Internet. Frågor och svar. Internet 1 Frågor och svar 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Internet. Frågor och svar. Internet 1 Frågor och svar 1"

Transkript

1 Internet Frågor och svar Innehållsförteckning: Internet 1 Frågor och svar 1 Internets bakgrund och utveckling. När startade allt? Var? Varför? 2 Kortfattad beskrivning av utvecklingen fram till idag 5 Hur ser det ut idag? Antal användare, datorer, spridning 5 Vem äger Internet? 5 Vad är Internet? 5 Hur är en Internet-adress uppbyggd? Vad är en URL? 6 Hur fungerar det? Nätverk, protokoll? 8 Varför är Internet så populärt? 9 Vad kan man göra med Internet? 9 Olika sätt att komma i kontakt med Internet 9 Vad menas med: 10 1 (10)

2 Internets bakgrund och utveckling. När startade allt? Var? Varför? 1957 kunde befolkningen i USA (och då särskilt människor på nyckelposter inom forskningsoch militärorganisationerna) plötsligt sikta en ny stjärna på himlen. Sovjetunionen hade sänt upp Sputnik och var därmed hastigt (och mindre lustigt för amerikanska myndigheter) i teknologisk ledning över västvärlden. President Eisenhower och det amerikanska försvarsdepartementet anslog därför i januari 1958 pengar till en myndighet, vars uppgift var att låta landets skarpaste hjärnor forska på och utveckla okonventionella idéer inom högteknologi. Myndighetens namn blev ARPA, där ARPA står för Advanced Research Projects Agency. ARPA öste ut pengar över diverse universitet, institutioner och organisationer som ansågs ha potential att föra landet framåt, och det märkliga var att dessa fick relativt fria händer att förverkliga sina vilda idéer utan att försvarsdepartementet gick in och styrde. Efter några år bildades en avdelning inom ARPA som sysslade med datorer. Under mitten av 1960-talet började ARPA fundera på hur man bättre skulle kunna utnyttja de fåtaliga och mycket dyra datorer som fanns i landet. Datorerna på den tiden hade mycket lite gemensamt med våra dagars persondatorer. För det första de var stora som hela rum, och fanns därför bara på ett mindre antal universitet och företag. För det andra behärskade varje dator i stort sett bara ett enda smalt arbetsområde, och för det tredje kunde de bara användas av en person i taget. Den forskare som behövde göra datorberäkningar fick boka några timmar vid den av landets maskiner som passade bäst, och sen sätta sig på flyget. Bristen på datortid blev den flaskhals som satte gränsen för forskningens framsteg. ARPA startade därför ett projekt för att koppla samman landets datorer i ett nätverk. Flera personer skulle nu samtidigt kunna arbeta på samma dator, och genom fjärranslutningar skulle en forskare på t.ex. UCLA i Los Angeles inte behöva lämna sitt arbetsrum för att arbeta på en dator som stod i San Francisco. För att få landets forskare att se något värde i detta projekt, insåg projektteamet på ARPA att nätverket måste vara mycket driftssäkert (tänk bara på hur mycket dagens datoranvändare stör sig på krångel med konton och nätverk). Även om en länk i nätverket slogs ut, måste datornätverket fortfarande kunna finna nya vägar för sin trafik. För att göra detta möjligt behövde de meddelanden som skickades på nätet vara smarta, d.v.s. de skulle själva kunna hitta fram till rätt adress utan att någon central enhet styrde dem. Dessutom måste varje del av nätverket kunna fungera helt självständigt, oavsett hur andra delar av nätverket av fungerade. Alltså kunde ingen dator vara centraldator, utan alla datorer i nätverket måste vara lika mycket värda. Under den här tiden jobbade många med nätverkskoppling av datorer. Under Kuba-krisen på 1960-talet hade den försvarsanställde forskare Paul Baran funderat på hur ett datornätverk skulle utformas för att ha möjlighet att överleva en massiv kärnvapenattack. Det visade sig att många av de idéer han haft liknade ARPAs teknik, och ARPA-teamet tog därför upp några av Barans förslag. Samtidigt som detta skedde arbetade forskarteam i Storbritannien på projekt som byggde på ungefär samma grundidéer. ARPAs projekt gav slutligen resultat. Hösten 1969 byggdes ett experimentnätverk på universitetet i Los Angeles, UCLA. Två datorer kopplades ihop med en tiometerskabel, och datorerna sände meddelanden till varandra. En månad senare hade man fått en förbindelse till 2 (10)

3 forskningsinstitutet i Stanford (Stanford Research Institute) och deras dator, och förbindelsen testades. Vid första försöket lyckades man bara skicka ett meddelande bestående av bokstäverna L-O-G (början på LOGIN) innan konstruktionen kraschade, men problemen avhjälptes relativt snabbt. ARPA döpte sitt nya nätverk till ARPANET, och efter mindre än ett år hade flera andra universitet också kopplat in sina datorer. Enligt ARPAs idéer hade nätverkskopplingen formen av en spindelväv snarare än en sol, så att det alltså fanns flera vägar för ett meddelande att ta sig från en dator till en annan. Om en del av nätet slogs ut kunde meddelandet ändå alltid hitta fram via en omväg. Kravet på smarta meddelanden löstes genom en teknik som kallades paketväxling. Varje meddelande som skulle skickas delades upp i smådelar, s.k. paket. Varje paket visste själv var det skulle, och kunde därigenom självständigt söka sin väg genom nätverket fram till mottagaren, där paketen sattes samman till det ursprungliga meddelandet igen. En annan fördel med denna teknik var att det inte behövdes någon konstant förbindelse mellan sändande och mottagande dator, utan kontakten behövde bara hållas under tiden det lilla paketet skickades. Ledningarna i nätverket utnyttjades på detta sätt mycket mer effektivt än vad de gör t.ex. för en telefonledning: Om ett samtal pågår är linjen upptagen hela tiden, även om man bara sitter tyst i luren och ingen säger något Nu spred sig kunskapen om nätverkstekniken, och andra liknande nätverk började byggas runt om i världen. Bland dessa fanns t.ex. ALOHANET som förband de Hawaiianska öarna med varandra (via radiolänk), och SATNET (som kommunicerade via satelliter). Så småningom väcktes idén att koppla samman alla dessa fristående nätverk i ett nätverk av nätverk. Eftersom alla de enskilda nätverken pratade olika språk internt, skapades under sjuttiotalet ett gemensamt protokoll eller kommunikationsspråk, TCP/IP (Transcript-Control Protocol/Internet Protocol), som kunde användas när de olika nätverken pratade med varandra. Under 80- och 90-talen anslöts fler och fler nätverk, och det utvecklades till det som vi idag kallar för Internet. Några av dagens nätverk i vår närhet är EUNET (Där EU inte står för EU, utan istället för Europa), som startades 1982 och SUNET (Svenska Universitetsnätet), vilket såg dagens ljus Konstruktionen för nätverket är fortfarande densamma idag, även om det har vuxit långt över de gränser som man hade satt från början. Inte heller blev tillämpningarna de som utvecklarna hade räknat med. Från början var tanken att nätet skulle användas för att forskarna skulle koppla upp sig till varandras datorer och dela datorkraft med varandra. Man hade dock inte tänkt på att det är betydligt roligare att kommunicera med människor än med maskiner. En undanskymd funktion som mest skapats för att underlätta all nätverksadministration, den elektroniska posten, visade sig vara mycket populär. ARPA-forskarna använde den flitigt sinsemellan, men inte för arbetsfrågor, utan för att diskutera sitt stora intresse: Science Fiction. Alltsedan dessa dagar har e-posten använts på samma lättsamma sätt, och med facit i hand ser vi idag att det är Internets vanligaste tillämpning. Det finns ingen tillförlitlig statistik, men åtskilliga miljoner elektroniska brev passerar varje dag alla de datorer som är anslutna till nätet. E-post till trots, det stora genombrottet för Internet kom inte förrän det försågs med ett attraktivt grafiskt yttre. Ett steg togs då World Wide Web, WWW, utvecklades på forskningscentret CERN i Genève under åren 1989 till Men det stora klivet togs (10)

