VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2000 NORRBOTTENS LÄNSBIBLIOTEK,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2000 NORRBOTTENS LÄNSBIBLIOTEK,"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2000 för NORRBOTTENS LÄNSBIBLIOTEK,

2 2 INNEHÅLL 1. BIBLIOTEKSVERKSAMHET FÖR VUXNA s. 3 Basverksamhet 1.1 Kompletterande medieförsörjning 1.2 Flykting- och invandrarverksamhet 1.3 Social biblioteksverksamhet 1.4 IT-verksamhet 1.5 Samverkan med norrlandslänen 1.6 Samverkan inom Barentsregionen 1.7 Övrigt Projektverksamhet s Kunskap i rörelse 1.9 En Dikt om Dagen 2. BIBLIOTEKSVERKSAMHET FÖR BARN s Mål Basverksamhet 2.2 Studie- och fortbildningsdagar 2.3 Ungdomars skrivande 2.4 Utredningar 2.5 Samverkan/nätverksbygge 2.6 Övrigt Projektverksamhet s Barnens Polarbibliotek 2.8 Läslustombud på förskolorna i Norrland 2.9 Hjortronställen i Barentsregionen 3. PERSONAL s EKONOMI s TALTIDNINGEN s. 14

3 3 1. BIBLIOTEKSVERKSAMHET FÖR VUXNA Delar av den verksamhet som här redovisas som vuxenverksamhet riktar sig även till barn och ungdomar. Så till exempel nyttjas den kompletterande medieförsörjningen till stor del av studerande ungdomar. Och depositionerna av medier som kommunbiblioteken beställer innehåller medier både för vuxna, ungdomar och barn. Vidare har flera av projekten under denna rubrik även ungdomar och barn som målgrupp. BASVERKSAMHET 1.1 Kompletterande medieförsörjning Löpande arbetsuppgifter under året: = Urval och inköp av böcker, tidskrifter, talböcker, videofilmer och övriga media. = Beläggning, effektuering, remittering av fjärrlånebeställningar av böcker, tidskrifter, talböcker, AV-media. = Effektuering av beställningar av kopior på artiklar ur tidningar, tidskrifter, samlingsverk, referensmaterial, mikrofilmade dokument etc. = Sammanställning och utskick av depositioner med böcker, talböcker och videofilmer till kommunbiblioteken = Informationsförmedling till bibliotek i länet = Regional referenstjänst Tabell 1: Förvärv av medier 2000 jämfört med Typ av medier År 2000 År 1999 Vuxenböcker Barnböcker Referenslitteratur Talböcker Bok och Band Kassettböcker Musikfonogram Videogram Övriga AV-medier Totalt Anm: Förvärven avser de totala inköpen gjorda av Luleå folkbibliotek/norrbottens länsbibliotek, dvs. förvärven inkluderar även de kommunala inköpen, som utgör den stora merparten av totalsumman. Tabell 2: Kompletterande medieförsörjning 2000 jämfört med 1999 År 2000 År 1999 Emottagna fjärrlånebeställningar Därav effektuerade/i procent 6 852/72% 6 881/60% Utskick av depositioner/volymer, totalt 105/ /4 630 Därav böcker på andra språk än svenska 62/ /1 741 Därav talböcker 43/ /2 889 Den kompletterade medieförsörjningens visar ovanstående förändringar jämfört med Skillnaderna faller inom ramen för de normala variationerna från ett år till annat: I vilken omfattning och för vilken typ av medier kommunerna använder sig av den regionala kompletterande medieförsörjningen framgår av tabellen nedan.

4 Tabell 3: Antal levererade medier fördelade på kategori och mottagare Beställare Böcker AV- Media Kopior 4 antal härav skön Talböcker Språkkurser Mikrofilmer Övrig AV antal antal sidor Arjeplog Arvidsjaur Boden Gällivare Haparanda Jokkmokk Kalix Kiruna Pajala Piteå Älvsbyn Överkalix Övertorneå Övriga Luleå Övriga landet Utlandet SUMMA Länet Övriga Länsbiblioteket har tagit fram en webbsida där kommunbiblioteken kan beställa medier och också ställa referensfrågor till länsbibliotekets personal. 1.2 Flykting- och invandrarverksamhet Löpande arbetsuppgifter under året: = Urval och inköp av böcker, tidskrifter och andra medier till aktuella målgrupper. = Sammanställning och utskick av bokdepositioner på flykting- och invandrarspråk till kommunbiblioteken.

5 = Administration av samköpsprojektet. = Förmedling av information till kommunbiblioteken och andra intressenter. = Rådgivning. 5 Under året deltog 12 bibliotek i cirkulationen av 8 tidskrifter, Arena (serbokroatiska), Cambio 16 (spanska), Hawaa (arabiska), Ogonek och Russkaja Mysl (ryska), Seura (finska), Siam Rath (thail) samt Zan-I Ruz (persiska). Från och med 2001 kommer ansvaret för administrationen av prenumerationerna att fördelas mellan fyra bibliotek: Luleå, Boden, Piteå och Överkalix. Antalet bokdepositioner som beställdes från Länsbiblioteket uppgick till 65 st om sammanlagt volymer. De flesta depositionerna var böcker på spanska, engelska, tyska, franska och finska. Men även depositioner på språken serbiska, japanska, thai, persiska, albanska m fl efterfrågades. Samtliga kommuner i länet har använt sig av denna tjänst. 2.8 Social biblioteksverksamhet Löpande arbetsuppgifter under året: = Urval och inköp av talböcker och andra medier för läshandikappade. = Sammanställning och utskick av talboksdepositioner till kommunbiblioteken. = Informationsförmedling. = Rådgivning. = Produktion av regionala och lokala talböcker. Inköpen av talböcker och andra specialmedia för läshandikappade uppgick år 2000 till cirka 500 volymer. År 2000 distribuerade länsbiblioteket 43 depositioner talböcker om totalt emballage till 12 bibliotek i länet. Det är 12 depositioner och 925 volymer fler än Personal från Länsbiblioteket har informerat om den nya talbokskonceptet DAISY vid möten anordnade av SRF. Under året påbörjades förarbetet till ett projekt Låt oss läsa! som syftar till att förbättra läsmöjligheterna för vuxna med stora läs- och förståelsesvårigheter, främst personer med utvecklingsstörning. Det ska ske genom ett brett urval lättlästa medier och genom att skapa ett nära samarbete mellan FUB, bibliotek, aktiva förmedlare i vardagen och brukarna själva. Länsbiblioteket har inköpt ett par datorer (Victor) för läsning av de nya talböckerna i DAISY-format; detta för att bättre kunna informera biblioteken i länet om den pågående utvecklingsprocessen. Under året har Länsbiblioteket producerat en talbok, Martin Engströms Historia om Råneå älvdal. 1.4 IT-verksamhet = Kurser i internet, konstruktion av webbsidor riktade till länets bibliotekspersonal = Fortsatt utveckling av Länsbibliotekets hemsida = Fortsatt utveckling av Bothnica Webbsök,

6 6 Länsbibliotekets aktiviteter avseende fortbildningsverksamhet inom IT-området genomfördes inom ramen för projektet Kunskap i rörelse, se 1.8. För det fortsatta arbetet med Länsbibliotekets hemsidor anlitades en webbkonsult, Bengt Frank. Den egna personalen har också engagerat sig i utvecklingsarbetet. Hemsidan har under året bytt adress till Arbetet med att ta fram ett nytt format för Bothnica Webbsök har påbörjats under året; tanken är att underlätta en framtida övergång till Libris. Länsbiblioteket anordnade en demonstration av bibliotekssystemet LIBRA III och Axiells självbetjäningssystem i Luleå den 5 september. 2.8 Samverkan med norrlandslänen Under åren kommer samarbetet med länsbiblioteken i Norrland att omfatta = Löpande fjärrlåneverksamhet = Bothnica Webbsök = Bibliotekscafé i Norr - rum för läsning och eftertanke (konferens i Härnösand i maj) = Gemensamt bibliotekschefsmöte med Västerbotten (i Jukkasjärvi i mars) De norrländska länsbiblioteken har samverkat enligt planerna vad gäller fjärrlån och Bothnica Webbsök. Bibliotekscafé Norr genomfördes i Härnösand den maj med ett 70-tal deltagare. Bland de medverkande fanns bland andra rektorn vid Kvarnbyskolan i Rinkeby Börje Ehrstrand, författarna Lena Andersson och Katarina Kieri, litteraturprofessor Arne Melberg. Tyvärr deltog endast några få från Norrbotten i detta Café. Bibliotekschefsmötet ägde rum i Jukkasjärvi den mars med deltagande av 20 bibliotekschefer från Norr- och Västerbotten. Som en följd av detta första möte genomfördes ytterligare ett gemensamt chefsmöte för de båda länen, denna gång i Vindeln, Västerbotten den oktober med temat EU. 1.6 Samverkan inom Barentsregionen * Berenice Bereniceprojektet avslutades vid halvårsskiftet 1999 utom vad gäller BLS II, Barents Library School II, som under ledning av norsk koordinator planerar genomföra en kursvecka i respektive Tromsö (maj 00), Murmansk (september 00) och Rovaniemi (februari 01). Norrbottens länsbibliotek är svensk medaktör i detta utbildningsprojekt. * Murmansk Murmansk Allmänna och Vetenskapliga bibliotek och Norrbottens länsbibliotek har gjort en överenskommelse om utbyte av 10 boktitlar per år. Böckerna ska behandla respektive region ur olika aspekter. * Barents Libraries Conference Länsbiblioteket medverkar i planeringen och i förberedelserna av Barents Libraries Conference som kommer att äga rum i Jokkmokk år 2001.

