Frågor på Internetteorin

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Frågor på Internetteorin"

Transkript

1 Frågor på Internetteorin Frågor: 1. Hur skickas meddelanden? 2. När blev Internet populärt? 3. Vad står www för? 4. Vem och när skapades www? 5. Vad är IP-nummer och hur fungerar de? Svar: 1. Jo, dom delas upp i små paket som skickas ut åt olika håll men till samma person. När paketmeddelandena kommer fram sätts dom samman igen till meddelandet. Detta kallas paketväxling. 2. Under talet. 3. www står för world wide web. 4. CERIV skapade www åren det är ett kommunikationsspråk på Internet. Ett IP-nummer har 4 siffror, tex siffrornas storlek kan variera från 0 till Varför startade Internetforskningen? SVAR: Eftersom Sovjetunionen skickade upp sputnik, blev de tekniskt överlägsna, över västvärlden. Det tyckte inte USA om, och startade därför forskningen. 2. Varför kunde ingen dator vara centraldator? SVAR: Om centraldatorn skulle störta, skulle även resten av nätverket störta. 3. Vad hette den första bild visande webbläsaren? SVAR: Den hette Mosaic. 4. När blev Internet populärt (för allmänheten)? SVAR: Internet blev populärt under mitten av 90-talet. 5. Vad är ett annat ord för oseriösa massutskick (skräppost)? SVAR: Spam-mail. Sida 1 av 8

2 När fick Internet en början? Sovjetunionen blev en ledande nation inom teknologin när de skickade upp satelliten Sputnik i oktober år USA:s president Eisenhower kände sig då tvungen att hämta in försprånget inom teknologin genom att bilda organisation ARPA. Vilka var de första webbläsarna? De första webbläsarna hette Lynx (1992), Mosaic (1993) och sedan Netscape. Nuförtiden använder man mest Mozilla och Internet Explorer. När började vanliga personer att använda datorer? I mitten av 90-talet började vanliga personer använda datorer. Varför började vanliga personer använda Internet? Det såldes vanliga hemdatorer billigare än vad det gjorde innan och det fanns bra webbläsare som en vanlig hemanvändare kunde sköta. Hur många hemanvändare finns det idag ungefär? Ungefär 400 miljoner människor mer eller mindre är uppkopplade med sina datorer över hela världen. F. Vad var Internet tänkt för i början? S. För att forskare skulle kunna ta del av datorer som fanns i andra delar av USA för att slippa flyga till den stad som hade en viss typ av dator. F. Vad står ARPA för? S. Advanced Research Projects Agency F. Vilket år testade ARPA sitt första framgångsrika nätverk? S F. I början fanns det en mängd olika standarder vad var det som gjorde att dessa kunde kommunicera? S. TCP/IP F. Vad gör TCP/IP S. TCP = Den delar upp datan i små paket som krypteras och sedan sätts ihop IP = Den som styr vart paketet ska. Sida 2 av 8

3 Fråga: Vad är fördelen med distribuerat nätverk i stället för centraliserat? Svar: Med ett centraliserat nätverk så om huvud datorn försvinner så förstörs all komunikation mellan de andra datorerna medans med distribuerat nätverk så kan vilken dator som hälst försvinna men det påverkar inte de andra datorerna i nätverket. Fråga: År 1993 NCSA Mosaic vad var den största skilnaden mot de tidigare html läsarna? Svar: Mosaic kunde visa grafik Fråga: Förfadern till internett kallades ARPAnet och inehöll bara ett fåtal datorer, hur många? Svar: fyra (4)st. och de var fanns alla i USA. Fråga: Internett användare ökade kraftigt och ökar fortfarande när börgade den utvecklingen ta fart? Svar: På 90-talet så börgade antalet användare öka långsamt men dewt dröjde några år innan den värkliga ökningen börgade ta fart, nämligen till ca. År 1994 då antalet användare började stiga kraftigt. Fråga: Hur har datorerna utvecklats under åren som gått? Svar: Datorerna har blivigt mindre, snabbare och framförallt biligare, detta har fått till följd att flera har kunnat ha datorer hemma vilket bidragit till den stora ökningen av användare (alla kunde inte riktigt ha en dator som kostade multum och var stor som ett helt rum hemma)(det hade ingen). När startade allt? Under kallakriget utvecklade man i USA ett nätverk mellan ett fåtal datorer för att kunna sända meddelande snabbt och säkert vid eventuellt kärnvapenkrig. Från början var tanken med nätverken att forskare skulle kunna dela information med varandra. Vad hände sen? Under 60-talet utvecklades APANET, ett nätverk som kunde samordna flera datorer på olika platser. Senare kom också ALOHANET som förband de hawaiianska öarna med en radiolänk. SATNET var också ett nätverk som kommunicerade via satteliter. Under 70-talet tillkom ett gemensamt språk för de olika nätverken. Men det var under 80 och 90-talet som dessa nätverk spreds över världen. Under dessa decennier utvecklades Internet. Detta blev en början till utvecklingen av dagens mycket avancerade datorsystem och teknik. Hur var nätverken uppbyggda? Nätverken var konstruerade som spindelnät för att slippa vara beroende av en centraldator. Fördelarna med detta var att vid eventuellt datorhaveri för en dator så skulle inte de andra påverkas. Det här var en revolutionerande konstruktion. Vilka möjligheter ger Internet? - Informationsutbyte kan ske världen över - Via webbsidor kan olika varor beställas smidigt från hela världen - Man kan finna bilder, filer, ljud och film m.m. - Människor världen över kan konversera, spela med varandra etc. Sida 3 av 8

