Frågor på Internetteorin

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Frågor på Internetteorin"

Transkript

1 Frågor på Internetteorin Frågor: 1. Hur skickas meddelanden? 2. När blev Internet populärt? 3. Vad står www för? 4. Vem och när skapades www? 5. Vad är IP-nummer och hur fungerar de? Svar: 1. Jo, dom delas upp i små paket som skickas ut åt olika håll men till samma person. När paketmeddelandena kommer fram sätts dom samman igen till meddelandet. Detta kallas paketväxling. 2. Under talet. 3. www står för world wide web. 4. CERIV skapade www åren det är ett kommunikationsspråk på Internet. Ett IP-nummer har 4 siffror, tex siffrornas storlek kan variera från 0 till Varför startade Internetforskningen? SVAR: Eftersom Sovjetunionen skickade upp sputnik, blev de tekniskt överlägsna, över västvärlden. Det tyckte inte USA om, och startade därför forskningen. 2. Varför kunde ingen dator vara centraldator? SVAR: Om centraldatorn skulle störta, skulle även resten av nätverket störta. 3. Vad hette den första bild visande webbläsaren? SVAR: Den hette Mosaic. 4. När blev Internet populärt (för allmänheten)? SVAR: Internet blev populärt under mitten av 90-talet. 5. Vad är ett annat ord för oseriösa massutskick (skräppost)? SVAR: Spam-mail. Sida 1 av 8

2 När fick Internet en början? Sovjetunionen blev en ledande nation inom teknologin när de skickade upp satelliten Sputnik i oktober år USA:s president Eisenhower kände sig då tvungen att hämta in försprånget inom teknologin genom att bilda organisation ARPA. Vilka var de första webbläsarna? De första webbläsarna hette Lynx (1992), Mosaic (1993) och sedan Netscape. Nuförtiden använder man mest Mozilla och Internet Explorer. När började vanliga personer att använda datorer? I mitten av 90-talet började vanliga personer använda datorer. Varför började vanliga personer använda Internet? Det såldes vanliga hemdatorer billigare än vad det gjorde innan och det fanns bra webbläsare som en vanlig hemanvändare kunde sköta. Hur många hemanvändare finns det idag ungefär? Ungefär 400 miljoner människor mer eller mindre är uppkopplade med sina datorer över hela världen. F. Vad var Internet tänkt för i början? S. För att forskare skulle kunna ta del av datorer som fanns i andra delar av USA för att slippa flyga till den stad som hade en viss typ av dator. F. Vad står ARPA för? S. Advanced Research Projects Agency F. Vilket år testade ARPA sitt första framgångsrika nätverk? S F. I början fanns det en mängd olika standarder vad var det som gjorde att dessa kunde kommunicera? S. TCP/IP F. Vad gör TCP/IP S. TCP = Den delar upp datan i små paket som krypteras och sedan sätts ihop IP = Den som styr vart paketet ska. Sida 2 av 8

3 Fråga: Vad är fördelen med distribuerat nätverk i stället för centraliserat? Svar: Med ett centraliserat nätverk så om huvud datorn försvinner så förstörs all komunikation mellan de andra datorerna medans med distribuerat nätverk så kan vilken dator som hälst försvinna men det påverkar inte de andra datorerna i nätverket. Fråga: År 1993 NCSA Mosaic vad var den största skilnaden mot de tidigare html läsarna? Svar: Mosaic kunde visa grafik Fråga: Förfadern till internett kallades ARPAnet och inehöll bara ett fåtal datorer, hur många? Svar: fyra (4)st. och de var fanns alla i USA. Fråga: Internett användare ökade kraftigt och ökar fortfarande när börgade den utvecklingen ta fart? Svar: På 90-talet så börgade antalet användare öka långsamt men dewt dröjde några år innan den värkliga ökningen börgade ta fart, nämligen till ca. År 1994 då antalet användare började stiga kraftigt. Fråga: Hur har datorerna utvecklats under åren som gått? Svar: Datorerna har blivigt mindre, snabbare och framförallt biligare, detta har fått till följd att flera har kunnat ha datorer hemma vilket bidragit till den stora ökningen av användare (alla kunde inte riktigt ha en dator som kostade multum och var stor som ett helt rum hemma)(det hade ingen). När startade allt? Under kallakriget utvecklade man i USA ett nätverk mellan ett fåtal datorer för att kunna sända meddelande snabbt och säkert vid eventuellt kärnvapenkrig. Från början var tanken med nätverken att forskare skulle kunna dela information med varandra. Vad hände sen? Under 60-talet utvecklades APANET, ett nätverk som kunde samordna flera datorer på olika platser. Senare kom också ALOHANET som förband de hawaiianska öarna med en radiolänk. SATNET var också ett nätverk som kommunicerade via satteliter. Under 70-talet tillkom ett gemensamt språk för de olika nätverken. Men det var under 80 och 90-talet som dessa nätverk spreds över världen. Under dessa decennier utvecklades Internet. Detta blev en början till utvecklingen av dagens mycket avancerade datorsystem och teknik. Hur var nätverken uppbyggda? Nätverken var konstruerade som spindelnät för att slippa vara beroende av en centraldator. Fördelarna med detta var att vid eventuellt datorhaveri för en dator så skulle inte de andra påverkas. Det här var en revolutionerande konstruktion. Vilka möjligheter ger Internet? - Informationsutbyte kan ske världen över - Via webbsidor kan olika varor beställas smidigt från hela världen - Man kan finna bilder, filer, ljud och film m.m. - Människor världen över kan konversera, spela med varandra etc. Sida 3 av 8

4 Vad är Internet? Internet betyder nätverk av nätverk och är just va det betyder. #1 Varför startade Internet? ARPA var en myndighet som skulle utveckla idéer inom högteknologi för att föra landet framåt. Sovjetunionen hade nämligen skjutit upp Sputnik och var i teknologisk ledning. ARPA vill utnyttja datorerna som fanns i landet, så att man kunde nå en dator i exempelvis San Francisco fast man befann sig i Los Angeles. Därför bildade dom ett nätverk. #2 När bildades ARPA? I januari #3 När Startade Internet att fungera? #4 Vad betyder Internet? Nätverk av nätverk. #5 Vad är Mosaic? Den allra första webbläsaren som även kunde visa bilder. 1. Vad är APRA? Svar: APRA, som står för Advanced Research Projects Agency var den myndighet som bestod av landets smartaste människor och de hade i uppgift att utveckla idéer inom högteknologi. Pga. stora brister på datorer beslöt man sig för att koppla samman datorerna i ett nätverk. 2. Vad är TCP/IP? Svar: TCP/IP är ett protokoll eller kommunikationsspråk som användes av APRANET, ALOHANET och SATNET, de tre fungerande nätverken vid denna tid, för att förstå varandra då de talde olika språk. TCP/IP står för Transscript-Control Protocol / Internet Protocol. 3. Vad är Mosaic? Mosaic var den första webbläsaren som kunde visa bilder. Den lanserades under 1993 och gjorde Internet till en helt ny upplevelse. Mosaic kom att uppföljas av Netscape Navigator. 4. Vad betyder Internet? Internet betyder nätverk av nätverk och kopplar samman alla datorer världen över och där man kommunicerar via domänadresser. 5. Vad är E-post? Elektroniska posten e-post är det största inom Internet. Det används dagligen av miljontals människor som vill dela sitt kunnande eller bara höra av sig. Sida 4 av 8

