Vilka aktiviteter har genomförts under den aktuella perioden?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vilka aktiviteter har genomförts under den aktuella perioden?"

Transkript

1 Lägesrapport Projektnamn: HP5 Diarienummer: Period: maj Vilka aktiviteter har genomförts under den aktuella perioden? På vilket sätt har dessa en koppling till det kriterium/de kriterier som projektet arbetar med? Lyft också om aktuellt fram de transnationella aktiviteter och aktiviteter av regionalfondskaraktär. En kvinnlig soloföretagare från Ailas Hudvårdssalong har gått en grundutbildning i ansiktszonterapi under perioden. Utbildningen är upphandlad (offert 6a) och genomförs i samarbete med företaget Ljuders kropp och hälsa. En medarbetare från Alltid redo i Strömsholm har gått en utbildning i arbetsrätt under maj. Utbildningen är upphandlad (offert 50b) och genomförs i samarbete med företaget Thalentum HR. En kvinnlig soloföretagare från Teffer Konsult har gått en bokförings/deklarationsutbildning under perioden. Utbildningen är upphandlad (offert 56a) och genomförs i Hallstahammar i samarbete med redovisningsbyrån i Hallstahammar AB. En medarbetare från ProffPartner, Sala har tillsammans med övriga butikschefer från andra ProffPartnerbutiker i projektet gått en utbildning i butiksledarskap under maj. Utbildningen är upphandlad (offert 64b) och genomförts i samarbete med En medarbetare från ProffPartner, Köping har tillsammans med övriga butikschefer från En medarbetare från ProffPartner, Västerås har tillsammans med övriga butikschefer från En medarbetare från ProffPartner, Hallstahammar har tillsammans med övriga butikschefer från

2 Två medarbetare från ProffPartner, Surahammar har tillsammans med övriga butikschefer från Två medarbetare från ProffPartner, Motala har tillsammans med övriga butikschefer från En medarbetare från ProffPartner, Mjölby har tillsammans med övriga butikschefer från En medarbetare från Bergslagens handel och utbildning AB har gått fortsättningsutbildning i PowerPoint under perioden. Utbildningen är upphandlad (offert 21a) och har genomförts i Hallstahammar i samarbete med IT-effekt. En medarbetare från Bergslagens handel och utbildning AB har gått fortsättningsutbildning i Word under perioden. Utbildningen är upphandlad (offert 21a) och har genomförts i Hallstahammar i samarbete med IT-effekt. En medarbetare från Bergslagens handel och utbildning AB har gått fortsättningsutbildning i Excel under perioden. Utbildningen är upphandlad (offert 21a) och har genomförts i Hallstahammar i samarbete med IT-effekt. En medarbetare från Bergslagens handel och utbildning AB har grundutbildning i PowerPoint under perioden. Utbildningen är upphandlad (offert 21a) och har genomförts i Hallstahammar i samarbete med IT-effekt. En medarbetare från Bergslagens handel och utbildning AB har gått grundutbildning i Word under perioden. Utbildningen är upphandlad (offert 21a) och har genomförts i Hallstahammar i samarbete med IT-effekt. En kvinnlig soloföretagare från Marias Fotverkstad har höjt sin kompetens inom området diabetes i foten. Utbildningen är upphandlad (offert 52a) och genomförs i samarbete med Expo Medica.

3 En medarbetare från ProffPartner, Västerås har tillsammans med medarbetare från andra Sju medarbetare från ProffPartner, Sala har tillsammans med medarbetare från andra Två medarbetare från ProffPartner, Motala har tillsammans med medarbetare från andra Fyra medarbetare från ProffPartner, Hallstahammar har tillsammans med medarbetare från andra Två medarbetare från ProffPartner, Surahammar har tillsammans med medarbetare från andra Två medarbetare från ProffPartner, Mjölby har tillsammans med medarbetare från andra En kvinnlig soloföretagare från Child Care har gått grundutbildning i IT för MAC under perioden. Utbildningen är upphandlad (offert 53b) och genomförts i samarbete med utbildningsföretaget MAC-support. En kvinnlig soloföretagare från Truly Nordic har gått en utbildning i Wordpress under perioden. Utbildningen är upphandlad (offert 59b) och genomförs i samarbete med företaget Venter Datautbildning. En kvinnlig soloföretagare från Beringens Hundpensionat fortsätter sin IT/hemsideutbildning under perioden. Utbildningen är upphandlad (offert 41a) och genomförs i samarbete med företaget Picturesque. En medarbetare från KL Bro har gått en ledarskapsutbildning under april. Utbildningen är upphandlad (offert 62a) och genomförs i samarbete med IUC Öst. En kvinnlig soloföretagare från Truly Nordic har gått en marknadsföringsutbildning under perioden. Utbildningen är upphandlad (offert 39a) och genomförs i samarbete med företaget Pisa kommunikation.

