13 Inbyggda verktyg för nätadministration

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "13 Inbyggda verktyg för nätadministration"

Transkript

1 13 Inbyggda verktyg för nätadministration Verktygen för administration av Windows NT Server kan användas från ett hotell på Fidji Som du märkt är jag mycket angelägen om att framhålla att (de flesta) administrationsverktygen för Windows NT Server är byggda för att kunna användas över nätverket, utan att du behöver slå dig ned vid den dator som skall hanteras. De fungerar på nästan samma sätt när man fjärransluter/ringer till sitt Windows NT-nätverk. Det går alltså (nästan) lika bra att sköta sin domän från ett hotell på Fidji om man har en dator med (helst) Windows NT Server och modem. Inbyggda verktyg i Windows NT Server 4.0 Detta är en lista över de verktyg för administration som ingår i Windows NT Server 4.0 (de flesta verktygen finns även i Windows NT Server 3.51). Kolumnen Nätverk svarar på frågan om verktyget kan köras på en annan dator än den man önskar administrera/hantera. Verktyg Ikon Nätverk Administrationsguider//Administrative alla Wizards Administratör för nätverksklienter/- /Network Client Administrator Aktivitetsfönstret//Task Manager Nej (inte delar) Ja Nej 451

2 13 Inbyggda verktyg för nätadministration Verktyg Ikon Nätverk Anteckningar//Notepad Ja At (tjänsten//service Schedule) Ja Backup//Backup Nej CACLs.Exe Nej DHCP-hanteraren//DHCP Manager Diagnostik//Windows NT Diagnostics Diskhanteraren//Disk Administrator DNS-hanteraren//DNS Manager File Server for Macintosh, MacFile (som tillägg i Filhanteraren och Serverhanteraren) Filhanteraren//File Manager Flyttningsverktyg för NetWare/- /Migration Tool for NetWare Gateway Service for NetWare Internet Service Manager Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Nej Ja Key Manager (del av IIS) Nej Kommandofiler//Batch Files Ja Kontohanteraren för domäner/- /User Manager for Domains Kontohanteraren//User Manager (finns endast på Windows NT Workstation) Kontrollpanelen//Control Panel (mappen) Ja Nej Nej 452

3 Inbyggda verktyg i Windows NT Server 4.0 Verktyg Ikon Nätverk Licenshanteraren//License Manager Loggboken//Event Viewer Ja Ja Microsoft Management Console, MMC Beror på del- (i Windows NT 4.0 Option Pack) verktyget Net.Exe (kommandoradsverktyg) Ja (inte alla kommandon) Nätverksövervakaren//Network Monitor Ja Online-handböcker//Books Online Nej Print Server for Macintosh Ja Registereditorn//Registry Editor (RegEdit) Registereditorn//Registry Editor (RegEdt32) Remote Access-hanteraren/- /Remote Access Admin Remoteboot-hanteraren/- /Remote Boot Manager Reparationsdiskettverktyget/- /Repair Disk Utility Resursövervakaren//Performance Monitor Routing and RAS Admin Serverhanteraren//Server Manager Skrivare//Printers (mappen) Nej Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja 453

4 13 Inbyggda verktyg för nätadministration Systemprincipshanteraren/- Ja /System Policy Editor Verktyg Ikon Nätverk Windows NT-utforskaren/- /Windows NT Explorer Ja WINS-hanteraren//WINS Manager Ja XCopy.Exe Ja Det är inte många verktyg som kräver att du finns vid den Windows NT Server-dator du vill administrera. Av de viktigaste skulle man önska sig att både Backup//Backup, Diskhanteraren/ /Disk Administrator och Kontrollpanelen//Control Panel kunde användas över nätverket. Du kanske förvånas över att se Anteckningar//Notepad i listan? Eftersom jag använder kommandofiler ganska mycket blir det en del arbete i Anteckningar//Notepad (ett litet problem är att svenska tecken i Notepad inte ser likadana ut när jag sedan kör kommandofilen det är så nt man får ta ). Windows NT-utforskaren//Windows NT Explorer tvekade jag att ta med i listan över administrationsverktyg eftersom Microsoft tagit bort möjligheten att dela ut resurser på andra datorer med hjälp av Windows NT-utforskaren//Windows NT Explorer, kanske var det någon nostalgiker som tyckte att vi skulle fortsätta använda Filhanteraren//File Manager? Flera av de grafiska verktygen kan hantera kommandoradsargument Flera av de grafiska verktygen (bland dem ) kan hantera kommandoradsargument. Både Kontohanteraren för domäner//user Manager for Domains och Serverhanteraren//Server Manager tillåter att du skriver namnet på en domän eller en dator (med två omvända snedstreck framför). Detta kan du med fördel använda om ansvarar för flera Windows NT-domäner. Upprätta en ikon för varje domän och ta med domänens namn i namnet för ikonen. Ändra i Egenskaper//Properties för ikonen, fliken Genväg//Shortcut, textrutan Namn//Target (ex:%systemroot%\system32\usrmgr.exe MidGard). 454

5 En liten varning för några verktyg En liten varning för några verktyg Lejonparten (och då menar jag ett stort lejon) av verktygen kan startas av användare, men de tillåter inte användaren att göra något intressant (för användare) med dem. Med andra ord: de flesta administratörsverktyg skyddar användarna mot sig själva. Självklart kan inte administratörsverktygen skydda användarna om inte administratörerna gör det du måste alltså se till använda lokal behörighet och andra skyddsmedel så att användarna inte kan ställa till det, för sig själva eller andra. Administratörsverktygen kan inte heller skydda användarna om inte Microsoft gjort det. Av någon, för mig, outgrundlig anledning har vanliga användare en dold användarrättighet som ger dem möjlighet att upprätta lokala grupper på alla Windows NT-datorer, även den primära domänkontrollanten. Alla konton som är med i den lokala gruppen Användare//Users, direkt eller indirekt. Denna dolda användarrättighet kan användaren utnyttja lokalt med Kontohanteraren//User Manager och över nätverket med både Kontohanteraren för domäner//user Manager for Domains och kommandotolksprogrammet Net.Exe. (Under sommaren 1998 släppte Microsoft ett verktyg, Create Alias, med vars hjälp du kan styra vem som får upprätta lokala grupper. Läs mer om det i kapitel 16.) Filhanteraren//File Manager tillåter användare ändra lokal behörighet på servrar Filhanteraren//File Manager i Windows NT 3.51 och tidigare finns mycket lättillgängligt i Programhanteraren//Program Manager. I Windows 95 och Windows NT 4.0 finns Filhanteraren//File Manager kvar, men den syns inte i några menyer (vilket leder en del att tro att den inte finns). Menyvalet Behörighet//Permissions i menyn Säkerhet//Security gör att Filhanteraren//File Manager visar samma dialogruta för lokal behörighet som Den här datorn/ /My Computer i Windows NT 4.0. Dialogrutan är även åtkomlig genom att klicka på verktygsknappen i Filhanteraren//File Manager. När Filhanteraren//File Manager används mot en NTFS-volym över nätverket kan menyvalet och verktygsknappen användas för att ändra lokal behörighet på servern. Detta kan naturligtvis endast ske om resursen är utdelad med delningsbehörigheten Fullständig behörighet//full Control till Domänanvändare//Domain Users 455

6 13 Inbyggda verktyg för nätadministration (eller annan lämplig grupp) och de lokala behörigheterna medger att användare ändrar behörighet (ex. samma som delningsbehörigheten). Det intressanta som händer är att användaren (med stor sannolikhet, jag menar mycket stor) kommer att ändra behörighetslistan så att den antingen blir mycket omfattande eller att den helt omöjliggör användning. Filhanteraren//File Manager startas genom att dubbelklicka på filen WinFile.Exe (eller på annat sätt). Kontohanteraren för domäner//user Manager for Domains tillåter användare upprätta lokala grupper på domänkontrollanterna Kontohanteraren för domäner//user Manager for Domains tillåter användare upprätta lokala grupper på alla Windows NT-datorer i vilket deras konto är med i den lokala gruppen Användare//Users. Kontohanteraren för domäner//user Manager for Domains kommer man över genom att kopiera den från en cd med Windows NT Server eller genom att hämta samtliga verktyg från Microsofts ftp-server (ftp://ftp.microsoft.com/bussys/clients/srvtools). Net.Exe låter tillåter användare upprätta lokala grupper på domänkontrollanterna Liksom Kontohanteraren för domäner//user Manager for Domains tillåter Net.Exe användare att upprätta lokala grupper på alla Windows NT-datorer där deras konto är med i gruppen Användare//Users. Net.Exe kan vara litet besvärligare att hantera eftersom den följer med alla Windows NT-datorer (Workstation & Server). Verktyget Create Alias (CreatAls.Exe) tar bort användares möjlighet att upprätta lokala grupper på Windows NT-datorer Det finns ett sent tillägg till Microsoft Windows NT 4.0 Resource Kit med vars hjälp en administratör kan styra vilka som ges möjlighet att upprätta lokala grupper på Windows NT-datorer. Det är ett alldeles utmärkt verktyg som varmt anbefalles. (Läs om dess användning i kapitel 16.) 456

7 Underutnyttjade verktyg Underutnyttjade verktyg I min erfarenhet finns det en del verktyg som visserligen används ofta, men vars fulla kraft inte alltid utnyttjas. Ofta beror det på att Microsoft inte dokumenterat, på ett bra sätt, alla de användningsområden som verktyget har. Mitt favoritexempel är Kontohanteraren för domäner//user Manager for Domains som mycket enkelt kan hantera samtliga kontodatabaser på alla Windows NT-datorer i hela domänen (både Windows NT Server och Windows NT Workstation). Detta står mycket väl förklarat i snabbhjälpen, men när tryckte du senast på F1 i Kontohanteraren för domäner//user Manager for Domains? Administratör för nätverksklienter//network Client Administrator Detta verktyg används för fyra olika uppgifter, varav två är viktigare än de övriga. q Förbereda installation av administrationsverktyg q Tillverka installationsdisketter för olika nätprodukter för klientdatorer, ex. Network Client for MS-DOS, RAS for MS-DOS och TCP/IP-32 för Windows for Workgroups q Tillverka startdisketter för MS-DOS med nätverksstöd för klienter q Studera inställningar på fjärrstartklienter (Remote Boot, RIPL) De administrationsverktyg som avses är just verktygen för att hantera Windows NT Server från en dator med ett annat operativsystem än Windows NT Server. Jag vill gärna föreslå att du provar att installera dessa verktyg på Windows 95/98 och/eller Windows NT Workstation 4.0 för att se om de duger för dina behov. Startdisketter med nätverksstöd för klienter är små trevliga disketter vilka du använder för att starta en dator (som helt kan sakna operativsystem på disk) med nätverk, logga in till din domän och sedan påbörja installation av operativsystem på datorn. Ett tydligt användningsområde för slika startdisketter är tillsammans med de nya datorer ni köper in. I de fall ni inte låter er leverantör installera programvara är det behändigt att ha en startdiskett för att ansluta till en server och sedan installera operativsystem och övriga program. Installerar du Windows NT 457

