24 Användarrättigheter//User Rights

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "24 Användarrättigheter//User Rights"

Transkript

1 24 Användarrättigheter//User Rights Vad är användarrättigheter//user rights Användarrättigheter är grundläggande privilegier, såsom rättigheten att sitta ned framför och logga in på en viss Windows NT-dator och även rättigheten att över huvudtaget komma åt en Windows NT-dator via nätverket. Windows NT är det en enda operativsystem från Microsoft som har användarrättigheter//user rights. Det är inte helt ovanligt att administratörer har svårt att ta till sig detta med användar rättigheter det finns också risk för sammanblandning med behörigheter. Ur säkerhetssynvinkel är det mycket viktigt att du vet vad användarrättigheter är och hur Microsoft har givit olika grupper olika användarrättigheter vid installation. Det kanske viktigaste är att du vet mer om de inbyggda användarrättigheter som en del grupper tilldelats av Microsoft och hur du kan utnyttja dem. Hur används användarrättigheter I Microsofts grupphanteringsmodell är det alltid lokala grupper som tilldelas användarrättigheter. De lokala grupperna är samma lokala grupper som alltid: Administratörer//Administrators, Användare//Users, m.fl., samt de lokala grupper ni själva upprättar. I den rekommenderade grupphanteringsmodellen kan även globala grupper tilldelas användarrättigheter. Verktyg för att hantera användarrättigheter Du har redan gissat att det är Kontohanteraren//User Manager eller Kontohanteraren för domäner//user Manager for Domains vi använder för att hantera användarrättigheter. 873

2 24 Användarrättigheter//User Rights Användarrättigheterna når du i menyvalet Principer.Rättigheter//Policies.User Rights. Menyvalet Principer.Rättigheter//Policies.User Rights för att hantera användarrättigheter. Tyvärr har Microsoft valt att vända på tillvaron för oss vad gäller användarrättigheter. När vi arbetar med dem i Kontohanteraren//User Manager eller Kontohanteraren för domäner//user Manager for Domains måste vi studera och ändra en rättighet i taget. Vi kan inte direkt se alla rättigheter en grupp tilldelats, vi kan endast se vilka grupper som tilldelats en viss rättighet (vilket jag tycker känns omvänt). För att förstå hur det är gjort föreslår jag att du ägnar några minuter åt listan Rättighet//Right. Byt mellan de olika användarrättigheterna och studera vilka lokala grupper som tilldelats vilka användarrättigheter. Listan Rättighet//Right visar vilka grupper som tilldelats en viss användarrättighet. Notera att datorn ovan ändrats sedan installation. Märk att listan över grupper inte uppdateras förrän du stänger kombilistan Rättighet//Right. 874

3 Inställningar för användarrättigheter gäller per kontodatabas Inställningar för användarrättigheter gäller per kontodatabas Inställningar av användarrättigheter sparas i kontodatabasen på samma ställe som konton och grupper. Av detta följer att inställningen för användarrättigheter gäller för alla Windows NT-datorer som delar på samma kontodatabas. Med andra ord: q Alla domänkontrollanter (den primära domänkontrollanten och de reservdomänkontrollanter som finns) har alltid samma inställning för användarrättigheter. Ändringar görs i kontodatabasen på den primära domänkontrollanten för att sedan kopieras till alla reservdomänkontrollanter. q Alla icke-domänkontrollanter (alla Windows NT Workstation och alla Windows NT Server som är installerade som ren server/medlemsserver) har en egen, privat, inställning av användarrättigheter som endast gäller på den enskilda datorn för lokala konton. Vid inloggning till domänen med domänkonton gäller alltid domänkontrollanternas inställning, oavsett från vilken dator användaren loggar in inställningen följer kontot, inte datorn. Planera vilka grupper som skall ha vissa användarrättigheter Sin långa vana trogen har Microsoft sett till att det är lätt att använda och komma åt Windows NT-datorer. När jag säger lätt menar jag lätt för vem som helst. Microsoft har ju till och med uppfunnit en speciell grupp som betyder vem som helst: gruppen Alla//Everyone. I mitt tycke har denna grupp inget som helst berättigande i en Windows NT-domän. Det verkar som om Microsoft har kommit på delvis andra tankar också, Service Pack 3 installerar en ny grupp som kallas Verifierade användare/ /Authenticated Users. Denna grupp utgörs av alla dem som loggat in till den egna domänen eller domäner till vilken vår domän har domänkoppling. Studera listan över användarrättigheter noga och jämför med era planer för domänsäkerhet. I mina Windows NT-domäner ser jag alltid till att ta bort gruppen Alla//Everyone från alla användarrättigheter (i stället för Alla//Everyone använder jag Domänanvändare//Domain Users, vilka ju är mina egna användare). 875

4 24 Användarrättigheter//User Rights Det finns fyra typer av användarrättigheter//user rights På Windows NT-datorer finns det fyra typer av användarrättigheter, något som ställer till en viss förvirring: q Grundläggande användarrättigheter q Avancerade användarrättigheter q Användarrättigheter från Local Security Authority (LSA) q Osynliga (indirekta) användarrättigheter Det finns fyra typer av användarrättigheter//user rights, men Det finns fyra typer av användarrättigheter (vilket jag strax skall visa) men Microsoft har valt att presentera tre av dem i samma lista och har helt struntat i att behandla den fjärde. I Kontohanteraren//User Manager eller Kontohanteraren för domäner//user Manager for Domains kan du studera grundläggande, avancerade och LSA-rättigheter. Grundläggande användarrättigheter q Avsluta Windows NT//Shut down the system Behövs för att kunna välja Start.Avsluta.Avsluta//Start.Shut Down.Shut Down eller Start.Avsluta.Starta om//start.shut Down/Restart q Bli ägare till filer och andra objekt//take ownership of files and other objects Ger möjlighet att ta över ägandeskap av mappar och filer på NTFS. q Fjärravsluta Windows NT//Force shutdown from a remote system Behövs för kunna använda programmet ShutGUI eller Shutdown.Exe från Windows NT Resource Kit. q Hantera gransknings- och säkerhetslogg//manage auditing and security log Behövs för att kunna använda Loggboken//Event Viewer. q Lokal inloggning//log on locally Rättighet att gå fram till datorn och använda dess tangentbord för att logga in (se nedan om LSA-rättigheter). 876

5 Avancerade användarrättigheter q Läsa in/ta bort drivrutiner//load and unload device drivers Behövs för att kunna lägga till utrustning och drivrutiner till dessa, installera nya skrivare och annat. q Säkerhetskopiera filer och kataloger [mappar]//back up files and directories [folders] Behövs för att kunna säkerhetskopiera filer. q Återställa filer och kataloger [mappar]//restore files and directories [folders] Behövs för att kunna återställa filer från en säkerhetskopia. q Åtkomst till den här datorn från nätverket//access this computer from network Rättigheten att ens få hälsa på datorn via nätet (se nedan om LSA-rättigheter). q Ändra systemtid//hange the system time Behövs för att ändra datum och tid på datorn. Avancerade användarrättigheter De avancerade användarrättigheterna är till för dem som utvecklar program för Windows NT, med ett par undantag. Användarrättigheten Kringgå bläddringskontroll//bypass traverse checking medger att en användare kan stega upp och ned i ett mappträd även om hon inte har behörighet att lista innehållet i mappar på vägen. Rättigheten Logga in som en tjänst//log on as a service (denna är dock en LSA-rättighet) ger ett användarkonto möjlighet att låta sig användas av en tjänst//service för att sköta en del åligganden (ex. tjänsten Katalogduplicering [Mappduplicering]//Directory [Folder] Replication använder ofta ett användarkonto med denna användarrättighet). q Agera som en del av operativsystemet//act as part of the operating system q Ersätta token för process//replace a process level token q Felsöka program//debug programs q Hantera granskning//generate security audits q Kringgå bläddringskontroll//bypass traverse checking Medger att en användare kan stega upp och ned i ett mappträd även om hon inte har behörighet att lista innehållet i mappar 877

