Kallelse och föredragningslista

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse och föredragningslista"

Transkript

1 1 (16) Kommunfullmäktige Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Britt Sandström Sammanträdesdatum 1 september 2011 Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, kl 16:00

2 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 2 (16) 1. Val av protokollsjusterare samt tillkännagivande av tid för protokollets justering Kommunfullmäktige beslutar utse... och... att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. 2. Information från revisorerna 3. Dnr: 2011/352-KS(3) Avsägelse av politiskt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige från Daniel Tillgren (S) 1. Daniel Tillgren (S) befrias från sitt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige. 2. Västerås stad begär ny sammanräkning hos Länsstyrelsen Västmanlands län för att utse ny ledamot efter Daniel Tillgren (S). Daniel Tillgren (S) som valts till ledamot i kommunfullmäktige har avsagt sig uppdraget. Daniel Tillgren (S) är vald intill det sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval förrättar nytt val. Fyllnadsval bör därför ske. 4. Dnr: 2011/460-KS(3) Avsägelse av politiskt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige efter Binella Nezic Vannesjö (M) 1. Binella Nezic Vannesjö (M) befrias från sitt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige. 2. Västerås stad begär ny sammanräkning hos Länsstyrelsen Västmanlands län för att utse ny ledamot efter Binella Nezic Vannesjö (M).

3 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 3 (16) Binella Nezic Vannesjö (M) som valts till ledamot i kommunfullmäktige har avsagt sig uppdraget. Binella Nezic Vannesjö (M) är vald fram till och med det sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval förrättar nytt val. Fyllnadsval bör därför ske. 5. Dnr: 2011/446-KS(3) Val av ny ersättare i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden efter Misja Fredriksson de Rond (MP) 1. Misja Fredriksson de Rond (MP) befrias från uppdraget som ersättare i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. 2. Anna Lindén (MP) utses till ny ersättare i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden fram till och med det sammanträde då nyvalda Misja Fredriksson de Rond (MP) som valts till ersättare i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har avsagt sig uppdraget. Misja Fredriksson de Rond (MP) är vald för tiden fram till och med det sammanträde då nyvalda Fyllnadsval bör därför ske. 6. Dnr: 2011/447-KS(3) Val av ny vice ordförande i utbildningsarbetsmarknadsnämnden efter Marléne Andersson (MP) 1. Marléne Andersson (MP) befrias från uppdraget som vice ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. 2. Misja Fredriksson de Rond (MP) utses till ny vice ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden fram till och med det sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval förrättar nytt val. Marléne Andersson (MP) som valts till vice ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har avsagt sig uppdraget. Marléne Andersson (MP) är vald för tiden fram till och med det sammanträde då nyvalda

4 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 4 (16) Fyllnadsval bör därför ske. 7. Dnr: 2011/344-KS(4) Val av ny ledamot i barn- och ungdomsnämnden efter Jakob Bladh (MP) 1. Jakob Bladh (MP) befrias från uppdraget som ledamot i barn- och ungdomsnämnden. 2. Therese Jagestig Bjurquist (MP) utses till ny ledamot i barn- och ungdomsnämnden fram till och med det sammanträde då nyvalda Jakob Bladh (MP) som valts till ledamot i barn- och ungdomsnämnden har avsagt sig uppdraget. Jakob Bladh (MP) är vald för tiden fram till och med det sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval förrättar nytt val. Fyllnadsval bör därför ske. 8. Dnr: 2011/343-KS(3) Val av ny ersättare i barn- och ungdomsnämnden efter Aggi Busiakiewicz (MP) 1. Aggi Busiakiewicz (MP) befrias från uppdraget som ersättare i barnoch ungdomsnämnden. 2. Christoffer Rogersson (MP) utses till ny ersättare i barn- och ungdomsnämnden fram till och med det sammanträde då nyvalda Aggi Busiakiewicz (MP) som valts till ersättare i barn- och utbildningsnämnden har avsagt sig uppdraget. Aggi Busiakiewicz (MP) är vald för tiden fram till och med det sammanträde då nyvalda Fyllnadsval bör därför ske.

5 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 5 (16) 9. Dnr: 2011/107-KS(4) Val av ny ledamot i nämnden för funktionshindrade efter Harriet Carlhed (MP) 1. Harriet Carlhed (MP) befrias från sitt uppdrag som ledamot i nämnden för funktionshindrade. 2. Inessa Thunberg (MP) utses som ny ledamot i nämnden för funktionshindrade intill det sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval förrättar nytt val. Harriet Carlhed (MP) som valts till ledamot i nämnden för funktionshindrade har anhållit om entledigande. Harriet Carlhed (MP) är vald intill det sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige efter kommunfullmäktigeval förrättar nytt val. Fyllnadsval bör därför ske. 10. Dnr: 2011/440-KS(3) Val av ny ersättare i Skultuna kommundelsnämnd efter Anna Blyckert Helgesson (V) 1. Anna Blyckert Helgesson (V) befrias från uppdraget som ersättare i Skultuna kommundelsnämnd. 2. Harri Åman (V) utses till ny ersättare i Skultuna kommundelsnämnd fram till och med det sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval förrättar nytt val. Anna Blyckert Helgesson (V) som valts till ersättare i Skultuna kommundelsnämnd har avsagt sig uppdraget. Anna Blyckert Helgesson (V) är vald för tiden fram till och med det sammanträde då nyvalda Fyllnadsval bör därför ske.

6 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 6 (16) 11. Dnr: 2011/445-KS(3) Val av ny ersättare i styrelsen för Konsult och Service efter Sven Svensson (MP) 1. Sven Svensson (MP) befrias från uppdraget som ersättare i styrelsen för Konsult och Service. 2. Håkan Wretljung (MP) utses till ny ersättare i styrelsen för Konsult och Service fram till och med det sammanträde då nyvalda Sven Svensson (MP) som valts till ersättare i styrelsen för Konsult och Service har avsagt sig uppdraget. Sven Svensson (MP) är vald för tiden fram till och med det sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval förrättar nytt val. Fyllnadsval bör därför ske. 12. Dnr: 2011/350-KS(3) Val av ny ersättare i styrelsen för proaros efter Marja Ramsin (MP) 1. Marja Ramsin (MP) befrias från uppdraget som ersättare i styrelsen för proaros. 2. Åsa Cederborg (MP) utses till ny ersättare i styrelsen för proaros fram till och med det sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval förrättar nytt val. Marja Ramsin (MP) som valts till ersättare i styrelsen för proaros har avsagt sig uppdraget. Marja Ramsin (MP) är vald för tiden fram till och med det sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval förrättar nytt val. Fyllnadsval bör därför ske.

