//creator Owner kan endast i behörighetsposter för mappar, inte filer, i NTFS. Antag att administratörerna gör en ny undermapp i mappen d:\arbete\budget med namn d:\arbete\budget\mallar. De ger den en behörighetslista som ser ut så här: Skapare ägare//creator Owner: R, X, W, D Ändra//Change Användare//Users: (R, X, W) (R, X) Lägga till och Läsa//Add & Read Tanken med mappen Mallar är att den skall innehålla mallar för budgetarbetet. Alla användare (d.v.s. den lokala gruppen Användare//Users) har behörighet att lägga till filer i mappen och att läsa innehållet i dessa (nya) filer. Den som upprättar en ny fil i mappen äger också filen varvid behörighetsposten för Skapare ägare//creator Owner gör sig gällande. Det som sker är att namnet på det konto som användes när filen upprättades kommer att ersätta Skapare ägare//creator Owner i behörighetslistan. Låt oss ta ett exempel. Cecilia Cinnober, med kontonamnet ceciliac, upprättar filen MarknadsMall.Dot i mappen. Denna fils behörighetslista kommer att se ut så här: ceciliac: Ändra//Change R, X, W, D Användare//Users: Läsa//Read R, X Samma sak händer alltid när du använder Skapare ägare//creator Owner. Jag har inte bestämt mig för om jag tycker att detta är bra eller dåligt jag kan se en nackdel i det att vid ägarbyte finns denna post kvar i behörighetslistan. Det hade förmodligen varit smidigare om posten fortfarande avsåg Skapare ägare//creator Owner. Jag inser att detta skulle ta längre tid att hantera (för Windows NT), men det hade givit Skapare ägare//creator Owner fler användningsmöjligheter. 929

20 25 Lokal behörighet//local Security (lokal säkerhet, NTFS-behörighet) Skapare ägare//creator Owner blir alltid enskilda konton nästan alltid När det finns en post för Skapare ägare//creator Owner blir alltid enskilda användarkonton listade som ägarinna till mappen/filen som de upprättar. Det finns ett undantag till denna regel om kontot som upprättar en mapp eller fil är medlem av den lokala gruppen Administratörer//Administrators kommer denna grupp att anges som ägarinna. Man kan tycka att det vore väldigt behändigt om det alltid vore så att en grupp angavs som ägarinna i stället för ett enskilt konto. Om detta låtit sig göra vore det enkelt att låta flera personer hantera mappar och dokument på samma sätt som är fallet för Administratörer//Administrators. Problemet som infinner sig är att det inte är lätt att välja vilken grupp som skall bli ägarinna. Alla konton i en Windows NT-domän är med i den globala gruppen Domänanvändare//Domain Users vilken i sin tur är med i domänens alla lokala grupper Användare//Users. Gruppen Användare//Users är alltså inget bra val eftersom den omfattar alla användare i domänen det skulle inte vara någon skillnad mellan Skapare ägare//creator Owner och Användare//Users så vi skulle lika gärna kunna använda gruppen Användare//Users. Det kanske skulle vara möjligt att låta den primära gruppen anges som ägarinna (alla konton måste vara medlem av minst en global grupp, endast globala grupper kan anges som primär grupp)? Problemet är då att ett enskild användarkonto endast har en primär grupp hur skulle man välja vilken grupp som skall vara primär? Behovet är säkert dessutom olika i tiden under en tid har användaren huvudsakligen en viss syssla (en primär grupp) för att senare byta. Resultatet skull bli en myckenhet administration. Dessutom finns begreppet primär grupp till enkom för POSIX och Macintosh så det skulle innebära stora tillägg till Windows NT för att få det hela att fungera. Behörighetsposten för Skapare ägare//creator Owner läggs samman med posten för den som blir ägarinna Skulle det vara så att mappen både innehåller en behörighetspost för det användarkonto (eller Administratörer//Administrators) som sedan upprättar en fil kommer dessa båda behörighetsposter att läggas samman. Ett exempel: ange följande behörighet till 930

21 Behörigheten för Skapare ägare//creator Owner byts ut en mapp: Administratörer//Administrators: (R, X, W) (R, X) Lägga till och Läsa//Add & Read Skapare ägare//creator Owner: (R, X, W, D) (R, X, W, D) Ändra//Change När sedan en medlem av Administratörer//Administrators upprättar en ny undermapp i mappen kommer undermappen att få följande behörighet: Administratörer//Administrators: (R, X, W, D) (R, X) Särskild behörighet//special Access Skapare ägare//creator Owner: R, X, W, D Ändra//Change Som du ser lägga de båda behörighetsposterna samman eftersom det användarkonto som upprättade den mappen är medlem av gruppen Administratörer//Administrators. Den nya behörighetsposten bildas slikt: Administratörer//Administrators: R, X, W Lägga till och Läsa//Add & Read Skapare ägare//creator Owner: R, X, W, D Ändra//Change Sammanlagd behörighet till mappen R, X, W, D En ny fil upprättad i mappen får följande behörighetslista: Administratörer//Administrators: R, X, W, D Ändra//Change Som du ser är Windows NT intelligent nog att känna igen som den sammansatta behörigheten Ändra//Change i R, X, W och D. Verktyget SubInACL från Microsoft Resource Kit kan byta ägarinna för mappar och filer Verktyget SubInACL från Microsoft Resource kan byta ut ägarinnan för en mapp, fil eller nyckel i Registret//Registry mot ett annat konto eller grupp. (Läs om SubInACL i kapitel 16.) 931

22 25 Lokal behörighet//local Security (lokal säkerhet, NTFS-behörighet) Tillåt inte ägarbyte Sammanfattningsvis tycker jag att detta med ägarbyte inte skall tillåtas i en Windows NT-domän. Administratörerna måste alltså, med lämplig lokal behörighet och delningsbehörighet, se till att ägarbyte aldrig tillåts ske. Å andra sidan innebär detta merarbete eftersom vi i stället blir tvungna att upprätta fler grupper så att den tänkta gruppen möjlig filägarinna redan från början ges nödiga behörigheter till mappar och filer på en NTFS-volym. Var ser man lokala behörigheter Lokala behörigheter kan man åsätta mappar och filer närhelst man önskar det finns ingen direkt koppling till resursdelning. Befintliga lokala behörigheter undersöker eller ändrar man genom att markera mappen, ta fram snabbmenyn, välja Egenskaper//Properties (eller Dela ut//sharing, om det är en mapp), öppna fliken Säkerhet//Security och sedan trycka på Behörighet//Permissions. Lokal behörighet för mappen d:\users (och nya filer i nappen). Notera att det står Behörigheter för Katalog [mapp]//directory Permissions i dialogrutan. Du ser också att en mapps ägarinna syns i dialogrutan. 932

23 Ändra befintlig lokal behörighet för mappar och filer Lokal behörighet kan studeras både från Den här datorn//my Computer och/eller Windows NT-utforskaren//Windows NT Explorer. Om du studerar bilden ser du att det efter namnet på den sammansatta lokala behörighet finns två parenteser. Dessa finns alltid med när det gäller lokal behörighet. Den första parentesen innehåller grundbehörigheterna för mappen, den andra parentesen visar grundbehörigheter för nya filer i mappen. Ändra befintlig lokal behörighet för mappar och filer Befintlig lokal behörighet kan när som helst ändras. Om du använder dialogrutan för att ändra behörighet kommer du att märka att den endast kan byta ut befintlig uppsättning behörigheter du kan inte lägga till en ny behörighetspost och få Windows NT att lägga till den till behörighetslistor för befintliga filer och undermappar. Windows NT kommer att alltid att ta den nya behörighetslistan och genomföra den i hela mappträdet. Detta kan låta skumt för den som kan NetWare. I NetWare är det enkelt att ändra behörighetslistor genom att lägga till nya behörighetsposter eller ta bort befintliga det är en okänd konst för Den här datorn//my Computer och Windows NT-utforskaren//Windows NT Explorer (läs dock om CACLs.Exe och XCACLs.Exe nedan). Byta ut behörigheter för befintliga filer i samma mapp Dialogrutan för att ange eller ändra behörighetsposter. Rutan för att 933