6 24 Användarrättigheter//User Rights på vägen. q Logga in som batch-jobb//log on as a batch job (se nedan om LSA-rättigheter) q Logga in som en tjänst//log on as a service (se nedan om LSA-rättigheter) q Låsa sidor i minnet//lock pages in memory q Lägg till arbetsstationer till domän//add workstations to domain q Skapa permanent delade objekt//reate permanent shared objects q Skapa token-objekt//reate a token object q Skapa växlingsfil//reate a pagefile q Studera enstaka processer//profile single process q Studera systemprestanda//profile system performance q Ändra inställningar för maskinvarumiljö//modify firmware environment values q Ändra prioriteter för trådar//increase scheduling priority q Öka kvoter//increase quotas De kvoter som avses är bl.a. diskkvoter, alltså hur mycket utrymme på disk som får användas. Användarrättigheten har ingen funktion i Windows NT 4.0, men alla förväntar sig att den skall få det i Windows NT 5.0. Användarrättigheter från Local Security Authority, LSA Användarrättigheterna från LSA är speciella, så speciella att Microsoft inte ens berättar att det är något som skiljer dem från de grundläggande användarrättigheterna. Man kan dock se spår av detta om man använder en amerikansk Windows NT med inställningar för Sverige: LSA-rättigheterna listas alltid på engelska. (Intressant nog gäller även omvändningen: en svensk Windows NT med inställningar för ett annat land än Sverige kommer alltid att visa dessa fyra användarrättigheter på svenska.) Jag vet inte vad som exakt gör dessa rättigheter annorlunda, 878

7 Användarrättigheter från Local Security Authority, LSA men jag vet att de exempelvis inte syns i den Access Token (nyckelkortet) som upprättas när man loggar in. q Lokal inloggning//log on locally Rättighet att gå fram till datorn och använda dess tangentbord för att logga in. q Åtkomst till den här datorn från nätverket//access this computer from network Rättigheten att ens få hälsa på datorn via nätet. En användare som vill komma åt en utdelad resurs på en Windows NT-dator måste tillhöra en grupp som har denna användarrättighet innan hon kan nå själva resursen (denna användarrättighet har större tyngd än behörighet). q Logga in som batch-jobb//log on as a batch job Rättighet att logga in som en kommandofil. q Logga in som en tjänst//log on as a service Rättighet att logga in som en tjänst//service. Denna behövs för alla konton som används av tjänster//services i Windows NT. Faktum är att dessa fyra användarrättigheter direkt avspeglar de fyra olika inloggningssätt som finns i Windows NT:s APIanrop LogonUser. Dessa olika sätt att kunna logga in återkommer i Loggboken//Event Viewer om vi granskar in- och utloggning (se kapitel 15). Samtliga fyra handlar om inloggning Alla fyra användarrättigheter från LSA handlar om inloggning. Man skulle kunna tro att Åtkomst till den här datorn från nätverket inte är en inloggningsrättighet, men det är den. Varje gång en användare försöker använda en resurs på en Windows NT-dator sker det en inloggning på den Windows NT-datorn. Jag brukar alltid föreställa mig att det sker en dold inloggning och att servern visar fram denna dialogruta: 879

8 24 Användarrättigheter//User Rights Tänkt inloggningsdialog vid åtkomst av Windows NT-dator via nätverket (från en annan Windows NT-dator). Om Gäster//Guests inte har Lokal inloggning//log on locally Om Gäster//Guests inte har användarrättigheten Lokal inloggning//log on locally uppträder något ganska (o)lustigt när man kopplar sig till den datorn om man uppger ett användarnamn som inte finns får man meddelandet: User has not been granted the requested logon type. Detta beror på att Windows NT alltid uppfattar okända konton som om det vore kontot Gäst//Guest (ett ganska farligt beteende, minst sagt). Dolda (indirekta) användarrättigheter Vissa saker i Windows NT styrs tyvärr inte av direkta och uttryckliga användarrättigheter. Ex. är rättigheten att dela ut resurser för användning via nätverket en osynlig (indirekt) användarrättighet som medlemmar av gruppen Administrators//Administratörer och några andra åtnjuter. Microsoft har en lista över de indirekta användarrättigheterna på sidan 71 f i den engelska bruksanvisningen för Windows NT 4.0 oncepts and Planning (en del av dokumentationspaketet). Samma information finner du på sidan 77 f i den svenska bruksanvisningen Begrepp och planering. För din bekvämlighet återger jag dessa uppgifter här: 880

9 Dolda (indirekta) användarrättigheter Domänkontrollanter Dold användarrättighet AO Ad BO Ev G PU R PO SO U Lägga till Windows NTdator till domän Upprätta och hantera domänkonto (användarkonto) Upprätta och hantera globala grupper Upprätta och hantera lokala grupper Tilldela och ta bort användarrättigheter Hantera granskning av systemhändelser Låsa datorn Öppna/avbryta låsning av dator Formatera datorns hårddiskar Upprätta allmänna programgrupper Dela ut och avbryta delning av mappar Dela ut och avbryta delning av skrivare AO: Kontoansvariga//Account Operators Ad: Administratörer//Administrators BO: Ansvariga för säkerhetskopering//backup Operators Ev: Alla//Everyone G: Gäster//Guests PU: Privilegierade användare//power Users 881

10 24 Användarrättigheter//User Rights PO: Skrivaransvariga//Print Operators R: Ansvariga för duplicering//replicator SO: Serveransvariga//Server Operators U: Användare//Users Icke-domänkontrollanter På icke-domänkontrollanter (alla Windows NT Workstation och de Windows NT Server som är installerade som ren server/medlemsserver i en Windows NT-domän) tillkommer gruppen Privilegierade användare//power Users och de olika operatörsgrupperna (utom Ansvariga för säkerhetskopiering//backup Operators) faller bort. Dold användarrättighet AO Ad BO Ev G PU R PO SO U Lägga till Windows NT-dator till domän Upprätta och hantera domänkonto (användarkonto) Upprätta och hantera globala grupper Upprätta och hantera lokala grupper Tilldela och ta bort användarrättigheter Hantera granskning av systemhändelser Låsa datorn Öppna/avbryta låsning av dator Formatera datorns hårddiskar Upprätta allmänna programgrupper 882

11 Användarrättigheter man skall se upp med Dold användarrättighet AO Ad BO Ev G PU R PO SO U Dela ut och avbryta delning av mappar Dela ut och avbryta delning av skrivare Användarrättigheter man skall se upp med Det finns några användarrättigheter som är farligare än de flesta andra: q Säkerhetskopiera filer och kataloger//backup files and directories q Återställa filer och kataloger//restore files and directories q Åtkomst till den här datorn från nätverket//access this computer from network Säkerhetskopiera filer och kataloger//backup files and directories Rättigheten att säkerhetskopiera filer fungerar så att det inte spelar någon som helst roll hur behörigheter till filerna är utdelade alla filer kan säkerhetskopieras ändå. Detta innebär att den som via gruppmedlemskap har tilldelats denna rättighet kan ta med sig alla filer från en server till en annan Windows NT-dator och återställa dem där. Filerna kan vara ett företags lönelistor eller en organisations hemliga verksamhetsplan något man förmodligen helst behåller för sig själv. Återställa filer och kataloger [mappar]//restore files and directories [folders] Anledningen till dess farlighet är att även den har större tyngd än behörigheter. Det är möjligt att lägga tillbaka gamla, nästa tomma, filer från en säkerhetskopia vilket skulle kunna innebära att mycket jobb försvinner och, förmodligen, orsaka en del upprördhet. Jag föreslår att denna rättighet inte delas ut till någon utanför administratörsgruppen, kanske bör en enda person ha den (betänk dock semestrar och vård av sjukt barn, o.dyl.). 883