5 1. Vad är Internet? Internet är ett stort antal nätverk som är ihopkopplade till ett ännu större nätverk av datorer världen över. 2. Hur många är uppkopplade till Internet? Det är ganska svårt att veta hur många som är uppkopplade eftersom det är så många runt om i hela världen, och för att det kommer fler hela tiden, men det är i alla fall mer än 40 miljoner användare. 3. Hur kopplar man upp sig? Det vanligaste sättet är att använda telefonnätet genom t.ex. Telia. Som sagt det vanligaste, fast tyvärr också det långsammaste. Snabbare är en fast kabel direkt inkopplad till en internetdator. 4. Varför finns internet? Anledningen till att internet skapades var inte så att man kan köpa grejer, chatta med kompisar om ingenting speciellt, utan det skapades av forskare i USA som jobbade för militären. USA's regering gillade inte att Soviet var bättre än dem genom att skicka upp Sputnik, så USA spenderade en väldig massa pengar på att få en grupp supersmarta människor (ARPA) att göra något "superhäftigt" och högteknoligiskt. Resultatet blev till slut Internets urfader, ARPANET, som visserligen inte var någonting jämfört med dagens internet, men det fungerade, nästan, och det var en start. 5. Skapade USA internet? Äger de det då? USA skapade visserligen internet, men det äger det inte. De som äger Internet är alla de miljontals användare som allihop är en pytteliten del av det enormt stora nätvärk som ständigt växer. Utan all människor utspridda världen över skulle inte internet vara i närheten av hur bra är nu. Vad var Alohanet? Nätverket som förband de Hawaiiska öarna. Vad betyder Internet? Nätverk av nätverk Vad skiljer en toppdomän från en domän i en URL (Internetadress)? En domän visar vilket företag eller vilken organisation som äger datorn där hemsidan finns, medan en toppdomän visar vilket land hemsidan kommer ifrån, eller vilken typ av företag som har hand om den. Vad mäter man Internets hastighet i? Kbps (kilobit per sekund) Vilket år gjordes första försöket med nätverket på UCLA? Vad står ARPA för och vad innebär det? ARPA står för Advanced Research Projects Agency och skapades 1958 i USA. ARPA var en myndighet som skapades för att ta igen försprånget som sovjet hade fått genom att skjuta upp sputnik. I och med ARPA fick många Universitet och Organisationer stor tillgång till pengar och kunde jobba på olika idéer. Under 1960 talet började ARPA försöka länka ihop datorer i USA så att forskare inte skulle behöva färdas långa vägar för att göra nått test på en specifik dator, utan kunde jobba på en dator på östkusten från västkusten. Man kan säga att ARPA är den organisation som bildade det första nätverket! De kom även på idén att skicka data i paket 2. Vad innebär TCP/IP? - TCP/IP = TRANSCRIPT-CONTROL PROTOCOL/INTERNET PROTOCOL TCP/IP är ett sorts regelverk där TCP står för paketindelning och sammansättning av paket, medans IP står för adressen dit datan ska skickas. 3. Vad är en URL? - URL, Uniform Recource Locator, kan man säga är en adress. Den är uppbyggd på följande sätt: protokoll://datornamn.domän.toppdomän/sökväg protokoll anger vilket protokoll som ska användas när man öppnar sökvägen. Det vanligaste är http. Sen kommer domännamnnet mellan //xxxx/ sen en sökväg i datorn där filen ligger och sist kommer resursen, filen man vill åt. Sida 5 av 8

6 4. Vad finns det för olika sorters uppkopplig ar till Internet? - Det finns: Fasta uppkopplingar; Uppringda anslutningar och; Uppringning genom modem. Fasta uppkopplingar är alltid anslutna till Internet genom en fast kabel. Uppringda anslutningar (ISDN) använder sig vanligtvis av en vanlig telefonsladd. Vid Uppringning genom modem använder du ett modem för att ansluta till din internetleverantör vilken i sin tur har en fast anslutning som du kopplas upp på. 5. Vad står www för? - WWW = World Wide Web är ett system av hypertextdokument som. Datorer som kan nås med tex, Netscape och Internet Explorer är betäcknade med www. Frågor Svar 1. Vilket år sände Sovjetunionen upp Sputniken? 2. Vad betyder Internet? 3. Vad betyder WWW? 4. Hur många nummer innehåller IP-numret? 5. Vad menas med e-post? Nätverk av nätverk 3. World Wide Web 4. 4 st, 4-12 siffror totalt 5. Elektronisk post Frågor: 1. Vad betyder MB? exempel 375 MB 2. Vem ser till att internet börjar fungera om det "går sönder"? 3. I vilket land startade utvecklingen av nätverk och datorer? 4. Vad betyder Internet? 5. Hur stor uppkopplingshastighet brukar en privatperson med vanlig uppkopplingshastighet och modem ha? Svar: 1. Megabyte, en miljon bytes 2. Ingen, det är inte någons ansvar 3. USA 4. Nätverk av nätverk eller 28,8 kbps Sida 6 av 8

7 1. Vad betyder internet? det betyder nätverk av nätverk. 2.Vart har internet sitt ursprung? Det har sitt utsprung i use men internet idag är väldigt oamerikanskt. 3. Vad är en toppdomän? Det är till exempel.com.net.gov.se.au och så vidare för att få reda på vart datorn/servern finns i världen eller vilken typ av organisation det är. I sverige har vi.se för att veta att vi ska till en datorn från sverige. 4. Vad är ett IP-Nummer? Man kan säga att det är som ett telefon nummer fast till en dator. Alla uppkopplade datorer har olika ip nummer. Kör man med bredband har man ett eller flera fasta ip nummer fast om man kopplar upp sig med modem så får man olika ip nummer(tillfälliga) varje gång som fortförande är indentiskt. Förta hälften av ip # består av nätverksnummer(land, riksnummer) och resten är data numeret(telefonnummer). Består av 4 siffer kombinationer. 5. När utvecklades Word Wide Web och var? (www) under åren på forskningscentret CERN i Geneve. och strax efter det kom den första webbläsaren. Frågor 1. Vad består Internet av? 2. Vilka var de första nätverken på Internet? 3. Vilka är Internets funktioner? 4. Hur kan meddelanden som skickas på Internet komma till rätt dator? 5. Vad är en domän? Svar 1. Kortfattat kan man säga att Internet består av ett nätverk av nätverk. 2. Det allra första nätverket på Internet framställdes av den amerikanska forskningsgruppen ARPA, därav namnet ARPANET. Senare tillkom även ALOHANET (som band ihop de Hawaiianska öarna) och SATNET (som verkar mellan satelliter). Ännu senare kom EUNET som gjorde det möjligt att kommunicera genom Europa. 3. Idag kan man använda Internet till att göra en mängd olika saker, exempelvis: Skicka e-post till en mottagare på andra sidan världen. Söka efter information från olika delar av världen. Hämta hem dataprogram, video, ljud, bilder etc. Handla varor så som t.ex. videofilmer, böcker, livsmedelsvaror m.m. 4. På samma sätt som bostadshus har en adress har varje dator som är ansluten till Internet en adress, s.k. IP-nummer. Ett IP-nummer består av sifferkombinationer som gör det möjligt för skickade meddelanden att hitta rätt. 5. På Internet finns det domänadresser som gör det möjligt att dela in Internetadresser i olika grupper. När man avläser domänadresser så läser man från höger till vänster. Det innebär att den delen som är längst till höger kallas för toppdomän, den har att göra med vilken typ av organisation som sköter om hemsidan eller i vilket land som hemsidan ligger i. Till vänster om toppdomänen ser man vilket företag eller vilken organisation som äger hemsidan. Om jag tar exemplet så avslöjar domänadressen att hemsidan ligger i Sverige (toppdomän.se) och att det är företaget aftonbladet som äger hemsidan. Sida 7 av 8

