Kallelse och föredragningslista

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse och föredragningslista"

Transkript

1 1 (19) Kommunfullmäktige Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Ulla Persson Sammanträdesdatum 4 december 2014 Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, kl 16:00-23:00

2 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 2 (19) 1. Val av protokollsjusterare samt tillkännagivande av tid för protokollets justering 2. Information från kommunrevisorerna 3. Anmälningar från Länsstyrelsens protokoll 1. Anmälningsärendena läggs till handlingarna. 1. Länsstyrelsen har som ny ledamot i kommunfullmäktige efter Gabriel Wikström (S) utsett Ditte Lundberg (S). Robert Olsson (S) har utsetts som ny ersättare efter Ditte Lundberg (S) - Dnr 2014/886-KS. 2. Länsstyrelsen har som ny ersättare i kommunfullmäktige efter Rozgar Watmani (S) utsett Nesrin Hassan(S) - Dnr 2014/892-KS. 3. Länsstyrelsen har som ny ersättare i kommunfullmäktige efter Jenny Våglin (MP) utsett Danuta Diop (MP) - Dnr 2014/893-KS. 4. Beslut om entledigande av ledamot i Västerås kommunfullmäktige Qin Svantesson (SD) 1. Qin Svantesson (SD) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i Västerås kommunfullmäktige. Qin Svantesson (SD) som valts till ledamot i Västerås kommunfullmäktige för mandatperioden har avsagt sig sitt uppdrag. 5. Dnr: 2014/747-KS Komplettering av beslut om val av fullmäktiges ordförande 1. Fullmäktiges ordförande är vald för tiden från och med den 20 oktober 2014 intill det sammanträde då nyvalda fullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval förrättar nytt val. Vid kommunfullmäktige valdes Ulla Persson (S) till ordförande i Västerås kommunfullmäktige. I beslutet angavs ingen tidsperiod för valet. Beslutet behöver därför kompletteras.

3 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 3 (19) 6. Dnr: 2014/748-KS Komplettering av beslut om val av förste vice ordförande för fullmäktige 1. Fullmäktiges förste vice ordförande är vald för tiden från och med den 20 oktober 2014 intill det sammanträde då nyvalda fullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval förrättar nytt val. Vid kommunfullmäktige valdes Hans Stergel (C) till 1:e vice ordförande i Västerås kommunfullmäktige. I beslutet angavs ingen tidsperiod för valet. Beslutet behöver därför kompletteras. 7. Dnr: 2014/749-KS Komplettering av beslut om val av andre vice ordförande för fullmäktige 1. Fullmäktiges 2:e vice ordförande är vald för tiden från och med den 20 oktober 2014 intill det sammanträde då nyvalda fullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval förrättar nytt val. Vid kommunfullmäktige valdes Bengt-Åke Nilsson (FP) till 2:e vice ordförande i Västerås kommunfullmäktige. I beslutet angavs ingen tidsperiod för valet. Beslutet behöver därför kompletteras. 8. Dnr: 2014/750-KS Komplettering av beslut om val av valberedning 1. Valberedningen är vald för tiden från och med den 20 oktober 2014 intill det sammanträde då nyvalda fullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval förrättar nytt val. Vid kommunfullmäktige valdes ordförande, ledamöter och ersättare till valberedningen. I beslutet angavs ingen tidsperiod för valet. Beslutet behöver därför kompletteras.

4 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 4 (19) 9. Dnr: 2014/751-KS Komplettering av beslut om val av Västerås stads revisorer 1. Västerås stads revisorer är valda för tiden från och med den 1 januari 2014 och fyra år framåt. Till Västerås stads revisorer ska väljas elva ledamöter samt ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande för granskning av nämnder, styrelser och beredningar. Vid kommunfullmäktige valdes tio ledamöter. En revisorsplats för (V) är vakant. I det tidigare beslutet angavs ingen tidsperiod för valet. Beslutet behöver därför kompletteras. 10. Dnr: 2014/772-KS Komplettering av beslut om val till gemensam hjälpmedelsnämnd mellan Landstinget Västmanland och kommunerna i Västmanland 1. Ledamot och ersättare i gemensamma hjälpmedelsnämnden är valda för tiden från och med den 1 januari 2015 och fyra år framåt. Till gemensamma hjälpmedelsnämnden mellan landstinget och kommunerna i Västmanland ska Västerås stad välja en ledamot och en ersättare. Respektive mandat gäller för tiden fr o m den 1 januari 2015 och fyra år framåt. 11. Dnr: 2014/775-KS Komplettering av val till kommunalförbundet Västmanlandsmusiken 1. Danuta Diop (MP) väljs i enlighet med valberedningens förslag till ersättare i direktionen för kommunalförbundet Västmanlandsmusiken från och med den 1 januari och fyra år framåt. I förbundsordningen för kommunalförbundet Västmanlandsmusiken anges att förbundsdirektionen ska bestå av sju ledamöter och sju ersättare. Västerås stad ska utse fem ledamöter och fem ersättare, som samtidigt ska vara ledamöter eller ersättare i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige valde endast fyra ersättare och valet behöver därför kompletteras.

5 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 5 (19) Valberedningen har lämnat förslag till val. 12. Dnr: 2014/786-KS Val till Utvecklingsfastigheter i Västerås AB 1. Följande personer väljs som ordförande, ledamöter och suppleanter till Utvecklingsfastigheter i Västerås AB: Ordförande: Thomas Karlsson (S) 1:e vice ordförande: Lars Kallsäby (C) 2:e vice ordförande: Benny Barrö (M) Ledamöter: Inger Rodin (S) Sonia Linnerud (M) Suppleanter: Magnus Agestav (KD) Mats Pettersson (S) Birger Höök (S) Jesper Brandberg (FP) Anders Gestrin (M) 2. Ordförande, ledamöter och suppleanter väljs från och med den 1 januari 2015 och fyra år framåt. I bolagsordningen anges att styrelsen ska bestå av lägst en och högst fem ledamöter jämte högst fem suppleanter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Västerås för tiden fr o m den 1 januari 2015 och fyra år framåt. Kommunfullmäktige ska utse en ordförande och två vice ordförande i styrelsen. Kommunfullmäktige ska också utse två lekmannarevisorer. Lekmannarevisorerna ska ha samma mandatperiod som bolagets revisorer, vilka utses av årsstämman och innehar sitt uppdrag till slutet av den årsstämma som hålls efter nästa val till kommunfullmäktige (fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet).