12 24 Användarrättigheter//User Rights Åtkomst till den här datorn från nätverket//access this computer from network Användarrättigheten att nå en Windows NT-dator via nätverket verkar harmlös, men om du använder Windows NT 4.0 utan att ha lagt på Service Pack 3 innebär denna användarrättighet att vem som helst kommer åt Registret//Registry på alla Windows NT-datorer (både Workstation och Server). Användarrättigheter och den hemska gruppen Alla//Everyone Microsoft gör det ibland enkelt för sig och tilldelar den hemska gruppen Alla//Everyone användarrättigheter. Så är ex. användarrättigheten att komma åt en dator via nätverket utdelad till Alla//Everyone. Jag hävdar att så skall det inte vara. Byt gärna ut Alla//Everyone mot de grupper som verkligen behöver komma åt datorerna, Domänanvändare//Domain Users (kanske Användare//Users) och, i några fall, Domänadministratörer//Domain Admins (eller Administratörer//Administrators). På Windows NT Workstation har Alla//Everyone rättighet att logga in lokalt och att avsluta Windows NT. För att verkligen kunna logga in måste man ha ett användarkonto på datorn, i den egna domänen eller i en domän till vilken den egna domänen har en domänkoppling. Användarrättigheter och sammankopplade domäner När man hanterar sammankopplade domäner finns det en viktig skillnad mellan att låta Alla//Everyone eller Domänanvändare/ /Domain Users (Användare//Users) åtnjuta användarrättigheter. Om du låter användarrättigheterna Åtkomst till den här datorn från nätverket//access this computer from network och Lokal inloggning//log on locally båda vara tilldelade Alla//Everyone kommer användare från den domän till vilken du kopplar din domän att kunna logga in på Windows NT-datorer i din Windows NT-domän. Likaså har de möjlighet till åtkomst av dina Windows NT-datorer via nätverket. Resurser i din domän utdelade till Alla//Everyone kommer likaså den andra domänens användare åt utan ytterligare åtgärder. Skulle du i stället välja att tilldela användarrättigheter till den globala gruppen Domänanvändare//Domain Users eller alla lokala grupper med namnet Användare//Users kommer användare från domäner till vilka din domän har en domänkoppling inte 884

13 Det saknas användarrättigheter att automatiskt kunna använda dina Windows NT-datorer, vare sig för inloggning eller utdelade resurser. Du måste i detta fall antigen tilldela användarrättighet direkt till den domänens globala grupp Domänanvändare//Domain Users eller göra samma grupp till medlem av alla lokala grupper Användare//Users i din egen domän. Det saknas användarrättigheter För mycket i Windows NT styrs av gruppmedlemskap, det vore bättre om vi hade tillgång till fler användarrättigheter med fler nivåer. Jag skulle verkligen uppskatta möjligheten att kunna styra vilka som får upprätta nya användarkonton, ändra användarkonton (utom lösenordet), ändra lösenord, ändra av andra upprättade konton, av andra upprättade grupper, o.s.v. En dröm vore om det ginge att ordna så att man kunde ge ett konto möjlighet att ändra lösenord (och endast lösenord) för utvalda konton. Med denna möjlighet skulle vi kunna låta pålitliga personer ta ansvar för en grupps konton och kunde bistå med lösenordsbyte när ett lösenord glömts bort eller gått över tiden. Det löses kanske i nästa version Det verkar som om Microsoft till Windows NT 5.0 bestämt sig för att göra det möjligt att administrera ett Windows NT-nät på ett betydligt kraftfullare sätt än hittills. Om man får tro information som gavs redan under Microsoft TechEd i Nice juli 1997 kommer min dröm ovan att uppfyllas. Microsoft arbetar på att göra administrationen av Windows NT 5.0 så kraftfull och flexibel som möjligt. I framtiden kanske vi får särskilda administratörer för administration av administrationsverktygen. Den Windows NT 5.0-version som visades under TechEd i New Orleans 1998 innehöll (så vitt jag kunde se) samma användarrättigheter som Windows NT 4.0. Det skall bli intressant att se hur det utvecklas. Kanske kommer användarrättigheter att spela en annan roll i Windows NT

14 24 Användarrättigheter//User Rights Varning för fel och missuppfattningar Om du tycker att det är något sammansatt och omfattande, detta med användarrättigheter, kanske du finner en viss tröst i att även Microsoft går fel ibland. På sidan 15 i Windows NT Workstation 4.0 Resource Kit redogörs för en metod att tillse att enskilda användare inte kan dela ut resurser på sina datorer. Den beskrivna metoden går ut på att ta bort rättigheten Skapa permanent delade objekt//reate Permanent Shared Object från alla grupper. Detta är helt galet, denna användarrättighet har ingenting med utdelning av mappar och skrivare att göra. Vid installation delas den dessutom inte ut till någon grupp, så vilken grupp skall man ta bort den från? Intressant att notera är att på sidan 180 i samma bok står det vad den verkligen skall användas till och även att ingen grupp är tilldelad denna användarrättighet (vid installation). Förslag till inställningar för användarrättigheter I dessa tider har säkerhetsfrågor fått stor uppmärksamhet något jag tycker är mycket bra. När man studerar vilka rättigheter som är åsatta vilka grupper ser man det gamla vanliga budskapet från Microsoft lätt att använda (men svårt att administrera). Så till exempel är det fritt fram för vem som helst att, via nätverket, pilla på en dator som är installerad med Windows NT Workstation eller Windows NT Server. Senare i detta kapitel finner du ett stort antal tabeller där jag undersökt vilka användarrättigheter som tilldelats användargrupper i olika installation av Windows NT 4.0. Tabellerna nedan är ett försök att tilldela användarrättigheter så att Windows NT-datorerna i domänen blir åtkomliga endast för administratörer och användare i den egna domänen. Användarrättigheter på domänkontrollanterna och andra Windows NT Server i domänen Domänkontrollanterna är din domäns viktigaste datorer ur säkerhetssynvinkel eftersom de innehåller domänens kontodatabas med de allsmäktiga medlemmarna i den globala gruppen Domänadministratörer//Domain Admins. Min åsikt är enkel det är endast den egna domänens användare och administratörer som har behov att komma åt 886

15 Förslag till inställningar för användarrättigheter domänkontrollanterna. De datorer som är installerade med Windows NT Server, men inte är domänkontrollanter kan oftast behandlas på samma sätt som domänkontrollanterna (då förutsätter jag att de endast används för att dela resurser, inte som arbetsplatser). Skulle du ha Windows NT Server som brukas av användare kan du använda den andra tabellen. I tabellen antas att du har ett stort nätverk i vilket det finns flera nivåer av administratörer, alltså medlemmar av de olika operatörsgrupperna. Tilldela endast privilegier för de grupper som verkligen används i ditt nätverk alltför omfattande privilegier är alltid en säkerhetsrisk. Skulle ert nätverk ha koppling till Internet (fast koppling eller via modem) kanske du väljer att inte låta gruppen Administratörer//Administrators och inte heller operatörsgrupperna komma åt Windows NT-datorer via nätverket (återstår endast gruppen Domänanvändare//Domain Users eller Användare//Users). Detta för att minska skadan när någon på Internet lyckas knäcka lösenordet till ett konto som är med i Domänadministratörer/ /Domain Admins eller i någon av operatörsgrupperna. När de vill administrera måste de följaktligen gå till domänkontrollanterna och slå sig ned där (under sommaren är det ganska skönt i datorhallen ). För att denna metod skall fungera måste du ta bort administratörernas konton från Domänanvändare//Domain Users eller göra en annan global grupp med endast användas konton som medlemmar och tilldela denna grupp rätt användarrättighet (i annat fall ges administratörernas konton denna användarrättighet genom medlemskapet i Domänanvändare//Domain Users). (Jag är medveten om att gruppen Privilegierade användare/ /Power Users inte finns på domänkontrollanter jag hoppas att tabellernas likhet hjälper förståelsen.) Grundläggande användarrättigheter Avsluta Windows NT Bli ägare till filer och andra objekt Fjärravsluta Win- 887

16 24 Användarrättigheter//User Rights dows NT Hantera gransknings- och säkerhetslogg Lokal inloggning Läsa in/ta bortdrivrutiner Säkerhetskopiera filer och kataloger [mappar] Återställa filer och kataloger [mappar] Åtkomst till den här datorn från nätverket Ändra systemtid Avancerade användarrättigheter Agera som en del av operativsystemet Ersätta token för process Felsöka program Hantera granskning Kringgå bläddrings- kontroll Logga in som batch-jobb Logga in som en tjänst Låsa sidor i minnet Lägg till arbetsstationer till domän Skapa permanent delade objekt 888

