Workshop om bibliotekens kompetensbehov sammanfattning Högskolan i Borås, BHS, 13 oktober 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Workshop om bibliotekens kompetensbehov sammanfattning Högskolan i Borås, BHS, 13 oktober 2009"

Transkript

1 Workshop om bibliotekens kompetensbehov sammanfattning Högskolan i Borås, BHS, 13 oktober 2009 Workshopen inleddes med en genomgång av begreppet kompetens och bibliotekens framtida kompetensbehov med utgångspunkt från kompetenshjulet. Därefter gavs korta presentationer av utbildningarna och deras respektive styrkor. I gruppdiskussionerna kom många intressanta idéer och synpunkter fram, vilka utvecklades i den avslutande, gemensamma diskussionen. Program: Inledning Catharina Isberg, Expertgruppen för kompetensfrågor Bibliotekens kompetensbehov Catharina Isberg, Expertgruppen Expertgruppens verksamhet Korta presentationer av utbildningarnas utbud Jenny Samuelsson (Umeå), Angela Zetterlund (Växjö), Birgitta Olander/Patrik Sonestad (Lund), Christer Eld (Uppsala), Karen Nowé Hedvall (Borås) Inledning gruppdiskussioner Gruppdiskussioner: I vilken mån kan bibliotekens kompetensbehov mötas med poänggivande kurser eller uppdragsutbildning (eller i andra former) från utbildningarna i biblioteks och informationsvetenskap? Hur kan biblioteken och utbildningarna samverka angående kompetensutveckling? Vilka former är lämpliga för kommunikation mellan biblioteken och utbildningarna? Rapportering. Summering med konkreta förslag om hur vi går vidare. 1

2 Vid de olika utbildningarnas presentationer tydliggjordes deras respektive styrkor enligt följande: Styrkor: Växjö: Arbetslivsanknytning Lokal anknytning Pedagogik Projektfokus Lund: Digitala interaktiva miljöer Informationsförmedling inkl pedagogiska aspekter Vetenskaplig kommunikation Uppsala: Brett och heltäckande B&I perspektiv BHS: Bredd Erbjuder redan fortbildning utifrån behov Stort nätverkande, mentorer I den sammanfattande diskussionen framkom ett stort antal synpunkter och kommentarer. Dessutom föreslogs ett antal konkreta idéer om hur vi kan gå vidare tillsammans. De synpunkter och förslag som fördes fram har här strukturerats för att så tydligt som möjligt illustrera de likheter och olikheter som finns mellan utbildningssidan och biblioteken, men också för att ge exempel på att det skulle kunna gå att nå långt genom samverkan i ganska enkla former. Strategiskt samordnande aktiviteter skulle kunna ge betydligt större kraftsamling att utvecklas i en gemensam satsning. Förslagen som fördes fram under workshopen visar detta på flera olika sätt. Ett par av de viktigaste synpunkter som togs upp handlar om ekonomi, t ex vem som ska stå för kostnader i samband med utbildning och kompetensutveckling. En annan gäller de olika aktörernas roller, t ex att ge och ges tid för detta, men också att uppföljning görs och resultatet implementeras i vardagen. Samtidigt måste utbildningen medge att deltagare i större utsträckning än idag tar med sig sina fall och löser dessa under utbildningen. Det kontinuerliga lärandet betonades, och inte minst genom att koppla det till en långsiktig strategi för kompetensutveckling. 2

