VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2000 NORRBOTTENS LÄNSBIBLIOTEK,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2000 NORRBOTTENS LÄNSBIBLIOTEK,"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2000 för NORRBOTTENS LÄNSBIBLIOTEK,

2 2 INNEHÅLL 1. BIBLIOTEKSVERKSAMHET FÖR VUXNA s. 3 Basverksamhet 1.1 Kompletterande medieförsörjning 1.2 Flykting- och invandrarverksamhet 1.3 Social biblioteksverksamhet 1.4 IT-verksamhet 1.5 Samverkan med norrlandslänen 1.6 Samverkan inom Barentsregionen 1.7 Övrigt Projektverksamhet s Kunskap i rörelse 1.9 En Dikt om Dagen 2. BIBLIOTEKSVERKSAMHET FÖR BARN s Mål Basverksamhet 2.2 Studie- och fortbildningsdagar 2.3 Ungdomars skrivande 2.4 Utredningar 2.5 Samverkan/nätverksbygge 2.6 Övrigt Projektverksamhet s Barnens Polarbibliotek 2.8 Läslustombud på förskolorna i Norrland 2.9 Hjortronställen i Barentsregionen 3. PERSONAL s EKONOMI s TALTIDNINGEN s. 14

3 3 1. BIBLIOTEKSVERKSAMHET FÖR VUXNA Delar av den verksamhet som här redovisas som vuxenverksamhet riktar sig även till barn och ungdomar. Så till exempel nyttjas den kompletterande medieförsörjningen till stor del av studerande ungdomar. Och depositionerna av medier som kommunbiblioteken beställer innehåller medier både för vuxna, ungdomar och barn. Vidare har flera av projekten under denna rubrik även ungdomar och barn som målgrupp. BASVERKSAMHET 1.1 Kompletterande medieförsörjning Löpande arbetsuppgifter under året: = Urval och inköp av böcker, tidskrifter, talböcker, videofilmer och övriga media. = Beläggning, effektuering, remittering av fjärrlånebeställningar av böcker, tidskrifter, talböcker, AV-media. = Effektuering av beställningar av kopior på artiklar ur tidningar, tidskrifter, samlingsverk, referensmaterial, mikrofilmade dokument etc. = Sammanställning och utskick av depositioner med böcker, talböcker och videofilmer till kommunbiblioteken = Informationsförmedling till bibliotek i länet = Regional referenstjänst Tabell 1: Förvärv av medier 2000 jämfört med Typ av medier År 2000 År 1999 Vuxenböcker Barnböcker Referenslitteratur Talböcker Bok och Band Kassettböcker Musikfonogram Videogram Övriga AV-medier Totalt Anm: Förvärven avser de totala inköpen gjorda av Luleå folkbibliotek/norrbottens länsbibliotek, dvs. förvärven inkluderar även de kommunala inköpen, som utgör den stora merparten av totalsumman. Tabell 2: Kompletterande medieförsörjning 2000 jämfört med 1999 År 2000 År 1999 Emottagna fjärrlånebeställningar Därav effektuerade/i procent 6 852/72% 6 881/60% Utskick av depositioner/volymer, totalt 105/ /4 630 Därav böcker på andra språk än svenska 62/ /1 741 Därav talböcker 43/ /2 889 Den kompletterade medieförsörjningens visar ovanstående förändringar jämfört med Skillnaderna faller inom ramen för de normala variationerna från ett år till annat: I vilken omfattning och för vilken typ av medier kommunerna använder sig av den regionala kompletterande medieförsörjningen framgår av tabellen nedan.

4 Tabell 3: Antal levererade medier fördelade på kategori och mottagare Beställare Böcker AV- Media Kopior 4 antal härav skön Talböcker Språkkurser Mikrofilmer Övrig AV antal antal sidor Arjeplog Arvidsjaur Boden Gällivare Haparanda Jokkmokk Kalix Kiruna Pajala Piteå Älvsbyn Överkalix Övertorneå Övriga Luleå Övriga landet Utlandet SUMMA Länet Övriga Länsbiblioteket har tagit fram en webbsida där kommunbiblioteken kan beställa medier och också ställa referensfrågor till länsbibliotekets personal. 1.2 Flykting- och invandrarverksamhet Löpande arbetsuppgifter under året: = Urval och inköp av böcker, tidskrifter och andra medier till aktuella målgrupper. = Sammanställning och utskick av bokdepositioner på flykting- och invandrarspråk till kommunbiblioteken.

5 = Administration av samköpsprojektet. = Förmedling av information till kommunbiblioteken och andra intressenter. = Rådgivning. 5 Under året deltog 12 bibliotek i cirkulationen av 8 tidskrifter, Arena (serbokroatiska), Cambio 16 (spanska), Hawaa (arabiska), Ogonek och Russkaja Mysl (ryska), Seura (finska), Siam Rath (thail) samt Zan-I Ruz (persiska). Från och med 2001 kommer ansvaret för administrationen av prenumerationerna att fördelas mellan fyra bibliotek: Luleå, Boden, Piteå och Överkalix. Antalet bokdepositioner som beställdes från Länsbiblioteket uppgick till 65 st om sammanlagt volymer. De flesta depositionerna var böcker på spanska, engelska, tyska, franska och finska. Men även depositioner på språken serbiska, japanska, thai, persiska, albanska m fl efterfrågades. Samtliga kommuner i länet har använt sig av denna tjänst. 2.8 Social biblioteksverksamhet Löpande arbetsuppgifter under året: = Urval och inköp av talböcker och andra medier för läshandikappade. = Sammanställning och utskick av talboksdepositioner till kommunbiblioteken. = Informationsförmedling. = Rådgivning. = Produktion av regionala och lokala talböcker. Inköpen av talböcker och andra specialmedia för läshandikappade uppgick år 2000 till cirka 500 volymer. År 2000 distribuerade länsbiblioteket 43 depositioner talböcker om totalt emballage till 12 bibliotek i länet. Det är 12 depositioner och 925 volymer fler än Personal från Länsbiblioteket har informerat om den nya talbokskonceptet DAISY vid möten anordnade av SRF. Under året påbörjades förarbetet till ett projekt Låt oss läsa! som syftar till att förbättra läsmöjligheterna för vuxna med stora läs- och förståelsesvårigheter, främst personer med utvecklingsstörning. Det ska ske genom ett brett urval lättlästa medier och genom att skapa ett nära samarbete mellan FUB, bibliotek, aktiva förmedlare i vardagen och brukarna själva. Länsbiblioteket har inköpt ett par datorer (Victor) för läsning av de nya talböckerna i DAISY-format; detta för att bättre kunna informera biblioteken i länet om den pågående utvecklingsprocessen. Under året har Länsbiblioteket producerat en talbok, Martin Engströms Historia om Råneå älvdal. 1.4 IT-verksamhet = Kurser i internet, konstruktion av webbsidor riktade till länets bibliotekspersonal = Fortsatt utveckling av Länsbibliotekets hemsida = Fortsatt utveckling av Bothnica Webbsök,

6 6 Länsbibliotekets aktiviteter avseende fortbildningsverksamhet inom IT-området genomfördes inom ramen för projektet Kunskap i rörelse, se 1.8. För det fortsatta arbetet med Länsbibliotekets hemsidor anlitades en webbkonsult, Bengt Frank. Den egna personalen har också engagerat sig i utvecklingsarbetet. Hemsidan har under året bytt adress till Arbetet med att ta fram ett nytt format för Bothnica Webbsök har påbörjats under året; tanken är att underlätta en framtida övergång till Libris. Länsbiblioteket anordnade en demonstration av bibliotekssystemet LIBRA III och Axiells självbetjäningssystem i Luleå den 5 september. 2.8 Samverkan med norrlandslänen Under åren kommer samarbetet med länsbiblioteken i Norrland att omfatta = Löpande fjärrlåneverksamhet = Bothnica Webbsök = Bibliotekscafé i Norr - rum för läsning och eftertanke (konferens i Härnösand i maj) = Gemensamt bibliotekschefsmöte med Västerbotten (i Jukkasjärvi i mars) De norrländska länsbiblioteken har samverkat enligt planerna vad gäller fjärrlån och Bothnica Webbsök. Bibliotekscafé Norr genomfördes i Härnösand den maj med ett 70-tal deltagare. Bland de medverkande fanns bland andra rektorn vid Kvarnbyskolan i Rinkeby Börje Ehrstrand, författarna Lena Andersson och Katarina Kieri, litteraturprofessor Arne Melberg. Tyvärr deltog endast några få från Norrbotten i detta Café. Bibliotekschefsmötet ägde rum i Jukkasjärvi den mars med deltagande av 20 bibliotekschefer från Norr- och Västerbotten. Som en följd av detta första möte genomfördes ytterligare ett gemensamt chefsmöte för de båda länen, denna gång i Vindeln, Västerbotten den oktober med temat EU. 1.6 Samverkan inom Barentsregionen * Berenice Bereniceprojektet avslutades vid halvårsskiftet 1999 utom vad gäller BLS II, Barents Library School II, som under ledning av norsk koordinator planerar genomföra en kursvecka i respektive Tromsö (maj 00), Murmansk (september 00) och Rovaniemi (februari 01). Norrbottens länsbibliotek är svensk medaktör i detta utbildningsprojekt. * Murmansk Murmansk Allmänna och Vetenskapliga bibliotek och Norrbottens länsbibliotek har gjort en överenskommelse om utbyte av 10 boktitlar per år. Böckerna ska behandla respektive region ur olika aspekter. * Barents Libraries Conference Länsbiblioteket medverkar i planeringen och i förberedelserna av Barents Libraries Conference som kommer att äga rum i Jokkmokk år 2001.