7 7 De planerade BLS II kurserna genomfördes i Tromsö den juni och i Murmansk den september. Kurserna var inriktade på informationssökning i miljöfrågor. Från Sverige deltog fyra bibliotekarier. Länsbiblioteket har växlat bokgåvor med biblioteket i Murmansk enligt överenskommelse. Länsbibliotekschefen har även deltagit i ett möte mellan bibliotekarier från Ryssland, Finland och Norge arrangerat i Rovaniemi den 1-3 november. Planeringsgruppen för Barents Libraries Conference har haft flera sammanträden under året; konferensen planeras till september månad 2001 i anslutning till Indigenous Librarians Forum, som också äger rum i Jokkmokk. 2.8 Övrigt - Nordkalottbiblioteket i Övertorneå Länsbiblioteket söker i samråd med Övertorneå kommun det årliga statliga bidraget till verksamheten vid Nordkalottbiblioteket i Övertorneå uppgick bidraget till kr. - Norrbottens litteraturråd Länsbibliotekschefen ingår i Norrbottens litteraturråd Nordkalottbiblioteket Statens kulturråd beviljade ett bidrag på kr för år 2000 till Nordkalottbiblioteket. Norrbottens litteraturråd Landstingets litteraturkonsulent, som tog initiativet till bildandet av Norrbottens litteraturråd och som svarade för dess administration, slutade sin anställning den sista april. Därefter övertog Länsbiblioteket ansvaret för den ekonomiska administrationen. Länsbibliotekschefen har deltagit i Norrbottens litteraturråds verksamhet under året och också ingått i dess arbetsutskott. Läshunger - Livsbröd Under året arrangerade Länsbiblioteket tillsammans med Luleå kommuns folkbibliotek två föreläsningsdagar om skönlitteratur i serien Läshunger Livsbröd. Nummer IV i serien den 2 mars var en föreläsning av Ebba Witt-Brattström om Motståndets röster i litteraturen den nordiska kvinnolitteraturen från den heliga Birgitta till Susanne Brögger och nummer V den 8 juni föreläsningar av Rose Bloem om Post-Colonial Literature och Dystopic Families and Women s Lives. Föreläsningarna samlade ett 80-tal deltagare vardera. Euro Arctic Litt-NetWork Övertorneå arrangerade en kulturresa i Tornedalen för författare från Skottland, Grekland, Finland, Ryssland, Sapmi och Tornedalen den mars. Länsbiblioteket var värd för en av dagarna som avslutades med att författarna läste sina texter vid ett offentligt arrangemang vid Luleå folkbibliotek. Information in Society. Native People in New Mexico. Norrbottens länsbiblioteket och Länsbiblioteket i Västerbotten har bidragit till den samiska bibliotekskonsulenten Peter Sarris deltagande i rubricerade kurs/studiebesök. Han har där informera sig om hur biblioteksstrukturen för urbefolkningarna i New Mexico fungerar. Tillsammans med Lotsee Patersson, professor vid Oklahoma University och hennes klass, besöktes 5 pueblo-reservat. Här diskuterades hur reservatens medlemmar fick behövlig information från sina reservatbibliotek. Museer, universitet och statliga bibliotek besöktes också, och man fick information om hur dessa samarbetade med urbefolkningarna. Ett studiebesök vid Oklahoma University, samt deltagande i en indiansk Powow ingick också i studieresan. Planering inför Indigenous Librarians Forum utfördes också under denna studieresa. Egen kompetensutveckling

8 8 Personal från Länsbiblioteket har under året deltagit i bl a seminarium om Framtidens bibliotek i Luleå (27/1), konferensen Nya Tider Nya Bibliotek samband men invigningen av Sambiblioteket i Härnösand (1-2/2), Nya personuppgiftslagen PuL-98 (18/2), kurser i GroupWise, FrontPage, Adobe PhotoShop, Excel, Webbdesign, Att sköta publika datorer, Konferens om barn- och ungdomslitteratur i Gävle, Barnboksmässan i Köpenhamn, litteraturföreläsningarna Läshunger Livsbröd (2/3 & 8/6), Umeå fjärrlånemöte (8/5), 4 th Nordic ILL Conference i Helsingfors (30/9 2/10), Statens kulturråds konferens i Stockholm(31/10-1/11), Bibliotekscafé Norr i Härnösand (23-24/5), seminariet Den medskapande människan med Göran Eklund, Sunnanå Utbildning AB (31/8), Bok- och Biblioteksmässan i Göteborg (14 17/9), ABM-forum i Stockholm (15 16/11). Artiklar Länsbibliotekschefen har under året skrivit artiklar om bibliotek och litteratur i NSD och i tidskriften Ikoner. PROJEKTVERKSAMHET 2.9 Kunskap i rörelse Kunskap i rörelse är ett utbildningsprojekt initierat av Länsbiblioteket och syftar till att i samverkan med Luleå Universitetsbibliotek och Norrbottens museum utbilda personalen vid ABM-institutionerna (Arkiv - Bibliotek - Museum) i användning av IT i det dagliga arbetet. Projektet finansieras till hälften av KKstiftelsen. Vid projekttidens utgång ska följande mål ha uppnåtts: - all ABM-personal i Norrbotten ska ha grundkunskaper i Internetanvändning, - personal med tidigare vunna grundkunskaper ska ha utvecklat sin kompetens, - alla medverkande ABM-institutioner ska ha personal med kunskaper i produktion av webb-sidor, - de flesta ABM-institutioner ska ha påbörjat arbetet med den egna hemsidan, som ett led i bygget av ett ABM-nätverk ska en regional elektronisk ABM-bulletin vara i rörelse. Genomförda aktiviteter Projektet avslutades under året. Kurserna anordnades under perioden mars maj Sammanlagt har 22 kurser om 39 kursdagar genomförts med totalt 247 deltagare. Kurserna har omfattat = Internet för nybörjare = Bygga hemsidor/front Page = Adobe PhotoShop = Webbdesign = Att sköta publika datorer. Deltagare Följande institutioner har deltagit i utbildningen: Bibliotek: Norrbottens länsbibliotek, Luleå Universitetsbibliotek, Luleå folkbibliotek, Bodens Stadsbibliotek, Kiruna Stadsbibliotek, Tornedalens bibliotek i Övertorneå, Haparanda Stadsbibliotek, Arjeplogs kommunbibliotek, Vuollerims bibliotek i Jokkmokks kommun, Korpilombolo bibliotek i Pajala kommun, Bergnässkolans bibliotek (gy) i Luleå kommun, Tärendö bibliotek i Pajala kommun, Arvidsjaurs kommunbibliotek, Gällivare bibliotek, Malmbergets bibliotek i Gällivare kommun, Jokkmokks bibliotek, Överkalix kommunbibliotek, Älvsbyns kommunbibliotek, Strömbackaskolans bibliotek (gy) i Piteå kommun, Barnens Polarbibliotek vid Norrbottens länsbibliotek, Sociomedicinska biblioteket i Boden, Midskogsskolans bibliotek (gy) i Luleå kommun, Hermelinsskolans bibliotek (gy) i Luleå kommun, Hertsöns bibliotek i Luleå kommun, Kvinnobiblioteket i Luleå kommun, Gammelstads bibliotek i Luleå kommun, Råneå bibliotek i Luleå kommun Museer: Norrbottens museum, Friluftsmuseet Hägnan i Luleå, Piteå museum, Silvermuseet i Arjeplog. Diskussion