8 Vad är Internet? Ett världsomspännande nät av (oberoende) nätverk och kommunikationslänkar som arbetar med protokollen TCP/IP och som kan kommunicera med varandra genom ett enhetligt adresseringssystem. Internet har fått sin spridning genom nätverket World Wide Web, WWW, som gör att alla kan nå alla. Det är adresseringssystemet DNS som gjort Internet möjligt genom att hålla redan på alla adresser och sökvägar till adresser. I juli 1998 beräknades över 36 miljoner datorer vara anslutna till Internet och antalet har ökat varje dag sedan dess. Vad menas med WWW? Kallas på svenska oftast bara för webben, World Wide Web, fritt översatt "det världsomspännande nätet", ett söksystem för Internet, ursprungligen utvecklat av engelsmannen Tim Berners-Lee för kärnforskningscentrumet CERN i Schweiz. World Wide Web baseras på länkar (som går via Internet) mellan ett mycket stort antal enskilda datorer som ger användaren möjlighet att söka fram önskad information. Uttrycket syftar på innehållet medan Internet är överföringsmediet. Begreppen blandas ofta ihop. För att kunna utnyttja www måste man också använda ett klientprogram, webbläsare, som t.ex. Netscape eller Microsoft Internet Explorer. World Wide Web kan hantera multimedia och alltså innehålla text, bilder, video och ljud. Det som gör www unikt och som gör att det fungerar är adresseringsystemet DNS. Vad är DNS? Domain Name System, katalogsystemet för adresser i Internet som baseras på Internetprotokollet IP. Särskilda värddatorer som kör DNS-program, DNS-servrar, tar emot frågor om adresser och returnerar ett IP-nummer. Dessa servrar kallas även för namnservrar. Det är DNS som har gjort WWW möjligt, med det världsomspännande adresseringssystemet som gör att alla datorer kan hitta alla andra datorer. Vad är ett IP-nummer? Varje dator eller "värd" som deltar i någon transaktion i Internet, oavsett om det är en enkel PC eller en superdator, identifieras med ett unikt värde som kallas för IP-numret. IP-nummer skrivs som 4 st tal åtskilda med en punkt. Varje tal kan vara mellan 0-255, t.ex Vad betyder FAQ? Frequently Asked Questions, [uttalas: faks] Dokument som en databas eller en fil i t.ex. Internet som innehåller nybörjarfrågor i ett visst ämne. Man bör alltid undersöka om det finns någon FAQ när man kommer in på någon plats i nätet där man inte varit förut. De flesta leverantörer har t.ex. på sin webbplats en FAQ för att ge svar på vanligen förekommande frågor. Vad menas med Domännamn? Adress i Internet som bl.a. anger till vilken dator som adressaten är ansluten. Domänen är det som står före toppdomänen. I adressen är domänen bestonline. Sist i domännamnet står alltid toppdomänen som kan vara landets beteckning, utom i nordamerikanska adresser. Vad är Toppdomän? Bokstäverna efter den sista punkten i Internet-adressen, toppdomänen som i vissa fall är en landskod. Den utgör den översta nivån i domännamnet. Exempelvis är den för Sverige SE, för Finland är den FI, för Danmark är den DK. COM, NET, ORG, INFO, BIZ, NAME är landsobundna toppdomäner. Dessa generella toppdomäner kan registreras av vem som helst världen över. Till en början var det tänkt att COM skulle vara Kommersiell, NET skulle vara för företag som bedriver verksamhet med nätverk och ORG skulle vara för organisationer. Den absolut mest eftertraktade toppdomänen är COM och det finns år 2003 ca 30 miljoner registrerade namn. GOV är statliga adresser (government), EDU är utbildningsorganisationer (educational), MIL är reserverad för militären. Oftast är detta adresser inom USA, men är även dessa landsobundna. Landsbeteckningarna följer ISO-standarden och är alltså samma som vid postnummer. Alla tvåstaviga toppdomäner (.se.no osv) är landsbundna. Alla som har fler än två bokstäver är därmed landsobundna, (.com.net.info osv). Sida 8 av 8

Det är en Internet läser son gör det bekvämt för os ute på Internet. som t.ex Internet Explorer, firefox.

Det är en Internet läser son gör det bekvämt för os ute på Internet. som t.ex Internet Explorer, firefox. FRÅGOR & SVAR ANGÅENDE INTERNET Vad är en domän? Sytemet delar upp t.ex www.gy.varmdo.se i domäner dom läses från höger till vänster allt så.se först som står från vilket land den är i från i detta tillfälle

Läs mer

3. Hur är nätverkets konstruktion idag i jämförelse med de första? Svar: De är fortfarande densamma.

3. Hur är nätverkets konstruktion idag i jämförelse med de första? Svar: De är fortfarande densamma. 5 Frågor och svar om Internet, 06NVB 1. Nämn ett par skillnader mellan datorerna förr och datorerna nu? Svar: de var lika stora som rum, varje dator behärskade i stort sett bara ett enda smalt arbetsområde.

Läs mer

Internet. Frågor och svar. Internet 1 Frågor och svar 1

Internet. Frågor och svar. Internet 1 Frågor och svar 1 Internet Frågor och svar Innehållsförteckning: Internet 1 Frågor och svar 1 Internets bakgrund och utveckling. När startade allt? Var? Varför? 2 Kortfattad beskrivning av utvecklingen fram till idag 5

Läs mer

Internets historia Tillämpningar

Internets historia Tillämpningar 1 Internets historia Redan i slutet på 1960-talet utvecklade amerikanska försvaret, det program som ligger till grund för Internet. Syftet var att skapa ett decentraliserat kommunikationssystem som skulle

Läs mer

Litteratur. Nätverk, Internet och World Wide Web. Olika typer av nätverk. Varför nätverk? Anne Diedrichs Medieteknik Södertörns högskola

Litteratur. Nätverk, Internet och World Wide Web. Olika typer av nätverk. Varför nätverk? Anne Diedrichs Medieteknik Södertörns högskola Litteratur Nätverk, Internet och World Wide Web Anne Diedrichs Medieteknik Södertörns högskola Beekman kap 9-11 Varierar i olika upplagor. Läs alla kapitel om nätverk och Internet och webb Olika typer

