Kallelse och föredragningslista

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse och föredragningslista"

Transkript

1 KALLELSE 1 (16) Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Ulla Persson Sammanträdesdatum 1 september 2016 Plats och tid s sessionssal, klockan 16.00

2 (16) 1 Dnr KS Val av protokollsjusterare samt tillkännagivande av tid för protokollets justering 2 Dnr KS Information från kommunrevisorerna 3 Dnr KS 2016/ Val av ny ersättare i kulturnämnden efter Anders Pålsson (MP) 1. Anders Pålsson (MP) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i kulturnämnden. 2. JenniMaria Ström (MP) väljs till ny ersättare i kulturnämnden fram till och med den dag då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa val förrättar nytt val. Anders Pålsson (MP) som valts till ersättare i kulturnämnden mandatperioden har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör därför ske. 4 Dnr KS 2016/ Val av ny ersättare i styrelsen för stöd, fritid och entreprenad efter Horayn Shahwaz (L) 1. Horayn Shahwaz (L) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i styrelsen för stöd, fritid och entreprenad. 2. XX väljs till ny ledamot i styrelsen för stöd, fritid och entreprenad fram till och med den dag då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa val förrättar nytt val. Horayn Shahwaz (L) som valts till ledamot i styrelsen för stöd, fritid och entreprenad mandatperioden har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör därför ske.

3 (16) 5 Dnr KS 2016/ Val av ny ersättare i miljö- och konsumentnämnden efter Emma Andersson (C) 1. Emma Andersson (C) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i miljöoch konsumentnämnden. 2. XX väljs till ny ersättare i miljö- och konsumentnämnden fram till och med den dag då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa val förrättar nytt val. Emma Andersson (C) som valts till ersättare i miljö- och konsumentnämnden mandatperioden har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör därför ske. 6 Dnr KS 2016/ Val av ny ersättare i styrelsen för Västerås stad vård och omsorg efter Anton Falk (M) 1. Anton Falk (M) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i styrelsen för Västerås stad vård och omsorg. 2. XX väljs till ny ersättare i styrelsen för Västerås stad vård och omsorg fram till och med den dag då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa val förrättar nytt val. Anton Falk (M) som valts till ersättare i styrelsen för Västerås stad vård och omsorg mandatperioden har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör därför ske. 7 Dnr KS 2016/ Val av ny nämndeman i Tingsrätten efter Jean-Baptiste Rubwebwe (M) 1. XX väljs till ny nämndeman fram till och med den dag då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa val förrättar nytt val. Jean-Baptiste Rubwebwe (M) som valts till nämndeman mandatperioden har entledigats från sitt uppdrag. Fyllnadsval bör därför ske.

4 (16) 8 Dnr KS 2016/ Val av ny ersättare i kommunfullmäktige i Västerås stad efter Linda Mildner (S) 1. Linda Mildner (S) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige. 2. XX väljs till ny ersättare i kommunfullmäktige fram till och med den dag då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa val förrättar nytt val. Linda Mildner (S) som valts till ersättare i kommunfullmäktige mandatperioden har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör därför ske. 9 Dnr KS 2016/ Val av ny ersättare i fastighetsnämnden efter Linda Mildner (S) 1. Linda Mildner (S) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i fastighetsnämnden. 2. XX väljs till ersättare i fastighetsnämnden fram till och med den dag då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa val förrättar nytt val. Linda Mildner (S) som valts till ersättare i fastighetsnämnden mandatperioden har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör därför ske. 10 Dnr KS 2016/ Val av ny ordinarie ledamot i Västmanlands teater efter Linda Mildner (S) 1. Linda Mildner (S) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i Västmanlands teater. 2. XX väljs till ny ledamot i Västmanlands teater fram till och med den dag då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa val förrättar nytt val. Linda Mildner (S) som valts till ledamot i Västmanlands teater mandatperioden har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör därför ske.

5 (16) 11 Dnr KS 2016/ Val av ny ersättare i nämnden för personer med funktionsnedsättning efter Viktor Gustafsson (S) 1. Viktor Gustafsson (S) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i nämnden för personer med funktionsnedsättning. 2. XX väljs till ny ersättare i nämnden för personer med funktionsnedsättning fram till och med den dag då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa val förrättar nytt val. Viktor Gustafsson (S) som valts till ersättare i nämnden för personer med funktionsnedsättning mandatperioden har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör därför ske. 12 Dnr KS 2016/ Val av ny ledamot i Västerås kommunfullmäktiges valberedning efter Lars Eriksson (S) /44-KS, /46-KS 1. Lars Eriksson (S) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i Västerås kommunfullmäktiges valberedning. 2. Maria Kesselring (S) väljs till ny ledamot i Västerås kommunfullmäktiges valberedning fram till och med den dag då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa val förrättar nytt val. Lars Eriksson (S) som valts till ledamot i Västerås kommunfullmäktiges valberedning mandatperioden har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör därför ske. 13 Dnr KS 2016/ Val av ny ersättare i kommunfullmäktige Västerås stad efter Tony Lönn (S) 1. Tony Lönn (S) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige. 2. XX väljs till ny ersättare i kommunfullmäktige fram till och med den dag då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa val förrättar nytt val.

6 (16) Tony Lönn (S) som valts till ersättare i kommunfullmäktige mandatperioden har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör därför ske. 14 Dnr KS 2016/ Val av ny ersättare i Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden efter Emil Thessén (SD) 1. Emil Thessén (SD) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i Utbildningoch arbetsmarknadsnämnden. 2. XX väljs till ny ersättare i utbildning- och arbetsmarknadsnämnden fram till och med den dag då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa val förrättar nytt val. Emil Thessén (SD) som valts till ersättare i utbildning- och arbetsmarknadsnämnden mandatperioden har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör därför ske. 15 Dnr KS 2016/ Val av ny ersättare i nämnden för idrott och friluftsliv efter Emil Thessén (SD) 1. Emil Thessén (SD) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i nämnden för idrott och friluftsliv. 2. XX väljs till ny ersättare i nämnden för idrott och friluftsliv fram till och med den dag då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa val förrättar nytt val. Emil Thessén (SD) som valts till ersättare i nämnden för idrott och friluftsliv mandatperioden har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör därför ske. 16 Dnr KS 2016/ Val av ny nämndeman i Västmanlands Tingsrätt efter Emil Thessén (SD) 1. XX väljs till ny nämndeman fram till och med den dag då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa val förrättar nytt val.

