20 Namngivning av datorer, arbetsgrupper/domäner, användarkonton

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "20 Namngivning av datorer, arbetsgrupper/domäner, användarkonton"

Transkript

1 20 Namngivning av datorer, arbetsgrupper/domäner, användarkonton och annat Detta kapitel försöker svara på frågor som dessa: Hur skall jag namnge datorer Hur skall jag namnge användarkonton Hur skall namnge arbetsgrupper/domäner Namn på datorer Vad gäller namngivning av datorer skiljer jag mellan användarnas egna datorer och servrar. Användarnas egna datorer är lätta att namnge: de får samma namn som användarens domänkonto. Skulle användaren ha flera datorer kan man ge dem löpnummer eller annan märkning. Datornamnen bör vara underkastade samma regler som DNS-namn, d.v.s. de får innehålla endast engelska bokstäver, siffror och bindestreck. Jag skulle vilja föreslå ytterligare en begränsning, som inte finns i DNS, den att första tecknet måste vara en bokstav. Namn på servrar Vad gäller namn på servrar tycker jag att vi skall ta chansen att ge datorn ett namn med anknytning till dess uppgift i nätverket om den är Sälj-avdelningens enda server kan den ges namnet salj1 eller salj01 (om det är ett omfattande nätverk). Råkar servern vara hem för order-, lager- och faktureringssystemet kan den ges namnet olf1. 761

2 20 Namngivning av datorer, arbetsgrupper/domäner, användarkonton och annat Ett annat sätt att namnge servrar är att ge dem namn bildade av organisationens namn följt av ett löpnummer: mla01, mla02 och så vidare. Man kan också tänka sig att låna element från båda sätten: mla-fs01 kan vara en filserver, mla-ds02 kan vara en databasserver. Ett ytterligare, ganska populärt sätt, är att använda fantasinamn och ge servrar namn som vargen, räven, lodjuret. Min personliga favorit bland namnfamiljer är fornnordiska namn (asanamn), jag är dessutom så petig att jag helst ger servrar namn efter djur och ting som förekommer i den nordiska mytologin (inte efter asar eller asynjor). Mina servrar heter draupner, fenrir, arvakr och annat som klingar lika vackert. (I bilaga A finner du listor över slika namn om du själv skulle vilja bruka dem.) Femton bokstäver är den övre gränsen Datorers namn får aldrig bli längre än femton bokstäver. Den enkla förklaringen till denna begränsning är: NetBIOS och Microsoft. NetBIOS-namn kan inte vara längre än sexton tecken, Microsoft använder en teckenplats för egna behov vilket ger oss femton som övre gräns för datornamns längd. (Läs mer om hur Microsoft använder den reserverade platsen nedan.) Två datorer får inte ha samma namn om de har nätverkskontakt med varandra I ett nätverk (LAN, MAN, WAN eller annan koppling) får det inte finnas två datorer med samma datornamn. NetBIOS har inget annat sätt att skilja datorer än deras namn så man måste se till att det inte finns två, eller flera, datorer med samma namn i nätverket. Det som händer när man försöker starta den andra datorn med samma namn som en som redan startats i nätverket är helt enkelt att den andra datorns nätverksprogram inte startar. I ett litet nätverk är detta inget bekymmer, men i ett större nätverk med flera olika grupper av administratörer måste ni reda ut mellan grupperna för att datornamn inte skall krocka. Kom ihåg att detta gäller även om ni endast använder TCP/IP eller SPX/IPX som nätverksprotokoll. Kom ihåg: detta gäller datorer som på något sätt har nätverkspaketskontakt med varandra: det spelar ingen roll om de finns 762

3 Namn på användarkonton på samma nätverkssegment i ett LAN eller om den ena datorn ibland använder modem för att koppla till ett LAN någonstans i världen till vilket ert LAN har en WAN-koppling (fast eller tillfällig). Namn på användarkonton Det finns organisationer som för länge sedan införde standard för namngivning av användarkonton och andra som inte riktigt fått till det. När man gör en rekommendation för namngivning av konton finns det ett antal saker att tänka på: Organisationens storlek Den minsta organisationen använder ofta endast förnamn eller endast efternamn som kontonamn. Stora organisationer använder förled (ex. ETX, AXE hos Ericsson) i kontonamn Operativsystem på användarnas datorer Finns det MS-DOS-datorer som många använder? Hur många olika typer av operativsystem som enskilda personer använder Växlar flera användare mellan datorer med olika operativsystem, varav några med MS-DOS? Användarnas hemmamappar (på nätet eller lokalt) Om användarna har hemmamappar på nätet kan det finnas anledning att begränsa kontonamn så att resursnamnen och mappnamnen följer MS-DOS-standard (8.3). Vilka programsystem används En del programsystem har problem med vissa tecken i användarnamn. Microsoft SQL Server i tidigare versioner kunde inte hantera bindestreck i användarnamn, andra programsystem kan medföra andra begränsningar. Befintlig rekommendation Finns det redan en rekommendation, som kan användas? Hur kontonamnen används Används de även för elpostkonton på Internet, ex. Förväntade förändringar på något eller några års sikt 763

4 20 Namngivning av datorer, arbetsgrupper/domäner, användarkonton och annat Finns det planer på sammanslagning med annan organisation? I så fall kan det vara nödvändigt att införa ett förled på kontonamnen. Begränsningar i Windows NT Den hårda begränsningen i Windows NT är tjugo tecken i kontonamn. Kontonamn får bestå av svenska bokstäver, siffror och en del skiljetecken, de får dock inte innehålla något av följande tecken: " / \ [ ] : ; =, + *? < > Flera av tecknen är sådana som inte heller får finnas i filnamn. Andra begränsningar Förutom de begränsningar som finns i Windows NT kan det vara god idé att ytterligare begränsa urvalet av bokstäver och tecken. Min grundinställning är att man skall använda DNS-namn, d.v.s. engelska bokstäver, siffror och bindestreck som enda skiljetecken. Två ytterligare begränsningar, jämfört med DNS-namn, är att begränsa kontonamnets längd (DNS tillåter 63 tecken i varje led) och att inte börja kontonamnet med en siffra eller bindstreck (DNS-namn får börja med en siffra, jmf. 3com.com). Vad gäller kontonamnets längd blir det minsta gemensamma nämnare som avgör: om det finns ett flertal MS-DOS-datorer i nätverket kan det vara bäst att begränsa kontonamnet till åtta tecken. Nordiska bokstäver i förnamn och efternamn omvandlas till ersättningsbokstäver. Bokstäver med trema (ä, ë, ï, ö, ü, ÿ) sedilj (ç), muljeringstecken (ñ) och andra (à, á, â) omvandlas till sina grundbokstäver. Windows NT har inga som helst problem att hantera å, ä och ö och andra diakritiska (de kallas så) tecken, men andra program kan ha det. Bilda kontonamn från personers för- och efternamn och organisatorisk tillhörighet Det finns ett otal möjliga sätt att bilda kontonamn med hjälp av en persons för- och efternamn, möjligen med hjälp av hennes organisatorisk tillhörighet, placeringsort, med mera. 764

5 Namn på användarkonton Om vi antar att kontonamnen skall begränsas till åtta tecken kan vi använda en eller flera av dessa vanliga regler: Förnamn (upp till 7 bokstäver) + första bokstav i efternamn Första bokstav i förnamn + efternamn (upp till 7 bokstäver) Förnamn (upp till 6 bokstäver) + första och sista bokstav i efternamnet Första och sista bokstav i förnamn + efternamn (upp till 6 bokstäver) Efternamn (upp till 6 bokstäver) + första och sista bokstav i förnamn Två i början av förnamnet och två i slutet; två i början av efternamnet och två i slutet Skulle dessa regler inte räcka kan vi förse kontonamnet med ett förled bildat av personens avdelning eller placeringsort. Det kan visa sig viktigt att förledet alltid innehåller lika många bokstäver. I de fall då det finns många personer med snarlika namn kan man ta något annat förnamn än tilltalsnamnet till hjälp. Tänk på att en del människor har förnamn de inte vill låta andra veta om och på att inte alla människor använder sitt första förnamn som tilltalsnamn. Kanske kommer ni att finna många som heter Maria Johansson i er organisation det är Sveriges vanligaste namn. Stora och/eller små bokstäver i kontonamn Den som endast har engelska bokstäver i sitt namn tycker säkert att det ser bra ut med ett kontonamn där man använt både små och stora bokstäver, ex. CeciliaC. Andra, som kanske heter Åberg är inte fullt lika förtjusta i kontonamn skrivet som RolfA, utan föredrar skrivsättet rolfa eftersom det har mindre likhet med ett riktigt namn det är lättare hänt att bli kallad för sitt kontonamn om det skrivs med både stora och små bokstäver. Den senare gruppen anser ofta att kontonamn alltid skall skriva med enbart små bokstäver. Oavsett vilket du väljer kommer Windows NT att spara namnet så som du skriver in det första gången. Det är enda tillfället som det är viktigt med hur namnet skrivs. När kontonamnet används, för inloggning och i andra sammanhang, kan du skriva med enbart små bokstäver, stora bokstäver eller den blandning 765

