Kallelse och föredragningslista

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse och föredragningslista"

Transkript

1 1 (17) Kommunfullmäktige Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Ulla Persson Sammanträdesdatum 5 mars 2015 Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionsal, kl 16:00

2 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 2 (17) 1. Val av protokollsjusterare samt tillkännagivande av tid för protokollets justering 2. Information från kommunrevisorerna 3. Dnr: 2015/263-KS Beslut - Val av lekmannarevisor i Bostadsaktiebolaget Mimer 1. Följande personer väljs som lekmannarevisorer för Bostadsaktiebolaget Mimer till och med det sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa kommunfullmäktige förrättar nytt val: Elisabeth Löf (S) Åke Johansson (C) Kommunfullmäktige ska välja två lekmannarevisorer till Bostadsaktiebolaget Mimer. Västerås stads revisorer har inkommit med förslag på val. 4. Dnr: 2015/267-KS Beslut - Val av lekmannarevisor i Västerås Flygplats Aktiebolag 1. Följande personer väljs som lekmannarevisor respektive suppleant för Västerås flygplats aktiebolag till och med det sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval förrättar nytt val: Lekmannarevisor: Ulf Nygren (M) Suppleant: Börje Hultin (KD) Kommunfullmäktige ska välja en lekmannarevisor och en suppleant till Västerås flygplats aktiebolag. Västerås stads revisorer har inkommit med förslag på val.

3 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 3 (17) 5. Dnr: 2015/274-KS Beslut - Val av lekmannarevisor i Etablering Västerås Aktiebolag 1. Följande personer väljs som lekmannarevisor respektive suppleant för Etablering Västerås aktiebolag till och med det sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval förrättar nytt val: Lekmannarevisor: Åke Johansson (C) Suppleant: Tanja Linderborg (V) Kommunfullmäktige ska välja en lekmannarevisor och en suppleant till Etablering Västerås aktiebolag. Västerås stads revisorer har inkommit med förslag på val. 6. Dnr: 2015/275-KS Beslut - Val av lekmannarevisor i Mälarhamnar Aktiebolag 1. Följande personer väljs som lekmannarevisor respektive suppleant för Mälarhamnar aktiebolag till och med det sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval förrättar nytt val: Lekmannarevisor: Peter Westersund (S) Suppleant: Ulf Höglund (M) Kommunfullmäktige ska välja en lekmannarevisor och en suppleant till Mälarhamnar aktiebolag. Västerås stads revisorer har inkommit med förslag på val. 7. Dnr: 2015/276-KS Beslut - Val av revisor i Mälardalens brand- och räddningsförbund 1. Åke Johansson (C) utses till revisor i Mälardalens brand- och räddningsförbund. Kommunfullmäktige ska välja en revisor till kommunalförbundet Mälardalens brand- och räddningsförbund. Västerås stads revisorer har inkommit med förslag på val.

4 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 4 (17) 8. Dnr: 2015/278-KS Beslut - Val av revisor i Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken 1. Jörgen Eklund (S) utses som revisor till kommunalförbundet Västmanlandsmusiken till och med det sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval förrättar nytt val. Kommunfullmäktige ska välja en revisor till kommunalförbundet Västmanlandsmusiken. Västerås stads revisorer har inkommit med förslag på val. 9. Dnr: 2015/277-KS Beslut - Val av revisor i Kommunalförbundet Västmanlands Teater 1. Ulf Nygren (M) utses till revisor för Västmanlands teater till och med det sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval förrättar nytt val. Kommunfullmäktige ska välja en revisor till kommunalförbundet Västmanlands teater. Västerås stads revisorer har inkommit med förslag på val. 10. Dnr: 2015/280-KS Beslut - Val av revisor i Samordningsförbundet Västerås 1. Börje Hultin (KD) utses till revisor för Samordningsförbundet Västerås till och med det sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval förrättar nytt val. Kommunfullmäktige ska välja en revisor till Samordningsförbundet Västerås. Västerås stads revisorer har inkommit med förslag på val.