4 Vad är Internet? Internet betyder nätverk av nätverk och är just va det betyder. #1 Varför startade Internet? ARPA var en myndighet som skulle utveckla idéer inom högteknologi för att föra landet framåt. Sovjetunionen hade nämligen skjutit upp Sputnik och var i teknologisk ledning. ARPA vill utnyttja datorerna som fanns i landet, så att man kunde nå en dator i exempelvis San Francisco fast man befann sig i Los Angeles. Därför bildade dom ett nätverk. #2 När bildades ARPA? I januari #3 När Startade Internet att fungera? #4 Vad betyder Internet? Nätverk av nätverk. #5 Vad är Mosaic? Den allra första webbläsaren som även kunde visa bilder. 1. Vad är APRA? Svar: APRA, som står för Advanced Research Projects Agency var den myndighet som bestod av landets smartaste människor och de hade i uppgift att utveckla idéer inom högteknologi. Pga. stora brister på datorer beslöt man sig för att koppla samman datorerna i ett nätverk. 2. Vad är TCP/IP? Svar: TCP/IP är ett protokoll eller kommunikationsspråk som användes av APRANET, ALOHANET och SATNET, de tre fungerande nätverken vid denna tid, för att förstå varandra då de talde olika språk. TCP/IP står för Transscript-Control Protocol / Internet Protocol. 3. Vad är Mosaic? Mosaic var den första webbläsaren som kunde visa bilder. Den lanserades under 1993 och gjorde Internet till en helt ny upplevelse. Mosaic kom att uppföljas av Netscape Navigator. 4. Vad betyder Internet? Internet betyder nätverk av nätverk och kopplar samman alla datorer världen över och där man kommunicerar via domänadresser. 5. Vad är E-post? Elektroniska posten e-post är det största inom Internet. Det används dagligen av miljontals människor som vill dela sitt kunnande eller bara höra av sig. Sida 4 av 8

