EDA Datakommunikation och Distribuerade System. Peer-To-Peer system

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EDA 390 - Datakommunikation och Distribuerade System. Peer-To-Peer system"

Transkript

1 EDA Datakommunikation och Distribuerade System Peer-To-Peer system Andreas Bernet Sektion: Elektroteknik Johan Zhang Sektion: Elektroteknik

2 P2P-Systems Abstrakt P2P nätverk används över hela världen i stor skala, inte bara i rena P2P nätverk utom också i nätverk som blandar P2P och client/server teknologi. I rapporten har vi valt att undersöka befintliga lösningar samt att själva testa lösningar för ett chatsystem. Vi har valt en ren P2P lösning samt en lösning med en central server. Slutsatsen är att ett system med en central server är mer flexibelt och bästa valet om du är fler än ett par användare. Inledning Ett peer-to-peer (P2P) nätverk är ett nätverk som lägger ut datorarbetet i ändarna av nätverket istället för att låta nätverket självt sköta beräkningar m.m., P2P används mest för ljud, video och dataöverföring. Client/server modellen används inte i ett P2P nätverk, utan det består endast utav ett antal peers. En och samma peer kan av andra noder i nätverket samtidigt uppfattas som en client och som en server. Det behövs således inte en central server i ett P2P nätverk. Ett exempel på ett nätverk som inte är P2P skulle kunna vara en FTP server. Där laddar man upp data som sedan andra kan ladda ner. Det behövs alltså ingen direkt länk mellan den som laddar ner och den som laddar upp. Vissa nätverk kan innehålla en blandning av client/server och P2P där vissa funktioner sköts med client/server och vissa funktioner sköts med P2P. Ett exempel kan vara att man lagrar användarinformation på en server men sköter filöverföring P2P. Man kan också tänka sig en central server som tillhandhåller nätverksadresser men låter all överföring ske P2P. Ett känt exempel på P2P nätverk är Gnutella. Nätverk som inte alls använder någon typ av client/server modell är mycket ovanliga. Dom flesta P2P nätverk använder t.ex. DNS. Ett decentraliserat nätverk som använt under en längre tid är USENET. Det finns också många P2P nätverk som innehåller större noder som flera andra noder samtidigt är uppkopplade mot. Sun lade 1990 till klasser i Java för att snabba på utvecklingen av P2P nätverk. Detta för att göra det enklare att programmera realtids chatprogram som utnyttjar P2P teknologin. Detta är numera väl utvecklat.

3 Historia Internet var från början ett enkelt peer-to-peer system, namnet på systemet var ARPANET. Idén kom från början från militären för att göra kommunikationen robust från störning och fysisk skadegörelse. Svårigheten med ARPANET var att i början av nätverkets barndom så körde olika nätverk sitt eget protokoll, för att göra kommunikation mellan olika nätverkmöjligt så behövdes en rad protokoll standard införas innan kommunikation mellan olika nätverk kunna etableras. ARPANET kopplades inte ihop som master/slave eller client/server relation utan snarare som noder(peers). Usenet började användas i slutet av 70 talet och det brukar räknas som farfar till den moderna peer-to-peer applikationer som Gnutella och Freenet. Det fundamentala med Usenet var att systemet har ingen central kontroll över informationsutbyte mellan datorer. Usenet var i början baserade på Unix-to-Unix copy protokoll (UUCP) och använd som någon form av nyhetsforum. Visserligen så kunde systemet växa snabbt på grund av att den inte hade någon central administration men samtidigt så var systemet väldig känslig för oseriösa användare, så spam var ett stort problem. Usenet kallas oftast för ett brusigt kommunikations kanal. Fördelar med P2P Ett problem med ett client/server nätverk är skalbarheten. I takt med att antalet clienter ökar kommer servern att belastas mer. Till slut kommer detta leda till att nätverket blir långsamt p.g.a. bland annat begränsad bandbredd. I ett P2P nätverk kan istället bandbredden öka med antalet noder som ansluter sig. Ett stort antal användare är då istället bra, det ger snabbare överföring. Ett snabbt sätt att hålla ordning på ett stort nätverk är att införa en central server som tillhandahåller information om de olika noderna. Detta är ett ganska viktigt moment inom P2P kommunikation eftersom olika användare ska dynamiskt kunna ansluta sig till och från systemet. En server i ett client/server nätverk kan också vara kostsam då den måste ha godtyckligt stor bandbredd och kapacitet för att klara av att tjäna ett flertal clienter samtidigt. Därför är det i praktiken omöjligt att ett system med flera miljoner användare som delar information genom en ren client/server nätverk. Viktig fördel med peer-to-peer system är att den är mer pålitlig och tillänglig än client/server modell därför att ingen enskild nod kan påverka hela systemet. Oftast så finns informationen i flera upplagor i olika noder. Så om en nod går ner så kan informationen fortfarande vara tillgänglig och nätverket kan då fortfarande användas. Möjligheten för att ladda ner olika delar av informationen från olika noder samtidigt kan utnyttjas. Peer-to-Peer nätverk anses ofta som mycket robust mot angrepp alltså en nods funktion kan omöjligen påverka hela nätverkets funktion. Nackdelar med P2P Ett problem med att inte ha en central server är att det är svårt att kontrollera vad man överför för data. En fil kan innehålla felaktigt beskriven data, t.ex. en film kan istället vara ett program eller liknande. Hade man haft en central server hade man kunnat kontrollera innehållet innan man låtit clienter ta del av informationen. I ett P2P

4 är det svårt att kontrollera datan. Man kan införa kontroll koder eller liknande men det kan ändå bli problem. Att det är svårt att kontrollera filer gör att virus och liknande sprider sig lättare i ett P2P nätverk än i ett client/server nätverk. Ett annat problem kan vara att noder har större bandbredd nedströms än uppströms. Vissa kommer då att dra nytta av andras bandbredd utan att själva erbjuda samma bandbredd till nätverket vilket leder till att nätverket blir långsamt för alla noder. Detta är vanligt för noder uppkopplade med ADSL. Man kan även tänka sig noder som enbart tar bandbredd i anspråk utan att själva bidra med bandredd. Ett sätt att lösa detta problem är att helt enkelt neka användare med större bandbredd nedströms än uppströms att koppla upp sig. Det går inte att vara lika anonym i ett P2P nätverk, vilket kan leda till attacker mot enskilda noder. Folk kan ta reda på information om en enskild nod och sedan rikta attacker mot denna nod. De flesta problemen går att bygg bort genom att använda väl vald design av nätverket, införa kryptering och använda ett bra överförings protokoll. Men alla problem går självklart inte att bygga bort. En viktig nackdel med P2P nätverk är att det finns stora säkerhetersluckor, eftersom det inte finns någon central server. Så om systemet är typ av system som alla kan ansluta sig till så kan det ofta förekomma problem som ickeseriösa användare som sprider virus eller spam. Chat system När det gäller rena Chat system är inte bandbredd så intressant, utan det som är mer intressant är ett bra system för att hitta personer man vill chatta med. Det är inga större mängder information som skickas. I dagens Chat system är det dock vanligt med filöverföring implementerad som tar bandbredd i anspråk. I mindre skala kan ett rent P2P system fungera. Då kan man t.ex. skicka information till alla noder som man har lagrade att man är tillgänglig. Tänker man i lite större skala finns det definitivt en vinst i att ha en centralserver som har reda på vilka som är online och är tillgängliga. Annars kan man tänka sig massa onödig trafik på nätverket. Det kan också vara bra att skydda användarnamn, så man kan vara säker på vem det är man kopplar upp sig mot. Implementation Vi har valt att i liten skala testa att bygga upp P2P nätverk för att se hur dom fungerar och lite för och nackdelar. De implementationer vi valt att göra är: Ett riktigt P2P nätverk där alla noder fungerar som både client och server samtidigt. Ett P2P nätverk där det finns en central server som alla användare kan koppla upp sig mot och som tillhandahåller användarinformation t.ex. användarnamn lösenord m.m. Den här servern kan vara bra för att snabbt få ut information om nya användare samt för att skydda användarnamn och att bland annat öka säkerheten i