8 13 Inbyggda verktyg för nätadministration på många maskiner vill jag dessutom föreslå att du börjar använda Setup Manager från Windows NT Resource Kit. Diagnostik//Windows NT Diagnostics Diagnostik//Windows NT Diagnostics är främst ett verktyg för att underlätta felsökning, men även för att dokumentera en Windows NT-dator med avseende på installerad utrustning, tjänster, med mera. Jag minns fortfarande min förvåning när jag första gången på allvar undersökte vilken information man får från Diagnostik/ /Windows NT Diagnostics den är mycket omfattande. Diagnostik//Windows NT Diagnostics är ett säkert verktyg, vi behöver inte vara rädda att släppa in användare i det. Detta gör det tryggt att använda verktyget om vi försöker hjälpa användare över telefonen. Den mesta information som Diagnostik//Windows NT Diagnostics visar kommer från Registret//Registry det finns alltså inget omedelbart behov att låta användare och andra mindre vana leta sig fram i Registret//Registry med någon av registereditorerna. Kommandofiler//Batch Files I det tysta har kommandospråket i Windows NT utökats alltmer genom åren. I dag kan du göra mycket mer i Windows NT än någonsin i MS-DOS. Skulle du behöva utföra ett visst kommando ett givet antal gånger kan FOR hjälpa till med det, kommandot: for /L %i in (1, 1, 15) Hej världen! Ger att texten Hej världen! skrivs på femton rader på skärmen. Fler exempel (något användbarare) finner du i kapitel 17. Kontohanteraren för domäner//user Manager for Domains Kontohanteraren för domäner//user Manager for Domains är ett av de mest använda verktygen i Windows NT-domäner. Med dess hjälp upprättar du domänkonton och globala grupper (lokala grupper likaså); hanterar de grundläggande kontoprinciperna, granskning och domänkopplingar. q Kontohanteraren kan användas för att studera kontodatabasen på vilken Windows NT-dator som helst (ange \\datornamn) 458

9 Underutnyttjade verktyg q Den kan markera flera grupper av användare, en efter en q Variabeln %UserName% kan användas för att ändra inställningar för många användare samtidigt q Man kan göra mallanvändare med färdiga gruppmedlemskap Kontohanteraren för domäner//user Manager for Domains använder IPC$ Närhelst Kontohanteraren för domäner//user Manager for Domains används mot en annan Windows NT-dators kontodatabas använder den named pipes för detta. De två named pipes som används är \PIPE\lsarpc och \PIPE\samr. Beteckningen lsarpc kan uttydas Local Security Authority Remote Procedure Call och samr Security Accounts Manager Remote. Local Security Authority, LSA, är den del av Windows NT som ansvarar för allt säkerhetsarbete. Den samarbetar intimt med Security Reference Monitor, SRM och Security Accounts Manager, SAM. Nätverksövervakaren//Network Monitor Nätverksövervakaren//Network Monitor tillsammans med Resursövervakaren//Performance Monitor är förmodligen de två verktyg som skrämmer oss mest. Jag vill dock slå ett slag för dem båda (även om jag tycker att Nätverksövervakaren//Network Monitor är lättast att använda av dem.) Nätverksövervakaren//Network Monitor är en så kallad nätverkssniffer d.v.s. den avlyssnar nätverkstrafik. Den spelar in nätverkstrafiken och låter dig studera varje paket efter avslutad inspelning. Nätverksövervakaren är till mycket större hjälp än man tror man lär sig vartefter. Naturligtvis måste du veta en del för att kunna använda den, men Microsoft har byggt in så pass mycket kunnande i Nätverksövervakaren att det är lätt att sätta igång. Utan att kunna någonting kan du använda Nätverksövervakaren//Network Monitor för att avgöra hur stor del av er nätverkstrafik som utgörs av direktanrop//unicast, gruppanrop//multicast och massanrop//broadcast. Du kan dessutom lätt se om det är någon dator/något nätverkskort som har en ovanligt stor andel massanrop (ett inte alltför ovanligt fel). Nätverksövervakaren//Network Monitor har en storasyster som ingår i Microsoft Systems Management Server, SMS. Skillnaden 459

10 13 Inbyggda verktyg för nätadministration mellan dem är att lillasyster (som följer med i Windows NT Server) endast kan spela in trafik mellan den egna datorn och andra datorer/nätverkskort, den stora kan spela in all nätverkstrafik. Lillasyster kan dock visa andelen direktanrop, gruppanrop och massanrop för hela nätverket. En farlig användning av Nätverksövervakaren//Network Monitor är att lyssna efter lösenord på nätet. Jag kan se framför mig SQL Server på en fristående server där en användare med ett konto i Privilegierade användare//power Users startar Nätverksövervakaren//Network Monitor och ställer in den att spela in trafik tills dess att användaren sa (viktigaste kontot i SQL Server) loggar in över nätverket. När rätt nätverkspaket anländer bryter Nätverksövervakaren//Network Monitor inspelningen och man kan studera kontots lösenord i klartext. (Detta fungerar endast om SQL Server är inställd att hantera kontot på standardsättet.) En liten tröst finner du i det faktum att Nätverksövervakaren/ /Network Monitor tillkännager sin närvaro genom att registrera sitt NetBIOS-namn med en särskild märkning som endast Nätverksövervakaren//Network Monitor använder. Detta gör att du med Nätverksövervakaren//Network Monitor själv kan leta reda på andra som använder Nätverksövervakaren//Network Monitor i nätverket. Dessutom, på den Windows NT-dator som Nätverksövervakaren//Network Monitor startas skriver den information om detta till loggen Program//Application så att du kan läsa den med Loggboken//Event Viewer. Sök efter meddelanden där Network Monitor Driver anges som källa. Meddelandet lyder: The Network Monitor Driver was started in Promiscuous Mode by user user name. (Promiscuous Mode innebär just att nätverkskortet skickar vidare alla nätverkspaket uppåt på den egna datorn, vilket krävs för att kunna avlyssna och spela in dem.) Vill du förhindra användning av program som avlyssnar nätverkstrafik kan du be försäljare av nätverkskort förse dig med kort som inte låter sig ställas in i denna promiscuous mode. Registereditorn//Registry Editor När Windows 95 kom var det nog många Windows NT-användare med mig som blev avundsjuka på RegEdit.Exe i Windows 95. Registereditorn i Windows NT 3.51, RegEdt32.Exe hade nämligen inte möjlighet att söka på parametervärden och deras innehåll (data). Något förvånad blev jag därför när Windows NT 460

11 Underutnyttjade verktyg 4.0 kom med två registereditorer. Windows NT 4.0 innehåller både RegEdit.Exe (en klon av RegEdit.Exe i Windows 95) och den gamla (utan förändring) RegEdt32.Exe. Intressant nog behöver du båda två. RegEdit.Exe (den nyare), är suverän när du söker efter något i Registret/ /Registry, men den kan inte göra nya värden av alla de datatyper som RegEdt32.Exe kan och RegEdit.Exe förstår inte heller vad behörigheter och granskning är (vilket RegEdt32.Exe gör). Både RegEdit.Exe och RegEdt32.Exe kan användas i skrivskyddat läge, vilket är en stor fördel när man rotar runt i Registret. Genom att välja skrivskyddat läge vet du att det inte går att göra några ändringar alls. RegEdit.Exe har en fördel eftersom du med växeln /v (view) redan på kommandoraden kan ange skrivskyddat läge. Lägg gärna upp RegEdit.Exe i menyn med växeln /v så att programmet alltid startar i skrivskyddat läge. De gånger du verkligen behöver ändra i Registret använder du i stället Start.Kör//Start.Run för att starta någon av RegEdit.Exe eller RegEdt32.Exe. Skrivskyddat läge i RegEdt32.Exe kan väljas först sedan du startat programmet. Valet Skrivskydd//Read Only Mode i menyn Alternativ//Options ger skrivskyddat läge. Ett konto som inte är med i Administratörer//Administrators gör att RegEdt32 alltid startar i skrivskyddat läge. Märk att det är skillnad på RegEdit och RegEdt32 vad gäller möjlighet att ansluta till Registret//Registry på andra Windows NT-datorer över nätverket. RegEdit verkar visserligen kunna ansluta till Registret//Registry på andra datorer, men den visar alltid ett felmeddelande: När RegEdit används över nätverket visas alltid detta felmeddelande. 461

12 13 Inbyggda verktyg för nätadministration Kapitel 9 beskriver RegEdit.Exe och RegEdt32.Exe i samband med Registret//Registry. Reparationsdiskettverktyget//Repair Disk Utility Jag tror (hoppas) att Reparationsdiskettverktyget//Repair Disk Utility inte är underutnyttjat jag tror att du använder det när så behövs. Däremot har Microsoft varit dåliga på att berätta att det finns en kommandoradsväxel till verktyget som gör att hela kontodatabasen och inte endast de inbyggda kontona och grupperna sparas. Växeln /s till RDisk.Exe gör att hela innehållet i SAM och Security sparas i reparationsmappen och på Reparationsdisketten//Emergency Repair Disk (ERD). Anledningen till att Microsoft inte varit tydliga med denna information är att kontodatabasen kan vara så stor att all reparationsinformation inte ryms på en diskett (RDisk kan inte hantera fler än en diskett). Jag har provat med några tusental konton och något tusental grupper vilka rymdes på en diskett. Prova detta på er egen kontodatabas innan du förlitar dig på metoden. Ett litet problem som jag stött på i samband med den utökade reparationsinformationen var att den inte gick att använda. Jag provade reparationsförfarandet på vanligt sätt, men endast de inbyggda kontona och grupperna återställdes fast jag använt RDisk med växeln /s. Det går dock bra att packa upp (med Expand.Exe) de packade filerna SAM och Security på reparationsdisketten och kopiera dem på plats om du har en annan installation av Windows NT på samma dator eftersom du inte kan göra den från den Windows NT som filerna tillhör (du använder ju inte FastFAT så du kan inte starta med en DOS-diskett och kopiera filerna på plats). Ett annat sätt att säkerhetskopiera kontodatabasen (och hela Registret//Registry) är med hjälp av verktygen RegBack och RegRest från Resource Kit. Resursövervakaren//Performance Monitor Den främsta användningen av Resursövervakaren//Performance Monitor kommer kanske att visa sig inte vara att förbättra prestanda på Windows NT-datorer utan som ett hjälpmedel för planering och budgetering. Jag förespråkar användning av Resursövervakaren//Performance Monitor som ett hjälpmedel för planering av typen: om 462