7 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 7 (16) 13. Dnr: 2011/347-KS(3) Val av ny vice ordförande i tekniska produktionsstyrelsen efter Marja Ramsin (MP) 1. Marja Ramsin (MP) befrias från uppdraget som vice ordförande i tekniska produktionsstyrelsen. 2. Sven Svensson (MP) utses till ny vice ordförande i tekniska produktionsstyrelsen fram till och med det sammanträde då nyvalda Marja Ramsin (MP) som valts till vice ordförande i tekniska produktionsstyrelsen har avsagt sig uppdraget. Marja Ramsin (MP) är vald för tiden fram till och med det sammanträde då nyvalda Fyllnadsval bör därför ske. 14. Dnr: 2011/449-KS(3) Val av ny ersättare i Samordningsförbundet Västerås efter Marléne Andersson (MP) 1. Marléne Andersson (MP) befrias från uppdraget som ersättare i Samordningsförbundet Västerås. 2. Misja Fredriksson de Rond (MP) utses till ny ersättare i Samordningsförbundet Västerås fram till och med 31 december Marléne Andersson (MP) som valts till ersättare i Samordningsförbundet Västerås har avsagt sig uppdraget. Marléne Andersson (MP) är vald för tiden fram till och med den 31 december Fyllnadsval bör därför ske.

8 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 8 (16) 15. Dnr: 2011/448-KS(3) Val av ny ersättare i styrelsen för Mälarenergi AB efter Magnus Edström (MP) 1. Magnus Edström (MP) befrias från uppdraget som ersättare i styrelsen för Mälarenergi AB. 2. Pernilla Rinsell (MP) utses till ny ersättare i styrelsen för Mälarenergi AB för tiden fram till och med slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Magnus Edström (MP) som valts till ersättare i styrelsen för Mälarenergi AB har avsagt sig uppdraget. Magnus Edström (MP) är vald för tiden fram till och med slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Fyllnadsval bör därför ske. 16. Dnr: 2011/348-KS(3) Val av ny ledamot i Västerås stads Strategiska fastigheter med därtill hörande dotterbolag, Geddeholms AB, VÄGAB Fastighet AB, Västerås Flygfastigheter AB och Västerås Utvecklingsfastigheter AB, efter Marja Ramsin (MP) 1. Marja Ramsin (MP) befrias från uppdraget som ledamot i Strategiska Fastigheter AB med därtill hörande dotterbolag, Geddeholms AB, VÄGAB Fastighet AB, Västerås Flygfastigheter AB samt Västerås Utvecklingsfastigheter AB. 2. Håkan Johnsson (MP) utses till ny ledamot i Västerås Strategiska Fastigheter AB, Geddeholms AB, VÄGAB Fastighet AB, Västerås Flygfastigheter AB och Västerås Utvecklingsfastigheter AB för tiden fram till och med slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Marja Ramsin (MP) som valts till ledamot i Västerås Strategiska Fastigheter AB med därtill hörande dotterbolag, Geddeholms AB, VÄGAB Fastighet AB, Västerås Flygfastigheter AB samt Västerås Utvecklingsfastigheter AB, har avsagt sig uppdraget. Marja Ramsin (MP) är vald för tiden fram till och med slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Fyllnadsval bör därför ske.

9 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 9 (16) 17. Dnr: 2011/39-KS Bildande av kollektivtrafikmyndighet och skatteväxling Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att landstinget utgör kollektivtrafikmyndighet från och med att bildandet av kollektivtrafikmyndighet sker i enlighet med redovisat alternativ 4 i VKLs Sammanfattande underlag inför principbeslut om kollektivtrafikmyndighet i Västmanlands län samt Förslag om bildande av kollektivtrafikmyndighet i Västmanlands län att genomföra en skatteväxling avseende överföring av ansvaret för övriga kostnader utifrån nedanstående beskrivning motsvarande 4 öre från kommunerna i Västmanlands län till Landstinget i Västmanland. Växlingen förutsätter att skattesats och länsvis skattesats justeras för kommunerna och landstinget att uppdra till kommunstyrelsen att teckna erforderliga avtal med landstinget att i samverkan med övriga primärkommuner i länet inför 2013 se över underlag för kostnadsutjämningen avseende delmodell kollektivtrafik att konsekvenser av skatteväxlingen i budget 2012 ska åtgärdas i samband med budgetavstämningen. Den 1 januari 2012 träder en ny kollektivtrafiklag ikraft som innebär att det skall finnas en kollektivtrafikansvarig myndighet i varje län. Enligt en rekommendation från Västmanlands kommuner och landsting föreslås att Landstinget Västmanland blir kollektivtrafikmyndighet och att en begränsad skatteväxling sker för gemensamma kostnader, se Sammanfattande underlag inför principbeslut om kollektivtrafikmyndighet i Västmanland samt Förslag om bildande av kollektivtrafikmyndighet i Västmanlands län från Västmanlands kommuner och landsting. Landstingsfullmäktige behandlade förslaget vid sitt sammanträde den 21 juni och beslutade, 52, att Landstinget Västmanland utgör kollektivtrafikmyndighet från och med den För att bli giltigt förutsätter det likartade beslut i länets samtliga kommuner. Förslaget behandlas under augusti och september i kommunerna. En skatteväxling sker avseende gemensamma kostnader Med gemensamma kostnader avses samtliga kostnader exklusive trafikkostnader. Utgångspunkt är nuvarande konsortialavtal mellan VL: s ägare. Landstinget finansierar stomtrafik på stomnätet. Stomtrafik kan

