IP-adresser, DNS och BIND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IP-adresser, DNS och BIND"

Transkript

1 IP-adresser, DNS och BIND IP-adresser Alla datorer som är kopplade till ett lokalt nätverk måste ha en IP-adress som är unik för datorn. Om två datorer har samma IP-adress kan konflikter uppstå och göra så att ingen av datorerna kan nå nätverket. En IP-adress är uppbyggd av fyra bytes (tal mellan 0-255) med punkter mellan sig, t.ex som är IP-adressen för s labbserver. Eftersom en byte kan anta ett värde mellan så finns det alltså = möjliga värden för IPadresserna. Detta antal begränsar hur många datorer med egen IP-adress som kan kopplas till Internet, och faktum är att dessa adresser är på väg att ta slut. Sedan några år finns därför standarden IPv6 som ska använda 16 bytes istället (vilket skulle ge 256 = 3,4 10 möjliga adresser), men den har ännu inte införts i någon större utsträckning. Vi kommer därför i följande text enbart diskutera den nuvarande versionen, IPv4. Lokala IP-adresser De flesta lokala nätverk som finns på t.ex. skolor, företag o.s.v. delar inte ut en riktig IP-adress till varje dator. Istället använder man sig av s.k. lokala eller privata IP-adresser, d.v.s. nummerserier som inte får användas ute på Internet utan bara på lokala nätverk. Varje dator får en lokal IP-adress som bara kan nås av datorerna på det egna nätverket, men inte av någon dator ute på Internet. Om datorerna på det lokala nätverket vill komma ut på Internet måste de ansluta dit via en s.k. Default Gateway eller router, vilket i princip är en dator med två nätverkskort ett kort som har en lokal IPadress och är kopplat in mot det lokala nätverket, och ett kort som har en riktig IP-adress och är kopplat ut mot Internet. IP-ADRESSER ÄR RESERVERADE FÖR LOKALA NÄTVERK (klass A) (klass B) (klass C) Vilken av serierna man använder har främst att göra med hur många datorer man tänker ansluta till det lokala nätverket, men denna diskussion går utanför kursens gränser. Den som är intresserad kan t.ex. Googla på klass A-, B- och C-adresser. Figuren nedanför visar konfigurationen för vårt lokala kursnätverk. Vi använder en router med intern IP-adress som gateway ut till Internet, och routern är i sin tur kopplad till Internet med IP-adressen Arbetsstation Arbetsstation Arbetsstation Router Default Gateway Arbetsstation Internet 1 (10)

2 Anta t.ex. att vår arbetsstation på det lokala nätverket vill surfa in på sajten med namnet Via DNS (förklaras senare) och nätverksinställningarna inser arbetsstationen att denna dator inte finns inne på det lokala nätverket utan ute på Internet. Den ropar då till nätverkets router och ber den om hjälp. Routern gör anropet ut på Internet åt den lokala datorn, tar emot resultatet och vidarebefordrar det in till arbetsstationen. För dig som användare finns ingenting som visar vad som sker i bakgrunden, utan du upplever det som att du surfar direkt mot webben. Om man däremot tittar i loggfilerna för webbservern på så kommer den bara ha registrerat att det var datorn med IP-adressen som gjorde anropet. Nätmasker Hur vet då datorerna vilka anrop som ska göras på det lokala nätverket och vilka som ska göras via Default GW? Svaret ligger i den s.k. nätmasken, en nätverksinställning som vi gjorde när vi bytte till statiska IP-adresser för ett tag sedan. Du kommer kanske ihåg att vi ställde in våra statiska IPinställningar enligt IP-adress: x Nätmask: Default GW: Som synes består både IP-adressen och nätmasken av fyra bytes. Varje byte i IP-adressen motsvaras av en byte i nätmasken, den första positionen i IP-adressen motsvaras av den första positionen i nätmasken o.s.v. Enkelt förklarat är alla de bytes i IP-adressen som har 255 i motsvarande nätmaskbyte låsta för alla datorer på vårt lokala nätverk, medan de bytes som har 0 i nätmasken får variera. Det innebär i vårt exempel ovan att alla datorer med IP-adresser mellan ingår i vårt lokala nätverk och alltså kommer att anropas direkt. Alla datorer som börjar med andra sifferkombinationer kommer att anropas via routern. Eftersom de sista två byten i IP-adressen får variera (nätmasken är där 0) är det alltså dessa som varierar för de olika arbetsstationerna, t.ex. har vi datornumren 21.11, 21.12, 21.13, för våra Linuxmaskiner i B45. Det första och sista datornumret får inte användas, så vårt LAN kan maximalt ansluta s.k. hosts eller värdar. Med en host menar man en arbetsdator, skrivare, server eller någon annan nätverkskomponent som behöver ha en egen IP-adress. Om du undrar varför vi inte får använda datornumren 0.0 och så beror det på att de används till speciella ändamål är namnet på själva nätverket, och används för att skicka s.k. broadcasts - allmänna utrop till alla värdar på nätverket. DNS Som du har sett kan vi ju anropa en dator med dess IP-nummer, om du t.ex. skriver in i adressfältet på en webbläsare så surfar du in på din lokala dator (localhost), och om du skriver så surfar du in på Eftersom de flesta människor har lättare att komma ihåg texter än sifferserier brukar man ge datorer värdnamn (hostname) som komplement till sifferserien. För detta ändamål har det s.k. Domain Name System (systemet för domännamn) utarbetats. DNS är en samling serverdatorer som översätter domänadresser genom att ta emot frågor om domännamn som t.ex. slå upp rätt IP-adress i en förteckning och sedan skickar tillbaka svaret till den som frågade. Om man tittar lite under skalet på vad som händer när du försöker surfa till en webbadress med Firefox skulle en (lite förenklad) gång kunna se ut så här: 2 (10)

3 1. Du skriver in adressen och trycker på ENTER. 2. Webbläsaren försöker avgöra vilket protokoll som ska användas vid anropet. Om inget har skrivits så används (webbsideprotokollet HyperText Transfer Protocol). 3. Webbläsaren skickar en förfrågan till den DNS-server (namnserver) man ställt in, och ber om IP-adressen till Beroende på hur denna namnserver är inställd så svarar den själv eller skickar förfrågan vidare vi kommer mer in på detta senare. När frågan är besvarad ( ) så skickas IP-adressen tillbaka till webbläsaren. 4. Webbläsaren kontaktar webbservern med protokollet HTTP (egentligen :80). Root-domänen DNS är ett s.k. distribuerat system, vilket innebär att det är en hierarki där olika servrar har ansvar för varsin del av nätet, s.k. zoner. Högst upp finns 15 centrala domänservrar, de s.k. root-servrarna som administreras av organisationen IANA (Internet Assigned Numbers Authority). De har det övergripande ansvaret över den s.k. root-domänen. Toppdomäner IANA har sedan delegerat ansvaret genom att skapa flera toppdomäner. Vid tiden för Internets födelse ville man sortera sajter efter deras ägare, därför hade toppdomänerna namn som.com för company,.edu för educational (utbildningsmyndighet),.org för organization o.s.v. Senare har landstoppdomänerna tillkommit, t.ex..se,.no och.uk. Varje toppdomän styrs av en organisation som utsetts att administrera och dela ut allt som ligger under deras toppdomän. I Sverige har.se-adresserna tidigare administrerats av.se (Stiftelsen för Internetinfrastruktur), så den person som velat registrera en.se-adress måste gå genom dem. Domän Ett företag, en skola eller en privatperson kan registrera en domän (kallas ibland secondary level domain) under någon toppdomän. Exempelvis har registrerat domänen vgy.se hos.se. När man registrerat sin domän kan man i DNS-systemet lägga in olika adresser för domänen, t.ex. datoradresser och e-postadresser. En datoradress anger IP-adressen för en viss dator (t.ex. labb.vgy.se = ), medan en e-postadress talar om till vilken IP-adress som all e-post adresserad till domänen ska skickas (t.ex. att all post till vgy.se ska skickas till ). Subdomän På samma sätt som toppdomänerna kan dela ut domäner, kan en domäninnehavare dela ut s.k. subdomäner eller underdomäner. Exempelvis var gy.varmdo.se en subdomän till domänen varmdo.se (tills skolan registrerade sin egen domän, vgy.se). 3 (10)