24 25 Lokal behörighet//local Security (lokal säkerhet, NTFS-behörighet) byta ut befintliga behörighetslistor för befintliga filer är ikryssad. Önskar du byta ut (du kan endast byta ut inte ändra) behörighetslistor för filer i denna mapp och filer i undermappar kryssar du i rutan Ersätt behörigheter för befintliga filer//replace Permissions on Existing Files. Befintliga filer i denna mapp (endast i denna mapp, inte i undermappar) kommer då att tilldelas de behörigheter som står i den andra parentesen (om de skulle vara olika för filer och mappar). Enligt rutan ovan får befintliga filer i mappen följande uppsättning lokal behörighet: Administratörer//Administrators: Fullständig behörighet//full Control Användare//Users: Ändra//Change R, X, W, D, P, O R, X, W, D Byta ut behörigheter för befintliga undermappar (endast mappar) Dialogrutan för att ange eller ändra behörighetsposter. Rutan för att byta ut befintliga behörighetslistor för undermappar är ikryssad. Önskar du byta ut (du kan endast byta ut inte ändra) behörighetslistor för undermappar kryssar du i rutan Ersätt behörigheter för alla underkataloger [undermappar]//replace Permissions on Existing Subdirectories [Subfolders]. Befintliga undermappar kommer då att tilldelas de behörigheter som står i den första parentesen (om de skulle vara olika för mappar och filer). Enligt rutan ovan får befintliga undermappar följande upp- 934

25 Ändra befintlig lokal behörighet för mappar och filer sättning lokal behörighet: Administratörer//Administrators: Fullständig behörighet//full Control Användare//Users: Ändra//Change R, X, W, D, P, O R, X, W, D Denna uppsättning gäller för mappen själv om du studerar en undermapps behörighetsinställningar i Windows NT kommer du att se samma sak som i bilden ovan. Byta ut behörigheter för alla filer och undermappar i hela mappträdet Den som önskar byta ut behörigheter för alla filer och mappar i ett mappträd måste kryssa i båda rutorna. Ett kryss i båda rutorna i dialogrutan gör att samtliga filer i mappen, undermappar och filer i undermapparna påverkas av förändringen. Filer i mappen och i undermapparna kommer att få samma behörighetslista som tidigare blev fallet för filerna i samma mapp. Alla undermappar får behörighetslistor med samma innehåll som ovan. CACLs.Exe är ett kommandoradsverktyg för att hantera lokal behörighet I ett mappträd som fungerar väl med avseende på behörigheter kanske du inte är trakterad av utsikten att behöva byta ut alla behörighetslistor om du bara skulle vilja göra en liten förändring. Då kan kommandoradsverktyget CACLs.Exe vara till stor hjälp. 935

26 25 Lokal behörighet//local Security (lokal säkerhet, NTFS-behörighet) CACLs.Exe är en del av Windows NT, du finner det i mappen %SystemRoot%\System32\. Med CACLs.Exe kan du ändra i en befintlig behörighetslista, du behöver inte byta ut den helt och hållet. Vi skall se ett exempel på hur det används. Mappen d:\arbete\acl-test får tjäna som testmapp, den har just nu denna behörighetslista: Behörighetslistan för d:\arbete\acl-test. Låt oss använda CACLs.Exe för att ge gruppen Serveransvariga//Server Operators Fullständig behörighet//full Control i mappen. Vi öppnar en Kommandotolk//Command Prompt och skriver: cacls cacls "d:\arbete\acl-test" /t /e /g "Server Operators":F namn på programmet "d:\arbete\acl-test" mappen som skall hanteras (citattecknen inte absolut nödvändiga i detta fall). CACLs.Exe kan även hantera UNC-namn. /t (tree) genomför ändringarna i denna mapp och alla undermappar /e (edit) byt inte ut behörighetslistan, ändra i den /g (grant) medge behörighet "Server Operators":F namn på grupp som avses; F innebär Fullständig behörighet//full Control Om du skrivit allt rätt kommer CACLs.Exe kvittera kommandot 936

27 Ändra befintlig lokal behörighet för mappar och filer med namnet på de mappar och filer som den processar. Resultatet kan beskådas på vanligt sätt: Resultatet av att använda CACLs.Exe för att ge Serveransvariga//Server Operators Fullständig behörighet//full Control till mappen. Mer information om CACLs.Exe får de genom att skriva cacls i en kommandotolk eller genom att söka på ordet cacls i hjälpsystemet. Om du använder CACLs.Exe i en kommandofil kommer du kanske att störas av att den ofta begär att man skall kvittera dess handlingar (framför allt om det handlar om behörighetslistor för flera mappar och filer). För att kringgå detta kan du använda det gamla knepet att skicka ett y med hjälp av echo och en pipe till kommandot: echo y cacls. XCACLs.Exe och SubInACL.Exe är kommandoradsverktyg från Resource Kit för att hantera lokal behörighet XCACLs.Exe Verktyget XCACLs.Exe kan allt som CACLs.Exe kan och litet mer. XCACLs.Exe är inte begränsat till att hantera de förvalda, sammansatta, behörigheterna utan kan hantera alla lokala grundbehörigheter (inte File Delete Child det hade ju varit alltför bra). Läs i kapitel 16 hur du kan använda XCACLs.Exe. Låt oss använda den för att ge gruppen Kontoansvariga/ /Account Operators den sammansatta behörigheten Lägga till och Läsa//Add & Read till mappen d:\arbete\acl-test. xcacls "d:\arbete\acl-test" /t /e /c /g "Account Operators":EX;EXW /y 937

28 25 Lokal behörighet//local Security (lokal säkerhet, NTFS-behörighet) Återigen blev det som vi tänkt oss när vi studerar behörighetslistan. Resultatet av XCACLs.Exe. SubInACL.Exe Som så ofta i Windows NT Server 4.0 Resource Kit finns det verktyg som har överlappande användning även verktyget SubInACL kan användas för att ändra i en befintlig behörighetslista. Låt oss byta ut Serveransvariga//Server Operators mot Skrivaransvariga//Print Operators. subinacl /subdirectories "d:\arbete\acl-test" /replace="server operators"="print operators" Resultatet: 938

29 Hjälpfrågor SubInACL har bytt ut Serveransvariga//Server Operators mot Skrivaransvariga//Print Operators. Skydda filerna på Windows NT:s systempartition//system Partition På en Intel-dator utgörs Windows NT:s systempartition//system Partition av filerna: q NTLdr q Boot.Ini q NTDetect.Com Dessa filer bör du skydda från obehörig åtkomst genom följande lokal behörighet: Domänadministratörer//Domain Admins Ändra//Change (I Microsofts modell används Administratörer//Administrators i stället för Domänadministratörer//Domain Admins.) Inga andra grupper skall ha någon behörighet till filerna. Endast Domänadministratörer//Domain Admins (Administratörer/ /Administrators) kommer nu att kunna ändra i dem. Som ett extra skydd kan du fundera över om du hellre vill ha följande behörighetspost för lokal behörighet: Domänadministratörer//Domain Admins R, X, W Denna post gör att filerna inte av misstag kan tas bort. 939

