Vad är DNS? DNS. Vad är DNS? (forts.) Vad är DNS utåt? Vad är DNS internt? Vad är DNS internt? (forts.)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vad är DNS? DNS. Vad är DNS? (forts.) Vad är DNS utåt? Vad är DNS internt? Vad är DNS internt? (forts.)"

Transkript

1 Vad är DNS? DNS Michael Westlund Domain Name System Håller reda på domännamnen på Internet Världens mest distribuerade databas Trädstruktur Michael Westlund 2 Vad är DNS? (forts.) Vad är DNS utåt? com net se Översätter från namn till IP-nummer Översätter från IP-nummer till namn Pekar ut e-postserver/servrar Hierarkisk trädstruktur yahoo nordu swip kth sunet yahoo nic mailbox nada stacken ftp katalogen Michael Westlund Michael Westlund 4 Vad är DNS internt? Vad är DNS internt? (forts.) Distribuerad databas för upslagning av domäner, IPnummer, e-postservrar etc. IP-baserat binärt protokoll som använder UDP. Förbindelselöst (för det mesta ) Applikationsnivån (nivå 7 i OSI-modellen) Man skiljer mellan DNS-server och DNS-klient Klienten frågar servern efter någonting. Serverns uppgift är att ta reda på svaret. En server kan behöva fråga många andra servrar för att leverera ett svar till en klient. Klient Server Michael Westlund Michael Westlund 6

2 Exempel på domännamnstruktur Varför behövs DNS? com net se Namn är lättare att komma ihåg än siffror Centraliserade komponenter/algoritmer/tabeller skalar inte. Bättre med distribuerad kunskap om distribuerade förhållanden. Stor skillnad mellan organisatorisk struktur och fysisk/topologisk struktur yahoo nordu swip kth sunet yahoo IP-nummer fysisk uppdelning Domännamn organisatorisk uppdelning nic mailbox nada stacken ftp katalogen Uttalas nic.nordu.net Michael Westlund Michael Westlund 8 Hur fungerar DNS? Hur det hela började DNS är en distribuerad databas med en mängd olika typer av information, bl. a. Adressinformation. Genom den hierarkiska namngivningen av domäner kan man se det hela som ett träd, ungefär som ett filsystem. Exempel på poster: A Adress MX E-postserver CNAME Alias NS DNS-server PTR Baklängesuppslagning När man söker information gör man det för en viss typ av poster och ett visst namn, t. ex. MX för nada.kth.se. ARPANET 1969: Liten grupp med datorer där alla kände till alla. ARPANET designades för att klara att stora delar av infrastrukturen slås ut, exempelvis genom ett kärnvapenanfall. Paketförmedlat nät där varje paket innehåller avsändare och mottagare. HOSTS.TXT var en centralt administrerad fil som distribuerades periodiskt till alla datorer. (ftp ett par gånger i veckan) Filen blev större och större och till slut upptog överföringar av HOSTS.TXT större delen av bandbredden på ARPANET skapades DNS, The Domain Name System, av Paul Mockapetris (RFC882 och RFC883) Numera har RFC1034 och RFC1035 ersatt de gamla Michael Westlund Michael Westlund 10 Viktiga begrepp och definitioner Viktiga begrepp och definitioner (forts.) Domäner (underdomäner) Domän är en nod inklusive alla underliggande noder Domänträdet Hela trädet med alla noder. Roten Den nod som ligger högst upp i trädet. Roten skrivs som tomma strängen, eller som punkt. Noder Exempelvis kth eller nada. Framlängesuppslagning Du vet domännamnet och söker IP-numret. Baklängesuppslagning Du vet IP-numret och söker domännamnet. Rekursiv uppslagning Du är lat eller långsam och ber DNS-servern att leta reda på svaret åt dig, även om den inte själv känner till det. Ickerekursiv uppslagning Om DNS-servern känner till svaret får du det, annars får du en hänvisning till en annan DNS-server som vet bättre Michael Westlund Michael Westlund 12