7 (16) Emil Thessén (SD) som valts till nämndeman mandatperioden har entledigats från sitt uppdrag. Fyllnadsval bör därför ske. 17 Dnr KS 2016/ Val av ny ersättare i grundskolenämnden efter Yäzika Karlsson (SD) 1. Yäzika Karlsson (SD) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i grundskolenämnden. 2. XX väljs till ny ledamot i ersättare i grundskolenämnden fram till och med den dag då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa val förrättar nytt val. Yäzika Karlsson (SD) som valts till ersättare i grundskolenämnden mandatperioden har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör därför ske. 18 Dnr KS 2016/ Val av ny ersättare i individ- och familjenämnden efter Ragna Ihrelius (SD) 1. Ragna Ihrelius (SD) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i individoch familjenämnden. 2. XX väljs till ny ersättare i individ- och familjenämnden fram till och med den dag då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa val förrättar nytt val. Ragna Ihrelius (SD) som valts till ersättare i individ- och familjenämnden mandatperioden har avsagt sig sitt uppdrag. Fyllnadsval bör därför ske. 19 Dnr KS 2015/ Beslut - Organisationsform för Västerås stads parkeringsverksamhet samt följduppdrag inför bildande av parkeringsbolag 1. Godkänna att Västerås Stadshus AB bildar ett parkeringsbolag med ett aktiekapital om minst kr och som får namnet Västerås Parkerings AB.

8 (16) 2. Godkänna bolagsordningen för Västerås Parkerings AB daterad den 24 maj 2016, med ändring av antalet styrelseledamöter så att styrelsen ska bestå av fem till sju ledamöter samt fem till sju suppleanter. 3. Godkänna ägardirektiv för Västerås Parkerings AB daterade den 28 april 2016 med ändringen att styrelsen ska bestå av tekniska nämndens presidium, ledamöter och ersättare. 4. Godkänna att Västerås Parkerings AB beslutar att öka aktiekapitalet i bolaget med kronor genom en nyemission av aktier. 5. Godkänna att samtliga nya aktier i Västerås Parkerings AB tecknas av Västerås Stadshus AB till ett belopp om kronor och en överkurs om kronor, totalt kronor per aktie. Den totala överkursen om kronor ska tillföras en överkursfond i Västerås Parkerings AB. 6. Utse styrelse för Västerås Parkerings AB enligt följande: Jazmin Pettersson (S) ordförande, Ulf Jansson (C) 1:e vice ordförande, Stefan Lindh (M) 2:e vice ordförande, Jan van der Horst (S) ledamot, Mikael Vilbaste (MP) ledamot, Solveig Nygren (M) ledamot, Anna Östholm (L) ledamot, Ann-Christine Alkazhami (S) suppleant, Ali Khatab (MP) suppleant, Adam Pettersson (C) suppleant, Pauline Sturesson (KD) suppleant, Cassandra Romo (M) suppleant, Ingrid Weidung (M) suppleant, Sture Larsson (L) suppleant. Samt att utse Ulf Nygren och Joa Silver som ordinarie lekmannarevisorer för Västerås Parkerings AB. 7. Bemyndiga kommunstyrelsen att besluta om eventuella icke principiella justeringar som kan krävas för att genomföra bolagsbildningen. 8. Kommunstyrelsen får i uppdrag att vidta de åtgärder som krävs för att verkställa och i övrigt genomföra kommunfullmäktiges beslut enligt ovan. 9. Detaljerade riktlinjer för parkeringsavgifter ska tas fram. Ägardirektiv och bolagsordning ska tydligt uttala att dessa alltid ska lyftas till kommunfullmäktige för beslut. Efter en utredning som redovisades för kommunstyrelsen i november 2015 gällande samordning av stadens parkeringar samt lämplig organisationsform för detta, beslutade kommunstyrelsen att uppdra till stadsledningskontoret att arbeta fram handlingar för bildande av ett parkeringsbolag.

9 (16) Parkeringsbolaget ingår i stadens koncernbolag. Bolagets syfte är att samordna och samnyttja parkeringsplatser samt öka stadens andel av parkeringsutbudet för en ökad rådighet. Detta ska bidra till en hållbar utveckling. Finansiering av investeringar i nya parkeringshus ska öppna upp för förtätningar och möjliggöra ett ökat bostadsbyggande. Framöver planeras investeringar i parkeringshus, främst på Öster Mälarstrand och 3B-området. Stadsledningskontoret har i uppdrag från kommunstyrelsen att arbeta fram: ägardirektiv och bolagsordning för bildande av ett parkeringsbolag, simulering ekonomisk plan, överenskommelse med berörda nämnder och bolag om de parkeringsytor och parkeringsanläggningar som bör överlämnas vid bolagets bildande, avsiktsförklaring med berörda nämnder och bolag om principer för samordning av kommunala parkeringsplatser i strategiska områden framöver, samtrevidering av tekniska nämndens reglemente. Stadsledningskontoret har genomfört uppdraget i samråd med berörda förvaltningar och bolag. Uppdraget slutredovisas i tjänsteutlåtande daterat , "Bildande av parkeringsbolag". Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde och beslutade då att lämna följande förslag till beslut: 1. Godkänna att Västerås Stadshus AB bildar ett parkeringsbolag med ett aktiekapital om minst kr och som får namnet Västerås Parkerings AB. 2. Godkänna bolagsordningen för Västerås Parkerings AB daterad den 24 maj 2016, med ändring av antalet styrelseledamöter så att styrelsen ska bestå av fem till sju ledamöter samt fem till sju suppleanter. 3. Godkänna ägardirektiv för Västerås Parkerings AB daterade den 28 april 2016 med ändringen att styrelsen ska bestå av tekniska nämndens presidium, ledamöter och ersättare. 4. Godkänna att Västerås Parkerings AB beslutar att öka aktiekapitalet i bolaget med kronor genom en nyemission av aktier. 5. Godkänna att samtliga nya aktier i Västerås Parkerings AB tecknas av Västerås Stadshus AB till ett belopp om kronor och en överkurs om kronor, totalt kronor per aktie. Den totala överkursen om kronor ska tillföras en överkursfond i Västerås Parkerings AB.