30 25 Lokal behörighet//local Security (lokal säkerhet, NTFS-behörighet) Du kanske undrar om Windows NT verkligen kan starta med denna inställning vem är inloggad under det att Windows NT startar? Svaret är att under systemstart är ingen inloggad (kanske räknas specialkontot System//System som inloggat). Dessutom: det spelar ingen större roll vilken lokal behörighet som är åsatt filerna i systemvolymen//system partition. Det minimala NTFS-filsystem som finns i NTLdr bryr sig inte om lokal behörighet. Du skulle kunna ha denna behörighetslista för de tre filerna ovan: Alla//Everyone Ingen behörighet/- /No Access Hjälpfrågor 1. Vad är lokal behörighet? 2. Varför måste en volym vara NTFS-formaterad för att kunna använda lokal behörighet? 3. Vilken lokal behörighet är lämplig för skrivare? 4. Finns det något sätt att ändra i en befintlig behörighetslista, måste den alltid bytas ut? 5. En nyformaterad NTFS-volym har en mycket enkel struktur för lokal behörighet gruppen Alla//Everyone har åsatts Fullständig behörighet//full Control. Vad händer om du byter detta till Ingen behörighet//no Access för samma grupp? 6. Varför finns det en ägarinna till mappar och filer på NTFSvolymer? 7. Varför kan man inte ge bort mappar och filer, utan ägandeskap måste alltid tas över av den blivande ägarinnan? 940

31 Hjälpfrågor 8. Vad används verktygen CACLs.Exe, XCACLs.Exe och SubInACL.Exe till? 9. Hur kan det komma sig att det inte spelar någon roll vilken behörighet man åsätter filerna i Windows NT:s systemvolym/ /system partition (ntldr, boot.ini, ntdetect.com på Intel)? 10.Vad innebär det att en behörighetspost för en mapp anger Ej angiven//not specified för nya filer/mappar i mappen (jmf bilden)? Behörighetspost för mapp med behörigheten för nya filer/mappar satt till: Ej angiven//not specified. 11.Hur bestäms vem som äger en ny fil/mapp på en NTFSvolym? 12.Hur uppför sig File Delete Child? 13.Kan en administratör, med hjälp av lokal behörighet, göra så att användare inte ser vissa undermappar till en utdelad mapp? 941

32 25 Lokal behörighet//local Security (lokal säkerhet, NTFS-behörighet) 14.Varför går det inte att köra gamla Windows-program (Win16) om man inte minst har både Exekvera [Köra]//Execute och Läsa//Read till programfilerna (det räcker med Exekvera [Köra]//Execute för nya program)? 15.Hur kan du göra för att kringgå problemet med File Delete Child, men ändå tilldela Fullständig behörighet//full Control (eller nästan Fullständig behörighet//full Control)? 16.Kan vanliga användare någonsin ändra behörighetslistor för lokal behörighet? 942

33 Förslag till svar på frågor Förslag till svar på frågor 1. Vad är lokal behörighet? Lokal behörighet finns bara på mappar och filer om volymen formateras med NTFS. Liksom delningsbehörighet tilldelas lokal behörighet till användargrupper (samma grupper som delningsbehörighet). Det finns fler fasta lokala behörigheter, bland dem samma som delningsbehörigheterna Ingen behörighet//no Access, Läsa//Read, Ändra//Change och Fullständig behörighet//full Control. Mappar och filer kan ges olika uppsättning lokal behörighet (olika åtkomst, olika grupper). Det finns alltid en ägarinna av mappar och filer på en NTFS-volym och man kan med specialgruppen Skapare ägare//creator Owner lösa åtkomstproblem elegant och lättadministrerat. Lokal behörighet är alltid verksam, oavsett om användaren loggar in lokalt eller via nätverket. 2. Varför måste en volym vara NTFS-formaterad för att kunna använda lokal behörighet? Lokal behörighet finns endast i NTFS. Det fanns visserligen lokal behörighet i HPFS386 för OS/2 LAN Manager, men detta filsystem kan inte användas i Windows NT. 3. Vilken lokal behörighet är lämplig för skrivare? Lokal behörighet finns bara för mappar och filer på NTFSvolymer det är alltså inte möjligt att åsätta skrivare lokal behörighet. Visserligen påminner skrivarbehörighet mycket om lokal behörighet, men låt oss hålla isär begreppen. Mappar på FAT-volymer och andra resurser kan endast åsättas delningsbehörighet. 943

34 25 Lokal behörighet//local Security (lokal säkerhet, NTFS-behörighet) 4. Finns det något sätt att ändra i en befintlig behörighetslista, måste den alltid bytas ut? Det enda sättet att ändra i en befintlig behörighetslista är med hjälp av verktygen CACLs.Exe eller XCACLs.Exe. CACLs.Exe ingår i Windows NT, XCACLs.Exe är en del av Windows NT Server 4.0 Resource Kit. Båda är kommandoradsverktyg och kräver sin kvinna. 5. En nyformaterad NTFS-volym har en mycket enkel struktur för lokal behörighet gruppen Alla//Everyone har åsatts Fullständig behörighet//full Control. Vad händer om du byter detta till Ingen behörighet//no Access för samma grupp? Eftersom behörigheten Ingen behörighet//no Access har större tyngd än de andra behörigheterna medför detta att ingen användare kan komma åt volymen. Skulle volymen i fråga vara startpartitionen//boot partition kommer datorn inte kunna starta! Skulle detta inträffa måste man installera om Windows NT. (I tidigare versioner av Windows NT fanns det möjlighet att använda reparationsförfarandet för att ändra de lokala behörigheterna.) ERD Commander från Systems Internals kan vara behjälplig i slika fall. 6. Varför finns det en ägarinna till mappar och filer på NTFSvolymer? Ägandeskap är kopplat till spårbarhet man vill alltså kunna avgöra vem som gjort vad med filer och annat. 7. Varför kan man inte ge bort mappar och filer, utan ägandeskap måste alltid tas över av den blivande ägarinnan? Återigen är ägandeskap kopplat till spårbarhet. En datorbuse skall inte kunna ställa till ofog och sedan sopa upp spåren efter sig genom att överföra ägandeskapet av filer och mappar till någon annan. Likaså kan ägandeskapet vara avslöjande om någon olovandes (men med nödig behörighet) tagit över ägandeskap av en fil för att tillgodogöra sig dess innehåll. 8. Vad används verktygen CACLs.Exe, XCACLs.Exe och SubInACL.Exe till? Dessa tre verktyg är samtliga kommandoradsverktyg för att hantera lokal behörighet (SubInACL kan även hantera behörighetslistor för Registret//Registry). CACLs.Exe följer 944

35 Förslag till svar på frågor med Windows NT, de andra finns i Microsoft Windows NT 4.0 Resource Kit. CACLs och XCACLs kan användas för att ändra i behörighetslistor för ett mappträd man behöver alltså inte ersätta hela listan. SubInACL kan inte åsätta behörighet det kan byta ut en grupp eller ett konto mot ett annat i en befintlig behörighetspost. Det kan dessutom hantera behörighetslistor för nycklar i Registret//Registry, något som inte vare sig CACLs eller XCACLs klarar. 9. Hur kan det komma sig att det inte spelar någon roll vilken behörighet man åsätter filerna i Windows NT:s systemvolym/ /system partition (ntldr, boot.ini, ntdetect.com på Intel)? När Windows NT startar läses först startsektorn av BIOS, vilket inte förstår lokal behörighet. Därefter läses NTLdr in (av BIOS). NTLdr innehåller mini-filsystem för FAT och NTFS för att kunna läsa filer från disk (tillräckligt omfattande filsystem för att komma åt innehållet i filerna). Mini-filsystemet för NTFS innehåller ingen del som hanterar lokal behörighet varför det inte spelar någon roll för denna första del av starten vilken lokal behörighet som är åsatt filerna på systemvolymen//system partition (systemvolymen//system partition på ARC-datorer måste vara FAT, kanske för att NTLdr:s syster, OSLoader.Exe, inte fått ett mini-filsystem för NTFS). 10.Vad innebär det att en behörighetspost för en mapp anger Ej angiven//not specified för nya filer/mappar i mappen (jmf bilden)? 945

