WINTEXT SERVER/ WINTEXT32 integrerad texttelefoni i tele- och datornät

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "WINTEXT SERVER/ WINTEXT32 integrerad texttelefoni i tele- och datornät"

Transkript

1 WINTEXT SERVER/ WINTEXT32 integrerad texttelefoni i tele- och datornät Projektbeskrivning och funktionsspecifikation Henrik Karlsson, AmuHadar

2 Innehållsförteckning Sammanfattning sid 2 Mål sid 2 Bakgrund sid 3 Beskrivning sid 3 Modempool - utgående samtal sid 3 "Växeltelefonist" - inkommande samtal sid 4 "Chat" - textkommunikation i datornät sid 6 Information för texttelefonanvändare sid 6 Omgivningskrav sid 7 Vidareutveckling sid 8 Sammanfattning WinText Server är en mjukvara som erbjuder IT- och texttelefontjänster genom integration av tele och datornät. WinText32 är klientmjukvaran och vidareutveckling av WinText Pro. WinText32 kan kommunicera med WinText Server och utbyta information via kommunikationsprotokollet TCP/IP. Två WinText32 kan också kommunicera med varandra i form av exempelvis "Chat" på Internet. Både WinText Server och WinText32 utnyttjar gränssnittet TAPI (Telephony Application Program Interface) enligt Microsofts rekommendationer för moderna telekommunikations tillämpningar och är 32-bitars program, vilket innebär att programmen fungerar i Microsofts 32-bitars operativsystem, som Windows95 och Windows NT. En förutsättning för att en klient skall kunna kommunicera med server är att datorerna är anslutna till något nätverk som kan kommunicera via TCP/IP. Windows95 och WindowsNT har stöd för TCP/IP som standard. Mål Målet är att erbjuda döva, hörselskadade och andra texttelefonanvändare en möjlighet att kommunicera med individer anslutna till datornätverk. WinText Server integrerar

3 textkommunikation i tele- och datornät och erbjuder även texttelefonanvändaren ett antal IT tjänster, exempelvis att presentera dokument lagrade på HTTP-servrar (WWW) antingen på Internet eller ett intranät. Personer i företag, myndigheter, institutioner och skolor skall kunna textkommunicera till en betydligt lägre kostnad jämfört med dagens lösningar. Detta p.g.a. att individen inte behöver ha tillgång till eget telefonabonnemang eller modem. Bakgrund WinText/MacText är idag Sveriges enda godkända Macintosh- respektive Windowsbaserade texttelefonprogram. Programmen är skrivna för att en person med en dator skall kunna använda sin utrustning som texttelefon. Om ett företag, myndighet eller institution vill hantera texttelefoni blir detta kostnadskrävande eftersom det krävs modem, texttelefonprogramvara och analogt telefonabonnemang. Många företag erbjuder idag en telefonanknytning per anställd men i många moderna telefonväxlar är dessa anknytningar digitala och kan inte användas för texttelefoni. Traditionell modemkommunikation kräver analoga anknytningar. Flera företag, myndigheter, institutioner har idag frågat efter en nätverksbaserad lösning, där en centralt placerad modempool hanterar inkommande och utgående texttelefontrafik och vidaredistribuerar texttrafiken, via datornät, till respektive användare. Likaså finns det ett önskemål om textkommunikation i ett datornät, exempelvis Internet. Då behövs ingen uppringd förbindelse via telenätet. Beskrivning WinText Server erbjuder ett antal tjänster och dessa kan delas in i 4 delar: Modempool - utgående samtal "Växeltelefonist" - inkommande samtal "Chat" - textkommunikation i datornät Information för texttelefonanvändare. Varje WinText Server-installation skall kunna anpassas till individuella önskemål, tekniska förutsättningar, ekonomiska förutsättningar och krav på hur många telefonlinjer som skall hanteras. Gruppnummer skall kunna användas så att endast ett telefonnummer behöver anges för inkommande texttelefonsamtal. Oberoende av vilken tjänst som utnyttjas skall WinText Server hantera flera samtal samtidigt. WinText32 skall hantera inkommande och utgående samtal på 3 olika sätt: via lokalt modem via WinText Server mellan två WinText32-klienter via datornät (chat) Hantering av uppringning och svar på inkommande samtal skall vara så identiskt som möjligt för de tre olika fallen och även så likt som möjligt den existerande mjukvaran WinText Pro. Detta innebär också att funktioner och finesser, som idag existerar, då WinText Pro hanterar texttelefoni via lokalt modem, skall kunna hanteras även om ett samtal etableras via WinText Server eller mellan två klienter i ett datornät Modempool - utgående samtal WinText32-användare skall kunna ringa till en texttelefon utan att behöva ha tillgång till lokalt modem eller lokalt telefonabonnemang. WinText32 kontaktar WinText Server som agerar modempool och har tillgång till modem och telefonabonnemang. WinText Server ringer upp önskad texttelefon och etablerar

