Web-sökning. Grundkunskaper 1. Adresser - adressbyggnad 2. Länkar 3. Sökmotor. Detta material ska i första hand behandla web-sidor och web-sökning.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Web-sökning. Grundkunskaper 1. Adresser - adressbyggnad 2. Länkar 3. Sökmotor. Detta material ska i första hand behandla web-sidor och web-sökning."

Transkript

1 Web-sökning Grundkunskaper 1. Adresser - adressbyggnad 2. Länkar 3. Sökmotor 1. Adresser adressbyggnad Vi utgå r frå n att du är uppkopplad på nätet, när vi börjar detta material. Stegvis ska vi visa hur du kommer vidare och nyttjar Internet. Först och främst må ste på pekas att internet är ett samlat namn för flera nätverkstjänster. Det innehå ller: Web-sidor (hemsidor) E-post Nyhetstjänster Diskussionsklubbar (sk. chat) Detta material ska i första hand behandla web-sidor och web-sökning. För att komma in på internets web-sidor behöver man först koppla upp sig via en sk. web-läsare. Två märken dominerar: Microsoft explorer samt Netscape navigator. Gå alltså in i din startmeny och klicka på Explorer eller Netscape om du har det installerat En hemsida (web-sida) har alltid en adress, som är unik, eftersom internet söker i hela världen och det inte få r förekomma att det man söker kan sammanblandas med andra sidor. Adressen är för Internet vad telefonnumret är för teletrafiken. I vissa beskrivningar kallas adressen URL. Web-adress och URL är samma sak. På adressfältet anges den adress som gäller, för den aktuella sidan. I tidningsannonser, adressförteckningar hittar du adresser. Klicka på adressfältet -skriv adressen. avsluta med enter, så kommer sidan En webadress inleds alltid med (http är en förkortning för det internetprotokoll som skapats för att trafiken ska kunna fungera). Man behöver oftast aldrig skriva Det gör datan automatiskt när man fyller i resten av adressen. Adressen börjar oftast med www. Därefter med ett företagsnamn (domännamn). Därefter en landsdomän (toppdomän). Sedan kan (som i ovanstå ende exempel) en tilläggssida följa efter ett snedstreck (företaget har flera sidor och varje sida få r en tilläggsbenämning). Det är aldrig nå gra mellanslag i en web-adress. Bara punkt eller / avskiljer orden. Utgå även frå n att det inte förekommer nå gra versaler.

2 www betyder world wide web och är benämning på den server som trafiken länkas på, över hela världen. domännamnet kan för ett företag eller kommun vara det namn man har (det underlättar när man ska komma ihå g). Tänk dock på att å ä ö inte kan förekomma i en web-adress. Här få r man byta ut dessa tecken mot näraliggande. Norrköping heter alltså norrkoping på internet. Landsdomänen (toppdomän) är kort. Sverige har ex. se. Norge har no Danmark har dk etc. Det har på senare å r även skapats toppdomäner som inte är knutna till ett speciellt land. Vanligt är com, men det finns fler. Ovanstå ende web-sida är en sk. startsida. Microsoft har ex. bemödat sig att göra en attraktiv startsida, på svenska som förutom att man länkar sig till kommersiella sidor, så har man även nyhetssidor, för att öka läsvärdet. Det finns fler sidor man kan ha som startsidor. Man väljer själv startsida. är ex. också en svensk startsida, som vinner anhängare. 2. Länkar När du tittar på din web-sida så ska du lägga märke till att må nga av orden är understrukna. Det är en signal till att ett klick med musen på det ordet leder vidare till en annan sida. Det kan ex. vara en rubrik-kolumn (ungefär som en innehå llsförteckning i en bok) till vänster. Det kan även vara en vanlig text, men där ett av orden i texten är understruket. Då leder det ordet vidare till en annan sida. Understrukna ord i en text har även en annan färg (oftast blå tt) Uppgift: 1. Lär känna din kommun. Koppla upp dig på Norrköpings hemsida. Använd länkar för att bläddra dig mellan sidorna. Ge dig tid att läsa de sidor du tycker är intressanta. Därefter samlas man i grupper vid sidan om datorerna och redovisar för varann vad man hittat, och vad man tyckt varit intressant. 2. Försök skriva nå gra andra adresser, som du kommer ihå g, eller som du hittat i nå gon tidning. Gör på likartat sätt som i föregå ende uppgift. Samtala om nå gra intressanta adresser ni hittat

