23 Användargrupper: lokala, globala och specialgrupper

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "23 Användargrupper: lokala, globala och specialgrupper"

Transkript

1 23 Användargrupper: lokala, globala och specialgrupper Syftet med grupper och grupphantering är att ge användare tillgång till resurser Syftet med grupper och olika sätt att hantera grupper är alltid att ge användare olika möjligheter i nätverket. Dessa möjligheter kan vara: q Möjlighet att använda Windows NT-datorer (lokal inloggning) Möjligheten att använda en Windows NT-dator styrs av användarrättigheter och behörigheter. Användarrättigheter kan tilldelas globala grupper och lokala grupper samt tre av specialgrupperna. q Åtkomst av utdelade mappar (på Windows NT-datorer och Windows 95/98-datorer) Åtkomst av utdelade mappar styrs av behörighetsposter (Access Control Entry) i behörighetslistor (Access Control List, ACL). Behörighet kan åsättas/tilldelas både globala, lokala och specialgrupper (och även enskilda konton). q Möjlighet att skriva ut på skrivare kopplade till Windows NT-datorer Behörighet att skriva ut styrs på samma sätt som åtkomst av utdelade mappar. Grupper i Windows NT 4.0 kan inte ordnas i en hierarki Det stora problemet med grupper i Windows NT-versioner före Windows NT 5.0 är att grupper inte kan ordnas hierarkiskt (att grupper inte kan göras till medlemmar av andra grupper 815

2 23 Användargrupper: lokala, globala och specialgrupper på godtyckligt sätt). Verkligheten är ofta hierarkisk Företag och organisationer delas nästan alltid in i smärre delar, med kända inbördes förhållanden, vi har väl alla fler än en gång stirrat ett organisationsschema i vitögat: Organisationsschema för MLA-Produkter AB. Delar av organisationsschemat för Nisses plåt, fisk och hemsidor. Det finns olika sätt att organisera I företags- och organisationsvärlden växlar modet vad gäller organisationer: en tid är det endast linjeorganisationer som gäller, för att sedan idiotförklaras och ersättas av matrisorganisationer, vilka i sin tur ersätts (så där fortsätter det). Jag tillhör i och för sig dem som anser att omorganisationer i sig är av godo de håller skärpan uppe. Det finns ofta en projektorganisation, som lever sitt eget liv Inom de allra flesta företag och organisationer finns det en projektorganisation vid sidan av, eller i stället för, den hierarkiska organisationen. 816

3 Grupper i Windows NT 4.0 kan inte ordnas i en hierarki Stora organisationer och företag behöver katalogtjänster Med det ovan anförda är det inte svårt att föreställa sig att det nätverk som större företag och organisationer använder måste likna verkligheten så mycket som möjligt. Man måste alltså kunna efterlikna aktuell organisation, oavsett om det är en linjeorganisation, matrisorganisation, kundstyrd organisation eller någon annan intressant organisation. Detta är en viktig uppgift för katalogtjänsten (eng. Directory Service). Enkelt uttryckt innehåller inte Windows NT någon katalogtjänst (värd namnet), utan vi får hålla tillgodo med Windows NT-domäner och den grupphantering som de innehåller. Det går visserligen att koppla Windows NT-domäner till varandra, men det är mycket arbetskrävande att ändra denna struktur för att följa ändringar i organisationen. Den enda katalogtjänster som finns idag och som kan användas med Windows NT (i någon form) är Novell Directory Services, NDS, samt Banyan StreetTalk. Microsoft kommer att leverera en fullvärdig katalogtjänst i och med Active Directory Services i Windows NT 5.0 (något jag ser mycket fram emot). Det är viktigt att förstå vad Windows NT kan erbjuda För att kunna få Windows NT att motsvara era behov så nära som möjligt vad gäller grupphantering är det viktigt att förstå de möjligheter som finns i Windows NT. Detta låter sig göra i Windows NT-domäner före Windows NT 5.0: q Användarkonton kan ordnas i globala grupper q Globala grupper kan inte göras till medlemmar av andra globala grupper (det finns en enda nivå) q Windows NT-domäner kan kopplas till varandra. De deltar i kopplingen på samma villkor den ena domänen har ingen överhöghet över den andra Detta kapitel handlar om de möjligheter som finns med Windows NT:s grupper. I kapitel 12 kan du läsa om hur det fungerar i kopplade domäner, det är inte någon större skillnad. 817

4 23 Användargrupper: lokala, globala och specialgrupper Gruppers roll i nätadministration Användarkonton hanteras inte enskilt de delas in i grupper vilket ger enklare administration. Hantera alltid grupper, aldrig enskilda användarkonton Låt oss börja med en universell sanning, nämligen att uppfinningen av grupper är något som, kanske mer än något annat, underlättat för nätadministratörer. För den som administrerat ett nätverk är det självklart, men det förtjänas ändå att sättas på pränt: q Hantera alltid grupper, aldrig enskilda användarkonton Med detta menas att man, oavsett form av administration, alltid skall arbeta med grupper. När vi delar ut en resurs till användare upprättar vi först en grupp, gör användarkonton till medlemmar av denna grupp (möjligen gör vi något steg till, mer om detta senare) och ser sedan till att gruppen får tillgång till resursen på önskat sätt. Fördelen med grupper blir uppenbar för envar den dag man behöver ge en ny användare samma möjligheter som en befintlig grupp man gör helt enkelt den nya användarens konto till medlem i gruppen så är det färdigt. 818

5 I Windows NT används alltid användarkonton vilka alltid är med i grupper Det finns ett undantag till denna regel Det finns ett enda undantag till regeln att alltid använda grupper, nämligen användares hemmamappar. Användares hemmamappar hanteras så att det alltid är ett enskilt användarkonto som ges behörighet till sin hemmamapp. Kapitel 22 beskriver olika sätt att hantera användarnas hemmamappar. I Windows NT används alltid användarkonton vilka alltid är med i grupper För att använda en Windows NT-dator måste man uppge namn på användarkonto och tillhörande lösenord. Kontot som används tillhör alltid någon (eller flera) användargrupper. Medlemskapet i gruppen kan ha tilldelats av administratörer eller uppstått genom att användaren gjort något, ex. loggat in lokalt på en viss Windows NT-dator eller försökt nå en Windows NT-dators utdelade resurser via nätverket. Windows NT innehåller grupptyper i vilka administratörer kan styra medlemskap och en grupptyp i vilken det inte går att styra medlemskap. Windows NT Server kan innehålla/använda upp till tre olika grupptyper När Windows NT Server deltar i en datorarbetsgrupp innehåller den två olika grupptyper. Dessa grupptyper kallas lokala grupper och specialgrupper. I en Windows NT-domän tillkommer en tredje grupptyp: globala grupper. Dessa grupptyper har av Microsoft givits olika användningsområden, men det finns ingen uppenbar skillnad mellan lokala grupper och globala grupper vad gäller utdelade resurser. Windows NT Server och Windows NT Workstation i arbetsgrupp innehåller två olika grupptyper I en datorarbetsgrupp finns det ingen dator som är förmer än någon annan, vare sig de använder Windows NT Server, Workstation eller något annat operativsystem. Det finns inga konton som kan användas på andra Windows NT-datorer än den egna, detsamma gäller lokala grupper. De grupptyper som finns: lokala grupper och specialgrupper 819

6 23 Användargrupper: lokala, globala och specialgrupper fungerar på litet olika sätt. Lokala grupper är enklast: de kan endast användas på den egna Windows NT-datorn. Specialgrupperna i Windows NT är verkligen mycket speciella. Några av dem räknas inte ens som Windows NT:s egna (av Microsoft) utan som universella grupper. De universella grupperna kan användas på alla Windows NT-datorer oavsett om de är med i en datorarbetsgrupp eller Windows NT-domän. Windows NT Server i en Windows NT-domän innehåller tre olika grupptyper I en Windows NT-domän har vi givit ett antal datorer i uppdrag att ansvara för domänen. Dessa datorer (de kan vara allt från en dator till alla de datorer som är installerade med Windows NT Server) kallas med ett kollektivt ord för domänkontrollanter//domain Controllers. Inom kollektivet domänkontrollanter är det en dator som i ett visst ögonblick är ännu något förmer än de andra: den primära domänkontrollanten//primary Domain Controller, PDC. De domänkontrollanter som inte är primär domänkontrollant kallas reservdomänkontrollanter//backup Domain Controllers, BDC. På den primära domänkontrollanten har administratörer möjlighet att upprätta globala grupper. Inräknat globala grupper finns det tre olika grupptyper i en Windows NT-domän: q Globala grupper q Lokala grupper q Specialgrupper I min värld vill jag att allt skall vara enkelt så tre olika grupptyper känns som två för många. Finge jag välja behöll jag endast globala grupper. Hantering av grupper Den praktiska hanteringen av grupper sköts med samma verktyg som användarkonton. På Windows NT Workstation är detta Kontohanteraren//User Manager och på Windows NT Server (oavsett om det är en domänkontrollant eller en ren server) är det Kontohanteraren för domäner//user Manager for Domains. Vid första anblicken är det mycket lite som skiljer de båda 820

7 Globala grupper verktygen åt, men efter en stund märker man några klara skillnader. Kontohanteraren/- Kontohanteraren för domäner/- /User Manager /User Manager for Domains q Globala grupper q Lokala grupper q Lokala grupper (för domänkontrollanterna) Den viktigaste skillnaden mellan verktygen är att den ena, Kontohanteraren//User Manager, endast kan hantera den lokala kontodatabasen på en Windows NT Workstation (eller en fristående Windows NT Server). Kontohanteraren för domäner//user Manager for Domains kan hantera domänens kontodatabas och därtill kontodatabaserna på alla de Windows NT-datorer som är icke-domänkontrollanter i domänen. När du arbetar med Kontohanteraren för domäner//user Manager for Domains kommer du att märka att den har ett antal finesser för att göra din administrativa tillvaro något drägligare. Läs mer om Kontohanteraren för domäner//user Manager for Domains i kapitel 13. Globala grupper Globala grupper är mycket enkla: de används för att gruppera domäners användarkonton, vi kan alltså göra domänkonton till medlemmar av globala grupper. Namnet globala grupper kommer av deras inneboende egenskap att kunna användas i hela den egna domänen (samt i de Windows NT-domäner som har en koppling till vår domän). Ur en snäv Windows NT-synvinkel är ju allting Windows NT-domäner, 821

