20 Namngivning av datorer, arbetsgrupper/domäner, användarkonton

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "20 Namngivning av datorer, arbetsgrupper/domäner, användarkonton"

Transkript

1 20 Namngivning av datorer, arbetsgrupper/domäner, användarkonton och annat Detta kapitel försöker svara på frågor som dessa: Hur skall jag namnge datorer Hur skall jag namnge användarkonton Hur skall namnge arbetsgrupper/domäner Namn på datorer Vad gäller namngivning av datorer skiljer jag mellan användarnas egna datorer och servrar. Användarnas egna datorer är lätta att namnge: de får samma namn som användarens domänkonto. Skulle användaren ha flera datorer kan man ge dem löpnummer eller annan märkning. Datornamnen bör vara underkastade samma regler som DNS-namn, d.v.s. de får innehålla endast engelska bokstäver, siffror och bindestreck. Jag skulle vilja föreslå ytterligare en begränsning, som inte finns i DNS, den att första tecknet måste vara en bokstav. Namn på servrar Vad gäller namn på servrar tycker jag att vi skall ta chansen att ge datorn ett namn med anknytning till dess uppgift i nätverket om den är Sälj-avdelningens enda server kan den ges namnet salj1 eller salj01 (om det är ett omfattande nätverk). Råkar servern vara hem för order-, lager- och faktureringssystemet kan den ges namnet olf1. 761

2 20 Namngivning av datorer, arbetsgrupper/domäner, användarkonton och annat Ett annat sätt att namnge servrar är att ge dem namn bildade av organisationens namn följt av ett löpnummer: mla01, mla02 och så vidare. Man kan också tänka sig att låna element från båda sätten: mla-fs01 kan vara en filserver, mla-ds02 kan vara en databasserver. Ett ytterligare, ganska populärt sätt, är att använda fantasinamn och ge servrar namn som vargen, räven, lodjuret. Min personliga favorit bland namnfamiljer är fornnordiska namn (asanamn), jag är dessutom så petig att jag helst ger servrar namn efter djur och ting som förekommer i den nordiska mytologin (inte efter asar eller asynjor). Mina servrar heter draupner, fenrir, arvakr och annat som klingar lika vackert. (I bilaga A finner du listor över slika namn om du själv skulle vilja bruka dem.) Femton bokstäver är den övre gränsen Datorers namn får aldrig bli längre än femton bokstäver. Den enkla förklaringen till denna begränsning är: NetBIOS och Microsoft. NetBIOS-namn kan inte vara längre än sexton tecken, Microsoft använder en teckenplats för egna behov vilket ger oss femton som övre gräns för datornamns längd. (Läs mer om hur Microsoft använder den reserverade platsen nedan.) Två datorer får inte ha samma namn om de har nätverkskontakt med varandra I ett nätverk (LAN, MAN, WAN eller annan koppling) får det inte finnas två datorer med samma datornamn. NetBIOS har inget annat sätt att skilja datorer än deras namn så man måste se till att det inte finns två, eller flera, datorer med samma namn i nätverket. Det som händer när man försöker starta den andra datorn med samma namn som en som redan startats i nätverket är helt enkelt att den andra datorns nätverksprogram inte startar. I ett litet nätverk är detta inget bekymmer, men i ett större nätverk med flera olika grupper av administratörer måste ni reda ut mellan grupperna för att datornamn inte skall krocka. Kom ihåg att detta gäller även om ni endast använder TCP/IP eller SPX/IPX som nätverksprotokoll. Kom ihåg: detta gäller datorer som på något sätt har nätverkspaketskontakt med varandra: det spelar ingen roll om de finns 762

3 Namn på användarkonton på samma nätverkssegment i ett LAN eller om den ena datorn ibland använder modem för att koppla till ett LAN någonstans i världen till vilket ert LAN har en WAN-koppling (fast eller tillfällig). Namn på användarkonton Det finns organisationer som för länge sedan införde standard för namngivning av användarkonton och andra som inte riktigt fått till det. När man gör en rekommendation för namngivning av konton finns det ett antal saker att tänka på: Organisationens storlek Den minsta organisationen använder ofta endast förnamn eller endast efternamn som kontonamn. Stora organisationer använder förled (ex. ETX, AXE hos Ericsson) i kontonamn Operativsystem på användarnas datorer Finns det MS-DOS-datorer som många använder? Hur många olika typer av operativsystem som enskilda personer använder Växlar flera användare mellan datorer med olika operativsystem, varav några med MS-DOS? Användarnas hemmamappar (på nätet eller lokalt) Om användarna har hemmamappar på nätet kan det finnas anledning att begränsa kontonamn så att resursnamnen och mappnamnen följer MS-DOS-standard (8.3). Vilka programsystem används En del programsystem har problem med vissa tecken i användarnamn. Microsoft SQL Server i tidigare versioner kunde inte hantera bindestreck i användarnamn, andra programsystem kan medföra andra begränsningar. Befintlig rekommendation Finns det redan en rekommendation, som kan användas? Hur kontonamnen används Används de även för elpostkonton på Internet, ex. Förväntade förändringar på något eller några års sikt 763