7 7 De planerade BLS II kurserna genomfördes i Tromsö den juni och i Murmansk den september. Kurserna var inriktade på informationssökning i miljöfrågor. Från Sverige deltog fyra bibliotekarier. Länsbiblioteket har växlat bokgåvor med biblioteket i Murmansk enligt överenskommelse. Länsbibliotekschefen har även deltagit i ett möte mellan bibliotekarier från Ryssland, Finland och Norge arrangerat i Rovaniemi den 1-3 november. Planeringsgruppen för Barents Libraries Conference har haft flera sammanträden under året; konferensen planeras till september månad 2001 i anslutning till Indigenous Librarians Forum, som också äger rum i Jokkmokk. 2.8 Övrigt - Nordkalottbiblioteket i Övertorneå Länsbiblioteket söker i samråd med Övertorneå kommun det årliga statliga bidraget till verksamheten vid Nordkalottbiblioteket i Övertorneå uppgick bidraget till kr. - Norrbottens litteraturråd Länsbibliotekschefen ingår i Norrbottens litteraturråd Nordkalottbiblioteket Statens kulturråd beviljade ett bidrag på kr för år 2000 till Nordkalottbiblioteket. Norrbottens litteraturråd Landstingets litteraturkonsulent, som tog initiativet till bildandet av Norrbottens litteraturråd och som svarade för dess administration, slutade sin anställning den sista april. Därefter övertog Länsbiblioteket ansvaret för den ekonomiska administrationen. Länsbibliotekschefen har deltagit i Norrbottens litteraturråds verksamhet under året och också ingått i dess arbetsutskott. Läshunger - Livsbröd Under året arrangerade Länsbiblioteket tillsammans med Luleå kommuns folkbibliotek två föreläsningsdagar om skönlitteratur i serien Läshunger Livsbröd. Nummer IV i serien den 2 mars var en föreläsning av Ebba Witt-Brattström om Motståndets röster i litteraturen den nordiska kvinnolitteraturen från den heliga Birgitta till Susanne Brögger och nummer V den 8 juni föreläsningar av Rose Bloem om Post-Colonial Literature och Dystopic Families and Women s Lives. Föreläsningarna samlade ett 80-tal deltagare vardera. Euro Arctic Litt-NetWork Övertorneå arrangerade en kulturresa i Tornedalen för författare från Skottland, Grekland, Finland, Ryssland, Sapmi och Tornedalen den mars. Länsbiblioteket var värd för en av dagarna som avslutades med att författarna läste sina texter vid ett offentligt arrangemang vid Luleå folkbibliotek. Information in Society. Native People in New Mexico. Norrbottens länsbiblioteket och Länsbiblioteket i Västerbotten har bidragit till den samiska bibliotekskonsulenten Peter Sarris deltagande i rubricerade kurs/studiebesök. Han har där informera sig om hur biblioteksstrukturen för urbefolkningarna i New Mexico fungerar. Tillsammans med Lotsee Patersson, professor vid Oklahoma University och hennes klass, besöktes 5 pueblo-reservat. Här diskuterades hur reservatens medlemmar fick behövlig information från sina reservatbibliotek. Museer, universitet och statliga bibliotek besöktes också, och man fick information om hur dessa samarbetade med urbefolkningarna. Ett studiebesök vid Oklahoma University, samt deltagande i en indiansk Powow ingick också i studieresan. Planering inför Indigenous Librarians Forum utfördes också under denna studieresa. Egen kompetensutveckling

8 8 Personal från Länsbiblioteket har under året deltagit i bl a seminarium om Framtidens bibliotek i Luleå (27/1), konferensen Nya Tider Nya Bibliotek samband men invigningen av Sambiblioteket i Härnösand (1-2/2), Nya personuppgiftslagen PuL-98 (18/2), kurser i GroupWise, FrontPage, Adobe PhotoShop, Excel, Webbdesign, Att sköta publika datorer, Konferens om barn- och ungdomslitteratur i Gävle, Barnboksmässan i Köpenhamn, litteraturföreläsningarna Läshunger Livsbröd (2/3 & 8/6), Umeå fjärrlånemöte (8/5), 4 th Nordic ILL Conference i Helsingfors (30/9 2/10), Statens kulturråds konferens i Stockholm(31/10-1/11), Bibliotekscafé Norr i Härnösand (23-24/5), seminariet Den medskapande människan med Göran Eklund, Sunnanå Utbildning AB (31/8), Bok- och Biblioteksmässan i Göteborg (14 17/9), ABM-forum i Stockholm (15 16/11). Artiklar Länsbibliotekschefen har under året skrivit artiklar om bibliotek och litteratur i NSD och i tidskriften Ikoner. PROJEKTVERKSAMHET 2.9 Kunskap i rörelse Kunskap i rörelse är ett utbildningsprojekt initierat av Länsbiblioteket och syftar till att i samverkan med Luleå Universitetsbibliotek och Norrbottens museum utbilda personalen vid ABM-institutionerna (Arkiv - Bibliotek - Museum) i användning av IT i det dagliga arbetet. Projektet finansieras till hälften av KKstiftelsen. Vid projekttidens utgång ska följande mål ha uppnåtts: - all ABM-personal i Norrbotten ska ha grundkunskaper i Internetanvändning, - personal med tidigare vunna grundkunskaper ska ha utvecklat sin kompetens, - alla medverkande ABM-institutioner ska ha personal med kunskaper i produktion av webb-sidor, - de flesta ABM-institutioner ska ha påbörjat arbetet med den egna hemsidan, som ett led i bygget av ett ABM-nätverk ska en regional elektronisk ABM-bulletin vara i rörelse. Genomförda aktiviteter Projektet avslutades under året. Kurserna anordnades under perioden mars maj Sammanlagt har 22 kurser om 39 kursdagar genomförts med totalt 247 deltagare. Kurserna har omfattat = Internet för nybörjare = Bygga hemsidor/front Page = Adobe PhotoShop = Webbdesign = Att sköta publika datorer. Deltagare Följande institutioner har deltagit i utbildningen: Bibliotek: Norrbottens länsbibliotek, Luleå Universitetsbibliotek, Luleå folkbibliotek, Bodens Stadsbibliotek, Kiruna Stadsbibliotek, Tornedalens bibliotek i Övertorneå, Haparanda Stadsbibliotek, Arjeplogs kommunbibliotek, Vuollerims bibliotek i Jokkmokks kommun, Korpilombolo bibliotek i Pajala kommun, Bergnässkolans bibliotek (gy) i Luleå kommun, Tärendö bibliotek i Pajala kommun, Arvidsjaurs kommunbibliotek, Gällivare bibliotek, Malmbergets bibliotek i Gällivare kommun, Jokkmokks bibliotek, Överkalix kommunbibliotek, Älvsbyns kommunbibliotek, Strömbackaskolans bibliotek (gy) i Piteå kommun, Barnens Polarbibliotek vid Norrbottens länsbibliotek, Sociomedicinska biblioteket i Boden, Midskogsskolans bibliotek (gy) i Luleå kommun, Hermelinsskolans bibliotek (gy) i Luleå kommun, Hertsöns bibliotek i Luleå kommun, Kvinnobiblioteket i Luleå kommun, Gammelstads bibliotek i Luleå kommun, Råneå bibliotek i Luleå kommun Museer: Norrbottens museum, Friluftsmuseet Hägnan i Luleå, Piteå museum, Silvermuseet i Arjeplog. Diskussion