10 (16) 6. Utse styrelse för Västerås Parkerings AB enligt följande: Jazmin Pettersson (S) ordförande, Ulf Jansson (C) 1:e vice ordförande, Stefan Lindh (M) 2:e vice ordförande, Jan van der Horst (S) ledamot, Mikael Vilbaste (MP) ledamot, Solveig Nygren (M) ledamot, Anna Östholm (L) ledamot, Ann-Christine Alkazhami (S) suppleant, Ali Khatab (MP) suppleant, Adam Pettersson (C) suppleant, Pauline Sturesson (KD) suppleant, Cassandra Romo (M) suppleant, Ingrid Weidung (M) suppleant, Sture Larsson (L) suppleant. Samt att utse Ulf Nygren och Joa Silver som ordinarie lekmannarevisorer för Västerås Parkerings AB. 7. Bemyndiga kommunstyrelsen att besluta om eventuella icke principiella justeringar som kan krävas för att genomföra bolagsbildningen. 8. Kommunstyrelsen får i uppdrag att vidta de åtgärder som krävs för att verkställa och i övrigt genomföra kommunfullmäktiges beslut enligt ovan. 9. Detaljerade riktlinjer för parkeringsavgifter ska tas fram. Ägardirektiv och bolagsordning ska tydligt uttala att dessa alltid ska lyftas till kommunfullmäktige för beslut. 20 Dnr KS 2016/ Beslut - Förvärv av aktierna i Gurkstadens Fastighets AB Protokollsutdrag från kommunstyrelsen delges vid sammanträdet 1. Bostads AB Mimer förvärvar aktierna i Gurkstadens Fastighets AB org nr för 40 mkr av Baldakinengruppen Fastighet AB, org nr Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Styrelsen för Bostads AB Mimer (Mimer) beslutade den att godkänna förslaget till att förvärva fastigheten Kraka 4 under förutsättning att Mimer skulle erhålla markanvisning till kv Klaudia och kv Herta. Mimer erhöll markanvisning rörande kv Klaudia och Herta under hösten 2014 tillsammans med Riksbyggen. Efter långtgående förhandlingar mellan Mimer och Stureplansgruppen AB (ägaren till Kraka 4) beslutade styrelsen i Mimer den (bilaga) att godkänna ett förslag som innebär att Mimer förvärvar Gurkstadens Fastighets AB av Baldakinengruppen Fastighet AB, ett dotterbolag till Stureplansgruppen AB.

11 (16) Efter styrelsens beslut i Mimer ändrade Stureplangruppen förutsättningarna. Förhandlingar återupptogs och ett nytt avtal togs fram som skiljer sig på två punkter från tidigare avtal Förändringar är följande Mimer tillträder bolaget Verksamheten ska då vara helt avflyttad från fastigheten. I tidigare avtal var tillträdesdagen den I det nu föreliggande avtalet tar säljaren inget ansvar för några eventuella markföroreningar i framtiden. I det tidigare avtalet skulle säljaren stå för max 1 mnkr för eventuella marksaneringar. Förändringarna enligt ovan beslutades av styrelsen i Bostads AB Mimer den (bilaga). Ekonomi Förslaget till aktieöverlåtelseavtal innebär att Mimer förvärvar bolaget Gurkstadens Fastighets AB. Överenskommet fastighetsvärde är 40 mnkr. Bokfört värde per beräknas uppgå till 40 mnkr. Köpeskillingen motsvarar ett eget kapital i bolaget på 32,4 mnkr per tillträdesdagen. Mellanskillanden utgörs av en uppskjuten skatt till skatteverket. Slutlig köpeskilling fastställs i samband med tillträdet då bilagd proforma balansräkning per jämförs med balansräkningen per tillträdes datum och justeras. Genom att köpa bolaget behöver Mimer inte söka ny lagfart vilket medför att bolaget sparar ca 1,6 mkr i stämpelskatt. I samband med förvärvet av Gurkstadens Fastighets AB blir Bostads AB Mimer återigen en koncern som för med sig viss ökad administrationskostnad. En översiktlig miljöinventering av fastigheten har genomfört av Structor Miljöteknik AB. Fyllnadsmassorna inom fastigheten är av okänt ursprung. Kostnaderna bedöms i sämsta fall uppgå till 1,7-3,5 mnkr.

12 (16) Med en förväntad byggrätt om totalt kvm BTA (Bruttoarea) totalt i kvarteret motsvarar kostnaderna kr/kvm i BTA. Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde och beslutade då att lämna följande förslag till beslut: 1. Bostads AB Mimer förvärvar aktierna i Gurkstadens Fastighets AB org nr för 40 mkr av Baldakinengruppen Fastighet AB, org nr Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 21 Dnr KS 2016/ Beslut - Antagande av detaljplan för del av Badelunda Tibble 3:15, Ridanläggning, Dp 1804 Protokollsutdrag från kommunstyrelsen delges vid sammanträdet 1. Detaljplanen för del av Badelunda-Tibble 3:15 m.fl. (ridanläggning och skola vid Brandthovda IP), Västerås, daterad , antas. 2. Miljökonsekvensbeskrivningen, daterad , godkänns. Byggnadsnämnden beslutade , BN 31, att ge Stadsbyggnadskontoret (nuvarande Stadsbyggnadsförvaltningen) i uppdrag att upprätta en detaljplan för området. Förslaget till detaljplan syftar till att pröva möjligheten att anlägga en skola, Västerås ridgymnasium, samt en ridanläggning, Hamre ridskola, med tillhörande byggnader och utvändiga ytor vid Björkbacken (öster om Brandthovda IP och Tortunavägen). Syftet med ridanläggningen är att erbjuda ryttare en ändamålsenlig, tillgänglighetsanpassad och säker ridanläggning. Ridanläggningen dimensioneras för att rymma 90 hästar. Ny bebyggelse ska ges en placering och gestaltning som är förenlig med de höga kulturmiljövärdena i området. Detta regleras genom bestämmelser på plankartan samt i gestaltningsriktlinjer i planbeskrivningen. Detaljplanen omfattar också en ny gång- och cykelväg från Bjurhovdagatan i norr till Stockholmsvägen i söder. Detaljplanen har varit på samråd under tiden 3 september - 9 oktober 2015 och granskning under tiden 4 mars - 29 mars Kvarstående synpunkter finns från både samrådstiden och granskningen.