5 systemet. Man kan t.ex. tänka sig ett spärr register där man t.ex. lagrar oönskade IPnummer. Nätverket skall i första hand vara avsett för Chat mellan olika noder, men det kan även snabbt byggas ut för t.ex. filöverföring. Grunden för programmen vi använder har vi gjort i en projektkurs men vi har speciellt tagit fram två versioner för detta projekt. Nätverk 1 Uppbyggnad Det första man måste tänka när man vill bygga ett nätverk är att komma överens om dess funktion (vad som ska skickas) och med vilket protokoll man vill överföra. Vilken plattform som ska användas kan också vara bra att bestämma. Används t.ex. Java kan man göra mjukvaran plattformsoberoende. I det här fallet har vi valt att överföra text med hjälp av TCP. TCP lämpar sig bra för textöverföring. Nästa sak att komma överens om är att välja vilken port som ska användas. Det är bra att välja en port som inte används, port nummer över 1024 brukar fungera bra. Det kan nu vara bra att komma överens om en bra procedur att koppla upp sig mot varandra. En får vara server och en får vara client, men det ska vara lika lätt byta, d.v.s. en användare ska både kunna vara server och client samtidigt. Programmet har både client och server funktionen inbyggd. Ett enkelt protokoll för uppkoppling kan användas som t.ex.: Client 1: Server 1: ME CLIENT ANVÄNDARNAMN ME SERVER ANVÄNDARNAMN Detta protokoll kan ju lätt byggas vidare på med t.ex. lösenord. Avsluta ner gör man helt enkelt genom att stänga ner programmet. Här kan man också tänka sig att bygga ut med ett avsluta chat protokoll. När man kommit överens om en gemensam standard är det dags böra skapa programmet. VI har valt att p.g.a. begränsad tid använda ett delvis förprogrammerat program för realtidschat. Programmet är gjort i java och har en mycket enkel uppbyggnad, det har även en enkel GUI. Tanken är att programmet skall vara P2P baserat förutom DNS eller liknande. Man kan tänka sig att användarna kopplar upp sig enligt figur 1.

6 Användare 1 Användare 4 Användare 2 Användare 3 figur 1 Fördelar När man bara är två personer skulle en sådan här uppbyggnad fungera perfekt. Det är enkelt att koppla upp, enkelt att använda och tar inte mycket bandbredd i anspråk. Man kan ha en aktiv ström uppe hela tiden och lyssna på vald port. Eftersom du vet vem som sitter i andra änden så är det inte några säkerhetsproblem. Filöverföring skulle då enkelt kunna implementeras med hjälp av att man öppnar en FTP socket för filöverföring. Även ljudöverföring skulle inte vara några problem att lägga till. Nackdelar Nackdelen är att du behöver lagra en adresslista med dina kompisars IP-nummer. Det kan bli problem då det numera inte är ovanligt med dynamiska IP-adresser. Du vet inte heller om användaren i andra änden är uppkopplad och har startat programmet. Det går att tänka sig att man för varje gång man kopplar upp sig försöker skicka ett meddelande till alla i sin adresslista att man är online. I vår version är inte detta implementerat utan man måste veta att den andra användaren är online. Vill man träffa nya användare blir det ett stort problem då det inte är praktiskt möjligt att söka efter datorer med programmet installerat och som är online, utan att införa en central server. Sammanfattning Det är ett mycket enkelt att bygga ett chat nätverk med hjälp av P2P teknologi. Det fungerar också bra för få användare, så länge man vet om vilka som är online. Problem uppkommer när man inte vet vilka som är online. Man skulle kunna tänka sig att lösa detta med ett broadcast i nätverket när man startar programmet, men man får fortfarande problem när man vill få in nya användare i nätverket.

7 Skalbarheten för ett sådant här chat system är således inte så bra. Många användare skulle generera ganska mycket datatrafik som bara meddelar när folk är kopplar upp eller ner sig. Nätverk 2 Uppbyggnad Målet med det nätverk nummer två är att öka skalbarheten och göra det lättare för nya användare att ansluta sig till nätverket. Den största skillnaden blir att vi inför en central server. Alla användare ska innan man kopplar upp sig P2P koppla upp sig mot servern. För att kunna logga in på servern måste man först autentiera sig med det lösenordet som man har valt. Har man inte ett lösenord får man först registrera sig på servern. Servern lagrar alla användare som ett object, där laggar man IPnummer användarnamn, lösenord m.m. Server håller även reda på vilka som är online och vilka som inte är det, samt vilka personer som har satt ihop en chatgrupp. Listorna med användare och chatgrupp kan lätt laddas ner från den centrala servern där de lagras. Användarna ska dock fortfarande koppla upp sig P2P mot varandra. Även här har vi valt att använda en delvis förprogrammerad server och ett liknande program som vi använde för Nätverk 1. Båda är programmerade i Java. I övrigt används specifikationer enligt tidigare. Ett protokoll för att koppla upp skulle kunna se ut enligt följande: 1 Client: NEW_USER 2 Server: USERNAME 1: USER_ valt användarnamn 2: PASSWORD 1: PASSWORD_ valt password Detta är ett exempel om allt går som det är tänkt, man får ju självklart tänka på att flera användare kan försöka logga in med samma användarnamn. Då får man skicka ett felmeddelande och be om ett nytt användarnamn. Detta ökar också säkerheten då alla användare går att spåra genom sitt IP-nummer. Man vet också då att en användare är densamma om man ser samma användarnamn vid olika tillfällen. Uppbyggnaden skulle kunna se ut liknande figur 2.

8 Användare 1 Användare 4 Server Användare 2 Användare 3 figur 2 Fördelar Det är lätt att hitta nya användare som kopplat upp sig mot den centrala servern. Det är enkelt att se vilka som är tillgängliga att koppla upp sig mot samt det är enkelt att se vilka som startat en chatgrupp. Säkerheten kan fortfarande vara bra, då alla användare måste autentieras innan man kan ansluta till andra användare. Det behövs ingen mindre data för att uppdatera vilka som tillkommit och vilka som fallit bort. Det här systemet är mer skalbart och man skulle kunna tänka sig flera sammankopplade centrala servrar för skapa ett ännu större nätverk. Nackdelar Systemet blir mer komplicerat med en central server. En server kostar pengar och någon måste ta hand om den och underhålla den. Hela systemet är också beroende av att servern är online. Går servern sönder fungerar inte längre nätverket som det är tänkt. I ett rent P2P drabbas inte alla om en peer havererar. Sammanfattning Det är mer komplicerat att bygga upp ett sådant här nätverk och det är mer känsligt då alla ligger uppkopplade mot en central server. Man kan tänka sig flera sammanlänkade servrar, då kan en annan server ta över funktionen tills vidare medan den andra servern inte fungerar. Det här skulle ge ett mer flexibelt system men det blir också mer komplicerat. Men med väl vald programvara och smart GUI kan det bli rätt enkelt för användaren och mycket kan skötas automatiskt. Det behövs dock någon som tillhandahåller en server vilket det inte alltid finns folk som vill. ICQ ICQ ( i seek you ) är en chat client som 1996 skapades av företaget Mirablis, företaget grundades av fyra israeliska programmerare. ICQ är ett fritt program, som