4 20 Namngivning av datorer, arbetsgrupper/domäner, användarkonton och annat Finns det planer på sammanslagning med annan organisation? I så fall kan det vara nödvändigt att införa ett förled på kontonamnen. Begränsningar i Windows NT Den hårda begränsningen i Windows NT är tjugo tecken i kontonamn. Kontonamn får bestå av svenska bokstäver, siffror och en del skiljetecken, de får dock inte innehålla något av följande tecken: " / \ [ ] : ; =, + *? < > Flera av tecknen är sådana som inte heller får finnas i filnamn. Andra begränsningar Förutom de begränsningar som finns i Windows NT kan det vara god idé att ytterligare begränsa urvalet av bokstäver och tecken. Min grundinställning är att man skall använda DNS-namn, d.v.s. engelska bokstäver, siffror och bindestreck som enda skiljetecken. Två ytterligare begränsningar, jämfört med DNS-namn, är att begränsa kontonamnets längd (DNS tillåter 63 tecken i varje led) och att inte börja kontonamnet med en siffra eller bindstreck (DNS-namn får börja med en siffra, jmf. 3com.com). Vad gäller kontonamnets längd blir det minsta gemensamma nämnare som avgör: om det finns ett flertal MS-DOS-datorer i nätverket kan det vara bäst att begränsa kontonamnet till åtta tecken. Nordiska bokstäver i förnamn och efternamn omvandlas till ersättningsbokstäver. Bokstäver med trema (ä, ë, ï, ö, ü, ÿ) sedilj (ç), muljeringstecken (ñ) och andra (à, á, â) omvandlas till sina grundbokstäver. Windows NT har inga som helst problem att hantera å, ä och ö och andra diakritiska (de kallas så) tecken, men andra program kan ha det. Bilda kontonamn från personers för- och efternamn och organisatorisk tillhörighet Det finns ett otal möjliga sätt att bilda kontonamn med hjälp av en persons för- och efternamn, möjligen med hjälp av hennes organisatorisk tillhörighet, placeringsort, med mera. 764

5 Namn på användarkonton Om vi antar att kontonamnen skall begränsas till åtta tecken kan vi använda en eller flera av dessa vanliga regler: Förnamn (upp till 7 bokstäver) + första bokstav i efternamn Första bokstav i förnamn + efternamn (upp till 7 bokstäver) Förnamn (upp till 6 bokstäver) + första och sista bokstav i efternamnet Första och sista bokstav i förnamn + efternamn (upp till 6 bokstäver) Efternamn (upp till 6 bokstäver) + första och sista bokstav i förnamn Två i början av förnamnet och två i slutet; två i början av efternamnet och två i slutet Skulle dessa regler inte räcka kan vi förse kontonamnet med ett förled bildat av personens avdelning eller placeringsort. Det kan visa sig viktigt att förledet alltid innehåller lika många bokstäver. I de fall då det finns många personer med snarlika namn kan man ta något annat förnamn än tilltalsnamnet till hjälp. Tänk på att en del människor har förnamn de inte vill låta andra veta om och på att inte alla människor använder sitt första förnamn som tilltalsnamn. Kanske kommer ni att finna många som heter Maria Johansson i er organisation det är Sveriges vanligaste namn. Stora och/eller små bokstäver i kontonamn Den som endast har engelska bokstäver i sitt namn tycker säkert att det ser bra ut med ett kontonamn där man använt både små och stora bokstäver, ex. CeciliaC. Andra, som kanske heter Åberg är inte fullt lika förtjusta i kontonamn skrivet som RolfA, utan föredrar skrivsättet rolfa eftersom det har mindre likhet med ett riktigt namn det är lättare hänt att bli kallad för sitt kontonamn om det skrivs med både stora och små bokstäver. Den senare gruppen anser ofta att kontonamn alltid skall skriva med enbart små bokstäver. Oavsett vilket du väljer kommer Windows NT att spara namnet så som du skriver in det första gången. Det är enda tillfället som det är viktigt med hur namnet skrivs. När kontonamnet används, för inloggning och i andra sammanhang, kan du skriva med enbart små bokstäver, stora bokstäver eller den blandning 765