6 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 6 (19) 13. Dnr: 2014/787-KS Val till Geddeholms AB 1. Följande personer väljs som ordförande, ledamöter och suppleanter till styrelsen för Geddeholms AB: Ordförande: Thomas Karlsson (S) 1:e vice ordförande: Lars Kallsäby (C) 2:e vice ordförande: Benny Barrö (M) Ledamöter: Inger Rodin (S) Sonia Linnerud (M) Suppleanter: Magnus Agestav (KD) Jesper Brandberg (FP) 2. Ordförande, ledamöter och suppleanter väljs från och med 1 januari 2015 och fyra år framåt. I bolagsordningen anges att styrelsen ska bestå av lägst tre och högst fem ledamöter jämte högst två suppleanter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Västerås för tiden fr o m den 1 januari 2015 och fyra år framåt. Kommunfullmäktige ska utse en ordförande och två vice ordförande i styrelsen. Kommunfullmäktige ska också utse en lekmannarevisor och en revisorssuppleant för samma mandatperiod som bolagets revisorer 14. Dnr: 2014/788-KS Val till Fastighetsaktiebolaget Elledningen 1. Följande personer väljs som ordförande, ledamöter och suppleanter till styrelsen för Fastighetsaktiebolaget Elledningen: Ordförande: Thomas Karlsson (S) Vice ordförande: Benny Barrö (M)

7 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 7 (19) Ledamöter: Lars Kallsäby (C) Sonia Linnerud (M) Suppleanter: Inger Rodin (S) Magnus Agestav (KD) Anders Gestrin (M) Jesper Brandberg (FP) 2. Ordförande, ledamöter och suppleanter väljs från och med den 1 januari 2015 och fyra år framåt. I bolagsordningen anges att styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju ledamöter jämte lika många personliga suppleanter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Västerås för tiden fr o m den 1 januari 2015 och fyra år framåt. Kommunfullmäktige ska utse ordförande i styrelsen. Kommunfullmäktige ska också utse två lekmannarevisorer. Lekmannarevisorerna ska ha samma mandatperiod som bolagets revisorer, vilka utses av årsstämman och innehar sitt uppdrag till slutet av den årsstämma som hålls efter nästa val till kommunfullmäktige (fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet). 15. Dnr: 2014/789-KS Val till Västerås Flygfastigheter AB 1. Följande personer väljs som ordförande, ledamöter och suppleanter till styrelsen för Västerås Flygfastigheter AB: Ordförande: Thomas Karlsson (S) 1:e vice ordförande: Lars Kallsäby (C) 2:e vice ordförande: Benny Barrö (M) Ledamöter: Inger Rodin (S) Magnus Agestav (S) Sonia Linnerud (M) Jesper Brandberg (FP) Suppleanter: Mats Pettersson (S) Birger Höök (S)

8 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 8 (19) Anders Gestrin (M) Kaj Johdet (M) 2. Ordförande, ledamöter och suppleanter väljs från och med den 1 januari 2015 och fyra år framåt. I bolagsordningen anges att styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju ledamöter jämte lägst en och högst sju suppleanter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Västerås för tiden fr o m den 1 januari 2015 och fyra år framåt. Kommunfullmäktige ska utse en ordförande och två vice ordförande i styrelsen. Kommunfullmäktige ska också utse en lekmannarevisor och en revisorssuppleant för samma mandatperiod som bolagets revisorer. 16. Dnr: 2014/795-KS Val av ombud till Västmanlands kommuner och landsting Följande personer utses som ombud och ombudsersättare i Västmanlands kommuner och landsting: Ombud: Anders Teljebäck (S) Carin Lidman (S) Staffan Jansson (S) Ann-Louise Molin Östling (S) Ulla Persson (S) Mikael Sandberg (S) Jazmin Pettersson (S) Carl-Johan Norström (S) Djeila Ahundzada (S) Per-Inge Ahlbäck (S) Marita Öberg Molin (S) Thomas Karlsson (S) Solveig Nilsson (S) Jan van der Horst (S) Marléne Tamlin (MP) Magnus Edström (MP) Lars Kallsäby (C) Vicki Skure Eriksson (C) Amanda Agestav (KD) Elisabeth Unell (M) Mikael Damsgaard (M) Anna Hård af Segerstad (M) Staffan Anger (M) Caroline Högström (M) Rodrigo Romo (M) Marcus Jacobson (M)

9 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 9 (19) Tomas Salzmann (M) Enes Bilalovic (M) Ragnhild Källberg (FP) Bengt-Åke Nilsson (FP) Jenny Boström (FP) Anna Svensson (SD) Mari Boman (SD) Christer Lenell (SD) Vasiliki Tsouplaki (V) Olle Kvarnryd (V) Ombudsersättare: Johanna Pettersson (S) Lars Korkman (S) Maria Kesselring (S) Jakop Yildiz (S) Huda Hassan (S) Yngve Wernersson (S) Ditte Lundberg (S) Magnus Johansson (S) Lena Söderberg (S) Iréne Englund (S) Jonas Cronert(S) Linda Mildner (S) Mikael Lindh(S) Nesrin Deriki Önen (S) Johannes Wretljung Persson (MP) Anna Lindén (MP) Monica Stolpe Nordin (C) Hans Stergel (C) Eric Söderberg (KD) Jörgen Andersson (M) Stefan Lindh (M) Claes Kugelberg (M) Irene Hagström (M) Viktoria Högström Unell (M) Cassandra Lundgren (M) Hanna Svensson (M) Eleonore Lundkvist (M) Fredrik Rosqvist (M) Erik Ödmansson (FP) Jura Miniotaite (FP) Jesper Brandberg (FP) Tomas Brun (SD) Jan Johansson (SD) Ann-Christine From Utterstedt (SD) Harri Åman (V) Anna Maria Romlid (V)