3 Nedan följer i punktform de olika synpunkter som framkom under diskussionen: Utbildningssidan: Grundutbildningarna ger baskunskaper men fortbildning behövs för uppdatering och specialisering. Utbudet idag bra, liksom innehållet, men det kan hända att det även saknas relevanta kurser. Ekonomi: arbetsgivare ger inte möjlighet för medarbetare att gå utbildningar. Man får t ex inte gå på arbetstid, använda bibliotekets datorer efter arbetstid. Viktiga aktörer: arrangörerna, cheferna, medarbetarna. Den anställde måste ges tid och motivation att kunna genomföra utbildning. En omprioritering krävs. Man måste koppla kompetensutveckling till strategin för det enskilda biblioteket. Kanske man måste förutsätta att medarbetaren måste räkna med att satsa en del själv och få en del från arbetsgivaren LU kan tänka sig att ta fram en prislapp på en uppdragsutbildning för något motsvarande chefskursen som KB gav tidigare, men med betoning på samarbete mellan utbildningarna. Detta kommer dock kosta, betalar biblioteken? Utbildningarna behöver stort antal studenter för att skapa och hålla en kurs, men man får inte det på fortsättningskurser. Utbildningarna måste vara tydligare med vad man erbjuder: marknadsföring Kan man kräva av de som går en poänggivande utbildning att de ska genomföra/slutföra den? Hur, i så fall? Utbildningarna behöver garantier för att deltagarna tar sina poäng. Uppföljning och utvärdering: konkret hur man utvecklar de kompetensutvecklingsinsatser man hoppas kunna genomföra och driva Lärare/utbildningsanordnare ska vara mer handledande Utbildningarna måste göra klart för studenter på grundnivå att det handlar om kontinuerligt lärande. Man har bara lärt sig grunden när man tar examen, man är inte färdig med sin utbildning. 3

4 Vilka utbildningar/kompetensutveckling behövs? Ledarskap, prova på utbildning, t ex att flera personer från ett bibliotek och man sedan bestämmer vem som blir chef. Bemötande, social kompetens, sociala medier, presentationsteknik Biblioteken: Uppföljning i vardagen, efter ett tag, påminna så att det implementeras i vardagen. Man ska kunna ta med sig sitt case till utbildningen Utbildningarna måste vara tydligare med vad man erbjuder: marknadsföring Erfarna bibliotekarier har speciella behov, som utbildningarna har svårt att ge eftersom det blir för litet studentunderlag Gör som PEAB, sälj kursplatser innan man gör kursen? Folkbiblioteken är anorektiska, har inga pengar. Om länsbiblioteken kan samarbeta kan man rikta insatser mot små bibliotek. Uppföljning och utvärdering: konkret hur man utvecklar de kompetensutvecklingsinsatser man hoppas kunna genomföra och driva Mest konferensdeltagande idag i förhållande till att delta i utbildning. Färdighetsutbildning mest populär idag, men behöver vara mer forskarorienterad. Bibliotekariekåren för homogen, kulturellt sett Det finns pengar, men hur ska de användas optimalt? Analysverktyg för att ta reda på vad man behöver? Eller vad man kan? Biblioteken har ej beställarkompetens. Valideringsverktyg, finns det? Hjälper det? Även om man har världens bästa utbildning får man inte arbete. Språkbarriär? Personliga kunskaper och färdigheter är viktigare än kunskaper i t ex ett specifikt bibliotekssystem. 4

5 Biblioteken måsta tänka på vilken attityd man visar, speciellt gentemot nya bibliotekarier (t ex vid rekrytering kräva eller inte inte kräva kunna det eller det systemet Vilka rutiner finns för att återföra ny kunskap/kompetens till organisationen. Chefer måste begära och ge tydlig varudeklarering: vad ska det leda till? T ex Telia följer upp med frågor efter 6 8 veckor för att se vad en kursdeltagare lärt sig och fått ut av en utbildning. Samordning: Jmf Lärarlyftet, t ex något i stil med Bibliotekarie och informationsvetarlyftet. Kompetensutveckling måste planeras på lång sikt, strategisk planering. Nationell samordning, alt tillfällig huvudman: Expertgruppen har representanter från SB, SFIS, LB och forskningsbiblioteken > gå vidare med samverkan mellan de olika typerna av bibliotek: NU! Gemensam kalender över all utbildning som ges i landet: KB bör sköta. Vilka ämnen behövs? Viktigt hitta praktiska former för samarbete. Nära dialog mellan utbildare och arbetsgivare. Ej svårt hitta ämnen för kompetensutveckling. Det viktiga är att skapa lärandemöjligheter och vara flexibel, kanske åka ut till de som vill ha kompetensutveckling etc. Dvs skapa egen fördjupning. Ska det vara bredd eller djup? Validering av utländska examina? Gör som PEAB, sälj kursplatser innan man gör kursen? Föra upp frågan på en högre nivå: bibliotekspolitik ( > KBs förändrade uppdrag?) Samarbete med andar yrkesgrupper: lärare, socionomer 5