6 20 Namngivning av datorer, arbetsgrupper/domäner, användarkonton och annat du själv önskar. Använda Excel för att bilda kontonamn Samtliga regler ovan lämpar sig väl att använda i Excel. Låt mig bara ange några av de formler du matar in i Excel: Byta nordiska bokstäver mot engelska: =Substitute( Substitute( Substitute( Lower( Substitute( Clean( Förnamnet); " ";"")); "å";"a");"ä";"a");"ö";"o") Förnamn (upp till 7 bokstäver) + första bokstav i efternamn: =Left(Rensat_Förnamn;7) & Left( Rensat_Efternamn;1) Förnamn (upp till 6 bokstäver) + första och sista bokstav i efternamn: =Left(Rensat_Förnamn;6) & Left( Rensat_Efternamn;1) & Right( Rensat_Efternamn;1) Den knöligaste formeln blir den som rensar för- och efternamn så att de endast innehåller engelska bokstäver. För varje ny bokstav som skall rensas tillkommer ytterligare ett anrop av funktionen Substitute. Namngivningsregler i sammanfattning Namnet består enbart av engelska bokstäver, siffror och bindestreck (detta är samma regel som gäller DNS-namn) Tecken som används i Norden omvandlas enligt: Bokstav I kontonamn Bokstav I kontonamn æ a ç c ð d é e þ t è e ø o ë e å a ï i ä a ñ n ö o ü u Övriga tecken med trema,, akut och grav accent, `, o.s.v., skrivs som sina grundtecken. 766

7 Namn på användarkonton Kontonamn Kontonamn gör sig bäst (tycker jag) om namnet också används som namn på användarens hemmamapp. Man måste då följa principen om minsta gemensamma nämnare. Finns det datorer som endast använder MS-DOS bör inte hemmamappens namn överstiga åtta bokstäver. Jag har bestämt mig för att följa några namnregler när jag upprättar konton: Kontots namn är inte längre än åtta bokstäver består av förnamn samt första bokstav i efternamn eller någon annan enkel regel Samarbeta med personalorganisationen (om det finns någon) I en liten organisation är det sällan några problem att få reda på hur nyanställda stavar sina namn och vilket förnamn de använder som tilltalsnamn. I en större organisation kan detta löses genom att den nyanställda själv får fylla i ett formulär med samtliga förnamn (dem hon vill berätta om) och sitt efternamn. Detta kan ni administratörer be personalorganisationen, eller den som intervjuade den nyanställda, att låta göra. Komplettera detta formulär med uppgift om organisatorisk tillhörighet (glöm inte uppgift om närmaste chef) har ni en god grund för att allt skall vara klart den dag den nyanställda medarbetaren anländer. Kom ihåg: det finns inget som hindrar att ni gör detta i form av ett elektroniskt formulär. Exempel på kontonamn Metod Personens namn Personens namn, rensat Förnamn (upp till 7 bokstäver) + första bokstav i efternamn Första bokstav i förnamn + efternamn (upp till 7 bokstäver) Förnamn (upp till 6 bokstäver) + första och sista bokstav i efternamnet Resultat (kontonamn) Cecilia Cinnober Cecilia Cinnober ceciliac ccinnobe cecilicr 767

8 20 Namngivning av datorer, arbetsgrupper/domäner, användarkonton och annat Första och sista bokstav i förnamn + cacinnob efternamn (upp till 6 bokstäver) Efternamn (upp till 6 bokstäver) + cinnobca första och sista bokstav i förnamn Två i början av förnamnet och två i slutet; ceiacier två i början av efternamnet och två i slutet Metod Resultat (kontonamn) Personens namn Märet Aloë Personens namn, rensat Maret Aloe Förnamn (upp till 7 bokstäver) + mareta första bokstav i efternamn Första bokstav i förnamn + maloe efternamn (upp till 7 bokstäver) Förnamn (upp till 6 bokstäver) + maretae första och sista bokstav i efternamnet Första och sista bokstav i förnamn + mtaloe efternamn (upp till 6 bokstäver) Efternamn (upp till 6 bokstäver) + aloemt första och sista bokstav i förnamn Två i början av förnamnet och två i slutet; maetaloe två i början av efternamnet och två i slutet Lösenord Jag säger ganska ofta att det enda nätverksadministratörer kan kräva av sina användare är att de har goda lösenord och att de lär sig att ändra dem själva. Ofta gör man avkall på det senare kravet, men man borde aldrig upphöra att informera användarna om hur viktigt det är med goda lösenord. Vi kan inte kräva av våra användare att de skall använda goda lösenord om vi inte gjort klart för dem hur viktiga lösenorden är och vilken skada en inkräktare kan ställa till med. I detta sammanhang kan det hjälpa att man gör klart för användarna att all verksamhet där deras konto använda kan journalföras det är inte så roligt att få reda på att någon på Internet har tagit sig in i de egna servrarna 768