13 Underutnyttjade verktyg antalet användare på den här servern fortsätter öka i samma takt måste vi utöka eller byta ut den inom 3-6 månader. I stort kan jag säga att Resursövervakaren//Performance Monitor inte är så knölig som den verkar och att Windows NT i huvudsak är självoptimerande (säger Microsoft). Serverhanteraren//Server Manager Serverhanteraren//Server Manager är nog det administrationsverktyg som har flest användningsområden, det används för att: q Studera anslutna användare till en server q Koppla ned anslutna användares session från en server q Koppla ned användare anslutna till vissa resurser q Hantera mappduplicering q Dela ut och sluta dela ut resurser samt hantera delningsbehörighet till dessa resurser q Starta/pausera/stoppa tjänster på en Windows NT-dator samt ange användarkonto för tjänster q Hantera hårdvaruprofiler//hardware profiles q Skicka meddelande till användare anslutna till en viss server (ex. innan du avslutar en server) q Synkronisera kontodatabasen på en enskild reservdomänkontrollant med PDC:n q Synkronisera kontodatabaserna på alla reservdomänkontrollanter med PDC:n q Låta en av reservdomänkontrollanterna ta över rollen som domänens primära domänkontrollant, PDC Samtliga saker i listan går utmärkt att göra över nätverket. Som du ser i listan finns det några funktioner som är tillgängliga endast i Windows NT-domäner, men det minskar inte användbarheten av verktyget. När du använder Serverhanteraren//Server Manager för att skicka meddelande till anslutna användare kommer avsändaren att anges till den dator du just nu använder Serverhanteraren//Server Manager på. Om det inte är samma dator som du hanterar finns det utrymme för en liten förvirring. 463

14 13 Inbyggda verktyg för nätadministration Systemprincipshanteraren//System Policy Editor q Systemprinciper blir viktigare i Windows NT redan i Windows NT 5.0 En mycket trevlig del i Windows NT 5.0 är Security Configuration Editor. Med den kan du centralisera systemprinciperna för domänens Windows NT-datorer. Du upprättar alltså systemprinciper centralt och bestämmer sedan vilka datorer de skall gälla för. Förutom det som ingår redan i dagens systemprinciper kommer även kontoprinciper ingå i. Enligt flera bedömare kommer vi att se Security Configuration Editor för Windows NT 4.0 i Service Pack 4 (vilket Microsoft lovat släppa senast 60 dagar efter beta 2 av Windows NT 5.0, alltså runt mitten av oktober 1998). Vilka möjligheter vi får i Windows NT 4.0 med Security Configuration Editor är inte klart, men det är ett verktyg du bör titta närmare på. Kommandoradsverktyget Net.Exe I detta grafiska tidevarv kanske du förvånas av att jag utnämner kommandoradsverktyget Net.Exe till ett som skulle kunna användas mera? Min förhoppning är att du skall lockas att ta en titt på Net.Exe efter att jag berättat något om vad du kan göra med det. Dessutom: med Windows Scripting Host kommer du att kunna göra skript för det mesta inte olika de kommandofiler du kan göra redan i dag. Kommandoradsverktyget Net.Exe kan: q Visa vilken roll i domänen en Windows NT-dator har (ren server, reservdomänkontrollant, primär domänkontrollant) q Ändra de grundläggande kontoprinciperna q Synkronisera domänens kontodatabas q Dela ut en lokal resurs för nätverksåtkomst (dock ej hantera delningsbehörighet) q Lägga till/ta bort en dator från domänen q Upprätta nytt domänkonto q Upprätta ny global grupp q Upprätta ny lokal grupp 464

15 Underutnyttjade verktyg q Ändra gruppmedlemskap i globala och lokala grupper q Starta/pausera/stoppa tjänster//services q Avsluta användares session med lokal server q Stänga öppna filer (över nätverket) på lokal server q med mera, med mera Det mesta du kan göra i Kontohanteraren för domäner//user Manager for Domains och i Serverhanteraren//Server Manager kan du också göra med Net.Exe. I kapitel 17 finner du en genomgång av möjligheterna med Net.Exe, med exempel. Net.Exe, Excel & CACLs.Exe q Mycket administration kan skötas från kommandoraden med programmet Net.Exe q Net User ceciliac /add q Excel är bra att använda för att göra kommandofiler när många användarkonton skall upprättas q CACLs.Exe används för att ändra behörighetslistor//access Control List för lokal behörighet (NTFS) kan ändra i befintlig behörighetslista Windows Scripting Host, WSH q Stöd för VBScript och JavaScript q Kan användas för alla göromål q Finns i Windows NT 4.0 Option Pack (1) Läs mer om hur Windows Scripting Host, WSH kan användas i kapitel 17. Microsoft Management Console q Microsoft verkar vilja göra MMC tillgänglig även för Windows NT 4.0 q Windows NT 4.0 Option Pack innehåller MMC q Active Directory Services Interface, ADSI, finns tillgängligt 465

16 13 Inbyggda verktyg för nätadministration (beta) för Windows NT 4.0 Administrationsverktyg för Windows NT Server skrivna för andra operativsystem Windows NT Server-verktyg för Windows 95 q Kontohanteraren för domäner//user Manager for Domains q Loggboken//Event Viewer q Serverhanteraren//Server Manager q Ett kontrollpanelsverktyg för att hantera Microsoft File And Print Services For NetWare q Tillägg till Windows 95-utforskaren//Explorer för att hantera lokal behörighet och skrivare via nätverket Windows NT Server-verktyg för Windows NT Workstation q DHCP-hanteraren//DHCP Manager q Kontohanteraren för domäner//user Manager for Domains q Remote Access-hanteraren//Remote Access Manager q Remoteboot-hanteraren//Remote Boot Manager q Serverhanteraren//Server Manager q Services for Macintosh innehåller ett tillägg till Filhanteraren/ /File Manager q Systemprincipshanteraren//System Policy Editor q WINS-hanteraren//WINS Manager Windows NT Server 3.51-verktyg för Windows för Workgroups 3.11 Windows NT Server 3.51 innehåller administrativa verktyg avsedda för Windows NT Workstation 3.51 och för Windows för Workgroups Verktygen avsedda för Windows NT Workstation 3.51 är ungefär samma som motsvarande verktyg för Windows NT Workstation 4.0 ovan. Listan nedan avser endast WfWG 3.11: 466

17 Använda Administratör för nätverksklienter/- /Network Client Administrator q Kontohanteraren för domäner//user Manager for Domains q Loggboken//Event Viewer q Serverhanteraren//Server Manager q Skrivarhanteraren//Print Manager Använda Administratör för nätverksklienter/- /Network Client Administrator Administratör för nätverksklienter//network Client Administrator behöver tillgång till mappen \Clients på cd:n som följer med Windows NT Server. Det kan den få genom att du helt enkelt lägger den cd:n i cd-läsaren på servern eller genom att du kopierar filerna till en lokal hårddisk (vilket Administratör för nätverksklienter//network Client Administrator kan göra åt dig). Administratör för nätverksklienter//network Client Administrator installeras automatiskt, du bör finna det i menyn Administrationsverktyg//Administrative Tools. Förbereda för installation av administrationsverktyg för Windows NT Server i utförande för andra operativsystem Jag visar nedan hur du förbereder installation av administrativa verktyg för Windows NT Server avsedda för Windows 95/98 eller Windows NT Workstation. (Tillverkning av startdisketter med nätverksfunktion påbörjar du på samma sätt det är det första valet du ser i bilden nedan.) 1. Starta Administratör för nätverksklienter//network Client Administrator. Du kommer strax att se följande bild: Administratör för nätverksklienter//network Client Administrator. 467

18 13 Inbyggda verktyg för nätadministration 2. Välj Kopiera klientbaserade verktyg för nätverksadministration//copy Client-based Network Administration Tools och tryck på Fortsätt//Continue. Nu visas en dialogruta: Dialogrutan för att välja olika sätt att göra administrationsverktygen tillgängliga. 3. Välj Dela filer//share Files. Ange sökvägen (om Windows NT Server inte lyckades hitta filerna själv) till administrationsverktygen och tryck på OK. Mappen som innehåller filerna kommer nu att göras tillgänglig över nätverket. Resursnamnet framgår av dialogrutan ovan. 4. Nu är du färdig och kan sedan, från en nätverksansluten klient, ansluta till resursen SetupAdm och installera administrationsverktygen på en klient med Windows 95/98 eller Windows NT Workstation. Tillverka nätstartdisketter Innan du kan göra nätstartdisketter måste du själv göra en startdiskett för önskat operativsystem det kan inte Administratör för nätverksklienter//network Client Administrator göra. 1. Formatera en diskett med MS-DOS (eller Windows 95/98) så att den blir startbar. Stoppa denna diskett i diskettfacket på servern. 2. Starta Administratör för nätverksklienter//network Client 468

19 Använda Administratör för nätverksklienter/- /Network Client Administrator Administrator. Du ser strax följande bild: Det något ovanliga användarsnittet i Administratör för nätverksklienter//network Client Administrator. 3. Välj Skapa installationsdiskett för nätverk//make Network Installation Startup Disk och tryck på Fortsätt//Continue. Nu visas en dialogruta: Dialogrutan för att välja olika sätt att göra filerna tillgängliga. 4. Välj Dela filer//share Files. Ange sökvägen (om Windows NT Server inte lyckades hitta filerna själv) till filerna och tryck OK. Mappen som innehåller filerna kommer nu att göras tillgänglig över nätverket. Resursnamnet framgår av dialogrutan ovan. 5. Nästa dialogruta låter dig välja vilken typ av startdiskett du vill göra: för MS-DOS eller för Windows 95/98 och dessutom 469

20 13 Inbyggda verktyg för nätadministration för vilket nätverkskort. Dialogruta för att välja typ av startdiskett och nätverkskort. 6. I den sista dialogrutan väljer du datornamn, användarnamn, domännamn och vilket nätverksprotokoll du vill ha på disketten (du kan endast välja mellan dem som är installerade på servern). Den sista dialogrutan ger val av dator-, användar- och domännamn samt nätverksprotokoll. Använda At (Schedule) för att starta kommandofiler, program och 470

