Tilläggs dokumentation 4069 Dns

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tilläggs dokumentation 4069 Dns"

Transkript

1 Tilläggs dokumentation 4069 Dns Magnus Larsson FMTS/UtbE/ElektrosystemA it-sektionen 4069 DNS- Tilläggsdokumentation 4069 DNS-Tilläggsdokumentation...2 Domäner och Zoner...3 C:\Mina Dokument\PowerFolders\Försvarsmakten,FMTS\Kurser\4069A, DNS Systemadministration\Kursunderlag\4069- tillägg.doc

2 Data 4069 DNS Sid 2 Delegering...5 DNS...6 SOA...7 NS-POSTEN...7 A-POSTEN...8 MX-POSTEN...8 PTR-POSTEN...9 CNAME (CANONICAL NAME)...9

3 Data 4069 DNS Sid 3 Domäner och Zoner En domän är ett virtuellt område. Det är inte riktigt sant men det är så nära jag kan hitta ett annat ord för det. Det innebär att en dator (nameserver) tar ansvar för detta område om inte någon delegering är gjord. Vi kommer senare till vad delegering innebär. Hädanefter kommer jag att använda ordet domän. Ur en nameservers perspektiv så skiljer sig brevdomäner och domäner åt. Skillnaden är den att de uppträder som olika poster i en zonfil. Vad de olika posterna heter och har för innebörd kommer vi till längre fram i materialet. En brevdomän anger vart vi vill skicka våra brev medan en domän anger ett område som vi är ansvariga för. Dessa kan skilja helt och hållet. Vi kan ha våran post någon helt annanstans än till den domän vi tillhör. Exempelvis så skulle Musse Pigg som jobbar i knatte domänen ha sin post i kalle domänen. Vilket skulle resultera i följande adress: De olika typerna har alltså inget med varandra att göra. Det är bara det att vi människor lätt blandar ihop dem eftersom de heter ungefär samma sak. För att skilja på dessa kallar vi den ena för domän och den andra för brevdomän. En domän består av ett antal zoner. Zoner hanteras bara inne i en nameserver. När du är ute och surfar och skriver en sökväg i Netscape så är det domäner som du anger. Domäner används för att bygga en struktur på internet precis som vi använder kataloger i vårt operativsystem. Den enda skillnaden är den, att vi börjar med root när vi skriver vår sökväg i dos ex. c:\windows\system. När vi skriver en sökväg med domäner så börjar vi från andra hållet och slutar på root eller punkt som det heter. Det betyder att när vi skriver så skulle det innebära att en punkt skulle komma efter com, men det skriver vi aldrig ut. Däremot så inte komma högre än högst d.v.s. punkt. När man namnger domäner så har man vissa regler. De är enkla men strikta man får bara använda bokstäverna A-Z och a-z och 0-9 samt ett specialtecken (bindestreck eller minustecknet). Ett domännamn får max bestå av 63 tecken och hela sökvägen får inte överstiga 255 tecken. Punkt (.) används för att dela av mellan olika domäner. Håller man sig till dessa regler så har vi en korrekt namngivning. För varje zon så finns det en zonfil. En zonfil innehåller information om vad som finns i just den zonen. För varje domän så finns det en framlängeszon och en baklängeszon. Framlängeszonen kopplar ett hostnamn (datornamn) till en ip-adress. Baklänges är som du säkert förstår precis det motsatta ip-adress till hostnamn. En zon är alltså en del av en domän och där finns ingen begränsning på hur stor en zon kan vara. Man måste inte lägga in alla maskiner som man har på nätverket utan man lägger bara in de maskinerna som man vill att andra ska kunna nå via vår nameserver. Lämpligen lägger vi in servrar och kanske skrivare om vi har någon skrivare som sitter direkt på nätet. Vi har säkert någon maskin som hanterar vår post. Den skall också in! Det finns ett mycket nära samarbete mellan DNS och andra tjänster. En av dem är bland annat posthanteringen. Har vi inte definierat rätt i vår DNS så kan vi glömma att posten fungerar. En zon definierar man i nameserverns konfigurationsfil, named.conf. Nameservern för denna domänen tar hand om och svarar på de inkommande frågor som kommer. De frågor kan vara ex. vilken ip-adress har du för Servern svarar då med den ip-adress som det har frågats efter. Informationen hämtas ur den zonfilen kalle.anka.se. Skulle det inte finnas någon information i den filen så kommer nameservern att svara med ett nekande svar. Den kommer då att returnera sin SOA post som visar att det är den nameservern som har svarat. Vad SOA post innebär kommer vi till längre fram. server.knatte.kalle.anka.se. 63 tecken 255 tecken

4 Data 4069 DNS Sid 4 Delegering En domän delas in i ett antal zoner. Ur en nameserverssynvinkel så består en domän minst av 2 st zoner om en fullständig delegering är gjord plus de zoner som handhar localhost. Vi har dels en framlänges zon och en baklänges zon. Det är inte ett måste att det är en och samma nameserver som handhar båda. Det är inte heller ett måste att nameservern finns i just den domänen. Här kommer vi nu till en delegeringssak. Låt oss börja med en domän som heter kalle.anka.se. Domänen har en nameserver som heter server.kalle.anka.se. Domänen knatte som finns under kalle har också en nameserver som heter server. Jag har en helt otrolig fantasi eller hur? Den sk. Sökvägen till knattes nameserver blir således server.knatte.kalle.anka.se. Nameservern som handhar domänen kalle måste delegera ansvaret till nameservern som finns i knattedomänen. Det är inte ett måste att servern för knatte domänen just ska finnas i knatte domänen. Den kunde lika gärna ha tillhört någon annan domän. En delegering innebär att när en fråga kommer till min nameserver så kommer den att peka eller hänvisa till en annan nameserver. Den kommer alltså att svara att för ex. domänen knatte.kalle.anka.se är det nameservern som heter server.knatte.kalle.anka.se med ip-adressen som är ansvarig för informationen i den domänen. Det finns något som heter glue record. Det betyder att man sätter in en A-post som egentligen inte hör hemma i zonen men det måste vara där för att det skall kunna fungera. Gluerecord sätter man bara in när man delegerar till någon som finns direkt under en själv! Tumregeln lyder enligt följande: Postens namn (det som står till vänster) måste finnas i sin helhet i slutet av postens innehåll (till höger om NS) i zonfilen. Delegeringen görs i kalle.anka.se zonfil för zonen knatte.kalle.anka.se. Exempel för kalle.anka.se zonfil för framlängesuppslagning. kalle.anka.se. IN SOA server.kalle.anka.se. hostmaster.kalle.anka.se. ( ; Serial ; Refresh 3600 ; Retry ; Expire ) ; Min TTL kalle.anka.se. IN NS server.kalle.anka.se. server.kalle.anka.se. IN A mimmi.kalle.anka.se. IN A IN CNAME server.kalle.anka.se. ; Delegering till knatte.kalle.anka.se. börjar här knatte.kalle.anka.se. IN NS server.knatte.kalle.anka.se. server.knatte.kalle.anka.se. IN A ; OBS den kursiva stilen för knatte.kalle.anka.se. Här ser vi att ; vi behöver och måste ha ett gluerecord!!! När det gäller baklängesuppslagningen för knatte.kalle.anka.se så måste även en delegering göras i servern för kalle.anka.se. Detta för att knatte domänen har ett eget c-nät. Det man måste göra då är att skapa en zon för baklängesuppslagningen för knatte.kalle.anka.se. Detta definierar man i named.conf filen först och sedan skapar man zonfilen. Exempel på hur man skriver i named.conf -filen. zone in-addr.arpa ; in { type master; file in-addr.arpa ; }; Detta skapar en zon för baklängesuppslagningen för nätet. I den zonen delegerar vi ansvaret till server.knatte.kalle.anka.se.

