14 AD-platser och domänkontrollanter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "14 AD-platser och domänkontrollanter"

Transkript

1 14 AD-platser och domänkontrollanter AD-plats//site är ett nytt begrepp för domäner bekant i Exchange Server AD-plats//site är ett nytt begrepp för domäner. Microsofts officiella översättning av det egna begreppet»site«är»plats«. Eftersom ordet»plats«på svenska låter så allmängiltigt föredrar jag att kalla dessa platser för Active Directory-plats eller AD-plats. Det finns ingen motsvarighet till AD-platser i Windows NT-domäner varför det kan vara ett helt nytt begrepp för många. Microsoft Exchange Server har arbetat med ett platsbegrepp sedan flera år, men det är litet annorlunda än i Active Directory-fallet. Enligt Microsoft skall alla deras produkter så småningom använda samma platsbegrepp som Active Directory, alltså AD-platser. Min tanke med att använda ordet»ad-plats«är att leda tankarna mot det faktum att AD-platser har allt med Active Directory att göra, men kom ihåg att Microsoft alltid använder ordet»plats«eller»site«. Microsofts definition av AD-plats Windows 2000 Server Deployment Planning Guide i Microsoft Windows 2000 Server Resource Kit har denna förklaring av AD-plats//site: site A location in a network that holds Active Directory servers. A site is defined as one or more well-connected TCP/IP subnets. ( Well-connected means that network connectivity is highly reliable and fast.) Because computers in the same site are close to each other in network terms, communication among them is reliable, fast, and efficient. Defining a site as a set of subnets allows administrators to configure Active Directory access and replication topology to take advantage of the physical network. When users log on to the network, Active Directory clients find Active Directory servers in the same site as the client. Letar vi i Microsoft TechNet finner vi en förklaring hämtad från kapitel 4 i MCSE Training Kit Upgrading to Microsoft Windows 2000: A site is a combination of one or more Internet Protocol (IP) subnets, which should be connected by a high-speed link. Typically, a site has the same boundaries as a local area network (LAN). When you group subnets on your network, you should combine only those subnets that have fast, cheap, and reliable network connections with one another. Fast network connections are at least 512 kilobits per second (Kbps). An available 203

2 14 DC-platser och domänkontrollanter bandwidth of 128 Kbps and higher is sufficient. Defining sites as a set of subnets allows you to configure the Active Directory directory services access and replication topology to take advantage of the physical network. You create sites for two primary reasons: To optimize replication traffic To enable users to connect to a domain controller by using a reliable, high-speed connection Sammanförs dessa båda förklaringar finner vi att en AD-plats utmärks av följande egenskaper: Det finns klientdatorer med Active Directory-klientprogramvara eller klientdatorer från vilka man loggar in till domänen (Windows 95/98- datorer utan Active Directory-klientprogramvara) Det finns ett eller flera IP-subnät med snabba förbindelser inom ADplatsen, åtminstone 512 kilobit/s med 128 kbit/s tillgängligt AD-platser har namn som bestäms av administratörer Nu till något mycket viktigt, som inte framgår av Microsofts definitioner: Det kan finnas en eller flera domänkontrollanter som använder Windows 2000 Server, någon av dess storasystrar, eller Windows Server Med andra ord: man kan tänka sig att upprätta AD-platser som endast innehåller klientdatorer och vanliga servrar (Windows 2000/XP/Server och andra Windows-varianter med Active Directory-klientprogramvara), utan domänkontrollanter. Det är nämligen möjligt att låta en viss domänkontrollant (om den använder Windows 2000/Server) hantera klientdatorer och domäninloggning från fler än en AD-plats. Detta görs genom ett enkelt och smärtfritt ingrepp i Registret på domänkontrollanten. DC3 DC4 DC3 Figur 14-1: Två AD-platser, två olika lösningar. 204

3 Administratörer bestämmer vilka IP-nät (subnät) som tillhör vilka AD-platser I den övre figurhalvan har båda AD-platserna egna domänkontrollanter, i den undre har och DC3 ansvar för båda AD-platserna. Det är inte något krav på olika IP-subnät för att kunna dela in nätverket i olika AD-platser. Men, om vi inte använder olika IP-subnät så kan vi endast styra replikering mellan domänkontrollanter med hjälp av AD-platser, vi kan inte styra inloggning. Vilket ses i den andra förklaringen ovan är AD-platser till för att möta ett eller båda av dessa behov: Styrbar replikeringstrafik mellan domänkontrollanter Styrning av klientdatorer och användarinloggning till de närmaste domänkontrollanterna För att det skall vara möjligt att styra replikeringstrafiken mellan domänkontrollanter måste de använda Windows 2000/Server eller någon av dess storasystrar. Det duger alltså inte med de reservdomänkontrollanter som använder Windows NT Server 4.0 i Active Directory-domänen. Reservdomänkontrollanter med Windows NT Server 4.0 kan fungera i en Active Directory-domän så länge domänen använder körläget blandat läge//mixed mode. Klientdatorer och användarinloggning kan styras till närmaste domänkontrollant när Active Directory-klientprogramvara är installerad på datorn. Självklart är denna inbyggd i Windows 2000/XP Professional och andra Windows 2000/XP/Server-versioner. Active Directory-klientprogramvaran för Windows 95 och Windows 98 följer med på cd:n med installationsfiler för Windows 2000 Server. För Windows NT 4.0 gäller att Active Directoryklientprogramvaran kan hämtas hos Microsoft (http://www.eu.microsoft.com/windows2000/server/evaluation/news/bulletins/adextension.asp). Administratörer bestämmer vilka IP-nät (subnät) som tillhör vilka AD-platser Mer om IP-nät senare i detta kapitel, men låt mig redan nu slå fast att det är administratörerna som bestämmer kopplingen mellan IP-nät (subnät) och AD-platser. Två IP-nät på kilometers avstånd kan mycket väl ingå i samma AD-plats, likväl som IP-nät i samma fastighet kan ingå i olika ADplatser. Min definition av Active Directory-plats, AD-plats Med Active Directory-plats, AD-plats, menar jag: Ett eller flera IP-subnät som innehåller Active Directory-domänmedlemmar och/eller datorer från vilka man kan logga in med domänkonton till Active Directory Jag är alltså inte särskilt intresserad av nätverkshastighet funktion går före! Exempel på Active Directory-platser, AD-platser En Active Directory-plats, AD-plats, kan alltså innehålla datorer med många olika operativsystem. Kom ihåg att det vanligaste är att AD-platser innehåller domänkontrollanter med Windows 2000/Server, med det är fullt tillåtet 205

