11 Domän- och serverlistorna// Browse Lists

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "11 Domän- och serverlistorna// Browse Lists"

Transkript

1 11 Domän- och serverlistorna// Browse Lists Jag hade inte tänkt mig att domän- och serverlistorna//browse Lists skulle få sitt eget kapitel det började som förklaring till vad tjänsten Computer Browser sysslar med. När jag förklarat en stund hade jag skrivit flera sidor om detta intressanta ämne och insåg att det nog borde lyftas fram i ett eget kapitel här är det! Hela detta kapitel handlar om Windows NT-tjänsten Computer Browser och dess samspel med andra medlemmar i Windowsfamiljen. Nedan kallas tjänsten ofta Browser för att minska trädåtgången. Jag använder flertalsformen listor//lists för att framhålla att det finns en lista för varje nätverksprotokoll som används i nätverket. Vad gör tjänsten Computer Browser För det första skall vi ta reda på vad Browser är (och vad den inte är). Dess syfte är mycket vackert och handlar helt och hållet om att underlätta användningen av nätverket. Browser har en enda uppgift: q Browser upprättar och underhåller listor över alla datorarbetsgrupper, domäner och servrar i nätverket. Det finns en lista för varje nätverksprotokoll Då vet vi vad den gör, vad används då listorna till? q Listorna över datorarbetsgrupper, domäner och servrar i nätverket används när användare vill ansluta till utdelade resurser i nätverket Med andra ord: det är Browser som ansvarar för innehållet i 357

2 11 Domän- och serverlistorna//browse Lists Nätverket//Network Neighbourhood: Listorna över datorer i din arbetsgrupp/domän i Nätverket//Network Neighbourhood tillhandahåller Browser. Samma listor syns även i Filhanteraren//File Manager när du väljer Anslut nätverksenhet//connect Network Drive, men de visas på ett annat sätt (en annan nivå): Listorna i Filhanteraren//File Manager börjar visas på ett annat sätt än i Nätverket//Network Neighbourhood. Då har vi fastställt att Browser är en mycket god tjänst, jag personligen tycker dessutom att Nätverket//Network Neighbourhood är en genialisk idé som gör nätverket så mycket synligare och därmed lättare att använda. Låt oss nu se på vilka delar som ingår i arbetet med att hålla domän- och serverlistorna aktuella och hur din dator får tillgång till listorna. Först ett förtydligande om listorna, de listor som Browser upprättar och underhåller kallar jag domän- och serverlista (eng. browser list). Listorna innehåller detta (jag bortser just nu från andra domäner än Windows NT och andra datorarbetsgrupper än de i Windows-familjen): q Namn på datorarbetsgrupper q Namn på Windows NT-domäner q Namn på servrar i de ovanstående (som server räknas endast SMB-servrar) 358

3 Vad gör tjänsten Computer Browser Som du ser finns inte namnen på servrarnas utdelade resurser med i listorna. Vi återkommer till det nedan när vi skall titta på hur klienten använder domän- och serverlistorna. Det framgår inte glasklart av uppräkningen, men det finns ett flertal operativsystem vars datorer kan vara servrar (i SMB:s mening): q Windows NT Workstation (om tjänster Server är startad) q Windows NT Server (om tjänsten Server är startad) q Windows 95/98 (om man kryssat i att datorn skall kunna dela antingen skrivare eller mappar (eller både och) med nätverket) q Windows for Workgroups (om datorn delar ut resurser för nätverksanvändning) q Microsoft OS/2 LAN Manager (föregångare till Windows NT Server) q IBM OS/2 LAN Server (denna bygger på LAN Manager) q IBM Warp Server (bygger på LAN Manager) q LAN Manager for Unix (Microsoft-produkt) q PATHworks från Digital (DEC, bygger på LAN Manager) q SAMBA (gratisprogramvara tillgänglig för många operativsystem, bland dem flera varianter av Unix, ex. Linux, se även eller (Läs mer om SMB i kapitel 30.) Det är endast servrar som ingår i listorna, inte datorer som är klienter i nätverket. Här tycker jag Microsoft gör både fel och rätt: som Windows 95-användare förväntar jag mig att se alla andra datorer i min arbetsgrupp när jag öppnar Nätverket//Network Neighbourhood, men det är endast servrar som finns där. Det vill säga, har man inte ställt 359

4 11 Domän- och serverlistorna//browse Lists in sin dator att åtminstone vara villig att dela ut resurser till nätverket syns den inte i Nätverket//Network Neighbourhood. Det Microsoft vinner med detta är minskad nätverkstrafik. Om beteendet stör mig alltför mycket behöver jag ju bara se till att alla datorer delar ut resurser till nätverket eller åtminstone är beredda att göra det. Tjänsten Computer Browser har systrar i andra Windows Alla Windows-medlemmar med inbyggda nätverk: Windows för Workgroups, Windows 95/98 och Windows NT kan delta i arbetet med domän- och serverlistorna. Skillnaden mellan tjänsten Computer Browser i Windows NT och de andra systrarna är bl.a. att Computer Browser är så mycket tydligare, det är ju endast Windows NT som har tjänster. I de andra Windows är den del som motsvarar Computer Browser betydligt mindre iögonenfallande, men den finns. Det är ingen större skillnad mellan olika Windows vad gäller uppgift i arbetet med domän- och serverlistorna, men det är endast en Windows NT Server-dator som kan bli Domain Master Browser (mer om det senare). Många deltar i arbetet med domän- och serverlistorna Vi vet att det finns både datorarbetsgrupper och Windows NTdomäner och att alla servrar finns i listorna. Alltså förstår vi att det inte endast är tjänsten Browser i Windows NT som hanterar allt upprättande och underhåll av listorna de andra operativsystemen borde ha någon roll i detta. Det har de också. Samtliga ovan uppräknade operativsystem är gjorda så att när de är servrar meddelar de detta faktum till omvärlden. En server som är uppe och snurrar sedan en tid skickar var 12:e minut ett meddelande om att den finns och att den är server (detta är en del SMB-protokollet). 1. Varje server (SMB-server) skickar meddelande om att den fortfarande är server var 12:e minut Någon eller något intresserar sig säkert för de meddelanden som skickas av alla servrar. Detta något är en dator vilken i detta sammanhang kallas Master Browser (jag kallar den huvudlistehållare). Det finns en Master Browser i varje delnät 360

5 Många deltar i arbetet med domän- och serverlistorna (om nätverket består av flera delnät). 2. En dator är Master Browser och tar emot alla meddelanden från alla servrar. Master Browser-datorn upprättar och under håller domän- och serverlistorna. Alla servrar skickar uppgift om vilken datorarbetsgrupp eller domän de ingår i så fylls domän- och serverlistorna på med lokala datorarbetsgrupper och domäner En Master Browser talar inte ofta med klienter det överlåts till Backup Browser-datorer En Master Browser är inte den enda datorn som har en uppsättning av domän- och serverlistorna, den tar ofta andra datorer till hjälp. Om det finns tillräckligt många datorer i nätverket finns det en eller flera som fungerar som Backup Browser (jag kallar dem reservlistehållare). En Backup Browser får domän- och serverlistorna från sin Master Browser. (Om du tycker att detta påminner om hur PDC och BDC:er arbetar i en Windows NT-domän kan du inte vara helt fel ute.) Enligt Microsoft blir den andra datorn i en datorarbetsgrupp/domän (om det bara finns två) Backup Browser. Var kvart tar en Backup Browser kontakt med sin Master Browser och begär en kopia av senaste utgåvan av domän- och serverlistorna. 3. En Backup Browser får varje kvart en kopia av domänoch serverlistorna från Master Browser. Det är alltid någon Backup Browser som skickar domän- och serverlistorna till en klient Klientens roll När en klientdator startar tar den kontakt med en Master Browser och får tillbaka en lista med namnen på upp till tre tillgängliga Backup Browser-datorer. Denna lista sparas på klienten och den tar inte ny kontakt med Master Browser-datorn igen (förrän den startas om på nytt). När en användare öppnar Nätverket//Network Neighbourhood eller väljer Anslut nätverksenhet//connect Network Drive tar klienten kontakt med en Backup Browser (från den lista den sparat sedan tidigare) och får tillbaka domän- och serverlistorna för alla de nätverksprotokoll som är installerade på klient-datorn. 361

6 11 Domän- och serverlistorna//browse Lists Klienten använder listorna för att presentera nätverket för sin imponerade användare. Hur användaren kommer åt delade resurser med hjälp av domän- och serverlistorna För att komma åt en delad resurs öppnar användaren (hon använder i detta fall Windows NT Workstation 4.0) Nätverket//Network Neighbourhood för att hitta fram till rätt server. Hit är det endast domän- och serverlistorna som används. När hon öppnar servern (fortfarande i Nätverket//Network Neighbourhood) tar hennes dator kontakt direkt med servern och ber den skicka tillbaka en lista med serverns delade resurser. Från det att hon öppnade servern var inte domän- och serverlistorna längre inblandade. Vid den direktkontakt som sker mellan klientdatorn och servern sker en nätverksinloggning, d.v.s. användaren på klienten måste uppge kontonamn och lösenord. Dock märker användaren oftast ingenting av det hela eftersom klienten sköter nätverksinloggningen åt sin användare. Endast när servern är inställd att inte tillåta vem som helst att studera dess resurslista och användaren inte är en av våra egna kommer klientdatorn att visa fram en dialogruta (på uppdrag av servern) i vilken användaren uppmanas fylla i giltigt kontonamn och lösenord. Det är just detta beteende som kan garantera en viss säkerhet i nätverket Microsoft anser att domän- och serverlistorna som sådana skall vara tillgängliga för alla, men vilka resurser som finns på servrarna får ingen se som inte har tillstånd. Hur gör användaren om domän- och serverlistorna inte är tillgängliga I det osannolika fall att något blir fel med domän- och serverlistorna kommer användaren inte att se någonting i Nätverket//Network Neighbourhood det är helt tomt. För att ändå komma åt resurser (vi vet att servrarna finns och är tillgängliga) kan hon koppla sig på egen hand med Anslut nätverksenhet//connect Network Drive eller Net Use enhetsbeteckning: resursnamn i kommandotolken. Om du som administratör väljer bort domän- och serverlistorna röstar jag för att du i inloggningsskript kopplar enheter till nätverksresurser så behöver användaren aldrig fundera på detta med servrar och slikt. 362