5 Data 4069 DNS Sid 5 Exempel på hur man kan skriva en delegering på baklängesuppslagning in-addr.arpa. IN SOA server.kalle.anka.se. root.kalle.anka.se. ( ; Serial ; Refresh 3600 ; Retry ; Expire ) ; Min TTL in-addr.arpa. IN NS server.knatte.kalle.anka.se. Nu har vi talat om för vår DNS att det finns en domän under oss som heter knatte. Nameservern som finns i domänen knatte.kalle.anka.se heter server. Den har ansvaret för zonerna knatte.kalle.anka.se resp in-addr.arpa. Ansvaret för dessa två zoner har vi i server.kalle.anka.se delegerat till server.knatte.kalle.anka.se. DNS DNS är en central tjänst. Internet skulle bara krascha om inte DNS hade fungerat. Vi har blivit fullständigt beroende av att det fungerar. Vad är då DNS? Jo, det är en distibuerad databas som innehåller information om de hostar (datorer) som tillhör samma domän. Det är resolvern i din dator som automatiskt vill fråga din lokala nameserver. Låt oss säga att du vill kolla dina mail på följden blir då att, du skriver in adressen i adressfältet och trycker på enter. Då kommer din dator att ställa en fråga till din lokala DNS. Vilken ip-adress har datorn Hur detta går till sedan går jag inte in på här och nu. Vi ska istället titta på vilket protokoll som DNS använder. DNS används mycket som jag sagt tidigare och det är därför ipprotokollet används som bärare medan den använder UDP till transport. UDP är som bekant ett förbindelse fritt protokoll. Jag går inte djupare in på de olika protokollen för de anser jag att man ska kunna redan. Man pratar om klient och server i DNS sammanhang. En nameserver kan både vara en klient och server. Det är alltid den som frågar som är klient oberoende vad som finns på den datorn. När vi ville kolla vår mail på hotmailen så sa jag att resolvern gick ut och frågade vår lokala nameserver. Kan den inte svara så går den i sin tur vidare och frågar punkt-nameservrarna. Då är vår nameserver helt plötsligt klient till den punkt-nameservern. Den svarar då med att nameservern för com-domänen har ip-adressen bla bla Lägg märke till att den börjar att svara oss bakifrån för att sedan gå vidare. Resultatet blir som jag sagt tidigare vi utgår ifrån punkten som finns sist i sökvägen. Olika posttyper: Vi har ett antal olika posttyper. De används till lite olika saker. SOA-posten NS-posten A-posten PTR-posten CNAME-posten MX-posten talar om vem som är ansvarig för informationen i den här zonen. används till att tala om att för den här zonen så är den här nameservern ansvarig. talar om att för den hosten så är det den här ip-adressen. gör precis som A-posten fast tvärtom. är för att sätta ett alias (vad den egentligen heter). specificerar vart post skall skickas egentligen vilken är vår postserver. Dessa poster är de absolut vanligaste och det är de vi kommer att hantera här under denna kursen. SOA

6 Data 4069 DNS Sid 6 SOA står för Start Of Authority vilket betyder auktoritär. När vi pratar om SOA-posten skall den alltid stå överst i en zonfil. Den kan se ut enligt följande. kalle.anka.se. IN SOA server.kalle.anka.se. hostmaster.kalle.anka.se. ( ;serial ;refresh 3600 ;retry ;expire ) ;TTL Här ska du lägga märke till att översta raden skall sluta på en parentes. Vidare så stängs parentesen efter Semikolon används för att skriva in kommentarer. Detta bör man inte spara på i sina zonfiler eller konfigurationsfiler. En annan sak som är mycket vanlig att man missar när man skriver är punkterna som domänen skall avslutas med! ;serial = värdet här till vänster används av en ev. konfigurerad slavserver. Den hämtar då och då informationen ifrån sin masterserver. Det den gör för att kontrollera om det har blivit några uppdateringar sedan sist är att den jämför senast hämtade serienummer med det nuvarande hos mastern. Detta måste DU uppdatera själv! Lämpligt är att använda dagens datum plus ett löpnr som du kan ändra flera ggr på en dag om du nu skulle behöva det. Det enda kravet är att talet skall vara ett positivt heltal. ;refresh = anger hur ofta en slavserver ska gå och kontrollera serienr. Hos masterservern. Talet anges i sekunder, dvs i mitt ex. betyder det tre timmar. ;retry = om vår master inte svarar vid ett försök att kontrollera serienr. Hur länge skall vi i så fall vänta. Detta tal gäller precis som innan i antalet sekunder. ;expire = här anger vi hur länge slavservern har rätt att svara på frågor efter det att masterservern har slutat att svara. ;TTL = Time to live. Detta har med den dator som frågar att göra. Det betyder att så här många sekunder få du casha (spara) detta svaret. NS-POSTEN Den används till att definiera vilken nameserver som är auktoritär för en viss domän. Den måste komma direkt efter SOA-posten. Skulle den inte göra det så kan det komma felmeddelande som säger NS not at zone top. Det måste också finnas en A-post till servern. Skulle det inte göra det så kommer aldrig någon som frågar oss få reda på vilken ip-adress vår nameserver har. Så det är ju självklart att vi vill annonsera ut den! Skulle nu så vara att vi har en eller flera slavservrar till våran domän så använder vi NS-posten flera gånger. På det viset deklarerar vi att för domänen kalle.anka.se så finns det flera nameservrar. OBS skulle den eller de slavnameservrarna vara utanför vår domän skall inte någon A-post skrivas in för dessa!!! kalle.anka.se. IN SOA server.kalle.anka.se. hostmaster.kalle.anka.se. ( ;serial

7 Data 4069 DNS Sid ;refresh 3600 ;retry ;expire ) ;TTL kalle.anka.se. IN NS server.kalle.anka.se. kalle.anka.se. IN NS server.comics.se. server.kalle.anka.se. IN A ; Vi har en slavserver till oss. Den finns i domänen comics.se. Det vi var tvungna att göra, när vi satte upp den var att meddela till nivån ovanför oss. Dvs till anka domänen. Dit talar vi om att för kalle.anka.se så finns en ny nameserver för domänen kalle.anka.se som heter server.comics.se. Någon A-post skall vi inte skriva in i vår databas, eller?? Nej det ska vi inte. Tänk på tumregeln. Skulle vi inte tala om för anka domänen att vi har en alternativ nameserver så har vi inte någon större nytta av den. Frågorna hamnar ju förr eller senare hos anka servern och kan inte den tala om för de som frågar att det finns 2 st nameservrar. Ja, då får de inte veta det och är vår server nere just då så kommer de inte att få svar även om det finns en maskin som faktiskt skulle kunna svara på frågor. Slutsatsen av detta är att när du har två nameservrar så måste ovanliggande veta detta. A-POSTEN A-post står för address-post. Vilket betyder adress post och med adress menas ip-adress. Den används till att koppla hostnamn till ip-adresser. Dvs kommer det in en fråga om vad server.knatte.kalle.anka.se har för ipadress, så letar nameservern i zonfilen för knatte.kalle.anka.se efter A-posten till server.knatte.kalle.anka.se. Servern kommer då att svara; server.knatte.kalle.anka.se A Exempel för hur det kan se ut. server.knatte.kalle.anka.se. IN A MX-POSTEN MX står för Mail Exchange. Det innebär att man pekar ut vem som är postansvarig för domänen. I en domän kan man ha flera datorer som hanterar post. Det man gör för att skilja på dessa är att man lägger till ett vikt nummer till MX-posten. Det är ett värde vilket som hels men det måste uppfylla vissa krav. Det måste vara ett positivt heltal samt att det inte finns två med samma nummer till samma domän. Som du ser så har jag skrivit in talen 10 och 20 men jag kunde lika gärna ha skrivit 100 och 150. Det spelar alltså ingen roll bara de är olika stora. Exempel för hur det kan se ut. knatte.kalle.anka.se. IN MX 10 mail.knatte.kalle.anka.se. knatte.kalle.anka.se. IN MX 20 mail2.knatte.kalle.anka.se. mail.knatte.kalle.anka.se. IN A mail2.knatte.kalle.anka.se. IN A Här pekar vi ut att för knatte.kalle.anka.se. finns det två postansvariga och den primära heter mail. Vår sekundära heter således mail2. Genom att titta på viktnummret så ser vi att mail har lägre nummer jämfört med mail2. Det innebär att brev ska i första hand levereras till mail. Skulle nu vara fallet att mail.knatte.kalle.anka.se ligger nere så kommer mailen att levereras till mail2 istället. Sedan är det mail2 s ansvar att leverera brevet till mail.knatte.kalle.anka.se. När mail2 levererar brevet har inget med DNS att göra. Utan det hänger fullt på Sendmail. DNS har gjort sitt eftersom vi har levererat svaret att vi har 2 st post ansvariga i vår domän. Därefter är det klientens sak att vikta och försöka att nå någon ansvarig.