36 25 Lokal behörighet//local Security (lokal säkerhet, NTFS-behörighet) Behörighetspost för mapp med behörigheten för nya filer/mappar satt till: Ej angiven//not specified. Om en behörighetspost för en mapp anger behörighet till nya filer och mappar i mappen såsom: Ej angiven//not specified innebär detta helt enkelt att denna behörighetspost inte kommer att återfinnas i behörighetslistan för nya filer och mappar till den befintliga. Vilken behörighet som kommer att gälla för nya filer och mappar bestäms alltså av andra behörighetsposter. 11.Hur bestäms vem som äger en ny fil/mapp på en NTFSvolym? Grundregeln för vem som äger en ny fil eller mapp på en NTFS-volym är att den som upprättar filen/mappen också äger den. D.v.s. det användarkonto som användes när filen/mappen upprättas kommer att anges som ägarinna. Ett undantag finns: om användarkontot, direkt eller indirekt, är medlem av den lokala gruppen Administratörer//Administrators kommer denna grupp att bli ägarinna. 946

en översikt Användarkonton i Windows-familjen Användarkonton i Windows NT Workstation och Windows NT Server

en översikt Användarkonton i Windows-familjen Användarkonton i Windows NT Workstation och Windows NT Server 5 Användarkonton, grupper, användarrättigheter och behörigheter: en översikt Användarkonton, användargrupper, användarrättigheter, lokala behörigheter och delningsbehörigheter är det som, för mig, utgör

Läs mer

22 Användarnas hemmamappar

22 Användarnas hemmamappar 22 Användarnas hemmamappar Att användare skall ha hemmamappar på en server är för mig en självklarhet. Hemmamapp på en server ger användare alla eller några av följande fördelar: Säkerhetskopiering av

Läs mer

27 Samspel mellan lokal behörighet och delningsbehörighet för utdelade

27 Samspel mellan lokal behörighet och delningsbehörighet för utdelade 27 Samspel mellan lokal behörighet och delningsbehörighet för utdelade mappar Lokal behörighet och delningsbehörighet motverkar varandra När du delar ut mappar på en NTFS-volym för åtkomst via nätverket

Läs mer

Filsäkerhet i Windows NT (NTFS)

Filsäkerhet i Windows NT (NTFS) Filsäkerhet i Windows NT (NTFS) Jens Granlund 19.10.2000 Introduktion Detta dokument försöker att beskriva säkerhetsmekanismerna i Windows NTs filsystem NTFS på ett lättbegripligt sätt. Access Control

Läs mer

23 Användargrupper: lokala, globala och specialgrupper

23 Användargrupper: lokala, globala och specialgrupper 23 Användargrupper: lokala, globala och specialgrupper Syftet med grupper och grupphantering är att ge användare tillgång till resurser Syftet med grupper och olika sätt att hantera grupper är alltid att

Läs mer

29 Operativsystem på användarnas maskiner (klienterna)

29 Operativsystem på användarnas maskiner (klienterna) 29 Operativsystem på användarnas maskiner (klienterna) Vilket operativsystem är bäst på användarnas maskiner? Hur kan jag som administratör få klientdatorerna att bli mindre osäkra? Detta är ett par de

Läs mer

7 Microsofts grupphanteringsmodell i Windows NT-domäner

7 Microsofts grupphanteringsmodell i Windows NT-domäner 7 Microsofts grupphanteringsmodell i Windows NT-domäner Microsofts modell för grupphantering i Windows NT-domäner Om du redan läst en del om Windows NT Server och Windows NT-domäner kanske du hajar till

Läs mer

21 De tre viktigaste kontona: Administratör//Administrator, Gäst/ /Guest och System//System

21 De tre viktigaste kontona: Administratör//Administrator, Gäst/ /Guest och System//System 21 De tre viktigaste kontona: Administratör//Administrator, Gäst/ /Guest och System//System Förinstallerade konton De båda förinstallerade kontona Administratör//Administrator och Gäst//Guest visas i Kontohanteraren

Läs mer

Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa.

Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa. Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa. Antal: Enskilt Material: En dator med Windows 7 (Vista, Windows 8 eller

Läs mer

15 Granskning//Auditing

15 Granskning//Auditing 15 Granskning//Auditing Jag vill lyfta fram granskning//auditing därför att den handlar mycket om att veta vad som försiggår i nätverket i allmänhet och i en Windows NT-domän i synnerhet. Verktyget du

Läs mer

Del 1: Skapa konto i Exchange

Del 1: Skapa konto i Exchange Adminguide Del 1: Skapa kontot i Exchange Del 2: Aktivera kontot i Office 365 Del 3: Anpassa kontot till ITarbetsplatsen Del 4: Installera dator i ITarbetsplatsen Del 5: ITarbertsplatsen - dator till användarkonto

Läs mer

Installationsanvisningar VisiWeb. Ansvarig: Visi Closetalk AB Version: 2.3 Datum: 2009-12-14 Mottagare: Visi Web kund

Installationsanvisningar VisiWeb. Ansvarig: Visi Closetalk AB Version: 2.3 Datum: 2009-12-14 Mottagare: Visi Web kund Sida: 1(7) Installationsanvisningar VisiWeb Ansvarig: Visi Closetalk AB Version: 2.3 Datum: 2009-12-14 Mottagare: Visi Web kund Detta dokument Detta dokument beskriver hur man installerar VisiWeb på en

Läs mer

Allmänt om programvaror och filer i Windows.

Allmänt om programvaror och filer i Windows. Allmänt om programvaror och filer i Windows. Vart sparade du dokumentet? I Word. Jag har fått detta svar mer än en gång när jag försökt hjälpa någon att hitta ett dokument som de tappat bort i sin dator.

Läs mer

Sync Master startas via Task Scedule (schemaläggaren). Programmet kan köras på servern utan att någon är inloggad på servern.

Sync Master startas via Task Scedule (schemaläggaren). Programmet kan köras på servern utan att någon är inloggad på servern. Sync Master Sync Master är ett tilläggsprogram till Easy Planning som används för att automatiskt synka Outlook kalendrar med EP. Programmet ska installeras på en server som har en Outlook klient installerad.

Läs mer

ARX på Windows Vista, Windows 7 eller Windows 2008 server

ARX på Windows Vista, Windows 7 eller Windows 2008 server ARX på Windows Vista, Windows 7 eller Windows 2008 server 1. Inledning För att den i Arx interna Jetty Web servern skall kunna skapa temporära filer måste den ha tillgång till en användarkatalog (ett användarkonto)

Läs mer

12 Sammankopplade domäner// Trusts

12 Sammankopplade domäner// Trusts 12 Sammankopplade domäner// Trusts Användares tillgång till resurser i en annan Windows NT-domän än den egna, är detta kapitels huvudtema. Det finns inbyggda mekanismer i Windows NT Server för att klara

Läs mer

Handbok. Procapita Vård och Omsorg Drifthandledning Gallring ver 9.2w20 2013-05-01

Handbok. Procapita Vård och Omsorg Drifthandledning Gallring ver 9.2w20 2013-05-01 Handbok Procapita Vård och Omsorg Drifthandledning Gallring ver 9.2w20 2013-05-01 Sida 2/10 Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Gallring...4 2.1 Kontroller inför skapande av undantag...4 2.1.1 Beskrivning

Läs mer

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång med Visi Felsökning 1.1. Systemkrav

Läs mer

Bildbaskontoret Version 2

Bildbaskontoret Version 2 Bildfabriken Bildbaskontoret Version 2 BRUKSANVISNING Beställning och support: Trollreda Resurscenter info@trollreda.se Rev D 05-02-01 Innehållsförteckning 2 Introduktion... 3 Utrustning... 3 Om bildbaser...