5 1. Vad är Internet? Internet är ett stort antal nätverk som är ihopkopplade till ett ännu större nätverk av datorer världen över. 2. Hur många är uppkopplade till Internet? Det är ganska svårt att veta hur många som är uppkopplade eftersom det är så många runt om i hela världen, och för att det kommer fler hela tiden, men det är i alla fall mer än 40 miljoner användare. 3. Hur kopplar man upp sig? Det vanligaste sättet är att använda telefonnätet genom t.ex. Telia. Som sagt det vanligaste, fast tyvärr också det långsammaste. Snabbare är en fast kabel direkt inkopplad till en internetdator. 4. Varför finns internet? Anledningen till att internet skapades var inte så att man kan köpa grejer, chatta med kompisar om ingenting speciellt, utan det skapades av forskare i USA som jobbade för militären. USA's regering gillade inte att Soviet var bättre än dem genom att skicka upp Sputnik, så USA spenderade en väldig massa pengar på att få en grupp supersmarta människor (ARPA) att göra något "superhäftigt" och högteknoligiskt. Resultatet blev till slut Internets urfader, ARPANET, som visserligen inte var någonting jämfört med dagens internet, men det fungerade, nästan, och det var en start. 5. Skapade USA internet? Äger de det då? USA skapade visserligen internet, men det äger det inte. De som äger Internet är alla de miljontals användare som allihop är en pytteliten del av det enormt stora nätvärk som ständigt växer. Utan all människor utspridda världen över skulle inte internet vara i närheten av hur bra är nu. Vad var Alohanet? Nätverket som förband de Hawaiiska öarna. Vad betyder Internet? Nätverk av nätverk Vad skiljer en toppdomän från en domän i en URL (Internetadress)? En domän visar vilket företag eller vilken organisation som äger datorn där hemsidan finns, medan en toppdomän visar vilket land hemsidan kommer ifrån, eller vilken typ av företag som har hand om den. Vad mäter man Internets hastighet i? Kbps (kilobit per sekund) Vilket år gjordes första försöket med nätverket på UCLA? Vad står ARPA för och vad innebär det? ARPA står för Advanced Research Projects Agency och skapades 1958 i USA. ARPA var en myndighet som skapades för att ta igen försprånget som sovjet hade fått genom att skjuta upp sputnik. I och med ARPA fick många Universitet och Organisationer stor tillgång till pengar och kunde jobba på olika idéer. Under 1960 talet började ARPA försöka länka ihop datorer i USA så att forskare inte skulle behöva färdas långa vägar för att göra nått test på en specifik dator, utan kunde jobba på en dator på östkusten från västkusten. Man kan säga att ARPA är den organisation som bildade det första nätverket! De kom även på idén att skicka data i paket 2. Vad innebär TCP/IP? - TCP/IP = TRANSCRIPT-CONTROL PROTOCOL/INTERNET PROTOCOL TCP/IP är ett sorts regelverk där TCP står för paketindelning och sammansättning av paket, medans IP står för adressen dit datan ska skickas. 3. Vad är en URL? - URL, Uniform Recource Locator, kan man säga är en adress. Den är uppbyggd på följande sätt: protokoll://datornamn.domän.toppdomän/sökväg protokoll anger vilket protokoll som ska användas när man öppnar sökvägen. Det vanligaste är http. Sen kommer domännamnnet mellan //xxxx/ sen en sökväg i datorn där filen ligger och sist kommer resursen, filen man vill åt. Sida 5 av 8

6 4. Vad finns det för olika sorters uppkopplig ar till Internet? - Det finns: Fasta uppkopplingar; Uppringda anslutningar och; Uppringning genom modem. Fasta uppkopplingar är alltid anslutna till Internet genom en fast kabel. Uppringda anslutningar (ISDN) använder sig vanligtvis av en vanlig telefonsladd. Vid Uppringning genom modem använder du ett modem för att ansluta till din internetleverantör vilken i sin tur har en fast anslutning som du kopplas upp på. 5. Vad står www för? - WWW = World Wide Web är ett system av hypertextdokument som. Datorer som kan nås med tex, Netscape och Internet Explorer är betäcknade med www. Frågor Svar 1. Vilket år sände Sovjetunionen upp Sputniken? 2. Vad betyder Internet? 3. Vad betyder WWW? 4. Hur många nummer innehåller IP-numret? 5. Vad menas med e-post? Nätverk av nätverk 3. World Wide Web 4. 4 st, 4-12 siffror totalt 5. Elektronisk post Frågor: 1. Vad betyder MB? exempel 375 MB 2. Vem ser till att internet börjar fungera om det "går sönder"? 3. I vilket land startade utvecklingen av nätverk och datorer? 4. Vad betyder Internet? 5. Hur stor uppkopplingshastighet brukar en privatperson med vanlig uppkopplingshastighet och modem ha? Svar: 1. Megabyte, en miljon bytes 2. Ingen, det är inte någons ansvar 3. USA 4. Nätverk av nätverk eller 28,8 kbps Sida 6 av 8

