Kallelse och föredragningslista

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse och föredragningslista"

Transkript

1 1 (17) Kommunfullmäktige Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Ulla Persson Sammanträdesdatum 5 mars 2015 Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionsal, kl 16:00

2 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 2 (17) 1. Val av protokollsjusterare samt tillkännagivande av tid för protokollets justering 2. Information från kommunrevisorerna 3. Dnr: 2015/263-KS Beslut - Val av lekmannarevisor i Bostadsaktiebolaget Mimer 1. Följande personer väljs som lekmannarevisorer för Bostadsaktiebolaget Mimer till och med det sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa kommunfullmäktige förrättar nytt val: Elisabeth Löf (S) Åke Johansson (C) Kommunfullmäktige ska välja två lekmannarevisorer till Bostadsaktiebolaget Mimer. Västerås stads revisorer har inkommit med förslag på val. 4. Dnr: 2015/267-KS Beslut - Val av lekmannarevisor i Västerås Flygplats Aktiebolag 1. Följande personer väljs som lekmannarevisor respektive suppleant för Västerås flygplats aktiebolag till och med det sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval förrättar nytt val: Lekmannarevisor: Ulf Nygren (M) Suppleant: Börje Hultin (KD) Kommunfullmäktige ska välja en lekmannarevisor och en suppleant till Västerås flygplats aktiebolag. Västerås stads revisorer har inkommit med förslag på val.

3 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 3 (17) 5. Dnr: 2015/274-KS Beslut - Val av lekmannarevisor i Etablering Västerås Aktiebolag 1. Följande personer väljs som lekmannarevisor respektive suppleant för Etablering Västerås aktiebolag till och med det sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval förrättar nytt val: Lekmannarevisor: Åke Johansson (C) Suppleant: Tanja Linderborg (V) Kommunfullmäktige ska välja en lekmannarevisor och en suppleant till Etablering Västerås aktiebolag. Västerås stads revisorer har inkommit med förslag på val. 6. Dnr: 2015/275-KS Beslut - Val av lekmannarevisor i Mälarhamnar Aktiebolag 1. Följande personer väljs som lekmannarevisor respektive suppleant för Mälarhamnar aktiebolag till och med det sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval förrättar nytt val: Lekmannarevisor: Peter Westersund (S) Suppleant: Ulf Höglund (M) Kommunfullmäktige ska välja en lekmannarevisor och en suppleant till Mälarhamnar aktiebolag. Västerås stads revisorer har inkommit med förslag på val. 7. Dnr: 2015/276-KS Beslut - Val av revisor i Mälardalens brand- och räddningsförbund 1. Åke Johansson (C) utses till revisor i Mälardalens brand- och räddningsförbund. Kommunfullmäktige ska välja en revisor till kommunalförbundet Mälardalens brand- och räddningsförbund. Västerås stads revisorer har inkommit med förslag på val.

4 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 4 (17) 8. Dnr: 2015/278-KS Beslut - Val av revisor i Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken 1. Jörgen Eklund (S) utses som revisor till kommunalförbundet Västmanlandsmusiken till och med det sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval förrättar nytt val. Kommunfullmäktige ska välja en revisor till kommunalförbundet Västmanlandsmusiken. Västerås stads revisorer har inkommit med förslag på val. 9. Dnr: 2015/277-KS Beslut - Val av revisor i Kommunalförbundet Västmanlands Teater 1. Ulf Nygren (M) utses till revisor för Västmanlands teater till och med det sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval förrättar nytt val. Kommunfullmäktige ska välja en revisor till kommunalförbundet Västmanlands teater. Västerås stads revisorer har inkommit med förslag på val. 10. Dnr: 2015/280-KS Beslut - Val av revisor i Samordningsförbundet Västerås 1. Börje Hultin (KD) utses till revisor för Samordningsförbundet Västerås till och med det sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval förrättar nytt val. Kommunfullmäktige ska välja en revisor till Samordningsförbundet Västerås. Västerås stads revisorer har inkommit med förslag på val.