Läs mer

ONEDRIVE ÖVERBLICK... 2. Vad är OneDrive?... 2 Molnet?... 2 Två typer av OneDrive... 2 Hitta sin OneDrive för företag... 3

ONEDRIVE ÖVERBLICK... 2. Vad är OneDrive?... 2 Molnet?... 2 Två typer av OneDrive... 2 Hitta sin OneDrive för företag... 3 OneDrive 1 Innehåll ONEDRIVE ÖVERBLICK... 2 Vad är OneDrive?... 2 Molnet?... 2 Två typer av OneDrive... 2 Hitta sin OneDrive för företag... 3 HANTERA DOKUMENT OCH FILER PÅ ONEDRIVE... 4 Skapa mapp... 4

Läs mer

Handbok. Procapita Vård och Omsorg Drifthandledning Gallring ver 9.3 2013-11-01

Handbok. Procapita Vård och Omsorg Drifthandledning Gallring ver 9.3 2013-11-01 Handbok Procapita Vård och Omsorg Drifthandledning Gallring ver 9.3 2013-11-01 Sida 2/10 Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Gallring...4 2.1 Kontroller inför skapande av undantag...4 2.1.1 Beskrivning

Läs mer

2 Arbetsgrupp eller Windows NTdomän: vilken passar bäst?

2 Arbetsgrupp eller Windows NTdomän: vilken passar bäst? 2 Arbetsgrupp eller Windows NTdomän: vilken passar bäst? Innan jag kan besvara frågan om vilket som är bäst av arbetsgrupp och Windows NT-domän (det rätta svaret är för övrigt: det beror på) behöver vi

Läs mer

Låta någon annan hantera din e-post och kalender

Låta någon annan hantera din e-post och kalender Låta någon annan hantera din e-post och kalender På samma sätt som du kan låta assistent sköta din vanliga post kan du i Microsoft Office Outlook låta en annan person, som kallas för ombud, ta emot och

Läs mer

DELA DIN MAC MED FLERA ANVÄNDARE

DELA DIN MAC MED FLERA ANVÄNDARE Kapitel 11 DELA DIN MAC MED FLERA ANVÄNDARE Mac OS X är designat för att kunna vara ett fleranvändarsystem, vilket betyder att varje användare på en Mac har sitt eget konto. Varje användare är antingen

Läs mer

24 Användarrättigheter//User Rights

24 Användarrättigheter//User Rights 24 Användarrättigheter//User Rights Vad är användarrättigheter//user rights Användarrättigheter är grundläggande privilegier, såsom rättigheten att sitta ned framför och logga in på en viss Windows NT-dator

Läs mer

1 Översikt...2. 1.1 Vad är kontokoder?...2 1.2 Konto/Mapp uppbyggnad...2 1.3 Tillgång till Kontokoder...2. 2 Område Kontokoder...5

1 Översikt...2. 1.1 Vad är kontokoder?...2 1.2 Konto/Mapp uppbyggnad...2 1.3 Tillgång till Kontokoder...2. 2 Område Kontokoder...5 Manual för Kontokod 1 Översikt...2 1.1 Vad är kontokoder?...2 1.2 Konto/Mapp uppbyggnad...2 1.3 Tillgång till Kontokoder...2 2 Område Kontokoder...5 2.1 Mapputforskare...5 2.2 Verktygsfält...6 2.3 Hitta

Läs mer

Användarmanual för Pagero Kryptering

Användarmanual för Pagero Kryptering för Pagero Kryptering Version 1.1-1 - Allmänt... 3 Kryptering av filer... 3 Dekryptering av filer... 3 Installation... 4 Inställningar... 5 Skapa nycklar... 6 Lägg till kataloger för övervakning... 6 Lägg

Läs mer

Att skapa egna konferenser i FirstClass

Att skapa egna konferenser i FirstClass Att skapa egna konferenser i FirstClass Som lärare har man behörighet att skapa egna konferenser i FirstClass förutom de som skapats centralt av skolledning och datagruppen. Man kan sedan välja vilka användare

Läs mer

Innehåll. 7. Hur vet jag vilken storlek på licensen jag har?... 19

Innehåll. 7. Hur vet jag vilken storlek på licensen jag har?... 19 Innehåll Ny licenshantering i HogiaLön Plus... 2 Steg för steg; för dig med HogiaLön Plus - Access... 3 Licenshantering för administratören... 3 Licenshantering för löneadministratörer... 10 Vanliga frågor...

Läs mer

Lathund för Novell Filr

Lathund för Novell Filr 1(57) Stadsledningsförvaltningen IT-avdelningen Lathund för Novell Filr 2(57) Innehåll 1. Introduktion... 4 2. Termer... 4 3. Icke tillåtna tecken i filnamn... 4 4. ipad... 5 4.1 Installation... 5 4.2

Läs mer

Bengans datorhörna WINDOWSTIPS

Bengans datorhörna WINDOWSTIPS WINDOWSTIPS Bengans datorhörna TIPS: Leta upp IP-adressen Ofta kan du behöva ta reda på IP-adressen på din eller någon annans dator. Syftet kan vara att kontrollera att man har en internet- eller nätverksanslutning

Läs mer

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Snabbstartsguide Kontrollera e-post Konfigurera din iphone eller ipad så att du kan skicka och ta emot e-post från ditt Office 365-konto. Kontrollera din kalender

Läs mer

Innehåll. Installationsguide

Innehåll. Installationsguide Innehåll Innehåll... 2 Förberedelser... 3 Rättigheter... 3 Installera programmen... 3 Konfiguration av databas... 5 Installera databasserver... 5 Konfigurera en databas på en befintlig databasserver...

Läs mer

OBS! Det är av största vikt att innan konfiguration av modulen, genomfört de inställningar som presenteras med bilagorna till denna manual.

OBS! Det är av största vikt att innan konfiguration av modulen, genomfört de inställningar som presenteras med bilagorna till denna manual. 1 LB-M-EX 0001 2010 LB-M-EX 0001 2010 Användarmanual för Lockbee Backup Exchange 2007 Användarmanualen är avsedd att ge en närmare introduktion av Lockbee Backup Exchange 2007 och dess funktioner och nyttjande.