9 Av de planerade kurserna och workshopen har i princip alla genomförts. Den grundläggande internetkursen har haft deltagare från de flesta kommuner; en stor majoritet av institutionernas personal har idag baskunskaper i Internet. 9 Däremot har de kurser som syftar till att utbilda personalen att producera webbsidor inte fått samma spridning. De institutioner som deltagit har å andra sidan gjort det med nästan hela personalen. Vårt antagande var, när vi formulerade ansökan, att tiden var mogen för de norrbottniska ABM-institutionerna att själva, inom respektive institutions ram, börja arbeta med och utveckla den egna hemsidan. Detta visade sig vara en alltför optimistisk bedömning. Flertalet institutioner nöjer sig med att ha en tämligen statisk hemsida som handhas av en webbredaktör anställd för hela kommunens räkning. Något eget utvecklingsarbete har inte kommit igång - med några få undantag. Merparten av ABM-institutionerna i Norrbotten är emellertid relativt små med liten, hårt arbetsbelastad personal. Kanske är det orealistiskt att i dagsläget begära att dessa institutioner ska orka skapa attraktiva, interaktiva, ständigt i utveckling stadda hemsidor? Den här tiden med Kunskap i rörelse har lärt mej att förändringsarbete inom IT-området går precis lika långsamt som allt annat förändringsarbete; det avgörande för utvecklingstakten är institutionens struktur, dess inneboende seghet, inte själva förändringens karaktär och innehåll. Samtliga kommunbibliotek i länet har hemsidor idag; de kan t ex nås via Länsbibliotekets hemsida, där de finns samlade under rubriken Bibliotek. Arkiven i länet har inte kunnat delta i projektet beroende på det flyttnings- och omstruktureringsarbete som genomförts under projekttiden och som fortfarande pågår. Det Norrbottens läns landsting och Länsmuseet är i färd med att skapa är Norrbottens Minne, en samlad arkivinstitution i vilken ingår Landstingsarkivet, Sunderby sjukhus arkiv, Norrbottens museums arkiv och Folkrörelsernas arkiv i Norrbotten. Alla dessa arkiv, som tidigare funnits på olika håll i Luleå och Boden, samlas nu vid Björkskatans vårdcentral i Luleå. Denna utveckling av arkiven i länet är naturligtvis mycket välkommen - även om den tidsmässigt inföll olyckligt i förhållande till projektet. Norrbottens museums hemsideadress är: Härifrån kan man gå vidare till övriga museer i länet. Norrbottens museum har i samarbete med Ajtte, Svenskt fjäll- och samemuseum i Jokkmokk, Silvermuseet i Arjeplog, Piteå museum och Länsstyrelsen i Norrbottens län skapat en databas, Kulturarv Norrbotten, med information om band annat arkeologi, naturhistoria, kulturhistoria kompletterad med en databas med kartunderlag och information i form av bland annat fornlämningsregister. Adressen till databasen är Under arbetet med Kunskap i rörelse har personal från folkbiblioteken, Universitetsbiblioteket och museerna träffats och lärt känna varandra, varandras verksamhetsområden och arbetssätt - vi vill gärna se det här som grunden för ett framtida norrbottniskt ABM-nätverk En Dikt om Dagen Från och med 1999 får landets folkbibliotek via Statens kulturråd ett exemplar av de litteraturstödda boktitlarna. En del av dessa cirka 700 titlar utgörs av så kallad smal litteratur som har svårt att, av egen kraft, finna någon större läsekrets. Till den kategorin hör, med några få undantag, diktsamlingarna. Projektets syfte är att genom olika marknadsföringsåtgärder motverka en hyllifiering av den statligt stödda litteraturen eller med andra ord att lyfta fram och på ett till läsning lockande sätt presentera de aktuella böckerna. Marknadsföringen riktar sig både till en bred allmänhet och till utvalda grupper av ungdomar. Målet är = att den litteratur som marknadsförs ska lånas ut i stor omfattning", = att annan "smal" litteratur får en större läsekrets än tidigare, = att intresset för smal litteratur breddas, generellt sett, = att förbättra bibliotekspersonalens kunskaper om "smal" litteratur,

10 = att biblioteken finner nya former för marknadsföring av skönlitteratur. 10 Länsbiblioteket engagerade Mattias Alkberg och Anita Nilsson för projektet. Under mars månad besökte Anita Nilsson Arjeplog för ett offentligt framträdande på folkbiblioteket på kvällen samt ett besök hos en gymnasieklass. Mattias Alkberg besökte Pajala för ett liknande besök. Tyvärr ställdes kvällsarrangemanget in i Pajala på grund av för få besökare. Även hösten visade blandade resultat. Arrangemang i Boden och Jokkmokk blev välbesökta, däremot kom det få besökare till arrangemangen i Piteå och Arvidsjaur. Projektet avslutas och utvärderas våren 2001 med ytterligare arrangemang i Luleå och Boden. NSD uppmärksammade projektet med en artikel och kommer att följa upp artikeln med ett reportage från ett av de återstående arrangemangen. 2 BIBLIOTEKSVERKSAMHET FÖR BARN OCH UNGDOM Verksamhet som riktar sig till både vuxna, ungdomar och barn redovisas under punkt 1 ovan. 2.1 Mål: Nedanstående mål grundar sig på de behov som de kommunala biblioteken i länet har redovisat. = Främja alla barns och ungdomars läsning = Sprida kunskap om barns och ungdomars litteratur och läsning = Stödja utvecklingen av kommunernas barn- och ungdomsbiblioteksverksamhet = Synliggöra vår regions litteratur och kultur för och med barn- och ungdomar = Vidga deltagandet = Främja barns och ungdomars skrivande. För att uppnå dessa mål kommer länsbiblioteket att arbeta med följande operativa insatser: BASVERKSAMHET 2.2 Studiedagar/fortbildningsdagar = Småbarns språkutveckling. (Målgrupp: personal inom barnomsorg, skola, bibliotek). = Strategier för informationssökning. (Målgrupp: personal inom gymnasieskolan, folkbibliotek) = Ungdomslitteratur. (Målgrupp: personal inom gymnasieskola, grundskola, skolbibliotek, folkbibliotek) I februari arrangerade Länsbiblioteket en fortbildningsdag om småbarns språk och läsning. Fortbildningsdagen var samtidigt upptaktsdagen för projektet Läslustombud på förskolorna i Norrland. Fortbildningsdagen hölls i Luleå och besöktes av 85 personer från 10 kommuner i Norrbotten. Målgruppen var förskolelärare, BVC personal, pensionärer och bibliotekspersonal. Syftet var att ge fördjupad kunskap och tips om småbarns läsning och litteratur. Föreläsarna var Susanna Ekström (Stockholms Universitet) och Jujja Wislander (barnboksförfattare). I september arrangerades studiedag nr 2 med Ulla Rhedin (Karlstads universitet) och Anna-Clara Tidholm (barnboksförfattare). Syftet var att ge en fördjupad kunskap om samspelet mellan bild och text i bilderböcker med utgångspunkt från Tidholms bokproduktion. Studiedagen besöktes av 93 personer från 10 kommuner. I april anordnade Länsbiblioteket i samarbete med Strömbackaskolans gymnasiebibliotek en fortbildningsdag om informationssökning som inlärningsprocess. Dagen hölls på Framnäs folkhögskola och besöktes av 38 personer från Norr- och Västerbotten. Målgruppen var bibliotekspersonal och lärare. Syftet med studiedagen var att ge fördjupade kunskaper om informationssökningsprocessen för att kunna vägleda elever/biblioteksbesökare på ett mer professionellt sätt. Föreläsare var Cecilia Waern (Falköpings bibliotek).

11 11 Under året anordnade Länsbiblioteket tillsammans Luleå kommun folkbibliotek fyra inköpsmöten för barnbibliotekarier. En grupp bestående av representanter från länsbibliotek och kommunbiblioteket i Luleå presenterar, diskuterar och analyserar nya fack- och bilderböcker. Målet är dels att öka kunskapen om nyutgiven litteratur, dels att ge bättre underlag för bokinköp. 2.3 Ungdomars skrivande = Skrivarläger för ungdomar. (Målgrupp: ungdomar år) En arbetsgrupp bestående av konsulenten vid Länsbiblioteket, Luleå kommuns folkbibliotek, Författarcentrum Norr och TBV arbetade fram ett förslag till ett skrivarläger i Haparanda. Ansökan om medel för genomförande lämnades in till landstinget och kulturrådet. Tyvärr räckte inte det beviljade anslaget till för genomförandet av skrivarlägret. Barnbibliotekarien vid kommunbiblioteket och konsulenten vid Länsbiblioteket kommer under våren 2001 att försöka hitta en långsiktig lösning och en samordning vad det gäller skrivarläger i länet. 2.4 Utredningar = Kartläggning/undersökning av barnbiblioteksverksamheten i länets kommuner som saknar barnbibliotekarier - slutrapport. = Undersökning av bibliotekens verksamhet som riktar sig till barn och ungdomar med funktionshinder. Utredningen/kartläggningen av barnbiblioteksverksamheten i länets kommuner som saknar barnbibliotekarier skjuts upp på grund av att det under året har skett förändringar i kommunerna som gör utredningen delvis överflödig. Den andra kartläggningen har skjutits på framtiden. 2.5 Samverkan/nätverksbygge = Hjortronställen: ett samverkansprojekt som omfattar Barentsregionen. = Läslustombud på förskolorna i Norrland. Samarbetsprojekt mellan de fyra norrlandslänen. = Barnens Polarbibliotek. Samverkan Sverige, Norge, Finland. Hjortronställen: Länsbiblioteket i Norrbotten samverkar med olika aktörer från länderna i Barentsregionen. Under våren arbetade konsulenten i en jury för att utse ett svenskt bidrag till en rysk manustävling. Konsulenten fungerar också som stöd/rådgivare till norrbottensproducenten. Läslustombud på förskolorna i Norrland: Samarbetet mellan konsulenterna i de fyra norrlandslänen fortsätter. Konsulenterna träffades i Umeå i januari och december för planeringsmöten. Upptaktsdagarna för projektet Läslustombud på förskolorna i Norrland planerades och genomfördes tillsammans. Under Bok & Biblioteksmässan i Göteborg i september hade länsbiblioteken i Norr- och Västerbotten tillsammans med projektet Hjortronställen en gemensam monter. Syftet var att presentera och marknadsföra de gemensamma läsprojekten. Barnens Polarbibliotek, se nedan Övrigt