8 23 Användargrupper: lokala, globala och specialgrupper Jorden/Globen består av domäner. Globala grupper kan användas för att ge användarkonton behörighet till resurser på vilken Windows NT-dator eller Windows 95/98-dator som helst i domänen. Denna åtkomst kan ske genom att behörigheter åsätts den globala gruppen direkt eller genom att den globala gruppen görs till medlem av lämplig lokal grupp vilken åsätts behörighet. Möjliga medlemmar i globala grupper Som administratörer finns det endast en sak (objektstyp) vi kan göra till medlem av globala grupper: q Användarkonton (globala konton/domänkonton) upprättade i samma domän En enskild global grupp kan ha hur många medlemmar som helst. Kontohanteraren för domäner//user Manager for Domains används för att styra medlemskap i globala grupper. Det finns inget sätt att göra en global grupp till medlem av en annan global grupper eller specialgrupp. Globala grupper kan göras till medlem av lokala grupper. (Active Directory Services, ADS, i Windows NT 5.0 kommer att ha en typ av grupper (mest lik globala grupper) som fritt kan göras till medlemmar i andra grupper för att åstadkomma en hierarki.) Globala grupper finns i domänens kontodatabas Globala grupper finns endast i domänkontrollanternas kontodatabas. De kan endast tillverkas på den primära domänkontrollanten (PDC). Vid nästa synkronisering av kontodatabasen (en uppgift för tjänsten NetLogon) kommer de nya kontona att finnas i reservdomänkontrollanternas (skrivskyddade) kopia av domänens kontodatabas. Globala grupper verkar över hela domänen (därav benämningen globala) och känns igen på sin ikon som innehåller en glob:. I en nyupprättad domän, när PDC:n är nyinstallerad, finner vi tre globala grupper i domänens kontodatabas: q Domänanvändare//Domain Users q Domängäster//Domain Guests 822

9 Globala grupper q Domänadministratörer//Domain Admins Ingen av de inbyggda globala grupperna kan tas bort. Det finns ingen praktisk övre gräns för hur många egna globala grupper man kan tillverka. Globala grupper kan verka över domängränserna Globala grupper kan verka på alla Windows NT- och Windows 95/98-datorer inom den egna domänen (där de är upprättade). Dessutom kan de användas på alla Windows NT- och Windows 95/98-datorer inom de Windows NT-domäner som har en koppling till vår domän. De kan alltså verka över domängränser. Globala grupper har inte domännamnet som prefix i sin egen domän, man använder endast gruppnamnet. I andra domäner måste man använda även gruppens domännamn (domännamn\gruppnamn) detta sker automatiskt i Kontohanteraren för domäner/ /User Manager for domains och Den här datorn//my Computer när man hanterar behörighetslistor. Domänkonton måste vara medlem av, minst, en global grupp När du upprättar nya domänkonton görs de alltid till medlemmar av gruppen Domänanvändare//Domain Users. Skulle du önska är det lätt att göra konton till medlemmar av flera globala grupper, allt efter era behov. Dock gäller att domänkonton måste vara medlem av minst en global grupp. Du kan alltså inte avlägsna konton från alla globala grupper, minst en måste kontot vara med i. Domänkonton har alltid en primär global grupp Windows NT kan hantera en global grupp som primär grupp för ett domänkonto. Den primära gruppen används inte av Windows NT självt utan av tjänsten Services for Macintosh och även i POSIX-sammanhang. Domänkonton måste vara medlem av en primär grupp Nu vet vi att domänkonton måste vara medlem i minst en global grupp och att de måste ha en primär grupp. Slutsats: domänkonton måste vara med i en primär grupp, denna primära grupp kan vara vilken global grupp som helst. I Kontohanteraren för domäner//user Manager for Domains byter du primär grupp genom att markera användarkonton (ett 823

10 23 Användargrupper: lokala, globala och specialgrupper eller flera) och sedan trycka på knappen Grupper//Groups. Den dialogruta som visas ser ur så här (nästan): Dialogrutan Gruppmedlemskap//Group Memberships i Kontohanteraren för domäner//user Manager for Domains (bilden redigerad). Du byter primär grupp genom att markera gruppens namn i listan Medlem i//member of och sedan trycka på knappen Aktivera//Set. Alla grupper utom den primära kan sedan tas bort från listan Medlem i//member of. Den inbyggda globala gruppen Domänanvändare//Domain Users är annorlunda Den inbyggda gruppen Domänanvändare//Domain Users skiljer sig från andra globala grupper. Användarkonton som upprättas i en domän (det sker alltid i kontodatabasen på den Windows NT Server som för tillfället är primär domänkontrollant) är globala konton/domänkonton och görs automatiskt till medlemmar av den globala gruppen Domänanvändare//Domain Users. Förutom att alla domänkonton som upprättas i en Windows NT-domän alltid görs till medlemmar av Domänanvändare//Domain Users är det faktiskt flera konton än domänkonton som görs till medlemmar. Så här ser den kompletta listan ut: q Alla användarkonton upprättade i samma domän q Alla Windows NT-datorer i domänen (även alla domänkontrollanter) q De Windows 95/98-datorer som du lagt till domänen med Serverhanteraren//Server Manager (för att kunna fjärradmini- 824

11 Globala grupper strera dem) q Konton för alla Windows NT-domäner som har domänkoppling till denna domän Gemensamt för kontonamnen för datorer och domäner är att de alltid avslutas med ett dollartecken, $. När du betraktar medlemmar i Domänanvändare//Domain Users med hjälp av Kontohanteraren för domäner//user Manager for Domains ser du aldrig att kontona för Windows NT-datorer i domänen också är medlemmar det syns endast om man skriver egna program eller med andra verktyg. Ett sådant verktyg är AddUsers.Exe från Microsoft Windows NT Server 4.0 Resource Kit. Det kan användas för att skriva ut innehållet i kontodatabasen till fil och för att upprätta konton och grupper med hjälp av en datafil (den kan använda sina egna datafiler). (Läs mer om AddUsers i kapitel 16.) Det har visat sig kunna störa hantering av programlicenser att det inte endast är användarkonton som är medlemmar i Domänanvändare//Domain Users om du tycker att det används fler licenser än du har användare kan du fråga din leverantör av licenshanteringsprogrammet hur det beräknar licenser (jag har bara hört talas om att Microsoft BackOffice-produkter beter sig på detta sätt). Man skulle kunna fråga sig varför alla datorer och domäner skall vara med i Domänanvändare//Domain Users. Det enkla svaret är att det gör det enklare för en Windows NT-dator att ansluta till en annan Windows NT-dator. Microsoft säger att globala grupper är kraftlösa Ibland, framför allt i Microsofts material, kan man läsa att globala grupper är kraftlösa. Detta hävdar Microsoft därför att de inte utrustat globala grupper med inbyggda användarrättigheter utan man måste göra dem till medlemmar i lokala grupper för att användarna skall kunna åtnjuta några privilegier. Om man tittar litet närmare på användarrättigheter//user Rights märker man att det inte är några svårigheter att tilldela globala grupper de användarrättigheter//user rights man önskar. Det är inte heller några problem att direkt åsätta behörigheter/ /permissions till globala grupper. Den som avgör om globala grupper är kraftlösa är du, inte Microsoft. En sak har dock Microsoft gjort: de har tilldelat 825

12 23 Användargrupper: lokala, globala och specialgrupper lokala grupper (och endast lokala grupper) en radda dolda användarrättigheter avsedda för administration. De tre inbyggda globala grupperna görs till medlemmar av lokala grupper på nya domänmedlemmar Närhelst en Windows NT-dator görs till medlem av en domän skickar den primära domänkontrollanten de tre inbyggda globala grupperna Domänadministratörer//Domain Admins, Domänanvändare//Domain Users och Domängäster//Domain Guests till Windows NT-datorn vilken gör dem till medlem av sina lokala grupper på detta sätt: Denna globala grupp görs till medlem av denna lokala grupp Domänadministratörer/- Administratörer//Administrators /Domain Admins Domänanvändare/- Användare//Users /Domain Users Domängäster/- Gäster//Guests /Domain Guests Domänadministratörer//Domain Admins Den globala gruppen Domänadministratörer//Domain Admins får alla sina administrativa möjligheter enbart genom sitt medlemskap i alla lokala grupper Administratörer//Administrators. Den har inga som helst inbyggda möjligheter. Prova gärna vad som händer om du gör en annan global grupp till medlem av Administratörer//Administrators (endast på en testdator). Domänanvändare//Domain Users Den enda inbyggda egenskap som den globala gruppen Domänanvändare//Domain Users har är att Windows NT Server (den primära domänkontrollanten) alltid gör nya domänkonton till medlemmar av gruppen. Något att tänka på när ni upprättar konton som inte bör vara medlemmar av Domänanvändare//Domain Users (administratörer kan avlägsna dem). 826

13 Lokala grupper Domängäster//Domain Guests Vill ni använda gruppen Domängäster//Domain Guests just för att bereda tillfälliga användare resursåtkomst i domänen måste ni vara noga med att avlägsna alla konton i Domängäster//Domain Guests från Domänanvändare//Domain Users. Nya konton som ni gör till medlemmar av Domängäster//Domain Guests gör alltid Windows NT Server även till medlem av Domänanvändare//Domain Users. Det vore inte så roligt att upptäcka att någon slarvat med detta och en tillfällig användare därmed kommit över filer ämnade endast för anställda. Lokala grupper Lokala grupper finns på alla Windows NT-datorer, oavsett om vi talar om Windows NT Workstation eller Windows NT Server (som domänkontrollant eller ren server). Det spelar inte heller någon roll om datorerna finns i en arbetsgrupp eller i en Windows NT-domän. Man känner igen lokala grupper på ikonen som har en bild av en dator i sig:. Lokala grupper kan upprättas av (nästan) vem som helst Lokala grupper kan upprättas av vem som helst (utom konton som endast är medlem i den lokala gruppen Gäster//Guests) med något av de inbyggda verktygen: q Kontohanteraren//User Manager (på Windows NT Workstation) q Kontohanteraren för domäner//user Manager for Domains (på Windows NT Server) q Kommandot net localgroup /add (i en Kommandotolk/ /Command Prompt) Detta är inte så lyckat och föremål för berättigad kritik. Framför allt är det olyckligt om man följer Microsofts förslag och delar ut resurser till Alla//Everyone med Fullständig behörighet/ /Full Control. Det är inte alltför svårt att mana fram bilden av en användare som, med eller utan avsikt, upprättar en lokal grupp, gör några domänkonton (eller Domänanvändare//Domain Users) till medlemmar av denna lokala grupp och sedan ändrar 827