4 14 DC-platser och domänkontrollanter med AD-platser som inte innehåller några domänkontrollanter. Några exempel på båda slagen: AD-platser med domänkontrollanter (med Windows 2000/Server) 1. Ett, eller flera, IP-subnät med Windows Net Server som domänkontrollanter, medlemsservrar med Windows Server och klientdatorer med Windows XP 2. Ett, eller flera, IP-subnät med Windows 2000/Server som domänkontrollanter, medlemsservrar med Windows NT/2000/Server, klientdatorer med Windows 95/98/NT (med och utan Active Directory-klientprogramvara) och klientdatorer med Windows 2000/XP Professional 3. Samma som 2, med tillägg av Linux-, Unix- och Macintosh-datorer från vilka man kan logga in med domänkonton till Active Directory Utan överdrift kan man väl säga att exempel 1 nog endast förekommer i Microsoft-chefers önskedrömmmar. Gissningsvis är nog ändå exempel 2 ganska vanligt hos Microsofts kunder. AD-platser utan domänkontrollanter (med Windows 2000/Server) 4. Ett, eller flera, IP-subnät med NetWare-servrar som innehåller filer, skrivare och annat för användare med Active Directory-domänkonton 5. Ett, eller flera, IP-subnät som endast innehåller Linux-, Unix- och Macintosh-datorer från vilka man kan logga in med domänkonton till Active Directory Med dessa exempel vill jag framhålla att man kan tänka sig att upprätta ADplatser även utan att ställa dit domänkontrollanter. De blir då ett sätt att styra inloggningstrafiken dit man vill. AD-platsers namn AD-platser finns alltid när vi har Active Directory-domäner. Skulle vi välja att helt strunta i allt vad AD-platser heter så upprättas det ändå en AD-plats med namnet Namn-plats-1//Default-First-Site-Name. (I Windows Server heter den i stället Default-First-Site.) Det står administratörer fritt att när som helst byta namn på AD-platserna. Namnsättningen är mycket fri och påverkar endast just AD-platser. Eftersom det handlar om fysiska nätverk och driftställen kan det vara idé att återanvända de namn som ändå givits dessa ställen. Man bör undvika att använda annat än engelska bokstäver och siffror. Det går visserligen att kalla en AD-plats»Skånevägen«, men när något händer och andra verktyg måste plockas fram så får man själv översätta de svenska tecknen åt verktygen. 206

5 IP-adresser är tudelade Namn-Plats-1/- /Default-First- Site-Name Figur 14-2: En nyinstallerad domän finns alltid på en AD-plats med namnet Namn-plats- 1//Default-First-Site-Name (lång-kort är Morsekoden för»a«, som i AD-plats). IP-adresser är tudelade Att dela in sitt nätverk i olika IP-subnät är ett vanligt sätt att dela upp nätverket. Active Directory använder just IP-subnät som ett sätt att upprätta AD-platser. IP-subnätet knyts till en viss AD-plats av organisationens egna administratörer. Vad är då IP-subnät? Ett IP-subnät kallas ett IP-nät som delats upp i flera delar. Det är ingen teknisk skillnad mellan ett IP-nät och ett IP-subnät, endast en logisk. Alla datorer som använder nätverksprotokollet TCP/IP finns i ett visst IP-nät. Vilket IP-nät de finns i bestäms av hur många binära siffror i subnätmasken som är satta till 1 (binära siffror kan endast anta värdet 1 eller 0). Varje dator som använder TCP/IP-protokollet måste på något sätt tilldelas en egen IP-adress och tillhörande subnätmask. Datorn kan inte fungera om den inte får både och. IP-adresser är 32-bitars heltal och det samma gäller subnätmasken. För att bli lättare att hantera skrivs IP-adresser med ett särskilt format, ex , alltså som fyra heltal med punkt mellan dem. Vart och ett av de fyra heltalen kan anta värden mellan 0 och 255. Inom det egna nätverket är det vanligt att man använder ett av tre IP-nät: , eller Just dessa tre IP-nät rekommenderas för privat användning i ett av dokumenten, Address Allocation for Private Internets (RFC 1918), i dokumentsamlingen Request for Comments, RFC, som finns på Anledningen till att de är tre är helt enkelt att de skall kunna användas av olika stora organisationer. Låt oss se hur IP-nät kan användas. För det första kommer alla datorer i det nätverket att få en IP-adress som börjar med 10. Därefter är det fritt fram för administratörer att tilldela datorer lämpliga IP-adresser. Vilken subnätmask skall då användas med detta IP-nät? I ovan nämna dokument, RFC 1918, står det att subnätmasken skall användas i IP-nätet Då vet vi allt som behövs: datorer tilldelas en IP-adress som börjar med 10, kanske och subnätmasken För att se vilka datorer som finns i samma IP-nät/subnät undersöker man deras IP-adress och subnätmask. När subnätmasken är antingen , eller är det enkelt att avgöra om datorers 207