Läs mer

Datakommunika,on på Internet

Datakommunika,on på Internet Webbteknik Datakommunika,on på Internet Rune Körnefors Medieteknik 1 2015 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se Internet Inter- = [prefix] mellan, sinsemellan, ömsesidig Interconnect = sammanlänka Net =

Läs mer

Skärmbilden i Netscape Navigator

Skärmbilden i Netscape Navigator Extratexter till kapitel Internet Skärmbilden i Netscape Navigator Netscape är uppbyggt på liknande sätt som i de flesta program. Under menyraden, tillsammans med verktygsfältet finns ett adressfält. I

Läs mer

Grundläggande datavetenskap, 4p

Grundläggande datavetenskap, 4p Grundläggande datavetenskap, 4p Kapitel 4 Nätverk och Internet Utgående från boken Computer Science av: J. Glenn Brookshear 2004-11-23 IT och medier 1 Innehåll Nätverk Benämningar Topologier Sammankoppling

Läs mer

Hur hänger det ihop? För att kunna kommunicera krävs ett protokoll tcp/ip, http, ftp För att veta var man skall skicka

Hur hänger det ihop? För att kunna kommunicera krävs ett protokoll tcp/ip, http, ftp För att veta var man skall skicka Webben som verktyg Idag: Hur hänger det ihop? Viktiga tekniker Stegen i ett webbprojekt Verktyg Dreamweaver Photoshop Joomla CMS Storyboard och flödesschema Fixa webbhotell Hur hänger det ihop? För att

Läs mer

Internet och kommunikation. Kommunikation

Internet och kommunikation. Kommunikation Internet och kommunikation Internet är bara en del av kommunikationsutveckling. Andra typer av kommunikation: - rökpuffar - runskrift - tal - ord - telefon 1 Kommunikation För kommunikation krävs minst

Läs mer

Kort om World Wide Web (webben)

Kort om World Wide Web (webben) KAPITEL 1 Grunder I det här kapitlet ska jag gå igenom allmänt om vad Internet är och vad som krävs för att skapa en hemsida. Plus lite annat smått och gott som är bra att känna till innan vi kör igång.

Läs mer

Internets historia i Sverige

Internets historia i Sverige Internets historia i Sverige 1962 Det första modemet för telefonlinjer blev tillgängligt med en hastighet av 300 bit/s. 1978 Det första svenska elektroniska forumet började av Stockholms Datamaskincentral.

Läs mer

Web-sökning. Grundkunskaper 1. Adresser - adressbyggnad 2. Länkar 3. Sökmotor. Detta material ska i första hand behandla web-sidor och web-sökning.

Web-sökning. Grundkunskaper 1. Adresser - adressbyggnad 2. Länkar 3. Sökmotor. Detta material ska i första hand behandla web-sidor och web-sökning. Web-sökning Grundkunskaper 1. Adresser - adressbyggnad 2. Länkar 3. Sökmotor 1. Adresser adressbyggnad Vi utgå r frå n att du är uppkopplad på nätet, när vi börjar detta material. Stegvis ska vi visa hur

Läs mer

1 PROTOKOLL. Nätverk. Agenda. Jonas Sjöström

1 PROTOKOLL. Nätverk. Agenda. Jonas Sjöström Nätverk Jonas Sjöström jonas.sjostrom@dis.uu.se Baserat primärt på kapitel 4 i Brookshear (2008) samt valda kapitel ur Gralla Agenda 1. Protokoll 2. LAN och WAN 3. Kort om infrastruktur 4. Paketering och

Läs mer

Vad är Internet? Innehåll: Inledning Vad är Internet? Om du kan Internetadressen Söka på Internet Länklistor Övningar Repetition

Vad är Internet? Innehåll: Inledning Vad är Internet? Om du kan Internetadressen Söka på Internet Länklistor Övningar Repetition Vad är Internet? Innehåll: Inledning 1 Vad är Internet? 2 Om du kan Internetadressen 3 Söka på Internet 6 Länklistor 9 Övningar 10 Repetition 11 Kortfattad repetition 9 6 Inledning Välkommen till Nyfiken

Läs mer

MOTTAGARE AV VIDEOMÖTE FÖR DE SOM INTE HAR MICROSOFT LYNC INSTALLERAT SAMORDNAD VÅRD- OCH OMSORGSPLANERING

MOTTAGARE AV VIDEOMÖTE FÖR DE SOM INTE HAR MICROSOFT LYNC INSTALLERAT SAMORDNAD VÅRD- OCH OMSORGSPLANERING MOTTAGARE AV VIDEOMÖTE FÖR DE SOM INTE HAR MICROSOFT LYNC INSTALLERAT SAMORDNAD VÅRD- OCH OMSORGSPLANERING Innehåll sid. Distansmöte via video 3 Inför mötet 4 Ansluta första gången till Lyncmöte 5 Ansluta

Läs mer

DATA CIRKEL VÅREN 2014

DATA CIRKEL VÅREN 2014 DATA CIRKEL VÅREN 2014 Ledare: Birger Höglund och Sten Halvarsson Sida:1 av 6 Kursdag 22 januari 2014 Olika kablar: Sten berättade och visade upp olika möjligheter att ansluta kablar till dator och telefoner.

Läs mer

INTERNET HUR FUNGERAR DET OCH VAD KAN MAN GÖRA MED DET?

INTERNET HUR FUNGERAR DET OCH VAD KAN MAN GÖRA MED DET? INTERNET HUR FUNGERR ET OCH V KN MN GÖR ME ET? SIGNLTRNSMISSION (SIGNLÖVERFÖRING) TTRNSMISSION Innebär att data (= en följd av ettor och nollor) skickas mellan två apparater av något slag. Claude Shannon

Läs mer

Statistik från webbplatser

Statistik från webbplatser Statistik från webbplatser problem och möjligheter Ulf Kronman Föredragets huvuddelar Frågorna och motfrågorna Vilka frågor ställer chefen, BIBSAM och ISO? Varför ställer webmastern krångliga motfrågor?

Läs mer

Systemkrav och tekniska förutsättningar

Systemkrav och tekniska förutsättningar Systemkrav och tekniska förutsättningar Hogia Webbrapporter Det här dokumentet går igenom systemkrav, frågor och hanterar teknik och säkerhet kring Hogia Webbrapporter, vilket bl a innefattar allt ifrån

Läs mer

Vad är Internet? Innehåll: Inledning 1 Vad är Internet? 2 Om du kan Internetadressen 3 Söka på Internet 4 Övningar 5 Kortfattad repetition 9

Vad är Internet? Innehåll: Inledning 1 Vad är Internet? 2 Om du kan Internetadressen 3 Söka på Internet 4 Övningar 5 Kortfattad repetition 9 Vad är Internet? Innehåll: Inledning 1 Vad är Internet? 2 Om du kan Internetadressen 3 Söka på Internet 4 Övningar 5 Kortfattad repetition 9 Inledning Välkommen till steg 3 av Internetkursen för nybörjare!

