Förskola 1-5år Mål Riktlinjer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förskola 1-5år Mål Riktlinjer"

Transkript

1 Förskola 1-5år Mål Förskolan ska sträva efter: Att ge barnet ett rikt och välfungerande språk Att barnen kan lyssna på sagor, återberätta, skapa egna berättelser, dramatisera och beskriva bilder Att öva begreppsbildning och prepositioner med barnen Att barnen i grupp och individuellt kan: lyssna, vänta på sin tur, ta instruktioner, våga prata och ha ögonkontakt. Att ge barnen med annat språk än svenska möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera Att barnen skriver och känner igen sitt namn Att besöka skolbiblioteket regelbundet Att barnen inte använder svordomar eller andra kränkande uttryck mot varandra Riktlinjer Att alla vuxna skall vara goda förebilder och ha ett vårdat språk Att stimulera barnen språkutveckling genom: samtal, sånger, sagor, ramsor, lekar (t.ex. rörelse/språklekar) och drama Att möta barnen på deras nivå Att det ska finnas tillgång till språkstimulerande material med pedagogisk handledning Att tydliggöra sambandet mellan det talade och det skrivna språket genom t.ex. genom ordkort

2 Förskoleklass Målsättning: Att ge barnen ett rikt och välfungerande språk Att kunna lyssna, förstå och återberätta Att förstå att skrift är nedskrivet tal Att förstå begreppen mening, ord, stor bokstav och punkt Att känna igen, och kunna skriva sitt eget namn Arbeta med språklig medvetenhet Möta barnen på deras nivå Strävansmål: Att veta att en bokstav motsvaras av ett ljud Att känna igen frekventa ordbilder Att kunna höra vilka ord som börjar på samma ljud Att kunna utföra en analys av ord Att kunna utföra en syntes Vi stimulerar språket genom: rim och ramsor sånger högläsning språklekar Trulle (språklig medvetenhet) språkskola (språklig medvetenhet) framträda för varandra dikteringar instruktioner (förstå och tolka språket) träna benämningar läsa böcker själv (barnen) biblioteksbesök/bokskola aktivt lyssnande drama/teater

3 År 1 Tala: Träna på att tala tydligt och korrekt Berätta sammanhängande om något man upplevt Redovisa inför gruppen, exempelvis lästa böcker och eget skrivet material Lyssna: Lyssna på sagor och berättelser Träna att vänta på sin tur Lyssna när kamrater läser och berättar Lära sig känna igen bokstäverna och veta hur de låter Läsa enkla böcker (skönlitteratur) med förståelse Lära sig läsa med LTG-metoden Träna på att läsa högt inför en grupp Skriva bokstäverna. Träna formerna på både stora och små bokstäver Bygga upp en mening med stor bokstav och punkt Skriva egna berättelser där den egna bilden har stor betydelse Skriva till en bild Periodvis dagboksskrivning Individuella skrivmål Biblioteksbesök Drama/Teater

4 År 2-3 Tydlig handstil Skrivstil Skriva egna texter (fantasi, fakta, brev, dikter) Fortlöpande individuella skrivmål Stavning och ordkunskap Meningsbyggnad Ordklasser (substantiv, verb och adjektiv), år 3 Dagboksskrivning periodvis Vokaler och konsonanter Använda en ordlista Använda innehållsförteckning och register Läsa 20 min skönlitteratur dagligen Läsa enklare faktatexter Läsa verser och dikter Läsa sagor inför klassen Alfabetisk ordning Redovisa egna texter och upplevelser för klassen Lyssna på högläsning Klassråd och kompissamtal Biblioteksbesök Drama/Teater

5 År 4-5 Skriva olika typer av texter samt bearbeta dem Arbeta enligt skrivprocessen Skrivregler Stavning och ordkunskap Skriva bokrecensioner Känna till ordklasserna substantiv, adjektiv, verb, pronomen och räkneord Känna till satsdelarna subjekt, predikat och objekt Fortsätta att utveckla sin handstil Läsa skönlitteratur Läsa en text och därefter plocka ut stödord för att kunna återge texten Kunna använda en ordlista Redovisa inför grupp Kunna framföra sina egna åsikter och aktivt lyssna på andra i gruppen Drama/rollspel Kompissamtal och klassråd Studieteknik Biblioteksbesök Teater- och filmföreställningar

