Bredband - resultat av samverkan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bredband - resultat av samverkan"

Transkript

1 Kulturriket i Bergslagen Bredband - resultat av samverkan

2

3 Internetuppkoppling har blivit allt viktigare för medborgare och företagare Kraven Kraven på att kunna ta del av information, ha kontakt med myndigheter och att kunna utföra ekonomiska transaktioner ställer ökade krav på snabb och tillförlitlig internetuppkoppling vilket samtidigt ger bättre förutsättningar för effektiv vård och omsorg, bättre distansutbildning och effektiva möten utan resor. Utvecklingen Utvecklingen av tjänster och användarnas efterfrågan gör att kraven på att kunna sända och ta emot stora mängder data ökar snabbt. Efterfrågan Efterfrågan på tjänster med tidskritiska krav, exempelvis videotjänster och speltjänster, ökar kraftigt. Bredband Bredband definieras som en tjänst av allmänt intresse, vilket ger staten, kommuner och regioner möjlighet att agera för att stimulera utbyggnad i områden som marknaden inte anser vara lönsamma att investera i på kommersiell basis.

4 Bredbandsplan Ambitionen med bredbandsplanen är att kommunen ska ha en gemensam strategi för såväl företag, kommunala verksamheter som för enskild medborgare. Alltmer information finns på nätet, kontakter med myndigheter och sjukvård sker i allt högre grad digitalt och besöken på banken har ersatts med elektroniska transaktioner. Postorderhandeln har blivit näthandel och Internet har blivit en dominerande kanal för alla möjliga typer av underhållning. Skinnskatteberg ska vara en attraktiv kommun som genomsyras av tillgänglighet, öppenhet, dialog och demokrati. Ett livslångt lärande genom ett utvecklat och väl fungerande samspel mellan människa, teknik och information. Planens syfte Förtydliga rollen och ambitionerna för kommunens agerande för bredbandsutvecklingen. Genomförande Underlätta för externa aktörers bredbandsutbyggnad. Kartlägga kommunens behov av bredband. Samförlägga kanalisation för fiber med interna och externa aktörer. Stimulera lokala bredbandsprojekt som exempelvis byalag och föreningar till egna initiativ. Utveckla samarbete med närliggande kommuner.

5 Vad är bredband? Begreppet bredband kan vara komplicerat och kräver kunskaper från flera olika områden för att kunna förstås i sin helhet. Ett begrepp som bättre uttrycker vad det handlar om är - elektronisk kommunikation - det vill säga kommunikation med hjälp av elektronisk utrustning. Hastighet Hastighet för elektronisk kommunikation mäts i bps vilket är en förkortning av Bit Per Sekund. (Obs inte Byte Per Sekund, vilket är 8 gånger så mycket). 1 Kbps (Kilo Bit Per Sekund) innebär alltså att tusen tecken överförs per sekund medan 1 Mbps (Mega Bit Per Sekund) innebär att 1 miljon tecken överförs per sekund. Tekniska system Tekniska system för telefoni och radiokommunikation är ursprungligen utformade för att förmedla mänskligt tal, vi pratar med varandra. Mänskligt tal kräver låg överföringshastighet - smalband - för att fungera. Här krävs endast överföringshastighet på några tusen tecken per sekund. Datorer Datorer kommunicerar med avsevärt mycket högre hastighet - bredband - och kan på samma tid som det tar för en människa att säga hejsan överföra en hel digital bild eller mer. Bredband handlar alltså ursprungligen om den överföringshastighet elektronisk kommunikation sker med.

6 Idag brukar tre olika faktorer tillsammans utgöra kriterier för bredband Fast anslutning, det vill säga ständigt uppkopplad, man behöver inte ringa upp och skapa förbindelse Fast kostnad, flat rate, oavsett hur länge man kör, det vill säga inget taxametertick som i telefoni och ISDN-näten Hastighet, över en viss gräns, i praktiken ligger den gränsen idag i Sverige på 512 Kbps. Hastigheten för ADSL varierar från 512 Kbps (kilobit per sekund) upp till 8 Mbps, beroende på vilken utrustning som används. När någon talar om äkta bredband avses vanligen 10 Mbps (megabit per sekund) eller mer.

7 Bredband - resultat av samverkan En kedja är inte starkare än den svagaste länken och det gäller i hög grad även för bredband. För att en användare ska kunna utnyttja full effekt av sin bredbandsförbindelse krävs att alla leden i kedjan av kommunikationslösningar som ingår i förbindelsen fungerar som dom ska. I dagens marknadssituation när många olika nätägare/nätoperatörer är inblandade i IT-infrastrukturen och många tjänsteleverantörer ska samsas om tillgången till näten krävs samverkan för att bredbandskommunikationen ska fungera fullt ut.