8 Data 4069 DNS Sid 8 PTR-POSTEN PTR-post står för pointer. Vilket betyder pekare. PTR-posten används i baklänges-uppslagningen. Av någon anledning så brukar det vara just i baklängesuppslagningen som vi människor tycker att det är krångligt. Vi ska se om jag kan röra till det eller det blir någorlunda förståligt. Vi börjar att tänka in oss i ett fall där vi av någon anledning vill kontrollera vilken dator som har en viss ip-adress. Vi har ip-adressen och vill veta vilken dator som har den adressen. Men innan vi går in på det så måste jag klargöra en annan sak. Det är nämligen så att man har valt att samla alla datorer under en gren. För länge sedan fanns det något som hette ARPA nätet. Jag kommer inte till att förklara mer än så men det utnyttjar man idag. Alla datorer säger man att de tillhör in-addr.arpa men i själva verket så finns inte den grenen. Konstigt vad?? Jo visst är det kanske det. Men kan du bara acceptera det så kommer du nog att förstå. Grenen alltså in-addr.arpa existerar inte men vi säger att vi ligger under den ändå, och det gör alla andra också. Hm vad konstigt. Men hur kan det fungera? Måste den inte finnas någonstans? Nej den måste inte finnas någonstans. Bara texten stämmer överens så är DNS nöjd. Hur det kan fungera, jo om du lägger märke till det på laborationen så finns inte hela den sökvägen heller. Jag tänker då på vhx.144.its.mil.se. Lärarmaskinen som står som root nameserver hanterar punkt och 144 domänen. Detta resulterar att its och mil samt se existerar inte. Men de finns ändå. Summa och sumarum DNS kräver inte att domänen skall existera bara domännamnen stämmer överens. Nu tillbaka till vad vi egentligen skulle få veta, vem har ip-adressen Frågan lyder då in-addr.arpa PTR Vi hänvisar till en ip-adress som är skriven baklänges. Dessutom så säger vi att den ip-adressen ligger under en annan zon. Zonen in-addr.arpa skall alltid finnas med när det gäller baklängesuppslagning!!! Svaret vi kommer att få blir förhoppningsvis följande in-addr.arpa PTR server.knatte.kalle.anka.se. CNAME (CANONICAL NAME) kalle.anka.se. IN SOA server.kalle.anka.se. hostmaster.kalle.anka.se. ( ; Serial ; Refresh 3600 ; Retry ; Expire ) ; Min TTL kalle.anka.se. IN NS server.kalle.anka.se. server.kalle.anka.se. IN A mimmi.kalle.anka.se. IN A IN CNAME server.kalle.anka.se. Vi tänker oss att någon ställer en fråga som lyder så här: Query A Vår nameserver skulle börja söka efter en post som heter den skulle finna den men se att den är ett CNAME för server.kalle.anka.se. Dvs ett alias för server.kalle.anka.se. Därefter så skulle den försöka att slå upp server.kalle.anka.se och leta efter dess A-post. Ip-adressen skulle den finna. Svaret skulle ges att för är ett CNAME för server.kalle.anka.se. som förresten har ipadressen Vi ser här att vår nameserver söker igenom vår databas flera gånger tills den inte hittar mera.

9 Data 4069 DNS Sid 9 CNAME använder man till att ha flera olika namn till en och samma maskin. Det har visat sig att det finns en säkerhetslucka i detta så man har infört en restriktion ang denna posten i Bind 8. Regeln säger följande; en CNAME post får inte finnas som någon annan post i en DNS databas. Vad innebär detta? Jo, har du en post med typen CNAME då måste den vara unik. Om du tittar i vänsterled i databasen här under så ser du vad det innebär. är inte unikt!!! Den kryssade posten kunde ha varit av vilken typ som helst det hade ändå varit förbjudet. kalle.anka.se. IN NS server.kalle.anka.se. server.kalle.anka.se. IN A mimmi.kalle.anka.se. IN A IN CNAME server.kalle.anka.se. IN CNAME mimmi.kalle.anka.se.

Vad är DNS? DNS. Vad är DNS? (forts.) Vad är DNS utåt? Vad är DNS internt? Vad är DNS internt? (forts.)

Vad är DNS? DNS. Vad är DNS? (forts.) Vad är DNS utåt? Vad är DNS internt? Vad är DNS internt? (forts.) Vad är DNS? DNS Michael Westlund westlund@sunet.se Domain Name System Håller reda på domännamnen på Internet Världens mest distribuerade databas Trädstruktur 0-10-04 Michael Westlund

Läs mer

Avancerad DNS - Laborationer

Avancerad DNS - Laborationer Domain Name System com se arpa bunyip sunet kth 130 in-addr kaffe mocha sunic ftp 72 237 201 Avancerad DNS - Laborationer Skiss över domänstrukturen under laborationerna... 3 Lab 1. Laborationsförberedelser...

Läs mer

DNS-test. Patrik Fältström. Ulf Vedenbrant. paf@cisco.com. uffe@vedenbrant.se

DNS-test. Patrik Fältström. Ulf Vedenbrant. paf@cisco.com. uffe@vedenbrant.se DNS-test Patrik Fältström paf@cisco.com Ulf Vedenbrant uffe@vedenbrant.se Vad är dns-test? DNS-test är namnet på ett projekt som initierades av II-Stiftelsen dnscheck heter det programmet som Patrik skrev

Läs mer

DNS laboration report Wilhelm Käll YYYY-MM-DD (the date the report was finished)

DNS laboration report Wilhelm Käll YYYY-MM-DD (the date the report was finished) School of humanities and informatics Datakommunikation Introduktion, 7,5 HP DNS laboration report Wilhelm Käll YYYY-MM-DD (the date the report was finished) 1 Introduktion... 1 2 Topologi... 2 3 Del 1

Läs mer

IP-adresser, DNS och BIND

IP-adresser, DNS och BIND IP-adresser, DNS och BIND IP-adresser Alla datorer som är kopplade till ett lokalt nätverk måste ha en IP-adress som är unik för datorn. Om två datorer har samma IP-adress kan konflikter uppstå och göra

Läs mer

Linuxadministration I 1DV417 - Laboration 5 Brandvägg och DNS. Marcus Wilhelmsson marcus.wilhelmsson@lnu.se 19 februari 2013

Linuxadministration I 1DV417 - Laboration 5 Brandvägg och DNS. Marcus Wilhelmsson marcus.wilhelmsson@lnu.se 19 februari 2013 Linuxadministration I 1DV417 - Laboration 5 Brandvägg och DNS Marcus Wilhelmsson marcus.wilhelmsson@lnu.se 19 februari 2013 Innehåll 1 Inledning och mål 3 2 Material och genomförande 3 3 Förberedelseuppgifter

Läs mer

DNSSEC DET NÄRMAR SIG...