10 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 10 (19) 2. Ombud och ombudsersättare utses för tiden från och med den 1 januari 2015 och fyra år framåt. Till ombud för Västmanlands kommuner och landsting ska 36 ledamöter och 36 ersättare väljas. 17. Dnr: 2014/796-KS Komplettering av val av nämndemän till Västmanlands Tingsrätt 1. Följande personer utses som nämndemän vid Västmanlands tingsrätt: Bernt Kvist (SD) Tomas Brun (SD) Maria Ihrelius-Hvid (SD) 2. Nämndemännen utses från och med den 1 januari 2015 och ett år framåt. Västmanlands tingsrätt har anmält att val av 100 nämndemän ska förrättas av kommunfullmäktige i Västerås för en tid av ett år fr o m 1 januari Val av nämndemän ska därefter genomföras 2015 för en tid av fyra år som börjar den 1 januari Vid kommunfullmäktige valdes nämndemän till Västmanlands tingsrätt. Vid valet fanns tre vakanta platser för (SD). Beslutet behöver därför kompletteras. 18. Dnr: 2014/78-KS Beslut - Köp av Västmannatrafik AB 1. Västerås Stads Strategiska Fastigheter AB: s köp av Västmannatrafik AB, godkänns. 2. Stadsledningskontoret får i uppdrag att utarbeta förslag till ny bolagsordning för Västmannatrafik AB. I samband med bildandet av kollektivtrafikmyndigheten i Västmanlands län träffade Landstinget Västmanland och Västerås stad en avsiktsförklaring avseende bl.a. köp av bolaget Västmannatrafik AB som äger fastigheterna Kungsängen 9 och 10 samt Västerås Överstelöjtnanten 9. Västmannatrafik AB hyr ut fastigheterna till Västerås Lokaltrafik AB, som nyttjar fastig-heterna för bussdepå.

11 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 11 (19) Avsiktförklaringen anger de huvudsakliga villkoren för köpet av aktierna i Västmannatrafik AB. Landstinget och staden, genom stadsledningskontoret och Västerås Stads Strategiska Fastigheter AB (VSSF), har fört förhandlingar dels om köp av aktierna i Västmannatrafik AB och dels om ett nytt hyresavtal mellan Västmannatrafik AB och Västerås Lokaltrafik AB. Styrelsen i VSSF har vid möte den 23 oktober 2014, beslutat om förvärv av samtliga aktier i Västmannatrafik AB, samt godkänt aktieöverlåtelseavtal och hyresavtal, under förutsättning att kommunfullmäktige i Västerås godkänner köpet av bolaget. Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde 19 november och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 1. Västerås Stads Strategiska Fastigheter AB: s köp av Västmannatrafik AB, godkänns. 2. Stadsledningskontoret får i uppdrag att utarbeta förslag till ny bolagsordning för Västmannatrafik AB. 19. Dnr: 2013/361-KS Beslut - Handlingsplan för kemikalier 1. Västerås stads handlingsplan för kemikalier antas. Stadsledningskontoret fick den 10 april 2013 (2013/361-KS) uppdrag av Kommunstyrelsen att ta fram en handlingsplan för kemikalier för beslut i kommunfullmäktige kvartal fyra Handlingsplanen skickades på remiss mellan 21 maj och 5 september 2014 och synpunkter har omändertagits i enlighet med samrådsredogörelsen. Förslaget till Handlingsplan för kemikalier har arbetats fram med representanter från Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, proaros, Fastighetskontoret, Tekniska kontoret, Teknik- och idrottsförvaltningen, Konsult och service, Barn och utbildningsförvaltningen, Stadsledningskontoret, Mälarenergi, Mimer och Vafab Miljö. Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde 19 november och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 1. Västerås stads handlingsplan för kemikalier antas.

12 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 12 (19) 20. Dnr: 2014/947-KS Beslut - Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 SoL per den 30 september Nämnden för funktionshindrades, individ- och familjenämndens och äldrenämndens rapportering gällande inte verkställda biståndsbeslut enligt socialtjänstlagens 4 kapitel 1 per den 30 september 2014 godkänns. Från och med den 1 juli 2006 har kommunerna rapporteringsskyldighet gällande alla former av bistånd enligt 4 kap 1 SoL, som inte verkställts inom tre månader. Rapportering per den 30 september 2014 har behandlats i nämnden för funktionshindrade, dnr 2014/243-NF, individ- och familjenämnden, dnr 2014/898-IFN samt äldrenämnden, dnr 2014/324-ÄN. Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 19 november 2014 och beslutade då att lämna följande förslag till komunfullmäktige: 1. Nämnden för funktionshindrades, individ- och familjenämndens och äldrenämndens rapportering gällande inte verkställda biståndsbeslut enligt socialtjänstlagens 4 kapitel 1 per den 30 september 2014 godkänns. 21. Dnr: 2014/949-KS Beslut - Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS per den 30 september Nämnden för funktionshindrades rapport gällande inte verkställda beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), per den 30 september 2014 godkänns. Genom en ändring i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har kommuner och landsting från och med den 1 juli 2008 skyldighet att till Länsstyrelsen och sedan 1 januari 2010 till Inspektionen för vård och omsorg, rapportera in gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatumet. Från samma datum gäller även skyldighet att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Rapportering per den 30 september 2014 har behandlats i nämnden för funktionshindrade, dnr 2014/244-NF. Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 19 november 2014 och beslutade då att lämna följande förslag till

13 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 13 (19) komunfullmäktige: 1. Nämnden för funktionshindrades rapport gällande inte verkställda beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), per den 30 september 2014 godkänns. 22. Beslut - Annonsering av fullmäktiges sammanträden 1. Annonsering av tid och plats för kommunfullmäktiges sammanträden 2015 ska ske i Vestmanlands läns tidning, VLT. Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska uppgift om tid och plats för sammanträdena annonseras i ortstidning/-ar. Kungörelsen i dess helhet ska anslås på kommunens anslagstavla och finnas på Västerås stads webbplats, Fullmäktige beslutar särskilt om i vilken eller vilka ortstidningar som annonsering om sammanträde ska ske. 23. Dnr: 2014/441-KS Beslut - Revisionsrapport, Granskning av flyktingmottagande och integration 1. Rapporten läggs till handlingarna. 2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att senast i samband med arbetet med budgeten för 2016 arbeta vidare med de rekommendationer som revisionen ger i sin granskningsrapport. Ernst&Young har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Västerås stad granskat om staden har tillräcklig beredskap att ta emot flyktingar samt om arbetet med staden integrationsprogram sker på ett systematiskt sätt. Granskningen av integrationsprogrammet berör samtliga nämnder och styrelser i koncernen Västerås stad. Granskningen av flyktingmottagandet omfattar kommunstyrelsen, individ- och familjenämnden och utbildnings och arbetsmarknadsnämnden. Revisorernas sammanfattande bedömning är att det finns en bra beredskap i staden för att ta emot ett växande antal flyktingar, även om det kan uppstå kö till förskoleplats och svårigheter att få fram tillräckligt med bostäder. Såväl kommunstyrelsen som individ- och familjenämnden bedriver ett aktivt arbete för att hitta nya lösningar på bostadsfrågan. Samverkan med privata hyresvärdar är ett gott exempel på detta.

