SÄFFLE KOMMUN BREDBANDSTRATEGI

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SÄFFLE KOMMUN BREDBANDSTRATEGI"

Transkript

1 SÄFFLE KOMMUN BREDBANDSTRATEGI

2 2 Innehåll Sida 1 Mål 3 2 Syfte 3 3 Nuläge 3 4 Övergripande handlingsplan Medverkan/delaktighet Projektets genomförande 5 5 Definitioner av ord och begrepp 6 Revidering och uppföljning Detta dokument, bredbandstrategin, ska löpande följas upp och revideras minst en gång om året.

3 3 1 Mål Alla kommuninnevånare och företag i Säffle kommun ska ha möjlighet att ansluta sig till höghastighetsnät med en kapacitet av minst 100 Mb/s. Nätet ska vara ett öppet nät. Det ska finnas ett brett utbud av konkurensutsatta bredbandstjänster. Höghastighetsnät med bredbandstjänster planeras till samtliga senast 2011 (5 år). 2 Syfte Syftet med att ta fram denna strategi är att Säffle kommun som organisation vill tydliggöra hur målet ska nås. Med strategin avser Säffle kommun klargöra ansvarsfördelningen mellan kommunen och andra intressenter. Bredband för Säffle kommun handlar inte enbart om ett fysiskt nät utan även om att det berörda nätet ska tillhandhålla tjänster som är till nytta för brukaren av nätet. 3 Bakgrund Bredband har varit en strategiskt viktig fråga sedan I Säffle kommun och i övriga Värmland har bredbandsutbyggnad skett i två etapper. Utbyggnaden har skett genom ett fruktbart samarbete med alla Värmlandskommuner. Bredbandsutbyggnad etapp 1 påbörjades 1999 i ett av staten initierat uppdrag till kommunerna att med bl.a. statligt stöd bygga det bredband till alla som inte marknadskrafterna var intresserade av att bygga. Enligt statliga kriterier togs ett IT-infrastrukturprogram fram år Efter länsstyrelsens godkännande av IT-infrastrukturprogrammet genomfördes en gemensam upphandling i länet som resulterade i ett fiberbaserat nät mellan kommunhuvudorterna i Värmland, ett ortssammanbindande nät från Säffle tätort till 8 orter i Säffle kommun samt en ADSL-utbyggnad på dessa 8 orter. Uppdraget gick till Teracom och bredbandsutbyggnad etapp 1 avslutades i sin helhet Bredbandsutbyggnad etapp 2 påbörjades 2006 med målet att komplettera etapp1. Detta för att om möjligt eliminera vita fläckar i Värmland där bredband motsvarande ADSL inte fanns att tillgå. Utbyggnad etapp 2 planerades och genomfördes även om statliga bidrag eller EU-finansiering saknades. Detta genom att kommunerna samfinansierade utbyggnad med intresserade marknadskrafter. Förfrågan till markandsaktörer ställdes våren Den resulterade i ytterligare 9 ADSL-utbyggda telestationer i Säffle och ett kompletterande trådlöst bredband. I och med detta anser sig Säffle kommun ha fullföljt beslutet om att uppnå en miniminivå på bredband i princip till alla motsvarande en ADSL-nivå.