8 Vad kostar det mitt företag eller mig som privatperson? En ungefärlig kostnad handlar om ca kr (engångskostnad). Summan är dock starkt beroende på egna insatser vid anslutning. Driftavgifter till operatör tillkommer. Vad är det jag får för dessa kostnader? En bra internetuppkoppling har blivit ett oåterkalleligt behov, speciellt för yngre generationer. Högre saluvärde på fastigheten Bättre möjligheter till bra telefoni Få bättre och större TV-utbud Tillgång till information Möjligheten till bra kontakter med myndigheter Möjlighet att utföra ekonomiska transaktioner med mera. Tekniken kan också ge möjlighet till ett antal trygghetslösningar om du exempelvis bor kvar hemma längre på ålderns höst.

9 Hur kan jag bli ansluten eller kan jag få bättre kommunikation än den jag har idag? Visa ditt intresse för kommunens it-ansvarige där du kan få svar på vilka möjligheter som finns. Påverka ditt byalag, förening eller annan sammanslutning knuten till din bostad. Så här kan du hitta din närmaste station: Med hjälp av Nätkollen (http://www.natkollen.pts.se) kan du lokalisera hur långt från en station ditt hus befinner sig och vilken leverantör som ansvarar för den. Testa din uppkoppling: Med Bredbandskollen (http://www.bredbandskollen.se) kan du mäta din nuvarande hastighet. Verktyget hjälper bredbandskunder att utvärdera sin uppkoppling. Verktyget ger dig ett mätvärde och en rekommendation på hur mätvärdet stämmer överens med förväntad kapacitet på din internetanslutning. Fördjupad information För de som önskar fördjupa sin kunskap om bredband på landsbygden kan vi rekommendera:

10 Anmälan av intresse - obs ej bindande! För att klara ut begreppen bättre och lyssna till kommuninnevånarnas behov kommer besök att ske i de olika kommundelarna av bredbandssamordnare efter överenskommelse. För att lättare kunna förbereda ett besök som berör dig och projektering av fibernät eller motsvarande, underlättar det om du svarar på bifogad intresseanmälan. Intresseanmälan skickas senast den 31/ till: Skinnskattebergs kommun Veine Eliasson Box Skinnskatteberg eller med e-post; Det går även bra att lämna intresseanmälan i kommunhusets reception. Intresseanmälan går även att göras via Obs! Kom ihåg att lämna din intresseanmälan senast 31 januari 2014

11 Intresseanmälan Kulturriket i Bergslagen Jag/vi är intresserad av en anslutning till fibernät eller annan likvärdig uppkoppling. Förnamn: Efternamn: Adress: Telefon: E-post: Permanentboende: Ja Nej Fritidsbostad: Ja Nej Finns redan diskussioner om anslutning i byalag, bostadsrättsförening eller motsvarande? Ja Nej Vid Ja, kontaktperson Namn: Telefon: Skickas senast 31 januari 2014 till: Skinnskattebergs kommun, Veine Eliasson, Box 101, Skinnskatteberg eller med e-post; Det går även bra att lämna intresseanmälan i kommunhusets reception. Intresseanmälan går även att göras via

12 Kontakt Veine Eliasson Kulturriket i Bergslagen Skinnskattebergs kommun box 101, Skinnskatteberg Tel:

Bergslagens digitala agenda!

Bergslagens digitala agenda! FIBERNÄT I BULLERBYN M A N B Y G G E R U T M Ö J L I G H E T E N T I L L A T T F Å T I L L G Å N G T I L L B R E D B A N D / F I B E R P Å L A N D S B Y G D E N I L I N D E S B E R G S K O M M U N, S K

Läs mer

Bredband via fiber i byn. framtiden är här

Bredband via fiber i byn. framtiden är här Bredband via fiber i byn framtiden är här 1 När fibern kom till byn... Ett modernt landsbygdsboende, att ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor

Läs mer

Bredband via fiber i byn. -framtiden är här. tingsryd.se. bild: Scanpix foto: Sofia Sabel

Bredband via fiber i byn. -framtiden är här. tingsryd.se. bild: Scanpix foto: Sofia Sabel Bredband via fiber i byn -framtiden är här tingsryd.se bild: Scanpix foto: Sofia Sabel När fibern kom till byn Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till

Läs mer

Bredband via fiber i byn. -framtiden är här. tingsryd.se. bild: Scanpix foto: Sofia Sabel

Bredband via fiber i byn. -framtiden är här. tingsryd.se. bild: Scanpix foto: Sofia Sabel Bredband via fiber i byn -framtiden är här tingsryd.se bild: Scanpix foto: Sofia Sabel När fibern kom till byn Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till

