Det är en Internet läser son gör det bekvämt för os ute på Internet. som t.ex Internet Explorer, firefox.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Det är en Internet läser son gör det bekvämt för os ute på Internet. som t.ex Internet Explorer, firefox."

Transkript

1 FRÅGOR & SVAR ANGÅENDE INTERNET Vad är en domän? Sytemet delar upp t.ex i domäner dom läses från höger till vänster allt så.se först som står från vilket land den är i från i detta tillfälle Sverige. Varför är Internet så populärt? Det är världens största informations källa som bara växer och växer finns möjligheter till reklam och markandsföring. infromations tjänster, nät handel. Vad kan man gör med Internet? Man kan söka information får delar av världen och om nästan vad som hälst. Man kan e-posta chata prtala som vanlig telfon fast gratis se flimmer lynsa på musik se på bilder mm. Vad är en browser? Det är en Internet läser son gör det bekvämt för os ute på Internet. som t.ex Internet Explorer, firefox. Vad är hypertext? Det är en text som man kan klick på med muspekaren så man kommer till en webb plats. Varför började man skapa Internet? Själva grunden till Internet var: 1. Att skapa ett bra sätt att kommunicera på som inte kunde förstöras av t.ex. en atombomb. 2. Att flera människor skulle kunna vara kopplade till samma dator för att dela datorkraft. 3. Samt att kunna skicka meddelanden mellan dem. Vilka var de oväntade följderna av Internet?

2 Internet var från början bara menat att vara till hjälp för b.la. forskare och andra för Viktiga orsaker. Men bland de människorna så kom snart intresset att använda funktionen för elektronisk post (e-post), för att samtala med varandra. När Internet sedan började användas av flera människor för att det kom fler, nya och bättre datorer så blev det en stor grej. När dessutom, det kalla kriget mellan USA och Ryssland, äntligen tog slut kring år 1990 så fortsatte utvecklingen av Internet för att kunna användas av vanliga personer för t.ex. underhållning, information eller Chat. Hur många använder Internet idag/hur många datorer finns det? *Det finns över 40 miljoner anslutna datorer idag och det ökar med var dag som går. *Det uppskattas vara över flera hundra miljoner som använder Internet i daggs läget kanske mer. (1miljard!!!) Vad är Internet/vad kan man göra där? *Internet är en mötes plats för alla, där kan du lega ut filer tanka ner dem till din dator. Internet används också till att chata med varandra via program och till att läsa tillexempel läsa tidningen. Man kan också spela online spel mot varandra, prata med varan, skicka mail, och till och med köpa saker via Internet. Internet fungerar som en forum där alla kan träffas och söka på i prinssipp vad man vad det vill,man kan säja att det fungerar som en marknad. Internet betyder nätverk av nätverk Internet är uppbyggt av en massa nätverk som är uppkopplade till ett jättenätverk och via det kan man (se ovanför ) och alla datorer kommunicerar via domänadresser. Vad är en domänadress? *Man använder domän till att dela upp Internet i grupper,

3 datornamn,domän, toppdomän exempel [www].[nacka]. [se] då är www datornamnet (www står för world wide web ) och domän namnet är som nu t.ex nacka Toppdomän är nu tex se men det kan också vara.com, net, nu, dk, tk, org, osv Om man nu delar inte det i som exemplet www. Nacka.se så får man upp en svenska sida på grund av att [se] är ändelsen på de svenska sidorna så om man skriver det så kommer man till en svenska sida och samma sak om du skriver [dk] då kommer du till en danks sida. Byte vad är det? Byte är det som en bokstav/tecken eller fil tar upp på din dator Det finns också megabyte och gigabyte, byte är alltså den enheten som man har för den platsen du har på din dator ( det du kan lagra och det som lagras) 1. när skapades ett gemensamt kommunikationsspråk mellan de olika nätverken? 2. mellan vilka år började World Wide Web, WWW utvecklas? 3. vad har IP-nummer för ansvar? 4. vad har vi för slags koppling här på Värmdö Gymnasium? 5. de första datorerna var stora som rum, vart fanns dom då? 1. under sjuttiotalet IP har ansvar för att meddelanden ska komma fram till rätt dator 4. här på Värmdö Gymnasium har vi fast uppkoppling (4Mbit/s) 5. dom första stora datorerna fanns på vissa universitet och företag 1. Vad är Internet?

4 Internet betyder nätverk av nätverk och innebär sammansättningen av alla de datornätverk runt om i världen som är sammankopplade till ett enda jättenät. 2. Vem äger Internet? Internet har ingen enskild ägare utan det är många som äger varsin del. Det finns ingen central myndighet som ansvarar för Internet och att det fungerar. 3. Vad är en URL? En URL (Uniform Resource Locator) är en Internetadress och är uppbyggd enligt modellen: <protokoll>://<datornamn>.<domän>.<toppdomän>/<sökväg i datorn> 4. Vad är en domänadress? En domänadress är uppbyggd enligt modellen: datornamn.domän.toppdomän Domänadresserna delar in Internet i grupper, domäner och läses från höger till vänster. Toppdomänen talar om vilket land eller vilken typ av organisation datorn finns i. Domänen talar om vilket företag eller vilken organisation som äger datorn där webbsidan finns. Varje dator måste ha ett unikt datornamn eftersom samma företag kan ha flera datorer anslutna till Internet inom samma domän. Vad var ARPA? ARPA var en myndighet, vars uppgift var att låta landets skarpaste hjärnor forska på och utveckla okonventionella idéer inom högteknologi. Vad står det för? Advanced Research Projects Agency. Vad tvingades man göra för att ett datornätverk skulle överleva en kärnvapenattack? Man tvingades göra så att varje del i nätverket var självständigt och inte beroende av någon centraldator. Så att om en dator blir obrukbar så är fortfarande nätverket igång. Vad var ARPANET? ARPANET var vad ARPA kallade sitt nätverk som de skapade hösten År 1993 skapades den första webbläsaren som kunde via bilder, vad hette webbläsaren? Mosaic. 1. Vad står ARPA för? 2. Vad var ARPAs uppgift? 3. Nämn några nät som var ensamstående men senare ingick i nätverket av nätverk. 4. På vilket forskningscenter utvecklades www (world wide web)? 5. Ge exempel på några topdomäner.

5 1. Advanced Research Projects Agency 2. Att forska och utveckla högteknologi för att ligga bättre till än dåtida Sovjet. 3. ALOHANET, SATNET, EUNET, SUNET 4. CERN 5..se,.no,.dk,.de,.com,.mil,.gov,.org,.net Vad är ARPA? Det var efter att Sovjetunionen sänt upp en farkost vid namn Sputnik som den högteknologiska gruppen ARPA skapades i USA. Sovjetunionen låg först med teknologin runt kommunikation och det störde amerikanerna mycket så de skapade en grupp avsedd för forskning runt datorer och inget annat. ARPA började att fundera på hur man skulle kunna använda de få och extremt dyra datorerna runt om i landet att samverka och börja kommunicera med varandra. Vad menas med smarta meddeladen? För att ett meddelande ska komma fram till en annan dator även om en linje är avstängd krävs det att meddelandet tar en annan väg och det kan därför delas upp i små paket som själva vet vart de ska. De små paketen sätter sedan ihop sig till ett stort paket när de sedan möts i mottagarens brevlåda. När man använder denna teknik så behövs det inte någon direkt anslutning hela tiden, anslutningen behövs bara när paketet skickas iväg. Vad är det för skillnad mellan fast uppkoppling och uppringd förbindelse? Med fast uppkoppling är man ansluten till nätet via en ledning eller kabel. Det kostar mer, men priset är ändå samma beroende på hur mycket nätet används. Fast uppkoppling används mest av företag, myndigheter och skolor. Uppringd förbindelse används oftast av privatpersoner och då ringer man upp en Internetleverantör som i sin tur är ansluten till nätet via en ledning eller kabel. Med detta sätt finns en rad olika kostnadsalternativ. 1. Hur är en internetadress uppbygggd? Vad står URL för? följande: URL står för Uniform Resource Locator. En internetadress är uppbyggd enligt

6 <protokoll>://<datornamn>.<domän>.<toppdomän>/<sökväg i datorn> Protokoll Den första delen i en URL kallas för Protokoll. Den anger vilket protokoll som man söker i. Den skrivs oftast "http://", vilket man söker på ett "www" dokument med hypertlänkar. Domännamn Nästa del, som står i fettext, kallas för domännamn. Det anger domännamn för den dator där informationen finns. Sökväg Nästa del anger sökvägen i katalogerna för det dokument man söker. Resurs Den sista delen i en URL kallas för Resusrs. Det är den datafil man vill åt. 2. Vad är ett IP-nummer? Alla datorer med någon slags av internetanslutning har ett IP-nummer. Det är bland annat till för att e-post meddelanden ska komma till rätt dator. Det fungerar på intenet ungefär som ett telefonnummer när vi gör när vi ringer. IP-nummret kan vara både fast och tillfälligt, beroende på vilken uppkoppling man använder sig av. Ett IP-nummer är alltid uppdelat i fyra delar. Första hälften består av ett nätverksnummer och resten är ett datornummer inom nätverket. 3. Vilket år gjordes första försöket med nätverket på UCLA? Vilka var de första bokstäverna som man lyckades skicka över ett nätverk? L-O-G

7 Vilket center lanserade den första webbläsaren som kunde visa bilder? NCSA(National center for supercomputing Applications 4. När slår internet igenom på rikigt? (1995, då blir det en s.k. internet-hysteri) 6. Vad är syftet med domäner? (att dela in internet i grupper eller s.k. domäner) Vad står Arpa för och vad arbetade dom med under 1960-talet? Arpa står för Advanced Research Projects Agency och är en myndighet vars uppgift var att låta landets skarpaste hjärnor forska på och utveckla okonvetionella idéer inom högteknologi. De ville komma på något som skulle betyda mycket för alla länder. Under senare år kom de på att de kunde skapa ett projekt för att koppla samman landets datorer i ett nätverk. Nu kunde flera personer sitta på samma dator och arbeta. Efter det fortsatte framstegen att komma och till slut kom det riktiga internet upp. Vad lyckades Arpa konstruera hösten 1969 i ett universitet i Los Angeles? Man kopplade ihop två datorer med en tiometerskabel och genom dessa två anslutna datorerna kunde man sända meddelanden till varandra. En månad senare kunde man, vid forskininginstitutet i Stanford, skicka det allra första meddelandet som bestod av bokstäverna L-O-G som var en förkortning på login. Arpa döpte sedan sitt nya nätverk till Arpanet. Vart utvecklades det så kallade World Wide Web (www)? World Wide Web utvecklades på forskningscentret CERN i Genéve under åren 1989 till 1992, men först 1993 kunde man lansera den första webbläsaren som kunde visa bilder, så kallade Mosaic. Det gjordes på det amerikanska forskningscentret NCSA. * Vart finns Internet idag och hur är det med spridningen och anslutade datorer i världen?

8 Internet finns över hela världen fast med en koncentration till i- världen (industi världen). Det finns över 40 miljoner anslutna datorer idag och det sprider sig efter dagarna. Antingen blir det fler anslutna datorer eller så blir det färre. Det är en sak som kommer att visa sig i framtiden. Vem är det som äger Internet? svar: Det finns ingen som direkt äger Internet men många äger var sin del av det. Den som t ex gjort en egen sida på internet äger sin sida och det är bara han eller hon som kan fixa grejer på sidan. Det finns ingen central myndighet som äger den, och ingen tar ansvar om det fungerar eller inte. Men att Internet skulle krascha är en sak som troligtvis inte är möjligt. Det finns många personer som ägnar sig åt IT-cervice och de vet vad som måste göras om någonting blir fel. Annars får vi med tiden veta vad som kommer hända med Internet i framtiden. 2.Vad är en server? Dator i ett nätverk som tillhandahåller tjänster till anslutna användare. 4.Hur är en e-postadress uppbyggd? Till vänster står personens användarnamn, och till höger står domännamnet till den dator där personen har sin e-postbrevlåda. 5.Vad är ISDN? ISDN är en internationell standard för överföring av digital information, som introducerades i början av 1970-talet. I princip en digital telefonlinje med högre överföringshastighet än en vanlig. Något dyrare än vanligt telefonabbonemang. 1. Vad står FAQ för? SVAR: Frequently Asked Questions. 2. Vem äger Internet? SVAR: Ingen äger Internet, alla äger en liten del. 3. Vilka två typer utav IP-nummer finns det? SVAR: Fast ip-nummer och tillfälligt ip-nummer. 4. Vad kallas det protokoll som söker uppdelningen och sammanfogning av det som skickas i ett paket? SVAR: TCP/IP. 5. Vad är FTP för något? SVAR: Det är ett filöverföringsprotokoll.

Vad är Internet och vem bryr sig? Katarina Lycken Rüter på uppdrag av Webbstjärnan

Vad är Internet och vem bryr sig? Katarina Lycken Rüter på uppdrag av Webbstjärnan Vad är Internet och vem bryr sig? Katarina Lycken Rüter på uppdrag av Webbstjärnan Om.SE och Webbstjärnan Om.SE (www.iis.se).se (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) är en oberoende allmännyttig organisation

Läs mer

Internet och kommunikation. Kommunikation

Internet och kommunikation. Kommunikation Internet och kommunikation Internet är bara en del av kommunikationsutveckling. Andra typer av kommunikation: - rökpuffar - runskrift - tal - ord - telefon 1 Kommunikation För kommunikation krävs minst

Läs mer

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan Dags att fylla digitaliseringen med innehåll En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan 1 Skolan måste digitaliseras Ingen har kunnat undgå att skolan har problem. Ingen har kunnat missa att den svenska

Läs mer

Barnhack! Kom igång med programmering. Anders Thoresson Kom igång med Wordpress

Barnhack! Kom igång med programmering. Anders Thoresson Kom igång med Wordpress Anders Thoresson Kom igång med Wordpress förord 2 kapitel 1 att bygga en webbplats 3 Det här är Wordpress 3 Domännamn visar vägen på internet 4 kapitel 2 kom i gång med wordpress.com 6 Registrera ett konto

Läs mer

5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar!

5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar! 5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar! En del av projektet Sveriges Smartaste Marknadsförare av Jesper Lindén - Bli inte en SEO terrorist, bygg ett långsiktigt och hållbart system

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet

Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet 1 Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet 2 Startsidan På startsidan kan du se: Studentuppdragsansökningar för LinkedStudent, ENS personal tar hand om detta. Påminnelser om uppföljningsmejl för LinkedStudent,

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Datorkommunikation. Marcus Rejås Rejås Datakonsult. marcus@rejas.se

Datorkommunikation. Marcus Rejås Rejås Datakonsult. marcus@rejas.se Datorkommunikation Marcus Rejås Rejås Datakonsult marcus@rejas.se Datorkommunikation av Marcus Rejås Publicerad $Date: 2005/11/15 12:54:07 $ Copyright 2003-2005 Marcus Rejås Denna bok är anpassad för gymnasieskolans

Läs mer

.SE frågar barn om Internet Vad är och hur fungerar Internet?

.SE frågar barn om Internet Vad är och hur fungerar Internet? .SE frågar barn om Internet Vad är och hur fungerar Internet? Inledning Om.SE (www.iis.se).se (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) är en oberoende allmännyttig organisation som verkar för positiv utveckling

Läs mer

Introduktion till IP Internet Protocol

Introduktion till IP Internet Protocol Introduktion till IP Internet Protocol Introduktion till IP Internet Protocol.SE:s Internetguide, nr 1 Version 1.01 2008 Håkan Lindberg 2007 Text och bilder skyddas enligt lag om upphovsrätt och tillhandahålls

Läs mer

Marknadsföring på internet

Marknadsföring på internet Grunderna till Marknadsföring på internet Projektet Mångsidiga landsbygdsföretag Svenska lantbrukssällskapens förbund 1 Mångsidiga landsbygdsföretag Grunderna till Marknadsföring på internet Svenska lantbrukssällskapens

Läs mer

Scanpix 5 RONDER FÖR FÖRETAG SOM VILL SPARA PENGAR.

Scanpix 5 RONDER FÖR FÖRETAG SOM VILL SPARA PENGAR. Scanpix 1 5 RONDER FÖR FÖRETAG SOM VILL SPARA PENGAR. 2 3 Scanpix TELE2 VS ONÖDIGT DYRT. VÄRLDENS ENKLASTE MATCH. Ja, det hela är faktiskt mycket enkelt. Tele2 erbjuder alla tjänster företag behöver för

Läs mer

12 Sammankopplade domäner// Trusts

12 Sammankopplade domäner// Trusts 12 Sammankopplade domäner// Trusts Användares tillgång till resurser i en annan Windows NT-domän än den egna, är detta kapitels huvudtema. Det finns inbyggda mekanismer i Windows NT Server för att klara

Läs mer

Tjäna pengar på internet när du sover

Tjäna pengar på internet när du sover 1 Tjäna pengar på internet när du sover 9 olika sätt att skaffa passiva inkomster via internet Anders Sjöberg Strategiförlaget Bok_ver8.indd 1 2008-05-22 22:52:22 2 Tjäna pengar på internet när du sover

Läs mer

An enrichment and extension programme for primary-aged children

An enrichment and extension programme for primary-aged children An enrichment and extension programme for primary-aged children Created by Tim Bell, Ian H. Witten and Mike Fellows Adapted for classroom use by Robyn Adams and Jane McKenzie Illustrated by Matt Powell

Läs mer

Så surfar du säkrare 2 Skydda surfvanor på din dator 2 Skydda det du skickar 4 Skydda din identitet 4

Så surfar du säkrare 2 Skydda surfvanor på din dator 2 Skydda det du skickar 4 Skydda din identitet 4 Sus Andersson Så surfar du säkrare Så surfar du säkrare 2 Skydda surfvanor på din dator 2 Skydda det du skickar 4 Skydda din identitet 4 Digitalt Källskydd - en introduktion Sus Andersson, Fredrik Laurin

Läs mer

Hänger högskolan med i Internet?

Hänger högskolan med i Internet? Hänger högskolan med i Internet? En studie av hur tre svenska tekniska högskolor svarat upp mot Internet-utmaningen Jan Odhnoff och Inga Hamngren Observatorietrapport 47/2002 IT-kommissionen 2 Innehållsförteckning

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Internet 15 år Visionerna möter vardagsverkligheten om hur svenskarna blev Internetanvändare Olle Findahl

Internet 15 år Visionerna möter vardagsverkligheten om hur svenskarna blev Internetanvändare Olle Findahl Internet 15 år Visionerna möter vardagsverkligheten om hur svenskarna blev Internetanvändare Olle Findahl Internet 15 år Visionerna möter vardagsverkligheten om hur svenskarna blev Internetanvändare Olle

Läs mer

Nätsäkert!! En skrift om etik och säkerhet i Karlshamns kommuns utbildningsnät

Nätsäkert!! En skrift om etik och säkerhet i Karlshamns kommuns utbildningsnät Nätsäkert!! En skrift om etik och säkerhet i Karlshamns kommuns utbildningsnät Skriften Nätsäkert!! är till för dig som har, eller snart ska få, ett användarkonto i Karlshamns kommuns utbildningsnät. I

Läs mer

Gör en egen webbplats

Gör en egen webbplats I det här avsnittet får du lära dig att bygga en egen minsida lägga till text och bilder skapa en egen design lägga till en bakgrund på webbplatsen I nästa nummer får du hjälp att bygga en större webbplats

Läs mer

2 Arbetsgrupp eller Windows NTdomän: vilken passar bäst?

2 Arbetsgrupp eller Windows NTdomän: vilken passar bäst? 2 Arbetsgrupp eller Windows NTdomän: vilken passar bäst? Innan jag kan besvara frågan om vilket som är bäst av arbetsgrupp och Windows NT-domän (det rätta svaret är för övrigt: det beror på) behöver vi

Läs mer

Inledning Väcker intresse och introducerar ämnet

Inledning Väcker intresse och introducerar ämnet En muntlig informerande presentation presenterar något eller illustrerar hur något fungerar. Huvudsyftet är alltid att informera, till skillnad från en argumenterande presentation där huvudsyftet är att

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

Test av webbhotell Bilaga på www.radron.se, april 2008

Test av webbhotell Bilaga på www.radron.se, april 2008 Test av webbhotell Bilaga på www.radron.se, april 2008 BILAGA: WEBBHOTELL Svårt använda teknik och tjänster Få webbhotell är anpassade för vanliga konsumenter och webbamatörer. Marknadsföring, tjänster,

Läs mer

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier

Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Starta din försäljning med hjälp av sociala medier Facebook Ett av de snabbaste sätten att sprida sin webbutik och få sin första beställning är att använda sig av Facebook. Det finns två olika sätt att

Läs mer

Innehållsförteckning. 2 av 26. Ibland hänvisar jag till sidor i boken Datorkunskap, DAA 1201 för Office 2007 på förlaget Skandinaviska databöcker.

Innehållsförteckning. 2 av 26. Ibland hänvisar jag till sidor i boken Datorkunskap, DAA 1201 för Office 2007 på förlaget Skandinaviska databöcker. Grunden Starta datorn. Träna tangenter och mus. Se hur ett fönster är uppbyggt och hur skrivbordet ser ut. Övningarna är bra att göra om du knappt använt en dator förut. 1/3 2 av 26 Innehållsförteckning

Läs mer