Läs mer

Kom igång med FrontPage 2003

Kom igång med FrontPage 2003 Kom igång med FrontPage 2003 Skolorna i Kristianstads kommun har inte gemensam licens som med vissa övriga Microsoft-program utan licens måste köpas för varje dator som det ska installeras på. Din tekniker

Läs mer

DNSSec. Garanterar ett säkert internet

DNSSec. Garanterar ett säkert internet DNSSec Garanterar ett säkert internet Vad är DNSSec? 2 DNSSec är ett tillägg i Domain Name System (DNS), som säkrar DNS-svarens äkthet och integritet. Tekniska åtgärder tillämpas vilket gör att den dator

Läs mer

Innehållsförteckning. Skräppost... 19

Innehållsförteckning. Skräppost... 19 Innehållsförteckning 1 Börja arbeta med Outlook... 1 Öppna e-postprogrammet... 1 Skapa nytt meddelande... 2 Skicka ett brev... 3 Öppna och stäng ett meddelande... 3 Markera/avmarkera ett meddelande...

Läs mer

Webbpublicering. Teknikintroduktion 1 Jody Foo (jodfo@ida.liu.se)

Webbpublicering. Teknikintroduktion 1 Jody Foo (jodfo@ida.liu.se) Webbpublicering Teknikintroduktion 1 Jody Foo (jodfo@ida.liu.se) Föreläsningsöversikt Föreläsning 1 Vad är webbpublicering? Lite historia - Internet och webben Statiska webbplatser Grundkoncept: webbläsare,

Läs mer

Konfigurera Routern manuellt

Konfigurera Routern manuellt Konfigurera Routern manuellt Den här guiden beskriver hur du ställer in din Internetanslutning mot Belkin Routern. Steg 1. Stäng av din Kabel eller ADSL-modem. I det fall det inte finns en på- och avstängningsknapp

Läs mer

MOTTAGARE AV VIDEOMÖTE FÖR DE SOM HAR MICROSOFT LYNC INSTALLERAT SAMORDNAD VÅRD- OCH OMSORGSPLANERING

MOTTAGARE AV VIDEOMÖTE FÖR DE SOM HAR MICROSOFT LYNC INSTALLERAT SAMORDNAD VÅRD- OCH OMSORGSPLANERING MOTTAGARE AV VIDEOMÖTE FÖR DE SOM HAR MICROSOFT LYNC INSTALLERAT SAMORDNAD VÅRD- OCH OMSORGSPLANERING Innehåll sid. Distansmöte via video 3 Inför mötet 4 Inställningar i Microsoft Lync 5 Inställningar

Läs mer

Installationsguide / Användarmanual

Installationsguide / Användarmanual (Ver. 2.6.0) Installationsguide / Användarmanual Innehåll 1. Välkommen Sid 1 Välkommen som Internet kund hos Seth s Bredband Kontrollera att din Internetlåda innehåller: 2. Anslutningsguide Sid 2 Koppla

Läs mer

IPv6 Jonas Aronsson 3TEa

IPv6 Jonas Aronsson 3TEa IPv6 Jonas Aronsson 3TEa IPv6 IPv6, sjätte generationens Internetprotokoll, det nya sättet att adressera och överföra data i nätverk. Vad lite mer exakt är detta? Det tänkte jag nu gå igenom i två steg.

Läs mer

Installationsanvisningar. IQ Web 200. Webbkommunikation

Installationsanvisningar. IQ Web 200. Webbkommunikation Ver 060109 Cetetherm IQHeat Installation IQ Web 200 Installationsanvisningar IQ Web 200 Webbkommunikation 1. Systemkrav...3 2. Inledning / Leveransomfattning...4 2.1 Inledning... 4 2.2 Leveransomfattning...

Läs mer

KomSys Hela kursen på en föreläsning ;-) Jens A Andersson

KomSys Hela kursen på en föreläsning ;-) Jens A Andersson KomSys Hela kursen på en föreläsning ;-) Jens A Andersson Detta är vårt huvudproblem! 11001000101 värd Två datorer som skall kommunicera. värd Datorer förstår endast digital information, dvs ettor och

Läs mer

Datorn föds. http://www.youtube.com/watch?v=anrjsigryjw

Datorn föds. http://www.youtube.com/watch?v=anrjsigryjw Datorkunskap Vad är en dator Datorer är maskiner som utför uppgifter och beräkningar med hjälp av givna instruktioner eller program. Datorer arbetar genom att låta maskin- och programvara interagera. Maskinvara

Läs mer

SMC Barricade Routers

SMC Barricade Routers SMC Barricade Routers Användarhandbok SMC7004BR V1.0 Gratulerar till din nya SMC Barricade TM. SMC Barricade är en bredbandsrouter som är till för delad Internettillgång, ökad säkerhet och för att nätverksansluta

Läs mer

Så får du Microsofts Office-paket gratis

Så får du Microsofts Office-paket gratis Så får du Microsofts Office-paket gratis 7 Kör Word, Excel, Powerpoint och Onenote i webbläsaren 7 Dela dina dokument 7 För dator, mobil och platta. Kom igång med Microsoft Skydrive och Office Web Apps

Läs mer

Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365

Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365 Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365 Version 1.0 Introduktion Skapa ett MSPA-konto Aktivera Office 365 i Telia Business Apps Verifiera företagets domännamn Lägg till användare

Läs mer

COAX INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00

COAX INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00 COAX INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0 Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90 Alla dagar 08:00-22:00 1. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING Alt. 1. OM DU ANSLUTER EN DATOR 1. Anslut den medföljande

Läs mer

Christer Scheja TAC AB

Christer Scheja TAC AB Byggnadsautomation för ingenjörer Byggnadsautomation för ingenjörer VVS-tekniska föreningen, Nordbygg 2004 Christer Scheja TAC AB resentation, No 1 Internet/Intranet Ihopkopplade datornät ingen ägare Internet

Läs mer

Övningar - Datorkommunikation

Övningar - Datorkommunikation Övningar - Datorkommunikation 1. Förklara skillnaden på statisk och dynamisk IP konfiguration. Ange även vad som krävs för att dynamisk IP konfiguration ska fungera. 2. Förklara följande förkortningar

Läs mer

Internet En enkel introduktion

Internet En enkel introduktion Internet En enkel introduktion Innehåll: Inledning 2 Datorns olika delar 3 Starta datorn 4 Hur du gör om du kan webbadressen 6 Hur du gör om du inte kan webbadressen 9 Kortfattad repetition 11 Jan Andrée

Läs mer

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll FrontPage Express I programpaketet Internet Explorer 4.0 och 5.0 ingår också FrontPage Express som installeras vid en fullständig installation. Det är ett program som man kan använda för att skapa egna

Läs mer

Del 4 MICROSOFT OUTLOOK 2003 MED INTERNET EXPLORER 6.0

Del 4 MICROSOFT OUTLOOK 2003 MED INTERNET EXPLORER 6.0 Eva Ansell LÄR DIG ANVÄNDA OFFICE 2003 Del 4 MICROSOFT OUTLOOK 2003 MED INTERNET EXPLORER 6.0 53. Introduktion till Outlook 2003... 314 54. Använda e-postsystem... 324 55. Netiquette (nätvett)... 325 56.