6 14 DC-platser och domänkontrollanter IP-adress tillhör samma IP-nät. Om subnätmasken är så innebär det alla datorer som har samma första del, av fyra, tillhör samma IP-subnät. I vårt fall innebär det alla IP-adresser som börjar på 10 och där subnätmasken är tillhör samma IP-nät/subnät. Skulle vi sätta ytterligare åtta binära siffror i subnätmasken till 1 så fås Då hamnar alla IP-adresser där de två första leden är lika i samma subnät. Ex. finns IPadresserna och i samma IP-nät om båda använder subnätmasken Men, IP-adressen är inte i samma subnät som och , förutsatt att alla tre använder subnätmasken Det är alltså omöjligt att uttala sig om IP-nättillhörighet om man inte känner både IP-adressen och subnätmasken. Den lilla övning vi gjorde ovan, att öka antalen ettor i subnätmasken är alltid tillåtet. Genom att öka antalet ettor i subnätmasken upprättar vi flera IP-subnät. I vårt fall fick vi 256 subnät som kan användas för att dela in vårt nätverk i lika många delar. För att uppdelningen skall fungera måste vi nu använda routrar mellan de olika subnäten, annars kan inte nätverkstrafik flöda mellan dem. Det är just IP-nät/subnät, som kan användas för att dela in nätverket i olika AD-platser. Det är inget krav på att använda olika IP-nät, det går att göra flera AD-platser i samma IP-nät/subnät. Detta blir då mer ett sätt att styra replikeringstrafiken mellan domänkontrollanter än ett sätt att låta klientdatorer kontakta närmaste domänkontrollant. Ingen given koppling mellan IP-nät och AD-plats Som redan nämnts kan en AD-plats omfatta flera IP-nät och det kan även finnas flera AD-platser i samma IP-nät. simplex.se teraplex.se simplex.se sales.simplex.se Figur 14-3: Till vänster en domän som finns på tre AD-platser, till höger en AD-plats som omfattar tre domäner (två domänskogar). Hur vet en klient vilken AD-plats den tillhör? I Active Directory-domäner finns»allt«i katalogtjänsten, där finns information om användarkonton och datorkonton; där finns digitala certifikat för användare och dator; där kan finnas DNS-poster; där finns delar av gruppprinciper, o.s.v. För AD-platserna gäller att nästan all information om dem 208

7 Hur vet en klient vilken AD-plats den tillhör? finns i Active Directory. I katalogtjänsten finns denna information för ADplatser: AD-platsens namn En lista över de domänkontrollanter som är knutna till AD-platsen En lista över de IP-subnät, ett eller flera, som är knutna till AD-platsen Det finns ingen information i katalogtjänsten om vilken AD-plats som klientdatorer tillhör. Samtidigt behövs information just om AD-platstillhörighet för att klientdatorer skall kunna kontakta de egna domänkontrollanterna, de som finns på samma AD-plats som klientdatorn. Microsofts lösning på detta»problem«är att undersöka AD-platstillhörighet varje gång datorn startar och loggar in till domänen, om det är en Windows NT/2000/XP/Server-dator, annars när användaren loggar in till domänen. Denna information sparas sedan i Registret på datorn. Active Directory-klienter finner en domänkontrollant genom att ställa en DNS-fråga till sin DNS-server. Den första domänkontrollanten som kontaktas fastställer klientdatorns IP-nätadress. Med hjälp av listan över vilka IP-nät som är knutna till olika AD-platser samt listan över vilka domänkontrollanter som är knutna till olika AD-platser kan domänkontrollanten avgöra vilka domänkontrollanter som finns närmast klientdatorn. AD-platstillhörighet är avgörande för grupprinciper Förutom att underlätta kontakt med närmaste domänkontrollant används även AD-platstillhörighet för att avgöra om en grupprincip knuten till en AD-plats skall användas på en viss klientdator. Detta gör att grupprinciper för AD-platser en smula speciella. För att kunna avgöra om en grupprincip knuten till en viss AD-plats kommer att användas av en viss dator måste man alltså veta vilket IP-nät som datorn finns i samt vilken AD-plats detta IP-nät är knutet till. Grupprinciper knutna till AD-platser har en annan intressant egenskap: de kan användas av flera domäner i samma domänskog. Om, delar av, flera domäner, i samma domänskog, finns på samma AD-plats kan samma ADplatsgrupprincip användas i samtliga domäner. För grupprinciper knutna till domän eller organisationsenhet behöver man ju endast ta reda på var någonstans i katalogtjänsten som användarkontot och datorkontot finns för att kunna räkna ut vilka grupprinciper som kommer att användas. Om en dator flyttas från ett IP-nät till ett annat påverkar på intet sätt dessa grupprinciper, till skillnad från hur AD-platsgrupprinciper fungerar. Det fungerar likadant för alla datorer som inte är domänkontrollanter Ovan har jag endast nämnt klientdatorer, men samma tillvägagångssätt gäller för alla datorer i en Active Directory-domän som antingen använder Windows 2000/XP/Server eller har Active Directory-klientprogramvara installerad. 209

8 14 DC-platser och domänkontrollanter AD-platser används vid installation av Active Directory Om vi delat in nätverket i AD-platser med hjälp av olika IP-subnät så finns med andra ord möjlighet att avgöra vilken AD-plats en dator finns på genom att undersöka dess IP-nätadress. Detta används vid installation av domänkontrollantdelen av Active Directory på Windows 2000/Server. Den nya domänkontrollanten registrerar sig helt enkelt på rätt AD-plats med ledning av sin egen IP-adress och den lista över kopplingar mellan AD-platser och IP-nät som finns i katalogens innehåll. Nästan alla domänkontrollanter har ändringsbar kopia av kontodatabasen I Active Directory-domäner har domänkontrollanter en ändringsbar kopia av domänens kontodatabas. Detta gäller dock endast de domänkontrollanter som använder Windows 2000/Server. Om Active Directory-domänen tillkommit genom uppgradering av en Windows NT-domän så kan det finnas reservdomänkontrollanter med Windows NT Server 4.0. Dessa fortsätter att fungera som tidigare, d.v.s. de kontaktar vad de tror vara en primär domänkontrollant när kontodatabasen skall ändras och när de skall hämta uppdateringar. Den domänkontrollant som de kontaktar är alltid den dator med Windows 2000/Server som tilldelats rollen att vara PDC-emulator, den härmar alltså en primär domänkontrollant i en Windows NT-domän. För domänkontrollanter med Windows 2000/Server gäller alltså att de alla har en ändringsbar kopia av domänens kontodatabas. När en användare skall ändra sitt kontos lösenord står det hennes dator fritt att kontakta lämplig domänkontrollant. Det tar oss inte lång tid att inse att de lämpligaste domänkontrollanterna för detta är de som finns på samma AD-plats som användarens dator. Om AD-platser bildats genom att sammanföra IP-nät så är det enkelt att avgöra vilka domänkontrollanter som finns på samma ADplats som klientdatorn: domänkontrollanten stämmer helt enkelt av klientdatorns IP-nättillhörighet mot tabellen över AD-platser och IP-nät. Utan koppling mellan IP-nät och AD-plats finns det ingen möjlighet att avgöra vilken domänkontrollant som är på samma AD-plats som en viss dator. Klientdatorn kommer i detta fall att koppla sig till en domänkontrollant utan att ge någon enskild särskild företräde. Endast Windows 2000/XP Professional och Windows 95/98 med Active Directory-klienten kontaktar närmaste domänkontrollant för att ändra lösenord. Microsoft klarade inte av att göra detta i Active Directory-klienten för Windows NT Workstation. Byte av lösenord sker på olika sätt Domänmedlemmar med Windows 2000/XP/Server, alltså de som har en inbyggd Active Directory-klient, kontaktar de närmaste domänkontrollanterna även vid lösenordsbyte. De uppräknade operativsystemen byter alla lösenord på sitt datorkonto en gång vart 30:e dygn. Vid detta tillfälle kontaktas alltså den närmaste domänkontrollanten. Likaså kontaktas den närmaste domänkontrollanten när en användare på en sådan dator ändrar lösenordet för sitt domänkonto. Windows NT-datorer med Active Directory-klienten kommer att byta lösenord för sitt datorkonto på samma sätt som i Windows NT-domäner: 210