5 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 5 (17) 11. Dnr: 2015/281-KS Beslut - Val av revisor i Stiftelsen för naturskydd och friluftsliv i Västmanland (Westmannastiftelsen) 1. Tanja Linderborg (V) utses till revisor för Stiftelsen för naturskydd och friluftsliv i Västmanland (Westmannastiftelsen) till och med det sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa kommunfullmäktige förrättar nytt val. Kommunfullmäktige ska välja en revisor till Stiftelsen för naturskydd och friluftsliv i Västmanland (Westmannastiftelsen). Västerås stads revisorer har inkommit med förslag på val. 12. Dnr: 2015/279-KS Beslut - Val av revisor i Västmanlands kommuner och landsting 1. Elisabeth Löf (S) utses till revisor för Västmanlands kommuner och landsting till och med det sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval förrättar nytt val. Kommunfullmäktige ska välja en revisor till Västmanlands kommuner och landsting. Västerås stads revisorer har inkommit med förslag på val. 13. Dnr: 2015/264-KS Beslut - Val av lekmannarevisor i Mälarenergi Aktiebolag 1. Följande personer väljs till lekmannarvisorer i Mälarenergi AB till och med det sammanträde då nyvalda fullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval förrättar nytt val: Peter Westersund (S) Ulf Höglund (M) Till Mälarenergi AB ska två lekmannarevisorer väljas. Västerås stads revisorer har inkommit med förslag på val.

6 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 6 (17) 14. Dnr: 2015/265-KS Beslut - Val av lekmannarevisor i Mälarenergi Vattenkraft Aktiebolag 1. Följande personer väljs till lekmannarvisorer i Mälarenergi Vattenkraft AB till och med det sammanträde då nyvalda fullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval förrättar nytt val: Peter Westersund (S) Ulf Höglund (M) Till Mälarenergi Vattenkraft AB ska två lekmannarevisorer väljas. Västerås stads revisorer har inkommit med förslag på val. 15. Dnr: 2015/266-KS Beslut - Val av lekmannarevisor i Mälarenergi Elnät Aktiebolag 1. Följande personer väljs till lekmannarvisorer i Mälarenergi Elnät AB till och med det sammanträde då nyvalda fullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval förrättar nytt val: Peter Westersund (S) Ulf Höglund (M) Till Mälarenergi Elnät AB ska två lekmannarevisorer väljas. Västerås stads revisorer har inkommit med förslag på val. 16. Dnr: 2015/268-KS Beslut - Val av lekmannarevisor i Västerås Stads Strategiska Fastigheter Aktiebolag 1. Följande personer väljs till lekmannarvisorer i Västerås stads Strategiska Fastigheter AB till och med det sammanträde då nyvalda fullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval förrättar nytt val: Joa Silver (FP) Jörgen Eklund (S) Till Västerås stads Strategiska Fastigheter AB ska två lekmannarevisorer väljas. Västerås stads revisorer har inkommit med förslag på val.

7 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 7 (17) 17. Dnr: 2015/269-KS Beslut - Val av lekmannarevisor i Utvecklingsfastigheter i Västerås Aktiebolag 1. Följande personer väljs till lekmannarvisorer i Utvecklingsfastigheter i Västerås AB till och med det sammanträde då nyvalda fullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval förrättar nytt val: Joa Silver (FP) Jörgen Eklund (S) Till Utvecklingsfastigheter i Västerås AB ska två lekmannarevisorer väljas. Västerås stads revisorer har inkommit med förslag på val. 18. Dnr: 2015/270-KS Beslut - Val av lekmannarevisor i Geddeholms Aktiebolag 1. Följande personer väljs till lekmannarvisorer i Geddeholms AB till och med det sammanträde då nyvalda fullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval förrättar nytt val: Joa Silver (FP) Jörgen Eklund (S) Till Geddeholms AB ska två lekmannarevisorer väljas. Västerås stads revisorer har inkommit med förslag på val. 19. Dnr: 2015/271-KS Beslut - Val av lekmannarevisor i Fastighetsaktiebolaget Elledningen 1. Följande personer väljs till lekmannarvisorer i Fastighets AB Elledningen till och med det sammanträde då nyvalda fullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval förrättar nytt val: Joa Silver (FP) Jörgen Eklund (S)