9 skickar direktmeddelanden mellan clienter. De flesta användare kan använda programmet. ICQ programmet kontaktar en server så fort du startar programmet, men servern blandar sig inte i kommunikationen mellan klienter. En liten beskrivning av hur ICQ fungerar följer nedan. 1: Clienten kopplar upp sig mot en server. ICQ har ett eget protokoll som används för kommunikation med servern. 2: Om det är första gången registreras namn och kontaktuppgifter på servern i ett konto. 3: När dina uppgifter är verifierade blir du uppkopplad. 4: Servern skickar information om att du är uppkopplade samt IP-nummer och vald port, till alla i din kontaktlista som är online, den skickar även information om vilka som är online till clienten. 5: Servern skickar uppdaterad information till dig om alla i din kontaktlista. 6: Om du startar en konversation med någon kommer din client att koppla upp sig mot en annan person. Server blandar sig inte i informations utbytet mellan två ICQ clienter. 7: När du avslutar skickar clienten ett meddelande till servern som vidarebefordrar att du inte är till gänglig längre till alla i din kontaktlista. Liknande det här förfarandet är det klart vanligaste förfarande för program som används för direktmeddelanden. Det liknar även den andra versionen av nätverk som vi implenterade. ICQ använder inte bara en server utan har flera sammankopplade det skapar möjlighet för miljontals användare att använda programmet. Napster Napster är en av den första fil överföringen för peer-to-peer system den var skriven av en amerikans student, namnet Napster tog han från sitt smeknamn. Idén var i början att det fanns massor av mp3 filer lagrade i folks persondatorer men dom kunde inte distribueras till andra personer på någon lätt sätt. Så han började utveckla ett system där distribution av mp3 filer ska vara lätt. Varje Napster användare gör en fil karta på filer som vill delas ut och skickar informationen till en central server. Då kan alla Napster användare komma åt denna information och utför en peer-to-peer uppkoppling med respektive peer direkt. Napster blev snabbt väldigt populär världen runt, men på grund av att filerna som delas ut är oftast piratkopierade så programmet blev förbjudet och alla Napster servern tvingades att stänga ner. Den populära Napster varade i ungefär 3 år. Den snabba spridningen som Napster var framförallt på grund av att systemet är lättanvänt, det krävs ingen större förståelse om nätverk och peer-to-peer system för att man ska kunna dela med sig sina music filer. BitTorrent En av dom populära peer-to-peer system som fortfarande är populär är BitTorrent. Den bygger på principen att varje användare ska dela med sig det dom har. Tillskillnad från Napster så maximera BitTorrent överföringshastighet igenom att vid nerladdningen så laddas det ner bitar av filer från olika användare samtidigt vilket gör det möjligt att uppnå mycket hög nerladdnings hastighet, vilket lämpas väl för stora

10 filer. En annan viktig fördel med programmet är att den är helt gratis vilket gör den väldigt populär för ungdomar som vill dela med sig spel och filmer. Huvudidé med BitTorrent bygger på peer-to-peer fildelnings principen. För att ladda ner något så måste användare hitta någon som har filen, det är oftast en dator som kör någon Peer-to-Peer fildelningsprogram (BitTorrent). Informationen om var filerna finns är oftast vara lagrade i någon central server. När programvaran som har initierat en fil så börjar överföringen, samtidigt så gör du dig tillgänglig för andra användare att laddar ner från din dator. Problem med sådant överföringssystem är att personen stänger av sin BitTorrent direkt efter att dennes filöverföring har slutförts, detta egoistiska beteende gör att andra BitTorrent användare inte kan utnyttja resursen lika effektivt. BitTorrent har också fått juridiska problem. Tillskillnad från Napster så har BitTorrent inte lika välorganiserad central servern, i princip så kan varje enskild privat person agera som en BitTorrent server. Så en total förbjudning av BitTorrent kan vara mycket svårare än Napster. Skype En ny populär applikation bland peer-to-peer system är Skype. Nu är det inte fildelning mellan datorer som är intressant längre utan sändning och mottagning av små ljud packet mellan peers funktionen kallas oftast för VoIP (Voice over IP). En ny fördel med skype är att den inte har någon dyr centralserver som håller koll på klienter. Men för att det fortfarande ska vara möjligt för varje användare att hitta andra dynamiska uppkopplade användare så har en ny teknik använts och det kallas för Global Index (GI). Global Index teknologin fungera så att varje nod kallas för super nod och den har full information om alla tillgängliga användare. Överföringshastighet på ljudpacket är väldigt viktigt vid konversation. Skype har löst problemet igenom att använda sig av en teknik som kallas för intelligent routing. Den går ut på att Skype håller koll på flera uppkopplings möjligheter till samma användare samtidigt och väljer den snabbaste möjliga, det har reducerat fördröjningen och förbättrat samtalskvalitet markant. På grund av att alla ljudpacket går igenom den publika Internet så är även kryptering nödvändigt. Skype har också börjat integrera sitt peer-to-peer nätverk med det traditionella telefonnätet. Så användaren ska ha möjlighet att ringa från sin dator (nod) till alla fasta telefonförbindelse. Istället för den traditionella peer-to-peer nätverket så ger kanske den nya funktion ny innebörd av P2P system. Där man har peer-to-peer system integrerat med ett hierarkiskt system. Med alla sina fördelar som bra samtalskvalité, säker överföring och lätt användarvänlig gränssnitt så spårs Skype har en fin framtidsutsikt. Slutsats Som kort så kan man definiera P2P system så här:

11 Den enklaste formen av ett peer-to-peer-nätverk är när två datorer ansluts till varandra med en nätverkskabel. Men det finns betydligt större P2P-nätverk än så, där Napster är det mest välkända exemplet. Grundtanken är dock densamma i båda fallen. Hierarkin med server och klienter saknas. Istället ansluter datorerna direkt till varandra och alla datorer i ett P2P-nätverk kan tillfälligt ha rollen som server, men alla kan också ha rollen som klient. När P2P teknologin kom i början av 70-talet kom den för att stanna. Det är ett enkelt sätt att bygga stora nätverk. Det som började driva utvecklingen framåt var de fördefinierade klasserna i Java som Sun lade till Men det som drivit fram utvecklingen på senare år är program som ICQ och inte att förglömma alla fildelningsprogram. Även om fildelning av upphovsrättskyddat material i framtiden kommer att bli förbjudet kommer grund teknologin bakom P2P finnas kvar i någon form. Detta beror på att ansluta P2P har så många fördelar om man jämför med client/server. När vi själva testade två olika utgångspunkter för kommunikation mellan två datorer kom vi fram till att modellen med central server fungerar bättre i längden. Enda gången som vi tyckte den rena P2P tekniken fungerade bättre var när två clienter kopplar upp sig mot varandra, då är det onödigt med en central server. Så har man inga intentioner att bygga ut nätverket behövs ingen server. P2Ps robusta egenskap intresserar militärer och företag väldigt mycket. Där företagen kräver ett säker och robust system för sina tjänster och militärer kräver ett säkert system för sin kommunikations nätverk. Speciellt i dagens läge där terrorist angrepp hör till vardag så har den robusta egenskapen av P2P fått en ny innebörd.

Internets historia i Sverige

Internets historia i Sverige Internets historia i Sverige 1962 Det första modemet för telefonlinjer blev tillgängligt med en hastighet av 300 bit/s. 1978 Det första svenska elektroniska forumet började av Stockholms Datamaskincentral.