6 20 Namngivning av datorer, arbetsgrupper/domäner, användarkonton och annat du själv önskar. Använda Excel för att bilda kontonamn Samtliga regler ovan lämpar sig väl att använda i Excel. Låt mig bara ange några av de formler du matar in i Excel: Byta nordiska bokstäver mot engelska: =Substitute( Substitute( Substitute( Lower( Substitute( Clean( Förnamnet); " ";"")); "å";"a");"ä";"a");"ö";"o") Förnamn (upp till 7 bokstäver) + första bokstav i efternamn: =Left(Rensat_Förnamn;7) & Left( Rensat_Efternamn;1) Förnamn (upp till 6 bokstäver) + första och sista bokstav i efternamn: =Left(Rensat_Förnamn;6) & Left( Rensat_Efternamn;1) & Right( Rensat_Efternamn;1) Den knöligaste formeln blir den som rensar för- och efternamn så att de endast innehåller engelska bokstäver. För varje ny bokstav som skall rensas tillkommer ytterligare ett anrop av funktionen Substitute. Namngivningsregler i sammanfattning Namnet består enbart av engelska bokstäver, siffror och bindestreck (detta är samma regel som gäller DNS-namn) Tecken som används i Norden omvandlas enligt: Bokstav I kontonamn Bokstav I kontonamn æ a ç c ð d é e þ t è e ø o ë e å a ï i ä a ñ n ö o ü u Övriga tecken med trema,, akut och grav accent, `, o.s.v., skrivs som sina grundtecken. 766

7 Namn på användarkonton Kontonamn Kontonamn gör sig bäst (tycker jag) om namnet också används som namn på användarens hemmamapp. Man måste då följa principen om minsta gemensamma nämnare. Finns det datorer som endast använder MS-DOS bör inte hemmamappens namn överstiga åtta bokstäver. Jag har bestämt mig för att följa några namnregler när jag upprättar konton: Kontots namn är inte längre än åtta bokstäver består av förnamn samt första bokstav i efternamn eller någon annan enkel regel Samarbeta med personalorganisationen (om det finns någon) I en liten organisation är det sällan några problem att få reda på hur nyanställda stavar sina namn och vilket förnamn de använder som tilltalsnamn. I en större organisation kan detta löses genom att den nyanställda själv får fylla i ett formulär med samtliga förnamn (dem hon vill berätta om) och sitt efternamn. Detta kan ni administratörer be personalorganisationen, eller den som intervjuade den nyanställda, att låta göra. Komplettera detta formulär med uppgift om organisatorisk tillhörighet (glöm inte uppgift om närmaste chef) har ni en god grund för att allt skall vara klart den dag den nyanställda medarbetaren anländer. Kom ihåg: det finns inget som hindrar att ni gör detta i form av ett elektroniskt formulär. Exempel på kontonamn Metod Personens namn Personens namn, rensat Förnamn (upp till 7 bokstäver) + första bokstav i efternamn Första bokstav i förnamn + efternamn (upp till 7 bokstäver) Förnamn (upp till 6 bokstäver) + första och sista bokstav i efternamnet Resultat (kontonamn) Cecilia Cinnober Cecilia Cinnober ceciliac ccinnobe cecilicr 767

8 20 Namngivning av datorer, arbetsgrupper/domäner, användarkonton och annat Första och sista bokstav i förnamn + cacinnob efternamn (upp till 6 bokstäver) Efternamn (upp till 6 bokstäver) + cinnobca första och sista bokstav i förnamn Två i början av förnamnet och två i slutet; ceiacier två i början av efternamnet och två i slutet Metod Resultat (kontonamn) Personens namn Märet Aloë Personens namn, rensat Maret Aloe Förnamn (upp till 7 bokstäver) + mareta första bokstav i efternamn Första bokstav i förnamn + maloe efternamn (upp till 7 bokstäver) Förnamn (upp till 6 bokstäver) + maretae första och sista bokstav i efternamnet Första och sista bokstav i förnamn + mtaloe efternamn (upp till 6 bokstäver) Efternamn (upp till 6 bokstäver) + aloemt första och sista bokstav i förnamn Två i början av förnamnet och två i slutet; maetaloe två i början av efternamnet och två i slutet Lösenord Jag säger ganska ofta att det enda nätverksadministratörer kan kräva av sina användare är att de har goda lösenord och att de lär sig att ändra dem själva. Ofta gör man avkall på det senare kravet, men man borde aldrig upphöra att informera användarna om hur viktigt det är med goda lösenord. Vi kan inte kräva av våra användare att de skall använda goda lösenord om vi inte gjort klart för dem hur viktiga lösenorden är och vilken skada en inkräktare kan ställa till med. I detta sammanhang kan det hjälpa att man gör klart för användarna att all verksamhet där deras konto använda kan journalföras det är inte så roligt att få reda på att någon på Internet har tagit sig in i de egna servrarna 768

9 Användning av kodade NetBIOS-namn därför att jag inte hade något vettigt lösenord. Användning av kodade NetBIOS-namn NetBIOS-namn kan vara upp till sexton tecken långa, men i Windows-familjen används (nästan alltid) ett av dessa tecken för att koda namnet. Det är inte bara datorer som har NetBIOS-namn, även datorarbetsgrupper, domäner, användarkonton, tjänster och program använder NetBIOS-namn. Vad används NetBIOS-namn till NetBIOS är ett API för nätverksprogram. Det vill säga program som skall användas i ett nätverk kan använda funktioner som beskrivs i NetBIOS. Ett annat API för nätverk, ett som får allt vidare spridning, är sockets (Microsoft har gjort WinSock för Windows). Namnen i NetBIOS (NetBIOS-namn) används för att programmen skall kunna hitta andra program (eller kopior av det egna programmet) på andra datorer. Du använder NetBIOS-namn i nästan allt som har med nätverk att göra: studera utdelade resurser på andra datorer, ansluta till resurser på andra datorer, skicka meddelanden till användare på andra datorer, med mera. I all denna verksamhet används NetBIOS-namn. Som sådana är NetBIOS-namn en fantastisk uppfinning utan dem skulle vi få lov att använda nätverkskortens egna adresser (MAC-adresser) och annat otäckt. NetBIOS använder massanrop (aja, baja) NetBIOS är illa sett därför att det använder sig av massanrop för mycket av sin verksamhet. Massanrop skickas vid följande tillfällen (bland andra): När en dator startar skickar den ut sitt NetBIOS-namn som ett massanrop så att alla andra datorer görs medvetna om att den datorn äger det namnet Första gången en dator söker kontakt med en annan skickas ett massanrop så att den andra datorn kan svara med sin nätverksadress När en dator efter en tid söker förnyad kontakt med dator 769