6 År 6 Skriva olika typer av texter samt förbättra sina texter, så att de blir mer intressanta med hjälp av t ex synonymer och adjektiv Skilja på tal- och skriftspråk Skriva egna reflektioner av skönlitterära böcker t ex i form av recensioner Träna stavning i samband med skrivuppgifter och ordkunskap i samband med litteraturläsning Läsa en text, plocka ut stödord och återge texten Läsa olika slags texter, t ex dikter, noveller och sagor Använda en ordlista Kritiskt läsa, reflektera och dra slutsatser i samband med olika typer av texter Läsa till åldern anpassad skönlitteratur, minst tre böcker per termin eller efter förmåga Litteraturläsning i grupp som följs av gruppdiskussion samt enskild skrivuppgift Kunna stå för sin åsikt Redovisa inför grupp med hjälp av stödord, t ex i samband med litteraturläsning Diskutera i grupp eller i helklass samt lyssna aktivt Studieteknik Biblioteksbesök/bokprat Film Eleverna skriver Brevet till mig själv i årskurs 9, en reflekterande skrivuppgift om uppväxt, skoltid och framtid DLS-tester

7 År 7 Skriva olika typer av texter enligt skrivprocessen Vidarutveckla meningsbyggnad, språkriktighet och stavning Skriva egna reflektioner av skönlitterära böcker t ex i form av recensioner Ordkunskap Läsa skönlitterära böcker, antal och svårighetsgrad anpassas efter elevernas förmåga Läsa olika slags texter, t ex dikter, noveller och tidningsartiklar Inleda litteraturorientering genom att läsa författare genom tiderna Litteraturläsning i grupp som följs av gruppdiskussion samt enskild skrivuppgift Kunna stå för sin åsikt Tala och uppträda inför publik t ex i anslutning till litteraturläsning Diskutera i grupp och helklass för att lära sig argumentera samt lyssna aktivt Boklådan litteraturläsning i grupp som följs av gruppdiskussion samt enskild skrivuppgift Studieteknik referat och sammanfattning Biblioteksbesök/bokprat Film Lässtandarder

8 År 8 Fortsätta arbetet med processkrivning genom att träna på att skriva olika typer av texter, t ex fantasy- och deckarberättelser Fortsätta arbetet med fri skrivning och recensioner, men med större krav på form och innehåll Fortsätta litteraturorienteringen genom att läsa några fantasyförfattare, deckarförfattare samt moderna ungdomsförfattare Läsa antologitexter/noveller/romaner i samband med författararbete Läsa skönlitterära böcker, antal och svårighetsgrad anpassas efter elevernas förmåga Analysera och reflektera över lästa texter Litteraturläsning i grupp som följs av gruppdiskussion samt enskild skrivuppgift Tala och uppträda inför publik t ex i anslutning till litteraturläsning Diskutera i grupp och helklass för att lära sig argumentera samt lyssna aktivt Spela teaterscener Biblioteksbesök/bokprat Film Boklådan litteraturläsning i grupp som följs av gruppdiskussion samt enskild skrivuppgift

9 År 9 Fortsätta arbetet med processkrivning, träna att skriva olika typer av texter, t ex noveller och reflekterande texter Förberedande inför den skriftliga delen av de nationella proven Fortsätta arbetet med recensioner, med fokus på reflektion Fördjupa arbetet med litteraturorientering med fokus på några stora svenska och utländska författare, t ex August Strindberg och William Shakespeare Läsa antologitexter/noveller/romaner i samband med författararbete Förberedande övningar inför läsförståelsedelen av de nationella proven Läsa, analysera och reflektera över dikter och noveller Litteraturläsning i grupp som följs av gruppdiskussion samt enskild skrivuppgift Tala och uppträda inför publik t ex i anslutning till litteraturläsning Diskutera i grupp och helklass för att lära sig argumentera samt lyssna aktivt Förberedande inför den muntliga delen av de nationella proven Boklådan litteraturläsning i grupp som följs av gruppdiskussion samt enskild skrivuppgift Biblioteksbesök/bokprat Om möjlighet finns görs ett teaterbesök med anknytning till något aktuellt arbetsområde, t ex Shakespeare Film Eleverna skriver Boken om mig, en reflekterande skrivuppgift om uppväxt och skoltid Reviderad 13/6-2008

1.1 Modersmål och litteratur

1.1 Modersmål och litteratur 1 Läroämnen 1.1 Modersmål och litteratur Modersmål och litteratur Mål: Eleven skriver Penngrepp (vid behov) skriva bokstäver forma bokstäver åk 1 skriva meningar med stor bokstav och skriva ord och egna

Läs mer

Kan man lära sig att läsa genom att skriva?