3 Viktiga begrepp och definitioner (forts.) Viktiga begrepp och definitioner (forts.) Cachning DNS-servern sparar svaret på tidigare frågor i ett maximalt tillåtet antal sekunder. Negativ cachning Sparar även negativa svar, dvs att det inte fanns ett svar på en viss fråga. Delegering Låta någon annan ta hand om ansvaret för en underliggande domän. Zon En zon är en domän minus de underdomäner som delegerats. Primärtjänst / Primary DNS / Master Den som har originaldatabasen Sekundärtjänst / Secondary DNS / Slave En eller flera servrar som hämtar sin information från mastern. Vidarebefordrare / Forwarder Namntjänst som är inställd på att fråga en annan namntjänst. Namntjänst / DNS / Name Server En server son tillhandahåller en DNS-tjänst med allt vad det innebär (uppslagning på namn, IP-adress, e-postservrar etc.) Rotnamntjänst Innehåller endast hänvisningar till andra zoner Michael Westlund Michael Westlund 14 Viktiga begrepp och definitioner (forts.) Syntax Resolver Den mekanism som applikationer använder sig av för uppslagningen. Detaljerna för hur rutinerna arbetar göms för applikationen. named (name daemon) Tjänstedelen i ett UNIX-system. Bind Berkley Internet Domain En programvara (eller snarare programvaran) för att sätta upp en DNS-tjänst. Översta noden (rotnoden) är den tomma strängen Punkten är en avskiljare (förväxla EJ med punkterna i IP-adresserna) Man traverserar trädet nerifrån när man utläser domännamnet. Man traverserar trädet uppifrpn när man söker efter domännamn. Maximal tillåten längd på varje nodnamn är 63 tecken. Maximal tillåten längd på hela domännamnet, inklusive punkter, är 255 tecken. Godtyckliga tecken är tillåtna, dock gäller a-z, 0-9 samt - för datornamn. Ingen skillnad mellan stora och små bokstäver. (Oftast används endast små bokstäver) Michael Westlund Michael Westlund 16 Baklängesuppslagning Posttyper arpa net in-addr nordu swip nic mailbox nada www kth se sunet yahoo stacken ftp katalogen SOA Ansvarig för domänen (Start Of Authority) NS Uppgift om ansvarig DNS-server (Name Server) A IP-adress (Address) PTR Baklängesuppslagning (Pointer) CNAME Alias (Canonical Name) MX E-postserver (Mail exchange) (SRV) Uppgift om olika tjänster (Service) Michael Westlund Michael Westlund 18

4 SOA SOA (forts.) Pekar ut vem som är ansvarig för domänen. Anger parametrar för slavservrar samt för cachning. kth.se. IN SOA kth.se. hostmaster.kth.se. ( ; serial 3600 ; refresh 600 ; retry ; expiry ) ; minimum TTL Serial number Ökas vid varje ändring i zonen Refresh Anger hur ofta en slav skall kontrollera serienummret Retry Anger hur ofta slaven skall vänta om en kontroll av serienummret misslyckas. Expire Anger hur länge en slav skall spara sin information om domänen efter en misslyckad serienummerkontroll. Minimum TTL Anger hur länge en icke-auktoritativ server får spara svaret Michael Westlund Michael Westlund 20 NS NS (exempel) Pekar ut alla namntjänster för en domän/underdomän. Ingen skillnad mellan master och slave. (De har samma bemyndigande.) Två till fyra servrar täcker de flesta behov. Om den auktoritativa servern ligger i samma domän som delegeras, krävs ett sk. glue record. kth.se. IN NS ns.kth.se. kth.se. IN NS nic.lth.se. kth.se. IN NS sunic.sunet.se. ;; Delegering av nada.kth.se. nada.kth.se. IN NS ns.nada.kth.se. nada.kth.se. IN NS ns.mit.edu. ;; Glue Record för ns.nada.kth.se. ns.nada.kth.se. IN A Michael Westlund Michael Westlund 22 A PTR Kopplar namn till nummer. Många namn kan peka på samma nummer. Ett namn kan peka på många nummer Exempel: IN A IN A IN A IN A Uppslagning av namn från IP-nummer (basklängesuppslagning) Domänen in-addr.apra. innehåller samtliga IP-adresser som finns. Information om en dator finns både som A-post och PTR-post. Ett IP-nummer får bara ha ett namn. Exempel: in-addr.arpa. PTR Michael Westlund Michael Westlund 24

