Norrbottens länsbibliotek

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Norrbottens länsbibliotek"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Norrbottens länsbibliotek VERKSAMHETSBERÄTTELSE

2 Innehåll 1. Prioriterade grupper Barns och ungas rätt till yttrandefrihet... 3 a) Barnens Polarbibliotek (BP)... 3 b) Aktiviteter under året riktade till barn och ungdomar Funktionshindrades tillgång till kultur Minoritetsfrågor Fortbildning Samverkan/nätverksbygge Kompletterande medieförsörjning... 6 a) Fjärrlån och förvärv... 6 b) Elektroniska medier och tjänster... 9 c) Utvecklingsarbete Projekt a) Maracas b) Barnbiblioteket i Kulturens Hus i rummet & i rymden c) Bokjuryn d) Bothnica Webbsök e) Norrbottensförfattare på Internet Personal Ekonomi Övrigt

3 1. Prioriterade grupper Länsbibliotekets finansiärer och huvudmän, Norrbottens läns landsting och Statens kulturråd, prioriterar barn och ungdomar i sitt kulturpolitiska arbete. Personer med funktionshinder är en annan prioriterad grupp. 2. Barns och ungas rätt till yttrandefrihet Kulturrådet har sedan länge återrapporteringskrav gällande insatser för att främja barns och ungas rätt till yttrandefrihet och möjligheter att delta i det kulturella och konstnärliga livet, kulturupplevelser och eget skapande. a) Barnens Polarbibliotek (BP) BP är ett virtuellt bibliotek som i allt väsentligt verkar för att tillvarata barns och ungdomars rätt och möjligheter att uttrycka sig offentligt. Under 2006 genomfördes flera förändringar. En webbtidning kallad Flingan skapades innehållandes reportage som tar sitt avstamp i området vi lever i. Oss veterligen är detta den första renodlade webbtidningen för barn mellan 8 och 12 år. Biblioteksdelen av BP utökades med en rad nya tjänster som Fråga bibliotekarien och boktipsskolan. b) Aktiviteter under året riktade till barn och ungdomar Främja barns och ungdomars läsning och skrivande Projektet Bokjuryn. Länsbiblioteket fungerade som samordnare för Norrbottens län. Barnens Polarbibliotek erbjöd boktips, poesiskolan, boktipsskola och författarporträtt för barn mellan 8 och 12 år. Sprida kunskap om barns och ungdomars läsning Barnens Polarbibliotek har i flera artiklar uppmärksammat barns och ungdomars läsning, t ex i Världens berättelser. Synliggöra vår regions litteratur för barn och ungdomar - Barnens Polarbibliotek presenterar norrbottniska författarporträtt och barn- och ungdomslitteratur. 3. Funktionshindrades tillgång till kultur Statens kulturråd har även i uppdrag att verka för att funktionshindrades tillgång till kultur förbättras. Norrbottens länsbiblioteks insatser och åtgärder inom detta område: förvärvat talböcker i DAISY-format - och andra specialmedia (bok och band, kassettböcker, punktskriftsböcker) för funktionshindrade till ett värde av ca kr, ställt specialmedier till funktionshindrades i Norrbotten förfogande, informerat om och marknadsfört dessa medier och DAISY-spelare till berörda målgrupper, gett ut 39 nr av veckotaltidningen Insyn till drygt 500 abonnenter, gett ut 20 nr av veckotidningen Utblick - lättlästa nyheter både som papperstidning med stor text och som kassettidning med långsamt tal till sammanlagt cirka 600 prenumeranter, svarat genom Inläsningstjänsten för XX inläsningsuppdrag (2005: 52) om sammanlagt XX timmar (2005: 56), 3

4 4. Minoritetsfrågor Samiska Barnens Polarbibliotek har utvecklat en variant på nordsamiska, Buresboahtin Mánáid Polárbibliotehkai. Aktiviteten på sidan har dock varit obetydlig under året. Meänkieli Länsbiblioteket har producerat en informationsbroschyr över litteratur på meänkieli som har spridits till intresserade, bland annat vid Bok- & Biblioteksmässan i Göteborg. På Länsbibliotekets litteratursida på webben, presenteras i princip alla böcker skrivna på meänkieli. 5. Fortbildning Under året har Länsbiblioteket arrangerat bl a följande fortbildningsdagar: Medieplanering: introduktionsträff, Grupp 1: Luleå, Pajala (19/1) Kursstart för Pajala och Luleå kommunbibliotek med filialer och bokbuss i medieplanering som leddes av Madelein Enström, Lånecentralen i Umeå. Ulla Adolfsson, Bodens stadsbibliotek, berättade om Bodens arbete med medieplanering och deltagarna introducerades i studieplanen och arbetet med uppgifterna i kursen. Ort: Pajala. Antal deltagare: 19. Stöd till distansstuderande (24/1, 11/4, 20/4 och 4/5) Länsbiblioteket och Luleå universitetsbibliotek anordnade utbildningsdagar där Cecilia Falk och Johan Söderberg från Luleå UB presenterade sin verksamhet för distansstudenter och höll en workshop i databaser som finns tillgängliga för studenter vid universitetet. Personal från kommunbibliotek och lärcentra i länet bjöds in till dessa dagar. Orter och antal deltagare: Kiruna (6), Jokkmokk (13), Kalix (11), Älvsbyn (15). Seminarium om biblioteksplaner (1-2/2) Vid seminariet diskuterades biblioteksplaner med utgångspunkt från Peter Almeruds bok Biblioteksplaner från bibliotekslag till biblioteksplan och Christer Bergqvists (chef för Regionbiblioteket i Kalmar län) presentation (via video): Kom igång med biblioteksplanearbetet en lathund. Antal deltagare: 12. Nätverk om marknadsföring (8-9/2) Bibliotekschefsmöte om marknadsföring under medverkan av Vinterreklambyrå, Luleå. Antal deltagare: 14. Informationsdag om upphovsrätten (23/2) En dag om den nya upphovsrätten. 17 i Upphovsrättslagen reglerar framställning och användning av anpassade medier för personer med funktionshinder. ad detta innebär för biblioteken förklarade TPB: s chef Ingar Beckman Hirschfeldt. Antal deltagare: 20. Arbetsmöten barnbibliotekarier (2/3 och 9/11) Två arbetsmöten för barnbibliotekspersonal genomfördes under året. Antal deltagare: 14 respektive timmarsbiblioteket och KULDA metodbok (7/3) Workshop och diskussionsdag kring 24-timmarsbiblioteket och bibliotekens nättjänster med Bengt Källgren från KULDA-kontoret. Ort: Luleå. Antal deltagare: 17. 4

5 Biblioteksplaner ett nödvändigt gott! (28/3) Länsbiblioteket arrangerade i samverkan med Kommunförbundet Norrbotten rubricerade konferens. Som föreläsare medverkade Niclas Lindberg, Svensk Biblioteksförenings generalsekreterare, som talade under rubriken Biblioteksplan en angelägenhet för hela kommunen!, Svanhild Aabö, förste amanuensis, Dr.polit. vid Högskolan i Oslo, som föreläste utifrån sin doktorsavhandling The Value of Public Libraries där hon bl a visar att för varje krona som satsas på biblioteken i Norge kommer fyra kronor tillbaka i tillväxt och nytta. Vidare medverkade från Botkyrka kommun kommunalrådet Jens Sjöström och bibliotekschef Margareta Berg som berättade om hur man där har arbetat vid framtagningen av en biblioteksplan. Antal deltagare: 64. Fjärrlån och mediefrågor (29/3, 30/3 och 4/4) Tillsammans med Lånecentralen i Umeå anordnades fortbildningsdagar i fjärrlån och mediefrågor på ett antal orter i länet. Gun-Mari Isaksson Legrell berättade om Umeå lånecentral och Depåbibliotekets verksamhet samt undervisade i hur man fjärrlånar från bibliotek utanför Sverige och Norden. Länsbiblioteket presenterade Mediepolicy för 2006 och samtalade kring mediefrågor. Orter och antal deltagare: Arvidsjaur (8), Gällivare (13), Övertorneå (16). Medieplanering: seminarium 1, Grupp 1: Luleå, Pajala (29/3) Luleå och Pajala har sitt första seminarium i medieplanering där de redovisar sina arbeten med omvärldsbevakning och beståndsanalys. Diskussion, reflektion och analys används genomgående som metod. Ort: Luleå. Antal deltagare: 16. Fråga biblioteket nationell referenstjänst: inspirations- och fortbildningsdag (24/4) Bibliotekspersonal från Boden, Piteå och Skellefteå lyssnade till Linnea Sjögren, dåvarande projektledare för Fråga biblioteket, som presenterade Fråga biblioteket och svarade på frågor om referenstjänsten. Ort: Piteå. Antal deltagare: 14. Mod, Lust, Handling (25-27/4) Utbildningsdagar i Munkviken för barnbibliotekspersonal i de fyra nordligaste länen. Syftet med dagarna var dels att knyta nya kontakter och bygga nätverk, dels att få fördjupade diskussioner inom områdena litteraturförmedling och barnbiblioteksrummet. Antal deltagare: 71. Gymnasiebibliotekskonferens (18-19/5) En gemensam konferens i Boden för gymnasiebibliotekarierna i Norrbotten och Västerbotten. Antal deltagare: 16. Hur orden blir till liv att utveckla sitt kroppsspråk (30/5) Kurs för läsombud om högläsning och improvisation, berättande och kroppsspråk, talövningar mm. Arrangörer: Kommunförbundet Norrbotten, Centrum för Lättläst och Norrbottens länsbibliotek. Dialog om EU-information i Norrbotten (31/5) EU-upplysningen vid Sveriges riksdag anordnade en länsträff för bibliotekarier där de informerade om sin verksamhet och de tjänster som allmänhet och bibliotek kan ha nytta av. Dessutom medverkade Europa Direkt Norrbotten som ingår i ett nätverk av lokala och regionala informationskontor som finns i hela EU. Personal från Luleå universitetsbibliotek och kommunbibliotek i länet deltog. Ort: Luleå. 5