14 23 Användargrupper: lokala, globala och specialgrupper behörighetslistan för en utdelad resurs så att den nya lokala gruppen tilldelas Ingen behörighet//no Access. Tänk på att möjligheten att upprätta lokala grupper inte är begränsad till den egna Windows NT-datorn. En användare med ett konto i Domänanvändare//Domain Users kan upprätta egna lokala grupper på den primära domänkontrollanten (eftersom Domänanvändare//Domain Users i sin tur är med i Användare/ /Users på domänkontrollanterna). För att upprätta en lokal grupp på den primära domänkontrollanten används Kontohanteraren för domäner//user Manager eller kommandot Net Localgroup (växeln /domain) från en Windows NT Workstation, vilket går bra även för en vanlig användare. I skrivande stund finns det inget inbyggt verktyg som låter dig skydda domänens kontodatabas från detta, men du kan åtminstone se till att du vet vem som gör vad genom att slå på granskning//auditing av Hantering av användare och grupper//user and Group Management. Både medgivna och nekade försök måste granskas. I kapitel 15 kan du läsa mer om granskning//auditing. Microsoft har tagit till sig kritiken mot denna möjlighet och utvecklat ett utmärkt verktyg, Create Alias, som låter dig styra vilka grupper/konton som ges möjlighet att upprätta lokala grupper. Verktyget kan du använda på alla Windows NT-datorer och det är fritt tillgängligt på Microsofts ftp-ställe (i kapitel 16 kan du läsa mer om Create Alias). Microsofts avsikt med lokala grupper Microsofts avsikt med lokala grupper var att de skulle tilldelas användarrättigheter//user rights och behörigheter//permissions (lokal behörighet och delningsbehörighet) för att på så sätt låta användare bruka resurser i nätverket. Microsoft tänker sig alltså att privilegier alltid åtnjuts genom medlemskap i en lokal grupp. Detta medlemskap kan vara direkt eller indirekt. Eftersom Microsoft tilldelat många lokala grupper dolda användarrättigheter, vilka inte går att ändra, måste du använda lokala grupper i en Windows NT-domän det är endast lokala grupper som kan användas för vissa administrativa uppgifter. Om Windows NT-datorn befinner sig i en arbetsgrupp är användarkonton medlemmar i lokala grupper (direkt medlemskap). I en Windows NT-domän är det i stället globala grupper som görs till medlemmar av lokala grupper, om man följer 828

15 Lokala grupper Microsofts grupphanteringsmodell. Lokala grupper kan endast verka i sin egen kontodatabas Lokala grupper kan inte komma utanför den kontodatabas där de upprättats. Detta innebär att en lokal grupp som finns på en Windows NT Workstation inte kan användas på någon annan Windows NT-dator. Detta är både bra och dåligt. Det är bra därför att man alltid uttryckligen måste upprätta lokala grupper på alla Windows NT-datorer, det finns alltså ingen risk att en grupp bara dyker upp. Det är dåligt därför att om en viss grupp av användare har liknande behov av resurser på flera Windows NT-datorer måste administratörerna upprätta flera grupper (kanske med samma namn) på alla Windows NT-datorer där resurserna finns. För att vara alldeles sanningsenlig behöver man inte upprätta lokala grupper på alla datorer som delar med sig av sina resurser. Det beror på om datorn är en Windows NT Server eller inte och om den i så fall är domänkontrollant eller inte. När en domänkontrollant (den primära domänkontrollanten eller en av reservdomänkontrollanterna) delar med sig av sina resurser till nätverksanvändare behöver man bara upprätta lokala grupper en gång på den primära domänkontrollanten. Det gäller eftersom alla domänkontrollanter delar på samma kontodatabas (domänens kontodatabas) vilken finns på den primära domänkontrollanten i skrivbar version och en skrivskyddad kopia på var och en av reservdomänkontrollanterna. Lokala grupper i en datorarbetsgrupp När man ordnat sina Windows NT-datorer i en arbetsgrupp finns det bara lokala grupper (samt specialgrupper, men mer om dem senare). I en arbetsgrupp kommer en användare åt en viss resurs genom att hennes användarkonto görs till medlem i en lokal grupp och denna lokala grupp åsätts behörigheter till resursen. Vi kommer senare att se att det, sånär som på gruppmedlemmar, är ganska liten skillnad mellan arbetsgrupper och Windows NT-domäner vad gäller lokala grupper. Möjliga medlemmar i lokala grupper i arbetsgruppen För en Windows NT-dator som finns i en arbetsgrupp (detta 829

16 23 Användargrupper: lokala, globala och specialgrupper gäller både Windows NT Workstation och Windows NT Server som ren server), gäller att endast användarkonton från den egna kontodatabasen kan göras till medlemmar. Det finns ingen övre gräns för antalet medlemmar i en lokal grupp. Det finns en enda objektstyp som kan göras till medlem i en lokal grupp på en Windows NT-dator i en arbetsgrupp: q Lokala användarkonton från Windows NT-datorns egna kontodatabas Grupphantering på Windows NT-datorer i arbetsgrupp Om vi stannar upp här ett tag finner vi i detta faktum ovan ett mycket starkt argument mot att använda Windows NT-datorer i en arbetsgrupp för att få en vettig grupphantering måste vi upprätta ett eget användarkonto för på varje Windows NT-dator som hon behöver komma åt. Slutsatsen blir, om vi ändå vill använda Windows NT-datorer i arbetsgrupper, att vi inte skall arbeta med vanliga lokala grupper utan någon av grupperna Gäster//Guests (lokal grupp), Alla/ /Everyone (specialgrupp) eller Nätverk//Network (specialgrupp). Du kommer senare i detta kapitel att få lära dig att de två senare grupperna är en styggelse och att de lämnar Windows NT-datorer vidöppna för intrång. I ett helt isolerat nätverk är detta kanske inte ett problem. Har man behov av säkrare hantering är en Windows NT-domän ett mycket bättre val än en arbetsgrupp. (Läs i kapitel 2 om grupphantering i arbetsgrupp.) Lokala grupper i en Windows NT-domän Lokala grupper i Windows NT-domän har samma syfte och ändamål som lokala grupper i en arbetsgrupp. Det finns ingen som helst skillnad i de möjligheter och begränsningar som lokala grupper har i en arbetsgrupp jämfört med i en Windows NT-domän. Skillnaden ligger i hur man faktiskt använder dem och att man i en domän har tillgång till globala grupper vilka kan göras till medlemmar av lokala grupper (detta använder Microsofts grupphanteringsmodell). Om en administratör tidigare hanterat Windows NT-datorer i en arbetsgrupp och då arbetat med lokala grupper för att åsätta behörigheter och tilldela användarrättigheter får hon sin belöning när hon byter till Windows NT-domän. Vad gäller just behörigheter och användarrättigheter är det ingen skillnad i hur 830

17 Lokala grupper man använder lokala grupper i en arbetsgrupp och i en Windows NT-domän så länge man använder Microsofts grupphanteringsmodell. Det som skiljer är vad som kan göras till medlem av lokala grupper. Möjliga medlemmar i lokala grupper i en Windows NTdomän I en Windows NT-domän har man fler möjliga medlemmar i en lokal grupp. Om vi undantar domänkontrollanterna från diskussionen finner vi att följande objekt kan göras till medlemmar av lokala grupper på en Windows NT-dator i en Windows NT-domän: q Globala grupper från den egna domänen q Globala grupper från domäner som den egna domänen har en domänkoppling (förtroendelänk) till Det är de huvudsakliga medlemmarna i en lokal grupp om man följer Microsofts strategi för grupphantering. Förutom de ovanstående kan följande göras till medlemmar av en lokal grupp på en Windows NT-dator i en Windows NT-domän: q Globala användarkonton från den egna domänen q Globala användarkonton från domäner som den egna domänen har en domänkoppling till q Lokala användarkonton från Windows NT-datorns egna kontodatabas Detta är möjliga medlemmar. Beroende på vilken metod ni väljer för att hantera användarkonton och grupper kommer ni kanske inte ens använda lokala grupper för att ge användare tillgång till resurser utan enbart för administrativa göromål. I Microsofts grupphanteringsmodell är det endast globala grupper från den egna domänen och domäner som den egna domänen har en domänkoppling till som i praktiken görs till medlemmar av lokala grupper (du kan läsa mer om Microsofts grupphanteringsmodell i kapitel 7 och alternativ till den i kapitel 8). En lokal grupp kan ha hur många medlemmar som helst. Lokala grupper på domänkontrollanterna i Windows NT- 831

18 23 Användargrupper: lokala, globala och specialgrupper domäner Enär domänkontrollanterna delar på samma kontodatabas (originalet på den primära domänkontrollanten, en skrivskyddad kopia på varje reservdomänkontrollant), kommer varje lokal grupp att vara tillgänglig på alla domänkontrollanter (det är samma grupp, med samma SID). Detta kan vara en faktor när man skall bestämma om en Windows NT Server skall installeras som ren server eller som reservdomänkontrollant (det finns ingen övre gräns för hur många reservdomänkontrollanter man kan ha i en Windows NT-domän). Det enda som skiljer lokala grupper på domänkontrollanter, vad gäller möjligt medlemskap, från andra Windows NT-datorer i domänen är att det inte finns några lokala användarkonton på en domänkontrollant (alla användarkonton i en domäns kontodatabas är domänkonton eller domänlokala konton). Listan över möjliga medlemmar i lokala grupper på domänkontrollanterna ser ut så här: q Globala grupper från den egna domänen q Globala grupper från domäner som den egna domänen har en domänkoppling (förtroendelänk) till q Domänkonton från den egna domänen q Domänlokala användarkonton från den egna domänen q Domänkonton från domäner som den egna domänen har en domänkoppling till Återigen är detta de objekt som det är tekniskt möjligt att göra till medlemmar av lokala grupper på domänkontrollanter. Precis som när det gäller andra lokala grupper är det endast globala grupper från den egna domänen och domäner som den egna domänen har en domänkoppling till som i praktiken görs till medlemmar av lokala grupper på domänkontrollanterna. Återigen gäller detta Microsofts grupphanteringsmodell. Inbyggda lokala grupper på Windows NT i en datorarbetsgrupp Både Windows NT Workstation och Windows NT Server kan användas i en datorarbetsgrupp. Båda får samma uppsättning inbyggda lokala grupper: q Administratörer//Administrators 832

19 Lokala grupper q Ansvariga för säkerhetskopiering//backup Operators q Privilegierade användare//power Users q Ansvariga för duplicering//replicator q Användare//Users q Gäster//Guests Administratörer//Administrators Det finns ingen grupp med mer omfattande privilegier än Administratörer//Administrators. Konton som är medlemmar i Administratörer//Administrators kan upprätta, ändra och radera: q Användarkonton q Globala grupper q Lokala grupper De kan även: q Dela mappar och skrivare q Åsätta användarrättigheter och behörigheter till resurser q Installera operativsystemsfiler och program q Med mera Det kan inte nog framhållas hur viktig och allsmäktig denna grupp är. En titt i Kontohanteraren för domäner//user Manager for Domains (Principer.Rättigheter//Policies.User Rights) avslöjar att gruppen Administratörer//Administrators vid installation av Windows NT tilldelats ett stort antal användarrättigheter//user rights. Utöver de användarrättigheter som syns i Kontohanteraren för domäner//user Manager for Domains är gruppen tilldelad ett antal dolda användarrättigheter, bland dem: q Möjlighet att dela ut en lokal resurs för åtkomst via nätverket q Möjlighet att göra användarkonton till medlem av gruppen Domänadministratörer//Domain Admins (och Administratörer/ /Administrators) q Möjlighet att partionera och formatera diskar Observera att det konto som tjänster//services använder som 833