7 Varje datorarbetsgrupp och varje domän har sin egen uppsättning Master Browser och Backup Browser (och Domain Master Browser) Det finns fler roller i en Windows NT-domän Du minns att domän- och serverlistorna innehåller namn på arbetsgrupper, domäner och servrar. Det som skrivits ovan om Master Browser och Backup Browser gäller både i arbetsgrupper och domäner, med en liten skillnad. Låt mig införa flera Windows NT-domäner i nätverket. För att göra det bekvämt för användarna har Windows NT utökats så att domän- och serverlistorna verkligen omfattar även andra Windows NT-domäner. Uppgiften att tala med andra Windows NT-domäner ges till en Domain Master Browser. 4. En Domain Master Browser sänder sina egna domän- och serverlistor till andra Domain Master Browser och mottar varje annan Windows NT-domäns domän- och serverlistor från dessa domäners Domain Master Browser. Utbytet upprepas var 12:e minut. Det är alltid PDC:n som blir Domain Master Browser. Det finns inget som hindrar en PDC från att samtidigt vara både Master Browser och Domain Master Browser det är faktiskt det vanligaste. Varje datorarbetsgrupp och varje domän har sin egen uppsättning Master Browser och Backup Browser (och Domain Master Browser) Hittills har jag beskrivit hanteringen av domän- och serverlistorna som om det funnes en enda uppsättning av dem i nätverket. Så är det inte varje datorarbetsgrupp har sin egen Master Browser och Backup Browser-datorer och varje domän har sin egen uppsättning Domain Master Browser, Master Browser och Backup Browser-datorer. I ett nätverk med många datorarbetsgrupper/domäner blir det alltså många datorer som delar på arbetet med domän- och serverlistorna. Varje datorarbetsgrupp och varje domän har sin egen uppsättning Master Browser och Backup Browser (och Domain Master Browser) för varje nätverksprotokoll En viktig sak att komma ihåg: det finns en egen uppsättning av domän- och serverlistorna för varje protokoll som används i nätverket. Det vill säga: NetBEUI har sin egen Master Browser och Backup 363

8 11 Domän- och serverlistorna//browse Lists Browser-datorer, TCP/IP och SPX/IPX också sina egna (det kan vara samma datorer, men bara om de använder samtliga nätverksprotokoll själva). All nätverkstrafik för att upprätta och underhålla domänoch serverlistorna är även den åtskiljd mellan protokollen. Detta kan vara en faktor när ni bestämmer hur många nätverksprotokoll ni skall använda i ert nätverk. Säkerhet Det finns ingen säkerhet i hanteringen av domän- och serverlistorna. Alla datorer som har nätverkskontakt med en Master Browser/Backup Browser får hämta domän- och serverlistorna. Säkerheten träder in på arenan först när en användare vill studera utdelade resurser på en enskild server. Vid denna kontakt kommer servern att utsätta kontaktförsöket för sina sedvanliga säkerhetsrutiner (jmf. ovan). Du kan faktiskt själv ordna med ökad säkerhet men endast om alla datorer som är Master Browser eller Backup Browser använder antingen Windows NT 3.51 med sec-fix (ett hotfixpaket) eller Windows NT 4.0 med Service Pack 3. Dessa båda innehåller möjligheten att inte låta vem som helst ta kontakt med en Windows NT-dator över nätverket. Du kan också (i vilken Windows NT-version som helst) ändra inställningen för användarrättigheten//user Right Åtkomst till den här datorn från nätverket//access this computer from network till att endast omfatta gruppen Domänanvändare//Domain Users (Microsoftmodellen: Användare//Users). Då kastar du visserligen ut barnet med badvattnet eftersom endast dina egna domänanvändare efteråt kommer åt datorerna (vilket faktiskt ofta är önskvärt). (När domäner kopplas till varandra är det en smal sak att även tilldela en kopplad domäns Domänanvändare//Domain Users denna användarrättighet.) Inverkan på nätverkstrafik och datorlast Nu kommer vi till pudelns kärna och anledningen till att Browser fått ett eget kapitel: priset för de utmärkta domänoch serverlistorna kan vara högt. Det enda betalningsmedel Browser och dess systrar på de andra operativsystemen godtar är nätverksbandbredd och datorkraft i form av processor och 364

9 Inverkan på nätverkstrafik och datorlast minne. Allt som har med domän- och serverlistorna att göra utförs i nätverket och på datorer, det skickas nätverkspaket som massanrop (vilka alla datorer måste hantera) och det skickas domän- och serverlistor mellan domäner (de kan bli upp till 64 kbyte i Windows NT 3.51, större i Windows NT 4.0). Varje Master Browser och Backup Browser lagrar domän- och serverlistorna i sitt primärminne. En Domain Master Browser lagrar dessutom andra domäners domän- och serverlistor. Huruvida det är bra eller dåligt att dela upp sitt nätverk i flera datorarbetsgrupper/domäner är inte lätt att fastställa. Med många datorgrupperingar blir det många datorer som arbetar med domän- och serverlistorna, men också mer nätverkstrafik, dock blir ju nätverkspaketen smärre eftersom varje uppdatering innehåller färre uppgifter. Någonstans tror jag att ur trång nätverkssynvinkel (med beaktande av endast domän- och serverlistorna) är färre datorgrupperingar bättre för nätverkslasten: få stora paket borde vara bättre för nätverket än många små paket. Jag har en gång sett hur mycket en WfWG-dator fick jobba i en liten arbetsgrupp för att hålla detta igång dess hårddisk lät ganska ofta. Minska resursbehovet Förmodligen vill du inte avhända dina användare de fördelar som Nätverket//Network Neighbourhood erbjuder, så att helt sluta hantera domän- och serverlistorna är inget möjligt val (se nedan om du vill prova vad som händer utan domän- och serverlistorna). Det finns några andra småsaker du kan prova: q Minska ned eller ta bort beskrivningen av varje server q Dölja servrar för Browser Serverns beskrivning I Windows NT kan en servers beskrivning hanteras från Serverhanteraren//Server Manager. Ett dubbelklick på en server gör att följande dialogruta visas: 365

10 11 Domän- och serverlistorna//browse Lists I textrutan Beskrivning//Description kan godtycklig text om servern skrivas denna beskrivning tas med i domän- och serverlistorna. Dölja servrar För att dölja en server så att den inte tas med i domän- och serverlistorna kan du antingen använda kommandot: Net Config Server /Hidden:Yes eller ändra i Registret//Registry (mer om det nedan). Hur finner de ansvariga datorerna varandra Hanteringen av domän- och serverlistorna tär visserligen på nätverksbandbredden, men en stor del av trafiken är dessutom massanrop//broadcast som alla datorer måste hantera. Tekniken bakom domän- och serverlistorna handlar om att registrera och använda ett antal olika NetBIOS-namn: NetBIOS-namn Namn på datorarbetsgrupp+0x1d Användning Master Browser Namn på datorarbetsgrupp+0x1e Hit skickas meddelande från klienter för att få reda på vilken dator som är Master Browser Hit skickar också Master Browser meddelande var 12:e minut för att tala om att den fungerar Val hanteras också med detta namn Namn på domän+0x1b Domain Master Browser Det enda datorerna behöver hålla reda på är alltså namnet på sin egen arbetsgrupp/domän och dessa tre prefix. Med dem 366

11 Hur finner de ansvariga datorerna varandra kan all verksamhet med domän- och serverlistorna skötas (nästan all). Du undrar säkert hur en Domain Master Browser kan få kontakt med en annan Domain Master Browser om den bara vet vilken domän den själv är med i? Du gissar rätt det måste finnas ett universalnamn den använder, trafik mellan Domain Master Browser-datorer sker alltid till namnet: 0x01 0x02 MSBROWSE 0x02 0x01 Namnet är mycket speciellt: det både börjar och slutar med ANSI tecken nummer 1. Från början kommer tecken nummer 1, sedan tecken nummer 2, understrykningstecken, understrykningstecken, MSBROWSE, understrykningstecken, understrykningstecken, tecken nummer 2, tecken nummer 1. Namnet är 16 tecken långt, det sista tecknet är tecken nummer 1 vilket innebär att detta namn är av NetBIOS-typ 1. Namnet ser en aning konstruerat ut, men förmodligen ville Microsoft försäkra sig om att använda ett NetBIOS-namn som ingen dator, arbetsgrupp, domän eller annat skulle använda. (Detta NetBIOS-namn har samma allmängiltighet som IP-adressen , fast de används olika.) Studera namnen på din dator Vill du undersöka vilka namn din egen dator registrerat öppnar du en Kommandotolk//Command Prompt och skriver: NBTStat -n Till svar får du strax se en tabell som påminner om denna: NetBIOS Local Name Table Name Type Status DRAUPNER <00> UNIQUE Registered DRAUPNER <20> UNIQUE Registered UTGARD <00> GROUP Registered UTGARD <1C> GROUP Registered UTGARD <1B> UNIQUE Registered DRAUPNER <03> UNIQUE Registered UTGARD <1E> GROUP Registered CECILIAC <03> UNIQUE Registered UTGARD <1D> UNIQUE Registered 367