8 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 8 (17) Till Fastighets AB Elledningen ska två lekmannarevisorer väljas. Västerås stads revisorer har inkommit med förslag på val. 20. Dnr: 2015/272-KS Beslut - Val av lekmannarevisor i Västerås Flygfastigheter Aktiebolag 1. Följande personer väljs till lekmannarvisor respektive suppleant i Västerås Flygfastigheter AB till och med det sammanträde då nyvalda fullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval förrättar nytt val: Lekmannarevisor: Joa Silver (FP) Suppleant: Jörgen Eklund (S) Till Västerås Flygfastigheter AB ska en ordinarie lekmannarevisor samt en suppleant till denne väljas. Västerås stads revisorer har inkommit med förslag på val. 21. Dnr: 2015/273-KS Beslut - Val av lekmannarevisor i Västmannatrafik Aktiebolag 1. Följande personer väljs till lekmannarvisorer i Västmannatrafik AB till och med det sammanträde då nyvalda fullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval förrättar nytt val: Joa Silver (FP) Jörgen Eklund (S) Till Västmannatrafik AB ska två lekmannarevisorer väljas. Västerås stads revisorer har inkommit med förslag på val. 22. Dnr: 2014/364-KS Beslut - Val av ny nämndeman i Västmanlands Tingsrätt efter William Rosborg (S) 1. Håkan Ax (S) utses till ny nämndeman i Västmanlands tingsrätt till och med det sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval förrättar nytt val.

9 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 9 (17) William Rosborg (S) som valts till nämndeman i Västmanlands tingsrätt har avsagt sig sitt uppdrag och entledigats av Västmanlands tingsrätt. William Rosborg (S) är vald för tiden fram till och med det sammanträde då nyvalda fullmäktige efter nästa kommunfullmäktige förrättar nytt val. Fyllnadsval bör därför ske. 23. Dnr: 2015/193-KS Beslut - Val av ny ledamot i förskolenämnden efter Kristina Östman (C) 1. Kristina Östman (C) entledigas från uppdraget som ledamot i förskolenämnden. 2. Per Rostad (C) utses till ny ledamot i förskolenämnden till och med det sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval förrättar nytt val. Kristina Östman (C) som valts till ledamot i förskolenämnden har avsagt sig sitt uppdrag. Kristina Östman är vald för tiden fram till och med det sammanträde då nyvalda fullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval förrättar nytt val. Fyllnadsval bör därför ske. 24. Dnr: 2014/1103-KS Beslut - Val av ny ledamot i Överförmyndarnämnden efter Lars- Evert Larsson (S) 1. Lars-Evert Larsson (S) entledigas från uppdraget som ledamot i överförmyndarnämnden. 2. Åse Olofsson (S) utses till ny ledamot i överförmyndarnämnden till och med det sammanträde då nyvalda fullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval förrättar nytt val. Lars-Evert Larsson (S) som valts till ledamot i överförmyndarnämnden har avsagt sig sitt uppdrag. Lars-Evert Larsson (S) är vald för tiden fram till och med det sammanträde då nyvalda fullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval förrättar nytt val. Fyllnadsval bör därför ske.

10 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 10 (17) 25. Dnr: 2015/79-KS Beslut - Anmälningar från länsstyrelsens protokoll 1. Anmälningsärendet läggs till handlingarna. Länsstyrelsen har som ny ledamot i kommunfullmäktige efter Daniel Söderlund (SD) utsett Anna Svensson (SD). Som ny ersättare har Katarina Broman (SD) utsetts. 26. Dnr: 2015/83-KS Beslut - Val av ny ledamot i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden efter Daniel Söderlund (SD) 1. Daniel Söderlund (SD) entledigas från uppdraget som ledamot i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. 2. Christer Lenell (SD) utses som ny ledamot i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden till och med det sammanträde då nyvalda fullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval förrättar nytt val. Daniel Söderlund (SD) som valts till ledamot i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har avsagt sig sitt uppdrag. Daniel Söderlund (SD) är vald för tiden fram till och med det sammanträde då nyvalda fullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval förrättar nytt val. Fyllnadsval bör därför ske. 27. Dnr: 2015/82-KS Beslut - Val av ny ersättare i Valnämnden efter Daniel Söderlund (SD) 1. Daniel Söderlund (SD) entledigas från uppdraget som ersättare i valnämnden. 2. Jan Johansson (SD) utses till ny ersättare i valnämnden till och med det sammanträde då nyvalda fullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval förrättar nytt val Daniel Söderlund (SD) som valts till ersättare i valnämnden har avsagt sig sitt uppdrag. Daniel Söderlund (SD) är vald för tiden fram till och med det sammanträde då nyvalda fullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval förrättar nytt val. Fyllnadsval bör därför ske.