9 Replikeringstrafik inom AD-plats: ändringsstyrd, kan även schemaläggas genom att kontakta en enda, utvald, domänkontrollant. I Active Directorydomäner är det PDC-emulatorn som kontaktas av Windows NT-datorer. Windows NT-datorer byter sitt lösenord vart sjunde dygn, vilket gör det mindre lämpligt att slå samman många Windows NT-domäner till färre Active Directory-domäner. Även användares lösenordsbyte styrs till PDCemulatorn. För Windows 95/98 gäller att de inte har några datorkonton, så ingen sådan trafik uppstår. Användare på Windows 95/98 byter dock sina lösenord på den närmaste domänkontrollanten, när datorn utrustats med Active Directory-klienten. Replikeringstrafik inom AD-plats: ändringsstyrd, kan även schemaläggas Replikeringstrafik mellan domänkontrollanter på samma AD-plats styrs alltid av ändringar i kontodatabasen. Förvalt värde, av Microsoft, är att replikeringen börjar fem minuter efter första ändring. Alltså, om en användare byter lösenord på sitt konto kommer den domänkontrollant som mottagit ändringsbegäran att upplysa sin närmaste domänkontrollantgranne om detta fem minuter efter ändringen. Utöver denna ändringsstyrda replikering används också schemalagd replikering. Microsoft har valt att låta domänkontrollanterna kontakta sina närmaste grannar en gång i timmen. Även denna inställning står det administratörer fritt att ändra. När en domänkontrollant kontaktar sina replikeringspartner sker den första kontakten fem minuter efter ändring i den egna kontodatabasen. Därefter väntar den trettio sekunder innan den kontaktar nästa replikeringspartner. Denna tid är ändringsbar genom att ändra ett värdes innehåll i Registret. Både väntetid efter ändring och den schemalagda kontakten kan ändras från Microsofts förval. För att ändra replikeringsstart från fem minuter efter ändring så ändras ett värdes innehåll i Registret. Detta görs på varje domänkontrollant för sig. Schemaläggningen är enklare att styra, det görs från administrationsverktyget Active Directory - platser och tjänster//active Directory Sites and Services. Ändringar rör sig mellan domänkontrollanter genom att alla ändringar i kontodatabasen behandlas på samma sätt. Det spelar ingen roll om en ändring uppstått genom att en användare eller administratör ansluter till en viss domänkontrollant och ändrar på den eller om en annan domänkontrollant skickat ändringen. Oavsett hur ändringen uppstått så startar domänkontrollanten sitt eget replikeringstidur och börjar skicka vidare till sina egna replikeringspartner efter fem minuter. För att undvika att ändringar åker runtrunt mellan domänkontrollanterna så håller de reda på vilken domänkontrollant som objektet först ändrades på och avböjer uppdateringar som de redan fått. Domänkontrollanter har oftast två favoritgrannar Med en ändringsbar kopia av Active Directory-domänens kontodatabas på varje domänkontrollant måste arbetet med att hålla kontodatabasen upp- 211

10 14 DC-platser och domänkontrollanter daterad vara noga genomtänkt. I Active Directory försöker Microsoft lösa problemet genom att varje domänkontrollant håller reda på vilka andra domänkontrollanter som finns på samma AD-plats. De kommer överens om att bilda dubbla langningskedjor så att varje domänkontrollant endast skickar vidare till två av sina närmaste grannar. Att kedjorna görs dubbla är en säkerhetsåtgärd för att ändringsinformation skall kunna skickas vidare även om en domänkontrollant plötsligt skulle bryta kedjan, sluta fungera. DC5 DC4 DC6 DC3 Figur 14-4: Med upp till sex domänkontrollanter på samma AD-plats har varje domänkontrollant två replikeringsgrannar. Inom varje AD-plats har Microsoft satt som mål att alla domänkontrollanter skall vara uppdaterade inom femton minuter. Med upp till sex domänkontrollanter på samma AD-plats kan målet klaras med två dubbla langningskedjor och två replikeringspartner för varje domänkontrollant. Behövs det fler domänkontrollanter än sex så kommer de att bilda extra langningskedjor så att det aldrig tar mer än femton minuter för en ändring att nå alla domänkontrollanter på samma AD-plats. Nu skall vi inte stirra oss blinda på uppgiften femton minuter. I själva verket är Microsofts mål att en viss ändring inte skall transporteras med fler än tre hopp. Med förvalda inställningar blir tre hopp just femton minuter. Replikering mellan AD-platser Det finns flera stora skillnader mellan replikering inom en AD-plats och mellan AD-platser: Mellan AD-platser sker ingen uppdatering utlöst av ändring i kontodatabasen (detta kan ändras av administratörer) Mellan AD-platser sker uppdatering enligt schema som bestäms av administratörer Mellan AD-platser är det endast utvalda domänkontrollanter som kontaktar domänkontrollanter på andra AD-platser 212