12 * BVC-foldrar Utgivning av BVC-folder. Utgivningen sker i samarbete med övriga norrlandslänen. 12 * Länksamling Inom ramen för länsbibliotekets hemsida bygga upp en länksamling som rör barn och ungdomar och som kan vara till hjälp i barnbibliotekariernas arbete. * Arbetsmöten Arbetsmöten med barnbibliotekarier och med gymnasiebibliotekarier. * BVC-foldrar Barnbibliotekarierna vid Luleå kommuns folkbibliotek har tillsammans med konsulenten arbetat fram ett förslag till en ny BVC folder. Förslaget lämnades till länsbiblioteket i Jämtland för granskning och tryckning. * Länksamling Arbetet med länksamlingen påbörjades under året. * Arbetsmöten Länsbiblioteket arrangerade i mars tillsammans med Älvsbyns kommunbibliotek ett litteraturläger/arbetsmöte för barnbibliotekarier i länet. Dagarna innehöll bl a en genomgång/analys av ny barn- och ungdomslitteratur och diskussion av verksamhets- och fortbildningsfrågor. Målet var att höja barnbibliotekariernas kompetens och kunskap om nyutkomna barn- och ungdomsböcker. Under hösten besökte konsulenten 12 av 14 kommuner för att träffa barnbiblioteksansvariga. Syftet med resorna var att bilda sig en bättre uppfattning om barnbiblioteksverksamheten i länet. Resultatet av resorna sammanfattades i en kort rapport som ska bilda underlag för nästa års verksamhetsplanering. Svensk biblioteksförening Under året deltog konsulenten i SAB:s barn- och ungdomskommittés arbete för att under hösten väljas in i den nybildade svensk biblioteksförening. Artiklar Konsulenten deltog i årets biblioteksdebatt i NSD och skrev artiklar i DIK-forum, Kommunaktuellt och Biblioteksbladet. PROJEKTVERKSAMHET 2.7 Barnens Polarbibliotek Syfte: Att visa på möjligheterna för framtidens barnbibliotek som utgår och utvecklas utifrån ett regionalt definierat sammanhang och som från detta sammanhang öppnar sig mot världen. Att visa ett bibliotek där informationsteknologin har en framträdande roll sida vid sida med böcker, tidskrifter, andra tryckta medier, video, CD-rom. Innehåll: En samlad översikt över information och material om Norrbotten och Barentsregionen för och av barn. För mer information, besök Under år 2000 har arbetet inriktats och koncentrerats på att

13 13 = praktiskt genomföra uppbyggnaden och utvecklingen av de olika språkversionerna, såväl i respektive land som gemensamt, = fylla databaserna i Barnens Polarbibliotek med bra material på de språk som förekommer i regionen, = knyta ihop de olika ländernas delar så att de också upplevs som en helhet, = hitta en strategi för den framtida utvecklingen. Hur projektet har fortlöpt sedan arbetet kom igång 1997 finns redovisat i följande rapporter, alla avfattade av projektledare Ann-Catrine Westerberg: a) Barnens Polarbibliotek : redovisning 1997 b) The Children s Polar Library 1998 and 1999 : report c) Redovisning och nulägesbeskrivning av Barnens Polarbibliotek Rapporten d) Barnens Polarbibliotek 2000 kommer att färdigställas under februari månad Läslustombud på förskolorna i Norrland Syfte: Att utveckla och locka fram läslusten i förskolan och hemmet genom att utbilda läslustombud på varje daghem. Mål: = Att daghemmen har ett läslustombud = Att barnlitteraturen är tillgänglig och används på daghemmen = Att den medvetna lustfyllda läsningen har ökat på daghemmen och i hemmen = Att barns delaktighet har ökat vad gäller berättande, litteratur och läsning inom förskolan En utförligare presentation finns att läsa på Länsbibliotekets hemsida. Länsbiblioteket anställde Regine Nordström som projektledare. Projektledaren svarade för det praktiska genomförandet av studiecirkelverksamheten i 9 kommuner. I flertalet kommuner samarbetade projektledaren med barnbibliotekarien. Studieförbundet Vuxenskolan svarade för lokaler och/eller för utskick till läslustombuden. Två kommuner samarbetade över länsgränsen: Sorsele och Arvidsjaur. Målet med studiecirkelverksamheten var bl a att öka kunskapen och insikten om barnlitteraturen och dess betydelse för barnens språkliga utveckling. Efter utvärderingar av projektledare och läslustombuden kan vi konstatera att en del har uppnåtts. Under hösten bjöd konsulenten alla deltagande barnbibliotekarier till ett möte för att diskutera en fortsättning av samarbetet med förskolan på kommunal nivå. Mötet enades om att på Länsbibliotekets hemsida bygga upp en idébank om hur man kan samarbeta med förskolan. Under hösten kontaktades också eventuella medverkande i projektets avslutande läslustfestival. Målet med festivalen är att genom workshops förmedla praktiska tips om hur man levandegör texter för barn. 2.8 Hjortronställen Norrbottens länsbibliotek är med och stödjer projektet. Syfte: = Att stärka de nordliga barnens och ungdomarnas identitet och självkänsla = Att stärka den nordliga barn- och ungdomskulturen genom att utveckla kompetensen hos regionens författare och andra konstutövare = Att stärka samhörighetskänslan och öka förståelsen för de olika villkor som barn och unga lever under i det väldiga område som kallas Barentsregionen. = Och att därmed förbättra möjligheterna till en fortsatt fredlig samexistens i regionen.

14 Mål: = Att göra den nordliga barnlitteraturen synlig genom en rad aktiviteter runt om i Barentsregionen = Att stimulera fler författare att skriva för barn och ungdom i Barentsregionen = Att uppmuntra barn- och ungdomar att själva vara med och skapa berättelser och dikter m livet i norr. 14 En utförligare presentation finns att läsa på Länsbibliotekets hemsida. Se ovan, 2.5 och projektets hemsidor under 3. PERSONAL Under året har länsbibliotekets personal bestått av Jimmy Gärdemalm, länsbibliotekschef, Detlef Barkanowitz, vik barnbibliotekskonsulent, Lenn Olsen, fjärrlånebibliotekarie, Eva Lidström, assistent, Ann-Sofi Hedqvist, 25%, talboksbibliotekarie, Ann-Catrine Westerberg, 50% projektledare för Barnens Polarbibliotek, Marianne Svanberg, 100%, IT-padagog, Barnens Polarbibliotek, Regine Nordström, 25%, projektledare för Läslustombud vid förskolorna i Norrland. Vidare har Länsbiblioteket anlitat konsulter för olika uppdrag. 4. EKONOMI Bilaga TALTIDNINGEN Länsbiblioteket ansvarar också för Taltidningen, dvs för produktion av Norrbottens kassettidning, Utblick. Lättlästa Nyheter och Inläsningstjänst. Taltidningens verksamhet redovisas separat. Norrbottens länsbibliotek i februari Jimmy Gärdemalm, länsbibliotekschef

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Syfte Projektets syfte var att utifrån olika marknadsföringsåtgärder motverka en hyllifiering av den statligt stödda litteraturen eller med

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN för NORRBOTTENS LÄNSBIBLIOTEK

VERKSAMHETSPLAN för NORRBOTTENS LÄNSBIBLIOTEK VERKSAMHETSPLAN 2001 för NORRBOTTENS LÄNSBIBLIOTEK www.norrbottenslansbibliotek.nu INNEHÅLL 2 1. FÖRUTSÄTTNINGAR s. 3 4.1 Landstingets kulturpolitiska mål 4.2 Länsbibliotekets statliga uppdrag 1.3 Organisation

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2002. för NORRBOTTENS LÄNSBIBLIOTEK