4 då det amerikanska forskningscentret NCSA (National Center for Supercomputing Applications vid University of Illinois) lanserade den första webbläsaren som kunde visa bilder, Mosaic. Denna skulle ett år senare få en privatproducerad efterföljare i Netscape Navigator, och här startade Internet-hysterin som vi alla tagit del av de senaste åren... Idag är Internet världens största datornätverk, eller egentligen, världens största nätverk av nätverk, där alla fritt kan utbyta information. Ingen vet egentligen hur stort Internet är, eftersom det består av separata nätverk utan något centralt register över alla uppkopplade datorer. Det enda man vet med säkerhet är att "nätet" växer hela tiden. Det är troligen det mest öppna nätverket i världen. I januari 1999 räknade man med att det fanns drygt 43 miljoner värddatorer fast anslutna till Internet, och antalet användare beräknades till hundratals miljoner människor. Eftersom ingen central myndighet finns, är siffrorna väldigt ungefärliga, särskilt antalet användare som kan vara väsentligen högre eller något lägre. Trots att Internet har sitt ursprung i USA är det väldigt oamerikanskt. Eftersom det främst har vuxit fram ur universitetsvärlden har en av grundbultarna varit att informationen ska vara fri. Exempelvis har största delen av alla program som används varit gratis (public domain), då allt annat vore ett brott mot upphovsrätten. Nu när de stora företagen (Microsoft, Apple, Sun etc.) gjort sitt intåg på arenan kan möjligen detta vara på väg att förändras, detta återstår att se. Det börjar komma fler och fler kommersiella tjänster på Internet, men fortfarande är de flesta Internettjänsterna fria. Det har med tiden uppstått en hel rad med oskrivna regler och konventioner om vad man får och inte får göra på nätet. En viktig restriktion är de normer som gäller för olika former av kommersiell verksamhet, till exempel reklam. Ännu har det fungerat hyfsat, men allteftersom fler företag ansluter sig får man kanske räkna med direktadresserad reklam till sin elektroniska brevlåda. En avart man förr eller senare drabbas av är skräppost, även kallat spam-mail. Denna kan t.ex. bestå i oseriösa massutskick av typen Gör så här för att bli rik - erbjudanden, eller i elektroniska varianter av det gamla klassiska kedjebrevet. Det finns flera sätt att koppla upp sig på Internet. Antingen har man en fast ledning till Internet, en s.k. fast uppkoppling. Detta är alternativet för företag, myndigheter och skolor, exempelvis Värmdö Gymnasium. Priset är är åtskilliga tusenlappar per år, men en fördel är att det kostar lika mycket oavsett hur mycket nätet utnyttjas. Som privatperson använder man en uppringd förbindelse, d.v.s. man ringer med modem upp en Internet-leverantör (t.ex. Telia, Tele2 eller Botnia) som är fast ansluten till Internet, och kopplas via deras fasta ledning till Internet. I detta fall betalar man något eller några av telefonavgifter, abonnemangsavgifter eller trafikavgifter till leverantören. Här finns en mängd olika kostnadsalternativ, beroende på utbudet av tjänster och andra faktorer. Något av det senaste vad gäller uppkoppling för privatpersoner är att det i storstäderna pågår försök Internet via nätet för kabel-tv eller över elnätet (!). 4 (10)

5 Kortfattad beskrivning av utvecklingen fram till idag 1969 Första försöket med nätverket på UCLA institutioner anslutna (totalt 23 värddatorer) värddatorer anslutna värddatorer anslutna 1994 Netscape skapas 1995 Internethysterin bryter ut miljoner värddatorer anslutna Hur ser det ut idag? Antal användare, datorer, spridning Internet finns i princip över hela världen med en koncentration till I-världen Uppskattningsvis hundratals miljoner användare (kanske fler, kanske färre) Vem äger Internet? Ingen äger Internet, men många äger var sin del av Internet Ingen central myndighet finns Ingen tar ansvar för att det fungerar När tillräckligt många gör på ett visst sätt blir det standard Programutvecklare gör nya effektivare verktyg för att utnyttja nätet Vad är Internet? Internet betyder nätverk av nätverk Sammansättningen av alla de datornätverk runt om i världen som är sammankopplade till ett världsomspännande jättenät (med TCP/IP som protokoll) Alla de datorer som kan kommunicera via domänadresser 5 (10)

6 Hur är en Internet-adress uppbyggd? Vad är en URL? En Internetadress kallas ibland för en URL (Uniform Resource Locator), och är uppbyggd enligt standarden <protokoll>://<datornamn>.<domän>.<toppdomän>/<sökväg i datorn> Protokoll Den första delen, i exemplet, anger det protokoll som skall användas för att utnyttja den angivna resursen. Vanligast är som anger att den angivna resursen är ett WWW-dokument med hypertextlänkar. ftp:// anger att vi skall titta i ett filarkiv. gopher:// anger att vi skall söka information i en gopherserver (äldre standard som inte används så ofta längre). Domännamn Nästa del, mellan de två första / och nästa /, anger domän-namn för den dator där informationen finns. Läs mer om domännamns uppbyggnad nedan under rubriken Vad är en domän? Sökväg Nästa del, från första / till sista / anger sökvägen i katalogerna för det dokument man söker. Här ligger dokumentet i katalogen mirror, som i sin tur ligger i katalogen comprond. Resurs Den datorfil, eller resurs, man vill åt. I detta fall är det en fil med namnet index.html. 6 (10)

7 Vad är en domän? Domänadresser är uppbyggda enligt standarden t.ex. datornamn.domän.toppdomän Systemet med domänadresser är ett sätt att dela in Internet i grupper eller domäner. En domänadress läses i princip från höger till vänster. Den delen som är längst till höger visar toppdomänen, d.v.s. i vilken typ av organisation eller i vilket land som datorn finns. I vårt fall är toppdomänen.se, vilket anger att vi ska till en dator som ligger i Sverige. Vanliga toppdomäner i USA är com för handel, edu för utbildning, gov för statliga institutioner, mil för militära institutioner, net för nätverk osv. En del av dessa, t.ex. com och net används dock nuförtiden runtom i hela världen. Utanför USA används bara två bokstäver för att identifiera toppdomänen: t.ex. au för Australien, se för Sverige, uk för Storbritannien och fr för Frankrike. Ett steg till vänster finns namnet för domän, som talar om vilken organisation eller vilket företag som äger datorn där webbsidan finns. Här är det Värmdö kommun som avses, vilket vi ser på namnet varmdo. Samma företag kan ha flera datorer anslutna till Internet. Varje dator måste därför ha ett eget unikt datornamn (benämns ofta nodnamn eller bara nod), så att olika datorer inom domänen kan skiljas åt. Datorn i vårt exempel rymmer Värmdö kommuns webbsidor, och har därför kallats www. Om Värmdö kommun hade ännu en Internet-ansluten dator med webbsidor, kunde man kallat den t.ex. dator2. Webbadressen till den skulle då bli dator2.varmdo.se Om en domän täcker många olika verksamheter, kan det vara praktiskt att skilja de olika verksamheterna åt genom att införa värddatornamn med två led. T.ex. skulle inom Värmdö kommuns domän varmdo.se en dator på kunna kallas medan en dator på Komvux kallas 7 (10)