21 Använda Diagnostik//Windows NT Diagnostics verktyg Tjänsten//service Schedule gör att Windows NT kan starta kommandofiler, program och verktyg vid olika tidpunkter. Mig veterligt finns ingen över gräns för hur många olika poster som kan hanteras av Schedule (du kan alltså låta den starta många olika program vid många olika tidpunkter). At heter verktyget som används för att hantera listan över programposter. Du måste först starta en kommandotolk för att kunna använda At (WinAT i Resource Kit är ett grafiskt verktyg för att hantera körlistan). Skriv At /? så visar den snabbhjälpen (du finner mer hjälp i Windows NT:s inbyggda hjälpfiler). Som du redan vet använder Schedule specialkontot System/ /System om du inte byter till något annat konto. När du anger vilket program At skall starta bör du ange hela sökvägen till programmet. Vid start av programmet kommer %SystemRoot%\System32 att vara aktuell mapp. Du bör inte göra några antaganden om innehållet i miljövariabler. Det enklaste sättet att felsöka ett schemalagt kommando är att använda växeln /interactive till At. Den gör att ditt program startas i interaktivt läge. Programmet Soon.Exe från Resource Kit är också ett gott verktyg: det gör att ett program startar efter fem sekunder med samma inställningar som om programmet startats med At. Vill du starta kommandotolken med At skriver du: at hh.nn /interactive cmd.exe /k Där hh.nn är klockan om två minuter. Det At-kommando vi använder för att starta säkerhetskopiering (sker vardagar, med början 11.59) ser ut så här: at 11:59 /every:m,t,w,th,f "D:\Kommandofiler\Backup.Bat" Vi låter också varje server säkerhetskopiera Registret//Registry till disk: at 11:40 /every:m,t,w,th,f "D:\Kommandofiler\SaveReg.Bat" Använda Diagnostik//Windows NT Diagnostics Jag tycker om programmet Diagnostik//Windows NT Diagnostics av flera anledningar: dels det användas av administratörer för att samla in mycken information om en Windows NT-dator och dels är det ett helt säkert verktyg som administratörer kan släppa lös användare på. Det senare fallet gör att felsökning och 471

22 13 Inbyggda verktyg för nätadministration felavhjälpning över telefon kan underlättas (administratören styr användaren genom Diagnostik//Windows NT Diagnostics och kan på så sätt få tillbaka detaljerad information). Startfönstret i Diagnostik//Windows NT Diagnostics. Diagnostik//Windows NT Diagnostics är indelad i nio flikar: Fliknamn Version//Version Innehåll Aktuellt operativsystem, versionsnummer, implementationsnummer, Service Pack-nummer, registrerad ägare och processortyp Fliknamn System//System Innehåll BIOS-version, processorversion Fliknamn Bildskärm//Display Innehåll Bildskärmskort, mängd minne Fliknamn Diskenheter//Drives Innehåll Alla diskenheter med deras typbeteckning, inklusive diskett- och nätverksenheter Fliknamn Minne//Memory Innehåll Fysiskt såväl som virtuellt minne. Var skyfflingsfilerna finns, totalt minne, tillgängligt minne Fliknamn Tjänster//Services (samt Enheter//Devices) Innehåll Alla tjänster och enheter som finns i CurrentControlSet listas med en notering om de är aktiva eller stoppade 472

23 Använda Kontohanteraren för domäner//user Manager for Domains Fliknamn Resurser//Resources Innehåll IRQ, I/O-portar, DMA-kanaler och minne som används av inbyggd och ansluten utrustning Fliknamn Miljö//Environment Innehåll Miljövariabler för systemet och användaren Fliknamn Nätverk//Network Innehåll Vilka användare som är anslutna till datorn, nätverksprotokoll, annan nätverksinformation, paketstatistik Du finner exempel på användning av Diagnostik//Windows NT Diagnostics i kapitel 9 och kapitel 18. Använda Kontohanteraren för domäner//user Manager for Domains Studera kontodatabasen på vilken Windows NT-dator som helst Kontohanteraren för domäner//user Manager for Domains kan hantera kontodatabasen på vilken Windows NT-dator som helst från vilken annan Windows NT-dator som helst, förutsatt att det konto man loggat in med är medlem av gruppen Domänadministratörer//Domain Admins (vilken är med i varje Windows NT-dators lokala grupp Administratörer//Administrators). Vi ansluter Kontohanteraren för domäner//user Manager for Domains till en icke-domänkontrollant genom menyvalet Användare.Välj domän//user.select Domain och skriver sedan datornamnet, med två omvända snedstreck före, i textrutan Domän//Domain. 1. Starta Kontohanteraren för domäner//user Manager for Domains och välj Välj domän//select Domain i menyn Användare//User. 2. Skriv in namnet på Windows NT-datorn med kontodatabasen glöm inte de två omvända snedstrecken först Dialogrutan för att välja domän betyder egentligen Val av kontodatabas, 473

24 13 Inbyggda verktyg för nätadministration vilken finns på någon Windows NT-dator. Skulle du skriva namnet på en domänkontrollant kopplas Kontohanteraren för domäner//user Manager for Domains till den primära domänkontrollanten (du får besked om att så kommer att ske). 3. Kontrollera att datorns namn verkligen finns i titelraden för Kontohanteraren för domäner//user Manager for Domains. När Kontohanteraren för domäner//user Manager for Domains används för att studera kontodatabasen på en icke-domänkontrollant visar den alltid datornamnet med två omvända snedstreck. Du kan nu hantera kontodatabasen som om du sutte vid den datorn: upprätta lokala grupper, användarkonton, m.m. Markera flera grupper av användare, en efter en En honnör till den som tänkt ut denna finess: man kan markera användare i flera olika grupper efter varandra så att samtliga gruppers användarkonton markeras. Detta kan spara mycket tid när stora förändringar skall göras i kontodatabasen. Nedan visar jag hur du gör för att markera alla användare i två globala grupper (AvdEkonomi och AvdLogistik) vilka finns i en domän med namn Gnipa. När alla användarkonton är markerade skall vi ändra deras inloggningstid till att omfatta kontorstid (ungefärlig kontorstid). 1. Starta Kontohanteraren för domäner//user Manager for Domains och välj Välj användare//select Users i menyn Användare//User. Följande dialogruta syns strax: Dialogruta för att markera användarkonton i olika grupper (både globala och kontrollantlokala grupper). 474

25 Använda Kontohanteraren för domäner//user Manager for Domains 2. Markera det första gruppnamnet, AvdEkonomi, tryck sedan på Markera//Select. Du kan nu se att användarkonton markeras i huvudfönstret (inte alltid det syns bakom dialogrutan eller helt enkelt för att användarlistan i Kontohanteraren för domäner//user Manager for Domains inte kan visa alla användare i samma bild): Det synliga resultatet av att markera alla användarkonton i den globala gruppen AvdEkonomi. 3. Fortsätt med nästa gruppnamn, AvdLogistik, tryck sedan på Markera//Select. Du kan nu se att även denna grupps användarkonton markeras: Det synliga resultatet av att markera alla användarkonton i två 475

26 13 Inbyggda verktyg för nätadministration globala grupper. Tråkigt nog bjuder inte Microsoft på information om hur många konton som markerats (det borde varit ganska lätt att göra ). 4. Välj Egenskaper//Properties i menyn Användare//Users (eller tryck på Enter direkt). I dialogrutan som nu uppenbarar sig kan du se en lista (Användare//Users) med alla markerade konton. Dialogrutan Användaregenskaper//User Properties med alla kontonamnen. 5. Tryck nu på knappen Tider//Hours och ändra den tillåtna inloggningstiden. Variabeln %UserName% kan användas för att ändra inställningar för många användare samtidigt I Kontohanteraren för domäner//user Manager for Domains kan du använda en inbyggd miljövariabel, %UserName%. Den är främst användbar när du markerat flera konton och vill ändra, ex., varje kontos hemmamapp från en server till en annan. I exemplet nedan kommer jag att visa hur du ändrar hemmamappar för ett antal användare till servern \\guldtopp. Hemmamapparna blir undermappar till mappen \\guldtopp\hemmamappar. Vi använder samma metod som här ovan för att markera alla användarkonton i två globala grupper (AvdMarknad och AvdSalj). 1. Starta Kontohanteraren för domäner//user Manager for 476

27 Använda Kontohanteraren för domäner//user Manager for Domains Domains och välj Välj användare//select Users i menyn Användare//User. 2. Markera det första gruppnamnet, AvdMarknad, tryck sedan på Markera//Select. Du kan nu se att användarkonton markeras i huvudfönstret: Det synliga resultatet av att markera alla användarkonton i den globala gruppen AvdMarknad. 3. Fortsätt med nästa gruppnamn, AvdSalj, tryck sedan på Markera//Select. 4. Välj Egenskaper//Properties i menyn Användare//Users (eller tryck på Enter direkt). Tryck sedan på Profil//Profile och skriv \\guldtopp\hemmamappar\%username% på raden efter till//to. 477

28 13 Inbyggda verktyg för nätadministration Dialogrutan Användaregenskaper//User Properties med alla kontonamnen. 5. Tryck till slut på OK så många gånger som krävs och du kommer att märka att samtliga mappar upprättas med rätt namn (samma som kontonamnet). Mapparna delas inte ut, men om de upprättas på en NTFS-volym får de lokal behörighet så att användarkontot tilldelas Fullständig behörighet//full Control till mappen (inga andra grupper eller konton finns i behörighetslistan). Andra domäner För att kunna använda Kontohanteraren för domäner//user Manager for Domains med andra domäners kontodatabaser kan du göra på flera sätt. Ett är att koppla domäner till varandra och sedan låta Domänadministratörer//Domain Admins i den ena domänen bli medlem av Administratörer//Administrators på den primära domänkontrollanten i den andra domänen. Ett annat sätt är att upprätta en session till den primära domänkontrollanten med hjälp av ett administratörskonto i den domänen (med tillhörande lösenord). För att göra detta startar du en Kommandotolk//Command Prompt och skriver: net use \\pdc /user:annan-domän\adminkonto * Nu kan Kontohanteraren för domäner//user Manager for Domains användas med kontodatabasen på den primära domänkontrollanten i den domänen. Måhända måste du skriva domänens 478