5 CNAME Pekar ut alias (canonical name) för ett namn. Praktiskt för att ange logiska tjänster, exempelvis mail, ftp, gopher, www etc. Om ett CNAME finns för ett namn får inte någon annan post för det namnet finnas! Exempel: ftp.foo.net. IN CNAME server.foo.net. IN CNAME MX Anger vilken eller vilka datorer som tar emot post för domänen. Den server med lägst nummer är den som prioriteras En server för en domän skickar bara vidare e-post till servrar för samma domän som har lägre nummer Michael Westlund Michael Westlund 26 MX (exempel) Fallstudie: Klotmasonit AB virtual.com. IN MX 10 smtp.mail.com. ;; Backup nada.kth.se. IN MX 0 mail.nada.kth.se. nada.kth.se. IN MX 5 mail2.nada.kth.se. nada.kth.se. IN MX 10 mail.kth.se. ;; Lastdelning hotmail.com. hotmail.com. hotmail.com. IN MX 50 m1.hotmail.com. IN MX 50 m2.hotmail.com. IN MX 50 m3.hotmail.com. se klotmasonit www mail hq pc1 pc2 pc3 rd sun1 sun2 www coke-machine. se hq klotmasonit rd Michael Westlund Michael Westlund 28 Konfigurering av DNS-klient Viktig fil 1: /etc/resolv.conf Konfigurering av resolver. Resolverrutiner kallas de funktioner som används på en dator för att ställa frågor till en DNS-server. Resolvern hårdkodas att ställa frågor till en eller flera förutbestämda DNS-servrar Grundläggande konfiguration innehåller - en eller flera DNS-servrar - en eller flera domäner som systemet tillhör Listan med domännamn anger i vilka domäner sökning efter datornamn skall ske Michael Westlund 29 Innehåller IP-adresser till DNS-servrar samt domänoch söklistor Egen domän (tas annars från hostnamnet) Exempel: Anger i vilka domäner sökning skall ske domain klotmasonit.se search rd.klotmasonit.se klotmasonit.se nameserver Anger DNS-servrar att ställa frågor till nameserver Michael Westlund 30

6 Att sätta upp en DNS-tjänst (server) BIND - Berkley Internet Daemon Gratis DNS-server Går att kompilera på de flesta UNIX-baserade operativsystem Vi använder oss av BIND version 8 Hämtas från eller ftp://ftp.isc.org/isc/bind/src/ Michael Westlund 31 Viktig fil 2: /usr/local/etc/named.conf Pekar ut alla andra filer som BIND använder En fil per zon (baklängesuppslagningen räknas också som en egen zon) Glöm inte att lägga till localhost och Vanligtvis placerar man filerna under /usr/local/named/ Tips: Gör en katalog för master, slave och default Michael Westlund 32 Filstruktur för vår fallstudie /usr/local/etc/named.conf / options { directory /usr/local/named ; // Rotkatalog för named etc usr zone. IN { type hint; file default/db.cache ; // Innehåller rotnamnservrar (idag 13 st) resolv.conf named.conf etc master named slave db.klotmasonit db db.localhost db default db.cache zone localhost IN { type master; file default/db.localhost ; zone in-addr.arpa IN { type master; file default/db ; Michael Westlund Michael Westlund 34 /usr/local/named.conf (forts.) zone klotmasonit.se IN { type master; file master/db.klotmasonit.se ; zone in-addr.arpa IN { type master; file master/db ; // Kommentarer indleds med två slashar # eller hash (brädstapel). /usr/local/named/master/db.klotmasonit.se ; I zonfilerna inleds kommentar med semikolon. klotmasonit.se. IN SOA ns.klotmasonit.se. hostmaster.klotmasonit.se. ( ;serial 7200 ;refresh 3600 ;retry ;expire 86400) ;min TTL klotmasonit.se. IN NS ns.klotmasonit.se. klotmasonit.se. IN NS ns.isp.se. ns.klotmasonit.se. IN A mail.klotmasonit.se. IN A server.klotmasonit.se. IN A IN CNAME webbhotellet.isp.se. IN CNAME server.klotmasonit.se Michael Westlund Michael Westlund 36