11 AD-platser kan hjälpa varandra DC3 DC7 DC6 DC4 DC5 Figur 14-5: Replikering mellan två AD-platser. Om administratörer inte ändrar förvalda inställningar så sker replikering mellan AD-platser var tredje timme. Det innebär att en ändring på en ADplats i genomsnitt tar en och halv timme innan den är känd av domänkontrollanter på andra AD-platser. Vad som händer om en användare byter lösenord för sitt eget konto på»sina«domänkontrollanter och sedan försöker komma åt servrar på andra AD-platser är inte svårt att räkna ut: åtkomst nekas. Här visar sig Microsofts kungstanke med Active Directory-domäner: tanken är att användare helt enkelt aldrig skall behöva komma åt något som inte finns på samma AD-plats som hennes egen dator. Schemat för replikering mellan AD-platser kan styras så att tiden mellan två replikeringar är från femton minuter till sju dygn. Femton minuter är det minsta tidssteget, så man kan ange femton minuter, trettio minuter, o.s.v., upp till minuter (sju dygn). Domänkontrollanterna väljer själva en kollega att sköta trafiken mellan AD-platser. Valet kan också göras av administratörer. Den domänkontrollant som utför denna viktiga uppgift kallas brohuvudserver//bridgehead Server. Låt oss använda bilden ovan som ett exempel på hur det blir med förvalda inställningar. Antag att något ändras på domänkontrollant DC3. Efter fem minuter kontaktar den och efter fem och halv minut. råkar vara brohuvudsserver och den som faktiskt kontaktar andra ADplatser. Vi antar att den schemalagda kontakten råkar ske direkt efter att blivit uppdaterad. Ändringen finns alltså på DC7 fem och en halv minut efter ändringen på DC3. Efter att DC7 själv uppdaterat DC4 och DC6 kommer DC7 att vara uppdaterad femton och en halv minut efter den första ändringen på DC3. Förmodligen är inte ert eget nätverk lika idealiskt som Microsoft tänkt sig. Av den anledningen är det möjligt att låta också replikeringen mellan AD-platser styras av att kontodatabasen ändrats på en domänkontrollant. Då får vi alltså ungefär samma replikeringsmönster som inom AD-platser. AD-platser kan hjälpa varandra Microsoft har gjort de kopplingar som förbinder brohuvudservrar//bridgehead Servers, AD-platskopplingar (platslänk//site link), sådana att om en försvinner så kan andra användas i dess ställe. 213

12 14 DC-platser och domänkontrollanter DC3 DC7 DC6 DC4 DC5 Figur 14-6: Tre AD-platser med tre AD-platskopplingar. Med AD-platser som i figuren ovan kan två av kopplingarna ersätta den tredje. Antag att förbindelsen från den vänstra AD-platsen direkt till den mittersta bryts. Då kan replikeringen i stället ske från den vänstra ADplatsen till den högra och sedan från den högra till den i mitten. Microsoft kallar detta AD-platslänksbrygga//Site Link Bridge. De upprättas automatiskt, men kan även styras av administratörer. Domänkontrollanter är snackiga Jag har genomfört ett intressant experiment med domänkontrollanter som använder Windows 2000 Server. Den aktuella domänen innehöll fyra domänkontrollanter och jag var nyfiken på att se hur mycket trafik som utväxlades mellan dem. Först fick de stå i två dygn utan minsta ändring av kontodatabasens innehåll. Sedan spelades all nätverkstrafik mellan dem in under en timme. Det visade sig att domänkontrollanterna skickade några tiotal kilobyte till varandra under denna timme. Så fast de inte har något att säga varandra är det en hel del snack mellan dem. Styra replikeringstrafiken med hjälp av AD-platser Ett sätt att använda AD-platser är alltså för att styra replikeringstrafik. Inom AD-platser är det i praktiken så att ändringar i kontodatabasen utlöser replikering. Detta kan självklart ändras genom att sätta väntetiden efter ändring till en timme eller mer och låta den schemalagda ändringen bli den styrande. Mellan AD-platser kan vi välja mellan att enbart använda schemalagd uppdatering eller både schemalagd och ändringsstyrd, så som det fungerar inom AD-platser. För att kunna använda AD-platser för att styra replikering behöver inte AD-platsen knytas till ett eller flera IP-nät. Samtliga AD-platser kan finnas i samma IP-nät. Det räcker att upprätta de AD-platser man behöver och flytta domänkontrollanter till lämplig AD-plats. Styra inloggning till närmaste domänkontrollant För att kunna styra inloggning till närmaste domänkontrollant, en som finns på samma AD-plats som klientdatorn gäller att ett grundvillkor måste vara uppfyllt: AD-platser måste knytas till IP-nät. Detta beror på det enkla faktum att domänkontrollanter som mottar en inloggningsbegäran från en klient jämför klientdatorns IP-adress med listan över AD-platser och IP-nät. Om den därvid finner att det finns domänkontrollanter i samma IP-nät eller i ett annat IP-nät som är kopplats samma AD-plats så skickas klientdatorn vidare till en av de domänkontrollanterna. 214