Läs mer

Grundläggande datavetenskap, 4p

Grundläggande datavetenskap, 4p Grundläggande datavetenskap, 4p Kapitel 4 Nätverk och Internet Utgående från boken Computer Science av: J. Glenn Brookshear 2004-11-23 IT och medier 1 Innehåll Nätverk Benämningar Topologier Sammankoppling

Läs mer

Peer to Peer. Agenda. Period 2 - Forskarnätet. Period 1 De tidiga åren. Problemen med dagens nät. Period 3 Det globala informationsnätet

Peer to Peer. Agenda. Period 2 - Forskarnätet. Period 1 De tidiga åren. Problemen med dagens nät. Period 3 Det globala informationsnätet Agenda Datakom 2 DAV03 Stefan Alfredsson Peer to Peer Material är starkt inspirerat från föreläsningsanteckningar av Prof Dr-Ing H. De Meer, Universität Passau och Dr K. Wehrle, Universität Tübingen Översikt

Läs mer

Datainsamling över Internet

Datainsamling över Internet Datainsamling över Internet I den här uppgiften skall du styra ett mätförlopp och hämta mätdata via internet. Från en dator skall du styra en annan dator och beordra den att utföra en mätning och skicka

Läs mer

Denna genomgång behandlar följande:

Denna genomgång behandlar följande: itlararen.se Denna genomgång behandlar följande: Olika typer av nätverk Översikt av nätverkskomponenter Många viktiga begrepp gällande nätverk och datorkommunikation Ett nätverk består av enheter som kan

Läs mer

Norman Endpoint Protection (NPRO) installationsguide

Norman Endpoint Protection (NPRO) installationsguide Norman Endpoint Protection (NPRO) installationsguide Ladda ner installationspaketet (32 eller 64 bitars) från nedanstående länk: http://www.norman.com/downloads/sm ent/68793/se Starta installationspaketet

Läs mer

Guide för fjärråtkomst av Gigamedia IP-kamerakit

Guide för fjärråtkomst av Gigamedia IP-kamerakit Guide för fjärråtkomst av Gigamedia IP-kamerakit Grattis till ditt köp av ett komplett IP-kamerakit från Gigamedia. Denna guide förklarar hur du använder dig av Gigamedias kostnadsfria DDNS-tjänst för

Läs mer

Repetition DK2 Middleware, P2P, Multimediatransport. Stefan Alfredsson 18 Mars 2005

Repetition DK2 Middleware, P2P, Multimediatransport. Stefan Alfredsson 18 Mars 2005 Repetition DK2 Middleware, P2P, Multimediatransport Stefan Alfredsson 18 Mars 2005 Några definitioner på middleware Klistret som gör det möjligt för en klient att få betjäning av en server / i klient/server

Läs mer

Systemkrav och tekniska förutsättningar

Systemkrav och tekniska förutsättningar Systemkrav och tekniska förutsättningar Hogia Webbrapporter Det här dokumentet går igenom systemkrav, frågor och hanterar teknik och säkerhet kring Hogia Webbrapporter, vilket bl a innefattar allt ifrån

Läs mer

INTERNET HUR FUNGERAR DET OCH VAD KAN MAN GÖRA MED DET?

INTERNET HUR FUNGERAR DET OCH VAD KAN MAN GÖRA MED DET? INTERNET HUR FUNGERR ET OCH V KN MN GÖR ME ET? SIGNLTRNSMISSION (SIGNLÖVERFÖRING) TTRNSMISSION Innebär att data (= en följd av ettor och nollor) skickas mellan två apparater av något slag. Claude Shannon

Läs mer

Datakommunika,on på Internet

Datakommunika,on på Internet Webbteknik Datakommunika,on på Internet Rune Körnefors Medieteknik 1 2015 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se Internet Inter- = [prefix] mellan, sinsemellan, ömsesidig Interconnect = sammanlänka Net =

Läs mer

Guide för att välja fibertjänst

Guide för att välja fibertjänst Guide för att välja fibertjänst Förord Många är vi som i dagarna skall välja nya leverantörer för Internet, TV och telefoni. Sundholmens fiberförening har valt Quadracom som komunikationsopperatör. De

Läs mer

Prislista Bredbandsbolaget

Prislista Bredbandsbolaget Sida 1 av 6 Prislista Bredbandsbolaget gäller från 22 februari 2012 Sida 2 av 6 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 DSL- Bredband Bas... 3 DSL - Bredband Premium... 3 Riks ADSL... 3 Bredband

Läs mer

SÄKERHET KUNSKAPER OM SÄKERHET OCH FÖRMÅGA ATT IDENTIFIERA OCH MOTARBETA ATTACKER

SÄKERHET KUNSKAPER OM SÄKERHET OCH FÖRMÅGA ATT IDENTIFIERA OCH MOTARBETA ATTACKER SÄKERHET KUNSKAPER OM SÄKERHET OCH FÖRMÅGA ATT IDENTIFIERA OCH MOTARBETA ATTACKER ANSLUTA=RISK Fast bredband attraktiv plattform att angripa från Mobilt bredband/trådlösa nätverk/bluetooth lätt att ta

Läs mer

Webbteknik II. Föreläsning 4. Watching the river flow. John Häggerud, 2011

Webbteknik II. Föreläsning 4. Watching the river flow. John Häggerud, 2011 Webbteknik II Föreläsning 4 Watching the river flow Web Service XML-RPC, SOAP, WSDL, UDDI HTTP Request, Response, Headers, Cache, Persistant Connection REST Hype or the golden way? Web Service / Webbtjänst

Läs mer

IT policy för elever vid

IT policy för elever vid IT policy för elever vid 2008/2009 Anvisningar för att få använda datorerna på skolan 1. Det är tillåtet att surfa på Internet när jag besöker sidor som har anknytning till skolarbetet. Förklaring: Att

Läs mer

Denial of Services attacker. en översikt

Denial of Services attacker. en översikt Denial of Services attacker en översikt Tobias Rogell Säkra datorsysten, HT-04 Vad är en DOS attack En Denail of Service attack går ut på att en attackerare vill hindra en webbserver, router eller någon

Läs mer

2006 UPPHOVSRÄTTS- OCH SÄKERHETSGUIDE FÖR FÖRETAG

2006 UPPHOVSRÄTTS- OCH SÄKERHETSGUIDE FÖR FÖRETAG 2006 UPPHOVSRÄTTS- OCH SÄKERHETSGUIDE FÖR FÖRETAG 25% 02 De ansvariga på ett företag tar stora risker om det finns musik, film eller annat upphovsskyddat material på företagets servrar eller datorer utan

Läs mer

Anvisningar för inkoppling till Mikrodataåtkomst vid SCB

Anvisningar för inkoppling till Mikrodataåtkomst vid SCB Anvisningar för inkoppling till Mikrodataåtkomst vid SCB Välkommen till systemet för mikrodataåtkomst, MONA. Denna handledning hjälper dig att snabbt komma igång och arbeta med MONA-systemet. Om du stöter

Läs mer

Guide till ett bättre wifi på kontoret

Guide till ett bättre wifi på kontoret Guide till ett bättre wifi på kontoret De trådlösa routerna och accesspunkterna är centralt för det moderna trådlösa kontoret. De förser datorer, mobiler, surfplattor och skrivare med trådlös access så

Läs mer

Direktkoppling till Girolink Internet. Filöverföring av betalningar och betalningsinformation via Girolink Internet. Version 1.0