10 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 10 (16) finnas på väg eller järnväg och utgör relationer mellan mellan huvudorter inom länet och huvudorter i angränsade län. Kommunerna finansierar stadstrafik, landsbygdstrafik samt kompletteringstrafik. Avtal skall tecknas mellan landstinget och kommunerna för denna trafik. Vid bildandet och organiseringen av den nya kollektivtrafikmyndigheten är det viktigt att frågor avseende konkurrensneutralitet beaktas. Exempelvis vid upphandling av trafik måste ägarstyrningen av VL:s åkeri vara fristående från kollektivtrafikmyndighetens ansvar att hantera upphandlingen. 18. Dnr: 2009/312-KS Övergång av verksamhet och skatteväxling av hemsjukvården från landstinget i Västmanlands län till Västerås kommun Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att överta verksamhet och ansvar för hemsjukvården från landstinget enligt omfattning som VKL:s utredning från 2009 beskriver att genomföra en skatteväxling fr.o.m avseende överföring av ansvaret för hemsjukvården motsvarande 16 öre från Landstinget i Västmanland till kommunerna i Västmanlands län. Växlingen förutsätter att skattesats och länsvis skattesats justeras för kommunerna och landstinget. att via avtal reglera verksamheten för perioden 1 januari 31 augusti 2012 och ersätta landstinget med den nivå skatteregleringen ger att uppdra till Västmanlands kommuner och landsting (VKL) att upprätta förslag till avtal mellan landstinget och länets kommuner om överförandet av hemsjukvården att gälla från uppdra till äldrenämnden och nämnden för funktionshindrade att genomföra och verkställa överförandet av hemsjukvården att budgetkonsekvenser av skatteväxlingen och överföring av verksamhet ska åtgärdas i samband budgetavstämningen för budget Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL) genomförde under 2008 och 2009 en utredning om förutsättningar för ändrat huvudmannaskap för hemsjukvården i Västmanlands län. Utredningen genomfördes i ett brett partssammansatt projekt med deltagande från alla kommuner och landstinget, under ledning av VKL. Sociala nämndernas stab, Västerås stad avdelade en egen projektledare som arbetade parallellt och tillsammans med utredaren på VKL. VKL:s styrelse godkände hemsjukvårdsutredningen (se bilaga Sammanhållen hemsjukvård Rapport 2009:3 VKL). Styrelsen hade tidigare beslutat, , tillsätta en tvärpolitisk förhandlingsgrupp

11 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 11 (16) med syfte att förhandla fram en nivå för skatteväxling. Förhandlingsgruppens första arbete resulterade i att man kom överens om att skatteväxling var att föredra framför ett avtal om överförande av hemsjukvården. Rapporter lämnades kontinuerligt till styrelsen. Styrelsen återremitterade ärendet till förhandlingsgruppen i februari Förhandlingsgruppen avbröt förhandlingarna under våren 2010 då flera kommuner framförde att de inte kunde godkänna landstingets förslag till nivå på skatteväxlingen. VKL:s direktör tog då fram ett arbetsmaterial/diskussionsunderlag till förhandlingsgruppen till ett möte med förslag om växling på en högre nivå än den landstinget tidigare föreslagit. Förhandlingarna avslutades efter en ingående diskussion utan en direkt överenskommelse om nivå för skatteväxling. Valutgången 2010 innebar majoritetsskifte i landstinget och i Västerås stad. Majoriteten i landstinget valde att förhandla fram en lösning inom partigruppen (s) samt med vänsterpartiet (v) i länets alla kommuner. Representanter från alla parter träffade en preliminär överenskommelse under försommaren 2011 om en skatteväxling på 16 öre. De som förhandlat fram överenskommelsen uttryckte att det var önskvärt att överförandet av hemsjukvården genomfördes till årsskiftet Överföringen skulle ske genom en skatteväxling samtidigt som skatteväxlingen för den nya kollektivtrafikmyndigheten. Den faktiska verksamhetsöverföringen bedömdes dock inte kunna genomföras förrän senare under 2012, huvudmännen behövde tid för att planera och genomföra överförandet. VKL:s styrelse behandlade ett arbetsmaterial för hur tidplan och beslutsprocess skulle kunna samordnas hos huvudmännen. Styrelsen uppdrog åt direktören för VKL att utarbeta ett beslutsunderlag för ett per capsulambeslut under sommaren Detta så att samtliga kommuner och landsting skulle kunna ta beslut i respektive beslutande organ senast under september VKL:s styrelse beslutade rekommendera kommunerna och landstinget att besluta om övergång av verksamhet och ansvar för hemsjukvården från landstinget till kommunerna samt skatteväxla densamma med 16 öre från 1 januari Styrelsen beslutade även rekommendera landstinget och kommunerna att via avtal reglera verksamheten för perioden 1 januari 31 augusti 2012 och att kommunernas under tiden ersätter landstinget med den nivå skatteregleringen ger. VKL fick också i uppdrag att genomföra ett projekt för att stödja kommunerna och landstinget inför överförandet.

12 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 12 (16) 19. Dnr: 2011/337-KS Plan för Västerås stads krisledning Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta Västerås stads krishanteringsplan enligt Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (2006:544) Västerås stad antog Plan för Västerås stads krisledning. Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (2006:544) ålägger kommunen att för varje mandatperiod fastställa en ny plan för att hantera extra ordinära händelser i fredstid. Bestämmelserna i denna lag syftar till att kommuner och landsting skall minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att hantera krissituationer i fred. Kommuner och landsting skall därigenom också uppnå grundläggande förmåga till civilt försvar. Denna plan ska användas när Västerås riskerar att drabbas eller drabbas av en extraordinär händelse. Med en extraordinär händelse avses i lag 2006:544 en sådan händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller en överhängande riks för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting. Planen kan också användas vid en allvarlig händelse som inte betecknas som en extraordinär händelse i lagens mening, men ändå utsätter stadens organisation, eller delar av den, för stor påfrestning. Vid en sådan svår händelse krävs inte att krisledningsnämnden träder i funktion utan händelsen kan hanteras av den normala organisationen. Primär målgrupp för planen är politiker och tjänstemän. Planen ska också kunna användas som information till samverkande organisationer. Planen är inte tänkt som ett operativt stöd vid en kris utan är en övergripande beskrivning och information om Västerås stads plan för krishantering. Som operativt stöd vid krishantering finns checklistor. Västerås stads krishanteringsplan är förutom stadens också krisledningsnämndens och stadsledningskontorets plan för krishantering och kompletteras av krishanteringsplaner för de olika nämnderna och bolagsstyrelserna i staden. Dessa planer fastställs av respektive nämnd och bolagsstyrelse.