3 3. Sökmotor I ovanstå ende övningar lärde du dig att hitta web-sidor genom att skriva adress. Ibland har man istället behov att söka på ett visst ämne, oavsett vilken adressat som lagt ut sidan. Då måste man använda sökmotor eller sökrobot. Det finns många att välja på. Altavista, yahoo, lycos, euroseek är nå gra. I nedanstå ende exempel ska vi använda Altavista. För att komma till en sökmotor må ste man först ange adressen. Alta vista har adressen: Lägg nu märke till att adressen har sitt fält Ämnessökningen har sitt fält. Du må ste använda rätt fält när du söker på ämne. Tänk ut ett ord, du är intresserad av, och skriv in, klicka på sök. Weben söker nu inne i textmassan på alla öppna dokument, och listar upp alla som uppfyller villkoret. Det kan bli många. Lägg märke till att eftersom man nu söker på ett ord i en textmassa kan man använda å ä ö Ordet Medicinalväxter hittades i 145 sidor. De räknas upp i tur och ordning, alltefter de som besöks oftast. De anges med en rubrik, samt en liten beskrivning, samt URL-adressen. Ett klick på rubriken, öppnar sidan. Mer om urval: Så fort som du skrivit in ett ord, klickar du på sök, eller enter. Därefter erhå ller du en lista över sökresultatet ( i rubrikform). Klicka på den blå färgade rubriken och dokumentet öppnas. Du kommer må nga gå nger att få må nga sökträffar st är inte ovanligt. Du behöver därför lära dig göra urval. Om du söker artiklar om hälsa, är det ett oerhört stort ämne.(innehå ll ca dokument) Om du är äldre kanske du är intresserad om artiklar om hälsa som mer specifikt angå r äldre. Då få r du ställa extra sökvillkor ex. att artiklarna ska innehå lla så väl ordet hälsa som ordet äldre. (urvalet krymper till ca dokument). Det gå r ställa fler sökvillkor på samma rad.

4 Det här kan du tänka på: A. oroa dig inte för att du få r massor med träffar, de bästa står först. B. använd + om ett ord må ste finnas i sökresultaten. Exempel: skriv +hälsa +äldre så visas bara sidor där bå da orden förekommer. En sökning efter +hälsa +äldre innebär att båda orden ska finnas på sidorna du söker. OBS det ska vara ett mellanslag mellan +hälsa och + Det gå r bra att göra ytterligare urval +hälsa +äldre +gymnastik ställer ex. krav på att alla tre orden ska finnas med i dokumentet, vilket gör att antalet dokument krymper. C. använd citat-tecken för att hitta flera ord i följd - s.k. fraser. Lå t oss säga att du få tt som uppgift att ta fram dokument om författaren Selma Lagerlöf. Var för sig kan det förstå s hitta orden Selma och även Lagerlöf, utan att det betyder att du hittat författaren. Om du istället skriver Selma Lagerlöf (citat-tecken före och efter) betyder det att orden måste komma i följd. ex. när jag (Jan 2001) skrev Selma Lagerlöf fick jag 8682 dokument. Alla dokument handlade inte om Selma Lagerlöf eftersom det finns andra som heter Selma. ex. när jag samma tid skrev +Selma + Lagerlöf fick jag 2432 dokument (här fick jag alla dokument som innehöll bägge orden) ex. när jag samma tid skrev Selma Lagerlöf fick jag 2211 dokument (här fick jag alla dokument som innehöll bägge orden i följd) ex. när jag skrev + Selma Lagerlöf + Må rbacka fick jag 110 dokument. Här har jag ställt extra krav på vad dokumenten måste innehå lla, och det har då reducerat antalet betydligt. ex. när jag skrev + Selma Lagerlöf +Må rbacka +biografi fick jag 11 dokument. Om jag alltså är ute efter att se om det finns ex. nå gon skrift om en författares liv och verksamhet, kan jag exempelvis förfara på detta sätt. D. använd små bokstäver i dina sökningar En sökning på olle hittar sidor där det stå r olle, Olle, OLLE o.s.v. En sökning på Olle hittar bara sidor där det stå r Olle. E. Du kan använda jokertecken * i dina sökord, om du är osäker på stavningen Tänk dig att du få tt i uppgift att söka på ordet succession. Hur var det nu med stavningen? ska det vara ett ett två c? Ska det vara ett eller två s? Om du ersätter ett tecken med * tar det fram dina sökönskemå l ändå ex. suc*es*ion. Kravet är dock att du har minst tre kända tecken i början av ordet för att den ska börja leta. Om du hade skrivit su*ion hade du få tt uppgift hittar inget