4 4 Förvaltningsnät Säffle kommun använder ett fiberbaserat nät i tätorten för organisationens behov av tele- och datakommunikation även kallat förvaltningsnät. Detta förvaltningsnätet kan komma att bli en del i höghastighetsnätet där sammanlänkningsbehov finns. Kommunen har i samband med fjärrvärmeutbyggnad förlagt slang/rör och även fiber. Infrastruktur som kommunen har i tätorten oavsett om det är slang/rör eller fiber kan komma att spela en roll i höghastighetsnät såväl för landsbygden som för tätorten. 4 Övergripande handlingsplan Höghastighetsnätet kan endast komma till stånd genom ett engagemang från samtliga berörda parter. Det kommer att krävas medverkan från hushållen, företagen och kommunen både i det praktiska utförandearbetet och i finansieringen. Säffle kommun anser att ett höghastighetsnät på landsbygden endast kan uppnås genom ett fibernät. Kommun har tagit ett initialt steg i höghastighetsnätet i och med beslutet att samförlägga fiber med Vattenfall på sträckan By-Ölserud på Värmlands Näs. För kommunen innebär det att arbetet med höghastighetsnät för landsbygden redan påbörjats och utgör första steget. Arbetet med höghastighetsnät för tätort kommer i nästa steg. Detta utesluter dock inte att arbetet pågår parallellt. 4.1 Delaktighet/medverkan Kommunen arbetar med att säkerställa en byggnation av stamnät för Säffles höghastighetsnät. Förutom den kommunala insatsen i stamnätet förutsätts de ekonomiska föreningarna för områdesnäten själva stå för sina egna omkostnader. Det omfattar också hantering kring samordning, projektledning och övrig verksamhet såsom marknadsföring, avtal etc. Höghastighetsnätet som håller på att byggas i Säffle både i form av stamnät och områdesnät ska vara öppna nät. Kommunen avser att hantera stamnätet som ett öppet nät och ställer motsvarande krav på anslutande nät och operatörer/tjänsteleverantörer. Detta betyder i praktiken att områdesnät som kommer att ansluta sig till stamnätet måste vara öppna nät per definition. Stamnät Kommunens bredbandstrategi bygger på att stamnätet byggs utifrån samma modell som områdesnätet. Det betyder att kommunen i samarbete med de ekonomiska föreningarna som bildats för områdesnätet bygger stamnätet. Kommunen väljer att driva projektet stamnät i ett kommunalt bolag. Syftet med bolag är att säkerställa fibernätets framtid. Detta innebär att Säffle kommun tar huvudansvaret för finansiering, byggnation och drift.

5 5 Kommunen avser att behålla en majoritetsposition i bolaget men ser gärna att områdesnätens ekonomiska föreningar deltar i bolaget med resterande andelar. På så sätt gynnas en fortsatt medverkan och engagemang. Områdesnät Områdesnätet förutsätts finansieras, byggas och driftas av ekonomiska föreningar för respektive område. Där kommunen bedriver egen verksamhet med behov av höghastighetsnät finns ett givet incitament för ett medlemskap i den ekonomiska förening som ansvarar för det aktuella områdesnätet. Förvaltningsnät Kommunens förvaltningsnät ska komplettera stamnätet där det så kan ske och sålunda kommer även detta nät att stå under begreppet öppet nät. Teknisk plattform Kommunen ska genom bolaget arbeta för en lösning där redan etablerade tekniska plattformar utnyttjas och där öppet nät är ett av villkoren. Dessa plattformar förväntas innehålla etablerade tjänsteleverantörer samt tillåta möjlighet för fler att ansluta sig. En viktig målsättning för kommunen är att inte behöva etablera en teknisk plattform i egen regi med krav på omfattande investeringar och organisation. 4.2 Projektets genomförande Det kommunala bolag som bildats för stamnätet stödjer även andra delar i projektet. Exempel på områden som bolaget kan stödja är: Rådgivning och information gällande frågor kring stöd och medfinansiering. Relevant underlagsmaterial såsom kartor med fastighetsbeteckningar och liknande. Stöd till informationsspridning via befintligt nyhetsbrev och webbplats Vidarebefordra kontakter/meddelanden till ekonomiska föreningar.

6 6 5. Definitioner av ord och begrepp ADSL, xdsl XDSL Samlingsnamn för kommunikationstekniker som nyttjar befintligt kopparnät. Tekniker inom familjen heter bland annat ADSL, HDSL, SDSL. Bredband Syftar ursprungligen på "gott om utrymme" i termer av trådlöst radiospektrum. Syftar idag på snabba digitala förbindelser med minst 2 megabit per sekund i bägge riktningar. Förvaltningsnät Ett nät som ger organisationens medarbetare tillgång till gemensamma system och delad information. Nätet är möjligt att nå från olika geografiskt placerade arbetsplatser och medarbetarna kan ta del av samma information samtidigt. Höghastighetsnät Syftar idag på snabba digitala förbindelser med minst 2 megabit per sekund i bägge riktningar. I vår strategi vill vi understryka att vi här menar fibernätet. Områdesnät Områdesnätet är ett nät som sammanbinder fastighetsnät/fastighetsområdesnät i en by/ort med stamnätet. Områdesnät kan bestå av ett flertal olika tekniker t.ex. fiberkablage, kopparkablage, radiolänkar (radiolan). Stamnät Kallas det nät som sammanbinder områdesnät. Stamnät bildar ett grundläggande nät som ofta sammanbinds med andra stamnät som t.ex. nationella/internationella nät. Detta för att göra global kommunikation möjlig som exempelvis Internet. Strategi Säffle kommuns definierar begreppet strategi att vara ett långsiktigt (övergripande) tillvägagångssätt som är uppbyggd av aktiviteter för att uppnå målen. Teknisk plattform I detta sammanhang menas den punkt där teknik gör det möjligt för kommunikationsoperatörer och tjänsteleverantörer att nå ett aktivt nät. Tjänsteleverantör Levererar tjänster i en IT-infrastruktur. Tjänsterna kan t.ex. vara Internetaccess, IP-telefoni eller möjligheten att ta del av olika TV-kanaler via Internet. Öppet nät Ett öppet nät innebär att nätet upplåts till alla på likvärdiga och ickediskriminerade villkor