DNSSEC DET NÄRMAR SIG... DNSSEC DET NÄRMAR SIG... Lars-Johan Liman, M.Sc. Netnod Internet Exchange Stockholm, Sweden DNSSEC den eviga historien... T-shirt It s done! 1995... TREFpunkt 1999... Kurser i 10+ år...... men vad ska

Läs mer

Föreläsning 9 Transportprotokoll UDP TCP

Föreläsning 9 Transportprotokoll UDP TCP Föreläsning 9 Transportprotokoll UDP TCP Domain Name System (DNS) DHCP Tillämpningar 2002-11-06 Gunnar Karlsson, Bengt Sahlin 1 Transportskiktet Transportprotokoll otillförlitlig överföring: User Datagram

Läs mer

... historia... I begynnelsen var ARPANET:

... historia... I begynnelsen var ARPANET: ... historia... Man började med att definiera hur ett namn på en dator ska se ut: RFC883. Detta uppdaterades i RFC 1034. Därefter tog man tag i att definiera den distribuerade databasens struktur. Det

Läs mer

Grundläggande nätverksteknik. F2: Kapitel 2 och 3

Grundläggande nätverksteknik. F2: Kapitel 2 och 3 Grundläggande nätverksteknik F2: Kapitel 2 och 3 Kapitel 2 COMMUNICATING OVER THE NETWORK Grundstenar i kommunka;on Tre grundläggande element Message source The channel Message des;na;on Media Segmentering

Läs mer

Konfiguration av Authoritative-Only DNS-server baserad på BIND

Konfiguration av Authoritative-Only DNS-server baserad på BIND Konfiguration av Authoritative-Only DNS-server baserad på BIND Grundkrav: BIND installerat enligt Installation av BIND på Ubuntu 14.04 TLS. Som standard finns konfigurationsfilerna för BIND i katalogen

Läs mer

Domain Name System DNS

Domain Name System DNS Det här kapitlet behandlar DNS översiktligt. Det är ett utdrag ur ett mer omfattande kapitel i boken. Hur vi klarade oss innan DNS behandlas. Namnstrukturer och toppdomäner gås igenom. Hur DNS-frågor görs

Läs mer

LABORATION 2 DNS. Laboranter: Operativsystem 1 HT12. Martin Andersson. Utskriftsdatum: 2012-09-12

LABORATION 2 DNS. Laboranter: Operativsystem 1 HT12. Martin Andersson. Utskriftsdatum: 2012-09-12 LABORATION 2 DNS Laboranter: Kurs: Klass: Operativsystem 1 HT12 DD12 Handledare: Hans Ericson Martin Andersson Utskriftsdatum: 2012-09-12 Mål, syfte, förutsättningar Mål Laborationen skall ge insikt i

Läs mer

Laboration 0. Enhetsbokstaven anges med ett kolon efter och man läser ofta ut detta, exempelvis C:(sekolon).

Laboration 0. Enhetsbokstaven anges med ett kolon efter och man läser ofta ut detta, exempelvis C:(sekolon). Laboration 0 Laborationen är till för dig som inte är familjär med att navigera i filträd på en dator. Om du är van vid detta (vilket är det vanliga nu för tiden) så kan du bara snabbt titta igenom laborationen.

Läs mer

Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365

Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365 Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365 Version 1.0 Introduktion Skapa ett MSPA-konto Aktivera Office 365 i Telia Business Apps Verifiera företagets domännamn Lägg till användare

Läs mer

LABORATIONSRAPPORT. Operativsystem 1 LABORATION 2. Oskar Löwendahl, Jimmy Johansson och Jakob Åberg. Utskriftsdatum: 2012-09-25

LABORATIONSRAPPORT. Operativsystem 1 LABORATION 2. Oskar Löwendahl, Jimmy Johansson och Jakob Åberg. Utskriftsdatum: 2012-09-25 LABORATIONSRAPPORT Operativsystem 1 LABORATION 2 Laborant/er: Klass: Laborationsansvarig: Oskar Löwendahl, Jimmy Johansson och Jakob Åberg DD12 Hans Ericson, Martin Andersson Utskriftsdatum: 2012-09-25

Läs mer

Win95/98 Nätverks Kompendium. av DRIFTGRUPPEN

Win95/98 Nätverks Kompendium. av DRIFTGRUPPEN Win95/98 Nätverks Kompendium av DRIFTGRUPPEN Sammanfattning Vad håller jag i handen? Detta är en lättförståelig guide till hur man lägger in och ställer in nätverket i Windows 95 och 98 Efter 6 (sex) enkla

Läs mer

Föreläsning 6 Mål. Mänskor och IP adresser. Domain Name System (1/3) Numeriska adresser används i Internet

Föreläsning 6 Mål. Mänskor och IP adresser. Domain Name System (1/3) Numeriska adresser används i Internet Föreläsning 6 Mål Förse en översikt av tillämpningar i Internet Förstå betydelsen av DNS och grundstrukturen i DNS Förstå användning DHCP förstå hur HTTP fungerar Mänskor och IP adresser Numeriska adresser

Läs mer

Installera din WordPress med 9 enkla steg

Installera din WordPress med 9 enkla steg Installera din WordPress med 9 enkla steg Den här artikeln förutsätter att du har satt upp en webbserver eller har köpt ett webbhotell där du kan placera din nya WordPress hemsida. Om du inte har det,

Läs mer

Kom-igång-guide Administratör

Kom-igång-guide Administratör Kom-igång-guide för Administratör 1 Rev 1.1 Kom-igång-guide Administratör Innehåll Introduktion 2 Ordförklaringar 2 Skapa ett konto på Mina Sidor på Arbetet 3 Aktivera Office 365 i Telia Business Apps

Läs mer

Laboration 2 1DV416 Windowsadministraion I

Laboration 2 1DV416 Windowsadministraion I Linnéuniversitetet Laboration 2 1DV416 Windowsadministraion I 28 november 2013 1 Introduktion Företaget planerar för en stor expansion inom en snar framtid. Du har fått i uppgift att förbereda nätverket

Läs mer

FC-kurs Röbäcks skolområde, åk 5-6

FC-kurs Röbäcks skolområde, åk 5-6 FC-kurs Röbäcks skolområde, åk 5-6 En kortfattad manual för följande funktioner: 1. Hur det ser ut i FC (repetition) 2. Hur man skickar och läser mail i FC (repetition) 3. Att skicka och ta emot en bilaga

Läs mer

DNSSEC. Tester av routrar för hemmabruk. Joakim Åhlund & Patrik Wallström, Februari 2008

DNSSEC. Tester av routrar för hemmabruk. Joakim Åhlund & Patrik Wallström, Februari 2008 Tester av routrar för hemmabruk Joakim Åhlund & Patrik Wallström, Februari 2008 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 1 Introduktion... 2 1.1 Detta dokument... 2 1.2 Förkortningar & ordförklaring...

Läs mer

RUTINBESKRIVNING FÖR INSTALLATION AV KAMERA

RUTINBESKRIVNING FÖR INSTALLATION AV KAMERA SS-ISO 9002/4.5 Kam Mera4342-1.doc Sida 1 av 16 RUTINBESKRIVNING FÖR INSTALLATION AV KAMERA SS-ISO 9002/4.5 Kam Mera4342-1.doc Sida 2 av 16 INNEHÅLL SIDA Tilldelning av IP-adress... 3 Uppsättning av Kamera...

Läs mer

En felsökningsguide för rcloud Office tjänsterna och lite manualer.