Läs mer

Installationsanvisningar VISI Klient

Installationsanvisningar VISI Klient Installationsanvisningar VISI Klient 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång

Läs mer

1DV416 Windowsadministration I, 7.5hp MODULE 4 GROUP POLICY, STORAGE AND ACCESS CONTROLS STORAGE

1DV416 Windowsadministration I, 7.5hp MODULE 4 GROUP POLICY, STORAGE AND ACCESS CONTROLS STORAGE 1DV416 Windowsadministration I, 7.5hp MODULE 4 GROUP POLICY, STORAGE AND ACCESS CONTROLS STORAGE Lecture content Today's lecture NFTS ACL Share 2013-12- 17 2013 Jacob Lindehoff 2 Filsystem Överblick Windows

Läs mer

Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing

Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing Innehåll 1. Metoder att installera...1 2. Förutsättningar...2 DotNet Framework 3.5...2 MSI Installer 4.5...2 3. Hämta SQL Server 2008 R2

Läs mer

Beskrivning Behörigheter och rättigheter, Evolution

Beskrivning Behörigheter och rättigheter, Evolution Beskrivning Behörigheter och rättigheter, Evolution skapat av Mattias Lindmark version 36 datum/tid 2011-06-15 10:57 datum/tid 2012-10-12 11:42 Sidan 2 av 7 Innehållsförteckning 1. Behörigheter och rättigheter

Läs mer

LEX INSTRUKTION LEX LDAP

LEX INSTRUKTION LEX LDAP LEX INSTRUKTION LEX LDAP Innehållsförteckning LEX INSTRUKTION LEX LDAP... 1 1 INLEDNING... 1 2 INSTALLATION... 2 3 LEXLDAPSERVICE - KLIENTEN... 3 3.1 HUVUDFÖNSTER... 3 3.2 INSTÄLLNINGAR... 4 3.2.1 Lex...

Läs mer

1DV416 Windowsadministration I, 7.5hp MODULE 4 GROUP POLICY, STORAGE AND ACCESS CONTROLS GROUP POLICY

1DV416 Windowsadministration I, 7.5hp MODULE 4 GROUP POLICY, STORAGE AND ACCESS CONTROLS GROUP POLICY 1DV416 Windowsadministration I, 7.5hp MODULE 4 GROUP POLICY, STORAGE AND ACCESS CONTROLS GROUP POLICY Lecture content Today's lecture Group Policy Överblick Administration Exempel 2013-12- 17 2013 Jacob

Läs mer

Konfiguration övriga klienter

Konfiguration övriga klienter Konfiguration övriga klienter (ej Outlook) till OCS GU gemensam e-post och kalender Sidan 1 av 9 Innehållsförteckning: 1. Syfte med dokumentationen... 3 2. Certifikat i Mac OS X... 3 2.1. SwUPKI Policy

Läs mer

Nils Byström, Avd f IT och inköp. Projekt AD-design Uppsala universitet DiarieNr: UFV 2009/413. Revision 1.0 Filnamn AD skyddade personuppgifter.

Nils Byström, Avd f IT och inköp. Projekt AD-design Uppsala universitet DiarieNr: UFV 2009/413. Revision 1.0 Filnamn AD skyddade personuppgifter. Bilaga 2 Benämning Utredning Ansvarig Nils Byström, Avd f IT och inköp Skapat 2008-11-01 10:56 Skyddade personuppgifter Pelle Lindé, IT-strategiska avd Senast sparat 2009-03-26 08:37 Projekt AD-design

Läs mer

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning FLEX Personalsystem Uppdateringsanvisning Innehållsförteckning UPPDATERING... 3 Allmänt... 3 Förberedelser... 3 Informera om uppdatering... 3 Ladda hem uppdateringsfiler... 4 Att observera vid uppdatering...

Läs mer

Labora&on 1 Introduk&on &ll utvecklingsmiljön övningar/uppgi<er

Labora&on 1 Introduk&on &ll utvecklingsmiljön övningar/uppgi<er Labora&on 1 Introduk&on &ll utvecklingsmiljön övningar/uppgi

Läs mer

Manual - Storegate Team

Manual - Storegate Team Manual - Storegate Team Om tjänsten Med Storegate Team får du full kontroll över företagets viktiga digitala information. Du kan enkelt lagra, dela och arbeta i filer med högsta säkerhet inom ditt företag.

Läs mer

DDR PC SOFTWARE 2 RELEASENOTES VERSION 2.5. Swerob Service AB Global Robot Parts AB

DDR PC SOFTWARE 2 RELEASENOTES VERSION 2.5. Swerob Service AB Global Robot Parts AB DDR PC SOFTWARE 2 RELEASENOTES VERSION 2.5 Swerob Service AB Global Robot Parts AB Beskrivning DDR PC Software 2 används för att hantera SD-kortet från DDR i en vanlig PC. Ett SD-kort till DDR är indelat

Läs mer

Installationsanvisningar VisiMIX. Ansvarig: Visi System AB Version: 2.2 Datum: 2009-02-17 Mottagare: Visi MIX kund

Installationsanvisningar VisiMIX. Ansvarig: Visi System AB Version: 2.2 Datum: 2009-02-17 Mottagare: Visi MIX kund Sida: 1(5) Installationsanvisningar VisiMIX Ansvarig: Visi System AB Version: 2.2 Datum: 2009-02-17 Mottagare: Visi MIX kund Detta dokument Detta dokument beskriver hur man installerar Visi Mix på en server.

Läs mer

Server 2003. Inställningar för. Inställningar för Server 2003

Server 2003. Inställningar för. Inställningar för Server 2003 Inställningar för Följande inställningar gör du vid Computer management. För att komma dit högerklickar du på ikonen Den här datorn på skrivbordet och väljer Manage. Gå in på Services and applications/internet

Läs mer

version: 200702-1 Sidan 1 av 5

version: 200702-1 Sidan 1 av 5 version: 200702-1 Sidan 1 av 5 Ditt användarnamn: cykel.a@bck.nu Lösenord: pedal ALLMÄNT SajtMail är ett E-post system som går att komma åt via SajtMail Web som är en lösning där du använder din webbläsare

Läs mer

7 Mamut Client Manager

7 Mamut Client Manager 7 Mamut Client Manager Tilläggsprodukten Mamut Client Manager består av programmen Client Start och Client Update. Med hjälp av Mamut Client Manager kan du från ett fönster öppna, uppdatera och administrera

Läs mer

13 Inbyggda verktyg för nätadministration

13 Inbyggda verktyg för nätadministration 13 Inbyggda verktyg för nätadministration Verktygen för administration av Windows NT Server kan användas från ett hotell på Fidji Som du märkt är jag mycket angelägen om att framhålla att (de flesta) administrationsverktygen

Läs mer

BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER

BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER BLI VÄN MED DIN DATOR ENHETER MAPPAR FILER Innehållsförteckning ENHETER...2 MAPPAR...2 VISNINGSLÄGEN...3 SORTERING...4 MAPPAR OCH FILER...5 FILNAMN...6 FILTILLÄGG...6 FILHANTERING KOPIERA FLYTTA BYTA NAMN

Läs mer

Arbetssätt i Skola24 Schema

Arbetssätt i Skola24 Schema Arbetssättet i Skola24 Schema liknar till allra största delen arbetssättet i Novaschem 2013, med den skillnaden att flera användare samtidigt kan göra ändringar i samma schema. I det här dokumentet beskrivs

Läs mer

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll FrontPage Express I programpaketet Internet Explorer 4.0 och 5.0 ingår också FrontPage Express som installeras vid en fullständig installation. Det är ett program som man kan använda för att skapa egna

Läs mer

Bildbaskontoret. Bruksanvisning. Handitek. anpassar tekniken till människan BRUX\...\809082 BILDBASKONTORET

Bildbaskontoret. Bruksanvisning. Handitek. anpassar tekniken till människan BRUX\...\809082 BILDBASKONTORET Bildbaskontoret Bruksanvisning Handitek BRUX\...\809082 BILDBASKONTORET anpassar tekniken till människan Innehållsförteckning Introduktion... 3 Datorkrav...3 Om bildbaser... 4 Vad är en bildbas?...4 Varför

Läs mer

Filsystem. Varför? Hur? För att kunna lagra data mer permanent än i RAM. Vettig organisation Vettiga namn