VERKSAMHETSPLAN 2002. för NORRBOTTENS LÄNSBIBLIOTEK VERKSAMHETSPLAN 2002 för NORRBOTTENS LÄNSBIBLIOTEK www.norrbottenslansbibliotek.nu INNEHÅLL 2 1. FÖRUTSÄTTNINGAR s. 3 1.1 Olika intressenter 1.2 Landstingets kulturpolitiska mål 1.3 Länsbibliotekets statliga

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE för NORRBOTTENS LÄNSBIBLIOTEK

VERKSAMHETSBERÄTTELSE för NORRBOTTENS LÄNSBIBLIOTEK VERKSAMHETSBERÄTTELSE 00 för NORRBOTTENS LÄNSBIBLIOTEK www.norrbottenslansbibliotek.nu INNEHÅLL. BIBLIOTEKSVERKSAMHET FÖR VUXNA s. Basverksamhet. Kompletterande medieförsörjning. Flykting och invandrarverksamhet.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2005 NORRBOTTENS LÄNSBIBLIOTEK

VERKSAMHETSPLAN 2005 NORRBOTTENS LÄNSBIBLIOTEK VERKSAMHETSPLAN 2005 för NORRBOTTENS LÄNSBIBLIOTEK www.norrbottenslansbibliotek.nu INNEHÅLL 1. FÖRUTSÄTTNINGAR s. 3 1.1 Olika intressenter 1.2 Landstingets kulturpolitiska mål 1.3 Länsbibliotekets statliga

Läs mer

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Länsbibliotek Östergötland Box 1791 581 17 Linköping EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Bakgrund Biblioteken är viktiga för mångfalden i samhället. De är öppna för alla och de är en mötesplats.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN för NORRBOTTENS LÄNSBIBLIOTEK

VERKSAMHETSPLAN för NORRBOTTENS LÄNSBIBLIOTEK VERKSAMHETSPLAN 2003 för NORRBOTTENS LÄNSBIBLIOTEK www.norrbottenslansbibliotek.nu INNEHÅLL 2 1. FÖRUTSÄTTNINGAR s. 3 1.1 Olika intressenter 1.2 Landstingets kulturpolitiska mål 1.3 Länsbibliotekets statliga

Läs mer

Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland

Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland En av Länsbibliotek Sörmlands uppgifter är att i samråd med de kommunala biblioteken komplettera, samordna och utveckla medieförsörjningen i länet.

Läs mer

Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008

Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008 Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008 Bibliotekslagen innehåller bestämmelser om det allmänna biblioteksväsendet. I lagen redovisas

Läs mer

Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008

Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008 Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008 Förstudie till EU-projekt: Bibliotekskompaniet bibliotek och företag i samverkan 1 Bibliotekskompaniet - bibliotek och företag i samverkan Rapport från

Läs mer

LÄNSBIBLIOTEK ÖSTERGÖTLAND VERKSAMHETSPLAN 2002

LÄNSBIBLIOTEK ÖSTERGÖTLAND VERKSAMHETSPLAN 2002 LÄNSBIBLIOTEK ÖSTERGÖTLAND VERKSAMHETSPLAN 2002 VISION Länsbibliotek Östergötland skall stimulera biblioteksutvecklingen så att östgötabiblioteken kan mäta sig med de bästa i landet. Länsbibliotek Östergötland

Läs mer

Norrbottens länsbibliotek, Detlef Barkanowitz

Norrbottens länsbibliotek, Detlef Barkanowitz PROJEKTPLAN 1 (6) Projektnamn: Kommunerna och Barnens Polarbibliotek (Polarbibblo) KomPo Del av det treåriga projektet Barnen, folkbiblioteken och de digitala bibliotekstjänsterna i lässtimulerande arbete.

Läs mer

Verksamhetsplan 2004

Verksamhetsplan 2004 Verksamhetsplan 2004 Vision Länsbibliotek Östergötland skall stimulera biblioteksutvecklingen så att östgötabiblioteken kan mäta sig med de bästa i landet. Länsbibliotek Östergötland skall arbeta för en

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(9) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Vad är vi? Länsbibliotek Sydost arbetar primärt med att utveckla och komplettera kommunbiblioteken

Läs mer

LÅT OSS LÄSA! - PROJEKTBESKRIVNING

LÅT OSS LÄSA! - PROJEKTBESKRIVNING LÅT OSS LÄSA! - PROJEKTBESKRIVNING Bakgrund: Ungefär 500 000 personer i Sverige har stora lässvårigheter av olika skäl: funktionshinder, ålderssvaghet, annorlunda kulturbakgrund eller bristande språkkunskaper.

Läs mer

Länsbibliotek Östergötland - årsredovisning 2003

Länsbibliotek Östergötland - årsredovisning 2003 Länsbibliotek Östergötland - årsredovisning 2003 Länsbiblioteket har sina lokaler i Linköpings nya stadsbibliotek, Östgötagatan 5, Linköping. Uppdrag Länsbiblioteket är en regional kulturinstitution med

Läs mer

Policydokument för mediesamarbete Biblioteken i Norrbottens län

Policydokument för mediesamarbete Biblioteken i Norrbottens län Policydokument för mediesamarbete Biblioteken i Norrbottens län Innehåll: 1. Bibliotekssamarbetet i Norrbotten 2. Nationella och regionala styrdokument 3. Mediesamarbete i Norrbotten 4. Riktlinjer för

Läs mer

PAJALA KOMMUN 2012-03-13 BIBLIOTEKSENHETEN

PAJALA KOMMUN 2012-03-13 BIBLIOTEKSENHETEN PAJALA KOMMUN 2012-03-13 BIBLIOTEKSENHETEN PLAN FÖR BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN I PAJALA KOMMUN Biblioteken är en grundläggande del av samhällets kulturella infrastruktur, till främjande av intresse för läsning

Läs mer

Bakgrund Barn lär av Lust och Nyfikenhet! Men barns tillgång till böcker har försämrats

Bakgrund Barn lär av Lust och Nyfikenhet! Men barns tillgång till böcker har försämrats Bakgrund Barn lär av Lust och Nyfikenhet! Från och med den dag ett barn föds eller kanske ännu tidigare utvecklas dess förmåga att tillägna sig ett språk. Fram till fyra års ålder är barnets förmåga att

Läs mer

V E R K S A M H E T S P L A N 2 0 0 8 N O R R B O T T E N S L Ä N S B I B L I O T E K www.norrbottenslansbibliotek.nu 1. Våra utgångspunkter 1.1 Vår vision Norrbottens länsbibliotek vill tillsammans med

Läs mer

Medieförsörjningsplan för Sörmland 2012 26 september 2012

Medieförsörjningsplan för Sörmland 2012 26 september 2012 26 september 2012 Medieförsörjningsplan för Sörmland 2012 Inledning Syfte Det är en demokratisk rättighet att den enskilde individen, var man än bor i landet och vilket format man än behöver, ska ha tillgång

Läs mer

Verksamhet Länsbibliotekets verksamhet kan sammanfattas inom tre huvudområden: Kompletterande medieförsörjning Verksamhetsutveckling Information

Verksamhet Länsbibliotekets verksamhet kan sammanfattas inom tre huvudområden: Kompletterande medieförsörjning Verksamhetsutveckling Information Länsbibliotek Östergötland Verksamhetsplan 2003 Vision Länsbibliotek Östergötland skall stimulera biblioteksutvecklingen så att östgötabiblioteken kan mäta sig med de bästa i landet. Länsbibliotek Östergötland

Läs mer

Utvecklings-/arbetsgruppen får fortsatt uppdrag att arbeta med äganderätten och organisationen omkring Bibblo.se.

Utvecklings-/arbetsgruppen får fortsatt uppdrag att arbeta med äganderätten och organisationen omkring Bibblo.se. Minnesanteckningar från bibliotekschesfmötet 27-28 maj 2010 Plats: Quality hotel Tid: Dag 1 10:00-16:00 Dag 2 08:30-14:00 Val av justerare: Jan-Olof Frank, Boden Ärenden: Nr 1 KB:s samordningsuppdrag-

Läs mer

PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN

PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN PLAN FÖR BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN I PAJALA KOMMUN Biblioteken är en grundläggande del av samhällets kulturella infrastruktur, till främjande av intresse för läsning

Läs mer

Vuxnas lärande och folkbibliotek rapport år 3

Vuxnas lärande och folkbibliotek rapport år 3 Birgitta Winlöf 2005-12-21 023-837 38 Vuxnas lärande och folkbibliotek rapport år 3 Projektets övergripande syften har varit: Förbättra bibliotekens möjligheter att bidra till den regionala viljan att

Läs mer

Norrbottens länsbibliotek

Norrbottens länsbibliotek 2006 2006 2006 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2006 2006 2006 Norrbottens länsbibliotek www.norrbottenslansbibliotek.nu 2006 2006 2006 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2006 2006 2006 Innehåll 1. Prioriterade grupper... 3 2.