7 1. Vad betyder internet? det betyder nätverk av nätverk. 2.Vart har internet sitt ursprung? Det har sitt utsprung i use men internet idag är väldigt oamerikanskt. 3. Vad är en toppdomän? Det är till exempel.com.net.gov.se.au och så vidare för att få reda på vart datorn/servern finns i världen eller vilken typ av organisation det är. I sverige har vi.se för att veta att vi ska till en datorn från sverige. 4. Vad är ett IP-Nummer? Man kan säga att det är som ett telefon nummer fast till en dator. Alla uppkopplade datorer har olika ip nummer. Kör man med bredband har man ett eller flera fasta ip nummer fast om man kopplar upp sig med modem så får man olika ip nummer(tillfälliga) varje gång som fortförande är indentiskt. Förta hälften av ip # består av nätverksnummer(land, riksnummer) och resten är data numeret(telefonnummer). Består av 4 siffer kombinationer. 5. När utvecklades Word Wide Web och var? (www) under åren på forskningscentret CERN i Geneve. och strax efter det kom den första webbläsaren. Frågor 1. Vad består Internet av? 2. Vilka var de första nätverken på Internet? 3. Vilka är Internets funktioner? 4. Hur kan meddelanden som skickas på Internet komma till rätt dator? 5. Vad är en domän? Svar 1. Kortfattat kan man säga att Internet består av ett nätverk av nätverk. 2. Det allra första nätverket på Internet framställdes av den amerikanska forskningsgruppen ARPA, därav namnet ARPANET. Senare tillkom även ALOHANET (som band ihop de Hawaiianska öarna) och SATNET (som verkar mellan satelliter). Ännu senare kom EUNET som gjorde det möjligt att kommunicera genom Europa. 3. Idag kan man använda Internet till att göra en mängd olika saker, exempelvis: Skicka e-post till en mottagare på andra sidan världen. Söka efter information från olika delar av världen. Hämta hem dataprogram, video, ljud, bilder etc. Handla varor så som t.ex. videofilmer, böcker, livsmedelsvaror m.m. 4. På samma sätt som bostadshus har en adress har varje dator som är ansluten till Internet en adress, s.k. IP-nummer. Ett IP-nummer består av sifferkombinationer som gör det möjligt för skickade meddelanden att hitta rätt. 5. På Internet finns det domänadresser som gör det möjligt att dela in Internetadresser i olika grupper. När man avläser domänadresser så läser man från höger till vänster. Det innebär att den delen som är längst till höger kallas för toppdomän, den har att göra med vilken typ av organisation som sköter om hemsidan eller i vilket land som hemsidan ligger i. Till vänster om toppdomänen ser man vilket företag eller vilken organisation som äger hemsidan. Om jag tar exemplet så avslöjar domänadressen att hemsidan ligger i Sverige (toppdomän.se) och att det är företaget aftonbladet som äger hemsidan. Sida 7 av 8