Läs mer

Bredband via fiber i byn

Bredband via fiber i byn Bredband via fiber i byn -framtiden är här Foto: Karin Nilsson När bredbandet kom Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor

Läs mer

Tillsammans bygger vi Fiber För bredband, tv och telefoni

Tillsammans bygger vi Fiber För bredband, tv och telefoni Tillsammans bygger vi Fiber För bredband, tv och telefoni Din guide till vård- och omsorg i Kil Att bo på landsbygden, ha nära till djur och Du som behöver vård- och omsorg i Kils kommun ska få det. natur,

Läs mer

Fiber i Dalsland. Det är livskvalitet. Foto: Morgan Torger

Fiber i Dalsland. Det är livskvalitet. Foto: Morgan Torger Fiber i Dalsland Fib er f Ti ör b llsa re mm db an and! s. Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor på större orter. Foto:

Läs mer

Dä ska va gôtt å leve! Mä ett gôrbrett brebann sô vore hartta nock.

Dä ska va gôtt å leve! Mä ett gôrbrett brebann sô vore hartta nock. Dä ska va gôtt å leve! Mä ett gôrbrett brebann sô vore hartta nock. Översättning för inflyttade: Bra kommunikation nära dig. Samma kommunikationsmöjligheter på landsbygd som i större städer. Landsbygden

Läs mer

Fiber till landsbygden

Fiber till landsbygden Fiber till landsbygden Fibernät för framtiden Optisk fiber är den bästa lösningen för riktigt snabbt bredband, Internet, telefoni och TV. För framtidens TV och tjänster över Internet behöver äldre teknik

Läs mer

När fibern kom till byn

När fibern kom till byn När fibern kom till byn 1 Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor på större orter. Det är livskvalitet samt en nödvändighet

Läs mer

Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun.

Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun. Fiber för bredband Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor på större orter. Det är livskvalitet. Ludvika framtidens, tillväxtens

Läs mer

Landsbygden ska leva och utvecklas

Landsbygden ska leva och utvecklas Från första informationen till färdiginstallerad fiber. 1 - Stormöte Bynet informerar om FFH - Projekt på din lokala ort 2 - Projektgrupp En projektgrupp bildas av deltagarna på stormötet. Entrepenad grupp

Läs mer

Ett fibernät... KOS Fiber ek. förening. så mycket mer än bara data och internet. Information från

Ett fibernät... KOS Fiber ek. förening. så mycket mer än bara data och internet. Information från Ett fibernät... så mycket mer än bara data och internet Information från KOS Fiber ek. förening Varför vill vi bygga fibernät i Okome, Köinge och Ätrafors? TELEFONI Fibern läggs ned i marken och är därför

Läs mer

Fiber för bredband! Tillsammans.

Fiber för bredband! Tillsammans. Fiber för bredband! Tillsammans. Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor på större orter. Det är livskvalitét. www.ornskoldsvik.se

Läs mer

Information från det ideella initiativet Bredband i Lomma och ett erbjudande från Kraftringen

Information från det ideella initiativet Bredband i Lomma och ett erbjudande från Kraftringen Vad är det här? Information från det ideella initiativet Bredband i Lomma och ett erbjudande från Kraftringen Det erbjudande som du nu håller i din hand är ett resultat av ideellt arbete utfört under ca

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020. Antagen av KF 25/14 2014-05-05

BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020. Antagen av KF 25/14 2014-05-05 BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020 Antagen av KF 25/14 2014-05-05 Innehåll Bakgrund... 3 Vision bredbandsstrategi...3 Mål...3 1. Ockelbo kommun behöver en bredbandsstrategi... 4 2. Vad är bredband?...

Läs mer

Svenska Fibernät bygger ut fiber till landsbygden & ~.X~.~SKA FIBERNÄT

Svenska Fibernät bygger ut fiber till landsbygden & ~.X~.~SKA FIBERNÄT Svenska Fibernät bygger ut fiber till landsbygden & ~.X~.~SKA FIBERNÄT Fibernät för framtiden Optisk fiber är den bästa lösningen för riktigt snabbt bredband, Internet, telefoni och TV. För framtidens

Läs mer

STADSNÄT. Frågor och svar. stadsnat.dalaenergi.se

STADSNÄT. Frågor och svar. stadsnat.dalaenergi.se STADSNÄT Frågor och svar stadsnat.dalaenergi.se Innehåll Vad är egentligen ett öppet nät?...3 Vad är ett fibernät?...3 Är nätet framtidssäkert?...3 Villaanslutning...4 Flerbostadshus...8 Företagsfastigheter...9

