Vad är DNS? DNS. Vad är DNS? (forts.) Vad är DNS utåt? Vad är DNS internt? Vad är DNS internt? (forts.)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vad är DNS? DNS. Vad är DNS? (forts.) Vad är DNS utåt? Vad är DNS internt? Vad är DNS internt? (forts.)"

Transkript

1 Vad är DNS? DNS Michael Westlund Domain Name System Håller reda på domännamnen på Internet Världens mest distribuerade databas Trädstruktur Michael Westlund 2 Vad är DNS? (forts.) Vad är DNS utåt? com net se Översätter från namn till IP-nummer Översätter från IP-nummer till namn Pekar ut e-postserver/servrar Hierarkisk trädstruktur yahoo nordu swip kth sunet yahoo nic mailbox nada stacken ftp katalogen Michael Westlund Michael Westlund 4 Vad är DNS internt? Vad är DNS internt? (forts.) Distribuerad databas för upslagning av domäner, IPnummer, e-postservrar etc. IP-baserat binärt protokoll som använder UDP. Förbindelselöst (för det mesta ) Applikationsnivån (nivå 7 i OSI-modellen) Man skiljer mellan DNS-server och DNS-klient Klienten frågar servern efter någonting. Serverns uppgift är att ta reda på svaret. En server kan behöva fråga många andra servrar för att leverera ett svar till en klient. Klient Server Michael Westlund Michael Westlund 6

2 Exempel på domännamnstruktur Varför behövs DNS? com net se Namn är lättare att komma ihåg än siffror Centraliserade komponenter/algoritmer/tabeller skalar inte. Bättre med distribuerad kunskap om distribuerade förhållanden. Stor skillnad mellan organisatorisk struktur och fysisk/topologisk struktur yahoo nordu swip kth sunet yahoo IP-nummer fysisk uppdelning Domännamn organisatorisk uppdelning nic mailbox nada stacken ftp katalogen Uttalas nic.nordu.net Michael Westlund Michael Westlund 8 Hur fungerar DNS? Hur det hela började DNS är en distribuerad databas med en mängd olika typer av information, bl. a. Adressinformation. Genom den hierarkiska namngivningen av domäner kan man se det hela som ett träd, ungefär som ett filsystem. Exempel på poster: A Adress MX E-postserver CNAME Alias NS DNS-server PTR Baklängesuppslagning När man söker information gör man det för en viss typ av poster och ett visst namn, t. ex. MX för nada.kth.se. ARPANET 1969: Liten grupp med datorer där alla kände till alla. ARPANET designades för att klara att stora delar av infrastrukturen slås ut, exempelvis genom ett kärnvapenanfall. Paketförmedlat nät där varje paket innehåller avsändare och mottagare. HOSTS.TXT var en centralt administrerad fil som distribuerades periodiskt till alla datorer. (ftp ett par gånger i veckan) Filen blev större och större och till slut upptog överföringar av HOSTS.TXT större delen av bandbredden på ARPANET skapades DNS, The Domain Name System, av Paul Mockapetris (RFC882 och RFC883) Numera har RFC1034 och RFC1035 ersatt de gamla Michael Westlund Michael Westlund 10 Viktiga begrepp och definitioner Viktiga begrepp och definitioner (forts.) Domäner (underdomäner) Domän är en nod inklusive alla underliggande noder Domänträdet Hela trädet med alla noder. Roten Den nod som ligger högst upp i trädet. Roten skrivs som tomma strängen, eller som punkt. Noder Exempelvis kth eller nada. Framlängesuppslagning Du vet domännamnet och söker IP-numret. Baklängesuppslagning Du vet IP-numret och söker domännamnet. Rekursiv uppslagning Du är lat eller långsam och ber DNS-servern att leta reda på svaret åt dig, även om den inte själv känner till det. Ickerekursiv uppslagning Om DNS-servern känner till svaret får du det, annars får du en hänvisning till en annan DNS-server som vet bättre Michael Westlund Michael Westlund 12

3 Viktiga begrepp och definitioner (forts.) Viktiga begrepp och definitioner (forts.) Cachning DNS-servern sparar svaret på tidigare frågor i ett maximalt tillåtet antal sekunder. Negativ cachning Sparar även negativa svar, dvs att det inte fanns ett svar på en viss fråga. Delegering Låta någon annan ta hand om ansvaret för en underliggande domän. Zon En zon är en domän minus de underdomäner som delegerats. Primärtjänst / Primary DNS / Master Den som har originaldatabasen Sekundärtjänst / Secondary DNS / Slave En eller flera servrar som hämtar sin information från mastern. Vidarebefordrare / Forwarder Namntjänst som är inställd på att fråga en annan namntjänst. Namntjänst / DNS / Name Server En server son tillhandahåller en DNS-tjänst med allt vad det innebär (uppslagning på namn, IP-adress, e-postservrar etc.) Rotnamntjänst Innehåller endast hänvisningar till andra zoner Michael Westlund Michael Westlund 14 Viktiga begrepp och definitioner (forts.) Syntax Resolver Den mekanism som applikationer använder sig av för uppslagningen. Detaljerna för hur rutinerna arbetar göms för applikationen. named (name daemon) Tjänstedelen i ett UNIX-system. Bind Berkley Internet Domain En programvara (eller snarare programvaran) för att sätta upp en DNS-tjänst. Översta noden (rotnoden) är den tomma strängen Punkten är en avskiljare (förväxla EJ med punkterna i IP-adresserna) Man traverserar trädet nerifrån när man utläser domännamnet. Man traverserar trädet uppifrpn när man söker efter domännamn. Maximal tillåten längd på varje nodnamn är 63 tecken. Maximal tillåten längd på hela domännamnet, inklusive punkter, är 255 tecken. Godtyckliga tecken är tillåtna, dock gäller a-z, 0-9 samt - för datornamn. Ingen skillnad mellan stora och små bokstäver. (Oftast används endast små bokstäver) Michael Westlund Michael Westlund 16 Baklängesuppslagning Posttyper arpa net in-addr nordu swip nic mailbox nada www kth se sunet yahoo stacken ftp katalogen SOA Ansvarig för domänen (Start Of Authority) NS Uppgift om ansvarig DNS-server (Name Server) A IP-adress (Address) PTR Baklängesuppslagning (Pointer) CNAME Alias (Canonical Name) MX E-postserver (Mail exchange) (SRV) Uppgift om olika tjänster (Service) Michael Westlund Michael Westlund 18

4 SOA SOA (forts.) Pekar ut vem som är ansvarig för domänen. Anger parametrar för slavservrar samt för cachning. kth.se. IN SOA kth.se. hostmaster.kth.se. ( ; serial 3600 ; refresh 600 ; retry ; expiry ) ; minimum TTL Serial number Ökas vid varje ändring i zonen Refresh Anger hur ofta en slav skall kontrollera serienummret Retry Anger hur ofta slaven skall vänta om en kontroll av serienummret misslyckas. Expire Anger hur länge en slav skall spara sin information om domänen efter en misslyckad serienummerkontroll. Minimum TTL Anger hur länge en icke-auktoritativ server får spara svaret Michael Westlund Michael Westlund 20 NS NS (exempel) Pekar ut alla namntjänster för en domän/underdomän. Ingen skillnad mellan master och slave. (De har samma bemyndigande.) Två till fyra servrar täcker de flesta behov. Om den auktoritativa servern ligger i samma domän som delegeras, krävs ett sk. glue record. kth.se. IN NS ns.kth.se. kth.se. IN NS nic.lth.se. kth.se. IN NS sunic.sunet.se. ;; Delegering av nada.kth.se. nada.kth.se. IN NS ns.nada.kth.se. nada.kth.se. IN NS ns.mit.edu. ;; Glue Record för ns.nada.kth.se. ns.nada.kth.se. IN A Michael Westlund Michael Westlund 22 A PTR Kopplar namn till nummer. Många namn kan peka på samma nummer. Ett namn kan peka på många nummer Exempel: IN A IN A IN A IN A Uppslagning av namn från IP-nummer (basklängesuppslagning) Domänen in-addr.apra. innehåller samtliga IP-adresser som finns. Information om en dator finns både som A-post och PTR-post. Ett IP-nummer får bara ha ett namn. Exempel: in-addr.arpa. PTR Michael Westlund Michael Westlund 24