20 23 Användargrupper: lokala, globala och specialgrupper förvalt konto, LocalSystem/System, är med i Administratörer/ /Administrators och därmed livsfarligt! Alla på Internet vill försöka starta AT-jobb och använda LocalSystem/System. (Läs mer om specialkontot System//System nedan och i kapitel 21.) Ansvariga för säkerhetskopiering//backup Operators Ansvariga för säkerhetskopiering//backup Operators kan utföra följande på Windows NT Server och NT Workstation: q Säkerhetskopiera och återlagra filer q Logga in lokalt på servrar q Avsluta Windows NT på servrar Privilegierade användare//power Users Privilegierade användare//power Users är en speciell lokal grupp tänkt för administration av Windows NT Workstation och Windows NT Server i en datorarbetsgrupp (eller fristående Windows NT Server i en Windows NT-domän). Medlemmar i gruppen kan utföra följande uppgifter: q Upprätta användarkonton q Ändra användarkonton skapade av andra konton än dem som är medlemmar av Privilegierade användare//power Users q Göra konton till medlemmar i Privilegierade användare//power Users q Dela filer och skrivare Ansvariga för duplicering//replicator Denna är en speciell grupp så tillvida att den normalt inte innehåller konton för användare/administratörer utan endast ett konto som används vid mappduplicering. Microsofts tanke med denna grupp är att den endast skall innehålla ett användarkonto för Windows NT-tjänsten Directory [Folder] Replication. Användare//Users Gruppen Användare//Users på Windows NT Workstation (i datorarbetsgrupp eller Windows NT-domän) eller Windows NT Server (i datorarbetsgrupp eller som icke-domänkontrollant i Windows NT-domän) används för att samla alla lokala användarkonton. 834

21 Lokala grupper Lokala användarkonton görs automatiskt till medlemmar av Användare//Users när de upprättas. Kontot Administratör/ /Administrator är den enda medlemmen i en nyinstallerad Windows NT-dators (av ovan nämnda typ) lokala grupp Användare//Users. q Användare//Users har möjlighet att upprätta lokala grupper på all Windows NT-datorer (även domänkontrollanterna) Gäster//Guests Den sista gruppen, Gäster//Guests, är hem för kontot Gäst//Guest, vilket är ett mycket lurigt konto med stor risk för skadeverkning om det används felaktigt. (Läs mer om kontot Gäst//Guest i kapitel 21.) Inbyggda lokala grupper på Windows NT i en Windows NTdomän När vi hanterar en domän får vi plötsligt två olika uppsättningar lokala grupper en för domänkontrollanterna och en för de Windows NT-datorer som inte är domänkontrollanter (Windows NT Workstation och Windows NT Server som ren server/fristående server/medlemsserver). Inbyggda grupper på icke-domänkontrollanter De Windows NT-datorer i en Windows NT-domän som inte är domänkontrollanter är alla de datorer som har Windows NT Workstation och de datorer som har Windows NT Server som ren server/fristående server/medlemsserver). De har samma inbyggda lokala grupper som Windows NT-datorer i en datorarbetsgrupp: q Administratörer//Administrators q Ansvariga för säkerhetskopiering//backup Operators q Privilegierade användare//power Users q Ansvariga för duplicering//replicator q Användare//Users q Gäster//Guests Inbyggda lokala grupper på domänkontrollanter Den primära domänkontrollanten och reservdomänkontrollan- 835

22 23 Användargrupper: lokala, globala och specialgrupper terna i en Windows NT-domän delar på samma kontodatabas (domänens kontodatabas). Deras uppsättning inbyggda lokala grupper skiljer sig från icke-domänkontrollanters genom att Microsoft försett dem med fler grupper tänkta att hjälpa till med administrationen av domänen: q Administratörer//Administrators q Ansvariga för säkerhetskopiering//backup Operators q Serveransvariga//Server Operators q Kontoansvariga//Account Operators q Skrivaransvariga//Print Operators q Ansvariga för duplicering//replicator q Användare//Users q Gäster//Guests När man betraktar de inbyggda lokala grupperna i Windows NT Server i en Windows NT-domän ser man att Microsoft har skickat med ett antal olika lokala grupper, med namn som antyder administrativ användning (Ansvariga // Operators). Microsoft har försett några av grupperna med magiska användarrättigheter så de kan vara till hjälp vid administration. Den största nyttan av dem har man i ett större nätverk, där administrationen är uppdelad på flera personer. Tyvärr har Microsoft kopplat dessa dolda användarrättigheter till en viss grupp så vi kan inte ge dem till en annan grupp. Lokala grupper på domänkontrollanterna är kontrollantlokala Som nämnts tidigare finns domänens kontodatabas i original på den primära domänkontrollanten (där den är skrivbar) och en skrivskyddad kopia på alla reservdomänkontrollanter de delar alltså på samma kontodatabas. Jag brukar ibland säga att domänkontrollanter bjuder på sin kontodatabas till hela domänens fromma. Det är viktigt att du vet att en domänkontrollant inte har någon egen kontodatabas som bara är dess egen detta utrymme tas helt upp av domänens kontodatabas. En följd av det ovanstående är att de inbyggda lokala grupperna och alla de som upprättas på den primära domänkontrollanten kommer att vara tillgängliga på alla reservdomänkontrollanter 836

23 Lokala grupper (vid nästa uppdatering av reservdomänkontrollanternas kopia av domänens kontodatabas). Detta gör att jag ofta använder beteckningen kontrollantlokal för de lokala grupperna på den primära domänkontrollanten samma grupp finns ju på alla domänkontrollanter. Administratörer//Administrators Utöver den makt Administratörer//Administrators har på Windows NT-datorer i en arbetsgrupp får de än mer omfattande privilegier i en Windows NT-domän. I denna kan de dessutom: q Upprätta, ändra och ta bort domänkonton q Hantera domänens kontoprinciper q Hantera globala grupper q Göra användarkonton till medlem av gruppen Domänadministratörer//Domain Admins (och Administratörer//Administrators) q Lägga till och ta bort Windows NT-datorer från domänen q Koppla den egna domänen till andra domäner Serveransvariga//Server Operators Serveransvariga//Server Operators har befogenhet att hantera servrar. De kan: q Dela filer och skrivare q Formatera diskar på servrar q Säkerhetskopiera och återlagra säkerhetskopior q Avsluta servrar q Hantera tjänster (starta, stoppa, avsluta) q Hantera Fjärranslutning/RAS (den är en tjänst) Serveransvariga//Server Operators befogenheter är begränsade, de kan exempelvis inte hantera kontodatabasen eller den underliggande kontosäkerheten. När en medlem av gruppen startar Kontohanteraren för domäner//user Manager for Domains kommer hon att ha samma möjligheter som en vanlig användare d.v.s. hon kan upprätta lokala grupper, men i övrigt inte ändra någonting i kontodatabasen eller dess säkerhetsinställningar. 837

24 23 Användargrupper: lokala, globala och specialgrupper Kontoansvariga//Account Operators Kontoansvariga//Account Operators kan administrera domänens användarkonton och grupper. De kan upprätta, ta bort och ändra: q Användarkonton q Globala grupper q Lokala grupper Kontoansvariga//Account Operators har begränsade möjligheter. De kan inte åsätta användarrättigheter eller ändra någon av följande lokala grupper: q Administratörer//Administrators q Serveransvariga//Server Operators q Kontoansvariga//Account Operators q Skrivaransvariga//Print Operators q Ansvariga för säkerhetskopiering//backup Operators q Kontoansvariga//Account Operators kan inte ändra användar konton som är medlem i Administratörer//Administrators, Domänadministratörer//Domain Admins eller någon av de andra operatörsgrupperna Dessutom kan Kontoansvariga//Account Operators: q Lägga till och ta bort Windows NT-datorer från domänen Använda Kontoansvariga//Account Operators En god användning av Kontoansvariga//Account Operators är om domänen innehåller programsystem med egna administratörer. Låt mig ta Microsoft SQL Server som exempel: enligt uppgift kommer den hemska hanteringen av konton och grupper att försvinna i och med SQL Server 7.0 den kommer att använda de användarkonton och grupper som finns i Windows NT (det har jag längtat efter). Detta innebär att administratörerna i Windows NT-domänen blir ytterst ansvariga även för konton som används i SQL Server. För att bättre fördela arbetet och säkert göra det snabbare kan Windows NT-administratörerna låta dem som har hand om SQL Server 7.0 få ett konto i Kontoansvariga//Account Operators på den primära domänkontrollanten. Med detta konto 838

25 Lokala grupper kan då SQL Server-administratörerna upprätta nya konton i domänen (tyvärr också avlägsna befintliga konton), upprätta nya globala grupper och på sätt sköta sig själva. Vid behov kan detta domänkonto även göras till medlem av en global grupp som i sin tur görs till medlem av den lokala Administratörer//Administrators. En ytterligare administrativ fördel nås om den dator på vilken SQL Server finns installeras som ren server/fristående server/medlemsserver. Med hjälp av det lokala kontot Administratör//Administrator har SQL Server-administratörerna oinskränkt makt på sin egen dator, men ingen makt i domänen. Tack vare att datorn ändå är med i domänen har Windows NT-administratörerna oinskränkt makt på datorn (utom SQL Server-delarna) genom att Domänadministratörer//Domain Admins är med i den datorns lokala grupp Administratörer//Administrators. Eftersom datorn är en medlemsserver och inte en domänkontrollant är den lätt att flytta till en annan Windows NT-domän eller datorarbetsgrupp om det skulle behövas. Om inte detta är en tulipanaros som man både äter och behåller så vet inte jag. Skrivaransvariga//Print Operators Skrivaransvariga//Print Operators har följande befogenheter att hantera skrivare: q Dela skrivare q Avsluta delning av skrivare q Hantera skrivare (inställningar, m.m.) Skrivaransvariga//Print Operators kan även logga in lokalt på en server och avsluta den. Olika grupper på domänkontrollanter och fristående servrar stökar till det De tre operatörsgrupper som endast finns på domänkontrollanter: Kontoansvariga//Account Operators, Skrivaransvariga//Print Operators och Serveransvariga//Server Operators kan lätt stöka till administrationen i domänen. I ett stort nätverk med flera medlemmar i administratörsgrupperna är man ofta angelägen att använda flera skikt för att varje administratör skall ha rätt makt (inte för litet, inte för mycket) för sina uppgifter. När man delar in de olika administratörslagen och gör deras 839