6 Utbildningsdagar i Fråga biblioteket (12/9 och 22/11) Haparanda stadsbibliotek och Boden stadsbibliotek introducerades i arbetet med Fråga biblioteket inför deras start som operatörer i frågetjänsten. Ort: Haparanda resp. Boden. Medieplanering: introduktionsträff, Grupp 2: Gällivare, Kalix, Pajala (28/9) Ytterligare en medieplaneringskurs påbörjas med Gällivare och Kalix kommunbibliotek, samt Kalix Gymnasiebibliotek. Pajala ingår i denna grupp med start från Seminarium 2. Kursen leds av Birgitta Markusson, Länsbiblioteket, och Ulla Adolfsson, Bodens stadsbibliotek och deltagarna introduceras i medieplaneringsarbetet och studieplanen. Ort: Gällivare. Antal deltagare: 22. Seminarium om Web 2.0 och ny biblioteksteknik (6/12) Umeå lånecentral arrangerade i samarbete med de norrländska länsbiblioteken ett seminarium om ny biblioteksteknik. Begreppen Web 2.0 och Bibliotek 2.0, Umeåregionens nya hemsida Bibliotekswebben, lärande och kommunikation med ny biblioteksteknik och RFID på folkbibliotek var innehållet för dagen. Ort: Umeå. Medieplanering: seminarium 1, Grupp 2: Gällivare, Kalix, Pajala (15/12) Gällivare och Kalix redovisar sin omvärldsbevakning av den egna kommunen och nyckeltal för biblioteksverksamheten. På seminariet diskuteras också bibliotekets funktion i lokalsamhället utifrån aktuell forskning. Ort: Kalix. Antal deltagare: Samverkan/nätverksbygge Norrbottens länsbibliotek samverkar med en rad bibliotek både i Sverige och i utlandet. Samarbetet är också omfattande med andra institutioner, organisationer och föreningar i länet. Faktum är att Länsbiblioteket har en eller flera samverkansparter i de flesta av sina aktiviteter. Samarbetet är nödvändigt för att få bredd och djup i kunskap och kompetens och för att göra verksamheter ekonomiskt möjliga. Samverkan fungerar också som nätverksbygge. Exempel: I samarbete med Länsbiblioteket i Västerbotten arrangerade Länsbiblioteket en gemensam träff för gymnasiebibliotekspersonal i Norrbotten och Västerbotten. Träffarna är årligen återkommande. BIN-projektet som avslutades 2005 bedrevs i samverkan mellan alla fem länsbiblioteken i Norrland och ett stort antal kommunala bibliotek i regionen. Detta samarbete fortgår nu i andra former. Bothnica Webbbsök är ett samverkansprojekt mellan Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland och numera även Gävleborg. KULDA-projektet är ett nationellt projekt där alla länsbibliotek är medaktörer. 7. Kompletterande medieförsörjning Länsbibliotekets regionala insatser för den kompletterande medieförsörjningen omfattar fjärrlånehantering och förvärv, stöd och utveckling av olika elektroniska tjänster samt utvecklingsarbete genom rådgivning, fortbildning och handledning. a) Fjärrlån och förvärv Mediepolicy För verksamhetsåret 2006 upprättades en Mediepolicy som visar vilka områden inom den kompletterande medieförsörjningen som Länsbiblioteket stödjer. Förutom att komplettera biblioteken med tryckta medier med inköp och fjärrlån via Luleå stadsbibliotek, stimuleras 6

7 också anskaffning av olika elektroniska resurser. Detta sker genom stöd till inköp av nättjänster och databaser via KULDA. Mediepolicyn har reviderats inför 2007 och finns att läsa på vår hemsida. Förvärv Förvärven av medier under redovisas i tabellen nedan. Siffrorna avser de totala inköpen gjorda av Luleå folkbibliotek/norrbottens länsbibliotek, dvs förvärven inkluderar även de kommunala inköpen, som utgör den stora merparten av totalsumman. Förvärv av medier Typ av medier År 2006 År 2005 År 2004 År 2003 År 2002 Vuxenböcker Barnböcker Referenslitteratur Ingen uppgift Talböcker + DAISY Ljudböcker Musikfonogram Videogram Övriga AV-medier Totalt Försök med Länslån Under 2006 har en del av mediepengarna använts till inköp av litteratur som placerats ute på respektive kommunbibliotek och kan fjärrlånas av andra bibliotek i länet. Arvidsjaur, Boden, Gällivare, Kiruna och Övertorneå har använt sig av möjligheten att komplettera sina bestånd med sådant som de annars skulle ha fjärrlånat. Under perioden april-december köptes 16 titlar in, 11 av dessa var kurs- och studielitteratur. Övriga var körkortsböcker på andra språk än svenska, en språkkurs på arabiska samt en videofilm om skogskörning i gamla tider. Försöket fortsätter under Låneströmsmätning Avskaffandet av den traditionella lånekedjan och det ökade användandet av ny informationsoch kommunikationsteknik har inneburit förändrade beteenden i fjärrlånehanteringen hos kommunbiblioteken. Idag vänder sig biblioteken direkt till ett långivande bibliotek med sin online-beställning istället för att gå via länsbiblioteket, vilket för länsbibliotekets del har inneburit en minskning av fjärrlånebeställningar från kommunerna. I den låneströmsmätning som genomfördes under vecka i länet kan man se denna utveckling. Det totala antalet fjärrlånebeställningar som görs av kommunbiblioteken har inte minskat nämnvärt de senaste åren, däremot har låneströmmarna förändrats. Beställningar från Luleå UB har ökat något medan de från Luleå stadsbibliotek/länsbiblioteket klart har minskat. Siffrorna för inlånade böcker, dvs. de medier som fysiskt anländer till biblioteken, visar också att allt färre kommer från Luleå stadsbibliotek. Detta bekräftas också i vår egen årliga sammanställning av antal volymer som skickats ut till biblioteken, se nedan under avsnittet Fjärrlån 2001/

8 BESTÄLLNINGAR TOTALT därav till Länsbiblioteket i % av totalt 65,8 77,1 33,2 11,5 därav till Luleå UB i % av totalt 12,6 6,2 24,2 28,5 INLÅNADE BÖCKER TOTALT därav från Länsbiblioteket i % av totalt 33,7 36,0 29,8 16,3 därav från Luleå UB i % av totalt 16,3 12,9 24,4 20,9 Anm: Siffrorna i jämförelsen innefattar summan av beställningar/inlån från 8 kommuner, dvs. de bibliotek som deltagit alla fyra åren, och exkl. Luleå som är värdbibliotek för den kompletterande medieförsörjningen. Drygt två tredjedelar (69 %) av bibliotekens inlån kommer från högskole- och specialbibliotek. Den siffran har ökat under de år som mätningarna gjorts var den 54 % och %. Det finns inte uppgifter om vilken typ av litteratur som fjärrlånas, men den höga andelen lån från forskningsbiblioteken visar att en stor del är kurs- och studielitteratur. Fortfarande är lån mellan kommunbibliotek i Norrbotten få till antalet (Luleå borträknat), endast 1,7 %, vilket är ungefär samma siffra som från den senaste mätningen. 36 % av lånen förmedlas inom Norrbotten, vilken är en minskning från 2004 då samma siffra var 48 %. Inlånen från övriga Norrland är 38 % ( %), och från övriga Sverige 26 % ( %). De långivande biblioteken finns således utspridda över hela landet. Fjärrlån Fjärrlånebeställningar från Länsbiblioteket 2006 visar nedanstående förändringar jämfört med de fyra närmast föregående åren. Länsbibliotekets arbete med den ovan beskrivna omstruktureringen av den kompletterande medieförsörjningen har gett tydliga resultat: antalet beställningar från Länsbiblioteket under perioden har minskat med 68 %. Fjärrlån och depositioner År 2006 År 2005 År 2004 År 2003 År 2002 Emottagna fjärrlånebeställningar Procentuell förändring - 18,6 % - 45,5 % - 26,6 % + 0,7 % Därav effektuerade/ i procent 2 721/ 95 % 2 898/ 83 % 4 387/ 67 % 5 024/ 56 % 5 303/ 60 % Utskick av depositioner/volymer 44/ / / / /4 530 Därav böcker på andra språk än 41/ / / /935 69/1 661 svenska, depositioner/volymer Därav talböcker, 1) / / / /2 869 depositioner/volymer 1) Utskicken av talboksdepositioner upphörde