Läs mer

Tilläggs dokumentation 4069 Dns

Tilläggs dokumentation 4069 Dns Tilläggs dokumentation 4069 Dns Magnus Larsson FMTS/UtbE/ElektrosystemA it-sektionen 4069 DNS- Tilläggsdokumentation 4069 DNS-Tilläggsdokumentation...2 Domäner och Zoner...3 C:\Mina Dokument\PowerFolders\Försvarsmakten,FMTS\Kurser\4069A,

Läs mer

Bordermail instruktionsmanual

Bordermail instruktionsmanual Bordermail instruktionsmanual Du kan själv skapa upp till 4 nya e-postadresser via självadministrationssidorna Du kan läsa och skicka e-post på 2 sätt För att komma till självadministrationssidorna öppna

Läs mer

Varmt välkommen till en helt ny värld.

Varmt välkommen till en helt ny värld. DEL 1 Digidel är ett nationellt projekt som syftar till att få fler medborgare att bli digitalt delaktiga. I Sverige finns 1,5 miljoner personer som inte alls eller i mycket liten utsträckning använder

Läs mer

Del 1 Frågor om vad höghastighetsnät är:

Del 1 Frågor om vad höghastighetsnät är: Frågor och svar om installation av höghastighetsnät i BRF STÄMJÄRNET Vi i styrelsen hoppas att du genom att läsa nedan frågor och svar, ska få den information du behöver om höghastighetsinstallationen

Läs mer

Office 365 - Skype för företag

Office 365 - Skype för företag Office 365 - Skype för företag Innehåll Logga in på Skype för företag... 2 Kontakter och grupper... 3 Interna kontakter... 3 Externa kontakter... 4 Hantera kontakter... 5 Skapa grupp... 6 Hantera grupper...

Läs mer

EDA 390 - Datakommunikation och Distribuerade System. Peer-To-Peer system

EDA 390 - Datakommunikation och Distribuerade System. Peer-To-Peer system EDA 390 - Datakommunikation och Distribuerade System Peer-To-Peer system Andreas Bernet 810929-0018 beran@etek.chalmers.se Sektion: Elektroteknik Johan Zhang 820401-1830 zhaj@etek.chalmers.se Sektion:

Läs mer

ADSL INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.2. Bredbands felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00

ADSL INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.2. Bredbands felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00 ADSL INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.2 Bredbands felanmälan och support nås på 0502-60 65 90 Alla dagar 08:00-22:00 Innehåll 1. LOKALISERA FÖRSTA TELEFONJACKET... 3 2. ANSLUT DITT MODEM... 3 3. ANSLUT OCH

Läs mer

Datorn från grunden. En enkel introduktion. Innehåll: Inledning 1 Vad är en dator? 2 Datorns olika delar 3 Starta datorn 5 Stänga av datorn 7

Datorn från grunden. En enkel introduktion. Innehåll: Inledning 1 Vad är en dator? 2 Datorns olika delar 3 Starta datorn 5 Stänga av datorn 7 Datorn från grunden En enkel introduktion Innehåll: Inledning 1 Vad är en dator? 2 Datorns olika delar 3 Starta datorn 5 Stänga av datorn 7 2 Inledning Välkommen till Söderköpings bibliotek! Vid detta

Läs mer

Föreläsning 9 Transportprotokoll UDP TCP

Föreläsning 9 Transportprotokoll UDP TCP Föreläsning 9 Transportprotokoll UDP TCP Domain Name System (DNS) DHCP Tillämpningar 2002-11-06 Gunnar Karlsson, Bengt Sahlin 1 Transportskiktet Transportprotokoll otillförlitlig överföring: User Datagram

Läs mer

Webbteknik II. Föreläsning 4. Watching the river flow. John Häggerud, 2011

Webbteknik II. Föreläsning 4. Watching the river flow. John Häggerud, 2011 Webbteknik II Föreläsning 4 Watching the river flow Web Service XML-RPC, SOAP, WSDL, UDDI HTTP Request, Response, Headers, Cache, Persistant Connection REST Hype or the golden way? Web Service / Webbtjänst

Läs mer

Hjälp! Det fungerar inte.

Hjälp! Det fungerar inte. Hjälp! Det fungerar inte. Prova först att dra ur elsladden på telefonidosan och elsladden till ditt bredbandsmodem/bredbandsrouter (om du har en) och vänta ca 30 min. Koppla därefter först in strömsladden

Läs mer

Prislista Bredbandsbolaget

Prislista Bredbandsbolaget Sida 1 av 6 Prislista Bredbandsbolaget gäller från 22 februari 2012 Sida 2 av 6 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 DSL- Bredband Bas... 3 DSL - Bredband Premium... 3 Riks ADSL... 3 Bredband

Läs mer

E-POSTINSTÄLLNINGAR I E-POSTPROGRAMMET

E-POSTINSTÄLLNINGAR I E-POSTPROGRAMMET E-POSTINSTÄLLNINGAR I E-POSTPROGRAMMET För att kunna läsa sin e-post i sin dator, utan att logga in i webbmailen, måste man göra ett par inställningar i e-postprogrammet i datorn. Det finns många typer

Läs mer

Win95/98 Nätverks Kompendium. av DRIFTGRUPPEN

Win95/98 Nätverks Kompendium. av DRIFTGRUPPEN Win95/98 Nätverks Kompendium av DRIFTGRUPPEN Sammanfattning Vad håller jag i handen? Detta är en lättförståelig guide till hur man lägger in och ställer in nätverket i Windows 95 och 98 Efter 6 (sex) enkla

Läs mer

Hemmanätverk. Av Jan Pihlgren. Innehåll

Hemmanätverk. Av Jan Pihlgren. Innehåll Hemmanätverk Av Jan Pihlgren Innehåll Inledning Ansluta till nätverk Inställningar Bilaga 1. Om IP-adresser Bilaga 2. Inställning av router Bilaga 3. Trådlösa inställningar Manuella inställningar Inledning

Läs mer

Grundläggande datorkunskap

Grundläggande datorkunskap Grundläggande datorkunskap Vissa nybörjare känner sig väldigt osäkra Man kan förstora texten på skärmen genom att trycka på Ctrl + SeniorNet Lidingö 2014-11-10 Mamma får en gammal dator av sin son men

Läs mer

PNSPO! CP1W-CIF41. 14 mars 2012 OMRON Corporation

PNSPO! CP1W-CIF41. 14 mars 2012 OMRON Corporation PNSPO! 14 mars 2012 OMRON Corporation 2/16 Läs detta innan du bläddrar vidare PNSPO! Denna bok är avsedd som ett tillägg till de ursprungliga manualerna för OMRONs produkter. Använd den som en hjälp att

Läs mer

ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare

ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare PRERELEASE 03/07/2011 Juridisk information Juridisk information Juridisk information finns på http://help.adobe.com/sv_se/legalnotices/index.html. iii

Läs mer

Datainsamling över Internet

Datainsamling över Internet Datainsamling över Internet I den här uppgiften skall du styra ett mätförlopp och hämta mätdata via internet. Från en dator skall du styra en annan dator och beordra den att utföra en mätning och skicka