8 E-postadresser är uppbyggda enligt standarden t.ex. Användar namn Domännamn för den dator där brevlådan finns Till vänster står personens användarnamn, och till höger står domännamnet för den dator där personen har sin uttalas på engelska at, alltså på i svenskan. Detta ger alltså utläst i exemplet e-postadressen anvandaren rutger.jonaker med brevlåda på datorn elev.gy.varmdo.se. Domännamnet talar alltså om till vilken dator brevet ska skickas. Den mottagande datorn letar sedan fram användarnamnet och delar ut brevet till rätt e-postlåda. Hur fungerar det? Nätverk, protokoll? Hur kan då meddelandena komma till rätt dator? Först och främst måste det ju komma till rätt nätverk av alla de nätverk som är ihopkopplade till Internet, sedan måste det hitta fram till rätt dator. Adressering löses genom att varje Internet-ansluten dator har ett s.k. IP-nummer. IPnumren fungerar på Internet ungefär som telefonnummer gör för oss när vi ringer. Första hälften av IP-numret består av ett nätverksnummer (kan ungefär jämföras med lands- och riktnummer) och resten är ett datornummer inom nätverket (motsvarande våra telefonnummer). Ett IP-nummer ser ut något i den här stilen: IP-numret kan vara fast (för datorer med fast uppkoppling till Internet) eller tillfälligt (för datorer med uppringd anslutning). För att datorer av olika typ ska kunna kommunicera med varandra har man utarbetat kommunikationsspråk som olika sorters datorer ska kunna förstå, s.k. protokoll. På Internet används ett protokoll som kallas TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol). TCP sköter om uppdelningen och sammanfogning av det som skickas i paket, medan IP har ansvaret för att meddelandet kommer fram till rätt plats. Dataöverföringen på Internet sker via fasta fiberoptikledningar, satellitlänkar eller vanliga telefonledningar. Trafiken fungerar ungefär som biltrafiken i ett land: Om en kommunikationslinje är upptagen söker sig paketen automatiskt en annan väg. Läs mer om funktionen för Internet i boken på s (10)

9 Varför är Internet så populärt? Det är världens största informationskälla som växer hela tiden Det finns stora möjligheter till reklam och marknadsföring Det finns möjlighet till försäljning av informationstjänster Man kan utöva försäljning av varor där beställning sker via nätet, s.k. näthandel Det är ett lätt sätt att utöva och få kundsupport Vad kan man göra med Internet? Man kan söka efter information från olika delar av världen. Man kan skicka e-post. Man kan skapa sin egen hemsida som andra på nätet kan ta del av. Man kan prata med andra människor på nätet, via chat eller liknande. Man kan handla varor, t.ex. mat, böcker och vissa livsmedelsvaror. Man kan delta i diskussionsgrupper på Usenet. Man kan hämta hem program, bilder, ljud, video m.m. Man kan fjärrinlogga sig på en annan dator (Telnet). Olika sätt att komma i kontakt med Internet Fast uppkoppling? Vid fast uppkoppling har man en fast kabel som är direkt kopplad till en Internetdator. Det är sådan slags uppkoppling vi har här i skolan. Uppringda anslutningar? ISDN ISDN är en internationell standard för överföring av digital information, som introducerades i början av 1970-talet. I princip en digital telefonlinje med högre överföringshastighet än en vanlig. Något dyrare än vanligt telefonabonnemang. Modem Uppringt modem. För att komma ut på Internet så måste man först ringa upp sin Internetleverantör (t.ex. Telia, Tele2, Algonet etc.) via telefonnätet för att via deras fasta ledning bli uppkopplad till Internet. ADSL modem permanent uppkoppling 0,25-24Mb/s Hastigheter Fast (speciell kabel till en Internet operatör) 128 kbps eller mer ISDN (digital telefonledning från Telia) 64 kbps Modem (vanlig telefonledning) 56 eller 28,8 kbps Värmdö Gymnasium har en fast uppkoppling på 4Mb/s, vilket bör räcka till 200 samtidiga användare. Kontakter ska finnas i varje klassrum. 9 (10)

10 Vad menas med: Browser Byte Domän e-post FAQ Freeware FTP HTML HTTP hypertext IP IRC Java MB Modem News Svenska: Webbläsare. Ett program för att att bläddra bland de webbsidor som finns på nätet. Visar information på ett bekvämt sätt, för WWW finns bl a Netscape, Microsoft Explorer, Opera och Mosaic. Den plats som ett tecken tar upp i datorns minne. Se texten ovan. Elektronisk post Frequently Asked Questions. Dokument som innehåller de vanligaste frågorna och svaren kring ett ämne. Programvara som är fri att använda och kopiera. Filöverförningsprotokoll. Hyper Text Markup Language. Det språk som definierar stil och utformning av ett hypertextdokument (webbsida). Hyper Text Transfer Protocol. Den överföringsstandard som används för hypertextdokument (d.v.s. webbsidor). Klickbar text, länkar. De delar av texten som går att klicka på. Innehåller en referens till andra data, nya dokument, bilder eller annan text. Genom att klicka på en hypertext så visar datorn upp det kopplade dokumentet. Internet Protocol, ett av de protokoll (kommunikationsspråk) som Internet bygger på. Sköter adressering av meddelanden. Internet Relay Chat. Ett sätt att föra realtidskonversationer med grupper av personer på Internet (chatta). Ett objektorienterat programmeringsspråk och WWW-utvidgning som utvecklats av SUN Microsystems. Speciellt eftersom samma programkod fungerar på olika datortyper. Megabyte, en miljon bytes. Den enhet som översätter fram och tillbaka mellan digitala signaler som datorn använder, och analoga signaler som skickas på telefonledningarna. Usenet, Usenets nyhetsgrupper kallas till vardags Internet News eller bara News och är öppna diskussionsgrupper och konferenser på nätet. Real Player Ett plugin-program till Netscape som möjliggör överföring av s.k. streaming media (Real Audio/Real Video), d.v.s. ljud eller video i realtid. Detta innebär att ljud- eller videofilen spelas upp samtidigt som nedladdningen sker, istället för att laddas ner helt innan den spelas upp. Server Dator i ett nätverk som tillhandahåller tjänster till anslutna användare. Shareware Programvara som får användas fritt en viss utvärderingstid, men sedan måste betalas om man vill fortsätta använda den. TCP Transcript-Control Protocol, ett av de protokoll (kommunikationsspråk) som Internet bygger på. Sköter uppdelning/ihopsättning av filer i paket. URL Uniform Resource Locator. En nätverksadress för filer och datorer på Internet. Usenet Usenet är inte ett datanät. Usenet är ett forum för utbyte av meddelanden via datanät. Se News ovan. www World Wide Web, är ett världomspännande system av hypertextdokument. En gemensam beteckning för alla de datorer som kan nås med www-programvara som t.ex. Netscape. 10 (10)

Det är en Internet läser son gör det bekvämt för os ute på Internet. som t.ex Internet Explorer, firefox.

Det är en Internet läser son gör det bekvämt för os ute på Internet. som t.ex Internet Explorer, firefox. FRÅGOR & SVAR ANGÅENDE INTERNET Vad är en domän? Sytemet delar upp t.ex www.gy.varmdo.se i domäner dom läses från höger till vänster allt så.se först som står från vilket land den är i från i detta tillfälle

Läs mer

Frågor på Internetteorin

Frågor på Internetteorin Frågor på Internetteorin Frågor: 1. Hur skickas meddelanden? 2. När blev Internet populärt? 3. Vad står www för? 4. Vem och när skapades www? 5. Vad är IP-nummer och hur fungerar de? Svar: 1. Jo, dom delas

Läs mer

3. Hur är nätverkets konstruktion idag i jämförelse med de första? Svar: De är fortfarande densamma.

3. Hur är nätverkets konstruktion idag i jämförelse med de första? Svar: De är fortfarande densamma. 5 Frågor och svar om Internet, 06NVB 1. Nämn ett par skillnader mellan datorerna förr och datorerna nu? Svar: de var lika stora som rum, varje dator behärskade i stort sett bara ett enda smalt arbetsområde.