29 Använda Loggboken//Event Viewer namn för hand när du byter domän (Välj domän//select Domain i menyn Användare//User). För att ansluta till icke-domänkontrollanter i andra domäner/ arbetsgrupper gör du på samma sätt som ovan, men anger ett lokalt administratörskonto på den datorn. Använda Loggboken//Event Viewer Loggboken//Event Viewer är ett mycket viktigt verktyg det används för att studera händelsejournalerna i Windows NT. De är tre till antalet: q System//System q Säkerhet//Security q Program//Application Det finns likheter och olikheter mellan de tre. Journalerna System//System och Säkerhet//Security är till för operativsystemet Windows NT och dess olika delar, Program//Application används av tilläggsprogram. Innehållet i och omfattningen av poster i journalerna System//System och Program//Application bestäms av de som skrivit Windows NT och programmen innehållet i Säkerhet//Security styrs av administratörer. System//System Händelser som har med operativsystemet självt och dessa olika delar att göra skrivs till journalen System//System Säkerhet//Security Händelsejournalen Säkerhet//Security skiljer sig från de andra genom att du som administratör i stor omfattning styr vilken och hur mycket information som skrivs till den. Det är i denna journal alla poster från granskning//auditing hamnar. Läs om granskning//auditing i kapitel 15. Program//Application I händelsejournalen Program//Application finner vi poster från program som inte är en del av operativsystemet Windows NT, ex. databashanterare, elpostservrar och andra programsystem. Lustigt nog skriver Windows NT-programmet AutoChk information till 479

30 13 Inbyggda verktyg för nätadministration denna journal och inte till System//System. Händelsejournalerna ägs av tjänsten EventLog Tjänsten EventLog är den del som ser till att det skrivs i händelsejournalerna. När någon del av Windows NT eller något program behöver journalföra någon händelse är det EventLog som utför själva skrivandet. Med andra ord: tjänsten EventLog måste vara startad för att händelsejournalerna skall uppdateras. EventLog uppfattas som speciell av Windows NT: du kan inte stoppa den med hjälp av Kontrollpanelen.Tjänster//Control Panel.Services och inte heller i kommandotolken med kommandot net stop EventLog. Den kan inte heller inaktiveras i en hårdvaruprofil. När du vill använda granskning//auditing måste du göra det med eftertanke. Det är fullt möjligt att göra så att ett Windows NT-system enbart sysslar med att journalföra händelser i systemet och inte hinner utföra något nyttigt arbete. Använda Nätverksövervakaren//Network Monitor Nätverksövervakaren//Network Monitor ser mycket imponerande ut när den startas: Det något avskräckande huvudfönstret i Nätverksövervakaren//Network Monitor. 480

31 Använda Nätverksövervakaren//Network Monitor Men, låt dig inte förledas att tro att den skulle vara svår att använda det är den inte! Visserligen håller jag inte med den amerikanske skribenten Jim Seymour som utnämner Nätverksövervakaren//Network Monitor till ett verktyg som gör nätverket och dess trafik glasklar, men det är ett mycket lättanvänt verktyg för den som har det minsta hum om nätverk. Anledningen till att det är så lätt att använda är att Microsoft utrustat Nätverksövervakaren//Network Monitor med oerhört mycket kunnande om nätverkstrafik på alla nivåer. Tänk på en förkortning som hör nätverk till och du kan vara säker på att Nätverksövervakaren/ /Network Monitor känner igen sådan trafik. Installera Nätverksövervakaren//Network Monitor Installera Nätverksövervakaren//Network Monitor på vanligt sätt: var noga med att välja Network Monitor Tools and Agent. Nätverksövervakaren//Network Monitor installeras på vanligt sätt, men det finns en luring vid installationen: det går att installera både något som heter Network Monitor Agent och något som heter Network Monitor Tools and Agent. Du vill ha den senare, Network Monitor Tools and Agent (just i detta sammanhang kallar alltså Microsoft Nätverksövervakaren//Network Monitor för Network Monitor Tools, förmodligen i ett försök att vara tydliga ). Efter installationen ser du en ikon för Nätverksövervakaren//Network Monitor i menyn/programgruppen Administrationsverktyg//Administrative Tools. Nätverksövervakaren//Network Monitor är en bandspelare med mixerbord Funktionen i Nätverksövervakaren//Network Monitor kan liknas vid en bandspelare: den spelar in nätverkstrafik och låter dig sedan studera inspelningen. Innan du börjar spela in kan du välja vilka protokoll (TCP, UDP, IP, m.fl.) som skall spelas in. Efter 481

32 13 Inbyggda verktyg för nätadministration inspelningen kan du detaljstudera trafiken och du kan välja bort alla utom ett enstaka protokoll (mixerbordet). När dina behov ökar kan du låta Nätverksövervakaren//Network Monitor spela in trafik tills dess att ett nätverkspaket med ett viss innehåll sänds, varvid den stannar och låter dig studera detta paket. Du kan också ändra i paket och skicka ut dem igen på nätverket. Nätverksövervakaren//Network Monitor registrerar NetBIOSnamn Med tillgång till Nätverksövervakaren//Network Monitor på varje Windows NT Server-dator är det lätt hänt att nätverkstrafik blir avlyssnad även när man inte avsett detta (och av personer som inte har nätverksavlyssning i sin arbetsbeskrivning). Det kan därför vara intressant att veta att Nätverksövervakaren//Network Monitor registrerar sig med ett särskilt NetBIOS-namn. Detta gör det möjligt att alla startade Nätverksövervakaren//Network Monitor på alla datorer. Menyvalet Identifiera användare av Nätverksövervakaren//Identify Network Monitor users i menyn Verktyg//Tools gör det ännu lättare att se om någon avlyssning just nu sker. (Notera att det finns många andra nätverksövervakare som inte är så här administratörsvänliga, flera kan hämtas på Internet.) Börja använda Nätverksövervakaren//Network Monitor Det enklaste sättet att börja använda Nätverksövervakaren//Network Monitor är i ett litet isolerat nätverk. Dessutom är det bäst att börja med just den version som följer med i Windows NT Server 4.0 den kan lagom mycket. Låt oss använda Nätverksövervakaren//Network Monitor för ett väl avgränsat uppdrag: spela in nätverkstrafiken mellan två datorer där användaren på den ena ping:ar den andra. TCP/IPverktyget ping kan användas för att undersöka om man har grundläggande nätverkskontakt mellan två datorer. Gör så här: 1. Starta Nätverksövervakaren//Network Monitor. 2. Klicka på verktygsknappen för att starta inspelningen. 3. Starta en kommandotolk och skriv ping datornamn eller 482

33 Använda Nätverksövervakaren//Network Monitor IP-adress 4. Vänta in alla fyra svar från den ping:ade datorn. Under det att Nätverksövervakaren//Network Monitor spelar in trafik visas statistik och vilka nätverkskort (eg. nätverksadresser) som deltagit i trafiken. De nätverksadresser den känner igen visas med sitt datornamn. 483

34 13 Inbyggda verktyg för nätadministration 484

35 Använda Nätverksövervakaren//Network Monitor 485

36 13 Inbyggda verktyg för nätadministration 486

37 Använda Resursövervakaren//Performance Monitor 487

38 13 Inbyggda verktyg för nätadministration 488

39 Använda Resursövervakaren//Performance Monitor 489

40 13 Inbyggda verktyg för nätadministration 490

41 Använda Resursövervakaren//Performance Monitor 491

42 13 Inbyggda verktyg för nätadministration 492

43 Undersöka och förbättra prestanda 493

44 13 Inbyggda verktyg för nätadministration 494

45 Använda Serverhanteraren//Server Manager 495

46 13 Inbyggda verktyg för nätadministration 496

47 Använda Serverhanteraren//Server Manager 497

48 13 Inbyggda verktyg för nätadministration 498

49 Använda Serverhanteraren//Server Manager 499

50 13 Inbyggda verktyg för nätadministration 500

51 Använda Microsoft Management Console, MMC 501

52 13 Inbyggda verktyg för nätadministration 502

53 Hantera skrivare 503

54 13 Inbyggda verktyg för nätadministration 504

55 Hantera skrivare 505

56 13 Inbyggda verktyg för nätadministration 506

57 Blandad konfekt 507

58 13 Inbyggda verktyg för nätadministration 508

59 Hjälpfrågor 509

60 13 Inbyggda verktyg för nätadministration 510

61 Förslag till svar på frågor 511

62 13 Inbyggda verktyg för nätadministration 512

63 Förslag till svar på frågor 513

64 13 Inbyggda verktyg för nätadministration 514

65 Förslag till svar på frågor 515

66 13 Inbyggda verktyg för nätadministration 516

7 Microsofts grupphanteringsmodell i Windows NT-domäner

7 Microsofts grupphanteringsmodell i Windows NT-domäner 7 Microsofts grupphanteringsmodell i Windows NT-domäner Microsofts modell för grupphantering i Windows NT-domäner Om du redan läst en del om Windows NT Server och Windows NT-domäner kanske du hajar till

Läs mer

22 Användarnas hemmamappar

22 Användarnas hemmamappar 22 Användarnas hemmamappar Att användare skall ha hemmamappar på en server är för mig en självklarhet. Hemmamapp på en server ger användare alla eller några av följande fördelar: Säkerhetskopiering av

Läs mer

23 Användargrupper: lokala, globala och specialgrupper

23 Användargrupper: lokala, globala och specialgrupper 23 Användargrupper: lokala, globala och specialgrupper Syftet med grupper och grupphantering är att ge användare tillgång till resurser Syftet med grupper och olika sätt att hantera grupper är alltid att

Läs mer

21 De tre viktigaste kontona: Administratör//Administrator, Gäst/ /Guest och System//System

21 De tre viktigaste kontona: Administratör//Administrator, Gäst/ /Guest och System//System 21 De tre viktigaste kontona: Administratör//Administrator, Gäst/ /Guest och System//System Förinstallerade konton De båda förinstallerade kontona Administratör//Administrator och Gäst//Guest visas i Kontohanteraren

Läs mer

Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa.

Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa. Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa. Antal: Enskilt Material: En dator med Windows 7 (Vista, Windows 8 eller

Läs mer

29 Operativsystem på användarnas maskiner (klienterna)

29 Operativsystem på användarnas maskiner (klienterna) 29 Operativsystem på användarnas maskiner (klienterna) Vilket operativsystem är bäst på användarnas maskiner? Hur kan jag som administratör få klientdatorerna att bli mindre osäkra? Detta är ett par de

Läs mer

Win95/98 Nätverks Kompendium. av DRIFTGRUPPEN

Win95/98 Nätverks Kompendium. av DRIFTGRUPPEN Win95/98 Nätverks Kompendium av DRIFTGRUPPEN Sammanfattning Vad håller jag i handen? Detta är en lättförståelig guide till hur man lägger in och ställer in nätverket i Windows 95 och 98 Efter 6 (sex) enkla

Läs mer

Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing

Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing Innehåll 1. Metoder att installera...1 2. Förutsättningar...2 DotNet Framework 3.5...2 MSI Installer 4.5...2 3. Hämta SQL Server 2008 R2

Läs mer

2 Arbetsgrupp eller Windows NTdomän: vilken passar bäst?

2 Arbetsgrupp eller Windows NTdomän: vilken passar bäst? 2 Arbetsgrupp eller Windows NTdomän: vilken passar bäst? Innan jag kan besvara frågan om vilket som är bäst av arbetsgrupp och Windows NT-domän (det rätta svaret är för övrigt: det beror på) behöver vi

Läs mer

Del 1: Skapa konto i Exchange

Del 1: Skapa konto i Exchange Adminguide Del 1: Skapa kontot i Exchange Del 2: Aktivera kontot i Office 365 Del 3: Anpassa kontot till ITarbetsplatsen Del 4: Installera dator i ITarbetsplatsen Del 5: ITarbertsplatsen - dator till användarkonto

Läs mer

en översikt Användarkonton i Windows-familjen Användarkonton i Windows NT Workstation och Windows NT Server

en översikt Användarkonton i Windows-familjen Användarkonton i Windows NT Workstation och Windows NT Server 5 Användarkonton, grupper, användarrättigheter och behörigheter: en översikt Användarkonton, användargrupper, användarrättigheter, lokala behörigheter och delningsbehörigheter är det som, för mig, utgör

Läs mer

11 Domän- och serverlistorna// Browse Lists

11 Domän- och serverlistorna// Browse Lists 11 Domän- och serverlistorna// Browse Lists Jag hade inte tänkt mig att domän- och serverlistorna//browse Lists skulle få sitt eget kapitel det började som förklaring till vad tjänsten Computer Browser

Läs mer

27 Samspel mellan lokal behörighet och delningsbehörighet för utdelade

27 Samspel mellan lokal behörighet och delningsbehörighet för utdelade 27 Samspel mellan lokal behörighet och delningsbehörighet för utdelade mappar Lokal behörighet och delningsbehörighet motverkar varandra När du delar ut mappar på en NTFS-volym för åtkomst via nätverket

Läs mer

15 Granskning//Auditing

15 Granskning//Auditing 15 Granskning//Auditing Jag vill lyfta fram granskning//auditing därför att den handlar mycket om att veta vad som försiggår i nätverket i allmänhet och i en Windows NT-domän i synnerhet. Verktyget du

Läs mer

12 Sammankopplade domäner// Trusts

12 Sammankopplade domäner// Trusts 12 Sammankopplade domäner// Trusts Användares tillgång till resurser i en annan Windows NT-domän än den egna, är detta kapitels huvudtema. Det finns inbyggda mekanismer i Windows NT Server för att klara

Läs mer

Bengans datorhörna WINDOWSTIPS

Bengans datorhörna WINDOWSTIPS WINDOWSTIPS Bengans datorhörna TIPS: Leta upp IP-adressen Ofta kan du behöva ta reda på IP-adressen på din eller någon annans dator. Syftet kan vara att kontrollera att man har en internet- eller nätverksanslutning

Läs mer

28 Inloggningsskript, profiler och systemprinciper//system Policies

28 Inloggningsskript, profiler och systemprinciper//system Policies 28 Inloggningsskript, profiler och systemprinciper//system Policies Användarna står i centrum för detta kapitel. Inloggningsskript, profiler och systemprinciper//system Policies är tre olika sätt att styra

Läs mer

Installationsanvisningar VisiWeb. Ansvarig: Visi Closetalk AB Version: 2.3 Datum: 2009-12-14 Mottagare: Visi Web kund

Installationsanvisningar VisiWeb. Ansvarig: Visi Closetalk AB Version: 2.3 Datum: 2009-12-14 Mottagare: Visi Web kund Sida: 1(7) Installationsanvisningar VisiWeb Ansvarig: Visi Closetalk AB Version: 2.3 Datum: 2009-12-14 Mottagare: Visi Web kund Detta dokument Detta dokument beskriver hur man installerar VisiWeb på en

Läs mer

Topologi. Utförande: I exemplet så kommer vi att utgå från att man gör laborationen i en Virtuell miljö (Virtualbox).

Topologi. Utförande: I exemplet så kommer vi att utgå från att man gör laborationen i en Virtuell miljö (Virtualbox). Nätverkssäkerhet Remote Access VPN med pfsense I denna laboration kommer vi att skapa en så kallad Remote Access VPN åtkomst (baserad på OpenVPN) så att klienter utifrån det oskyddade nätverket (Internet)

Läs mer

ANVÄNDAR-GUIDE för Bränneriets LAN

ANVÄNDAR-GUIDE för Bränneriets LAN ANVÄNDAR-GUIDE för Bränneriets LAN Andra Utgåvan Denna enkla Användar-Guide beskriver hur Du ska ställa in din dator för att ansluta den till brf Bränneriets LAN för att kunna använda Internet (eller hur

Läs mer

ARX på Windows Vista, Windows 7 eller Windows 2008 server

ARX på Windows Vista, Windows 7 eller Windows 2008 server ARX på Windows Vista, Windows 7 eller Windows 2008 server 1. Inledning För att den i Arx interna Jetty Web servern skall kunna skapa temporära filer måste den ha tillgång till en användarkatalog (ett användarkonto)

Läs mer

Administrationsmanual ImageBank 2

Administrationsmanual ImageBank 2 Administrationsmanual ImageBank 2 INNEHÅLL 1. Konventioner i manualen 3 2. Uppmärksamhetssymboler 3 3. Vad är imagebank SysAdmin 4 4. Guide för att snabbt komma igång 5 5. Uppgradera din imagebank 1.2

Läs mer

20 Namngivning av datorer, arbetsgrupper/domäner, användarkonton

20 Namngivning av datorer, arbetsgrupper/domäner, användarkonton 20 Namngivning av datorer, arbetsgrupper/domäner, användarkonton och annat Detta kapitel försöker svara på frågor som dessa: Hur skall jag namnge datorer Hur skall jag namnge användarkonton Hur skall namnge

Läs mer

Grupp Policys. Elektronikcentrum i Svängsta Utbildning AB 2012-11-05 1

Grupp Policys. Elektronikcentrum i Svängsta Utbildning AB 2012-11-05 1 Grupp Policys Elektronikcentrum i Svängsta Utbildning AB 2012-11-05 1 Sid 1233 Vad är grupp-policys? Grupp-policys är en samling regler som hjälper till med hanteringen av datorer och användare. Mer specifikt:

Läs mer

14 Användarkonton och kontoprinciper

14 Användarkonton och kontoprinciper 14 Användarkonton och kontoprinciper Användar- och grupphantering ligger till grund för all administration av nätverksoperativsystem, vare sig de heter Windows NT Server, Novell NetWare, Banyan Vines eller

Läs mer

Innehåll. Installationsguide

Innehåll. Installationsguide Innehåll Innehåll... 2 Förberedelser... 3 Rättigheter... 3 Installera programmen... 3 Konfiguration av databas... 5 Installera databasserver... 5 Konfigurera en databas på en befintlig databasserver...

Läs mer

Konfigurering av eduroam

Konfigurering av eduroam Konfigurering av eduroam Detta dokument beskriver hur en användare med konto från Chalmers konfigurerar nätverksanslutning till ett trådlöst nätverk på en eduroam-ansluten organisation, t.ex. Chalmers.

Läs mer

Instruktioner för Internetanslutning

Instruktioner för Internetanslutning Nov 2003 Instruktioner för Internetanslutning På dessa sidor finner du instruktioner för att få din bredbandsanslutning att fungera. Du behöver inte använda några inloggningsuppgifter utan är hela tiden

Läs mer

24 Användarrättigheter//User Rights

24 Användarrättigheter//User Rights 24 Användarrättigheter//User Rights Vad är användarrättigheter//user rights Användarrättigheter är grundläggande privilegier, såsom rättigheten att sitta ned framför och logga in på en viss Windows NT-dator

Läs mer

25 Lokal behörighet//local Security (lokal säkerhet, NTFS-behörighet)

25 Lokal behörighet//local Security (lokal säkerhet, NTFS-behörighet) 25 Lokal behörighet//local Security (lokal säkerhet, NTFS-behörighet) Lokal behörighet/lokal säkerhet, NTFS-behörighet Lokal behörighet (ofta kallad lokal säkerhet) är knutet till filsystemet NTFS. Det

Läs mer

Startanvisning för Bornets Internet

Startanvisning för Bornets Internet Startanvisning för Bornets Internet Denna guide kommer att hjälpa dig igång med Bornets Internet. Sidan 1 av 41 Innehållsförteckning Titel Sidan Kapitel 1. Introduktion... 3 Kapitel 2. TCP/IP-inställningar

Läs mer

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual 3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual ,QQHKnOOVI UWHFNQLQJ,QVWDOODWLRQDY931NOLHQW 'DWRUHUVRPLQJnULHQ)DVW7UDFNPLOM $QYlQGDUHPHGNRQWRL9+6RFKGDWRUPHG:LQGRZV;3 $QYlQGDUHPHGNRQWRLDQQDQGRPlQlQ9+6HOOHUGDWRUPHG:LQGRZV

Läs mer

LABORATION 2 DNS. Laboranter: Operativsystem 1 HT12. Martin Andersson. Utskriftsdatum: 2012-09-12

LABORATION 2 DNS. Laboranter: Operativsystem 1 HT12. Martin Andersson. Utskriftsdatum: 2012-09-12 LABORATION 2 DNS Laboranter: Kurs: Klass: Operativsystem 1 HT12 DD12 Handledare: Hans Ericson Martin Andersson Utskriftsdatum: 2012-09-12 Mål, syfte, förutsättningar Mål Laborationen skall ge insikt i

Läs mer

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning FLEX Personalsystem Uppdateringsanvisning Innehållsförteckning UPPDATERING... 3 Allmänt... 3 Förberedelser... 3 Informera om uppdatering... 3 Ladda hem uppdateringsfiler... 4 Att observera vid uppdatering...

Läs mer

Installationsguide / Användarmanual

Installationsguide / Användarmanual (Ver. 2.6.0) Installationsguide / Användarmanual Innehåll 1. Välkommen Sid 1 Välkommen som Internet kund hos Seth s Bredband Kontrollera att din Internetlåda innehåller: 2. Anslutningsguide Sid 2 Koppla

Läs mer

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång med Visi Felsökning 1.1. Systemkrav

Läs mer

SMC Barricade Routers

SMC Barricade Routers SMC Barricade Routers Användarhandbok SMC7004BR V1.0 Gratulerar till din nya SMC Barricade TM. SMC Barricade är en bredbandsrouter som är till för delad Internettillgång, ökad säkerhet och för att nätverksansluta

Läs mer

Skapa ett paket av TI-Nspire programvara med Microsoft SMS 2003

Skapa ett paket av TI-Nspire programvara med Microsoft SMS 2003 Skapa ett paket av TI-Nspire programvara med Microsoft SMS 2003 Detta dokument ger steg för steg-instruktioner för att skapa och implementera ett TI-Nspire nätverkspaket via plattformen Microsoft SMS 2003.