4 Nodnamn En dator med egen IP-adress måste få ett s.k. nodnamn (kan också kallas datoradress eller pekare). En dator kan ha vilket namn som helst, antingen rent trams som exempelvis gollum eller fanta eller någonting som beskriver vad datorn erbjuder för tjänst, t.ex. www, dns eller mail. Labbservern har i domänen vgy.se fått datornamnet labb, så dess fullständiga nodnamn blir alltså labb.vgy.se. En dator kan ha flera nodnamn, t.ex. har labbservern också ett alias: diagnos (vilket ger nodnamnet diagnos.vgy.se). Figuren nedan visar DNS-hierarkin med exempel på skolans gamla domänadresser (gy.varmdo.se). Root-domänen. Toppdomäner com net se Domäner varmdo.se sunet.se Subdomäner gy.varmdo.se turist.varmdo.se Noder dns1.gy.varmdo.se Distribuerade zoner Den hierarki som vi just tittat på bygger DNS-systemet uppifrån och ner. Det smidiga är att ansvaret för olika delar av Internet är uppdelat på flera ställen. Root-servrarna innehåller adresserna till respektive toppdomänadministratörs DNS-servrar. Exempelvis finns här IP-adressen till.se:s DNS-server för.se-toppdomänen. Toppdomänernas DNS-servrar innehåller i sin tur uppgifter om alla sina registrerade domäner, d.v.s. IP-adressen till resp. domäns DNS-server. Alltså vet.se-dns-servern IP-adressen till s DNS-server. Alla som registrerar en domän måste också ha en DNS-server för den egna domänen. I denna server registreras IP-adresserna till alla värdar eller subdomäner. s DNS-server har t.ex. lagrat IP-adressen till värdarna labb och www. 4 (10)

5 Låt oss då titta på vad som händer när man på skolan försöker surfa till labb.vgy.se! 1. Du skriver in adressen och trycker på ENTER. 2. Webbläsaren skickar en förfrågan till skolans interna DNS-server ( ), och ber om adressen till labb.vgy.se. 3. DNS-servern kollar om den tidigare slagit upp labb.vgy.se och kommer fram till att den inte har det. Den skickar därför en förfrågan om vgy.se till en av Internets root-servrar. 4. Root-servern som har DNS-data för root-domänen slår upp och skickar tillbaka IP-adressen för namnservern som drivs av toppdomänen.se. 5. Vår interna DNS-server skickar en ny förfrågan, den här gången till NIC-SE:s DNS-server. Denna svarar med IP-adressen för den DNS-server som ansvarar för vgy.se (vilket i detta fall är s externa DNS-server, ). 6. Den interna DNS-servern skickar nu frågan till s externa DNS-server och får tillbaka IP-adressen till labb.vgy.se ( ). 7. IP-adressen skickas tillbaka till klientdatorn 8. så att webbläsaren nu kan anropa labbservern om rätt webbsida. Arbetsstation med webbläsare Intern namnserver Root-DNS (.) namnserver.se (NIC-SE) namnserver varmdo.se nameserver gy.varmdo.se namnserver Security-notering Detta exempel visar på en typ av namnuppslagning som kallas DNS Recursion. Detta kan om DNSservern är felkonfigurerad användas till s.k. DDoS-attacker (överbelastningsattacker) mot andra servrar på Internet. Man bör därför bara låta datorer från sitt eget nätverk ställa rekursiva frågor. labb.gy.varmdo.se Som du ser bygger DNS-systemet på att olika DNS-servrar håller reda på varsin mindre del av Internet (zoner), och att de i tur och ordning hänvisar till varandra. Man säger att ansvaret är distribuerat, d.v.s. att det är utspritt. 5 (10)

6 Olika sorters DNS-servrar En namnserver kan agera på olika sätt beroende på vilka uppgifter den förväntas lösa. Vi ska diskutera tre typer av funktion, primära servrar, sekundära servrar och cacheservrar. PRIMÄR NAMNSERVER En primär namnserver är huvudnamnserver för en domän. Det betyder att den är den server där man matar in alla IP-data om domänens noder och subdomäner, den s.k. zondatan. Vill man skapa en ny nod eller domän gör man detta i den primära namnservern. Därför måste man för att driva en egen domän ha en egen primär namnserver (eller få någon att agera primär namnserver åt dig). En primär namnserver sägs vara av typen (type) master; SEKUNDÄR NAMNSERVER En sekundär namnserver är mer eller mindre en backup av en primär namnserver. Den sekundära servern kopierar med jämna mellanrum zondatan från sin primära namnserver. Fördelen med detta är dels att man har en säkerhetskopia och blir driftsäkrare, dels att man kan minska belastningen på den primära namnservern ifall den sekundära kan göra en del av jobbet. En sekundär namnserver har typen slave; CACHESERVER En cache-namnserver sköter inga egna zoner (domäner), men kan kontakta alla Internets DNSservrar och sköta uppslagningen av en IP-adress. När den fått ett svar så lagrar den resultatet (cachar) i sina lokala filer så att en uppslagning av samma adress kan gå snabbare nästa gång den efterfrågas. Om du har ett lokalt nätverk och vill sätta upp en lokal DNS-server för att dina DNSfrågor ska gå snabbare, eller om du bara vill ha funktionen internt på nätverket är detta ett bra alternativ. En cache-namnserver har typen hint; Namnservern BIND Den DNS-server som medföljer Fedora är en av Internets vanligaste, nämligen Berkeley Internet Name Daemon (BIND) ursprungligen utvecklad på Berkeley University i Kalifornien. Den installeras på samma sätt som de servrar vi tidigare jobbat med (yum, rpm), och dess filer ska placeras på samma ställen som vi är vana vid. Exempelvis finns det alltså ett startskript (med namnet named) i /etc/rc.d/init.d, serverns konfigurationsfil ska läggas i /etc o.s.v. Vi ska nu gå igenom vad som behöver göras för att starta och konfigurera en BIND-server som registrerar våra datorer i den lokala domänen namn.local (där tanken är att du ska byta ut namn mot ditt eget förnamn). Att sätta igång servern görs i princip i fyra steg: 1. Redigera BINDs konfigurationsfil, /etc/named.conf genom att skriva in vilka olika zoner (domäner) som servern ska känna igen som sina egna, respektive vilka den ska skicka vidare till root-domänen. Ange i vilka filer DNS-data för resp. zon finns (filerna kallas zonfiler). 2. Skapa zonfiler för varje zon (domän) som vår namnserver ska ansvara för. 3. Starta om DNS-servern. 4. Ställ om våra arbetsstationer så att de använder vår dator som DNS-server. 6 (10)