9 Användning av kodade NetBIOS-namn därför att jag inte hade något vettigt lösenord. Användning av kodade NetBIOS-namn NetBIOS-namn kan vara upp till sexton tecken långa, men i Windows-familjen används (nästan alltid) ett av dessa tecken för att koda namnet. Det är inte bara datorer som har NetBIOS-namn, även datorarbetsgrupper, domäner, användarkonton, tjänster och program använder NetBIOS-namn. Vad används NetBIOS-namn till NetBIOS är ett API för nätverksprogram. Det vill säga program som skall användas i ett nätverk kan använda funktioner som beskrivs i NetBIOS. Ett annat API för nätverk, ett som får allt vidare spridning, är sockets (Microsoft har gjort WinSock för Windows). Namnen i NetBIOS (NetBIOS-namn) används för att programmen skall kunna hitta andra program (eller kopior av det egna programmet) på andra datorer. Du använder NetBIOS-namn i nästan allt som har med nätverk att göra: studera utdelade resurser på andra datorer, ansluta till resurser på andra datorer, skicka meddelanden till användare på andra datorer, med mera. I all denna verksamhet används NetBIOS-namn. Som sådana är NetBIOS-namn en fantastisk uppfinning utan dem skulle vi få lov att använda nätverkskortens egna adresser (MAC-adresser) och annat otäckt. NetBIOS använder massanrop (aja, baja) NetBIOS är illa sett därför att det använder sig av massanrop för mycket av sin verksamhet. Massanrop skickas vid följande tillfällen (bland andra): När en dator startar skickar den ut sitt NetBIOS-namn som ett massanrop så att alla andra datorer görs medvetna om att den datorn äger det namnet Första gången en dator söker kontakt med en annan skickas ett massanrop så att den andra datorn kan svara med sin nätverksadress När en dator efter en tid söker förnyad kontakt med dator 769

10 20 Namngivning av datorer, arbetsgrupper/domäner, användarkonton och annat har den inte längre kvar dess nätverksadress utan skickar ett massanrop De som verkligen kan nätverk hävdar att NetBIOS är att betrakta som en nätverkens cancer. Varje dator har en tabell över NetBIOS-namn Varje dator i ett nätverk har tabeller som innehåller dels de egna NetBIOS-namnen, dels de NetBIOS-namn den använt i nätverket (servrars namn, bl.a.). Den andra tabellen kallas NetBIOS Name Cache och innehåller fyra uppgifter: NetBIOS-namn, typ av namn, nätverksadress och hur länge uppgiften skall behållas i tabellen. Du kan studera den med kommandot (i en Kommandotolk//Command Prompt): nbtstat -c. NetBIOS-namn åldras NetBIOS Name Cache rensas med jämna intervall. Det vill säga, när en dator kontaktat en annan behålls den andra datorns NetBIOS-namn i tabellen under en tid för att underlätta vid nästa kontakt. Typiskt är att namn behålls i tabellen i omkring 10 minuter. Man vill inte att namnen behålls för länge av två anledningar: Om ingen ytterligare överföring sker mellan datorerna tar namnet upp plats i onödan Den andra datorns nätverksadress kan ändras Översättning mellan NetBIOS-namn och nätverksadresser Det finns ett flertal olika sätt för datorer i ett nätverk att få reda på vilken nätverksadress en sökt dator har. Vilka metoder som står till buds är dessutom beroende på vilka nätverksprotokoll som används. NetBEUI I NetBEUI är det enkelt: en dator får reda på en annan dators nätverksadress genom att den skickar ett massanrop, det är enda sättet. Alla datorer måste behandla massanrop, men endast den dator som har rätt namn kommer att svara på massanropet. Den skickar ett direktanrop till den frågande datorn med uppgift om 770

11 Användning av kodade NetBIOS-namn sin nätverksadress. Efter den första kontakten sparar datorn namn och nätverksadress i sin NetBIOS Name Cache, vilket innebär att påföljande kontakt sker med direktanrop (så länge namnet finns kvar i tabellen). Låt oss se hur det går till när datorn Arvakr första gången skall kontakta datorn Bifrost (för att hämta en fil eller något annat), tänk dig att tiden ökar nedåt: Arvakr Bifrost Alla datorer i nätet Skickar ett massanrop för att få reda på Bifrosts nätverksadress Till: ALLA Från: ARVAKR Ärende: Vilken nätverksadress har BIFROST? Arvakr tar emot svaret från Bifrost och lägger in uppgiften om namn och adress i sin NetBIOS Name Cache Bifrost uppfattar att Arvakr önskar uppgift om sin nätverksadress och skickar svar med direktanrop. Till: ARVAKR Från: BIFROST Varje dator måste behandla massanropet för att kunna avgöra om det var riktat till dem Ärende: BIFROSTs nätverksadress När sedan filöverföringen skall ske eller vadhelst annan kontakt med datorerna undersöker Arvakr först sin egen NetBIOS 771