13 (16) Byggnadsnämnden beslutade på sammanträde den 16 juni 2016 att sända detaljplanen till kommunstyrelsen och vidare till för antagande. Stadsledningskontoret anser att detaljplanen överensstämmer med gällande översiktsplan och är förenlig med kraven på god användning av mark- och vattenområden enligt miljöbalken 3 kap. Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde och beslutade då att lämna följande förslag till beslut: 1. Detaljplanen för del av Badelunda-Tibble 3:15 m.fl. (ridanläggning och skola vid Brandthovda IP), Västerås, daterad , antas. 2. Miljökonsekvensbeskrivningen, daterad , godkänns. 22 Dnr KS 2014/ Beslut - Motion från (M) om kameraövervakning för ökad trygghet i city 1. Motionen avslås. Elisabeth Unell (M) har i en motion med rubriken "Motion om kameraövervakning för ökad trygghet i city" föreslagit att: - tillsammans med polis och verksamma i city ta fram förslag på lämpliga platser och stråk för kameraövervakning - ansöka hos länsstyrelsen om att få införa begränsad kameraövervakning i City. Kameraövervakningslagen (2013:460) innehåller en ny samlad reglering av kameraövervakning, oavsett om allmänheten har tillträde till den övervakade platsen eller inte. Lagen trädde i kraft den 1 juli 2013 och gäller istället för personuppgiftslagen (1998:204). Lagen ersätter också lagen (1998:150) om allmän kameraövervakning (LAK). Till den nya kameraövervakningslagen hör en förordning, kameraövervakningsförordningen (2013:463). Huvudsyftet med kameraövervakning som kallas överviktsprincipen ska vara att förebygga, utreda och avslöja brott samt förhindra olyckor och därmed jämförliga ändamål. Vid tillstånd av kameraövervakning är det

14 (16) Länsstyrelsen som gör en bedömning huruvida syftet med kameraövervakning väger tyngre än den personliga integriteten. I många fall nekas kameraövervakning just på grund av att syftet inte väger tyngre än den kränkning som sker på den personliga integriteten. Som en del av motionens handläggning har stadsledningskontoret tillsammans med Länsstyrelsen och Polismyndigheten analyserat motionärens förslag i ljuset av Kameraövervakningslagen. Polisen har även identifierat platser i centrala Västerås där brottsligheten vid det tillfället varit mer frekvent, då främst våldsbrott. Arbetet har kommit fram till följande slutsatser: - Brottsligheten flyttar sig beroende på tid på dygnet och under året. - Om syftet är att utreda brott så är det i huvudsak en polisiär fråga där också polisen har egen möjlighet att i så fall sätta upp kameraövervakning. - Om syftet i huvudsak är trygghetsskapande så är det inte tillräckliga skäl för att få tillstånd av Länsstyrelsen för kameraövervakning - Västerås stad har idag ingen egen organisation för att kunna administrera kameraövervakning i centrala Västerås. Länsstyrelsen konstaterar tillsammans med Polismyndigheten och stadsledningskontoret att syftet enligt motionärens förslag inte bedöms väga tyngre än risken för kränkning av den personliga integriteten. En ansökan skulle således inte godkännas av Länsstyrelsen. Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde och beslutade då att lämna följande förslag till beslut: 1. Motionen avslås. 23 Dnr KS 2016/ Beslut - Motion från (SD), Inför blodgivning på betald arbetstid 1. Motionen avslås. I motionen från Sverigedemokraterna (SD) anger SD följande: "Att lämna blod är att vara en vardagshjälte. Att lämna blod innebär ofta att du räddar en annan människas liv. Sjukhusen är i stort behov av blod varje dag. Blod är dessutom en färskvara som endast kan förvaras i sex veckor. Utan blodgivare fungerar inte sjukvården och kostnaderna för blod är stor redan idag för universitetssjukhusen.

15 (16) Att ge blod är enkelt och går snabbt. Du kan lämna blod 3-4 gånger om året och själva blodgivningen tar endast en kvart. I flera kommuner har kommunanställda rätt att lämna blod under arbetstid. Sverigedemokraterna föreslår därför att även Västerås kommun ger de anställda möjlighet, att på betald arbetstid lämna blod. Kostnaderna för kommunen understiger vida samhällsnyttan och möjligheten att rätta en annan människas liv". - Sverigedemokraterna yrkar att kommunfullmäktige beslutar att anställda i Västerås kommun ges möjlighet att, på betald arbetstid, lämna blod. - Sverigedemokraterna yrkar att kommunfullmäktige uppdrar åt Västerås kommun att som arbetsgivare föregå med gott exempel och upplysa alla anställda om möjligheten att lämna blod på betald arbetstid samt uttalar sig positivt till anställda att bli blodgivare. Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde och beslutade då att lämna följande förslag till beslut: 1. Motionen avslås. 24 Dnr KS 2016/ Interpellation från (V) till grundskolenämndens ordförande om alla elever har en bra miljö för utomhusaktiviteter Agneta Hermansson (V) inkom vid kommunfullmäktiges sammanträde med en interpellation ställd till grundskolenämndens ordförande Vicki Skure Eriksson (C) om elever miljö för utomhusaktiviteter. 25 Dnr KS 2016/ Interpellation - Vad gör Västerås stad för att förbättra och stärka unga tjejers hälsa? /25-KS Issa Hysén Bihi (M) inkom vid kommunfullmäktiges sammanträde med en interpellation ställd till grundskolenämndens ordförande Vicki Skure Eriksson (C) om vad Västerås stad gör för att förbättra och stärka unga tjejers hälsa.