11 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 11 (17) 28. Dnr: 2014/735-KS Beslut - Revisionsrapport, Granskning av stadens arbete med våld i nära relationer 1. Rapporten läggs till handlingarna. Ernst & Young har på uppdrag av de kommunala revisorerna genomfört en granskning för att bedöma om de tre sociala nämnderna, äldrenämnden, individ- och familjenämnden och nämnden för funktionshindrade har en ändamålsenlig styrning och uppföljning av sitt arbete med våld i nära relationer. Granskningen har även omfattat proaros verksamhet. Sammantaget är revisorernas bedömning att staden arbetar aktivt och systematiskt med våld i nära relationer inom flera verksamheter. Både offer, förövare och vittnen uppmärksammas och får stöd. Nämnden för funktionshindrade och äldrenämnden bedöms utifrån sitt ansvar ha en ändamålsenlig styrning och uppföljning av arbetet. Individ- och familjenämnden bedöms behöva vidta ytterligare åtgärder för att nämnden helt ska leva upp till kraven i lagstiftningen och socialstyrelsens allmänna råd. När det gäller proaros styrelse rekommenderar revisorerna att styrelsen utvecklar mål för arbetet samt säkerställer att dokumentation genomförs av de insatser som följer av ett biståndsbeslut samt säkerställer att insatser som ges efter biståndsbeslutet inte ges som en serviceinsats. Samtliga nämnder och styrelsen för proaros har behandlat granskningsrapporten under december månad I nämndernas yttranden som överlämnats till kommunrevisionen framgår på vilket sätt de lämnade rekommendationerna beaktats i respektive nämnd och i det fortsatta arbetet. I nämndernas yttrande framgår även att arbetet med våld i nära relationer har uppmärksammats och utvecklats främst genom kvinnojourerna sedan början av 2000-talet. Från 2008 och framåt har kraven på socialtjänstens ansvar och verksamhet för att motverka våld och att bistå brottsoffer ökat kontinuerligt. Det utgör idag ett särskilt verksamhetsområde där samverkan är nödvändig både mellan olika delar inom myndighetsutövningen (ekonomiskt bistånd, barnavård och vuxenvård) och med andra myndigheter (polis, kriminalvård, hälso- och sjukvård) kyrkor och andra frivilligorganisationer. Kraven på socialtjänstens insatser har inte kompenserats med statliga medel vilket gör att nämnderna och deras förvaltning i första hand utvecklar arbetet för att säkerställa att det finns insatser för vuxna och barn som brottsoffer. Individ och familjenämnden har genomfört en organisationsförändring för att samordna och tydliggöra myndighetsutövningen för våldsutsatta, det vill säga utredning, biståndsbeslut och uppföljning av individuella insatser. En samordningsfunktion har tillsatts med statliga projektmedel till och med för att tillsammans med verksamheterna utveckla rutiner och

12 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 12 (17) checklistor för arbetet samt att få tillstånd en god samverkan mellan socialtjänsten och övriga parter i ett samlat arbete kring brottsoffer och förövare. Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 4 februari 2015 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut: Rapporten läggs till handlingarna. 29. Dnr: 2015/89-KS Beslut - Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 SoL per den 31 december Nämnden för funktionshindrades, individ- och familjenämndens och äldrenämndens rapportering gällande inte verkställda biståndsbeslut enligt socialtjänstlagens 4 kapitel 1 per den 31 december 2014 godkänns. Från och med den 1 juli 2006 har kommunerna rapporteringsskyldighet gällande alla former av bistånd enligt 4 kap 1 SoL, som inte verkställts inom tre månader. Rapportering per den 31 december 2014 har behandlats i nämnden för funktionshindrade, dnr 2015/46, individ- och familjenämnden, dnr 2015/77 samt äldrenämnden, dnr 2015/ Dnr: 2015/88-KS Beslut - Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS per den 31 december Nämnden för funktionshindrades rapport gällande inte verkställda beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), per den 31 december 2014 godkänns. Genom en ändring i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har kommuner och landsting från och med den 1 juli 2008 skyldighet att till Länsstyrelsen och sedan 1 januari 2010 till Inspektionen för vård och omsorg, rapportera in gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatumet. Från samma datum gäller även skyldighet att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Rapportering per den 31 december 2014 har behandlats i nämnden för funktionshindrade, 2015/45.