Kan man lära sig att läsa genom att skriva? Kan man lära sig att läsa genom att skriva? Ett informationshäfte om hur vi på Brickebackens skola arbetar med skriv- och läsinlärning Kan man lära sig att läsa genom att skriva? Den frågan kan vi, efter

Läs mer

Pedagogisk planering Skriva läsligt för hand- år 2

Pedagogisk planering Skriva läsligt för hand- år 2 Pedagogisk planering Skriva läsligt för hand- år 2 Syfte Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och

Läs mer

KÄRLEK. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

KÄRLEK. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att KÄRLEK Under vårterminen i årskurs 8 kommer vi att arbeta med temat kärlek. Alla måste vi förhålla oss till kärleken på gott och ont; ibland får den oss att sväva på små moln, ibland får den oss att må

Läs mer

Lokal pedagogisk planering för tyska år 9

Lokal pedagogisk planering för tyska år 9 Barn- och utbildningsnämnden 1 (5) Barn- och utbildningsförvaltningen Skogstorpsskolan Cecilia Härsing, lärare i tyska Lokal pedagogisk planering för tyska år 9 Syfte Undervisningen i tyska år 9 utformas

Läs mer

Viktoriaskolans kursplan i Engelska I år 2 arbetar eleverna med:

Viktoriaskolans kursplan i Engelska I år 2 arbetar eleverna med: Viktoriaskolans kursplan i Engelska I år 2 arbetar eleverna med: UPPNÅENDEMÅL ENGELSKA, ÅR 5 TIPS År 2 Eleven skall Tala - kunna delta i enkla samtal om vardagliga och välbekanta ämnen, - kunna i enkel

Läs mer

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera sig och kommunicera i

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera sig och kommunicera i SVENSKA Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att

Läs mer

Senast reviderad 2012-01-11. Verksamhetsbeskrivning med arbetsplan för Lillgårdsskolans fritidshem 2011-2012

Senast reviderad 2012-01-11. Verksamhetsbeskrivning med arbetsplan för Lillgårdsskolans fritidshem 2011-2012 Senast reviderad 2012-01-11 Verksamhetsbeskrivning med arbetsplan för Lillgårdsskolans fritidshem 2011-2012 Presentation av Lillgårdsskolans fritidshem Lillgårdsskolans fritidshem består av tre avdelningar:

Läs mer

Skillnader i Lgr11 mellan svenska (sv) och svenska som andraspråk (sva)

Skillnader i Lgr11 mellan svenska (sv) och svenska som andraspråk (sva) Skillnader i Lgr11 mellan svenska (sv) och svenska som andraspråk (sva) Syftesdel inledande text svenska svenska som andraspråk Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper

Läs mer

MINA MÅL I GRUNDSKOLAN 1-9

MINA MÅL I GRUNDSKOLAN 1-9 MINA MÅL I GRUNDSKOLAN 1-9 Namn: INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ämne: SVENSKA År: 1...4 Ämne: SVENSKA År: 2...7 Ämne: SVENSKA År: 3...9 Ämne: SVENSKA År: 4...11 Ämne: SVENSKA År: 5...14 Ämne: SVENSKA År: 6...17

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012. Kursplan. Läsåret 2011/2012. Västerås Montessoriskola. Kontaktperson: Margareta Eriksson

Kvalitetsredovisning 2012. Kursplan. Läsåret 2011/2012. Västerås Montessoriskola. Kontaktperson: Margareta Eriksson Kvalitetsredovisning 2012 Kursplan Läsåret 2011/2012 Västerås Montessoriskola Kontaktperson: Margareta Eriksson 1 Kvalitetsredovisningen består av två delar: Arbetsplanen, gemensam för hela skolan Kursplaner