Läs mer

Grundläggande nätverksteknik. F2: Kapitel 2 och 3

Grundläggande nätverksteknik. F2: Kapitel 2 och 3 Grundläggande nätverksteknik F2: Kapitel 2 och 3 Kapitel 2 COMMUNICATING OVER THE NETWORK Grundstenar i kommunka;on Tre grundläggande element Message source The channel Message des;na;on Media Segmentering

Läs mer

INNEHÅLL 30 juni 2015

INNEHÅLL 30 juni 2015 INNEHÅLL 30 juni 2015 INNEHÅLL 1 Introduktion 1 1.1 Inloggning...................................... 1 2 E-post 3 2.1 Administrera din e-post............................... 3 2.1.1 Skapa vidarebefodran

Läs mer

Webbservrar, severskript & webbproduktion

Webbservrar, severskript & webbproduktion Webbprogrammering Webbservrar, severskript & webbproduktion 1 Vad är en webbserver En webbserver är en tjänst som lyssnar på port 80. Den hanterar tillgång till filer och kataloger genom att kommunicera

Läs mer

Internetgalleriet. En liten handbok för cirkelledare. Bo Lind, NBV Dalarna

Internetgalleriet. En liten handbok för cirkelledare. Bo Lind, NBV Dalarna Internetgalleriet En liten handbok för cirkelledare Bo Lind, NBV Dalarna 2 Förord Handbok för studiecierkelledare hos NBV i Dalarna. Den hjälper Dig att utnyttja den nya ITtekniken 1 i Din cirkel. Här

Läs mer

Eltako FVS. 6 steg för att aktivera fjärrstyrning med hjälp av din smartphone (Mobil klient)

Eltako FVS. 6 steg för att aktivera fjärrstyrning med hjälp av din smartphone (Mobil klient) Eltako FVS 6 steg för att aktivera fjärrstyrning med hjälp av din smartphone (Mobil klient) Obegränsad flexibilitet och bekvämlighet i fastighetsautomation 1. Konfigurera åtkomst till din dator/nätverk

Läs mer

DNSSEC och säkerheten på Internet

DNSSEC och säkerheten på Internet DNSSEC och säkerheten på Internet Per Darnell 1 Säkerheten på Internet Identitet Integritet Oavvislighet Alltså 2 Asymmetrisk nyckelkryptering Handelsbanken 3 Asymmetrisk nyckelkryptering 1 Utbyte av publika

Läs mer

Externa deltagare i Lync

Externa deltagare i Lync Externa deltagare i Lync Du kan använda Lync för chatt, samtal och onlinemöten med externa deltagare. Beroende på vilken programvara de externa deltagarna har kan de chatta och se delade dokument eller

Läs mer

KAPITEL 5 Användbara program. Tillbehör. WordPad. Paint

KAPITEL 5 Användbara program. Tillbehör. WordPad. Paint KAPITEL 5 Användbara program Som jag nämnde i inledningen är Windows mycket mer än bara ett operativsystem. Det följer även med ett antal användbara program som är mycket användbara. Du har fått bekanta

Läs mer

Guide för att välja fibertjänst

Guide för att välja fibertjänst Guide för att välja fibertjänst Förord Många är vi som i dagarna skall välja nya leverantörer för Internet, TV och telefoni. Sundholmens fiberförening har valt Quadracom som komunikationsopperatör. De

Läs mer

Installationshandbok För telefonadapter Vood 322. Telia Bredbandstelefoni Geografiskt riktnummer

Installationshandbok För telefonadapter Vood 322. Telia Bredbandstelefoni Geografiskt riktnummer Installationshandbok För telefonadapter Vood 322 Telia Bredbandstelefoni Geografiskt riktnummer introduktion Förutsättningar för Telia bredbandstelefoni med telefonadapter 3 Det här ska finnas i startpaketet

Läs mer

VPN (PPTP) installationsguide för Windows 7

VPN (PPTP) installationsguide för Windows 7 VPN (PPTP) installationsguide för Windows 7 Följ instruktionen nedan för att sätta upp och använda 3T-PPTP. Innan du gör detta så måste du dock först kontakta internsupport för att få ett användarnamn

Läs mer

WINTEXT SERVER/ WINTEXT32 integrerad texttelefoni i tele- och datornät

WINTEXT SERVER/ WINTEXT32 integrerad texttelefoni i tele- och datornät WINTEXT SERVER/ WINTEXT32 integrerad texttelefoni i tele- och datornät Projektbeskrivning och funktionsspecifikation Henrik Karlsson, AmuHadar 1 2003-11-24 Innehållsförteckning Sammanfattning sid 2 Mål

Läs mer

Internet ombord på våra tåg

Internet ombord på våra tåg www.sj.se Med reservation för ändringar och tryckfel. 2007-05. SJs ELTÅG LEVER UPP TILL VÄRLDENS TUFFASTE MILJÖMÄRKNING. 1 Internet ombord på våra tåg Koppla upp dig ombord Du som reser med SJ kan numera

Läs mer

säkrare webbmejl Tipsen som ger dig LAJKA-GUIDE

säkrare webbmejl Tipsen som ger dig LAJKA-GUIDE Tipsen som ger dig säkrare webbmejl 7 Stoppa tjuvlyssning och övervakning 7 Kryptera Gmail automatiskt 7 Skydda dig mot NSA med gratistjänsten Hushmail. Så får du säkrare webbmejl Oavsett om du skickar

Läs mer

F-ONS. Federated Object Naming Service. Katalogen för Internet of Things

F-ONS. Federated Object Naming Service. Katalogen för Internet of Things F-ONS Federated Object Naming Service Katalogen för Internet of Things F-ONS The Internet of Things Om några år kommer Internet of Things att revolutionera våra liv ungefär som det vanliga Internet har

Läs mer

Vi finns nära dig. Telia Connect 4.1 Installationshandbok för PC Uppkopplingsprogram för Telia Mobilt bredband

Vi finns nära dig. Telia Connect 4.1 Installationshandbok för PC Uppkopplingsprogram för Telia Mobilt bredband Vi finns nära dig TSPxxxx xxxx Telia Connect 4.1 Installationshandbok för PC Uppkopplingsprogram för Telia Mobilt bredband Personlig kundtjänst Privat: tel. 90 200 Företag: tel. 90 400 Öppet vardagar kl

Läs mer

Insticksprogram för webbläsare. Krishna Tateneni Jost Schenck Översättare: Stefan Asserhäll

Insticksprogram för webbläsare. Krishna Tateneni Jost Schenck Översättare: Stefan Asserhäll Krishna Tateneni Jost Schenck Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Insticksprogram för webbläsare 4 1.1 Allmänna inställningar................................... 4 1.2 Insticksprogram.......................................