13 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 13 (17) 31. Dnr: 2015/63-KS Beslut - Taxa för Mälardalens Brand- och Räddningsförbund Taxor för 2015 inom Mälardalens Brand- och Räddningsförbunds verksamhetsområde fastställs i enlighet med förslaget från direktionen för kommunalförbundet. 2. Taxorna gäller från och med 1 april Högsta förvaltningsdomstolen har slagit fast att även när verksamhet drivs i kommunalförbund så är det kommunfullmäktige i respektive medlemskommun som ska fatta beslut om taxor för myndighetsutövning och myndighetstillsyn. Direktionen för Mälardalens Brand- och Räddningsförbund har i beslut lämnat förslag på taxor för 2015 inom förbundets verksamhetsområde. I jämförelse med 2014 har personaltaxan räknats upp med 2,8 % och övriga taxor med 1,6 %. Taxehöjningen följer Västerås stads inriktning för löne- och priskompensation i budget Undantag från den generella höjningen är taxorna 2015 för tillsyn. En utredning har gjorts över hur mycket tid som i normalfallet läggs ner på tillsynerna och med hänvisning till den utredningen föreslås en högre taxehöjning för tillsyner. Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 18 februari och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 1. Taxor för 2015 inom Mälardalens Brand- och Räddningsförbunds verksamhetsområde fastställs i enlighet med förslaget från direktionen för kommunalförbundet. 2. Taxorna gäller från och med 1 april Dnr: 2014/424-KS Beslut - Godkännande av planprogram 32, ny väg från Gäddeholm till södra Kärrbolandet, Västerås, Pp Kommunstyrelsen hemställer att Kommunfullmäktige godkänner Planprogram för ny väg från Gäddeholm till södra Kärrbolandet, Pp 32, daterat 7 oktober Kommunstyrelsen hemställer att Kommunfullmäktige godkänner Miljökonsekvensbeskrivning för ny väg från Gäddeholm till södra Kärrbolandet, Pp 32, daterat 10 april 2014.

14 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 14 (17) 3. Kommunstyrelsen hemställer att Kommunfullmäktige beslutar att det norra vägalternativet ska ligga till grund för kommande detaljplanering. Syftet med planprogrammet är att utreda möjliga vägalternativ för en ny vägsträckning från Gäddeholm till södra Kärrbolandet. En ny väg förbättrar trafiksituationen för boende på Kärrbolandet och skapar bättre trafiksäkerhet och tillgänglighet för alla trafikslag. En ny väg innebär också en genare vägförbindelse mot Irsta, Västerås, E18 etc. och ger möjlighet till utbyggnad av kollektivtrafiknätet i området. En förbättrad infrastruktur kan också ge ökad tillgänglighet för allmänheten till Mälaren, vilket är positivt för rekreation, turism och friluftsliv i området. Planprogrammet har varit utsänt på samråd under tiden 5 maj 8 juni Under samrådstiden inkom 94 yttranden. Majoriteten av inkomna synpunkter stöder det vägalternativ som förordas i planprogrammet, dvs. vägalternativ norr. Några större ändringar har inte gjorts i planprogrammet efter samrådet. Stadsledningskontorets bedömning är att planprogrammet utgör en bra grund för en fortsatt detaljplanering av det norra vägalternativet. Genom den tidiga dialogen med boende och föreningar i området har förslaget förankrats väl. Detta bekräftas i de yttranden som skickats in där en stor majoritet förordar vägalternativ norr. Även Länsstyrelsen förordar det norra vägalternativet. Då planprogrammet, inför godkännande i Kommunfullmäktige, redovisar fyra alternativa vägsträckningar föreslår stadsledningskontoret att en särskild beslutsats formuleras för att förtydliga att det är det norra vägalternativet som ska ligga till grund för en fortsatt detaljplanering. Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 21 januari 2015 och beslutade då lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 1. Kommunstyrelsen hemställer att Kommunfullmäktige godkänner Planprogram för ny väg från Gäddeholm till södra Kärrbolandet, Pp 32, daterat 7 oktober Kommunstyrelsen hemställer att Kommunfullmäktige godkänner Miljökonsekvensbeskrivning för ny väg från Gäddeholm till södra Kärrbolandet, Pp 32, daterat 10 april Kommunstyrelsen hemställer att Kommunfullmäktige beslutar att det norra vägalternativet ska ligga till grund för kommande detaljplanering.