4 förbindelse dels mellan server-texttelefon och klient-server. Under uppkopplat samtal förmedlas tecken mellan klient och texttelefon via WinText Server. För användaren skall "ring upp via server" avvika så lite som möjligt från uppringningsförfarandet med ett lokalt modem. Vid angivet telefonnummer skall användaren enkelt ange om uppringning skall ske via lokalt modem eller via server. Linjestatus, som exempelvis upptaget, ingen kopplingston, inget svar skall meddelas till klienten och presenteras på samma sätt som då lokalt modem används. Serverns anslutna modem skall vara tillgängliga för utgående samtal och klient skall meddelas om alla modem är upptagna. Då modempoolen består av flera modem, skall systemadministratör kunna välja prioriteringsordning av modem. Används gruppnummerserie skall servern försöka använda sista numret i serien om ledigt. Är detta upptaget skall näst sista numret användas osv. "Växeltelefonist" - inkommande samtal För inkommande samtal skall WinText Server agera "växeltelefonist" och svara på ett samtal. Gruppnummerserie skall kunna användas vilket innebär bl.a. att man skall kunna ringa företag, myndighet, skola via ett telefonnummer. Är första abonnemanget upptaget skall man automatiskt bli vidarekopplad till nästa abonnemang i serien. I WinText Servers första version kommer 4 linjer att hanteras. Dessa kan linjer skall kunna användas samtidigt och hantera exempelvis 3 inkommande samtal och ett utgående samtal. Den grundläggande tanken för att WinText Server skall kunna förmedla ett samtal till en individ är att man kan koppla individen till en IP-adress dvs individen har tillgång till en egen persondator eller till ett telefonnummer. Då inringande texttelefon aktiverat tjänsten för att nå en individ försöker WinText Server ansluta sig till en WinText32 klient via en datoradress (IP-adress). Lyckas detta förmedlar servern tecken mellan klient och texttelefon. Om förbindelse inte erhållits skall WinText Server erbjuda att ringa upp en texttelefon via telenätet om telefonnummer existerar för individen. Om ingen IPadress existerar men telefonnummer finns, ringer WinText Server direkt till angivet telefonnummer och försöker etablera kontakt. Växeltelefonisten skall kunna erbjuda ett antal tjänster som kan grupperas enligt följande: 1. förmedla samtal till en individ anslut till individ på datornät anslut till individ på telenät 2. presentera information presentera textinformation i form av enstaka dokument presentera textinformation på WWW liknande sätt dvs hypertextlänkar i dokumentet skall kunna aktiveras och presentera ett nytt dokument om tillgång till intranätansluten HTTP-server skall delar av denna information kunna erbjudas för texttelefonanvändaren

5 om tillgång HTTP-server kopplad till Internet skall delar av denna information kunna erbjudas för texttelefonanvändare En systemadministratör skall kunna bygga upp en trädstruktur över tjänster som skall erbjudas för inringande texttelefon beroende på tekniska förutsättningar och server-ägares önskemål. Växeltelefonisten skall alltid presentera de tjänster som erbjuds i rotnivån då server svarar på inringande texttelefonsamtal. Därefter skall texttelefonanvändaren interaktivt kunna ange ett val för att aktivera en tjänst eller aktivera en ny undernivå i trädstrukturen för att där bli erbjuden ett antal nya tjänster. På detta sätt skall texttelefonanvändare "vandra omkring" i trädstrukturen för att kunna aktivera önskad tjänst. Trädet består av noder och varje nod har unik information för att kunna erbjuda en viss tjänst. Servern skall kunna hantera och lagra olika trädstrukturer. Dock kan bara en trädstruktur vara aktiv. Exempel på trädstruktur kan se ut enligt följande: En texttelefonanvändare som ringer till en WinText Server kan få följande information vid svar och med ovanstående trädstruktur:

6 Välkommen till AmuGruppen Hadar 1 - Ledning WinText/MacText Support 3 - ProgrammerarPool Dövlaget... INFORMATION 5 - WWW Surfing Hadars intranät 7 - WinText Servers hemsida 8 - WinText Server information * WinText Server presenterar noder på rotnivå och de flesta noder skrivs ut tillsammans med en siffra som används då texttelefonanvändaren vill aktivera en tjänst eller inträda i en ny undernivå. Tre punkter (...) markerar att undernivåer existerar. Asterix (*) markerar att WinText Server är i växeltelefonist-läge och beredd att mottaga kommandon från texttelefonanvändaren. "Chat" - textkommunikation i datornät Två individer anslutna till samma datornät kan textkommunicera med varandra med hjälp av två WinText32 program. Anslutning till önskad dator sker med IPadresser eller datornamn om denna tekniska förutsättning existerar. WinText32 skall också "lyssna" på anrop för att kunna hantera inkommande samtal.. Tekniken som används liknar väldigt mycket IRC (Internet Relay Chat) och denna teknik är vanlig då textkommunikation önskas på Internet. Främst utnyttjas den del av IRC som kallas DCC (Direkt Client Connections). vilket innebär att två individer har direkt kontakt med varandra utan att kommunikation sker via IRC-server. Kommunikation mellan två WinText32 sker med TCP/IP. Man skall kunna stänga av lyssnarfunktionen så att WinText32 inte reagerar på inkommande anrop. Information för texttelefonanvändare WinText Server kan erbjuda ett antal tjänster där information presenteras för inringande texttelefonanvändare: Enstaka dokument lagrade i textformat på WinText Server skall presenteras HTML-formatterade dokument, lagrade på WinText Server skall presenteras och hypertextlänkar skall kunna aktiveras. WinText Server skall kunna hämta HTML-kodade dokument, lagrade på HTTP-servrar (World Wide Web). Om WinText Server är uppkopplat på Internet kan all världens WWW nås och om WinText Server är uppkopplat till ett intranät kan dokument hämtas från en lokalt placerad HTTP-server. HTML-kodade dokument hanteras på ett sådant sätt att informationen blir tillgänglig för en texttelefon. Detta innebär bl.a. att länkar markeras med ett unikt nummer och länkar till ljud och bilder etc. hanteras ej. Inringande texttelefon agerar terminal och fjärrstyr WinText Server som i sin tur agerar bläddrare (browser). För att bläddra bland HTML-dokument (surfa) inträder