12 20 Namngivning av datorer, arbetsgrupper/domäner, användarkonton och annat Name Cache för att se om nätverksadressen till Bifrost redan finns där. Eftersom denna tabell finns i primärminnet går det väldigt fort. TCP/IP Använder datorerna TCP/IP finns det flera möjligheter. Namnupplösning kan ske med en eller flera av: Massanrop Sökning i den lokala filen LMHOSTS Kontakt med en WINS-server Sökning i den lokala filens HOSTS (om DNS-namnet är kortare än sexton tecken) Kontakt med en DNS-server (om DNS-namnet är kortare än sexton tecken) Som du ser i listan tillkommer något som kallas DNS-namn. DNS-namn och NetBIOS är samtidigt mycket olika och mycket lika. I framtiden (Windows NT 5.0 och senare) kommer datorer enbart ha DNS-namn. Både NetBIOS-namn och DNS-namn används för att namnge datorer. Microsoft har gjort Windows NT så att om ett DNS-namn är kortare än sexton tecken kan det behandlas som ett NetBIOS-namn vad gäller namnupplösning. Läs mer om DNS-namn i kapitel 31. Det är ingen himmelsvid skillnad mellan de olika metoderna för namnupplösning: det handlar fortfarande om att en dator behöver nå en annan dator och känner dess namn, men inte dess nätverksadress. Den skillnad som finns handlar om att man med hjälp av en WINS-server/DNS-server hanterar datornamn centralt samt utan massanrop vilket minskar bördan på datorerna i nätverket. Det minskar också nätverkstrafiken eftersom metoden med massanrop ofta använder flera nätverkspaket. NetBIOS finns i NetBEUI, SPX/IPX och även TCP/IP Det tre huvudsakliga nätverksprotokollen i Windows NT: NetBEUI, SPX/IPX (NWLink) och TCP/IP har samtliga stöd för NetBIOS. Man kan lugnt säga att de inte bara har stöd för NetBIOS, det skulle inte gå att använda Windows NT i ett nätverk som inte bygger på NetBIOS. Visserligen kommer NetBIOS att försvinna (korsa fingrarna och håll tummarna), men Windows NT 772

13 Användning av kodade NetBIOS-namn 3.51, Windows NT 4.0, Windows för Workgroups och Windows 95/98 kan inte användas om det inte finns en NetBIOS-del i deras nätverksprotokoll. Framtiden för NetBIOS Fram till och med Windows NT 4.0 har NetBIOS-namn varit så hårt knutna till Windows-familjens alla medlemmar att det inte varit möjligt att klara sig utan. För Windows NT:s del börjar detta förändras i och med Windows NT 5.0. Det kommer att vara möjligt i Windows NT 5.0 att låta DNS-namn överta den roll som NetBIOS-namnen haft tidigare: kanske kommer vi att kunna köra ett nätverk med enbart Windows NT 5.0-datorer helt och hållet utan NetBIOS. Lista över olika koder för NetBIOS-namn Det här är Microsofts senaste lista över olika NetBIOS-namn (från TechNet-artikel Q Namn Kod Typ Beskrivning datornamn 00 U Workstation Service datornamn 01 U Messenger Service \\-- MSBROWSE 01 G Master Browser datornamn 03 U Messenger Service (används av Net Send) datornamn 06 U RAS Server Service datornamn 1F U NetDDE Service datornamn 20 U File Server Service datornamn 21 U RAS Client Service datornamn 22 U Microsoft Exchange Interchange (MS Mail Connector) datornamn 23 U Microsoft Exchange Store datornamn 24 U Microsoft Exchange Directory datornamn 30 U Modem Sharing Server Service 773

14 20 Namngivning av datorer, arbetsgrupper/domäner, användarkonton och annat Namn Kod Typ Beskrivning datornamn 31 U Modem Sharing Client Service datornamn 43 U SMS Clients Remote Control datornamn 44 U SMS Administrators Remote Control Tool datornamn 45 U SMS Clients Remote Chat datornamn 46 U SMS Clients Remote Transfer datornamn 4C U DEC Pathworks TCP/IP service on Windows NT datornamn 52 U DEC Pathworks TCP/IP service on Windows NT datornamn 87 U Microsoft Exchange MTA datornamn 6A U Microsoft Exchange IMC datornamn BE U Network Monitor Agent datornamn BF U Network Monitor Application kontonamn 03 U Messenger Service domännamn 00 G Domain Name domännamn 1B U Domain Master Browser domännamn 1C G Domain Controllers domännamn 1D U Master Browser domännamn 1E G Browser Service Elections INet~Services 1C G IIS IS~datornamn 00 U IIS datornamn 2B U Lotus Notes Server Service IRISMULTICAST 2F G Lotus Notes IRISNAMESERVER 33 G Lotus Notes Forte_$ND800ZA 20 U DCA IrmaLan GW Server Service 774