Direktkoppling till Girolink Internet. Filöverföring av betalningar och betalningsinformation via Girolink Internet. Version 1.0 Direktkoppling till Girolink Internet Filöverföring av betalningar och betalningsinformation via Girolink Internet Version 1.0 Maj 2007 Innehållsförteckning 0. DOKUMENTHISTORIK 1 ALLMÄNT - DIREKTKOPPLING

Läs mer

Manual för hur man använder Koneos fjärrskrivbord

Manual för hur man använder Koneos fjärrskrivbord 1 (26) Manual för hur man använder Koneos fjärrskrivbord Koneo Box 327, Sylveniusgatan 5 751 05 Uppsala Telefon 018-66 01 00 Fax 018-66 01 01 E-post info.uppsala@koneo.se Org nr 556528-0079 2 (26) Innehåll

Läs mer

STYRKAN I ENKELHETEN. Business Suite

STYRKAN I ENKELHETEN. Business Suite STYRKAN I ENKELHETEN Business Suite HOTET ÄR VERKLIGT Onlinehot mot ditt företag är verkliga, oavsett vad du gör. Om du har data eller pengar är du ett mål. Säkerhetstillbuden ökar drastiskt varje dag

Läs mer

Storegate Pro Backup. Innehåll

Storegate Pro Backup. Innehåll Storegate Pro Backup Välkommen! I denna manual kan du bland annat läsa om funktioner och hur du ska konfigurerar programmet. Läs gärna vårt exempel om versionshantering och lagringsmängd innan du konfigurerar

Läs mer

En studie av programmet Buddyphone. Delmoment i kursen CSCW 2D1416

En studie av programmet Buddyphone. Delmoment i kursen CSCW 2D1416 En studie av programmet Buddyphone Delmoment i kursen CSCW 2D1416 Niklas Becker e96_nbe@e.kth.se Viktor Erikson e96_ver@e.kth.se Inledning Ett bra exempel på hur ett verklig datorstött samarbete kan te

Läs mer

Skapa din egen MediaWiki

Skapa din egen MediaWiki Skapa din egen MediaWiki Inledning och syfte I detta moment skall du installera en egen wiki (Mediawiki), som du skall konfigurera. Du har möjligheten att använda en egen wiki på din dator eller webbhotell

Läs mer

En felsökningsguide för rcloud Office tjänsterna och lite manualer.

En felsökningsguide för rcloud Office tjänsterna och lite manualer. Årsta 2014-05-27 En felsökningsguide för rcloud Office tjänsterna och lite manualer. rcloud molntjänster är helt beroende av att nätverket fungerar och du kan komma ut på Internet, Dina program och dina

Läs mer

Hemmanätverk. Av Jan Pihlgren. Innehåll

Hemmanätverk. Av Jan Pihlgren. Innehåll Hemmanätverk Av Jan Pihlgren Innehåll Inledning Ansluta till nätverk Inställningar Bilaga 1. Om IP-adresser Bilaga 2. Inställning av router Bilaga 3. Trådlösa inställningar Manuella inställningar Inledning

Läs mer

Kriswebb och Krisserver ur ett tekniskt perspektiv

Kriswebb och Krisserver ur ett tekniskt perspektiv Kriswebb och Krisserver ur ett tekniskt perspektiv Av Johan Olsson vid IT avdelningen på HTU Johan.Olsson@htu.se Definition av kriswebb Kriswebb är ett system som möjliggör snabb publicering av information

Läs mer

Startanvisning för Bornets Internet

Startanvisning för Bornets Internet Startanvisning för Bornets Internet Denna guide kommer att hjälpa dig igång med Bornets Internet. Sidan 1 av 41 Innehållsförteckning Titel Sidan Kapitel 1. Introduktion... 3 Kapitel 2. TCP/IP-inställningar

Läs mer

Skapa ett paket av TI-Nspire programvara med Microsoft SMS 2003

Skapa ett paket av TI-Nspire programvara med Microsoft SMS 2003 Skapa ett paket av TI-Nspire programvara med Microsoft SMS 2003 Detta dokument ger steg för steg-instruktioner för att skapa och implementera ett TI-Nspire nätverkspaket via plattformen Microsoft SMS 2003.

Läs mer

ecampus min väg till KNX

ecampus min väg till KNX ecampus min väg till KNX Välkommen! Här följer en guide till hur man på egen hand med en dator och Internetåtkomst kan lära sig grunderna för KNX och hur verktyget ETS fungerar Lycka till! Side nr. 1 Innehåll

Läs mer

Tanka program KAPITEL 7. Shareware och freeware. Shareware. Freeware

Tanka program KAPITEL 7. Shareware och freeware. Shareware. Freeware KAPITEL 7 Tanka program Internet bokstavligen flödar av olika program man kan ladda ner. Det finns en del nyttiga program som är bra att känna till och använda. Allt för att göra det lättare för sig. I

Läs mer

tclogin.com Service Desk Tillgång till TeleComputing TCAnyWare

tclogin.com Service Desk Tillgång till TeleComputing TCAnyWare tclogin.com Tillgång till TeleComputing TCAnyWare Service Desk Tel: Supportväxeln: 020-22 29 20 alt. 08-55 61 09 30 Fax: +46 (08) 56791199 E-post: support@telecomputing.se Web: http://support.telecomputing.se

Läs mer

Bambusermanual - Plattformen distans

Bambusermanual - Plattformen distans Bambusermanual - Plattformen distans Av: Sofie Sjöstrand, Nätverket SIP Senast reviderad: 2012-09-16 Innehåll Om Bambuser och manualen... 2 Registera ett konto... 3 Dashboard - din startsida... 4 Dashboard

Läs mer

Datorer och privat säkerhet (privacy)

Datorer och privat säkerhet (privacy) Datorer och privat säkerhet (privacy) Vetenskapsmetodik, CDT212 Mälardalens Högskola, Västerås 2010-03-05 Sofie Allared, sad07004@student.mdh.se Kim Thor, ktr05001@student.mdh.se 1(9) SAMMANFATTNING Rapporten

Läs mer

Övningar - Datorkommunikation

Övningar - Datorkommunikation Övningar - Datorkommunikation 1. Förklara skillnaden på statisk och dynamisk IP konfiguration. Ange även vad som krävs för att dynamisk IP konfiguration ska fungera. 2. Förklara följande förkortningar

Läs mer

Distribuerade affärssystem

Distribuerade affärssystem Distribuerade affärssystem Kursens mål Bygga upp, strukturera och programmera distribuerade system med en flerskiktsarkitektur Beskriva och förklara teorier och uttryck som används inom affärskritiska

Läs mer

DATA CIRKEL VÅREN 2014

DATA CIRKEL VÅREN 2014 DATA CIRKEL VÅREN 2014 Ledare: Birger Höglund och Sten Halvarsson Sida:1 av 6 Kursdag 22 januari 2014 Olika kablar: Sten berättade och visade upp olika möjligheter att ansluta kablar till dator och telefoner.