5 CNAME Pekar ut alias (canonical name) för ett namn. Praktiskt för att ange logiska tjänster, exempelvis mail, ftp, gopher, www etc. Om ett CNAME finns för ett namn får inte någon annan post för det namnet finnas! Exempel: ftp.foo.net. IN CNAME server.foo.net. IN CNAME MX Anger vilken eller vilka datorer som tar emot post för domänen. Den server med lägst nummer är den som prioriteras En server för en domän skickar bara vidare e-post till servrar för samma domän som har lägre nummer Michael Westlund Michael Westlund 26 MX (exempel) Fallstudie: Klotmasonit AB virtual.com. IN MX 10 smtp.mail.com. ;; Backup nada.kth.se. IN MX 0 mail.nada.kth.se. nada.kth.se. IN MX 5 mail2.nada.kth.se. nada.kth.se. IN MX 10 mail.kth.se. ;; Lastdelning hotmail.com. hotmail.com. hotmail.com. IN MX 50 m1.hotmail.com. IN MX 50 m2.hotmail.com. IN MX 50 m3.hotmail.com. se klotmasonit www mail hq pc1 pc2 pc3 rd sun1 sun2 www coke-machine. se hq klotmasonit rd Michael Westlund Michael Westlund 28 Konfigurering av DNS-klient Viktig fil 1: /etc/resolv.conf Konfigurering av resolver. Resolverrutiner kallas de funktioner som används på en dator för att ställa frågor till en DNS-server. Resolvern hårdkodas att ställa frågor till en eller flera förutbestämda DNS-servrar Grundläggande konfiguration innehåller - en eller flera DNS-servrar - en eller flera domäner som systemet tillhör Listan med domännamn anger i vilka domäner sökning efter datornamn skall ske Michael Westlund 29 Innehåller IP-adresser till DNS-servrar samt domänoch söklistor Egen domän (tas annars från hostnamnet) Exempel: Anger i vilka domäner sökning skall ske domain klotmasonit.se search rd.klotmasonit.se klotmasonit.se nameserver Anger DNS-servrar att ställa frågor till nameserver Michael Westlund 30

6 Att sätta upp en DNS-tjänst (server) BIND - Berkley Internet Daemon Gratis DNS-server Går att kompilera på de flesta UNIX-baserade operativsystem Vi använder oss av BIND version 8 Hämtas från eller ftp://ftp.isc.org/isc/bind/src/ Michael Westlund 31 Viktig fil 2: /usr/local/etc/named.conf Pekar ut alla andra filer som BIND använder En fil per zon (baklängesuppslagningen räknas också som en egen zon) Glöm inte att lägga till localhost och Vanligtvis placerar man filerna under /usr/local/named/ Tips: Gör en katalog för master, slave och default Michael Westlund 32 Filstruktur för vår fallstudie /usr/local/etc/named.conf / options { directory /usr/local/named ; // Rotkatalog för named etc usr zone. IN { type hint; file default/db.cache ; // Innehåller rotnamnservrar (idag 13 st) resolv.conf named.conf etc master named slave db.klotmasonit db db.localhost db default db.cache zone localhost IN { type master; file default/db.localhost ; zone in-addr.arpa IN { type master; file default/db ; Michael Westlund Michael Westlund 34 /usr/local/named.conf (forts.) zone klotmasonit.se IN { type master; file master/db.klotmasonit.se ; zone in-addr.arpa IN { type master; file master/db ; // Kommentarer indleds med två slashar # eller hash (brädstapel). /usr/local/named/master/db.klotmasonit.se ; I zonfilerna inleds kommentar med semikolon. klotmasonit.se. IN SOA ns.klotmasonit.se. hostmaster.klotmasonit.se. ( ;serial 7200 ;refresh 3600 ;retry ;expire 86400) ;min TTL klotmasonit.se. IN NS ns.klotmasonit.se. klotmasonit.se. IN NS ns.isp.se. ns.klotmasonit.se. IN A mail.klotmasonit.se. IN A server.klotmasonit.se. IN A IN CNAME webbhotellet.isp.se. IN CNAME server.klotmasonit.se Michael Westlund Michael Westlund 36

7 /usr/local/named/master/db.klotmasonit.se (forts.) /usr/local/named/db.localhost pc1.hq.klotmasonit.se. IN A pc2.hq.klotmasonit.se. IN A pc3.hq.klotmasonit.se. IN A sun1.rd.klotmasonit.se. IN A sun2.rd.klotmasonit.se. IN A coke-machine.rd.klotmasonit.se. IN A klotmasonit.se. IN MX 10 mail.klotmasonit.se. klotmasonit.se. IN MX 20 mail.isp.se. rd.klotmasonit.se. IN MX 10 mail.klotmasonit.se. factory.klotmasonit.se. IN NS ns.factory.klotmasonit.se. factory.klotmasonit.se. IN NS ns.isp.cn. ns.factory.klotmasonit.se. IN A IN SOA ns.klotmasonit.se. hostmaster.klotmasonit.se. ( 1 ;serial 7200 ;refresh 3600 ;retry ;expire 86400) ;min TTL localhost. IN NS ns.klotmasonit.se. localhost. IN A Michael Westlund Michael Westlund 38 /usr/local/named/master/dv IN SOA ns.klotmasonit.se. hostmaster.klotmasonit.se. ( ;serial 7200 ;refresh 3600 ;retry ;expire 86400) ;min TTL in-addr.arpa. IN NS ns.klotmasonit.se in-addr.arpa. IN NS ns.isp.se in-addr.arpa. IN PTR server.klotmasonit.se in-addr.arpa. IN PTR pc1.hq.klotmasonit.se in-addr.arpa. IN PTR pc2.hq.klotmasonit.se in-addr.arpa. IN PTR pc3.hq.klotmasonit.se in-addr.arpa. IN PTR sun1.rd.klotmasonit.se in-addr.arpa. IN PTR sun2.rd.klotmasonit.se in-addr.arpa. IN PTR IN SOA ns.klotmasonit.se. hostmaster.klotmasonit.se. ( 1 ;serial 7200 ;refresh 3600 ;retry ;expire 86400) ;min TTL in-addr.arpa. IN NS ns.klotmasonit.se in-addr.arpa. IN PTR localhost Michael Westlund Michael Westlund 40 /usr/local/db.cache /usr/local/named/db.cache (forts.) Innehåller hårdkodade pekare på rotnamnservrarna. Dessa är idag 13 till antalet, utspridda över olika länder och världsdelar. Det är upp till respektive administratör av DNS att se till att en aktuell fil finns i systemet. db.cache finns att hämta med URL ftp://ftp.rs.internic.net/domain/named.root Michael Westlund Michael Westlund 42