12 11 Domän- och serverlistorna//browse Lists MSBROWSE <01> GROUP Registered Genom att vi finner vissa kodade namn i tabellen ovan kan vi fastställa att datorn \\draupner har följande roller i hanteringen av domän- och serverlistorna: q Master Browser NetBIOS-namnet UTGARD 0x1D q Domain Master Browser NetBIOS-namnet UTGARD 0x1B Hur tilldelas de olika rollerna Vissa roller i hanteringen av domän- och serverlistorna är fasta. Det är endast PDC:n som kan vara Domain Master Browser, men övriga roller, Master Browser och Backup Browser fördelas genom val (eng. election). En viss Windows NT-dator kan ställas in på ett av tre sätt: q Den undanböjer alltid val till Master Browser eller Backup Browser q Den är beredd att vara Master Browser eller Backup Browser om det skulle behövas q Den vill gärna vara Master Browser eller Backup Browser Denna inställning görs i Registret//Registry. Andra faktorer som styr rollerna är vilket operativsystem en viss dator använder och vilken version av Browser-programmet den använder. Skulle flera datorer vara lika lämpade att vara Master Browser/Backup Browser är det främst version av Browser-programmet som avgör vilken som avgår med segern. Microsoft har infört en strikt rangordning mellan sina operativsystem också, Windows NT Server är finast, därefter kommer Windows NT Workstation, sedan kommer ingenting, sedan kommer Windows 95 och Windows for Workgroups. Val- och nyval Närhelst en dator startar i ett nätverk kan det utlösa ett nyval av Master Browser/Backup Browser det kan ju vara så att den just startade datorn är den finaste av dem alla och då skall den bli Master Browser. När en Master Browser/Backup Browser avslutas (eller 368

13 Felsökning en klient upptäcker att de inte längre är tillgängliga) utlyses nyval. Ett val kan utlösa en mängd nätverksaktivitet, men det brukar inte ta så lång tid. Skulle någon dator trilskas och utlysa nyval alltför ofta får man ta fram Nätverksövervakaren//Network Monitor och försöka hitta den datorn. De båda verktyg som nämns nedan är också goda hjälpmedel för att hantera val och de olika Browser-rollerna. Felsökning En server saknas i domän- och serverlistorna Om det saknas en server i domän- och serverlistorna som borde finnas med är det ganska lätt att peka på den skyldige. För att undersöka om en viss dator är tillgänglig i nätverket fast den inte syns i domän- och serverlistorna gör du detta: 1. Starta en Kommandotolk//Command Prompt på din egen dator och skriv kommandot net view \\datornamn där datornamn är namnet på den server du vill undersöka. Om detta fungerar du ser en lista på serverns delade resurser står felet att söka på servern själv. 2. Om du inte får något svar provar du med telnet (port 137) eller ping (ping om det är samma delnät). Om dessa fungerar kan det vara problem med serverns tillhörighet i datorarbetsgrupp/domän kontrollera detta. 3. Om du inte får någon kontakt med servern med telnet/ping så undersök om den är påslagen 4. Om servern faktiskt är startad så undersök om dess TCPoch UDP-portar som används för NetBIOS är tillgängliga. Enligt RFC 1700 Assigned Numbers använder NetBIOS dessa portar i UDP och TCP: NetBIOS-tjänst UDP-port TCP-port NETBIOS Name Service NETBIOS Datagram Service NETBIOS Session Service

14 11 Domän- och serverlistorna//browse Lists I detta fall är det en namntjänst-fråga så portarna 137 i både UDP och TCP är de enda du behöver undersöka. Tänk också på att din dator och servern måste ha minst ett nätverksprotokoll gemensamt för att du skall se servern i de listor som din dator kan hantera. Servern finns i domän- och serverlistorna, men det blir fel när man vill se dess resurser När en server stängs av kommer dess namn att finnas kvar ganska länge i domän- och serverlistorna (Microsoft säger 51 minuter, men i min erfarenhet kan det vara betydligt längre.) När du försöker öppna servern i serverlistorna får du felmeddelandet Nätverksnamnet kan inte hittas//the network path was not found. För att blir säker på om servern är tillgänglig eller inte använder du samma metodik som ovan. Servern är tillgänglig men vägrar visa sina resurser Domän- och serverlistorna är tillgängliga för alla datorer i ett nätverk. Den innehåller dock inte namnen på de utdelade resurserna. För att kunna studera en servers resurser måste servern ge användaren tillstånd att göra detta. Resurser på Windows NT-datorer är lätta att styra åtkomst till, med hjälp av användarrättigheter och behörigheter. Windows NT-domäner stänger ute andra domäners och arbetsgruppers användare från åtkomst om inte administratörer ändrar på detta. Återigen: du ser alltid dessa domäners namn och de ingående datorerna, men inga resurser på datorerna du får studera innehållet i domän- och serverlistorna, inget annat. Använder dina datorer Windows NT 3.51 med sec-fix eller Windows NT 4.0 med Service Pack 3 (vilket innehåller sec-fix) är det inte längre lika enkelt att hantera dem utan att uppge kontonamn (före sec-fix/sp 3 godtog Windows NT-datorer alltid tomt kontonamn, den s.k. Anonymous User). Servern är tillgänglig, dess resurser synliga, men åtkomst av resurserna vägras På en Windows NT-dator är det användarrättigheten//user right Åtkomst till den här datorn från nätverket//access This Computer from The Network som styr vilken grupp som får, överhuvudtaget, 370

15 Felsökning studera resurser på datorn. Endast de grupper som har denna användarrättighet bereds tillträde till listan över de utdelade resurserna. Vad gäller de enskilda resurserna måste sedan den sammanvägda behörigheten//permission vara sådan att användaren medges åtkomst. Finns inte användaren (genom gruppmedlemskap) med i behörighetslistan eller om någon av användarens grupper uttryckligen nekats åtkomst (Ingen behörighet//no Access) så nekas åtkomst. Felmeddelandet är tydligt: Åtkomst nekas//access Denied. Domän- och serverlistorna är inte tillgängliga eller det tar lång tid innan de visas Om domän- och serverlistorna inte alls är tillgängliga kan det röra sig om problem att fastställa vilken dator som skall vara Master Browser. Andra tecken kan vara ovanligt stor förekomst av massanrop i nätverket. Här måste du fram med BrowMon och BrowStat eller Nätverksövervakaren//Network Monitor. Kan inte se andra domäner i nätverket Andra domäner i nätverket kan vi se eftersom det finns en Domain Master Browser i varje domän. Skulle du sakna någon domän kan du prova att helt enkelt lägga till dess namn på din domäns PDC (det är den som är Domain Master Browser). För att lägga till namn på andra domäner gör du följande på PDC:n: 1. Ta fram Egenskaper//Properties för Nätverket//Network Neighbourhood, fliken Tjänster//Services. Markera namnet Computer Browser i listan och tryck på knappen Egenskaper/ /Properties (eller dubbelklicka på namnet Computer Browser). Följande bild framträder: Dialogruta för att manuellt lägga till domännamn till Browser. 371

16 11 Domän- och serverlistorna//browse Lists 2. Lägg till namnen på de andra domänerna, stäng och starta om datorn (alltid roligt att starta om en PDC ). Verktyg för att studera Browser Browser Status (BrowStat) och Browser Monitor (BrowMon) från Windows NT Resource Kit är två utmärkta verktyg för att studera och hantera domän- och serverlistorna. Båda är Windows NT-verktyg, men de fungerar oavsett operativsystem på Master Browser och Backup Browser. Läs mer i kapitel 16 om Browser Monitor (BrowMon). Inställningar i Registret//Registry för Browser Windows NT Om du vill prova ett nätverksliv utan domän- och serverlistorna ändrar du registervärdet MaintainServerList till No (se mer nedan). Samtliga inställningar i Windows NT för Browser sker i HKey_Local_Machine\ System\ CurrentControlSet\ Services\ Browser\ Parameters\ MaintainServerList Detta värdes möjliga inställningar är: Yes Om möjligt vill denna dator gärna bli Master Browser eller Backup Browser No Vill inte utföra något arbete med domän- och serverlistorna Auto Om det behövs kan denna dator blir Master Browser eller Backup Browser IsDomainMaster Enligt uppgift styr denna parameter om datorn försöker bli Master Browser eller inte (inte den andra rollen som man skulle 372

17 Inställningar i Registret//Registry för Browser kunna tro). Dess olika inställningar: Yes/True/1 Om möjligt vill denna dator gärna bli Master Browser No/False/0 Bryr sig inte speciellt om rollen som Master Browser MasterPeriodicity Tidsmellanrum för två kontakter mellan Master Browser och Domain Master Browser för att utbyta serverlistor. Värdet/ parametern MasterPeriodicity skall vara av typen DWord Value/Reg_DWord och kan anta värden från 0 till fyra miljarder (2 32 ). Dess förvalda värde (om den inte finns) är 720 sekunder (12 minuter). Kom ihåg att det ofta är samma dator som är både Domain Master Browser och Master Browser. Windows 95 I Windows 95 kan du välja att ändra i Registret//Registry eller i Egenskaper//Properties för Nätverket. I det senare fallet ser du denna dialogruta: Dialogrutan i Windows 95 för att ställa in datorns benägenhet att delta i arbetet med domän- och serverlistorna. Egenskapen Browse Master ändrar värdet MaintainServerList i Registret//Registry på följande sätt: Inställning av Browse Master Enabled Disabled Automatic Inställning av MaintainServerList Yes No Auto 373