En felsökningsguide för rcloud Office tjänsterna och lite manualer. Årsta 2014-05-27 En felsökningsguide för rcloud Office tjänsterna och lite manualer. rcloud molntjänster är helt beroende av att nätverket fungerar och du kan komma ut på Internet, Dina program och dina

Läs mer

Varför DNSSEC 2007? Varför inte? Det verkade enkelt Ett mervärde för kunderna (? ) Gratis Linux Bind miljö Publicitet?

Varför DNSSEC 2007? Varför inte? Det verkade enkelt Ett mervärde för kunderna (? ) Gratis Linux Bind miljö Publicitet? Interlan Primärt konsultbolag Web, mail och DNS som bisyssla Drygt 300 domäner och hemsidor 20 st. Gävle, Bollnäs, Övik Torbjörn Eklöv, torbjorn.eklov@interlan.se Varför DNSSEC 2007? Varför inte? Det verkade

Läs mer

Startanvisning för Bornets Internet

Startanvisning för Bornets Internet Startanvisning för Bornets Internet Denna guide kommer att hjälpa dig igång med Bornets Internet. Sidan 1 av 41 Innehållsförteckning Titel Sidan Kapitel 1. Introduktion... 3 Kapitel 2. TCP/IP-inställningar

Läs mer

Rotadministration och serverroller

Rotadministration och serverroller Rotadministration och serverroller 1 Lars-Johan Liman liman@autonomica.se 2 Domännamn och DNS Domännamn är textsträngar. För att domännamn skall kunna användas måste de stoppas in i DNSdatabasen. Vem som

Läs mer

Linuxadministration 2 1DV421 - Laborationer Webbservern Apache, Mailtjänster, Klustring, Katalogtjänster

Linuxadministration 2 1DV421 - Laborationer Webbservern Apache, Mailtjänster, Klustring, Katalogtjänster Linuxadministration 2 1DV421 - Laborationer Webbservern Apache, Mailtjänster, Klustring, Katalogtjänster Marcus Wilhelmsson marcus.wilhelmsson@lnu.se 22 augusti 2013 Instruktioner Organisation och genomförande

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL OWNIT!

VÄLKOMMEN TILL OWNIT! INSTALLATIONSMANUAL Bästa VÄLKOMMEN bredbandskund! TILL OWNIT! VÄLKOMMEN TILL OWNIT! Du har nu mottagit dina uppgifter från Ownit som är är nödvändiga för för dig dig för för att att du du skall skall

Läs mer

Dynamisk DNS och varifrån det

Dynamisk DNS och varifrån det Dynamisk DNS och varifrån det kommer Rolf Åberg Duplex Datautbildning AB & Simplex System? 1 Punkter DNS, bakgrund och nuläge Vad innebär dynamisk DNS DNS är från 1980-talet, varför blir det hela dynamiskt

Läs mer

PM 2007-12-05 Dokumentation

PM 2007-12-05 Dokumentation Installation av Cadcorps nätverkslås (Sentinel Protection Server) OBS! Nätverkslås av USB-typ får inte anslutas förrän programvaran har installerats. Placeringskrav: Nätverkslåset kan sitta på valfri dator

Läs mer

Talsystem Teori. Vad är talsystem? Av Johan Johansson

Talsystem Teori. Vad är talsystem? Av Johan Johansson Talsystem Teori Av Johan Johansson Vad är talsystem? Talsystem är det sätt som vi använder oss av när vi läser, räknar och skriver ner tal. Exempelvis hade romarna ett talsystem som var baserat på de romerska

Läs mer

Unix-Säkerhet. Övningsprov. Frågorna skall besvaras på ett sådant sätt att en insatt kollega skall känna sig informerad.

Unix-Säkerhet. Övningsprov. Frågorna skall besvaras på ett sådant sätt att en insatt kollega skall känna sig informerad. Övningsprov Tillåtna hjälpmedel; penna, suddgummi, linjal. Lärare: Peter Steen Betygsgränser: KY(IG=17p, VG>=29p) Svar önskas på separat papper! Rita skisser och motivera dina svar! Frågorna skall

Läs mer

DNS Internets vägvisare

DNS Internets vägvisare Björn Raunio DNS Internets vägvisare Tekniken som leder dig rätt på nätet DNS Internets vägvisare.se:s Internetguide, nr 12 Version 1.0 2009 Björn Raunio 2009 Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt och

Läs mer

Norman Endpoint Protection (NPRO) installationsguide

Norman Endpoint Protection (NPRO) installationsguide Norman Endpoint Protection (NPRO) installationsguide Ladda ner installationspaketet (32 eller 64 bitars) från nedanstående länk: http://www.norman.com/downloads/sm ent/68793/se Starta installationspaketet

Läs mer

Kurs: Windowsadministration II, 1DV424 Datum: 2015-01-13. Förberedelseuppgift

Kurs: Windowsadministration II, 1DV424 Datum: 2015-01-13. Förberedelseuppgift Förberedelseuppgift Inledning Under hela kursens gång kommer ni att jobba med samma fiktiva företag. Företaget är ett nystartat företag någonstans i världen. De har ett huvudkontor och ett lokalkontor

Läs mer

Installation/uppgradering av Agfa IMPAX program för remittenter

Installation/uppgradering av Agfa IMPAX program för remittenter Installation/uppgradering av Agfa IMPAX program för remittenter För kliniskt bruk testat på Windows 7 och Windows XP. Följ även denna länk angående Windows XP. http://windows.microsoft.com/sv-se/windows/end-support-help

Läs mer

Snabbguide webbhotellstjänster v 1.0

Snabbguide webbhotellstjänster v 1.0 Snabbguide webbhotellstjänster v 1.0 Innehållsförteckning 1.0 Allmänt...3 2.0 Översikt kontrollpanel...4 2.1 Desktop...5 2.2 Home...6 3.0 Domäninställningar...7 3.1 Ladda upp dina filer information om

Läs mer

Användardokumentation för CuMaP-PC. Fleranvändarsystem och behörigheter

Användardokumentation för CuMaP-PC. Fleranvändarsystem och behörigheter Användardokumentation för CuMaP-PC Cup- och Matchplaneringssystem för PC Fleranvändarsystem och behörigheter Efkon AB 2005-2011 Innehållsförteckning: 1. INLEDNING... 2 2. BEHÖRIGHETSNIVÅER... 2 3. FÖRBEREDELSE

Läs mer

E-post för nybörjare

E-post för nybörjare E-post för nybörjare Innehåll: Inledning 1 E-post 2 Att skapa ett e-postkonto 3 Skicka och ta emot e-post 5 Övningar 7 1 Inledning Välkommen till steg 4 av Internetkursen för nybörjare! Vid det förra kurstillfället

Läs mer

IT policy för elever vid

IT policy för elever vid IT policy för elever vid 2008/2009 Anvisningar för att få använda datorerna på skolan 1. Det är tillåtet att surfa på Internet när jag besöker sidor som har anknytning till skolarbetet. Förklaring: Att

Läs mer

Data på disk är en teknisk lösning i Capitex Säljstöd som gör att viss information ej sparas i databasen utan direkt på serverns hårddisk.

Data på disk är en teknisk lösning i Capitex Säljstöd som gör att viss information ej sparas i databasen utan direkt på serverns hårddisk. Data på disk Data på disk är en teknisk lösning i Capitex Säljstöd som gör att viss information ej sparas i databasen utan direkt på serverns hårddisk. Lösningen ger förutsättningar för bättre prestanda

Läs mer

Det är en Internet läser son gör det bekvämt för os ute på Internet. som t.ex Internet Explorer, firefox.