9 Talböcker upphörde Länsbiblioteket med utskick av talboksdepositioner. Istället lånar Länsbiblioteket ut depositioner utifrån tydligt specificerade beställningar. Förändringen gjordes för att ge kunden på det lokala biblioteket en bättre service. Reservationer kan göras i Luleås/Länsbibliotekets katalog på nätet. Medier på andra språk än svenska 2006 gjorde Länsbiblioteket en undersökning i länet om bestånd och utlån av litteratur på andra språk än svenska vid kommunbiblioteken under Skolspråken med engelska i topp, arabiska och persiska är de språk som är bäst representerade på biblioteken i länet. Kommuner med rysktalande har även ett eget mindre bestånd med rysk litteratur. Ryska är också det språk som biblioteken i Norrbotten lånar mest volymer av från Internationella biblioteket. Därför har Norrbottens länsbibliotek från och med 2008 antagit ryska som ytterligare ett ansvarsspråk utöver arabiska, finska och spanska. Under 2006 påbörjades uppbyggandet av det ryska beståndet för att kunna tillgodose de behov som finns i länet. Under 2006 skickade Länsbiblioteket 44 (2005: 38) bokdepositioner med totalt (2005: 1 065) volymer till 9 kommuner. De flesta depositionerna var böcker på finska, arabiska, franska och spanska. Videofilmer 2006 inköptes filmer till er värde av drygt kr (cirka 125 filmer), samtliga i DVDformat. 9 depositioner med sammanlagt drygt filmer cirkulerade mellan 9 bibliotek i lika många kommuner. b) Elektroniska medier och tjänster Nättjänster via KULDA Under 2006 har Länsbiblioteket slutit länsavtal via KULDA för följande nättjänster: EBSCO (engelskspråkiga databaser över artiklar och litteratur) - 10 kommunbibliotek och 2 gymnasiebibliotek var anslutna under Gale databaser (biografiska databaser) - 8 kommunbibliotek och 5 gymnasiebibliotek. Genline (släktforskningsdatabas) - 12 kommunbibliotek. GlobalGrant (stipendiedatabas) -10 kommunbibliotek och 4 gymnasiebibliotek. E-boksutlåning Sedan hösten 2005 har biblioteken i länet en gemensam hemsida varifrån det går att ladda ner elektroniska böcker till en dator eller handdator, eller lyssna på ljudböcker via nätet: Det totala antalet nedladdningar och ljudboksavlyssningar var under Det gjordes nedladdningar av e-böcker, varav 239 var till en handdator. Antal ljudboksavlyssningar som registrerades var Lån fördelat på deltagande bibliotek. Källa: Bibliotek 2006 Bibliotek 2006 Arjeplog 61 Kiruna 447 Arvidsjaur 214 Luleå 991 Boden 346 Pajala 73 Gällivare 155 Piteå 354 Haparanda 133 Älvsbyn 114 Jokkmokk 73 Övertorneå 110 Kalix 158 Totalt

10 Fråga biblioteket I april anordnade Länsbiblioteket en diskussionsträff om Fråga biblioteket i Piteå dit intresserade bibliotek bjöds in. Linnea Sjögren, en av de dåvarande projektledarna i Fråga biblioteket, medverkade och bibliotekspersonal från Skellefteå deltog också eftersom de, liksom Piteå, arbetat med tjänsten ett tag. Under 2006 har ytterligare två bibliotek i länet anslutit till e-posttjänsten, Boden, Haparanda och Piteå arbetar nu med frågetjänsten. Länsbiblioteket fungerar som länssamordnare och utbildare av frågetjänsten i länet och har hållit kurser för de nya deltagande biblioteken. BD-sök Kommunbiblioteken i länet har tillsammans med Luleå universitetsbibliotek en samsökningstjänst, BD-sök, där det går att göra samtida sökningar i bibliotekens mediekataloger på nätet: Den är en del av samsökningstjänsten Norrsök som innefattar alla länsbibliotek och högskolebibliotek i norrlandslänen: Länsbiblioteket ansvarar för förmedling av supportärenden för BD-sök. c) Utvecklingsarbete 24-timmarsbiblioteket och KULDA metodbok Diskussion om elektroniska biblioteksresurser och 24-timmarsbiblioteket fördes i en workshop som hölls av Bengt Källgren från KULDA-kontoret. 17 deltagare fick närmare analysera och diskutera 24-timmarsbiblioteket och i grupp lösa uppgifter som rörde de nättjänster och elektroniska resurser som biblioteken tillhandahåller. Deltagarna fick också diskutera hur man upprättar en plan för arbetet med nättjänster. Medieplanering Kurserna i medieplanering påbörjades som en del i BIN - Bibliotekssamverkan i Norrland, ett samarbetsprojekt åren mellan de fem Norrlandslänen och lånecentralen i Umeå. Målet med kursen är att upprätta en medieplan för det egna biblioteket och att tillämpa den som en arbetsmetod vid förvärv och beståndsvård och med kontinuerlig uppföljning och revidering. Arbetet sker dels i nätverksbaserad form med gemensamma seminarier för diskussion och reflektion, dels genom eget arbete på hemmaplan i form av kursuppgifter som stöd i uppbyggandet av en medieplan. Efter att projektet avslutades har ytterligare två kurser startats under 2006 i vilka 4 kommunbibliotek och ett gymnasiebibliotek deltar; Gällivare, Kalix, Luleå och Pajala kommunbibliotek samt Kalix gymnasiebibliotek. Kurserna fortsätter under Server/katalogsamarbete För drygt ett år sedan väcktes frågan om samarbete kring gemensam server av några bibliotekschefer. I år anordnade Länsbiblioteket ett seminarium om att dela gemensam server, katalog och bibliotekssystem. Elvy Granström, Axiell, berättade om hur ett samarbete kan se ut, och Lina Forsebrant, bibliotekschef för Vilhelmina folkbibliotek, berättade om V8- projektet i Västerbotten 8 inlandskommuner har gått samman i ett gemensamt bibliotekssystem och katalog. Länsbiblioteket fick i uppdrag att undersöka möjligheterna för en förstudie om ett samarbete i Norrbotten. Vuxnas lärande Samarbetet med Luleå universitetsbibliotek fortsatte under 2006 med anordnandet av utbildningsdagar på fyra orter i länet om stöd till distansstuderande, och som riktade sig till 10

11 personal på bibliotek och lärcentra. Under dagarna diskuterades bibliotekens arbete mot målgruppen och de erfarenheter som man haft med att tillgodose deras behov av bibliotekstjänster. Deltagarna fick även visning av de elektroniska resurser som finns tillgängliga on-line för studenter vid Luleå tekniska universitet. Under året har det avslutade BIN-projektet övergått till ett nytt nationellt projekt, Bibliotek24, som riktar sig mot vuxna i lärande. Inom projektet ska den befintliga samsökningsportalen Sesim utvecklas till en nationell ingång för informationssökning i elektroniska biblioteksresurser och fria källor på nätet, och en elektronisk miljö för lärande, specifik för bibliotek, kommer att utvecklas som redskap för att bättre tillgängliggöra bibilotekens tjänster och utbud. Under hösten har en teknikgrupp tillsatts och server och programvara för den nya samsökningportalen har upphandlats inom projektet. 8. Projekt a) Maracas Behovet av att marknadsföra och kommunicera biblioteken är enormt stort idag. För biblioteken är det viktigt att hävda sin ställning som en viktig angelägenhet för samhället samtidigt som det finns en önskan att nå ut med rätt bild av bibliotekets verksamhet och vad man kan förväntas hitta där. Målet med projektet är att deltagande bibliotek ska uppfattas som ett centrum för nytänkande och kreativitet med besökaren i centrum, vilket i sin tur ska leda till ökat antal besökare och ökat utnyttjande av bibliotekens tjänster. Projektet genomförs i samarbete med Vinter reklambyrå i Luleå. I projektet deltar samtliga kommunbibliotek i Norrbotten. Maracas genomförs på följande sätt: 1. Varumärkesplattform I en workshop och i enlighet med Vinters Varumärkesvalla arbetade representanter för biblioteken, tillsammans med Vinter reklambyrå, fram underlag för bibliotekens nya, gemensamma varumärkesplattform. 2. Grafisk profil - visuell identitet Vinter Reklambyrå arbetade fram ett förslag till en ny, gemensam grafisk profil för biblioteken i Norrbotten och visade hur den kan appliceras på olika produkter/profilmaterial och hur den kan användas i olika sammanhang. 3. Kommunikationslösningar Med varumärkesplattformen som strategisk utgångspunkt utarbetar Vinter förslag till kommunikationslösningar som tydligt kommunicerar bibliotekens verksamhet och deras betydelse i samhället. Genomförs under våren Länsbibliotekets konsulent är projektledare tillsammans med projektledaren från Vinter Reklambyrå. Projektet finansieras med hjälp av medel från Statens kulturråd, Norrbottens länsbibliotek och kommunbiblioteken i Norrbotten. b) Barnbiblioteket i Kulturens Hus i rummet & i rymden är ett samarbetsprojekt mellan Barnens Polarbibliotek som ägs och drivs av Norrbottens länsbibliotek och Luleå stadsbibliotek och dess nya barnbibliotek. I projektet vill vi undersöka om det virtuella biblioteket på webben, Barnens Polarbibliotek, kan samverka med det fysiska barnbiblioteksrummet. Kan det virtuella biblioteket lära sig något av det fysiska och vice versa och kan dessa två bibliotekstyper överhuvudtaget samarbeta? Och om - hur går man 11