7 I mina exempel nedan kommer jag att utgå från att min dator har adressen och värdnamnet baloo, men du ska naturligtvis byta ut detta mot din dators IP-adress och ditt önskade värdnamn. Vårt nätverk heter i exemplet / EDITERA KONFIGURATIONSFILEN Öppna BINDs konfigurationsfil, /etc/named.conf. I denna finns redan ett antal standardinställningar, vi ska titta på dem som är nödvändiga för att servern ska fungera. Ni som har programmerat C++ känner i BINDs konfigurationfil igen syntaxen från C++-källkod. Alla instruktioner avslutas t.ex. med semikolon, programblock skrivs inom måsvingeparenteser etc. Allting som står till höger om ett semikolon eller dubbla snedstreck räknas som en kommentar. OBS! En varning här: Missar du ett enda semikolon eller stavar ett enda ord fel så kommer din server inte att starta! Vi är egentligen bara intresserad av två sorters kodblock, dels det som börjar med options { xxx och dels de som börjar med zone xxx { xxx. Blocket som börjar med options anger olika inställningar som gäller för alla domäner och zoner som servern har angivna. Vi ska bortse från det mesta som står här (inklusive en bunt kommentarer), och bara fördjupa oss i direktivet directory: options { directory /var/named ; Direktivet directory anger i vilken mapp servern kommer att leta efter zonfilerna (filerna med listan över IP-adresser till våra domäner och noder). I detta fall ser vi att servern vill att alla filer ska sparas i mappen /var/named. Ett block som börjar med zone definierar en domän eller underdomän. Här ska minst tre saker anges: Namnet på zonen som definieras. Som vilken typ (type) av namnserver (primär/sekundär/cache) BIND agerar åt denna zon. Namnet på zonfilen (file) för den zon som definieras. Vi tittar först lite på några zoner som redan finns i konfigurationsfilen: zone. IN { type hint; file named.root ; Inom citationstecknen står namnet på domänen (zonen) namnet punkt betyder root-domänen. Texten IN betyder att zonen ligger på Internet. Typen hint betyder cacheserver, och IP-adresserna till denna zon (d.v.s. IP-adresserna till de 15 root-servrarna) finns i filen /var/named/named.root. Här kan vi alltså läsa ut att alla anrop till zonen. (alltså Internet eftersom. är root-domänen, d.v.s. toppen på DNS-hierarkin) ska DNS-översättas av serverlistan i filen named.root. Denna fil innehåller faktiskt IP-adresserna till root-domänens 15 namnservrar, titta gärna i filen! När vår dator slår upp en IP-adress via någon av root-servrarna så cachas resultatet i vår servers databas, så att när en uppslagning på t.ex..se-domänen gjorts så vet vår server IP-adressen till.se och kan nästa gång gå direkt dit istället för att ta omvägen runt root-domänen. 7 (10)

8 Efter detta finns flera fördefinierade zoner som anger att vår dator själv är ansvarig för sin egen IPadress och dess alias localhost och localhost.localdomain. zone localdomain. IN { type master; file localdomain.zone ; allow-update {none; Detta kodblock ordnar DNS-uppslagning för loopback-interfacet (localhost, d.v.s ). Här anges att vår DNS-server är primär namnserver (master) för zonen localhost, att IP-data finns i filen /var/named/localhost.zone och att ingen annan server får ändra i vår zonfil. zone in-addr.arpa IN { type master; file named.local ; allow-update {none; Detta block anger reverse DNS för samma zon. Reverse DNS är motsatsen till vanlig DNS och används som namnet antyder för att översätta från en IP-adress till ett domännamn. Reverse DNSzoner ska alltid anges för alla zoner man är primär namnserver för. Zonnamnet sätts oftast till näteller IP-adress baklänges, följt av den speciella toppdomänen.in-addr.arpa (som är Internets allmänna Reverse DNS-domän). Reverse DNS är ganska knepigt, så vi försöker minimera våra insatser inom det området. Det finns även flera andra zoner definierade från start, där vissa är förberedelser för IPv6 medan andra är specialfunktioner för att DNS ska fungera. Om du vill fördjupa dig i dessa zoner rekommenderar jag BINDs dokumentation (/usr/share/doc/bind-9.4.x/arm/bv9arm.html) eller en sökning på webben för mer information. Vårt främsta intresse är vår nya, egna domän namn.local som vi nu ska skapa. Om man ska ha en egen domän måste man definiera en ny zon enligt: zone namn.local IN { type master; file namn.local.hosts ; Här anger vi att vår DNS-server ska vara primär namnserver för (d.v.s. ha hand om och administrera) domänen namn.local, och att IP-adresserna till domänens alla värdar ligger i filen som heter /var/named/namn.local.hosts. zone in-addr.arpa IN { type master; file rev ; Här anges Reverse DNS för vårt nätverk ( baklänges plus texten från diskussionen ovan). Översättningstabellen som anger relationen mellan IP-adresser och nodnamn finns enligt filedirektivet i filen /var/named/ rev. Notera: Om du använder det grafiska konfigurationsverktyget för DNS-servern så kommer zonfilsnamnen i exemplen ovan att bli bjorn.local.db respektive db. 8 (10)

9 2. SKRIV ZONFILER FÖR VÅR DOMÄN Vi har nu definierat två nya zoner (namn.local och in-addr.arpa), och därför måste vi skapa en ny zonfil för varje zon (med filnamn enligt resp. file-kommando ovan). Vi kommer ihåg från inställningsfilen named.conf att alla zonfilerna ska ligga i mappen /var/named. Vi börjar med zonen namn.local. Använd en texteditor för att skapa filen /var/named/namn.local.hosts. Kom ihåg att byta ut baloo mot ditt värdnamn, och att byta ut mot din IP-adress. Minst följande inställningar måste finnas i filen: ; zondatafil för namn.local (namn.local.hosts) $TTL 3D ; Ovanstående rad måste alltid finnas med i alla zonfiler ; Ange SOA (Start of Authority), dvs data om vem som är primär DNS-server ; för domänen och vem som är kontaktperson för den enligt standarden ; domän.toppdomän. IN SOA dns-server. e-post. namn.local. IN SOA baloo.namn.local. root.namn.local. ( ;Serienummer 5H ;Uppdatering 1H ;Nytt försök 2D ;Upphöra 3D ) ;TTL ; Ange vem som är primär namnserver (NS, Name Server) för domänen namn.local. IN NS baloo.namn.local. ; Ange vilken dator som tar hand om domänens e-post (MX, Mail Exchanger) ; Om man anger flera mejlservrar kan man rangordna dem med hjälp av siffran ; framför nodnamnet. En andra mejlserver skulle kunna få t.ex. värdet 20. namn.local. IN MX 10 baloo.namn.local. ; Adresspekare (A-record), anger IP-adresser för respektive nodnamn baloo.namn.local. IN A mowgli.namn.local. IN A ; Aliasnamn (CNAME Canonical Name), anger IP-adresser för ett andra ; nodnamn till någon av datorerna på domänen ; Här ställs baloo in att lyssna även till namnen mail, ftp och www mail.namn.local. IN CNAME baloo.namn.local. ftp.namn.local. IN CNAME baloo.namn.local. IN CNAME baloo.namn.local. Observera att alla domännamn i denna fil måste sluta på en punkt (vilket betyder root-domänen). Som synes är de flesta raderna ganska lika till vänster står ett namn som ska kunna slås upp, och till höger står den adress eller det datornamn som hänvisningen ska gå till. De minst förståeliga raderna är kanske det som står inuti SOA. Kort om dem: Serienummer Versionsnummer på zonfilen så att sekundära namnservrar vet om någonting har ändrats. Består oftast av dagens datum + ett löpnummer ( ). Uppdatering Hur ofta sekundära namnservrar ska kolla efter uppdateringar (5H, fem timmar) Nytt försök Hur länge den sekundära servern ska vänta innan den försöker göra om en misslyckad uppdatering (1H, en timme) Upphöra Hur länge det ska dröja innan den raderar DNS-data om en server som inte svarat på uppdateringsförsöken (2D, två dygn) TTL Time To Live, hur länge svar från denna server får cachas (3D, tre dygn) Vi måste nu skapa Reverse DNS-filen för vår zon. Eftersom vårt nätverk heter så blev namnet på vår fil /var/named/ rev (vilket vi angav i BINDs konfigurationsfil). 9 (10)