13 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 13 (16) Västerås stads krishantering bygger på ett samspel mellan förvaltningarna, bolagen och andra myndigheter och organisationer. Tre principer är vägledande för Västerås stads krishantering: Ansvarsprincipen - De som ansvarar för en verksamhet under normala förhållanden gör det också under en krissituation. Det ingår även att initiera och bedriva samverkan. Likhetsprincipen - Under en kris ska organisation och lokalisering så långt som det är möjligt fungera på samma sätt som vid normala förhållanden. Närhetsprincipen - En kris hanteras där den inträffar, av de närmast berörda och ansvariga. Detta hindrar inte verksamheten från att söka hjälp för att hantera krisen. 20. Dnr: 2011/266-KS Ägardirektiv Bostads AB Mimer Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta; Att anta föreliggande förslag till bolagsspecifika ägardirektiv för Bostads AB Mimer Västerås stads Bolagspolicy utgör värdegrund för stadens ägande av bolag. Värdegrunden kompletteras av gemensamma ägardirektiv som ger en grund för styrningen av stadens helägda bolag. Därutöver finns bolagsspecifika ägardirektiv. De bolagsspecifika ägardirektiven fastställs av kommunfullmäktige och bekräftas därefter vid bolagsstämma i bolaget innan de träder ikraft. Viktiga delar i ägardirektiven är att ange motiven till kommunens ägande av bolaget samt att ange villkoren för kommunens styrning av bolagets inriktning, uppgift och ekonomi. Ägardirektiven följs upp enligt Västerås stads uppföljningsrutiner och uppföljningen redovisas även i årsredovisningen. De tidigare bolagsdirektiven gällde Översynen av ägardirektiven har skett i samverkan med styrelsen för Bostads AB Mimer. Från och med gäller ny lagstiftning för bostadsaktiebolag, Lag om kommunala bostadsaktiebolag mm (2010:879). Enligt den nya lagstiftningen skall kommunala bostadsaktiebolag drivas enligt affärsmässiga principer, vilket präglat arbetet med översynen av ägardirektiven för Bostads AB Mimer.

14 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 14 (16) 21. Dnr: 2011/285-KS Ägardirektiv Mälarenergi AB Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta; att anta föreliggande förslag till bolagsspecifika ägardirektiv för Mälarenergi AB Västerås stads Bolagspolicy utgör värdegrund för stadens ägande av bolag. Värdegrunden kompletteras av gemensamma ägardirektiv som ger en grund för styrningen av stadens helägda bolag. Därutöver finns bolagsspecifika ägardirektiv. De bolagsspecifika ägardirektiven fastställs av kommunfullmäktige och bekräftas därefter vid bolagsstämma i bolaget innan de träder ikraft. Viktiga delar i ägardirektiven är att ange motiven till kommunens ägande av bolaget samt att ange villkoren för kommunens styrning av bolagets inriktning, uppgift och ekonomi. Ägardirektiven följs upp enligt Västerås stads uppföljningsrutiner och uppföljningen redovisas även i årsredovisningen. De tidigare bolagsdirektiven gällde Översynen av ägardirektiven har skett i samverkan med styrelsen för Mälarenergi AB. Mälarenergi har betydande investeringar framför sig inom de flesta av bolagets verksamhetsområden. Under perioden planeras investeringar på ca 5 miljarder, bl.a. förnyelsen av Kraftvärmeverket. Resultatet av detta är att soliditets- och avkastningskrav på bolaget har sänkts tillfälligt i ägardirektiven för den närmaste fyraårsperioden. Ägardirektiven för dotterbolagen inom Mälarenergikoncernen ställs ut av moderbolaget. Före beslut om ägardirektiv för Stadsnät AB ska Mälarenergi AB, i samverkan med stadsledningskontoret, utreda och lämna förslag på verksamhetens framtida inriktning. 22. Dnr: 2011/229-KS Fastställande av föreskrifter för arkivvård för Samordningsförbundet Västerås Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Västerås kommuns arkivreglemente ska gälla för Samordningsförbundet Västerås.

15 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 15 (16) Med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser bildades den 1 maj 2010 Samordningsförbundet Västerås med Västerås kommun, Landstinget Västmanland, Försäkringskassan samt Arbetsförmedlingen som medlemmar. Enligt den angivna lagen ansvarar kommunstyrelsen i den kommun som är medlem i förbundet för att förbundet fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen 81990:872). Kommunstyrelsen kan, efter samråd med Riksarkivet, meddela föreskrifter för arkivvården för förbundet. Kommunfullmäktige i Västerås har beslutat att kultur-, idrotts- och fritidsnämnden ska vara arkivmyndighet, med ansvar för att Västerås kommun fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen. Nämnden har samrått med Riksarkivet och föreslagit att Västerås kommuns arkivreglemente ska gälla för Samordningsförbundet Västerås. Riksarkivet har inte haft några invändningar mot förslaget. 23. Dnr: 2011/336-KS Återrapportering av uppdrag att förbereda en avveckling av det kommunala vårdnadsbidraget från 1 juli 2011 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att lägga återrapporteringen till handlingarna. Kommunfullmäktige uppdrog i november 2010 till kommunstyrelsen att förbereda en avveckling av det kommunala vårdnadsbidraget från 1 juli Barn- och ungdomsnämnden har administrerat vårdnadsbidraget sedan det infördes 2008/2009. Barn- och ungdomsnämnden har behandlat ärendet och beslutat hur avvecklingen av det kommunala vårdnadsbidraget kommer att genomföras. Beslutet innebär följande: Beviljade vårdnadsbidrag får löpa ut. Inga vårdnadsbidrag kommer att beviljas efter den sista juni Ansökningar som inkommit före den sista juni och som avser barn som vid den tidpunkten inte fyllt ett år kommer inte att beviljas. Ansökningar som inkommit före den sista juni 2011, men som inte är kompletta kommer inte heller att beviljas. 24. Nya motioner och interpellationer

16 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 16 (16) 25. Dnr: 2011/214-KS Interpellation (FP) om Utvecklingen av stadsdelen Bäckby kommunfullmäktigen beslutar att interpellationen är besvarad. Ordföranden anmälde vid kommunfullmäktiges sammanträde den 7 april 2011 en interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande Ulla Persson (S) från Roger Haddad (FP) om utvecklingen av stadsdelen Bäckby. 26. Dnr: 2011/223-KS Interpellation från (M) (FP) (C) (KD) om kulturskolepeng för musikundervisning Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad. Kommunfullmäktiges ordförande anmälde vid kommunfullmäktiges sammanträde den 7 april 2011 en interpellation ställd till ordförande i kultur-, idrotts- och fritidsnämnden, Per Lithammer (V) om kulturpeng för musikundervisning. Interpellationen är ställd av Elisabeth Unell (M), Ragnhild Källberg (FP), Lars Kallsäby (C) och Maria Lindelöf (KD). 27. Dnr: 2011/281-KS Interpellation från (FP) om lärarnas anställningstrygghet Kommunfullmäktigen beslutar att interpellationen är besvarad. Ordföranden anmälde vid kommunfullmäktiges sammanträde den 5 maj 2011 en interpellation ställd till ordförande i arbetsgivardelegationen, Staffan Jansson (S) från Bengt-Åke Nilsson (FP) om lärarnas anställningstrygghet.