12 tillväga rent praktiskt? Dessa och andra frågor försöker vi få svar i projektet. Projektet genomförs med stöd av Statens Kulturråd och Stiftelsen framtidens kultur. Projektet dokumenteras kontinuerligt på c) Bokjuryn Bokjuryn är ett läsfrämjande projekt för barn och ungdomar som går ut på att barnen får rösta fram vilken som varit deras favoritbok under det gångna året. Projektet är ett samarbete mellan skolor, bibliotek och förlag och når ut över hela Sverige. Under 2006 deltog 8 kommuner i Norrbotten. Länsbiblioteket fungerar som samordnare av projektet i Norrbottens län. d) Bothnica Webbsök Under året har antalet bibliografiska poster i Bothnica Webbsök ökat från poster (januari 2006) till (januari 2007). Bothnica Webbsök är idag en betydelsefull källa för information om landets norra del. Under 2006 har Anne Poromaa arbetet 10 tim/vecka med inläggning av material i databasen. e) Norrbottensförfattare på Internet Under året har journalisten Maria Öman varit anställd i nio månader för att skriva om Norrbottensförfattare till Länsbibliotekets nya webbsida ägnad att presentera författare från länet för omvärlden. I projektbeskrivningen anges att syftet med webbsidan är att förmedla enkel och tillförlitlig information om de författare som verkar eller har verkat i Norrbotten. Sidan ska fungera som en alltid aktuell informationskälla för studerande på olika stadier och nivåer och för den intresserade allmänheten. Sidan ska också kunna användas i olika sammanhang för marknadsföring av norrbottniska författare och därmed av länet som sådant. Fotograf Gisela Granberg fotograferade fjorton av de 46 författarna som finns med på sidan (december 2006). Bengt Frank har svarat för webbsidans layout. 9. Personal a) Anställningar Länsbiblioteket har fyra tillsvidareanställningar, alla på heltid: Jimmy Gärdemalm, länsbibliotekschef, Detlef Barkanowitz, bibliotekskonsulent med inriktning på barnbiblioteksverksamhet, Birgitta Markusson, bibliotekskonsulent med inriktning på it och medier och Eva Lidström, assistent. Länsbibliotekschefen erhöll en projektanställning på 70 % hos Kungl biblioteket som handläggare för biblioteksstödet till Centralamerika; han tillträdde tjänsten den 25 oktober. Länsbiblioteket beslutade att utlysa en tjänst som vik informatör/webbredaktör. Ann-Sofie Hedqvist har arbetat som talboksbibliotekarie på 25 % under 2006; tjänsten upphör vid årsskiftet i och med att kommunerna i länet själva kan producera de talböcker som låntagarna efterfrågar. Anne Poromaa har under året arbetat 25 % med inläggning av bibliografiska poster i Bothnica. Maria Öman har varit anställd vid Länsbiblioteket under två perioder, heltid februari - juli och halvtid oktober december för arbete med Länsbibliotekets författarpresentationer. Länsbiblioteket har även anlitat konsulter och en frilansjournalist för olika uppdrag. b) Kompetensutveckling Under 2006 har personal från Länsbiblioteket deltagit i bl a följande konferenser/fortbildningar/studiedagar etc utöver de egna arrangemangen: 12

13 16-17/3, 4-5/5, 19-20/10, 7-8/10 Borås: Att handleda reflekterande praktiker, Kurs BHS 5 poäng (BM). 19/4 Stockholm: Seminarium om Radio Frequency Identification RFID i bibliotekstillämpningar. Arr: Kungl. biblioteket/bibsam och SLB Sveriges Länsbibliotekarier (BM). 25/4 Luleå: Idémöte om digitala medier, Arr: Btj. (DB, JG, BM) 18-19/5, Sånga Säby: Statens kulturråds konferens för länsbibliotekarier (JG), 22-23/5 Piteå: Kulturmöte, Arr: Norrbottens läns landsting. Division Kultur och Utbildning (BM, DB, JG) 10-12/5 Malmö: Biblioteksdagarna i Malmö med temat Gränslöst Bibliotekens och mångfaldens möjligheter (JG). 1/6 Stockholm: Nätverksträff KULDA länsbiblioteksgrupp (BM). 2/6 Stockholm: CyberTools om Web 2.0 och Bibliotek 2.0 Släpp användarna loss! Arr: SFIS Svensk förening för informatinsspecialister (BM). 13/6 Piteå: Det goda värdskapet, Värdskapet AB. Arr: Sparbanken Nord. (BM). 17/8 Luleå: Författarcentrums litteraturdag (EL, BM, DB, JG) 28-30/8 Tällberg: Statens kulturråds konferens för länsbibliotek (BM, DB, JG) 20-24/9 Göteborg: Bok och bibliotek (BM, EL, JG) 23/10 Umeå: Mediekonsulentträff mellan Norrlandsbiblioteken (BM) 9/11 Luleå: Informationsmöte Strukturfondsprogrammen (BM) 28/11 Stockholm: Nätverksträff KULDA länsbiblioteksgrupp (BM) 10. Ekonomi Norrbottens läns landstings bidrag uppgick 2006 till 1 666,0 kkr och Statens kulturråds till 1 300,0 kkr. Dessutom erhöll Länsbiblioteket 200,0 kkr från Statens kulturråd för överföring till Kiruna kommun för den bokbussverksamhet som bedrivs i norra Sverige, Norge och Finland (NÄRP-bussen). Övriga intäkter (projektbidrag, avgifter etc) uppgick till 642,0 kkr. Intäkterna uppgick således till totalt 3 808,0 kkr. Kostnaderna uppgick till 3 376,3 kkr. Överskottet beror på att en del av Länsbibliotekets projekt löper över flera år. 11. Övrigt Utredning om biblioteksfilialerna i Luleå Under våren avslutade Länsbiblioteket den utredning om filialbiblioteken i Luleå som påbörjades hösten 2006 på uppdrag av Luleå kulturnämnd. Utredningen består av fyra delar: Del I: kartläggning Bilagor: 1) Den trettonde filialen. En analys av Luleå folkbiblioteks hemsida 2) Områdesbiblioteken i siffror Del II: remissvaren på utredningen Del III: intervjuer Del IV: analys & förslag. Bok & Bibliotek 2006 Landstingen i Norrbotten och Västerbotten samverkade för andra året i rad om en gemensam monter vid Bok & Bibliotek i Göteborg under respektive motto: Norrbotten de många språkens län och Västerbotten Berättarnas län. Länsbiblioteket medverkande i detta evenemang vars syfte var att marknadsföra författare och litteratur från de två länen. Bland annat delade vi ut foldrar med information om litteratur skriven på meänkieli och vykort med bilder på några författare (Gerda Antti, Bengt Pohjanen, Torbjörn Säfve, Åsa Larsson) hämtade från Från Länsbiblioteket deltog i detta arbete Eva Lidström, Birgitta Markusson och Jimmy Gärdemalm. 13

14 Eyvind Johnson - priset Till mottagare av Eyvind Johnson priset utsågs Göran Greider. Länsbiblioteket representerades i juryn av Bert Linné, Luleå Stadsbibliotek. Invigning av Vägkrogsbiblioteket i Töre Länsbiblioteket närvarade vid invigningen av länets första och landets sjätte vägkrogsbibliotek som upprättats den 5 oktober vid Shell Servicecenter, Töre. Ella Niia, Hotell- & Restaurangfackets förbundsordförande och Lotta Durgé, biblioteksansvarig på Svenska Transportarbetareförbundet invigningstalade och klippte det röda bandet. David Eriksson, författare och långtradarchaufför, berättade om sitt författarskap. Kulturrallyt i Arjeplog Under veckorna genomfördes i Arjeplog det av Landstinget initierade Kulturrallyt. Länsbiblioteket bidrog med författarbesök till kommunens mellanstadieskolor. Bokutgivning Förlaget Black Island Books & Länsbiblioteket kom i september ut med boken Länder. Den är på 317 sidor och innehåller alla de 21 dikthäften som Verner Boström gav ut under åren Lars Mikael Raattamaa ser Verner Boströms författarskap som en sensation och som en vacker gåva. Ett försök vi kanske först nu kan se, en dialektisk båge. Och jag är oändligt tacksam att någon grävt fram honom ur tiden. Så kommer han att fortsätta att påminna oss om alla dem som glömts bort (Aftonbladet ). Raattamaa skriver också: Så väver han orden, ständigt kring tiden, och kring ordet tid med små, små förskjutningar. Och sökandet efter ordens materiella värde och det ständiga ordnandet. Så rubbas föreställningen. Tiden öppnar sig något, och skiner. Bara lite, lite. Men det räcker. Det vi ser är det ständiga sökandet efter modernitet. Festskrift Länsbibliotekschefen bidrog med artikeln Nu var det 1979! (en artikel om det mångåriga samarbetet mellan KB och Nationalbiblioteket i Nicaragua och övriga centralamerikanska nationalbibliotek) i den festskrift tillägnad Gunilla Jonsson, Johan Mannerheim och Barbro Thomas som Kungl. biblioteket gav ut under hösten med titeln KB, Kungl. biblioteket i Humlegården och i (cyber)världen. Norrbottens länsbibliotek, januari 2007 Jimmy Gärdemalm, länsbibliotekschef 14

Norrbottens länsbibliotek

Norrbottens länsbibliotek 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2005 2005 200 2005 2005 2005 Norrbottens länsbibliotek www.norrbottenslansbibliotek.nu 2005 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2005 2005 200 Innehåll 2005 2005

Läs mer

Policydokument för mediesamarbete Biblioteken i Norrbottens län

Policydokument för mediesamarbete Biblioteken i Norrbottens län Policydokument för mediesamarbete Biblioteken i Norrbottens län Innehåll: 1. Bibliotekssamarbetet i Norrbotten 2. Nationella och regionala styrdokument 3. Mediesamarbete i Norrbotten 4. Riktlinjer för

Läs mer

VÅR BERÄTTELSE 2008 NORRBOTTENS LÄNSBIBLIOTEK

VÅR BERÄTTELSE 2008 NORRBOTTENS LÄNSBIBLIOTEK VÅR BERÄTTELSE 2008 NORRBOTTENS LÄNSBIBLIOTEK Ett framgångsrikt 2008 Länsbiblioteket i siffror Genom våra webbplatser Barnens Polarbibliotek, Norrbottenslitteratur.se och bibblo.se når vi årligen ca 200

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Syfte Projektets syfte var att utifrån olika marknadsföringsåtgärder motverka en hyllifiering av den statligt stödda litteraturen eller med

Läs mer

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv.

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv. Biblioteksplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28, 79 Inledning Biblioteket som en dammig boksamling har försvunnit. Idag ser bibliotekstjänsterna helt annorlunda ut. Förväntningarna på

Läs mer

Medieförsörjningsplan för Sörmland 2012 26 september 2012

Medieförsörjningsplan för Sörmland 2012 26 september 2012 26 september 2012 Medieförsörjningsplan för Sörmland 2012 Inledning Syfte Det är en demokratisk rättighet att den enskilde individen, var man än bor i landet och vilket format man än behöver, ska ha tillgång

Läs mer

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Vad är vi? Länsbibliotek Sydost arbetar primärt med att utveckla och komplettera kommunbiblioteken

Läs mer

Chefsmöte 16-17 september 2009

Chefsmöte 16-17 september 2009 Chefsmöte 16-17 september 2009 Närvarande: Bo Alsterberg, Kristina Grubbström (16/9), Jan-Olof Frank, Liselott Lagnestig, Marita Mattsson Barsk, Kristina Holmgren, Irene Wallin, Ing-Marie Engman Suup,

Läs mer

Biblioteksplan 2014--2018

Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteksplan Datum 2014-11-07 Beslutad Kommunfullmäktige 242, 2014-12-16 1(7) Dnr 14/714-880 Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteken i Mörbylånga kommun består av tre folkbibliotek, Mörbylånga, Färjestaden

Läs mer

Fjärrlånestatistik ur LIBRIS

Fjärrlånestatistik ur LIBRIS Fjärrlånestatistik ur LIBRIS Britt Sagnert LIBRIS Nationella bibliotekssystem LIBRIS fjärrlånerutin en fjärrlånerutin i LIBRIS har funnits sedan slutet av 1988 LIBRIS fjärrlån introducerades för lånecentraler

Läs mer

Medlemsmöte 9 november

Medlemsmöte 9 november Medlemsmöte 9 november 1. Ordförande hälsar välkommen 2. Presentationsrunda 3. Ordförande presenterar dagens agenda DigiDel Nationell katalog Barn, bibliotek och IT Licensfrågan/KULDA Resurser kvalitetsutveckling/utvecklingsbidrag

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011

BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011 BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011 Innehåll - Bakgrund...2 - Syfte...2 - Arbetsgrupp...2 - Nulägesbeskrivning...3 - Omvärldsanalys...4 - Samverkan...5 -

Läs mer

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sörmland. Antagen av bibliotekscheferna i länet vid chefsmötet den 2008-03-06 i Nyköping

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sörmland. Antagen av bibliotekscheferna i länet vid chefsmötet den 2008-03-06 i Nyköping Regional talboksplan 2008 Länsbibliotek Sörmland Antagen av bibliotekscheferna i länet vid chefsmötet den 2008-03-06 i Nyköping 2 Regional talboksplan 2008 Länsbibliotek Sörmland Varför talboksplan?..

Läs mer

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län Regional talboksplan 2011 Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län Inledning Länsbibliotek Sydost och Regionbibliotek Kalmar län har ett långtgående samarbete som fördjupats genom ett politiskt

Läs mer

Vuxnas lärande och folkbibliotek rapport år 3

Vuxnas lärande och folkbibliotek rapport år 3 Birgitta Winlöf 2005-12-21 023-837 38 Vuxnas lärande och folkbibliotek rapport år 3 Projektets övergripande syften har varit: Förbättra bibliotekens möjligheter att bidra till den regionala viljan att

Läs mer

Slutrapport december 2005. Bibliotekssamverkan i Norrland

Slutrapport december 2005. Bibliotekssamverkan i Norrland Slutrapport december 2005 Bibliotekssamverkan i Norrland Slutrapport Bibliotekssamverkan i Norrland hösten 2005 Inledning Slutrapportens syfte är att sammanställa aktiviteter, resultat och erfarenheter

Läs mer

CENTRAL MEDIEFÖRSÖRJNINGSPLAN FÖR MÅNGSPRÅKIG LITTERATUR 2010

CENTRAL MEDIEFÖRSÖRJNINGSPLAN FÖR MÅNGSPRÅKIG LITTERATUR 2010 1 CENTRAL MEDIEFÖRSÖRJNINGSPLAN FÖR MÅNGSPRÅKIG LITTERATUR 2010 FÖRORD Medieförsörjningsplanen syftar till att få till stånd tydliga riktlinjer för ansvarsfördelningen mellan Internationella bibliotekets

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2000 NORRBOTTENS LÄNSBIBLIOTEK,

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2000 NORRBOTTENS LÄNSBIBLIOTEK, VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2000 för NORRBOTTENS LÄNSBIBLIOTEK, http://www.norrbottenslansbibliotek.nu 2 INNEHÅLL 1. BIBLIOTEKSVERKSAMHET FÖR VUXNA s. 3 Basverksamhet 1.1 Kompletterande medieförsörjning 1.2

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(9) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

KB:s och de regionala biblioteksverksamheternas kvalitetsnätverk

KB:s och de regionala biblioteksverksamheternas kvalitetsnätverk 1 KB:s och de regionala biblioteksverksamheternas kvalitetsnätverk 22 nov 2013 Plats: Klemmingrummet, KB Deltagare: Elisabet Ahlqvist, Kungl. Biblioteket Cecilia Ranemo, Kungl. Biblioteket Ulf Hölke, Länsbibliotek

Läs mer

Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008

Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008 Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008 Förstudie till EU-projekt: Bibliotekskompaniet bibliotek och företag i samverkan 1 Bibliotekskompaniet - bibliotek och företag i samverkan Rapport från

Läs mer

Regional biblioteksplan för Stockholms län 2012 2014. Regional biblioteksplan för Stockholms län 2012 2014

Regional biblioteksplan för Stockholms län 2012 2014. Regional biblioteksplan för Stockholms län 2012 2014 Regional biblioteksplan för Stockholms län 2012 2014 Regional biblioteksplan för Stockholms län 2012 2014 Fastställd av Stockholms Fastställd läns landstings av Stockholms kulturnämnd läns landstings kulturnämnd

Läs mer

Markaryds kommun 7DOERNVSODQ. för Biblioteken L 0DUNDU\GV.RPPXQ

Markaryds kommun 7DOERNVSODQ. för Biblioteken L 0DUNDU\GV.RPPXQ Markaryds kommun 7DOERNVSODQ för Biblioteken L 0DUNDU\GV.RPPXQ 6W\UGRNXPHQWI U0DUNDU\GVWDOERNVSODQ Enligt den regionala talboksplanen ska lokala talboksplaner upprättas, och enligt Markaryds kommuns Kultur-

Läs mer

åter! Konferens om kvalitet och bemötande Väven, Umeå 23-24 mars 2015 Foto: Elisabeth Olsson Wallin

åter! Konferens om kvalitet och bemötande Väven, Umeå 23-24 mars 2015 Foto: Elisabeth Olsson Wallin Välkommen åter! Konferens om kvalitet och bemötande Väven, Umeå 23-24 mars 2015 Foto: Elisabeth Olsson Wallin Välkommen åter! Konferens om kvalitet och bemötande. Ett bra bemötande kan rädda bristande

Läs mer

åter! Konferens om kvalitet och bemötande Väven, Umeå 23-24 mars 2015 Foto: Elisabeth Olsson Wallin

åter! Konferens om kvalitet och bemötande Väven, Umeå 23-24 mars 2015 Foto: Elisabeth Olsson Wallin Välkommen åter! Konferens om kvalitet och bemötande Väven, Umeå 23-24 mars 2015 Foto: Elisabeth Olsson Wallin Välkommen åter! Konferens om kvalitet och bemötande. Ett bra bemötande kan rädda bristande

Läs mer

Dela läslust projektplan

Dela läslust projektplan Dela läslust projektplan Projektets syfte Projektet syftar till att biblioteken i Dalarnas, Gävleborgs, Uppsala och Värmlands län ska utveckla sin läsfrämjande och litteraturförmedlande verksamhet så att

Läs mer

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig Biblioteksplan Dokumenttyp Fastställd Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Utbildningsnämnden Giltighetstid 5 år Dokumentansvarig Kultur- och Bibliotekschef Dnr 2015.000058

Läs mer

Strategiska framtidsfrågor för mångspråkig litteraturförsörjning

Strategiska framtidsfrågor för mångspråkig litteraturförsörjning Strategiska framtidsfrågor för mångspråkig litteraturförsörjning Seminarium i Stockholm, Serafen, den 15 januari 2009 Deltagare: Se bilaga Maria Törnfeldt, ordförande i Sveriges Länsbibliotekarier, hälsade

Läs mer

Nya låntagare, nya behov

Nya låntagare, nya behov Nya låntagare, nya behov TPB och biblioteken i framtiden Bitte Kronkvist bitte.kronkvist@tpb.se www.tpb.se katalog.tpb.se TPB:s uppdrag och strategi..att i samverkan med andra bibliotek tillgodose de behov

Läs mer

CENTRAL MEDIEFÖRSÖRJNINGSPLAN FÖR MÅNGSPRÅKIG LITTERATUR 2006

CENTRAL MEDIEFÖRSÖRJNINGSPLAN FÖR MÅNGSPRÅKIG LITTERATUR 2006 1 CENTRAL MEDIEFÖRSÖRJNINGSPLAN FÖR MÅNGSPRÅKIG LITTERATUR 2006 FÖRORD Medieförsörjningsplanen syftar till att få till stånd tydliga riktlinjer för ansvarsfördelningen mellan Internationella bibliotekets

Läs mer

Ny teknik och webb inför framtiden

Ny teknik och webb inför framtiden Länsbibliotek Jönköping Ny teknik och webb inför framtiden Undersökning av Jönköpings läns biblioteks interna och externa hantering och målbild av webb, ny teknik och digital delaktighet Mia Olausson 2014-04-01

Läs mer

Bilaga 2 35/11 PROJEKTPLAN VER 1.0 1 (4) 2010-09-13

Bilaga 2 35/11 PROJEKTPLAN VER 1.0 1 (4) 2010-09-13 Bilaga 2 35/11 PROJEKTPLAN VER 1.0 1 (4) 2010-09-13 Projektplan för samverkan mellan Länsbibliotek Sörmland, Länsbibliotek Västmanland, Länsbiblioteket i Örebro län och Regionbibliotek Stockholm Bakgrund

Läs mer

Östra skolområdets skolbiblioteksplan

Östra skolområdets skolbiblioteksplan Östra skolområdets skolbiblioteksplan Handlingsplan för hur målen i skolbiblioteksplanen ska uppnås. Planen utvärderas av skolbiblioteksrådet i slutet av varje läsår. Skolbiblioteksrådets deltagare hör

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2001 BIBLIOTEKET VID HÖGSKOLAN I TROLLHÄTTAN/UDDEVALLA

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2001 BIBLIOTEKET VID HÖGSKOLAN I TROLLHÄTTAN/UDDEVALLA 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 21 BIBLIOTEKET VID HÖGSKOLAN I TROLLHÄTTAN/UDDEVALLA Huvudmålet år 21 var samma som år 2. Att fortsätta arbetet med att, i enlighet med biblioteksutredningen 1998, bygga upp ett

Läs mer

Biblioteksplan 2009-2012. Laxå kommun

Biblioteksplan 2009-2012. Laxå kommun Biblioteksplan 2009-2012 Laxå kommun Förord Biblioteket har betydelse för medborgarna. Det är inte enbart skolan som står för lärandet utan där har också biblioteket och skolbiblioteken en stor central

Läs mer

KUNSKAPSFÖRSÖRJNING GENOM BIBLIOTEKSSAMVERKAN I NORRLAND

KUNSKAPSFÖRSÖRJNING GENOM BIBLIOTEKSSAMVERKAN I NORRLAND KUNSKAPSFÖRSÖRJNING GENOM BIBLIOTEKSSAMVERKAN I NORRLAND en förstudie genomförd med medel från Statens Kulturråd, länsbiblioteken i Gävleborg, Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbottens län

Läs mer

Kampanjplan för Barnboksveckor 2015

Kampanjplan för Barnboksveckor 2015 Kampanjplan 1 (5) Kampanjens namn: Barnboksveckor 2015 Upprättad av: Planeringsgruppen Datum: 2015-04-29 Uppdaterad (datum): 2015-05-11 Kampanjplan för Barnboksveckor 2015 1. Bakgrund och syfte Biblioteken

Läs mer

Säg hej till din nya bibliotekarie:

Säg hej till din nya bibliotekarie: Säg hej till din nya bibliotekarie: Det pågår en tyst revolution på våra folkbibliotek. För inte länge sedan var biblioteken oberoende. Fria att välja ut, köpa in och rekommendera litteratur och fakta

Läs mer

3. Ange ditt telefonnummer, så att vi kan kontakta dig om vi undrar över något svar:

3. Ange ditt telefonnummer, så att vi kan kontakta dig om vi undrar över något svar: Hej! Tack för att du lämnar 2013 års uppgifter om kommunens folkbibliotek. Frågorna är desamma som vid föregående mätning. Notera hur lång tid det tar att sammanställa uppgifterna och fylla i enkäten,

Läs mer

Nämndens för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut:

Nämndens för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut: Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet FÖRSLAG DATUM DIARIENR 2011-06-01 KUS-KN10-180 35 Samverkan mellan länsbiblioteken i Sörmland, Västmanland, Örebro och Stockholms län Nämndens för

Läs mer

NABIS - Nationella bibliotekssamrådet Protokoll Möte den 30 mars 2005

NABIS - Nationella bibliotekssamrådet Protokoll Möte den 30 mars 2005 NABIS - Nationella bibliotekssamrådet Protokoll Möte den 30 mars 2005 Plats: Kungl. biblioteket Tid: 10.00-15.00 Deltagare: Kerstin Andersson, utredare (punkt 4) Louise Brunes, Södertörns högskolebibliotek

Läs mer

Mötesanteckningar från Maracas-möte den 5 november 2009 i Boden.

Mötesanteckningar från Maracas-möte den 5 november 2009 i Boden. Mötesanteckningar från Maracas-möte den 5 november 2009 i Boden. Närvarande: Bo Alsterberg, Erik Sieurin, Gun Hellander, Karin Wikström, Britt-Lis Holmström, Ulrika Blomkvist, Anneli Nilsson, Kristian

Läs mer

Kungliga biblioteket, Avdelningen för nationell samverkan, Enheten för samordning och utveckling

Kungliga biblioteket, Avdelningen för nationell samverkan, Enheten för samordning och utveckling Hej! Välkommen till Sveriges officiella skolbiblioteksstatistik! Även om ni inte har ett skolbibliotek är det några frågor som bör besvaras. Uppe i högra hörnet i enkäten finns en knapp där du kan gå in

Läs mer

Policy. Biblioteksplan. Sida 1/8

Policy. Biblioteksplan. Sida 1/8 Sida 1/8 Biblioteksplan 1 Bakgrund Kommunstyrelsen beslutade 2008-12-16 261 att ge Kultur & Turism i uppgift att i samarbete med berörda parter utarbeta en Biblioteksplan för Kungsbacka kommun. (Dnr KT08-00223/88).

Läs mer

Götabiblioteken ett regionalt samarbete. Thomas C Ericsson Bibliotekschef i Kinda kommun thomas.c.ericsson@kinda.se Tel: 0494-191 06

Götabiblioteken ett regionalt samarbete. Thomas C Ericsson Bibliotekschef i Kinda kommun thomas.c.ericsson@kinda.se Tel: 0494-191 06 Götabiblioteken ett regionalt samarbete Thomas C Ericsson Bibliotekschef i Kinda kommun thomas.c.ericsson@kinda.se Tel: 0494-191 06 Götabiblioteken i siffror (2014) 459 652 invånare (Linköping, Norrköping,

Läs mer

Ett läsfrämjande projekt för åk 2-3 i Västerbottens Län

Ett läsfrämjande projekt för åk 2-3 i Västerbottens Län Ett läsfrämjande projekt för åk 2-3 i Västerbottens Län Inledning Med utgångspunkt från det lyckade projektet Fantasystafetten som avslutades i augusti 2010, vill vi genomföra ett läsfrämjande projekt

Läs mer

Barn bibliotek webbar, BBW Minnesanteckningar 10 april 2014

Barn bibliotek webbar, BBW Minnesanteckningar 10 april 2014 Barn bibliotek webbar, BBW Minnesanteckningar 10 april 2014 Närvarande: Katarina Dorbell (Barnens bibliotek) Åsa Zetterström (Minabibliotek) Regine Nordström (Polarbibblo.se), Jenny Nilsson (Barnens sidor

Läs mer

Länsbibliotek Dalarna

Länsbibliotek Dalarna Kulturnämnden Länsbibliotek Dalarna www.lansbibliotekdalarna.se Verksamhet Helårsrapport 2010 Länsbibliotek Dalarna är en kunskapsinstitution, en resurs för biblioteksutveckling. Uppdraget är att vara

Läs mer

VERSION DIARIENUMMER 2012-02-03 2012-2015 KULTURFÖRVALTNINGEN. Biblioteksplan. Kvalitetsgarantier och åtaganden BIBLIOTEK VALLENTUNA

VERSION DIARIENUMMER 2012-02-03 2012-2015 KULTURFÖRVALTNINGEN. Biblioteksplan. Kvalitetsgarantier och åtaganden BIBLIOTEK VALLENTUNA VERSION DIARIENUMMER 2012-02-03 2012-2015 KULTURFÖRVALTNINGEN Biblioteksplan Kvalitetsgarantier och åtaganden BIBLIOTEK VALLENTUNA Innehåll 1. Kvalitetsgarantier för biblioteks- verksamheterna i Vallentuna...