14 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 14 (19) I rapporten framgår vidare att nämnder och styrelser inte ser Integrationsprogram för Västerås stad som ett tydligt styrdokument. Flertalet nämnder har dock mål och ambitioner som anknyter till integrationsprogrammet. Det finns exempel som går att härleda tills samtliga målområden i programmet, men arbetet är inte systematiskt i den mening att nämnderna årligen tar fram handlingsplaner för arbetet. Mimer är det enda bolag som bedriver ett omfattande såväl externt som intern arbete. Remissinstanser stödjer revisorernas rekommendationer att - ett styrdokument för hela koncernen bör tas fram för att skapa ett systematiskt arbete - till styrdokumentet knyta åtgärdsplaner och till dessa knyter uppföljningsinstrument - framtagandet bör inledas av kommunstyrelsen för att uppnå tydlighet och systematik Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 19 november 2014 och beslutade då att lämna följande förslag till komunfullmäktige: 1. Rapporten läggs till handlingarna. 2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att senast i samband med arbetet med budgeten för 2016 arbeta vidare med de rekommendationer som revisionen ger i sin granskningsrapport. 24. Dnr: 2014/263-KS Beslut - Motion från (C), Inför barnråd i förskolan 1. Motionen föranleder inte någon ytterligare åtgärd. Lars Kallsäby och Vicki Skure (C) inkom med en motion till kommunfullmäktige om att uppmuntra kommunens förskolor att arbeta med barnråd, i enlighet med Malmömodellen. Motionen tar sin utgångspunkt i hur Rönnens förskola i Malmö arbetar för att stärka barns delaktighet, genom att ha infört barnråd. Genom barnrådet stimuleras barnen att lära sig att diskutera och ta demokratiska beslut och på så vis få en självupplevd uppfattning om vad demokrati egentligen handlar om. Barn- och ungdomsnämndens yttrande Idag sker arbetet med barns inflytande på olika sätt i förskoleverksamheten. Detta sker på olika sätt i olika förskolor bland annat genom barnråd som leds av förskolechef, tankekartor, att barns synpunkter tas tillvara med hjälp av intervjuer, filmer samt genom användandet av lärplatta (ett

15 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 15 (19) verktyg för arbetet med barns delaktighet och inflytande och finns på alla enheter i staden). Barn och ungdomsnämnden anser därför att genom den mångfald av metoder och tillvägagångssätt som finns man uppfyller läroplanens mål och ger barn i förskolan möjlighet att lära sig att diskutera och ta demokratiska beslut. Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 8 oktober 2014 och beslutade då att lämna följande förslag till komunfullmäktige: 1. Motionen föranleder inte någon ytterligare åtgärd. 25. Dnr: 2014/360-KS Beslut - Motion från (M), Skapa handikappsparkeringsplatser vid läkarcentraler 1. Motionen avslås. Rolf Falkland (M) har i en motion datera den 10 april 2014 framfört att det bör finnas handikappsparkeringsplatser vid samtliga läkarcentraler i Västerås, dvs såväl landsting- som privatdrivna läkarcentraler. Utan dessa parkeringsplatser får personer med olika funktionsnedsättningar gå långt ifrån sin bil alternativt stiga ur en taxi eller färdtjänstbil mitt i gatan. Motionären yrkar på att kommunfullmäktige ska besluta att ge tekniska nämnden i uppdrag att anordna handikappsparkeringsplatser så nära som möjligt till alla läkarcentraler både privata och offentliga i Västerås. Kommunfullmäktige beslutade den 10 april 2014 att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen har sedan skickat motionen på remiss till tekniska nämnden och nämnden för funktionshindrade med önskan om yttranden senast 25 augusti Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 8 oktober 2014 och beslutade då att lämna följande förslag till komunfullmäktige: 1. Motionen avslås.

16 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 16 (19) 26. Dnr: 2014/264-KS Beslut - Motion från (KD), Stärk Rönnbys attraktivitet för barn och äldre 1. Motionens att-sats 2 och 4 bifalls. 2. Motionens att-sats 1 och 3 avslås. 3. Tekniska nämnden uppdras att utreda intresse och förutsättningar för stadsodling i stadsdelen Rönnby. Marie Lindelöf (KD), Elisabeth Wäneskog (KD) och Eric Söderberg (KD) har lämnat en motion, daterad , till Kommunfullmäktige om att stärka Rönnbys attraktivitet för barn och äldre. I motionen beskrivs Rönnby som en lugn stadsdel, där det pågår ett generationsskifte där flera barnfamiljer flyttar in i radhus och villor och de äldre väljer att flytta till en lägenhet i området. De senaste åren har lekplatser rustats upp och centrumbyggnaden har byggts om till en uppskattad mötesplats. Rönnby bedöms behöva stärkas upp, inte minst med den yngre och den äldres intresse framför ögonen. I motionen föreslås följande: 1. Att utarbeta ett planprogram för stadsdelen Rönnby i syfte att stärka stadsdelens centrum, skola, grönstråk och övriga mötesplatser. 2. Att utreda intresset och förutsättningarna för stadsodling. 3. Att med 200 meters mellanrum placera sittplatser utmed Rönnbyrakan. 4. Att placera en grillplats med sittplaster nedanför Rönnbybacken. Kommunfullmäktige beslutade den 6 mars 2014 att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen har sedan skickat motionen på remiss till byggnadsnämnden och tekniska nämnden med önskan om yttranden senast 25 juni Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 8 oktober 2014 och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 1. Motionens att-sats 2 och 4 bifalls. 2. Motionens att-sats 1 och 3 avslås. 3. Tekniska nämnden uppdras att utreda intresse och förutsättningar för stadsodling i stadsdelen Rönnby.