Läs mer

Den regionala läroplanen för förskolan och årskurserna 1-9. Lappträsk, Liljendal, Lovisa, Mörskom, Pernå och Strömfors

Den regionala läroplanen för förskolan och årskurserna 1-9. Lappträsk, Liljendal, Lovisa, Mörskom, Pernå och Strömfors Den regionala läroplanen för förskolan och årskurserna 1-9 Lappträsk, Liljendal, Lovisa, Mörskom, Pernå och Strömfors 09.04.2009 DEN REGIONALA LÄROPLANEN FÖR FÖRSKOLAN OCH ÅK 1-9 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1

Läs mer

MONSTRET. Ett romanprojekt för årskurs 3-6 Lärarhandledning av Josef Sahlin 2012

MONSTRET. Ett romanprojekt för årskurs 3-6 Lärarhandledning av Josef Sahlin 2012 MONSTRET Ett romanprojekt för årskurs 3-6 Lärarhandledning av Josef Sahlin 2012 1 Presentation!... 3 Bakgrund!... 3 Rättigheter!... 3 Förankring i Läroplanen Lgr11!... 4 Syfte (Svenska Lgr11) Centralt

Läs mer

Lärarmaterial. Tarik och Ida hjälps åt. Boken handlar om: Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Eleverna tränar följande förmågor:

Lärarmaterial. Tarik och Ida hjälps åt. Boken handlar om: Lgr 11 - Centralt innehåll och förmågor som tränas: Eleverna tränar följande förmågor: SIDAN 1 Författare: Hanne Fredsted Boken handlar om: Tarik kommer till skolan och vill gärna vara med och spela fotboll, men det är så många nya, och svåra, ord att hålla reda på. Att läsa går bra, och

Läs mer

Lärarhandledning. Inledning

Lärarhandledning. Inledning 1 Lärarhandledning Inledning A-kursen i svenska för döva är uppdelad i sex moduler. Vi rekommenderar att kursdeltagarna läser kursen i den ordning modulerna är numrerade. Detta eftersom vissa moment i

Läs mer

Stavelsen Det talade ordet Läsa via skrivandet Strukturerad inlärning Vi arbetar i studiegrupper, dvs. ettor och tvåor tillsammans i mindre grupper.

Stavelsen Det talade ordet Läsa via skrivandet Strukturerad inlärning Vi arbetar i studiegrupper, dvs. ettor och tvåor tillsammans i mindre grupper. Stavelsen Det talade ordet Läsa via skrivandet Strukturerad inlärning Vi arbetar i studiegrupper, dvs. ettor och tvåor tillsammans i mindre grupper. Lokala mål Tala och lyssna: Jag kan lyssna och förstå

Läs mer

Språket på väg. del ii. Ett kartläggningmaterial i svenska och svenska som andraspråk för grundskolans åk 7 9. Reviderad upplaga enligt Lgr 11

Språket på väg. del ii. Ett kartläggningmaterial i svenska och svenska som andraspråk för grundskolans åk 7 9. Reviderad upplaga enligt Lgr 11 Språket på väg del ii Ett kartläggningmaterial i svenska och svenska som andraspråk för grundskolans åk 7 9 Reviderad upplaga enligt Lgr 11 Språket på väg del ii Ett kartläggningmaterial i svenska och

Läs mer

Svenska Engelska Matematik

Svenska Engelska Matematik Minimikunskapskrav Svenska Engelska Matematik för grundskolan i Borlänge En av lärarens viktigaste uppgifter är att bedöma om varje elev uppnått kursplanernas kunskapskrav. Detta ställer stora krav på

Läs mer

Läs- och skrivinlärning

Läs- och skrivinlärning Läs- och skrivinlärning Qarin Franker GU FC ALEF HPF VOX Hélène Boëthius Hyllie Park Folkhögskola sigun.bostrom@hylliepark.se Utbildningen avseende läs- och skrivinlärning vänder sig till personer utan

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Pedagogisk planering för förskoleklassen på Enskede byskola

Pedagogisk planering för förskoleklassen på Enskede byskola Pedagogisk planering för förskoleklassen på Enskede byskola SKOLANS UPPDRAG Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden (LGR11 s9) Syftet

Läs mer

Svenskämnesundervisningens innehåll i tidiga skolår

Svenskämnesundervisningens innehåll i tidiga skolår Svenskämnesundervisningens innehåll i tidiga skolår Karin Jönsson och Elisabeth Jennfors 1 Inledning Svenskämnet syftar enligt Kursplan i svenska till att utveckla elevers tankar, kreativitet och kommunikationsförmåga.