16 (16) 26 Dnr KS 2016/ Fråga från (L) till kommunstyrelsens ordförande om trygghetsarbetet på Bäckby /17-KS Roger Haddad (L) inkom vid kommunfullmäktiges sammanträde med en fråga ställd till kommunstyrelsens ordförande Anders Teljebäck (S) om trygghetsarbetet på Bäckby. 27 Dnr KS 2016/ Fråga från (M) till tekniska nämndens ordförande om skötsel av lekplatser i Västerås /20-KS Irene Hagström (M) inkom vid kommunfullmäktiges sammanträde med en fråga ställd till tekniska nämndens ordförande Jazmin Pettersson (S) om skötsel av lekplatser i Västerås. 28 Dnr KS 2016/ Fråga från (M) till byggnadsnämndens ordförande om hantering av avsiktsförklaringar Elisabeth Unell (M) inkom vid kommunfullmäktiges sammanträde med en fråga ställd till byggnadsnämndens ordförande Lars Kallsäby (C) om hantering av avsiktsförklaringar. 29 Dnr KS 2016/ Fråga från (M) till fastighetsnämndens ordförande om hantering av avsiktsförklaringar Claes Kugelberg (M) inkom vid kommunfullmäktiges sammanträde med en fråga ställd till fastighetssnämndens ordförande Magnus Edström (MP) om hantering av avsiktsförklaringar. 30 Dnr KS Nya interpellationer, frågor och motioner

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista KALLELSE 1 (11) 2016-11-03 Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Ulla Persson Sammanträdesdatum 10 november 2016 Plats och tid s sessionssal, 16:00 2016-11-03 2 (11) 1 Dnr KS 1810761-

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (7) Kommunfullmäktige Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Britt Sandström Sammanträdesdatum 8 mars 2012 Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, kl 16:00 VÄSTERÅS STAD KALLELSE

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (12) Kommunfullmäktige Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Ulla Persson Sammanträdesdatum 3 september 2015 Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionsal, kl 16:00 VÄSTERÅS STAD KALLELSE

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (6) Fastighetsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Magnus Edström Sammanträdesdatum 11 december 2014 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30 Ledamöter

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (11) Kommunfullmäktige Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Britt Sandström Sammanträdesdatum 10 november 2011 Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, kl 16:00 VÄSTERÅS STAD

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (17) Kommunfullmäktige Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Ulla Persson Sammanträdesdatum 5 mars 2015 Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionsal, kl 16:00 VÄSTERÅS STAD KALLELSE

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (7) Kommunstyrelsen Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Ulla Persson Sammanträdesdatum 7 maj 2014 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30 Ledamöter Ersättare

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (6) Fastighetsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Jazmin Pettersson Sammanträdesdatum 14 november 2013 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30 Ledamöter

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (7) Kommunstyrelsen Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Ulla Persson Sammanträdesdatum 15 juni 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30 Ledamöter Ordförande

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (5) Fastighetsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Jazmin Pettersson Sammanträdesdatum 17 oktober 2013 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl. 13:30 Ledamöter

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (14) Kommunfullmäktige Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Britt Sandström Sammanträdesdatum Onsdag 4 juni 2014 Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, kl 16:00 VÄSTERÅS STAD

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (9) Kommunstyrelsen Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Anders Teljebäck Sammanträdesdatum 4 november 2015 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionsal A 287, kl 13:30 Ledamöter Ordförande

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (7) Fastighetsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Jazmin Pettersson Sammanträdesdatum 22 maj 2014 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30 Ledamöter Ersättare

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (14) Kommunfullmäktige Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Britt Sandström Sammanträdesdatum 8 maj 2014 Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, kl 16:00 VÄSTERÅS STAD KALLELSE

Läs mer

Försäljning av fastigheten Sabbatsberg 24 Genomförandebeslut

Försäljning av fastigheten Sabbatsberg 24 Genomförandebeslut Utlåtande 2017: RI+V (Dnr 112-12/2017) Försäljning av fastigheten Sabbatsberg 24 Genomförandebeslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 1. Stockholm Vatten VA AB:s (556175-1867)

Läs mer

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunfullmäktige 2012-01-26

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunfullmäktige 2012-01-26 Kommunfullmäktige 2012-01-26 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(22) Plats och tid Kil Arena, torsdag 26 januari 2012, kl. 17.00 Föredragningslista Ärende 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (7) Fastighetsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Jazmin Pettersson Sammanträdesdatum 15 december 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 14:00 Ledamöter

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (7) Fastighetsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Jazmin Pettersson Sammanträdesdatum 13 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 14:00 Ledamöter

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (6) Nämnden för idrott och friluftsliv Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Hans Stergel Sammanträdesdatum 16 juni 2015 Plats och tid Stadshuset, F180, kl 14:00 Ledamöter Ersättare

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (10) Kommunstyrelsen Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Anders Teljebäck Sammanträdesdatum 20 april 2016 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30 Ledamöter Ersättare

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (5) Nämnden för idrott och friluftsliv Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Hans Stergel Sammanträdesdatum 26 augusti 2015 Plats och tid Stadshuset, F180, kl 14:00 Ledamöter Ersättare

Läs mer

Yttrande över Förvaltnings AB Framtidens förslag till reviderad bolagsordning för Fastighetsbolaget Bredfjäll AB

Yttrande över Förvaltnings AB Framtidens förslag till reviderad bolagsordning för Fastighetsbolaget Bredfjäll AB Bilaga I Styrelsen 2016-03-21 1 Diarenummer: 0035/16 Handläggare: Hans Olsson Tel: 031-368 02 06 E-post: hans.olsson@stadshuset.goteborg.se Yttrande över Förvaltnings AB Framtidens förslag till reviderad

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2005:22 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Ändring av bolagsordning för Huddinge Universitetssjukhus AB Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz Ärendet Styrelsen för Huddinge

Läs mer

Plats och tid Port Anders gata 3, ing T3, kl 14.30-15.45. Maximez (MP) t o m 31

Plats och tid Port Anders gata 3, ing T3, kl 14.30-15.45. Maximez (MP) t o m 31 1 (5) Sammanträde med Miljö- och konsumentnämnden Sammanträdesdatum 25 mars 2014 Plats och tid Port Anders gata 3, ing T3, kl 14.30-15.45 Närvarande ledamöter Frånvarande ledamot Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Utlåtande 2016:99 RI+IV (Dnr /2016)

Utlåtande 2016:99 RI+IV (Dnr /2016) Utlåtande 2016:99 RI+IV (Dnr 112-847/2016) Skolfastigheter i Stockholm AB:s (SISAB) förvärv av samtliga aktier i Vintervikens Kärnfastigheter AB innehållande fastigheten Blommensberg 4 i Liljeholmen (utveckling

Läs mer

93 Extra ärende - Reviderad bolagsordning för Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB (KSKF/2017:272)

93 Extra ärende - Reviderad bolagsordning för Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB (KSKF/2017:272) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-04-11 Sida 1(1) 93 Extra ärende - Reviderad bolagsordning för Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB (KSKF/2017:272) Beslut Förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2008:23 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Ändring av bolagsordning för Landstingshuset i Stockholm AB Föredragande landstingsråd: Catharina Elmsäter-Svärd Ärendet Landstingshuset i

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (8) Fastighetsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Magnus Edström Sammanträdesdatum 15 oktober 2015 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30 Ledamöter Ersättare

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR AB EIDAR, TROLLHÄTTANS BOSTADS- BOLAG

BOLAGSORDNING FÖR AB EIDAR, TROLLHÄTTANS BOSTADS- BOLAG BOLAGSORDNING FÖR AB EIDAR, TROLLHÄTTANS BOSTADS- BOLAG Bolagets firma 1 Bolagets firma är AB Eidar, Trollhättans. Verksamhetens föremål 2 Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Trollhättans

Läs mer

Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB

Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Växjö Kommunföretag AB Dokumentinformation Dokumentnamn Bolagsordning

Läs mer

Bolagsordning för Vara Koncern AB

Bolagsordning för Vara Koncern AB Bolagsordning för Vara Koncern AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning Vara Koncern AB Innehållsförteckning 1 Firma...