5 För vissa ord kan det bli må nga träffar. Om du söker på ett ord som ex. ametist och skriver amet* så lämnar det utrymme för att ta fram andra ord också ex. ametropi, amataboli etc. F. Du kan begränsa sökningar till länder, domäner, bilder m.m. Om du önskar söka en bild (illustration) klickar du på bilder, och skriver sedan in sökord. Tänk då på att du må ste utgå frå n vad du tror att en bild få tt för namn. Om du söker ljud respektive video gör du på motsvarande sätt Fliken web-katalog ägnas å t att hitta sidor inom en viss ämneskategori. När man säker här får man allså ange ett kategorinamn Man kan avgränsa till sidor enbart skrivna på svenska genom att klicka i fliken Språ k och ange Sverige.

6 Vad kan du se av rubriksidan? I början av detta häfte hade vi ett exempel kring medicialväxter. Vi går tillbaka till denna sökning och fortsätter titta på vad denna sökning gett. När man gjort sina sökningar och fått en sida med rubriker på passande dokument, bör man ha kännedom om vad rubriksidan ger för upplysningar. Den första (rubriken) ex. Örtagårdens plantskola är ju då dokumentets rubrik, och är blåfärgad. På denna rubrik klickar man om man vill se innehållet i sidan. Under rubriken finns en kort förklarande text, för att man lättare ska kunna bedöma om det är ett innehåll som är värt att titta närmare på Örtagårdens Plantskola rtagårdens Plantskola i Åraslöv säljer plantor och fröer av bl.a Chile peppar och medicinalväxter... Ändrad senast: 28 Sep K Fler sidor från denna site Lite om medicinalväxter Medicinalväxter... Eftersom jag läser en hel del, tidningar och böcker, såtänkte jag dela med mig av lite jag träffat på. Det som följer här har... Ändrad senast: 2 Oct K - Svenska Därunder kan du se web-adressen. I det inrutade exemplet ovan finner vi en skillnad på adress. Den övre har en egen domän. Dvs namnet är kort och kommer tidigt. Det tyder på att det är ett företag som lagt in sidan. Den andra adressen, som är lång, och dessutom har ett våg-tecken ~ och därefter en krånglig sifferserie. Det tyder på att det är en privatperson som lagt in sidan. Dessa iakttagelser kan ha betydelse när man bedömer trovärigheten av vad man läser. Eftersom det inte finns någon censurerande förhandsgranskning på nätet är det upp till dig hur stor tillit du sätter till texten, och hur stor tillit du sätter till den som lagt in dokumentet. Den sista raden anger när sidan lades in, dvs. ger dig hjälp att bedöma om uppgifterna är aktuella eller gamla. Vill du lära dig mer Det finns utmärkta instruktioner, hjälp-sidor på webben där man kan få fler tips om hur man söker I Altavista klickar man på Hjälp under rubriken SÖKVERKTYG (till höger på sidan) Andra tips är klicka sedan på internetskola Skolverkets nybörjarsida är också bra att kunna gå till