18 11 Domän- och serverlistorna//browse Lists Windows för Workgroups Även i Windows for Workgroups är värdet MaintainServerList tillgängligt för oss. Denna gång lägger vi till ett värde med namnet MaintainServerList i sektionen Network i WfWG:s systemfil, System.Ini: [Network] MaintainServerList=Yes No Auto Några slutord Browser är bra, den är till och med mycket bra, men dess implementation är en smula skakig jag menar att när man läser hur Microsoft beskriver att allt detta samarbete uppför sig inser man att det nog inte fungerar så i alla delar. Jag har mer än en gång sett servernamn och domännamn hänga kvar i domän- och serverlistorna mycket längre än Microsoft påstår vara möjligt. Hjälpfrågor 1. Vad gör tjänsten Computer Browser i Windows NT? 2. Vilka fördelar uppnås genom att Computer Browser är skriven som en tjänst (i Windows NT)? 3. Vad händer om du avslutar tjänsten Computer Browser på din egen Windows NT-dator? 4. Vilka operativsystem kan vara SMB-servrar? 5. Vad innebär det att en server är SMB-server? 6. Vad ingår i domän- och serverlistorna? 374

19 Hjälpfrågor 7. Varför ingår inte namn på utdelade resurser i domän- och serverlistorna? 8. Hur går det till när en användare vill studera vilka resurser en server delar med nätverket? 9. Vilka operativsystem kan vara SMB-klienter? 10.Hur ofta skickar en server meddelande om att den fortfarande finns på nätverket? 11.Hur ofta har en klient kontakt med en Master Browser? 12.Vilka uppgifter har en Backup Browser? 13.Begär klientdatorn en ny kopia av domän- och serverlistorna varje gång användaren öppnar Nätverket//Network Neighbourhood eller väljer Anslut nätverksenhet//connect Network Drive? 14.Vilka uppgifter har en Domain Master Browser? 15.Kan samma dator samtidigt vara både Domain Master Browser och Master Browser? 16.Kan samma dator samtidigt vara Master Browser och Backup Browser? 17.Kan det hända att en klientdator (en användares dator) blir Master Browser eller Backup Browser? 375

20 11 Domän- och serverlistorna//browse Lists 18.Hur kan en administratör styra vilka datorer som skall delta eller inte delta i arbetet med domän- och serverlistorna? 19.Varför måste det finnas en uppsättning av domän- och serverlistorna för varje nätverksprotokoll? 20.Hur mycket nätverksbandbredd tar arbetet med domän- och serverlistorna? 21.Vad kan en administratör göra för att minska belastningen på nätverket (som åstadkoms av arbetet med domän- och serverlistorna)? 22.Vad används de olika NetBIOS-namnen till? 23.Vilken är den enda dator i en Windows NT-domän som kan vara Domain Master Browser? 24.Hur bestäms vilka datorer som skall delta i arbetet med domän- och serverlistorna? 25.Vad händer om en Master Browser avslutas? 26.Vilka verktyg i Microsoft Resource Kit kan vara bra att använda för att studera/felsöka hanteringen av domän- och serverlistorna? 376

21 Förslag till svar på frågor Förslag till svar på frågor 1. Vad gör tjänsten Computer Browser i Windows NT? Tjänsten Computer Browser i Windows NT sköter hanteringen av domän- och serverlistorna. 2. Vilka fördelar uppnås genom att Computer Browser är skriven som en tjänst (i Windows NT)? Alla tjänster i Windows NT kan hanteras oberoende av varandra (givet att en tjänst inte beror av den tjänst man studerar): man kan pausera, stoppa och återstarta dem. Det är dessutom lätt att inaktivera tjänster, ex. vid felsökning. 3. Vad händer om du avslutar tjänsten Computer Browser på din egen Windows NT-dator? Beroende på vilken uppgift min Windows NT-dator hade i arbetet med domän- och serverlistan händer det olika saker: Uppgift Händelse Master Browser Ny Master Browser utses genom val Backup Browser Ny Backup Browser utses genom val Deltog inte i arbetet Inget händer med domän- och serverlistan 4. Vilka operativsystem kan vara SMB-servrar? Det finns många operativsystem som kan vara SMB-servrar: Windows NT Workstation Windows 95/98 Windows NT Server Windows for Workgroups Microsoft OS/2 LAN Manager IBM OS/2 LAN Server 377

22 11 Domän- och serverlistorna//browse Lists IBM Warp Server PATHworks LAN Manager for Unix SAMBA 5. Vad innebär det att en server är SMB-server? Server Message Block, SMB, är ett protokoll för både servrar och klienter. En server är SMB-server om den följer denna standard. (Läs mer om SMB i kapitel 30.) 6. Vad ingår i domän- och serverlistorna? I domän- och serverlistorna ingår: q q q Namn på datorarbetsgrupper Namn på Windows NT-domäner Namn på servrar i de ovanstående (som server räknas endast SMB-servrar) 7. Varför ingår inte namn på utdelade resurser i domän- och serverlistorna? Namn på utdelade resurser ingår inte i domän- och serverlistorna. Det kan finnas flera skäl till detta: q q Domän- och serverlistorna skulle bli för stora om även namn på utdelade resurser fanns i den Namn på utdelade resurser bör inte vara allmänt tillgängliga så endast de användare som har behörighet att använda en viss server bör kunna se vilka resurser den delar ut till nätverket 8. Hur går det till när en användare vill studera vilka resurser en server delar med nätverket? När en användare vill studera delade resurser på en server börjar hon med att öppna Nätverket//Network Neighbourhood eller med att välja Anslut nätverksenhet//connect Network Drive. När hon väl ser namnet på servern öppnar hon den. Från detta ögonblick används inte domän- och serverlistan längre utan klientdatorn tar direkt kontakt med servern för att begära en lista över dess utdelade resurser. Om servern är så inställd kommer antingen alla användare eller endast några utvalda ges tillgång till denna lista. 378

23 Förslag till svar på frågor 9. Vilka operativsystem kan vara SMB-klienter? De flesta operativsystem som kan vara SMB-servrar kan också vara klienter till SMB-servrar, men detta är inte givet. Notera att en dator kan vara klient, utan att vara server och omvänt. I ex. fallet med SAMBA finns det särskild programvara för servrar och för klienter. 10.Hur ofta skickar en server meddelande om att den fortfarande finns på nätverket? Det förinställda värdet för hur ofta en server (SMB-server) skickar meddelande till nätverket att den fortfarande är aktiv som server är 12 minuter. 11.Hur ofta har en klient kontakt med en Master Browser? En klient tar kontakt med en Master Browser endast vid uppstart eller när den har problem att finna en Backup Browser. Vid denna kontakt skickar Master Browser en lista över upp till tre datorer som är Backup Browser. Skulle ingen av de tre svara på förfrågan från en klienten kommer klienten att ta förnyad kontakt med en Master Browser. 12.Vilka uppgifter har en Backup Browser? En Backup Browser har till huvuduppgift att ta emot domänoch serverlistorna från en Master Browser för att sedan kunna skicka dessa till klienter (på begäran). 13.Begär klientdatorn en ny kopia av domän- och serverlistorna varje gång användaren öppnar Nätverket//Network Neighbourhood eller väljer Anslut nätverksenhet//connect Network Drive? Varje gång användaren öppnar Nätverket//Network Neighbourhood eller väljer Anslut nätverksenhet//connect Network Drive kontaktar klientdatorn en Backup Browser för att få de aktuella domän- och serverlistorna. Detta måste ske för att det kan ha tillkommit både arbetsgrupper, domäner och servrar sedan förra kontakten med en Backup Browser. 14.Vilka uppgifter har en Domain Master Browser? En Domain Master Browser har till uppgift att kontakta andra Domain Master Browser för att med dem utbyta serverlistor. Det är detta arbete som gör att serverlistan utökas med en lista över domäner och arbetsgrupper. 379

24 11 Domän- och serverlistorna//browse Lists 15.Kan samma dator samtidigt vara både Domain Master Browser och Master Browser? I en Windows NT-domän är det alltid PDC:n som blir Domain Master Browser. Det finns inget som hindrar en PDC från att samtidigt vara både Master Browser och Domain Master Browser det är faktiskt det vanligaste. 16.Kan samma dator samtidigt vara Master Browser och Backup Browser? Samma dator kan inte samtidigt vara Master Browser och Backup Browser. 17.Kan det hända att en klientdator (en användares dator) blir Master Browser eller Backup Browser? Arbetet med domän- och serverlistorna sköts av SMB-servrar. Kraven för att en dator skall kunna bli Master Browser eller Backup Browser är alltså att den är SMB-server och att den försetts med programvara för att kunna vara Master Browser eller Backup Browser. Detta gör att ex. datorer med Windows NT Workstation eller Windows for Workgroups kan komma i fråga för att bli Master Browser eller Backup Browser. 18.Hur kan en administratör styra vilka datorer som skall delta eller inte delta i arbetet med domän- och serverlistorna? En administratör kan via inställningar i Registret//Registry (Windows NT och Windows 95/98) eller i System.Ini (WfWG) ställa in en dators villighet att delta i arbetet med domänoch serverlistorna. 19.Varför måste det finnas en uppsättning av domän- och serverlistorna för varje nätverksprotokoll? Det måste finnas en uppsättning av domän- och serverlistorna för varje nätverksprotokoll som används eftersom datorer som inte använder något gemensamt nätverksprotokoll inte heller kan prata nätverk med varandra. En följd av detta är att domän- och serverlistorna för de olika protokollen kan innehålla olika många servrar och även olika servrar. 20.Hur mycket nätverksbandbredd tar arbetet med domän- och serverlistorna? Hur mycket nätverksbandbredd som arbetet med domänoch serverlistorna tar i anspråk är inte lätt att avgöra. Var 380