Läs mer

LEX INSTRUKTION LEX LDAP

LEX INSTRUKTION LEX LDAP LEX INSTRUKTION LEX LDAP Innehållsförteckning LEX INSTRUKTION LEX LDAP... 1 1 INLEDNING... 1 2 INSTALLATION... 2 3 LEXLDAPSERVICE - KLIENTEN... 3 3.1 HUVUDFÖNSTER... 3 3.2 INSTÄLLNINGAR... 4 3.2.1 Lex...

Läs mer

Installationsguide, Marvin Midi Server

Installationsguide, Marvin Midi Server Installationsguide, Marvin Midi Server 1 Ändringsinformation... 2 2 Marvin Midi Server... 2 2.1 Inledning... 2 2.2 Förutsättningar för en framgångsrik installation... 2 2.3 Kort om installationen... 3

Läs mer

Manual licenserver. Installations och konfigurations-manual för Adtollo licenserver 2014-10-07

Manual licenserver. Installations och konfigurations-manual för Adtollo licenserver 2014-10-07 Installations och konfigurations-manual för Adtollo licenserver 2014-10-07 2014-10-07 Sida 2 av 8 Detta är en installationsanvisning för Adtollo licensserver. Applikationen kan användas till flera av Adtollos

Läs mer

AVCAD 4.0 för Windows

AVCAD 4.0 för Windows BILAGA A Installation och konfigurering av SQL-server. Applikationen kan antingen köras mot MS SQL-server eller MS Access. Koppling mot MS-ACCESS databas. MS Access installeras och konfigureras automatiskt

Läs mer

Spara papper! Skriv inte ut sammanfattning utan ladda ner PDF!

Spara papper! Skriv inte ut sammanfattning utan ladda ner PDF! Denna beskrivning har gjorts på Windows 2000 Server (men bör fungera även på Windows XP Home Edition/Professional och Windows 2003 Server). Att installera Oracle 10g kräver ca. 2 GB hårddiskplats och ca.

Läs mer

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll Kapitel 2 Installation Innehåll INSTALLATION MDAC och ODBC...2 Installera SoS2000 i arbetsplatsen...2 SoS2000 serverprogramvara...2 SoS2000 och övriga Office program...3 Avinstallera SoS2000...3 Brandväggar...3

Läs mer

JobOffice SQL databas på server

JobOffice SQL databas på server JobOffice SQL databas på server Nedan följer en instruktion hur du konfigurerar JobOffice kassas SQL databas på en server. Om du känner dig osäker på det här, kontakta någon lokal data- och nätverkstekniker.

Läs mer

Instruktion för användande av Citrix MetaFrame

Instruktion för användande av Citrix MetaFrame Instruktion för användande av Citrix MetaFrame Öppna valfri browser, t ex Internet Explorer eller Firefox, och ange url en www.git.ltu.se. Detta medför att följande bild presenteras. OBS! Ny version av

Läs mer

Installationsanvisning Boss delad databas

Installationsanvisning Boss delad databas Installationsanvisning Boss delad databas sid 2 (25) Innehåll 1 Inledning 3 2 Systemkrav klient 3 3 Serverinstallation 3 3.1 Systemkrav 3 3.2 SQL Server 3 3.3 Behörighet vid installation 4 3.4 Behörighetskontroll

Läs mer

Många företag och myndigheter sköter sina betalningar till Plusoch

Många företag och myndigheter sköter sina betalningar till Plusoch 70 80 60 ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 40 20 30 Manual 2 Installation Många företag och myndigheter sköter sina betalningar till Plusoch Bankgirot

Läs mer

Manual - Storegate Team

Manual - Storegate Team Manual - Storegate Team Om tjänsten Med Storegate Team får du full kontroll över företagets viktiga digitala information. Du kan enkelt lagra, dela och arbeta i filer med högsta säkerhet inom ditt företag.

Läs mer

Programutveckling med Java Development Kit. (JDK 1.1.x) och Programmers File Editor (PFE 7.02)

Programutveckling med Java Development Kit. (JDK 1.1.x) och Programmers File Editor (PFE 7.02) UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för datavetenskap Thomas Johansson Oktober 1998 Programutveckling med Java Development Kit (JDK 1.1.x) och Programmers File Editor (PFE 7.02) Umeå universitet 901 87 Umeå.

Läs mer

Installation xvis besökssystem, Koncern

Installation xvis besökssystem, Koncern Installation xvis besökssystem, Koncern Inledning För att installera xvis besökssystem, koncernversion, behövs följande; * SQL Server * Kan vara en express-version, eller en fullständig. *.NET 3.5 * Internet

Läs mer

Användarmanual för Pagero Kryptering

Användarmanual för Pagero Kryptering för Pagero Kryptering Version 1.1-1 - Allmänt... 3 Kryptering av filer... 3 Dekryptering av filer... 3 Installation... 4 Inställningar... 5 Skapa nycklar... 6 Lägg till kataloger för övervakning... 6 Lägg

Läs mer

INNEHÅLL. Konfigurering av SQL Server. Egenskaper Kommunikationsprotokoll

INNEHÅLL. Konfigurering av SQL Server. Egenskaper Kommunikationsprotokoll INNEHÅLL Konfigurering av SQL Server Egenskaper Kommunikationsprotokoll 1 KONFIGURERING AV SQL SERVER SQL Server är nästan självkonfigurerande. Minne, anslutningar och buffrar hanteras dynamiskt. Man kan

Läs mer

Grundkurs 1 IKT Filhantering

Grundkurs 1 IKT Filhantering Filhantering Dan Haldin Ålands lyceum I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G Innehållsförteckning... 2 Filhantering med Windows... 3 Skapa Mappar... 4 Spara rätt... 5 Öppna sparade filer... 7 Flytta och

Läs mer

Kommandotolken hittar du under Start->Program->Tillbehör->Kommandotolken

Kommandotolken hittar du under Start->Program->Tillbehör->Kommandotolken DOS kommandon Att kalla kommandona man använder i kommandotolken för DOS-kommandon kan tyckas fel eftersom operativsystemet DOS inte längre används i Windows XP, 2000 eller Vista. Textbaserade kommandon

Läs mer

Administrationsmanual ImageBank 2

Administrationsmanual ImageBank 2 Document information ID: P001 Appendix C Rev: 4 Author: Tomas von Peltzer Product nr: Title: Reviewed by: Approved by: P001 ImageBank Administration Manual Product name: Ingvar Falconer Date: 2014-10-22

Läs mer

WebOrderInstallation <====================>

WebOrderInstallation <====================> WebOrderInstallation 1 För installation av en kund som klient (en yttre användare som via WebOrderHandeln registrerar order) se vidare dokumentationen RdpKlientInstallation.pdf som kan hämtas ner från

Läs mer

Handledning för Installation av etikettskrivare

Handledning för Installation av etikettskrivare Handledning för Installation av etikettskrivare Windows 7 Expert Systems 2011 Expert Systems kundtjänst: Senast Uppdaterad: 15-02-23 Exder Etikettskrivare Windows 7 Sida 2 av 23 Innehållsförteckning 1.

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

Så här kopplar Du in din dator. Läs detta först

Så här kopplar Du in din dator. Läs detta först 1 Så här kopplar Du in din dator Läs detta först Vi rekommenderar att Du börjar med att läsa igenom denna sida så Du ser vilka moment som ingår och vilka förberedelser Du behöver göra. Följ dessa punkter

Läs mer

Vid problem med programmet kontakta alltid C/W Cadware AB på telefon 08-522 04 640

Vid problem med programmet kontakta alltid C/W Cadware AB på telefon 08-522 04 640 Installation av CW KeyDesign/DoorDesign Detta program görs och underhålls av C/W CadWare AB. CW KeyDesign/Doordesign säljs alltid med underhållsavtal med telefonsupport samt programuppdateringar på websidan:

Läs mer

VPN (PPTP) installationsguide för Windows 7

VPN (PPTP) installationsguide för Windows 7 VPN (PPTP) installationsguide för Windows 7 Följ instruktionen nedan för att sätta upp och använda 3T-PPTP. Innan du gör detta så måste du dock först kontakta internsupport för att få ett användarnamn

Läs mer

Program för skrivarhantering

Program för skrivarhantering Program för skrivarhantering "Via programvaran CentreWare" på sida 3-9 "Via funktioner för skrivarhantering" på sida 3-11 Via programvaran CentreWare CentreWare Internet Services (IS) (CentreWare Internet-tjänster)

Läs mer

Installation och setup av Net-controller AXCARD DS-202

Installation och setup av Net-controller AXCARD DS-202 Installation och setup av Net-controller AXCARD DS-202 Setup av Net-Controller DS202 Installation av programvara Stoppa in Axbase CD n i din CD-spelare. När skivan startat installationsprogrammet klickar

Läs mer

Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok

Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok 2 Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Du hittar alltid senaste versionen av denna handbok på https://ipac.telia.com

Läs mer

Använda Google Apps på din Android-telefon

Använda Google Apps på din Android-telefon Använda Google Apps på din Android-telefon Om du vill använda e-post, kontakter och kalender för Google Apps på din Android-enhet ska du och dina användare göra följande: 1. Öppna skärmen Konton och synkroniseringsinställningar

Läs mer

Kom igång med Visma Byråpaket

Kom igång med Visma Byråpaket Kom igång med Visma Byråpaket Nedan följer en arbetsgång över hur du kommer igång med ditt Visma Byråpaket. När du har genomfört de instruktioner som är aktuella för dig och din byråpaketslösning, kan

Läs mer

Installationsanvisningar VisiMIX. Ansvarig: Visi System AB Version: 2.2 Datum: 2009-02-17 Mottagare: Visi MIX kund

Installationsanvisningar VisiMIX. Ansvarig: Visi System AB Version: 2.2 Datum: 2009-02-17 Mottagare: Visi MIX kund Sida: 1(5) Installationsanvisningar VisiMIX Ansvarig: Visi System AB Version: 2.2 Datum: 2009-02-17 Mottagare: Visi MIX kund Detta dokument Detta dokument beskriver hur man installerar Visi Mix på en server.