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN. Bredbandsstrategi. Antaget av Kommunfullmäktige 2011-06-21, 176

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN. Bredbandsstrategi. Antaget av Kommunfullmäktige 2011-06-21, 176 STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Bredbandsstrategi Antaget av Kommunfullmäktige 2011-06-21, 176 STnÖMSTA[)S KOMMUN ~ tele Kommunledningsförvaltningen Kommunchef N iels Bredberg Niels.bredberg@stromstad.se

Läs mer

Bredbandsstrategi. Eda kommun

Bredbandsstrategi. Eda kommun Bredbandsstrategi 2012 2020 Eda kommun Innehållsförteckning Vision / Mål 3 Definitioner 4 Inledning 5 Bakgrund Syfte Näringslivets behov av bredband 6 Nulägesbeskrivning 7 Utbyggnadsstrategi 9 Nättyper

Läs mer

IT-infrastrukturprogram. För Ale kommun under perioden

IT-infrastrukturprogram. För Ale kommun under perioden IT-infrastrukturprogram För Ale kommun under perioden 2014-2020 Antaget av kommunfullmäktige 2014-04-28, 58 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning... 2 1.1 Om dokumentet... 4 2. Bakgrund... 4

Läs mer

Bilaga KF 13/2011. ITinfrastrukturplan. för Vara kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2011-03-28 13

Bilaga KF 13/2011. ITinfrastrukturplan. för Vara kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2011-03-28 13 Bilaga KF 13/2011 ITinfrastrukturplan för Vara kommun Antaget av kommunfullmäktige 2011-03-28 13 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 1 Befintliga strategier och lagstiftning 3 1.1 Bredbandsstrategi för

Läs mer

Uddevalla kommun. Uddevalla kommuns Bredbandsstrategi 2012-2015. Dnr KS/2012:285. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246)

Uddevalla kommun. Uddevalla kommuns Bredbandsstrategi 2012-2015. Dnr KS/2012:285. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246) Uddevalla kommun Uddevalla kommuns Bredbandsstrategi 2012-2015 Dnr KS/2012:285 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Vision... 3 3 Mål... 3 4 Bakgrund...

Läs mer

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun Datum: 2014-08-18 Bredbandsstrategi för Storfors kommun 1. Inledning Allmän bakgrund till Bredbandsstrategi Storfors kommun. Betydelsen av IT, Internet och bredband för utvecklingen av ett hållbart samhälle

Läs mer

IT-infrastrukturprogram för Älvkarleby kommun

IT-infrastrukturprogram för Älvkarleby kommun IT-infrastrukturprogram för Älvkarleby kommun Innehållsförteckning IT-infrastrukturprogram för Älvkarleby kommun Inledning... 2 Bakgrund... 2 Älvkarleby kommuns policy för IT-frågor... 3 Kommunens roller...

Läs mer

Bredbandspolicy för Härnösands kommun 2014-2019

Bredbandspolicy för Härnösands kommun 2014-2019 Härnösands kommun Kommunstyrelseförvaltningen Datum 2014-05-26 Bredbandspolicy för Härnösands kommun 2014-2019 Dokumentnamn Bredbandspolicy Dokumenttyp Fastställd/upprättad av Kommunfullmäktige Datum Dokumentansvarig/

Läs mer

IT-infrastrukturprogram

IT-infrastrukturprogram IT-infrastrukturprogram 2009-2013 för Storumans kommun 2009-01-30 Upprättad av Storumans kommun Sidan 2 av 19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SAMMANFATTNING...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Regeringens bredbandssatsning...3

Läs mer

IT-infrastrukturprogram för Valdemarsviks kommun

IT-infrastrukturprogram för Valdemarsviks kommun IT-infrastrukturprogram för Valdemarsviks kommun avseende perioden 2012 2016 Strategi Utgåva 2012-02-06 Sid 1(11) Innehållsförteckning Innehåll 1 Bakgrund... 3 1.1 Allmän utveckling sedan det senaste IT-infrastruktur-programmet...