7 /usr/local/named/master/db.klotmasonit.se (forts.) /usr/local/named/db.localhost pc1.hq.klotmasonit.se. IN A pc2.hq.klotmasonit.se. IN A pc3.hq.klotmasonit.se. IN A sun1.rd.klotmasonit.se. IN A sun2.rd.klotmasonit.se. IN A coke-machine.rd.klotmasonit.se. IN A klotmasonit.se. IN MX 10 mail.klotmasonit.se. klotmasonit.se. IN MX 20 mail.isp.se. rd.klotmasonit.se. IN MX 10 mail.klotmasonit.se. factory.klotmasonit.se. IN NS ns.factory.klotmasonit.se. factory.klotmasonit.se. IN NS ns.isp.cn. ns.factory.klotmasonit.se. IN A IN SOA ns.klotmasonit.se. hostmaster.klotmasonit.se. ( 1 ;serial 7200 ;refresh 3600 ;retry ;expire 86400) ;min TTL localhost. IN NS ns.klotmasonit.se. localhost. IN A Michael Westlund Michael Westlund 38 /usr/local/named/master/dv IN SOA ns.klotmasonit.se. hostmaster.klotmasonit.se. ( ;serial 7200 ;refresh 3600 ;retry ;expire 86400) ;min TTL in-addr.arpa. IN NS ns.klotmasonit.se in-addr.arpa. IN NS ns.isp.se in-addr.arpa. IN PTR server.klotmasonit.se in-addr.arpa. IN PTR pc1.hq.klotmasonit.se in-addr.arpa. IN PTR pc2.hq.klotmasonit.se in-addr.arpa. IN PTR pc3.hq.klotmasonit.se in-addr.arpa. IN PTR sun1.rd.klotmasonit.se in-addr.arpa. IN PTR sun2.rd.klotmasonit.se in-addr.arpa. IN PTR IN SOA ns.klotmasonit.se. hostmaster.klotmasonit.se. ( 1 ;serial 7200 ;refresh 3600 ;retry ;expire 86400) ;min TTL in-addr.arpa. IN NS ns.klotmasonit.se in-addr.arpa. IN PTR localhost Michael Westlund Michael Westlund 40 /usr/local/db.cache /usr/local/named/db.cache (forts.) Innehåller hårdkodade pekare på rotnamnservrarna. Dessa är idag 13 till antalet, utspridda över olika länder och världsdelar. Det är upp till respektive administratör av DNS att se till att en aktuell fil finns i systemet. db.cache finns att hämta med URL ftp://ftp.rs.internic.net/domain/named.root Michael Westlund Michael Westlund 42

8 Parametrar i db-filerna Bra tumregler när man skriver db-filer $TTL Anger default TTL-värde för efterkommande poster Praktiskt exempelvis vid negativ cachning $ORIGIN Sätter defaultdomän som läggs till efter poster som inte slutar med. (punkt) $INCLUDE Allt i en zonfil skall sluta med samma sak. Exempel: I zonfilen för kth.se slutar alla poster med kth.se. (OBS punkten!) Allt som delegeras nedåt i samma domän kräver en sk. klisterpost (glue record). Exempel: Se delegeringen av factory.klotmasonit.se. Glöm inte att uppdatera serienummret i SOA-posten Michael Westlund Michael Westlund 44 Delegering av underdomän Delegering av baklängesuppslagning Stryk alla eventuella poster för domänen från din egen zon-fil. (Undantag: glue record) Lägg till minst två NS-poster Om någon av NS-posterna refererar till en DNS i den delegerade domänen, måste en sk. klisterpost (glue record) anges. Vid delegering av hela nät (jämna oktetter) används samma mekanism som för delegering av underdomäner. Hur delegerar man delar av ett C-nät? Michael Westlund Michael Westlund 46 Delegering av baklängesuppslagning (forts.) Delegering av baklängesuppslagning (forts.) Godtyckliga delar av baklängesuppslagningen kan delegeras. Man kan luras mha CNAME RFC 2317 visar hur Jobbigt om det är många nummer som skall delegeras. 12 CNAME arpa in-addr / Michael Westlund Michael Westlund 48

9 Delegering av baklängesuppslagning (forts.) I filen db lägger man till: in-addr.arpa. IN NS ns1.den.du.delegerar.till in-addr.arpa. IN NS ns2.den.du.delegerar.till in-addr.arpa. IN CNAME in-addr.arpa in-addr.arpa. IN CNAME in-addr.arpa in-addr.arpa. IN CNAME in-addr.arpa in-addr.arpa. IN CNAME in-addr.arpa in-addr.arpa. IN CNAME in-addr.arpa in-addr.arpa. IN CNAME in-addr.arpa. Krävs glue-records för NS-posterna? En DNS-fråga innehåller fem olika delar: Header Question Answer Authority Additional Michael Westlund Michael Westlund 50 Header Header (forts.) QR Opcode ID AA TC RD RA Z RCODE QDCOUNT ANCOUNT NSCOUNT ARCOUNT ID QR OPCODE AA TC Query ID, unikt ID för meddelandet Query/Reply (0=fråga, 1=svar) Typ av fråga (0=QUERY, 1=IQUERY 2=STATUS, 3-15 reserverade) Authoritative Answer, auktoritativt svar TrunCation, trunkerat svar Michael Westlund Michael Westlund 52 Header (forts.) Header (forts.) RD RA Z RCODE Recursion Desired Recursion Available Reserved Response Code 0 = No error 1 = Format error 3 = Server failure 4 = Not implemented 5 = Refused QCOUNT Query Count, antal frågor ANCOUNT Answer Count, antal svar NSCOUNT Name Server Count, antal NS-poster ARCOUNT Additional Records, antal övriga poster Michael Westlund Michael Westlund 54