25 Förslag till svar på frågor dock beredd på att det ta kan ta så mycket som en tredjedel av tillgänglig nätverksbandbredd vid normal drift. Antalet arbetsgrupper, domäner och servrar är viktiga i sammanhanget liksom hur många servrar som arbetar med domänoch serverlistorna. 21.Vad kan en administratör göra för att minska belastningen på nätverket (som åstadkoms av arbetet med domän- och serverlistorna)? Man kan driva sitt nätverk helt utan domän- och serverlistor, då finns det inget innehåll i Nätverket//Network Neighbourhood. Det finns några andra småsaker du kan prova: q q Minska ned eller ta bort beskrivningen av varje server Dölja servrar för Browser 22.Vad används de olika NetBIOS-namnen till? De olika NetBIOS-namnen används för att Domain Master Browser skall kunna få kontakt med andra Domain Master Browser, för att servrar skall få kontakt med Master Browser, för att klienter skall få kontakt med Master Browser och för att hantera val. 23.Vilken är den enda dator i en Windows NT-domän som kan vara Domain Master Browser? Det är endast den primära domänkontrollanten, PDC, som kan vara Domain Master Browser. 24.Hur bestäms vilka datorer som skall delta i arbetet med domän- och serverlistorna? Vilka datorer som skall delta i arbetet med domän- och serverlistorna bestäms genom val. Valet styrs av vilken uppgift datorn har i nätverket (PDC, BDC, ), vilket operativsystem den använder och vilken version av operativsystemet. Dessutom kan administratörer styra detta genom inställningar i Registret//Registry eller System.Ini. 25.Vad händer om en Master Browser avslutas? Om en Master Browser avslutas på vanligt sätt kommer den själv att utlysa nyval. Slås den av utan att avslutas kommer så småningom en annan dator (en klient eller en Backup Browser) att upptäcka detta (vid kontaktförsök) varvid denna 381

26 11 Domän- och serverlistorna//browse Lists dator utlyser nyval. 26.Vilka verktyg i Microsoft Resource Kit kan vara bra att använda för att studera/felsöka hanteringen av domän- och serverlistorna? Verktygen Browser Status (BrowStat) och Browser Monitor (BrowMon) från Microsoft Windows NT Resource Kit är utmärkta för att studera/hantera domän- och serverlistorna. 382

22 Användarnas hemmamappar

22 Användarnas hemmamappar 22 Användarnas hemmamappar Att användare skall ha hemmamappar på en server är för mig en självklarhet. Hemmamapp på en server ger användare alla eller några av följande fördelar: Säkerhetskopiering av

Läs mer

7 Microsofts grupphanteringsmodell i Windows NT-domäner

7 Microsofts grupphanteringsmodell i Windows NT-domäner 7 Microsofts grupphanteringsmodell i Windows NT-domäner Microsofts modell för grupphantering i Windows NT-domäner Om du redan läst en del om Windows NT Server och Windows NT-domäner kanske du hajar till

Läs mer

2 Arbetsgrupp eller Windows NTdomän: vilken passar bäst?

2 Arbetsgrupp eller Windows NTdomän: vilken passar bäst? 2 Arbetsgrupp eller Windows NTdomän: vilken passar bäst? Innan jag kan besvara frågan om vilket som är bäst av arbetsgrupp och Windows NT-domän (det rätta svaret är för övrigt: det beror på) behöver vi

Läs mer

12 Sammankopplade domäner// Trusts

12 Sammankopplade domäner// Trusts 12 Sammankopplade domäner// Trusts Användares tillgång till resurser i en annan Windows NT-domän än den egna, är detta kapitels huvudtema. Det finns inbyggda mekanismer i Windows NT Server för att klara

Läs mer

23 Användargrupper: lokala, globala och specialgrupper

23 Användargrupper: lokala, globala och specialgrupper 23 Användargrupper: lokala, globala och specialgrupper Syftet med grupper och grupphantering är att ge användare tillgång till resurser Syftet med grupper och olika sätt att hantera grupper är alltid att

Läs mer

en översikt Användarkonton i Windows-familjen Användarkonton i Windows NT Workstation och Windows NT Server

en översikt Användarkonton i Windows-familjen Användarkonton i Windows NT Workstation och Windows NT Server 5 Användarkonton, grupper, användarrättigheter och behörigheter: en översikt Användarkonton, användargrupper, användarrättigheter, lokala behörigheter och delningsbehörigheter är det som, för mig, utgör

Läs mer

20 Namngivning av datorer, arbetsgrupper/domäner, användarkonton

20 Namngivning av datorer, arbetsgrupper/domäner, användarkonton 20 Namngivning av datorer, arbetsgrupper/domäner, användarkonton och annat Detta kapitel försöker svara på frågor som dessa: Hur skall jag namnge datorer Hur skall jag namnge användarkonton Hur skall namnge

Läs mer

Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing

Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing Innehåll 1. Metoder att installera...1 2. Förutsättningar...2 DotNet Framework 3.5...2 MSI Installer 4.5...2 3. Hämta SQL Server 2008 R2

Läs mer

Win95/98 Nätverks Kompendium. av DRIFTGRUPPEN

Win95/98 Nätverks Kompendium. av DRIFTGRUPPEN Win95/98 Nätverks Kompendium av DRIFTGRUPPEN Sammanfattning Vad håller jag i handen? Detta är en lättförståelig guide till hur man lägger in och ställer in nätverket i Windows 95 och 98 Efter 6 (sex) enkla

Läs mer

21 De tre viktigaste kontona: Administratör//Administrator, Gäst/ /Guest och System//System

21 De tre viktigaste kontona: Administratör//Administrator, Gäst/ /Guest och System//System 21 De tre viktigaste kontona: Administratör//Administrator, Gäst/ /Guest och System//System Förinstallerade konton De båda förinstallerade kontona Administratör//Administrator och Gäst//Guest visas i Kontohanteraren

Läs mer

29 Operativsystem på användarnas maskiner (klienterna)

29 Operativsystem på användarnas maskiner (klienterna) 29 Operativsystem på användarnas maskiner (klienterna) Vilket operativsystem är bäst på användarnas maskiner? Hur kan jag som administratör få klientdatorerna att bli mindre osäkra? Detta är ett par de

Läs mer

Manual licenserver. Installations och konfigurations-manual för Adtollo licenserver 2014-10-07

Manual licenserver. Installations och konfigurations-manual för Adtollo licenserver 2014-10-07 Installations och konfigurations-manual för Adtollo licenserver 2014-10-07 2014-10-07 Sida 2 av 8 Detta är en installationsanvisning för Adtollo licensserver. Applikationen kan användas till flera av Adtollos

Läs mer

15 Granskning//Auditing

15 Granskning//Auditing 15 Granskning//Auditing Jag vill lyfta fram granskning//auditing därför att den handlar mycket om att veta vad som försiggår i nätverket i allmänhet och i en Windows NT-domän i synnerhet. Verktyget du

Läs mer

28 Inloggningsskript, profiler och systemprinciper//system Policies

28 Inloggningsskript, profiler och systemprinciper//system Policies 28 Inloggningsskript, profiler och systemprinciper//system Policies Användarna står i centrum för detta kapitel. Inloggningsskript, profiler och systemprinciper//system Policies är tre olika sätt att styra

Läs mer

13 Inbyggda verktyg för nätadministration

13 Inbyggda verktyg för nätadministration 13 Inbyggda verktyg för nätadministration Verktygen för administration av Windows NT Server kan användas från ett hotell på Fidji Som du märkt är jag mycket angelägen om att framhålla att (de flesta) administrationsverktygen

Läs mer

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Det här avsnittet omfattar: "Förberedelser" på sidan 3-15 "Snabbinstallation från cd-skiva" på sidan 3-15 "Andra installationssätt" på sidan 3-16 "Felsökning

Läs mer

LABORATION 2 DNS. Laboranter: Operativsystem 1 HT12. Martin Andersson. Utskriftsdatum: 2012-09-12

LABORATION 2 DNS. Laboranter: Operativsystem 1 HT12. Martin Andersson. Utskriftsdatum: 2012-09-12 LABORATION 2 DNS Laboranter: Kurs: Klass: Operativsystem 1 HT12 DD12 Handledare: Hans Ericson Martin Andersson Utskriftsdatum: 2012-09-12 Mål, syfte, förutsättningar Mål Laborationen skall ge insikt i

Läs mer

Riktlinjer: avveckling av AppleTalk-routing i LUNET

Riktlinjer: avveckling av AppleTalk-routing i LUNET LDC Roland Månsson 2001-02-20 Riktlinjer: avveckling av AppleTalk-routing i LUNET Bakgrund Ett beslut om att avveckla bl a AppleTalk-routingen inom LUNET är fattat och kommer att verkställas 15 januari

Läs mer

27 Samspel mellan lokal behörighet och delningsbehörighet för utdelade

27 Samspel mellan lokal behörighet och delningsbehörighet för utdelade 27 Samspel mellan lokal behörighet och delningsbehörighet för utdelade mappar Lokal behörighet och delningsbehörighet motverkar varandra När du delar ut mappar på en NTFS-volym för åtkomst via nätverket

Läs mer

Instruktioner för Internetanslutning

Instruktioner för Internetanslutning Nov 2003 Instruktioner för Internetanslutning På dessa sidor finner du instruktioner för att få din bredbandsanslutning att fungera. Du behöver inte använda några inloggningsuppgifter utan är hela tiden

Läs mer

Sidpanelen och gadgetar De är nya. De är smarta. Lär dig hur du använder dem.