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (7) Kommunstyrelsen Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Ulla Persson Sammanträdesdatum 15 juni 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30 Ledamöter Ordförande

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap

Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap Antagen av kommunfullmäktige 2009-06-15 114 Diarienummer 09KS226 Sid 2 (8) Ersätter Plan för samordning av verksamheten

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (7) Kommunfullmäktige Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Britt Sandström Sammanträdesdatum 8 mars 2012 Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, kl 16:00 VÄSTERÅS STAD KALLELSE

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (11) Kommunfullmäktige Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Britt Sandström Sammanträdesdatum 10 november 2011 Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, kl 16:00 VÄSTERÅS STAD

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (3) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 8 juni 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-16:40 Sekreterare

Läs mer

Lagstadgad plan. Plan för hantering av extraordinära händelser 2011-06-20. Diarienummer KS-345/2011. Beslutad av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lagstadgad plan. Plan för hantering av extraordinära händelser 2011-06-20. Diarienummer KS-345/2011. Beslutad av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lagstadgad plan 2011-06-20 Plan för hantering av extraordinära händelser Diarienummer KS-345/2011 Beslutad av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Ersätter Program för hantering av extraordinära händelser,

Läs mer

1 (1) Delges. från. kommun. Kommunstyrelsen. t i. kommunerna och landstinget. 2012. Monica Erikssonn Stadsdirektör 1) 2) 3) 4)

1 (1) Delges. från. kommun. Kommunstyrelsen. t i. kommunerna och landstinget. 2012. Monica Erikssonn Stadsdirektör 1) 2) 3) 4) Stadsledningskontoret Thomas Energård Telefon: 021-3924444 E-post: thomas.energard@vasteras.se Delges TJÄNSTESKRIVELSE 2011-08-177 Dnr: 2009/312-KS Kommunstyrelsen 1 (1) Övergång avv verksamhet och skatteväxling

Läs mer

Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser

Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser Styrdokument KS 2012.0295 Ansvarig organisationsenhet: Fastställd av KF 2012-12-18 234 Ersätter KF 2007-06-18 127 Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser Styrdokument

Läs mer

Övergripande kommunal ledningsplan

Övergripande kommunal ledningsplan -------------------------------------------------------------------------------- Övergripande kommunal ledningsplan -------------------------------------------------------------------------------- Fastställd

Läs mer

KRISLEDNING I SIGTUNA KOMMUN

KRISLEDNING I SIGTUNA KOMMUN KRISLEDNING I SIGTUNA KOMMUN LEDNINGSPLAN FÖR EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER, HÖJD BEREDSKAP OCH ANDRA ALLVARLIGA HÄNDELSER Antagen av kommunfullmäktige den 15 december 2011 Dnr KS/2011:691 Innehåll 1 Inledning...5

Läs mer

30. AU 5:21 Dnr. KS 2015/0173

30. AU 5:21 Dnr. KS 2015/0173 Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-06 0 Öste rå 30. AU 5:21 Dnr. KS 2015/0173 Revidering av reglemente för Krisledningsnämnden Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun Krisledningsplan för Hudiksvalls kommun mandatperioden 2011 2014 Innehåll 1 Inledning 5 2 Kommunens ansvar vid extraordinär händelse 6 2.1 Krisarbetets mål 6 3 Organisation och ansvar 7 3.1 Planering och

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (12) Kommunfullmäktige Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Ulla Persson Sammanträdesdatum 3 september 2015 Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionsal, kl 16:00 VÄSTERÅS STAD KALLELSE

Läs mer

Förbundsordning för Växjö samordningsförbund (FINSAM)

Förbundsordning för Växjö samordningsförbund (FINSAM) Styrande dokument Senast ändrad 2013-03-19 Förbundsordning för Växjö samordningsförbund (FINSAM) Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Växjö samordningsförbund (FINSAM) Dokumentnamn Förbundsordning

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Ägardirektiv för Sollentuna Energi AB Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige 2010-06-09, 44 Fastställda av bolagsstämman 2010-06-22 att gälla från och med 2011-01-01 Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige

Läs mer

Plan för extraordinära händelser i Värmdö kommun

Plan för extraordinära händelser i Värmdö kommun Plan för extraordinära händelser i Värmdö kommun 1 Krisledning vid extraordinära händelser Enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Centrala Östergötland

Förbundsordning för Samordningsförbundet Centrala Östergötland Förbundsordning för Samordningsförbundet Centrala Östergötland Samordningsförbundet Centrala Östergötland har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser. Motala kommun

Plan för hantering av extraordinära händelser. Motala kommun Plan för hantering av extraordinära händelser Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 10/KS 0086 Datum: 2010-05-24 Paragraf: KF 74 Reviderande instans: Kommunfullmäktige Diarienummer:

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-08-04. 1 Information till kommunstyrelsen KS 15/6. 2 Bolagisering av kommunens VA-verksamhet och fastigheter KS 15/292

Sammanträdesdatum 2015-08-04. 1 Information till kommunstyrelsen KS 15/6. 2 Bolagisering av kommunens VA-verksamhet och fastigheter KS 15/292 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-08-04 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 4 augusti 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information till

Läs mer

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunfullmäktige 2012-01-26

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunfullmäktige 2012-01-26 Kommunfullmäktige 2012-01-26 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(22) Plats och tid Kil Arena, torsdag 26 januari 2012, kl. 17.00 Föredragningslista Ärende 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan allmän försäkringskassa, länsarbetsnämnd, kommun och landsting; SFS 2003:1210 Utkom från trycket den 30 december

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 03:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 03:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 03:1 Kf 29/2003, Kf 125/2009 Dnr Ks 2012/128 Dnr Ks/K 2003.10052 REGLEMENTE FÖR KRISLEDNINGSNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige den 17 mars 2003. Senaste

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (17) Kommunfullmäktige Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Ulla Persson Sammanträdesdatum 5 mars 2015 Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionsal, kl 16:00 VÄSTERÅS STAD KALLELSE

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Örnsköldsvik 222000-2063

Förbundsordning för Samordningsförbundet Örnsköldsvik 222000-2063 1(5) Förbundsordning för Samordningsförbundet Örnsköldsvik 222000-2063 Detta Samordningsförbund har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets

Läs mer

Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund

Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund Utskriftsdatum Sid(or) 2013-09-19 1(5) Förbundsordning för Fryksdalens samordningsförbund 1 Samordningsförbundets bildande Förbundet är ett samordningsförbund enligt Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser,