Läs mer

Internets historia Tillämpningar

Internets historia Tillämpningar 1 Internets historia Redan i slutet på 1960-talet utvecklade amerikanska försvaret, det program som ligger till grund för Internet. Syftet var att skapa ett decentraliserat kommunikationssystem som skulle

Läs mer

Olika slags datornätverk. Föreläsning 5 Internet ARPANET, 1971. Internet började med ARPANET

Olika slags datornätverk. Föreläsning 5 Internet ARPANET, 1971. Internet började med ARPANET Olika slags datornätverk Förberedelse inför laboration 4. Historik Protokoll, / Adressering, namnservrar WWW, HTML Föreläsning 5 Internet LAN Local Area Network student.lth.se (ganska stort LAN) MAN Metropolitan

Läs mer

Litteratur. Nätverk, Internet och World Wide Web. Olika typer av nätverk. Varför nätverk? Anne Diedrichs Medieteknik Södertörns högskola

Litteratur. Nätverk, Internet och World Wide Web. Olika typer av nätverk. Varför nätverk? Anne Diedrichs Medieteknik Södertörns högskola Litteratur Nätverk, Internet och World Wide Web Anne Diedrichs Medieteknik Södertörns högskola Beekman kap 9-11 Varierar i olika upplagor. Läs alla kapitel om nätverk och Internet och webb Olika typer

Läs mer

Datakursen PRO Veberöd våren 2011 internet

Datakursen PRO Veberöd våren 2011 internet Datakursen PRO Veberöd våren 2011 internet 3 Internet Detta kapitel presenteras det världsomspännande datanätet Internet. Här beskrivs bakgrunden till Internet och Internets uppkomst. Dessutom presenteras

Läs mer

Datakommunika,on på Internet

Datakommunika,on på Internet Webbteknik Datakommunika,on på Internet Rune Körnefors Medieteknik 1 2015 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se Internet Inter- = [prefix] mellan, sinsemellan, ömsesidig Interconnect = sammanlänka Net =

Läs mer

Grundläggande datavetenskap, 4p

Grundläggande datavetenskap, 4p Grundläggande datavetenskap, 4p Kapitel 4 Nätverk och Internet Utgående från boken Computer Science av: J. Glenn Brookshear 2004-11-23 IT och medier 1 Innehåll Nätverk Benämningar Topologier Sammankoppling

Läs mer

Skärmbilden i Netscape Navigator

Skärmbilden i Netscape Navigator Extratexter till kapitel Internet Skärmbilden i Netscape Navigator Netscape är uppbyggt på liknande sätt som i de flesta program. Under menyraden, tillsammans med verktygsfältet finns ett adressfält. I

Läs mer

Datakommunika,on på Internet

Datakommunika,on på Internet Föreläsning i webbdesign Datakommunika,on på Internet Rune Körnefors Medieteknik 1 2012 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se Klient Server Klient (Client kund) ED program för ad utnydja tjänster som begärs

Läs mer

Internet och kommunikation. Kommunikation

Internet och kommunikation. Kommunikation Internet och kommunikation Internet är bara en del av kommunikationsutveckling. Andra typer av kommunikation: - rökpuffar - runskrift - tal - ord - telefon 1 Kommunikation För kommunikation krävs minst

Läs mer

Hur hänger det ihop? För att kunna kommunicera krävs ett protokoll tcp/ip, http, ftp För att veta var man skall skicka

Hur hänger det ihop? För att kunna kommunicera krävs ett protokoll tcp/ip, http, ftp För att veta var man skall skicka Webben som verktyg Idag: Hur hänger det ihop? Viktiga tekniker Stegen i ett webbprojekt Verktyg Dreamweaver Photoshop Joomla CMS Storyboard och flödesschema Fixa webbhotell Hur hänger det ihop? För att

Läs mer

WINTEXT SERVER/ WINTEXT32 integrerad texttelefoni i tele- och datornät

WINTEXT SERVER/ WINTEXT32 integrerad texttelefoni i tele- och datornät WINTEXT SERVER/ WINTEXT32 integrerad texttelefoni i tele- och datornät Projektbeskrivning och funktionsspecifikation Henrik Karlsson, AmuHadar 1 2003-11-24 Innehållsförteckning Sammanfattning sid 2 Mål

Läs mer

Kort om World Wide Web (webben)

Kort om World Wide Web (webben) KAPITEL 1 Grunder I det här kapitlet ska jag gå igenom allmänt om vad Internet är och vad som krävs för att skapa en hemsida. Plus lite annat smått och gott som är bra att känna till innan vi kör igång.

Läs mer

Internet. Internet hur kom det till? Internets framväxt. Ett hierarkiskt uppbyggt telenät Kretskopplat/circuit switching

Internet. Internet hur kom det till? Internets framväxt. Ett hierarkiskt uppbyggt telenät Kretskopplat/circuit switching Internet Internet hur kom det till? A worldwide collection of interconnected networks. Ingen central dator/nät Ingen organisaion styr Internet, men ett antal organisationer samordnar aktiviteten fi ICANN

Läs mer

Nätverk och Java, grunder Föreläsning 0: 0: Introduktion till Internet

Nätverk och Java, grunder Föreläsning 0: 0: Introduktion till Internet Nätverk och Java, grunder Föreläsning 0: 0: Introduktion till Internet Se Se också Intro en en streamad videoinspelning som som finns finns på på nätet nätet Innehåll Kort om grundläggande nätverkskoncept

Läs mer

Installationsanvisningar. IQ Web 200. Webbkommunikation

Installationsanvisningar. IQ Web 200. Webbkommunikation Ver 060109 Cetetherm IQHeat Installation IQ Web 200 Installationsanvisningar IQ Web 200 Webbkommunikation 1. Systemkrav...3 2. Inledning / Leveransomfattning...4 2.1 Inledning... 4 2.2 Leveransomfattning...

Läs mer

IT för personligt arbete F2

IT för personligt arbete F2 IT för personligt arbete F2 Nätverk och Kommunikation DSV Peter Mozelius Kommunikation i nätverk The Network is the Computer Allt fler datorer är sammankopplade i olika typer av nätverk En dators funktionalitet

Läs mer

1 PROTOKOLL. Nätverk. Agenda. Jonas Sjöström

1 PROTOKOLL. Nätverk. Agenda. Jonas Sjöström Nätverk Jonas Sjöström jonas.sjostrom@dis.uu.se Baserat primärt på kapitel 4 i Brookshear (2008) samt valda kapitel ur Gralla Agenda 1. Protokoll 2. LAN och WAN 3. Kort om infrastruktur 4. Paketering och

Läs mer

DATA CIRKEL VÅREN 2014

DATA CIRKEL VÅREN 2014 DATA CIRKEL VÅREN 2014 Ledare: Birger Höglund och Sten Halvarsson Sida:1 av 6 Kursdag 22 januari 2014 Olika kablar: Sten berättade och visade upp olika möjligheter att ansluta kablar till dator och telefoner.