4 En medarbetare från Prästgårdens Trädgård har påbörjat en trädgårdsdesignutbildning under maj. Utbildningen är upphandlad (offert 43a) och genomförs i samarbete med Trädgårdsakademin. Två medarbetare från Västerås vakt och bevakning AB har påbörjat en väktarutbildning i maj. Utbildningen är upphandlad (offert 68a) och genomförs i samarbete med Väktarskolan AB. En kvinnlig soloföretagare från Aktiv Hälsoutveckling i Mälardalen fortsätter sin utbildning till Yogaterapeut under perioden. Utbildningen är upphandlad (offert 21a) och genomförs i samarbete med Institutet för Medicinsk Yoga. Utbildningarna som genomförts under perioden har kopplingar till programkriteriet lärande miljöer genom att den nya kunskapen skapar reflektion och kritiskt granskande av den nuvarande arbetssituationen. Fler deltagare har genom sin nya kompetens förändrat sitt sätt att arbeta, vilket förhoppningsvis kommer att leda till ökad konkurrenskraft, både hos individen och i företaget. Aktiviteterna har även kopplingar till främjande av samverkan genom att de sju ProffPartnerbutikerna, som har en relativt stor spridning geografiskt, har valt att genomföra utbildningarna tillsammans för att skapa nya lärandemiljöer. Genom att medarbetarna, som alla har stor erfarenhet av branschen träffas uppstår både lärande, samverkan och erfarenhetsutbyte. Vilka företag har deltagit i aktiviteterna under den aktuella perioden? Ailas Hudvårdssalong Alltid redo i Strömsholm Teffer Konsult ProffPartner, Sala ProffPartner, Köping ProffPartner, Västerås ProffPartner, Hallstahammar ProffPartner, Surahammar ProffPartner, Motala ProffPartner, Mjölby Bergslagens handel och utbildning AB Marias Fotverkstad Child Care Truly Nordic Beringens Hundpensionat KL Bro

5 Prästgårdens Trädgård Västerås vakt och bevakning AB Aktiv Hälsoutveckling i Mälardalen Hur har ni arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden? Vi har börjat planera för en större kombinerad jämställdhets/strategisk kompetensaktivitet under hösten. Tanken är att genomföra aktiviteten i seminarieform under oktober/november. Vi återkommer när programmet börjar sätta sig. Jämställdhetsintegrering verkar vara ett svårt ämne för många projektägare. Företaget EQO i Lund har av Länsstyrelsen i Örebro fått ett uppdraget att ta fram en skrift/bok samt att producera en film där lärande exempel och intervjuer med personer som arbetat med jämställdhetsintegrering på ett spännande sätt i sina ESF-projekt kan visas upp. Hallstahammar Promotion har som projektägare valts ut att medverka i denna skrift/bok och film och kommer att intervjuas och filmas den 13 juni. Det här har inneburit extra möten och diskussioner om vad vi gjort och hur vi valt att arbeta med jämställdhet i våra projekt. En mycket viktig del i vårt arbete med jämställdhet är all den statistik vi kan ta ut i könssegregerad rapportform från vår databas. Genom att arbeta med rapporterna (som kan göras företagsunika) i arbetsutskottet och ute på företagen går det att komma åt och diskutera snedvridningar ur ett jämställdhetsperspektiv inte bara kvantitativt utan även kvalitativt. En intressant fråga är t.ex. varför kvinnor och män väljer vissa typer av utbildningar och vad som kan göras för att påverka valet. Innan vi hade statistik blev ämnet lätt flummigt med en hel del tyckande och fördomar. Ofta upplevde företagen att de var duktiga på jämställdhet bara antalet kvinnor och män var ungefär jämt. Vi har inom projekten även valt att lyfta fram goda exempel på kvinnor som lyckats som företagare, speciellt i manliga branscher. Här finns mycket fördomar att arbeta med. I den rapport som levererades i samband med kartläggningen av Kanalnätets förprojektering står att läsa att företagare kommer från företagsfamiljer. Det här är delvis en myt, som många tyvärr odlar och håller vid liv. Vi kan genom projektet påvisa att barn uppvuxna med föräldrar, som hela sitt liv varit anställda på någon av industrierna i kommunen brutit sig loss och startat framgångsrika företag utan att ha företagandet i släkten. Vi kan även påvisa goda exempel på starka kvinnor inom projektets referensgrupp, som involverar både politiker och kommunala tjänstemän. Hallstahammars kommunalråd är kvinna, liksom de flesta styrande av de övriga politiska partierna i kommunen. Även Hallstahammars kommunchef är kvinna.