17 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 17 (19) 27. Dnr: 2013/837-KS Beslut - Motion från (FP), Låt Mimer bygga trygghetsboenden 1. Motionen avslås. Bengt-Åke Nilsson (FP) har lämnat en motion, daterad , till Kommunfullmäktige om att låta Mimer bygga trygghetsboende. Motionärerna yrkar på att Kommunfullmäktige beslutar: att ge Bostads AB Mimer i uppdrag att bygga trygghetsboende. Kommunfullmäktige beslutade den 7 november 2013 att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen har skickat motionen på remiss, med önskan om yttranden senast 28 mars 2014, till Bostads AB Mimer, äldrenämnden och fastighetsnämnden. Yttranden har inkommit från samtliga. Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 5 november 2014 och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 1. Motionen avslås. 28. Dnr: 2013/905-KS Beslut - Motion från (FP), Ge Mimer resurser att bygga fler bostäder 1. Punkten två i motionen bifalls. 2. Punkten ett och tre i motionen avslås. Göran Landerdahl (FP) har lämnat en motion daterad , till kommunfullmäktige om att ge Mimer resurser till att bygga fler bostäder. Motionären yrkar på: 1. Anslå 100 Mkr för nyemission av aktiekapital i Bostad AB Mimer. 2. Omarbeta direktiven för Mimers styrelse med krav på att bolaget ska färdigställa minst 200 lägenheter per år i genomsnitt under åren Minska temporärt avkastningskravet på Bostad AB Mimers aktier med en procentenhet under tiden Kommunfullmäktige beslutade den 5 december 2013 att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen har

18 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 18 (19) skickat motionen på remiss, med önskan om yttranden senast 28 mars 2014, till Bostads AB Mimer, fastighetsnämnden. Yttranden har inkommit från samtliga. Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 5 november 2014 och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 1. Punkten två i motionen bifalls. 2. Punkten ett och tre i motionen avslås. 29. Dnr: 2014/353-KS Beslut - Motion från (M) om laddstationer för elbilar 1. Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd. I en motion till kommunfullmäktige den 9 april 2014 yrkar Claes Kugelberg (M): att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram ett förslag över lämpligt antal och placering av supersnabba, snabba och vanliga laddstationer i Västerås att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att i samverkan med privata och offentliga aktörer som t ex Mälarenergi och Mimer svara för att förslaget förverkligas Motionären anser att en övergång till eldrivna bilar är det mest effektiva sättet att minska utsläppen av växthusgaser och skadliga ämnen från bilar. För detta måste det finnas offentliga laddstationer på många ställen i Västerås men tillgången är begränsad. Lämpliga ställen är bl a större parkeringar, snabbmatsställen och köpcentra. Motionen har remitterats till Tekniska nämnden, Mimer och Mälarenergi. Yttranden har inkommit från Tekniska nämnden, Mimer och Mälarenergi. Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 5 november 2014 och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 1. Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd.

19 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 19 (19) 30. Dnr: 2013/236-KS Beslut - Motion från (M) om servicehusgaranti 1. Motionen avslås. I en motion till kommunfullmäktige den 4 juni 2013 yrkar Elisabeth Unell och Anna Hård af Segerstad, båda (M), kommunfullmäktige besluta - att Västerås stad inför att personer över 65 år med ca 45 h hemtjänst/månad garanteras plats på servicehus inom tre månader. I motionen föreslås att man inom tre månader skall garantera äldre personer, som så önskar, plats på ett servicehus när de passerar 45 timmars hemtjänst i månaden. Med en servicehusgaranti, så som den beskrivs i motionen, skulle det enligt Äldrenämndens beräkningar emellertid krävas nybyggnation eftersom nuvarande tillgång till boenden inte skulle räcka. Detta skulle innebära högre lokalkostnader och nämnden beräknar att brytpunkten skulle förskjutas uppåt. Om antalet boenden skulle öka med 350 så skulle brytpunkten landa på 90 timmar. I dagsläget är det gällande lagstiftning och individuell behovsbedömning som ligger till grund för beslut om insatser. Dagens utbud av plats på servicehus skulle inte räcka om alla personer som är över 65 år med automatik erbjöds och plats vid brytpunken 45h/v. Nyproduktion av lokaler skulle innebära högre kostnader och brytpunkten skulle förskjutas uppåt. Stadsledningskontoret föreslår därför ingen förändring av gällande regelsystem där varje person får sitt bistånd efter individuell biståndsbedömning med stöd av gällande lagstiftning. Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 5 november 2014 och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 1. Motionen avslås. 31. Nya motioner, frågor och interpellationer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (17) Kommunfullmäktige Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Ulla Persson Sammanträdesdatum 5 mars 2015 Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionsal, kl 16:00 VÄSTERÅS STAD KALLELSE

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (7) Kommunfullmäktige Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Britt Sandström Sammanträdesdatum 8 mars 2012 Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, kl 16:00 VÄSTERÅS STAD KALLELSE

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (7) Kommunstyrelsen Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Ulla Persson Sammanträdesdatum 15 juni 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30 Ledamöter Ordförande

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (14) Kommunfullmäktige Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Britt Sandström Sammanträdesdatum Onsdag 4 juni 2014 Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, kl 16:00 VÄSTERÅS STAD

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (12) Kommunfullmäktige Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Ulla Persson Sammanträdesdatum 3 september 2015 Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionsal, kl 16:00 VÄSTERÅS STAD KALLELSE

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (11) Kommunfullmäktige Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Britt Sandström Sammanträdesdatum 10 november 2011 Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, kl 16:00 VÄSTERÅS STAD

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (14) Kommunfullmäktige Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Britt Sandström Sammanträdesdatum 8 maj 2014 Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, kl 16:00 VÄSTERÅS STAD KALLELSE