26 23 Användargrupper: lokala, globala och specialgrupper konton till medlemmar av de tre operatörsgrupperna kommer man att finna att de har samma privilegier som vanliga användare på de fristående servrar och Windows NT Workstation (alltså icke-domänkontrollanter) som finns i domänen. Detta beror på två saker: q All administrativ kraft är tilldelad lokala grupper q De tre lokala grupperna Kontoansvariga//Account Operators, Skrivaransvariga//Print Operators och Serveransvariga//Server Operators finns inte på fristående servrar och Windows NT Workstation de har med andra ord ingen som helst kraft där Detta måste tas med i beräkningen innan ni delar upp administrationen på operatörsgrupper och när ni skall avgöra om en server skall bli reservdomänkontrollant eller fristående server. Gör ni alla Windows NT Server till domänkontrollant är även dessa tre grupper tillgängliga på dem. Administrativt vill jag kalla detta ett misstag, jag skulle tro att Microsoft glömde dessa grupper när de gjorde om hanteringen av domänkontrollanter och fristående servrar mellan Windows NT Advanced Server 3.1 och Windows NT Server 3.5. I den första versionen av Windows NT Server, Windows NT Advanced Server 3.1, fanns det inga fristående servrar, alla utom den primära domänkontrollanten var tvungna att vara reservdomänkontrollanter. En väg runt denna begränsning kan vara att upprätta en global grupp med namnet Domänoperatörer//Domain Operators som får bestå av alla operatörskonton. Denna grupp görs sedan till medlem av den lokala gruppen Privilegierade användare//power Users eller Administratörer//Administrators på alla icke-domänkontrollanter. Vilken du skall välja av Privilegierade användare//power Users och Administratörer//Administrators beror på dina behov. Vilka verktyg kan operatörsgrupperna använda Det kan vara till hjälp att tänka på de olika operatörsgrupperna utifrån de administrationsverktyg de kan använda. När jag skriver använda menar jag använda hela verktyget (eller åtminstone med endast små inskränkningar). Lokal grupp Verktyg 840

27 Lokala grupper Ansvariga för säkerhetskopiering/- Backup//Backup (säkerhetskopi- /Backup Operators eringsverktyget) Serveransvariga//Server Operators Serverhanteraren//Server Manager Kontoansvariga//Account Operators Kontohanteraren för domäner/- /User Manager for Domains Skrivaransvariga//Print Operators Mappen Skrivare//Printers (även nåbar från Kontrollpanelen/- /Control Panel) Ansvariga för duplicering//replicator Medlemmar i denna grupp (det brukar inte vara fler än en) är tänkta att användas tillsammans med tjänsten Directory [Folder] Replication eftersom specialkontot System//System inte kan användas över nätverket. Kom ihåg att det ofta finns dolda begränsningar i vad olika gruppers medlemmar kan göra. En medlem i Kontoansvariga/ /Account Operators kan inte hantera medlemskap i någon av administratörsgrupperna (mycket bra, tycker jag). Tillverka en knapp administratör Om du gör ett användarkonto till medlem av de flesta operatörsgrupper får du ett konto som kan göra en del av det som en medlem av Administratörer//Administrators. Det kan vara ett sätt att lära upp någon till administratör. Grupper med samma namn har samma privilegier De grupper som finns både på Windows NT Workstation, Windows NT Server och både i datorarbetsgrupp och Windows NT-domän har samma uppsättning privilegier oavsett var de finns, med undantag för några få saker som endast rör domäner (globala grupper, medlemskap i domänen för Windows NT-datorer). Detta gäller grupperna: q Administratörer//Administrators q Ansvariga för säkerhetskopiering//backup Operators 841

28 23 Användargrupper: lokala, globala och specialgrupper q Ansvariga för duplicering//replicator q Användare//Users q Gäster//Guests Mer om lokala gruppers möjligheter Jag tyckte det verkade lämpligt att avhandla olika lokala gruppers möjligheter och begränsningar i samband med användarrättigheter//user rights, läs mer i nästa kapitel. Snabbjämförelse mellan domänkontrollanter och andra Windows NT-datorer Vad gäller lokala grupper finns det två olika uppsättningar i Windows NT-världen, ur samma urval lokal grupper. Domänkontrollanter i Windows NT-domäner har en uppsättning lokala grupper, alla andra Windows NT-datorer en annan. Lokala grupper på domänkontrollanter Lokala grupper på Windows NT-datorer i arbetsgrupp och icke-domänkontrollanter Det finns två olika uppsättningar av samma urval lokala grupper, domänkontrollanter har en uppsättning och alla andra Windows NT-datorer en annan. 842

29 Lokala grupper Upprätta egna lokala grupper q Inga inbyggda användarrättigheter för ny grupp q Kopierad grupp får inte heller några användarrättigheter Inga inbyggda användarrättigheter för ny grupp Microsofts synsätt vad gäller hantering av globala och lokala grupper bygger på att endast lokala grupper skall ges användarrättigheter och behörighet till resurser. Man kunde då förvänta sig att när man upprättar nya lokala grupper så tilldelas de ett antal standardrättigheter (ex. samma uppsättning som Användare//Users). Så har man inte gjort, nya lokala grupper får inga som helst användarrättigheter. Man måste följaktligen själv alltid se till att varje ny lokal grupp får de användarrättigheter som den behöver. Använder ni någon annan grupphanteringsmodell än Microsofts kan det vara så att nya grupper (lokala eller globala) skall tilldelas användarrättigheterna Åtkomst till den här datorn från nätverket//access this computer from network och Lokal inloggning//log on locally. (Använder ni er av det faktum att alla nya domänkonton görs till medlemmar av Domänanvändare//Domain Users och låter denna grupp fortsätta vara medlem av alla domänmedlemmars lokala grupper Användare//Users behöver nya grupper inte tilldelas någon användarrättighet.) Kopierad grupp får inte heller några användarrättigheter Mallkonton fungerar mycket bra när man vill upprätta nya användarkonton och man skulle önska att man kunde upprätta en mallgrupp för att kunna hantera grupper på samma sätt. Det låter sig inte göra användarrättigheter kopieras inte. Man undrar stillsamt hur de som utformat denna del i Windows NT Server egentligen tänkt och hur mycket erfarenhet av att administrera nätverk de egentligen har. Slutsats Om man ser till att alla användarkonton behåller sitt medlemskap i den globala gruppen Domänanvändare//Domain Users får man inte problem med normala användarrättigheter. Samtliga användarkonton som upprättas i en domän blir alltid medlem av gruppen Domänanvändare//Domain Users. Detta gäller även konton som senare görs till medlemmar av Domänadministratör 843

30 23 Användargrupper: lokala, globala och specialgrupper er//domain Admins. Gemensamma drag för globala och lokala grupper Globala och lokala grupper har det gemensamt att man kan styra medlemskap i dem. En administratör måste alltså göra ett domänkonto till medlem i en global grupp och måste även göra en global grupp till medlem i en lokal grupp. Detta är en avgörande skillnad mellan, å ena sidan, globala och lokala grupper och, å andra sidan, specialgrupperna. Användarkonton kan vara med i obegränsat antal globala (och lokala) grupper Det finns ingen begränsning i hur många globala grupper ett användarkonto kan vara medlem av. Ett användarkonto kan även vara medlem av ett obegränsat antal lokala grupper, men både Microsofts grupphanteringsmodell och globalgruppsmetoden avråder från att göra användarkonton till medlemmar av lokala grupper. Byta namn på grupper Det borde vara enkelt att byta namn på grupper (globala eller lokala), men det visar sig vara omöjligt. Om du behöver byta namn på en grupp får du istället göra en ny grupp och låta medlemmarna i den gamla gruppen ingå i den nya. När det är klart behöver du bara leta rätt på de ställen i nätverket där det gamla gruppnamnet används och byta det mot den nya gruppens namn. De nya gruppen har ju en annan SID än den gamla och det är endast gruppens SID som sparas i behörighetslistor och andra ställen (tack för det, Microsoft ). Inaktivera grupper Det finns inget enkelt sätt att inaktivera grupper i Windows NT. Men, om vi med inaktivera menar att gruppen inte skall användas på en tid för att senare tas bort eller återinsättas i tjänst finns det sätt att kringgå det hela vi gör en ny temporär grupp i vilken vi gör alla befintliga gruppmedlemmar till medlemmar; töm gruppen som skall inaktiveras på gruppmedlemmar; låt den fortsätta vara medlem av lokala grupper och ingå i behörighetslistor. Så länge den inte har några medlemmar är den inaktiverad. 844

en översikt Användarkonton i Windows-familjen Användarkonton i Windows NT Workstation och Windows NT Server

en översikt Användarkonton i Windows-familjen Användarkonton i Windows NT Workstation och Windows NT Server 5 Användarkonton, grupper, användarrättigheter och behörigheter: en översikt Användarkonton, användargrupper, användarrättigheter, lokala behörigheter och delningsbehörigheter är det som, för mig, utgör

Läs mer

7 Microsofts grupphanteringsmodell i Windows NT-domäner

7 Microsofts grupphanteringsmodell i Windows NT-domäner 7 Microsofts grupphanteringsmodell i Windows NT-domäner Microsofts modell för grupphantering i Windows NT-domäner Om du redan läst en del om Windows NT Server och Windows NT-domäner kanske du hajar till

Läs mer

22 Användarnas hemmamappar

22 Användarnas hemmamappar 22 Användarnas hemmamappar Att användare skall ha hemmamappar på en server är för mig en självklarhet. Hemmamapp på en server ger användare alla eller några av följande fördelar: Säkerhetskopiering av

Läs mer

21 De tre viktigaste kontona: Administratör//Administrator, Gäst/ /Guest och System//System

21 De tre viktigaste kontona: Administratör//Administrator, Gäst/ /Guest och System//System 21 De tre viktigaste kontona: Administratör//Administrator, Gäst/ /Guest och System//System Förinstallerade konton De båda förinstallerade kontona Administratör//Administrator och Gäst//Guest visas i Kontohanteraren

Läs mer

2. Komma igång Skapa grupper och elever Skriv också ut sidan 13 så att eleverna har en snabbguide till programmet.

2. Komma igång Skapa grupper och elever Skriv också ut sidan 13 så att eleverna har en snabbguide till programmet. 2. Komma igång Skapa grupper och elever Börja med att läsa texten nedan om hur man börjar jobba med programmet efter installationen. Skriv gärna ut sidan och ha bredvid dig tills du känner att du behärskar

Läs mer

Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa.

Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa. Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa. Antal: Enskilt Material: En dator med Windows 7 (Vista, Windows 8 eller

Läs mer

7 Mamut Client Manager

7 Mamut Client Manager 7 Mamut Client Manager Tilläggsprodukten Mamut Client Manager består av programmen Client Start och Client Update. Med hjälp av Mamut Client Manager kan du från ett fönster öppna, uppdatera och administrera

Läs mer

27 Samspel mellan lokal behörighet och delningsbehörighet för utdelade

27 Samspel mellan lokal behörighet och delningsbehörighet för utdelade 27 Samspel mellan lokal behörighet och delningsbehörighet för utdelade mappar Lokal behörighet och delningsbehörighet motverkar varandra När du delar ut mappar på en NTFS-volym för åtkomst via nätverket

Läs mer

Installation av. Vitec Online

Installation av. Vitec Online Installation av Vitec Online Innehållsförteckning Inledning... 3 Allmän konfiguration av router och brandvägg... 4 Installera Vitec Online Server... 6 Lösenord för inloggning i Mäklarsystemet... 9 Klientinstallation...

Läs mer

2 Arbetsgrupp eller Windows NTdomän: vilken passar bäst?

2 Arbetsgrupp eller Windows NTdomän: vilken passar bäst? 2 Arbetsgrupp eller Windows NTdomän: vilken passar bäst? Innan jag kan besvara frågan om vilket som är bäst av arbetsgrupp och Windows NT-domän (det rätta svaret är för övrigt: det beror på) behöver vi

Läs mer

Hogia Administration AB bedriver kontinuerlig utveckling av programmen och reserverar sig för avvikelse mellan program och handbok.