15 Hjälpfrågor Kolumnen Typ innebär: Typ Beskrivning U Unik registrering, det finns endast ett namn av denna typ för IP-adressen G Gruppnamn, flera IP-adresser använder detta som gruppnamn M Multihomed, värden har flera nätverkskort I Internet-grupp, används för domänkontrollanter i Windows NT D Domännamn, ny för Windows NT 4.0 (det finns inga sådan i tabellen ovan) Hjälpfrågor 1. Vilket är det bästa namnet på en server? 2. Varför kan det vara lämpligt att begränsa vilka tecken som används i servernamn till dem som är tillåtna för DNS-namn (engelska bokstäver, siffror och bindestreck)? 3. Varför är femton bokstäver den övre gränsen för datornamn i Windows NT? 4. Kan två datorer på jordklotet ha samma datornamn? 5. Vad händer om två datorer med nätverkskontakt råkar få samma namn? 6. Hur kan du studera en Windows NT-dators NetBIOS Name Cache? 7. Varför är det viktigt att en stor organisation har standard för kontonamn? 775

16 20 Namngivning av datorer, arbetsgrupper/domäner, användarkonton och annat 8. Namn på användarkonton kan användas för att namnge andra saker också, nämn några? 9. Vilka av nätverksprotokollen NWLink (SPX/IPX), TCP/IP och NetBEUI innehåller stöd för NetBIOS i Windows NT? 10.Varför är NetBIOS inte så omtyckt? 11.Hur ser framtiden för NetBIOS ut? 776

17 Förslag till svar på frågor Förslag till svar på frågor 1. Vilket är det bästa namnet på en server? Det bästa namnet på en server är det namn som gör att flest användare enklast finner den. I en organisation med många servrar blir det lätt problem för användarna att finna rätt server, om dessutom varje server utför flera uppgifter blir det ännu svårare. Jag välkomnar den framtid som tillåter mig att ge varje server flera namn så att jag kan namnge den efter alla de uppgifter den utför. Väljer man att använda TCP/IP och DNS är detta möjligt redan idag. 2. Varför kan det vara lämpligt att begränsa vilka tecken som används i servernamn till dem som är tillåtna för DNS-namn (engelska bokstäver, siffror och bindestreck)? Windows NT har inga problem att använda andra tecken än engelska, men det är sällan ett nätverk endast innehåller Windows NT, det finns oftast andra program också, från Microsoft och andra. Genom att begränsa datornamn till DNS-namn gör man sig litet säkrare att programmen lättare samarbetar. Dessutom uppskattar inte TCP/IP alltid annat än DNS-namn. 3. Varför är femton bokstäver den övre gränsen för datornamn i Windows NT? Egentligen är den övre gränsen för NetBIOS-namn (datornamn är just NetBIOS-namn) sexton bokstäver, men Microsoft använder den sextonde bokstaven som en namnkod (den beskriver vilken typ av namn det är). 4. Kan två datorer på jordklotet ha samma datornamn? Två datorer på jordklotet kan faktiskt ha samma datornamn, förutsatt att de aldrig finns i samma nätverk. Med samma nätverk menas även uppringt. Grundregeln för en organisation 777

18 20 Namngivning av datorer, arbetsgrupper/domäner, användarkonton och annat är därför: se till att två datorer aldrig har samma namn och låt detta gälla för alla datorer i hela er organisation (runt om i världen). 5. Vad händer om två datorer med nätverkskontakt råkar få samma namn? Om två datorer får samma namn händer inget allvarligt, det troligaste är att nätverket på dator nummer två vägrar starta. 6. Hur kan du studera en Windows NT-dators NetBIOS Name Cache? En Windows NT-dators NetBIOS Name Cache kan studeras med kommandot nbtstat -c i en kommandotolk. 7. Varför är det viktigt att en stor organisation har standard för kontonamn? I en stor organisation är det viktigt med standard för kontonamn av flera skäl: Underlättar sökningar efter konton Underlättar vid större omflyttningar av konton Gör det möjligt att låta flera administratörer upprätta användarkonton 8. Namn på användarkonton kan användas för att namnge andra saker också, nämn några? Namnet på användarkontot är utmärkt att använda som namn på användarens hemmamapp, dessutom är det ypperligt som datornamn på användarens dator. 9. Vilka av nätverksprotokollen NWLink (SPX/IPX), TCP/IP och NetBEUI innehåller stöd för NetBIOS i Windows NT? Samtliga de tre fullvärdiga nätverksprotokollen, NWLink, TCP/IP och NetBEUI i Windows NT (4.0 och 3.51) innehåller fullständigt (samma) stöd för NetBIOS. Dock gäller att två datorer måste ha minst ett gemensamt nätverksprotokoll för att kunna kommunicera. 10.Varför är NetBIOS inte så omtyckt? NetBIOS förlitar sig mycket på massanrop för sin funktion. Massanrop är en dödssynd i nätverk eftersom alla datorer 778