Läs mer

Biblioteksplan för Sunne kommun KS2016/64/01 Antagen av kommunfullmäktige , 35

Biblioteksplan för Sunne kommun KS2016/64/01 Antagen av kommunfullmäktige , 35 Datum Sida 2016-01-20 1 (5) Biblioteksplan för Sunne kommun 2016-2019 KS2016/64/01 Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-21, 35 Postadress Besöksadress Telefon Internet och fax Giro och org.nr Sunne kommun

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

Bilaga 2 35/11 PROJEKTPLAN VER 1.0 1 (4) 2010-09-13

Bilaga 2 35/11 PROJEKTPLAN VER 1.0 1 (4) 2010-09-13 Bilaga 2 35/11 PROJEKTPLAN VER 1.0 1 (4) 2010-09-13 Projektplan för samverkan mellan Länsbibliotek Sörmland, Länsbibliotek Västmanland, Länsbiblioteket i Örebro län och Regionbibliotek Stockholm Bakgrund

Läs mer

VÅR BERÄTTELSE 2008 NORRBOTTENS LÄNSBIBLIOTEK

VÅR BERÄTTELSE 2008 NORRBOTTENS LÄNSBIBLIOTEK VÅR BERÄTTELSE 2008 NORRBOTTENS LÄNSBIBLIOTEK Ett framgångsrikt 2008 Länsbiblioteket i siffror Genom våra webbplatser Barnens Polarbibliotek, Norrbottenslitteratur.se och bibblo.se når vi årligen ca 200

Läs mer

Kampanjplan för Barnboksveckor 2015

Kampanjplan för Barnboksveckor 2015 Kampanjplan 1 (5) Kampanjens namn: Barnboksveckor 2015 Upprättad av: Planeringsgruppen Datum: 2015-04-29 Uppdaterad (datum): 2015-05-11 Kampanjplan för Barnboksveckor 2015 1. Bakgrund och syfte Biblioteken

Läs mer

MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN. Borås 8-9 oktober Tuija Vartiainen, Länsbibliotek Västmanland

MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN. Borås 8-9 oktober Tuija Vartiainen, Länsbibliotek Västmanland MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN Borås 8-9 oktober 2003 Tuija Vartiainen, Länsbibliotek Västmanland Delar av slutrapporten som Jenny Tunedal, den första av två projektledare, håller på att skriva. När det inte

Läs mer

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sörmland. Antagen av bibliotekscheferna i länet vid chefsmötet den 2008-03-06 i Nyköping

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sörmland. Antagen av bibliotekscheferna i länet vid chefsmötet den 2008-03-06 i Nyköping Regional talboksplan 2008 Länsbibliotek Sörmland Antagen av bibliotekscheferna i länet vid chefsmötet den 2008-03-06 i Nyköping 2 Regional talboksplan 2008 Länsbibliotek Sörmland Varför talboksplan?..

Läs mer

Biblioteksplan 2014--2018

Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteksplan Datum 2014-11-07 Beslutad Kommunfullmäktige 242, 2014-12-16 1(7) Dnr 14/714-880 Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteken i Mörbylånga kommun består av tre folkbibliotek, Mörbylånga, Färjestaden

Läs mer

Verksamhetsplan Nationella uppdraget

Verksamhetsplan Nationella uppdraget Verksamhetsplan Nationella uppdraget Sveriges depåbibliotek och lånecentral 2015 Denna VP gäller Sveriges depåbibliotek och lånecentral KB:s partner och nationellt kompetenscenter i utvecklingen av Libris

Läs mer

Projektplan med kommunikationsplan för. Taltidningar och tillgängliga medier på folkbiblioteken i Värmland

Projektplan med kommunikationsplan för. Taltidningar och tillgängliga medier på folkbiblioteken i Värmland Projektplan med kommunikationsplan för Taltidningar och tillgängliga medier på folkbiblioteken i Värmland Projektägare Genomförs i Projektets syfte Region Värmland/Kulturcentrum, Biblioteksutveckling i

Läs mer

Norrbottens länsbibliotek

Norrbottens länsbibliotek 2006200620062006 VERKSAMHETSPLAN 2006200620062006 Norrbottens länsbibliotek www.norrbottenslansbibliotek.nu 2006200620062006 VERKSAMHETSPLAN 2006200620062006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. FÖRUTSÄTTNINGAR...

Läs mer

Nämndens för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut:

Nämndens för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut: Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet FÖRSLAG DATUM DIARIENR 2011-06-01 KUS-KN10-180 35 Samverkan mellan länsbiblioteken i Sörmland, Västmanland, Örebro och Stockholms län Nämndens för

Läs mer

Dela läslust projektplan

Dela läslust projektplan Dela läslust projektplan Projektets syfte Projektet syftar till att biblioteken i Dalarnas, Gävleborgs, Uppsala och Värmlands län ska utveckla sin läsfrämjande och litteraturförmedlande verksamhet så att

Läs mer

Chefsmöte 16-17 september 2009

Chefsmöte 16-17 september 2009 Chefsmöte 16-17 september 2009 Närvarande: Bo Alsterberg, Kristina Grubbström (16/9), Jan-Olof Frank, Liselott Lagnestig, Marita Mattsson Barsk, Kristina Holmgren, Irene Wallin, Ing-Marie Engman Suup,

Läs mer

Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan. läsåret 2010-2011

Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan. läsåret 2010-2011 Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan läsåret 2010-2011 1 Biblioteks- och läsutvecklingsplan samt IT Övergripande verksamhetsmål för skolbiblioteket Skolbiblioteket ska hjälpa eleverna: att utveckla

Läs mer

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv.

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv. Biblioteksplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28, 79 Inledning Biblioteket som en dammig boksamling har försvunnit. Idag ser bibliotekstjänsterna helt annorlunda ut. Förväntningarna på

Läs mer

Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet

<Innan_punkt> Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet DIGITAL 2015-16 Förstudieansökan Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet 1. Bakgrund Den här ansökan har sin bakgrund i Länsbiblioteket i Västerbottens ständiga strävan att

Läs mer

Distansundervisning. CMA- Verktyget: En metod för framgångsrik modersmålsundervisning i Norrbotten

Distansundervisning. CMA- Verktyget: En metod för framgångsrik modersmålsundervisning i Norrbotten Distansundervisning CMA- Verktyget: En metod för framgångsrik modersmålsundervisning i Norrbotten kommit längst i Sverige inom området Modersmålet har stor betydelse för barnets identitet och självkänsla.

Läs mer

Barnboksveckor 2011 Uppföljning

Barnboksveckor 2011 Uppföljning Barnboksveckor 211 Uppföljning Bilaga 2. Ange vilken typ av bibliotek ni är: Namn Antal % A. Huvudbibliotek 13 43,3 B. Filial 14 46,7 C. Bokbuss 2 6,7 D. Barnens Polarbibliotek 1 3,3 Total 3 1 Svarsfrekvens

Läs mer

CENTRAL MEDIEFÖRSÖRJNINGSPLAN FÖR MÅNGSPRÅKIG LITTERATUR 2010

CENTRAL MEDIEFÖRSÖRJNINGSPLAN FÖR MÅNGSPRÅKIG LITTERATUR 2010 1 CENTRAL MEDIEFÖRSÖRJNINGSPLAN FÖR MÅNGSPRÅKIG LITTERATUR 2010 FÖRORD Medieförsörjningsplanen syftar till att få till stånd tydliga riktlinjer för ansvarsfördelningen mellan Internationella bibliotekets

Läs mer

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig Biblioteksplan Dokumenttyp Fastställd Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Utbildningsnämnden Giltighetstid 5 år Dokumentansvarig Kultur- och Bibliotekschef Dnr 2015.000058

Läs mer

Kultur- och biblioteksplan 2012-2015

Kultur- och biblioteksplan 2012-2015 Storumans kommun Kultur- och biblioteksplan 2012-2015 Fastställt av Kommunfullmäktige 2012-04-24 49 Vision Storumans kommuns kulturpolitik bidrar till ett dynamiskt, öppet och demokratiskt samhälle präglat

Läs mer

Östra skolområdets skolbiblioteksplan

Östra skolområdets skolbiblioteksplan Östra skolområdets skolbiblioteksplan Handlingsplan för hur målen i skolbiblioteksplanen ska uppnås. Planen utvärderas av skolbiblioteksrådet i slutet av varje läsår. Skolbiblioteksrådets deltagare hör

Läs mer

Metodutveckling för invandrarverksamheten i Dalarnas län RAPPORT

Metodutveckling för invandrarverksamheten i Dalarnas län RAPPORT Metodutveckling för invandrarverksamheten i Dalarnas län RAPPORT Inledning I Dalarnas län finns 15 kommuner. Av de knappt 300 000 invånarna har ca 13 % utländsk bakgrund. Cirka 6 % är födda utomlands.