Hogia Administration AB bedriver kontinuerlig utveckling av programmen och reserverar sig för avvikelse mellan program och handbok. Innehållsförteckning Systemkrav....................................3 Val av installation..............................12 Behörigheter..................................12 InstallationsCD................................13

Läs mer

Installationsanvisning Boss delad databas

Installationsanvisning Boss delad databas Installationsanvisning Boss delad databas sid 2 (25) Innehåll 1 Inledning 3 2 Systemkrav klient 3 3 Serverinstallation 3 3.1 Systemkrav 3 3.2 SQL Server 3 3.3 Behörighet vid installation 4 3.4 Behörighetskontroll

Läs mer

15 Granskning//Auditing

15 Granskning//Auditing 15 Granskning//Auditing Jag vill lyfta fram granskning//auditing därför att den handlar mycket om att veta vad som försiggår i nätverket i allmänhet och i en Windows NT-domän i synnerhet. Verktyget du

Läs mer

ARX på Windows Vista, Windows 7 eller Windows 2008 server

ARX på Windows Vista, Windows 7 eller Windows 2008 server ARX på Windows Vista, Windows 7 eller Windows 2008 server 1. Inledning För att den i Arx interna Jetty Web servern skall kunna skapa temporära filer måste den ha tillgång till en användarkatalog (ett användarkonto)

Läs mer

En handledning för studerande på Högskolan Kristianstad

En handledning för studerande på Högskolan Kristianstad Använda kurskonferenser i FirstClass En handledning för studerande på Åsa Kronkvist, augusti 2005 Innehåll Introduktion...3 Webbklient eller FirstClassklient?...3 Allt ligger online...3 Hitta rätt...4

Läs mer

VIDA ADMIN LATHUND INNEHÅLL

VIDA ADMIN LATHUND INNEHÅLL INNEHÅLL 1 VIDA ADMIN... 3 1.1 Checklista... 3 1.2 Lägg till användare... 3 1.3 Registrera VIDA All-in-one... 4 1.4 Aktivera abonnemang samt knyt användare och datorer till abonnemang... 4 1.5 Användarnamn

Läs mer

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Installation av HogiaLön Plus version 12.1.14 samt anvisningar till IT-ansvarig eller ITtekniker Viktig information för Terminal Server installation För att programmet

Läs mer

Administrationsmanual ImageBank 2

Administrationsmanual ImageBank 2 Administrationsmanual ImageBank 2 INNEHÅLL 1. Konventioner i manualen 3 2. Uppmärksamhetssymboler 3 3. Vad är imagebank SysAdmin 4 4. Guide för att snabbt komma igång 5 5. Uppgradera din imagebank 1.2

Läs mer

12 Sammankopplade domäner// Trusts

12 Sammankopplade domäner// Trusts 12 Sammankopplade domäner// Trusts Användares tillgång till resurser i en annan Windows NT-domän än den egna, är detta kapitels huvudtema. Det finns inbyggda mekanismer i Windows NT Server för att klara

Läs mer

Installation/Flytt av Rebus

Installation/Flytt av Rebus Installation/Flytt av Rebus 2015-05-11, Åbergs DataSystem AB En Microsoft SQL Server måste installeras på den nya servern. SQL Server bör installeras i mixed mode så att man kan förutom Windows auktorisation

Läs mer

Novell Vibe Add-In 1.0.1

Novell Vibe Add-In 1.0.1 Novell Vibe Add-In 1.0.1 1 juli 2013 Novell Snabbintroduktion Med Novell Vibe Add-In för Microsoft Office kan du arbeta med dokument på Vibe-webbplatsen utan att lämna Microsoft Office. Du kan enkelt bläddra

Läs mer

25 Lokal behörighet//local Security (lokal säkerhet, NTFS-behörighet)

25 Lokal behörighet//local Security (lokal säkerhet, NTFS-behörighet) 25 Lokal behörighet//local Security (lokal säkerhet, NTFS-behörighet) Lokal behörighet/lokal säkerhet, NTFS-behörighet Lokal behörighet (ofta kallad lokal säkerhet) är knutet till filsystemet NTFS. Det

Läs mer

Çrona Tid. Behörighetssystem. Copyright DataVara AB. Produktutveckling Morgan Klebom, Christian Elber, Hans Bäcklund, Thomas Palm

Çrona Tid. Behörighetssystem. Copyright DataVara AB. Produktutveckling Morgan Klebom, Christian Elber, Hans Bäcklund, Thomas Palm V Çrona Tid Copyright DataVara AB Produktutveckling Morgan Klebom, Christian Elber, Hans Bäcklund, Thomas Palm Handbok Lena Kragelund Omslag Studio Alice Ö Lilla torget 3, 441 30 Alingsås Telefon: 0322-67

Läs mer

Innehåll. Förändringar i v5.2

Innehåll. Förändringar i v5.2 Innehåll Innehåll... 2 Allmän information... 3 DuoSTATION Manager... 3 Ärendevyn... 3 Utrustningar... 3 Inventering... 3 Metering... 3 E-post... 3 IT Service Management... 3 SNMP... 4 Connections... 4

Läs mer

Din manual MCAFEE TOTAL PROTECTION 2009 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3816852

Din manual MCAFEE TOTAL PROTECTION 2009 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3816852 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för MCAFEE TOTAL PROTECTION 2009. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok

Läs mer

Kom igång med Windows 8.1

Kom igång med Windows 8.1 Kom igång med Windows 8.1 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 1 Startskärmen... 1 Zooma... 2 Snabbknappar... 2 Sök... 3 Dela... 3 Start...

Läs mer

24 Användarrättigheter//User Rights

24 Användarrättigheter//User Rights 24 Användarrättigheter//User Rights Vad är användarrättigheter//user rights Användarrättigheter är grundläggande privilegier, såsom rättigheten att sitta ned framför och logga in på en viss Windows NT-dator

Läs mer

Frågor och svar om TNC-term

Frågor och svar om TNC-term Frågor och svar om TNC-term Allmänt: Onlineversion av TNC-term dröjer Installation: Det går inte att lagra databasen på hårddisk eller exportera posterna till annat söksystem Installation: Singelinstallation

Läs mer

Novell Filr 1.2 skrivbordsprogram för Mac snabbstart

Novell Filr 1.2 skrivbordsprogram för Mac snabbstart Novell Filr 1.2 skrivbordsprogram för Mac snabbstart April 2015 Snabbstart Med Novell Filr får du enkelt åtkomst till alla dina filer och mappar från skrivbordet, webbläsaren eller en mobil enhet. Dessutom

Läs mer

Installationsmanual ImageBank 2

Installationsmanual ImageBank 2 Installationsmanual ImageBank 2 INNEHÅLL Konventioner i manualen... 3 Uppmärksamhetssymboler... 3 Miljö och grundkrav... 4 Installera ImageBank MS SQL databas... 4 ImageBank Databas Configuration Wizard...

Läs mer

Installationsanvisningar

Installationsanvisningar Installationsanvisningar Hogia Webbrapporter INNEHÅLLSFÖRTECKNING Systemkrav version 2013.x 3 Installation av IIS för Windows Server 2008 5 Nyinstallation av Hogia Webbrapporter 8 Installation och inloggning

Läs mer

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM. Studentversion

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM. Studentversion INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM Studentversion Innehållsförteckning 1. Installera VITEC Mäklarsystem... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Systemkrav... 2 4. Kundservice/Teknisk support... 2 5. Start

Läs mer

29 Operativsystem på användarnas maskiner (klienterna)

29 Operativsystem på användarnas maskiner (klienterna) 29 Operativsystem på användarnas maskiner (klienterna) Vilket operativsystem är bäst på användarnas maskiner? Hur kan jag som administratör få klientdatorerna att bli mindre osäkra? Detta är ett par de

Läs mer

Del 1: Skapa konto i Exchange

Del 1: Skapa konto i Exchange Adminguide Del 1: Skapa kontot i Exchange Del 2: Aktivera kontot i Office 365 Del 3: Anpassa kontot till ITarbetsplatsen Del 4: Installera dator i ITarbetsplatsen Del 5: ITarbertsplatsen - dator till användarkonto

Läs mer

Sites/GC/FSMO. EC Utbildning AB 2012-11-26 1

Sites/GC/FSMO. EC Utbildning AB 2012-11-26 1 Sites/GC/FSMO EC Utbildning AB 2012-11-26 1 Innehåll Vi går igenom följande: Fysisk struktur: Replikering och Sites Global Catalog Flexible Single Master Operations (FSMO) EC Utbildning AB 2012-11-26 2

Läs mer

Manual för version V2

Manual för version V2 Innehållsförteckning 1. Om 2. Installera Administration 3. Programmets skrivbord 4. Lägga upp din första kund 5. Kontaktpersoner 6. Besiktningsadresser 7. Kontrollpunkter/Besiktningspunkter 8. Koppla kontrollpunkter/besiktningspunkter

Läs mer

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MANUAL FÖR E-STUDENT [5-9 Complete]

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MANUAL FÖR E-STUDENT [5-9 Complete] ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MANUAL FÖR E-STUDENT [5-9 Complete] Copyright datanissen 2005, info@datanissen.net -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Push-installationsguide för systemadministratörer Version 3.5.01

Sharpdesk V3.5. Push-installationsguide för systemadministratörer Version 3.5.01 Sharpdesk V3.5 Push-installationsguide för systemadministratörer Version 3.5.01 Upphovsrätt 2000-2015 av SHARP CORPORATION. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående

Läs mer

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage och IBM SmartCloud Connections Användarhandbok

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage och IBM SmartCloud Connections Användarhandbok IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage och IBM SmartCloud Connections Användarhandbok IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage och IBM SmartCloud Connections Användarhandbok

Läs mer

Läs detta innan du fortsätter, eller skriv ut det, klicka runt lite och läs samtidigt.

Läs detta innan du fortsätter, eller skriv ut det, klicka runt lite och läs samtidigt. Bruksanvisning Installera CubeBiz... 2 Välj språk... 2 När du vill köra testversionen i 15 dagar... 3 När du köper en CubeBiz-licens... 3 Registrera en giltig licensnyckel... 3 Starta ett nytt projekt...

Läs mer

Grupp Policys. Elektronikcentrum i Svängsta Utbildning AB 2012-11-05 1

Grupp Policys. Elektronikcentrum i Svängsta Utbildning AB 2012-11-05 1 Grupp Policys Elektronikcentrum i Svängsta Utbildning AB 2012-11-05 1 Sid 1233 Vad är grupp-policys? Grupp-policys är en samling regler som hjälper till med hanteringen av datorer och användare. Mer specifikt:

Läs mer

Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing

Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing Innehåll 1. Metoder att installera...1 2. Förutsättningar...2 DotNet Framework 3.5...2 MSI Installer 4.5...2 3. Hämta SQL Server 2008 R2

Läs mer

Net id OEM Användarhandbok för Windows

Net id OEM Användarhandbok för Windows Net id OEM Användarhandbok för Windows Net id OEM Användarhandbok för Windows Copyright 2012 SecMaker AB Klassning: Publik Version: 5.6 1 / 8 Net id OEM Användarhandbok för Windows Copyright 2012 SecMaker

Läs mer

Nils Byström, Avd f IT och inköp. Projekt AD-design Uppsala universitet DiarieNr: UFV 2009/413. Revision 1.0 Filnamn AD skyddade personuppgifter.