10 Reverse DNS-filen är i princip samma fil som den vanliga zonfilen, fast vänster och höger kolumner byter plats. Nedan kommer en zonfil för vår Reverse DNS-zon: ; zondatafil för in-addr.arpa ( rev) $TTL 3D ; ovanstående rad måste alltid finnas med i alla zonfiler ; Ange SOA (Start of Authority), data om vem som är DNS-server ; för domänen och vem som är kontaktperson för domänen ; enligt standarden ; domän.toppdomän. IN SOA dns. e-post. ; Observera att alltid ersätts med en punkt in-addr.arpa. IN SOA baloo.namn.local. root.namn.local. ( ;Serienummer 5H ;Uppdatering 1H ;Nytt försök 2D ;Upphöra 3D ) ;TTL ; Ange vem som är primär namnserver (NS, Name Server) för domänen in-addr.arpa. IN NS baloo.namn.local. ; Ange alla A-records baklänges med direktivet PTR (pointer, pekare) 31 IN PTR baloo.namn.local. 34 IN PTR mowgli.namn.local. 3. STARTA OM NAMNSERVERN Görs på vanligt sätt som root med kommandot # service named restart och permanentas genom att ändra SysV-skripten så att BIND (named) alltid startas vid bootning. Om du får felmeddelande vid omstarten får du titta på den första raden som inte pratar om att ett serial har lästs in. På denna rad står ett filnamn och en siffra radnumret i denna fil är fel. Gå tillbaka och rätta felaktigheterna och försök starta servern igen. 4. ÄNDRA DNS-INSTÄLLNINGAR PÅ ARBETSSTATIONERNA När du ser att servern startar kan du ändra dina datorers inställningar på nätverket så att de använder din dator som DNS-server. Det kan du antingen göra genom att gå på X-menyn Skrivbord>Administration>Nätverk och välja fliken DNS, eller genom att manuellt ändra i textfilen /etc/resolv.conf. Ändra den så att direktivet search ser ut så här: search namn.local och att det översta nameserver-direktivet är nameserver Prova nu att surfa eller pinga till någon av de nodnamn du definierat i zonfilerna, t.ex. baloo.namn.local. Du har en fungerande DNS-server och en lokal domän! 10 (10)

Tilläggs dokumentation 4069 Dns

Tilläggs dokumentation 4069 Dns Tilläggs dokumentation 4069 Dns Magnus Larsson FMTS/UtbE/ElektrosystemA it-sektionen 4069 DNS- Tilläggsdokumentation 4069 DNS-Tilläggsdokumentation...2 Domäner och Zoner...3 C:\Mina Dokument\PowerFolders\Försvarsmakten,FMTS\Kurser\4069A,

Läs mer

DNS laboration report Wilhelm Käll YYYY-MM-DD (the date the report was finished)

DNS laboration report Wilhelm Käll YYYY-MM-DD (the date the report was finished) School of humanities and informatics Datakommunikation Introduktion, 7,5 HP DNS laboration report Wilhelm Käll YYYY-MM-DD (the date the report was finished) 1 Introduktion... 1 2 Topologi... 2 3 Del 1

Läs mer

Avancerad DNS - Laborationer

Avancerad DNS - Laborationer Domain Name System com se arpa bunyip sunet kth 130 in-addr kaffe mocha sunic ftp 72 237 201 Avancerad DNS - Laborationer Skiss över domänstrukturen under laborationerna... 3 Lab 1. Laborationsförberedelser...

Läs mer

Tips: Titta på relevanta genomgångar på webbplatsen

Tips: Titta på relevanta genomgångar på webbplatsen Ubuntu Server Denna laboration är en del av en serie labbar med Ubuntu Server som till viss del bygger vidare på varandra. I del ett tittar vi på installation och konfigurering av DNS-server med Ubuntu

Läs mer

Vad är DNS? DNS. Vad är DNS? (forts.) Vad är DNS utåt? Vad är DNS internt? Vad är DNS internt? (forts.)

Vad är DNS? DNS. Vad är DNS? (forts.) Vad är DNS utåt? Vad är DNS internt? Vad är DNS internt? (forts.) Vad är DNS? DNS Michael Westlund westlund@sunet.se Domain Name System Håller reda på domännamnen på Internet Världens mest distribuerade databas Trädstruktur 0-10-04 Michael Westlund

Läs mer

Linuxadministration I 1DV417 - Laboration 5 Brandvägg och DNS. Marcus Wilhelmsson marcus.wilhelmsson@lnu.se 19 februari 2013

Linuxadministration I 1DV417 - Laboration 5 Brandvägg och DNS. Marcus Wilhelmsson marcus.wilhelmsson@lnu.se 19 februari 2013 Linuxadministration I 1DV417 - Laboration 5 Brandvägg och DNS Marcus Wilhelmsson marcus.wilhelmsson@lnu.se 19 februari 2013 Innehåll 1 Inledning och mål 3 2 Material och genomförande 3 3 Förberedelseuppgifter

Läs mer

Konfiguration av Authoritative-Only DNS-server baserad på BIND

Konfiguration av Authoritative-Only DNS-server baserad på BIND Konfiguration av Authoritative-Only DNS-server baserad på BIND Grundkrav: BIND installerat enligt Installation av BIND på Ubuntu 14.04 TLS. Som standard finns konfigurationsfilerna för BIND i katalogen

Läs mer

DNS-test. Patrik Fältström. Ulf Vedenbrant. paf@cisco.com. uffe@vedenbrant.se

DNS-test. Patrik Fältström. Ulf Vedenbrant. paf@cisco.com. uffe@vedenbrant.se DNS-test Patrik Fältström paf@cisco.com Ulf Vedenbrant uffe@vedenbrant.se Vad är dns-test? DNS-test är namnet på ett projekt som initierades av II-Stiftelsen dnscheck heter det programmet som Patrik skrev

Läs mer

Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365

Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365 Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365 Version 1.0 Introduktion Skapa ett MSPA-konto Aktivera Office 365 i Telia Business Apps Verifiera företagets domännamn Lägg till användare

Läs mer

Startanvisning för Bornets Internet

Startanvisning för Bornets Internet Startanvisning för Bornets Internet Denna guide kommer att hjälpa dig igång med Bornets Internet. Sidan 1 av 41 Innehållsförteckning Titel Sidan Kapitel 1. Introduktion... 3 Kapitel 2. TCP/IP-inställningar

Läs mer

Win95/98 Nätverks Kompendium. av DRIFTGRUPPEN

Win95/98 Nätverks Kompendium. av DRIFTGRUPPEN Win95/98 Nätverks Kompendium av DRIFTGRUPPEN Sammanfattning Vad håller jag i handen? Detta är en lättförståelig guide till hur man lägger in och ställer in nätverket i Windows 95 och 98 Efter 6 (sex) enkla

Läs mer

ÅTVID.NET Startinstruktioner

ÅTVID.NET Startinstruktioner ÅTVID.NET Startinstruktioner Dokumentet hjälper dig med nätverksinställningarna i PC:n Sida: 1(9) Innehållsförteckning Detta måste göras först sida 3 Konfiguration Windows 98 sida 3-5 Konfiguration Windows

Läs mer

Datakommunika,on på Internet

Datakommunika,on på Internet Webbteknik Datakommunika,on på Internet Rune Körnefors Medieteknik 1 2015 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se Internet Inter- = [prefix] mellan, sinsemellan, ömsesidig Interconnect = sammanlänka Net =

Läs mer

Laboration 2 1DV416 Windowsadministraion I

Laboration 2 1DV416 Windowsadministraion I Linnéuniversitetet Laboration 2 1DV416 Windowsadministraion I 28 november 2013 1 Introduktion Företaget planerar för en stor expansion inom en snar framtid. Du har fått i uppgift att förbereda nätverket

Läs mer

NSL Manager. Handbok för nätverksadministratörer

NSL Manager. Handbok för nätverksadministratörer apple NSL Manager Handbok för nätverksadministratörer Den här handboken innehåller information om NSL Manager (Network Services Location Manager) och om hur man konfigurerar ett nätverk för användning

Läs mer

Domain Name System DNS

Domain Name System DNS Det här kapitlet behandlar DNS översiktligt. Det är ett utdrag ur ett mer omfattande kapitel i boken. Hur vi klarade oss innan DNS behandlas. Namnstrukturer och toppdomäner gås igenom. Hur DNS-frågor görs

Läs mer

Installationsanvisningar fiberstream (LAN) Version 1.0

Installationsanvisningar fiberstream (LAN) Version 1.0 Installationsanvisningar fiberstream (LAN) Version 1.0 Kundservice LAN: 090-20 80 850 (vardagar 8-18) Felanmälan LAN: 090-20 80 850 (vardagar 8-20, lö & sö 10-16) www.bostream.com Innehålls förteckning