5 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 5 (17) 11. Dnr: 2015/281-KS Beslut - Val av revisor i Stiftelsen för naturskydd och friluftsliv i Västmanland (Westmannastiftelsen) 1. Tanja Linderborg (V) utses till revisor för Stiftelsen för naturskydd och friluftsliv i Västmanland (Westmannastiftelsen) till och med det sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa kommunfullmäktige förrättar nytt val. Kommunfullmäktige ska välja en revisor till Stiftelsen för naturskydd och friluftsliv i Västmanland (Westmannastiftelsen). Västerås stads revisorer har inkommit med förslag på val. 12. Dnr: 2015/279-KS Beslut - Val av revisor i Västmanlands kommuner och landsting 1. Elisabeth Löf (S) utses till revisor för Västmanlands kommuner och landsting till och med det sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval förrättar nytt val. Kommunfullmäktige ska välja en revisor till Västmanlands kommuner och landsting. Västerås stads revisorer har inkommit med förslag på val. 13. Dnr: 2015/264-KS Beslut - Val av lekmannarevisor i Mälarenergi Aktiebolag 1. Följande personer väljs till lekmannarvisorer i Mälarenergi AB till och med det sammanträde då nyvalda fullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval förrättar nytt val: Peter Westersund (S) Ulf Höglund (M) Till Mälarenergi AB ska två lekmannarevisorer väljas. Västerås stads revisorer har inkommit med förslag på val.

6 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 6 (17) 14. Dnr: 2015/265-KS Beslut - Val av lekmannarevisor i Mälarenergi Vattenkraft Aktiebolag 1. Följande personer väljs till lekmannarvisorer i Mälarenergi Vattenkraft AB till och med det sammanträde då nyvalda fullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval förrättar nytt val: Peter Westersund (S) Ulf Höglund (M) Till Mälarenergi Vattenkraft AB ska två lekmannarevisorer väljas. Västerås stads revisorer har inkommit med förslag på val. 15. Dnr: 2015/266-KS Beslut - Val av lekmannarevisor i Mälarenergi Elnät Aktiebolag 1. Följande personer väljs till lekmannarvisorer i Mälarenergi Elnät AB till och med det sammanträde då nyvalda fullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval förrättar nytt val: Peter Westersund (S) Ulf Höglund (M) Till Mälarenergi Elnät AB ska två lekmannarevisorer väljas. Västerås stads revisorer har inkommit med förslag på val. 16. Dnr: 2015/268-KS Beslut - Val av lekmannarevisor i Västerås Stads Strategiska Fastigheter Aktiebolag 1. Följande personer väljs till lekmannarvisorer i Västerås stads Strategiska Fastigheter AB till och med det sammanträde då nyvalda fullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval förrättar nytt val: Joa Silver (FP) Jörgen Eklund (S) Till Västerås stads Strategiska Fastigheter AB ska två lekmannarevisorer väljas. Västerås stads revisorer har inkommit med förslag på val.

7 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 7 (17) 17. Dnr: 2015/269-KS Beslut - Val av lekmannarevisor i Utvecklingsfastigheter i Västerås Aktiebolag 1. Följande personer väljs till lekmannarvisorer i Utvecklingsfastigheter i Västerås AB till och med det sammanträde då nyvalda fullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval förrättar nytt val: Joa Silver (FP) Jörgen Eklund (S) Till Utvecklingsfastigheter i Västerås AB ska två lekmannarevisorer väljas. Västerås stads revisorer har inkommit med förslag på val. 18. Dnr: 2015/270-KS Beslut - Val av lekmannarevisor i Geddeholms Aktiebolag 1. Följande personer väljs till lekmannarvisorer i Geddeholms AB till och med det sammanträde då nyvalda fullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval förrättar nytt val: Joa Silver (FP) Jörgen Eklund (S) Till Geddeholms AB ska två lekmannarevisorer väljas. Västerås stads revisorer har inkommit med förslag på val. 19. Dnr: 2015/271-KS Beslut - Val av lekmannarevisor i Fastighetsaktiebolaget Elledningen 1. Följande personer väljs till lekmannarvisorer i Fastighets AB Elledningen till och med det sammanträde då nyvalda fullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval förrättar nytt val: Joa Silver (FP) Jörgen Eklund (S)