Läs mer

Bolagsordning för Nykvarns Kommunkoncern AB KS/2015:169

Bolagsordning för Nykvarns Kommunkoncern AB KS/2015:169 TJÄNSTESKRIVELSE 2015-05-06 Kommunstyrelsen Anders Sloma Utredare Telefon 08 555 010 10 anders.sloma@nykvarn.se Bolagsordning för Nykvarns Kommunkoncern AB KS/2015:169 Förvaltningens förslag till beslut

Läs mer

Bolagsordning för Flen Vatten och Avfall AB

Bolagsordning för Flen Vatten och Avfall AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2008:6-341 Bolagsordning för Flen Vatten och Avfall AB Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12 82 Antagen av extra bolagsstämma 2008-08-25 8 Reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

Ändring av bolagsordning, val av styrelse och lekmannarevisorer i Kretia 2 Fastighets AB - ett nytt dotterbolag till Uppsalahem AB

Ändring av bolagsordning, val av styrelse och lekmannarevisorer i Kretia 2 Fastighets AB - ett nytt dotterbolag till Uppsalahem AB UPPSALA STADSHUS AB ORG.NR. 556500-0642 Handläggare Datum Diarienummer Bisera Jusufbasic 2017-06-29 USAB-2017/41 Styrelsen för Uppsala Stadshus AB Ändring av bolagsordning, val av styrelse och lekmannarevisorer

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. Nr Ärende Dnr

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. Nr Ärende Dnr 1(5) Kommunstyrelsen 2016-04-04 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut Beredningssammanträde: KSAU den 21 mars 2016 Beslutssammanträde: KS den 4 april 2016 Nr Ärende Dnr 1 Förslag till beslut

Läs mer

Bolagsordning för Katrineholm Vatten och Avfall AB

Bolagsordning för Katrineholm Vatten och Avfall AB Styrdokument Bolagsordning för Katrineholm Vatten och Avfall AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.11) Godkänd av kommunfullmäktige, 229 Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige 2008-11-17,

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (7) Fastighetsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Göran Landerdahl Sammanträdesdatum 11 juni 2009 Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 14:00 Ledamöter Ersättare

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (5) Tekniska nämnden, arbetsutskottet Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Jazmin Pettersson Sammanträdesdatum 15 augusti 2016 Plats och tid Stadshuset, rum A 394, kl 08:15 Ledamöter

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (16) Kommunfullmäktige Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Ulla Persson Sammanträdesdatum 2 juni 2016 Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, kl 16:00 VÄSTERÅS STAD KALLELSE

Läs mer

KF SEPTEMBER 2016

KF SEPTEMBER 2016 KF 121 5 SEPTEMBER 2016 Kommunfullmäktige Ändring av bolagsordning, val av styrelse och lekmannarevisorer i AB Boländerna 32:2- ett dotterbolag till I-hus AB (USAB-2016/24) Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Bolagsordning för Flens Bostads AB

Bolagsordning för Flens Bostads AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 1981:4-902 Bolagsordning för Flens Bostads AB Antagen av årsstämman 1981-06-09 Reviderad av årsstämman 1987-01-14 5 Reviderad av årsstämman 1987-10-13 11 Reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (12) Kommunstyrelsen Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Anders Teljebäck Sammanträdesdatum 3 juni 2015 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionsal A 287, kl 13:30 Ledamöter Ersättare

Läs mer

Motion om att utarbeta en långsiktig utdelningspolicy för de kommunägda bolagen. KS

Motion om att utarbeta en långsiktig utdelningspolicy för de kommunägda bolagen. KS kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2017-05-02 136 Motion om att utarbeta en långsiktig utdelningspolicy för de kommunägda bolagen. KS 2016-533 KS, KF Förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Bolagsordning för Vara Koncern AB

Bolagsordning för Vara Koncern AB Bolagsordning för Vara Koncern AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 GodkändAntagen av kommunfullmäktige 2011-11- 28 73 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Formaterat: Teckensnitt:Verdana Bolagsordning Vara Koncernmmunföretag

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunstyrelsen 2011-04-28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Runnabönning, Rydals konferenscenter, Rydal, klockan 13.00-13.30 Beslutande M Margareta Lövgren, 71 M Pär-Erik Johansson tjänstgör för Margareta Lövgren, 72

Läs mer

ARVIKA FASTIGHETS AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

ARVIKA FASTIGHETS AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-05-30 38 Plats och tid Stadshuset, sammanträdeslokal Gunnern, kl 13.15-15.50 Beslutande Ledamöter Claes Pettersson, ordförande Peter Joensuu, vice ordförande Inger Hjerpe, ledamot Åge Zetterberg,

Läs mer

Bolagsordning för Vöfab Parkering Aktiebolag

Bolagsordning för Vöfab Parkering Aktiebolag Senast ändrad Bolagsordning för Vöfab Parkering Aktiebolag Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunkansliet Dokumentnamn Bolagsordning för Vöfab Parkering Aktiebolag Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige

Läs mer

ALLMÄNHETENS FRÅGESTUND (max 15 minuter)

ALLMÄNHETENS FRÅGESTUND (max 15 minuter) 1 (6) Individ- och familjenämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Ann-Louise Molin Östling Sammanträdesdatum 29 januari 2015 Plats och tid Stadshuset, A 287, kl 14:00 Ledamöter