http://www.sm.luth.se/~andreas/info/howtosearch/index.html

http://www.sm.luth.se/~andreas/info/howtosearch/index.html & ' ( ( ) * +, ', -. / ' 0! 1 " 2 # 3 / /! 1 $ 4, % 5 # 3, http://www.sm.luth.se/~andreas/info/howtosearch/index.html Andreas Tips och trix till sökningar i Cyberrymnden Här försöker jag att gå igenom

Läs mer

Vad är Internet? Innehåll: Inledning Vad är Internet? Om du kan Internetadressen Söka på Internet Länklistor Övningar Repetition

Vad är Internet? Innehåll: Inledning Vad är Internet? Om du kan Internetadressen Söka på Internet Länklistor Övningar Repetition Vad är Internet? Innehåll: Inledning 1 Vad är Internet? 2 Om du kan Internetadressen 3 Söka på Internet 6 Länklistor 9 Övningar 10 Repetition 11 Kortfattad repetition 9 6 Inledning Välkommen till Nyfiken

Läs mer

Steg 3 Internet Windows 7

Steg 3 Internet Windows 7 Steg 3 Internet Windows 7 Juni -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 3 Sida 1 Inledning Förberedelser Förkunskaper Steg 1 och 2. Sökning på Internet Denna kurs förutsätter att du skaffat någon form av

Läs mer

Kort om World Wide Web (webben)

Kort om World Wide Web (webben) KAPITEL 1 Grunder I det här kapitlet ska jag gå igenom allmänt om vad Internet är och vad som krävs för att skapa en hemsida. Plus lite annat smått och gott som är bra att känna till innan vi kör igång.

Läs mer

Steg 3 Internet Windows 8

Steg 3 Internet Windows 8 Steg 3 Internet Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 3 W 8 Sida 1 Inledning Förberedelser Förkunskaper Steg 1 och 2. Sökning på Internet Denna kurs förutsätter att du skaffat någon form

Läs mer

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll FrontPage Express I programpaketet Internet Explorer 4.0 och 5.0 ingår också FrontPage Express som installeras vid en fullständig installation. Det är ett program som man kan använda för att skapa egna

Läs mer

INTERNETKURS FÖR NYBÖRJARE: INTERNET GRUND. För Windows 7 BIBLIOTEK, STUDIEFÖRBUND, FOLKHÖGSKOLOR I JÖNKÖPINGS LÄN

INTERNETKURS FÖR NYBÖRJARE: INTERNET GRUND. För Windows 7 BIBLIOTEK, STUDIEFÖRBUND, FOLKHÖGSKOLOR I JÖNKÖPINGS LÄN INTERNETKURS FÖR NYBÖRJARE: INTERNET GRUND För Windows 7 BIBLIOTEK, STUDIEFÖRBUND, FOLKHÖGSKOLOR I JÖNKÖPINGS LÄN Innehåll Internet grund... 3 Webbläsare... 3 Adressfält... 3 Http och https... 3 Webbsidor/hemsidor...

Läs mer

Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida?

Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida? Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida? Vi går igenom allt du bör tänka på innan köp. Råd som du tjänar på längre fram. sförteckning et i denna bok ser du till höger. Vill du gå direkt till något

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Arbeta med bedömningsmatriser i Unikum

Arbeta med bedömningsmatriser i Unikum Januari 2011 Guide för lärare Arbeta med bedömningsmatriser i Unikum Här beskriver vi hur du arbetar med bedömnings-matriser i Unikum. Guiden beskriver dels hur du själv lägger in dina bedömningsmatriser

Läs mer

Microsoft Access. Skapa en ny databas. Östersund Vårterminen 2005

Microsoft Access. Skapa en ny databas. Östersund Vårterminen 2005 Mittuniversitetet Datavetenskaplig Introduktionskurs Östersund Vårterminen 2005 Robert Eriksson Övning i Microsoft Access Microsoft Access Detta dokument beskriver hur vi kan skapa en enkel databas i databashanteraren

Läs mer

Kursmaterial. Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20

Kursmaterial. Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20 0 Kursmaterial Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20 Inledning Välkommen till kursen Internet för alla! Du har möjlighet att boka datortid på biblioteket

Läs mer

5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar!

5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar! 5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar! En del av projektet Sveriges Smartaste Marknadsförare av Jesper Lindén - Bli inte en SEO terrorist, bygg ett långsiktigt och hållbart system

Läs mer

Det är ett nöje att leta bostad! En liten handledning i konsten att hitta ett nytt hem. www.hemnet.se Sveriges största bostadsmarknad

Det är ett nöje att leta bostad! En liten handledning i konsten att hitta ett nytt hem. www.hemnet.se Sveriges största bostadsmarknad Det är ett nöje att leta bostad! En liten handledning i konsten att hitta ett nytt hem www.hemnet.se Sveriges största bostadsmarknad Välkommen till Hemnet Sveriges största bostadsmarknad Alla som har letat

Läs mer

Instruktionsmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Instruktionsmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING HemsidaExpress Instruktionsmanual Du har investerat i en produkt som hjälper dig att göra professionella hemsidor som är lätta att skapa och uppdatera. Vi på HemsidaExpress erbjuder dig att på ett enkelt

Läs mer

LEARNIFYMANUALEN. Lärresurser och Kursplatser

LEARNIFYMANUALEN. Lärresurser och Kursplatser LEARNIFYMANUALEN Lärresurser och Kursplatser Här kan du hitta steg-för-stegmanualer för de flesta funktioner som finns i Learnifys Lärresurser och Kursplatser. Innehållsförteckning Hitta material i biblioteket...

Läs mer

Gör en egen webbplats

Gör en egen webbplats I det här avsnittet får du lära dig att bygga en egen minsida lägga till text och bilder skapa en egen design lägga till en bakgrund på webbplatsen I nästa nummer får du hjälp att bygga en större webbplats

Läs mer

Steg 6 Marknadsföring på nätet One.com Textalk Windows 7

Steg 6 Marknadsföring på nätet One.com Textalk Windows 7 Steg 6 Marknadsföring på nätet One.com Textalk Windows 7 Sept 14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 6 W78 Sida 1 Inledning Hemsida Förkunskaper Steg 1, 2, 3, 5. Starta Explorer. Gå in på http://liljedalsdata.se

Läs mer

Webbsidekurs för nybörjare

Webbsidekurs för nybörjare Webbsidekurs för nybörjare Hörselskadades distrikt i Stockholms län (www.distriktet.info) Inledande faktaruta Alla HRF föreningar erbjuds möjligheten att kostnadsfritt publicera information på en egen

Läs mer

Del 4 MICROSOFT OUTLOOK 2003 MED INTERNET EXPLORER 6.0

Del 4 MICROSOFT OUTLOOK 2003 MED INTERNET EXPLORER 6.0 Eva Ansell LÄR DIG ANVÄNDA OFFICE 2003 Del 4 MICROSOFT OUTLOOK 2003 MED INTERNET EXPLORER 6.0 53. Introduktion till Outlook 2003... 314 54. Använda e-postsystem... 324 55. Netiquette (nätvett)... 325 56.