Läs mer

DNSSec. Garanterar ett säkert internet

DNSSec. Garanterar ett säkert internet DNSSec Garanterar ett säkert internet Vad är DNSSec? 2 DNSSec är ett tillägg i Domain Name System (DNS), som säkrar DNS-svarens äkthet och integritet. Tekniska åtgärder tillämpas vilket gör att den dator

Läs mer

Datakommunika,on på Internet

Datakommunika,on på Internet Föreläsning i webbdesign Datakommunika,on på Internet Rune Körnefors Medieteknik 1 2012 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se Klient Server Klient (Client kund) ED program för ad utnydja tjänster som begärs

Läs mer

Olika slags datornätverk. Föreläsning 5 Internet ARPANET, 1971. Internet började med ARPANET

Olika slags datornätverk. Föreläsning 5 Internet ARPANET, 1971. Internet började med ARPANET Olika slags datornätverk Förberedelse inför laboration 4. Historik Protokoll, / Adressering, namnservrar WWW, HTML Föreläsning 5 Internet LAN Local Area Network student.lth.se (ganska stort LAN) MAN Metropolitan

Läs mer

PNSPO! CP1W-CIF41. 14 mars 2012 OMRON Corporation

PNSPO! CP1W-CIF41. 14 mars 2012 OMRON Corporation PNSPO! 14 mars 2012 OMRON Corporation 2/16 Läs detta innan du bläddrar vidare PNSPO! Denna bok är avsedd som ett tillägg till de ursprungliga manualerna för OMRONs produkter. Använd den som en hjälp att

Läs mer

Föreläsning 9 Transportprotokoll UDP TCP

Föreläsning 9 Transportprotokoll UDP TCP Föreläsning 9 Transportprotokoll UDP TCP Domain Name System (DNS) DHCP Tillämpningar 2002-11-06 Gunnar Karlsson, Bengt Sahlin 1 Transportskiktet Transportprotokoll otillförlitlig överföring: User Datagram

Läs mer

Grundläggande nätverksteknik. F2: Kapitel 2 och 3

Grundläggande nätverksteknik. F2: Kapitel 2 och 3 Grundläggande nätverksteknik F2: Kapitel 2 och 3 Kapitel 2 COMMUNICATING OVER THE NETWORK Grundstenar i kommunka;on Tre grundläggande element Message source The channel Message des;na;on Media Segmentering

Läs mer

LABORATIONSRAPPORT. Operativsystem 1 LABORATION 2. Oskar Löwendahl, Jimmy Johansson och Jakob Åberg. Utskriftsdatum: 2012-09-25

LABORATIONSRAPPORT. Operativsystem 1 LABORATION 2. Oskar Löwendahl, Jimmy Johansson och Jakob Åberg. Utskriftsdatum: 2012-09-25 LABORATIONSRAPPORT Operativsystem 1 LABORATION 2 Laborant/er: Klass: Laborationsansvarig: Oskar Löwendahl, Jimmy Johansson och Jakob Åberg DD12 Hans Ericson, Martin Andersson Utskriftsdatum: 2012-09-25

Läs mer

Konfigurera Xenta från Babs

Konfigurera Xenta från Babs Konfigurera Xenta från Babs Nedan följer en instruktion hur du konfigurerar din nya Xenta terminal från Babs PayLink med JobOffice Kassa. Om du känner dig osäker på det här, kontakta någon lokal data-

Läs mer

TCP/IP och Internetadressering

TCP/IP och Internetadressering Informationsteknologi sommarkurs 5p, 2004 Mattias Wiggberg Dept. of Information Technology Box 337 SE751 05 Uppsala +46 18471 31 76 Collaboration Jakob Carlström TCP/IP och Internetadressering Slideset

Läs mer

Övningar - Datorkommunikation

Övningar - Datorkommunikation Övningar - Datorkommunikation 1. Förklara skillnaden på statisk och dynamisk IP konfiguration. Ange även vad som krävs för att dynamisk IP konfiguration ska fungera. 2. Förklara följande förkortningar

Läs mer

Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress

Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress Inomhusnod Comega FTTH-TVMC... 2 Inomhusnod Allied Telesyn img616... 4 Inomhusnod CTS HET-3109... 5 Nätverkskort... 6 Kontakter och kablar...

Läs mer

Webbteknik II. Föreläsning 4. Watching the river flow. John Häggerud, 2011

Webbteknik II. Föreläsning 4. Watching the river flow. John Häggerud, 2011 Webbteknik II Föreläsning 4 Watching the river flow Web Service XML-RPC, SOAP, WSDL, UDDI HTTP Request, Response, Headers, Cache, Persistant Connection REST Hype or the golden way? Web Service / Webbtjänst

Läs mer

1. Beskriv hur DNS fungerar. Använd begrepp som root-servrar, topp-domäner mm. Och rita gärna.

1. Beskriv hur DNS fungerar. Använd begrepp som root-servrar, topp-domäner mm. Och rita gärna. Övningar DNS och namnuppslagning Ett par övningar med fokus på DNS och namnuppslagning. Tips är att se genomgångarna om DNS under datorkommunikation på itlararen.se. Titta även på genomgångarna om namnuppslagning

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL OWNIT!

VÄLKOMMEN TILL OWNIT! INSTALLATIONSMANUAL Bästa VÄLKOMMEN bredbandskund! TILL OWNIT! VÄLKOMMEN TILL OWNIT! Du har nu mottagit dina uppgifter från Ownit som är är nödvändiga för för dig dig för för att att du du skall skall

Läs mer

Proxy. Krishna Tateneni Översättare: Stefan Asserhäll

Proxy. Krishna Tateneni Översättare: Stefan Asserhäll Krishna Tateneni Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Proxyservrar 4 1.1 Inledning........................................... 4 1.2 Användning......................................... 4 3 1 Proxyservrar

Läs mer

Kom-igång-guide Administratör

Kom-igång-guide Administratör Kom-igång-guide för Administratör 1 Rev 1.1 Kom-igång-guide Administratör Innehåll Introduktion 2 Ordförklaringar 2 Skapa ett konto på Mina Sidor på Arbetet 3 Aktivera Office 365 i Telia Business Apps

Läs mer

INNEHÅLL 30 juni 2015

INNEHÅLL 30 juni 2015 INNEHÅLL 30 juni 2015 INNEHÅLL 1 Introduktion 1 1.1 Inloggning...................................... 1 2 E-post 3 2.1 Administrera din e-post............................... 3 2.1.1 Skapa vidarebefodran

Läs mer

LABORATION 2 DNS. Laboranter: Operativsystem 1 HT12. Martin Andersson. Utskriftsdatum: 2012-09-12

LABORATION 2 DNS. Laboranter: Operativsystem 1 HT12. Martin Andersson. Utskriftsdatum: 2012-09-12 LABORATION 2 DNS Laboranter: Kurs: Klass: Operativsystem 1 HT12 DD12 Handledare: Hans Ericson Martin Andersson Utskriftsdatum: 2012-09-12 Mål, syfte, förutsättningar Mål Laborationen skall ge insikt i

Läs mer

GIVETVIS. SKA DU HA INTERNET I DIN LÄGENHET! En guide till hur du installerar internet i ditt nya hem.

GIVETVIS. SKA DU HA INTERNET I DIN LÄGENHET! En guide till hur du installerar internet i ditt nya hem. GIVETVIS SKA DU HA INTERNET I DIN LÄGENHET! En guide till hur du installerar internet i ditt nya hem. INTERNET EN SJÄLVKLARHET Internet är en standard i våra lägenheter, precis som vatten, el och värme.