7 man i ett kommandoläge. Texttelefonanvändaren kan styra bläddringen genom att exempelvis: aktivera en länk bläddra framåt och bakåt i dokumentet gå till en ny URL adress gå till WinText Servers hemsida erhålla hjälp inställningar avsluta WinText Server visar genom två asterix (**) att man befinner sig i kommandoläge. Genom kommando skall man kunna ställa in presentationen av text med avseende på radlängd och antal rader per skärmsida. Texttelefonanvändaren skall också ha möjligheter att avbryta teckenflödet från WinText Server till texttelefon. Omgivningskrav Nätverksansluten dator krävs för både server och klient. Programmen är 32-bitars Windowsprogram vilket innebär att Windows95 och WindowsNT är användbara operativsystem. Utvecklingen och de flesta testerna är idag utförda i Windows95 miljö. Därför är idag Windows95 en rekommendation. Under utvecklingen har Pentium, 166 Mhz, 16Mb primärminne använts som hårdvara till WinText Server och klientenhårdvara har varit 486:a, 25 MHz, 12 Mb primärminne. Som serverhårdvara skulle troligen en 486:a, 25 MHz, 12 Mb vara användbar. WinText Server hanterar idag 4 linjer vilket innebär att om man vill utnyttja alla linjerna skall man ha tillgång till 4 comportar, 4 modem och 4 telefonabonnemang. Lämpligt är att använda gruppnummer. Vidareutveckling Ovan beskrivna tjänster är grundläggande för systemet WinText Server / WinText32. Stora möjligheter finns att erbjuda ännu fler tjänster eftersom mycket styrs av mjukvarorna och kan byggas kring existerande hårdvara. Texttelefonanvändarna och systemoperatörs önskemål är viktiga att beakta för att dels få ett stabilt, fungerande system och att WinText Server erbjuder tjänster som är relevanta för texttelefonanvändare. Tänkbara tjänster är, att inte bara WinText32 agerar telefonsvarare, utan även WinText Server. WinText Server skulle också kunna förmedla dessa telefonsvarsmeddelanden till en Minicall Text, som ett SMS meddelande till en GSM-telefon eller till en adress. Eftersom WinText Server använder rekommenderad teknik för telekommunikation (TAPI) kommer mjukvaran att hantera den hårdvara som baseras på V.18. V18 är en standard för internationell texttelefoni och har bl.a. stöd för teckenuppsättningen UNICODE vilket innebär att all världens olika tecken har en unik representation. V18-standarden innebär också att hårdvaran kan etablera förbindelse med alla varianter på texttelefonstandarder som existerar idag

8 Datorbaserade videotelefoner och konferenssystem kommer troligen också att erbjuda möjligheter till textkommunikation via datornät. När gemensam standard finns skulle WinText32 kunna kommunicera även med dessa system

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003.

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003. Icarus 2.6 Manual är utskriven 2003-08-27 22:44 Copyright Keylogic AB 2003. 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...3 1.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...3 1.2 SYSTEMKRAV...3 1.3 HUR FUNGERAR ICARUS...4 1.4 STÖD FINNS

Läs mer

Det är en Internet läser son gör det bekvämt för os ute på Internet. som t.ex Internet Explorer, firefox.

Det är en Internet läser son gör det bekvämt för os ute på Internet. som t.ex Internet Explorer, firefox. FRÅGOR & SVAR ANGÅENDE INTERNET Vad är en domän? Sytemet delar upp t.ex www.gy.varmdo.se i domäner dom läses från höger till vänster allt så.se först som står från vilket land den är i från i detta tillfälle

Läs mer

PROJECT PLANNING DOCUMENT

PROJECT PLANNING DOCUMENT PROJECT PLANNING DOCUMENT NISSE 2000 15 FEBRUARI 2000 Jonas Lindholm Ali Shokri Ronja Yu Simon Josefsson Maria Thunberg

Läs mer

TDC Mobil användarmanual

TDC Mobil användarmanual TDC Mobil användarmanual Sida 2 1. KOM IGÅNG MED TDC MOBIL...3 OM DU FÅTT ETT NYTT MOBILNUMMER...3 OM DU FLYTTAT DITT MOBILNUMMER TILL TDC...3 FLYTTA TELEFONBOKEN MELLAN TELEFONER...3 PIN- OCH PUK-KODER...4

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

business Välkommen till Tele2

business Välkommen till Tele2 Företagsabonnemang tele2.se/ business Välkommen till Tele2 Välkommen till Tele2 Vi är jätteglada att du och ditt företag valt oss som din mobiloperatör. Kanske har du inte hunnit märka så stor skillnad

Läs mer

OMNITOR ECTOUCH ANVÄNDARMANUAL VERSION 14 2015-03-06

OMNITOR ECTOUCH ANVÄNDARMANUAL VERSION 14 2015-03-06 OMNITOR ECTOUCH VERSION 14 ANVÄNDARMANUAL 2015-03-06 1 MED ECTOUCH I DIN ANDROID PEKPLATTA KAN DU RINGA TILL ANDRA SIP-TERMINALER MED TOTALKONVERSATION (SAMTIDIG VIDEO, TEXT OCH LJUD) OCH ÄVEN TILL TEXTTELEFONER.