10 20 Namngivning av datorer, arbetsgrupper/domäner, användarkonton och annat har den inte längre kvar dess nätverksadress utan skickar ett massanrop De som verkligen kan nätverk hävdar att NetBIOS är att betrakta som en nätverkens cancer. Varje dator har en tabell över NetBIOS-namn Varje dator i ett nätverk har tabeller som innehåller dels de egna NetBIOS-namnen, dels de NetBIOS-namn den använt i nätverket (servrars namn, bl.a.). Den andra tabellen kallas NetBIOS Name Cache och innehåller fyra uppgifter: NetBIOS-namn, typ av namn, nätverksadress och hur länge uppgiften skall behållas i tabellen. Du kan studera den med kommandot (i en Kommandotolk//Command Prompt): nbtstat -c. NetBIOS-namn åldras NetBIOS Name Cache rensas med jämna intervall. Det vill säga, när en dator kontaktat en annan behålls den andra datorns NetBIOS-namn i tabellen under en tid för att underlätta vid nästa kontakt. Typiskt är att namn behålls i tabellen i omkring 10 minuter. Man vill inte att namnen behålls för länge av två anledningar: Om ingen ytterligare överföring sker mellan datorerna tar namnet upp plats i onödan Den andra datorns nätverksadress kan ändras Översättning mellan NetBIOS-namn och nätverksadresser Det finns ett flertal olika sätt för datorer i ett nätverk att få reda på vilken nätverksadress en sökt dator har. Vilka metoder som står till buds är dessutom beroende på vilka nätverksprotokoll som används. NetBEUI I NetBEUI är det enkelt: en dator får reda på en annan dators nätverksadress genom att den skickar ett massanrop, det är enda sättet. Alla datorer måste behandla massanrop, men endast den dator som har rätt namn kommer att svara på massanropet. Den skickar ett direktanrop till den frågande datorn med uppgift om 770

11 Användning av kodade NetBIOS-namn sin nätverksadress. Efter den första kontakten sparar datorn namn och nätverksadress i sin NetBIOS Name Cache, vilket innebär att påföljande kontakt sker med direktanrop (så länge namnet finns kvar i tabellen). Låt oss se hur det går till när datorn Arvakr första gången skall kontakta datorn Bifrost (för att hämta en fil eller något annat), tänk dig att tiden ökar nedåt: Arvakr Bifrost Alla datorer i nätet Skickar ett massanrop för att få reda på Bifrosts nätverksadress Till: ALLA Från: ARVAKR Ärende: Vilken nätverksadress har BIFROST? Arvakr tar emot svaret från Bifrost och lägger in uppgiften om namn och adress i sin NetBIOS Name Cache Bifrost uppfattar att Arvakr önskar uppgift om sin nätverksadress och skickar svar med direktanrop. Till: ARVAKR Från: BIFROST Varje dator måste behandla massanropet för att kunna avgöra om det var riktat till dem Ärende: BIFROSTs nätverksadress När sedan filöverföringen skall ske eller vadhelst annan kontakt med datorerna undersöker Arvakr först sin egen NetBIOS 771

12 20 Namngivning av datorer, arbetsgrupper/domäner, användarkonton och annat Name Cache för att se om nätverksadressen till Bifrost redan finns där. Eftersom denna tabell finns i primärminnet går det väldigt fort. TCP/IP Använder datorerna TCP/IP finns det flera möjligheter. Namnupplösning kan ske med en eller flera av: Massanrop Sökning i den lokala filen LMHOSTS Kontakt med en WINS-server Sökning i den lokala filens HOSTS (om DNS-namnet är kortare än sexton tecken) Kontakt med en DNS-server (om DNS-namnet är kortare än sexton tecken) Som du ser i listan tillkommer något som kallas DNS-namn. DNS-namn och NetBIOS är samtidigt mycket olika och mycket lika. I framtiden (Windows NT 5.0 och senare) kommer datorer enbart ha DNS-namn. Både NetBIOS-namn och DNS-namn används för att namnge datorer. Microsoft har gjort Windows NT så att om ett DNS-namn är kortare än sexton tecken kan det behandlas som ett NetBIOS-namn vad gäller namnupplösning. Läs mer om DNS-namn i kapitel 31. Det är ingen himmelsvid skillnad mellan de olika metoderna för namnupplösning: det handlar fortfarande om att en dator behöver nå en annan dator och känner dess namn, men inte dess nätverksadress. Den skillnad som finns handlar om att man med hjälp av en WINS-server/DNS-server hanterar datornamn centralt samt utan massanrop vilket minskar bördan på datorerna i nätverket. Det minskar också nätverkstrafiken eftersom metoden med massanrop ofta använder flera nätverkspaket. NetBIOS finns i NetBEUI, SPX/IPX och även TCP/IP Det tre huvudsakliga nätverksprotokollen i Windows NT: NetBEUI, SPX/IPX (NWLink) och TCP/IP har samtliga stöd för NetBIOS. Man kan lugnt säga att de inte bara har stöd för NetBIOS, det skulle inte gå att använda Windows NT i ett nätverk som inte bygger på NetBIOS. Visserligen kommer NetBIOS att försvinna (korsa fingrarna och håll tummarna), men Windows NT 772

13 Användning av kodade NetBIOS-namn 3.51, Windows NT 4.0, Windows för Workgroups och Windows 95/98 kan inte användas om det inte finns en NetBIOS-del i deras nätverksprotokoll. Framtiden för NetBIOS Fram till och med Windows NT 4.0 har NetBIOS-namn varit så hårt knutna till Windows-familjens alla medlemmar att det inte varit möjligt att klara sig utan. För Windows NT:s del börjar detta förändras i och med Windows NT 5.0. Det kommer att vara möjligt i Windows NT 5.0 att låta DNS-namn överta den roll som NetBIOS-namnen haft tidigare: kanske kommer vi att kunna köra ett nätverk med enbart Windows NT 5.0-datorer helt och hållet utan NetBIOS. Lista över olika koder för NetBIOS-namn Det här är Microsofts senaste lista över olika NetBIOS-namn (från TechNet-artikel Q Namn Kod Typ Beskrivning datornamn 00 U Workstation Service datornamn 01 U Messenger Service \\-- MSBROWSE 01 G Master Browser datornamn 03 U Messenger Service (används av Net Send) datornamn 06 U RAS Server Service datornamn 1F U NetDDE Service datornamn 20 U File Server Service datornamn 21 U RAS Client Service datornamn 22 U Microsoft Exchange Interchange (MS Mail Connector) datornamn 23 U Microsoft Exchange Store datornamn 24 U Microsoft Exchange Directory datornamn 30 U Modem Sharing Server Service 773

14 20 Namngivning av datorer, arbetsgrupper/domäner, användarkonton och annat Namn Kod Typ Beskrivning datornamn 31 U Modem Sharing Client Service datornamn 43 U SMS Clients Remote Control datornamn 44 U SMS Administrators Remote Control Tool datornamn 45 U SMS Clients Remote Chat datornamn 46 U SMS Clients Remote Transfer datornamn 4C U DEC Pathworks TCP/IP service on Windows NT datornamn 52 U DEC Pathworks TCP/IP service on Windows NT datornamn 87 U Microsoft Exchange MTA datornamn 6A U Microsoft Exchange IMC datornamn BE U Network Monitor Agent datornamn BF U Network Monitor Application kontonamn 03 U Messenger Service domännamn 00 G Domain Name domännamn 1B U Domain Master Browser domännamn 1C G Domain Controllers domännamn 1D U Master Browser domännamn 1E G Browser Service Elections INet~Services 1C G IIS IS~datornamn 00 U IIS datornamn 2B U Lotus Notes Server Service IRISMULTICAST 2F G Lotus Notes IRISNAMESERVER 33 G Lotus Notes Forte_$ND800ZA 20 U DCA IrmaLan GW Server Service 774

15 Hjälpfrågor Kolumnen Typ innebär: Typ Beskrivning U Unik registrering, det finns endast ett namn av denna typ för IP-adressen G Gruppnamn, flera IP-adresser använder detta som gruppnamn M Multihomed, värden har flera nätverkskort I Internet-grupp, används för domänkontrollanter i Windows NT D Domännamn, ny för Windows NT 4.0 (det finns inga sådan i tabellen ovan) Hjälpfrågor 1. Vilket är det bästa namnet på en server? 2. Varför kan det vara lämpligt att begränsa vilka tecken som används i servernamn till dem som är tillåtna för DNS-namn (engelska bokstäver, siffror och bindestreck)? 3. Varför är femton bokstäver den övre gränsen för datornamn i Windows NT? 4. Kan två datorer på jordklotet ha samma datornamn? 5. Vad händer om två datorer med nätverkskontakt råkar få samma namn? 6. Hur kan du studera en Windows NT-dators NetBIOS Name Cache? 7. Varför är det viktigt att en stor organisation har standard för kontonamn? 775