8 Parametrar i db-filerna Bra tumregler när man skriver db-filer $TTL Anger default TTL-värde för efterkommande poster Praktiskt exempelvis vid negativ cachning $ORIGIN Sätter defaultdomän som läggs till efter poster som inte slutar med. (punkt) $INCLUDE Allt i en zonfil skall sluta med samma sak. Exempel: I zonfilen för kth.se slutar alla poster med kth.se. (OBS punkten!) Allt som delegeras nedåt i samma domän kräver en sk. klisterpost (glue record). Exempel: Se delegeringen av factory.klotmasonit.se. Glöm inte att uppdatera serienummret i SOA-posten Michael Westlund Michael Westlund 44 Delegering av underdomän Delegering av baklängesuppslagning Stryk alla eventuella poster för domänen från din egen zon-fil. (Undantag: glue record) Lägg till minst två NS-poster Om någon av NS-posterna refererar till en DNS i den delegerade domänen, måste en sk. klisterpost (glue record) anges. Vid delegering av hela nät (jämna oktetter) används samma mekanism som för delegering av underdomäner. Hur delegerar man delar av ett C-nät? Michael Westlund Michael Westlund 46 Delegering av baklängesuppslagning (forts.) Delegering av baklängesuppslagning (forts.) Godtyckliga delar av baklängesuppslagningen kan delegeras. Man kan luras mha CNAME RFC 2317 visar hur Jobbigt om det är många nummer som skall delegeras. 12 CNAME arpa in-addr / Michael Westlund Michael Westlund 48

9 Delegering av baklängesuppslagning (forts.) I filen db lägger man till: in-addr.arpa. IN NS ns1.den.du.delegerar.till in-addr.arpa. IN NS ns2.den.du.delegerar.till in-addr.arpa. IN CNAME in-addr.arpa in-addr.arpa. IN CNAME in-addr.arpa in-addr.arpa. IN CNAME in-addr.arpa in-addr.arpa. IN CNAME in-addr.arpa in-addr.arpa. IN CNAME in-addr.arpa in-addr.arpa. IN CNAME in-addr.arpa. Krävs glue-records för NS-posterna? En DNS-fråga innehåller fem olika delar: Header Question Answer Authority Additional Michael Westlund Michael Westlund 50 Header Header (forts.) QR Opcode ID AA TC RD RA Z RCODE QDCOUNT ANCOUNT NSCOUNT ARCOUNT ID QR OPCODE AA TC Query ID, unikt ID för meddelandet Query/Reply (0=fråga, 1=svar) Typ av fråga (0=QUERY, 1=IQUERY 2=STATUS, 3-15 reserverade) Authoritative Answer, auktoritativt svar TrunCation, trunkerat svar Michael Westlund Michael Westlund 52 Header (forts.) Header (forts.) RD RA Z RCODE Recursion Desired Recursion Available Reserved Response Code 0 = No error 1 = Format error 3 = Server failure 4 = Not implemented 5 = Refused QCOUNT Query Count, antal frågor ANCOUNT Answer Count, antal svar NSCOUNT Name Server Count, antal NS-poster ARCOUNT Additional Records, antal övriga poster Michael Westlund Michael Westlund 54

10 Övriga fält Question Innehåller QDCOUNT antal frågor (oftast 1) En fråga består av namn, typ och klass. Answer Innehåller ett eller flera svar på frågan. Består av namn, typ, klass och data (svaret) Övriga fält (forts.) Authority Innehåller information om ansvarsförhållanden mellan olika delar av databasen. Om svaret är en hänvisning finns information om denna här. Additional Kan innehålla övrig nödvändig information, som svar på en självklar följdfråga Michael Westlund Michael Westlund 56 Frågor? Michael Westlund

Tilläggs dokumentation 4069 Dns

Tilläggs dokumentation 4069 Dns Tilläggs dokumentation 4069 Dns Magnus Larsson FMTS/UtbE/ElektrosystemA it-sektionen 4069 DNS- Tilläggsdokumentation 4069 DNS-Tilläggsdokumentation...2 Domäner och Zoner...3 C:\Mina Dokument\PowerFolders\Försvarsmakten,FMTS\Kurser\4069A,

Läs mer

Avancerad DNS - Laborationer

Avancerad DNS - Laborationer Domain Name System com se arpa bunyip sunet kth 130 in-addr kaffe mocha sunic ftp 72 237 201 Avancerad DNS - Laborationer Skiss över domänstrukturen under laborationerna... 3 Lab 1. Laborationsförberedelser...

Läs mer

Domain Name System DNS

Domain Name System DNS Det här kapitlet behandlar DNS översiktligt. Det är ett utdrag ur ett mer omfattande kapitel i boken. Hur vi klarade oss innan DNS behandlas. Namnstrukturer och toppdomäner gås igenom. Hur DNS-frågor görs

Läs mer

DNS laboration report Wilhelm Käll YYYY-MM-DD (the date the report was finished)

DNS laboration report Wilhelm Käll YYYY-MM-DD (the date the report was finished) School of humanities and informatics Datakommunikation Introduktion, 7,5 HP DNS laboration report Wilhelm Käll YYYY-MM-DD (the date the report was finished) 1 Introduktion... 1 2 Topologi... 2 3 Del 1

Läs mer

IP-adresser, DNS och BIND

IP-adresser, DNS och BIND IP-adresser, DNS och BIND IP-adresser Alla datorer som är kopplade till ett lokalt nätverk måste ha en IP-adress som är unik för datorn. Om två datorer har samma IP-adress kan konflikter uppstå och göra

Läs mer

... historia... I begynnelsen var ARPANET:

... historia... I begynnelsen var ARPANET: ... historia... Man började med att definiera hur ett namn på en dator ska se ut: RFC883. Detta uppdaterades i RFC 1034. Därefter tog man tag i att definiera den distribuerade databasens struktur. Det

Läs mer

Föreläsning 9 Transportprotokoll UDP TCP

Föreläsning 9 Transportprotokoll UDP TCP Föreläsning 9 Transportprotokoll UDP TCP Domain Name System (DNS) DHCP Tillämpningar 2002-11-06 Gunnar Karlsson, Bengt Sahlin 1 Transportskiktet Transportprotokoll otillförlitlig överföring: User Datagram

Läs mer

DNS-test. Patrik Fältström. Ulf Vedenbrant. paf@cisco.com. uffe@vedenbrant.se

DNS-test. Patrik Fältström. Ulf Vedenbrant. paf@cisco.com. uffe@vedenbrant.se DNS-test Patrik Fältström paf@cisco.com Ulf Vedenbrant uffe@vedenbrant.se Vad är dns-test? DNS-test är namnet på ett projekt som initierades av II-Stiftelsen dnscheck heter det programmet som Patrik skrev

Läs mer

Linuxadministration I 1DV417 - Laboration 5 Brandvägg och DNS. Marcus Wilhelmsson marcus.wilhelmsson@lnu.se 19 februari 2013

Linuxadministration I 1DV417 - Laboration 5 Brandvägg och DNS. Marcus Wilhelmsson marcus.wilhelmsson@lnu.se 19 februari 2013 Linuxadministration I 1DV417 - Laboration 5 Brandvägg och DNS Marcus Wilhelmsson marcus.wilhelmsson@lnu.se 19 februari 2013 Innehåll 1 Inledning och mål 3 2 Material och genomförande 3 3 Förberedelseuppgifter

Läs mer

DNS. Måns Nilsson, KTHNOC/SUNET 16 september 2005

DNS. Måns Nilsson, KTHNOC/SUNET 16 september 2005 DNS Måns Nilsson, KTHNOC/SUNET mansaxel@sunet.se 16 september 2005 Innehåll 1 Historia och generell beskrivning 3 2 Organisation och politik runt domäner 20 3 Tekniken, hur sitter trädet ihop? 23 4 Data

Läs mer

Föreläsning 6 Mål. Mänskor och IP adresser. Domain Name System (1/3) Numeriska adresser används i Internet

Föreläsning 6 Mål. Mänskor och IP adresser. Domain Name System (1/3) Numeriska adresser används i Internet Föreläsning 6 Mål Förse en översikt av tillämpningar i Internet Förstå betydelsen av DNS och grundstrukturen i DNS Förstå användning DHCP förstå hur HTTP fungerar Mänskor och IP adresser Numeriska adresser

Läs mer

DNS och IPv6 vänner eller fiender?