Läs mer

Förvärv av aktier i Stockhome Fastighetsförvaltning AB

Förvärv av aktier i Stockhome Fastighetsförvaltning AB Utlåtande 2008: RI+VIII (Dnr 023-441/2008) Förvärv av aktier i Stockhome Fastighetsförvaltning AB Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande Aktieöverlåtelseavtal mellan Stockholm Globe

Läs mer

Kallelse- och föredragningslista

Kallelse- och föredragningslista 2009-02-12 Kallelse- och föredragningslista Sammanträde med Enligt uppdrag av Fastighetsnämnden Ordförande Göran Landerdahl Sammanträdesdatum Torsdagen den 19 februari 2009 Plats och tid Sammanträdesrum

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar

Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar 2013-04-15 Extra sammanträde Tjänsteutlåtande Kommundirektör 2013-04-08 Björn Eklundh 08-590 970 31 Dnr: Fax 08-590 733 40 KS/2013:149 Bjorn.Eklundh@upplandsvasby.se

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Beslutande Centrumhuset Henån kl.17.00-17.30 Bo Andersson Henry Gustafsson Roger Hansson Bengt Torstensson Gunilla Josefsson Bengt Johansson Holger Formgren

Läs mer

Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet

Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet 2014-12-23 KS-2014/1679.109 1 (5) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv

Läs mer

Bolagsordning för Lekebergs Kommunala Holding AB

Bolagsordning för Lekebergs Kommunala Holding AB Bolagsordning för Lekebergs Kommunala Holding AB Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-04-24 Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 14-141 Bolagsordning 2 (5) Innehållsförteckning

Läs mer

Angående medborgarförslag om att införa kameraövervakning på Lagersbergsskolan

Angående medborgarförslag om att införa kameraövervakning på Lagersbergsskolan Kommunstyrelsen 2017-10-03 Kommunledningskontoret Ledningsstaben KSKF/2016:623 Lena Lundberg 1 (2) Kommunstyrelsen Angående medborgarförslag om att införa kameraövervakning på Lagersbergsskolan Förslag

Läs mer

Sophie Nygren Sofia Westergren (M) Bo Pettersson (S) sekreterare ordförande justerare

Sophie Nygren Sofia Westergren (M) Bo Pettersson (S) sekreterare ordförande justerare KOMMUNSTYRELSEN Tid: 16:30-16:40 Plats: Skeppet Beslutande Sofia Westergren (M), ordförande Bo Pettersson (S), vice ordförande Gunnar Lidén (M) ersätter Linda Ekdahl (M), jäv 59, 61 Roger Andersson (S)

Läs mer

Plats och tid Grästorps konserthus, Grästorp , kl Ordinarie N/F Tjänstgörande ersättare. Kent Larsson (M)

Plats och tid Grästorps konserthus, Grästorp , kl Ordinarie N/F Tjänstgörande ersättare. Kent Larsson (M) Grästorps kommun SAMMATRÄDESPROTOKOLL Sidan 1 av 7 Plats och tid Grästorps konserthus, Grästorp, kl 19.00 19.15 Beslutande ärvaro/frånvaro Ordinarie /F Tjänstgörande ersättare Gunnar yvaller (C) Kent Hansson

Läs mer

Bildande av parkeringsbolag

Bildande av parkeringsbolag FÖRSLAG 1(6) Siv Lejefors, koncernjurist 011-15 11 15, 073 030 1955 Kommunfullmäktige Bildande av parkeringsbolag Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att 1. Godkänna att Norrköping Rådhus AB

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Jonas Kleber (ersättare Arnold Bengtsson) Kommunstyrelsen 2013-06-10. Kanslienheten. Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 11.50-12.

Jonas Kleber (ersättare Arnold Bengtsson) Kommunstyrelsen 2013-06-10. Kanslienheten. Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 11.50-12. Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 11.50-12.20 Beslutande Tjänstgörande ersättare Anders Ceder (S), ordförande Irja Gustavsson (S), vice ordförande Arnold Bengtsson (S) Hans-Olof Hake (S)

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (6) Fastighetsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Göran Landerdahl Sammanträdesdatum 20 augusti 2009 Plats och tid I samband med studieresa, kl 17:00 Ledamöter Ersättare

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (5) Fastighetsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Jazmin Pettersson Sammanträdesdatum 22 augusti 2013 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl. 13:30 Ledamöter

Läs mer

Bolagsordning för Vara Konserthus AB

Bolagsordning för Vara Konserthus AB Bolagsordning för Vara Konserthus AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning Vara Konserthus AB Innehållsförteckning 1 Firma...

Läs mer

Bolagsordning. för Tranemo Forum AB. Tranemo kommun. Organisationsnummer: Antagen av kommunfullmäktige

Bolagsordning. för Tranemo Forum AB. Tranemo kommun. Organisationsnummer: Antagen av kommunfullmäktige Dnr: KS/2016:172 Bolagsordning för Tranemo Forum AB Organisationsnummer: 559058-4511 Tranemo kommun Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-21 27 1 (6) 1 Firma Bolagets firma är Tranemo Forum AB. 2 Säte Styrelsen

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Förslag till bolagsordning för Bygga Hem i Göteborg AB

Förslag till bolagsordning för Bygga Hem i Göteborg AB Bilaga G Styrelsen 2016-12-19 1 Diarienummer: 0106/16 Handläggare: Andreja Sarcevic Tel: 031-368 54 61 E-post: andreja.sarcevic@gshab.goteborg.se Förslag till bolagsordning för Bygga Hem i Göteborg AB

Läs mer

Stadsledningskontorets och koncernledningens förslag till beslut

Stadsledningskontorets och koncernledningens förslag till beslut STADSLEDNINGSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE Handläggare SLK: Katharina Gratschew, tfn 08-508 29 311 Handläggare Stockholms Stadshus AB: Susanna Höglund, tfn 08-508 29 758 Till Koncernstyrelsen och kommunstyrelsen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Spinnerskan i Mark AB 2015-05-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Spinnerskan i Mark AB 2015-05-13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Plats och tid Hyltenäsrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 10.00 Beslutande M Margareta Lövgren C Anders Andersson FP Per-Elof Isaksson S Barbro Petersson Övriga närvarande

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida.

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger kommunhuset, 2017-04-13, kl. 11.00 11.59 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Cornelia Englén,

Läs mer

Bolagsordning för Vara Bostäder AB

Bolagsordning för Vara Bostäder AB Bolagsordning för Vara Bostäder AB Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman 2015-03-11 13 Bolagsordning Vara Bostäder AB Innehållsförteckning 1 Firma... 1 2 Säte... 1 3 Verksamhetsföremål...