17 Förslag till inställningar för användarrättigheter Skapa token-objekt Skapa växlingsfil Studera enstaka processer Studera systemprestanda Ändra inställningar för maskinvarumiljö Ändra prioriteter för trådar Öka kvoter Användarrättigheter på användares Windows NT Workstation (och Windows NT Server) Grundläggande användarrättigheter Avsluta Winddows NT Bli ägare till filer och andra objekt Fjärravsluta Win- dows NT Hantera gransknings- och säkerhetslogg Lokal inloggning Läsa in/ta bort drivrutiner Säkerhetskopiera filer och kataloger [mappar] Återställa filer och kataloger [mappar] 889

18 24 Användarrättigheter//User Rights Åtkomst till den här datorn från nätverket Ändra systemtid Avancerade användarrättigheter Agera som en del av operativsystemet Ersätta token för process Felsöka program Hantera granskning Kringgå bläddrings- kontroll Logga in som batch-jobb Logga in som en tjänst Låsa sidor i minnet Lägg till arbetsstationer till domän Skapa permanent delade objekt Skapa token-objekt Skapa växlingsfil Studera enstaka processer Studera systemprestanda Ändra inställningar för maskinvarumiljö Ändra prioriteter för trådar Öka kvoter 890

19 Ett gott råd till den som tycker om att ha kontroll över sitt nätverk En liten varning om du ändrar från förvalda inställningar Om du väljer att ändra inställningarna för användarrättigheter måste du vara medveten om att detta kommer att öka din admini strationsbörda men förmodligen även säkerheten (du kommer att sova bättre, men inte lika länge). Ett gott råd till den som tycker om att ha kontroll över sitt nätverk När jag arbetade som nätverksadministratör i större skala än i dag försökte jag uppnå två saker det skulle vara lätt för användarna och jag ville veta vad som försiggick i datornätet. Om du delar denna strävan och är beredd att lägga ned något mer tid på att få ordning på ditt Windows NT-nät har jag ett gott råd angående användarrättigheter och behörigheter. Bakgrunden till mitt råd är att de lokala grupper som används för att åsätta behörighet är samma lokala grupper som används för att åsätta användarrättighet. Mitt råd: använd en uppsättning lokala grupper enbart för användarrättigheter och en annan uppsättning lokala grupper för behörigheter (om du använder Microsofts grupphanteringsmodell). Mer påtagligt är mitt råd att använda gruppen Användare//Users enbart för användarrättigheter och egna, av dig upprättade lokala grupper, för att åsätta lokal behörighet och delningsbehörighet. Låt Användare//Users bli ditt verktyg för att ge alla dina domänanvändare grundläggande privilegier på Windows NT-datorer i din domän. Använd sedan egna lokala grupper för att dela ut mappar och skrivare till användare (via gruppmedlemskap). Om du gör detta till regel kommer du att märka att det blir mycket lättare att hålla isär användarrättigheter och behörigheter. När en ny Windows NT-dator görs till medlem av din domän görs Domänanvändare//Domain Users från den primära domänkontrollanten till medlem av den lokala gruppen Användare//Users på Windows NT-datorn. Eftersom gruppen Användare//Users har som enda uppgift att ge användare grundläggande användarrättig heter behöver du inte vara rädd att domänanvändare ges tillgång till resurser på den nya domänmedlemmen. Den dag du kopplar samman din egen Windows NT-domän med en annan Windows NT-domän behöver du bara låta din globala grupp Domänanvändare//Domain Users bli medlem av Användare//Users på alla Windows NT-datorer i den domän 891

20 24 Användarrättigheter//User Rights som ha en domänkoppling till din för att dina användare skall ges användarrättighet till den andra domänens datorer. Åtkomst av resurser sker sedan via lokala grupper som upprättats av administratörerna i den andra domänen. Använder ni hellre globalgruppsmetoden så tilldelas vissa användarrättigheter till globala grupper (se kapitel 8 för mer information om globalgruppsmetoden). Användarrättigheter med oväntade beteenden När jag slår på Granskning//Auditing inträffar alltid samma sak: användarrättigheten Öka prioriteten för trådar//increase scheduling priority (SeIncreaseBasePriorityPrivilege) orsakar alltid ett fel som loggas i Loggboken//Event Viewer som: Event ID: 578 Source: Security Type: Failure Audit ategory: Privilege Use Privileged object operation: Object Server: Security Object Handle: Process ID: Primary User Name: SYSTEM Primary Domain: NT AUTHORITY Primary Logon ID: (0x0,0x3E7) lient User Name: ceciliac lient Domain: UTGARD lient Logon ID: (0x0,0x20F6) Privileges: SeIncreaseBasePriorityPrivilege Jag vet inte varför detta händer och jag har inte hittat något om detta beteende i TechNet jag kanske frågar Microsoft vid tillfälle. Något följdfel har jag aldrig kunnat spåra, jag hoppas att det inte finns slika. Användarrättigheter omedelbart efter installation Nedan finner du ett antal tabeller som jag sammanställt efter att ha undersökt vilka faktiska användarrättigheter som tilldelats olika grupper på olika Windows NT-datorer (Windows NT 892

21 Användarrättigheter omedelbart efter installation Workstation 4.0 och Windows NT Server 4.0 både i arbetsgrupp och i Windows NT-domän). Jag har valt att behålla Microsofts indelning i grundläggande och avancerade användarrättigheter. Windows NT Workstation i arbetsgrupp Grundläggande användarrättigheter Access this computer from network Back up files and directories hange the system time Force shutdown from a remote system Load and unload device drivers Log on locally Manage auditing and security log Restore files and directories Shut down the system Take ownership of files and other objects Avancerade användarrättigheter//advanced user rights Act as part of the operating system Add workstations to domain Bypass traverse checking 893

21 De tre viktigaste kontona: Administratör//Administrator, Gäst/ /Guest och System//System

21 De tre viktigaste kontona: Administratör//Administrator, Gäst/ /Guest och System//System 21 De tre viktigaste kontona: Administratör//Administrator, Gäst/ /Guest och System//System Förinstallerade konton De båda förinstallerade kontona Administratör//Administrator och Gäst//Guest visas i Kontohanteraren

Läs mer

7 Microsofts grupphanteringsmodell i Windows NT-domäner

7 Microsofts grupphanteringsmodell i Windows NT-domäner 7 Microsofts grupphanteringsmodell i Windows NT-domäner Microsofts modell för grupphantering i Windows NT-domäner Om du redan läst en del om Windows NT Server och Windows NT-domäner kanske du hajar till

Läs mer

23 Användargrupper: lokala, globala och specialgrupper

23 Användargrupper: lokala, globala och specialgrupper 23 Användargrupper: lokala, globala och specialgrupper Syftet med grupper och grupphantering är att ge användare tillgång till resurser Syftet med grupper och olika sätt att hantera grupper är alltid att

Läs mer

22 Användarnas hemmamappar

22 Användarnas hemmamappar 22 Användarnas hemmamappar Att användare skall ha hemmamappar på en server är för mig en självklarhet. Hemmamapp på en server ger användare alla eller några av följande fördelar: Säkerhetskopiering av

Läs mer

15 Granskning//Auditing

15 Granskning//Auditing 15 Granskning//Auditing Jag vill lyfta fram granskning//auditing därför att den handlar mycket om att veta vad som försiggår i nätverket i allmänhet och i en Windows NT-domän i synnerhet. Verktyget du

Läs mer

en översikt Användarkonton i Windows-familjen Användarkonton i Windows NT Workstation och Windows NT Server

en översikt Användarkonton i Windows-familjen Användarkonton i Windows NT Workstation och Windows NT Server 5 Användarkonton, grupper, användarrättigheter och behörigheter: en översikt Användarkonton, användargrupper, användarrättigheter, lokala behörigheter och delningsbehörigheter är det som, för mig, utgör

Läs mer

12 Sammankopplade domäner// Trusts

12 Sammankopplade domäner// Trusts 12 Sammankopplade domäner// Trusts Användares tillgång till resurser i en annan Windows NT-domän än den egna, är detta kapitels huvudtema. Det finns inbyggda mekanismer i Windows NT Server för att klara

Läs mer

Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa.

Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa. Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa. Antal: Enskilt Material: En dator med Windows 7 (Vista, Windows 8 eller

Läs mer

2 Arbetsgrupp eller Windows NTdomän: vilken passar bäst?

2 Arbetsgrupp eller Windows NTdomän: vilken passar bäst? 2 Arbetsgrupp eller Windows NTdomän: vilken passar bäst? Innan jag kan besvara frågan om vilket som är bäst av arbetsgrupp och Windows NT-domän (det rätta svaret är för övrigt: det beror på) behöver vi

Läs mer

Grupp Policys. Elektronikcentrum i Svängsta Utbildning AB 2012-11-05 1

Grupp Policys. Elektronikcentrum i Svängsta Utbildning AB 2012-11-05 1 Grupp Policys Elektronikcentrum i Svängsta Utbildning AB 2012-11-05 1 Sid 1233 Vad är grupp-policys? Grupp-policys är en samling regler som hjälper till med hanteringen av datorer och användare. Mer specifikt:

Läs mer

29 Operativsystem på användarnas maskiner (klienterna)

29 Operativsystem på användarnas maskiner (klienterna) 29 Operativsystem på användarnas maskiner (klienterna) Vilket operativsystem är bäst på användarnas maskiner? Hur kan jag som administratör få klientdatorerna att bli mindre osäkra? Detta är ett par de

Läs mer

27 Samspel mellan lokal behörighet och delningsbehörighet för utdelade

27 Samspel mellan lokal behörighet och delningsbehörighet för utdelade 27 Samspel mellan lokal behörighet och delningsbehörighet för utdelade mappar Lokal behörighet och delningsbehörighet motverkar varandra När du delar ut mappar på en NTFS-volym för åtkomst via nätverket

Läs mer

Ingenjörsfirman Stéen 2001-12-13 Windows NT Server Sida 1 av 1

Ingenjörsfirman Stéen 2001-12-13 Windows NT Server Sida 1 av 1 Windows NT Server Sida 1 av 1 Windows NT Server Mål och syfte Kursen ger systemtekniker, supportpersonal och nätverksadministratörer m fl en grundläggande plattform för att förstå och att kunna installera,

Läs mer

25 Lokal behörighet//local Security (lokal säkerhet, NTFS-behörighet)

25 Lokal behörighet//local Security (lokal säkerhet, NTFS-behörighet) 25 Lokal behörighet//local Security (lokal säkerhet, NTFS-behörighet) Lokal behörighet/lokal säkerhet, NTFS-behörighet Lokal behörighet (ofta kallad lokal säkerhet) är knutet till filsystemet NTFS. Det

Läs mer

TST8102 WEBCM BRUKSANVISNING

TST8102 WEBCM BRUKSANVISNING TST8102 WEBCM BRUKSANVISNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING TST8102 WEBCM - BRUKSANVISNING 1. Översikt... 3 2. Installation... 3 2.1 Nätverksinställningar... 4 3. Startsida... 5 4. Statussida... 6 5. Gruppsida...

Läs mer

Installationsanvisningar VisiWeb. Ansvarig: Visi Closetalk AB Version: 2.3 Datum: 2009-12-14 Mottagare: Visi Web kund

Installationsanvisningar VisiWeb. Ansvarig: Visi Closetalk AB Version: 2.3 Datum: 2009-12-14 Mottagare: Visi Web kund Sida: 1(7) Installationsanvisningar VisiWeb Ansvarig: Visi Closetalk AB Version: 2.3 Datum: 2009-12-14 Mottagare: Visi Web kund Detta dokument Detta dokument beskriver hur man installerar VisiWeb på en

Läs mer

Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing

Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing Innehåll 1. Metoder att installera...1 2. Förutsättningar...2 DotNet Framework 3.5...2 MSI Installer 4.5...2 3. Hämta SQL Server 2008 R2

Läs mer

14 Användarkonton och kontoprinciper

14 Användarkonton och kontoprinciper 14 Användarkonton och kontoprinciper Användar- och grupphantering ligger till grund för all administration av nätverksoperativsystem, vare sig de heter Windows NT Server, Novell NetWare, Banyan Vines eller

Läs mer

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll Kapitel 2 Installation Innehåll INSTALLATION MDAC och ODBC...2 Installera SoS2000 i arbetsplatsen...2 SoS2000 serverprogramvara...2 SoS2000 och övriga Office program...3 Avinstallera SoS2000...3 Brandväggar...3

Läs mer

Ekonomiportalen Sa kommer du iga ng

Ekonomiportalen Sa kommer du iga ng Ekonomiportalen Sa kommer du iga ng Innehållsförteckning Inloggningssidan... 2 Så här loggar du in... 3 Glömt ditt lösenord? Så här återställer du ditt lösenord... 4 Glömt lösenord till kundgemensamt rapportkonto?...

Läs mer

Nils Byström, Avd f IT och inköp. Projekt AD-design Uppsala universitet DiarieNr: UFV 2009/413. Revision 1.0 Filnamn AD skyddade personuppgifter.

Nils Byström, Avd f IT och inköp. Projekt AD-design Uppsala universitet DiarieNr: UFV 2009/413. Revision 1.0 Filnamn AD skyddade personuppgifter. Bilaga 2 Benämning Utredning Ansvarig Nils Byström, Avd f IT och inköp Skapat 2008-11-01 10:56 Skyddade personuppgifter Pelle Lindé, IT-strategiska avd Senast sparat 2009-03-26 08:37 Projekt AD-design

Läs mer

Elements, säkerhetskopiering och dina bilder

Elements, säkerhetskopiering och dina bilder Elements, säkerhetskopiering och dina bilder Mattias Karlsson Sjöberg, december 2011. Moderskeppet.se Lär dig tänka rätt och använda rätt verktyg för att säkerhetskopiering, datorbyte och hårdiskbyte.

Läs mer

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning FLEX Personalsystem Uppdateringsanvisning Innehållsförteckning UPPDATERING... 3 Allmänt... 3 Förberedelser... 3 Informera om uppdatering... 3 Ladda hem uppdateringsfiler... 4 Att observera vid uppdatering...

Läs mer

Innehållsförteckning... 1. ADSync... 2. Windows Azure Active Directory... 2. ADSynC- Installation... 2. Konfigurera ADSync... 4

Innehållsförteckning... 1. ADSync... 2. Windows Azure Active Directory... 2. ADSynC- Installation... 2. Konfigurera ADSync... 4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 1 ADSync... 2 Windows Azure Active Directory... 2 ADSynC- Installation... 2 Konfigurera ADSync... 4 Välj användarna som skall synkroniseras.... 5 Användarmappningar

Läs mer

Win95/98 Nätverks Kompendium. av DRIFTGRUPPEN

Win95/98 Nätverks Kompendium. av DRIFTGRUPPEN Win95/98 Nätverks Kompendium av DRIFTGRUPPEN Sammanfattning Vad håller jag i handen? Detta är en lättförståelig guide till hur man lägger in och ställer in nätverket i Windows 95 och 98 Efter 6 (sex) enkla

Läs mer

Mac OS X 10.5 Leopard Installationshandbok

Mac OS X 10.5 Leopard Installationshandbok Mac OS X 10.5 Leopard Installationshandbok Om du redan har Mac OS X 10.3 eller senare installerat på datorn: Du behöver bara uppgradera till Leopard. Se Uppgradera Mac OS X på sidan 1. Om du vill installera

Läs mer

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Viktig information gällande installation Från version 12.2 av Hogia Personal krävs Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 för att installation skall

Läs mer

JobOffice SQL databas på server

JobOffice SQL databas på server JobOffice SQL databas på server Nedan följer en instruktion hur du konfigurerar JobOffice kassas SQL databas på en server. Om du känner dig osäker på det här, kontakta någon lokal data- och nätverkstekniker.