19 Förslag till svar på frågor måste hantera dem. 11.Hur ser framtiden för NetBIOS ut? Framtiden för NetBIOS ser mörk ut (eller ljus, om du så vill) i dagsläget verkar det som om det kommer att vara möjligt att helt slippa NetBIOS i ett framtida nätverk som endast består av Windows NT 5.0-datorer. 779

20 20 Namngivning av datorer, arbetsgrupper/domäner, användarkonton och annat 780

2 Arbetsgrupp eller Windows NTdomän: vilken passar bäst?

2 Arbetsgrupp eller Windows NTdomän: vilken passar bäst? 2 Arbetsgrupp eller Windows NTdomän: vilken passar bäst? Innan jag kan besvara frågan om vilket som är bäst av arbetsgrupp och Windows NT-domän (det rätta svaret är för övrigt: det beror på) behöver vi

Läs mer

12 Sammankopplade domäner// Trusts

12 Sammankopplade domäner// Trusts 12 Sammankopplade domäner// Trusts Användares tillgång till resurser i en annan Windows NT-domän än den egna, är detta kapitels huvudtema. Det finns inbyggda mekanismer i Windows NT Server för att klara

Läs mer

29 Operativsystem på användarnas maskiner (klienterna)

29 Operativsystem på användarnas maskiner (klienterna) 29 Operativsystem på användarnas maskiner (klienterna) Vilket operativsystem är bäst på användarnas maskiner? Hur kan jag som administratör få klientdatorerna att bli mindre osäkra? Detta är ett par de

Läs mer

14 AD-platser och domänkontrollanter

14 AD-platser och domänkontrollanter 14 AD-platser och domänkontrollanter AD-plats//site är ett nytt begrepp för domäner bekant i Exchange Server AD-plats//site är ett nytt begrepp för domäner. Microsofts officiella översättning av det egna

Läs mer

24 Användarrättigheter//User Rights

24 Användarrättigheter//User Rights 24 Användarrättigheter//User Rights Vad är användarrättigheter//user rights Användarrättigheter är grundläggande privilegier, såsom rättigheten att sitta ned framför och logga in på en viss Windows NT-dator

Läs mer

Datorer och privat säkerhet (privacy)

Datorer och privat säkerhet (privacy) Datorer och privat säkerhet (privacy) Vetenskapsmetodik, CDT212 Mälardalens Högskola, Västerås 2010-03-05 Sofie Allared, sad07004@student.mdh.se Kim Thor, ktr05001@student.mdh.se 1(9) SAMMANFATTNING Rapporten

Läs mer

EDA 390 - Datakommunikation och Distribuerade System. Peer-To-Peer system

EDA 390 - Datakommunikation och Distribuerade System. Peer-To-Peer system EDA 390 - Datakommunikation och Distribuerade System Peer-To-Peer system Andreas Bernet 810929-0018 beran@etek.chalmers.se Sektion: Elektroteknik Johan Zhang 820401-1830 zhaj@etek.chalmers.se Sektion:

Läs mer

Tilläggs dokumentation 4069 Dns

Tilläggs dokumentation 4069 Dns Tilläggs dokumentation 4069 Dns Magnus Larsson FMTS/UtbE/ElektrosystemA it-sektionen 4069 DNS- Tilläggsdokumentation 4069 DNS-Tilläggsdokumentation...2 Domäner och Zoner...3 C:\Mina Dokument\PowerFolders\Försvarsmakten,FMTS\Kurser\4069A,

Läs mer

Barnhack! Kom igång med programmering. Anders Thoresson Kom igång med Wordpress

Barnhack! Kom igång med programmering. Anders Thoresson Kom igång med Wordpress Anders Thoresson Kom igång med Wordpress förord 2 kapitel 1 att bygga en webbplats 3 Det här är Wordpress 3 Domännamn visar vägen på internet 4 kapitel 2 kom i gång med wordpress.com 6 Registrera ett konto

Läs mer

Handbok. Pagero för Danske Bank

Handbok. Pagero för Danske Bank Handbok Pagero för Danske Bank INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMMET 3 Vad är Pagero för Danske Bank? 3 Hjälpsidor 3 Systemkrav 3 INSTALLATION OCH START 3 Installation 3 Efter installationen

Läs mer

Kursmaterial. Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20

Kursmaterial. Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20 0 Kursmaterial Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20 Inledning Välkommen till kursen Internet för alla! Du har möjlighet att boka datortid på biblioteket

Läs mer

Manual till FC.BatchAssist v 2.4 2005-12-08 ~för FirstClass 7 eller senare

Manual till FC.BatchAssist v 2.4 2005-12-08 ~för FirstClass 7 eller senare Manual till FC.BatchAssist v 2.4 2005-12-08 ~för FirstClass 7 eller senare Innehåll Inledning 2 Börja att använda FC.BatchAssist 2 Säkerhetskopiera 2 Inställningar 3 Uppdatera med aktuella FC-konton 4