Läs mer

7 Mamut Client Manager

7 Mamut Client Manager 7 Mamut Client Manager Tilläggsprodukten Mamut Client Manager består av programmen Client Start och Client Update. Med hjälp av Mamut Client Manager kan du från ett fönster öppna, uppdatera och administrera

Läs mer

Installationsguide. Innehållsförteckning

Installationsguide. Innehållsförteckning Installationsguide Innehållsförteckning Installation av ELCAD 7.8.0 3 Viktiga nyheter om installationen 3 Innan du börjar installationen 4 Steg 1: Kontroll av operativsystem 5 Steg 2: Installation av ELCAD

Läs mer

JAWS Nätverksauktorisering

JAWS Nätverksauktorisering Nätverksauktorisering snabbstart Guide Freedom Scientific programvaror behöver riktig auktorisering för att fungera. Klient datorer som använder programvaran kommer att ansluta till en licens server vilken

Läs mer

Manual - Storegate Team med synk

Manual - Storegate Team med synk Manual - Storegate Team med synk Om tjänsten Med Storegate Team får du full kontroll över företagets viktiga digitala information. Du kan enkelt lagra, dela och synkronisera filer med högsta säkerhet inom

Läs mer

Instruktioner för uppdatering från Ethiris 4.10 till 5.x

Instruktioner för uppdatering från Ethiris 4.10 till 5.x Instruktioner för uppdatering från Ethiris 4.10 till 5.x Nedan följer instruktioner för hur man går till väga vid uppdatering av ett Ethirissystem version 4 till version 5. När man uppdaterar Ethiris från

Läs mer

Rekommenderad felsökning av dator innan service

Rekommenderad felsökning av dator innan service Rekommenderad felsökning av dator innan service Rekommenderad felsökning av dator innan service Detta dokument beskriver åtgärder som kan testas för att utesluta mjukvarufel innan en Mac skickas in på

Läs mer

OBS! Det är av största vikt att innan konfiguration av modulen, genomfört de inställningar som presenteras med bilagorna till denna manual.

OBS! Det är av största vikt att innan konfiguration av modulen, genomfört de inställningar som presenteras med bilagorna till denna manual. 1 LB-M-EX 0001 2010 LB-M-EX 0001 2010 Användarmanual för Lockbee Backup Exchange 2007 Användarmanualen är avsedd att ge en närmare introduktion av Lockbee Backup Exchange 2007 och dess funktioner och nyttjande.

Läs mer

Introduktion till datorer och nätverk vid institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

Introduktion till datorer och nätverk vid institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap Introduktion till datorer och nätverk vid institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap Syfte Syftet med detta dokument är att ge en introduktion till användning av datorerna i datorsalarna med

Läs mer

Ladda upp filer fra n PLC till PC

Ladda upp filer fra n PLC till PC Supportdokument Ladda upp filer fra n PLC till PC Synpunkter, felaktigheter, önskemål etc. för dokumentet meddelas Fil: Malthe_Suppo_Ladda upp filer från.docx Innehållsförteckning 1. Allmänt... 2 2. Installation

Läs mer

Spara papper! Skriv inte ut sammanfattning utan ladda ner PDF!

Spara papper! Skriv inte ut sammanfattning utan ladda ner PDF! Denna beskrivning har gjorts på Windows XP Professional (men bör fungera även på Home Edition och Windows 2000/2003). Att installera Oracle 9i Personal Edition kräver ca. 3 GB hårddiskplats och ca. 200

Läs mer

Installationsanvisningar VISI Klient

Installationsanvisningar VISI Klient Installationsanvisningar VISI Klient 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång

Läs mer

Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se -

Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se - Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se - (Läs hela anvisningen innan du installerar)!denna installationsanvisning innehåller förändringar från tidigare versioner! 1. Programmets syfte...

Läs mer

Telia Centrex IP Administratörswebb. Handbok

Telia Centrex IP Administratörswebb. Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok 2 Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Du hittar alltid senaste versionen av denna handbok på https://ipac.telia.com

Läs mer

Start av Trådlösradio. Modellerna WGR614, WGT624 och WPN824.

Start av Trådlösradio. Modellerna WGR614, WGT624 och WPN824. Start av Trådlösradio. Modellerna WGR614, WGT624 och WPN824. Trådlös radio är inte startad på dessa router vid köp (fabriksinställning). Anledningen till detta är för att undvika att man installerar om

Läs mer

Installationsmanual ImageBank 2

Installationsmanual ImageBank 2 Installationsmanual ImageBank 2 INNEHÅLL Konventioner i manualen... 3 Uppmärksamhetssymboler... 3 Miljö och grundkrav... 4 Installera ImageBank MS SQL databas... 4 ImageBank Databas Configuration Wizard...

Läs mer

Lathund för Novell Filr

Lathund för Novell Filr 1(57) Stadsledningsförvaltningen IT-avdelningen Lathund för Novell Filr 2(57) Innehåll 1. Introduktion... 4 2. Termer... 4 3. Icke tillåtna tecken i filnamn... 4 4. ipad... 5 4.1 Installation... 5 4.2

Läs mer

Installationsmanual ImageBank 2

Installationsmanual ImageBank 2 Document information ID: P001 Appendix D Rev: 3 Author: Ingvar Falconer Product nr: Title: Reviewed by: Approved by: P001 Installation Manual Product name: Tomas von Peltzer Date: 2014-10-22 Sign: Mattias

Läs mer

Felsökning av vanliga fel Kontrollera installera version Innehållsförteckning

Felsökning av vanliga fel Kontrollera installera version Innehållsförteckning Felsökning av vanliga fel I det här dokumentet har vi försökt sammanställa de vanligast förekommande felen. Observera att felsökningen förutsätter att du lyckats installera Net id och Telia E-legitimation

Läs mer

Program för skrivarhantering

Program för skrivarhantering Program för skrivarhantering Det här avsnittet omfattar: "Använda programvaran CentreWare" på sidan 3-10 "Använda funktioner för skrivarhantering" på sidan 3-12 Använda programvaran CentreWare CentreWare

Läs mer

DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord

DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord DGC IT Manual Citrix Desktop - Fjärrskrivbord Ver 130912 Innehåll 1 Använda Citrix Desktop - Fjärrskrivbord... 2 2 Inställningar i Fjärrskrivbordet... 7 Kontrollera att de applikationer du har tillgång

Läs mer

6 Installera Windows NT Server

6 Installera Windows NT Server 6 Installera Windows NT Server Det kan synas sent att jag inte tar upp ämnet installation förrän nu. Men, som rubriken säger: vi skall installera Windows NT Server, inte Windows NT Workstation. Visserligen

Läs mer

Instruktion för användande av Citrix MetaFrame

Instruktion för användande av Citrix MetaFrame Instruktion för användande av Citrix MetaFrame Öppna valfri browser, t ex Internet Explorer eller Firefox, och ange url en www.git.ltu.se. Detta medför att följande bild presenteras. OBS! Nya versioner

Läs mer

Skapa ett eget programnu! NU! Komplett med programvara och konkreta exempel! Patrice Pelland. Swedish Language Edition published by Docendo Sverige AB

Skapa ett eget programnu! NU! Komplett med programvara och konkreta exempel! Patrice Pelland. Swedish Language Edition published by Docendo Sverige AB NU! Skapa ett eget programnu! Patrice Pelland Komplett med programvara och konkreta exempel! Swedish Language Edition published by Docendo Sverige AB Kapitel 2 Installera Visual Basic 2005 Express Edition

Läs mer

Boss installationsmanual förberedelser

Boss installationsmanual förberedelser 1 Boss installationsmanual förberedelser Boss kan installeras på flera sätt, Serverinstallation eller Nätverksinstallation. För båda dessa sätt kan man dela databasen med flera användare. Serverinstallation,

Läs mer

Installationsguide. Innehållsförteckning

Installationsguide. Innehållsförteckning Installationsguide Innehållsförteckning Installation av ELCAD 7.6.0 3 Viktiga nyheter om installationen 3 Steg 1: Kontroll av operativsystem 5 Steg 2: Installation av ELCAD 7.6.0 Svensk version 6 Steg

Läs mer

1DV416 Windowsadministration I, 7.5hp MODULE 4 GROUP POLICY, STORAGE AND ACCESS CONTROLS GROUP POLICY

1DV416 Windowsadministration I, 7.5hp MODULE 4 GROUP POLICY, STORAGE AND ACCESS CONTROLS GROUP POLICY 1DV416 Windowsadministration I, 7.5hp MODULE 4 GROUP POLICY, STORAGE AND ACCESS CONTROLS GROUP POLICY Lecture content Today's lecture Group Policy Överblick Administration Exempel 2013-12- 17 2013 Jacob

Läs mer

Ingenjörsfirman Stéen 2001-12-13 Windows NT Server Sida 1 av 1

Ingenjörsfirman Stéen 2001-12-13 Windows NT Server Sida 1 av 1 Windows NT Server Sida 1 av 1 Windows NT Server Mål och syfte Kursen ger systemtekniker, supportpersonal och nätverksadministratörer m fl en grundläggande plattform för att förstå och att kunna installera,

Läs mer

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Viktig information gällande installation Från version 12.2 av Hogia Personal krävs Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 för att installation skall

Läs mer

Övning 1: Skapa virtuell maskin för utveckling.

Övning 1: Skapa virtuell maskin för utveckling. Övning 1: Skapa virtuell maskin för utveckling. Arbetsuppgift 1: Skapa storage account. Steg 1: I vänstre delen av Preview Portal, klicka på Browse. Steg 2: I fönstret Browse, klicka på alternativet Storage.

Läs mer

Handbok. Procapita Vård och Omsorg Drifthandledning Gallring ver 9.2w20 2013-05-01

Handbok. Procapita Vård och Omsorg Drifthandledning Gallring ver 9.2w20 2013-05-01 Handbok Procapita Vård och Omsorg Drifthandledning Gallring ver 9.2w20 2013-05-01 Sida 2/10 Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Gallring...4 2.1 Kontroller inför skapande av undantag...4 2.1.1 Beskrivning

Läs mer

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Det här avsnittet omfattar: "Förberedelser" på sidan 3-15 "Snabbinstallation från cd-skiva" på sidan 3-15 "Andra installationssätt" på sidan 3-16 "Felsökning

Läs mer

LAN Port: 4 X RJ45 10/100BASE-TX Fast Ethernet med Auto MDI/MDIX. Resetknapp: Återställer enheten till fabriks inställningar

LAN Port: 4 X RJ45 10/100BASE-TX Fast Ethernet med Auto MDI/MDIX. Resetknapp: Återställer enheten till fabriks inställningar Denna enhet kan konfigureras genom att använda ett webb program, ex. Internet Explorer 6, Netscape Navigator 6.23. DSL-504T ADSL Router Orientering Användande av annan ström adapter med annan volt/amper

Läs mer