9 Av de planerade kurserna och workshopen har i princip alla genomförts. Den grundläggande internetkursen har haft deltagare från de flesta kommuner; en stor majoritet av institutionernas personal har idag baskunskaper i Internet. 9 Däremot har de kurser som syftar till att utbilda personalen att producera webbsidor inte fått samma spridning. De institutioner som deltagit har å andra sidan gjort det med nästan hela personalen. Vårt antagande var, när vi formulerade ansökan, att tiden var mogen för de norrbottniska ABM-institutionerna att själva, inom respektive institutions ram, börja arbeta med och utveckla den egna hemsidan. Detta visade sig vara en alltför optimistisk bedömning. Flertalet institutioner nöjer sig med att ha en tämligen statisk hemsida som handhas av en webbredaktör anställd för hela kommunens räkning. Något eget utvecklingsarbete har inte kommit igång - med några få undantag. Merparten av ABM-institutionerna i Norrbotten är emellertid relativt små med liten, hårt arbetsbelastad personal. Kanske är det orealistiskt att i dagsläget begära att dessa institutioner ska orka skapa attraktiva, interaktiva, ständigt i utveckling stadda hemsidor? Den här tiden med Kunskap i rörelse har lärt mej att förändringsarbete inom IT-området går precis lika långsamt som allt annat förändringsarbete; det avgörande för utvecklingstakten är institutionens struktur, dess inneboende seghet, inte själva förändringens karaktär och innehåll. Samtliga kommunbibliotek i länet har hemsidor idag; de kan t ex nås via Länsbibliotekets hemsida, där de finns samlade under rubriken Bibliotek. Arkiven i länet har inte kunnat delta i projektet beroende på det flyttnings- och omstruktureringsarbete som genomförts under projekttiden och som fortfarande pågår. Det Norrbottens läns landsting och Länsmuseet är i färd med att skapa är Norrbottens Minne, en samlad arkivinstitution i vilken ingår Landstingsarkivet, Sunderby sjukhus arkiv, Norrbottens museums arkiv och Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten. Alla dessa arkiv, som tidigare funnits på olika håll i Luleå och Boden, samlas nu vid Björkskatans vårdcentral i Luleå. Denna utveckling av arkiven i länet är naturligtvis mycket välkommen - även om den tidsmässigt inföll olyckligt i förhållande till projektet. Norrbottens museums hemsideadress är: Härifrån kan man gå vidare till övriga museer i länet. Norrbottens museum har i samarbete med Ajtte, Svenskt fjäll- och samemuseum i Jokkmokk, Silvermuseet i Arjeplog, Piteå museum och Länsstyrelsen i Norrbottens län skapat en databas, Kulturarv Norrbotten, med information om band annat arkeologi, naturhistoria, kulturhistoria kompletterad med en databas med kartunderlag och information i form av bland annat fornlämningsregister. Adressen till databasen är Under arbetet med Kunskap i rörelse har personal från folkbiblioteken, Universitetsbiblioteket och museerna träffats och lärt känna varandra, varandras verksamhetsområden och arbetssätt - vi vill gärna se det här som grunden för ett framtida norrbottniskt ABM-nätverk En Dikt om Dagen Från och med 1999 får landets folkbibliotek via Statens kulturråd ett exemplar av de litteraturstödda boktitlarna. En del av dessa cirka 700 titlar utgörs av så kallad smal litteratur som har svårt att, av egen kraft, finna någon större läsekrets. Till den kategorin hör, med några få undantag, diktsamlingarna. Projektets syfte är att genom olika marknadsföringsåtgärder motverka en hyllifiering av den statligt stödda litteraturen eller med andra ord att lyfta fram och på ett till läsning lockande sätt presentera de aktuella böckerna. Marknadsföringen riktar sig både till en bred allmänhet och till utvalda grupper av ungdomar. Målet är = att den litteratur som marknadsförs ska lånas ut i stor omfattning", = att annan "smal" litteratur får en större läsekrets än tidigare, = att intresset för smal litteratur breddas, generellt sett, = att förbättra bibliotekspersonalens kunskaper om "smal" litteratur,

10 = att biblioteken finner nya former för marknadsföring av skönlitteratur. 10 Länsbiblioteket engagerade Mattias Alkberg och Anita Nilsson för projektet. Under mars månad besökte Anita Nilsson Arjeplog för ett offentligt framträdande på folkbiblioteket på kvällen samt ett besök hos en gymnasieklass. Mattias Alkberg besökte Pajala för ett liknande besök. Tyvärr ställdes kvällsarrangemanget in i Pajala på grund av för få besökare. Även hösten visade blandade resultat. Arrangemang i Boden och Jokkmokk blev välbesökta, däremot kom det få besökare till arrangemangen i Piteå och Arvidsjaur. Projektet avslutas och utvärderas våren 2001 med ytterligare arrangemang i Luleå och Boden. NSD uppmärksammade projektet med en artikel och kommer att följa upp artikeln med ett reportage från ett av de återstående arrangemangen. 2 BIBLIOTEKSVERKSAMHET FÖR BARN OCH UNGDOM Verksamhet som riktar sig till både vuxna, ungdomar och barn redovisas under punkt 1 ovan. 2.1 Mål: Nedanstående mål grundar sig på de behov som de kommunala biblioteken i länet har redovisat. = Främja alla barns och ungdomars läsning = Sprida kunskap om barns och ungdomars litteratur och läsning = Stödja utvecklingen av kommunernas barn- och ungdomsbiblioteksverksamhet = Synliggöra vår regions litteratur och kultur för och med barn- och ungdomar = Vidga deltagandet = Främja barns och ungdomars skrivande. För att uppnå dessa mål kommer länsbiblioteket att arbeta med följande operativa insatser: BASVERKSAMHET 2.2 Studiedagar/fortbildningsdagar = Småbarns språkutveckling. (Målgrupp: personal inom barnomsorg, skola, bibliotek). = Strategier för informationssökning. (Målgrupp: personal inom gymnasieskolan, folkbibliotek) = Ungdomslitteratur. (Målgrupp: personal inom gymnasieskola, grundskola, skolbibliotek, folkbibliotek) I februari arrangerade Länsbiblioteket en fortbildningsdag om småbarns språk och läsning. Fortbildningsdagen var samtidigt upptaktsdagen för projektet Läslustombud på förskolorna i Norrland. Fortbildningsdagen hölls i Luleå och besöktes av 85 personer från 10 kommuner i Norrbotten. Målgruppen var förskolelärare, BVC personal, pensionärer och bibliotekspersonal. Syftet var att ge fördjupad kunskap och tips om småbarns läsning och litteratur. Föreläsarna var Susanna Ekström (Stockholms Universitet) och Jujja Wislander (barnboksförfattare). I september arrangerades studiedag nr 2 med Ulla Rhedin (Karlstads universitet) och Anna-Clara Tidholm (barnboksförfattare). Syftet var att ge en fördjupad kunskap om samspelet mellan bild och text i bilderböcker med utgångspunkt från Tidholms bokproduktion. Studiedagen besöktes av 93 personer från 10 kommuner. I april anordnade Länsbiblioteket i samarbete med Strömbackaskolans gymnasiebibliotek en fortbildningsdag om informationssökning som inlärningsprocess. Dagen hölls på Framnäs folkhögskola och besöktes av 38 personer från Norr- och Västerbotten. Målgruppen var bibliotekspersonal och lärare. Syftet med studiedagen var att ge fördjupade kunskaper om informationssökningsprocessen för att kunna vägleda elever/biblioteksbesökare på ett mer professionellt sätt. Föreläsare var Cecilia Waern (Falköpings bibliotek).