16 20 Namngivning av datorer, arbetsgrupper/domäner, användarkonton och annat 8. Namn på användarkonton kan användas för att namnge andra saker också, nämn några? 9. Vilka av nätverksprotokollen NWLink (SPX/IPX), TCP/IP och NetBEUI innehåller stöd för NetBIOS i Windows NT? 10.Varför är NetBIOS inte så omtyckt? 11.Hur ser framtiden för NetBIOS ut? 776

17 Förslag till svar på frågor Förslag till svar på frågor 1. Vilket är det bästa namnet på en server? Det bästa namnet på en server är det namn som gör att flest användare enklast finner den. I en organisation med många servrar blir det lätt problem för användarna att finna rätt server, om dessutom varje server utför flera uppgifter blir det ännu svårare. Jag välkomnar den framtid som tillåter mig att ge varje server flera namn så att jag kan namnge den efter alla de uppgifter den utför. Väljer man att använda TCP/IP och DNS är detta möjligt redan idag. 2. Varför kan det vara lämpligt att begränsa vilka tecken som används i servernamn till dem som är tillåtna för DNS-namn (engelska bokstäver, siffror och bindestreck)? Windows NT har inga problem att använda andra tecken än engelska, men det är sällan ett nätverk endast innehåller Windows NT, det finns oftast andra program också, från Microsoft och andra. Genom att begränsa datornamn till DNS-namn gör man sig litet säkrare att programmen lättare samarbetar. Dessutom uppskattar inte TCP/IP alltid annat än DNS-namn. 3. Varför är femton bokstäver den övre gränsen för datornamn i Windows NT? Egentligen är den övre gränsen för NetBIOS-namn (datornamn är just NetBIOS-namn) sexton bokstäver, men Microsoft använder den sextonde bokstaven som en namnkod (den beskriver vilken typ av namn det är). 4. Kan två datorer på jordklotet ha samma datornamn? Två datorer på jordklotet kan faktiskt ha samma datornamn, förutsatt att de aldrig finns i samma nätverk. Med samma nätverk menas även uppringt. Grundregeln för en organisation 777

18 20 Namngivning av datorer, arbetsgrupper/domäner, användarkonton och annat är därför: se till att två datorer aldrig har samma namn och låt detta gälla för alla datorer i hela er organisation (runt om i världen). 5. Vad händer om två datorer med nätverkskontakt råkar få samma namn? Om två datorer får samma namn händer inget allvarligt, det troligaste är att nätverket på dator nummer två vägrar starta. 6. Hur kan du studera en Windows NT-dators NetBIOS Name Cache? En Windows NT-dators NetBIOS Name Cache kan studeras med kommandot nbtstat -c i en kommandotolk. 7. Varför är det viktigt att en stor organisation har standard för kontonamn? I en stor organisation är det viktigt med standard för kontonamn av flera skäl: Underlättar sökningar efter konton Underlättar vid större omflyttningar av konton Gör det möjligt att låta flera administratörer upprätta användarkonton 8. Namn på användarkonton kan användas för att namnge andra saker också, nämn några? Namnet på användarkontot är utmärkt att använda som namn på användarens hemmamapp, dessutom är det ypperligt som datornamn på användarens dator. 9. Vilka av nätverksprotokollen NWLink (SPX/IPX), TCP/IP och NetBEUI innehåller stöd för NetBIOS i Windows NT? Samtliga de tre fullvärdiga nätverksprotokollen, NWLink, TCP/IP och NetBEUI i Windows NT (4.0 och 3.51) innehåller fullständigt (samma) stöd för NetBIOS. Dock gäller att två datorer måste ha minst ett gemensamt nätverksprotokoll för att kunna kommunicera. 10.Varför är NetBIOS inte så omtyckt? NetBIOS förlitar sig mycket på massanrop för sin funktion. Massanrop är en dödssynd i nätverk eftersom alla datorer 778

19 Förslag till svar på frågor måste hantera dem. 11.Hur ser framtiden för NetBIOS ut? Framtiden för NetBIOS ser mörk ut (eller ljus, om du så vill) i dagsläget verkar det som om det kommer att vara möjligt att helt slippa NetBIOS i ett framtida nätverk som endast består av Windows NT 5.0-datorer. 779

20 20 Namngivning av datorer, arbetsgrupper/domäner, användarkonton och annat 780

22 Användarnas hemmamappar

22 Användarnas hemmamappar 22 Användarnas hemmamappar Att användare skall ha hemmamappar på en server är för mig en självklarhet. Hemmamapp på en server ger användare alla eller några av följande fördelar: Säkerhetskopiering av

Läs mer

11 Domän- och serverlistorna// Browse Lists

11 Domän- och serverlistorna// Browse Lists 11 Domän- och serverlistorna// Browse Lists Jag hade inte tänkt mig att domän- och serverlistorna//browse Lists skulle få sitt eget kapitel det började som förklaring till vad tjänsten Computer Browser

Läs mer

7 Microsofts grupphanteringsmodell i Windows NT-domäner

7 Microsofts grupphanteringsmodell i Windows NT-domäner 7 Microsofts grupphanteringsmodell i Windows NT-domäner Microsofts modell för grupphantering i Windows NT-domäner Om du redan läst en del om Windows NT Server och Windows NT-domäner kanske du hajar till

Läs mer

23 Användargrupper: lokala, globala och specialgrupper

23 Användargrupper: lokala, globala och specialgrupper 23 Användargrupper: lokala, globala och specialgrupper Syftet med grupper och grupphantering är att ge användare tillgång till resurser Syftet med grupper och olika sätt att hantera grupper är alltid att

Läs mer

2 Arbetsgrupp eller Windows NTdomän: vilken passar bäst?

2 Arbetsgrupp eller Windows NTdomän: vilken passar bäst? 2 Arbetsgrupp eller Windows NTdomän: vilken passar bäst? Innan jag kan besvara frågan om vilket som är bäst av arbetsgrupp och Windows NT-domän (det rätta svaret är för övrigt: det beror på) behöver vi

Läs mer

13 Inbyggda verktyg för nätadministration

13 Inbyggda verktyg för nätadministration 13 Inbyggda verktyg för nätadministration Verktygen för administration av Windows NT Server kan användas från ett hotell på Fidji Som du märkt är jag mycket angelägen om att framhålla att (de flesta) administrationsverktygen

Läs mer

Startanvisning för Bornets Internet

Startanvisning för Bornets Internet Startanvisning för Bornets Internet Denna guide kommer att hjälpa dig igång med Bornets Internet. Sidan 1 av 41 Innehållsförteckning Titel Sidan Kapitel 1. Introduktion... 3 Kapitel 2. TCP/IP-inställningar

Läs mer

Win95/98 Nätverks Kompendium. av DRIFTGRUPPEN

Win95/98 Nätverks Kompendium. av DRIFTGRUPPEN Win95/98 Nätverks Kompendium av DRIFTGRUPPEN Sammanfattning Vad håller jag i handen? Detta är en lättförståelig guide till hur man lägger in och ställer in nätverket i Windows 95 och 98 Efter 6 (sex) enkla

Läs mer

version: 200702-1 Sidan 1 av 5

version: 200702-1 Sidan 1 av 5 version: 200702-1 Sidan 1 av 5 Ditt användarnamn: cykel.a@bck.nu Lösenord: pedal ALLMÄNT SajtMail är ett E-post system som går att komma åt via SajtMail Web som är en lösning där du använder din webbläsare

Läs mer

Del 1: Skapa konto i Exchange

Del 1: Skapa konto i Exchange Adminguide Del 1: Skapa kontot i Exchange Del 2: Aktivera kontot i Office 365 Del 3: Anpassa kontot till ITarbetsplatsen Del 4: Installera dator i ITarbetsplatsen Del 5: ITarbertsplatsen - dator till användarkonto

Läs mer

WebbSMS från datorn. Innehållsförteckning

WebbSMS från datorn. Innehållsförteckning WebbSMS från datorn Innehållsförteckning 2012-01-02 Nyheter i WebbSMS 120102... 2 ip.1 gör SMS från datorn smartare med WebbSMS... 2 Flera användare med samma information.... 2 Tips och trix... 2 Valfri

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL OWNIT!