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (12) Kommunstyrelsen Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Anders Teljebäck Sammanträdesdatum 3 juni 2015 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionsal A 287, kl 13:30 Ledamöter Ersättare

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (10) Kommunstyrelsen Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Anders Teljebäck Sammanträdesdatum 20 april 2016 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30 Ledamöter Ersättare

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (8) Fastighetsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Magnus Edström Sammanträdesdatum 15 oktober 2015 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30 Ledamöter Ersättare

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (6) Nämnden för idrott och friluftsliv Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Hans Stergel Sammanträdesdatum 16 juni 2015 Plats och tid Stadshuset, F180, kl 14:00 Ledamöter Ersättare

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (6) Nämnden för funktionshindrade Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Carl-Johan Norström Sammanträdesdatum 27 mars 2013 Plats och tid A287, kl 09:00 Ledamöter Ersättare Ordförande

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (7) Fastighetsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Jazmin Pettersson Sammanträdesdatum 22 maj 2014 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30 Ledamöter Ersättare

Läs mer

Så styrs Västerås 2015 mars

Så styrs Västerås 2015 mars Så styrs Västerås mars 2015 Innehåll Västerås 3 Organisationsschema 4 Det kommunala uppdraget 5 Nämnder, styrelser och förvaltningar 6 Politiker 15 Presentation av ledamöterna i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (22) Kommunstyrelsen Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Anders Teljebäck Sammanträdesdatum 20 januari 2016 Plats och tid A 391, kl 09:00 Ledamöter Ersättare Ordförande Anders Teljebäck

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (15) Kommunstyrelsen Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Ulla Persson Sammanträdesdatum 6 november 2013 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30 Ledamöter Ersättare

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-02-26. 2 Val av två protokolljusterare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2015-02-26. 2 Val av två protokolljusterare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-02-26 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 26 februari 2015, 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA Kl. 17.00 Utbildning om arbetsordningen och principiella ärenden ÄRENDE

Läs mer

Benny Nilsson, kanslichef, sekreterare Staffan Olofsson, nämndsadministratör

Benny Nilsson, kanslichef, sekreterare Staffan Olofsson, nämndsadministratör 1 (8) Plats och tid Älvkullen, onsdagen den 15 oktober 2014 kl. 19:00 20.00 ande Anders Netterheim (M), ålderspresident 61-64, ordförande 65-66 Övriga beslutande, se bilagda sammanträdeslista Övriga Benny

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (12) Kommunstyrelsen Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Ulla Persson Sammanträdesdatum 2 november 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30 Ledamöter Ordförande

Läs mer

PROTOKOLL Kommunfullmäktige

PROTOKOLL Kommunfullmäktige PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2016-10-25 Sida 1 (13) Paragrafer 85-92 Plats och tid Musikskolans lokaler, Storgatan 9, Klippan, tisdag 25 oktober 2016 kl.19.00-20.20 Beslutande Enligt till

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (6) Fastighetsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Jazmin Pettersson Sammanträdesdatum 14 november 2013 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30 Ledamöter

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (5) Fastighetsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Jazmin Pettersson Sammanträdesdatum 17 oktober 2013 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl. 13:30 Ledamöter

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (5) Fastighetsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Jazmin Pettersson Sammanträdesdatum 22 augusti 2013 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl. 13:30 Ledamöter

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (7) Kulturnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Marita Öberg Molin Sammanträdesdatum 27 augusti 2015 Plats och tid Stadshuset, F180, kl 14:00 Ledamöter Ersättare Ordförande

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (2) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 25 maj 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 08:30-11:08 Sekreterare

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (8) Fastighetsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Magnus Edström Sammanträdesdatum 18 februari 2016 Plats och tid Kopplingen, kl 13:30 Ledamöter Ersättare Ordförande Magnus

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Administrativa avdelningen

Administrativa avdelningen 1 (15) Plats och tid Nordmarkens skola, aulan 19.10 20.10 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida Sandra Norsell, Kommunsekreterare Britt-Marie Öjstrand, T.f. kommunchef Linda Sydengen, Ekonomichef

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (10)

Sammanträdesprotokoll 1 (10) Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 16.30 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Maria Rönnehäll, Vice ordförande (S) Per-Olov Ålander, Vice

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (8) Fastighetsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Jazmin Pettersson Sammanträdesdatum 15 november 2012 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl. 13:30 Ledamöter

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (6) Kulturnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Marita Öberg Molin Sammanträdesdatum 25 november 2014 Plats och tid Stadshuset, F180, kl 09:00 Ledamöter Ordförande Marita

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista KALLELSE 1 (5) 2016-09-20 Styrelsen för Västerås stad Vård och Omsorg Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Jonas Cronert Sammanträdesdatum 27 september 2016 Plats och tid Stadshuset

Läs mer

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 1 (13) Plats och tid ande Övriga närvarande Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (36) Sammanträdesprotokoll 325-369 Sammanträdesdatum 3 december 2015 Plats och tid s sessionsal, kl 16:00-22:50 Ajournering kl. 18:05-18:40 samt kl. 21:20-21:40 Tjänstgörande ledamöter Ordförande Ulla

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 9-18

Sammanträdesprotokoll 9-18 Sammanträdesprotokoll 9-18 Sammanträde med Skultuna kommundelsnämnd Sammanträdesdatum Onsdagen den 25 februari 2009 Plats och tid Skultunagården kl. 16:00-17:15 Närvarande ledamöter Ordförande Sven Svensson

Läs mer

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunfullmäktige 2012-01-26

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunfullmäktige 2012-01-26 Kommunfullmäktige 2012-01-26 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(22) Plats och tid Kil Arena, torsdag 26 januari 2012, kl. 17.00 Föredragningslista Ärende 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande

Läs mer

Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden den 29 oktober 2012

Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden den 29 oktober 2012 Kommunfullmäktige 2012-10-29 Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden den 29 oktober 2012 80 Allmänhetens frågestund 81 Resultatinformation 2012:2 82 Fastställelse av skattesats för 2013 83 Länsgemensam

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (8) Fastighetsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Jazmin Pettersson Sammanträdesdatum 17 november 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30 Ledamöter

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (7) Fastighetsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Jazmin Pettersson Sammanträdesdatum 13 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 14:00 Ledamöter