Läs mer

Windowsadministration I

Windowsadministration I NAMN: Betygsgränser: 3: 60% 4: 75% PERSONNUMMER: 5: 90% Windowsadministration I Lämna in svar på separata papper. Allmänt Uppgifterna är inte ordnade efter svårighetsgrad. Skriv namn, personnummer samt

Läs mer

Installationsanvisning Bredband

Installationsanvisning Bredband Installationsanvisning Bredband Innehållsförteckning: Inkoppling av ADSL 2 Inkoppling av FIBER 3 Aktivera din Internetuppkoppling 4 Eksjö Energi tipsar: Skaffa dig ett G-Mailkonto 5 Eksjö Energi tipsar:

Läs mer

DATA CIRKEL VÅREN 2014

DATA CIRKEL VÅREN 2014 DATA CIRKEL VÅREN 2014 Ledare: Birger Höglund och Sten Halvarsson Sida:1 av 6 Kursdag 22 januari 2014 Olika kablar: Sten berättade och visade upp olika möjligheter att ansluta kablar till dator och telefoner.

Läs mer

Topologi. Utförande: I exemplet så kommer vi att utgå från att man gör laborationen i en Virtuell miljö (Virtualbox).

Topologi. Utförande: I exemplet så kommer vi att utgå från att man gör laborationen i en Virtuell miljö (Virtualbox). Nätverkssäkerhet Remote Access VPN med pfsense I denna laboration kommer vi att skapa en så kallad Remote Access VPN åtkomst (baserad på OpenVPN) så att klienter utifrån det oskyddade nätverket (Internet)

Läs mer

Webbservrar, severskript & webbproduktion

Webbservrar, severskript & webbproduktion Webbprogrammering Webbservrar, severskript & webbproduktion 1 Vad är en webbserver En webbserver är en tjänst som lyssnar på port 80. Den hanterar tillgång till filer och kataloger genom att kommunicera

Läs mer

RUTINBESKRIVNING FÖR INSTALLATION AV KAMERA

RUTINBESKRIVNING FÖR INSTALLATION AV KAMERA SS-ISO 9002/4.5 Kam Mera4342-1.doc Sida 1 av 16 RUTINBESKRIVNING FÖR INSTALLATION AV KAMERA SS-ISO 9002/4.5 Kam Mera4342-1.doc Sida 2 av 16 INNEHÅLL SIDA Tilldelning av IP-adress... 3 Uppsättning av Kamera...

Läs mer

Hur hänger det ihop? För att kunna kommunicera krävs ett protokoll tcp/ip, http, ftp För att veta var man skall skicka

Hur hänger det ihop? För att kunna kommunicera krävs ett protokoll tcp/ip, http, ftp För att veta var man skall skicka Webben som verktyg Idag: Hur hänger det ihop? Viktiga tekniker Stegen i ett webbprojekt Verktyg Dreamweaver Photoshop Joomla CMS Storyboard och flödesschema Fixa webbhotell Hur hänger det ihop? För att

Läs mer

Installation xvis besökssystem, Koncern

Installation xvis besökssystem, Koncern Installation xvis besökssystem, Koncern Inledning För att installera xvis besökssystem, koncernversion, behövs följande; * SQL Server * Kan vara en express-version, eller en fullständig. *.NET 3.5 * Internet

Läs mer

Systemkrav och tekniska förutsättningar

Systemkrav och tekniska förutsättningar Systemkrav och tekniska förutsättningar Hogia Webbrapporter Det här dokumentet går igenom systemkrav, frågor och hanterar teknik och säkerhet kring Hogia Webbrapporter, vilket bl a innefattar allt ifrån

Läs mer

SkeKraft Bredband Installationsguide

SkeKraft Bredband Installationsguide SkeKraft Bredband Installationsguide SkeKraft Bredband Installationsguide Innan du startar installationen av SkeKraft Bredband bör du kontrollera om din dator har ett nätverkskort installerat. OBS! Har

Läs mer

Innehåll. Dokumentet gäller från och med version 2014.3 1

Innehåll. Dokumentet gäller från och med version 2014.3 1 Innehåll Introduktion... 2 Före installation... 2 Beroenden... 2 Syftet med programmet... 2 Installation av IIS... 2 Windows Server 2008... 2 Windows Server 2012... 6 Installation av webbapplikationen

Läs mer

Hemmanätverk. Av Jan Pihlgren. Innehåll

Hemmanätverk. Av Jan Pihlgren. Innehåll Hemmanätverk Av Jan Pihlgren Innehåll Inledning Ansluta till nätverk Inställningar Bilaga 1. Om IP-adresser Bilaga 2. Inställning av router Bilaga 3. Trådlösa inställningar Manuella inställningar Inledning

Läs mer

Läs detta innan du sätter igång!

Läs detta innan du sätter igång! Läs detta innan du sätter igång! Om du bor i en fastighet som är ansluten till Örebros öppna stadsnät skall du ansluta din dator till bostadens LAN-uttag. Inkopplingen görs med en nätverkskabel från datorns

Läs mer

Hur man ändrar från statisk till automatisk tilldelning av IP i routern.

Hur man ändrar från statisk till automatisk tilldelning av IP i routern. Hur man ändrar från statisk till automatisk tilldelning av IP i routern. Om du ansluter till Internet via en router, behöver du oftast inte ändra några inställningar i din dator, utan det räcker med att

Läs mer

Internets historia Tillämpningar

Internets historia Tillämpningar 1 Internets historia Redan i slutet på 1960-talet utvecklade amerikanska försvaret, det program som ligger till grund för Internet. Syftet var att skapa ett decentraliserat kommunikationssystem som skulle

Läs mer

LABORATIONSRAPPORT Säkerhet och Sårbarhet Laboration 1 Brandväggar

LABORATIONSRAPPORT Säkerhet och Sårbarhet Laboration 1 Brandväggar LABORATIONSRAPPORT Säkerhet och Sårbarhet Laboration 1 Laborant/er: Klass: Laborationsansvarig: Robin Cedermark Erik Gylemo Jimmy Johansson Oskar Löwendahl Jakob Åberg DD12 Martin Andersson Hans Ericsson

Läs mer

Instruktioner för Internetanslutning

Instruktioner för Internetanslutning Nov 2003 Instruktioner för Internetanslutning På dessa sidor finner du instruktioner för att få din bredbandsanslutning att fungera. Du behöver inte använda några inloggningsuppgifter utan är hela tiden

Läs mer

Denna genomgång behandlar följande: IP (v4) Nätmasken ARP Adresstilldelning och DHCP

Denna genomgång behandlar följande: IP (v4) Nätmasken ARP Adresstilldelning och DHCP itlararen.se Denna genomgång behandlar följande: IP (v4) Nätmasken ARP Adresstilldelning och DHCP Internet Protocol (IP) Huvudsakliga protokollet för kommunikation på Internet (och lokala nätverk) En IP-adress

Läs mer

Linuxadministration 2 1DV421 - Laborationer Webbservern Apache, Mailtjänster, Klustring, Katalogtjänster

Linuxadministration 2 1DV421 - Laborationer Webbservern Apache, Mailtjänster, Klustring, Katalogtjänster Linuxadministration 2 1DV421 - Laborationer Webbservern Apache, Mailtjänster, Klustring, Katalogtjänster Marcus Wilhelmsson marcus.wilhelmsson@lnu.se 22 augusti 2013 Instruktioner Organisation och genomförande

Läs mer

INKOPPLINGSBESKRIVNING KABEL-TV-MODEM

INKOPPLINGSBESKRIVNING KABEL-TV-MODEM Sid 1 (19) Innehåll 1. Inkoppling till kabel-tv-nätet a) Med kabel-tv-modem Motorola Surfboard b) Med kabel-tv-modem Scientific Atlanta 2. Nätverksinställningar för datorer med Windows XP eller 2000 3.