6 SFIS, SB, KB, LB, 5 bibliotekarieutbildningar och 6000 bibliotekarier > stort utbud men 6000 anställda bibliotekarier. Mål viktiga för att kunna följa upp och utvärdera. Vilka former för kommunikation är lämpliga mellan utbildningarna och biblioteken? Svar: Nätverk, träffar, seminarier Glapp i vad man tror att en utbildning ska ge Finns det strategier för kompetensutveckling på arbetsplatser idag? En del har, men hur vanligt är det egentligen? 6

Chefer utan högskoleutbildning

Chefer utan högskoleutbildning 2 - ett utvecklings- och samverkansprojekt för kompetensutveckling inom funktionshinderområdet i 23 kommuner och 2 företag i Stockholms län Delprojektet Chefer utan högskoleutbildning 2012-04-01 2014-06-30

Läs mer

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Personligt ledarskap! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv Utbildningens användbarhet Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning Kvalitet ur ett studentperspektiv Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre

Läs mer

Forskning ger bättre resultat i skolan

Forskning ger bättre resultat i skolan Forskning ger bättre resultat i skolan Programförklaring Vi Sveriges Kommuner och Landsting, Friskolornas riksförbund, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Skolledarförbund och Svenskt Näringsliv

Läs mer

Skolbibliotek, det var en bra fråga!

Skolbibliotek, det var en bra fråga! Skolbibliotek, det var en bra fråga! Rapport från intervjuer med nio skolledare och chefer inom ESFprojektet Skolbibliotekarielyftet Nov 2012 Pia Holgersson, Velopia lärande utvärderare, Skolbibliotekarielyftet

Läs mer

Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun

Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun Projekt: L4U Lean Life Long Learning Ungdom ESF Diarie.Nr: 2009-3020122 VOK AB Delrapport 3 ESF-Socialfonden, programområde 2 Ökat arbetskraftutbud Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Sammanställning av enkäten - Lärsamverkan sydost personalenkät -08. Statistik - Lärsamverkan sydost personalenkät -08

Sammanställning av enkäten - Lärsamverkan sydost personalenkät -08. Statistik - Lärsamverkan sydost personalenkät -08 Sammanställning av enkäten - Lärsamverkan sydost personalenkät -08 Statistik - Lärsamverkan sydost personalenkät -08 1 Ge exempel på användarundervisning: Har haft några informationstillfällen men ej nått

Läs mer

SRY. En Infrastruktur för Kompetensutveckling

SRY. En Infrastruktur för Kompetensutveckling Lindesberg juni 2009 SRY En Infrastruktur för Kompetensutveckling Projekt 1 januari - 30 juni 2009 En hållbar infrastruktur för lärande och karriärvägar för morgondagens servicemedarbetare Bengt Storbacka

Läs mer

It-guider gör hembesök och Svenska favoriter pilotprojekt

It-guider gör hembesök och Svenska favoriter pilotprojekt Slutrapport för pilotprojektet It-guider gör hembesök och Svenska favoriter pilotprojekt November 2014 av Gunilla Lundberg och Adel Mojtahedi En projektbeskrivning Svenska favoriter är ett projekt som

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Konferensdag: Strategisk kompetensförsörjning. Hagfors Hotell 14 november 2003.

Konferensdag: Strategisk kompetensförsörjning. Hagfors Hotell 14 november 2003. Konferensdag: Strategisk kompetensförsörjning. Hagfors Hotell 14 november 2003. 1. Sammanfattning av förmiddagens seminerier. Nedan följer ett sammandrag av förmiddagens presentationer. Inger Karlsson

Läs mer

Utbildning och Arbete - hand i hand

Utbildning och Arbete - hand i hand Utbildning och Arbete - hand i hand en utvärdering av HAND-projektet Annelie Eriksson Petra Salino Sven Faugert Konsultrapport i mars 2004 0. SAMMANFATTNING 3 1. INLEDNING 4 1.1 Bakgrund 4 1.2 Metod 5