6 Projektet omfattar 72 kvinnor och 131 män. Fördelningen av utbildningsaktiviteter är följande: Kvinnor som erhållit kompetensutveckling Män som erhållit kompetensutveckling Fördelning kvinnor Fördelning män Antal Andel Antal Andel Kr Tim Kost/tim Kr Tim Kost/tim % % Hur har ni arbetat med tillgänglighet under den aktuella perioden? Vi har börjat planera för tillgänglighetsaktiviteter i projektet. Den 20 juni kommer ESF:s tillgänglighetsstöd, Agneta Lindqvist ut till oss i syfte att ge oss råd och tips om framgångsexempel hos andra projektägare som vi skulle kunna applicera på vår målgrupp. Under maj har vi haft ett extra AU-möte där vi diskuterat frågan, vi ser fram emot att träffa Agneta Lindqvist. Vad har fungerat bra och mindre bra? Det känns fortfarande som projektet har svårt att komma igång ordentligt. Under maj har vi haft personlig kontakt/möten med alla projektdeltagare som inte kommit igång med sina utbildningsaktiviteter. I vissa fall har det funnits anledning till att utbildningsaktiviteterna inte startat, sjukdom och dyl. I andra fall förekommer det en tidsoptimism som gör att deltagarna anser att de kommer att hinna genomföra sina utbildningsplaner. Ligger deltagarantalet i fas med vad som är planerat enligt ansökan? Enligt ansökan så ska 72 kvinnor och 131 män få kompetensutveckling genom projektet. I dagsläget har 41 kvinnor och 44 män fått kompetensutveckling genom projektet. Ligger projektet i fas vad gäller måluppfyllelse? Det individuella målet att 70 procent av medarbetarna som genomgått kompetensutvecklande insatser under genomförandefasen ska uppleva att de fått förutsättningar för att ta sig an fördjupande arbetsuppgifter har uppnåtts. Extern utvärderingsrapport visar på en måluppfyllelse på 97 procent

7 Det individuella målet att 70 procent av medarbetarna som genomgått kompetensutvecklande insatser under genomförandefasen ska uppleva att de fått förutsättningar för att ta sig an breddade arbetsuppgifter har inte riktigt uppnåtts. Extern utvärderingsrapport visar att en måluppfyllelse på 86 procent. Extern utvärdering av arbetsplatsernas upplevelser kommer att göras i samband med slututvärderingen. Men av de personliga kontakter som vi kontinuerligt har med alla kontaktpersoner på samtliga företag så ser det ut som måluppfyllelsen kommer att uppnås även här. Projektet ska jämställdhetsintegreras, vilket enligt ansökan bland annat innebär att kvinnor och män ska erhålla kompetensutvecklande insatser i lika stor omfattning under projektets genomförande. Just nu har kvinnorna i detta projekt genomgått betydligt fler och dyrare utbildningar än männen i projektet. Vi bevakar utvecklingen och diskuterar utfall i AU och med kontaktpersonerna på respektive företag. Vi arbetar på de kortsiktiga effekterna och räknar med att kunna lyfta fram minst fem lyckade exempel på ökad samverkan som framkommit genom projektet. Effekterna kommer kontinuerligt att lyftas fram och marknadsföras under länken uppnådda resultat & effekter på vår webbplats Vi räknar även med att kunna lyfta fram fördelarna med möjlighetstänkande mellan de olika aktörerna i projektet. Effekterna kommer kontinuerligt att lyftas fram och marknadsföras på webbplatsen under länken uppnådda resultat & effekter Vi kommer också att lyfta fram insikten om fördelarna med ökad kompetens. Effekterna kommer kontinuerligt att lyftas fram och marknadsföras på webbplatsen under länken uppnådda resultat & effekter Vi kommer också att lyfta fram insikten om fördelarna med ökad entreprenörskap. Effekterna kommer kontinuerligt att lyftas fram och marknadsföras på webbplatsen under länken uppnådda resultat & effekter Projektet ska öka insikten om fördelarna med ökad jämställdhet Vi har hittills lyft fram åtta goda exempel på kvinnor som lyckats och arbetar i mansdominerade yrken inom projektet. Dessa exempel finns dokumenterade på tre olika JämställdhetsNytt och finns att läsa under länken Vårt bidrag till ökad Jämställdhet på Hallstahammar Promotions webbplats Ligger projektet i fas med budget? Projektet är något trögt och ligger efter i fas med angiven budget.