DNS och IPv6 vänner eller fiender? DNS och IPv6 vänner eller fiender? Lars-Johan Liman & Johan Ihrén Autonomica AB Skilj på... DNS-databasens INNEHÅLL. Åtkomstens TRANSPORTMETOD. 2003-04-29 2003 Lars-Johan Liman 2 1 De enkla bitarna Idag:

Läs mer

Internets historia i Sverige

Internets historia i Sverige Internets historia i Sverige 1962 Det första modemet för telefonlinjer blev tillgängligt med en hastighet av 300 bit/s. 1978 Det första svenska elektroniska forumet började av Stockholms Datamaskincentral.

Läs mer

1. Beskriv hur DNS fungerar. Använd begrepp som root-servrar, topp-domäner mm. Och rita gärna.

1. Beskriv hur DNS fungerar. Använd begrepp som root-servrar, topp-domäner mm. Och rita gärna. Övningar DNS och namnuppslagning Ett par övningar med fokus på DNS och namnuppslagning. Tips är att se genomgångarna om DNS under datorkommunikation på itlararen.se. Titta även på genomgångarna om namnuppslagning

Läs mer

Tips: Titta på relevanta genomgångar på webbplatsen

Tips: Titta på relevanta genomgångar på webbplatsen Ubuntu Server Denna laboration är en del av en serie labbar med Ubuntu Server som till viss del bygger vidare på varandra. I del ett tittar vi på installation och konfigurering av DNS-server med Ubuntu

Läs mer

Rotadministration och serverroller

Rotadministration och serverroller Rotadministration och serverroller 1 Lars-Johan Liman liman@autonomica.se 2 Domännamn och DNS Domännamn är textsträngar. För att domännamn skall kunna användas måste de stoppas in i DNSdatabasen. Vem som

Läs mer

IT för personligt arbete F2

IT för personligt arbete F2 IT för personligt arbete F2 Nätverk och Kommunikation DSV Peter Mozelius Kommunikation i nätverk The Network is the Computer Allt fler datorer är sammankopplade i olika typer av nätverk En dators funktionalitet

Läs mer

Grundläggande nätverksteknik. F2: Kapitel 2 och 3

Grundläggande nätverksteknik. F2: Kapitel 2 och 3 Grundläggande nätverksteknik F2: Kapitel 2 och 3 Kapitel 2 COMMUNICATING OVER THE NETWORK Grundstenar i kommunka;on Tre grundläggande element Message source The channel Message des;na;on Media Segmentering

Läs mer

DNSSEC DET NÄRMAR SIG...

DNSSEC DET NÄRMAR SIG... DNSSEC DET NÄRMAR SIG... Lars-Johan Liman, M.Sc. Netnod Internet Exchange Stockholm, Sweden DNSSEC den eviga historien... T-shirt It s done! 1995... TREFpunkt 1999... Kurser i 10+ år...... men vad ska

Läs mer

NSL Manager. Handbok för nätverksadministratörer

NSL Manager. Handbok för nätverksadministratörer apple NSL Manager Handbok för nätverksadministratörer Den här handboken innehåller information om NSL Manager (Network Services Location Manager) och om hur man konfigurerar ett nätverk för användning

Läs mer

Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365

Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365 Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365 Version 1.0 Introduktion Skapa ett MSPA-konto Aktivera Office 365 i Telia Business Apps Verifiera företagets domännamn Lägg till användare

Läs mer

WWW. Exempel på klientsidan. Överföring av en html-fil. Snyggare variant. Verkligt format. Meddelandeformat för begäran HTTP

WWW. Exempel på klientsidan. Överföring av en html-fil. Snyggare variant. Verkligt format. Meddelandeformat för begäran HTTP Exempel på klientsidan WWW Javascript-interpretator XML-interpretator HTML-interpretator Java-interpretator CSS-interpretator Använder TCP Kan återanvända uppkoppling Inga tillstånd hos servern OS API

Läs mer

DNS Internets vägvisare

DNS Internets vägvisare Björn Raunio DNS Internets vägvisare Tekniken som leder dig rätt på nätet DNS Internets vägvisare.se:s Internetguide, nr 12 Version 1.0 2009 Björn Raunio 2009 Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt och

Läs mer

LABORATION 2 DNS. Laboranter: Operativsystem 1 HT12. Martin Andersson. Utskriftsdatum: 2012-09-12

LABORATION 2 DNS. Laboranter: Operativsystem 1 HT12. Martin Andersson. Utskriftsdatum: 2012-09-12 LABORATION 2 DNS Laboranter: Kurs: Klass: Operativsystem 1 HT12 DD12 Handledare: Hans Ericson Martin Andersson Utskriftsdatum: 2012-09-12 Mål, syfte, förutsättningar Mål Laborationen skall ge insikt i

Läs mer

Dynamisk DNS och varifrån det

Dynamisk DNS och varifrån det Dynamisk DNS och varifrån det kommer Rolf Åberg Duplex Datautbildning AB & Simplex System? 1 Punkter DNS, bakgrund och nuläge Vad innebär dynamisk DNS DNS är från 1980-talet, varför blir det hela dynamiskt

Läs mer

Windowsadministration I

Windowsadministration I NAMN: Betygsgränser: 3: 60% 4: 75% PERSONNUMMER: 5: 90% Windowsadministration I Lämna in svar på separata papper. Allmänt Uppgifterna är inte ordnade efter svårighetsgrad. Skriv namn, personnummer samt

Läs mer

Kvalitet i DNS. Lars-Johan Liman Autonomica AB OPTO-SUNET, Tammsvik 1. Vad är dålig kvalitet i DNS?

Kvalitet i DNS. Lars-Johan Liman Autonomica AB OPTO-SUNET, Tammsvik 1. Vad är dålig kvalitet i DNS? Kvalitet i DNS Lars-Johan Liman Autonomica AB 2007-09-12 OPTO-SUNET, Tammsvik 1 Vad är dålig kvalitet i DNS? "Det funkar inte." Man når inte sin motpart alls! Det blir irriterande fördröjningar. Man hamnar

Läs mer

LABORATIONSRAPPORT. Operativsystem 1 LABORATION 2. Oskar Löwendahl, Jimmy Johansson och Jakob Åberg. Utskriftsdatum: 2012-09-25

LABORATIONSRAPPORT. Operativsystem 1 LABORATION 2. Oskar Löwendahl, Jimmy Johansson och Jakob Åberg. Utskriftsdatum: 2012-09-25 LABORATIONSRAPPORT Operativsystem 1 LABORATION 2 Laborant/er: Klass: Laborationsansvarig: Oskar Löwendahl, Jimmy Johansson och Jakob Åberg DD12 Hans Ericson, Martin Andersson Utskriftsdatum: 2012-09-25

Läs mer

DNSSEC. Tester av routrar för hemmabruk. Joakim Åhlund & Patrik Wallström, Februari 2008

DNSSEC. Tester av routrar för hemmabruk. Joakim Åhlund & Patrik Wallström, Februari 2008 Tester av routrar för hemmabruk Joakim Åhlund & Patrik Wallström, Februari 2008 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 1 Introduktion... 2 1.1 Detta dokument... 2 1.2 Förkortningar & ordförklaring...

Läs mer

DNSSec. Garanterar ett säkert internet

DNSSec. Garanterar ett säkert internet DNSSec Garanterar ett säkert internet Vad är DNSSec? 2 DNSSec är ett tillägg i Domain Name System (DNS), som säkrar DNS-svarens äkthet och integritet. Tekniska åtgärder tillämpas vilket gör att den dator

Läs mer

INNEHÅLL 30 juni 2015

INNEHÅLL 30 juni 2015 INNEHÅLL 30 juni 2015 INNEHÅLL 1 Introduktion 1 1.1 Inloggning...................................... 1 2 E-post 3 2.1 Administrera din e-post............................... 3 2.1.1 Skapa vidarebefodran

Läs mer

Hur integrera Active Directory och DNS? Rolf Åberg, Simplex System mailto:rolf.aberg@simplex.se http://simplex.se 08-650 25 80

Hur integrera Active Directory och DNS? Rolf Åberg, Simplex System mailto:rolf.aberg@simplex.se http://simplex.se 08-650 25 80 Hur integrera Active Directory och DNS? Rolf Åberg, Simplex System mailto:rolf.aberg@simplex.se http://simplex.se 08-650 25 80 1 Innehåll Vad används DNS till i en AD-domän? Vad händer i en AD-domän utan

Läs mer

Linuxadministration 2 1DV421 - Laborationer Webbservern Apache, Mailtjänster, Klustring, Katalogtjänster

Linuxadministration 2 1DV421 - Laborationer Webbservern Apache, Mailtjänster, Klustring, Katalogtjänster Linuxadministration 2 1DV421 - Laborationer Webbservern Apache, Mailtjänster, Klustring, Katalogtjänster Marcus Wilhelmsson marcus.wilhelmsson@lnu.se 22 augusti 2013 Instruktioner Organisation och genomförande

Läs mer

Grundläggande datavetenskap, 4p

Grundläggande datavetenskap, 4p Grundläggande datavetenskap, 4p Kapitel 4 Nätverk och Internet Utgående från boken Computer Science av: J. Glenn Brookshear 2004-11-23 IT och medier 1 Innehåll Nätverk Benämningar Topologier Sammankoppling

Läs mer

Laboration 4 Rekognosering och nätverksattacker

Laboration 4 Rekognosering och nätverksattacker Laboration Laboration 4 Rekognosering och nätverksattacker Författare: Niclas Håkansson Handledare: Niclas Håkansson Termin: VT13 Kurskod: 1DV425 Innehåll Instruktioner 3 Laborationens delar 3 Förberedelse

Läs mer

RUTINBESKRIVNING FÖR INSTALLATION AV KAMERA

RUTINBESKRIVNING FÖR INSTALLATION AV KAMERA SS-ISO 9002/4.5 Kam Mera4342-1.doc Sida 1 av 16 RUTINBESKRIVNING FÖR INSTALLATION AV KAMERA SS-ISO 9002/4.5 Kam Mera4342-1.doc Sida 2 av 16 INNEHÅLL SIDA Tilldelning av IP-adress... 3 Uppsättning av Kamera...

Läs mer

Datakommunika,on på Internet

Datakommunika,on på Internet Föreläsning i webbdesign Datakommunika,on på Internet Rune Körnefors Medieteknik 1 2012 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se Klient Server Klient (Client kund) ED program för ad utnydja tjänster som begärs

Läs mer

Internet. Internet hur kom det till? Internets framväxt. Ett hierarkiskt uppbyggt telenät Kretskopplat/circuit switching

Internet. Internet hur kom det till? Internets framväxt. Ett hierarkiskt uppbyggt telenät Kretskopplat/circuit switching Internet Internet hur kom det till? A worldwide collection of interconnected networks. Ingen central dator/nät Ingen organisaion styr Internet, men ett antal organisationer samordnar aktiviteten fi ICANN

Läs mer

KomSys Hela kursen på en föreläsning ;-) Jens A Andersson

KomSys Hela kursen på en föreläsning ;-) Jens A Andersson KomSys Hela kursen på en föreläsning ;-) Jens A Andersson Detta är vårt huvudproblem! 11001000101 värd Två datorer som skall kommunicera. värd Datorer förstår endast digital information, dvs ettor och

Läs mer

1DV416 Windowsadministration I, 7.5hp MODULE 3 ACTIVE DIRECTORY

1DV416 Windowsadministration I, 7.5hp MODULE 3 ACTIVE DIRECTORY 1DV416 Windowsadministration I, 7.5hp MODULE 3 ACTIVE DIRECTORY Lecture content Today's lecture Directory Services Active Directory Overview Database Logical and Physical structure Installation 2013-12-

Läs mer

TCP/IP och Internetadressering

TCP/IP och Internetadressering Informationsteknologi sommarkurs 5p, 2004 Mattias Wiggberg Dept. of Information Technology Box 337 SE751 05 Uppsala +46 18471 31 76 Collaboration Jakob Carlström TCP/IP och Internetadressering Slideset

Läs mer

Laboration i DNS, 2D1392/2G1305

Laboration i DNS, 2D1392/2G1305 Laboration i DNS, 2D1392/2G1305 Måns Nilsson, KTHNOC 27 september 2005 Namn: One Unix to rule them all, One Resolver to nd them, One IP to bring them all and in the zone to BIND them. Personnummer: Godkänd

Läs mer

Hjälpprotokoll till IP

Hjälpprotokoll till IP Hjälpprotokoll till IP IP-protokollet är ju Internets nätverksprotokoll En filosofi vad gäller Internetprotokollen är att man inte ska försöka skapa ett protokoll som kan hantera alla tänkbara problem,

Läs mer

Föreläsning 9. Transportskiktet. User Datagram Protocol (1/2) Introduktion till modern telekommunikation 15.11.2004. Gunnar Karlsson, Bengt Sahlin 1

Föreläsning 9. Transportskiktet. User Datagram Protocol (1/2) Introduktion till modern telekommunikation 15.11.2004. Gunnar Karlsson, Bengt Sahlin 1 Föreläsning 9 Mål Förstå grundfunktionaliteten i TCP och UDP Först skillnaderna mellan TCP och UDP Förstå betydelsen av DNS Förstå grundstrukturen i DNS Förse en kort översikt av DHCP Förse en kort översikt

Läs mer

Olika slags datornätverk. Föreläsning 5 Internet ARPANET, 1971. Internet började med ARPANET

Olika slags datornätverk. Föreläsning 5 Internet ARPANET, 1971. Internet började med ARPANET Olika slags datornätverk Förberedelse inför laboration 4. Historik Protokoll, / Adressering, namnservrar WWW, HTML Föreläsning 5 Internet LAN Local Area Network student.lth.se (ganska stort LAN) MAN Metropolitan

Läs mer

Datakommunika,on på Internet

Datakommunika,on på Internet Webbteknik Datakommunika,on på Internet Rune Körnefors Medieteknik 1 2015 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se Internet Inter- = [prefix] mellan, sinsemellan, ömsesidig Interconnect = sammanlänka Net =

Läs mer

INTERNET HUR FUNGERAR DET OCH VAD KAN MAN GÖRA MED DET?

INTERNET HUR FUNGERAR DET OCH VAD KAN MAN GÖRA MED DET? INTERNET HUR FUNGERR ET OCH V KN MN GÖR ME ET? SIGNLTRNSMISSION (SIGNLÖVERFÖRING) TTRNSMISSION Innebär att data (= en följd av ettor och nollor) skickas mellan två apparater av något slag. Claude Shannon

Läs mer

Konfiguration av Authoritative-Only DNS-server baserad på BIND

Konfiguration av Authoritative-Only DNS-server baserad på BIND Konfiguration av Authoritative-Only DNS-server baserad på BIND Grundkrav: BIND installerat enligt Installation av BIND på Ubuntu 14.04 TLS. Som standard finns konfigurationsfilerna för BIND i katalogen

Läs mer

Nätverk och Java, grunder Föreläsning 0: 0: Introduktion till Internet

Nätverk och Java, grunder Föreläsning 0: 0: Introduktion till Internet Nätverk och Java, grunder Föreläsning 0: 0: Introduktion till Internet Se Se också Intro en en streamad videoinspelning som som finns finns på på nätet nätet Innehåll Kort om grundläggande nätverkskoncept

Läs mer

Karlstads universitet Institutionen för Informationsteknologi Datavetenskap

Karlstads universitet Institutionen för Informationsteknologi Datavetenskap TENTAMEN FÖR KURS DAV B02, DATAKOMMUNIKATION I 5p Sid 1 av 7 Måndag 02-01-14 kl. 14.00 19.00 Ansvariga lärare: Johan Garcia och Annika Wennström Tillåtna hjälpmedel: Kalkylator Betygsgränser: 3=30-39p,

Läs mer

RFC 6106-stöd i Router Advertisment-klienten radns. Michael Cardell Widerkrantz mc@hack.org

RFC 6106-stöd i Router Advertisment-klienten radns. Michael Cardell Widerkrantz mc@hack.org RFC 6106-stöd i Router Advertisment-klienten radns Michael Cardell Widerkrantz mc@hack.org 24 augusti 2011 Innehåll Inledning................................... 2 Mål......................................

Läs mer

Webbservrar, severskript & webbproduktion

Webbservrar, severskript & webbproduktion Webbprogrammering Webbservrar, severskript & webbproduktion 1 Vad är en webbserver En webbserver är en tjänst som lyssnar på port 80. Den hanterar tillgång till filer och kataloger genom att kommunicera

Läs mer

Kapitel 6, 7, o 8: IP DNS. Från användare till användare. Jens A Andersson

Kapitel 6, 7, o 8: IP DNS. Från användare till användare. Jens A Andersson Kapitel 6, 7, o 8: IP DNS Vägval Från användare till användare Jens A Andersson (Maria Kihl) Att skicka data över flera länkar All data som skickas mellan två slutnoder kommer att passera flera vägväljare

Läs mer

E-posthantering med Novell Groupwise WebAccess

E-posthantering med Novell Groupwise WebAccess E-posthantering med Novell Groupwise WebAccess En liten hjälpreda sammanställd av Thomas Granhäll. Materialet får kopieras fritt! 2003 Följande moment behandlas i denna manual: 1. Logga in 2. Ta emot och

Läs mer

Installationsanvisningar VisiWeb. Ansvarig: Visi Closetalk AB Version: 2.3 Datum: 2009-12-14 Mottagare: Visi Web kund

Installationsanvisningar VisiWeb. Ansvarig: Visi Closetalk AB Version: 2.3 Datum: 2009-12-14 Mottagare: Visi Web kund Sida: 1(7) Installationsanvisningar VisiWeb Ansvarig: Visi Closetalk AB Version: 2.3 Datum: 2009-12-14 Mottagare: Visi Web kund Detta dokument Detta dokument beskriver hur man installerar VisiWeb på en

Läs mer

OSI-modellen. Skiktade kommunikationsprotokoll. OSI-Modellen. Vad är en bra skiktindelning? Fysiska skiktet. Länkskiktet

OSI-modellen. Skiktade kommunikationsprotokoll. OSI-Modellen. Vad är en bra skiktindelning? Fysiska skiktet. Länkskiktet OSI-modellen Skiktade kommunikationsprotokoll Informationsteknologi Jakob Carlström Open Systems Interconnect Standardiserad av ISO 98 Referensmodell, inte protokollstandard skikt Har påverkat utvecklingen

Läs mer

Varför DNSSEC 2007? Varför inte? Det verkade enkelt Ett mervärde för kunderna (? ) Gratis Linux Bind miljö Publicitet?

Varför DNSSEC 2007? Varför inte? Det verkade enkelt Ett mervärde för kunderna (? ) Gratis Linux Bind miljö Publicitet? Interlan Primärt konsultbolag Web, mail och DNS som bisyssla Drygt 300 domäner och hemsidor 20 st. Gävle, Bollnäs, Övik Torbjörn Eklöv, torbjorn.eklov@interlan.se Varför DNSSEC 2007? Varför inte? Det verkade

Läs mer

Varför och hur införa IPv6 och DNSSEC?

Varför och hur införa IPv6 och DNSSEC? Varför och hur införa IPv6 och DNSSEC? SSNF:s Årskonferens den 22 mars 2012 Linköping Erika Hersaeus Nätsäkerhetsavdelningen Post- och telestyrelsen Post- och telestyrelsen Agenda Vad är IPv6? Varför IPv6?

Läs mer

Snabbguide webbhotellstjänster v 1.0

Snabbguide webbhotellstjänster v 1.0 Snabbguide webbhotellstjänster v 1.0 Innehållsförteckning 1.0 Allmänt...3 2.0 Översikt kontrollpanel...4 2.1 Desktop...5 2.2 Home...6 3.0 Domäninställningar...7 3.1 Ladda upp dina filer information om

Läs mer

Protokoll i flera skikt Fragmentering Vägval DNS. Jens A Andersson

Protokoll i flera skikt Fragmentering Vägval DNS. Jens A Andersson Protokoll i flera skikt Fragmentering Vägval DNS Jens A Andersson Att skicka data över flera länkar All data som skickas mellan två slutnoder kommer att passera flera vägväljare och länkar på vägen. 2

Läs mer

Det är en Internet läser son gör det bekvämt för os ute på Internet. som t.ex Internet Explorer, firefox.

Det är en Internet läser son gör det bekvämt för os ute på Internet. som t.ex Internet Explorer, firefox. FRÅGOR & SVAR ANGÅENDE INTERNET Vad är en domän? Sytemet delar upp t.ex www.gy.varmdo.se i domäner dom läses från höger till vänster allt så.se först som står från vilket land den är i från i detta tillfälle

Läs mer

Kapitel 6, 7, o 8: IP DNS Vägval Från användare till användare Jens A Andersson (Maria Kihl) Att skicka data över flera länkar.

Kapitel 6, 7, o 8: IP DNS Vägval Från användare till användare Jens A Andersson (Maria Kihl) Att skicka data över flera länkar. Kapitel 6, 7, o 8: IP DNS Vägval Från användare till användare Jens A Andersson (Maria Kihl) Att skicka data över flera länkar All data som skickas mellan två slutnoder kommer att passera flera vägväljare

Läs mer

Kom-igång-guide Administratör

Kom-igång-guide Administratör Kom-igång-guide för Administratör 1 Rev 1.1 Kom-igång-guide Administratör Innehåll Introduktion 2 Ordförklaringar 2 Skapa ett konto på Mina Sidor på Arbetet 3 Aktivera Office 365 i Telia Business Apps

Läs mer

Denna genomgång behandlar följande: IP (v4) Nätmasken ARP Adresstilldelning och DHCP

Denna genomgång behandlar följande: IP (v4) Nätmasken ARP Adresstilldelning och DHCP itlararen.se Denna genomgång behandlar följande: IP (v4) Nätmasken ARP Adresstilldelning och DHCP Internet Protocol (IP) Huvudsakliga protokollet för kommunikation på Internet (och lokala nätverk) En IP-adress

Läs mer

Datainsamling över Internet

Datainsamling över Internet Datainsamling över Internet I den här uppgiften skall du styra ett mätförlopp och hämta mätdata via internet. Från en dator skall du styra en annan dator och beordra den att utföra en mätning och skicka

Läs mer

IP Från användare till användare Vägval DNS Jens A Andersson (Maria Kihl) Att skicka data över flera länkar. Nätprotokoll

IP Från användare till användare Vägval DNS Jens A Andersson (Maria Kihl) Att skicka data över flera länkar. Nätprotokoll 1 IP Från användare till användare Vägval DNS Jens A Andersson (Maria Kihl) Att skicka data över flera länkar All data som skickas mellan två slutnoder kommer att passera flera vägväljare och länkar på

Läs mer

Webbteknik II. Föreläsning 4. Watching the river flow. John Häggerud, 2011

Webbteknik II. Föreläsning 4. Watching the river flow. John Häggerud, 2011 Webbteknik II Föreläsning 4 Watching the river flow Web Service XML-RPC, SOAP, WSDL, UDDI HTTP Request, Response, Headers, Cache, Persistant Connection REST Hype or the golden way? Web Service / Webbtjänst

Läs mer

Tentamen, Distribuerade System/Programvaruarkitektur 2001-08-24

Tentamen, Distribuerade System/Programvaruarkitektur 2001-08-24 Tentamen, Distribuerade System/Programvaruarkitektur 2001-08-24 FÖRSÄTTSBLAD Inlämnas ifyllt tillsammans med tentan. Skriv namn på samtliga blad. Ange nedan vilka uppgifter du besvarat. Uppgift Besvarad

Läs mer

Lastbalansering för webbservrar

Lastbalansering för webbservrar KUNGL TEKNISKA HÖGSKOLAN Institutionen för Mikroelektronik och Informationsteknik RAPPORT 2005-05-24 Mikael Rudholm Svärlinge 1183, 762 96 Rånäs +46 (0) 73 593 32 24 Lastbalansering för webbservrar A A,

Läs mer

DNSSEC-grunder. Rickard Bellgrim rickardb@certezza.net [2012-05-23]

DNSSEC-grunder. Rickard Bellgrim rickardb@certezza.net [2012-05-23] DNSSEC-grunder Rickard Bellgrim rickardb@certezza.net [2012-05-23] DNS. NS a.root-servers.net. a.root-servers.net.. NS m.root-servers.net. A 198.41.0.4 m.root-servers.net. A 202.12.27.33. (root).se net.

Läs mer

Ladda upp filer fra n PLC till PC

Ladda upp filer fra n PLC till PC Supportdokument Ladda upp filer fra n PLC till PC Synpunkter, felaktigheter, önskemål etc. för dokumentet meddelas Fil: Malthe_Suppo_Ladda upp filer från.docx Innehållsförteckning 1. Allmänt... 2 2. Installation

Läs mer

Sjunet robust DNS. Teknisk Beskrivning

Sjunet robust DNS. Teknisk Beskrivning Sjunet robust DNS Teknisk Beskrivning Revisionshistorik Version Författare Kommentar 0-0.9 Björn Gustavsson 0.91 Christoffers Johansson 1. Inledning... 2 2. Syfte... 2 3. Bakgrund... 2 4. Kontaktvägar...

Läs mer

Robusthetstester och övervakning av DNS. Internetdagarna Rickard Dahlstrand

Robusthetstester och övervakning av DNS. Internetdagarna Rickard Dahlstrand Robusthetstester och övervakning av DNS Internetdagarna 2003-10-08 Rickard Dahlstrand rd@tilde.se Mål med Robusthetstesterna Hur uppträder DNS-tjänsten och vilka blir konsekvenserna för användare och andra

Läs mer

Vilka är vi. Magnus Ahltorp KTHLAN Ragnar Sundblad KTHLAN & NADA

Vilka är vi. Magnus Ahltorp KTHLAN Ragnar Sundblad KTHLAN & NADA IPv6-introduktion 1 Vilka är vi Magnus Ahltorp KTHLAN Ragnar Sundblad KTHLAN & NADA 2 Övergripande om IPv6 3 IPv4 och IPv6 - skillnader Adresslängd 32 resp 128 bitar Autokonfigurering DHCP och ev Zeroconf

Läs mer

Repetition DK2 Middleware, P2P, Multimediatransport. Stefan Alfredsson 18 Mars 2005

Repetition DK2 Middleware, P2P, Multimediatransport. Stefan Alfredsson 18 Mars 2005 Repetition DK2 Middleware, P2P, Multimediatransport Stefan Alfredsson 18 Mars 2005 Några definitioner på middleware Klistret som gör det möjligt för en klient att få betjäning av en server / i klient/server

Läs mer

Installation av. Vitec Online

Installation av. Vitec Online Installation av Vitec Online Innehållsförteckning Inledning... 3 Allmän konfiguration av router och brandvägg... 4 Installera Vitec Online Server... 6 Lösenord för inloggning i Mäklarsystemet... 9 Klientinstallation...

Läs mer

Vägledning för införande av DNSSEC

Vägledning för införande av DNSSEC Vägledning Version 1.0 2010-10-22 Vägledning för införande av DNSSEC Framtagen i samarbete mellan E-delegationen, Sveriges Kommuner och Landsting samt Kommunförbundet Stockholms Län. Vad vill uppnås med

Läs mer

Kriswebb och Krisserver ur ett tekniskt perspektiv

Kriswebb och Krisserver ur ett tekniskt perspektiv Kriswebb och Krisserver ur ett tekniskt perspektiv Av Johan Olsson vid IT avdelningen på HTU Johan.Olsson@htu.se Definition av kriswebb Kriswebb är ett system som möjliggör snabb publicering av information

Läs mer

Systemkrav och tekniska förutsättningar

Systemkrav och tekniska förutsättningar Systemkrav och tekniska förutsättningar Hogia Webbrapporter Det här dokumentet går igenom systemkrav, frågor och hanterar teknik och säkerhet kring Hogia Webbrapporter, vilket bl a innefattar allt ifrån

Läs mer

Win95/98 Nätverks Kompendium. av DRIFTGRUPPEN

Win95/98 Nätverks Kompendium. av DRIFTGRUPPEN Win95/98 Nätverks Kompendium av DRIFTGRUPPEN Sammanfattning Vad håller jag i handen? Detta är en lättförståelig guide till hur man lägger in och ställer in nätverket i Windows 95 och 98 Efter 6 (sex) enkla

Läs mer

Innehåll: 1 Blockering av öppen vidarebefordran via Hankens datorer, dvs. third party open relayblockering...

Innehåll: 1 Blockering av öppen vidarebefordran via Hankens datorer, dvs. third party open relayblockering... Fastställda av rektor 20.11.2013 ANVISNINGAR FÖR FILTRERING AV E-POST Innehåll: 1 Blockering av öppen vidarebefordran via Hankens datorer, dvs. third party open relayblockering... 1 2 Förmedling av e-post

Läs mer

Windowsadministration I

Windowsadministration I NAMN: Betygsgränser: 3: 60% 4: 75% PERSONNUMMER: 5: 90% Windowsadministration I Lämna in svar på separata papper. Allmänt Uppgifterna är inte ordnade efter svårighetsgrad. Skriv namn, personnummer samt

Läs mer

F2 Exchange 2007. 2013-01-16 EC Utbildning AB 2013-01-16

F2 Exchange 2007. 2013-01-16 EC Utbildning AB 2013-01-16 F2 Exchange 2007 1 F2 Idag: Exchange i SBS 2008 Planering av systemet Exchange struktur, AD/GC/hierarki Core Components Management, Connectors Serverroller 2 Exchange Server i Small Business Server 2008?