Det är en Internet läser son gör det bekvämt för os ute på Internet. som t.ex Internet Explorer, firefox. FRÅGOR & SVAR ANGÅENDE INTERNET Vad är en domän? Sytemet delar upp t.ex www.gy.varmdo.se i domäner dom läses från höger till vänster allt så.se först som står från vilket land den är i från i detta tillfälle

Läs mer

Design Collaboration Suite

Design Collaboration Suite Design Collaboration Suite 2012 IRONCAD IRONCAD DRAFT INOVATE NLM- Network License Manager LICENSAKTIVERINGSGUIDE Innehållsförteckning Viktig information innan installation 1 Installation av NLM- Network

Läs mer

Installationsanvisningar VISI Klient

Installationsanvisningar VISI Klient Installationsanvisningar VISI Klient 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång

Läs mer

Detta beror på att SuperOffice applikationen inte kommer åt någon av de tre komponenterna som krävs för att kunna logga in.

Detta beror på att SuperOffice applikationen inte kommer åt någon av de tre komponenterna som krävs för att kunna logga in. Efter inloggning så kommer detta felmeddelande upp. Följt av detta. Detta beror på att SuperOffice applikationen inte kommer åt någon av de tre komponenterna som krävs för att kunna logga in. Sidan 1 av

Läs mer

LABORATION 1 Pingpong och Installation av Server 2008 R2

LABORATION 1 Pingpong och Installation av Server 2008 R2 LABORATION 1 Pingpong och Installation av Server 2008 R2 Laboranter: Kurs: Klass: Operativsystem 1 HT12 DD12 Handledare: Hans Ericson Martin Andersson Utskriftsdatum: 2012-08-29 Mål Laborationen skall

Läs mer

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång med Visi Felsökning 1.1. Systemkrav

Läs mer

OBS!!! Anslut ej USB kabeln till dator eller GPS innan du först har installerat drivrutinerna för USB kabeln i din dator.

OBS!!! Anslut ej USB kabeln till dator eller GPS innan du först har installerat drivrutinerna för USB kabeln i din dator. Navirad User Tool 3,7 Manual för GPS 1 Easy, GPS 2, GPS 4 samt Navirad Elite. Du kan ladda ner programmet från följande websida: Leta upp fliken Download och följ instruktionerna. http://www.tmobilteknik.com

Läs mer

INNEHÅLL 30 juni 2015

INNEHÅLL 30 juni 2015 INNEHÅLL 30 juni 2015 INNEHÅLL 1 Introduktion 1 1.1 Inloggning...................................... 1 2 E-post 3 2.1 Administrera din e-post............................... 3 2.1.1 Skapa vidarebefodran

Läs mer

Installationsmanual Onepix RSS Vatech 1.6.3 SVENSK

Installationsmanual Onepix RSS Vatech 1.6.3 SVENSK Installationsmanual Onepix RSS Vatech 1.6.3 SVENSK 2 Onepix1.1_IFI_Onepix-RSS-Vatech-1.6_SE_002 3 Innehåll Viktig information 4 Nyheter i Onepix RSS Vatech 4 Installation av Onepix RSS Vatech Server på

Läs mer

Grundläggande datavetenskap, 4p

Grundläggande datavetenskap, 4p Grundläggande datavetenskap, 4p Kapitel 4 Nätverk och Internet Utgående från boken Computer Science av: J. Glenn Brookshear 2004-11-23 IT och medier 1 Innehåll Nätverk Benämningar Topologier Sammankoppling

Läs mer

Innehållsförteckning. Användarmanual för Lockbee Backup Databas 2009

Innehållsförteckning. Användarmanual för Lockbee Backup Databas 2009 1 LB-M-DB 0001 2010 Användarmanual för Lockbee Backup Databas 2009 Användarmanualen är avsedd att ge en närmare introduktion av Lockbee Backup Databas 2009 funktioner och nyttjande. Vi rekommenderar att

Läs mer

Microsoft Office Excel, Grundkurs 2. Funktioner

Microsoft Office Excel, Grundkurs 2. Funktioner Dokumentation - Kursmaterial Innehåll 2. Funktioner Övningar Kursövning E2.xlsx Egna Övningar E2E.xlsx - OnePRO IT, Bengt Nordström - 1 - www.onepro.se 2.1 Funktioner Funktioner i Excel är ett samlingsbegrepp

Läs mer

Användarhandbok OE/OSSpeaker V.10.3

Användarhandbok OE/OSSpeaker V.10.3 Användarhandbok OE/OSSpeaker V.10.3 OESpeaker Version 10.3 OSSpeaker Version 10.3 Status: 26.2.2007 Vi tar tacksamt emot alla kommentarer, tips och felrapporter på denna handbok. Skriv till författaren!

Läs mer

Uppdateringsguide v4 SR-3

Uppdateringsguide v4 SR-3 Innehåll Innehåll... 2 Uppdatera till v4.0.3 (SR-3)... 3 Allmän information... 3 Instruktioner... 3 Uppföljning... 5 Kontakta oss... 5 Copyright ProgramDuon AB 2 (5) Uppdatera till v4.0.3 (SR-3) Allmän

Läs mer

Medieteknologi Webbprogrammering och databaser MEB725, 5p (7,5 ECTS) Klientprogrammering JavaScript Program på flera sidor

Medieteknologi Webbprogrammering och databaser MEB725, 5p (7,5 ECTS) Klientprogrammering JavaScript Program på flera sidor http://w3.msi.vxu.se/multimedia Medieteknologi Webbprogrammering och databaser MEB725, 5p (7,5 ECTS) Klientprogrammering JavaScript Program på flera sidor Rune Körnefors Innehåll Variabler i JavaScript

Läs mer

Att jobba med delade projekt i Quadri DCM

Att jobba med delade projekt i Quadri DCM Att jobba med delade projekt i Quadri DCM Den absolut största nyheten inom ramen för hela NovapointDCM systemet är möjligheten att arbeta mot servern Quadri DCM och på så sätt kunna dela all data till

Läs mer

LABORATIONSRAPPORT Operativsystem 1 Laboration 1, Ghost, pingpong och Windows 2003 installation

LABORATIONSRAPPORT Operativsystem 1 Laboration 1, Ghost, pingpong och Windows 2003 installation LABORATIONSRAPPORT Operativsystem 1 Laboration 1, Ghost, pingpong och Windows 2003 Laborant/er: Klass: Laborationsansvarig: Sebastian Svensson, Linn Friberg DD11 Peter Josefsson Utskriftsdatum: 2011-09-05

Läs mer

För att kunna kommunicera och vara aktiv på Internet så behöver du en e-postadress. Att skaffa en e-postadress är gratis.

För att kunna kommunicera och vara aktiv på Internet så behöver du en e-postadress. Att skaffa en e-postadress är gratis. E-post För att kunna kommunicera och vara aktiv på Internet så behöver du en e-postadress. Att skaffa en e-postadress är gratis. Med en e-postadress kan du skicka e-postmeddelanden till släkt, vänner,

Läs mer

Malmqvist, Daniel. Daniel Verhoeff [dav@mark-info.com] Skickat: den 2 juni 2009 16:22 Till: Från: Malmqvist, Daniel Ämne: RE: Brana Supporten

Malmqvist, Daniel. Daniel Verhoeff [dav@mark-info.com] Skickat: den 2 juni 2009 16:22 Till: Från: Malmqvist, Daniel Ämne: RE: Brana Supporten Malmqvist, Daniel Från: Daniel Verhoeff [dav@mark-info.com] Skickat: den 2 juni 2009 16:22 Till: Malmqvist, Daniel Ämne: RE: Brana Supporten Vilket terminal nummer har du upprättat i BranaTime sa du? From:

Läs mer

Internets historia i Sverige

Internets historia i Sverige Internets historia i Sverige 1962 Det första modemet för telefonlinjer blev tillgängligt med en hastighet av 300 bit/s. 1978 Det första svenska elektroniska forumet började av Stockholms Datamaskincentral.