8 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 8 (17) Till Fastighets AB Elledningen ska två lekmannarevisorer väljas. Västerås stads revisorer har inkommit med förslag på val. 20. Dnr: 2015/272-KS Beslut - Val av lekmannarevisor i Västerås Flygfastigheter Aktiebolag 1. Följande personer väljs till lekmannarvisor respektive suppleant i Västerås Flygfastigheter AB till och med det sammanträde då nyvalda fullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval förrättar nytt val: Lekmannarevisor: Joa Silver (FP) Suppleant: Jörgen Eklund (S) Till Västerås Flygfastigheter AB ska en ordinarie lekmannarevisor samt en suppleant till denne väljas. Västerås stads revisorer har inkommit med förslag på val. 21. Dnr: 2015/273-KS Beslut - Val av lekmannarevisor i Västmannatrafik Aktiebolag 1. Följande personer väljs till lekmannarvisorer i Västmannatrafik AB till och med det sammanträde då nyvalda fullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval förrättar nytt val: Joa Silver (FP) Jörgen Eklund (S) Till Västmannatrafik AB ska två lekmannarevisorer väljas. Västerås stads revisorer har inkommit med förslag på val. 22. Dnr: 2014/364-KS Beslut - Val av ny nämndeman i Västmanlands Tingsrätt efter William Rosborg (S) 1. Håkan Ax (S) utses till ny nämndeman i Västmanlands tingsrätt till och med det sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval förrättar nytt val.

9 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 9 (17) William Rosborg (S) som valts till nämndeman i Västmanlands tingsrätt har avsagt sig sitt uppdrag och entledigats av Västmanlands tingsrätt. William Rosborg (S) är vald för tiden fram till och med det sammanträde då nyvalda fullmäktige efter nästa kommunfullmäktige förrättar nytt val. Fyllnadsval bör därför ske. 23. Dnr: 2015/193-KS Beslut - Val av ny ledamot i förskolenämnden efter Kristina Östman (C) 1. Kristina Östman (C) entledigas från uppdraget som ledamot i förskolenämnden. 2. Per Rostad (C) utses till ny ledamot i förskolenämnden till och med det sammanträde då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval förrättar nytt val. Kristina Östman (C) som valts till ledamot i förskolenämnden har avsagt sig sitt uppdrag. Kristina Östman är vald för tiden fram till och med det sammanträde då nyvalda fullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval förrättar nytt val. Fyllnadsval bör därför ske. 24. Dnr: 2014/1103-KS Beslut - Val av ny ledamot i Överförmyndarnämnden efter Lars- Evert Larsson (S) 1. Lars-Evert Larsson (S) entledigas från uppdraget som ledamot i överförmyndarnämnden. 2. Åse Olofsson (S) utses till ny ledamot i överförmyndarnämnden till och med det sammanträde då nyvalda fullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval förrättar nytt val. Lars-Evert Larsson (S) som valts till ledamot i överförmyndarnämnden har avsagt sig sitt uppdrag. Lars-Evert Larsson (S) är vald för tiden fram till och med det sammanträde då nyvalda fullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval förrättar nytt val. Fyllnadsval bör därför ske.

10 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 10 (17) 25. Dnr: 2015/79-KS Beslut - Anmälningar från länsstyrelsens protokoll 1. Anmälningsärendet läggs till handlingarna. Länsstyrelsen har som ny ledamot i kommunfullmäktige efter Daniel Söderlund (SD) utsett Anna Svensson (SD). Som ny ersättare har Katarina Broman (SD) utsetts. 26. Dnr: 2015/83-KS Beslut - Val av ny ledamot i Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden efter Daniel Söderlund (SD) 1. Daniel Söderlund (SD) entledigas från uppdraget som ledamot i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. 2. Christer Lenell (SD) utses som ny ledamot i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden till och med det sammanträde då nyvalda fullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval förrättar nytt val. Daniel Söderlund (SD) som valts till ledamot i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har avsagt sig sitt uppdrag. Daniel Söderlund (SD) är vald för tiden fram till och med det sammanträde då nyvalda fullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval förrättar nytt val. Fyllnadsval bör därför ske. 27. Dnr: 2015/82-KS Beslut - Val av ny ersättare i Valnämnden efter Daniel Söderlund (SD) 1. Daniel Söderlund (SD) entledigas från uppdraget som ersättare i valnämnden. 2. Jan Johansson (SD) utses till ny ersättare i valnämnden till och med det sammanträde då nyvalda fullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval förrättar nytt val Daniel Söderlund (SD) som valts till ersättare i valnämnden har avsagt sig sitt uppdrag. Daniel Söderlund (SD) är vald för tiden fram till och med det sammanträde då nyvalda fullmäktige efter nästa kommunfullmäktigeval förrättar nytt val. Fyllnadsval bör därför ske.