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden

Hur vi arbetat med jämställdhet under den aktuella perioden Lägesrapport genomförande Projektnamn: HP1 genomförande Diarienummer: 2008-3020462 Period: april 1. Verksamhet i projektet Aktiviteter som genomförts under den aktuella perioden En medarbetare från Hallstahammars

Läs mer

Extern utvärdering av projektet HP5

Extern utvärdering av projektet HP5 Extern utvärdering av projektet HP5 Diarienummer: 2010-3020010 Delrapport II 2010-08-01 2011-02-28 1. Bakgrund... 1-2 Problem och utgångsläge... 1 Jämställdhetsintegrering... 1 Tillgänglighet för personer

Läs mer

Extern Utvärderingsrapport

Extern Utvärderingsrapport Extern Utvärderingsrapport Kompetensutvecklingsprojekt HP5 Slututvärdering 2010-08-01 2011-12-31 2 Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning... 4 1. Bakgrund... 5 1.1 Problem och utgångsläge... 5 1.2 Jämställdhetsintegrering...

Läs mer

Slutrapport. Kompetensutvecklingsprojektet HP3 genomförande. Svenska ESF-rådet, Huvudkontoret. Besöksadress: Liljeholmsvägen 30 B, 3 tr

Slutrapport. Kompetensutvecklingsprojektet HP3 genomförande. Svenska ESF-rådet, Huvudkontoret. Besöksadress: Liljeholmsvägen 30 B, 3 tr Slutrapport Kompetensutvecklingsprojektet HP3 genomförande 2009 08 01 2011 06 30 Svenska ESF-rådet, Huvudkontoret Besöksadress: Liljeholmsvägen 30 B, 3 tr Postadress: Box 471 41, 100 74 Stockholm Telefon:

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(9) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(9) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (8) Projektnamn Jobb IN Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Jobb IN har arbetat för att mobilisera utrikesfödda långtidsarbetslösa

Läs mer

Projektet Strängnäs Växer

Projektet Strängnäs Växer Utvärderingsrapport av : Projektet Strängnäs Växer European Minds Utvärderare: John Gunnarsson www.europeanminds.se INNEHÅLL KAP 1. Sammanfattning 3 KAP 2. Bakgrund till projektet 4 KAP 3. Utvärderarens

Läs mer

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Marie Sjövall Västra Götalandsregionen 1. Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser Inriktning på insatserna utifrån regionala behov

Läs mer

AFFÄRSUTVECKLING KUMLA. Ett projekt finansierat av ESF- Europeiska Socialfonden. Box 1112 692 25 Kumla Besök: Köpmangatan 28

AFFÄRSUTVECKLING KUMLA. Ett projekt finansierat av ESF- Europeiska Socialfonden. Box 1112 692 25 Kumla Besök: Köpmangatan 28 AFFÄRSUTVECKLING KUMLA Ett projekt finansierat av ESF- Europeiska Socialfonden Kumla Promotion Anneli Nilsson Box 1112 692 25 Kumla Besök: Köpmangatan 28 Projektledare 070-999 64 10 anneli.nilsson@kumlapromotion.se

Läs mer

SJÄLVKLART. Slutrapport Projektnamn: Självklart Diarienummer: 2011-3010063

SJÄLVKLART. Slutrapport Projektnamn: Självklart Diarienummer: 2011-3010063 Slutrapport Projektnamn: Självklart Diarienummer: 2011-3010063 SJÄLVKLART En attraktiv och jämställd arbetsplats som präglas av mångfald, där olikheter tas tillvara och allas lika värde är självklart.