15 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 15 (17) 33. Dnr: 2014/645-KS Beslut - Överföring av det kommunala renhållningsansvaret 1. Västerås kommuns avfallsverksamhet, utom renhållningsordning och taxa, förs över till kommunalförbundet VafabMiljö. 2. I kommande revidering av kommunstyrelsens reglemente ska ansvaret för renhållningsordning och taxa för avfallsverksamheten föras in. 3. Kommunstyrelsen ska tillse att kompetens bevaras inom kommunen, så att nödvändigt stöd kan ges till de personer som sitter i kommunalförbundets direktion. Kommunfullmäktige i Västerås har den beslutat att godkänna bildandet av kommunalförbundet VafabMiljö. Det återstår för kommunen att fatta beslut om överföring av verksamhet till kommunalförbundet. Stadsledningkontoret föreslår att hela det kommunala renhållningsansvaret förs över till kommunalförbundet. Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 4 februari 2015 och beslutade då lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 1. Västerås kommuns avfallsverksamhet, utom renhållningsordning och taxa, förs över till kommunalförbundet VafabMiljö. 2. I kommande revidering av kommunstyrelsens reglemente ska ansvaret för renhållningsordning och taxa för avfallsverksamheten föras in. 3. Kommunstyrelsen ska tillse att kompetens bevaras inom kommunen, så att nödvändigt stöd kan ges till de personer som sitter i kommunalförbundets direktion. 34. Dnr: 2014/1088-KS Fråga till kommunstyrelsens ordförande avseende LED-skylten som välkomnar trafikanter till Västerås från (SD) Ann-Christine From Utterstedt (SD) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 27 november 2014 lämnat in en fråga till kommunstyrelsens ordförande Anders Teljebäck (S) avseende LED-skylten som välkomnar trafikanter till Västerås. Fullmäktige beslutade att frågan får ställas.

16 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 16 (17) 35. Dnr: 2014/1090-KS Fråga till kommunstyrelsens ordförande angående ljussättning i centrum från (M) Elisabeth Unell (M) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 4 december 2014 lämnat in en fråga till kommunstyrelsens ordförande Anders Teljebäck (S) angående ljussättning i centrum. Fullmäktige beslutade att frågan får ställas. 36. Dnr: 2015/105-KS Interpellation från (M) till kommunstyrelsens ordförande om bro/tunnel vid nya stationsområdet Elisabeth Unell (M) och Claes Kugelberg har vid kommunfullmäktiges sammanträde 5 februari 2015 lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Anders Teljebäck (S) avseende planering av tunnel vid stationsområdet. Fullmäktige beslutade att interpellationen får ställas. 37. Dnr: 2015/106-KS Interpellation från (FP) till byggnadsnämndens ordförande - Om möjligheten för cityhandeln till bättre exponering för ett levande centrum Ragnhild Källberg (FP) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 5 februari 2015 lämnat in en interpellation till byggnadsnämndens ordförande Lars Kallsäby (C) om möjligheten för cityhandeln till bättre exponering för ett levande centrum. Fullmäktige beslutade att interpellationen får ställas. 38. Dnr: 2015/104-KS Interpellation från (V) till grundskolenämndens ordförande - Vad händer med sommarlovs-lajv på Östra holmen? Vasiliki Tsouplaki (V) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 5 februari 2015 lämnat in en interpellation till grundskolenämndens ordförande Vicki Skure Eriksson (C) om sommarlovs-lajv på Östra holmen. Fullmäktige beslutade att interpellationen får ställas.