Läs mer

ico-worker.com Användarvillkor och andra saker som du bör känna till för att kunna vara säker online.

ico-worker.com Användarvillkor och andra saker som du bör känna till för att kunna vara säker online. ico-worker.com Användarvillkor och andra saker som du bör känna till för att kunna vara säker online. Vi har alla ansvar för säkerheten En del av IKEA andan är att Jag gör lite grann, du gör lite grann,

Läs mer

Christer Scheja TAC AB

Christer Scheja TAC AB Byggnadsautomation för ingenjörer Byggnadsautomation för ingenjörer VVS-tekniska föreningen, Nordbygg 2004 Christer Scheja TAC AB resentation, No 1 Internet/Intranet Ihopkopplade datornät ingen ägare Internet

Läs mer

Kvalitetssäkring av nätverk och iptelefoni för operatörer och tjänsteleverantörer

Kvalitetssäkring av nätverk och iptelefoni för operatörer och tjänsteleverantörer Kvalitetssäkring av nätverk och iptelefoni för operatörer och tjänsteleverantörer En bra övervakning är viktig för att säkerställa god samtalskvalitet samt att kunna analysera och felsöka orsaker till

Läs mer

Välkommen till live broadcasting med Bambuser via nätet. skaffa eget konto (gratis) genom att gå till: http://bambuser.com

Välkommen till live broadcasting med Bambuser via nätet. skaffa eget konto (gratis) genom att gå till: http://bambuser.com Välkommen till live broadcasting med Bambuser via nätet. skaffa eget konto (gratis) genom att gå till: http://bambuser.com 1 2 3 Manual gjord av Liv Zetterling 2010 Har du gjort 1-3 så har du också gjort

Läs mer

Det är en Internet läser son gör det bekvämt för os ute på Internet. som t.ex Internet Explorer, firefox.

Det är en Internet läser son gör det bekvämt för os ute på Internet. som t.ex Internet Explorer, firefox. FRÅGOR & SVAR ANGÅENDE INTERNET Vad är en domän? Sytemet delar upp t.ex www.gy.varmdo.se i domäner dom läses från höger till vänster allt så.se först som står från vilket land den är i från i detta tillfälle

Läs mer

Välkommen! Lycka till! ecampus min väg till KNX

Välkommen! Lycka till! ecampus min väg till KNX ecampus min väg till KNX Välkommen! Här följer en guide till hur man påegen hand med en dator och Internetåtkomst kan lära sig grunderna för KNX och hur verktyget ETS fungerar Lycka till! Sida nr. 1 Innehåll

Läs mer

Karlstads universitet Institutionen för Informationsteknologi Datavetenskap

Karlstads universitet Institutionen för Informationsteknologi Datavetenskap Karlstads universitet Institutionen för Informationsteknologi Datavetenskap OMTENTAMEN I DATAKOMMUNIKATION, VT2008 Tisdag 08-06-10 kl. 08.15 13.15 Ansvarig lärare: Katarina Asplund Hjälpmedel: Miniräknare

Läs mer

3. Hur är nätverkets konstruktion idag i jämförelse med de första? Svar: De är fortfarande densamma.

3. Hur är nätverkets konstruktion idag i jämförelse med de första? Svar: De är fortfarande densamma. 5 Frågor och svar om Internet, 06NVB 1. Nämn ett par skillnader mellan datorerna förr och datorerna nu? Svar: de var lika stora som rum, varje dator behärskade i stort sett bara ett enda smalt arbetsområde.

Läs mer

Distansåtkomst via systemaccess tjänst från egen dator

Distansåtkomst via systemaccess tjänst från egen dator Distansåtkomst via systemaccess tjänst från egen dator Innehållsförteckning Sid Syftet med tjänsten systemaccess för distansåtkomst... 2 Förutsättningar för att använda tjänsten distansåtkomst... 2 Så

Läs mer

Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning

Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning Instruktion: Trådlöst utbildningsnät orebro-utbildning Sida 2 av 19 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Så ansluter du till nätverket orebro-utbildning... 4 2.1 Allmän information:... 4 2.2 Enkel anslutning

Läs mer

Kom igång med Skype (Mac)

Kom igång med Skype (Mac) Kom igång med Skype (Mac) Skapa konto och installera Skype 1. a) För att kunna använda Skype måste du först ladda ner programmet till din dator och ditt operativsystem. Klicka på länken nedan så kommer

Läs mer

KomSys Hela kursen på en föreläsning ;-) Jens A Andersson

KomSys Hela kursen på en föreläsning ;-) Jens A Andersson KomSys Hela kursen på en föreläsning ;-) Jens A Andersson Detta är vårt huvudproblem! 11001000101 värd Två datorer som skall kommunicera. värd Datorer förstår endast digital information, dvs ettor och

Läs mer

Manual för BAMS. Svenska Bangolfförbundet

Manual för BAMS. Svenska Bangolfförbundet Manual för BAMS Svenska Bangolfförbundet BAMS Resultatrapportering från mobila enheter Det är möjligt att rapportera resultat från mobila enheter till Bangolf Arena (BA). Man kan skapa ett fjärrgränssnitt

Läs mer

SNABBGUIDE för Windows Media Encoder (media kodaren) - Sänd live med din webbkamera

SNABBGUIDE för Windows Media Encoder (media kodaren) - Sänd live med din webbkamera SNABBGUIDE för Windows Media Encoder (media kodaren) - Sänd live med din webbkamera Instruktionerna till denna kameraguide är en enkel kom igång guide. Grundkrav: En webbkamera som är kopplad till datorn

Läs mer

5. Internet, TCP/IP och Applikationer

5. Internet, TCP/IP och Applikationer 5. Internet, TCP/IP och Applikationer 5.1 INTERNET - internet Ett internet (litet i!) är en samling av nätverk som kan kommunicera med varandra, alltså ett nätverk av nätverk. Det internet som är mest

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK. Advance Online

ANVÄNDARHANDBOK. Advance Online ANVÄNDARHANDBOK Advance Online INNEHÅLL Innehåll... 2 Välkommen!... 3 Allmän information... 3 Idén bakom Advance Online... 3 Att logga in på en terminalstation... 4 Allmänt... 4 Citrix-klienten... 4 Inloggning...

Läs mer

Peer-to-peer-videoflöden

Peer-to-peer-videoflöden Peer-to-peer-videoflöden Seminarieuppsats i kurs 6511 Petter Sandvik Institutionen för informationsbehandling Åbo Akademi, FIN-20520 Åbo, Finland e-mail: psandvik@abo.fi Abstrakt Denna uppsats behandlar

Läs mer

Dialect Unified MAC-klient

Dialect Unified MAC-klient Dialect Unified MAC-klient Med Dialect Unified MAC-klient når du företagets växelfunktioner. Du kan sätta hänvisningar, logga in och ut ur grupper och t ex flytta samtal till en kollega du får tillgång

Läs mer

Surfa säkrare. Goda råd om säkerhet på Internet. Information från Post- och telestyrelsen

Surfa säkrare. Goda råd om säkerhet på Internet. Information från Post- och telestyrelsen Surfa säkrare Goda råd om säkerhet på Internet Information från Post- och telestyrelsen Goda råd för att surfa säkrare Stäng av datorn när den inte används Riskerna du utsätter dig för på Internet är beroende

Läs mer

Dnr 2007/83 PS 004. Riktlinjer för elevernas IT användning i proaros skolverksamhet

Dnr 2007/83 PS 004. Riktlinjer för elevernas IT användning i proaros skolverksamhet Dnr 2007/83 PS 004 Riktlinjer för elevernas IT användning i proaros skolverksamhet Riktlinjer för elevernas IT användning... 2 Allmänna utgångspunkter... 2 Behörighet och ansvar... 2 Internetanvändning,

Läs mer

Fastighetsnätets uppbyggnad

Fastighetsnätets uppbyggnad Fastighetsnätets uppbyggnad Vi skall försöka förklara hur fibernätet ansluts till huset och ge exempel på hur man kan bygga sitt eget nät inomhus. OBSERVERA ATT BILDERNA GER EXEMPEL HUR DE OLIKA KOMPONENTERNA