Läs mer

Solaris PC NetLink Administrationshandbok

Solaris PC NetLink Administrationshandbok Solaris PC NetLink Administrationshandbok Lägg märke till att vissa versioner av PC NetLink kallas SunLink Server både i dokumentationen och själva programvaran. 901 San Antonio Road Palo Alto,, CA 94303-4900

Läs mer

Kvalitetskontroll av centrala Internetfunktioner

Kvalitetskontroll av centrala Internetfunktioner IT-kommissionen Kvalitetskontroll av centrala Internetfunktioner Benny Stridsberg Rapport 67/2003 IT-kommissionen, 103 33 Stockholm. Telefon: 08-405 10 00 ii Kvalitetskontroll av centrala Internetfunktioner

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Introduktion till programmet... 4 Möjligheter och begränsningar... 4 Installation... 5 Introduktion... 8 Kom igång... 9 Server & Klient... 11 Användare... 12 Användarinformation...

Läs mer

IT policy för elever vid

IT policy för elever vid IT policy för elever vid 2008/2009 Anvisningar för att få använda datorerna på skolan 1. Det är tillåtet att surfa på Internet när jag besöker sidor som har anknytning till skolarbetet. Förklaring: Att

Läs mer

IP-adresser, DNS och BIND

IP-adresser, DNS och BIND IP-adresser, DNS och BIND IP-adresser Alla datorer som är kopplade till ett lokalt nätverk måste ha en IP-adress som är unik för datorn. Om två datorer har samma IP-adress kan konflikter uppstå och göra

Läs mer

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman E-räkenskap Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter Datum: oktober 2008 Upprättad av: Catharina Öhman Innehållsförteckning Syfte...1 Metod...1 Sammanfattning...2 Resultat frågor...3 1.

Läs mer

Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida?

Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida? Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida? Vi går igenom allt du bör tänka på innan köp. Råd som du tjänar på längre fram. sförteckning et i denna bok ser du till höger. Vill du gå direkt till något

Läs mer

Datorkommunikation. Marcus Rejås Rejås Datakonsult. marcus@rejas.se

Datorkommunikation. Marcus Rejås Rejås Datakonsult. marcus@rejas.se Datorkommunikation Marcus Rejås Rejås Datakonsult marcus@rejas.se Datorkommunikation av Marcus Rejås Publicerad $Date: 2005/11/15 12:54:07 $ Copyright 2003-2005 Marcus Rejås Denna bok är anpassad för gymnasieskolans

Läs mer

Igenkänd och identifierad

Igenkänd och identifierad Anders Thoresson Igenkänd och identifierad En guide om legitimationer på nätet Igenkänd och identifierad.se:s Internetguide, nr 21 Version 1.0 2010 Anders Thoresson 2010 Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt

Läs mer

Handbok. Pagero Internet för SEB

Handbok. Pagero Internet för SEB Handbok Pagero Internet för SEB Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 3 Innan ni startar 5 Vad

Läs mer

Talsystem Teori. Vad är talsystem? Av Johan Johansson

Talsystem Teori. Vad är talsystem? Av Johan Johansson Talsystem Teori Av Johan Johansson Vad är talsystem? Talsystem är det sätt som vi använder oss av när vi läser, räknar och skriver ner tal. Exempelvis hade romarna ett talsystem som var baserat på de romerska

Läs mer

Om chefsutbildning/ledarskap

Om chefsutbildning/ledarskap ÄLDRE TIPS FRÅN COACHEN/FALLBESKRIVNINGAR Om chefsutbildning/ledarskap Denna gång handlar "tips från coachen" om chefsutbildning och ledarskap. Dessa frågor kommer att tas upp. Vad innebär en chefsutbildning?

Läs mer

Bankgiro Link. Handbok

Bankgiro Link. Handbok Handbok Innehåll Läsanvisning 1 Innan ni startar 2 Vad är Pagero Bankgiro Link 2 Förutsättningar 2 Installation och start 3 Installation 3 Efter installationen 3 Radera installationen 3 Att börja med Pagero

Läs mer

Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar

Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar Elevkårens 1) verksamhet 2) organisation 3) aktiva 4) medlemmar Inledning. I elevkåren finns evenemangen och aktiviteterna, förmånerna och erbjudandena, föreställningarna och uppträdandena, frågorna och

Läs mer

Bruksanvisning EasyMail

Bruksanvisning EasyMail Bruksanvisning EasyMail Handitek Innehållsförteckning Introduktion...4 Bakgrund...5 Utrustning...5 Installation...5 Registrera programmet när demoversion finns installerad...6 Allmänt om Internet och mail...6

Läs mer