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (14) Kommunfullmäktige Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Britt Sandström Sammanträdesdatum 8 maj 2014 Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, kl 16:00 VÄSTERÅS STAD KALLELSE

Läs mer

~~'~, LS G133. DNR /flji.la{)'"f!.~& " ;7. Uj Försäkringskassan ---------- PROTOKOLL ~ Boslutsdatum 2010-12-30. Lokala Försäkringscentra

~~'~, LS G133. DNR /flji.la{)'f!.~&  ;7. Uj Försäkringskassan ---------- PROTOKOLL ~ Boslutsdatum 2010-12-30. Lokala Försäkringscentra Uj Försäkringskassan Lokala Försäkringscentra Besl utsfattare Svante Borg Övriga närvarande Ale Friberg, föredragande 1:>'IlAGA LS G133 PROTOKOLL ~ Boslutsdatum 2010-12-30 Dlarlenr 5001-2010 ----------

Läs mer

Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga

Samordningsförbundet Degerfors/Karlskoga Förbundsordning för Samordningsförbundet i Degerfors/Karlskoga i Örebro län Samordningsförbundet i Degerfors/Karlskoga i Örebro län (nedan kallat Förbundet) har inrättats med stöd av Lag om finansiell

Läs mer

Ewa Engdahl, (C), ordförande Stefan Carlsson, (C) Folke Karlsson (S) Andreas Furuskog (S) Patrik Köhler(M) Folke Karlsson och Stefan Carlsson

Ewa Engdahl, (C), ordförande Stefan Carlsson, (C) Folke Karlsson (S) Andreas Furuskog (S) Patrik Köhler(M) Folke Karlsson och Stefan Carlsson 1 Sammanträdesdatum 2007-12-04 Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 4 december 2007 kl 09.00-12.10. Beslutande Ewa Engdahl, (C), ordförande Stefan Carlsson, (C) Folke Karlsson (S) Andreas

Läs mer

Reglemente för krisledningsnämnden

Reglemente för krisledningsnämnden Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: lagakraftvunnet beslut Antagen: KF 115, 2007-06-04 Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen för nämnder och dess verksamhet gäller närmare bestämmelser

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (6) Nämnden för funktionshindrade Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Carl-Johan Norström Sammanträdesdatum 27 mars 2013 Plats och tid A287, kl 09:00 Ledamöter Ersättare Ordförande

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling Sid 1 (6) FÖRBUNDSORDNING FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET BOTKYRKA, HUDDINGE OCH SALEM Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem (nedan kallat Förbundet) i Stockholms län har inrättats med stöd av Lag

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Spinnerskan i Mark AB 2015-05-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Spinnerskan i Mark AB 2015-05-13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Plats och tid Hyltenäsrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 10.00 Beslutande M Margareta Lövgren C Anders Andersson FP Per-Elof Isaksson S Barbro Petersson Övriga närvarande

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 2

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 2 KARLSTADS KOMMUN Ärende 2 sid 8 (34) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2012-03-20 3 Gemensam förtroendevald revisor för Landstinget och kommunerna i Dnr KS-2012-130 Dpl 00 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

ARBOGA KOMMUN. Blad 3. Ksau 204 Dnr 418/

ARBOGA KOMMUN. Blad 3. Ksau 204 Dnr 418/ ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2015-12-08 Blad 3 Ksau 204 Dnr 418/2015-107 Bolagspolicy för Arboga kommuns bolag Kommunstyrelseförvaltningen har i

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2011-12-07

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2011-12-07 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Svansjörummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08:30 12.00. Beslutande (M) Tomas Johansson (C) Anders Andersson (KD) (S) Ola Andreasson Pelle Pellby (S) Barbro

Läs mer

REGLEMENTE 1 (5) Giltigt fr.o.m. Dok.nummer-Utgåva 24749-1 Reglemente för gemensam kostnämnd mellan Landstinget i Uppsala Län och Landstinget Västmanland från och med 2015 1 PARTER Landstinget i Uppsala

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser 2011-2014

Plan för hantering av extraordinära händelser 2011-2014 Plan för hantering av extraordinära händelser 2011-2014 Antagen av Kommunfullmäktige 2011-02-17 (Dnr 2010/KS 0358 003 10) Tyresö kommun / 2010-12-01 3 (8) Innehållsförteckning 1 Grunder... 4 1.1 Samhällets

Läs mer

SFS Författningstexter

SFS Författningstexter Sida 1 av 7 Post 1 av 1 i SFST Länk till register o förarbeten Observera: att det kan förekomma fel i författningstexterna. I de flesta fall finns bilagorna med. Bilagor som består av bilder, kartor, uppställningar

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (6) Nämnden för idrott och friluftsliv Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Hans Stergel Sammanträdesdatum 16 juni 2015 Plats och tid Stadshuset, F180, kl 14:00 Ledamöter Ersättare

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Kommunal krisledningsplan

Kommunal krisledningsplan Kommunal krisledningsplan vid extraordinära händelser i Värnamo kommun Antagen av kommunfullmäktige 2007-08-30, 119 Kommunal krisledning Denna plan äger tillämpning för kommunens ledning vid extraordinära

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (12) Kommunstyrelsen Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Ulla Persson Sammanträdesdatum 2 november 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30 Ledamöter Ordförande

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (14) Kommunfullmäktige Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Britt Sandström Sammanträdesdatum Onsdag 4 juni 2014 Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, kl 16:00 VÄSTERÅS STAD

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

Förbundsordning för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Förbundsordning för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Samordningsförbundet har inrättats med stöd av lagen (2003:1 210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets

Läs mer

Ägardirektiv för Vetlanda Energi och Teknik AB

Ägardirektiv för Vetlanda Energi och Teknik AB 1 (5) Ägardirektiv för Vetlanda Energi och Teknik AB Dokumenttyp: Ägardirektiv Beslutad av: Kommunfullmäktige (2014-04-23 61) Gäller för: Vetlanda Energi och Teknik AB Giltig fr.o.m.: 2014-04-23 Dokumentansvarig:

Läs mer

Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan. Lysekils Kommun

Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan. Lysekils Kommun Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan Lysekils Kommun Dokumentnamn: Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan Dnr: LKS 2013-184 Handläggare: Christer

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Förbundsordning för FINSAM Lekeberg och Örebro

Förbundsordning för FINSAM Lekeberg och Örebro för Samordningsförbundet Finsam i Örebro har vid medlemmarnas fastställande av förbundsordning, utökats med Lekebergs kommun och förbundets namn ändrats till (nedan kallat förbundet). Förbundet har inrättats