11 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 11 (17) 28. Dnr: 2014/735-KS Beslut - Revisionsrapport, Granskning av stadens arbete med våld i nära relationer 1. Rapporten läggs till handlingarna. Ernst & Young har på uppdrag av de kommunala revisorerna genomfört en granskning för att bedöma om de tre sociala nämnderna, äldrenämnden, individ- och familjenämnden och nämnden för funktionshindrade har en ändamålsenlig styrning och uppföljning av sitt arbete med våld i nära relationer. Granskningen har även omfattat proaros verksamhet. Sammantaget är revisorernas bedömning att staden arbetar aktivt och systematiskt med våld i nära relationer inom flera verksamheter. Både offer, förövare och vittnen uppmärksammas och får stöd. Nämnden för funktionshindrade och äldrenämnden bedöms utifrån sitt ansvar ha en ändamålsenlig styrning och uppföljning av arbetet. Individ- och familjenämnden bedöms behöva vidta ytterligare åtgärder för att nämnden helt ska leva upp till kraven i lagstiftningen och socialstyrelsens allmänna råd. När det gäller proaros styrelse rekommenderar revisorerna att styrelsen utvecklar mål för arbetet samt säkerställer att dokumentation genomförs av de insatser som följer av ett biståndsbeslut samt säkerställer att insatser som ges efter biståndsbeslutet inte ges som en serviceinsats. Samtliga nämnder och styrelsen för proaros har behandlat granskningsrapporten under december månad I nämndernas yttranden som överlämnats till kommunrevisionen framgår på vilket sätt de lämnade rekommendationerna beaktats i respektive nämnd och i det fortsatta arbetet. I nämndernas yttrande framgår även att arbetet med våld i nära relationer har uppmärksammats och utvecklats främst genom kvinnojourerna sedan början av 2000-talet. Från 2008 och framåt har kraven på socialtjänstens ansvar och verksamhet för att motverka våld och att bistå brottsoffer ökat kontinuerligt. Det utgör idag ett särskilt verksamhetsområde där samverkan är nödvändig både mellan olika delar inom myndighetsutövningen (ekonomiskt bistånd, barnavård och vuxenvård) och med andra myndigheter (polis, kriminalvård, hälso- och sjukvård) kyrkor och andra frivilligorganisationer. Kraven på socialtjänstens insatser har inte kompenserats med statliga medel vilket gör att nämnderna och deras förvaltning i första hand utvecklar arbetet för att säkerställa att det finns insatser för vuxna och barn som brottsoffer. Individ och familjenämnden har genomfört en organisationsförändring för att samordna och tydliggöra myndighetsutövningen för våldsutsatta, det vill säga utredning, biståndsbeslut och uppföljning av individuella insatser. En samordningsfunktion har tillsatts med statliga projektmedel till och med för att tillsammans med verksamheterna utveckla rutiner och

12 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 12 (17) checklistor för arbetet samt att få tillstånd en god samverkan mellan socialtjänsten och övriga parter i ett samlat arbete kring brottsoffer och förövare. Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 4 februari 2015 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut: Rapporten läggs till handlingarna. 29. Dnr: 2015/89-KS Beslut - Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 SoL per den 31 december Nämnden för funktionshindrades, individ- och familjenämndens och äldrenämndens rapportering gällande inte verkställda biståndsbeslut enligt socialtjänstlagens 4 kapitel 1 per den 31 december 2014 godkänns. Från och med den 1 juli 2006 har kommunerna rapporteringsskyldighet gällande alla former av bistånd enligt 4 kap 1 SoL, som inte verkställts inom tre månader. Rapportering per den 31 december 2014 har behandlats i nämnden för funktionshindrade, dnr 2015/46, individ- och familjenämnden, dnr 2015/77 samt äldrenämnden, dnr 2015/ Dnr: 2015/88-KS Beslut - Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS per den 31 december Nämnden för funktionshindrades rapport gällande inte verkställda beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), per den 31 december 2014 godkänns. Genom en ändring i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har kommuner och landsting från och med den 1 juli 2008 skyldighet att till Länsstyrelsen och sedan 1 januari 2010 till Inspektionen för vård och omsorg, rapportera in gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatumet. Från samma datum gäller även skyldighet att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Rapportering per den 31 december 2014 har behandlats i nämnden för funktionshindrade, 2015/45.