11 11 Under året anordnade Länsbiblioteket tillsammans Luleå kommun folkbibliotek fyra inköpsmöten för barnbibliotekarier. En grupp bestående av representanter från länsbibliotek och kommunbiblioteket i Luleå presenterar, diskuterar och analyserar nya fack- och bilderböcker. Målet är dels att öka kunskapen om nyutgiven litteratur, dels att ge bättre underlag för bokinköp. 2.3 Ungdomars skrivande = Skrivarläger för ungdomar. (Målgrupp: ungdomar år) En arbetsgrupp bestående av konsulenten vid Länsbiblioteket, Luleå kommuns folkbibliotek, Författarcentrum Norr och TBV arbetade fram ett förslag till ett skrivarläger i Haparanda. Ansökan om medel för genomförande lämnades in till landstinget och kulturrådet. Tyvärr räckte inte det beviljade anslaget till för genomförandet av skrivarlägret. Barnbibliotekarien vid kommunbiblioteket och konsulenten vid Länsbiblioteket kommer under våren 2001 att försöka hitta en långsiktig lösning och en samordning vad det gäller skrivarläger i länet. 2.4 Utredningar = Kartläggning/undersökning av barnbiblioteksverksamheten i länets kommuner som saknar barnbibliotekarier - slutrapport. = Undersökning av bibliotekens verksamhet som riktar sig till barn och ungdomar med funktionshinder. Utredningen/kartläggningen av barnbiblioteksverksamheten i länets kommuner som saknar barnbibliotekarier skjuts upp på grund av att det under året har skett förändringar i kommunerna som gör utredningen delvis överflödig. Den andra kartläggningen har skjutits på framtiden. 2.5 Samverkan/nätverksbygge = Hjortronställen: ett samverkansprojekt som omfattar Barentsregionen. = Läslustombud på förskolorna i Norrland. Samarbetsprojekt mellan de fyra norrlandslänen. = Barnens Polarbibliotek. Samverkan Sverige, Norge, Finland. Hjortronställen: Länsbiblioteket i Norrbotten samverkar med olika aktörer från länderna i Barentsregionen. Under våren arbetade konsulenten i en jury för att utse ett svenskt bidrag till en rysk manustävling. Konsulenten fungerar också som stöd/rådgivare till norrbottensproducenten. Läslustombud på förskolorna i Norrland: Samarbetet mellan konsulenterna i de fyra norrlandslänen fortsätter. Konsulenterna träffades i Umeå i januari och december för planeringsmöten. Upptaktsdagarna för projektet Läslustombud på förskolorna i Norrland planerades och genomfördes tillsammans. Under Bok & Biblioteksmässan i Göteborg i september hade länsbiblioteken i Norr- och Västerbotten tillsammans med projektet Hjortronställen en gemensam monter. Syftet var att presentera och marknadsföra de gemensamma läsprojekten. Barnens Polarbibliotek, se nedan Övrigt

12 * BVC-foldrar Utgivning av BVC-folder. Utgivningen sker i samarbete med övriga norrlandslänen. 12 * Länksamling Inom ramen för länsbibliotekets hemsida bygga upp en länksamling som rör barn och ungdomar och som kan vara till hjälp i barnbibliotekariernas arbete. * Arbetsmöten Arbetsmöten med barnbibliotekarier och med gymnasiebibliotekarier. * BVC-foldrar Barnbibliotekarierna vid Luleå kommuns folkbibliotek har tillsammans med konsulenten arbetat fram ett förslag till en ny BVC folder. Förslaget lämnades till länsbiblioteket i Jämtland för granskning och tryckning. * Länksamling Arbetet med länksamlingen påbörjades under året. * Arbetsmöten Länsbiblioteket arrangerade i mars tillsammans med Älvsbyns kommunbibliotek ett litteraturläger/arbetsmöte för barnbibliotekarier i länet. Dagarna innehöll bl a en genomgång/analys av ny barn- och ungdomslitteratur och diskussion av verksamhets- och fortbildningsfrågor. Målet var att höja barnbibliotekariernas kompetens och kunskap om nyutkomna barn- och ungdomsböcker. Under hösten besökte konsulenten 12 av 14 kommuner för att träffa barnbiblioteksansvariga. Syftet med resorna var att bilda sig en bättre uppfattning om barnbiblioteksverksamheten i länet. Resultatet av resorna sammanfattades i en kort rapport som ska bilda underlag för nästa års verksamhetsplanering. Svensk biblioteksförening Under året deltog konsulenten i SAB:s barn- och ungdomskommittés arbete för att under hösten väljas in i den nybildade svensk biblioteksförening. Artiklar Konsulenten deltog i årets biblioteksdebatt i NSD och skrev artiklar i DIK-forum, Kommunaktuellt och Biblioteksbladet. PROJEKTVERKSAMHET 2.7 Barnens Polarbibliotek Syfte: Att visa på möjligheterna för framtidens barnbibliotek som utgår och utvecklas utifrån ett regionalt definierat sammanhang och som från detta sammanhang öppnar sig mot världen. Att visa ett bibliotek där informationsteknologin har en framträdande roll sida vid sida med böcker, tidskrifter, andra tryckta medier, video, CD-rom. Innehåll: En samlad översikt över information och material om Norrbotten och Barentsregionen för och av barn. För mer information, besök Under år 2000 har arbetet inriktats och koncentrerats på att

13 13 = praktiskt genomföra uppbyggnaden och utvecklingen av de olika språkversionerna, såväl i respektive land som gemensamt, = fylla databaserna i Barnens Polarbibliotek med bra material på de språk som förekommer i regionen, = knyta ihop de olika ländernas delar så att de också upplevs som en helhet, = hitta en strategi för den framtida utvecklingen. Hur projektet har fortlöpt sedan arbetet kom igång 1997 finns redovisat i följande rapporter, alla avfattade av projektledare Ann-Catrine Westerberg: a) Barnens Polarbibliotek : redovisning 1997 b) The Children s Polar Library 1998 and 1999 : report c) Redovisning och nulägesbeskrivning av Barnens Polarbibliotek Rapporten d) Barnens Polarbibliotek 2000 kommer att färdigställas under februari månad Läslustombud på förskolorna i Norrland Syfte: Att utveckla och locka fram läslusten i förskolan och hemmet genom att utbilda läslustombud på varje daghem. Mål: = Att daghemmen har ett läslustombud = Att barnlitteraturen är tillgänglig och används på daghemmen = Att den medvetna lustfyllda läsningen har ökat på daghemmen och i hemmen = Att barns delaktighet har ökat vad gäller berättande, litteratur och läsning inom förskolan En utförligare presentation finns att läsa på Länsbibliotekets hemsida. Länsbiblioteket anställde Regine Nordström som projektledare. Projektledaren svarade för det praktiska genomförandet av studiecirkelverksamheten i 9 kommuner. I flertalet kommuner samarbetade projektledaren med barnbibliotekarien. Studieförbundet Vuxenskolan svarade för lokaler och/eller för utskick till läslustombuden. Två kommuner samarbetade över länsgränsen: Sorsele och Arvidsjaur. Målet med studiecirkelverksamheten var bl a att öka kunskapen och insikten om barnlitteraturen och dess betydelse för barnens språkliga utveckling. Efter utvärderingar av projektledare och läslustombuden kan vi konstatera att en del har uppnåtts. Under hösten bjöd konsulenten alla deltagande barnbibliotekarier till ett möte för att diskutera en fortsättning av samarbetet med förskolan på kommunal nivå. Mötet enades om att på Länsbibliotekets hemsida bygga upp en idébank om hur man kan samarbeta med förskolan. Under hösten kontaktades också eventuella medverkande i projektets avslutande läslustfestival. Målet med festivalen är att genom workshops förmedla praktiska tips om hur man levandegör texter för barn. 2.8 Hjortronställen Norrbottens länsbibliotek är med och stödjer projektet. Syfte: = Att stärka de nordliga barnens och ungdomarnas identitet och självkänsla = Att stärka den nordliga barn- och ungdomskulturen genom att utveckla kompetensen hos regionens författare och andra konstutövare = Att stärka samhörighetskänslan och öka förståelsen för de olika villkor som barn och unga lever under i det väldiga område som kallas Barentsregionen. = Och att därmed förbättra möjligheterna till en fortsatt fredlig samexistens i regionen.

14 Mål: = Att göra den nordliga barnlitteraturen synlig genom en rad aktiviteter runt om i Barentsregionen = Att stimulera fler författare att skriva för barn och ungdom i Barentsregionen = Att uppmuntra barn- och ungdomar att själva vara med och skapa berättelser och dikter m livet i norr. 14 En utförligare presentation finns att läsa på Länsbibliotekets hemsida. Se ovan, 2.5 och projektets hemsidor under 3. PERSONAL Under året har länsbibliotekets personal bestått av Jimmy Gärdemalm, länsbibliotekschef, Detlef Barkanowitz, vik barnbibliotekskonsulent, Lenn Olsen, fjärrlånebibliotekarie, Eva Lidström, assistent, Ann-Sofi Hedqvist, 25%, talboksbibliotekarie, Ann-Catrine Westerberg, 50% projektledare för Barnens Polarbibliotek, Marianne Svanberg, 100%, IT-padagog, Barnens Polarbibliotek, Regine Nordström, 25%, projektledare för Läslustombud vid förskolorna i Norrland. Vidare har Länsbiblioteket anlitat konsulter för olika uppdrag. 4. EKONOMI Bilaga TALTIDNINGEN Länsbiblioteket ansvarar också för Taltidningen, dvs för produktion av Norrbottens kassettidning, Utblick. Lättlästa Nyheter och Inläsningstjänst. Taltidningens verksamhet redovisas separat. Norrbottens länsbibliotek i februari Jimmy Gärdemalm, länsbibliotekschef

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Syfte Projektets syfte var att utifrån olika marknadsföringsåtgärder motverka en hyllifiering av den statligt stödda litteraturen eller med

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(9) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008

Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008 Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008 Förstudie till EU-projekt: Bibliotekskompaniet bibliotek och företag i samverkan 1 Bibliotekskompaniet - bibliotek och företag i samverkan Rapport från