Läs mer

Bolagsordning för Lekebergs Kommunala Holding AB

Bolagsordning för Lekebergs Kommunala Holding AB Bolagsordning för Lekebergs Kommunala Holding AB Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-04-24 Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 14-141 Bolagsordning 2 (5) Innehållsförteckning

Läs mer

Protokoll 2013-08-27

Protokoll 2013-08-27 2013-08-27 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-08-27, klockan 13:30 14:25 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Agneta Eriksson (S) Barbro Backlund (FP) Mats

Läs mer

Stig Agnåker (C) Per-Gunnar Andersson (S)

Stig Agnåker (C) Per-Gunnar Andersson (S) Protokoll Nr 8 Sammanträdesdatum 2016-06-28 Sammanträdestid 14.30 15.15 Kommunstyrelsen Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Claës-L Ljung (M),

Läs mer

Beslutande Göran Dahl, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare

Beslutande Göran Dahl, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare 2015-09-21 1(5) Plats och tid Forum, Vindeln, den 21 september 2015. Beslutande Göran Dahl, (s) Christer Lundgren, (c) Dan-Olov Andersson, (s), tj ers Marianne Hörnberg, (c) Dan Oskarsson, (s) Caroline

Läs mer

Bolagsordning för Vöfab Parkering Aktiebolag

Bolagsordning för Vöfab Parkering Aktiebolag Senast ändrad Bolagsordning för Vöfab Parkering Aktiebolag Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunkansliet Dokumentnamn Bolagsordning för Vöfab Parkering Aktiebolag Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-02-23 1 (8) Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 23 februari 2009, klockan 18.30-19.

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-02-23 1 (8) Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 23 februari 2009, klockan 18.30-19. 2009-02-23 1 (8) Plats och tid Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 23 februari 2009, klockan 18.30-19.15 Beslutande Övriga deltagande Christina W Jansson (S) ordförande Anders Tollin (S) Kerstin

Läs mer

Gamla Byn AB Årsstämma 2013-06-20. Laila Borger (S)

Gamla Byn AB Årsstämma 2013-06-20. Laila Borger (S) Sida 1 Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 08:30 08:40 ande Laila Borger (S) Övriga deltagande Göran Johansson, ordförande Anders Friberg, kommundirektör Jan Näslund, VD Örjan Bengs, ekonomichef

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (7) Fastighetsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Magnus Edström Sammanträdesdatum 16 april 2015 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30 Ledamöter Ersättare

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/16 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30-16.30 Ajournering 14.45-15.00 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Karl-Erik Kruse (S), ordförande Eva Olofsson (C), vice ordförande Ingrid

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (3) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 11 maj 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-15:57 Sekreterare

Läs mer

RÄL ARBOGA KOMMUN. Rapport - ej verkställda gynnande biståndsbeslut, kvartal 2 år 2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen.

RÄL ARBOGA KOMMUN. Rapport - ej verkställda gynnande biståndsbeslut, kvartal 2 år 2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammantrådesdatum 2014-10-07 Blad 7 Ks 142 Au 120 Dnr 157/2014-754 Rapport - ej verkställda gynnande biståndsbeslut, kvartal 2 år 2014 Från socialnämndens sammanträde

Läs mer

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare Socialnämnden 2011-01-24 1 (10) 6-14 PLATS OCH TID Socialkontoret, Hagfors, kl 13.00 15.00 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (26) Kommunstyrelsen Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Anders Teljebäck Sammanträdesdatum 30 september 2015 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionsal A 287, kl 13:30 Ledamöter

Läs mer

Se bifogat närvaroprotokoll

Se bifogat närvaroprotokoll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid: Djäkneskolans aula, klockan 18:30-19:30 Beslutande: Övriga närvarande: Se bifogat närvaroprotokoll Ulrika Strandroth Frid, kommundirektör Mikael Hätting, kanslichef/kommunjurist

Läs mer

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M)

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 mars 2015, klockan 15:00-18.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Kristin Fernerud (S), Marita Pettersson (S),

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (6) Fastighetsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Jazmin Pettersson Sammanträdesdatum 21 mars 2013 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl. 13:30 Ledamöter

Läs mer

Kungörelse Dnr: Ks 2014/ Val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige för tiden t.o.m.

Kungörelse Dnr: Ks 2014/ Val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige för tiden t.o.m. 2014-10-17 1 (10) Larsen, Kristina Kommunsekreterare Sammanträdesdatum 2014-10-29 Plats Lärcenter, Norrevångsgatan 5, Vellinge (mötessal Bryggan 8) Tid 18:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val av justerare 3.

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (7) Fastighetsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Magnus Edström Sammanträdesdatum 28 januari 2015 Plats och tid Schenströmska Herrgården, kl 08:30 Ledamöter Ersättare Ordförande

Läs mer

Plats och tid Port Anders gata 3, ing T3, kl 14.30-15.45. Maximez (MP) t o m 31

Plats och tid Port Anders gata 3, ing T3, kl 14.30-15.45. Maximez (MP) t o m 31 1 (5) Sammanträde med Miljö- och konsumentnämnden Sammanträdesdatum 25 mars 2014 Plats och tid Port Anders gata 3, ing T3, kl 14.30-15.45 Närvarande ledamöter Frånvarande ledamot Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Lena Kandergård, 1:e vice ordförande (S) Börje Wahlund, 2:e vice ordförande

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden

Protokoll. Socialnämnden Socialnämnden 42-50 2 42 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - SMELOC AB (A Dahlbom)...5 43 Tillfälligt utökat tillstånd för alkoholservering inför Potatisfestivalen 2014 - Restaurang Åkanten...6

Läs mer

"[Förvaringsplats för protokollet]"

[Förvaringsplats för protokollet] 1(18) Sammanträdesdatum Plats och tid Hobysalen, kl. 13:30 16.30 ande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17 2010-10-27 1-17 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.00 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Kommunchef Svante Melander Utses

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby 1(10) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen 08.30-08.55 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (7) Fastighetsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Göran Landerdahl Sammanträdesdatum 11 juni 2009 Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 14:00 Ledamöter Ersättare

Läs mer

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 14.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Olof Nilsson (S), ersättare

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5. Kommunfullmäktige 2006-05-17 1(11)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5. Kommunfullmäktige 2006-05-17 1(11) Nr 5 Kommunfullmäktige 2006-05-17 1(11) Plats och tid Tingshuset, Mellerud, onsdagen den 17 maj 2006, klockan 19.00 21.15 Beslutande Enligt närvarolista Tjänstgörande ersättare Enligt närvarolista Övriga

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2006-08-29 124 Plats och tid s sessionssal kl. 17.00-18.30 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Närvarolista. Kommunfullmäktige. Beslutande. Övriga närvarande

Närvarolista. Kommunfullmäktige. Beslutande. Övriga närvarande 2(12) Närvarolista Beslutande Ledamöter Barbro Gustafsson (M), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S), 1:e vice ordförande Christer Aronsson (C), 2:e vice ordförande Bengt Viktorsson (M) Maria Radivoj

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Extra sammanträde. OBS! Inget fika.