13 AD-platser med IP-nät påverkar DHCP-servern Utöver detta grundvillkor gäller att: Datorn måste använda Windows 2000/XP Professional eller ha Active Directory-klientprogramvaran installerad Domänkontrollanterna måste använda Windows 2000/Server AD-platser med IP-nät påverkar DHCP-servern Använder vi möjligheten att knyta IP-nät till olika AD-platser måste vi även hantera uppgifter om DNS-servrar för klienterna. Med den DHCP-servertjänst som är inbyggd i Windows 2000/Server kan man upprätta IP-adressområden för ett flertal IP-nät. Har man valt att lösa DNS-funktionen genom att låta DNS-databasen bli en del av Active Directory-databasen så blir alla domänkontrollanter därmed DNS-servrar (glöm inte att installera DNS-servertjänsten). I detta fall måste varje IP-adressområde på DHCPservern utformas så att klientdatorer på en viss AD-plats får domänkontrollanten på denna AD-plats som DNS-server. Utan denna inställning kommer Windows 2000/XP/Server-datorer att gå utanför sin egen AD-plats för att hitta DNS-servrar. Med flera domänkontrollanter på samma AD-plats bör man fördela DNS-serveruppgifterna så att de olika klienterna använder olika domänkontrollanter som första och andra DNS-server. Windows 2000/XP/Server-datorer registrerar sig själva hos DNS-servern Det finns ytterligare en pusselbit i detta med AD-platser: dynamisk DNS. När Windows 2000/XP/Server-datorer som är medlemmar i en Active Directory-domän startar så registrerar de själva sina DNS-poster i DNS-servern. Denna registrering kan väljas bort genom att ändra i Registret på datorerna. Skulle administratörer så önska kan DHCP-servern registrera DNSposter för samtliga DHCP-klienter i stället. Innan vi överväger vilket som är det bästa sättet att göra detta kanske vi skall fundera på varför Windows 2000/XP/Server-datorer skall finnas i DNS-databasen över huvud taget. I grunden ersätter DNS i Windows 2000/ XP/Server NetBIOS som namnhanteringsmetod. Namn används ex. när man från en dator vill koppla sig till en utdelad resurs på en server, man skriver»net use x: \\server\resursnamn«. Om det är enda behovet skulle vi endast behöva registrera serverarna i DNS-databasen, inte klientdatorerna. Med serverdatorerna i DNS-databasen kan man göra samma anslutning om ovan med denna kommandorad:»net use x: \\server.organisation.se\resursnamn«. En annan metod är att fortsätta använda NetBIOS även för Windows 2000/ XP/Server-datorer. Då faller behovet att registrera dem i DNS-databasen. Antag att vi låter klientdatorerna med Windows 2000/XP/Server själva registrera och underhålla egna DNS-poster i DNS-databasen. Vid systemstart kommer de då att kontakta sin DNS-server för att få IP-adressen till den DNS-server som är huvudserver, Primary Master, för DNS-domänen. Därpå kontaktas just huvudservern och posterna registreras eller uppdateras. Nu finns det flera möjligheter: om man använder den inbyggda DNS-servern i Windows 2000/Server kan DNS-databasen vara fristående eller en del av Active Directory-databasen. När den är en del av Active Directory-databasen så kommer alla domänkontrollanter också att vara DNS-servrar. 215

14 14 DC-platser och domänkontrollanter Lämpligen har då alla Windows 2000/XP/Server-datorer på en viss ADplats fått uppgift om att deras domänkontrollanter också är deras DNS-servrar. Det finns inget hemligt i detta, det är bara att på vanligt sätt ange IP-adress till DNS-servrarna. När klientdatorn kontaktar DNS-servern vid systemstart för att få IP-adressen till huvudservern kommer domänkontrollanten helt fräckt påstå att den själv är huvudserver. På så sätt blir det den närmaste domänkontrollanten som mottar registreringen/uppdateringen av DNS-posterna. Med denna metod kommer alltså även denna DNS-trafik att hålla sig på samma AD-plats som klientdatorn. Skulle man istället låta DHCP-servern uppdatera DNS-poster för sina klienter blir det oftast samma DNS-server som kontaktas. DNS-klienter kan ha flera DNS-servrar angivna i IP-inställningarna, men den kontaktar alltid den första så länge den är tillgänglig. I detta fall är ju DHCP-servern att betrakta som en DNS-klient. Minst en domänkontrollant bör ha tillgång till den globala katalogen Den globala katalogen används flitigt i Active Directory-domäner. Dess största användning är vid sökning efter utdelade skrivare och information om användarkonton. Därtill kommer uppgiften att hjälpa till vid inloggning i domäner som arbetar i enhetligt läge//native mode. För att klara denna uppgift samlar den globala katalogen information från alla domäner i samma domänskog. Vill vi hålla även trafik mellan användarnas datorer och den globala katalogen inom samma AD-plats så bör minst en, helst två, av domänkontrollanterna på AD-platsen även härbärgera den globala katalogen. Detta gäller inte Windows NT Server! Allt det ovan sagda om AD-platser och domänkontrollanter gäller endast domänkontrollanter med Windows 2000/Server, inte reservdomänkontrollanter med Windows NT Server när Active Directory-domänen kör i blandat läge//mixed mode. Är långsamma förbindelser det allena avgörande? Microsoft anger att om olika nätverksdelar är sammankopplade med förbindelser som klarar minst 512 kbit/s, varav 128 kbit/s ledigt, så behöver man inte upprätta AD-platser mellan dem. Hur blir det om vi vänder på steken? Hur skall det se ut för att man faktiskt skall upprätta ytterligare en AD-plats och ställa dit domänkontrollanter? Till grund för detta beslut måste vilket ger minst nätverkstrafik: att placera en domänkontrollant, eller två, på andra sidan en långsam förbindelse eller att låta inloggningstrafiken passera den långsamma förbindelsen. Med en bild ser det ut så här: 216

15 Är långsamma förbindelser det allena avgörande? DC3 DC4 Figur 14-7: Två olika sätt att hantera en långsam nätverksförbindelse. En del eftertanke ger vid handen att det är flera olika saker som påverkar. Om man avser att upprätta en AD-plats på den långsamma sidan, som i den undre halvan av bilden, så måste man tänka på detta: Körläge för de olika domänerna i domänskogen. Om minst en domän använder enhetligt körläge//native mode så måste domänkontrollanter på den långsamma AD-platsen härbärgera den globala katalogen. Domänskogens storlek, all den stund att domänkontrollanterna på den långsamma AD-platsen också har den globala katalogen. Ju mer innehåll i de ingående domänerna desto mer replikeringstrafik. Den egna domänens storlek. Alla domänkontrollanter, oavsett vilken AD-plats de finns på, har alltid en kopia av hela innehållet i katalogen för den egna domänen. Ju fler objekt och ju fler attribut och ju oftare dessa ändras desto mer nätverkstrafik. Domänkontrollanters»snackighet«. Jag har i mina undersökningar kommit fram till att domänkontrollanter snackar med varandra mycket oftare än som verkar nödvändigt. Om detta sker även mellan AD-platser kan det leda till ökade kostnader (om man ex. förlitar sig på ISDNförbindelser). Överväger man i stället att inte upprätta ytterligare en AD-plats så måste detta betänkas: Resursbehov vid inloggning. Windows NT/2000/XP/Server-datorer loggar in med datorkontot vid start, användare loggar in till domänen och loggar även in vid besök på servrar som inte är domänkontrollanter. Resursbehov vid byte av lösenord. Windows NT-datorer byter lösenord för sitt datorkonto vart sjunde dygn, Windows 2000/XP/Server-datorer byter vart 30:e dygn. Användare byter lösenord med intervall som anges av administratörer. 217