Läs mer

Webbteknik. Innehåll. Historisk återblick Teknisk beskrivning Märkspråk Standardisering Trender. En kort introduktion

Webbteknik. Innehåll. Historisk återblick Teknisk beskrivning Märkspråk Standardisering Trender. En kort introduktion Webbteknik En kort introduktion Innehåll Historisk återblick Teknisk beskrivning Märkspråk Standardisering Trender 1 Historisk återblick 89 CERN Tim Berners Lee Ett plattformsoberoende sätt att sprida

Läs mer

Arbetsmaterial HTML pass 1 - Grunder

Arbetsmaterial HTML pass 1 - Grunder Arbetsmaterial HTML pass 1 - Grunder Det vi idag kallar Internet växte fram ur ett amerikanskt nätverk kallat ARPAnet som skapades i slutet av 60 talet. Ett topphemligt verktyg för att koppla ihop stordatorer

Läs mer

Internets historia i Sverige

Internets historia i Sverige Internets historia i Sverige 1962 Det första modemet för telefonlinjer blev tillgängligt med en hastighet av 300 bit/s. 1978 Det första svenska elektroniska forumet började av Stockholms Datamaskincentral.

Läs mer

Vad är Internet? Innehåll: Inledning Vad är Internet? Om du kan Internetadressen Söka på Internet Länklistor Övningar Repetition

Vad är Internet? Innehåll: Inledning Vad är Internet? Om du kan Internetadressen Söka på Internet Länklistor Övningar Repetition Vad är Internet? Innehåll: Inledning 1 Vad är Internet? 2 Om du kan Internetadressen 3 Söka på Internet 6 Länklistor 9 Övningar 10 Repetition 11 Kortfattad repetition 9 6 Inledning Välkommen till Nyfiken

Läs mer

Vad är Internet? Innehåll: Inledning 1 Vad är Internet? 2 Om du kan Internetadressen 3 Söka på Internet 4 Övningar 5 Kortfattad repetition 9

Vad är Internet? Innehåll: Inledning 1 Vad är Internet? 2 Om du kan Internetadressen 3 Söka på Internet 4 Övningar 5 Kortfattad repetition 9 Vad är Internet? Innehåll: Inledning 1 Vad är Internet? 2 Om du kan Internetadressen 3 Söka på Internet 4 Övningar 5 Kortfattad repetition 9 Inledning Välkommen till steg 3 av Internetkursen för nybörjare!

Läs mer

INTERNET HUR FUNGERAR DET OCH VAD KAN MAN GÖRA MED DET?

INTERNET HUR FUNGERAR DET OCH VAD KAN MAN GÖRA MED DET? INTERNET HUR FUNGERR ET OCH V KN MN GÖR ME ET? SIGNLTRNSMISSION (SIGNLÖVERFÖRING) TTRNSMISSION Innebär att data (= en följd av ettor och nollor) skickas mellan två apparater av något slag. Claude Shannon

Läs mer

TCP/IP och Internetadressering

TCP/IP och Internetadressering Informationsteknologi sommarkurs 5p, 2004 Mattias Wiggberg Dept. of Information Technology Box 337 SE751 05 Uppsala +46 18471 31 76 Collaboration Jakob Carlström TCP/IP och Internetadressering Slideset

Läs mer

Proxy. Krishna Tateneni Översättare: Stefan Asserhäll

Proxy. Krishna Tateneni Översättare: Stefan Asserhäll Krishna Tateneni Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Proxyservrar 4 1.1 Inledning........................................... 4 1.2 Användning......................................... 4 3 1 Proxyservrar

Läs mer

E-post. Elektronisk post, e-mail... 2. Två huvudtyper av elektronisk post... 2. Outlook Express... 3. Säkerhetsåtgärder mot datavirus...

E-post. Elektronisk post, e-mail... 2. Två huvudtyper av elektronisk post... 2. Outlook Express... 3. Säkerhetsåtgärder mot datavirus... Sidan 1 av 8 Elektronisk post, e-mail... 2 Två huvudtyper av elektronisk post.... 2 Outlook Express... 3 Säkerhetsåtgärder mot datavirus... 5 Växla identitet... 6 Webmail... 7 Skapa en personlig e-postlåda

Läs mer

First Class 9.1 Grunderna i First Class och vårt mail- och konferenssystem BUF On-Line

First Class 9.1 Grunderna i First Class och vårt mail- och konferenssystem BUF On-Line First Class 9.1 Grunderna i First Class och vårt mail- och konferenssystem BUF On-Line Elisabeth Banemark, Pedagogiskt center, Kristianstad 08-07-05 Innehållsförteckning Logga in Användarnamn och Lösenord...

Läs mer

FirstClass Manual. Följande sidor beskriver de två olika sätten att logga in till FirstClass. Pröva båda för att själv se skillnaden.

FirstClass Manual. Följande sidor beskriver de två olika sätten att logga in till FirstClass. Pröva båda för att själv se skillnaden. FirstClass Manual version 1 v 08 Här kan du hämta FirstClass www.fc.vxu.se (Välj Ladda ner ) eller om du vill använda webben www.fc.vxu.se (Välj Logga in ) Vad är FirstClass? FirstClass är ett mångsidigt

Läs mer

Kapitel 1 Ansluta Router till Internet

Kapitel 1 Ansluta Router till Internet Kapitel 1 Ansluta Router till Internet I det här kapitlet beskrivs hur du installerar router i ditt lokala nätverk (LAN) och ansluter till Internet. Du får information om hur du installerar router med

Läs mer

Christer Scheja TAC AB

Christer Scheja TAC AB Byggnadsautomation för ingenjörer Byggnadsautomation för ingenjörer VVS-tekniska föreningen, Nordbygg 2004 Christer Scheja TAC AB resentation, No 1 Internet/Intranet Ihopkopplade datornät ingen ägare Internet

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL OWNIT!

VÄLKOMMEN TILL OWNIT! INSTALLATIONSMANUAL Bästa VÄLKOMMEN bredbandskund! TILL OWNIT! VÄLKOMMEN TILL OWNIT! Du har nu mottagit dina uppgifter från Ownit som är är nödvändiga för för dig dig för för att att du du skall skall

Läs mer

Web-sökning. Grundkunskaper 1. Adresser - adressbyggnad 2. Länkar 3. Sökmotor. Detta material ska i första hand behandla web-sidor och web-sökning.

Web-sökning. Grundkunskaper 1. Adresser - adressbyggnad 2. Länkar 3. Sökmotor. Detta material ska i första hand behandla web-sidor och web-sökning. Web-sökning Grundkunskaper 1. Adresser - adressbyggnad 2. Länkar 3. Sökmotor 1. Adresser adressbyggnad Vi utgå r frå n att du är uppkopplad på nätet, när vi börjar detta material. Stegvis ska vi visa hur

Läs mer

FIRSTCLASS. Innehåll:

FIRSTCLASS. Innehåll: FIRSTCLASS Innehåll: Hämta klient...2 Installera klient...2 Konfigurera klient...2 Koppla upp...3 Skrivbordet...3 Mailbox...3 Presentation...3 Skapa ett nytt meddelande...4 Söka mottagare för nytt meddelande...4

Läs mer

12 Webb och kurshemsidor

12 Webb och kurshemsidor 12 Webb och kurshemsidor Många lärare använder sig av kurswebbsidor eller egna personliga webbsidor som ett ställe att samla information och dokumentation kring sitt arbete. Om du ska skapa en webbsida,

Läs mer

SGH-A400 WAP Browser Användarhandbok

SGH-A400 WAP Browser Användarhandbok * Vissa innehåll i denna handbok kan skilja sig från din telefon beroende på mjukvaran som installerats eller din operatör. SGH-A400 WAP Browser Användarhandbok ELECTRONICS Behöver du hjälp eller har frågor,

Läs mer

Hermundstad Östlund Ansell. Grundläggande IT för SENIORER

Hermundstad Östlund Ansell. Grundläggande IT för SENIORER Hermundstad Östlund Ansell Grundläggande IT för SENIORER Windows Vista och Office 2007 INTRODUKTION 1. ABC OM INTERNET...5 2. TJÄNSTER PÅ INTERNET...6 A. Webbsidor och webbplatser... 6 B. Mejl (e-post)...