10 Övriga fält Question Innehåller QDCOUNT antal frågor (oftast 1) En fråga består av namn, typ och klass. Answer Innehåller ett eller flera svar på frågan. Består av namn, typ, klass och data (svaret) Övriga fält (forts.) Authority Innehåller information om ansvarsförhållanden mellan olika delar av databasen. Om svaret är en hänvisning finns information om denna här. Additional Kan innehålla övrig nödvändig information, som svar på en självklar följdfråga Michael Westlund Michael Westlund 56 Frågor? Michael Westlund

Tilläggs dokumentation 4069 Dns

Tilläggs dokumentation 4069 Dns Tilläggs dokumentation 4069 Dns Magnus Larsson FMTS/UtbE/ElektrosystemA it-sektionen 4069 DNS- Tilläggsdokumentation 4069 DNS-Tilläggsdokumentation...2 Domäner och Zoner...3 C:\Mina Dokument\PowerFolders\Försvarsmakten,FMTS\Kurser\4069A,

Läs mer

Domain Name System DNS

Domain Name System DNS Det här kapitlet behandlar DNS översiktligt. Det är ett utdrag ur ett mer omfattande kapitel i boken. Hur vi klarade oss innan DNS behandlas. Namnstrukturer och toppdomäner gås igenom. Hur DNS-frågor görs

Läs mer

IP-adresser, DNS och BIND

IP-adresser, DNS och BIND IP-adresser, DNS och BIND IP-adresser Alla datorer som är kopplade till ett lokalt nätverk måste ha en IP-adress som är unik för datorn. Om två datorer har samma IP-adress kan konflikter uppstå och göra

Läs mer

Dynamisk DNS och varifrån det

Dynamisk DNS och varifrån det Dynamisk DNS och varifrån det kommer Rolf Åberg Duplex Datautbildning AB & Simplex System? 1 Punkter DNS, bakgrund och nuläge Vad innebär dynamisk DNS DNS är från 1980-talet, varför blir det hela dynamiskt

Läs mer

DNS Internets vägvisare

DNS Internets vägvisare Björn Raunio DNS Internets vägvisare Tekniken som leder dig rätt på nätet DNS Internets vägvisare.se:s Internetguide, nr 12 Version 1.0 2009 Björn Raunio 2009 Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt och

Läs mer

Föreläsning 6 Mål. Mänskor och IP adresser. Domain Name System (1/3) Numeriska adresser används i Internet

Föreläsning 6 Mål. Mänskor och IP adresser. Domain Name System (1/3) Numeriska adresser används i Internet Föreläsning 6 Mål Förse en översikt av tillämpningar i Internet Förstå betydelsen av DNS och grundstrukturen i DNS Förstå användning DHCP förstå hur HTTP fungerar Mänskor och IP adresser Numeriska adresser

Läs mer

Kvalitetskontroll av centrala Internetfunktioner

Kvalitetskontroll av centrala Internetfunktioner IT-kommissionen Kvalitetskontroll av centrala Internetfunktioner Benny Stridsberg Rapport 67/2003 IT-kommissionen, 103 33 Stockholm. Telefon: 08-405 10 00 ii Kvalitetskontroll av centrala Internetfunktioner

Läs mer

Ingate SIParator 4.9.2

Ingate SIParator 4.9.2 Ingate SIParator 4.9.2 Steg för steg-guide Lisa Hallingström Paul Donald Bogdan Musat Adnan Khalid Per Johnsson Ingate SIParator 4.9.2: Steg för steg-guide by Lisa Hallingström by Paul Donald by Bogdan