16 14 DC-platser och domänkontrollanter Hur mycket utnyttjar användarna den globala katalogen? Varje gång den används kommer deras datorer att koppla sig till en domänkontrollant med den globala katalogen. Denna trafik förekommer endast om användarnas datorer är Active Directory-klienter. Domänkontrollanter kan hantera flera AD-platser»site coverage«tar vi med i beräkningen möjligheteten för domänkontrollanter att hantera fler än en AD-plats så har vi tre möjligheter. Dels kan vi strunta i att upprätta en ny AD-plats och låta klienter i nätverksdelar utan AD-platser (och därmed utan domänkontrollanter) bli inloggade av slumpvist valda domänkontrollanter. Vi kan också upprätta fullständiga AD-platser överallt där det finns AD-klienter eller användare som loggar in med AD-konton. Den tredje möjligheten är det som Microsoft kallar»site coverage«, d.v.s. man låter utvalda domänkontrollanter på en AD-plats även serva klienter på annan AD-plats (en eller flera). De AD-platser som får hjälp kan själva innehålla domänkontrollanter eller de kan vara helt utan, era behov avgör. Figur 14-8: Ingen styrning av inloggning i det högra nätverket. DC3 DC4 Figur 14-9: En AD-plats för varje nätverksdel, med domänkontrollanter på samtliga ADplatser. DC3 Figur 14-10: Utvalda domänkontrollanter i den vänstra AD-platsen servar klienter i den högra AD-platsen (som inte har egna domänkontrollanter). 218

2 Arbetsgrupp eller Windows NTdomän: vilken passar bäst?

2 Arbetsgrupp eller Windows NTdomän: vilken passar bäst? 2 Arbetsgrupp eller Windows NTdomän: vilken passar bäst? Innan jag kan besvara frågan om vilket som är bäst av arbetsgrupp och Windows NT-domän (det rätta svaret är för övrigt: det beror på) behöver vi

Läs mer

12 Sammankopplade domäner// Trusts

12 Sammankopplade domäner// Trusts 12 Sammankopplade domäner// Trusts Användares tillgång till resurser i en annan Windows NT-domän än den egna, är detta kapitels huvudtema. Det finns inbyggda mekanismer i Windows NT Server för att klara

Läs mer

29 Operativsystem på användarnas maskiner (klienterna)

29 Operativsystem på användarnas maskiner (klienterna) 29 Operativsystem på användarnas maskiner (klienterna) Vilket operativsystem är bäst på användarnas maskiner? Hur kan jag som administratör få klientdatorerna att bli mindre osäkra? Detta är ett par de

Läs mer

24 Användarrättigheter//User Rights

24 Användarrättigheter//User Rights 24 Användarrättigheter//User Rights Vad är användarrättigheter//user rights Användarrättigheter är grundläggande privilegier, såsom rättigheten att sitta ned framför och logga in på en viss Windows NT-dator

Läs mer

Utvärdering av Microsoft SharePoint 2003

Utvärdering av Microsoft SharePoint 2003 Avdelning för datavetenskap Jan Ljungkvist Utvärdering av Microsoft SharePoint 2003 Evaluation of Microsoft SharePoint 2003 Examensarbete C-uppsats 10p Datum: 07-06-05 Handledare: Examinator: Katarina

Läs mer

Ingate SIParator 4.9.2

Ingate SIParator 4.9.2 Ingate SIParator 4.9.2 Steg för steg-guide Lisa Hallingström Paul Donald Bogdan Musat Adnan Khalid Per Johnsson Ingate SIParator 4.9.2: Steg för steg-guide by Lisa Hallingström by Paul Donald by Bogdan

Läs mer

Kvalitetskontroll av centrala Internetfunktioner

Kvalitetskontroll av centrala Internetfunktioner IT-kommissionen Kvalitetskontroll av centrala Internetfunktioner Benny Stridsberg Rapport 67/2003 IT-kommissionen, 103 33 Stockholm. Telefon: 08-405 10 00 ii Kvalitetskontroll av centrala Internetfunktioner

Läs mer

Barnhack! Kom igång med programmering. Anders Thoresson Kom igång med Wordpress

Barnhack! Kom igång med programmering. Anders Thoresson Kom igång med Wordpress Anders Thoresson Kom igång med Wordpress förord 2 kapitel 1 att bygga en webbplats 3 Det här är Wordpress 3 Domännamn visar vägen på internet 4 kapitel 2 kom i gång med wordpress.com 6 Registrera ett konto

Läs mer

18 Inledande felsökning, TechNet, Service Pack & Hotfix-paket

18 Inledande felsökning, TechNet, Service Pack & Hotfix-paket 18 Inledande felsökning, TechNet, Service Pack & Hotfix-paket Det behövs tre saker för felsökning Det påstås att en rådgivare till Ludvig XII av Frankrike någon gång under 1499 meddelade kungen att det

Läs mer

Mälardalens högskola IDT, 2013-05-30

Mälardalens högskola IDT, 2013-05-30 LAN-UPPGRADERING Dennis Israelsson Lagom & Gott Ljud AB Examinator, Mats Björkman Akademisk handledare, Hans Bjurgren Företagets handledare, Mikael Sjöman Mälardalens högskola IDT, 2013-05-30 Sammanfattning