Läs mer

film- och musiktjänster

film- och musiktjänster Så kommer du åt USA-exklusiva film- och musiktjänster 7 Större utbud på Netflix 7 Kom åt musiktjänster som Pandora 7 Se SVT Play på utlandsresan 7 Här är verktygen du behöver. I denna guide 02 Det här

Läs mer

SGH-A400 WAP Browser Användarhandbok

SGH-A400 WAP Browser Användarhandbok * Vissa innehåll i denna handbok kan skilja sig från din telefon beroende på mjukvaran som installerats eller din operatör. SGH-A400 WAP Browser Användarhandbok ELECTRONICS Behöver du hjälp eller har frågor,

Läs mer

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual 3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual ,QQHKnOOVI UWHFNQLQJ,QVWDOODWLRQDY931NOLHQW 'DWRUHUVRPLQJnULHQ)DVW7UDFNPLOM $QYlQGDUHPHGNRQWRL9+6RFKGDWRUPHG:LQGRZV;3 $QYlQGDUHPHGNRQWRLDQQDQGRPlQlQ9+6HOOHUGDWRUPHG:LQGRZV

Läs mer

TIDOMAT smartone. Säkerhet via webben

TIDOMAT smartone. Säkerhet via webben TIDOMAT smartone Säkerhet via webben Säkerhetssystemet smartone: Har en webbserver integrerad i Centralenheten. Består av en Centralenhet och Dörrmiljöer samt valfria produkter som nätverkskamera och GSM

Läs mer

Att installera din trådlösa router. Installationen tar bara en minut.

Att installera din trådlösa router. Installationen tar bara en minut. Att installera din trådlösa router. Installationen tar bara en minut. Välkommen till din nya surftjänst! Med den här trådlösa routern surfar du på ett lite smartare sätt. Dels kan flera surfa på ett och

Läs mer

Adobe Connect Pro. Innehåll. Introduktion

Adobe Connect Pro. Innehåll. Introduktion Adobe Connect Pro Adobe Connect Pro (ACP) är en webbaserad lösning för resfria möten eller distansundervisning. Denna guide avser stödja dig i användning av ACP i IKT-studions lokaler. Innehåll Introduktion...

Läs mer

Internet. En enkel introduktion. Innehåll:

Internet. En enkel introduktion. Innehåll: Internet En enkel introduktion Innehåll: Datorns olika delar Starta datorn Så gör du om du kan webbadressen Så gör du om du inte kan webbadressen Kortfattad repetition Alingsås bibliotek, 2012 2 3 4 6

Läs mer

Norman Endpoint Protection (NPRO) installationsguide

Norman Endpoint Protection (NPRO) installationsguide Norman Endpoint Protection (NPRO) installationsguide Ladda ner installationspaketet (32 eller 64 bitars) från nedanstående länk: http://www.norman.com/downloads/sm ent/68793/se Starta installationspaketet

Läs mer

Säkerhet på Internet. Sammanställt av Bengt-Göran Carlzon

Säkerhet på Internet. Sammanställt av Bengt-Göran Carlzon Sammanställt av Bengt-Göran Carlzon Säkerhet på Internet Bristande säkerhet på Internet beror i första hand på 3 saker 1. UOkunskap 2. Slarv 3. Oseriösa användare Informationssäkerhet För mycket skydd

Läs mer

Innehållsförteckning GavleNet Silver

Innehållsförteckning GavleNet Silver 1 Innehållsförteckning GavleNet Silver Snabbinstruktion 2 Innan du sätter i gång Inledning 3 Installera höghastighetsmodemet Inställningar i Internet Explorer 3 Inställningar i Windows XP 4 Inställningar

Läs mer

Statistik från webbplatser

Statistik från webbplatser Statistik från webbplatser virtuella besök eller levererade sidor? Ulf Kronman Karolinska Institutet Universitetsbiblioteket Föredragets huvuddelar Frågorna och motfrågorna Vilka frågor ställer chefen,

Läs mer

Talsystem Teori. Vad är talsystem? Av Johan Johansson

Talsystem Teori. Vad är talsystem? Av Johan Johansson Talsystem Teori Av Johan Johansson Vad är talsystem? Talsystem är det sätt som vi använder oss av när vi läser, räknar och skriver ner tal. Exempelvis hade romarna ett talsystem som var baserat på de romerska

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL OWNIT!

VÄLKOMMEN TILL OWNIT! INSTALLATIONSMANUAL Bästa VÄLKOMMEN bredbandskund! TILL OWNIT! VÄLKOMMEN TILL OWNIT! Du har nu mottagit dina uppgifter från Ownit som är är nödvändiga för för dig dig för för att att du du skall skall

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01

KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01 KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. KONTROLLERA DIN ANSLUTNING... 4 2. SÅ HÄR ANSLUTER DU DIN DATOR... 4 3. KONFIGURERA DIN PC FÖR INTERNET...

Läs mer

Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress

Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress Installationsanvisning För dig som har valt fast IP-Adress Inomhusnod Comega FTTH-TVMC... 2 Inomhusnod Allied Telesyn img616... 4 Inomhusnod CTS HET-3109... 5 Nätverkskort... 6 Kontakter och kablar...

Läs mer

Viktiga inställningar för Isolda webshop

Viktiga inställningar för Isolda webshop Viktiga inställningar för Isolda webshop Denna webshop är optimerad för Internet Explorer 6, Mozilla Firefox 2, Safari 2 och senare versioner. Vi använder både vanliga cookies (en fi l som sparas på din

Läs mer

SNABBGUIDE. Så installerar du ADSL-modemet

SNABBGUIDE. Så installerar du ADSL-modemet SNABBGUIDE Så installerar du ADSL-modemet 1 SNABBGUIDE FÖR INSTALLATION Välkommen som ADSL-kund hos Glocalnet! Du har nu fått ditt startpaket och med dessa instruktioner vill vi hjälpa dig att komma igång

Läs mer

Hermundstad Östlund Ansell. Grundläggande IT för SENIORER

Hermundstad Östlund Ansell. Grundläggande IT för SENIORER Hermundstad Östlund Ansell Grundläggande IT för SENIORER Windows Vista och Office 2007 INTRODUKTION 1. ABC OM INTERNET...5 2. TJÄNSTER PÅ INTERNET...6 A. Webbsidor och webbplatser... 6 B. Mejl (e-post)...

Läs mer

Grunder. Grafiktyper. Vektorgrafik

Grunder. Grafiktyper. Vektorgrafik 2 Grunder All vår början bliver svår eller hur det nu brukar heta, och detta är något som gäller även Flash. För den som är ovan vid Flash gäller det säkert extra mycket, då det kan vara knepigt att förstå

Läs mer

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet.

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet. E-post A. Windows Mail Öppna alternativ Klicka på startknappen Startmenyn öppnas Klicka på Alla Program Leta reda på Windows Mail Dubbelklicka Windows Mail öppnas. Om ikonen ligger i Start-menyn Klicka

Läs mer

FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00

FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0. Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90. Alla dagar 08:00-22:00 FIBER INSTALLATIONSHANDBOK VERSION 1.0 Felanmälan och support nås på 0502-60 65 90 Alla dagar 08:00-22:00 1. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING Er anslutning är klar först när den gröna lampan på Fiberkonverten

Läs mer

Kom i gång med trådlösa

Kom i gång med trådlösa 1 Kom i gång med trådlösa nätverk Lite historia För ganska många år sedan började man att koppla samman datorer i ett nätverk med kablar. Detta gör man fortfarande, och kommer även att göra i framtiden.

Läs mer