Läs mer

Barnhack! Kom igång med programmering. Anders Thoresson Kom igång med Wordpress

Barnhack! Kom igång med programmering. Anders Thoresson Kom igång med Wordpress Anders Thoresson Kom igång med Wordpress förord 2 kapitel 1 att bygga en webbplats 3 Det här är Wordpress 3 Domännamn visar vägen på internet 4 kapitel 2 kom i gång med wordpress.com 6 Registrera ett konto

Läs mer

Att köpa webb En guide till en värld i daglig förändring.

Att köpa webb En guide till en värld i daglig förändring. Att köpa webb En guide till en värld i daglig förändring. Denna guide vänder sig till dig som kommer köpa kompetens inom webbområdet. Guiden är främst tänkt som en hjälp till dig. Med denna hjälp kan du

Läs mer

Marknadsföring på internet

Marknadsföring på internet Grunderna till Marknadsföring på internet Projektet Mångsidiga landsbygdsföretag Svenska lantbrukssällskapens förbund 1 Mångsidiga landsbygdsföretag Grunderna till Marknadsföring på internet Svenska lantbrukssällskapens

Läs mer

Denna version av Lathunden är från 2012-01-24 1 Version: 2012-01-24

Denna version av Lathunden är från 2012-01-24 1 Version: 2012-01-24 Denna version av Lathunden är från 2012-01-24 1 Version: 2012-01-24 Lathund skolplattform - lärare En lathund för att komma igång med Skolplattformen. Den är ett pågående arbete och förnyas efterhand (se

Läs mer

Manual för din hemsida

Manual för din hemsida Manual för din hemsida Dynamiska hemsidor är en lösning för att man på ett enkelt sätt skall kunna lägga till, ändra och ta bort sidor på sin hemsida. För att detta skall vara möjligt bygger lösningen

Läs mer

Utbildningsplattformen Lecando

Utbildningsplattformen Lecando Handledning till Utbildningsplattformen Lecando Elever Kurs- och kommunikationsdelen Lecandoversion: 4.3 Januari 2002 Stockholms stad 2001 IT-center Box 8302 104 22 STOCKHOLM Besöksadress: Polhemsgatan

Läs mer

Det är en Internet läser son gör det bekvämt för os ute på Internet. som t.ex Internet Explorer, firefox.

Det är en Internet läser son gör det bekvämt för os ute på Internet. som t.ex Internet Explorer, firefox. FRÅGOR & SVAR ANGÅENDE INTERNET Vad är en domän? Sytemet delar upp t.ex www.gy.varmdo.se i domäner dom läses från höger till vänster allt så.se först som står från vilket land den är i från i detta tillfälle

Läs mer

Hur du skriver en argumenterande text. Svenska B/Svenska 2

Hur du skriver en argumenterande text. Svenska B/Svenska 2 Hur du skriver en argumenterande text Svenska B/Svenska 2 1 Att skriva en argumenterande text steg för steg Tänk igenom och disponera din text innan du börjar! Visst, vi lärare tjatar alltid om disposition

Läs mer

Vårt webbverktyg. Tänk på att inte använda bilder som förvirrar. Använd gärna film. Skriv också vad filmen handlar om, för den som inte kan se filmen.

Vårt webbverktyg. Tänk på att inte använda bilder som förvirrar. Använd gärna film. Skriv också vad filmen handlar om, för den som inte kan se filmen. Vårt webbverktyg Klicka här för att få en kort introduktion av Victoria Sjöström om hur webbplatserna i fub.se fungerar! http://youtu.be/gtjtjz-votk Kognitiv tillgänglighet och utvecklingsstörning Utvecklingsstörning

Läs mer

Redaktörshandbok för publicering med Episerver

Redaktörshandbok för publicering med Episerver Redaktörshandbok för publicering med Episerver www.iogt.se Introduktion Välkommen som redaktör för en av IOGT-NTO:s webbplatser! I denna lathund kommer de grundläggande verktygen och inställningarna anpassade

Läs mer