Läs mer

Solaris PC NetLink Administrationshandbok

Solaris PC NetLink Administrationshandbok Solaris PC NetLink Administrationshandbok Lägg märke till att vissa versioner av PC NetLink kallas SunLink Server både i dokumentationen och själva programvaran. 901 San Antonio Road Palo Alto,, CA 94303-4900

Läs mer

Säkrare trådlös kommunikation

Säkrare trådlös kommunikation Rapportnummer PTS-ER-2009:16 Datum 2009-04-21 Säkrare trådlös kommunikation Råd till dig som användare Råd till dig som användare Rapportnummer PTS-ER-2009:16 Diarienummer 08-10588 ISSN 1650-9862 Författare

Läs mer

DNS Internets vägvisare

DNS Internets vägvisare Björn Raunio DNS Internets vägvisare Tekniken som leder dig rätt på nätet DNS Internets vägvisare.se:s Internetguide, nr 12 Version 1.0 2009 Björn Raunio 2009 Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt och

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Introduktion till programmet... 4 Möjligheter och begränsningar... 4 Installation... 5 Introduktion... 8 Kom igång... 9 Server & Klient... 11 Användare... 12 Användarinformation...

Läs mer

Datornätverk. Patric Fors 2004-05-29. »If you want to make an apple pie from scratch, you must first create the universe.

Datornätverk. Patric Fors 2004-05-29. »If you want to make an apple pie from scratch, you must first create the universe. Datornätverk Patric Fors 2004-05-29»If you want to make an apple pie from scratch, you must first create the universe.«carl Sagan Sammanfattning Dokumentet ska i sin relativa korthet förklara hur datorer

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

Analys av loggar vid intrång i Windows NT

Analys av loggar vid intrång i Windows NT Datavetenskap Andreas Skoglund och Kristin Berg Analys av loggar vid intrång i Windows NT Examensarbete, C-nivå 2002:27 Analys av loggar vid intrång i Windows NT Andreas Skoglund och Kristin Berg 2002

Läs mer

Kursmaterial. Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20

Kursmaterial. Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20 0 Kursmaterial Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20 Inledning Välkommen till kursen Internet för alla! Du har möjlighet att boka datortid på biblioteket

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

KOM-IGÅNG MED ERT KONTO... 3 Kontrollpanelen... 4 E-post...4 Hemsida...4 Domännamn... 4 Checklista för att komma igång...4

KOM-IGÅNG MED ERT KONTO... 3 Kontrollpanelen... 4 E-post...4 Hemsida...4 Domännamn... 4 Checklista för att komma igång...4 1 Innehållsförteckning KOM-IGÅNG MED ERT KONTO... 3 Kontrollpanelen... 4 E-post...4 Hemsida...4 Domännamn... 4 Checklista för att komma igång...4 LOGGA IN... 5 1 Kontrollpanelen : Hur man loggar in...

Läs mer

Igenkänd och identifierad

Igenkänd och identifierad Anders Thoresson Igenkänd och identifierad En guide om legitimationer på nätet Igenkänd och identifierad.se:s Internetguide, nr 21 Version 1.0 2010 Anders Thoresson 2010 Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

Handbok KPPP. Lauri Watts Översättare: Stefan Asserhäll

Handbok KPPP. Lauri Watts Översättare: Stefan Asserhäll Lauri Watts Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 7 2 Det lätta sättet att koppla upp 8 2.1 Några saker som du ska ha färdiga innan du börjar.................. 8 3 KPPPs guide 9 3.1 Att

Läs mer

åt nätverket. begrepp: 02 Beskriv följande MAC-adressen några En hårdvara som finns 06 Skriv 192. 168.1.7

åt nätverket. begrepp: 02 Beskriv följande MAC-adressen några En hårdvara som finns 06 Skriv 192. 168.1.7 1 Nätverkskomponenter 01 Hur många klienter består världens minsta nätverk av och varför? Två, ensam bildar man inget nätverk. 02 Beskriv följande begrepp: Klient: De datorer på ett nätverk som inte är

Läs mer

Tilläggs dokumentation 4069 Dns

Tilläggs dokumentation 4069 Dns Tilläggs dokumentation 4069 Dns Magnus Larsson FMTS/UtbE/ElektrosystemA it-sektionen 4069 DNS- Tilläggsdokumentation 4069 DNS-Tilläggsdokumentation...2 Domäner och Zoner...3 C:\Mina Dokument\PowerFolders\Försvarsmakten,FMTS\Kurser\4069A,

Läs mer

DATALAGRING I SHAREPOINT HUR SKA UTVECKLAREN VÄLJA

DATALAGRING I SHAREPOINT HUR SKA UTVECKLAREN VÄLJA DATALAGRING I SHAREPOINT HUR SKA UTVECKLAREN VÄLJA LAGRINGSMETOD? Kandidatuppsats i Informatik Christian Fredh Erik Norström VT 2008:KI01 Svensk titel: Datalagring i SharePoint Hur ska utvecklaren välja

Läs mer

Handbok. Pagero för Danske Bank

Handbok. Pagero för Danske Bank Handbok Pagero för Danske Bank INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMMET 3 Vad är Pagero för Danske Bank? 3 Hjälpsidor 3 Systemkrav 3 INSTALLATION OCH START 3 Installation 3 Efter installationen

Läs mer

Planering av rollbaserade mapprättigheter i Windows-miljö. Jan Bergman

Planering av rollbaserade mapprättigheter i Windows-miljö. Jan Bergman Planering av rollbaserade mapprättigheter i Windows-miljö Jan Bergman Examensarbete för Tradenom (YH)-examen Utbildningsprogrammet för Informationsbehandling Raseborg 2014 EXAMENSARBETE Författare: Jan

Läs mer

Installera Linux Mint Utdrag ur användarguiden

Installera Linux Mint Utdrag ur användarguiden Installera Linux Mint Utdrag ur användarguiden Linux Mint 14 Nadia Svensk version: Zwopper och Jan-Olof Sidan 1 av 30 Innehållsförteckning INTRODUKTION TILL LINUX MINT... 3 Historia...3 Syfte...3 Versionsnummer

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer