Norrbottens länsbibliotek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Norrbottens länsbibliotek"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Norrbottens länsbibliotek VERKSAMHETSBERÄTTELSE

2 Innehåll 1. Prioriterade grupper Barns och ungas rätt till yttrandefrihet... 3 a) Barnens Polarbibliotek (BP)... 3 b) Aktiviteter under året riktade till barn och ungdomar Funktionshindrades tillgång till kultur Minoritetsfrågor Fortbildning Samverkan/nätverksbygge Kompletterande medieförsörjning... 6 a) Fjärrlån och förvärv... 6 b) Elektroniska medier och tjänster... 9 c) Utvecklingsarbete Projekt a) Maracas b) Barnbiblioteket i Kulturens Hus i rummet & i rymden c) Bokjuryn d) Bothnica Webbsök e) Norrbottensförfattare på Internet Personal Ekonomi Övrigt

3 1. Prioriterade grupper Länsbibliotekets finansiärer och huvudmän, Norrbottens läns landsting och Statens kulturråd, prioriterar barn och ungdomar i sitt kulturpolitiska arbete. Personer med funktionshinder är en annan prioriterad grupp. 2. Barns och ungas rätt till yttrandefrihet Kulturrådet har sedan länge återrapporteringskrav gällande insatser för att främja barns och ungas rätt till yttrandefrihet och möjligheter att delta i det kulturella och konstnärliga livet, kulturupplevelser och eget skapande. a) Barnens Polarbibliotek (BP) BP är ett virtuellt bibliotek som i allt väsentligt verkar för att tillvarata barns och ungdomars rätt och möjligheter att uttrycka sig offentligt. Under 2006 genomfördes flera förändringar. En webbtidning kallad Flingan skapades innehållandes reportage som tar sitt avstamp i området vi lever i. Oss veterligen är detta den första renodlade webbtidningen för barn mellan 8 och 12 år. Biblioteksdelen av BP utökades med en rad nya tjänster som Fråga bibliotekarien och boktipsskolan. b) Aktiviteter under året riktade till barn och ungdomar Främja barns och ungdomars läsning och skrivande Projektet Bokjuryn. Länsbiblioteket fungerade som samordnare för Norrbottens län. Barnens Polarbibliotek erbjöd boktips, poesiskolan, boktipsskola och författarporträtt för barn mellan 8 och 12 år. Sprida kunskap om barns och ungdomars läsning Barnens Polarbibliotek har i flera artiklar uppmärksammat barns och ungdomars läsning, t ex i Världens berättelser. Synliggöra vår regions litteratur för barn och ungdomar - Barnens Polarbibliotek presenterar norrbottniska författarporträtt och barn- och ungdomslitteratur. 3. Funktionshindrades tillgång till kultur Statens kulturråd har även i uppdrag att verka för att funktionshindrades tillgång till kultur förbättras. Norrbottens länsbiblioteks insatser och åtgärder inom detta område: förvärvat talböcker i DAISY-format - och andra specialmedia (bok och band, kassettböcker, punktskriftsböcker) för funktionshindrade till ett värde av ca kr, ställt specialmedier till funktionshindrades i Norrbotten förfogande, informerat om och marknadsfört dessa medier och DAISY-spelare till berörda målgrupper, gett ut 39 nr av veckotaltidningen Insyn till drygt 500 abonnenter, gett ut 20 nr av veckotidningen Utblick - lättlästa nyheter både som papperstidning med stor text och som kassettidning med långsamt tal till sammanlagt cirka 600 prenumeranter, svarat genom Inläsningstjänsten för XX inläsningsuppdrag (2005: 52) om sammanlagt XX timmar (2005: 56), 3

4 4. Minoritetsfrågor Samiska Barnens Polarbibliotek har utvecklat en variant på nordsamiska, Buresboahtin Mánáid Polárbibliotehkai. Aktiviteten på sidan har dock varit obetydlig under året. Meänkieli Länsbiblioteket har producerat en informationsbroschyr över litteratur på meänkieli som har spridits till intresserade, bland annat vid Bok- & Biblioteksmässan i Göteborg. På Länsbibliotekets litteratursida på webben, presenteras i princip alla böcker skrivna på meänkieli. 5. Fortbildning Under året har Länsbiblioteket arrangerat bl a följande fortbildningsdagar: Medieplanering: introduktionsträff, Grupp 1: Luleå, Pajala (19/1) Kursstart för Pajala och Luleå kommunbibliotek med filialer och bokbuss i medieplanering som leddes av Madelein Enström, Lånecentralen i Umeå. Ulla Adolfsson, Bodens stadsbibliotek, berättade om Bodens arbete med medieplanering och deltagarna introducerades i studieplanen och arbetet med uppgifterna i kursen. Ort: Pajala. Antal deltagare: 19. Stöd till distansstuderande (24/1, 11/4, 20/4 och 4/5) Länsbiblioteket och Luleå universitetsbibliotek anordnade utbildningsdagar där Cecilia Falk och Johan Söderberg från Luleå UB presenterade sin verksamhet för distansstudenter och höll en workshop i databaser som finns tillgängliga för studenter vid universitetet. Personal från kommunbibliotek och lärcentra i länet bjöds in till dessa dagar. Orter och antal deltagare: Kiruna (6), Jokkmokk (13), Kalix (11), Älvsbyn (15). Seminarium om biblioteksplaner (1-2/2) Vid seminariet diskuterades biblioteksplaner med utgångspunkt från Peter Almeruds bok Biblioteksplaner från bibliotekslag till biblioteksplan och Christer Bergqvists (chef för Regionbiblioteket i Kalmar län) presentation (via video): Kom igång med biblioteksplanearbetet en lathund. Antal deltagare: 12. Nätverk om marknadsföring (8-9/2) Bibliotekschefsmöte om marknadsföring under medverkan av Vinterreklambyrå, Luleå. Antal deltagare: 14. Informationsdag om upphovsrätten (23/2) En dag om den nya upphovsrätten. 17 i Upphovsrättslagen reglerar framställning och användning av anpassade medier för personer med funktionshinder. ad detta innebär för biblioteken förklarade TPB: s chef Ingar Beckman Hirschfeldt. Antal deltagare: 20. Arbetsmöten barnbibliotekarier (2/3 och 9/11) Två arbetsmöten för barnbibliotekspersonal genomfördes under året. Antal deltagare: 14 respektive timmarsbiblioteket och KULDA metodbok (7/3) Workshop och diskussionsdag kring 24-timmarsbiblioteket och bibliotekens nättjänster med Bengt Källgren från KULDA-kontoret. Ort: Luleå. Antal deltagare: 17. 4

5 Biblioteksplaner ett nödvändigt gott! (28/3) Länsbiblioteket arrangerade i samverkan med Kommunförbundet Norrbotten rubricerade konferens. Som föreläsare medverkade Niclas Lindberg, Svensk Biblioteksförenings generalsekreterare, som talade under rubriken Biblioteksplan en angelägenhet för hela kommunen!, Svanhild Aabö, förste amanuensis, Dr.polit. vid Högskolan i Oslo, som föreläste utifrån sin doktorsavhandling The Value of Public Libraries där hon bl a visar att för varje krona som satsas på biblioteken i Norge kommer fyra kronor tillbaka i tillväxt och nytta. Vidare medverkade från Botkyrka kommun kommunalrådet Jens Sjöström och bibliotekschef Margareta Berg som berättade om hur man där har arbetat vid framtagningen av en biblioteksplan. Antal deltagare: 64. Fjärrlån och mediefrågor (29/3, 30/3 och 4/4) Tillsammans med Lånecentralen i Umeå anordnades fortbildningsdagar i fjärrlån och mediefrågor på ett antal orter i länet. Gun-Mari Isaksson Legrell berättade om Umeå lånecentral och Depåbibliotekets verksamhet samt undervisade i hur man fjärrlånar från bibliotek utanför Sverige och Norden. Länsbiblioteket presenterade Mediepolicy för 2006 och samtalade kring mediefrågor. Orter och antal deltagare: Arvidsjaur (8), Gällivare (13), Övertorneå (16). Medieplanering: seminarium 1, Grupp 1: Luleå, Pajala (29/3) Luleå och Pajala har sitt första seminarium i medieplanering där de redovisar sina arbeten med omvärldsbevakning och beståndsanalys. Diskussion, reflektion och analys används genomgående som metod. Ort: Luleå. Antal deltagare: 16. Fråga biblioteket nationell referenstjänst: inspirations- och fortbildningsdag (24/4) Bibliotekspersonal från Boden, Piteå och Skellefteå lyssnade till Linnea Sjögren, dåvarande projektledare för Fråga biblioteket, som presenterade Fråga biblioteket och svarade på frågor om referenstjänsten. Ort: Piteå. Antal deltagare: 14. Mod, Lust, Handling (25-27/4) Utbildningsdagar i Munkviken för barnbibliotekspersonal i de fyra nordligaste länen. Syftet med dagarna var dels att knyta nya kontakter och bygga nätverk, dels att få fördjupade diskussioner inom områdena litteraturförmedling och barnbiblioteksrummet. Antal deltagare: 71. Gymnasiebibliotekskonferens (18-19/5) En gemensam konferens i Boden för gymnasiebibliotekarierna i Norrbotten och Västerbotten. Antal deltagare: 16. Hur orden blir till liv att utveckla sitt kroppsspråk (30/5) Kurs för läsombud om högläsning och improvisation, berättande och kroppsspråk, talövningar mm. Arrangörer: Kommunförbundet Norrbotten, Centrum för Lättläst och Norrbottens länsbibliotek. Dialog om EU-information i Norrbotten (31/5) EU-upplysningen vid Sveriges riksdag anordnade en länsträff för bibliotekarier där de informerade om sin verksamhet och de tjänster som allmänhet och bibliotek kan ha nytta av. Dessutom medverkade Europa Direkt Norrbotten som ingår i ett nätverk av lokala och regionala informationskontor som finns i hela EU. Personal från Luleå universitetsbibliotek och kommunbibliotek i länet deltog. Ort: Luleå. 5

6 Utbildningsdagar i Fråga biblioteket (12/9 och 22/11) Haparanda stadsbibliotek och Boden stadsbibliotek introducerades i arbetet med Fråga biblioteket inför deras start som operatörer i frågetjänsten. Ort: Haparanda resp. Boden. Medieplanering: introduktionsträff, Grupp 2: Gällivare, Kalix, Pajala (28/9) Ytterligare en medieplaneringskurs påbörjas med Gällivare och Kalix kommunbibliotek, samt Kalix Gymnasiebibliotek. Pajala ingår i denna grupp med start från Seminarium 2. Kursen leds av Birgitta Markusson, Länsbiblioteket, och Ulla Adolfsson, Bodens stadsbibliotek och deltagarna introduceras i medieplaneringsarbetet och studieplanen. Ort: Gällivare. Antal deltagare: 22. Seminarium om Web 2.0 och ny biblioteksteknik (6/12) Umeå lånecentral arrangerade i samarbete med de norrländska länsbiblioteken ett seminarium om ny biblioteksteknik. Begreppen Web 2.0 och Bibliotek 2.0, Umeåregionens nya hemsida Bibliotekswebben, lärande och kommunikation med ny biblioteksteknik och RFID på folkbibliotek var innehållet för dagen. Ort: Umeå. Medieplanering: seminarium 1, Grupp 2: Gällivare, Kalix, Pajala (15/12) Gällivare och Kalix redovisar sin omvärldsbevakning av den egna kommunen och nyckeltal för biblioteksverksamheten. På seminariet diskuteras också bibliotekets funktion i lokalsamhället utifrån aktuell forskning. Ort: Kalix. Antal deltagare: Samverkan/nätverksbygge Norrbottens länsbibliotek samverkar med en rad bibliotek både i Sverige och i utlandet. Samarbetet är också omfattande med andra institutioner, organisationer och föreningar i länet. Faktum är att Länsbiblioteket har en eller flera samverkansparter i de flesta av sina aktiviteter. Samarbetet är nödvändigt för att få bredd och djup i kunskap och kompetens och för att göra verksamheter ekonomiskt möjliga. Samverkan fungerar också som nätverksbygge. Exempel: I samarbete med Länsbiblioteket i Västerbotten arrangerade Länsbiblioteket en gemensam träff för gymnasiebibliotekspersonal i Norrbotten och Västerbotten. Träffarna är årligen återkommande. BIN-projektet som avslutades 2005 bedrevs i samverkan mellan alla fem länsbiblioteken i Norrland och ett stort antal kommunala bibliotek i regionen. Detta samarbete fortgår nu i andra former. Bothnica Webbbsök är ett samverkansprojekt mellan Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland och numera även Gävleborg. KULDA-projektet är ett nationellt projekt där alla länsbibliotek är medaktörer. 7. Kompletterande medieförsörjning Länsbibliotekets regionala insatser för den kompletterande medieförsörjningen omfattar fjärrlånehantering och förvärv, stöd och utveckling av olika elektroniska tjänster samt utvecklingsarbete genom rådgivning, fortbildning och handledning. a) Fjärrlån och förvärv Mediepolicy För verksamhetsåret 2006 upprättades en Mediepolicy som visar vilka områden inom den kompletterande medieförsörjningen som Länsbiblioteket stödjer. Förutom att komplettera biblioteken med tryckta medier med inköp och fjärrlån via Luleå stadsbibliotek, stimuleras 6

7 också anskaffning av olika elektroniska resurser. Detta sker genom stöd till inköp av nättjänster och databaser via KULDA. Mediepolicyn har reviderats inför 2007 och finns att läsa på vår hemsida. Förvärv Förvärven av medier under redovisas i tabellen nedan. Siffrorna avser de totala inköpen gjorda av Luleå folkbibliotek/norrbottens länsbibliotek, dvs förvärven inkluderar även de kommunala inköpen, som utgör den stora merparten av totalsumman. Förvärv av medier Typ av medier År 2006 År 2005 År 2004 År 2003 År 2002 Vuxenböcker Barnböcker Referenslitteratur Ingen uppgift Talböcker + DAISY Ljudböcker Musikfonogram Videogram Övriga AV-medier Totalt Försök med Länslån Under 2006 har en del av mediepengarna använts till inköp av litteratur som placerats ute på respektive kommunbibliotek och kan fjärrlånas av andra bibliotek i länet. Arvidsjaur, Boden, Gällivare, Kiruna och Övertorneå har använt sig av möjligheten att komplettera sina bestånd med sådant som de annars skulle ha fjärrlånat. Under perioden april-december köptes 16 titlar in, 11 av dessa var kurs- och studielitteratur. Övriga var körkortsböcker på andra språk än svenska, en språkkurs på arabiska samt en videofilm om skogskörning i gamla tider. Försöket fortsätter under Låneströmsmätning Avskaffandet av den traditionella lånekedjan och det ökade användandet av ny informationsoch kommunikationsteknik har inneburit förändrade beteenden i fjärrlånehanteringen hos kommunbiblioteken. Idag vänder sig biblioteken direkt till ett långivande bibliotek med sin online-beställning istället för att gå via länsbiblioteket, vilket för länsbibliotekets del har inneburit en minskning av fjärrlånebeställningar från kommunerna. I den låneströmsmätning som genomfördes under vecka i länet kan man se denna utveckling. Det totala antalet fjärrlånebeställningar som görs av kommunbiblioteken har inte minskat nämnvärt de senaste åren, däremot har låneströmmarna förändrats. Beställningar från Luleå UB har ökat något medan de från Luleå stadsbibliotek/länsbiblioteket klart har minskat. Siffrorna för inlånade böcker, dvs. de medier som fysiskt anländer till biblioteken, visar också att allt färre kommer från Luleå stadsbibliotek. Detta bekräftas också i vår egen årliga sammanställning av antal volymer som skickats ut till biblioteken, se nedan under avsnittet Fjärrlån 2001/

8 BESTÄLLNINGAR TOTALT därav till Länsbiblioteket i % av totalt 65,8 77,1 33,2 11,5 därav till Luleå UB i % av totalt 12,6 6,2 24,2 28,5 INLÅNADE BÖCKER TOTALT därav från Länsbiblioteket i % av totalt 33,7 36,0 29,8 16,3 därav från Luleå UB i % av totalt 16,3 12,9 24,4 20,9 Anm: Siffrorna i jämförelsen innefattar summan av beställningar/inlån från 8 kommuner, dvs. de bibliotek som deltagit alla fyra åren, och exkl. Luleå som är värdbibliotek för den kompletterande medieförsörjningen. Drygt två tredjedelar (69 %) av bibliotekens inlån kommer från högskole- och specialbibliotek. Den siffran har ökat under de år som mätningarna gjorts var den 54 % och %. Det finns inte uppgifter om vilken typ av litteratur som fjärrlånas, men den höga andelen lån från forskningsbiblioteken visar att en stor del är kurs- och studielitteratur. Fortfarande är lån mellan kommunbibliotek i Norrbotten få till antalet (Luleå borträknat), endast 1,7 %, vilket är ungefär samma siffra som från den senaste mätningen. 36 % av lånen förmedlas inom Norrbotten, vilken är en minskning från 2004 då samma siffra var 48 %. Inlånen från övriga Norrland är 38 % ( %), och från övriga Sverige 26 % ( %). De långivande biblioteken finns således utspridda över hela landet. Fjärrlån Fjärrlånebeställningar från Länsbiblioteket 2006 visar nedanstående förändringar jämfört med de fyra närmast föregående åren. Länsbibliotekets arbete med den ovan beskrivna omstruktureringen av den kompletterande medieförsörjningen har gett tydliga resultat: antalet beställningar från Länsbiblioteket under perioden har minskat med 68 %. Fjärrlån och depositioner År 2006 År 2005 År 2004 År 2003 År 2002 Emottagna fjärrlånebeställningar Procentuell förändring - 18,6 % - 45,5 % - 26,6 % + 0,7 % Därav effektuerade/ i procent 2 721/ 95 % 2 898/ 83 % 4 387/ 67 % 5 024/ 56 % 5 303/ 60 % Utskick av depositioner/volymer 44/ / / / /4 530 Därav böcker på andra språk än 41/ / / /935 69/1 661 svenska, depositioner/volymer Därav talböcker, 1) / / / /2 869 depositioner/volymer 1) Utskicken av talboksdepositioner upphörde

9 Talböcker upphörde Länsbiblioteket med utskick av talboksdepositioner. Istället lånar Länsbiblioteket ut depositioner utifrån tydligt specificerade beställningar. Förändringen gjordes för att ge kunden på det lokala biblioteket en bättre service. Reservationer kan göras i Luleås/Länsbibliotekets katalog på nätet. Medier på andra språk än svenska 2006 gjorde Länsbiblioteket en undersökning i länet om bestånd och utlån av litteratur på andra språk än svenska vid kommunbiblioteken under Skolspråken med engelska i topp, arabiska och persiska är de språk som är bäst representerade på biblioteken i länet. Kommuner med rysktalande har även ett eget mindre bestånd med rysk litteratur. Ryska är också det språk som biblioteken i Norrbotten lånar mest volymer av från Internationella biblioteket. Därför har Norrbottens länsbibliotek från och med 2008 antagit ryska som ytterligare ett ansvarsspråk utöver arabiska, finska och spanska. Under 2006 påbörjades uppbyggandet av det ryska beståndet för att kunna tillgodose de behov som finns i länet. Under 2006 skickade Länsbiblioteket 44 (2005: 38) bokdepositioner med totalt (2005: 1 065) volymer till 9 kommuner. De flesta depositionerna var böcker på finska, arabiska, franska och spanska. Videofilmer 2006 inköptes filmer till er värde av drygt kr (cirka 125 filmer), samtliga i DVDformat. 9 depositioner med sammanlagt drygt filmer cirkulerade mellan 9 bibliotek i lika många kommuner. b) Elektroniska medier och tjänster Nättjänster via KULDA Under 2006 har Länsbiblioteket slutit länsavtal via KULDA för följande nättjänster: EBSCO (engelskspråkiga databaser över artiklar och litteratur) - 10 kommunbibliotek och 2 gymnasiebibliotek var anslutna under Gale databaser (biografiska databaser) - 8 kommunbibliotek och 5 gymnasiebibliotek. Genline (släktforskningsdatabas) - 12 kommunbibliotek. GlobalGrant (stipendiedatabas) -10 kommunbibliotek och 4 gymnasiebibliotek. E-boksutlåning Sedan hösten 2005 har biblioteken i länet en gemensam hemsida varifrån det går att ladda ner elektroniska böcker till en dator eller handdator, eller lyssna på ljudböcker via nätet: Det totala antalet nedladdningar och ljudboksavlyssningar var under Det gjordes nedladdningar av e-böcker, varav 239 var till en handdator. Antal ljudboksavlyssningar som registrerades var Lån fördelat på deltagande bibliotek. Källa: Bibliotek 2006 Bibliotek 2006 Arjeplog 61 Kiruna 447 Arvidsjaur 214 Luleå 991 Boden 346 Pajala 73 Gällivare 155 Piteå 354 Haparanda 133 Älvsbyn 114 Jokkmokk 73 Övertorneå 110 Kalix 158 Totalt

10 Fråga biblioteket I april anordnade Länsbiblioteket en diskussionsträff om Fråga biblioteket i Piteå dit intresserade bibliotek bjöds in. Linnea Sjögren, en av de dåvarande projektledarna i Fråga biblioteket, medverkade och bibliotekspersonal från Skellefteå deltog också eftersom de, liksom Piteå, arbetat med tjänsten ett tag. Under 2006 har ytterligare två bibliotek i länet anslutit till e-posttjänsten, Boden, Haparanda och Piteå arbetar nu med frågetjänsten. Länsbiblioteket fungerar som länssamordnare och utbildare av frågetjänsten i länet och har hållit kurser för de nya deltagande biblioteken. BD-sök Kommunbiblioteken i länet har tillsammans med Luleå universitetsbibliotek en samsökningstjänst, BD-sök, där det går att göra samtida sökningar i bibliotekens mediekataloger på nätet: Den är en del av samsökningstjänsten Norrsök som innefattar alla länsbibliotek och högskolebibliotek i norrlandslänen: Länsbiblioteket ansvarar för förmedling av supportärenden för BD-sök. c) Utvecklingsarbete 24-timmarsbiblioteket och KULDA metodbok Diskussion om elektroniska biblioteksresurser och 24-timmarsbiblioteket fördes i en workshop som hölls av Bengt Källgren från KULDA-kontoret. 17 deltagare fick närmare analysera och diskutera 24-timmarsbiblioteket och i grupp lösa uppgifter som rörde de nättjänster och elektroniska resurser som biblioteken tillhandahåller. Deltagarna fick också diskutera hur man upprättar en plan för arbetet med nättjänster. Medieplanering Kurserna i medieplanering påbörjades som en del i BIN - Bibliotekssamverkan i Norrland, ett samarbetsprojekt åren mellan de fem Norrlandslänen och lånecentralen i Umeå. Målet med kursen är att upprätta en medieplan för det egna biblioteket och att tillämpa den som en arbetsmetod vid förvärv och beståndsvård och med kontinuerlig uppföljning och revidering. Arbetet sker dels i nätverksbaserad form med gemensamma seminarier för diskussion och reflektion, dels genom eget arbete på hemmaplan i form av kursuppgifter som stöd i uppbyggandet av en medieplan. Efter att projektet avslutades har ytterligare två kurser startats under 2006 i vilka 4 kommunbibliotek och ett gymnasiebibliotek deltar; Gällivare, Kalix, Luleå och Pajala kommunbibliotek samt Kalix gymnasiebibliotek. Kurserna fortsätter under Server/katalogsamarbete För drygt ett år sedan väcktes frågan om samarbete kring gemensam server av några bibliotekschefer. I år anordnade Länsbiblioteket ett seminarium om att dela gemensam server, katalog och bibliotekssystem. Elvy Granström, Axiell, berättade om hur ett samarbete kan se ut, och Lina Forsebrant, bibliotekschef för Vilhelmina folkbibliotek, berättade om V8- projektet i Västerbotten 8 inlandskommuner har gått samman i ett gemensamt bibliotekssystem och katalog. Länsbiblioteket fick i uppdrag att undersöka möjligheterna för en förstudie om ett samarbete i Norrbotten. Vuxnas lärande Samarbetet med Luleå universitetsbibliotek fortsatte under 2006 med anordnandet av utbildningsdagar på fyra orter i länet om stöd till distansstuderande, och som riktade sig till 10

11 personal på bibliotek och lärcentra. Under dagarna diskuterades bibliotekens arbete mot målgruppen och de erfarenheter som man haft med att tillgodose deras behov av bibliotekstjänster. Deltagarna fick även visning av de elektroniska resurser som finns tillgängliga on-line för studenter vid Luleå tekniska universitet. Under året har det avslutade BIN-projektet övergått till ett nytt nationellt projekt, Bibliotek24, som riktar sig mot vuxna i lärande. Inom projektet ska den befintliga samsökningsportalen Sesim utvecklas till en nationell ingång för informationssökning i elektroniska biblioteksresurser och fria källor på nätet, och en elektronisk miljö för lärande, specifik för bibliotek, kommer att utvecklas som redskap för att bättre tillgängliggöra bibilotekens tjänster och utbud. Under hösten har en teknikgrupp tillsatts och server och programvara för den nya samsökningportalen har upphandlats inom projektet. 8. Projekt a) Maracas Behovet av att marknadsföra och kommunicera biblioteken är enormt stort idag. För biblioteken är det viktigt att hävda sin ställning som en viktig angelägenhet för samhället samtidigt som det finns en önskan att nå ut med rätt bild av bibliotekets verksamhet och vad man kan förväntas hitta där. Målet med projektet är att deltagande bibliotek ska uppfattas som ett centrum för nytänkande och kreativitet med besökaren i centrum, vilket i sin tur ska leda till ökat antal besökare och ökat utnyttjande av bibliotekens tjänster. Projektet genomförs i samarbete med Vinter reklambyrå i Luleå. I projektet deltar samtliga kommunbibliotek i Norrbotten. Maracas genomförs på följande sätt: 1. Varumärkesplattform I en workshop och i enlighet med Vinters Varumärkesvalla arbetade representanter för biblioteken, tillsammans med Vinter reklambyrå, fram underlag för bibliotekens nya, gemensamma varumärkesplattform. 2. Grafisk profil - visuell identitet Vinter Reklambyrå arbetade fram ett förslag till en ny, gemensam grafisk profil för biblioteken i Norrbotten och visade hur den kan appliceras på olika produkter/profilmaterial och hur den kan användas i olika sammanhang. 3. Kommunikationslösningar Med varumärkesplattformen som strategisk utgångspunkt utarbetar Vinter förslag till kommunikationslösningar som tydligt kommunicerar bibliotekens verksamhet och deras betydelse i samhället. Genomförs under våren Länsbibliotekets konsulent är projektledare tillsammans med projektledaren från Vinter Reklambyrå. Projektet finansieras med hjälp av medel från Statens kulturråd, Norrbottens länsbibliotek och kommunbiblioteken i Norrbotten. b) Barnbiblioteket i Kulturens Hus i rummet & i rymden är ett samarbetsprojekt mellan Barnens Polarbibliotek som ägs och drivs av Norrbottens länsbibliotek och Luleå stadsbibliotek och dess nya barnbibliotek. I projektet vill vi undersöka om det virtuella biblioteket på webben, Barnens Polarbibliotek, kan samverka med det fysiska barnbiblioteksrummet. Kan det virtuella biblioteket lära sig något av det fysiska och vice versa och kan dessa två bibliotekstyper överhuvudtaget samarbeta? Och om - hur går man 11

12 tillväga rent praktiskt? Dessa och andra frågor försöker vi få svar i projektet. Projektet genomförs med stöd av Statens Kulturråd och Stiftelsen framtidens kultur. Projektet dokumenteras kontinuerligt på c) Bokjuryn Bokjuryn är ett läsfrämjande projekt för barn och ungdomar som går ut på att barnen får rösta fram vilken som varit deras favoritbok under det gångna året. Projektet är ett samarbete mellan skolor, bibliotek och förlag och når ut över hela Sverige. Under 2006 deltog 8 kommuner i Norrbotten. Länsbiblioteket fungerar som samordnare av projektet i Norrbottens län. d) Bothnica Webbsök Under året har antalet bibliografiska poster i Bothnica Webbsök ökat från poster (januari 2006) till (januari 2007). Bothnica Webbsök är idag en betydelsefull källa för information om landets norra del. Under 2006 har Anne Poromaa arbetet 10 tim/vecka med inläggning av material i databasen. e) Norrbottensförfattare på Internet Under året har journalisten Maria Öman varit anställd i nio månader för att skriva om Norrbottensförfattare till Länsbibliotekets nya webbsida ägnad att presentera författare från länet för omvärlden. I projektbeskrivningen anges att syftet med webbsidan är att förmedla enkel och tillförlitlig information om de författare som verkar eller har verkat i Norrbotten. Sidan ska fungera som en alltid aktuell informationskälla för studerande på olika stadier och nivåer och för den intresserade allmänheten. Sidan ska också kunna användas i olika sammanhang för marknadsföring av norrbottniska författare och därmed av länet som sådant. Fotograf Gisela Granberg fotograferade fjorton av de 46 författarna som finns med på sidan (december 2006). Bengt Frank har svarat för webbsidans layout. 9. Personal a) Anställningar Länsbiblioteket har fyra tillsvidareanställningar, alla på heltid: Jimmy Gärdemalm, länsbibliotekschef, Detlef Barkanowitz, bibliotekskonsulent med inriktning på barnbiblioteksverksamhet, Birgitta Markusson, bibliotekskonsulent med inriktning på it och medier och Eva Lidström, assistent. Länsbibliotekschefen erhöll en projektanställning på 70 % hos Kungl biblioteket som handläggare för biblioteksstödet till Centralamerika; han tillträdde tjänsten den 25 oktober. Länsbiblioteket beslutade att utlysa en tjänst som vik informatör/webbredaktör. Ann-Sofie Hedqvist har arbetat som talboksbibliotekarie på 25 % under 2006; tjänsten upphör vid årsskiftet i och med att kommunerna i länet själva kan producera de talböcker som låntagarna efterfrågar. Anne Poromaa har under året arbetat 25 % med inläggning av bibliografiska poster i Bothnica. Maria Öman har varit anställd vid Länsbiblioteket under två perioder, heltid februari - juli och halvtid oktober december för arbete med Länsbibliotekets författarpresentationer. Länsbiblioteket har även anlitat konsulter och en frilansjournalist för olika uppdrag. b) Kompetensutveckling Under 2006 har personal från Länsbiblioteket deltagit i bl a följande konferenser/fortbildningar/studiedagar etc utöver de egna arrangemangen: 12

13 16-17/3, 4-5/5, 19-20/10, 7-8/10 Borås: Att handleda reflekterande praktiker, Kurs BHS 5 poäng (BM). 19/4 Stockholm: Seminarium om Radio Frequency Identification RFID i bibliotekstillämpningar. Arr: Kungl. biblioteket/bibsam och SLB Sveriges Länsbibliotekarier (BM). 25/4 Luleå: Idémöte om digitala medier, Arr: Btj. (DB, JG, BM) 18-19/5, Sånga Säby: Statens kulturråds konferens för länsbibliotekarier (JG), 22-23/5 Piteå: Kulturmöte, Arr: Norrbottens läns landsting. Division Kultur och Utbildning (BM, DB, JG) 10-12/5 Malmö: Biblioteksdagarna i Malmö med temat Gränslöst Bibliotekens och mångfaldens möjligheter (JG). 1/6 Stockholm: Nätverksträff KULDA länsbiblioteksgrupp (BM). 2/6 Stockholm: CyberTools om Web 2.0 och Bibliotek 2.0 Släpp användarna loss! Arr: SFIS Svensk förening för informatinsspecialister (BM). 13/6 Piteå: Det goda värdskapet, Värdskapet AB. Arr: Sparbanken Nord. (BM). 17/8 Luleå: Författarcentrums litteraturdag (EL, BM, DB, JG) 28-30/8 Tällberg: Statens kulturråds konferens för länsbibliotek (BM, DB, JG) 20-24/9 Göteborg: Bok och bibliotek (BM, EL, JG) 23/10 Umeå: Mediekonsulentträff mellan Norrlandsbiblioteken (BM) 9/11 Luleå: Informationsmöte Strukturfondsprogrammen (BM) 28/11 Stockholm: Nätverksträff KULDA länsbiblioteksgrupp (BM) 10. Ekonomi Norrbottens läns landstings bidrag uppgick 2006 till 1 666,0 kkr och Statens kulturråds till 1 300,0 kkr. Dessutom erhöll Länsbiblioteket 200,0 kkr från Statens kulturråd för överföring till Kiruna kommun för den bokbussverksamhet som bedrivs i norra Sverige, Norge och Finland (NÄRP-bussen). Övriga intäkter (projektbidrag, avgifter etc) uppgick till 642,0 kkr. Intäkterna uppgick således till totalt 3 808,0 kkr. Kostnaderna uppgick till 3 376,3 kkr. Överskottet beror på att en del av Länsbibliotekets projekt löper över flera år. 11. Övrigt Utredning om biblioteksfilialerna i Luleå Under våren avslutade Länsbiblioteket den utredning om filialbiblioteken i Luleå som påbörjades hösten 2006 på uppdrag av Luleå kulturnämnd. Utredningen består av fyra delar: Del I: kartläggning Bilagor: 1) Den trettonde filialen. En analys av Luleå folkbiblioteks hemsida 2) Områdesbiblioteken i siffror Del II: remissvaren på utredningen Del III: intervjuer Del IV: analys & förslag. Bok & Bibliotek 2006 Landstingen i Norrbotten och Västerbotten samverkade för andra året i rad om en gemensam monter vid Bok & Bibliotek i Göteborg under respektive motto: Norrbotten de många språkens län och Västerbotten Berättarnas län. Länsbiblioteket medverkande i detta evenemang vars syfte var att marknadsföra författare och litteratur från de två länen. Bland annat delade vi ut foldrar med information om litteratur skriven på meänkieli och vykort med bilder på några författare (Gerda Antti, Bengt Pohjanen, Torbjörn Säfve, Åsa Larsson) hämtade från Från Länsbiblioteket deltog i detta arbete Eva Lidström, Birgitta Markusson och Jimmy Gärdemalm. 13

14 Eyvind Johnson - priset Till mottagare av Eyvind Johnson priset utsågs Göran Greider. Länsbiblioteket representerades i juryn av Bert Linné, Luleå Stadsbibliotek. Invigning av Vägkrogsbiblioteket i Töre Länsbiblioteket närvarade vid invigningen av länets första och landets sjätte vägkrogsbibliotek som upprättats den 5 oktober vid Shell Servicecenter, Töre. Ella Niia, Hotell- & Restaurangfackets förbundsordförande och Lotta Durgé, biblioteksansvarig på Svenska Transportarbetareförbundet invigningstalade och klippte det röda bandet. David Eriksson, författare och långtradarchaufför, berättade om sitt författarskap. Kulturrallyt i Arjeplog Under veckorna genomfördes i Arjeplog det av Landstinget initierade Kulturrallyt. Länsbiblioteket bidrog med författarbesök till kommunens mellanstadieskolor. Bokutgivning Förlaget Black Island Books & Länsbiblioteket kom i september ut med boken Länder. Den är på 317 sidor och innehåller alla de 21 dikthäften som Verner Boström gav ut under åren Lars Mikael Raattamaa ser Verner Boströms författarskap som en sensation och som en vacker gåva. Ett försök vi kanske först nu kan se, en dialektisk båge. Och jag är oändligt tacksam att någon grävt fram honom ur tiden. Så kommer han att fortsätta att påminna oss om alla dem som glömts bort (Aftonbladet ). Raattamaa skriver också: Så väver han orden, ständigt kring tiden, och kring ordet tid med små, små förskjutningar. Och sökandet efter ordens materiella värde och det ständiga ordnandet. Så rubbas föreställningen. Tiden öppnar sig något, och skiner. Bara lite, lite. Men det räcker. Det vi ser är det ständiga sökandet efter modernitet. Festskrift Länsbibliotekschefen bidrog med artikeln Nu var det 1979! (en artikel om det mångåriga samarbetet mellan KB och Nationalbiblioteket i Nicaragua och övriga centralamerikanska nationalbibliotek) i den festskrift tillägnad Gunilla Jonsson, Johan Mannerheim och Barbro Thomas som Kungl. biblioteket gav ut under hösten med titeln KB, Kungl. biblioteket i Humlegården och i (cyber)världen. Norrbottens länsbibliotek, januari 2007 Jimmy Gärdemalm, länsbibliotekschef 14

Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008

Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008 Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008 Bibliotekslagen innehåller bestämmelser om det allmänna biblioteksväsendet. I lagen redovisas

Läs mer

Norrbottens länsbibliotek

Norrbottens länsbibliotek 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2005 2005 200 2005 2005 2005 Norrbottens länsbibliotek www.norrbottenslansbibliotek.nu 2005 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2005 2005 200 Innehåll 2005 2005

Läs mer

Policydokument för mediesamarbete Biblioteken i Norrbottens län

Policydokument för mediesamarbete Biblioteken i Norrbottens län Policydokument för mediesamarbete Biblioteken i Norrbottens län Innehåll: 1. Bibliotekssamarbetet i Norrbotten 2. Nationella och regionala styrdokument 3. Mediesamarbete i Norrbotten 4. Riktlinjer för

Läs mer

VÅR BERÄTTELSE 2008 NORRBOTTENS LÄNSBIBLIOTEK

VÅR BERÄTTELSE 2008 NORRBOTTENS LÄNSBIBLIOTEK VÅR BERÄTTELSE 2008 NORRBOTTENS LÄNSBIBLIOTEK Ett framgångsrikt 2008 Länsbiblioteket i siffror Genom våra webbplatser Barnens Polarbibliotek, Norrbottenslitteratur.se och bibblo.se når vi årligen ca 200

Läs mer

Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland

Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland En av Länsbibliotek Sörmlands uppgifter är att i samråd med de kommunala biblioteken komplettera, samordna och utveckla medieförsörjningen i länet.

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Syfte Projektets syfte var att utifrån olika marknadsföringsåtgärder motverka en hyllifiering av den statligt stödda litteraturen eller med

Läs mer

Medieförsörjningsplan för Sörmland 2012 26 september 2012

Medieförsörjningsplan för Sörmland 2012 26 september 2012 26 september 2012 Medieförsörjningsplan för Sörmland 2012 Inledning Syfte Det är en demokratisk rättighet att den enskilde individen, var man än bor i landet och vilket format man än behöver, ska ha tillgång

Läs mer

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv.

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv. Biblioteksplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28, 79 Inledning Biblioteket som en dammig boksamling har försvunnit. Idag ser bibliotekstjänsterna helt annorlunda ut. Förväntningarna på

Läs mer

V E R K S A M H E T S P L A N 2 0 0 8 N O R R B O T T E N S L Ä N S B I B L I O T E K www.norrbottenslansbibliotek.nu 1. Våra utgångspunkter 1.1 Vår vision Norrbottens länsbibliotek vill tillsammans med

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2005 NORRBOTTENS LÄNSBIBLIOTEK

VERKSAMHETSPLAN 2005 NORRBOTTENS LÄNSBIBLIOTEK VERKSAMHETSPLAN 2005 för NORRBOTTENS LÄNSBIBLIOTEK www.norrbottenslansbibliotek.nu INNEHÅLL 1. FÖRUTSÄTTNINGAR s. 3 1.1 Olika intressenter 1.2 Landstingets kulturpolitiska mål 1.3 Länsbibliotekets statliga

Läs mer

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Vad är vi? Länsbibliotek Sydost arbetar primärt med att utveckla och komplettera kommunbiblioteken

Läs mer

Innehåll 1. Prioriterade grupper 2. Barns och ungas rätt till yttrandefrihet a) Barnens Polarbibliotek (BP) b) Aktiviteter under året riktade till

Innehåll 1. Prioriterade grupper 2. Barns och ungas rätt till yttrandefrihet a) Barnens Polarbibliotek (BP) b) Aktiviteter under året riktade till V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E 2 0 0 7 Innehåll 1. Prioriterade grupper 2. Barns och ungas rätt till yttrandefrihet a) Barnens Polarbibliotek (BP) b) Aktiviteter under året riktade till barn

Läs mer

LÄNSBIBLIOTEK ÖSTERGÖTLAND VERKSAMHETSPLAN 2002

LÄNSBIBLIOTEK ÖSTERGÖTLAND VERKSAMHETSPLAN 2002 LÄNSBIBLIOTEK ÖSTERGÖTLAND VERKSAMHETSPLAN 2002 VISION Länsbibliotek Östergötland skall stimulera biblioteksutvecklingen så att östgötabiblioteken kan mäta sig med de bästa i landet. Länsbibliotek Östergötland

Läs mer

Biblioteksplan 2014--2018

Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteksplan Datum 2014-11-07 Beslutad Kommunfullmäktige 242, 2014-12-16 1(7) Dnr 14/714-880 Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteken i Mörbylånga kommun består av tre folkbibliotek, Mörbylånga, Färjestaden

Läs mer

Regional biblioteksplan för Stockholms län

Regional biblioteksplan för Stockholms län KUN 2008/388 Enheten för kultur- och föreningsstöd Handläggare: Allan Axelsson Regional biblioteksplan för Stockholms län 2009 2011 1 Förslag till beslut Förvaltningen föreslår kulturnämnden besluta att

Läs mer

Verksamhetsplan Nationella uppdraget

Verksamhetsplan Nationella uppdraget Verksamhetsplan Nationella uppdraget Sveriges depåbibliotek och lånecentral 2015 Denna VP gäller Sveriges depåbibliotek och lånecentral KB:s partner och nationellt kompetenscenter i utvecklingen av Libris

Läs mer

Norrbottens länsbibliotek

Norrbottens länsbibliotek 2006200620062006 VERKSAMHETSPLAN 2006200620062006 Norrbottens länsbibliotek www.norrbottenslansbibliotek.nu 2006200620062006 VERKSAMHETSPLAN 2006200620062006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. FÖRUTSÄTTNINGAR...

Läs mer

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Länsbibliotek Östergötland Box 1791 581 17 Linköping EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Bakgrund Biblioteken är viktiga för mångfalden i samhället. De är öppna för alla och de är en mötesplats.

Läs mer

Norrbottens länsbibliotek, Detlef Barkanowitz

Norrbottens länsbibliotek, Detlef Barkanowitz PROJEKTPLAN 1 (6) Projektnamn: Kommunerna och Barnens Polarbibliotek (Polarbibblo) KomPo Del av det treåriga projektet Barnen, folkbiblioteken och de digitala bibliotekstjänsterna i lässtimulerande arbete.

Läs mer

Chefsmöte 16-17 september 2009

Chefsmöte 16-17 september 2009 Chefsmöte 16-17 september 2009 Närvarande: Bo Alsterberg, Kristina Grubbström (16/9), Jan-Olof Frank, Liselott Lagnestig, Marita Mattsson Barsk, Kristina Holmgren, Irene Wallin, Ing-Marie Engman Suup,

Läs mer

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län Regional talboksplan 2011 Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län Inledning Länsbibliotek Sydost och Regionbibliotek Kalmar län har ett långtgående samarbete som fördjupats genom ett politiskt

Läs mer

Länsbibliotek Östergötland - årsredovisning 2003

Länsbibliotek Östergötland - årsredovisning 2003 Länsbibliotek Östergötland - årsredovisning 2003 Länsbiblioteket har sina lokaler i Linköpings nya stadsbibliotek, Östgötagatan 5, Linköping. Uppdrag Länsbiblioteket är en regional kulturinstitution med

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN för NORRBOTTENS LÄNSBIBLIOTEK

VERKSAMHETSPLAN för NORRBOTTENS LÄNSBIBLIOTEK VERKSAMHETSPLAN 2003 för NORRBOTTENS LÄNSBIBLIOTEK www.norrbottenslansbibliotek.nu INNEHÅLL 2 1. FÖRUTSÄTTNINGAR s. 3 1.1 Olika intressenter 1.2 Landstingets kulturpolitiska mål 1.3 Länsbibliotekets statliga

Läs mer

Fjärrlånestatistik ur LIBRIS

Fjärrlånestatistik ur LIBRIS Fjärrlånestatistik ur LIBRIS Britt Sagnert LIBRIS Nationella bibliotekssystem LIBRIS fjärrlånerutin en fjärrlånerutin i LIBRIS har funnits sedan slutet av 1988 LIBRIS fjärrlån introducerades för lånecentraler

Läs mer

Verksamhetsplan 2004

Verksamhetsplan 2004 Verksamhetsplan 2004 Vision Länsbibliotek Östergötland skall stimulera biblioteksutvecklingen så att östgötabiblioteken kan mäta sig med de bästa i landet. Länsbibliotek Östergötland skall arbeta för en

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011

BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011 BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011 Innehåll - Bakgrund...2 - Syfte...2 - Arbetsgrupp...2 - Nulägesbeskrivning...3 - Omvärldsanalys...4 - Samverkan...5 -

Läs mer

Biblioteksplan för Haparanda kommun 2016-2018 Antagen BUN 2014/219 153

Biblioteksplan för Haparanda kommun 2016-2018 Antagen BUN 2014/219 153 Biblioteksplan för Haparanda kommun 2016-2018 Antagen BUN 2014/219 153 Bakgrund Den 1 januari 2014 antogs en ny bibliotekslag i Sverige. Den säger att kommunen ska upprätta en biblioteksplan för den samlade

Läs mer

Medlemsmöte 9 november

Medlemsmöte 9 november Medlemsmöte 9 november 1. Ordförande hälsar välkommen 2. Presentationsrunda 3. Ordförande presenterar dagens agenda DigiDel Nationell katalog Barn, bibliotek och IT Licensfrågan/KULDA Resurser kvalitetsutveckling/utvecklingsbidrag

Läs mer

Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008

Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008 Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008 Förstudie till EU-projekt: Bibliotekskompaniet bibliotek och företag i samverkan 1 Bibliotekskompaniet - bibliotek och företag i samverkan Rapport från

Läs mer

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sörmland. Antagen av bibliotekscheferna i länet vid chefsmötet den 2008-03-06 i Nyköping

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sörmland. Antagen av bibliotekscheferna i länet vid chefsmötet den 2008-03-06 i Nyköping Regional talboksplan 2008 Länsbibliotek Sörmland Antagen av bibliotekscheferna i länet vid chefsmötet den 2008-03-06 i Nyköping 2 Regional talboksplan 2008 Länsbibliotek Sörmland Varför talboksplan?..

Läs mer

Vuxnas lärande och folkbibliotek rapport år 3

Vuxnas lärande och folkbibliotek rapport år 3 Birgitta Winlöf 2005-12-21 023-837 38 Vuxnas lärande och folkbibliotek rapport år 3 Projektets övergripande syften har varit: Förbättra bibliotekens möjligheter att bidra till den regionala viljan att

Läs mer

Verksamhet Länsbibliotekets verksamhet kan sammanfattas inom tre huvudområden: Kompletterande medieförsörjning Verksamhetsutveckling Information

Verksamhet Länsbibliotekets verksamhet kan sammanfattas inom tre huvudområden: Kompletterande medieförsörjning Verksamhetsutveckling Information Länsbibliotek Östergötland Verksamhetsplan 2003 Vision Länsbibliotek Östergötland skall stimulera biblioteksutvecklingen så att östgötabiblioteken kan mäta sig med de bästa i landet. Länsbibliotek Östergötland

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(9) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018 Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan 2015-2017 1 Inledning... 2 1.1 Styrdokument... 2 1.2 Bibliotekets

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2000 NORRBOTTENS LÄNSBIBLIOTEK,

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2000 NORRBOTTENS LÄNSBIBLIOTEK, VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2000 för NORRBOTTENS LÄNSBIBLIOTEK, http://www.norrbottenslansbibliotek.nu 2 INNEHÅLL 1. BIBLIOTEKSVERKSAMHET FÖR VUXNA s. 3 Basverksamhet 1.1 Kompletterande medieförsörjning 1.2

Läs mer

Slutrapport december 2005. Bibliotekssamverkan i Norrland

Slutrapport december 2005. Bibliotekssamverkan i Norrland Slutrapport december 2005 Bibliotekssamverkan i Norrland Slutrapport Bibliotekssamverkan i Norrland hösten 2005 Inledning Slutrapportens syfte är att sammanställa aktiviteter, resultat och erfarenheter

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2002. för NORRBOTTENS LÄNSBIBLIOTEK

VERKSAMHETSPLAN 2002. för NORRBOTTENS LÄNSBIBLIOTEK VERKSAMHETSPLAN 2002 för NORRBOTTENS LÄNSBIBLIOTEK www.norrbottenslansbibliotek.nu INNEHÅLL 2 1. FÖRUTSÄTTNINGAR s. 3 1.1 Olika intressenter 1.2 Landstingets kulturpolitiska mål 1.3 Länsbibliotekets statliga

Läs mer

Utvecklings-/arbetsgruppen får fortsatt uppdrag att arbeta med äganderätten och organisationen omkring Bibblo.se.

Utvecklings-/arbetsgruppen får fortsatt uppdrag att arbeta med äganderätten och organisationen omkring Bibblo.se. Minnesanteckningar från bibliotekschesfmötet 27-28 maj 2010 Plats: Quality hotel Tid: Dag 1 10:00-16:00 Dag 2 08:30-14:00 Val av justerare: Jan-Olof Frank, Boden Ärenden: Nr 1 KB:s samordningsuppdrag-

Läs mer

Dela läslust projektplan

Dela läslust projektplan Dela läslust projektplan Projektets syfte Projektet syftar till att biblioteken i Dalarnas, Gävleborgs, Uppsala och Värmlands län ska utveckla sin läsfrämjande och litteraturförmedlande verksamhet så att

Läs mer

PAJALA KOMMUN 2012-03-13 BIBLIOTEKSENHETEN

PAJALA KOMMUN 2012-03-13 BIBLIOTEKSENHETEN PAJALA KOMMUN 2012-03-13 BIBLIOTEKSENHETEN PLAN FÖR BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN I PAJALA KOMMUN Biblioteken är en grundläggande del av samhällets kulturella infrastruktur, till främjande av intresse för läsning

Läs mer

Markaryds kommun 7DOERNVSODQ. för Biblioteken L 0DUNDU\GV.RPPXQ

Markaryds kommun 7DOERNVSODQ. för Biblioteken L 0DUNDU\GV.RPPXQ Markaryds kommun 7DOERNVSODQ för Biblioteken L 0DUNDU\GV.RPPXQ 6W\UGRNXPHQWI U0DUNDU\GVWDOERNVSODQ Enligt den regionala talboksplanen ska lokala talboksplaner upprättas, och enligt Markaryds kommuns Kultur-

Läs mer

CENTRAL MEDIEFÖRSÖRJNINGSPLAN FÖR MÅNGSPRÅKIG LITTERATUR 2010

CENTRAL MEDIEFÖRSÖRJNINGSPLAN FÖR MÅNGSPRÅKIG LITTERATUR 2010 1 CENTRAL MEDIEFÖRSÖRJNINGSPLAN FÖR MÅNGSPRÅKIG LITTERATUR 2010 FÖRORD Medieförsörjningsplanen syftar till att få till stånd tydliga riktlinjer för ansvarsfördelningen mellan Internationella bibliotekets

Läs mer

KB:s och de regionala biblioteksverksamheternas kvalitetsnätverk

KB:s och de regionala biblioteksverksamheternas kvalitetsnätverk 1 KB:s och de regionala biblioteksverksamheternas kvalitetsnätverk 22 nov 2013 Plats: Klemmingrummet, KB Deltagare: Elisabet Ahlqvist, Kungl. Biblioteket Cecilia Ranemo, Kungl. Biblioteket Ulf Hölke, Länsbibliotek

Läs mer

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig Biblioteksplan Dokumenttyp Fastställd Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Utbildningsnämnden Giltighetstid 5 år Dokumentansvarig Kultur- och Bibliotekschef Dnr 2015.000058

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN för NORRBOTTENS LÄNSBIBLIOTEK

VERKSAMHETSPLAN för NORRBOTTENS LÄNSBIBLIOTEK VERKSAMHETSPLAN 2001 för NORRBOTTENS LÄNSBIBLIOTEK www.norrbottenslansbibliotek.nu INNEHÅLL 2 1. FÖRUTSÄTTNINGAR s. 3 4.1 Landstingets kulturpolitiska mål 4.2 Länsbibliotekets statliga uppdrag 1.3 Organisation

Läs mer

Ansökan för samverkansprojektet "Bibliotek Värmland med låntagaren i centrum"

Ansökan för samverkansprojektet Bibliotek Värmland med låntagaren i centrum Ansökan för samverkansprojektet "Bibliotek Värmland med låntagaren i centrum" (En politik för tillväxt och livskraft i hela landet 2001/2002:4) Alla offentliga bibliotek i Värmland kan samverka Länsbiblioteket

Läs mer

LÅT OSS LÄSA! - PROJEKTBESKRIVNING

LÅT OSS LÄSA! - PROJEKTBESKRIVNING LÅT OSS LÄSA! - PROJEKTBESKRIVNING Bakgrund: Ungefär 500 000 personer i Sverige har stora lässvårigheter av olika skäl: funktionshinder, ålderssvaghet, annorlunda kulturbakgrund eller bristande språkkunskaper.

Läs mer

Biblioteksplan för Sala kommun år 2008 2010

Biblioteksplan för Sala kommun år 2008 2010 1 Biblioteksplan för Sala kommun år 2008 2010 Bakgrund Riksdagen har beslutat att bibliotekslagen utökas med tillägget att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet ska samverka

Läs mer

Kultur- och biblioteksplan 2012-2015

Kultur- och biblioteksplan 2012-2015 Storumans kommun Kultur- och biblioteksplan 2012-2015 Fastställt av Kommunfullmäktige 2012-04-24 49 Vision Storumans kommuns kulturpolitik bidrar till ett dynamiskt, öppet och demokratiskt samhälle präglat

Läs mer

Biblioteksplan 2015-2016

Biblioteksplan 2015-2016 Biblioteksplan 2015-2016 Ödeshögs kommun Bilaga. Läsfrämjandeplan 2015-2016 Gunilla Christensen BIBLIOTEKSANSVARIG Bibliotekslagen 2013:801 (ersätter tidigare lag 1996:1596) 1 Denna lag innehåller bestämmelser

Läs mer

Vår berättelse Attraktiv region. 1. Marknadsföring extern kommunikation

Vår berättelse Attraktiv region. 1. Marknadsföring extern kommunikation Vår berättelse 2009 Attraktiv region 1. Marknadsföring extern kommunikation Fyra gemensamma och länsövergripande kampanjer. 8 kampanjer genomfördes: Databaser, Världsbokveckan, Trädgårdsdags, Hockey, Ljudböcker,

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN (6)

LUDVIKA KOMMUN (6) LUDVIKA KOMMUN 150610 1 (6) Biblioteksplan Syftet med planen är att få en samlad bild av biblioteksverksamheten i Ludvika kommun samt befästa bibliotekets roll. Planen skall ange mål och riktning. Planen

Läs mer

Biblioteksplan 2011-2014

Biblioteksplan 2011-2014 Biblioteksplan 2011-2014 Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-21, 53, dnr 2010.0111 Inledning Enligt bibliotekslagens 7 ska kommuner och landsting efter den 1 januari 2005 anta planer för biblioteksverksamheterna.

Läs mer

åter! Konferens om kvalitet och bemötande Väven, Umeå 23-24 mars 2015 Foto: Elisabeth Olsson Wallin

åter! Konferens om kvalitet och bemötande Väven, Umeå 23-24 mars 2015 Foto: Elisabeth Olsson Wallin Välkommen åter! Konferens om kvalitet och bemötande Väven, Umeå 23-24 mars 2015 Foto: Elisabeth Olsson Wallin Välkommen åter! Konferens om kvalitet och bemötande. Ett bra bemötande kan rädda bristande

Läs mer

B H Ä R N Ö S A N D S B I B L I O T E K S P L A N 2015 2017

B H Ä R N Ö S A N D S B I B L I O T E K S P L A N 2015 2017 B H Ä R N Ö S A N D S BIBLIOTEKSPLAN 2015 2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 2 Vision 1.1 Biblioteken i Härnösand 3 Folkbiblioteket 3.1 Utvecklingsområden 3.2 Bibliotek för alla 3.3 Bibliotek av högsta

Läs mer

Regional biblioteksplan för Stockholms län 2012 2014. Regional biblioteksplan för Stockholms län 2012 2014

Regional biblioteksplan för Stockholms län 2012 2014. Regional biblioteksplan för Stockholms län 2012 2014 Regional biblioteksplan för Stockholms län 2012 2014 Regional biblioteksplan för Stockholms län 2012 2014 Fastställd av Stockholms Fastställd läns landstings av Stockholms kulturnämnd läns landstings kulturnämnd

Läs mer

åter! Konferens om kvalitet och bemötande Väven, Umeå 23-24 mars 2015 Foto: Elisabeth Olsson Wallin

åter! Konferens om kvalitet och bemötande Väven, Umeå 23-24 mars 2015 Foto: Elisabeth Olsson Wallin Välkommen åter! Konferens om kvalitet och bemötande Väven, Umeå 23-24 mars 2015 Foto: Elisabeth Olsson Wallin Välkommen åter! Konferens om kvalitet och bemötande. Ett bra bemötande kan rädda bristande

Läs mer

Biblioteksplan 2012-2015

Biblioteksplan 2012-2015 Biblioteksplan 2012-2015 Vi har en vision Denna plan uttrycker inriktningen för biblioteksverksamheten i Hallsbergs kommun. I vår framtidsbild ser vi huvudbiblioteket och de sammanslagna skol- och filialbiblioteken

Läs mer

Bilaga 2 35/11 PROJEKTPLAN VER 1.0 1 (4) 2010-09-13

Bilaga 2 35/11 PROJEKTPLAN VER 1.0 1 (4) 2010-09-13 Bilaga 2 35/11 PROJEKTPLAN VER 1.0 1 (4) 2010-09-13 Projektplan för samverkan mellan Länsbibliotek Sörmland, Länsbibliotek Västmanland, Länsbiblioteket i Örebro län och Regionbibliotek Stockholm Bakgrund

Läs mer

Regional biblioteksplan. Västernorrland

Regional biblioteksplan. Västernorrland Regional biblioteksplan Västernorrland Bibliotekslagen 7 a Bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet skall samverka. Kommuner och landsting skall anta planer för biblioteksverksamheterna.

Läs mer

Fråga Biblioteket -- Handlingsplan 2009

Fråga Biblioteket -- Handlingsplan 2009 Fråga Biblioteket -- Handlingsplan 2009 Fokus för år 2009 Fråga biblioteket kommer under 2009 att fokusera på kvalitet och samverkan. Vi vill uppnå en högre kvalitet i referenstjänsten. Vi vill också utveckla

Läs mer

Nya låntagare, nya behov

Nya låntagare, nya behov Nya låntagare, nya behov TPB och biblioteken i framtiden Bitte Kronkvist bitte.kronkvist@tpb.se www.tpb.se katalog.tpb.se TPB:s uppdrag och strategi..att i samverkan med andra bibliotek tillgodose de behov

Läs mer

Plan. Biblioteksplan för Herrljunga kommun KF, Bildningsnämnden, för Herrljunga kommuns verksamhet på biblioteksområdet

Plan. Biblioteksplan för Herrljunga kommun KF, Bildningsnämnden, för Herrljunga kommuns verksamhet på biblioteksområdet DIARIENUMMER: UN-10/2016 FASTSTÄLLD: 2016-02-01 VERSION: 1 SENAS T REVIDERAD: GILTIG TILL: 2018-12-31 DOKUMENTANSVAR: Bibliotekschef Plan Biblioteksplan för Herrljunga kommun 2016-2019 KF, Bildningsnämnden,

Läs mer

Biblioteksplan för Landstinget Sörmland 2007-2009. Behandlad av nämnden 2007-06-07

Biblioteksplan för Landstinget Sörmland 2007-2009. Behandlad av nämnden 2007-06-07 Biblioteksplan för Landstinget Sörmland 2007-2009 Behandlad av nämnden 2007-06-07 Innehållsförteckning Inledning s. 2 Bakgrund till biblioteksplanen s. 3 Bilden av Sörmland s. 3 Kommunala bibliotek s.

Läs mer

Expertgruppen för informationsförsörjning och resursdelning Verksamhetsberättelse 2012

Expertgruppen för informationsförsörjning och resursdelning Verksamhetsberättelse 2012 Expertgruppen för informationsförsörjning och resursdelning Verksamhetsberättelse 2012 Expertgruppen för informationsförsörjning och resursdelning bildades 2012. Sammanlagt fyra expertgruppsmöten har ägt

Läs mer

Strategiska framtidsfrågor för mångspråkig litteraturförsörjning

Strategiska framtidsfrågor för mångspråkig litteraturförsörjning Strategiska framtidsfrågor för mångspråkig litteraturförsörjning Seminarium i Stockholm, Serafen, den 15 januari 2009 Deltagare: Se bilaga Maria Törnfeldt, ordförande i Sveriges Länsbibliotekarier, hälsade

Läs mer

Östra skolområdets skolbiblioteksplan

Östra skolområdets skolbiblioteksplan Östra skolområdets skolbiblioteksplan Handlingsplan för hur målen i skolbiblioteksplanen ska uppnås. Planen utvärderas av skolbiblioteksrådet i slutet av varje läsår. Skolbiblioteksrådets deltagare hör

Läs mer

2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN. för Båstads kommun

2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN. för Båstads kommun 2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN för Båstads kommun Biblioteksplan bakgrund Den första januari 2005 kompletterades bibliotekslagen med en paragraf om att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN för Ronneby kommun

BIBLIOTEKSPLAN för Ronneby kommun BIBLIOTEKSPLAN för Ronneby kommun foto: Franz Feldmanis BAKGRUND Tillgång till böcker, kunskap och information är en demokratisk rättighet och biblioteken är en garanti för att alla medborgare har tillgång

Läs mer

Biblioteksplan för Norrköpings kommun 2012 2014. Antagen i kultur- och fritidsnämnden 2012 03 21 KFN 2011/0230

Biblioteksplan för Norrköpings kommun 2012 2014. Antagen i kultur- och fritidsnämnden 2012 03 21 KFN 2011/0230 Biblioteksplan för Norrköpings kommun 2012 2014 Antagen i kultur- och fritidsnämnden 2012 03 21 KFN 2011/0230 (Omslaget- baksida) Norrköpings bibliotek Visionen för 2030 Det goda livet säger att Norrköping

Läs mer

CENTRAL MEDIEFÖRSÖRJNINGSPLAN FÖR MÅNGSPRÅKIG LITTERATUR 2006

CENTRAL MEDIEFÖRSÖRJNINGSPLAN FÖR MÅNGSPRÅKIG LITTERATUR 2006 1 CENTRAL MEDIEFÖRSÖRJNINGSPLAN FÖR MÅNGSPRÅKIG LITTERATUR 2006 FÖRORD Medieförsörjningsplanen syftar till att få till stånd tydliga riktlinjer för ansvarsfördelningen mellan Internationella bibliotekets

Läs mer

Utredning av läsfrämjande insatser i Upplands Väsby

Utredning av läsfrämjande insatser i Upplands Väsby Tjänsteutlåtande Utredare 2015-10-27 Hanna Björklund 08-590 970 77 Dnr: hanna.bjorklund@upplandsvasby.se KFN/2015:50 31442 Kultur- och fritidsnämnden Utredning av läsfrämjande insatser i Upplands Väsby

Läs mer

Kungliga biblioteket, Avdelningen för nationell samverkan, Enheten för samordning och utveckling

Kungliga biblioteket, Avdelningen för nationell samverkan, Enheten för samordning och utveckling Hej! Välkommen till Sveriges officiella skolbiblioteksstatistik! Även om ni inte har ett skolbibliotek är det några frågor som bör besvaras. Uppe i högra hörnet i enkäten finns en knapp där du kan gå in

Läs mer

Verksamhetsplan Nationella uppdraget Internationella biblioteket 2015

Verksamhetsplan Nationella uppdraget Internationella biblioteket 2015 Verksamhetsplan Nationella uppdraget Internationella biblioteket 2015 Denna VP gäller Internationella biblioteket i rollen som lånecentral och nationellt kompetenscenter för folk- och skolbibliotek när

Läs mer

Digidel 2013 - kampanj för ökad digital delaktighet

Digidel 2013 - kampanj för ökad digital delaktighet Digidel 2013 - kampanj för ökad digital delaktighet Hur kan biblioteken bidra? Presentation av mig Bibliotekschef i Mjölby kommun sedan mars 2011 Bakgrund som journalist och bibliotekskonsulent Har jobbat

Läs mer

Biblioteksplan för Timrå kommun

Biblioteksplan för Timrå kommun Biblioteksplan för Timrå kommun 2016-2021 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Biblioteksorganisation i Timrå kommun 3. Kopplingar till lagstiftning och regionala dokument på kultur- och biblioteksområdet

Läs mer

Nämndens för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut:

Nämndens för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut: Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet FÖRSLAG DATUM DIARIENR 2011-06-01 KUS-KN10-180 35 Samverkan mellan länsbiblioteken i Sörmland, Västmanland, Örebro och Stockholms län Nämndens för

Läs mer

Workshop om bibliotekens kompetensbehov sammanfattning Högskolan i Borås, BHS, 13 oktober 2009

Workshop om bibliotekens kompetensbehov sammanfattning Högskolan i Borås, BHS, 13 oktober 2009 Workshop om bibliotekens kompetensbehov sammanfattning Högskolan i Borås, BHS, 13 oktober 2009 Workshopen inleddes med en genomgång av begreppet kompetens och bibliotekens framtida kompetensbehov med utgångspunkt

Läs mer

Götabiblioteken ett regionalt samarbete. Thomas C Ericsson Bibliotekschef i Kinda kommun thomas.c.ericsson@kinda.se Tel: 0494-191 06

Götabiblioteken ett regionalt samarbete. Thomas C Ericsson Bibliotekschef i Kinda kommun thomas.c.ericsson@kinda.se Tel: 0494-191 06 Götabiblioteken ett regionalt samarbete Thomas C Ericsson Bibliotekschef i Kinda kommun thomas.c.ericsson@kinda.se Tel: 0494-191 06 Götabiblioteken i siffror (2014) 459 652 invånare (Linköping, Norrköping,

Läs mer

PROGRAM/PLAN. Medieplan för biblioteken i Nacka

PROGRAM/PLAN. Medieplan för biblioteken i Nacka PROGRAM/PLAN Medieplan för biblioteken i Dokumentets syfte Medieplanen har till uppgift att fungera som riktmärke för mediearbetet inklusive fjärrlån på biblioteken Dokumentet gäller för Biblioteken i

Läs mer

MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN. Borås den 13-14 oktober 2004. Kerstin Andersson, Regionbibliotek Västra Götaland

MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN. Borås den 13-14 oktober 2004. Kerstin Andersson, Regionbibliotek Västra Götaland MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN Borås den 13-14 oktober 2004 Kerstin Andersson, Regionbibliotek Västra Götaland KULDA-UTREDNINGEN, rapport Introduktion De senaste årens snabba utveckling av elektroniska tjänster

Läs mer

PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN

PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN PLAN FÖR BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN I PAJALA KOMMUN Biblioteken är en grundläggande del av samhällets kulturella infrastruktur, till främjande av intresse för läsning

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2016 2022 Antagen i ks 2016-12-06 198 Rättviks bildarkiv Kulturenheten Samhällsutvecklingsförvaltningen 2(9) Biblioteksplan 2016 2022 Innehållsförteckning: Inledning... sid. 3 Organisation...

Läs mer

Säg hej till din nya bibliotekarie:

Säg hej till din nya bibliotekarie: Säg hej till din nya bibliotekarie: Det pågår en tyst revolution på våra folkbibliotek. För inte länge sedan var biblioteken oberoende. Fria att välja ut, köpa in och rekommendera litteratur och fakta

Läs mer

Verksamhetsplan Nationella uppdraget Sveriges depåbibliotek och lånecentral 2016

Verksamhetsplan Nationella uppdraget Sveriges depåbibliotek och lånecentral 2016 Verksamhetsplan Nationella uppdraget Sveriges depåbibliotek och lånecentral 2016 Denna VP gäller Sveriges depåbibliotek och lånecentral som är KB:s partner och nationellt kompetenscenter i utvecklingen

Läs mer

innehåll 2 bengt källgren 4 kerstin andersson 6 analysera problem och bidra 13 ökad samverkan mellan folkbibliotek

innehåll 2 bengt källgren 4 kerstin andersson 6 analysera problem och bidra 13 ökad samverkan mellan folkbibliotek innehåll 2 bengt källgren inledning 4 kerstin andersson sammanfattning av KULDA-utredningarna 1 och 2 6 analysera problem och bidra till att undanröja hinder 13 ökad samverkan mellan folkbibliotek och

Läs mer

Biblioteksplan för Lysekils kommun Dnr: UBN 15-92-889, LKS 2015-312 Antagen av utbildningsnämnden 2015-12-16 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-25

Biblioteksplan för Lysekils kommun Dnr: UBN 15-92-889, LKS 2015-312 Antagen av utbildningsnämnden 2015-12-16 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-25 Biblioteksplan för Lysekils kommun Dnr: UBN 15-92-889, LKS 2015-312 Antagen av utbildningsnämnden 2015-12-16 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-25 Bakgrund och syfte Alla kommuner och landsting skall

Läs mer

I bibliotekslagens (SFS 2013:801) paragraf 17 står det att kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet.

I bibliotekslagens (SFS 2013:801) paragraf 17 står det att kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN JÖNKÖPINGS LÄN 2015 2017 I bibliotekslagens (SFS 2013:801) paragraf 17 står det att kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. Vår

Läs mer

Från Kompobib2020 till Komposten. Biblioteken som lärande organisationer Peter Alsbjer, Länsbiblioteket i Örebro län Gävle 5 februari 2014

Från Kompobib2020 till Komposten. Biblioteken som lärande organisationer Peter Alsbjer, Länsbiblioteket i Örebro län Gävle 5 februari 2014 Från Kompobib2020 till Komposten Biblioteken som lärande organisationer Peter Alsbjer, Länsbiblioteket i Örebro län Gävle 5 februari 2014 Biblioteken som lärande organisationer 2014-02-07 1 Kompobib2020

Läs mer

Datum Dnr FK06/15. Biblioteksplan. Antagen av Kommunfullmäktige

Datum Dnr FK06/15. Biblioteksplan. Antagen av Kommunfullmäktige Datum 2010-09-21 Dnr FK06/15 Biblioteksplan Antagen av Kommunfullmäktige 2010-11-25 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Vad är en Biblioteksplan?... 3 Styrdokument... 4 Nulägesbeskrivning...

Läs mer

Libris för folkbiblioteken!

Libris för folkbiblioteken! Libris för folkbiblioteken! - mot en Nationell katalog Hilda Androls 2013-04-10 Sidnummer 1 Uppdraget Myndigheten ska ha en nationell överblick över biblioteksområdet samt främja samverkan och utveckling

Läs mer

Biblioteksplan för kommunbiblioteken 2015-2019. Antagen av Kultur- och Fritidsnämnden 2015-09-02

Biblioteksplan för kommunbiblioteken 2015-2019. Antagen av Kultur- och Fritidsnämnden 2015-09-02 Biblioteksplan för kommunbiblioteken 2015-2019 Antagen av Kultur- och Fritidsnämnden 2015-09-02 2 Bakgrund Bibliotekslagen (2013:801) sätter ramarna för verksamheten vid landets bibliotek. Lagen betonar

Läs mer

REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN

REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN 2016-2019 olkbiblioteken bidrar till det öppna, demokratiska samhället genom kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning där bibliotekens särskilda uppgift är att främja litteraturens

Läs mer

Verksamhetsplan 2010 för Länsbibliotek Dalarna

Verksamhetsplan 2010 för Länsbibliotek Dalarna Verksamhetsplan 2010 för Länsbibliotek Dalarna Länsbibliotek Dalarna är en kunskapsinstitution, en resurs för biblioteksutveckling. Uppdraget är att vara stöd och samarbetspartner för folkbiblioteken,

Läs mer

Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet

<Innan_punkt> Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet DIGITAL 2015-16 Förstudieansökan Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet 1. Bakgrund Den här ansökan har sin bakgrund i Länsbiblioteket i Västerbottens ständiga strävan att

Läs mer

Mötesanteckningar från Maracas-möte den 5 november 2009 i Boden.

Mötesanteckningar från Maracas-möte den 5 november 2009 i Boden. Mötesanteckningar från Maracas-möte den 5 november 2009 i Boden. Närvarande: Bo Alsterberg, Erik Sieurin, Gun Hellander, Karin Wikström, Britt-Lis Holmström, Ulrika Blomkvist, Anneli Nilsson, Kristian

Läs mer

Leverantör för insamling och bearbetning av data har upphandlats och är just nu SCB. KB betalar för 2008 års insamling 174 000 SEK.

Leverantör för insamling och bearbetning av data har upphandlats och är just nu SCB. KB betalar för 2008 års insamling 174 000 SEK. 1 Biblioteksstatistik i Sverige Faktaunderlag till KB:s remissvar till Kulturutredningen Christine Lindmark 2009-03-30 Innehåll 1. Forskningsbiblioteksstatistiken fakta 2. Folkbiblioteksstatistiken fakta

Läs mer

Medieplaneringskurs för barn- och ungdomsbibliotek i Norrbotten

Medieplaneringskurs för barn- och ungdomsbibliotek i Norrbotten Medieplaneringskurs för barn- och ungdomsbibliotek i Norrbotten 2010-2011 Anteckningar från Seminarium 2 Datum:10-10-14 Plats: Hoppesalen LTU samt Teknikens hus Deltagare: Arvidsjaur: Elisabet Andersson

Läs mer