Läs mer

SIZE FITS ALL. SIZE Mobile BOX 420 17 126 12 Stockholm +46(0)8-503 115 85 www.sizemobile.com Spinbox AB Telefonvägen 30 126 37 Hägersten 2010-06-09

SIZE FITS ALL. SIZE Mobile BOX 420 17 126 12 Stockholm +46(0)8-503 115 85 www.sizemobile.com Spinbox AB Telefonvägen 30 126 37 Hägersten 2010-06-09 ANVÄNDARGUIDE Välkommen till SIZE... 4 Kom igång... 4 SIM-kort & Koder... 4 SIM-kortet... 4 PIN- och PUK-kod... 4 Aktivera ditt abonnemang... 4 Aktivera SIM-kortet... 4 För att aktivera ditt SIZE-abonnemang:...

Läs mer

Cisco IP Communicator version 2.0

Cisco IP Communicator version 2.0 Telefonhandbok Cisco IP Communicator version 2.0 Ciscos huvudkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com Tel: +1 408 526-4000 +1-800 553 NETS (6387)

Läs mer

Faxprogram guiden. Fax i nätverk, vad är det? Fristående eller e-mail integrerad? Routing metoder Dimensionera ett faxsystem

Faxprogram guiden. Fax i nätverk, vad är det? Fristående eller e-mail integrerad? Routing metoder Dimensionera ett faxsystem Faxprogram guiden Fax i nätverk, vad är det? Fristående eller e-mail integrerad? Routing metoder Dimensionera ett faxsystem Faxmaker för Networks Faxmaker för Exchange Faxmaker för SMTP FaxWare Tobit David

Läs mer

Aastra 6737i fast IP-telefon

Aastra 6737i fast IP-telefon Växel Aastra 677i fast IP-telefon i Växel. Aastra 677i fast IP-telefon i Växel. För att använda Softphone i dator och mobil samt i fasta IP-telefoner behöver du skaffa tilläggstjänsten Softphone. När du

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Introduktion till programmet... 4 Möjligheter och begränsningar... 4 Installation... 5 Introduktion... 8 Kom igång... 9 Server & Klient... 11 Användare... 12 Användarinformation...

Läs mer

Ring direkt. Flexibel användning av förmedlingstjänster 2008-03-26. Andreas Piirimets Gunnar Hellström. Omnitor

Ring direkt. Flexibel användning av förmedlingstjänster 2008-03-26. Andreas Piirimets Gunnar Hellström. Omnitor Ring direkt Flexibel användning av förmedlingstjänster 2008-03-26 Andreas Piirimets Gunnar Hellström Omnitor Sammanfattning Omnitor har utvecklat och testat ett nytt system för enklare inkoppling av förmedlingstjänster.

Läs mer

Venturi - Fakturan 2 MANUAL. Venturi - Fakturan 2.0 Upplaga 1.0. Sidan 1 av 18

Venturi - Fakturan 2 MANUAL. Venturi - Fakturan 2.0 Upplaga 1.0. Sidan 1 av 18 MANUAL Venturi - Fakturan.0 Upplaga.0 Sidan av 8 CD Soft AB Storgatan 6 6 Växjö Tel: 070-7 http://www.cdsoft.se Support Supporten når du enklast per e-post eller via vår hemsida. E-post: support@cdsoft.se

Läs mer

manual för telefoni via telenätet

manual för telefoni via telenätet manual för telefoni via telenätet Ring billigare med AllTele Välkommen som telefonikund hos AllTele. För oss är det viktigt att kunden har valfrihet du väljer den telefoni som passar bäst. Dessutom vill

Läs mer

Kursmaterial. Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20

Kursmaterial. Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20 0 Kursmaterial Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20 Inledning Välkommen till kursen Internet för alla! Du har möjlighet att boka datortid på biblioteket

Läs mer

Windows Datorns delar Skrivbordet

Windows Datorns delar Skrivbordet Windows Datorns delar Skrivbordet Mushantering Tangentbord Fönster Mappar och filer Kopiera och flytta Lathunden är anpassad för Kumla kommun Innehållet är avgränsat till datorer utan tryckskärm Anställd

Läs mer

HANDLEDNING KONTAKT. Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles

HANDLEDNING KONTAKT. Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles HANDLEDNING KONTAKT Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles Lund 046-270 48 00 Stockholm 08-562 776 00 Göteborg 031-712 44 00 info@lundalogik.se www.lundalogik.se 1 HANDBOKENS