17 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 17 (17) 39. Dnr: 2015/77-KS Interpellation från (M) om Truck Stop ställd till kommunstyrelsens ordförande Elisabeth Unell (M) och Claes Kugelberg (M) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 5 februari 2015 lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Anders Teljebäck (S) om truckstop. Fullmäktige beslutade att interpellationen får ställas 40. Dnr: 2015/103-KS Interpellation från (M) till kommunstyrelsens ordförande om åtgärder för att öka bostadsbyggandet Claes Kugelberg (M) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 5 februari 2015 lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Anders Teljebäck (S) om åtgärder för att öka bostadsbyggandet. Fullmäktige beslutade att interpellationen får ställas. 41. Dnr: 2015/110-KS Interpellation från (M) till Vafabs ordförande avseende öppettider på Återbruken i Västerås Irene Hagström (M) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 5 februari 2015 lämnat in en interpellation till Vafabs ordförande Yngve Wernersson (S) avseende öppettider på Återbruken i Västerås. Fullmäktige beslutade att interpellationen får ställas. 42. Dnr: 2015/108-KS Interpellation från (V) till ordförande i kulturnämnden - Varför nedprioriteras barn och unga? Olle Kvarnryd (V) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 5 februari 2015 lämnat in en interpellation till kulturnämndens ordförande Marita Öberg Molin (S) om varför unga nedprioriteras. Fullmäktige beslutade att interpellationen får ställas. 43. Nya motioner, frågor och interpellationer

Västerås stads revisorer. Årsredovisning 2013 2014-01-22. Foto: Pia Nordlander

Västerås stads revisorer. Årsredovisning 2013 2014-01-22. Foto: Pia Nordlander Västerås stads revisorer Årsredovisning 2013 Foto: Pia Nordlander 2014-01-22 Årsredovisning för Västerås stads revisorer 2013 Den 1 november 2010 utsåg kommunfullmäktige nuvarande ledamöter i Västerås

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 24 april 2014 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 24 april 2014 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 24 april 2014 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset Ärenden 1 Val av justerande ledamöter 2 Anmälningsärenden 3 Inkomna interpellationer och

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Hur länge ska man behöva vänta?

Hur länge ska man behöva vänta? Hur länge ska man behöva vänta? En uppföljning av rapporteringsskyldighet och särskild avgift i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du får gärna citera Inspektionen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden

PROTOKOLL Socialnämnden 1 (16) Paragrafer 38-50 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 18.00-20.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Hans-Bertil

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne Sammanträdesprotokoll 1 (30) Plats och tid Sammanträdesrum AB-salen, Verkstaden, Arvika, kl. 14.00 16.45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson, Ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Jan Wettmark

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden. Plats och tid Falköpingssalen, kl. 08.30 Beslutande Se närvarolista på sida 2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden. Plats och tid Falköpingssalen, kl. 08.30 Beslutande Se närvarolista på sida 2 1 (18) Plats och tid Falköpingssalen, kl. 08.30 Beslutande Se närvarolista på sida 2 Ersättare Se närvarolista på sida 2 Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 Justerare Caroline Lundberg Underskrifter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30 Kommunfullmäktige Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 30 mars 2015, kl 18:30-21:15 Beslutande Ordföranden Peter Helander samt 36 ledamöter och 3 tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus Plats Atriumsalen, Utvandrarnas hus Tid Kl. 14:00 22:05 Beslutande Ledamöter Nils Posse, ordförande M Lars Edqvist MP Bo Svensson MP Tobias Adersjö MP Örjan Mossberg V Wirginia Bogatic V 66 68, 70-86 Hossein

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 NÄRVAROLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE Beslutande Parti Namn Parti Namn s Björn Jönsson s Lars Schultz m Gunilla Nordgren sd Lena Thörnquist s Gull-Britt Jönsson m Göran

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Vård- och omsorgsnämnden 2012-08-30 92

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Vård- och omsorgsnämnden 2012-08-30 92 Plats och tid Kommunhuset, Sessionsalen, kl. 18.30-20.10 Beslutande Berit Lundström (M) Lena Blennow-Andersson (M) Irene Norrman (M) Bodil Czernyson (C) Ethel Thulin (SJP) Yvonne Roos (S) Liz-Beth Persson

Läs mer

Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25

Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25 Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25 Beslutande Lars-Gunnar Andersson ordf (S) Erica Parkås 1 v ordf (S) Sven-Olov Johansson (C) tjg ersättare för M-L Coon 14-20

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 27 februari 2013 Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 27 februari 2013 Innehållsförteckning KROKOMS KOMMUN Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 27 februari 2013 Innehållsförteckning Sida * Öppnande, 1... 2 * Allmänhetens frågestund, 2... 3 3 * Svar på medborgarförslag Bygg fler seniorboendelägenheter