Läs mer

Kort-kort om utdelade användarkonton och datormiljön på NADA

Kort-kort om utdelade användarkonton och datormiljön på NADA Kort-kort om utdelade användarkonton och datormiljön på NADA UNIX-konto, användaridentitet Namn Du har fått ett konto med ett användarnamn bestående av prefixet ip99_ och ytterligare tre bokstäver. Dessa

Läs mer

Bilaga C, Nätverksprogram

Bilaga C, Nätverksprogram Bilaga C, Nätverksprogram Välkommen till D I denna bilaga beskrivs flera nätverksprogram som använder sig av TCP/IP, t ex Netscape och Eudora. World Wide Web World Wide Web (för kortas WWW) är den nyaste

Läs mer

Mattias Wiggberg 1. Datorkommunikation, grundbegrepp. Skiktade kommunikationsprotokoll

Mattias Wiggberg 1. Datorkommunikation, grundbegrepp. Skiktade kommunikationsprotokoll Datorkommunikation, grundbegrepp Skiktade kommunikationsprotokoll Protokoll Förbindelseorienterat (connection-oriented) och förbindelselöst (connectionless). Uni-, multi- och broadcast. Skiktade kommunikationsprotokoll

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01

KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01 KARLSBORGS ENERGI AB FIBER INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2009.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. KONTROLLERA DIN ANSLUTNING... 4 2. SÅ HÄR ANSLUTER DU DIN DATOR... 4 3. KONFIGURERA DIN PC FÖR INTERNET...

Läs mer

Använda Internet. med hjälp av Internet Explorer. Nybörjarguide

Använda Internet. med hjälp av Internet Explorer. Nybörjarguide Använda Internet med hjälp av Internet Explorer Nybörjarguide Av Carl Ewnert 1 Innehåll: 1. Introduktion 3 2. Utseendet 4 3. Verktygsfältet 4 4. Börja Surfa. 5 5. Att söka på Internet 5 6. Spara en sida

Läs mer

Internet En enkel introduktion

Internet En enkel introduktion Internet En enkel introduktion Innehåll: Inledning 2 Datorns olika delar 3 Starta datorn 4 Hur du gör om du kan webbadressen 6 Hur du gör om du inte kan webbadressen 9 Kortfattad repetition 11 Jan Andrée

Läs mer

KomSys Hela kursen på en föreläsning ;-) Jens A Andersson

KomSys Hela kursen på en föreläsning ;-) Jens A Andersson KomSys Hela kursen på en föreläsning ;-) Jens A Andersson Detta är vårt huvudproblem! 11001000101 värd Två datorer som skall kommunicera. värd Datorer förstår endast digital information, dvs ettor och

Läs mer

E-post för nybörjare

E-post för nybörjare E-post för nybörjare Innehåll: Inledning 1 E-post 2 Att skapa ett e-postkonto 3 Skicka och ta emot e-post 5 Övningar 7 1 Inledning Välkommen till steg 4 av Internetkursen för nybörjare! Vid det förra kurstillfället

Läs mer

Föreläsning 5: Stora datanät Från användare till användare ARP

Föreläsning 5: Stora datanät Från användare till användare ARP Föreläsning 5: Stora datanät Från användare till användare ARP Jens A Andersson (Maria Kihl) Rep: Protokollstruktur i en repeterare Sändare Repeterare Mottagare nätadapter överföring nätadapter nätadapter

Läs mer

Objektorienterad programmering i Java. Föreläsning 5 Kort om Java-Applets

Objektorienterad programmering i Java. Föreläsning 5 Kort om Java-Applets Objektorienterad programmering i Java Föreläsning 5 Kort om Java-Applets 1 Läsanvisningar Den här föreläsningen syftar till att ge en bild av vad en Java-Applet är och är ganska fristående från föregående

Läs mer

Innehållsförteckning. Skräppost... 19

Innehållsförteckning. Skräppost... 19 Innehållsförteckning 1 Börja arbeta med Outlook... 1 Öppna e-postprogrammet... 1 Skapa nytt meddelande... 2 Skicka ett brev... 3 Öppna och stäng ett meddelande... 3 Markera/avmarkera ett meddelande...

Läs mer

Hemmanätverk. Av Jan Pihlgren. Innehåll

Hemmanätverk. Av Jan Pihlgren. Innehåll Hemmanätverk Av Jan Pihlgren Innehåll Inledning Ansluta till nätverk Inställningar Bilaga 1. Om IP-adresser Bilaga 2. Inställning av router Bilaga 3. Trådlösa inställningar Manuella inställningar Inledning

Läs mer

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll FrontPage Express I programpaketet Internet Explorer 4.0 och 5.0 ingår också FrontPage Express som installeras vid en fullständig installation. Det är ett program som man kan använda för att skapa egna

Läs mer

Webbserver och HTML-sidor i E1000 KI

Webbserver och HTML-sidor i E1000 KI 1 Funktion och användningsområde E1000-terminalen (E1032-E1151) kan användas som webbserver. En webbserver är ett program som hanterar filer som ska visas i en webbläsare som exempelvis Internet Explorer.

Läs mer

Installationsguide / Användarmanual

Installationsguide / Användarmanual (Ver. 2.6.0) Installationsguide / Användarmanual Innehåll 1. Välkommen Sid 1 Välkommen som Internet kund hos Seth s Bredband Kontrollera att din Internetlåda innehåller: 2. Anslutningsguide Sid 2 Koppla

Läs mer

Bordermail instruktionsmanual

Bordermail instruktionsmanual Bordermail instruktionsmanual Du kan själv skapa upp till 4 nya e-postadresser via självadministrationssidorna Du kan läsa och skicka e-post på 2 sätt För att komma till självadministrationssidorna öppna

Läs mer

Statistik från webbplatser

Statistik från webbplatser Statistik från webbplatser problem och möjligheter Ulf Kronman Föredragets huvuddelar Frågorna och motfrågorna Vilka frågor ställer chefen, BIBSAM och ISO? Varför ställer webmastern krångliga motfrågor?

Läs mer

EDA 390 - Datakommunikation och Distribuerade System. Peer-To-Peer system

EDA 390 - Datakommunikation och Distribuerade System. Peer-To-Peer system EDA 390 - Datakommunikation och Distribuerade System Peer-To-Peer system Andreas Bernet 810929-0018 beran@etek.chalmers.se Sektion: Elektroteknik Johan Zhang 820401-1830 zhaj@etek.chalmers.se Sektion:

Läs mer

Distansåtkomst via systemaccess tjänst från egen dator

Distansåtkomst via systemaccess tjänst från egen dator Distansåtkomst via systemaccess tjänst från egen dator Innehållsförteckning Sid Syftet med tjänsten systemaccess för distansåtkomst... 2 Förutsättningar för att använda tjänsten distansåtkomst... 2 Så

Läs mer

Var vänlig kontakta författaren om du upptäcker felaktigheter eller har förslag på förbättringar!

Var vänlig kontakta författaren om du upptäcker felaktigheter eller har förslag på förbättringar! BREDBAND PÅ FÅRÖ Var vänlig kontakta författaren om du upptäcker felaktigheter eller har förslag på förbättringar! Bakgrund Sedan några år har GEAB erbjudit radiolänkar som bredbandsanslutning på Fårö.

Läs mer

Guide för ansökan om.fi-domännamn

Guide för ansökan om.fi-domännamn Guide för ansökan om.fi-domännamn Varje finländare kan lägga upp webbsidor vare sig det handlar om ett företag, ett innebandylag, en syförening eller en privatperson. Till internets grundläggande rättigheter

Läs mer

För att kunna kommunicera och vara aktiv på Internet så behöver du en e-postadress. Att skaffa en e-postadress är gratis.