Läs mer

! " #$%&' ( #$!

!  #$%&' ( #$! ! " #$%&' ( #$! Vad är.se? ISO 3166-1 Alpha 2-kodelement för konungariket Sverige TLD administreras och drivs av en stiftelse Drygt 500 000 registrerade domännamn En daglig tillväxt med ~500 domäner Driften

Läs mer

HI1024 Programmering, grundkurs TEN2 2015-10-30

HI1024 Programmering, grundkurs TEN2 2015-10-30 HI1024 Programmering, grundkurs TEN2 2015-10-30 KTH STH Haninge 8.15-13.00 Tillåtna hjälpmedel: En A4 handskriven på ena sidan med egna anteckningar Kursboken C PROGRAMMING A Modern Approach K. N. King

Läs mer

Filsystem. Varför? Hur? För att kunna lagra data mer permanent än i RAM. Vettig organisation Vettiga namn

Filsystem. Varför? Hur? För att kunna lagra data mer permanent än i RAM. Vettig organisation Vettiga namn Varför? För att kunna lagra data mer permanent än i RAM Hur? Vettig organisation Vettiga namn Stora/små bokstäver 8-bitars tecken (teckenkodning) File extensions Längd Struktur på filerna Byte efter byte,

Läs mer

F5 Exchange 2007. 2013-01-16 Elektronikcentrum i Svängsta Utbildning AB 2013-01-16 1

F5 Exchange 2007. 2013-01-16 Elektronikcentrum i Svängsta Utbildning AB 2013-01-16 1 F5 Exchange 2007 2013-01-16 Elektronikcentrum i Svängsta Utbildning AB 2013-01-16 1 Spam Control and Filtering Elektronikcentrum i Svängsta Utbildning AB 2013-01-16 2 Idag: Relaying Spamhantering och filtrering

Läs mer

Internetprotokollen. Maria Kihl

Internetprotokollen. Maria Kihl Internetprotokollen Maria Kihl Läsanvisningar Kihl & Andersson: 7.1-7.6, 10.1-3 Stallings: 14.1-4, 15.1-3 Forouzan 5th: 9.2.2, 18.1, 18.2.1, 18.4.1-3, 18.5.1, 19.1.1-2, 22.1.1, 22.2, 23, 24.1-3 2 Repetition

Läs mer

Sokigo AB OVK 2.0. Pentium- eller AMD-processor (x64 processor) på 1,6 GHz Dual Core eller motsvarande.

Sokigo AB OVK 2.0. Pentium- eller AMD-processor (x64 processor) på 1,6 GHz Dual Core eller motsvarande. OVK 2 Systemkrav Dokument Datum / Date Signatur Sida / Page Systemkrav 2016-06-22 2 (6) OVK 2.0 Systemkrav för OVK2 Dokumentet beskriver de krav som systemet ställer på maskinvara och programvara i de

Läs mer

Kihl & Andersson: , Stallings: , , DHCP beskrivs även bra på

Kihl & Andersson: , Stallings: , , DHCP beskrivs även bra på Kihl & Andersson: 7.1-7.6, 10.1-3 Stallings: 14.1-4, 15.1-3, 21.5 DHCP beskrivs även bra på https://sv.wikipedia.org/wiki/dynamic_host_configuration_protocol Dator A Länkprotokoll 2 Dator E Nät 2 Dator

Läs mer

5 Internet, TCP/IP och Tillämpningar

5 Internet, TCP/IP och Tillämpningar 5 Internet, TCP/IP och Tillämpningar Syfte: Förstå begreppen förbindelseorienterade och förbindelselösa tjänster. Kunna grundläggande egenskaper hos IP (från detta ska man kunna beskriva de viktigaste

Läs mer

Startanvisning för Bornets Internet

Startanvisning för Bornets Internet Startanvisning för Bornets Internet Denna guide kommer att hjälpa dig igång med Bornets Internet. Sidan 1 av 41 Innehållsförteckning Titel Sidan Kapitel 1. Introduktion... 3 Kapitel 2. TCP/IP-inställningar

Läs mer

Datakursen PRO Veberöd våren 2011 internet

Datakursen PRO Veberöd våren 2011 internet Datakursen PRO Veberöd våren 2011 internet 3 Internet Detta kapitel presenteras det världsomspännande datanätet Internet. Här beskrivs bakgrunden till Internet och Internets uppkomst. Dessutom presenteras

Läs mer

Hur hänger det ihop? För att kunna kommunicera krävs ett protokoll tcp/ip, http, ftp För att veta var man skall skicka

Hur hänger det ihop? För att kunna kommunicera krävs ett protokoll tcp/ip, http, ftp För att veta var man skall skicka Webben som verktyg Idag: Hur hänger det ihop? Viktiga tekniker Stegen i ett webbprojekt Verktyg Dreamweaver Photoshop Joomla CMS Storyboard och flödesschema Fixa webbhotell Hur hänger det ihop? För att

Läs mer

Skärmbilden i Netscape Navigator

Skärmbilden i Netscape Navigator Extratexter till kapitel Internet Skärmbilden i Netscape Navigator Netscape är uppbyggt på liknande sätt som i de flesta program. Under menyraden, tillsammans med verktygsfältet finns ett adressfält. I

Läs mer

Medieteknologi Webbprogrammering och databaser MEB725, 5p (7,5 ECTS) Klientprogrammering JavaScript Program på flera sidor

Medieteknologi Webbprogrammering och databaser MEB725, 5p (7,5 ECTS) Klientprogrammering JavaScript Program på flera sidor http://w3.msi.vxu.se/multimedia Medieteknologi Webbprogrammering och databaser MEB725, 5p (7,5 ECTS) Klientprogrammering JavaScript Program på flera sidor Rune Körnefors Innehåll Variabler i JavaScript

Läs mer

Prislista Bredbandsbolaget

Prislista Bredbandsbolaget Sida 1 av 6 Prislista Bredbandsbolaget gäller från 22 februari 2012 Sida 2 av 6 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 DSL- Bredband Bas... 3 DSL - Bredband Premium... 3 Riks ADSL... 3 Bredband

Läs mer

Mailservrar Sendmail och Postfix

Mailservrar Sendmail och Postfix Mailservrar Sendmail och Postfix Linuxadministration II 1DV421 Innehåll sendmail postfix Säkerhet IMAP/POP3 Distributionslistor Webbmail E-post Skapa, skicka och mottaga meddelanden E-post började användas

Läs mer

OBS!!! Anslut ej USB kabeln till dator eller GPS innan du först har installerat drivrutinerna för USB kabeln i din dator.

OBS!!! Anslut ej USB kabeln till dator eller GPS innan du först har installerat drivrutinerna för USB kabeln i din dator. Navirad User Tool 3,7 Manual för GPS 1 Easy, GPS 2, GPS 4 samt Navirad Elite. Du kan ladda ner programmet från följande websida: Leta upp fliken Download och följ instruktionerna. http://www.tmobilteknik.com

Läs mer

Förebyggande Råd från Sveriges IT-incidentcentrum

Förebyggande Råd från Sveriges IT-incidentcentrum Sitic Sveriges IT-incidentcentrum FR04-04 Praktisk nätverksdesign Förebyggande Råd från Sveriges IT-incidentcentrum Om Förebyggande Råd från Sitic Bakgrund I uppdraget för Sveriges IT-incidentcentrum (Sitic)

Läs mer