Nils Byström, Avd f IT och inköp. Projekt AD-design Uppsala universitet DiarieNr: UFV 2009/413. Revision 1.0 Filnamn AD skyddade personuppgifter. Bilaga 2 Benämning Utredning Ansvarig Nils Byström, Avd f IT och inköp Skapat 2008-11-01 10:56 Skyddade personuppgifter Pelle Lindé, IT-strategiska avd Senast sparat 2009-03-26 08:37 Projekt AD-design

Läs mer

Mer om Outlook. Extratexter till kapitel 4 Mejla. I avsnittet lär du dig: vad Outlook idag är och kan användas till

Mer om Outlook. Extratexter till kapitel 4 Mejla. I avsnittet lär du dig: vad Outlook idag är och kan användas till B Mer om Outlook Extratexter till kapitel Mejla B 8 I avsnittet lär du dig: vad Outlook idag är och kan användas till hur Kalendern är uppbyggd och fungerar att använda funktionen Uppgifter hur du kan

Läs mer

Förändringar i v5.2 SR-1

Förändringar i v5.2 SR-1 Innehåll Innehåll... 2 Allmän information... 3 DuoSTATION Devices... 3 Android-app... 3 DuoSTATION Manager... 4 Ärenden... 4 Översikt... 4 Utrustningar... 5 Inventering... 5 Metering... 6 E-post... 6 IT

Läs mer

Handbok Simond. Peter H. Grasch

Handbok Simond. Peter H. Grasch Peter H. Grasch 2 Innehåll 1 Inledning 6 2 Använda Simond 7 2.1 Användarinställning.................................... 7 2.2 Nätverksinställning..................................... 9 2.3 Inställning

Läs mer

Microsoft Windows 8 Grunder

Microsoft Windows 8 Grunder WINDOWS 8 GRUNDER Inledning Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 Del 1 1 Introduktion till Windows Grundläggande om operativsystem...7 Starta och avsluta Windows 8...8 Välja

Läs mer

Att komma igång med FirstClass (FC)!

Att komma igång med FirstClass (FC)! Att komma igång med FirstClass (FC)! Vi har tillgång till FC genom vårt samarbete med folkhögskolor och därigenom med Folkbildningsnätet. FC kan användas på en dator på två sätt (dessutom kan du använda

Läs mer

Bengans datorhörna WINDOWSTIPS

Bengans datorhörna WINDOWSTIPS WINDOWSTIPS Bengans datorhörna TIPS: Leta upp IP-adressen Ofta kan du behöva ta reda på IP-adressen på din eller någon annans dator. Syftet kan vara att kontrollera att man har en internet- eller nätverksanslutning

Läs mer

Skriv in sökvägen sam.sll.se

Skriv in sökvägen sam.sll.se Lathund för SAM-användning SAM (Säker Anslutning Multiaccess) används när det är driftavbrott på kommunikationen till Stockholm och vi därför inte kan nå TakeCare. Det du bör göra är att först konstatera

Läs mer

Antivirus Pro 2011. Snabbguide

Antivirus Pro 2011. Snabbguide Antivirus Pro 2011 Snabbguide Viktigt! På CD-fodralet finns den aktiveringskod som du behöver för att aktivera produkten. Förvara den på ett säkert ställe. Den här produkten får endast användas om det

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. handdatorer i ängs- och betesmarksinventeringen. för

ANVÄNDARMANUAL. handdatorer i ängs- och betesmarksinventeringen. för ANVÄNDARMANUAL handdatorer i ängs- och betesmarksinventeringen för Ändringshantering Ansvarig för dokumentet: Maria Hall Diemer Datum Ändring Ansvarig 2010-05-11 Dokumentet skapades (version 1.0.0) Edward

Läs mer

Startanvisning för Bornets Internet

Startanvisning för Bornets Internet Startanvisning för Bornets Internet Denna guide kommer att hjälpa dig igång med Bornets Internet. Sidan 1 av 41 Innehållsförteckning Titel Sidan Kapitel 1. Introduktion... 3 Kapitel 2. TCP/IP-inställningar

Läs mer

WebOrderInstallation <====================>

WebOrderInstallation <====================> WebOrderInstallation 1 För installation av en kund som klient (en yttre användare som via WebOrderHandeln registrerar order) se vidare dokumentationen RdpKlientInstallation.pdf som kan hämtas ner från

Läs mer

Installationsguide, Marvin Midi Server

Installationsguide, Marvin Midi Server Installationsguide, Marvin Midi Server 1 Ändringsinformation... 2 2 Marvin Midi Server... 2 2.1 Inledning... 2 2.2 Förutsättningar för en framgångsrik installation... 2 2.3 Kort om installationen... 3

Läs mer

13 Inbyggda verktyg för nätadministration

13 Inbyggda verktyg för nätadministration 13 Inbyggda verktyg för nätadministration Verktygen för administration av Windows NT Server kan användas från ett hotell på Fidji Som du märkt är jag mycket angelägen om att framhålla att (de flesta) administrationsverktygen

Läs mer

Innehåll. Kurs i Windows 7 2013

Innehåll. Kurs i Windows 7 2013 Kurs i Windows 7 2013 Innehåll Nyheter i Windows 7... 2 Inloggning på datorn och nätverket... 2 Skrivbordet... 2 Fönsterhantering... 2 Fäst fönster i kanterna... 2 Maximera på flera sätt... 2 Skaka fönster...

Läs mer

55200 Inspelningsbar microfon

55200 Inspelningsbar microfon 55200 Inspelningsbar microfon Lär känna Easi-Speak Innehåll: Inbyggd högtalare Mikrofon Volymknappar Hörlursuttag På-/av-knapp Statuslampa Röd inspelningsknapp Grön uppspelningsknapp USB-anslutning Föregående

Läs mer

Studentguide Adobe Connect Pro

Studentguide Adobe Connect Pro Studentguide Adobe Connect Pro 2009-11-10 Inloggning För att vara med i ett möte behöver du inte installera någon programvara utan allt som behövs på din dator är Adobe Flash Player. Det programmet finns

Läs mer

INNEHÅLLS FÖRTECKNING

INNEHÅLLS FÖRTECKNING ANVÄNDARMANUAL INNEHÅLLS FÖRTECKNING Logga in på ditt konto... 2 Ladda upp filer... 3 Ladda ner klienten till din dator eller enhet... 4 Synk Mappen... 5 Dela filer... 6 Extern delning i webgränssnittet

Läs mer

Manual - Storegate Team

Manual - Storegate Team Manual - Storegate Team Om tjänsten Med Storegate Team får du full kontroll över företagets viktiga digitala information. Du kan enkelt lagra, dela och arbeta i filer med högsta säkerhet inom ditt företag.

Läs mer

ÅGIT PRESENTERAR FILR SMIDIG OCH SÄKER FILÅTKOMST OCH DELNING

ÅGIT PRESENTERAR FILR SMIDIG OCH SÄKER FILÅTKOMST OCH DELNING ÅGIT PRESENTERAR FILR SMIDIG OCH SÄKER FILÅTKOMST OCH DELNING Novell Filr är som Dropbox, men betydligt säkrare. Från och med nu kan alla anställda och studerande inom Ålands gymnasium arbeta med sina

Läs mer

Användarhandbok. Ahead Software AG

Användarhandbok. Ahead Software AG Användarhandbok Ahead Software AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till InCD och allt innehåll i den skyddas av upphovsrätten och tillhör Ahead Software. Med ensamrätt. Den här

Läs mer

KOMMUNLEDNINGSKONTORET / IT-AVDELNINGEN. Office 365. Lathund

KOMMUNLEDNINGSKONTORET / IT-AVDELNINGEN. Office 365. Lathund KOMMUNLEDNINGSKONTORET / IT-AVDELNINGEN Office 365 Lathund 1 Innehåll Inledning 2 Vad är Office 365? 2 Innehållet i denna lathund 2 Mer information 2 Office 365-portalen 3 Logga in i Office 365-portalen

Läs mer

Microsoft Windows 10 Grunder

Microsoft Windows 10 Grunder WINDOWS 10 Grunder INLEDNING Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 1 INTRODUKTION TILL WINDOWS Grundläggande om operativsystem...7 Starta och avsluta Windows 10...8 Välja kommandon...10

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. handdatorer i ängs- och betesmarksinventeringen. för

ANVÄNDARMANUAL. handdatorer i ängs- och betesmarksinventeringen. för ANVÄNDARMANUAL handdatorer i ängs- och betesmarksinventeringen för Ändringshantering Ansvarig för dokumentet: Maria Hall Diemer Datum Ändring Ansvarig 2010-05-11 Dokumentet skapades (version 1.0.0) Edward

Läs mer

Manual Utgåva 1.2. Sidan 1

Manual Utgåva 1.2. Sidan 1 Sidan 1 SoftIT AB 2003 Sidan 1 Sidan 2 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 FÖRORD... 4 FÖRKLARINGAR... 4 INSTALLATION AV INTELLIDOC PÅ SOFTIT:S SERVRAR... 4 INSTALLATION AV INTELLIDOC PÅ EGEN

Läs mer

Nätverksoperativsystem i Datornätverk (Windows Server) DVA202, VT 2011. Tentamen

Nätverksoperativsystem i Datornätverk (Windows Server) DVA202, VT 2011. Tentamen Sida 1 av 5 Nätverksoperativsystem i Datornätverk (Windows Server) DVA202, VT 2011 Tentamen Tisdag 2012-01-17, klockan 08:30-12:30 Ansvarig lärare är Robert Suurna som nås på telefon 021 15 17 90 (Conny

Läs mer

Grupphantering i Blackboard

Grupphantering i Blackboard Marie Andersson, IKT-centrum E-post: iktcentrum@mdh.se 2012-06-10 (Bb Learn 9.1.8) Grupphantering i Blackboard Om Grupper I syfte att stödja samarbete och kommunikation kan man skapa grupper i Blackboard.

Läs mer

Proloquo4Text Skriv. Tala. Kommunicera.

Proloquo4Text Skriv. Tala. Kommunicera. Version 3.0 Proloquo4Text Skriv. Tala. Kommunicera. by AssistiveWare Innehåll 2 1. Introduktion till Proloquo4Text 3 Introduktion Anteckningar Flera språk Få åtkomst till bruksanvisningen i appen 2. Startguide

Läs mer

Dedikerad Server Vilket operativsystem ska jag välja? Är ni i startgroparna och ska beställa en dedikerad server eller en virtuell server?