13 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 13 (17) 31. Dnr: 2015/63-KS Beslut - Taxa för Mälardalens Brand- och Räddningsförbund Taxor för 2015 inom Mälardalens Brand- och Räddningsförbunds verksamhetsområde fastställs i enlighet med förslaget från direktionen för kommunalförbundet. 2. Taxorna gäller från och med 1 april Högsta förvaltningsdomstolen har slagit fast att även när verksamhet drivs i kommunalförbund så är det kommunfullmäktige i respektive medlemskommun som ska fatta beslut om taxor för myndighetsutövning och myndighetstillsyn. Direktionen för Mälardalens Brand- och Räddningsförbund har i beslut lämnat förslag på taxor för 2015 inom förbundets verksamhetsområde. I jämförelse med 2014 har personaltaxan räknats upp med 2,8 % och övriga taxor med 1,6 %. Taxehöjningen följer Västerås stads inriktning för löne- och priskompensation i budget Undantag från den generella höjningen är taxorna 2015 för tillsyn. En utredning har gjorts över hur mycket tid som i normalfallet läggs ner på tillsynerna och med hänvisning till den utredningen föreslås en högre taxehöjning för tillsyner. Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 18 februari och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 1. Taxor för 2015 inom Mälardalens Brand- och Räddningsförbunds verksamhetsområde fastställs i enlighet med förslaget från direktionen för kommunalförbundet. 2. Taxorna gäller från och med 1 april Dnr: 2014/424-KS Beslut - Godkännande av planprogram 32, ny väg från Gäddeholm till södra Kärrbolandet, Västerås, Pp Kommunstyrelsen hemställer att Kommunfullmäktige godkänner Planprogram för ny väg från Gäddeholm till södra Kärrbolandet, Pp 32, daterat 7 oktober Kommunstyrelsen hemställer att Kommunfullmäktige godkänner Miljökonsekvensbeskrivning för ny väg från Gäddeholm till södra Kärrbolandet, Pp 32, daterat 10 april 2014.

14 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 14 (17) 3. Kommunstyrelsen hemställer att Kommunfullmäktige beslutar att det norra vägalternativet ska ligga till grund för kommande detaljplanering. Syftet med planprogrammet är att utreda möjliga vägalternativ för en ny vägsträckning från Gäddeholm till södra Kärrbolandet. En ny väg förbättrar trafiksituationen för boende på Kärrbolandet och skapar bättre trafiksäkerhet och tillgänglighet för alla trafikslag. En ny väg innebär också en genare vägförbindelse mot Irsta, Västerås, E18 etc. och ger möjlighet till utbyggnad av kollektivtrafiknätet i området. En förbättrad infrastruktur kan också ge ökad tillgänglighet för allmänheten till Mälaren, vilket är positivt för rekreation, turism och friluftsliv i området. Planprogrammet har varit utsänt på samråd under tiden 5 maj 8 juni Under samrådstiden inkom 94 yttranden. Majoriteten av inkomna synpunkter stöder det vägalternativ som förordas i planprogrammet, dvs. vägalternativ norr. Några större ändringar har inte gjorts i planprogrammet efter samrådet. Stadsledningskontorets bedömning är att planprogrammet utgör en bra grund för en fortsatt detaljplanering av det norra vägalternativet. Genom den tidiga dialogen med boende och föreningar i området har förslaget förankrats väl. Detta bekräftas i de yttranden som skickats in där en stor majoritet förordar vägalternativ norr. Även Länsstyrelsen förordar det norra vägalternativet. Då planprogrammet, inför godkännande i Kommunfullmäktige, redovisar fyra alternativa vägsträckningar föreslår stadsledningskontoret att en särskild beslutsats formuleras för att förtydliga att det är det norra vägalternativet som ska ligga till grund för en fortsatt detaljplanering. Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 21 januari 2015 och beslutade då lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 1. Kommunstyrelsen hemställer att Kommunfullmäktige godkänner Planprogram för ny väg från Gäddeholm till södra Kärrbolandet, Pp 32, daterat 7 oktober Kommunstyrelsen hemställer att Kommunfullmäktige godkänner Miljökonsekvensbeskrivning för ny väg från Gäddeholm till södra Kärrbolandet, Pp 32, daterat 10 april Kommunstyrelsen hemställer att Kommunfullmäktige beslutar att det norra vägalternativet ska ligga till grund för kommande detaljplanering.