Läs mer

1. Inkoppling till bredbandsnätet

1. Inkoppling till bredbandsnätet Sid 1 (19) Innehåll 1. Inkoppling till bredbandsnätet a) Aktiv utrustning CTS 2. Nätverksinställningar för datorer med Windows XP eller 2000 3. Nätverksinställningar för datorer med Windows 95, 98, ME

Läs mer

Installera din WordPress med 9 enkla steg

Installera din WordPress med 9 enkla steg Installera din WordPress med 9 enkla steg Den här artikeln förutsätter att du har satt upp en webbserver eller har köpt ett webbhotell där du kan placera din nya WordPress hemsida. Om du inte har det,

Läs mer

1. Inkoppling till bredbandsnätet

1. Inkoppling till bredbandsnätet Sid 1 (23) Innehåll 1. Inkoppling till bredbandsnätet a) Aktiv utrustning CPS 500 b) Aktiv utrustning DRG 58x-serien c) Aktiv utrustning DRG 48x och DRG 46x-serien d) Aktiv utrustning DRG Ease e) Aktiv

Läs mer

Stiftelsen MHS-Bostäder Instruktioner och felsökningsguide för Internetanslutning

Stiftelsen MHS-Bostäder Instruktioner och felsökningsguide för Internetanslutning Stiftelsen MHS-Bostäder Instruktioner och felsökningsguide för Internetanslutning VANLIGA FRÅGOR 1 NÄTVERKSINSTÄLLNINGAR, WINDOWS 2000/XP 2 Hastighet/duplex-inställningar för nätverkskort 3 Inställningar

Läs mer

Installation och setup av Net-controller AXCARD DS-202

Installation och setup av Net-controller AXCARD DS-202 Installation och setup av Net-controller AXCARD DS-202 Setup av Net-Controller DS202 Installation av programvara Stoppa in Axbase CD n i din CD-spelare. När skivan startat installationsprogrammet klickar

Läs mer

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll FrontPage Express I programpaketet Internet Explorer 4.0 och 5.0 ingår också FrontPage Express som installeras vid en fullständig installation. Det är ett program som man kan använda för att skapa egna

Läs mer

DNS Internets vägvisare

DNS Internets vägvisare Björn Raunio DNS Internets vägvisare Tekniken som leder dig rätt på nätet DNS Internets vägvisare.se:s Internetguide, nr 12 Version 1.0 2009 Björn Raunio 2009 Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt och

Läs mer

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0

Prestige 660M. Snabbinstallation. Version 1.0 Prestige 660M Snabbinstallation Version 1.0 1 Det här dokumentet hjälper dig att installera och använda din Prestige 660M. Observera att denna installationsguide endast beskriver installation av modemet

Läs mer

Passersystem VAKA 10

Passersystem VAKA 10 Driftsättning & Snabbstart Passersystem VAKA 10 20003-1 Vaka snabbstart axema Sida 1 Copyright Axema Access Control AB, Stockholm 2011. 20003-sv Vaka quick guide Axema Access Control AB är ett svenskt

Läs mer

Linuxadministration I 1DV417 - Laboration 4 Nätverk, DHCP, säkerhetskopiering, processhantering, Samba och NFS

Linuxadministration I 1DV417 - Laboration 4 Nätverk, DHCP, säkerhetskopiering, processhantering, Samba och NFS Linuxadministration I 1DV417 - Laboration 4 Nätverk, DHCP, säkerhetskopiering, processhantering, Samba och NFS Marcus Wilhelmsson marcus.wilhelmsson@lnu.se 18 februari 2014 Innehåll 1 Inledning och mål

Läs mer

Övning 5 EITF25 & EITF Routing och Networking. October 29, 2016

Övning 5 EITF25 & EITF Routing och Networking. October 29, 2016 - 2016 Routing och Networking October 29, 2016 1 Uppgift 1. Rita hur ett paket som skickas ut i nätet nedan från nod 1, med flooding, sprider sig genom nätet om hop count = 3. Uppgift 2. I figuren nedan

Läs mer

En felsökningsguide för rcloud Office tjänsterna och lite manualer.

En felsökningsguide för rcloud Office tjänsterna och lite manualer. Årsta 2014-05-27 En felsökningsguide för rcloud Office tjänsterna och lite manualer. rcloud molntjänster är helt beroende av att nätverket fungerar och du kan komma ut på Internet, Dina program och dina

Läs mer

Installation av. Vitec Online

Installation av. Vitec Online Installation av Vitec Online Innehållsförteckning Inledning... 3 Allmän konfiguration av router och brandvägg... 4 Installera Vitec Online Server... 6 Lösenord för inloggning i Mäklarsystemet... 9 Klientinstallation...

Läs mer

Sätta upp SALT på Raspberry Pi Model 2 Del 1

Sätta upp SALT på Raspberry Pi Model 2 Del 1 Sätta upp SALT på Raspberry Pi Model 2 Del 1 Dokumentet består av två delar, denna första beskriver installation och konfiguration av saltmaster. Förutsättning: Raspberry Pi Model 2, med avspegling från

Läs mer

Mobilus får inte användas under tiden uppdateringen genomförs.

Mobilus får inte användas under tiden uppdateringen genomförs. Uppdatera Mobilus Professional till version 1.0.6 Mobilus får inte användas under tiden uppdateringen genomförs. OBS! Innan du påbörjar uppdateringen till version 1.0.6 måste du ladda ner och installera

Läs mer

Benga s IT-hörna. Så enkelt gör du ett eget nätverk hemma

Benga s IT-hörna. Så enkelt gör du ett eget nätverk hemma Så enkelt gör du ett eget nätverk hemma Av Martin Appel Använd samma internetuppkoppling och nå dina filer överallt. Med ett hemmanätverk kan du som har flera datorer utnyttja kraften maximalt. Nätverk.

Läs mer

Så enkelt gör du ett eget nätverk hemma

Så enkelt gör du ett eget nätverk hemma Så enkelt gör du ett eget nätverk hemma Av Martin Appel Tips och skolor Använd samma internetuppkoppling och nå dina filer överallt. Med ett hemmanätverk kan du som har flera datorer utnyttja kraften maximalt.

Läs mer

2009-08-20. Manual för Typo3 version 4.2

2009-08-20. Manual för Typo3 version 4.2 2009-08-20 Manual för Typo3 version 4.2 1 2 Innehåll: 1. Allmänt 4 2. Grunderna i Typo3 5 2.1 Knappar 5 2.2 Inloggning 5 2.3 Den inledande vyn 6 2.4 Sidträdet 7 3. Sidor 8 3.1 Skapa en ny sida 8 3.1.1

Läs mer

Varför och hur införa IPv6 och DNSSEC?

Varför och hur införa IPv6 och DNSSEC? Varför och hur införa IPv6 och DNSSEC? SSNF:s Årskonferens den 22 mars 2012 Linköping Erika Hersaeus Nätsäkerhetsavdelningen Post- och telestyrelsen Post- och telestyrelsen Agenda Vad är IPv6? Varför IPv6?

Läs mer

OBS! Det är av största vikt att innan konfiguration av modulen, genomfört de inställningar som presenteras med bilagorna till denna manual.

OBS! Det är av största vikt att innan konfiguration av modulen, genomfört de inställningar som presenteras med bilagorna till denna manual. 1 LB-M-EX 0001 2010 LB-M-EX 0001 2010 Användarmanual för Lockbee Backup Exchange 2007 Användarmanualen är avsedd att ge en närmare introduktion av Lockbee Backup Exchange 2007 och dess funktioner och nyttjande.