VÄLKOMMEN TILL OWNIT! INSTALLATIONSMANUAL Bästa VÄLKOMMEN bredbandskund! TILL OWNIT! VÄLKOMMEN TILL OWNIT! Du har nu mottagit dina uppgifter från Ownit som är är nödvändiga för för dig dig för för att att du du skall skall

Läs mer

Installationsguide / Användarmanual

Installationsguide / Användarmanual (Ver. 2.6.0) Installationsguide / Användarmanual Innehåll 1. Välkommen Sid 1 Välkommen som Internet kund hos Seth s Bredband Kontrollera att din Internetlåda innehåller: 2. Anslutningsguide Sid 2 Koppla

Läs mer

Kort om World Wide Web (webben)

Kort om World Wide Web (webben) KAPITEL 1 Grunder I det här kapitlet ska jag gå igenom allmänt om vad Internet är och vad som krävs för att skapa en hemsida. Plus lite annat smått och gott som är bra att känna till innan vi kör igång.

Läs mer

En felsökningsguide för rcloud Office tjänsterna och lite manualer.

En felsökningsguide för rcloud Office tjänsterna och lite manualer. Årsta 2014-05-27 En felsökningsguide för rcloud Office tjänsterna och lite manualer. rcloud molntjänster är helt beroende av att nätverket fungerar och du kan komma ut på Internet, Dina program och dina

Läs mer

Datakommunika,on på Internet

Datakommunika,on på Internet Webbteknik Datakommunika,on på Internet Rune Körnefors Medieteknik 1 2015 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se Internet Inter- = [prefix] mellan, sinsemellan, ömsesidig Interconnect = sammanlänka Net =

Läs mer

IT policy för elever vid

IT policy för elever vid IT policy för elever vid 2008/2009 Anvisningar för att få använda datorerna på skolan 1. Det är tillåtet att surfa på Internet när jag besöker sidor som har anknytning till skolarbetet. Förklaring: Att

Läs mer

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll Kapitel 2 Installation Innehåll INSTALLATION MDAC och ODBC...2 Installera SoS2000 i arbetsplatsen...2 SoS2000 serverprogramvara...2 SoS2000 och övriga Office program...3 Avinstallera SoS2000...3 Brandväggar...3

Läs mer

FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00

FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00 FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0 Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90 Alla dagar 08:00-22:00 1. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING Er anslutning är klar först när den gröna lampan på Fiberkonverten

Läs mer

LABORATION 2 DNS. Laboranter: Operativsystem 1 HT12. Martin Andersson. Utskriftsdatum: 2012-09-12

LABORATION 2 DNS. Laboranter: Operativsystem 1 HT12. Martin Andersson. Utskriftsdatum: 2012-09-12 LABORATION 2 DNS Laboranter: Kurs: Klass: Operativsystem 1 HT12 DD12 Handledare: Hans Ericson Martin Andersson Utskriftsdatum: 2012-09-12 Mål, syfte, förutsättningar Mål Laborationen skall ge insikt i

Läs mer

21 De tre viktigaste kontona: Administratör//Administrator, Gäst/ /Guest och System//System

21 De tre viktigaste kontona: Administratör//Administrator, Gäst/ /Guest och System//System 21 De tre viktigaste kontona: Administratör//Administrator, Gäst/ /Guest och System//System Förinstallerade konton De båda förinstallerade kontona Administratör//Administrator och Gäst//Guest visas i Kontohanteraren

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01

KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01 KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. KONTROLLERA DIN ANSLUTNING... 4 2. SÅ HÄR ANSLUTER DU DIN DATOR... 4 3. KONFIGURERA DIN PC FÖR INTERNET...

Läs mer

Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing

Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing Innehåll 1. Metoder att installera...1 2. Förutsättningar...2 DotNet Framework 3.5...2 MSI Installer 4.5...2 3. Hämta SQL Server 2008 R2

Läs mer

ANVÄNDAR-GUIDE för Bränneriets LAN

ANVÄNDAR-GUIDE för Bränneriets LAN ANVÄNDAR-GUIDE för Bränneriets LAN Andra Utgåvan Denna enkla Användar-Guide beskriver hur Du ska ställa in din dator för att ansluta den till brf Bränneriets LAN för att kunna använda Internet (eller hur

Läs mer

Innehåll. Installationsguide

Innehåll. Installationsguide Innehåll Innehåll... 2 Förberedelser... 3 Rättigheter... 3 Installera programmen... 3 Konfiguration av databas... 5 Installera databasserver... 5 Konfigurera en databas på en befintlig databasserver...

Läs mer

27 Samspel mellan lokal behörighet och delningsbehörighet för utdelade

27 Samspel mellan lokal behörighet och delningsbehörighet för utdelade 27 Samspel mellan lokal behörighet och delningsbehörighet för utdelade mappar Lokal behörighet och delningsbehörighet motverkar varandra När du delar ut mappar på en NTFS-volym för åtkomst via nätverket

Läs mer

Hemmanätverk. Av Jan Pihlgren. Innehåll

Hemmanätverk. Av Jan Pihlgren. Innehåll Hemmanätverk Av Jan Pihlgren Innehåll Inledning Ansluta till nätverk Inställningar Bilaga 1. Om IP-adresser Bilaga 2. Inställning av router Bilaga 3. Trådlösa inställningar Manuella inställningar Inledning

Läs mer

28 Inloggningsskript, profiler och systemprinciper//system Policies

28 Inloggningsskript, profiler och systemprinciper//system Policies 28 Inloggningsskript, profiler och systemprinciper//system Policies Användarna står i centrum för detta kapitel. Inloggningsskript, profiler och systemprinciper//system Policies är tre olika sätt att styra

Läs mer

ÅTVID.NET Startinstruktioner

ÅTVID.NET Startinstruktioner ÅTVID.NET Startinstruktioner Dokumentet hjälper dig med nätverksinställningarna i PC:n Sida: 1(9) Innehållsförteckning Detta måste göras först sida 3 Konfiguration Windows 98 sida 3-5 Konfiguration Windows

Läs mer

Grundläggande datavetenskap, 4p

Grundläggande datavetenskap, 4p Grundläggande datavetenskap, 4p Kapitel 4 Nätverk och Internet Utgående från boken Computer Science av: J. Glenn Brookshear 2004-11-23 IT och medier 1 Innehåll Nätverk Benämningar Topologier Sammankoppling

Läs mer

Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se -

Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se - Installationsanvisning - Kopplingen mellan GK96 och golf.se - (Läs hela anvisningen innan du installerar)!denna installationsanvisning innehåller förändringar från tidigare versioner! 1. Programmets syfte...

Läs mer

Installation xvis besökssystem, Koncern

Installation xvis besökssystem, Koncern Installation xvis besökssystem, Koncern Inledning För att installera xvis besökssystem, koncernversion, behövs följande; * SQL Server * Kan vara en express-version, eller en fullständig. *.NET 3.5 * Internet

Läs mer

Datakommunika,on på Internet

Datakommunika,on på Internet Föreläsning i webbdesign Datakommunika,on på Internet Rune Körnefors Medieteknik 1 2012 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se Klient Server Klient (Client kund) ED program för ad utnydja tjänster som begärs

Läs mer

Systemkrav och tekniska förutsättningar

Systemkrav och tekniska förutsättningar Systemkrav och tekniska förutsättningar Hogia Webbrapporter Det här dokumentet går igenom systemkrav, frågor och hanterar teknik och säkerhet kring Hogia Webbrapporter, vilket bl a innefattar allt ifrån

Läs mer

Åtkomst Du kommer till ditt system via en webblänk som erhålles från oss. Via denna länk ges tillgång till sökning i bibliotekets katalog.

Åtkomst Du kommer till ditt system via en webblänk som erhålles från oss. Via denna länk ges tillgång till sökning i bibliotekets katalog. Handledning för BIBBLAN bibliotekssystem BIBBLAN är ett svensktutvecklat biblioteksprogram helt webbaserat, som innebär att man endast behöver en uppkopplad dator mot nätet. Man slipper dessutom tänka

Läs mer

PNSPO! CP1W-CIF41. 14 mars 2012 OMRON Corporation

PNSPO! CP1W-CIF41. 14 mars 2012 OMRON Corporation PNSPO! 14 mars 2012 OMRON Corporation 2/16 Läs detta innan du bläddrar vidare PNSPO! Denna bok är avsedd som ett tillägg till de ursprungliga manualerna för OMRONs produkter. Använd den som en hjälp att

Läs mer

OBS! Det är av största vikt att innan konfiguration av modulen, genomfört de inställningar som presenteras med bilagorna till denna manual.