Läs mer

IT-Infrastrukturprogram för Värmdö kommun

IT-Infrastrukturprogram för Värmdö kommun IT-Infrastrukturprogram för Värmdö kommun Beslutad i kommunstyrelsen 2010-10-06 10KS/0426 177 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...3 KOMMUNENS VISION, MÅLSÄTTNING OCH ORGANISATION AVSEENDE IT- INFRASTRUKTURFRÅGOR...5

Läs mer

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Innehåll 1. Förord... 3 2. Bakgrund... 3 3. Vision... 4 4. Mål... 4 5. Strategi... 5 6. Finansiering... 6 7. Analys och överväganden... 6 8. Förslag till principer

Läs mer

Bredbandsstrategi Ragunda kommun. Beslutad av Kommunstyrelsen 2013 09 30

Bredbandsstrategi Ragunda kommun. Beslutad av Kommunstyrelsen 2013 09 30 Bredbandsstrategi Ragunda kommun Beslutad av Kommunstyrelsen 2013 09 30 Innehållsförteckning 3 Sammanfattning 4 Inledning 5 Allmänt om bredband 7 Vision och Mål 9 Finansiering Bilagor 13 Övergripande Mål

Läs mer

Bredbandsstrategi för Osby kommun 2013-2020

Bredbandsstrategi för Osby kommun 2013-2020 Bredbandsstrategi för Osby kommun 2013-2020 Innehållsförteckning Inledning...3 Uppdraget...3 Varför en bredbandsstrategi?...3 Bakgrund...3 Övergripande mål och strategier Bredbandsstrategi för Sverige...3

Läs mer

Uppföljning av Linköpings kommuns it-infrastrukturprogram 2010-2014

Uppföljning av Linköpings kommuns it-infrastrukturprogram 2010-2014 Rapport 1 (18) 2015-06-03 Kommunledningskontoret Fredrik Eriksson, it-strateg Uppföljning av Linköpings kommuns it-infrastrukturprogram 2010-2014 Inledning Den 13 april 2010 fastställdes Linköpings kommuns

Läs mer

Bredbandsutbyggnad i Strömstads Kommun

Bredbandsutbyggnad i Strömstads Kommun Sida 1 (27) Bredbandsutbyggnad i Strömstads Kommun IT-infrastrukturplan Fastställd av Kommunstyrelsen 2014-06-18, KS/2014-0127 Sida 2 (27) Innehåll INLEDNING 3 1 BEFINTLIGA STRATEGIER OCH LAGSTIFTNING

Läs mer

Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-06-17

Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-06-17 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-06-17 Bredbandsutbyggnad i Aneby kommun 1. Bakgrund Under flera år har en bredbandsutbyggnad pågått i landet. Framförallt har det handlat om att förlägga optofibernät.

Läs mer

Bredbandsutbyggnad. IT-infrastrukturplan. Stenungsunds Kommun. Bredbandsutbyggnad. Stenungsunds kommun. Beslutsdatum 2012-12-17, 223

Bredbandsutbyggnad. IT-infrastrukturplan. Stenungsunds Kommun. Bredbandsutbyggnad. Stenungsunds kommun. Beslutsdatum 2012-12-17, 223 Bredbandsutbyggnad Stenungsunds Kommun IT-infrastrukturplan 2012 Bredbandsutbyggnad Stenungsunds kommun Typ av dokument Plan Dokumentägare IT-chef Beslutat av Kommunfullmäktige Giltighetstid 2015-12-31

Läs mer

Bredbandstrategi Arvika kommun

Bredbandstrategi Arvika kommun Bredbandstrategi Arvika kommun 1. Förord---------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 2. Bakgrund ------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Åmåls Kommun Program för elektronisk kommunikation V 10 2013-04-26

Åmåls Kommun Program för elektronisk kommunikation V 10 2013-04-26 Åmåls Kommun Program för elektronisk kommunikation V 10 2013-04-26 Program för elektronisk kommunikation Sida 2 (27) Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 FÖRUTSÄTTNINGAR... 4 2 LAGSTIFTNING,

Läs mer

Bredbandsstrategi 2013-04-19

Bredbandsstrategi 2013-04-19 Bredbandsstrategi 2013-04-19 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1. Syfte... 3 1.2. Mål... 3 2. Bakgrundsfakta... 3 2.1. Bredbands kapacitet... 4 2.2. Nätägare... 5 3. Stöd för bredbandsutbyggnad...