Läs mer

14 kommuner ¼ av Sverige Folkbiblioteken: 38 bibliotek 7 bokbussar 2 webbtjänster

14 kommuner ¼ av Sverige Folkbiblioteken: 38 bibliotek 7 bokbussar 2 webbtjänster 14 kommuner ¼ av Sverige Folkbiblioteken: 38 bibliotek 7 bokbussar 2 webbtjänster Varför marknadsföring? Nätverksarbete med bibliotekscheferna 2005: Vilken är den viktigaste utvecklingsfrågan för biblioteket?

Läs mer

Biblioteksplan för Malå bibliotek 2015-2016

Biblioteksplan för Malå bibliotek 2015-2016 MALÅ KOMMUN BIBLIOTEKSPLAN 1 (13) Biblioteksplan för Malå bibliotek 2015-2016 Inledning I Malå kommun finns ett integrerat folk- och skolbibliotek. Biblioteksverksamheten styrs av bibliotekslagen (SFS

Läs mer

Länsbiblioteket i Västerbotten. Verksamhet 2010

Länsbiblioteket i Västerbotten. Verksamhet 2010 Länsbiblioteket i Västerbotten Verksamhet 2010 Länsbiblioteket i Västerbotten är en basenhet under Staben för tillväxt och regional utveckling inom Västerbottens Läns Landsting och finansieras av landsting

Läs mer

Workshop om bibliotekens kompetensbehov sammanfattning Högskolan i Borås, BHS, 13 oktober 2009

Workshop om bibliotekens kompetensbehov sammanfattning Högskolan i Borås, BHS, 13 oktober 2009 Workshop om bibliotekens kompetensbehov sammanfattning Högskolan i Borås, BHS, 13 oktober 2009 Workshopen inleddes med en genomgång av begreppet kompetens och bibliotekens framtida kompetensbehov med utgångspunkt

Läs mer

PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN

PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN PLAN FÖR BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN I PAJALA KOMMUN Biblioteken är en grundläggande del av samhällets kulturella infrastruktur, till främjande av intresse för läsning

Läs mer

Sammafattning av uppföljningsrapporter delprojekten 4 november

Sammafattning av uppföljningsrapporter delprojekten 4 november 1 (5) Sammafattning av uppföljningsrapporter delprojekten 4 november 1. Statusläge - upphandling av bibliotekssytem försenad pga arbete förfrågningsunderlaget, annonsering bestämd till den 14 november.

Läs mer

Verksamhetsbera ttelse 2014

Verksamhetsbera ttelse 2014 Verksamhetsbera ttelse 2014 Denna VB avser Sveriges depåbibliotek och lånecentral som är hela Sveriges lånecentral och dessutom nationellt kompetenscenter i utvecklingen av Libris för alla typer av bibliotek,

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården

Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Birgitta Boqvist Patientsäkerhetssamordnare Norrbottens läns landsting Norrbotten Kiruna Gällivare Pajala Landstinget är länets största

Läs mer

Biblioteksplan för Bengtsfors kommun

Biblioteksplan för Bengtsfors kommun Biblioteksplan för Bengtsfors kommun Foto Jenny Olsson Antagen av kommunfullmäktige 2009-01-28 2 1 Innehåll Inledning o Bakgrund och syfte o Uppdrag Metod Styrdokument Nulägesanalys o Organisation o Statistik

Läs mer

Rutiner för samråd och styrning 2013-2015

Rutiner för samråd och styrning 2013-2015 Rutiner för samråd och styrning 2013-2015 KB och dess partners och nationella kompetenscentra i det nationella utvecklings- och samverkansuppdraget Bakgrund I mars 2012 tog Kungl biblioteket beslut om

Läs mer

SVERIGES LÄNSBIBLIOTEKARIER

SVERIGES LÄNSBIBLIOTEKARIER SVERIGES LÄNSBIBLIOTEKARIER Sverige ska vara en ledande biblioteksnation Välkomna! MTM Statlig myndighet sedan 1980 Huvudman är Kulturdepartementet Uppdrag och medel från Utbildningsdepartementet Antal

Läs mer

Verksamhetsberättelse Regionbibliotek Halland 2010

Verksamhetsberättelse Regionbibliotek Halland 2010 RH09253 1(12) HANDLÄGGARE, ANETTE ELIASSON Verksamhetsberättelse Regionbibliotek Halland 2010 Region Halland har under 2010 arbetat för att förverkliga målen i Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen (Extra sammanträde) 2014-01-08 Sida 1 (9) Kulturens Hus, Luleå

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen (Extra sammanträde) 2014-01-08 Sida 1 (9) Kulturens Hus, Luleå Styrelsen (Extra sammanträde) 2014-01-08 Sida 1 (9) Plats Kulturens Hus, Luleå Beslutande kommunrepresentanter Britta Flinkfeldt Jansson, (s), Arjeplog Lotta Åman, (s), Arvidsjaur Torbjörn Lidberg, (s),

Läs mer

Biblioteksplan 2009-2012

Biblioteksplan 2009-2012 Biblioteksplan 2009-2012 1 Bakgrund och Syfte...utgår från invånarnas behov av biblioteksservice...ta tillvara de resurser som finns, skapa beredskap för framtidens krav och stimulera till utveckling 2

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Biblioteket 2009

Kvalitetsredovisning för Biblioteket 2009 Bildningsnämnden Kvalitetsredovisning för Biblioteket 2009 Hammarö 20010 01 10 Solveig Hagström SÅ HAR VI ARBETAT MED KVALITETSRAPPORTEN Kvalitetsrapporten har tagits fram gemensamt av kulturchefen och

Läs mer

Ansvarsbeskrivningar Bibliotek och IT 2010-08-01 Funktioner, funktionsansvariga, team

Ansvarsbeskrivningar Bibliotek och IT 2010-08-01 Funktioner, funktionsansvariga, team Tex i kursiv: Förslag Generellt ansvar för funktionerna planering, genomförande och uppföljning av aktiviteter i funktionen löpande arbetet bedrivs effektivt med hög kvalitet rutiner och logistik kvalitetsarbete

Läs mer

Lansering av nya webbplatser i Blekinge och Kronoberg

Lansering av nya webbplatser i Blekinge och Kronoberg Länsbibliotek Sydost Lansering av nya webbplatser i Blekinge och Kronoberg Information för dig som vill veta mer Weine Sundell 2013 Innehåll Översikt - så här fungerade det innan Arena... 2 Så här är det

Läs mer

1. Mission. 2. Vision. 3. Värderingar. 4. Verksamhetsidé

1. Mission. 2. Vision. 3. Värderingar. 4. Verksamhetsidé Strategisk verksamhetsplan för Kulturförvaltningen Kompletterar Kulturpolitiska mål för Värnamo kommun 2011 2014 och Biblioteksplan för Värnamo kommun 2011 2014. Kn 2014-02-19 19 Bilaga 3 1. Mission Kulturnämnden

Läs mer

Distansundervisning. CMA- Verktyget: En metod för framgångsrik modersmålsundervisning i Norrbotten

Distansundervisning. CMA- Verktyget: En metod för framgångsrik modersmålsundervisning i Norrbotten Distansundervisning CMA- Verktyget: En metod för framgångsrik modersmålsundervisning i Norrbotten kommit längst i Sverige inom området Modersmålet har stor betydelse för barnets identitet och självkänsla.