Läs mer

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Vad är vi? Länsbibliotek Sydost arbetar primärt med att utveckla och komplettera kommunbiblioteken

Läs mer

Policydokument för mediesamarbete Biblioteken i Norrbottens län

Policydokument för mediesamarbete Biblioteken i Norrbottens län Policydokument för mediesamarbete Biblioteken i Norrbottens län Innehåll: 1. Bibliotekssamarbetet i Norrbotten 2. Nationella och regionala styrdokument 3. Mediesamarbete i Norrbotten 4. Riktlinjer för

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

Medieförsörjningsplan för Sörmland 2012 26 september 2012

Medieförsörjningsplan för Sörmland 2012 26 september 2012 26 september 2012 Medieförsörjningsplan för Sörmland 2012 Inledning Syfte Det är en demokratisk rättighet att den enskilde individen, var man än bor i landet och vilket format man än behöver, ska ha tillgång

Läs mer

Vuxnas lärande och folkbibliotek rapport år 3

Vuxnas lärande och folkbibliotek rapport år 3 Birgitta Winlöf 2005-12-21 023-837 38 Vuxnas lärande och folkbibliotek rapport år 3 Projektets övergripande syften har varit: Förbättra bibliotekens möjligheter att bidra till den regionala viljan att

Läs mer

VÅR BERÄTTELSE 2008 NORRBOTTENS LÄNSBIBLIOTEK

VÅR BERÄTTELSE 2008 NORRBOTTENS LÄNSBIBLIOTEK VÅR BERÄTTELSE 2008 NORRBOTTENS LÄNSBIBLIOTEK Ett framgångsrikt 2008 Länsbiblioteket i siffror Genom våra webbplatser Barnens Polarbibliotek, Norrbottenslitteratur.se och bibblo.se når vi årligen ca 200

Läs mer

Norrbottens länsbibliotek

Norrbottens länsbibliotek 2006 2006 2006 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2006 2006 2006 Norrbottens länsbibliotek www.norrbottenslansbibliotek.nu 2006 2006 2006 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2006 2006 2006 Innehåll 1. Prioriterade grupper... 3 2.

Läs mer

Chefsmöte 16-17 september 2009

Chefsmöte 16-17 september 2009 Chefsmöte 16-17 september 2009 Närvarande: Bo Alsterberg, Kristina Grubbström (16/9), Jan-Olof Frank, Liselott Lagnestig, Marita Mattsson Barsk, Kristina Holmgren, Irene Wallin, Ing-Marie Engman Suup,

Läs mer

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sörmland. Antagen av bibliotekscheferna i länet vid chefsmötet den 2008-03-06 i Nyköping

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sörmland. Antagen av bibliotekscheferna i länet vid chefsmötet den 2008-03-06 i Nyköping Regional talboksplan 2008 Länsbibliotek Sörmland Antagen av bibliotekscheferna i länet vid chefsmötet den 2008-03-06 i Nyköping 2 Regional talboksplan 2008 Länsbibliotek Sörmland Varför talboksplan?..

Läs mer

PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN

PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN PLAN FÖR BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN I PAJALA KOMMUN Biblioteken är en grundläggande del av samhällets kulturella infrastruktur, till främjande av intresse för läsning

Läs mer

CENTRAL MEDIEFÖRSÖRJNINGSPLAN FÖR MÅNGSPRÅKIG LITTERATUR 2010

CENTRAL MEDIEFÖRSÖRJNINGSPLAN FÖR MÅNGSPRÅKIG LITTERATUR 2010 1 CENTRAL MEDIEFÖRSÖRJNINGSPLAN FÖR MÅNGSPRÅKIG LITTERATUR 2010 FÖRORD Medieförsörjningsplanen syftar till att få till stånd tydliga riktlinjer för ansvarsfördelningen mellan Internationella bibliotekets

Läs mer

Kampanjplan för Barnboksveckor 2015

Kampanjplan för Barnboksveckor 2015 Kampanjplan 1 (5) Kampanjens namn: Barnboksveckor 2015 Upprättad av: Planeringsgruppen Datum: 2015-04-29 Uppdaterad (datum): 2015-05-11 Kampanjplan för Barnboksveckor 2015 1. Bakgrund och syfte Biblioteken

Läs mer

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv.

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv. Biblioteksplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28, 79 Inledning Biblioteket som en dammig boksamling har försvunnit. Idag ser bibliotekstjänsterna helt annorlunda ut. Förväntningarna på

Läs mer

Norrbottens länsbibliotek

Norrbottens länsbibliotek 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2005 2005 200 2005 2005 2005 Norrbottens länsbibliotek www.norrbottenslansbibliotek.nu 2005 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2005 2005 200 Innehåll 2005 2005

Läs mer

Norrbottens läns landsting Division Kultur och Utbildning 971 89 Luleå

Norrbottens läns landsting Division Kultur och Utbildning 971 89 Luleå 1 Norrbottens läns landsting Division Kultur och Utbildning 971 89 Luleå Ansökan om bidrag till projektet Möte med Norrbottensförfattare ett projekt för ökade kontakter mellan hörselskadade i Norrbotten

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ Information Kultur Läslust 1 BIBLIOTEKSPLAN Biblioteksplanen är ett politiskt förankrat dokument som ska ge en överblick över bibliotekens verksamheter samt ansvarsfördelningen

Läs mer

Distansundervisning. CMA- Verktyget: En metod för framgångsrik modersmålsundervisning i Norrbotten

Distansundervisning. CMA- Verktyget: En metod för framgångsrik modersmålsundervisning i Norrbotten Distansundervisning CMA- Verktyget: En metod för framgångsrik modersmålsundervisning i Norrbotten kommit längst i Sverige inom området Modersmålet har stor betydelse för barnets identitet och självkänsla.

Läs mer

Biblioteksplan 2014--2018

Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteksplan Datum 2014-11-07 Beslutad Kommunfullmäktige 242, 2014-12-16 1(7) Dnr 14/714-880 Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteken i Mörbylånga kommun består av tre folkbibliotek, Mörbylånga, Färjestaden

Läs mer

Bilaga 2 35/11 PROJEKTPLAN VER 1.0 1 (4) 2010-09-13

Bilaga 2 35/11 PROJEKTPLAN VER 1.0 1 (4) 2010-09-13 Bilaga 2 35/11 PROJEKTPLAN VER 1.0 1 (4) 2010-09-13 Projektplan för samverkan mellan Länsbibliotek Sörmland, Länsbibliotek Västmanland, Länsbiblioteket i Örebro län och Regionbibliotek Stockholm Bakgrund

Läs mer

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig Biblioteksplan Dokumenttyp Fastställd Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Utbildningsnämnden Giltighetstid 5 år Dokumentansvarig Kultur- och Bibliotekschef Dnr 2015.000058

Läs mer

CENTRAL MEDIEFÖRSÖRJNINGSPLAN FÖR MÅNGSPRÅKIG LITTERATUR 2006

CENTRAL MEDIEFÖRSÖRJNINGSPLAN FÖR MÅNGSPRÅKIG LITTERATUR 2006 1 CENTRAL MEDIEFÖRSÖRJNINGSPLAN FÖR MÅNGSPRÅKIG LITTERATUR 2006 FÖRORD Medieförsörjningsplanen syftar till att få till stånd tydliga riktlinjer för ansvarsfördelningen mellan Internationella bibliotekets

Läs mer

Nämndens för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut:

Nämndens för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut: Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet FÖRSLAG DATUM DIARIENR 2011-06-01 KUS-KN10-180 35 Samverkan mellan länsbiblioteken i Sörmland, Västmanland, Örebro och Stockholms län Nämndens för

Läs mer

Östra skolområdets skolbiblioteksplan

Östra skolområdets skolbiblioteksplan Östra skolområdets skolbiblioteksplan Handlingsplan för hur målen i skolbiblioteksplanen ska uppnås. Planen utvärderas av skolbiblioteksrådet i slutet av varje läsår. Skolbiblioteksrådets deltagare hör

Läs mer

åter! Konferens om kvalitet och bemötande Väven, Umeå 23-24 mars 2015 Foto: Elisabeth Olsson Wallin

åter! Konferens om kvalitet och bemötande Väven, Umeå 23-24 mars 2015 Foto: Elisabeth Olsson Wallin Välkommen åter! Konferens om kvalitet och bemötande Väven, Umeå 23-24 mars 2015 Foto: Elisabeth Olsson Wallin Välkommen åter! Konferens om kvalitet och bemötande. Ett bra bemötande kan rädda bristande

Läs mer

åter! Konferens om kvalitet och bemötande Väven, Umeå 23-24 mars 2015 Foto: Elisabeth Olsson Wallin