Läs mer

Bredbandsstrategi Ragunda kommun. Beslutad av Kommunstyrelsen 2013 09 30

Bredbandsstrategi Ragunda kommun. Beslutad av Kommunstyrelsen 2013 09 30 Bredbandsstrategi Ragunda kommun Beslutad av Kommunstyrelsen 2013 09 30 Innehållsförteckning 3 Sammanfattning 4 Inledning 5 Allmänt om bredband 7 Vision och Mål 9 Finansiering Bilagor 13 Övergripande Mål

Läs mer

ÄNGELHOLMS KOMMUN. Antagandehandling 2012-02-13

ÄNGELHOLMS KOMMUN. Antagandehandling 2012-02-13 ÄNGELHOLMS KOMMUN Antagandehandling 2012-02-13 2(36) BREDBANDSSTRATEGI 2012-2020 Innehållsförteckning Sammanfattning 5 Inledning 5 Bakgrund 5 Uppdrag 5 Syfte 5 Organisation 5 Målgrupper 5 Allmänt om bredband

Läs mer

IT-infrastrukturprogram. För Ale kommun under perioden

IT-infrastrukturprogram. För Ale kommun under perioden IT-infrastrukturprogram För Ale kommun under perioden 2014-2020 Antaget av kommunfullmäktige 2014-04-28, 58 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning... 2 1.1 Om dokumentet... 4 2. Bakgrund... 4

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN. Bredbandsstrategi för Västmanlands län. Författare: Maarit Nurkkala, Christer Alzén 2013:5

SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN. Bredbandsstrategi för Västmanlands län. Författare: Maarit Nurkkala, Christer Alzén 2013:5 SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN Bredbandsstrategi för Västmanlands län Författare: Maarit Nurkkala, Christer Alzén 2013:5 Titel: Bredbandsstrategi för Västmanlands län Författare: Maarit Nurkkala, Christer Alzén

Läs mer

Bredbandsutbyggnad i Lysekils kommun

Bredbandsutbyggnad i Lysekils kommun Bredbandsutbyggnad i Lysekils kommun IT-infrastrukturplan för Lysekils kommun Antagen 2013-04-25 Innehåll 1 Inledning... 4 2 Befintliga strategier och lagstiftning... 5 2.1 Befintliga strategier... 5 2.1.1

Läs mer

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Varför är det så viktigt med fiber? Det blir roligare med internet när det fungerar med full fart. Och så fort informationsöverföringen sker via fiber,

Läs mer

Härryda Stadsnät bygger ut fiber till villor

Härryda Stadsnät bygger ut fiber till villor Härryda Stadsnät bygger ut fiber till villor Fibernät för framtiden Optisk fiber är den bästa lösningen för riktigt snabba bredbandstjänster; Internet, telefoni och TV. För framtidens TV och tjänster över

Läs mer

Äntligen kan du ansluta dig till fibernätet Information om att skaffa fiber

Äntligen kan du ansluta dig till fibernätet Information om att skaffa fiber Äntligen kan du ansluta dig till fibernätet Information om att skaffa fiber Grävning ingår Hastighetsjämförelser Så lång tid tar det att ladda ner en dvd-film på 4,7 gb eller 1gb filer. Dvd 1gb ADSL 2

Läs mer

Framställan till föreningsstämman 2015 angående anläggning av fibernät.

Framställan till föreningsstämman 2015 angående anläggning av fibernät. Brudbrödets Samfällighetsförening 1 Framställan till föreningsstämman 2015 angående anläggning av fibernät. I samfällighetsföreningens uppdrag ingår förvaltning av en centralantennanläggning. Syftet med

Läs mer

Bredbandsstrategi för Östra Göinge kommun

Bredbandsstrategi för Östra Göinge kommun 2012 Bredbandsstrategi för Östra Göinge kommun Strategidokument - Slutversion Kommunstyrelsen 1. Bakgrund 02 2. Teknisk bakgrundsbeskrivning 03 3. Nyttan med bredband 06 4. Hinder för utbyggnad av bredband

Läs mer

Uppsala Stadsnät bygger ut fiber till villor

Uppsala Stadsnät bygger ut fiber till villor Uppsala Stadsnät bygger ut fiber till villor Fibernät för framtiden Optisk fiber är den bästa lösningen för riktigt snabbt bredband, Internet, telefoni och TV. För framtidens TV och tjänster över Internet

Läs mer

Varför skulle jag skaffa fiber?

Varför skulle jag skaffa fiber? Varför skulle jag skaffa fiber? Händige Ja varför skulle du skaffa fiber? Framförallt för att redan dagens tjänster på internet kräver allt mer bandbredd. För att inte tala om framtidens tjänster videosamtal,

Läs mer