Läs mer

Instruktioner för uppdatering från Ethiris 4.10 till 5.x

Instruktioner för uppdatering från Ethiris 4.10 till 5.x Instruktioner för uppdatering från Ethiris 4.10 till 5.x Nedan följer instruktioner för hur man går till väga vid uppdatering av ett Ethirissystem version 4 till version 5. När man uppdaterar Ethiris från

Läs mer

Insticksprogram för webbläsare. Krishna Tateneni Jost Schenck Översättare: Stefan Asserhäll

Insticksprogram för webbläsare. Krishna Tateneni Jost Schenck Översättare: Stefan Asserhäll Krishna Tateneni Jost Schenck Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Insticksprogram för webbläsare 4 1.1 Allmänna inställningar................................... 4 1.2 Insticksprogram.......................................

Läs mer

Hemmanätverk. Av Jan Pihlgren. Innehåll

Hemmanätverk. Av Jan Pihlgren. Innehåll Hemmanätverk Av Jan Pihlgren Innehåll Inledning Ansluta till nätverk Inställningar Bilaga 1. Om IP-adresser Bilaga 2. Inställning av router Bilaga 3. Trådlösa inställningar Manuella inställningar Inledning

Läs mer

IPv6- Inventering. Västkom Västra Götalands Län

IPv6- Inventering. Västkom Västra Götalands Län Västkom Västra Götalands Län Interlan Gefle AB Filialkontor Telefon Telefax epost Säte Org.nr. Norra Kungsgatan 5 Bollnäs 026 18 50 00 026 18 50 70 info@interlan.se Gävle 5565447272 Innehåll Innehåll...

Läs mer

Bordermail instruktionsmanual

Bordermail instruktionsmanual Bordermail instruktionsmanual Du kan själv skapa upp till 4 nya e-postadresser via självadministrationssidorna Du kan läsa och skicka e-post på 2 sätt För att komma till självadministrationssidorna öppna

Läs mer

Åtgärdsplan. CRL Åtgärdsplan Copyright 2015 SecMaker AB Författare: Jens Alm

Åtgärdsplan. CRL Åtgärdsplan Copyright 2015 SecMaker AB Författare: Jens Alm Åtgärdsplan CRL Åtgärdsplan Copyright 2015 SecMaker AB Författare: Jens Alm Innehåll 1 Bakgrund... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Funktionen CRL... 3 1.3 Funktionen OCSP... 3 1.4 Rekommendationer... 3 1.5 Förkortningar

Läs mer

Varför och hur införa IPv6 och DNSSEC?

Varför och hur införa IPv6 och DNSSEC? Varför och hur införa IPv6 och DNSSEC? SSNF:s Årskonferens den 22 mars 2012 Linköping Erika Hersaeus Nätsäkerhetsavdelningen Post- och telestyrelsen Post- och telestyrelsen Agenda Vad är IPv6? Varför IPv6?

Läs mer

First Class ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATIONEN

First Class ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATIONEN ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATIONEN Det händer, speciellt i datorer med spärrkort att man, trots installationen, manuellt måste ställa in adress till FirstClass servern. Detta gör man endast om ett felmeddelande

Läs mer

E-post. Elektronisk post, e-mail... 2. Två huvudtyper av elektronisk post... 2. Outlook Express... 3. Säkerhetsåtgärder mot datavirus...

E-post. Elektronisk post, e-mail... 2. Två huvudtyper av elektronisk post... 2. Outlook Express... 3. Säkerhetsåtgärder mot datavirus... Sidan 1 av 8 Elektronisk post, e-mail... 2 Två huvudtyper av elektronisk post.... 2 Outlook Express... 3 Säkerhetsåtgärder mot datavirus... 5 Växla identitet... 6 Webmail... 7 Skapa en personlig e-postlåda

Läs mer

ÅTVID.NET Startinstruktioner

ÅTVID.NET Startinstruktioner ÅTVID.NET Startinstruktioner Dokumentet hjälper dig med nätverksinställningarna i PC:n Sida: 1(9) Innehållsförteckning Detta måste göras först sida 3 Konfiguration Windows 98 sida 3-5 Konfiguration Windows

Läs mer

Grundläggande funktioner i CMS ifrån Argonova Systems, 2011.

Grundläggande funktioner i CMS ifrån Argonova Systems, 2011. Grundläggande funktioner i CMS ifrån Argonova Systems, 2011. Syfte Detta dokument tar upp grundläggande funktioner i Argonova Systems CMS i syfte att förbereda och stödja användaren, vid sidan av och inför

Läs mer

Scala Doc SQL Installation

Scala Doc SQL Installation Scala Doc SQL Installation För uppgradering se nedan: Uppgradering till ScalaDoc På Servern: Börja med att köra programmet D:\Setup.exe (Om D:\ är CDROM enheten) så installeras Scala Doc till ett bibliotek

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Advance Online

ANVÄNDARHANDBOK Advance Online ANVÄNDARHANDBOK Advance Online 2013-09-27 INNEHÅLL Innehåll... 2 Välkommen till Advance Online!... 3 Allmän information... 3 Idén bakom Advance Online... 3 Att logga in på en terminalstation... 4 Allmänt...

Läs mer

FIRSTCLASS. Innehåll:

FIRSTCLASS. Innehåll: FIRSTCLASS Innehåll: Hämta klient...2 Installera klient...2 Konfigurera klient...2 Koppla upp...3 Skrivbordet...3 Mailbox...3 Presentation...3 Skapa ett nytt meddelande...4 Söka mottagare för nytt meddelande...4

Läs mer

Deltagare: Ingrid Borg, Caroline Ekelöw, Cecilia Sjöberg, Christina Lundberg, Kerstin Ryd, Maria Kleiman, Ann Ehrnström

Deltagare: Ingrid Borg, Caroline Ekelöw, Cecilia Sjöberg, Christina Lundberg, Kerstin Ryd, Maria Kleiman, Ann Ehrnström Rebusmöte 2013 04 17 Deltagare: Ingrid Borg, Caroline Ekelöw, Cecilia Sjöberg, Christina Lundberg, Kerstin Ryd, Maria Kleiman, Ann Ehrnström ReBUS gruppens prioriterade punkter med kommentarer 11 & 35

Läs mer

Labb LABB 1. Databassagan och en rundtur i databasers märkliga värld. Plushögskolan Frågeutveckling inom MSSQL - SU14

Labb LABB 1. Databassagan och en rundtur i databasers märkliga värld. Plushögskolan Frågeutveckling inom MSSQL - SU14 Labb LABB 1 Databassagan och en rundtur i databasers märkliga värld Plushögskolan Frågeutveckling inom MSSQL - SU14 I Microsoft SQL-Server Management Studio kan man arbeta på olika sätt. Antingen via användargränssnittet

Läs mer

Administrationsmanual ImageBank 2

Administrationsmanual ImageBank 2 Administrationsmanual ImageBank 2 INNEHÅLL 1. Konventioner i manualen 3 2. Uppmärksamhetssymboler 3 3. Vad är imagebank SysAdmin 4 4. Guide för att snabbt komma igång 5 5. Uppgradera din imagebank 1.2

Läs mer

Web-sökning. Grundkunskaper 1. Adresser - adressbyggnad 2. Länkar 3. Sökmotor. Detta material ska i första hand behandla web-sidor och web-sökning.