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet

Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2009-05-14 Ersätter: 2007-09-13 Gäller fr o m: 2009-05-14 Förbundsordning för Samordningsförbundet Samspelet Samordningsförbundet

Läs mer

Kommunal krishantering

Kommunal krishantering Kommunal krishantering Lag (SFS 2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. 2011-10-24 Nyckelroll i samhällets krishantering Nytt

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Förslag till föredragningslista Direktion

Förslag till föredragningslista Direktion Handläggare Carin Lilliehöök 023-77 70 81 carin.lilliehook@regiondalarna.se Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-03-27 Sida 1(6) Till Direktionens ledamöter Ersättare för kännedom Förslag till föredragningslista

Läs mer

Krisledningsplan för Örkelljunga kommun

Krisledningsplan för Örkelljunga kommun RAPPORT Datum 1(8) Kommunledningsförvaltningen Kenth Svensson, 0435-55007 kenth.svensson@orkelljunga.se Krisledningsplan för Örkelljunga kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2015-08-24 c:\users\kommun\desktop\kris\krisledningsplan

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland

Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland Förbundsordning för Samordningsförbundet Västra Östergötland Samordningsförbundet Västra Östergötland har inrättats med stöd av lagen (2003: 1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden den 29 oktober 2012

Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden den 29 oktober 2012 Kommunfullmäktige 2012-10-29 Förteckning över kommunfullmäktiges ärenden den 29 oktober 2012 80 Allmänhetens frågestund 81 Resultatinformation 2012:2 82 Fastställelse av skattesats för 2013 83 Länsgemensam

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING GEMENSAMT ÄGARDIREKTIV FÖR BOLAGEN I SPINNERSKANKONCERNEN Kf 2012-04-26, 33 Blad 1(5) Marks kommun har fyra helägda bolag Spinnerskan i Mark AB, Marks Bostads AB, Marks Fastighets AB och Mark Kraftvärme

Läs mer

K R I S B E R E D S K A P S P L A N F Ö R L U N D S K O M M U N

K R I S B E R E D S K A P S P L A N F Ö R L U N D S K O M M U N K R I S B E R E D S K A P S P L A N F Ö R L U N D S K O M M U N Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-05 2 Innehållsförteckning Inledning... 4 Krisberedskap i Lunds kommun... 4 Grundprinciper i krishantering...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2014-01-30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Spinnerskan i Mark AB 2014-01-30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Svansjörummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 11.30 Beslutande M Tomas Johansson S C S Barbro Petersson Anders Andersson David Berglund KD Ola Andreasson

Läs mer

KALLELSE Kommunfullmäktige

KALLELSE Kommunfullmäktige KALLELSE Kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde onsdagen kl. 19.00 på Älvkullen, Älvgatan i Höör Höör 2012-01-17 Ellinor Dahlgren Ordförande /Benny Nilsson FÖREDRAGNINGSLISTA vid kommunfullmäktiges

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Våga se framåt, där har du framtiden!

Våga se framåt, där har du framtiden! Våga se framåt, där har du framtiden! Det finansiella Samordningsförbundet Västerås Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget Västmanland samt Västerås stad har den 1 maj 2010 gemensamt bildat

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-02-10 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Kommunfullmäktiges handlingar 6/2013

Kommunfullmäktiges handlingar 6/2013 Kommunfullmäktiges handlingar 6/2013 Förhinder att deltaga i kommunfullmäktiges sammanträde skall anmälas till kommunkansliet Rima Rettegi, tel. 046-73 91 27 eller rima.rettegi@kavlinge.se så att ersättare

Läs mer

Förbundsordning för Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet

Förbundsordning för Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet Förbundsordning för Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet 1 Förbundets namn Förbundets namn är Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet. 2 Förbundets säte Förbundet har sitt

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (5) Fastighetsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Jazmin Pettersson Sammanträdesdatum 17 oktober 2013 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl. 13:30 Ledamöter

Läs mer

Ägardirektiv för Älvkarleby Kommunhus AB, org.nr 556611-1794

Ägardirektiv för Älvkarleby Kommunhus AB, org.nr 556611-1794 1 Beslutad av kommunfullmäktige 2006-05-17 417. Dnr 27/05.107 och 2003-05-14 93. Dnr 30/03.002. (punkt 23) Ägardirektiv för Älvkarleby Kommunhus AB, org.nr 556611-1794 1. Bolaget som organ för kommunal

Läs mer

sammanträdesdatum 2011-12-06 Gustav Adolfsalen, Rådhuset, kl. 13.30-16.05

sammanträdesdatum 2011-12-06 Gustav Adolfsalen, Rådhuset, kl. 13.30-16.05 o SAM MANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 1 (13) sammanträdesdatum Plats och tid Gustav Adolfsalen, Rådhuset, kl. 13.30-16.05 Beslutande Ledamöter Per-Olov Rapp (S) Daniel Ahlin (SBÄ) Lotta

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sammanträde nr 2014-02-14 2/2014 Styrelsesammanträde för Sundsvalls Hamn AB den 14 februari 2014 Sid nr 12 Sammanträdets öppnande och justering... 2 13 Godkännande av dagordning... 2

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Förbundets namn är Samordningsförbundet Falköping/Tidaholm.

Förbundets namn är Samordningsförbundet Falköping/Tidaholm. Förbundsordning för Falköping/Tidaholm Förbundsordning för i kommunerna Falköping/Tidaholm. har inrättats med stöd av lagen (2003:1 210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. 1 Förbundets

Läs mer

Lars Bäckström. Kommunstyrelsen 2015-06-08

Lars Bäckström. Kommunstyrelsen 2015-06-08 Plats och tid Centrumhuset 2015-06-08, kl 12.15 13.00 Beslutande Patrik Nilsson (s) Lars Bäckström (c) Hans Lindgren (s) Ove Lindström (s), ersättare för Gun Ivesund (s) Kenneth Isaksson (m) Sandra Brändström

Läs mer

Val av ledamöter till Kommunala pensionärsrådet och Folkhälsorådet i Uppsala 2015-2018

Val av ledamöter till Kommunala pensionärsrådet och Folkhälsorådet i Uppsala 2015-2018 ^PIKWWKM* ÄLDREFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Arkebäck-Morén Annie 2014-12-17 ALN-2014-0475.00 Val av ledamöter till Kommunala pensionärsrådet och Folkhälsorådet i Uppsala 2015-2018 Förslag