Läs mer

Förslag remissyttrande; Regional Digital Agenda för Värmland

Förslag remissyttrande; Regional Digital Agenda för Värmland TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Björn Kjerrulf, 0550-880 36 bjorn.kjerrulf@kristinehamn.se Datum 2014-05-02 Förslag remissyttrande; Regional Digital Agenda för Värmland Sammanfattning

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020. Antagen av KF 25/14 2014-05-05

BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020. Antagen av KF 25/14 2014-05-05 BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020 Antagen av KF 25/14 2014-05-05 Innehåll Bakgrund... 3 Vision bredbandsstrategi...3 Mål...3 1. Ockelbo kommun behöver en bredbandsstrategi... 4 2. Vad är bredband?...

Läs mer

Innehållsförteckning. 2 av 10

Innehållsförteckning. 2 av 10 Diarienummer: Ks2014/0170.005 Verksamhetsplan för fiber för bredband 2013 2016 Gäller från: 2014-08-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen 2014-05-06 47 Utarbetad av: IT-chef Revideras

Läs mer

Torsby kommuns bredbandsstrategi

Torsby kommuns bredbandsstrategi Datum 2012-05-15 Torsby kommuns bredbandsstrategi Peter Lannge IT-chef Besöksadress Nya Torget 8, Torsby Torsby kommun 20. IT-avdelningen 685 80 Torsby 0560-160 56 direkt 070-630 22 34 mobil 0560-160 00

Läs mer

Bredbandsstrategi för Kalmar län

Bredbandsstrategi för Kalmar län 2012-02-01 1(10) Antagen av Regionförbundet i Kalmar län 2012-02-01 Frågor kring strategin besvaras av Helena Ervenius, 070 640 62 41, helena.ervenius@rfkl.se Bengt Falke, 070 846 22 99, bengt.falke@rfkl.se

Läs mer

Vicicom AB 2012-09-10 Rev PA7 Jan Blomqvist Copyright 2012

Vicicom AB 2012-09-10 Rev PA7 Jan Blomqvist Copyright 2012 Fiberutbyggnad i Hagfors kommun Utredningsrapport Vicicom AB 2012-09-10 Rev PA7 Jan Blomqvist Copyright 2012 Sida 1 av 44 Innehåll Inledning... 3 1 Bakgrund... 3 1.1 IT-infrastrukturutredningen... 3 1.2

Läs mer

IT-infrastrukturplan. för Dals-Eds kommun

IT-infrastrukturplan. för Dals-Eds kommun IT-infrastrukturplan för Dals-Eds kommun Innehåll 1 INLEDNING...3 2 BEFINTLIGA STRATEGIER OCH LAGSTIFTNING...3 2.1 BEFINTLIGA STRATEGIER...... 3 2.2 PLAN OCH BYGGLAGSTIFTNING... 4 2.3 REGERINGENS BREDBANDSFORUM...

Läs mer

Bredbandsstrategi för Norsjö kommun 2013-2020.

Bredbandsstrategi för Norsjö kommun 2013-2020. Bredbandsstrategi för Norsjö kommun 2013-2020. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-09 Upprättad av Norsjö kommun i samarbete med AC-Net INNEHÅLL 1 Sammanfattning... 4 2 Syftet med bredbandsstrategin...

Läs mer

ÄNGELHOLMS KOMMUN. Samrådshandling 2011-09-26

ÄNGELHOLMS KOMMUN. Samrådshandling 2011-09-26 ÄNGELHOLMS KOMMUN Samrådshandling 2011-09-26 2(20) BREDBANDSSTRATEGI 2011-2020 Innehållsförteckning Sammanfattning 5 Inledning 5 Bakgrund 5 Uppdrag 5 Syfte 5 Organisation 5 Målgrupper 5 Allmänt om bredband

Läs mer