För att kunna kommunicera och vara aktiv på Internet så behöver du en e-postadress. Att skaffa en e-postadress är gratis. E-post För att kunna kommunicera och vara aktiv på Internet så behöver du en e-postadress. Att skaffa en e-postadress är gratis. Med en e-postadress kan du skicka e-postmeddelanden till släkt, vänner,

Läs mer

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet.

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet. E-post A. Windows Mail Öppna alternativ Klicka på startknappen Startmenyn öppnas Klicka på Alla Program Leta reda på Windows Mail Dubbelklicka Windows Mail öppnas. Om ikonen ligger i Start-menyn Klicka

Läs mer

Gör en modern släktbok för CD eller webben

Gör en modern släktbok för CD eller webben Gör en modern släktbok för CD eller webben 21 Den traditionella släktboken består av ett antal tabeller och i bästa fall en grafisk stam- eller antavla, och man kan med ett register eller hänvisningar

Läs mer

Operativsystem och användargränssnitt

Operativsystem och användargränssnitt Operativsystem och användargränssnitt Som du fick läsa tidigare behöver datorn förutom hårdvara också ett program för att hantera hårdvaran, dvs. ett operativsystem. Denna sida behandlar bland annat följande

Läs mer

Hur BitTorrent fungerar

Hur BitTorrent fungerar Hur BitTorrent fungerar dator8.info Introduktion till hur BitTorrent fungerar BitTorrent är ett protokoll som möjliggör snabb nedladdning av stora filer med minst Internet bandbredd. Det kostar inget att

Läs mer

Trust 56K USB Modem TRUST 56K USB MODEM. Anvisningar för snabb installation. Version 1.0

Trust 56K USB Modem TRUST 56K USB MODEM. Anvisningar för snabb installation. Version 1.0 TRUT 56K UB MODEM Anvisningar för snabb installation Version 1.0 1 1. Inledning Denna handbok är avsedd för användare av Trust 56K UB Modem. Det krävs en viss erfarenhet av datorer för att kunna installera

Läs mer

9 Webbföreläsningar. 9.1 Streaming

9 Webbföreläsningar. 9.1 Streaming 9 Webbföreläsningar Webbföreläsningar innebär att en lärare håller en föreläsning vid sin dator och studenterna kan ta del av den live. För att fler ska kunna titta på detta samtidigt krävs att man använder

Läs mer

Datainsamling över Internet

Datainsamling över Internet Datainsamling över Internet I den här uppgiften skall du styra ett mätförlopp och hämta mätdata via internet. Från en dator skall du styra en annan dator och beordra den att utföra en mätning och skicka

Läs mer

SNABBGUIDE för Windows Media Encoder (media kodaren) - Sänd live med din webbkamera

SNABBGUIDE för Windows Media Encoder (media kodaren) - Sänd live med din webbkamera SNABBGUIDE för Windows Media Encoder (media kodaren) - Sänd live med din webbkamera Instruktionerna till denna kameraguide är en enkel kom igång guide. Grundkrav: En webbkamera som är kopplad till datorn

Läs mer

BLDSC British Library Document Supply Centre - det största utlåningsbiblioteket i Europa

BLDSC British Library Document Supply Centre - det största utlåningsbiblioteket i Europa VÄGAR TILL TEKNISK VETENSKAPLIG INFORMATION ORDLISTA ABSTRACT, ABSTRAKT referat eller referatpublikationer BELÄGGA i bibliotekssammanhang att med hjälp av kataloger eller andra bibliografiska hjälpmedel

Läs mer

TNMK30 - Elektronisk publicering

TNMK30 - Elektronisk publicering Webben TNMK30 - Elektronisk publicering Vad är internet? Vad är internet? Vad är internet? Internet: sammankoppling av datornätverk. Används för bl.a. epost, chat, filöverföring, webbsidor. Kommunikation

Läs mer

ANVÄNDAR-GUIDE för Bränneriets LAN

ANVÄNDAR-GUIDE för Bränneriets LAN ANVÄNDAR-GUIDE för Bränneriets LAN Andra Utgåvan Denna enkla Användar-Guide beskriver hur Du ska ställa in din dator för att ansluta den till brf Bränneriets LAN för att kunna använda Internet (eller hur

Läs mer

Del 4 MICROSOFT OUTLOOK 2003 MED INTERNET EXPLORER 6.0

Del 4 MICROSOFT OUTLOOK 2003 MED INTERNET EXPLORER 6.0 Eva Ansell LÄR DIG ANVÄNDA OFFICE 2003 Del 4 MICROSOFT OUTLOOK 2003 MED INTERNET EXPLORER 6.0 53. Introduktion till Outlook 2003... 314 54. Använda e-postsystem... 324 55. Netiquette (nätvett)... 325 56.

Läs mer

Startanvisning för Bornets Internet

Startanvisning för Bornets Internet Startanvisning för Bornets Internet Denna guide kommer att hjälpa dig igång med Bornets Internet. Sidan 1 av 41 Innehållsförteckning Titel Sidan Kapitel 1. Introduktion... 3 Kapitel 2. TCP/IP-inställningar

Läs mer

Datum 2012-12-28. Den första bilden i installationsprogrammet visar vilken version det är. Klicka på Nästa eller tryck Enter för att fortsätta.

Datum 2012-12-28. Den första bilden i installationsprogrammet visar vilken version det är. Klicka på Nästa eller tryck Enter för att fortsätta. Installation av SDCs insändningsprogram Sender för filer från skördare, skotare eller drivare Installationen består av tre steg som automatiskt körs efter varandra. Steg 1: Programmet installeras och man

Läs mer

5 Internet, TCP/IP och Tillämpningar

5 Internet, TCP/IP och Tillämpningar 5 Internet, TCP/IP och Tillämpningar Syfte: Förstå begreppen förbindelseorienterade och förbindelselösa tjänster. Kunna grundläggande egenskaper hos IP (från detta ska man kunna beskriva de viktigaste

Läs mer

Systemkrav och tekniska förutsättningar

Systemkrav och tekniska förutsättningar Systemkrav och tekniska förutsättningar Hogia Webbrapporter Det här dokumentet går igenom systemkrav, frågor och hanterar teknik och säkerhet kring Hogia Webbrapporter, vilket bl a innefattar allt ifrån

Läs mer

Insticksprogram för webbläsare. Krishna Tateneni Jost Schenck Översättare: Stefan Asserhäll

Insticksprogram för webbläsare. Krishna Tateneni Jost Schenck Översättare: Stefan Asserhäll Krishna Tateneni Jost Schenck Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Insticksprogram för webbläsare 4 1.1 Allmänna inställningar................................... 4 1.2 Insticksprogram.......................................