8 Vad är Internet? Ett världsomspännande nät av (oberoende) nätverk och kommunikationslänkar som arbetar med protokollen TCP/IP och som kan kommunicera med varandra genom ett enhetligt adresseringssystem. Internet har fått sin spridning genom nätverket World Wide Web, WWW, som gör att alla kan nå alla. Det är adresseringssystemet DNS som gjort Internet möjligt genom att hålla redan på alla adresser och sökvägar till adresser. I juli 1998 beräknades över 36 miljoner datorer vara anslutna till Internet och antalet har ökat varje dag sedan dess. Vad menas med WWW? Kallas på svenska oftast bara för webben, World Wide Web, fritt översatt "det världsomspännande nätet", ett söksystem för Internet, ursprungligen utvecklat av engelsmannen Tim Berners-Lee för kärnforskningscentrumet CERN i Schweiz. World Wide Web baseras på länkar (som går via Internet) mellan ett mycket stort antal enskilda datorer som ger användaren möjlighet att söka fram önskad information. Uttrycket syftar på innehållet medan Internet är överföringsmediet. Begreppen blandas ofta ihop. För att kunna utnyttja www måste man också använda ett klientprogram, webbläsare, som t.ex. Netscape eller Microsoft Internet Explorer. World Wide Web kan hantera multimedia och alltså innehålla text, bilder, video och ljud. Det som gör www unikt och som gör att det fungerar är adresseringsystemet DNS. Vad är DNS? Domain Name System, katalogsystemet för adresser i Internet som baseras på Internetprotokollet IP. Särskilda värddatorer som kör DNS-program, DNS-servrar, tar emot frågor om adresser och returnerar ett IP-nummer. Dessa servrar kallas även för namnservrar. Det är DNS som har gjort WWW möjligt, med det världsomspännande adresseringssystemet som gör att alla datorer kan hitta alla andra datorer. Vad är ett IP-nummer? Varje dator eller "värd" som deltar i någon transaktion i Internet, oavsett om det är en enkel PC eller en superdator, identifieras med ett unikt värde som kallas för IP-numret. IP-nummer skrivs som 4 st tal åtskilda med en punkt. Varje tal kan vara mellan 0-255, t.ex Vad betyder FAQ? Frequently Asked Questions, [uttalas: faks] Dokument som en databas eller en fil i t.ex. Internet som innehåller nybörjarfrågor i ett visst ämne. Man bör alltid undersöka om det finns någon FAQ när man kommer in på någon plats i nätet där man inte varit förut. De flesta leverantörer har t.ex. på sin webbplats en FAQ för att ge svar på vanligen förekommande frågor. Vad menas med Domännamn? Adress i Internet som bl.a. anger till vilken dator som adressaten är ansluten. Domänen är det som står före toppdomänen. I adressen är domänen bestonline. Sist i domännamnet står alltid toppdomänen som kan vara landets beteckning, utom i nordamerikanska adresser. Vad är Toppdomän? Bokstäverna efter den sista punkten i Internet-adressen, toppdomänen som i vissa fall är en landskod. Den utgör den översta nivån i domännamnet. Exempelvis är den för Sverige SE, för Finland är den FI, för Danmark är den DK. COM, NET, ORG, INFO, BIZ, NAME är landsobundna toppdomäner. Dessa generella toppdomäner kan registreras av vem som helst världen över. Till en början var det tänkt att COM skulle vara Kommersiell, NET skulle vara för företag som bedriver verksamhet med nätverk och ORG skulle vara för organisationer. Den absolut mest eftertraktade toppdomänen är COM och det finns år 2003 ca 30 miljoner registrerade namn. GOV är statliga adresser (government), EDU är utbildningsorganisationer (educational), MIL är reserverad för militären. Oftast är detta adresser inom USA, men är även dessa landsobundna. Landsbeteckningarna följer ISO-standarden och är alltså samma som vid postnummer. Alla tvåstaviga toppdomäner (.se.no osv) är landsbundna. Alla som har fler än två bokstäver är därmed landsobundna, (.com.net.info osv). Sida 8 av 8

Det är en Internet läser son gör det bekvämt för os ute på Internet. som t.ex Internet Explorer, firefox.

Det är en Internet läser son gör det bekvämt för os ute på Internet. som t.ex Internet Explorer, firefox. FRÅGOR & SVAR ANGÅENDE INTERNET Vad är en domän? Sytemet delar upp t.ex www.gy.varmdo.se i domäner dom läses från höger till vänster allt så.se först som står från vilket land den är i från i detta tillfälle

Läs mer

Vad är Internet och vem bryr sig? Katarina Lycken Rüter på uppdrag av Webbstjärnan

Vad är Internet och vem bryr sig? Katarina Lycken Rüter på uppdrag av Webbstjärnan Vad är Internet och vem bryr sig? Katarina Lycken Rüter på uppdrag av Webbstjärnan Om.SE och Webbstjärnan Om.SE (www.iis.se).se (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) är en oberoende allmännyttig organisation

Läs mer

Kvalitetskontroll av centrala Internetfunktioner

Kvalitetskontroll av centrala Internetfunktioner IT-kommissionen Kvalitetskontroll av centrala Internetfunktioner Benny Stridsberg Rapport 67/2003 IT-kommissionen, 103 33 Stockholm. Telefon: 08-405 10 00 ii Kvalitetskontroll av centrala Internetfunktioner

Läs mer

Kursmaterial. Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20

Kursmaterial. Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20 0 Kursmaterial Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20 Inledning Välkommen till kursen Internet för alla! Du har möjlighet att boka datortid på biblioteket

Läs mer

Tilläggs dokumentation 4069 Dns

Tilläggs dokumentation 4069 Dns Tilläggs dokumentation 4069 Dns Magnus Larsson FMTS/UtbE/ElektrosystemA it-sektionen 4069 DNS- Tilläggsdokumentation 4069 DNS-Tilläggsdokumentation...2 Domäner och Zoner...3 C:\Mina Dokument\PowerFolders\Försvarsmakten,FMTS\Kurser\4069A,