Läs mer

DELA DIN MAC MED FLERA ANVÄNDARE

DELA DIN MAC MED FLERA ANVÄNDARE Kapitel 11 DELA DIN MAC MED FLERA ANVÄNDARE Mac OS X är designat för att kunna vara ett fleranvändarsystem, vilket betyder att varje användare på en Mac har sitt eget konto. Varje användare är antingen

Läs mer

Administrationsmanual ImageBank 2

Administrationsmanual ImageBank 2 Administrationsmanual ImageBank 2 INNEHÅLL 1. Konventioner i manualen 3 2. Uppmärksamhetssymboler 3 3. Vad är imagebank SysAdmin 4 4. Guide för att snabbt komma igång 5 5. Uppgradera din imagebank 1.2

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

Del 1: Skapa konto i Exchange

Del 1: Skapa konto i Exchange Adminguide Del 1: Skapa kontot i Exchange Del 2: Aktivera kontot i Office 365 Del 3: Anpassa kontot till ITarbetsplatsen Del 4: Installera dator i ITarbetsplatsen Del 5: ITarbertsplatsen - dator till användarkonto

Läs mer

LEX INSTRUKTION LEX LDAP

LEX INSTRUKTION LEX LDAP LEX INSTRUKTION LEX LDAP Innehållsförteckning LEX INSTRUKTION LEX LDAP... 1 1 INLEDNING... 1 2 INSTALLATION... 2 3 LEXLDAPSERVICE - KLIENTEN... 3 3.1 HUVUDFÖNSTER... 3 3.2 INSTÄLLNINGAR... 4 3.2.1 Lex...

Läs mer

INNEHÅLLS FÖRTECKNING

INNEHÅLLS FÖRTECKNING ANVÄNDARMANUAL INNEHÅLLS FÖRTECKNING Logga in på ditt konto... 2 Ladda upp filer... 3 Ladda ner klienten till din dator eller enhet... 4 Synk Mappen... 5 Dela filer... 6 Extern delning i webgränssnittet

Läs mer

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Läs det här dokumentet innan du installerar Mac OS X. Det innehåller viktig information om att installera Mac OS X. Systemkrav Om du ska uppgradera till

Läs mer

28 Inloggningsskript, profiler och systemprinciper//system Policies

28 Inloggningsskript, profiler och systemprinciper//system Policies 28 Inloggningsskript, profiler och systemprinciper//system Policies Användarna står i centrum för detta kapitel. Inloggningsskript, profiler och systemprinciper//system Policies är tre olika sätt att styra

Läs mer

Installationsanvisning Boss delad databas

Installationsanvisning Boss delad databas Installationsanvisning Boss delad databas sid 2 (25) Innehåll 1 Inledning 3 2 Systemkrav klient 3 3 Serverinstallation 3 3.1 Systemkrav 3 3.2 SQL Server 3 3.3 Behörighet vid installation 4 3.4 Behörighetskontroll

Läs mer

1 Översikt...2. 1.1 Vad är kontokoder?...2 1.2 Konto/Mapp uppbyggnad...2 1.3 Tillgång till Kontokoder...2. 2 Område Kontokoder...5

1 Översikt...2. 1.1 Vad är kontokoder?...2 1.2 Konto/Mapp uppbyggnad...2 1.3 Tillgång till Kontokoder...2. 2 Område Kontokoder...5 Manual för Kontokod 1 Översikt...2 1.1 Vad är kontokoder?...2 1.2 Konto/Mapp uppbyggnad...2 1.3 Tillgång till Kontokoder...2 2 Område Kontokoder...5 2.1 Mapputforskare...5 2.2 Verktygsfält...6 2.3 Hitta

Läs mer

Din manual F-SECURE PSB http://sv.yourpdfguides.com/dref/2817573

Din manual F-SECURE PSB http://sv.yourpdfguides.com/dref/2817573 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för F-SECURE PSB. Du hittar svar på alla dina frågor i F-SECURE PSB instruktionsbok (information,

Läs mer

1DV416 Windowsadministration I, 7.5hp MODULE 4 GROUP POLICY, STORAGE AND ACCESS CONTROLS GROUP POLICY

1DV416 Windowsadministration I, 7.5hp MODULE 4 GROUP POLICY, STORAGE AND ACCESS CONTROLS GROUP POLICY 1DV416 Windowsadministration I, 7.5hp MODULE 4 GROUP POLICY, STORAGE AND ACCESS CONTROLS GROUP POLICY Lecture content Today's lecture Group Policy Överblick Administration Exempel 2013-12- 17 2013 Jacob

Läs mer

Konfigurering av eduroam

Konfigurering av eduroam Konfigurering av eduroam Detta dokument beskriver hur en användare med konto från Chalmers konfigurerar nätverksanslutning till ett trådlöst nätverk på en eduroam-ansluten organisation, t.ex. Chalmers.

Läs mer

Instruktion: Trådlöst nätverk för privata enheter

Instruktion: Trådlöst nätverk för privata enheter Instruktion: Trådlöst nätverk för privata enheter orebro-byod Sida 2 av 21 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Så ansluter du till nätverket orebro-byod... 4 2.1 Allmän information:... 4 2.2 Enkel

Läs mer

Bengans datorhörna WINDOWSTIPS

Bengans datorhörna WINDOWSTIPS WINDOWSTIPS Bengans datorhörna TIPS: Leta upp IP-adressen Ofta kan du behöva ta reda på IP-adressen på din eller någon annans dator. Syftet kan vara att kontrollera att man har en internet- eller nätverksanslutning

Läs mer

13 Inbyggda verktyg för nätadministration

13 Inbyggda verktyg för nätadministration 13 Inbyggda verktyg för nätadministration Verktygen för administration av Windows NT Server kan användas från ett hotell på Fidji Som du märkt är jag mycket angelägen om att framhålla att (de flesta) administrationsverktygen

Läs mer

Använda Google Apps på din Android-telefon

Använda Google Apps på din Android-telefon Använda Google Apps på din Android-telefon Om du vill använda e-post, kontakter och kalender för Google Apps på din Android-enhet ska du och dina användare göra följande: 1. Öppna skärmen Konton och synkroniseringsinställningar

Läs mer

ARX på Windows Vista, Windows 7 eller Windows 2008 server

ARX på Windows Vista, Windows 7 eller Windows 2008 server ARX på Windows Vista, Windows 7 eller Windows 2008 server 1. Inledning För att den i Arx interna Jetty Web servern skall kunna skapa temporära filer måste den ha tillgång till en användarkatalog (ett användarkonto)

Läs mer

Installation av Storegate Online Backup.

Installation av Storegate Online Backup. Installation av Storegate Online Backup. QBRITS Bastjänst inkluderar en backuptjänst för din lokala dator. Installationen av Storegate Online Backup är mycket enkel men det kan finnas vissa inställningar

Läs mer

Anvisningar för inkoppling till Mikrodataåtkomst vid SCB

Anvisningar för inkoppling till Mikrodataåtkomst vid SCB Anvisningar för inkoppling till Mikrodataåtkomst vid SCB Välkommen till systemet för mikrodataåtkomst, MONA. Denna handledning hjälper dig att snabbt komma igång och arbeta med MONA-systemet. Om du stöter

Läs mer

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Installera och uppdatera Windows 8.1 Uppdatera BIOS, program, drivrutiner och kör Windows Update Välj en av installationstyperna Installera Windows 8.1

Läs mer

Detta dokument skall ge en kortfattad introduktion till Jasmine installationen vid DSV.

Detta dokument skall ge en kortfattad introduktion till Jasmine installationen vid DSV. Detta dokument skall ge en kortfattad introduktion till Jasmine installationen vid DSV. Kortfattat skall ni lära er följande. - Ni skall lära er att koppla upp er mot den lokala Jasmine databasen - Köra

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK. Advance Online

ANVÄNDARHANDBOK. Advance Online ANVÄNDARHANDBOK Advance Online INNEHÅLL Innehåll... 2 Välkommen!... 3 Allmän information... 3 Idén bakom Advance Online... 3 Att logga in på en terminalstation... 4 Allmänt... 4 Citrix-klienten... 4 Inloggning...