Filsystem. Varför? Hur? För att kunna lagra data mer permanent än i RAM. Vettig organisation Vettiga namn Varför? För att kunna lagra data mer permanent än i RAM Hur? Vettig organisation Vettiga namn Stora/små bokstäver 8-bitars tecken (teckenkodning) File extensions Längd Struktur på filerna Byte efter byte,

Läs mer

WebOrderInstallation <====================>

WebOrderInstallation <====================> WebOrderInstallation 1 För installation av en kund som klient (en yttre användare som via WebOrderHandeln registrerar order) se vidare dokumentationen RdpKlientInstallation.pdf som kan hämtas ner från

Läs mer

ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare

ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare PRERELEASE 03/07/2011 Juridisk information Juridisk information Juridisk information finns på http://help.adobe.com/sv_se/legalnotices/index.html. iii

Läs mer

Installationsguide, Marvin Midi Server

Installationsguide, Marvin Midi Server Installationsguide, Marvin Midi Server 1 Ändringsinformation... 2 2 Marvin Midi Server... 2 2.1 Inledning... 2 2.2 Förutsättningar för en framgångsrik installation... 2 2.3 Kort om installationen... 3

Läs mer

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING...

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... Entré Innehåll ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... - 2 - Starta Dokumenthantering... - 3 - Lägga till dokument via frågeguide... - 4 - Frågeguiden... - 5 - Lägga till dokument manuellt... - 7 - Lägg till fil...

Läs mer

Kapitel 4 Arkivmenyn Innehåll

Kapitel 4 Arkivmenyn Innehåll Kapitel 4 Arkivmenyn Innehåll ARKIVMENYN...2 Byt aktuell användare...2 Utskrift till skärm eller skrivare...3 SQL verktyget...4 Ny SQL...4 Hämta SQL...5 Spara SQL...5 Kör SQL...5 Visa som...5 Avsluta...5

Läs mer

9 Registret//Registry en översikt och en del tips

9 Registret//Registry en översikt och en del tips 9 Registret//Registry en översikt och en del tips Registret//Registry i Windows NT är en samlande central för inställningar, information och data angående datorn och dess användare. I den finner du alla

Läs mer

Administrationsmanual ImageBank 2

Administrationsmanual ImageBank 2 Administrationsmanual ImageBank 2 INNEHÅLL 1. Konventioner i manualen 3 2. Uppmärksamhetssymboler 3 3. Vad är imagebank SysAdmin 4 4. Guide för att snabbt komma igång 5 5. Uppgradera din imagebank 1.2

Läs mer

Frågor och svar om ArcGIS Pro Licensiering

Frågor och svar om ArcGIS Pro Licensiering Frågor och svar om ArcGIS Pro Licensiering Tillgång och åtkomst till ArcGIS pro Hur får jag tag på nya ArcGIS Pro applikationen? - ArcGIS Pro är en ny applikation som är tillgänglig som del av ArcGIS for

Läs mer

Rekommenderad felsökning av dator innan service

Rekommenderad felsökning av dator innan service Rekommenderad felsökning av dator innan service Rekommenderad felsökning av dator innan service Detta dokument beskriver åtgärder som kan testas för att utesluta mjukvarufel innan en Mac skickas in på

Läs mer

e-line Kort- och Bankbetalning

e-line Kort- och Bankbetalning 2007-04-04 e-line Kort- och Bankbetalning Upplägg av Pageset och rapporter i e-line 3.40A (2007-04-04) Upplägg Vid Internetbetalning i PBS e-line sker all hantering av kreditkortsdata på DebiTechs server.

Läs mer

Övning 1: Skapa virtuell maskin för utveckling.

Övning 1: Skapa virtuell maskin för utveckling. Övning 1: Skapa virtuell maskin för utveckling. Arbetsuppgift 1: Skapa storage account. Steg 1: I vänstre delen av Preview Portal, klicka på Browse. Steg 2: I fönstret Browse, klicka på alternativet Storage.

Läs mer

Sidpanelen och gadgetar De är nya. De är smarta. Lär dig hur du använder dem.

Sidpanelen och gadgetar De är nya. De är smarta. Lär dig hur du använder dem. Kap 03.indd 444 KAPITEL TRE Sidpanelen och gadgetar De är nya. De är smarta. Lär dig hur du använder dem. Gadgetar och den nya Sidpanelen är nog mina favoriter bland de nya funktionerna i Windows Vista.

Läs mer

Grupp Policys. Elektronikcentrum i Svängsta Utbildning AB 2012-11-05 1

Grupp Policys. Elektronikcentrum i Svängsta Utbildning AB 2012-11-05 1 Grupp Policys Elektronikcentrum i Svängsta Utbildning AB 2012-11-05 1 Sid 1233 Vad är grupp-policys? Grupp-policys är en samling regler som hjälper till med hanteringen av datorer och användare. Mer specifikt:

Läs mer

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 3.1.2 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Mobilus Digital Rehab AB * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas

Läs mer

Uppdatera Mobilus Professional till version 3.2.1. * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Uppdatera Mobilus Professional till version 3.2.1. * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 3.2.1 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Mobilus Digital Rehab AB * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas

Läs mer

Innehåll. 9. Hur vet jag vilken storlek på licensen jag har?... 25

Innehåll. 9. Hur vet jag vilken storlek på licensen jag har?... 25 Innehåll Ny licenshantering i HogiaLön Plus... 2 Steg för steg; för dig med HogiaLön Plus - SQL... 3 Licenshantering för administratören... 3 Licenshantering för löneadministratörer... 8 Steg för steg;

Läs mer

GUIDE TILL ANVÄNDARHANTERINGEN

GUIDE TILL ANVÄNDARHANTERINGEN Sida 1 av 9 Version: 1 (EL) GUIDE TILL ANVÄNDARHANTERINGEN Användarhanteringen sker i ett verktyg som heter Användaradmin och man kan också göra en del saker direkt på intranätet. I användarhanteringen

Läs mer

28 Inloggningsskript, profiler och systemprinciper//system Policies

28 Inloggningsskript, profiler och systemprinciper//system Policies 28 Inloggningsskript, profiler och systemprinciper//system Policies Användarna står i centrum för detta kapitel. Inloggningsskript, profiler och systemprinciper//system Policies är tre olika sätt att styra

Läs mer

Mobilus får inte användas under tiden uppdateringen genomförs.

Mobilus får inte användas under tiden uppdateringen genomförs. Uppdatera Mobilus Professional till version 1.0.6 Mobilus får inte användas under tiden uppdateringen genomförs. OBS! Innan du påbörjar uppdateringen till version 1.0.6 måste du ladda ner och installera

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

Ja, men resultatet blir inte lika bra. Det är att skapa genvägsikoner. Se anvisningar nedan:

Ja, men resultatet blir inte lika bra. Det är att skapa genvägsikoner. Se anvisningar nedan: Du måste ha WinZip installerat, eller ett annat program som kan hantera filer med filtillägget zip! Du måste packa upp filen innan du kan använda ikonerna eller bilderna här. Vad är WinZip? WinZip är ett

Läs mer

Gran Canaria - Arbetsbeskrivning knapplänkar (Mediator 8)

Gran Canaria - Arbetsbeskrivning knapplänkar (Mediator 8) Gran Canaria - Arbetsbeskrivning knapplänkar (Mediator 8) I detta exempel kommer du att lära dig Att skapa en ny presentation från början Att skapa en enkel knapp Att använda händelseinställningar, events

Läs mer

Detta dokument skall ge en kortfattad introduktion till Jasmine installationen vid DSV.