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Nr 1. Tid: Onsdag den 21 januari 2015, kl 10.00. Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Nr 1. Tid: Onsdag den 21 januari 2015, kl 10.00. Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott Nr 1 Tid: Onsdag den 21 januari 2015, kl 10.00 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Ledamöter: Anna Rheyneuclaudes Kihlman (M) ordförande Carl-Johan Schiller

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07 Datum: Onsdagen den 7 november Tid: 08.00 11.00 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Paragrafer: 108-116 Utses att justera: Peder Engdahl (M) Underskrifter: Sekreterare Maria Olegård Ordförande

Läs mer

Reglemente och plan för krisledningsnämnden vid extraordinära händelser

Reglemente och plan för krisledningsnämnden vid extraordinära händelser Upprättare: Carina Clemin Revisionsnr Diarienr. 1(6) Granskare: Stefan Jakobsson Fastställandedatum 2011-02-03 Fastställare: Landstingsstyrelsen Giltigt t.o.m. 2015-02-03 Reglemente och plan för krisledningsnämnden

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2015-12-10. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2015-12-10. Miljönämnden 2015-12-10 56 Verksamhetsplan 2016 för miljönämndens verksamhet... 91 57 Uppföljning av det systematiska arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet 2015... 92 58 Handlingsplan för det systematiska arbetsmiljö-

Läs mer

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01 2012-01-18 Dnr BUN 2012.0002 Antaget fullmäktige 2012-03- 29, 25 Reglemente för barn- och utbildningsnämnd från och med 2012-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Barn- och utbildningsnämndens övergripande uppgifter...

Läs mer

Martin Moberg (s) tjg ers

Martin Moberg (s) tjg ers Sammanträdesprotokoll 1(7) 2012-09-25 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 08.30-9.40 Beslutande Beslutande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) Lena Karstensson (m)

Läs mer

Kommunfullmäktige. Datum och tid: Onsdagen den 9 april 2014 klockan 19.00

Kommunfullmäktige. Datum och tid: Onsdagen den 9 april 2014 klockan 19.00 Kungörelse / Kallelse 1(5) 2014-04-01 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Datum och tid: Onsdagen den 9 april 2014 klockan 19.00 Plats: Furåsen Stigsvägen 2 Färgelanda Besök: VD Valbohem AB Ärenden: Ärende

Läs mer

Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet

Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet 2014-12-23 KS-2014/1679.109 1 (5) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv

Läs mer

Ägardirektiv för Vetlanda Industrilokaler AB

Ägardirektiv för Vetlanda Industrilokaler AB 1 (5) Ägardirektiv för Vetlanda Industrilokaler AB Dokumenttyp: Ägardirektiv Beslutad av: Kommunfullmäktige (2014-04-23 61) Gäller för: Vetlanda Industrilokaler AB Giltig fr.o.m.: 2014-04-23 Dokumentansvarig:

Läs mer

Styrningslogiker ÄGARE BESTÄLLARE UTFÖRARE BOLAG. KoS KDN

Styrningslogiker ÄGARE BESTÄLLARE UTFÖRARE BOLAG. KoS KDN Styrningslogiker ÄGARE BOLAG KoS KDN BESTÄLLARE UTFÖRARE Kommunfullmäktige Kommunrevision Kommunstyrelse Valberedning Stadsdirektör Kommunfullmäktige Valnämnd Stadsledningskontor Krisledningsnämnden Överförmyndarnämnden

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys samt krisplan

Risk- och sårbarhetsanalys samt krisplan 2013-03-15 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr UBN 2013/82-012 Utbildningsnämnden Risk- och sårbarhetsanalys samt krisplan Förslag till beslut 1. Utbildningsnämnden antar Kultur- och utbildningsenhetens förslag

Läs mer

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för landstingets företag.

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för landstingets företag. Landstinget i Kalmar Län Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll

Läs mer

Förbundsordning för Samordningsförbundet Burlöv- Staffanstorp

Förbundsordning för Samordningsförbundet Burlöv- Staffanstorp FÖRFATTNING 1.7 1(5) Antagen av kommunstyrelsen 11/12 Reviderad av kommunfullmäktige 183/14 2014-KS-486 Förbundsordning för Samordningsförbundet Burlöv- Staffanstorp Samordningsförbundet Burlöv-Staffanstorp

Läs mer

Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering.

Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige OBS! Lokal KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö. Tid: Måndag 3 november 2014 kl. 18:00. 1. Upprop, val av

Läs mer

Ägardirektiv för Elmen AB

Ägardirektiv för Elmen AB Kommunfullmäktige 2013-08-27 1 (5) Beslutsreferens KF 2013-09-30, 86, Dnr 2013/157 003 Elmens bolagsstämma 2013-11-05, 7 Ägardirektiv för Elmen AB 1 Styrande dokument Bolagets verksamhet regleras av kommunallagen

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-08-27. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Sammanträdesdatum 2015-08-27. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-08-27 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 27 augusti 2015, 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Läs mer

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag 2013-12-10 Ks 213/2013 Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag Innehållsförteckning 1. Syfte... 3 2. Tillämpningsområde... 3 3. Ägarroll... 3 3.1 Kommunfullmäktige...3 3.2 Kommunstyrelsen...4

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

Handlingsplan för extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap för Sollentuna kommun för mandatperioden 2011-2014

Handlingsplan för extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap för Sollentuna kommun för mandatperioden 2011-2014 Handlingsplan för extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap för Sollentuna kommun för mandatperioden 2011-2014 Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-13, 53 Dnr 2011/512 KS.052 Innehållsförteckning

Läs mer

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum 2014-02-17. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 17 februari, klockan 08.00-09.

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum 2014-02-17. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 17 februari, klockan 08.00-09. Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 17 februari, klockan 08.00-09.35 Britt-Inger Fröberg (S) ordförande Tobias Nordlander (S) ej 10 Patrik Boström (S) Yvonne Gmeiner (Fp) Erkki

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.30 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Bertil Börjesson

Läs mer

Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder

Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder 2013-05-15 Rev. 2013-05-27 Regler och ansvar Inledning Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder Kommunen äger AB Ekerö Bostäder för att förverkliga kommunala ändamål. Verksamheten syftar ytterst till att skapa

Läs mer

SOFINT Mari Grönlund STYRELSEN VERKSAMHETSPLAN 2014

SOFINT Mari Grönlund STYRELSEN VERKSAMHETSPLAN 2014 SOFINT Mari Grönlund STYRELSEN VERKSAMHETSPLAN 2014 1 Verksamhet 1.1 Ändamål Samordningsförbundet SOFINT, i Norra Örebro län, bildades med syfte att främja samverkan mellan samhälleliga organisationer

Läs mer