OBS! Det är av största vikt att innan konfiguration av modulen, genomfört de inställningar som presenteras med bilagorna till denna manual. 1 LB-M-EX 0001 2010 LB-M-EX 0001 2010 Användarmanual för Lockbee Backup Exchange 2007 Användarmanualen är avsedd att ge en närmare introduktion av Lockbee Backup Exchange 2007 och dess funktioner och nyttjande.

Läs mer

12 Sammankopplade domäner// Trusts

12 Sammankopplade domäner// Trusts 12 Sammankopplade domäner// Trusts Användares tillgång till resurser i en annan Windows NT-domän än den egna, är detta kapitels huvudtema. Det finns inbyggda mekanismer i Windows NT Server för att klara

Läs mer

Skicka SMS/e-post påminnelser från Microsoft Excel

Skicka SMS/e-post påminnelser från Microsoft Excel SMS REMINDER Skicka SMS/e-post påminnelser från Microsoft Excel Idag har det blivit alltmer populärt att tillhandahålla tjänsten att påminna kunder och medlemmar om kommande möten eller besök via SMS eller

Läs mer

DATA CIRKEL VÅREN 2014

DATA CIRKEL VÅREN 2014 DATA CIRKEL VÅREN 2014 Ledare: Birger Höglund och Sten Halvarsson Sida:1 av 6 Kursdag 22 januari 2014 Olika kablar: Sten berättade och visade upp olika möjligheter att ansluta kablar till dator och telefoner.

Läs mer

29 Operativsystem på användarnas maskiner (klienterna)

29 Operativsystem på användarnas maskiner (klienterna) 29 Operativsystem på användarnas maskiner (klienterna) Vilket operativsystem är bäst på användarnas maskiner? Hur kan jag som administratör få klientdatorerna att bli mindre osäkra? Detta är ett par de

Läs mer

en översikt Användarkonton i Windows-familjen Användarkonton i Windows NT Workstation och Windows NT Server

en översikt Användarkonton i Windows-familjen Användarkonton i Windows NT Workstation och Windows NT Server 5 Användarkonton, grupper, användarrättigheter och behörigheter: en översikt Användarkonton, användargrupper, användarrättigheter, lokala behörigheter och delningsbehörigheter är det som, för mig, utgör

Läs mer

Användarmanual CallPad

Användarmanual CallPad Användarmanual CallPad Villkor för användning Ingen del av detta dokument får reproduceras eller överföras i någon form eller med några medel, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive kopiering eller informationslagring,

Läs mer

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version 1.3 / 140414 1

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version 1.3 / 140414 1 Visma Proceedo Att logga in - Manual Version 1.3 / 140414 1 Innehållsförteckning 1) INLOGGNING VIA VERKTYG OCH SYSTEM... 3 2) INTERNET EXPLORER... 6 2.1 Java... 6 2.2 Popup-fönster... 8 2.3 Browser, 32-

Läs mer

Ingenjörsfirman Stéen 2001-12-13 Windows NT Server Sida 1 av 1

Ingenjörsfirman Stéen 2001-12-13 Windows NT Server Sida 1 av 1 Windows NT Server Sida 1 av 1 Windows NT Server Mål och syfte Kursen ger systemtekniker, supportpersonal och nätverksadministratörer m fl en grundläggande plattform för att förstå och att kunna installera,

Läs mer

ONEDRIVE ÖVERBLICK... 2. Vad är OneDrive?... 2 Molnet?... 2 Två typer av OneDrive... 2 Hitta sin OneDrive för företag... 3

ONEDRIVE ÖVERBLICK... 2. Vad är OneDrive?... 2 Molnet?... 2 Två typer av OneDrive... 2 Hitta sin OneDrive för företag... 3 OneDrive 1 Innehåll ONEDRIVE ÖVERBLICK... 2 Vad är OneDrive?... 2 Molnet?... 2 Två typer av OneDrive... 2 Hitta sin OneDrive för företag... 3 HANTERA DOKUMENT OCH FILER PÅ ONEDRIVE... 4 Skapa mapp... 4

Läs mer

Flexi Exchange Connector. Copyright 1993-2013 Datatal AB. Med ensamrätt. Copyright 2013 Datatal AB. All rights reserved.

Flexi Exchange Connector. Copyright 1993-2013 Datatal AB. Med ensamrätt. Copyright 2013 Datatal AB. All rights reserved. Flexi Exchange Connector Copyright 1993-2013 Datatal AB. Med ensamrätt. Copyright 2013 Datatal AB. All rights reserved. 1 Översikt... 2 1.1 Vad gör Flexi Exchange Connector?... 2 1.2 Vilka serverkonfigurationer

Läs mer

TECHNICAL INFORMATION Bewator-2010 Bokning Tilläggsblad

TECHNICAL INFORMATION Bewator-2010 Bokning Tilläggsblad www.bewator.se TECHNICAL INFORMATION Bewator-2010 Bokning Tilläggsblad Doc nr: 81102-1 Dat: 03-20 SE Bewator-2010 gränssnitt mot externa bokningssystem Inledning Bewator-2010 version 3.4 och senare innehåller

Läs mer

WINTEXT SERVER/ WINTEXT32 integrerad texttelefoni i tele- och datornät

WINTEXT SERVER/ WINTEXT32 integrerad texttelefoni i tele- och datornät WINTEXT SERVER/ WINTEXT32 integrerad texttelefoni i tele- och datornät Projektbeskrivning och funktionsspecifikation Henrik Karlsson, AmuHadar 1 2003-11-24 Innehållsförteckning Sammanfattning sid 2 Mål

Läs mer

Använda Google Apps på din Android-telefon

Använda Google Apps på din Android-telefon Använda Google Apps på din Android-telefon Om du vill använda e-post, kontakter och kalender för Google Apps på din Android-enhet ska du och dina användare göra följande: 1. Öppna skärmen Konton och synkroniseringsinställningar

Läs mer

Tilläggs dokumentation 4069 Dns

Tilläggs dokumentation 4069 Dns Tilläggs dokumentation 4069 Dns Magnus Larsson FMTS/UtbE/ElektrosystemA it-sektionen 4069 DNS- Tilläggsdokumentation 4069 DNS-Tilläggsdokumentation...2 Domäner och Zoner...3 C:\Mina Dokument\PowerFolders\Försvarsmakten,FMTS\Kurser\4069A,

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. ANSLUT KABELMODEMET... 4 2. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING... 5 OM DU VILL ANVÄNDA DIN

Läs mer

Handbok Fjärranslutning till skrivbord. Brad Hards Urs Wolfer Översättare: Stefan Asserhäll

Handbok Fjärranslutning till skrivbord. Brad Hards Urs Wolfer Översättare: Stefan Asserhäll Handbok Fjärranslutning till skrivbord Brad Hards Urs Wolfer Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Inledning 5 2 Protokollet Remote Frame Buffer 6 3 Använda Fjärranslutning till skrivbord 7 3.1 Ansluta

Läs mer

Guide för konfigurering av Office 365 konton

Guide för konfigurering av Office 365 konton Guide för konfigurering av Office 365 konton Office 365 Kiosk konto Sid 1, Konfigurera Kiosk konto i Outlook 2007 Sid 2, Konfigurera Kiosk konto i Outlook 2010 Sid 3, Konfigurera kiosk/pop konto på Mac

Läs mer

Inställningar frånvaronotifiering

Inställningar frånvaronotifiering Inställningar frånvaronotifiering Publicerad 2011-08-22 Tersus Skolsystem AB Lilla Nygatan 2, 411 08 Göteborg Tel: 031-85 70 50 Innehåll Inställningar frånvaronotifiering 1 Frånvaronotifieringar 3 Bakgrund

Läs mer

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt...

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt... Produktblad för NAV i molnet Innehåll Vad är molnet?... 2 Vad är NAV i molnet?... 3 Vem passar NAV i molnet för?... 4 Fördelar med NAV i molnet... 5 Kom igång snabbt... 5 Bli kostnadseffektiv... 5 Enkelt

Läs mer

Läs detta innan du sätter igång!