Sidpanelen och gadgetar De är nya. De är smarta. Lär dig hur du använder dem. Kap 03.indd 444 KAPITEL TRE Sidpanelen och gadgetar De är nya. De är smarta. Lär dig hur du använder dem. Gadgetar och den nya Sidpanelen är nog mina favoriter bland de nya funktionerna i Windows Vista.

Läs mer

Filöverföring i Windowsmiljö

Filöverföring i Windowsmiljö Linnéuniversitetet Projektrapport Grundläggande Operativsystem 1DV415 Filöverföring i Windowsmiljö Erik Ljungqvist, Viktor Hjertman 10 januari 2014 Sammanfattning I detta projekt undersöks skillnaden i

Läs mer

Handbok Fjärranslutning till skrivbord. Brad Hards Urs Wolfer Översättare: Stefan Asserhäll

Handbok Fjärranslutning till skrivbord. Brad Hards Urs Wolfer Översättare: Stefan Asserhäll Handbok Fjärranslutning till skrivbord Brad Hards Urs Wolfer Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 5 2 Protokollet Remote Frame Buffer 6 3 Använda Fjärranslutning till skrivbord 7 3.1 Ansluta

Läs mer

Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning

Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning Sida 2 av 19 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Så ansluter du till nätverket orebro-utbildning... 4 2.1 Allmän information:... 4 2.2 Enkel anslutning

Läs mer

Instruktion: Trådlöst nätverk för privata enheter

Instruktion: Trådlöst nätverk för privata enheter Instruktion: Trådlöst nätverk för privata enheter orebro-byod Sida 2 av 21 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Så ansluter du till nätverket orebro-byod... 4 2.1 Allmän information:... 4 2.2 Enkel

Läs mer

Grupp Policys. Elektronikcentrum i Svängsta Utbildning AB 2012-11-05 1

Grupp Policys. Elektronikcentrum i Svängsta Utbildning AB 2012-11-05 1 Grupp Policys Elektronikcentrum i Svängsta Utbildning AB 2012-11-05 1 Sid 1233 Vad är grupp-policys? Grupp-policys är en samling regler som hjälper till med hanteringen av datorer och användare. Mer specifikt:

Läs mer

JobOffice SQL databas på server

JobOffice SQL databas på server JobOffice SQL databas på server Nedan följer en instruktion hur du konfigurerar JobOffice kassas SQL databas på en server. Om du känner dig osäker på det här, kontakta någon lokal data- och nätverkstekniker.

Läs mer

Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa.

Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa. Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa. Antal: Enskilt Material: En dator med Windows 7 (Vista, Windows 8 eller

Läs mer

Översikt av kapitlet. Ge databasen ett lösenord. Förhindra ändringar av koden i databasen

Översikt av kapitlet. Ge databasen ett lösenord. Förhindra ändringar av koden i databasen Översikt av kapitlet Ge databasen ett lösenord Förhindra ändringar av koden i databasen 10 Säkraochdelaut information I detta kapitel kommer du att få lära dig att: Tilldela ett lösenord till en databas.

Läs mer

För kunder som använder Windows för nätverksanslutningar

För kunder som använder Windows för nätverksanslutningar För kunder som använder Windows för nätverksanslutningar Om du använder olika operativsystem eller olika arkitekturer för servern och klienten så kanske inte anslutningen fungerar som den ska, även om

Läs mer

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 3.1.2 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Mobilus Digital Rehab AB * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas

Läs mer

Din manual ARCHOS 604 WIFI http://sv.yourpdfguides.com/dref/1227011

Din manual ARCHOS 604 WIFI http://sv.yourpdfguides.com/dref/1227011 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ARCHOS 604 WIFI. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Datakommunika,on på Internet

Datakommunika,on på Internet Webbteknik Datakommunika,on på Internet Rune Körnefors Medieteknik 1 2015 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se Internet Inter- = [prefix] mellan, sinsemellan, ömsesidig Interconnect = sammanlänka Net =

Läs mer

Startanvisning för Bornets Internet

Startanvisning för Bornets Internet Startanvisning för Bornets Internet Denna guide kommer att hjälpa dig igång med Bornets Internet. Sidan 1 av 41 Innehållsförteckning Titel Sidan Kapitel 1. Introduktion... 3 Kapitel 2. TCP/IP-inställningar

Läs mer

Nej, Latitude ON Flash är för närvarande endast tillgängligt på följande Dell datorer: Dell Latitude E4200 Dell Latitude E4300

Nej, Latitude ON Flash är för närvarande endast tillgängligt på följande Dell datorer: Dell Latitude E4200 Dell Latitude E4300 Dell Latitude ON Flash återkommande frågor 1. Stödjer alla Dell datorer Latitude ON Flash? Nej, Latitude ON Flash är för närvarande endast tillgängligt på följande Dell datorer: Dell Latitude E4200 Dell

Läs mer

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång med Visi Felsökning 1.1. Systemkrav

Läs mer

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual 3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual ,QQHKnOOVI UWHFNQLQJ,QVWDOODWLRQDY931NOLHQW 'DWRUHUVRPLQJnULHQ)DVW7UDFNPLOM $QYlQGDUHPHGNRQWRL9+6RFKGDWRUPHG:LQGRZV;3 $QYlQGDUHPHGNRQWRLDQQDQGRPlQlQ9+6HOOHUGDWRUPHG:LQGRZV

Läs mer

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning FLEX Personalsystem Uppdateringsanvisning Innehållsförteckning UPPDATERING... 3 Allmänt... 3 Förberedelser... 3 Informera om uppdatering... 3 Ladda hem uppdateringsfiler... 4 Att observera vid uppdatering...

Läs mer

Allmänt om programvaror och filer i Windows.

Allmänt om programvaror och filer i Windows. Allmänt om programvaror och filer i Windows. Vart sparade du dokumentet? I Word. Jag har fått detta svar mer än en gång när jag försökt hjälpa någon att hitta ett dokument som de tappat bort i sin dator.

Läs mer

Instruktioner för Axxell's Trådlösa Nät

Instruktioner för Axxell's Trådlösa Nät Tobias Ahlfors Revisionshistorik Revision 1.1 2 Dec 2014 Innehållsförteckning Snabbguide... 1 Instruktioner... 1 Steg 1 - Network and Sharing Center... 1 Steg 2 - Skapa en ny nätverksprofil...

Läs mer

Uppdatera Mobilus Professional till version 3.2.1. * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Uppdatera Mobilus Professional till version 3.2.1. * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 3.2.1 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Mobilus Digital Rehab AB * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas

Läs mer

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll Kapitel 2 Installation Innehåll INSTALLATION MDAC och ODBC...2 Installera SoS2000 i arbetsplatsen...2 SoS2000 serverprogramvara...2 SoS2000 och övriga Office program...3 Avinstallera SoS2000...3 Brandväggar...3

Läs mer

F5 Exchange 2007. 2013-01-16 Elektronikcentrum i Svängsta Utbildning AB 2013-01-16 1

F5 Exchange 2007. 2013-01-16 Elektronikcentrum i Svängsta Utbildning AB 2013-01-16 1 F5 Exchange 2007 2013-01-16 Elektronikcentrum i Svängsta Utbildning AB 2013-01-16 1 Spam Control and Filtering Elektronikcentrum i Svängsta Utbildning AB 2013-01-16 2 Idag: Relaying Spamhantering och filtrering

Läs mer

Ingenjörsfirman Stéen 2001-12-13 Windows NT Server Sida 1 av 1

Ingenjörsfirman Stéen 2001-12-13 Windows NT Server Sida 1 av 1 Windows NT Server Sida 1 av 1 Windows NT Server Mål och syfte Kursen ger systemtekniker, supportpersonal och nätverksadministratörer m fl en grundläggande plattform för att förstå och att kunna installera,

Läs mer

ARX på Windows Vista, Windows 7 eller Windows 2008 server

ARX på Windows Vista, Windows 7 eller Windows 2008 server ARX på Windows Vista, Windows 7 eller Windows 2008 server 1. Inledning För att den i Arx interna Jetty Web servern skall kunna skapa temporära filer måste den ha tillgång till en användarkatalog (ett användarkonto)

Läs mer

Datum 2012-12-28. Den första bilden i installationsprogrammet visar vilken version det är. Klicka på Nästa eller tryck Enter för att fortsätta.