Läs mer

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C)

Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet Klockan 08:30-11.45, ajournering 09.50-10.05 Beslutande Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder

Förslag till yttrande över motion om garanterat äldreboende efter viss ålder Vård- och omsorgsnämndens handling nr 27/2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) Vår handläggare Johanna Wennerth, utvecklingsledare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion

Läs mer

2015-08-13 1 (40) Datum och tid 2015-08-18 Kl. 08:15-12:00 sammanträde Kl. 13:00-15:00 utbildning, finskt förvaltningsområde

2015-08-13 1 (40) Datum och tid 2015-08-18 Kl. 08:15-12:00 sammanträde Kl. 13:00-15:00 utbildning, finskt förvaltningsområde Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2015-08-13 1 (40) Sid KALLELSE Nämnd Kommunstyrelsen Datum och tid 2015-08-18 Kl. 08:15-12:00 sammanträde Kl. 13:00-15:00 utbildning, finskt förvaltningsområde

Läs mer

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M)

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M) Sammanträdesdatum 1(52) Plats och tid Ronnebysalen kl 18.00 21.15 ande Kungörelse om sammanträdet, bilaga A, har anslagits på kommunens anslagstavla 2015-03-18 och utsänts till s ledamöter och ersättare

Läs mer

Sessionssalen i kommunalhuset.

Sessionssalen i kommunalhuset. SAMMANTRÄDESDATUM DIARIENUMMER 13 april 2015 KS-2015/30 1 (45) Organ Kommunfullmäktige Sammanträdesdag 13 april 2015 Tid Klockan 17:00 22:45 Plats Beslutande Närvarande ej tjänstgörande ersättare Utses

Läs mer

2015-01-22. Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00

2015-01-22. Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (36) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Revisionsrapport Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Härryda kommun Juni 2009 Lars Näsström Innehållsförteckning Sammanfattning...1 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Tidigare granskningsarbete...3

Läs mer

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1(26) Plats och tid Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10 Ledamöter Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande Håkan Castor (S) 2:e vice ordförande Barbro Lindroth (S)

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-03-30. Kommunkontoret, Surahammar Måndag 30 mars, klockan 13.00-14.00

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-03-30. Kommunkontoret, Surahammar Måndag 30 mars, klockan 13.00-14.00 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndag 30 mars, klockan 13.00-14.00 Tobias Nordlander (S) ordförande Kennet Hedlund (S) Patrik Boström (S) Christina Waster Jansson (S) Erkki Visti (C)

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 237/2013. Datum: 2013-11-26 Klockan: 14:15 14:40 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 237/2013. Datum: 2013-11-26 Klockan: 14:15 14:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 237/2013 Kommunstyrelsen Datum: 2013-11-26 Klockan: 14:15 14:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S) Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin (S) Fisun

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sessionssalen och sammanträdesrum Yxningen, kl 09.00 16.10 Beslutande Ledamöter Elisabet Edlund (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Thomas Lidberg (S) Mira Wedenberg (M) Joakim

Läs mer

Revisionsrapport. Stadsrevisionen i Örebro. Förstudie - ej verkställda gynnande SoL-beslut Socialnämnderna i Örebro kommun

Revisionsrapport. Stadsrevisionen i Örebro. Förstudie - ej verkställda gynnande SoL-beslut Socialnämnderna i Örebro kommun Revisionsrapport Förstudie - ej verkställda gynnande SoL-beslut Socialnämnderna i Örebro kommun Stadsrevisionen i Örebro Ingrid Norman, certifierad kommunal revisor Förstudie - ej verkställda SoL-beslut

Läs mer

Se bilaga. Björn Pettersson (C) och Lillemor Bodman (M) med Anders Persson (C) och Anna Öfverström (M) som ersättare. Kanslienheten, 21 april 2015

Se bilaga. Björn Pettersson (C) och Lillemor Bodman (M) med Anders Persson (C) och Anna Öfverström (M) som ersättare. Kanslienheten, 21 april 2015 Plats och tid Fellingsbro folkhögskola, kl. 17-20.15 ande Se bilaga Övriga deltagande Anna Nilsson, sekreterare Christer Lenke, kommunchef Carina Fyrpihl, personalchef 60 63 Sten Fransson, Arvika kommun

Läs mer