Läs mer

Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning

Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning Sida 2 av 19 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Så ansluter du till nätverket orebro-utbildning... 4 2.1 Allmän information:... 4 2.2 Enkel anslutning

Läs mer

Installation xvis besökssystem, Koncern

Installation xvis besökssystem, Koncern Installation xvis besökssystem, Koncern Inledning För att installera xvis besökssystem, koncernversion, behövs följande; * SQL Server * Kan vara en express-version, eller en fullständig. *.NET 3.5 * Internet

Läs mer

Scan Station Pro 550 Administration och serviceverktyg för Scan Station

Scan Station Pro 550 Administration och serviceverktyg för Scan Station Scan Station Pro 550 Administration och serviceverktyg för Scan Station Konfigurationshandbok A-61732_sv 7J4367 Kodak Scan Station Pro 550 Administration Innehåll Skillnader... 1 Installation... 2 Skapa

Läs mer

För att du som användare skall kunna leva upp till de säkerhetskrav som ställs på dig måste du känna till. Lärare och Elever har olika krav: Lärare

För att du som användare skall kunna leva upp till de säkerhetskrav som ställs på dig måste du känna till. Lärare och Elever har olika krav: Lärare För att du som användare skall kunna leva upp till de säkerhetskrav som ställs på dig måste du känna till. Lärare och Elever har olika krav: Lärare Lösenord lösenordet ska vara minst 8 tecken långt. lösenordet

Läs mer

Installationsguide, Marvin Midi Server

Installationsguide, Marvin Midi Server Installationsguide, Marvin Midi Server 1 Ändringsinformation... 2 2 Marvin Midi Server... 2 2.1 Inledning... 2 2.2 Förutsättningar för en framgångsrik installation... 2 2.3 Kort om installationen... 3

Läs mer

Telia Centrex IP Administratörswebb. Handbok

Telia Centrex IP Administratörswebb. Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok 2 Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Du hittar alltid senaste versionen av denna handbok på https://ipac.telia.com

Läs mer

Bilaga KeyControl Felsökning

Bilaga KeyControl Felsökning Bilaga: Felsökning 1. Allmänt Genom att ge så detaljerad information som möjligt om problemet och de operationer som föregick problemet underlättas supporten. Du viktigaste komponenterna är - Operativsystemet

Läs mer

Innehållsförteckning Introduktion Installation, konfiguration & Matchning Installation på primära domänkontrollanten...

Innehållsförteckning Introduktion Installation, konfiguration & Matchning Installation på primära domänkontrollanten... INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 1 Introduktion... 2 Installation, konfiguration & Matchning... 2 Installation på primära domänkontrollanten... 2 Konfiguration... 5 Matchning av användare...

Läs mer

Skapa ett paket av TI-Nspire programvara med Microsoft SMS 2003

Skapa ett paket av TI-Nspire programvara med Microsoft SMS 2003 Skapa ett paket av TI-Nspire programvara med Microsoft SMS 2003 Detta dokument ger steg för steg-instruktioner för att skapa och implementera ett TI-Nspire nätverkspaket via plattformen Microsoft SMS 2003.

Läs mer

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång med Visi Felsökning 1.1. Systemkrav

Läs mer

SITHS inloggning i AD

SITHS inloggning i AD SITHS inloggning i AD Inloggning med grafiskt gränssnitt kräver Windows 7 eller Vista Med PassThrough Gina for Windows och NetID version 5.5.0.27 För att logga in i en Windows domän med hjälp av SITHS-kort

Läs mer

Användarmanual för Pagero Kryptering

Användarmanual för Pagero Kryptering för Pagero Kryptering Version 1.1-1 - Allmänt... 3 Kryptering av filer... 3 Dekryptering av filer... 3 Installation... 4 Inställningar... 5 Skapa nycklar... 6 Lägg till kataloger för övervakning... 6 Lägg

Läs mer

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual 3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual ,QQHKnOOVI UWHFNQLQJ,QVWDOODWLRQDY931NOLHQW 'DWRUHUVRPLQJnULHQ)DVW7UDFNPLOM $QYlQGDUHPHGNRQWRL9+6RFKGDWRUPHG:LQGRZV;3 $QYlQGDUHPHGNRQWRLDQQDQGRPlQlQ9+6HOOHUGDWRUPHG:LQGRZV

Läs mer

ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare

ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare PRERELEASE 03/07/2011 Juridisk information Juridisk information Juridisk information finns på http://help.adobe.com/sv_se/legalnotices/index.html. iii

Läs mer

Startanvisning för Bornets Internet

Startanvisning för Bornets Internet Startanvisning för Bornets Internet Denna guide kommer att hjälpa dig igång med Bornets Internet. Sidan 1 av 41 Innehållsförteckning Titel Sidan Kapitel 1. Introduktion... 3 Kapitel 2. TCP/IP-inställningar

Läs mer

Flexi Exchange Connector. Copyright 1993-2013 Datatal AB. Med ensamrätt. Copyright 2013 Datatal AB. All rights reserved.

Flexi Exchange Connector. Copyright 1993-2013 Datatal AB. Med ensamrätt. Copyright 2013 Datatal AB. All rights reserved. Flexi Exchange Connector Copyright 1993-2013 Datatal AB. Med ensamrätt. Copyright 2013 Datatal AB. All rights reserved. 1 Översikt... 2 1.1 Vad gör Flexi Exchange Connector?... 2 1.2 Vilka serverkonfigurationer

Läs mer

1DV416 Windowsadministration I, 7.5hp MODULE 3 ACTIVE DIRECTORY

1DV416 Windowsadministration I, 7.5hp MODULE 3 ACTIVE DIRECTORY 1DV416 Windowsadministration I, 7.5hp MODULE 3 ACTIVE DIRECTORY Lecture content Today's lecture Directory Services Active Directory Overview Database Logical and Physical structure Installation 2013-12-

Läs mer

O365- Konfigurering av SmartPhone efter flytt till Office 365 alt ny installation

O365- Konfigurering av SmartPhone efter flytt till Office 365 alt ny installation O365- Konfigurering av SmartPhone efter flytt till Office 365 alt ny installation Denna guide är avsedd att hjälpa användare vars epost har blivit flyttad till Exchange Online och Office 365, samt för

Läs mer

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide

Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Uppdatering till Windows 8.1 steg för steg-guide Installera och uppdatera Windows 8.1 Uppdatera BIOS, program, drivrutiner och kör Windows Update Välj en av installationstyperna Installera Windows 8.1

Läs mer

Välkommen som användare av medietekniks och informatiks publika studentserver

Välkommen som användare av medietekniks och informatiks publika studentserver Välkommen som användare av medietekniks och informatiks publika studentserver student.ktd.sh.se Syfte Vår server är en kombinerad ftp- och webbserver med två grundläggande syften: 1) Spara dokument som

Läs mer

Använda Outlook 2003 mot Exchange

Använda Outlook 2003 mot Exchange Använda Outlook 2003 mot Exchange Jens Granlund 6.4.2006 Exchange kalendern kan användas via webben (Outlook Web Access) på adressen https://exchange.vasa.abo.fi/exchange eller om du har en mobiltelefon

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Advance Online

ANVÄNDARHANDBOK Advance Online ANVÄNDARHANDBOK Advance Online 2013-09-27 INNEHÅLL Innehåll... 2 Välkommen till Advance Online!... 3 Allmän information... 3 Idén bakom Advance Online... 3 Att logga in på en terminalstation... 4 Allmänt...