15 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 15 (17) 33. Dnr: 2014/645-KS Beslut - Överföring av det kommunala renhållningsansvaret 1. Västerås kommuns avfallsverksamhet, utom renhållningsordning och taxa, förs över till kommunalförbundet VafabMiljö. 2. I kommande revidering av kommunstyrelsens reglemente ska ansvaret för renhållningsordning och taxa för avfallsverksamheten föras in. 3. Kommunstyrelsen ska tillse att kompetens bevaras inom kommunen, så att nödvändigt stöd kan ges till de personer som sitter i kommunalförbundets direktion. Kommunfullmäktige i Västerås har den beslutat att godkänna bildandet av kommunalförbundet VafabMiljö. Det återstår för kommunen att fatta beslut om överföring av verksamhet till kommunalförbundet. Stadsledningkontoret föreslår att hela det kommunala renhållningsansvaret förs över till kommunalförbundet. Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 4 februari 2015 och beslutade då lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 1. Västerås kommuns avfallsverksamhet, utom renhållningsordning och taxa, förs över till kommunalförbundet VafabMiljö. 2. I kommande revidering av kommunstyrelsens reglemente ska ansvaret för renhållningsordning och taxa för avfallsverksamheten föras in. 3. Kommunstyrelsen ska tillse att kompetens bevaras inom kommunen, så att nödvändigt stöd kan ges till de personer som sitter i kommunalförbundets direktion. 34. Dnr: 2014/1088-KS Fråga till kommunstyrelsens ordförande avseende LED-skylten som välkomnar trafikanter till Västerås från (SD) Ann-Christine From Utterstedt (SD) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 27 november 2014 lämnat in en fråga till kommunstyrelsens ordförande Anders Teljebäck (S) avseende LED-skylten som välkomnar trafikanter till Västerås. Fullmäktige beslutade att frågan får ställas.

16 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 16 (17) 35. Dnr: 2014/1090-KS Fråga till kommunstyrelsens ordförande angående ljussättning i centrum från (M) Elisabeth Unell (M) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 4 december 2014 lämnat in en fråga till kommunstyrelsens ordförande Anders Teljebäck (S) angående ljussättning i centrum. Fullmäktige beslutade att frågan får ställas. 36. Dnr: 2015/105-KS Interpellation från (M) till kommunstyrelsens ordförande om bro/tunnel vid nya stationsområdet Elisabeth Unell (M) och Claes Kugelberg har vid kommunfullmäktiges sammanträde 5 februari 2015 lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Anders Teljebäck (S) avseende planering av tunnel vid stationsområdet. Fullmäktige beslutade att interpellationen får ställas. 37. Dnr: 2015/106-KS Interpellation från (FP) till byggnadsnämndens ordförande - Om möjligheten för cityhandeln till bättre exponering för ett levande centrum Ragnhild Källberg (FP) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 5 februari 2015 lämnat in en interpellation till byggnadsnämndens ordförande Lars Kallsäby (C) om möjligheten för cityhandeln till bättre exponering för ett levande centrum. Fullmäktige beslutade att interpellationen får ställas. 38. Dnr: 2015/104-KS Interpellation från (V) till grundskolenämndens ordförande - Vad händer med sommarlovs-lajv på Östra holmen? Vasiliki Tsouplaki (V) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 5 februari 2015 lämnat in en interpellation till grundskolenämndens ordförande Vicki Skure Eriksson (C) om sommarlovs-lajv på Östra holmen. Fullmäktige beslutade att interpellationen får ställas.