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

Utvärderingsrapport SAHIL. Maj 2013. Eskilstuna kommun. Utvärdering av projektet SAHIL

Utvärderingsrapport SAHIL. Maj 2013. Eskilstuna kommun. Utvärdering av projektet SAHIL Utvärderingsrapport SAHIL Maj 2013 Eskilstuna kommun Utvärdering av projektet SAHIL Innehåll 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund...2 1.2. Syfte och avgränsning...2 1.3. Metod...3 2. Beskrivning av projektet...3

Läs mer

Slutrapport gällande projekt Den Goda Arbetsplatsen

Slutrapport gällande projekt Den Goda Arbetsplatsen Gotlands Kommun Ledningskontoret Avdelningen för regional utveckling Tillväxtenheten Slutrapport gällande projekt Dnr KS 2009/17-14 Mål: De 20 deltagarna/företagen ska ha nyanställt minst 6 personer inom

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (14) Projektnamn "Vägen in" Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna

Läs mer

14 sätt att jobba jämt!

14 sätt att jobba jämt! 14 sätt att jobba jämt! ESF Jämt Inledning Processtöd i jämställdhetsintegrering - ESF Jämt är ett nationellt projekt som ägs av Länsstyrelsen i Örebro län och drivs av samtliga 21 Länsstyrelser tillsammans.

Läs mer

SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS. ESF-projektet YouLearn

SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS. ESF-projektet YouLearn SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS ESF-projektet YouLearn 1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. BAKGRUND Vi är sex delvis konkurrerande företag

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (11) Projektnamn Kraftsamling Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Idén till projektet utvecklades genom diskussioner med

Läs mer

ESF Östra Mellansverige 2007-2013: Mervärden i ett regionalt tillväxtperspektiv

ESF Östra Mellansverige 2007-2013: Mervärden i ett regionalt tillväxtperspektiv ESF Östra Mellansverige 2007-2013: Mervärden i ett regionalt tillväxtperspektiv Slutrapport 2010-10-20 Kan inte kvinnor bidra till tillväxt? Ett projekt är väl ett projekt, med en början och ett slut eller?

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (17) Projektnamn Hållbart arbete Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. BAKGRUND/PROJEKTIDÉ IF Metall Stockholms län har genomfört

Läs mer

AURORA- Kompetensutveckling i Fyrbodal

AURORA- Kompetensutveckling i Fyrbodal Rapport nr 1 (27 november 2009) AURORA- Kompetensutveckling i Fyrbodal Demokratikonsult & Samarbetspartner Norr Mälarstrand 92 112 35 Stockholm 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Intervjuer och styrdokument...6

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

Affärskraft Värmland Följeutvärdering

Affärskraft Värmland Följeutvärdering Affärskraft Värmland Följeutvärdering Slutrapport Erik Jannesson (Ek.dr) erik@serus.se SERUS Ek. För. 2013 06 25 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 4 1. PROJEKTET AFFÄRSKRAFT VÄRMLAND... 1 2. OM INFORMATIONSINSAMLINGEN...

Läs mer

Utvärdering av Grön Kompetens i Blekinge -

Utvärdering av Grön Kompetens i Blekinge - Utvärdering av Grön Kompetens i Blekinge - Kompetensutvecklingsprojekt i LRF s regi Finansierat av Europeiska Socialfonden Anna Tegel Maj 2013 Sammanfattning Projektet Grön kompetens i Blekinge har pågått

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Slutrapport av projektorternas arbete

Slutrapport av projektorternas arbete Slutrapport av projektorternas arbete i projektet Brottsutsatt och funktionsnedsättning 25 februari 2015 Brottsofferjouren Sverige Karin Andersson Sofia Barlind Innehåll Brottsutsatt och funktionsnedsättning...

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(9) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (16) Projektnamn Projekt arbetsliv Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Projekt Arbetsliv var från början ett treårigt ESF

Läs mer

Utvärdering av projekt Yrkeslyftet Slutrapport

Utvärdering av projekt Yrkeslyftet Slutrapport Utvärdering av projekt Yrkeslyftet Slutrapport Jag ser en ny gnista. Jag ser en personlig utveckling hos deltagarna och jag ser hur det sprids bland personalen. Utbildningen har gett oss energi och kunskap.

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: HP4 Diarienummer: 2009-3020003 Period (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): Oktober 2009 Inledning Inom Socialfonden läggs stor vikt

Läs mer