Web-sökning. Grundkunskaper 1. Adresser - adressbyggnad 2. Länkar 3. Sökmotor. Detta material ska i första hand behandla web-sidor och web-sökning. Web-sökning Grundkunskaper 1. Adresser - adressbyggnad 2. Länkar 3. Sökmotor 1. Adresser adressbyggnad Vi utgå r frå n att du är uppkopplad på nätet, när vi börjar detta material. Stegvis ska vi visa hur

Läs mer

Filbeskrivningar ---------------- http://student.ing-steen.se/sql/ Eller på särskild CD skiva

Filbeskrivningar ---------------- http://student.ing-steen.se/sql/ Eller på särskild CD skiva Filbeskrivningar ---------------- http://student.ing-steen.se/sql/ Eller på särskild CD skiva OBS! Det finns ytterligare filer på Microsoft CD, som tillhör SQL 2000 Administration Self paced, vilka kan

Läs mer

Installationsguide för Nimbus Alarm Server

Installationsguide för Nimbus Alarm Server Installationsguide för Nimbus Alarm Server 1. Installera Nimbus Starta SETUP.EXE. Installationsprogrammet föreslår att programmet installeras i C:\Program\Nimbus Alarm Server. Välj annan installationskatalog

Läs mer

Vilka är vi. Magnus Ahltorp KTHLAN Ragnar Sundblad KTHLAN & NADA

Vilka är vi. Magnus Ahltorp KTHLAN Ragnar Sundblad KTHLAN & NADA IPv6-introduktion 1 Vilka är vi Magnus Ahltorp KTHLAN Ragnar Sundblad KTHLAN & NADA 2 Övergripande om IPv6 3 IPv4 och IPv6 - skillnader Adresslängd 32 resp 128 bitar Autokonfigurering DHCP och ev Zeroconf

Läs mer

SÄKERHET KUNSKAPER OM SÄKERHET OCH FÖRMÅGA ATT IDENTIFIERA OCH MOTARBETA ATTACKER

SÄKERHET KUNSKAPER OM SÄKERHET OCH FÖRMÅGA ATT IDENTIFIERA OCH MOTARBETA ATTACKER SÄKERHET KUNSKAPER OM SÄKERHET OCH FÖRMÅGA ATT IDENTIFIERA OCH MOTARBETA ATTACKER ANSLUTA=RISK Fast bredband attraktiv plattform att angripa från Mobilt bredband/trådlösa nätverk/bluetooth lätt att ta

Läs mer

Webbservrar, severskript & webbproduktion

Webbservrar, severskript & webbproduktion Webbprogrammering Webbservrar, severskript & webbproduktion 1 Vad är en webbserver En webbserver är en tjänst som lyssnar på port 80. Den hanterar tillgång till filer och kataloger genom att kommunicera

Läs mer

Välkommen tillbaka! Eller kan du söka efter sidan på Google genom att skriva hotmail i sökrutan.

Välkommen tillbaka! Eller kan du söka efter sidan på Google genom att skriva hotmail i sökrutan. DEL 2 Digidel är ett nationellt projekt som syftar till att få fler medborgare att bli digitalt delaktiga. I Sverige finns 1,5 miljoner personer som inte alls eller i mycket liten utsträckning använder

Läs mer

E-post... 2. Vad kostar QuickNets E-post system... 2. Om du har problem med att skicka E-post... 2. Att använda vår webbmail... 3

E-post... 2. Vad kostar QuickNets E-post system... 2. Om du har problem med att skicka E-post... 2. Att använda vår webbmail... 3 E-post... 2 Vad kostar QuickNets E-post system... 2 Om du har problem med att skicka E-post... 2 Att använda vår webbmail... 3 Att ställa in automatiska E-post svar... 3 Teknisk information om vårt E-postsystem...

Läs mer

Datum 2012-12-28. Den första bilden i installationsprogrammet visar vilken version det är. Klicka på Nästa eller tryck Enter för att fortsätta.

Datum 2012-12-28. Den första bilden i installationsprogrammet visar vilken version det är. Klicka på Nästa eller tryck Enter för att fortsätta. Installation av SDCs insändningsprogram Sender för filer från skördare, skotare eller drivare Installationen består av tre steg som automatiskt körs efter varandra. Steg 1: Programmet installeras och man

Läs mer

O365- Konfigurering av SmartPhone efter flytt till Office 365 alt ny installation

O365- Konfigurering av SmartPhone efter flytt till Office 365 alt ny installation O365- Konfigurering av SmartPhone efter flytt till Office 365 alt ny installation Denna guide är avsedd att hjälpa användare vars epost har blivit flyttad till Exchange Online och Office 365, samt för

Läs mer

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 3.1.2 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Mobilus Digital Rehab AB * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas

Läs mer

Alla filer som bearbetar PHP script ska avslutas med ändelsen.php, exempelvis ska en indexsida till en hemsida heta index.php

Alla filer som bearbetar PHP script ska avslutas med ändelsen.php, exempelvis ska en indexsida till en hemsida heta index.php Introlektion PHP är ett av de enklare språken att lära sig just pga. dess dynamiska struktur. Det används för att bygga upp båda stora och mindre system. Några vanliga system som använder sig av PHP är

Läs mer

Acer edatasecurity Management

Acer edatasecurity Management 1 Acer edatasecurity Management Genom att använda avancerade kryptografiska teknologier erbjuder dig Acer edatasecurity Management en större personlig datasäkerhet och kryptering för filer och data som

Läs mer

Föreläsning 9. Transportskiktet. User Datagram Protocol (1/2) Introduktion till modern telekommunikation 15.11.2004. Gunnar Karlsson, Bengt Sahlin 1

Föreläsning 9. Transportskiktet. User Datagram Protocol (1/2) Introduktion till modern telekommunikation 15.11.2004. Gunnar Karlsson, Bengt Sahlin 1 Föreläsning 9 Mål Förstå grundfunktionaliteten i TCP och UDP Först skillnaderna mellan TCP och UDP Förstå betydelsen av DNS Förstå grundstrukturen i DNS Förse en kort översikt av DHCP Förse en kort översikt

Läs mer

SNABB-GUIDE FÖR GOOGOL T1 PROGRAMMERING.

SNABB-GUIDE FÖR GOOGOL T1 PROGRAMMERING. SNABB-GUIDE FÖR GOOGOL T1 PROGRAMMERING. Inledning. Denna snabb-guide är främst framtagen för dig som aldrig har programmerat någon GoogolT1, men kan även hjälpa dig som inte så ofta jobbar med GoogolT1.

Läs mer

kom igång med Maestro 100

kom igång med Maestro 100 kom igång med Maestro 100 Maestro 100 Kom igång med Maestro 100 1 Förberedelser Du behöver ett simkort för att använda modemet, om Du bara ska skicka sms så fungerar ett kontantkort, men har Du tänkt att

Läs mer

NSL Manager. Handbok för nätverksadministratörer

NSL Manager. Handbok för nätverksadministratörer apple NSL Manager Handbok för nätverksadministratörer Den här handboken innehåller information om NSL Manager (Network Services Location Manager) och om hur man konfigurerar ett nätverk för användning

Läs mer

Innehåll: 1 Blockering av öppen vidarebefordran via Hankens datorer, dvs. third party open relayblockering...

Innehåll: 1 Blockering av öppen vidarebefordran via Hankens datorer, dvs. third party open relayblockering... Fastställda av rektor 20.11.2013 ANVISNINGAR FÖR FILTRERING AV E-POST Innehåll: 1 Blockering av öppen vidarebefordran via Hankens datorer, dvs. third party open relayblockering... 1 2 Förmedling av e-post

Läs mer

DNSSec. Garanterar ett säkert internet

DNSSec. Garanterar ett säkert internet DNSSec Garanterar ett säkert internet Vad är DNSSec? 2 DNSSec är ett tillägg i Domain Name System (DNS), som säkrar DNS-svarens äkthet och integritet. Tekniska åtgärder tillämpas vilket gör att den dator

Läs mer

Riktlinjer: avveckling av AppleTalk-routing i LUNET

Riktlinjer: avveckling av AppleTalk-routing i LUNET LDC Roland Månsson 2001-02-20 Riktlinjer: avveckling av AppleTalk-routing i LUNET Bakgrund Ett beslut om att avveckla bl a AppleTalk-routingen inom LUNET är fattat och kommer att verkställas 15 januari

Läs mer