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

REKRYTERING AV FRAMTIDENS BRANDMAN

REKRYTERING AV FRAMTIDENS BRANDMAN REKRYTERING AV FRAMTIDENS BRANDMAN Raymond Holmström, Storstockholms Brandförsvar Ann-Britt Stedth, Räddningstjänsten Storgöteborg Stina Blix, Räddningstjänsten Syd Fastställd 2009-09-24 version 2.0 Sammanfattning

Läs mer

Att arbeta med projektledning och inslag av problembaserat lärande på kurser En rapport från ett projekt inom NyIng

Att arbeta med projektledning och inslag av problembaserat lärande på kurser En rapport från ett projekt inom NyIng Att arbeta med projektledning och inslag av problembaserat lärande på kurser En rapport från ett projekt inom NyIng Sara Tyskeng och Olof Hjelm Avdelningen för Industriell miljöteknik Institutionen för

Läs mer

PERSONALUTVECKLING FÖR LIVSKRAFTIG RIDSKOLA

PERSONALUTVECKLING FÖR LIVSKRAFTIG RIDSKOLA Slutrapport December 2008 PERSONALUTVECKLING FÖR LIVSKRAFTIG RIDSKOLA Ett pilotprojekt vid Trosa Ridskola med stöd av Jordbruksverkets satsning på livskraftigt hästföretagande 2008. Projektet har genomförts

Läs mer

2013 Josefin Edström. Så kortar vi vägen till svensk arbetsmarknad. - Sacos förslag för jobb och integration - Sacos Inför 2012 års forsknings- och

2013 Josefin Edström. Så kortar vi vägen till svensk arbetsmarknad. - Sacos förslag för jobb och integration - Sacos Inför 2012 års forsknings- och 2013 Josefin Edström Så kortar vi vägen till svensk arbetsmarknad - Sacos förslag för jobb och integration - Sacos Inför 2012 års forsknings- och Saco efterlyser fler och bättre insatser för Sveriges invandrade

Läs mer

Drygt fem månader har gått sedan GRo gick in i

Drygt fem månader har gått sedan GRo gick in i Dokumentation från GRo-workshop på Radisson Blu Hotell 19 september 2011 Hur går vi vidare? Drygt fem månader har gått sedan GRo gick in i genomförandefasen av projektet och ytterligare nästan femton månader

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG 2015

UTBILDNINGSKATALOG 2015 Sida 1 UTBILDNINGSKATALOG 2015 Ledarskap Affärer Lönsamhet Arbetsglädje Sida 2 Innehåll Välkommen!... 4 Hur säkrar jag min kurs?... 5 Vad får jag för pengarna?... 5 Vad innebär nöjd-kund-garanti?... 5

Läs mer

Information Vägledning Utbildning. Om att införa tillgänglighet i projekt inom Europeiska socialfonden

Information Vägledning Utbildning. Om att införa tillgänglighet i projekt inom Europeiska socialfonden Information Vägledning Utbildning Om att införa tillgänglighet i projekt inom Europeiska socialfonden Innehåll Inledning...3 Arbetssätt och krav på kunskaper hos projektstödjare...3 Information...4 Vägledning...4

Läs mer

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna POSITIONSPAPPER 2013-01-18 Vårt dnr: 1 (6) Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna Förord Detta är ett positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna. Det omfattar både

Läs mer

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I 1 Utdrag från rapport från utbildningsutskottet 2012/13:RFR10 Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I Sammanfattning 1 Genom forskning får vi hela tiden ny kunskap som kan vara

Läs mer

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION - en handbok Ulrika Geeraedts Ulricehamns kommun Att utveckla en lärande organisation 2011 genomfördes en stor omorganisation i Ulricehamns kommun som bestod i såväl

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet

Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet 1 Rapport Utvärdering av utvecklingsprogram för blivande ledare-98 - ett program inom ramen för det regionala ledarförsörjningsprogrammet Programmet genomfört av Göteborgsregionens Kommunalförbund på uppdrag

Läs mer