åter! Konferens om kvalitet och bemötande Väven, Umeå 23-24 mars 2015 Foto: Elisabeth Olsson Wallin Välkommen åter! Konferens om kvalitet och bemötande Väven, Umeå 23-24 mars 2015 Foto: Elisabeth Olsson Wallin Välkommen åter! Konferens om kvalitet och bemötande. Ett bra bemötande kan rädda bristande

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011

BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011 BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011 Innehåll - Bakgrund...2 - Syfte...2 - Arbetsgrupp...2 - Nulägesbeskrivning...3 - Omvärldsanalys...4 - Samverkan...5 -

Läs mer

Dela läslust projektplan

Dela läslust projektplan Dela läslust projektplan Projektets syfte Projektet syftar till att biblioteken i Dalarnas, Gävleborgs, Uppsala och Värmlands län ska utveckla sin läsfrämjande och litteraturförmedlande verksamhet så att

Läs mer

Strategiska framtidsfrågor för mångspråkig litteraturförsörjning

Strategiska framtidsfrågor för mångspråkig litteraturförsörjning Strategiska framtidsfrågor för mångspråkig litteraturförsörjning Seminarium i Stockholm, Serafen, den 15 januari 2009 Deltagare: Se bilaga Maria Törnfeldt, ordförande i Sveriges Länsbibliotekarier, hälsade

Läs mer

Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för

Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för bibliotek i Stockholms stad 2006-2010 1. Uppdraget Kommunfullmäktige

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården

Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Birgitta Boqvist Patientsäkerhetssamordnare Norrbottens läns landsting Norrbotten Kiruna Gällivare Pajala Landstinget är länets största

Läs mer

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag.

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Katarina Kristoffersson & Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Paper presenterat vid konferensen 11-12 oktober 2006 i Borås Om föredragshållarna

Läs mer

Biblioteksplan 2009-2012. Laxå kommun

Biblioteksplan 2009-2012. Laxå kommun Biblioteksplan 2009-2012 Laxå kommun Förord Biblioteket har betydelse för medborgarna. Det är inte enbart skolan som står för lärandet utan där har också biblioteket och skolbiblioteken en stor central

Läs mer

Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-05-04

Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-05-04 Minnesanteckningar Möte 2 Mötesdatum 2012-05-04 Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-05-04 Närvarande: Erik Siira, Göteborgs universitetsbibliotek (ordförande) Göran Konstenius Kungl.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen (Extra sammanträde) 2014-01-08 Sida 1 (9) Kulturens Hus, Luleå

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen (Extra sammanträde) 2014-01-08 Sida 1 (9) Kulturens Hus, Luleå Styrelsen (Extra sammanträde) 2014-01-08 Sida 1 (9) Plats Kulturens Hus, Luleå Beslutande kommunrepresentanter Britta Flinkfeldt Jansson, (s), Arjeplog Lotta Åman, (s), Arvidsjaur Torbjörn Lidberg, (s),

Läs mer

Medieplan på Rinkeby bibliotek

Medieplan på Rinkeby bibliotek Medieplan på Rinkeby bibliotek 1. Beskrivning av nuläget. I Rinkeby bodde 2003 16 053 människor, fördelat på 5 099 hushåll, varav 67 % med utländsk bakgrund, i Tensta 17 463, varav 61% med utländsk bakgrund.

Läs mer

Mötesanteckningar från Maracas-möte den 5 november 2009 i Boden.

Mötesanteckningar från Maracas-möte den 5 november 2009 i Boden. Mötesanteckningar från Maracas-möte den 5 november 2009 i Boden. Närvarande: Bo Alsterberg, Erik Sieurin, Gun Hellander, Karin Wikström, Britt-Lis Holmström, Ulrika Blomkvist, Anneli Nilsson, Kristian

Läs mer

Barnbiblioteket i Kulturens hus i rummet & i rymden

Barnbiblioteket i Kulturens hus i rummet & i rymden Barnbiblioteket i Kulturens hus i rummet & i rymden Bakgrund: Kulturens hus planeras för fullt i Luleå. Byggstart 1 april 2005. Planerad inflyttning i december 2006. Huset ska inrymma Stadsbiblioteket,

Läs mer

Framtänk Norrbotten. Sammanställning av diskussionscafé

Framtänk Norrbotten. Sammanställning av diskussionscafé Framtänk Norrbotten - en generationsöverskridande mötesplats för framtid och utveckling Sammanställning av diskussionscafé Sammanfattning Den 9 november 2013 arrangerades Framtänk Norrbotten på Nordkalotten

Läs mer

3. Ange ditt telefonnummer, så att vi kan kontakta dig om vi undrar över något svar:

3. Ange ditt telefonnummer, så att vi kan kontakta dig om vi undrar över något svar: Hej! Tack för att du lämnar 2013 års uppgifter om kommunens folkbibliotek. Frågorna är desamma som vid föregående mätning. Notera hur lång tid det tar att sammanställa uppgifterna och fylla i enkäten,

Läs mer

Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet

<Innan_punkt> Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet DIGITAL 2015-16 Förstudieansökan Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet 1. Bakgrund Den här ansökan har sin bakgrund i Länsbiblioteket i Västerbottens ständiga strävan att

Läs mer

VERSION DIARIENUMMER 2012-02-03 2012-2015 KULTURFÖRVALTNINGEN. Biblioteksplan. Kvalitetsgarantier och åtaganden BIBLIOTEK VALLENTUNA

VERSION DIARIENUMMER 2012-02-03 2012-2015 KULTURFÖRVALTNINGEN. Biblioteksplan. Kvalitetsgarantier och åtaganden BIBLIOTEK VALLENTUNA VERSION DIARIENUMMER 2012-02-03 2012-2015 KULTURFÖRVALTNINGEN Biblioteksplan Kvalitetsgarantier och åtaganden BIBLIOTEK VALLENTUNA Innehåll 1. Kvalitetsgarantier för biblioteks- verksamheterna i Vallentuna...

Läs mer

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län Regional talboksplan 2011 Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län Inledning Länsbibliotek Sydost och Regionbibliotek Kalmar län har ett långtgående samarbete som fördjupats genom ett politiskt

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Biblioteket 2009

Kvalitetsredovisning för Biblioteket 2009 Bildningsnämnden Kvalitetsredovisning för Biblioteket 2009 Hammarö 20010 01 10 Solveig Hagström SÅ HAR VI ARBETAT MED KVALITETSRAPPORTEN Kvalitetsrapporten har tagits fram gemensamt av kulturchefen och

Läs mer

Regelförenkling på kommunal nivå. Norrbotten

Regelförenkling på kommunal nivå. Norrbotten Regelförenkling på kommunal nivå En väg in Sverige Ja 88% Nej 12% Ja 93% Nej 7% En väg in för företag bör kunna: ge information om gällande regelverk samordna ansökningar förmedla information mellan olika

Läs mer

Kungliga biblioteket, Avdelningen för nationell samverkan, Enheten för samordning och utveckling

Kungliga biblioteket, Avdelningen för nationell samverkan, Enheten för samordning och utveckling Hej! Välkommen till Sveriges officiella skolbiblioteksstatistik! Även om ni inte har ett skolbibliotek är det några frågor som bör besvaras. Uppe i högra hörnet i enkäten finns en knapp där du kan gå in

Läs mer

Verksamhetsberättelse för barn- och ungdomsverksamheten 2009. Uppvidinge bibliotek

Verksamhetsberättelse för barn- och ungdomsverksamheten 2009. Uppvidinge bibliotek Verksamhetsberättelse för barn- och ungdomsverksamheten 2009 I Uppvidinge kommun finns fem integrerade folk- och skolbibliotek samt ett gymnasiebibliotek. Biblioteken har en gemensam webbplats och gemensam

Läs mer

Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan. läsåret 2010-2011

Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan. läsåret 2010-2011 Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan läsåret 2010-2011 1 Biblioteks- och läsutvecklingsplan samt IT Övergripande verksamhetsmål för skolbiblioteket Skolbiblioteket ska hjälpa eleverna: att utveckla

Läs mer

E-kampanj på östgötabiblioteken oktober 2009

E-kampanj på östgötabiblioteken oktober 2009 E-kampanj på östgötabiblioteken oktober 2009 Bakgrund! Bibliotekens tjänster på nätet www.ostgotabibliotek.se Biblioteket hemifrån Sök i bibliotekens kataloger Låna om och beställ Ladda ner e-böcker Lyssna

Läs mer

Cirkulär 10-07 Expedierad 2008-01-23. Angående medfinansiering av Swedish Lapland Film Commission, SLFC