Läs mer

Sammanträdesprotokoll och 35

Sammanträdesprotokoll och 35 1 (7) Sammanträdesprotokoll 25 33 och 35 Sammanträdesdatum 8 mars 2016 Plats och tid Stadshuset, rum A 394, kl 13:00-16:00 Sammanträdet ajournerades kl 14:20-14:30 Tjänstgörande ledamöter Adjungerad från

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (6) Fastighetsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Jazmin Pettersson Sammanträdesdatum 21 mars 2013 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl. 13:30 Ledamöter

Läs mer

p.2014.1208 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning för Fastigheter i Linde AB

p.2014.1208 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning för Fastigheter i Linde AB p.2014.1208 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning för Fastigheter i Linde AB 1 Fastställt av: KF Datum: 2014-05-13 88 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och tidplan

Läs mer

Bolagsordning för VaraNet AB

Bolagsordning för VaraNet AB Bolagsordning för VaraNet AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning VaraNet AB Innehållsförteckning 1 Firma... 1 2 Säte...

Läs mer

Bolagsordning för Vara Konserthus AB

Bolagsordning för Vara Konserthus AB Bolagsordning för Vara Konserthus AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 GodkändAntagen av kommunfullmäktige 2011-11- 28 71 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Formaterat: Teckensnitt:Verdana Bolagsordning Vara

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50 1(10) Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, kl 08.00-8.50 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP)

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP) Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen, Stadshuset kl 15.00 16.25 Beslutande Johan Abrahamsson (M) ordförande Rune Skogsberg (C) 1:e vice ordförande Ida Ekeroth (S) 2:e vice ordförande Anette

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (7) Fastighetsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Magnus Edström Sammanträdesdatum 16 april 2015 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30 Ledamöter Ersättare

Läs mer

Lars Eliasson, teknisk direktör Marie Stahl, stabs chef Johan Ejbe, fastighetschef Christina Eriksson, nämndsekreterare

Lars Eliasson, teknisk direktör Marie Stahl, stabs chef Johan Ejbe, fastighetschef Christina Eriksson, nämndsekreterare 1(9) Plats och tid Restaurang Kevinge, Stockholms Golfklubb, Danderyd kl. 18.00 18.37 Paragrafer 64-71 Beslutande Torsten Sjögren (M), ordförande Maria Mandahl (C), 1:a vice ordförande Sivert Svärling

Läs mer

Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB

Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB Bolagsordning 2015-02-16, 21 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Stig Agnåker (C) Per-Gunnar Andersson (S)

Stig Agnåker (C) Per-Gunnar Andersson (S) Protokoll Nr 8 Sammanträdesdatum 2016-06-28 Sammanträdestid 14.30 15.15 Kommunstyrelsen Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Claës-L Ljung (M),

Läs mer

Revidering av bolagsordning för Arboga Energi AB

Revidering av bolagsordning för Arboga Energi AB ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-04-10 Blad 18 Ks 47 Au 42 Dnr 83/2012-107 Revidering av bolagsordning för Arboga Energi AB Förslag till förändrad bolagsordning

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (8) Fastighetsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Magnus Edström Sammanträdesdatum 18 februari 2016 Plats och tid Kopplingen, kl 13:30 Ledamöter Ersättare Ordförande Magnus

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman Nr 4 Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 15 augusti 2007, klockan 11.20-11.55 Beslutande Robert Svensson, ordf. (c) Johnny Stücken, v. ordf. (s) Anette

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

Kommunfullmäktiges handlingar 6/2013

Kommunfullmäktiges handlingar 6/2013 Kommunfullmäktiges handlingar 6/2013 Förhinder att deltaga i kommunfullmäktiges sammanträde skall anmälas till kommunkansliet Rima Rettegi, tel. 046-73 91 27 eller rima.rettegi@kavlinge.se så att ersättare

Läs mer

Kommunfullmäktiges handlingar (12)

Kommunfullmäktiges handlingar (12) Kommunfullmäktiges handlingar 2011-05-02 1(12) FÖREDRAGNINGSLISTA den 2 maj 2011 kl 18.00 i sessionssalen, Stadshuset Sid nr 1. Godkännande av dagordning... 2 2. Information 2 Utbildningsnämnden angående

Läs mer

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 29 (38) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-10-24 KS/2013 0412 KF Revidering av bolagsordning för Strömstadsgaragen Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 152 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. 152 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län Kommunfullmäktige 2011-12-14 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 152 Överlåtelse av aktier i Länstrafiken Jämtland AB till Regionförbundet Jämtlands län 153 Utökning av Regionförbundet

Läs mer

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63 1(8) Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 12.00 Beslutande Ledamöter Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej 60-63 Rolf Mårtensson (M) Rickard

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Ärendelista. 84 Försäljning av aktier i Laholms Biogas AB

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Ärendelista. 84 Försäljning av aktier i Laholms Biogas AB Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2011-06-28 Ärendelista 84 Försäljning av aktier i Laholms Biogas AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2011-06-28 1 (3) Plats

Läs mer

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll 2015-06-15. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, 2015-06-15, kl. 17.30 17.45 Beslutande

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll 2015-06-15. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, 2015-06-15, kl. 17.30 17.45 Beslutande Sida 1/6 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv,, kl. 17.30 17.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Birgitta Jönsson (S), ordförande Fredrik Jönsson (C) Olof Röstin (M), 1:e vice ordförande Teddy Nilsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-04-16 24 Sida Kf Dnr 55/2012 706 Patientavgift för inkontinenshjälpmedel Kommunstyrelsens beslut Förslag till kommunfullmäktige Förslag till

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(12)

Sammanträdesprotokoll 1(12) Sammanträdesprotokoll 1(12) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, måndagen den 20 oktober 2014, klockan 16.00-17.40. Beslutande Övriga närvarande Sten Nordström (S), ordförande, Åsa Eriksson (S), Kent

Läs mer

Ändringar av AB Svenska Bostäders bolagsordning avseende bolagskategori

Ändringar av AB Svenska Bostäders bolagsordning avseende bolagskategori Utlåtande 2004: RI (Dnr 023-4102/2004) Ändringar av AB Svenska Bostäders bolagsordning avseende bolagskategori Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. AB Svenska Bostäders bolagsordning

Läs mer