Läs mer

AXIELL ARENA Det digitala biblioteket

AXIELL ARENA Det digitala biblioteket AXIELL ARENA Det digitala biblioteket Axiell Arena Med Axiell Arena möter vi framtidens digitala utmaningar Johan Brinck, koordinator för biblioteken i Skåne Nordväst. Idag är webben den moderna människans

Läs mer

BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, NR 1 2015 11

BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, NR 1 2015 11 BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, NR 1 2015 11 E-böcker och folkbibliotek Distribution, kommersialism och kontroll Svenska folkbibliotek har en svår situation när det gäller e-böcker. Biblioteken är en betydande distributör

Läs mer

Finskt förvaltningsområde i Göteborgs Stad

Finskt förvaltningsområde i Göteborgs Stad Finskt förvaltningsområde i Göteborgs Stad - att säkerställa nationella minoriteters rättigheter är en del av Göteborgs Stads arbete med mänskliga rättigheter Emma Makkonen Tre förvaltningsområden rött

Läs mer

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun Biblioteksplan i Karlsborgs kommun Dokumenttyp: Diarienummer: Beslutande: Handlingsplan xxx.xxx Kommunfullmäktige Antagen: 2015-05-25 Giltighetstid: 2015-2017 Dokumentet gäller för: Dokumentansvar: Biblioteksverksamheten

Läs mer

Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011

Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011 Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011 Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2009-06-16 1/10 Innehållsförteckning BAKGRUND OCH SYFTE 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING 3 Folkbiblioteksverksamheten 3 Skolbiblioteksverksamheten

Läs mer

Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för

Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för bibliotek i Stockholms stad 2006-2010 1. Uppdraget Kommunfullmäktige

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM FÖR LÄSFRÄMJANDE

HANDLINGSPROGRAM FÖR LÄSFRÄMJANDE HANDLINGSPROGRAM FÖR LÄSFRÄMJANDE Statens kulturråd 2014 Kulturrådet, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen 1 5 Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 E-post: kulturradet@kulturradet.se Webbplats:

Läs mer

Biblioteksverksamheten i Strömstad Nyckeltal och kvalitetsredovisning 2009

Biblioteksverksamheten i Strömstad Nyckeltal och kvalitetsredovisning 2009 Biblioteksverksamheten i Strömstad Nyckeltal och kvalitetsredovisning 2009 Stadsbibliotekets personal: 2010 2009 2008 Bibliotekschef: 1,00 1,00 1,00 Bibliotekarier: 4,65 4,65 5,40 (Därav skolbiblioteken

Läs mer

öten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord Biblioteksplan Kramfors kommun 2008-2011 www.biblioteken.kramfors.

öten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord Biblioteksplan Kramfors kommun 2008-2011 www.biblioteken.kramfors. lust kunskap möten ord lust k öten ord lust kunskap möten kunskap möten ord lust kuns ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust k öten ord lust kunskap möten kunskap möten ord lust kuns ord

Läs mer

Centraler i ett nytt bibliotekslandskap. Lånecentraler, depåbiblioteket och internationella biblioteket - översyn och förslag

Centraler i ett nytt bibliotekslandskap. Lånecentraler, depåbiblioteket och internationella biblioteket - översyn och förslag Centraler i ett nytt bibliotekslandskap Lånecentraler, depåbiblioteket och internationella biblioteket - översyn och förslag November 2011 Jan Holmquist Dnr 109-KB 1263-2011 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Medieplan. beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek)

Medieplan. beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek) Medieplan beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek) Beskrivning av biblioteken: Målgrupper och tillgänglighet

Läs mer

E-kampanj på östgötabiblioteken oktober 2009

E-kampanj på östgötabiblioteken oktober 2009 E-kampanj på östgötabiblioteken oktober 2009 Bakgrund! Bibliotekens tjänster på nätet www.ostgotabibliotek.se Biblioteket hemifrån Sök i bibliotekens kataloger Låna om och beställ Ladda ner e-böcker Lyssna

Läs mer

Ställ ditt biblioteks bestånd till utlån på ännu ett sätt! - Förfrågan om lån från användare till bibliotek i söktjänsten Bibliotek24

Ställ ditt biblioteks bestånd till utlån på ännu ett sätt! - Förfrågan om lån från användare till bibliotek i söktjänsten Bibliotek24 2009-04-09 Ställ ditt biblioteks bestånd till utlån på ännu ett sätt! - Förfrågan om lån från användare till bibliotek i söktjänsten Bibliotek24 Bakgrund Projekt Bibliotek24 är ett kulturrådsfinansierat

Läs mer

Biblioteksplan 2014-2017

Biblioteksplan 2014-2017 1 (7) Typ: Plan Giltighetstid: 2014-2017 Version: 3.0 Fastställd: KF 2014-04-16, 29 Uppdateras: 2016 Biblioteksplan 2014-2017 Innehållsförteckning 1. Biblioteksfakta 2. Inledning 3. Uppdrag och roller

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN för Sollefteå kommun 2008-2011

BIBLIOTEKSPLAN för Sollefteå kommun 2008-2011 BIBLIOTEKSPLAN för Sollefteå kommun 2008-2011 Innehåll Inledning 3 Bakgrund Organisation 4 Nuläge Utveckling av organisationen Bibliotekslagen 5 Så här ska vi arbeta Utmaningar 6 Verksamhet 2008-2011 Utvecklingsområden

Läs mer

Rapport om It-stödet för BBIC, workshops i Norrbotten

Rapport om It-stödet för BBIC, workshops i Norrbotten 1 Rapport om It-stödet för BBIC, workshops i Norrbotten Bakgrund Systematisk uppföljning är ett prioriterat område inom den nationella barn och unga satsningen. Som en följd av att BBIC kan utgöra grunden

Läs mer

Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet

<Innan_punkt> Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet DIGITAL 2015-16 Förstudieansökan Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet 1. Bakgrund Den här ansökan har sin bakgrund i Länsbiblioteket i Västerbottens ständiga strävan att

Läs mer

Våra medier. Uppdrag tolkning? Att arbeta med tillgängliga medier Information och kontakt Frågestund

Våra medier. Uppdrag tolkning? Att arbeta med tillgängliga medier Information och kontakt Frågestund Våra medier Uppdrag tolkning? Att arbeta med tillgängliga medier Information och kontakt Frågestund FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (1948) Artikel 19. var och en har rätt till åsiktsfrihet

Läs mer

Den svenska biblioteksstatistiken. Slutdokument från Svensk Biblioteksförenings verksamhetsgrupp för statistik

Den svenska biblioteksstatistiken. Slutdokument från Svensk Biblioteksförenings verksamhetsgrupp för statistik Den svenska biblioteksstatistiken Slutdokument från Svensk Biblioteksförenings verksamhetsgrupp för statistik Verksamhetsgruppen Gruppen tillsattes av generalsekreteraren efter ett initiativ från Föreningen

Läs mer

Biblioteksplan 2013-2015

Biblioteksplan 2013-2015 STYRDOKUMENT Sida 1(4) Biblioteksplan 2013-2015 Område Program Plan Riktlinje Biblioteksplan Fastställd Giltighetstid Reviderad/Uppdaterad BKU-nämnd, Till och med 2015 2012-10-31 79 Tjänsteföreskrift Diarienummer

Läs mer

Projektansökan - Norrbottensförfattare på Internet

Projektansökan - Norrbottensförfattare på Internet Sökande: Norrbottens länsbibliotek 971 79 Luleå www.norrbottenslansbibliotek.nu Projektansvarig: Jimmy Gärdemalm Tel 0920 29 35 62 Mobil 070 589 35 62 jimmy.gardemalm@kulturen.lulea.se Norrbottens läns

Läs mer

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Detta tänkte jag prata om: Om Kultur Skåne och våra kulturpolitiska mål Varför biblioteket som kulturhus - bakgrund

Läs mer

Folkbiblioteken i. Region Skåne 2013. regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Region Skåne 2013. regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i Region Skåne regionala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen

Läs mer

Biblioteket som ett kreativt nav för upplevelser, kunskap och information i lokalsamhället och som en demokratisk arena för alla.

Biblioteket som ett kreativt nav för upplevelser, kunskap och information i lokalsamhället och som en demokratisk arena för alla. MEDIEPLAN FÖR LESSEBOS BIBLIOTEK 2013 Biblioteket som ett kreativt nav för upplevelser, kunskap och information i lokalsamhället och som en demokratisk arena för alla. Innehåll Mål...3 Bakgrund kommun...3

Läs mer

Förslag till BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÄLLEFORS KOMMUN

Förslag till BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÄLLEFORS KOMMUN Förslag till BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÄLLEFORS KOMMUN 2 Förord En biblioteksplan är tänkt att vara ett redskap för politiker och tjänstemän att på ett strukturerat sätt ta tillvara befintliga biblioteksresurser,

Läs mer

Norrbottens läns landsting Division Kultur och Utbildning 971 89 Luleå

Norrbottens läns landsting Division Kultur och Utbildning 971 89 Luleå 1 Norrbottens läns landsting Division Kultur och Utbildning 971 89 Luleå Ansökan om bidrag till projektet Möte med Norrbottensförfattare ett projekt för ökade kontakter mellan hörselskadade i Norrbotten

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ Information Kultur Läslust 1 BIBLIOTEKSPLAN Biblioteksplanen är ett politiskt förankrat dokument som ska ge en överblick över bibliotekens verksamheter samt ansvarsfördelningen

Läs mer

Folkbiblioteken i. Örebro län 2006. regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Örebro län 2006. regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i regionala förutsättningar för kunskapssamhället 1. Inledning Bibliotek för bildning, information och kultur Folkbiblioteken har ett brett uppdrag där huvuduppgifterna är att garantera

Läs mer

Ett projekt som utforskar och prövar nya former för bibliotekens lässtimulans för och med 2000-talets barn och unga

Ett projekt som utforskar och prövar nya former för bibliotekens lässtimulans för och med 2000-talets barn och unga PROJEKTPLAN Ett projekt som utforskar och prövar nya former för bibliotekens lässtimulans för och med 2000-talets barn och unga Vision Visionen är att skapa centra för nya kreativa former av lässtimulans.

Läs mer