Cirkulär 10-07 Expedierad 2008-01-23. Angående medfinansiering av Swedish Lapland Film Commission, SLFC Cirkulär 10-07 Expedierad 2008-01-23 Kommunstyrelsen Angående medfinansiering av Swedish Lapland Film Commission, SLFC Syftet med filmkommissionen är att marknadsföra Norrbottens Län som ett attraktivt

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2001 BIBLIOTEKET VID HÖGSKOLAN I TROLLHÄTTAN/UDDEVALLA

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2001 BIBLIOTEKET VID HÖGSKOLAN I TROLLHÄTTAN/UDDEVALLA 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 21 BIBLIOTEKET VID HÖGSKOLAN I TROLLHÄTTAN/UDDEVALLA Huvudmålet år 21 var samma som år 2. Att fortsätta arbetet med att, i enlighet med biblioteksutredningen 1998, bygga upp ett

Läs mer

Enkätundersökningens genomförande

Enkätundersökningens genomförande Enkätundersökningens genomförande Anders Lidström, Statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet Undersökningens uppläggning Planerna på att genomföra en särskild medborgarundersökning kring den norrländska

Läs mer

- Regionalt projekt - Innovativa servicelösningar

- Regionalt projekt - Innovativa servicelösningar Delrapport - Regionalt projekt - Innovativa servicelösningar Delrapport nr 3 Projektnamn: Norrbottens landsbygd siktar mot 2020 Projektägare: Hela Sverige ska leva Norrbotten Redovisningsperiod: aug -

Läs mer

Slutrapport projekt Våga klicka Våga surfa

Slutrapport projekt Våga klicka Våga surfa Slutrapport projekt Våga klicka Våga surfa Sökande: ABF Borlänge Nedansiljan - kommun Rättvik, Studieförbundet Vuxenskolan Rättvik, Kulturenheten Rättviks kommun. Uppdragstagare: ABF Borlänge Nedansiljan,

Läs mer

Biblioteksplan för Säffle kommun 2010

Biblioteksplan för Säffle kommun 2010 Biblioteksplan för Säffle kommun 2010 Antagen av kommunfullmäktige, x 2010-xx 1 Innehållsförteckning Biblioteksplan för Säffle kommun 3 Inledning 3 Styrdokument 3 Bibliotekets övergripande roll i samhället

Läs mer

Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011

Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011 Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011 Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2009-06-16 1/10 Innehållsförteckning BAKGRUND OCH SYFTE 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING 3 Folkbiblioteksverksamheten 3 Skolbiblioteksverksamheten

Läs mer

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan 2005-04-21 Bilaga 1 1 Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan Verksamhetsplan för det nationella utvecklingsprogrammet för dans i skolan mellan NCFF, Myndigheten för skolutveckling, Statens kulturråd

Läs mer

Ett läsfrämjande projekt för åk 2-3 i Västerbottens Län

Ett läsfrämjande projekt för åk 2-3 i Västerbottens Län Ett läsfrämjande projekt för åk 2-3 i Västerbottens Län Inledning Med utgångspunkt från det lyckade projektet Fantasystafetten som avslutades i augusti 2010, vill vi genomföra ett läsfrämjande projekt

Läs mer

Mysterieveckor på biblioteken i Norrbotten 2013

Mysterieveckor på biblioteken i Norrbotten 2013 Mysterieveckor på biblioteken i Norrbotten 2013 v.43 v.44 v.45 v.46 Kiruna Piteå - bokbussen Älvsbyn Arjeplog Gällivare Gällivare Malmberget Haparanda Jokkmokk Kiruna Luleå Råneå Luleå Stadsbiblioteket

Läs mer

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Detta tänkte jag prata om: Om Kultur Skåne och våra kulturpolitiska mål Varför biblioteket som kulturhus - bakgrund

Läs mer

Att sätta upp hängrännor

Att sätta upp hängrännor Peter Alsbjer, Länsbiblioteket i Örebro Län Att sätta upp hängrännor Mot framtidens länsbibliotek Länsbiblioteket i Örebro län har som arbetsuppgifter att svara för regional biblioteksverksamhet och skiljer

Läs mer

Delrapport nr 4 av 5 (nr 5 är slutrapport)

Delrapport nr 4 av 5 (nr 5 är slutrapport) Regionalt projekt Innovativa servicelösningar Delrapport nr 4 av 5 (nr 5 är slutrapport) Projektnamn: Norrbottens landsbygd siktar mot 2020 Projektägare: Hela Sverige ska leva Norrbotten Redovisningsperiod:

Läs mer

Sammanställning av svaren

Sammanställning av svaren Sammanställning av svaren Utvärderingsfrågor Barnboksveckorna 2009 1. Hur tycker ni att det länsövergripande samarbetet kring Barnboksveckorna har fungerat? Vad var bra? Vad var dåligt? Tanken på ett länsövergripande

Läs mer

Göteborg 2 mars 2011. Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland

Göteborg 2 mars 2011. Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland Göteborg 2 mars 2011 Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland Bibliotek och digital delaktighet i Östergötland Några steg på vägen Hur kom vi hit? - IT-utveckling av bibliotek 2001-2004 - Equal Biblioteken

Läs mer

Fjärrlånestatistik ur LIBRIS

Fjärrlånestatistik ur LIBRIS Fjärrlånestatistik ur LIBRIS Britt Sagnert LIBRIS Nationella bibliotekssystem LIBRIS fjärrlånerutin en fjärrlånerutin i LIBRIS har funnits sedan slutet av 1988 LIBRIS fjärrlån introducerades för lånecentraler

Läs mer

.DUWOlJJQLQJPHGLHKDQWHULQJ/LWWHUDWXUSnLFNH±VYHQVNDVSUnNLQWH VNROVSUnN

.DUWOlJJQLQJPHGLHKDQWHULQJ/LWWHUDWXUSnLFNH±VYHQVNDVSUnNLQWH VNROVSUnN .DUWOlJJQLQJPHGLHKDQWHULQJ/LWWHUDWXUSnLFNH±VYHQVNDVSUnNLQWH VNROVSUnN 9LGDUEHWVP WHWRPPHGLHSODQHULQJRNWREHUORYDGH/lQVELEOLRWHNHWDWWWD IUDPHWWVWUXNWXUHUDWXQGHUODJVRPKMlOSLGHWORNDODPHGLHSODQHDUEHWHWI UOLWWHUDWXUSn

Läs mer

Sammafattning av uppföljningsrapporter delprojekten 4 november

Sammafattning av uppföljningsrapporter delprojekten 4 november 1 (5) Sammafattning av uppföljningsrapporter delprojekten 4 november 1. Statusläge - upphandling av bibliotekssytem försenad pga arbete förfrågningsunderlaget, annonsering bestämd till den 14 november.

Läs mer

Bibliotekets verksamhet med tillgängliga medier för barn. Anna Fahlbeck, bibliotekarie, Linköpings stadsbibliotek

Bibliotekets verksamhet med tillgängliga medier för barn. Anna Fahlbeck, bibliotekarie, Linköpings stadsbibliotek Bibliotekets verksamhet med tillgängliga medier för barn Anna Fahlbeck, bibliotekarie, Linköpings stadsbibliotek Agenda Introduktion Vem är jag? Hur jobbar jag: Samverka och nätverka Informationskampanjer

Läs mer

Länsbibliotek Dalarna

Länsbibliotek Dalarna Kulturnämnden Länsbibliotek Dalarna www.lansbibliotekdalarna.se Verksamhet Helårsrapport 2010 Länsbibliotek Dalarna är en kunskapsinstitution, en resurs för biblioteksutveckling. Uppdraget är att vara

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 2 Fredag den 22 januari 2010. Kvinna blir präst i Övertorneå. Dom tycker inte att kvinnor ska vara präster.