Läs mer

Barnhack! Kom igång med programmering. Anders Thoresson Kom igång med Wordpress

Barnhack! Kom igång med programmering. Anders Thoresson Kom igång med Wordpress Anders Thoresson Kom igång med Wordpress förord 2 kapitel 1 att bygga en webbplats 3 Det här är Wordpress 3 Domännamn visar vägen på internet 4 kapitel 2 kom i gång med wordpress.com 6 Registrera ett konto

Läs mer

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA Projektarbete Medieprogrammet Niklas Kurvinen, MP07, 2 Maj 2010 Innehållsförteckning Introduktion...3 Inledning...3 Syfte...3 Metod...3 Förarbete... 4-5 Planering...4

Läs mer

KOM-IGÅNG MED ERT KONTO... 3 Kontrollpanelen... 4 E-post...4 Hemsida...4 Domännamn... 4 Checklista för att komma igång...4

KOM-IGÅNG MED ERT KONTO... 3 Kontrollpanelen... 4 E-post...4 Hemsida...4 Domännamn... 4 Checklista för att komma igång...4 1 Innehållsförteckning KOM-IGÅNG MED ERT KONTO... 3 Kontrollpanelen... 4 E-post...4 Hemsida...4 Domännamn... 4 Checklista för att komma igång...4 LOGGA IN... 5 1 Kontrollpanelen : Hur man loggar in...

Läs mer

IP-adresser, DNS och BIND

IP-adresser, DNS och BIND IP-adresser, DNS och BIND IP-adresser Alla datorer som är kopplade till ett lokalt nätverk måste ha en IP-adress som är unik för datorn. Om två datorer har samma IP-adress kan konflikter uppstå och göra

Läs mer

Datorkunskap teori v1.2 Jonas Holmstén 2010. Datorkunskap. Kursmaterial v1.2

Datorkunskap teori v1.2 Jonas Holmstén 2010. Datorkunskap. Kursmaterial v1.2 Datorkunskap Kursmaterial v1.2 1 Allmän IT... 4 Vad är en dator?... 4 Olika typer av datorer... 4 Internet... 8 Vad är LAN och WAN?... 10 Vad är program?... 10 Piratkopiering... 11 Vad är virus?... 12

Läs mer

WEBWEU Webbteknik fra n bo rjan.

WEBWEU Webbteknik fra n bo rjan. WEBWEU Webbteknik fra n bo rjan. WEBBUTVECKLING Internet Föregångaren till Internet, Arpanet, tog sin start runt 1969 i Kalifornien, USA utvecklades som ett militärt forskningsprojekt i USA. I slutet av

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan Dags att fylla digitaliseringen med innehåll En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan 1 Skolan måste digitaliseras Ingen har kunnat undgå att skolan har problem. Ingen har kunnat missa att den svenska

Läs mer

Introduktion till IP Internet Protocol

Introduktion till IP Internet Protocol Introduktion till IP Internet Protocol Introduktion till IP Internet Protocol.SE:s Internetguide, nr 1 Version 1.01 2008 Håkan Lindberg 2007 Text och bilder skyddas enligt lag om upphovsrätt och tillhandahålls

Läs mer

Internet och kommunikation. Kommunikation

Internet och kommunikation. Kommunikation Internet och kommunikation Internet är bara en del av kommunikationsutveckling. Andra typer av kommunikation: - rökpuffar - runskrift - tal - ord - telefon 1 Kommunikation För kommunikation krävs minst

Läs mer

INTERNET HUR FUNGERAR DET OCH VAD KAN MAN GÖRA MED DET?

INTERNET HUR FUNGERAR DET OCH VAD KAN MAN GÖRA MED DET? INTERNET HUR FUNGERR ET OCH V KN MN GÖR ME ET? SIGNLTRNSMISSION (SIGNLÖVERFÖRING) TTRNSMISSION Innebär att data (= en följd av ettor och nollor) skickas mellan två apparater av något slag. Claude Shannon

Läs mer

Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida?

Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida? Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida? Vi går igenom allt du bör tänka på innan köp. Råd som du tjänar på längre fram. sförteckning et i denna bok ser du till höger. Vill du gå direkt till något

Läs mer

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR!

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR! Joel Ström, Caroline Lindgren, Emilia Fagerberg, Dennis Berg, Julia Ärleskog, Daniel Holst, Josephine Jansson, Sebastian Moholm, Linus Blomqvist, Jonas Karlsson. Brinellgymnasiet nässjö klass Te08 RÄDDA

Läs mer

Fredrik Wass. Domännamn. allt du vill veta om din adress på nätet

Fredrik Wass. Domännamn. allt du vill veta om din adress på nätet Fredrik Wass Domännamn allt du vill veta om din adress på nätet Fredrik Wass Domännamn allt du vill veta om din adress på nätet Domännamn.SE:s Internetguide, nr 24 Version 1.0 2011 Fredrik Wass Texten

Läs mer

Datorkommunikation. Marcus Rejås Rejås Datakonsult. marcus@rejas.se

Datorkommunikation. Marcus Rejås Rejås Datakonsult. marcus@rejas.se Datorkommunikation Marcus Rejås Rejås Datakonsult marcus@rejas.se Datorkommunikation av Marcus Rejås Publicerad $Date: 2005/11/15 12:54:07 $ Copyright 2003-2005 Marcus Rejås Denna bok är anpassad för gymnasieskolans

Läs mer

Hur fungerar IP-telefoni?

Hur fungerar IP-telefoni? Hur fungerar IP-telefoni? Niklas Hillgren, Karl-Johan Lundberg, Fredrik Pettersson, Daniel Torstensson och Emil Wallin. Linköpings universitet Linköping 2007-10-31 Sammanfattning Voice over IP (VoIP) är

Läs mer

Tidsresa: från svartvit TV till supersnabbt fiber

Tidsresa: från svartvit TV till supersnabbt fiber Kom igång med tv Koppla in din tv Test bredband Fördelar med fiber o koppling Nytt bredband via fiber 2014/2015 Tidsresa: från svartvit TV till supersnabbt fiber Den 31 mars 2015 släcks kabel-tv-nätet

Läs mer

5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar!

5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar! 5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar! En del av projektet Sveriges Smartaste Marknadsförare av Jesper Lindén - Bli inte en SEO terrorist, bygg ett långsiktigt och hållbart system

Läs mer

Att köpa webb En guide till en värld i daglig förändring.

Att köpa webb En guide till en värld i daglig förändring. Att köpa webb En guide till en värld i daglig förändring. Denna guide vänder sig till dig som kommer köpa kompetens inom webbområdet. Guiden är främst tänkt som en hjälp till dig. Med denna hjälp kan du

Läs mer

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg?

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg? JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg? Av: Jesper Lindén Den här delen i kursen Core Power är egentligen en påbyggnad och fördjupning av det som du tagit

Läs mer

Svenska delen av Internet

Svenska delen av Internet Svenska delen av Internet INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1 Statskontorets sammanfattning 7 2 Bakgrund 12 2.1 Uppdraget 12 2.2 Förtydligande och avgränsning av uppdraget 13 2.3 Genomförande av utredningen 14

Läs mer

It-säkerhet för privatpersoner

It-säkerhet för privatpersoner Daniel Goldberg och Linus Larsson It-säkerhet för privatpersoner en introduktion hqemawkmssupndkfaqf/taoxjhg91snsq50/xlccmygonmfs A0EGTrEUfvGbdH08jz3wNMkt4oTHxa9ikQ7P3MnUvQCit6xh PUaR1R9ytYHgq+15/4yFEvTfoGIIcF1kVZh2qKVrEInw7nF3

Läs mer

Har svenska domännamn ett immaterialrättsligt skydd?

Har svenska domännamn ett immaterialrättsligt skydd? JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Stefan Brunander Har svenska domännamn ett immaterialrättsligt skydd? JURM01 Examensarbete Examensarbete på juristprogrammet 30 högskolepoäng Handledare: Professor

Läs mer

Webbhotell och deras tjänster

Webbhotell och deras tjänster Chanett Erlebach Webbhotell och deras tjänster En jämförelse av kostnader, funktioner och service. Web hosting and their services A comparison of costs, features and service Informatik C-uppsats Termin:

Läs mer