Läs mer

Till läraren. Författarna. Språkvägen 2012 Sanoma Utbildning AB 1

Till läraren. Författarna. Språkvägen 2012 Sanoma Utbildning AB 1 Till läraren Är du sfi-lärare med elever som har kort studiebakgrund? Har du kört fast i samma arbetsmetoder eller är du stressad över hur du ska hinna planera? Känner du att dina elever behöver mer struktur

Läs mer

Välkommen till vår värld.

Välkommen till vår värld. F -6 2013 Välkommen till vår värld. Plötsligt pirrar känslan av en ny termin i magen. Morgontrötta blickar möter sin första skoldag. Andra har tappat räkningen på hur många gånger de har sagt god morgon

Läs mer

EFFEKTIVARE LÄSUTVECKLING MED HJÄLP AV GENSVAR?

EFFEKTIVARE LÄSUTVECKLING MED HJÄLP AV GENSVAR? EN UTVECKLINGSARTIKEL PUBLICERAD FÖR PEDAGOG STOCKHOLM EFFEKTIVARE LÄSUTVECKLING MED HJÄLP AV GENSVAR? Författare: Ingeborg Hull E-post: ingeborg. hull@stockholm.se Skola: Mälarhöjdens skola Artikelnummer:

Läs mer

#talasomted Om konsten att tala - #talasomted

#talasomted Om konsten att tala - #talasomted #talasomted Om konsten att tala - #talasomted Lärarhandledning för årskurs 4-9. av Martin Breakken Fernström & Lotta Bohlin Årstaskolan, 2013. #talasomted, 2013. 1 Innehållsförteckning BESKRIVNING AV PROJEKTET

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2011/12.

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2011/12. KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2011/12. Förskoleklass årskurs 6 Enhet: Sandbackaskolan Rektor: AnnChristin Karlsson, rektor F 3 och särskolan Maria Lindström, rektor 4 6 och förberedelsegruppen 1. KOMPETENSUTVECKLING.

Läs mer

Nu för årskurs 1 6. BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 1 6. Nya Språket lyfter!

Nu för årskurs 1 6. BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 1 6. Nya Språket lyfter! Nu för årskurs 1 6. BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS ÅRSKURS 1 6 Nya Språket lyfter! Enligt Lgr 11 BEDÖMNINGSSTÖD I SVENSKA OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK FÖR GRUNDSKOLANS

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING MALMÖ STAD FÖRSKOLA, FÖRSKOLEKLASS, GRUNDSKOLA, SÄRSKOLA OCH FRITIDSHEM. - Läsåret 2006/2007 -

KVALITETSREDOVISNING MALMÖ STAD FÖRSKOLA, FÖRSKOLEKLASS, GRUNDSKOLA, SÄRSKOLA OCH FRITIDSHEM. - Läsåret 2006/2007 - KVALITETSREDOVISNING MALMÖ STAD FÖRSKOLA, FÖRSKOLEKLASS, GRUNDSKOLA, SÄRSKOLA OCH FRITIDSHEM - Läsåret 2006/2007 - OMRÅDE: Ribersborgs rektorsområde STADSDEL: Västra Innerstaden MALMÖ DEN 27/8 2007 UPPGIFTSLÄMNARE:

Läs mer

Så här arbetar vi i F-2... F-övre, Fåglarna, Glumslövs skola

Så här arbetar vi i F-2... F-övre, Fåglarna, Glumslövs skola Så här arbetar vi i F-2... F-övre, Fåglarna, Glumslövs skola Läsåret 2012/2013 Antal barn: 26 + 26 =52 I arbetslaget ingår: Robert Andrijevski, grundskollärare 1-7,sv/ hi (100%) Maria Carlsson, grundskollärare

Läs mer