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 2 Fredag den 22 januari 2010. Kvinna blir präst i Övertorneå. Dom tycker inte att kvinnor ska vara präster. LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 2 Fredag den 22 januari 2010 NORRBOTTEN Kvinna blir präst i Övertorneå Birgitta Pirhonen blir präst i Övertorneå. I torsdags bestämde kyrkorådet i Övertorneå att hon får jobbet. Det

Läs mer

Medieplan. för Högskolebiblioteket i Skövde 2014-02-24

Medieplan. för Högskolebiblioteket i Skövde 2014-02-24 Medieplan för Högskolebiblioteket i Skövde 2014-02-24 Bibliotekets ansvar för högskolans informationsförsörjning Av bibliotekets vision framgår att biblioteket ska erbjuda en miljö där lärande och utveckling

Läs mer

Biblioteksplan 2013-2015

Biblioteksplan 2013-2015 STYRDOKUMENT Sida 1(4) Biblioteksplan 2013-2015 Område Program Plan Riktlinje Biblioteksplan Fastställd Giltighetstid Reviderad/Uppdaterad BKU-nämnd, Till och med 2015 2012-10-31 79 Tjänsteföreskrift Diarienummer

Läs mer

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Ung Kultur Dalarna Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Bakgrund barn och unga i Dalarna Ungas egna synpunkter Utvecklingsprojekt t ex.kultur hjärta skola Region

Läs mer

Biblioteksplan 2013-2016

Biblioteksplan 2013-2016 Biblioteksplan 2013-2016 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Kommunens struktur 3. Verksamhetsområden 3.1 Allmänheten 3.1.1 Nuläge och utgångspunkt för fortsatt verksamhet 3.1.2 Framtiden att arbeta för

Läs mer

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete 1 Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Gustav Malmqvist Huvudsekreterare 2 Internationell context Trender och tendenser i omvärlden EU som policyskapare

Läs mer

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA)

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Framtid i Access Projektplan Fastställd av styrgruppen 2006-11-28 Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Bakgrund ABM-centrum är ett samarbetsprojekt mellan Kungl. biblioteket, Statens ljud-

Läs mer

Biblioteksplan för Oxelösunds kommun 2015-2017

Biblioteksplan för Oxelösunds kommun 2015-2017 för 2015-2017 2014-08-12 1(8) Biblioteksplan Kultur- och fritidsförvaltningen Biblioteket Kerstin Nordén, Telefon 0155-383 50 kerstin.norden@oxelosund.se Biblioteksplan för 2015-2017 1. Bibliotekets verksamhet

Läs mer

Nya låntagare, nya behov

Nya låntagare, nya behov Nya låntagare, nya behov TPB och biblioteken i framtiden Bitte Kronkvist bitte.kronkvist@tpb.se www.tpb.se katalog.tpb.se TPB:s uppdrag och strategi..att i samverkan med andra bibliotek tillgodose de behov

Läs mer

Rutiner för samråd och styrning 2013-2015

Rutiner för samråd och styrning 2013-2015 Rutiner för samråd och styrning 2013-2015 KB och dess partners och nationella kompetenscentra i det nationella utvecklings- och samverkansuppdraget Bakgrund I mars 2012 tog Kungl biblioteket beslut om

Läs mer

Projektansökan - Norrbottensförfattare på Internet

Projektansökan - Norrbottensförfattare på Internet Sökande: Norrbottens länsbibliotek 971 79 Luleå www.norrbottenslansbibliotek.nu Projektansvarig: Jimmy Gärdemalm Tel 0920 29 35 62 Mobil 070 589 35 62 jimmy.gardemalm@kulturen.lulea.se Norrbottens läns

Läs mer

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv Projektbeskrivning: Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv 1. Sammanfattande projektidé Syftet med projektet är att undersöka hur samspelet mellan det regionala tillväxtarbetet och det

Läs mer

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Slutrapport Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Datum: 2015-06-10 Diarienr: 2015/0164 Bakgrund Projektet Hjärnkoll har i utvärderingarna visat att det går att förändra attityder i vårt samhälle.

Läs mer

Sammanställning av enkätundersökning KIT 2011 Lärarnätverket Kontaktnät i Teknik, Norrbotten

Sammanställning av enkätundersökning KIT 2011 Lärarnätverket Kontaktnät i Teknik, Norrbotten Sammanställning av enkätundersökning KIT 2011 Lärarnätverket Kontaktnät i Teknik, Norrbotten Sammanställning av enkätundersökning KIT 2011 Totalt 174 lärare har svarat på enkätundersökningen fördelat på

Läs mer

Svensk Biblioteksförenings studiepaket. Barn berättar. En studie av 10-åringars syn på läsning och bibliotek

Svensk Biblioteksförenings studiepaket. Barn berättar. En studie av 10-åringars syn på läsning och bibliotek Svensk Biblioteksförenings studiepaket Barn berättar En studie av 10-åringars syn på läsning och bibliotek Välkommen till studiepaketet Barn berättar! Svensk Biblioteksförening ska främja biblioteksutveckling.

Läs mer

Sammanställning av enkäten

Sammanställning av enkäten Sammanställning av enkäten Sammanställning av enkät, Cecilia Gärdén Enkäten delades ut vid Göta avstamp-dagen, 2015-02-10. Enkäten är sammanställd fråga för fråga, utifrån tre kategorier: 1) bibliotekarier/assistenter,

Läs mer

Regional biblioteksplan för Stockholms län 2012 2014. Regional biblioteksplan för Stockholms län 2012 2014

Regional biblioteksplan för Stockholms län 2012 2014. Regional biblioteksplan för Stockholms län 2012 2014 Regional biblioteksplan för Stockholms län 2012 2014 Regional biblioteksplan för Stockholms län 2012 2014 Fastställd av Stockholms Fastställd läns landstings av Stockholms kulturnämnd läns landstings kulturnämnd

Läs mer

Biblioteksplan för Malå bibliotek 2015-2016

Biblioteksplan för Malå bibliotek 2015-2016 MALÅ KOMMUN BIBLIOTEKSPLAN 1 (13) Biblioteksplan för Malå bibliotek 2015-2016 Inledning I Malå kommun finns ett integrerat folk- och skolbibliotek. Biblioteksverksamheten styrs av bibliotekslagen (SFS

Läs mer

Medieplan. beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek)

Medieplan. beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek) Medieplan beskrivning, bestånd & bevarande för högskolebiblioteket, sjukhusbiblioteket och Gävle bibliotek (stadsbiblioteket med filialbibliotek) Beskrivning av biblioteken: Målgrupper och tillgänglighet

Läs mer

Norrbottens Bowlingförbund

Norrbottens Bowlingförbund Norrbottens Bowlingförbund Årsmötesprotokoll 2014-06-08 Norrbottens bowlingförbunds årsmöte ägde rum i Luleå den 8 juni, 2014. Närvarande: Anders Nilsson, Kalix Andreas Lindgren, Luleå Anki Karlsson, Boden

Läs mer

Samhall Sveriges mest mångsidiga företag

Samhall Sveriges mest mångsidiga företag BASFAKTA 2014 Samhall Sveriges mest mångsidiga företag 1 Samhall är ett aktiebolag som ägs av staten Uppdraget Att producera efterfrågade varor och tjänster där behoven finns och genom detta skapa meningsfulla

Läs mer

Att nå ut till talboksläsande barn och unga. Anna Fahlbeck, Linköpings stadsbibliotek Tammerfors 2014-11-27

Att nå ut till talboksläsande barn och unga. Anna Fahlbeck, Linköpings stadsbibliotek Tammerfors 2014-11-27 Att nå ut till talboksläsande barn och unga Anna Fahlbeck, Linköpings stadsbibliotek Tammerfors 2014-11-27 Agenda Introduktion Vem är jag? Hur jobbar jag: Samverka och nätverka Informationskampanjer Kurs

Läs mer

Skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och medföljande barn

Skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och medföljande barn Skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och medföljande barn Samverkan mellan länets kommuner, Norrbottens läns landsting, Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten. Uppdrag skyddat boende Politiska samverkansberedningen

Läs mer

Anteckningar: Barnbiblioteksdagar i Älvsbyn 8-9 mars 2012

Anteckningar: Barnbiblioteksdagar i Älvsbyn 8-9 mars 2012 Deltagare båda dagarna: Inger Mäkimaa, Karin Wikström, Kristina Ström, Catrin Fjellström, Ewy Nilsson, Yvonne Nilsson, Birgitta Kostet Öhgren, Regine Nordström, Anna-Lena Lüddeckens, Jannike Lundgren,

Läs mer

Rapport om It-stödet för BBIC, workshops i Norrbotten

Rapport om It-stödet för BBIC, workshops i Norrbotten 1 Rapport om It-stödet för BBIC, workshops i Norrbotten Bakgrund Systematisk uppföljning är ett prioriterat område inom den nationella barn och unga satsningen. Som en följd av att BBIC kan utgöra grunden

Läs mer

Företagsservice på Malmö Stadsbibliotek - Verksamhetsberättelse 2006

Företagsservice på Malmö Stadsbibliotek - Verksamhetsberättelse 2006 Företagsservice på Malmö Stadsbibliotek - Verksamhetsberättelse 2006 Under året 2006 har vi haft en klart ökad aktivitet när det gäller arrangemang på biblioteket. Detta redovisas nedan i den kronologiska

Läs mer

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala 1. Inledning Som en del av vår integrationssatsning samarbetar Folkuniversitetet

Läs mer

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06

Bilaga 7.1. Förslag till. Årsberättelse 2013 2014-03-06 Bilaga 7.1 Förslag till Årsberättelse 2013 2014-03-06 Årsberättelse 2013 för Hela Norden ska leva Inledning Hela Norden ska leva (HNSL) startade 1994 som ett nätverk där alla nordiska länder deltog. Därefter

Läs mer