Läs mer

Nåbarhet på nätet. Hälsoläget i.se 2007

Nåbarhet på nätet. Hälsoläget i.se 2007 Innehållsförteckning 1 Introduktion...3 1.1 Detta dokument... 3 1.2 Förkortningar och ordförklaringar... 3 2 Sammanfattning...4 3 Om projektet...5 4 DNS-tjänst med kvalitet...6 4.1 Vad innebär kvalitet

Läs mer

Ökad tillit till Internet genom förbättrad säkerhet i domännamnssystemet

Ökad tillit till Internet genom förbättrad säkerhet i domännamnssystemet DATUM RAPPORTNUMMER 27 septermber 2006 PTS-ER-2006:36 ISSN 1650-9862 DIARIENR 06-11669 Ökad tillit till Internet genom förbättrad säkerhet i domännamnssystemet Införande och test av standarden DNSSEC Säkerhet

Läs mer

INTERNET HUR FUNGERAR DET OCH VAD KAN MAN GÖRA MED DET?

INTERNET HUR FUNGERAR DET OCH VAD KAN MAN GÖRA MED DET? INTERNET HUR FUNGERR ET OCH V KN MN GÖR ME ET? SIGNLTRNSMISSION (SIGNLÖVERFÖRING) TTRNSMISSION Innebär att data (= en följd av ettor och nollor) skickas mellan två apparater av något slag. Claude Shannon

Läs mer

Felsökning i TCP/IP-miljö

Felsökning i TCP/IP-miljö I detta kapitel går vi igenom felsökning på IP-nivå med hjälp av ping och traceroute. De funktioner som är inblandade i routing och namnuppslagning gås igenom samt hur man kan fastställa var i kedjan felet

Läs mer

Det är en Internet läser son gör det bekvämt för os ute på Internet. som t.ex Internet Explorer, firefox.

Det är en Internet läser son gör det bekvämt för os ute på Internet. som t.ex Internet Explorer, firefox. FRÅGOR & SVAR ANGÅENDE INTERNET Vad är en domän? Sytemet delar upp t.ex www.gy.varmdo.se i domäner dom läses från höger till vänster allt så.se först som står från vilket land den är i från i detta tillfälle

Läs mer

Handbok. Pagero för Danske Bank

Handbok. Pagero för Danske Bank Handbok Pagero för Danske Bank INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMMET 3 Vad är Pagero för Danske Bank? 3 Hjälpsidor 3 Systemkrav 3 INSTALLATION OCH START 3 Installation 3 Efter installationen

Läs mer

åt nätverket. begrepp: 02 Beskriv följande MAC-adressen några En hårdvara som finns 06 Skriv 192. 168.1.7

åt nätverket. begrepp: 02 Beskriv följande MAC-adressen några En hårdvara som finns 06 Skriv 192. 168.1.7 1 Nätverkskomponenter 01 Hur många klienter består världens minsta nätverk av och varför? Två, ensam bildar man inget nätverk. 02 Beskriv följande begrepp: Klient: De datorer på ett nätverk som inte är

Läs mer

Datornätverk. Patric Fors 2004-05-29. »If you want to make an apple pie from scratch, you must first create the universe.

Datornätverk. Patric Fors 2004-05-29. »If you want to make an apple pie from scratch, you must first create the universe. Datornätverk Patric Fors 2004-05-29»If you want to make an apple pie from scratch, you must first create the universe.«carl Sagan Sammanfattning Dokumentet ska i sin relativa korthet förklara hur datorer

Läs mer

Användarmanual TDC Song Mail

Användarmanual TDC Song Mail Användarmanual TDC Song Mail Sida 1 Innehåll Om tjänsten... 2 Konfiguration av ert företags konton i mail admin... 2 Tillvägagångssätt... 2 Funktioner i mail admin... 3 Börja använda mail admin... 4 Logga

Läs mer

EDA 390 - Datakommunikation och Distribuerade System. Peer-To-Peer system

EDA 390 - Datakommunikation och Distribuerade System. Peer-To-Peer system EDA 390 - Datakommunikation och Distribuerade System Peer-To-Peer system Andreas Bernet 810929-0018 beran@etek.chalmers.se Sektion: Elektroteknik Johan Zhang 820401-1830 zhaj@etek.chalmers.se Sektion:

Läs mer

Frågor på Internetteorin

Frågor på Internetteorin Frågor på Internetteorin Frågor: 1. Hur skickas meddelanden? 2. När blev Internet populärt? 3. Vad står www för? 4. Vem och när skapades www? 5. Vad är IP-nummer och hur fungerar de? Svar: 1. Jo, dom delas

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Introduktion till programmet... 4 Möjligheter och begränsningar... 4 Installation... 5 Introduktion... 8 Kom igång... 9 Server & Klient... 11 Användare... 12 Användarinformation...