Läs mer

Rekommenderad felsökning av dator innan service

Rekommenderad felsökning av dator innan service Rekommenderad felsökning av dator innan service Rekommenderad felsökning av dator innan service Detta dokument beskriver åtgärder som kan testas för att utesluta mjukvarufel innan en Mac skickas in på

Läs mer

7 Mamut Client Manager

7 Mamut Client Manager 7 Mamut Client Manager Tilläggsprodukten Mamut Client Manager består av programmen Client Start och Client Update. Med hjälp av Mamut Client Manager kan du från ett fönster öppna, uppdatera och administrera

Läs mer

Lathund för Novell Filr

Lathund för Novell Filr 1(57) Stadsledningsförvaltningen IT-avdelningen Lathund för Novell Filr 2(57) Innehåll 1. Introduktion... 4 2. Termer... 4 3. Icke tillåtna tecken i filnamn... 4 4. ipad... 5 4.1 Installation... 5 4.2

Läs mer

Installationsanvisningar VISI Klient

Installationsanvisningar VISI Klient Installationsanvisningar VISI Klient 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång

Läs mer

En felsökningsguide för rcloud Office tjänsterna och lite manualer.

En felsökningsguide för rcloud Office tjänsterna och lite manualer. Årsta 2014-05-27 En felsökningsguide för rcloud Office tjänsterna och lite manualer. rcloud molntjänster är helt beroende av att nätverket fungerar och du kan komma ut på Internet, Dina program och dina

Läs mer

Hej och välkommen till nya IT-miljön på

Hej och välkommen till nya IT-miljön på Hej och välkommen till nya IT-miljön på Inloggning Ditt användarnamn är detsamma som förut. Det är FirstClass lösenordet som du ska använda när du loggar in. Windows 7 nytt operativsystem! När du har loggat

Läs mer

LABORATION 2 DNS. Laboranter: Operativsystem 1 HT12. Martin Andersson. Utskriftsdatum: 2012-09-12

LABORATION 2 DNS. Laboranter: Operativsystem 1 HT12. Martin Andersson. Utskriftsdatum: 2012-09-12 LABORATION 2 DNS Laboranter: Kurs: Klass: Operativsystem 1 HT12 DD12 Handledare: Hans Ericson Martin Andersson Utskriftsdatum: 2012-09-12 Mål, syfte, förutsättningar Mål Laborationen skall ge insikt i

Läs mer

Användarhandbok. Nero BackItUp. Ahead Software AG

Användarhandbok. Nero BackItUp. Ahead Software AG Användarhandbok Nero BackItUp Ahead Software AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till Nero BackItUp och innehållet i den är skyddat av copyright och tillhör Ahead Software. Alla

Läs mer

IT-Policy Vuxenutbildningen

IT-Policy Vuxenutbildningen IT-Policy Vuxenutbildningen För att du som användare skall kunna leva upp till de säkerhetskrav som ställs på dig måste du känna till kommunkoncernens förhållningssätt och regelverk angående hur du får

Läs mer

Hemmanätverk. Av Jan Pihlgren. Innehåll

Hemmanätverk. Av Jan Pihlgren. Innehåll Hemmanätverk Av Jan Pihlgren Innehåll Inledning Ansluta till nätverk Inställningar Bilaga 1. Om IP-adresser Bilaga 2. Inställning av router Bilaga 3. Trådlösa inställningar Manuella inställningar Inledning

Läs mer

Instruktion: Trådlöst nätverk för privata

Instruktion: Trådlöst nätverk för privata Instruktion: Trådlöst nätverk för privata enheter orebro-byod Instruktion: Trådlöst BYOD-nätverk Sida 2 av 24 2017-05-17 1.4 Instruktion - orebro-byod.pdf Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Så ansluter

Läs mer

Windows 10 systemverktyg

Windows 10 systemverktyg Windows 10 systemverktyg Version 2017 / www.utb.marber.se Sida 1 Innehållsförteckning 1 Systemverktyg... 3 1.1 Energialternativ... 3 1.2 Avinstallera program... 3 1.3 Skapa en återställningspunkt... 5

Läs mer

REGION SKÅNE VDI KLIENTINSTALLATION

REGION SKÅNE VDI KLIENTINSTALLATION REGION SKÅNE VDI KLIENTINSTALLATION 2014-05-21 Installation av Viewklient för VDI Dokumentation för installation och anslutning till Region Skånes VDI miljö INSTRUKTION VMWARE VIEW... 2 Inledning... 2

Läs mer

Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se -

Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se - Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se - (Läs hela anvisningen innan du installerar)!denna installationsanvisning innehåller förändringar från tidigare versioner! 1. Programmets syfte...

Läs mer

Allmän information ITS Fjärrskrivbord

Allmän information ITS Fjärrskrivbord ITS fjärrskrivbord Allmän information ITS Fjärrskrivbord I den här pärmen hittar du instruktioner för hur du loggar in på fjärrskrivbordet, både från ditt kontor och när du jobbar någon annanstans. Du

Läs mer

Fjärranslutning. Fjärranslutning med telefonmodem i W95 och W98:

Fjärranslutning. Fjärranslutning med telefonmodem i W95 och W98: Fjarranslutning_ipt.doc 2001-06-08 Sidan 1 av 1 Fjärranslutning Om man vill kommunicera med en IMSE WebMaster som är ansluten till ett telefonmodem eller GSM-modem så måste man etablera en fjärranslutning

Läs mer

Flytt av. Vitec Mäklarsystem

Flytt av. Vitec Mäklarsystem Flytt av Vitec Mäklarsystem Augusti 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 Förutsättningar... 2 Läs noga igenom manualen... 2 Systemkrav... 2 Kundservice/Teknisk support... 2 2. Skapa säkerhetskopia...

Läs mer

Handbok. Procapita Vård och Omsorg Drifthandledning Gallring ver 9.2w20 2013-05-01

Handbok. Procapita Vård och Omsorg Drifthandledning Gallring ver 9.2w20 2013-05-01 Handbok Procapita Vård och Omsorg Drifthandledning Gallring ver 9.2w20 2013-05-01 Sida 2/10 Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Gallring...4 2.1 Kontroller inför skapande av undantag...4 2.1.1 Beskrivning

Läs mer

Boss installationsmanual förberedelser

Boss installationsmanual förberedelser 1 Boss installationsmanual förberedelser Boss kan installeras på flera sätt, Serverinstallation eller Nätverksinstallation. För båda dessa sätt kan man dela databasen med flera användare. Serverinstallation,

Läs mer

Handbok. Procapita Vård och Omsorg Drifthandledning Gallring ver 9.3 2013-11-01

Handbok. Procapita Vård och Omsorg Drifthandledning Gallring ver 9.3 2013-11-01 Handbok Procapita Vård och Omsorg Drifthandledning Gallring ver 9.3 2013-11-01 Sida 2/10 Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Gallring...4 2.1 Kontroller inför skapande av undantag...4 2.1.1 Beskrivning

Läs mer

Installationsmanual ImageBank 2

Installationsmanual ImageBank 2 Document information ID: P001 Appendix D Rev: 3 Author: Ingvar Falconer Product nr: Title: Reviewed by: Approved by: P001 Installation Manual Product name: Tomas von Peltzer Date: 2014-10-22 Sign: Mattias

Läs mer

Uppstart. Agda Drift

Uppstart. Agda Drift Uppstart Agda Drift Innehåll Installation och inloggning Installation sidan 3 Inloggning Agda Drift sidan 4 Starta Agda PS sidan 5 Administration och rutiner för användning av Agda PS via Agda Drift Utskrift

Läs mer

Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok

Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok 2 Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Du hittar alltid senaste versionen av denna handbok på https://ipac.telia.com

Läs mer

Ladda upp filer fra n PLC till PC

Ladda upp filer fra n PLC till PC Supportdokument Ladda upp filer fra n PLC till PC Synpunkter, felaktigheter, önskemål etc. för dokumentet meddelas Fil: Malthe_Suppo_Ladda upp filer från.docx Innehållsförteckning 1. Allmänt... 2 2. Installation

Läs mer

Manual - Storegate Team

Manual - Storegate Team Manual - Storegate Team Om tjänsten Med Storegate Team får du full kontroll över företagets viktiga digitala information. Du kan enkelt lagra, dela och arbeta i filer med högsta säkerhet inom ditt företag.

Läs mer

Storegate Pro Backup. Innehåll

Storegate Pro Backup. Innehåll Storegate Pro Backup Välkommen! I denna manual kan du bland annat läsa om funktioner och hur du ska konfigurerar programmet. Läs gärna vårt exempel om versionshantering och lagringsmängd innan du konfigurerar

Läs mer