Läs mer

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: Dokumenttitel Datum Godkänd av Sid SIT24 Manual E-post 2007-03-09 Sign 1(14) Utgivare/Handläggare Dokumentbeteckning Version Info Klass Björn Carlsson SIT24 mailmanual.doc 1.0.2 Öppen SIT24 Manual E-Post

Läs mer

TW100-S4W1CA. Bredbandsrouter (med 4-ports switch) (vers. E) Snabbinstallationsguide

TW100-S4W1CA. Bredbandsrouter (med 4-ports switch) (vers. E) Snabbinstallationsguide TW100-S4W1CA Bredbandsrouter (med 4-ports switch) (vers. E) Snabbinstallationsguide QIG-SS07232003 STEG 1: ANSLUTA ENHETERNA Figur 1 ** Slå på DSL/Kabelmodemet. 1-1. Anslut strömkabeln till routern och

Läs mer

Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress

Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress Installationsanvisning För dig som har dynamisk IP-Adress Inomhusnod Comega FTTH-TVMC... 2 Inomhusnod Allied Telesyn img616... 4 Inomhusnod CTS HET-3109... 5 Nätverkskort... 6 Kontakter och kablar... 6

Läs mer

Kort-kort om utdelade användarkonton och datormiljön på NADA

Kort-kort om utdelade användarkonton och datormiljön på NADA Kort-kort om utdelade användarkonton och datormiljön på NADA UNIX-konto, användaridentitet Namn Du har fått ett konto med ett användarnamn bestående av prefixet ip99_ och ytterligare tre bokstäver. Dessa

Läs mer

om trådlösa nätverk 1 I Om trådlösa nätverk

om trådlösa nätverk 1 I Om trådlösa nätverk om trådlösa nätverk 1 I Om trådlösa nätverk GRAFISK FORM: Gandini Forma - Karin Gandini FOTO: Pernille Tofte TRYCK: Lenanders Grafiska AB OM TRÅDLÖSA NÄTVERK Trådlösa nätverk blir allt vanligare i hemmen.

Läs mer

Eltako FVS. 6 steg för att aktivera fjärrstyrning med hjälp av din smartphone (Mobil klient)

Eltako FVS. 6 steg för att aktivera fjärrstyrning med hjälp av din smartphone (Mobil klient) Eltako FVS 6 steg för att aktivera fjärrstyrning med hjälp av din smartphone (Mobil klient) Obegränsad flexibilitet och bekvämlighet i fastighetsautomation 1. Konfigurera åtkomst till din dator/nätverk

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL OWNIT!

VÄLKOMMEN TILL OWNIT! INSTALLATIONSMANUAL Bästa VÄLKOMMEN bredbandskund! TILL OWNIT! VÄLKOMMEN TILL OWNIT! Du har nu mottagit dina uppgifter från Ownit som är är nödvändiga för för dig dig för för att att du du skall skall

Läs mer

Instruktion: Trådlöst nätverk för privata enheter

Instruktion: Trådlöst nätverk för privata enheter Instruktion: Trådlöst nätverk för privata enheter orebro-byod Sida 2 av 21 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Så ansluter du till nätverket orebro-byod... 4 2.1 Allmän information:... 4 2.2 Enkel

Läs mer

InSite Prepress Portal

InSite Prepress Portal InSite Prepress Portal System Version 5.0 Kundens snabbhandledning Svenska Innehåll Vad är InSite Prepress Portal?...1 Vad har ändrats i version 5.0...1 Logga in till Prepress Portal...1 Få hjälp...2 Kontrollera

Läs mer

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt...

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt... Produktblad för NAV i molnet Innehåll Vad är molnet?... 2 Vad är NAV i molnet?... 3 Vem passar NAV i molnet för?... 4 Fördelar med NAV i molnet... 5 Kom igång snabbt... 5 Bli kostnadseffektiv... 5 Enkelt

Läs mer

Välkommen! Lycka till! ecampus min väg till KNX. Nytt från den 1 oktober 2014

Välkommen! Lycka till! ecampus min väg till KNX. Nytt från den 1 oktober 2014 ecampus min väg till KNX Nytt från den 1 oktober 2014 Välkommen! Här följer en guide till hur man på egen hand med en dator och Internetåtkomst kan lära sig grunderna för KNX och hur verktyget ETS fungerar

Läs mer

RUTINBESKRIVNING FÖR INSTALLATION AV KAMERA

RUTINBESKRIVNING FÖR INSTALLATION AV KAMERA SS-ISO 9002/4.5 Kam Mera4342-1.doc Sida 1 av 16 RUTINBESKRIVNING FÖR INSTALLATION AV KAMERA SS-ISO 9002/4.5 Kam Mera4342-1.doc Sida 2 av 16 INNEHÅLL SIDA Tilldelning av IP-adress... 3 Uppsättning av Kamera...

Läs mer

Välkommen som användare av medietekniks och informatiks publika studentserver

Välkommen som användare av medietekniks och informatiks publika studentserver Välkommen som användare av medietekniks och informatiks publika studentserver student.ktd.sh.se Syfte Vår server är en kombinerad ftp- och webbserver med två grundläggande syften: 1) Spara dokument som

Läs mer

IP-telefoni för nybörjare

IP-telefoni för nybörjare IP-telefoni för nybörjare Erik Morin 1 Det talas mycket om IP och IP-telefoni... 2 Det talas mycket om IP och IP-telefoni... 3 Från ett system till ett annat De flesta användare behöver inte alls bry sig

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Advance Online

ANVÄNDARHANDBOK Advance Online ANVÄNDARHANDBOK Advance Online 2013-09-27 INNEHÅLL Innehåll... 2 Välkommen till Advance Online!... 3 Allmän information... 3 Idén bakom Advance Online... 3 Att logga in på en terminalstation... 4 Allmänt...

Läs mer

Att planera tekniken. Stöddokument för. Version: 20130211 Ersätter : Tidigare dokument på orientering.se.

Att planera tekniken. Stöddokument för. Version: 20130211 Ersätter : Tidigare dokument på orientering.se. Stöddokument för Att planera tekniken Version: 20130211 Ersätter : Tidigare dokument på orientering.se. Här följer några frågor att fundera igenom på tekniksidan: Hur ser det ut med hårdvaruresurser och

Läs mer

Vad är PacketFront. Regional Samtrafik Behövs det? Hur skapar man det? Presentation. Svenskt företag, bildat 2001

Vad är PacketFront. Regional Samtrafik Behövs det? Hur skapar man det? Presentation. Svenskt företag, bildat 2001 Presentation Fredrik Nyman PacketFront Vad är PacketFront Svenskt företag, bildat 2001 Bakgrund: Bredbandsbolaget, Cisco, (Tele2/Netcom) Accessroutrar och hemma-switchar för bredbandsnät Prisbelönt provisionerings

Läs mer

Quick Start CABAS. Generella systemkrav CABAS / CAB Plan. Kommunikation. Säkerhet

Quick Start CABAS. Generella systemkrav CABAS / CAB Plan. Kommunikation. Säkerhet Gunnel Frogedal 2014-07-17 6 32753 1 of 5 Quick Start CABAS Generella systemkrav CABAS / CAB Plan Applikationen stöds av följande operativsystem: Windows Vista SP2 Windows 7 SP1 Windows 8 (inte RT) Windows

Läs mer

IT-säkerhetsinstruktion

IT-säkerhetsinstruktion IT-säkerhetsinstruktion Innehållsförteckning 1. ANVÄNDARENS ANSVAR...2 2. ÅTKOMST TILL INFORMATION...2 2.1 BEHÖRIGHET...2 2.2 INLOGGNING...2 2.3 VAL AV LÖSENORD...2 2.4 BYTE AV LÖSENORD...2 3. DIN ARBETSPLATS...3

Läs mer

Varför ska vi införa IPv6 och hur gjorde PTS?