Läs mer

LiU-Inköp MANUAL. Beställa och leveranskvittera. Linköpings universitets system för elektroniska beställningar. Uppdaterad: 2012-02-15

LiU-Inköp MANUAL. Beställa och leveranskvittera. Linköpings universitets system för elektroniska beställningar. Uppdaterad: 2012-02-15 LiU-Inköp Linköpings universitets system för elektroniska beställningar MANUAL Beställa och leveranskvittera Uppdaterad: 2012-02-15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING MANUAL FÖR BESTÄLLARE Innehåll 1.Bakgrund - införande

Läs mer

Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3

Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3 Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3 2 Innehåll 1. Välkommen till Vision 80/20 Informera 6 2. Introduktion 7 2.1 Innan du börjar 8 2.2 Inloggning 8 Begär nytt lösenord 8 Sök utan att logga in

Läs mer

ServIT Manual användargränsnitt 2010-12-17 Rel. 4.2

ServIT Manual användargränsnitt 2010-12-17 Rel. 4.2 ServIT Manual användargränsnitt 2010-12-17 Rel. 4.2 Innehåll 1. Allmänt... 5 1.1 Färgkoder... 5 2. Windows klient... 5 2.1 Översikt... 5 2.2 Flöde... 6 2.2.1 Uppstart... 6 2.2.2 Val av svarsgrupper...

Läs mer

Interaktivitet hos Authorware/Director på Internet

Interaktivitet hos Authorware/Director på Internet 1 Sammanfattning Intresset att lägga ut multimediaproduktioner från CD-rom direkt ut på Internet har ökat. Rapporten tar upp hur produktioner gjorda i Director/Authorware kan läggas ut på Internet utan

Läs mer

Installationshandbok Moduler

Installationshandbok Moduler Installationshandbok Moduler Till Pyramid Business Studio version 3.39A -3.41A Version 1.4 - (121211) Installationshandbok för moduler i Pyramid Business Studio för användning med Microsoft Windows. Anvisningarna

Läs mer

Vidamic Easy SMS CRM. Användarmanual

Vidamic Easy SMS CRM. Användarmanual Vidamic Easy SMS CRM Användarmanual Innehållsförteckning Introduktion 3 1.1 Systemkrav Installation 4 2.1 Första gången du startar Vidamic Easy SMS CRM 2.2 Avinstallera Vidamic Easy SMS CRM Skicka ett

Läs mer

Spring Mobil Växel. Användarhandbok

Spring Mobil Växel. Användarhandbok Spring Mobil Växel Användarhandbok Spring Mobil Växel Välkommen till Tele2 och Spring Mobil Växel! Detta är en handbok för dig som använder Spring Mobil Växel. Med Spring Mobil Växel erbjuder vi Sveriges

Läs mer

Guide ÖVERBLICK LIVE@EDU UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN SID 1 (5)

Guide ÖVERBLICK LIVE@EDU UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN SID 1 (5) UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN SID 1 (5) 2011-02-22 VERSION 0.1 Guide ÖVERBLICK LIVE@EDU Live@edu är samlingsnamnet på ett antal molntjänster. Tjänsterna handlar till stor del om att man på ett enkelt sätt hittar

Läs mer

Mobilt. Guide för Telia mobilabonnemang

Mobilt. Guide för Telia mobilabonnemang Mobilt Guide för Telia mobilabonnemang Välkommen till Telia Välkommen till Telia! Här berättar vi hur du sätter i gång ditt mobilabonnemang, vilka tjänster som ingår och hur du använder dem. Utöver de

Läs mer

FileMaker 13. WebDirect Handbok

FileMaker 13. WebDirect Handbok FileMaker 13 WebDirect Handbok 2014 FileMaker Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som tillhör FileMaker, Inc.

Läs mer

Videokonferens. En praktisk vägledning

Videokonferens. En praktisk vägledning Videokonferens En praktisk vägledning Uppkoppling av videokonferenssamtal inom Sveriges Domstolar...2 När plats inte bör avslöjas...3 Från enskilda arbetsplatser...3 Uppkoppling av videokonferenssamtal

Läs mer