Läs detta innan du sätter igång! Läs detta innan du sätter igång! Om du bor i en fastighet som är ansluten till Örebros öppna stadsnät skall du ansluta din dator till bostadens LAN-uttag. Inkopplingen görs med en nätverkskabel från datorns

Läs mer

25 Lokal behörighet//local Security (lokal säkerhet, NTFS-behörighet)

25 Lokal behörighet//local Security (lokal säkerhet, NTFS-behörighet) 25 Lokal behörighet//local Security (lokal säkerhet, NTFS-behörighet) Lokal behörighet/lokal säkerhet, NTFS-behörighet Lokal behörighet (ofta kallad lokal säkerhet) är knutet till filsystemet NTFS. Det

Läs mer

O365- Konfigurering av SmartPhone efter flytt till Office 365 alt ny installation

O365- Konfigurering av SmartPhone efter flytt till Office 365 alt ny installation O365- Konfigurering av SmartPhone efter flytt till Office 365 alt ny installation Denna guide är avsedd att hjälpa användare vars epost har blivit flyttad till Exchange Online och Office 365, samt för

Läs mer

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual 3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual ,QQHKnOOVI UWHFNQLQJ,QVWDOODWLRQDY931NOLHQW 'DWRUHUVRPLQJnULHQ)DVW7UDFNPLOM $QYlQGDUHPHGNRQWRL9+6RFKGDWRUPHG:LQGRZV;3 $QYlQGDUHPHGNRQWRLDQQDQGRPlQlQ9+6HOOHUGDWRUPHG:LQGRZV

Läs mer

johannes.bergarp@gmail.com

johannes.bergarp@gmail.com 1 johannes.bergarp@gmail.com 2 Ställa in konton 3 Välj Apple-menyn > Systeminställningar och klicka sedan på E-post, kontakter, kalendrar. Inställningspanelen E-post, kontakter och kalendrar 4 Använd inställningspanelen

Läs mer

Instruktion. Datum. 2013-06-19 1 (12) Coverage Dokument id Rev Status? - 1.0 Godkänd. Tillhör objekt -

Instruktion. Datum. 2013-06-19 1 (12) Coverage Dokument id Rev Status? - 1.0 Godkänd. Tillhör objekt - 20130619 1 (12)? 1.0 Godkänd Secure Manager Guide Hantera användarprofiler i tjänsten Telia Secure Manager Dokumentet beskriver hur du som administratör beställer och hanterar användarprofiler i administrationsportalen

Läs mer

14 AD-platser och domänkontrollanter

14 AD-platser och domänkontrollanter 14 AD-platser och domänkontrollanter AD-plats//site är ett nytt begrepp för domäner bekant i Exchange Server AD-plats//site är ett nytt begrepp för domäner. Microsofts officiella översättning av det egna

Läs mer

Platsbesök. Systemkrav

Platsbesök. Systemkrav Systemkrav Systemkrav 2016-15-19 2 (5) Systemkrav Dokumentet beskriver de krav som systemet ställer på maskinvara och programvara i de servrar och klientdatorer som ska användas för systemet. Nedan listade

Läs mer

Installationsanvisningar fiberstream (LAN) Version 1.0

Installationsanvisningar fiberstream (LAN) Version 1.0 Installationsanvisningar fiberstream (LAN) Version 1.0 Kundservice LAN: 090-20 80 850 (vardagar 8-18) Felanmälan LAN: 090-20 80 850 (vardagar 8-20, lö & sö 10-16) www.bostream.com Innehålls förteckning

Läs mer

COAX INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00

COAX INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00 COAX INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0 Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90 Alla dagar 08:00-22:00 1. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING Alt. 1. OM DU ANSLUTER EN DATOR 1. Anslut den medföljande

Läs mer

Innehåll. Dokumentet gäller från och med version 2014.3 1

Innehåll. Dokumentet gäller från och med version 2014.3 1 Innehåll Introduktion... 2 Före installation... 2 Beroenden... 2 Syftet med programmet... 2 Installation av IIS... 2 Windows Server 2008... 2 Windows Server 2012... 6 Installation av webbapplikationen

Läs mer

Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok

Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok 2 Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Du hittar alltid senaste versionen av denna handbok på https://ipac.telia.com

Läs mer

6 Installera Windows NT Server

6 Installera Windows NT Server 6 Installera Windows NT Server Det kan synas sent att jag inte tar upp ämnet installation förrän nu. Men, som rubriken säger: vi skall installera Windows NT Server, inte Windows NT Workstation. Visserligen

Läs mer

Manual för Remote Travel användare Hur Ni använder er av CRM RemoteTravel

Manual för Remote Travel användare Hur Ni använder er av CRM RemoteTravel Hur Ni använder er av CRM RemoteTravel Lokal uppdatering Funktionen Remote Travel fungerar endast då Ni är ute på Travel (lokal uppdatering). Alltså inte då ni arbetar mot den centrala databasen på kontoret.

Läs mer

Lathund. Inställningar för att läsa e-post. Webbmail, Windows Mail, MacMail, OutlookExpress, Microsoft Outlook och Mozilla Thunderbird

Lathund. Inställningar för att läsa e-post. Webbmail, Windows Mail, MacMail, OutlookExpress, Microsoft Outlook och Mozilla Thunderbird Lathund Inställningar för att läsa e-post Webbmail, Windows Mail, MacMail, OutlookExpress, Microsoft Outlook och Mozilla Thunderbird Stockholms Stadsnät Kundtjänst telefon 08-5012 20 10 e-post: support@stosn.se

Läs mer

Serverlås installation.

Serverlås installation. Serverlås installation. Installation av drivrutiner För Windows 2000 / XP / VISTA måste man ha Administratörs rättigheter för att kunna installera. Sätt inte in hårdvarulåset förrän efter du installerat

Läs mer

1 Översikt...2. 1.1 Vad är kontokoder?...2 1.2 Konto/Mapp uppbyggnad...2 1.3 Tillgång till Kontokoder...2. 2 Område Kontokoder...5

1 Översikt...2. 1.1 Vad är kontokoder?...2 1.2 Konto/Mapp uppbyggnad...2 1.3 Tillgång till Kontokoder...2. 2 Område Kontokoder...5 Manual för Kontokod 1 Översikt...2 1.1 Vad är kontokoder?...2 1.2 Konto/Mapp uppbyggnad...2 1.3 Tillgång till Kontokoder...2 2 Område Kontokoder...5 2.1 Mapputforskare...5 2.2 Verktygsfält...6 2.3 Hitta

Läs mer

Installation och konfiguration av Matematikhuset 3.0 (skollicens) Installation via Group Policy och konfigurering av dataplacering

Installation och konfiguration av Matematikhuset 3.0 (skollicens) Installation via Group Policy och konfigurering av dataplacering Installation och konfiguration av Matematikhuset 3.0 (skollicens) Introduktion Till skillnad från den version av Matematikhuset som distribueras med Elevdatas Skolavtal innehåller skollicensversionen av

Läs mer

Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa.

Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa. Användarhantering Windows 7 I denna laboration kommer vi att skapa nya användare och grupper och titta på hur man hantera dessa. Antal: Enskilt Material: En dator med Windows 7 (Vista, Windows 8 eller

Läs mer

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installationshandbok Läs det här dokumentet innan du installerar Mac OS X. Det innehåller viktig information om att installera Mac OS X. Systemkrav Om du ska uppgradera till

Läs mer

SNABBGUIDE TILL MEDLEMSREGISTRET ANKKURI

SNABBGUIDE TILL MEDLEMSREGISTRET ANKKURI Finlands svenska Marthaförbund rf SNABBGUIDE TILL MEDLEMSREGISTRET ANKKURI Version 2 28.04.2014 Marika Seger Innehåll 1. INLOGGNING... 3 1.1 Hur loggar jag in?... 3 1.2 Lösenord... 3 1.3 Jag har glömt

Läs mer

IT för personligt arbete F2

IT för personligt arbete F2 IT för personligt arbete F2 Nätverk och Kommunikation DSV Peter Mozelius Kommunikation i nätverk The Network is the Computer Allt fler datorer är sammankopplade i olika typer av nätverk En dators funktionalitet

Läs mer

TEKNISK SPECIFIKATION. för TIDOMAT Portal version 1.7

TEKNISK SPECIFIKATION. för TIDOMAT Portal version 1.7 för version 1.7 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Krav för... 3 Systemskiss... 3 Systemkrav Server... 4 Operativsystem*... 4 Program i servern... 4 Databas... 5 SMTP inställningar för mail....