Läs mer

Steg 5 Webbsidor One.com och OpenOffice Writer Mac OS X

Steg 5 Webbsidor One.com och OpenOffice Writer Mac OS X Steg 5 Webbsidor One.com och OpenOffice Writer Mac OS X Nov 13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 5 Mac Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 3 och 4. Innan du är mogen för att lägga ut en sida på

Läs mer

Del 1 Frågor om vad höghastighetsnät är:

Del 1 Frågor om vad höghastighetsnät är: Frågor och svar om installation av höghastighetsnät i BRF STÄMJÄRNET Vi i styrelsen hoppas att du genom att läsa nedan frågor och svar, ska få den information du behöver om höghastighetsinstallationen

Läs mer

Internetgalleriet. En liten handbok för cirkelledare. Bo Lind, NBV Dalarna

Internetgalleriet. En liten handbok för cirkelledare. Bo Lind, NBV Dalarna Internetgalleriet En liten handbok för cirkelledare Bo Lind, NBV Dalarna 2 Förord Handbok för studiecierkelledare hos NBV i Dalarna. Den hjälper Dig att utnyttja den nya ITtekniken 1 i Din cirkel. Här

Läs mer

Internet ombord på våra tåg

Internet ombord på våra tåg www.sj.se Med reservation för ändringar och tryckfel. 2007-05. SJs ELTÅG LEVER UPP TILL VÄRLDENS TUFFASTE MILJÖMÄRKNING. 1 Internet ombord på våra tåg Koppla upp dig ombord Du som reser med SJ kan numera

Läs mer

E-posthantering med Novell Groupwise WebAccess

E-posthantering med Novell Groupwise WebAccess E-posthantering med Novell Groupwise WebAccess En liten hjälpreda sammanställd av Thomas Granhäll. Materialet får kopieras fritt! 2003 Följande moment behandlas i denna manual: 1. Logga in 2. Ta emot och

Läs mer

Handledning till FC 12 på webben

Handledning till FC 12 på webben Handledning till FC 12 på webben Detta är en kortfattad handledning där vi går igenom de viktigaste funktionerna i nya FirstClass. Förändringen av FirstClass är kanske den största under de snart 25 år

Läs mer

Snabbguide till First Class

Snabbguide till First Class Snabbguide till First Class Guide till First Class Grundläggande funktioner Logga in i First Class För att logga in i First Class dubbelklickar du på skrivbordsikonen First Class, eller väljer First Class

Läs mer

Tilläggs dokumentation 4069 Dns

Tilläggs dokumentation 4069 Dns Tilläggs dokumentation 4069 Dns Magnus Larsson FMTS/UtbE/ElektrosystemA it-sektionen 4069 DNS- Tilläggsdokumentation 4069 DNS-Tilläggsdokumentation...2 Domäner och Zoner...3 C:\Mina Dokument\PowerFolders\Försvarsmakten,FMTS\Kurser\4069A,

Läs mer

TDDD80. Mobila och sociala applikationer Introduktion HTTP,SaaS. Anders Fröberg Institutionen för Datavetenskap (IDA)

TDDD80. Mobila och sociala applikationer Introduktion HTTP,SaaS. Anders Fröberg Institutionen för Datavetenskap (IDA) TDDD80 Mobila och sociala applikationer Introduktion HTTP,SaaS Anders Fröberg Institutionen för Datavetenskap (IDA) Internet Internet är världens största datornätverk och ett system för enkel och effektiv

Läs mer

Datorn föds. http://www.youtube.com/watch?v=anrjsigryjw

Datorn föds. http://www.youtube.com/watch?v=anrjsigryjw Datorkunskap Vad är en dator Datorer är maskiner som utför uppgifter och beräkningar med hjälp av givna instruktioner eller program. Datorer arbetar genom att låta maskin- och programvara interagera. Maskinvara

Läs mer

INTERNET 2004-10-04. Adress: fc.enkoping.se (obs! ej www i början) Då kommer du till denna sida. Logga in. Fyll i ditt Användarnamn och Lösenord.

INTERNET 2004-10-04. Adress: fc.enkoping.se (obs! ej www i början) Då kommer du till denna sida. Logga in. Fyll i ditt Användarnamn och Lösenord. 1 INTERNET 2004-10-04 Adress: fc.enkoping.se (obs! ej www i början) Då kommer du till denna sida Logga in Fyll i ditt Användarnamn och Lösenord. Ditt FirstClass skrivbord på Internet 2 MailBox MailBoxen

Läs mer

Prislista Bredbandsbolaget

Prislista Bredbandsbolaget Sida 1 av 6 Prislista Bredbandsbolaget gäller från 22 februari 2012 Sida 2 av 6 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 DSL- Bredband Bas... 3 DSL - Bredband Premium... 3 Riks ADSL... 3 Bredband

Läs mer

Tanka program KAPITEL 7. Shareware och freeware. Shareware. Freeware

Tanka program KAPITEL 7. Shareware och freeware. Shareware. Freeware KAPITEL 7 Tanka program Internet bokstavligen flödar av olika program man kan ladda ner. Det finns en del nyttiga program som är bra att känna till och använda. Allt för att göra det lättare för sig. I

Läs mer

MOTTAGARE AV VIDEOMÖTE FÖR DE SOM INTE HAR MICROSOFT LYNC INSTALLERAT SAMORDNAD VÅRD- OCH OMSORGSPLANERING

MOTTAGARE AV VIDEOMÖTE FÖR DE SOM INTE HAR MICROSOFT LYNC INSTALLERAT SAMORDNAD VÅRD- OCH OMSORGSPLANERING MOTTAGARE AV VIDEOMÖTE FÖR DE SOM INTE HAR MICROSOFT LYNC INSTALLERAT SAMORDNAD VÅRD- OCH OMSORGSPLANERING Innehåll sid. Distansmöte via video 3 Inför mötet 4 Ansluta första gången till Lyncmöte 5 Ansluta

Läs mer

E-MÖTESVERKTYG SKAPA ETT RUM I ADOBE CONNECT FÖR LÄRARE

E-MÖTESVERKTYG SKAPA ETT RUM I ADOBE CONNECT FÖR LÄRARE E-MÖTESVERKTYG SKAPA ETT RUM I ADOBE CONNECT FÖR LÄRARE Adobe Connect Högskolan i Borås använder Adobe Connect, genom Sunet, som e-mötesverktyg. Via Adobe Connect har du möjlighet att kommunicera med ljud

Läs mer

Välkommen som anställd till Malmö högskola

Välkommen som anställd till Malmö högskola 1(9) Välkommen som anställd till Malmö högskola Alla användare på Malmö högskola ska logga in på nätverket med en personlig datoridentitet. När du är inloggad kan du komma åt dem tjänster och funktioner

Läs mer

Kapitel 5: Lokala nät Ethernet o 802.x. Lokala nät. Bryggan. Jens A Andersson (Maria Kihl)

Kapitel 5: Lokala nät Ethernet o 802.x. Lokala nät. Bryggan. Jens A Andersson (Maria Kihl) Kapitel 5: Lokala nät Ethernet o 802.x Jens A Andersson (Maria Kihl) Lokala nät Ett lokalt nät (Local Area Network, LAN) är ett datanät med en begränsad storlek. Ett LAN kan i sin enklaste form bestå av

Läs mer

Boka mobilt med WAP! Så fungerar dagsvyn 7 Så fungerar bokningssidan 8 Så fungerar informationssidan 11

Boka mobilt med WAP! Så fungerar dagsvyn 7 Så fungerar bokningssidan 8 Så fungerar informationssidan 11 Boka mobilt med WAP! Innehållsförteckning Mobilt Internet med WAP 2 Hur får man igång det? 3 Så loggar du in i systemet 4 Så väljer du dag och objekt 5 Så fungerar dagsvyn 7 Så fungerar bokningssidan 8

Läs mer

Kom i gång med PING PONG

Kom i gång med PING PONG Kom i gång med PING PONG Studentmanual Version 4 Kom igång med PING PONG Studentmanual. Version 4 Producerad av Linda Borglund, Anita Eklöf vid Centrum för Lärande och Undervisning, Högskolan i Borås.

Läs mer

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 2 Innehåll F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 Innehåll Kapitel 1: Komma igång...3 1.1 Hantera prenumeration...4 1.2 Så här kontrollerar du att datorn är skyddad...4 1.2.1

Läs mer

SNABBGUIDE. Så installerar du ADSL-modemet

SNABBGUIDE. Så installerar du ADSL-modemet SNABBGUIDE Så installerar du ADSL-modemet 1 SNABBGUIDE FÖR INSTALLATION Välkommen som ADSL-kund hos Glocalnet! Du har nu fått ditt startpaket och med dessa instruktioner vill vi hjälpa dig att komma igång

Läs mer