Datum 2012-12-28. Den första bilden i installationsprogrammet visar vilken version det är. Klicka på Nästa eller tryck Enter för att fortsätta. Installation av SDCs insändningsprogram Sender för filer från skördare, skotare eller drivare Installationen består av tre steg som automatiskt körs efter varandra. Steg 1: Programmet installeras och man

Läs mer

Capitex dataservertjänst

Capitex dataservertjänst Capitex dataservertjänst Beskrivning Capitex dataservertjänst fungerar som en mellanhand för arbetet mellan klienterna och databasen. Detta reducerar frekvensen och storleken på den nätverkstrafik som

Läs mer

Uppdatera Easy Planning till SQL

Uppdatera Easy Planning till SQL Easy Planning SQL heter vår senaste version av planeringsprogram. Vi rekommenderar alla kunder att uppdatera till den senaste versionen 8.25. Alla användare som har en äldre version av EP (7.58 eller äldre)

Läs mer

Norman Endpoint Protection (NPRO) installationsguide

Norman Endpoint Protection (NPRO) installationsguide Norman Endpoint Protection (NPRO) installationsguide Ladda ner installationspaketet (32 eller 64 bitars) från nedanstående länk: http://www.norman.com/downloads/sm ent/68793/se Starta installationspaketet

Läs mer

Datainsamling över Internet

Datainsamling över Internet Datainsamling över Internet I den här uppgiften skall du styra ett mätförlopp och hämta mätdata via internet. Från en dator skall du styra en annan dator och beordra den att utföra en mätning och skicka

Läs mer

Programutveckling med Java Development Kit. (JDK 1.1.x) och Programmers File Editor (PFE 7.02)

Programutveckling med Java Development Kit. (JDK 1.1.x) och Programmers File Editor (PFE 7.02) UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för datavetenskap Thomas Johansson Oktober 1998 Programutveckling med Java Development Kit (JDK 1.1.x) och Programmers File Editor (PFE 7.02) Umeå universitet 901 87 Umeå.

Läs mer

Låta någon annan hantera din e-post och kalender

Låta någon annan hantera din e-post och kalender Låta någon annan hantera din e-post och kalender På samma sätt som du kan låta assistent sköta din vanliga post kan du i Microsoft Office Outlook låta en annan person, som kallas för ombud, ta emot och

Läs mer

Installationsmanual för OnCourse

Installationsmanual för OnCourse Installationsmanual för OnCourse Detta dokument beskriver de steg som ni behöver gå igenom för att installera OnCourse på er golfklubb. OnCourse är utvecklat och testat för Windows XP, Windows Vista och

Läs mer

Installation och setup av Net-controller AXCARD DS-202

Installation och setup av Net-controller AXCARD DS-202 Installation och setup av Net-controller AXCARD DS-202 Setup av Net-Controller DS202 Installation av programvara Stoppa in Axbase CD n i din CD-spelare. När skivan startat installationsprogrammet klickar

Läs mer

Grundläggande datavetenskap, 4p

Grundläggande datavetenskap, 4p Grundläggande datavetenskap, 4p Kapitel 4 Nätverk och Internet Utgående från boken Computer Science av: J. Glenn Brookshear 2004-11-23 IT och medier 1 Innehåll Nätverk Benämningar Topologier Sammankoppling

Läs mer

Konfigurering av eduroam

Konfigurering av eduroam Konfigurering av eduroam Detta dokument beskriver hur en användare med konto från Chalmers konfigurerar nätverksanslutning till ett trådlöst nätverk på en eduroam-ansluten organisation, t.ex. Chalmers.

Läs mer

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10 Instruktion till PigWin PocketPigs Del 1 - Installation 2008-07-10 INNEHÅLL Installation...3 Förberedelser - pocket...3 Förberedelser - PC...3 PocketPigs...4 Pocket PC nr. 2...5 Installation av AgroSync...6

Läs mer

Max Walter SKYPE FÖR MAC OS X

Max Walter SKYPE FÖR MAC OS X Max Walter SKYPE FÖR MAC OS X Del KOM IGÅNG MED SKYPE 6. Ring till andra på Internet... 6 7. Telefonkonferenser... 8. Chatta... 9. Filer... 9 0. Videosamtal.... Personifiera Skype... 6. Ändra användarstatus...

Läs mer

Om konsolporten. Beskrivning av portarna

Om konsolporten. Beskrivning av portarna Sida 1 / 7 Om konsolporten I detta dokument ges en kort sammanfattande beskrivning om vad och hur konsolportarna fungerar i nya Sun SPARC servrar. Exempel på servrar med den möjligheten är Sun Fire V240,

Läs mer

FactoryCast HMI. Premium & Quantum PLC. FactoryCast HMI epost-tjänst 2004-10-25

FactoryCast HMI. Premium & Quantum PLC. FactoryCast HMI epost-tjänst 2004-10-25 FactoryCast HMI Premium & Quantum PLC FactoryCast HMI epost-tjänst 2004-10-25 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 EPOST-TJÄNSTEN...3 1.1 KONFIGURERING AV EPOST-TJÄNST...3 2 EPOST-SERVER...6 2.1 KONFIGURERING AV EPOST-SERVER...6

Läs mer

REGION SKÅNE VDI KLIENTINSTALLATION

REGION SKÅNE VDI KLIENTINSTALLATION REGION SKÅNE VDI KLIENTINSTALLATION 2014-05-21 Installation av Viewklient för VDI Dokumentation för installation och anslutning till Region Skånes VDI miljö INSTRUKTION VMWARE VIEW... 2 Inledning... 2

Läs mer

Windows NT 4.x. Förberedelser. Snabbinstallation från cd-skiva. Phaser 6250 färglaserskrivare

Windows NT 4.x. Förberedelser. Snabbinstallation från cd-skiva. Phaser 6250 färglaserskrivare Windows NT 4.x Det här avsnittet omfattar: Förberedelser på sidan 3-21 Snabbinstallation från cd-skiva på sidan 3-21 Andra installationsmetoder på sidan 3-22 Felsökning i Windows NT 4.x (TCP/IP) på sidan

Läs mer

Flexiservice PS/2. Bruksanvisning

Flexiservice PS/2. Bruksanvisning Bruksanvisning Flexiservice PS/2 Handitek BRUX\...\809087 FLEXISERVICE PS/2 Gewa AB BOX 92, MALMVÄGEN 55, 191 22 SOLLENTUNA TEL: 08-594 694 00 TEXTTEL: 08-594 694 18 FAX: 08-594 694 19 E-MAIL: info@gewa.se

Läs mer

LEX INSTRUKTION LEX LDAP

LEX INSTRUKTION LEX LDAP LEX INSTRUKTION LEX LDAP Innehållsförteckning LEX INSTRUKTION LEX LDAP... 1 1 INLEDNING... 1 2 INSTALLATION... 2 3 LEXLDAPSERVICE - KLIENTEN... 3 3.1 HUVUDFÖNSTER... 3 3.2 INSTÄLLNINGAR... 4 3.2.1 Lex...

Läs mer

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 2.0.1 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas* under tiden uppdateringen

Läs mer

Installationsguide / Användarmanual

Installationsguide / Användarmanual (Ver. 2.6.0) Installationsguide / Användarmanual Innehåll 1. Välkommen Sid 1 Välkommen som Internet kund hos Seth s Bredband Kontrollera att din Internetlåda innehåller: 2. Anslutningsguide Sid 2 Koppla

Läs mer

Innehåll. 7. Hur vet jag vilken storlek på licensen jag har?... 19

Innehåll. 7. Hur vet jag vilken storlek på licensen jag har?... 19 Innehåll Ny licenshantering i HogiaLön Plus... 2 Steg för steg; för dig med HogiaLön Plus - Access... 3 Licenshantering för administratören... 3 Licenshantering för löneadministratörer... 10 Vanliga frågor...

Läs mer

Installationsanvisningar VisiMIX. Ansvarig: Visi System AB Version: 2.2 Datum: 2009-02-17 Mottagare: Visi MIX kund

Installationsanvisningar VisiMIX. Ansvarig: Visi System AB Version: 2.2 Datum: 2009-02-17 Mottagare: Visi MIX kund Sida: 1(5) Installationsanvisningar VisiMIX Ansvarig: Visi System AB Version: 2.2 Datum: 2009-02-17 Mottagare: Visi MIX kund Detta dokument Detta dokument beskriver hur man installerar Visi Mix på en server.

Läs mer

TCP/IP och Internetadressering

TCP/IP och Internetadressering Informationsteknologi sommarkurs 5p, 2004 Mattias Wiggberg Dept. of Information Technology Box 337 SE751 05 Uppsala +46 18471 31 76 Collaboration Jakob Carlström TCP/IP och Internetadressering Slideset

Läs mer

24 Användarrättigheter//User Rights

24 Användarrättigheter//User Rights 24 Användarrättigheter//User Rights Vad är användarrättigheter//user rights Användarrättigheter är grundläggande privilegier, såsom rättigheten att sitta ned framför och logga in på en viss Windows NT-dator

Läs mer

25 Lokal behörighet//local Security (lokal säkerhet, NTFS-behörighet)

25 Lokal behörighet//local Security (lokal säkerhet, NTFS-behörighet) 25 Lokal behörighet//local Security (lokal säkerhet, NTFS-behörighet) Lokal behörighet/lokal säkerhet, NTFS-behörighet Lokal behörighet (ofta kallad lokal säkerhet) är knutet till filsystemet NTFS. Det

Läs mer

Topologi. Utförande: I exemplet så kommer vi att utgå från att man gör laborationen i en Virtuell miljö (Virtualbox).