Läs mer

ADSL INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.2. Bredbands felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00

ADSL INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.2. Bredbands felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00 ADSL INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.2 Bredbands felanmälan och support nås på 0502-60 65 90 Alla dagar 08:00-22:00 Innehåll 1. LOKALISERA FÖRSTA TELEFONJACKET... 3 2. ANSLUT DITT MODEM... 3 3. ANSLUT OCH

Läs mer

32 Distansarbete, fjärranslutning med RAS, DUN och RRAS

32 Distansarbete, fjärranslutning med RAS, DUN och RRAS 32 Distansarbete, fjärranslutning med RAS, DUN och RRAS Hittills har klienterna i vårt nätverk varit fast anslutna datorer, fast anslutna till det lokala nätverket. Nu skall vi se litet närmare på möjligheter

Läs mer

Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365

Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365 Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365 Version 1.0 Introduktion Skapa ett MSPA-konto Aktivera Office 365 i Telia Business Apps Verifiera företagets domännamn Lägg till användare

Läs mer

1DV416 Windowsadministration I, 7.5hp MODULE 3 ACTIVE DIRECTORY

1DV416 Windowsadministration I, 7.5hp MODULE 3 ACTIVE DIRECTORY 1DV416 Windowsadministration I, 7.5hp MODULE 3 ACTIVE DIRECTORY Lecture content Today's lecture Directory Services Active Directory Overview Database Logical and Physical structure Installation 2013-12-

Läs mer

Kommandotolken hittar du under Start->Program->Tillbehör->Kommandotolken

Kommandotolken hittar du under Start->Program->Tillbehör->Kommandotolken DOS kommandon Att kalla kommandona man använder i kommandotolken för DOS-kommandon kan tyckas fel eftersom operativsystemet DOS inte längre används i Windows XP, 2000 eller Vista. Textbaserade kommandon

Läs mer

Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning

Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning Sida 2 av 19 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Så ansluter du till nätverket orebro-utbildning... 4 2.1 Allmän information:... 4 2.2 Enkel anslutning

Läs mer

Systemkrav 2014 för enanvändarinstallation fr o m version 2014.2 av

Systemkrav 2014 för enanvändarinstallation fr o m version 2014.2 av Systemkrav 2014 för enanvändarinstallation fr o m version 2014.2 av Hogias ekonomisystem Systemkraven specificerar de miljöer och förutsättningar som programvaran är testad i och som vi rekommenderar för

Läs mer

Installationsanvisning Boss delad databas

Installationsanvisning Boss delad databas Installationsanvisning Boss delad databas sid 2 (25) Innehåll 1 Inledning 3 2 Systemkrav klient 3 3 Serverinstallation 3 3.1 Systemkrav 3 3.2 SQL Server 3 3.3 Behörighet vid installation 4 3.4 Behörighetskontroll

Läs mer

Inställningar för Exchange 2007-plattform Office 2007 AutoDiscover (RPC over HTTPS) Område: Finland / Operativsystem: Windows Vista

Inställningar för Exchange 2007-plattform Office 2007 AutoDiscover (RPC over HTTPS) Område: Finland / Operativsystem: Windows Vista Inställningar för Exchange 2007-plattform Office 2007 AutoDiscover (RPC over HTTPS) Område: Finland / Operativsystem: Windows Vista Starta Outlook 2007 för första gången...4 Startfönster för Outlook 2007...5

Läs mer

Installationsanvisningar VisiWeb. Ansvarig: Visi Closetalk AB Version: 2.3 Datum: 2009-12-14 Mottagare: Visi Web kund

Installationsanvisningar VisiWeb. Ansvarig: Visi Closetalk AB Version: 2.3 Datum: 2009-12-14 Mottagare: Visi Web kund Sida: 1(7) Installationsanvisningar VisiWeb Ansvarig: Visi Closetalk AB Version: 2.3 Datum: 2009-12-14 Mottagare: Visi Web kund Detta dokument Detta dokument beskriver hur man installerar VisiWeb på en

Läs mer

Koppla din Gavlenetmail till mobilen/surfplattan

Koppla din Gavlenetmail till mobilen/surfplattan Koppla din Gavlenetmail till mobilen/surfplattan Vill du använda din Gavlenetmail på din mobil eller surfplatta? För tillfället stödjer våra mailservrar enbart mottagande av mail till mobil/surfplatta,

Läs mer

VPN (PPTP) installationsguide för Windows 7

VPN (PPTP) installationsguide för Windows 7 VPN (PPTP) installationsguide för Windows 7 Följ instruktionen nedan för att sätta upp och använda 3T-PPTP. Innan du gör detta så måste du dock först kontakta internsupport för att få ett användarnamn

Läs mer

Nils Byström, Avd f IT och inköp. Projekt AD-design Uppsala universitet DiarieNr: UFV 2009/413. Revision 1.0 Filnamn AD skyddade personuppgifter.

Nils Byström, Avd f IT och inköp. Projekt AD-design Uppsala universitet DiarieNr: UFV 2009/413. Revision 1.0 Filnamn AD skyddade personuppgifter. Bilaga 2 Benämning Utredning Ansvarig Nils Byström, Avd f IT och inköp Skapat 2008-11-01 10:56 Skyddade personuppgifter Pelle Lindé, IT-strategiska avd Senast sparat 2009-03-26 08:37 Projekt AD-design

Läs mer

LABORATIONSRAPPORT. Operativsystem 1 LABORATION 2. Oskar Löwendahl, Jimmy Johansson och Jakob Åberg. Utskriftsdatum: 2012-09-25

LABORATIONSRAPPORT. Operativsystem 1 LABORATION 2. Oskar Löwendahl, Jimmy Johansson och Jakob Åberg. Utskriftsdatum: 2012-09-25 LABORATIONSRAPPORT Operativsystem 1 LABORATION 2 Laborant/er: Klass: Laborationsansvarig: Oskar Löwendahl, Jimmy Johansson och Jakob Åberg DD12 Hans Ericson, Martin Andersson Utskriftsdatum: 2012-09-25

Läs mer

Visma Proceedo Att logga in - Manual

Visma Proceedo Att logga in - Manual Visma Proceedo Att logga in - Manual Version 1.1 / 131028 1 Innehållsförteckning 1) INLOGGNING VIA VERKTYG OCH SYSTEM... 3 2) INTERNET EXPLORER... 6 2.1 Java... 6 2.2 Popup-fönster... 8 2.3 Browser, 32-

Läs mer

E-post inställningar. webgr.nu. Vill ni ha mer information hör av er:

E-post inställningar. webgr.nu. Vill ni ha mer information hör av er: E-post inställningar webgr.nu Vill ni ha mer information hör av er: Webgruppen Tel: 018-42 51 00 Varpvägen 33 E-post: info@webgruppen.se 757 57 Uppsala Dokumentversion: v11 Innehåll E-post uppgifter...2

Läs mer

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 3.1.2 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Mobilus Digital Rehab AB * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas

Läs mer

Hur integrera Active Directory och DNS? Rolf Åberg, Simplex System mailto:rolf.aberg@simplex.se http://simplex.se 08-650 25 80

Hur integrera Active Directory och DNS? Rolf Åberg, Simplex System mailto:rolf.aberg@simplex.se http://simplex.se 08-650 25 80 Hur integrera Active Directory och DNS? Rolf Åberg, Simplex System mailto:rolf.aberg@simplex.se http://simplex.se 08-650 25 80 1 Innehåll Vad används DNS till i en AD-domän? Vad händer i en AD-domän utan

Läs mer

Manual för fjärrinloggning

Manual för fjärrinloggning Manual för fjärrinloggning Innehållsförteckning Installation av programmet för fjärrinloggning... 2 Installation på dator på jobbet... 2 Installation på privat dator... 2 Aktivera fjärrinloggning första

Läs mer

Uppdatera Mobilus Professional till version 3.2.1. * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Uppdatera Mobilus Professional till version 3.2.1. * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 3.2.1 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Mobilus Digital Rehab AB * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas

Läs mer

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Snabbstartsguide Kontrollera e-post Konfigurera din iphone eller ipad så att du kan skicka och ta emot e-post från ditt Office 365-konto. Kontrollera din kalender

Läs mer