Läs mer

Att införa internetprotokollet IPv6

Att införa internetprotokollet IPv6 Rapportnummer PTS-ER-2011:18 Datum 2011-XX-YY Att införa internetprotokollet IPv6 En praktisk beskrivning för offentlig sektor Remissversion 2011-09-08 Rapportnummer PTS-ER-2011:18 Diarienummer 11-157

Läs mer

Bankgiro Link. Handbok

Bankgiro Link. Handbok Handbok Innehåll Läsanvisning 1 Innan ni startar 2 Vad är Pagero Bankgiro Link 2 Förutsättningar 2 Installation och start 3 Installation 3 Efter installationen 3 Radera installationen 3 Att börja med Pagero

Läs mer

20 Namngivning av datorer, arbetsgrupper/domäner, användarkonton

20 Namngivning av datorer, arbetsgrupper/domäner, användarkonton 20 Namngivning av datorer, arbetsgrupper/domäner, användarkonton och annat Detta kapitel försöker svara på frågor som dessa: Hur skall jag namnge datorer Hur skall jag namnge användarkonton Hur skall namnge

Läs mer

Effektivare hantering av IP-adresser vid Volvos Torslandafabrik

Effektivare hantering av IP-adresser vid Volvos Torslandafabrik Göteborgs universitet Institution för informatik Examensarbete ingående i systemvetareexamen (IA 5840) 10p, vt98 Effektivare hantering av IP-adresser vid Volvos Torslandafabrik Abstrakt På Volvo Torslandafabrik

Läs mer

KOM-IGÅNG MED ERT KONTO... 3 Kontrollpanelen... 4 E-post...4 Hemsida...4 Domännamn... 4 Checklista för att komma igång...4

KOM-IGÅNG MED ERT KONTO... 3 Kontrollpanelen... 4 E-post...4 Hemsida...4 Domännamn... 4 Checklista för att komma igång...4 1 Innehållsförteckning KOM-IGÅNG MED ERT KONTO... 3 Kontrollpanelen... 4 E-post...4 Hemsida...4 Domännamn... 4 Checklista för att komma igång...4 LOGGA IN... 5 1 Kontrollpanelen : Hur man loggar in...

Läs mer

Ingate SIParator. Startguide. Lisa Hallingström Paul Donald Bogdan Musat Adnan Khalid Per Johnsson

Ingate SIParator. Startguide. Lisa Hallingström Paul Donald Bogdan Musat Adnan Khalid Per Johnsson Ingate SIParator Startguide Lisa Hallingström Paul Donald Bogdan Musat Adnan Khalid Per Johnsson Ingate SIParator: Startguide by Lisa Hallingström by Paul Donald by Bogdan Musat by Adnan Khalid by Per

Läs mer

Handbok. Pagero Internet för SEB

Handbok. Pagero Internet för SEB Handbok Pagero Internet för SEB Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 3 Innan ni startar 5 Vad

Läs mer

Gratis support via telefon och e post ingår i tjänsten. Kontaktuppgifterna finns längst ner i dokumentet.

Gratis support via telefon och e post ingår i tjänsten. Kontaktuppgifterna finns längst ner i dokumentet. TJÄNSTBESKRIVNING FÖR WEBHOSTING (UNIX) SurfNet, Oy Nyttab Ab 16.7.2002 1. Allmänt Webhosting tjänsten ger kunden plats på en av SurfNets servers för att publicera material på Internet. En uppkoppling

Läs mer

Skärmbilden i Netscape Navigator

Skärmbilden i Netscape Navigator Extratexter till kapitel Internet Skärmbilden i Netscape Navigator Netscape är uppbyggt på liknande sätt som i de flesta program. Under menyraden, tillsammans med verktygsfältet finns ett adressfält. I

Läs mer

Mälardalens högskola IDT, 2013-05-30

Mälardalens högskola IDT, 2013-05-30 LAN-UPPGRADERING Dennis Israelsson Lagom & Gott Ljud AB Examinator, Mats Björkman Akademisk handledare, Hans Bjurgren Företagets handledare, Mikael Sjöman Mälardalens högskola IDT, 2013-05-30 Sammanfattning

Läs mer