Läs mer

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan 2005-04-21 Bilaga 1 1 Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan Verksamhetsplan för det nationella utvecklingsprogrammet för dans i skolan mellan NCFF, Myndigheten för skolutveckling, Statens kulturråd

Läs mer

Plan. Biblioteksplan för Herrljunga kommun KF, Bildningsnämnden, för Herrljunga kommuns verksamhet på biblioteksområdet

Plan. Biblioteksplan för Herrljunga kommun KF, Bildningsnämnden, för Herrljunga kommuns verksamhet på biblioteksområdet DIARIENUMMER: UN-10/2016 FASTSTÄLLD: 2016-02-01 VERSION: 1 SENAS T REVIDERAD: GILTIG TILL: 2018-12-31 DOKUMENTANSVAR: Bibliotekschef Plan Biblioteksplan för Herrljunga kommun 2016-2019 KF, Bildningsnämnden,

Läs mer

Finansieringsmöjligheter urval. Resurscentrum för litteratur Samverkansdag 18 maj

Finansieringsmöjligheter urval. Resurscentrum för litteratur Samverkansdag 18 maj Finansieringsmöjligheter urval Resurscentrum för litteratur Samverkansdag 18 maj STIPENDIER Ofta relativt enkla ansökningsblanketter Ofta relativt enkel redovisning Ofta inte så stora summor Ibland ålderdomligt

Läs mer

Regionalt Utvecklingscentrum, förslag till fortsatt verksamhet

Regionalt Utvecklingscentrum, förslag till fortsatt verksamhet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2009-12-10 87(98) 55 Regionalt Utvecklingscentrum, förslag till fortsatt verksamhet Regionalt utvecklingscentrum är en mötesplats för skolan i Norrbotten

Läs mer

Göteborg 2 mars 2011. Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland

Göteborg 2 mars 2011. Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland Göteborg 2 mars 2011 Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland Bibliotek och digital delaktighet i Östergötland Några steg på vägen Hur kom vi hit? - IT-utveckling av bibliotek 2001-2004 - Equal Biblioteken

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ Information Kultur Läslust BIBLIOTEKSPLAN Biblioteksplanen är ett politiskt förankrat dokument som skall ge en överblick över bibliotekens verksamheter och ansvarsfördelningar i

Läs mer

Regional medieplan för Blekinge och Kronoberg

Regional medieplan för Blekinge och Kronoberg Regional medieplan för Blekinge och Kronoberg Roller, ansvar och mediesamarbete - 2016 2015-12-18 Innehåll 1 Inledning... 2 2 Styrdokument och riktlinjer... 2 2.1 Nationella styrdokument... 2 2.2 Regionala

Läs mer

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018 Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan 2015-2017 1 Inledning... 2 1.1 Styrdokument... 2 1.2 Bibliotekets

Läs mer

Biblioteksplan för Timrå kommun

Biblioteksplan för Timrå kommun Biblioteksplan för Timrå kommun 2016-2021 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Biblioteksorganisation i Timrå kommun 3. Kopplingar till lagstiftning och regionala dokument på kultur- och biblioteksområdet

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården

Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Birgitta Boqvist Patientsäkerhetssamordnare Norrbottens läns landsting Norrbotten Kiruna Gällivare Pajala Landstinget är länets största

Läs mer

CENTRAL MEDIEFÖRSÖRJNINGSPLAN FÖR MÅNGSPRÅKIG LITTERATUR 2006

CENTRAL MEDIEFÖRSÖRJNINGSPLAN FÖR MÅNGSPRÅKIG LITTERATUR 2006 1 CENTRAL MEDIEFÖRSÖRJNINGSPLAN FÖR MÅNGSPRÅKIG LITTERATUR 2006 FÖRORD Medieförsörjningsplanen syftar till att få till stånd tydliga riktlinjer för ansvarsfördelningen mellan Internationella bibliotekets

Läs mer

LÄGESRAPPORT JUNI 2004

LÄGESRAPPORT JUNI 2004 LÄGESRAPPORT JUNI 2004 Projektets syfte Citat ur projektansökan till Finansdepartementet: "Det är ett projekt där biblioteken genom ökad samverkan ska kunna tillhandahålla ett större utbud av boktitlar,

Läs mer

Norrbottens länsbibliotek

Norrbottens länsbibliotek 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2005 2005 200 2005 2005 2005 Norrbottens länsbibliotek www.norrbottenslansbibliotek.nu 2005 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2005 2005 200 Innehåll 2005 2005

Läs mer

Från Kompobib2020 till Komposten. Biblioteken som lärande organisationer Peter Alsbjer, Länsbiblioteket i Örebro län Gävle 5 februari 2014

Från Kompobib2020 till Komposten. Biblioteken som lärande organisationer Peter Alsbjer, Länsbiblioteket i Örebro län Gävle 5 februari 2014 Från Kompobib2020 till Komposten Biblioteken som lärande organisationer Peter Alsbjer, Länsbiblioteket i Örebro län Gävle 5 februari 2014 Biblioteken som lärande organisationer 2014-02-07 1 Kompobib2020

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ Information Kultur Läslust 1 BIBLIOTEKSPLAN Biblioteksplanen är ett politiskt förankrat dokument som ska ge en överblick över bibliotekens verksamheter samt ansvarsfördelningen

Läs mer

Specialiserad palliativ vård på hemorten

Specialiserad palliativ vård på hemorten Specialiserad palliativ vård på hemorten Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland Söklista för personal inom slutenvården samt kommunal vård och omsorg i norra regionen. Söklistan ska förmedla

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen (Extra sammanträde) 2014-01-08 Sida 1 (9) Kulturens Hus, Luleå

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen (Extra sammanträde) 2014-01-08 Sida 1 (9) Kulturens Hus, Luleå Styrelsen (Extra sammanträde) 2014-01-08 Sida 1 (9) Plats Kulturens Hus, Luleå Beslutande kommunrepresentanter Britta Flinkfeldt Jansson, (s), Arjeplog Lotta Åman, (s), Arvidsjaur Torbjörn Lidberg, (s),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2010-09-23 145(162)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2010-09-23 145(162) Styrelsen 2010-09-23 145(162) Plats Beslutande Kulturens Hus, Luleå Karl Petersen, (s), Luleå Anna Hövenmark, (v), Jokkmokk Britta Flinkfeldt-Jansson, (s), Arjeplog Tommy Nyström, (s), Gällivare Robert

Läs mer

Norrbottens läns landsting Division Kultur och Utbildning 971 89 Luleå

Norrbottens läns landsting Division Kultur och Utbildning 971 89 Luleå 1 Norrbottens läns landsting Division Kultur och Utbildning 971 89 Luleå Ansökan om bidrag till projektet Möte med Norrbottensförfattare ett projekt för ökade kontakter mellan hörselskadade i Norrbotten

Läs mer

Borås 2-3 oktober 2002. Johan Edgren, Hisingens bibliotek, Göteborg Jan Nilsson, Bibliotek och IT, Malmö högskola

Borås 2-3 oktober 2002. Johan Edgren, Hisingens bibliotek, Göteborg Jan Nilsson, Bibliotek och IT, Malmö högskola 0g7(63/$76,1)g5)5$07,'(1 Borås 2-3 oktober 2002 Johan Edgren, Hisingens bibliotek, Göteborg Jan Nilsson, Bibliotek och IT, Malmö högskola 6DPDUEHWVSURMHNWHWNULQJ+DQGERNI UXWYlUGHULQJ 3UHVHQWDWLRQDYRVVVMlOYD

Läs mer

Överkalix bibliotek. Biblioteksplan 2009 2015. Överkalix kommun

Överkalix bibliotek. Biblioteksplan 2009 2015. Överkalix kommun Överkalix bibliotek Biblioteksplan 2009 2015 Överkalix kommun Vision Biblioteket som mötesplats kunskapscentrum kulturcentrum Överkalix bibliotek är viktig som mötesplats för kommuninnevånare i alla åldrar.

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN (6)

LUDVIKA KOMMUN (6) LUDVIKA KOMMUN 150610 1 (6) Biblioteksplan Syftet med planen är att få en samlad bild av biblioteksverksamheten i Ludvika kommun samt befästa bibliotekets roll. Planen skall ange mål och riktning. Planen

Läs mer

Regionalt mediesamarbete i Skåne. Internationella biblioteket

Regionalt mediesamarbete i Skåne. Internationella biblioteket Regionalt mediesamarbete i Skåne Internationella biblioteket 130905 Regionalt mediesamarbete i Skåne Kultur Skånes webbplats http://www.skane.se/kultur/mediesamarbete Bibliotek, bildning och medias blogg

Läs mer

E-kampanj 2009. Ett diskussionsunderlag

E-kampanj 2009. Ett diskussionsunderlag E-kampanj 2009 Ett diskussionsunderlag Bakgrund! Syfte med e-kampanjen 2008 Öka användningen av bibliotekens e-tjänster Marknadsföra östgötabibliotekens e- tjänster under gemensamt begrepp Biblioteket

Läs mer

Datum Dnr FK06/15. Biblioteksplan. Antagen av Kommunfullmäktige

Datum Dnr FK06/15. Biblioteksplan. Antagen av Kommunfullmäktige Datum 2010-09-21 Dnr FK06/15 Biblioteksplan Antagen av Kommunfullmäktige 2010-11-25 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Vad är en Biblioteksplan?... 3 Styrdokument... 4 Nulägesbeskrivning...