Topologi. Utförande: I exemplet så kommer vi att utgå från att man gör laborationen i en Virtuell miljö (Virtualbox). Nätverkssäkerhet Remote Access VPN med pfsense I denna laboration kommer vi att skapa en så kallad Remote Access VPN åtkomst (baserad på OpenVPN) så att klienter utifrån det oskyddade nätverket (Internet)

Läs mer

7 Mamut Client Manager

7 Mamut Client Manager 7 Mamut Client Manager Tilläggsprodukten Mamut Client Manager består av programmen Client Start och Client Update. Med hjälp av Mamut Client Manager kan du från ett fönster öppna, uppdatera och administrera

Läs mer

Handbok Dela Skrivbord. Brad Hards Översättare: Stefan Asserhäll

Handbok Dela Skrivbord. Brad Hards Översättare: Stefan Asserhäll Brad Hards Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 5 2 Protokollet Remote Frame Buffer 6 3 Använda Dela Skrivbord 7 3.1 Dela Skrivbords huvudfönster............................... 7 3.1.1

Läs mer

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 "Förberedelser" på sida 3-14 "Snabbinstallation från CD-skiva" på sida 3-14 "Övriga installationssätt" på sida 3-15 "Felsökning i Windows 2000, Windows

Läs mer

Administrationsmanual ImageBank 2

Administrationsmanual ImageBank 2 Administrationsmanual ImageBank 2 INNEHÅLL 1. Konventioner i manualen 3 2. Uppmärksamhetssymboler 3 3. Vad är imagebank SysAdmin 4 4. Guide för att snabbt komma igång 5 5. Uppgradera din imagebank 1.2

Läs mer

Snabbguide IP-kamera Kom igång med din kamera

Snabbguide IP-kamera Kom igång med din kamera 120419 50133 Snabbguide IP-kamera Kom igång med din kamera Mjukvara för PC Installera mjukvaran...2 Uppstart och nätverksinställning Anslut dator och IP-kamera med kabel...2 Logga in i ActiveX Mode (For

Läs mer

Installationsguide. Innehållsförteckning

Installationsguide. Innehållsförteckning Installationsguide Innehållsförteckning Installation av ELCAD 7.8.0 3 Viktiga nyheter om installationen 3 Innan du börjar installationen 4 Steg 1: Kontroll av operativsystem 5 Steg 2: Installation av ELCAD

Läs mer

Användarmanual för Pagero Kryptering

Användarmanual för Pagero Kryptering för Pagero Kryptering Version 1.1-1 - Allmänt... 3 Kryptering av filer... 3 Dekryptering av filer... 3 Installation... 4 Inställningar... 5 Skapa nycklar... 6 Lägg till kataloger för övervakning... 6 Lägg

Läs mer

Ladda upp filer fra n PLC till PC

Ladda upp filer fra n PLC till PC Supportdokument Ladda upp filer fra n PLC till PC Synpunkter, felaktigheter, önskemål etc. för dokumentet meddelas Fil: Malthe_Suppo_Ladda upp filer från.docx Innehållsförteckning 1. Allmänt... 2 2. Installation

Läs mer

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt...

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt... Produktblad för NAV i molnet Innehåll Vad är molnet?... 2 Vad är NAV i molnet?... 3 Vem passar NAV i molnet för?... 4 Fördelar med NAV i molnet... 5 Kom igång snabbt... 5 Bli kostnadseffektiv... 5 Enkelt

Läs mer

Windows 98 och Windows Me

Windows 98 och Windows Me Windows 98 och Windows Me "Förberedelser" på sida 3-25 "Snabbinstallation från CD-skiva" på sida 3-26 "Övriga installationssätt" på sida 3-26 "Felsökning i Windows 98 och Windows Me" på sida 3-28 "dokument

Läs mer

Ändringar i samband med aktivering av. Microsoft Windows Vista

Ändringar i samband med aktivering av. Microsoft Windows Vista Ändringar i samband med aktivering av Microsoft Windows Vista Volume Activation 2.0 Rutinerna som rör hantering av licensnycklar och aktivering finns nu i en ny version. I den tidigare versionen behövde

Läs mer

Proxy. Krishna Tateneni Översättare: Stefan Asserhäll

Proxy. Krishna Tateneni Översättare: Stefan Asserhäll Krishna Tateneni Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Proxyservrar 4 1.1 Inledning........................................... 4 1.2 Användning......................................... 4 3 1 Proxyservrar

Läs mer

Lathund för Novell Filr

Lathund för Novell Filr 1(57) Stadsledningsförvaltningen IT-avdelningen Lathund för Novell Filr 2(57) Innehåll 1. Introduktion... 4 2. Termer... 4 3. Icke tillåtna tecken i filnamn... 4 4. ipad... 5 4.1 Installation... 5 4.2

Läs mer

Installationsanvisning OnTag

Installationsanvisning OnTag Installationsanvisning OnTag Installationsanvisning OnTag...1 A. Versionskontroll GK96...2 B. Installation OnTag Programvara (ej OnTag Kvitto)...3 C. Installation etikettskrivare (ej OnTag Kvitto)...4

Läs mer

NSL Manager. Handbok för nätverksadministratörer

NSL Manager. Handbok för nätverksadministratörer apple NSL Manager Handbok för nätverksadministratörer Den här handboken innehåller information om NSL Manager (Network Services Location Manager) och om hur man konfigurerar ett nätverk för användning

Läs mer

14 AD-platser och domänkontrollanter

14 AD-platser och domänkontrollanter 14 AD-platser och domänkontrollanter AD-plats//site är ett nytt begrepp för domäner bekant i Exchange Server AD-plats//site är ett nytt begrepp för domäner. Microsofts officiella översättning av det egna

Läs mer

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 2 Innehåll F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 Innehåll Kapitel 1: Komma igång...3 1.1 Hantera prenumeration...4 1.2 Så här kontrollerar du att datorn är skyddad...4 1.2.1

Läs mer

Linuxadministration I 1DV417 - Laboration 4 Nätverk, DHCP, säkerhetskopiering, processhantering, Samba och NFS

Linuxadministration I 1DV417 - Laboration 4 Nätverk, DHCP, säkerhetskopiering, processhantering, Samba och NFS Linuxadministration I 1DV417 - Laboration 4 Nätverk, DHCP, säkerhetskopiering, processhantering, Samba och NFS Marcus Wilhelmsson marcus.wilhelmsson@lnu.se 18 februari 2014 Innehåll 1 Inledning och mål

Läs mer

LAN Port: 4 X RJ45 10/100BASE-TX Fast Ethernet med Auto MDI/MDIX. Resetknapp: Återställer enheten till fabriks inställningar

LAN Port: 4 X RJ45 10/100BASE-TX Fast Ethernet med Auto MDI/MDIX. Resetknapp: Återställer enheten till fabriks inställningar Denna enhet kan konfigureras genom att använda ett webb program, ex. Internet Explorer 6, Netscape Navigator 6.23. DSL-504T ADSL Router Orientering Användande av annan ström adapter med annan volt/amper

Läs mer

INSTALLATION AV KLIENT

INSTALLATION AV KLIENT INSTALLATION AV KLIENT BOOK-IT 8.0 2015-03-27 Axiell Sverige AB, Box 24014, 224 21 Lund Fältspatvägen 4, 224 78 Lund, tel: 046-2700 400, e-post: axiellsverige@axiell.com Innehållsförteckning Förberedelse

Läs mer

AVCAD 4.0 för Windows

AVCAD 4.0 för Windows BILAGA A Installation och konfigurering av SQL-server. Applikationen kan antingen köras mot MS SQL-server eller MS Access. Koppling mot MS-ACCESS databas. MS Access installeras och konfigureras automatiskt

Läs mer

Bildbaskontoret Version 2

Bildbaskontoret Version 2 Bildfabriken Bildbaskontoret Version 2 BRUKSANVISNING Beställning och support: Trollreda Resurscenter info@trollreda.se Rev D 05-02-01 Innehållsförteckning 2 Introduktion... 3 Utrustning... 3 Om bildbaser...

Läs mer

Rekommenderad felsökning av dator innan service

Rekommenderad felsökning av dator innan service Rekommenderad felsökning av dator innan service Rekommenderad felsökning av dator innan service Detta dokument beskriver åtgärder som kan testas för att utesluta mjukvarufel innan en Mac skickas in på

Läs mer

Handbok för nätverk. För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i "Handbok för kopiator" innan du använder maskinen.

Handbok för nätverk. För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i Handbok för kopiator innan du använder maskinen. Handbok för nätverk För säker och korrekt användning, läs igenom säkerhetsinformationen i "Handbok för kopiator" innan du använder maskinen. Inledning Den här handboken innehåller instruktioner om maskinens

Läs mer

Installationsguide. Innehållsförteckning

Installationsguide. Innehållsförteckning Installationsguide Innehållsförteckning Installation av ELCAD 7.6.0 3 Viktiga nyheter om installationen 3 Steg 1: Kontroll av operativsystem 5 Steg 2: Installation av ELCAD 7.6.0 Svensk version 6 Steg

Läs mer

BIPAC-7100S / 7100 ADSL Modem/Router

BIPAC-7100S / 7100 ADSL Modem/Router BIPAC-7100S / 7100 ADSL Modem/Router Snabbstartsguide Snabbstartsguide För mer detaljerade anvisningar om inställning och användning av en (Trådlös) ADSL Firewall Router, v.g. konsultera on-line-handboken.

Läs mer

Sharpdesk V3.3. Push-installationsguide för systemadministratörer Version 3.3.04

Sharpdesk V3.3. Push-installationsguide för systemadministratörer Version 3.3.04 Sharpdesk V3.3 Push-installationsguide för systemadministratörer Version 3.3.04 Upphovsrätt 2000-2010 av SHARP CORPORATION. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående

Läs mer

VPN (PPTP) installationsguide för Windows 7

VPN (PPTP) installationsguide för Windows 7 VPN (PPTP) installationsguide för Windows 7 Följ instruktionen nedan för att sätta upp och använda 3T-PPTP. Innan du gör detta så måste du dock först kontakta internsupport för att få ett användarnamn

Läs mer