Varför ska vi införa IPv6 och hur gjorde PTS? Varför ska vi införa IPv6 och hur gjorde PTS? Fredrik Oljeqvist och Anders Eliasson 1. Varför ska vi införa IPv6? 2. Det handlar om tillgänglighet en demo 3. PTS regeringsuppdrag 4. Hur ser det ut bland

Läs mer

PEER TO PEER STREAMING

PEER TO PEER STREAMING PEER TO PEER STREAMING Eric Lundmark och Charlotte Tamm Linköpings universitet Linköping 23/2-11 Sammanfattning Att sända musik och video över internet kräver mycket bandbredd. För att effektivisera strömningstekniken

Läs mer

Konfigurering av Intertex SurfinBird IX78 tillsammans med IP-växlar och Telia SIP-anslutning

Konfigurering av Intertex SurfinBird IX78 tillsammans med IP-växlar och Telia SIP-anslutning Konfigurering av Intertex SurfinBird IX78 tillsammans med IP-växlar och Telia SIP-anslutning 1. Inledning... 2 2. Att göra inställningar... 2 3. Grundinställningar för Telia SIP-anslutning... 3 4. Inställningar

Läs mer

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING VI FIRAR BREDBAND TILL ALLA 5000 kr + Månadsavgift på 150 kr 1. Intresseanmälan Villaägaren anmäler intresse via formulär på bredbandnu.se 2. Område & prisbild Villaägaren

Läs mer

Informationssäkerhetsinstruktion Användare: Elever (3:0:1)

Informationssäkerhetsinstruktion Användare: Elever (3:0:1) Informationssäkerhetsinstruktion Användare: Elever (3:0:1) Kommunalförbundet ITSAM Revision: 20130307 Dnr: 2013/00036 Kommunalförbundet ITSAM, Storgatan 36A, 590 36 Kisa Tel: 0494 197 00, Fax: 0494 197

Läs mer

Webbservrar, severskript & webbproduktion

Webbservrar, severskript & webbproduktion Webbprogrammering Webbservrar, severskript & webbproduktion 1 Vad är en webbserver En webbserver är en tjänst som lyssnar på port 80. Den hanterar tillgång till filer och kataloger genom att kommunicera

Läs mer

Regler för användning av skoldatanätet i Vaxholms stad.

Regler för användning av skoldatanätet i Vaxholms stad. Regler för användning av skoldatanätet i Vaxholms stad. Enligt beslut av kommunstyrelsen 7 sep. 2000 D-nummer 19/2000 001 Reviderad av kommunstyrelsen 7 feb. 2002 Regler och anvisningar för skoldatanätet

Läs mer

IT-riktlinjer Nationell information

IT-riktlinjer Nationell information IT-riktlinjer Nationell information Syftet med denna It-riktlinje: den ska vägleda i användningen av Studiefrämjandets gemensamma datornätverk och dess it-resurser, vilket även innefattar den egna datorarbetsplatsen.

Läs mer

TeliaSoneras syn på öppenhet

TeliaSoneras syn på öppenhet TeliaSoneras syn på öppenhet Inledning Begreppet öppenhet har många dimensioner och tolkningar. Det definieras också på olika sätt av olika aktörer inom telekom- och Internetbranschen. För slutanvändare

Läs mer

Inte bara det, vi har dessutom fått allt fler arbetsredskap. När vi inte har kontroll på enheterna är det svårare att skydda dem.

Inte bara det, vi har dessutom fått allt fler arbetsredskap. När vi inte har kontroll på enheterna är det svårare att skydda dem. 1 Jobbet har slutat vara något vi går till och det är numera något vi gör. Våra kollegor är vana att använda ny teknik hemma, de vill nu göra det på jobbet. Helst vill de dessutom jobba från sina enheter

Läs mer

Skärmbilden i Netscape Navigator

Skärmbilden i Netscape Navigator Extratexter till kapitel Internet Skärmbilden i Netscape Navigator Netscape är uppbyggt på liknande sätt som i de flesta program. Under menyraden, tillsammans med verktygsfältet finns ett adressfält. I

Läs mer

Några saker att tänka på för att ni ska få ut max av er nya fiberanslutning

Några saker att tänka på för att ni ska få ut max av er nya fiberanslutning Några saker att tänka på för att ni ska få ut max av er nya fiberanslutning Tjänsteleverantörerna (Telia/Boxer) levererar 100 Mbit/s till ert hus. Detta innebär dock inte att ni har möjlighet att använda

Läs mer

Brandväggs-lösningar

Brandväggs-lösningar Brandväggs-lösningar Minimera komplexiteten Nätverkstjänster Finns kända och okända Förenkla Ta bort alla onödiga tjänster Ta bort onödig trafik Ta bort onödiga hostar Spärra trafik Spärra hellre för mycket

Läs mer

Produktspecifikation Bitstream DSL Business

Produktspecifikation Bitstream DSL Business Produktspecifikation Bitstream DSL Business 1 Allmänt 2 2 Teknisk beskrivning 2 2.1 Nätnivåer 2 2.2 Anslutning av Slutkundsutrustning 2 2.3 Tjänster och Prestanda 3 2.4 Hastigheter 3 2.5 VoIP access 4

Läs mer

Bordermail instruktionsmanual

Bordermail instruktionsmanual Bordermail instruktionsmanual Du kan själv skapa upp till 4 nya e-postadresser via självadministrationssidorna Du kan läsa och skicka e-post på 2 sätt För att komma till självadministrationssidorna öppna

Läs mer

Beskrivning av PiiGAB QuickPost

Beskrivning av PiiGAB QuickPost Beskrivning av PiiGAB QuickPost www.piigab.com PiiGAB Processinformation i Göteborg AB Anders Carlssons gata 1 S-417 55 Göteborg Sweden Tel: +46(0)31 559977 Fax: +46(0)31 227071 email: info@piigab.se Innehållsförteckning

Läs mer

Uppdragsgivare. Behov

Uppdragsgivare. Behov Uppdragsgivare Vi har fått i uppdrag av ett utbildningsföretag att utveckla ett program för att lärare på bästa sätt ska kunna undervisa och utbilda gymnasieelever i presentationsteknik. Utbildningsföretaget

Läs mer

Stiftelsen MHS-Bostäder Instruktioner och felsökningsguide för Internetanslutning

Stiftelsen MHS-Bostäder Instruktioner och felsökningsguide för Internetanslutning Stiftelsen MHS-Bostäder Instruktioner och felsökningsguide för Internetanslutning VANLIGA FRÅGOR 1 NÄTVERKSINSTÄLLNINGAR, WINDOWS 2000/XP 2 Hastighet/duplex-inställningar för nätverkskort 3 Inställningar

Läs mer

QuickTime Streaming Server, en introduktion

QuickTime Streaming Server, en introduktion [Översättning saknas] Relaterat: Webbpublicering och Quicktime Streaming från miki Information om hur man lägger upp webbdokument och Quicktime-filmer för streaming från filservern miki. (140) Svenskt

Läs mer

DA HT2011: F18. Länklagret och uppkopplingstekniker Ann-Sofi Åhn

DA HT2011: F18. Länklagret och uppkopplingstekniker Ann-Sofi Åhn <ahn@dsv.su.se> DA HT2011: F18 Länklagret och uppkopplingstekniker Ann-Sofi Åhn Länklagret Applikationer Hanterar transport av data över ett medium -Trådbundna medier -Trådlösa medier Finns också protokoll

Läs mer