Läs mer

Övning 5 ETS052 Datorkommuniktion Routing och Networking

Övning 5 ETS052 Datorkommuniktion Routing och Networking Övning 5 ETS052 Datorkommuniktion - 2015 Routing och Networking October 6, 2015 Uppgift 1. Rita hur ett paket som skickas ut i nätet nedan från nod 1, med flooding, sprider sig genom nätet om hop count

Läs mer

Steg 5 Webbsidor One.com och OpenOffice Writer Mac OS X

Steg 5 Webbsidor One.com och OpenOffice Writer Mac OS X Steg 5 Webbsidor One.com och OpenOffice Writer Mac OS X Nov 13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 5 Mac Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 3 och 4. Innan du är mogen för att lägga ut en sida på

Läs mer

Föreläsning 6 Mål. Mänskor och IP adresser. Domain Name System (1/3) Numeriska adresser används i Internet

Föreläsning 6 Mål. Mänskor och IP adresser. Domain Name System (1/3) Numeriska adresser används i Internet Föreläsning 6 Mål Förse en översikt av tillämpningar i Internet Förstå betydelsen av DNS och grundstrukturen i DNS Förstå användning DHCP förstå hur HTTP fungerar Mänskor och IP adresser Numeriska adresser

Läs mer

3. Steg för steg. Kör IPv6 på riktigt med FortiGate! Principen är enkel:

3. Steg för steg. Kör IPv6 på riktigt med FortiGate! Principen är enkel: Kör IPv6 på riktigt med FortiGate! Principen är enkel: - Installera en Fortigate ditt nätverk. - Anslut Fortigaten till IPv6 nätverket. - Anslut din PC till Fortigaten. - Så kan du surfa på internet med

Läs mer

Rotadministration och serverroller

Rotadministration och serverroller Rotadministration och serverroller 1 Lars-Johan Liman liman@autonomica.se 2 Domännamn och DNS Domännamn är textsträngar. För att domännamn skall kunna användas måste de stoppas in i DNSdatabasen. Vem som

Läs mer

Manual - Storegate Team

Manual - Storegate Team Manual - Storegate Team Om tjänsten Med Storegate Team får du full kontroll över företagets viktiga digitala information. Du kan enkelt lagra, dela och arbeta i filer med högsta säkerhet inom ditt företag.

Läs mer

Instruktioner för uppdatering från Ethiris 4.10 till 5.x

Instruktioner för uppdatering från Ethiris 4.10 till 5.x Instruktioner för uppdatering från Ethiris 4.10 till 5.x Nedan följer instruktioner för hur man går till väga vid uppdatering av ett Ethirissystem version 4 till version 5. När man uppdaterar Ethiris från

Läs mer

Skapa din egen MediaWiki

Skapa din egen MediaWiki Skapa din egen MediaWiki Inledning och syfte I detta moment skall du installera en egen wiki (Mediawiki), som du skall konfigurera. Du har möjligheten att använda en egen wiki på din dator eller webbhotell

Läs mer

! " #$%&' ( #$!

!  #$%&' ( #$! ! " #$%&' ( #$! Vad är.se? ISO 3166-1 Alpha 2-kodelement för konungariket Sverige TLD administreras och drivs av en stiftelse Drygt 500 000 registrerade domännamn En daglig tillväxt med ~500 domäner Driften

Läs mer

Skärmbilden i Netscape Navigator

Skärmbilden i Netscape Navigator Extratexter till kapitel Internet Skärmbilden i Netscape Navigator Netscape är uppbyggt på liknande sätt som i de flesta program. Under menyraden, tillsammans med verktygsfältet finns ett adressfält. I

Läs mer

Anslutningar och Internet Protocol (TCP/IP)

Anslutningar och Internet Protocol (TCP/IP) Anslutningar och Internet Protocol (TCP/IP) "Översikt över nätverksanslutning och konfiguration" på sida 3-2 "Välja anslutningsmetod" på sida 3-3 "Ansluta via Ethernet (rekommenderas)" på sida 3-3 "Ansluta

Läs mer

FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00

FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00 FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0 Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90 Alla dagar 08:00-22:00 1. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING Er anslutning är klar först när den gröna lampan på Fiberkonverten

Läs mer

Användarhandbok OE/OSSpeaker V.10.3

Användarhandbok OE/OSSpeaker V.10.3 Användarhandbok OE/OSSpeaker V.10.3 OESpeaker Version 10.3 OSSpeaker Version 10.3 Status: 26.2.2007 Vi tar tacksamt emot alla kommentarer, tips och felrapporter på denna handbok. Skriv till författaren!

Läs mer

SMC Barricade Routers

SMC Barricade Routers SMC Barricade Routers Användarhandbok SMC7004BR V1.0 Gratulerar till din nya SMC Barricade TM. SMC Barricade är en bredbandsrouter som är till för delad Internettillgång, ökad säkerhet och för att nätverksansluta

Läs mer

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internettjänster

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internettjänster Version 1.0 09/10 Xerox 2010 Xerox Corporation. Med ensamrätt. Opublicerade rättigheter förbehålls enligt upphovsrättslagstiftningen i USA. Innehållet i denna publikation får inte reproduceras i någon

Läs mer

Linuxadministration 1 1DV417

Linuxadministration 1 1DV417 Tentamen Linuxadministration 1 1DV417 Lärare: Marcus Wilhelmsson marcus.wilhelmsson@lnu.se 24 mars 2011 Kurs: Linuxadministration 1 1DV417 Datum och tid: 24 mars 2011 13.00-17.00 Tillåtna hjälpmedel: Penna

Läs mer

Internet. Internet hur kom det till? Internets framväxt. Ett hierarkiskt uppbyggt telenät Kretskopplat/circuit switching

Internet. Internet hur kom det till? Internets framväxt. Ett hierarkiskt uppbyggt telenät Kretskopplat/circuit switching Internet Internet hur kom det till? A worldwide collection of interconnected networks. Ingen central dator/nät Ingen organisaion styr Internet, men ett antal organisationer samordnar aktiviteten fi ICANN

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01

KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01 KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. KONTROLLERA DIN ANSLUTNING... 4 2. SÅ HÄR ANSLUTER DU DIN DATOR... 4 3. KONFIGURERA DIN PC FÖR INTERNET...

Läs mer

Det är en Internet läser son gör det bekvämt för os ute på Internet. som t.ex Internet Explorer, firefox.

Det är en Internet läser son gör det bekvämt för os ute på Internet. som t.ex Internet Explorer, firefox. FRÅGOR & SVAR ANGÅENDE INTERNET Vad är en domän? Sytemet delar upp t.ex www.gy.varmdo.se i domäner dom läses från höger till vänster allt så.se först som står från vilket land den är i från i detta tillfälle

Läs mer

Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress

Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress Inomhusnod Comega FTTH-TVMC... 2 Inomhusnod Allied Telesyn img616... 4 Inomhusnod CTS HET-3109... 5 Nätverkskort... 6 Kontakter och kablar... 6

Läs mer

Administrationsmanual ImageBank 2

Administrationsmanual ImageBank 2 Administrationsmanual ImageBank 2 INNEHÅLL 1. Konventioner i manualen 3 2. Uppmärksamhetssymboler 3 3. Vad är imagebank SysAdmin 4 4. Guide för att snabbt komma igång 5 5. Uppgradera din imagebank 1.2

Läs mer

Del 1: Skapa konto i Exchange

Del 1: Skapa konto i Exchange Adminguide Del 1: Skapa kontot i Exchange Del 2: Aktivera kontot i Office 365 Del 3: Anpassa kontot till ITarbetsplatsen Del 4: Installera dator i ITarbetsplatsen Del 5: ITarbertsplatsen - dator till användarkonto

Läs mer

Grupp Policys. Elektronikcentrum i Svängsta Utbildning AB 2012-11-05 1

Grupp Policys. Elektronikcentrum i Svängsta Utbildning AB 2012-11-05 1 Grupp Policys Elektronikcentrum i Svängsta Utbildning AB 2012-11-05 1 Sid 1233 Vad är grupp-policys? Grupp-policys är en samling regler som hjälper till med hanteringen av datorer och användare. Mer specifikt:

Läs mer

UPPFÖLJNING AV- OCH SÄKERHETSINSTÄLLNINGAR FÖR WEBBSIDOR 1 (8)

UPPFÖLJNING AV- OCH SÄKERHETSINSTÄLLNINGAR FÖR WEBBSIDOR 1 (8) UPPFÖLJNING AV- OCH SÄKERHETSINSTÄLLNINGAR FÖR WEBBSIDOR 1 (8) Utöver dessa anvisningar är det viktigt att föräldrarna diskuterar internettryggheten och strävar att tillsammans skapa egna spelregler för

Läs mer