Dedikerad Server Vilket operativsystem ska jag välja? Är ni i startgroparna och ska beställa en dedikerad server eller en virtuell server? Vilket operativsystem ska jag välja? Är ni i startgroparna och ska beställa en dedikerad server eller en virtuell server? Att välja operativsystem kan vara svårt. Det kan vara svårt att förstå vilka konsekvenser

Läs mer

Filsäkerhet i Windows NT (NTFS)

Filsäkerhet i Windows NT (NTFS) Filsäkerhet i Windows NT (NTFS) Jens Granlund 19.10.2000 Introduktion Detta dokument försöker att beskriva säkerhetsmekanismerna i Windows NTs filsystem NTFS på ett lättbegripligt sätt. Access Control

Läs mer

Installationsanvisningar VisiWeb. Ansvarig: Visi Closetalk AB Version: 2.3 Datum: 2009-12-14 Mottagare: Visi Web kund

Installationsanvisningar VisiWeb. Ansvarig: Visi Closetalk AB Version: 2.3 Datum: 2009-12-14 Mottagare: Visi Web kund Sida: 1(7) Installationsanvisningar VisiWeb Ansvarig: Visi Closetalk AB Version: 2.3 Datum: 2009-12-14 Mottagare: Visi Web kund Detta dokument Detta dokument beskriver hur man installerar VisiWeb på en

Läs mer

ORDNA DINA BILDER. Var finns bilderna Var bör de finnas

ORDNA DINA BILDER. Var finns bilderna Var bör de finnas ORDNA DINA BILDER Var finns bilderna Var bör de finnas VAR ÄR MINA BILDER? Några råd till dej som inte kan hitta dina dokument och bilder eller som tycker att de finns på flera ställen och ändå vet du

Läs mer

WINDOWS 8.1. Grunder

WINDOWS 8.1. Grunder WINDOWS 8.1 Grunder EXCEL 2013 Grunder INLEDNING Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 1 INTRODUKTION TILL WINDOWS Grundläggande om operativsystem...7 Starta och avsluta Windows

Läs mer

Routerinställning. Denna guide tar dig genom de enkla steg som behövs för att ställa in routern så den fungerar trådlöst.

Routerinställning. Denna guide tar dig genom de enkla steg som behövs för att ställa in routern så den fungerar trådlöst. Routerinställning Denna guide tar dig genom de enkla steg som behövs för att ställa in routern så den fungerar trådlöst. Om frågor uppstår efter att du använt denna guide så går det bra att maila fibergruppen.

Läs mer

Innehållsförteckning... 1. ADSync... 2. Windows Azure Active Directory... 2. ADSynC- Installation... 2. Konfigurera ADSync... 4

Innehållsförteckning... 1. ADSync... 2. Windows Azure Active Directory... 2. ADSynC- Installation... 2. Konfigurera ADSync... 4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 1 ADSync... 2 Windows Azure Active Directory... 2 ADSynC- Installation... 2 Konfigurera ADSync... 4 Välj användarna som skall synkroniseras.... 5 Användarmappningar

Läs mer

Steg 4 b. Molntjänster Onedrive Office 365 Windows 10. Mars -16 Liljedalsdata.se. Liljedalsdata Molntjänster En del av steg 4 Sida 1

Steg 4 b. Molntjänster Onedrive Office 365 Windows 10. Mars -16 Liljedalsdata.se. Liljedalsdata Molntjänster En del av steg 4 Sida 1 Steg 4 b Molntjänster Onedrive Office 365 Windows 10 Mars -16 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Molntjänster En del av steg 4 Sida 1 Molntjänster Molntjänster ger dig tillgång till en dator någonstans i världen

Läs mer

Lära känna skrivbordet

Lära känna skrivbordet Är det första gången du använder Windows 7? Den här versionen har mycket gemensamt med tidigare versioner av Windows, men du kan behöva hjälp med att få upp farten. Den här guiden innehåller praktisk information

Läs mer

Föreläsning 3. Datorkunskap 50p Marcus Weiderstål Bromma Gymnasium

Föreläsning 3. Datorkunskap 50p Marcus Weiderstål Bromma Gymnasium Föreläsning 3. Datorkunskap 50p Marcus Weiderstål Bromma Gymnasium Dagens pass: Datorsäkerhet Nätverk Nätverkssäkerhet Så fungerar datatrafik Mats Weiderstål ska till Kazan för att titta på en junior.

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC. Nyhetsbrev 3.56. Vitec Marknad/Webbplats/Kundservice

INFORMATION FRÅN VITEC. Nyhetsbrev 3.56. Vitec Marknad/Webbplats/Kundservice INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsbrev 3.56 Vitec Marknad/Webbplats/Kundservice VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 C, 426 77 V. FRÖLUNDA

Läs mer

Användarmanual CallPad och VoicePad

Användarmanual CallPad och VoicePad Användarmanual CallPad och VoicePad Villkor för användning Ingen del av detta dokument får reproduceras eller överföras i någon form eller med några medel, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive kopiering

Läs mer

Skapa ett eget programnu! NU! Komplett med programvara och konkreta exempel! Patrice Pelland. Swedish Language Edition published by Docendo Sverige AB

Skapa ett eget programnu! NU! Komplett med programvara och konkreta exempel! Patrice Pelland. Swedish Language Edition published by Docendo Sverige AB NU! Skapa ett eget programnu! Patrice Pelland Komplett med programvara och konkreta exempel! Swedish Language Edition published by Docendo Sverige AB Kapitel 2 Installera Visual Basic 2005 Express Edition

Läs mer

ZACI är den programvara som är navet i kommunikationen när det gäller kortbetalningar.

ZACI är den programvara som är navet i kommunikationen när det gäller kortbetalningar. Installation ZACI ZACI är den programvara som är navet i kommunikationen när det gäller kortbetalningar. All kommunikation med betalkortsterminalen går via Zaci. Den sköter kommunikation mellan Oscar och

Läs mer

Manual för MotorMatte 1.2.5

Manual för MotorMatte 1.2.5 MotorMatte Manual Sidan 1 Manual för MotorMatte 1.2.5 Innehåll Vad kan MotorMatte göra för mina elever?... 2 Vad kan MotorMatte göra för mig?... 3 Vad behöver jag göra som systemadministratör?... 3 Var

Läs mer

Roller i Liferay och Axiell Arena

Roller i Liferay och Axiell Arena Axiell Arena Roller i Liferay och Axiell Arena Introduktion I Axiell Arena finns det i praktiken två olika behörighetssystem ett för Liferayadministration och ett för administration av funktionaliteten

Läs mer

Programutveckling med Java Development Kit. (JDK 1.1.x) och Programmers File Editor (PFE 7.02)

Programutveckling med Java Development Kit. (JDK 1.1.x) och Programmers File Editor (PFE 7.02) UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för datavetenskap Thomas Johansson Oktober 1998 Programutveckling med Java Development Kit (JDK 1.1.x) och Programmers File Editor (PFE 7.02) Umeå universitet 901 87 Umeå.

Läs mer

Säkra pausade utskriftsjobb. Administratörshandbok

Säkra pausade utskriftsjobb. Administratörshandbok Säkra pausade utskriftsjobb Administratörshandbok April 2013 www.lexmark.com Innehåll 2 Innehåll Översikt... 3 Konfigurera säkra pausade utskriftsjobb... 4 Konfigurera och säkra programmet...4 Använda

Läs mer

1 Nyheter i Filr 2.0 Desktop-programmet

1 Nyheter i Filr 2.0 Desktop-programmet Viktig information för Filr 2.0 Desktop Februari 2016 Filr 2.0 Desktop-programmet innehåller funktionen Filer på begäran som ger en konsoliderad eller virtuell översikt över alla filer på Filr-servern

Läs mer

Installationsanvisning från Visma Spcs. Visma löneprogram. Innehåll. Inledning

Installationsanvisning från Visma Spcs. Visma löneprogram. Innehåll. Inledning Installationsanvisning från Visma Spcs Visma löneprogram Innehåll Inledning... 1 Standardinstallation... 2 Steg 1... 2 Steg 2... 2 Steg 3... 3 Steg 4... 3 Steg 5... 3 Steg 6... 4 Installation på arbetsstation...

Läs mer

SÅindex 5 i Microsoft Excel 2010

SÅindex 5 i Microsoft Excel 2010 Installera/uppdatera/aktivera SÅindex 5 i Microsoft Excel 2010 Översikt SÅindex 5 är ett tillägg till Microsoft Excel. I SÅindex 5 finns en särskild fil som är en tilläggsfil (en addin). Filen heter Sindex5.xlam.

Läs mer

Windowsadministration I

Windowsadministration I NAMN: Betygsgränser: 3: 60% 4: 75% PERSONNUMMER: 5: 90% Windowsadministration I Lämna in svar på separata papper. Allmänt Uppgifterna är inte ordnade efter svårighetsgrad. Skriv namn, personnummer samt

Läs mer

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Viktig information gällande installation Från version 12.2 av Hogia Personal krävs Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 för att installation skall

Läs mer

Introduktion. Markera den gröna bocken. Skriv in URL:en http://www.ipoint.se. Klicka på knappen Platser.

Introduktion. Markera den gröna bocken. Skriv in URL:en http://www.ipoint.se. Klicka på knappen Platser. LATHUND Introduktion Välkommen till vår interaktiva kursportal. Detta är en lathund för dig som ska utbilda dig med hjälp av ipoint-kurser. Instruktionerna gäller när du använder Internet Explorer 8.0

Läs mer

Användarhandbok för Nero BurnRights

Användarhandbok för Nero BurnRights Användarhandbok för Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken för och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Den här användarhandboken innehåller

Läs mer

En guide till FirstClass

En guide till FirstClass En guide till FirstClass En guide till FirstClass Grundläggande funktioner Logga in i FirstClass (Windows) Starta programmet FirstClass på vanligt sätt, t.ex. genom skrivbordsgenväg eller Startmenyn/Startskärmen.

Läs mer

28 Inloggningsskript, profiler och systemprinciper//system Policies

28 Inloggningsskript, profiler och systemprinciper//system Policies 28 Inloggningsskript, profiler och systemprinciper//system Policies Användarna står i centrum för detta kapitel. Inloggningsskript, profiler och systemprinciper//system Policies är tre olika sätt att styra

Läs mer

Installationsmanual Onepix SVENSK

Installationsmanual Onepix SVENSK Installationsmanual Onepix SVENSK Onepix1.1_IFI_SE_001 2 3 SERVER installation OBSERVERA! Denna installation kräver.net Framework 3.5. I Windows 8 och Server 2012 är.net Framework 3.5 inaktiverat som standard.

Läs mer

11 Domän- och serverlistorna// Browse Lists

11 Domän- och serverlistorna// Browse Lists 11 Domän- och serverlistorna// Browse Lists Jag hade inte tänkt mig att domän- och serverlistorna//browse Lists skulle få sitt eget kapitel det började som förklaring till vad tjänsten Computer Browser

Läs mer