Extra sammanträde. OBS! Inget fika. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige Extra sammanträde. OBS! Inget fika. KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 6 december 2010 kl. 18:00.

Läs mer

Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB

Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Växjö Kommunföretag AB Dokumentinformation Dokumentnamn Bolagsordning

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Protokoll 2012-05-21

Protokoll 2012-05-21 2012-05-21 Plats och tid Filmstudion Hällabrottet, 2012-05-21, klockan 18:30 19:15 Beslutande Roger Arvidsson (S) Elisabeth Berglund (V) Lennart Eriksson (S) Mats Hellgren (M) Katarina Hansson (S) Karl-Gunnar

Läs mer

ALLMÄNHETENS FRÅGESTUND (max 15 minuter)

ALLMÄNHETENS FRÅGESTUND (max 15 minuter) 1 (7) Individ- och familjenämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Staffan Jansson Sammanträdesdatum 25 april 2013 Plats och tid Stadshuset, A 287, kl 14:00 Ledamöter Ersättare

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Blad 2009-03-25 57

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Blad 2009-03-25 57 2009-03-25 57 Plats och tid Älvkullen, Höör, kl 19.00-19.55 Beslutande Enligt sammanträdeslista Övriga deltagare Jan Sohlmér, kommundirektör Karin Masthagen, kanslichef Christer Lidheimer, barn- och utbildningschef,

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11)

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2007-06-12, kl. 13.00-14.45 Beslutande Sune Frisk, ordförande Britt-Marie Wall Rolf Wennerlöf Anita

Läs mer

Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering.

Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige OBS! Lokal KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. Tid: Måndag 3 november 2014 kl. 18:00. 1. Upprop, val av

Läs mer

Val som ska förrättas av valkongressen

Val som ska förrättas av valkongressen VALKONGRESSEN 24 MARS 2015 Val som ska förrättas av valkongressen FÖRSLAG FRÅN VALUTSKOTTET Förslag till protokoll från valutskottet Närvarande Lilly Bäcklund (S), Västerbotten (ordförande) Johan Sjölander

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Kommunfullmäktige 2009-03-10

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Kommunfullmäktige 2009-03-10 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 15.00-15.10 Beslutande Se sid 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Utses justera Bert Öhlund och Hans-Eric Wallin

Läs mer

Johan Andersson (S) Lena Emilsson (S) Gabriele Goldhammer (S) tjg ers för J Andersson (S) Lars Månsson (S)

Johan Andersson (S) Lena Emilsson (S) Gabriele Goldhammer (S) tjg ers för J Andersson (S) Lars Månsson (S) Sammanträdesprotokoll Sida 1 (5) Plats och tid Sammanträdesplats, klockan tid 19.20-19-30 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Johan Andersson (S) Lena Emilsson (S) Tony Hansson (S) Gabriele Goldhammer

Läs mer

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse Kallelse/föredragningslista Kungörelse 2014-10-01 Kommunfullmäktige Tid 2014-10-13, kl. 19:00 Plats Bilagor Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge Samtliga bilagor har skickats ut

Läs mer

Postlista för Kommunstyrelsen (KS ) Ankomstdatum inom perioden: 2015-08-31 till 2015-09-04

Postlista för Kommunstyrelsen (KS ) Ankomstdatum inom perioden: 2015-08-31 till 2015-09-04 utskriftsdatum: 2015-09-07 Postlista för Kommunstyrelsen (KS ) Ankomstdatum inom perioden: 2015-08-31 till 2015-09-04 Datum 2015-08-31 Diarienr. 2014/110-KS Ärendemening Uppdrag - Handlingsplan för klimatanpassning

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (8) Fastighetsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Jazmin Pettersson Sammanträdesdatum 12 december 2013 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl. 13:30 Ledamöter

Läs mer

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 29 (38) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-10-24 KS/2013 0412 KF Revidering av bolagsordning för Strömstadsgaragen Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut

Läs mer

SJÖBO KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE

SJÖBO KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE SJÖBO KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde onsdagen den 3 december kl. 19.00. Ledamot som är förhindrad att delta i sammanträdet ska snarast anmäla detta till kansliavdelningen,

Läs mer

Arbetsordning. Arbetsordning för kommunfullmäktige i Norrköping 2010-11-29 KS-332/2010. Antagen av kommunfullmäktige den 23 oktober 1997 ( 141)

Arbetsordning. Arbetsordning för kommunfullmäktige i Norrköping 2010-11-29 KS-332/2010. Antagen av kommunfullmäktige den 23 oktober 1997 ( 141) Arbetsordning 2010-11-29 Arbetsordning för kommunfullmäktige i Norrköping KS-332/2010 Antagen av kommunfullmäktige den 23 oktober 1997 ( 141) Arbetsordningen har ändrats av kommunfullmäktige den 2 mars

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15 Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 februari 2015, klockan 15:00-17.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Marita Pettersson (S), Ulla Eriksson Berg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-05-28 1 (26) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2007-05-28 kl. 19.00-20.40. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Siv Ahlstrand (s) Per Eriksson

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-09-24 2 Allmänhetens frågestund Ingen fråga ställs under allmänhetens frågestund. Information om Kalmar kommuns Kina-satsning Näringslivschef Thomas Davidsson, Kalmar kommun, informerar

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (7) Fastighetsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Jazmin Pettersson Sammanträdesdatum 18 september 2014 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30 Ledamöter

Läs mer