Detta dokument skall ge en kortfattad introduktion till Jasmine installationen vid DSV. Detta dokument skall ge en kortfattad introduktion till Jasmine installationen vid DSV. Kortfattat skall ni lära er följande. - Ni skall lära er att koppla upp er mot den lokala Jasmine databasen - Köra

Läs mer

Programutveckling med Java Development Kit. (JDK 1.1.x) och Programmers File Editor (PFE 7.02)

Programutveckling med Java Development Kit. (JDK 1.1.x) och Programmers File Editor (PFE 7.02) UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för datavetenskap Thomas Johansson Oktober 1998 Programutveckling med Java Development Kit (JDK 1.1.x) och Programmers File Editor (PFE 7.02) Umeå universitet 901 87 Umeå.

Läs mer

Installationsanvisning för LUQSUS version 2.0

Installationsanvisning för LUQSUS version 2.0 Avd. för arbets-och miljömedicin & Inst. för psykologi, Lunds universitet Installationsanvisning för LUQSUS version 2.0 Systemkrav Innan du börjar installationen bör du kontrollera att operativsystem och

Läs mer

Handledning för Installation av etikettskrivare

Handledning för Installation av etikettskrivare Handledning för Installation av etikettskrivare Windows 7 Expert Systems 2011 Expert Systems kundtjänst: Senast Uppdaterad: 15-02-23 Exder Etikettskrivare Windows 7 Sida 2 av 23 Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Filhantering utforskaren avslöjar

Filhantering utforskaren avslöjar Filhantering utforskaren avslöjar 1 hur information lagras När man skriver ett brev eller ritar en bild skapas ett do kument. Detta måste sparas någonstans för att inte försvinna när datorn slås av. I

Läs mer

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Installera och uppdatera Windows 8.1 Uppdatera BIOS, program, drivrutiner och kör Windows Update Välj en av installationstyperna Installera Windows 8.1

Läs mer

Workshop IBA internet based assessment

Workshop IBA internet based assessment Workshop IBA internet based assessment 2003-04-02 Ulf Jonsson Målsätttning Efter denna workshop så skall du förstå/kunna: * Beskriva olika delarna som ingår i verktyget Perception. * Konstruera enkla frågor

Läs mer

Filhantering utforskaren avslöjar hur information lagras

Filhantering utforskaren avslöjar hur information lagras Filhantering utforskaren avslöjar hur information lagras 44 När man skriver ett brev eller ritar en bild skapas ett do kument, som måste sparas någonstans för att inte försvinna när datorn slås av. I datorn

Läs mer

Guide för konfigurering av Office 365 konton

Guide för konfigurering av Office 365 konton Guide för konfigurering av Office 365 konton Office 365 Kiosk konto Sid 1, Konfigurera Kiosk konto i Outlook 2007 Sid 2, Konfigurera Kiosk konto i Outlook 2010 Sid 3, Konfigurera kiosk/pop konto på Mac

Läs mer

Att skapa egna konferenser i FirstClass

Att skapa egna konferenser i FirstClass Att skapa egna konferenser i FirstClass Grundstrukturen för s FirstClass En ny elev på har förutom FirstClass grundfunktionsikoner (Brevlåda, Kalender, Kontakter etc.) bara tre konferenser på sitt FirstClass-skrivbord.

Läs mer

Översikt av kapitlet. Ge databasen ett lösenord. Förhindra ändringar av koden i databasen

Översikt av kapitlet. Ge databasen ett lösenord. Förhindra ändringar av koden i databasen Översikt av kapitlet Ge databasen ett lösenord Förhindra ändringar av koden i databasen 10 Säkraochdelaut information I detta kapitel kommer du att få lära dig att: Tilldela ett lösenord till en databas.

Läs mer

Manual licenserver. Installations och konfigurations-manual för Adtollo licenserver 2014-10-07

Manual licenserver. Installations och konfigurations-manual för Adtollo licenserver 2014-10-07 Installations och konfigurations-manual för Adtollo licenserver 2014-10-07 2014-10-07 Sida 2 av 8 Detta är en installationsanvisning för Adtollo licensserver. Applikationen kan användas till flera av Adtollos

Läs mer

Ändringar i samband med aktivering av. Microsoft Windows Vista

Ändringar i samband med aktivering av. Microsoft Windows Vista Ändringar i samband med aktivering av Microsoft Windows Vista Volume Activation 2.0 Rutinerna som rör hantering av licensnycklar och aktivering finns nu i en ny version. I den tidigare versionen behövde

Läs mer

Installationsanvisningar HogiaFastighet Pro

Installationsanvisningar HogiaFastighet Pro Installationsanvisning HogiaFastighet är ett traditionellt klientsystem vilket innebär att programmet i sin helhet installeras lokalt på de arbetsstationer där det ska köras och kopplas sedan samman med

Läs mer

Installationsanvisning Boss delad databas

Installationsanvisning Boss delad databas Installationsanvisning Boss delad databas sid 2 (25) Innehåll 1 Inledning 3 2 Systemkrav klient 3 3 Serverinstallation 3 3.1 Systemkrav 3 3.2 SQL Server 3 3.3 Behörighet vid installation 4 3.4 Behörighetskontroll

Läs mer

Manual - Storegate Team med synk

Manual - Storegate Team med synk Manual - Storegate Team med synk Om tjänsten Med Storegate Team får du full kontroll över företagets viktiga digitala information. Du kan enkelt lagra, dela och synkronisera filer med högsta säkerhet inom

Läs mer

Manual för Remote Travel användare Hur Ni använder er av CRM RemoteTravel

Manual för Remote Travel användare Hur Ni använder er av CRM RemoteTravel Hur Ni använder er av CRM RemoteTravel Lokal uppdatering Funktionen Remote Travel fungerar endast då Ni är ute på Travel (lokal uppdatering). Alltså inte då ni arbetar mot den centrala databasen på kontoret.

Läs mer

Win95/98 Nätverks Kompendium. av DRIFTGRUPPEN

Win95/98 Nätverks Kompendium. av DRIFTGRUPPEN Win95/98 Nätverks Kompendium av DRIFTGRUPPEN Sammanfattning Vad håller jag i handen? Detta är en lättförståelig guide till hur man lägger in och ställer in nätverket i Windows 95 och 98 Efter 6 (sex) enkla

Läs mer

Messenger. Novell 1.0 HITTA DOKUMENTATIONEN ÖVER NOVELL MESSENGER. www.novell.com SNABBSTART

Messenger. Novell 1.0 HITTA DOKUMENTATIONEN ÖVER NOVELL MESSENGER. www.novell.com SNABBSTART Novell 1.0 SNABBSTART www.novell.com Novell är en företagsanpassad, plattformsoberoende produkt för snabbmeddelanden baserad på Novell edirectory TM. Ditt -system kan installeras på NetWare, Linux* Windows*.

Läs mer

Scan Station Pro 550 Administration och serviceverktyg för Scan Station

Scan Station Pro 550 Administration och serviceverktyg för Scan Station Scan Station Pro 550 Administration och serviceverktyg för Scan Station Konfigurationshandbok A-61732_sv 7J4367 Kodak Scan Station Pro 550 Administration Innehåll Skillnader... 1 Installation... 2 Skapa

Läs mer

Kortkommandon Allmänna i Windows 7

Kortkommandon Allmänna i Windows 7 n Allmänna i Windows 7 F1 CTRL + C CTRL + X CTRL + V CTRL + Z CTRL + Y DELETE SKIFT + DELETE F2 CTRL + HÖGERPIL CTRL + CTRL + NEDPIL CTRL + UPPIL CTRL + SKIFT med en piltangent SKIFT med en piltangent

Läs mer