Läs mer

Projektplan 2011-2012

Projektplan 2011-2012 Projektplan 2011-2012 Från tanke till handling att genom gränsöverskridande kommunikation söka nya metoder för att utveckla profession och läsfrämjandeverksamhet för små barn Projektet Från tanke till

Läs mer

åter! Konferens om kvalitet och bemötande Väven, Umeå 23-24 mars 2015 Foto: Elisabeth Olsson Wallin

åter! Konferens om kvalitet och bemötande Väven, Umeå 23-24 mars 2015 Foto: Elisabeth Olsson Wallin Välkommen åter! Konferens om kvalitet och bemötande Väven, Umeå 23-24 mars 2015 Foto: Elisabeth Olsson Wallin Välkommen åter! Konferens om kvalitet och bemötande. Ett bra bemötande kan rädda bristande

Läs mer

Folkbibliotekens arbete med gåvoböcker

Folkbibliotekens arbete med gåvoböcker Folkbibliotekens arbete med gåvoböcker i Örebro län Folkbibliotekens arbete med gåvoböcker i Örebro län Lena Adem 2017-11-01 Innehåll Om undersökningen... 5 Resultat... 6 Vilka får gåvoböcker i Örebro

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Biblioteksplan för Sollentuna kommun 2009-2010 Antagen av fullmäktige 2008-12-17, 118 1 Inledning 1.1 Bibliotekslagen I 7a bibliotekslagen anges att kommuner ska anta planer för biblioteksverksamheterna.

Läs mer

Verksamhetsplan Nationella uppdraget Internationella biblioteket 2015

Verksamhetsplan Nationella uppdraget Internationella biblioteket 2015 Verksamhetsplan Nationella uppdraget Internationella biblioteket 2015 Denna VP gäller Internationella biblioteket i rollen som lånecentral och nationellt kompetenscenter för folk- och skolbibliotek när

Läs mer

åter! Konferens om kvalitet och bemötande Väven, Umeå 23-24 mars 2015 Foto: Elisabeth Olsson Wallin

åter! Konferens om kvalitet och bemötande Väven, Umeå 23-24 mars 2015 Foto: Elisabeth Olsson Wallin Välkommen åter! Konferens om kvalitet och bemötande Väven, Umeå 23-24 mars 2015 Foto: Elisabeth Olsson Wallin Välkommen åter! Konferens om kvalitet och bemötande. Ett bra bemötande kan rädda bristande

Läs mer

Biblioteksplan 2012-2015

Biblioteksplan 2012-2015 Biblioteksplan 2012-2015 Vi har en vision Denna plan uttrycker inriktningen för biblioteksverksamheten i Hallsbergs kommun. I vår framtidsbild ser vi huvudbiblioteket och de sammanslagna skol- och filialbiblioteken

Läs mer

Biblioteksplan för Sala kommun år 2008 2010

Biblioteksplan för Sala kommun år 2008 2010 1 Biblioteksplan för Sala kommun år 2008 2010 Bakgrund Riksdagen har beslutat att bibliotekslagen utökas med tillägget att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet ska samverka

Läs mer

E-kampanj på östgötabiblioteken oktober 2009

E-kampanj på östgötabiblioteken oktober 2009 E-kampanj på östgötabiblioteken oktober 2009 Bakgrund! Bibliotekens tjänster på nätet www.ostgotabibliotek.se Biblioteket hemifrån Sök i bibliotekens kataloger Låna om och beställ Ladda ner e-böcker Lyssna

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011

BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011 BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011 Innehåll - Bakgrund...2 - Syfte...2 - Arbetsgrupp...2 - Nulägesbeskrivning...3 - Omvärldsanalys...4 - Samverkan...5 -

Läs mer

Ansökan för samverkansprojektet "Bibliotek Värmland med låntagaren i centrum"

Ansökan för samverkansprojektet Bibliotek Värmland med låntagaren i centrum Ansökan för samverkansprojektet "Bibliotek Värmland med låntagaren i centrum" (En politik för tillväxt och livskraft i hela landet 2001/2002:4) Alla offentliga bibliotek i Värmland kan samverka Länsbiblioteket

Läs mer

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län Regional talboksplan 2011 Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län Inledning Länsbibliotek Sydost och Regionbibliotek Kalmar län har ett långtgående samarbete som fördjupats genom ett politiskt

Läs mer

Kulturstrategi för Finspångs kommun

Kulturstrategi för Finspångs kommun Kulturstrategi för Finspångs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-01-29 11 Kulturstrategi Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats:

Läs mer

Vä lfä rdstäppet Norrbottens lä n

Vä lfä rdstäppet Norrbottens lä n Norrbottens län Vä lfä rdstäppet Norrbottens lä n Inledning Välfärdsutredningen som presenterades i slutet av förra året lanserade ett förslag till vinstbegränsning för välfärdsföretag. I praktiken innebär

Läs mer

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag.

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Katarina Kristoffersson & Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Paper presenterat vid konferensen 11-12 oktober 2006 i Borås Om föredragshållarna

Läs mer

Reading Kids läs och ha roligt!

Reading Kids läs och ha roligt! Reading Kids läs och ha roligt! Ett samarbetsprojekt mellan Kultur- och fritidsförvaltningen och Barn- och utbildningsförvaltningen i Ljungby kommun Bakgrund - Rapporten: Utvärdering Tidig läsinlärning

Läs mer

Vad tycker besökarna? Enkät om biblioteket i Brandbergen

Vad tycker besökarna? Enkät om biblioteket i Brandbergen Vad tycker besökarna? Enkät om biblioteket i Brandbergen Rapport 2005-10-10 Sammanfattning Kultur och fritidsnämndens resultatmål för biblioteksverksamheten finns angivna i förvaltningens verksamhetsplan.

Läs mer

Verksamhetsberättelse för barn- och ungdomsverksamheten 2009. Uppvidinge bibliotek

Verksamhetsberättelse för barn- och ungdomsverksamheten 2009. Uppvidinge bibliotek Verksamhetsberättelse för barn- och ungdomsverksamheten 2009 I Uppvidinge kommun finns fem integrerade folk- och skolbibliotek samt ett gymnasiebibliotek. Biblioteken har en gemensam webbplats och gemensam

Läs mer

Kungliga biblioteket, Avdelningen för nationell samverkan, Enheten för samordning och utveckling

Kungliga biblioteket, Avdelningen för nationell samverkan, Enheten för samordning och utveckling Hej! Välkommen till Sveriges officiella skolbiblioteksstatistik! Även om ni inte har ett skolbibliotek är det några frågor som bör besvaras. Uppe i högra hörnet i enkäten finns en knapp där du kan gå in

Läs mer

Vänregionbesök Troms fylkeskommun Datum: juni Plats: Luleå

Vänregionbesök Troms fylkeskommun Datum: juni Plats: Luleå Vänregionbesök Troms fylkeskommun Datum: 18 20 juni Plats: Luleå Frågor: Vänregionsamarbete och vänortssamarbete Infrastruktur och kommunikation Bibliotek Deltagare Troms fylkeskommun: Anländer söndag

Läs mer

Strategiska framtidsfrågor för mångspråkig litteraturförsörjning

Strategiska framtidsfrågor för mångspråkig litteraturförsörjning Strategiska framtidsfrågor för mångspråkig litteraturförsörjning Seminarium i Stockholm, Serafen, den 15 januari 2009 Deltagare: Se bilaga Maria Törnfeldt, ordförande i Sveriges Länsbibliotekarier, hälsade

Läs mer

Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för

Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för Mål för samverkan mellan Stockholms förskolor, skolor och Stockholms stadsbibliotek. Ett komplement till Bibliotek i rörelse. En strategisk plan för bibliotek i Stockholms stad 2006-2010 1. Uppdraget Kommunfullmäktige

Läs mer

Junko Söderman, mångspråksbibliotekarie, Urval 1. Ett samhälle där alla medier är tillgängliga

Junko Söderman, mångspråksbibliotekarie, Urval 1. Ett samhälle där alla medier är tillgängliga 2017-05-11 Junko Söderman, mångspråksbibliotekarie, Urval 1 MTM:s vision Ett samhälle där alla medier är tillgängliga 2017-05-11 Junko Söderman, mångspråksbibliotekarie, Urval 2 1 MTM ger personer tillgång

Läs mer

Biblioteksplan 2011-2014

Biblioteksplan 2011-2014 Biblioteksplan 2011-2014 Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-21, 53, dnr 2010.0111 Inledning Enligt bibliotekslagens 7 ska kommuner och landsting efter den 1 januari 2005 anta planer för biblioteksverksamheterna.

Läs mer