17 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 17 (17) 39. Dnr: 2015/77-KS Interpellation från (M) om Truck Stop ställd till kommunstyrelsens ordförande Elisabeth Unell (M) och Claes Kugelberg (M) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 5 februari 2015 lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Anders Teljebäck (S) om truckstop. Fullmäktige beslutade att interpellationen får ställas 40. Dnr: 2015/103-KS Interpellation från (M) till kommunstyrelsens ordförande om åtgärder för att öka bostadsbyggandet Claes Kugelberg (M) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 5 februari 2015 lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Anders Teljebäck (S) om åtgärder för att öka bostadsbyggandet. Fullmäktige beslutade att interpellationen får ställas. 41. Dnr: 2015/110-KS Interpellation från (M) till Vafabs ordförande avseende öppettider på Återbruken i Västerås Irene Hagström (M) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 5 februari 2015 lämnat in en interpellation till Vafabs ordförande Yngve Wernersson (S) avseende öppettider på Återbruken i Västerås. Fullmäktige beslutade att interpellationen får ställas. 42. Dnr: 2015/108-KS Interpellation från (V) till ordförande i kulturnämnden - Varför nedprioriteras barn och unga? Olle Kvarnryd (V) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 5 februari 2015 lämnat in en interpellation till kulturnämndens ordförande Marita Öberg Molin (S) om varför unga nedprioriteras. Fullmäktige beslutade att interpellationen får ställas. 43. Nya motioner, frågor och interpellationer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (7) Kommunfullmäktige Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Britt Sandström Sammanträdesdatum 8 mars 2012 Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, kl 16:00 VÄSTERÅS STAD KALLELSE

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (11) Kommunfullmäktige Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Britt Sandström Sammanträdesdatum 10 november 2011 Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, kl 16:00 VÄSTERÅS STAD

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (7) Fastighetsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Jazmin Pettersson Sammanträdesdatum 22 maj 2014 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30 Ledamöter Ersättare

Läs mer

landet skall nyvalda fullmäktige välja revisorer för granskning av verksamheten under de fyra följande åren. Lag (2006:369).

landet skall nyvalda fullmäktige välja revisorer för granskning av verksamheten under de fyra följande åren. Lag (2006:369). 9 kap. Revision Val av revisorer 1 Under de år då val av fullmäktige har förrättats i hela landet skall nyvalda fullmäktige välja revisorer för granskning av verksamheten under de fyra följande åren. Lag

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Västerås stads revisorer. Årsredovisning 2013 2014-01-22. Foto: Pia Nordlander

Västerås stads revisorer. Årsredovisning 2013 2014-01-22. Foto: Pia Nordlander Västerås stads revisorer Årsredovisning 2013 Foto: Pia Nordlander 2014-01-22 Årsredovisning för Västerås stads revisorer 2013 Den 1 november 2010 utsåg kommunfullmäktige nuvarande ledamöter i Västerås

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-03-04 Sid 1 av 16 Plats Tranemosalen, kommunkontoret, Tranemo Tid 18.00 21.00 Beslutande Enligt närvarolista 2/2013 Övriga närvarande Annika Hedvall, kommunchef Sebastian Olofsson, funktionschef Eva-Karin

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 9-18

Sammanträdesprotokoll 9-18 Sammanträdesprotokoll 9-18 Sammanträde med Skultuna kommundelsnämnd Sammanträdesdatum Onsdagen den 25 februari 2009 Plats och tid Skultunagården kl. 16:00-17:15 Närvarande ledamöter Ordförande Sven Svensson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

ÅMÅLS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2010-11-16

ÅMÅLS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2010-11-16 KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2010-11-16 KOMMUNFULLMÄKTIGE i Åmåls kommun kallas härmed till sammanträde i Stadshuset onsdagen den 24 november 2010, kl 18.30 för behandling av nedanstående ärenden: - Hälsningsanförande

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Kommunfullmäktige sammanträder Kommunfullmäktige i Hudiksvalls kommun kallas till sammanträde.

Kommunfullmäktige sammanträder Kommunfullmäktige i Hudiksvalls kommun kallas till sammanträde. Föredragningslista 1 (5) 2012-04-11 Kommunfullmäktige sammanträder Kommunfullmäktige i Hudiksvalls kommun kallas till sammanträde. Plats och tid Rådhussalen, Folkets Hus, Hudiksvall, måndagen den 23 april,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

Revisionsreglemente för Lunds kommuns revisorer

Revisionsreglemente för Lunds kommuns revisorer 1 Revisionsreglemente för Lunds kommuns revisorer Revisionens formella reglering 1 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i kommunal lag, bestämmelser som påverkar kommunal revision i annan lagstiftning,

Läs mer

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I MÖLNDALS STAD den 18 september 2014 Ersätter reglemente enligt fullmäktiges beslut den 8 november 2006, 216. Utöver det som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar, kommungemensamt

Läs mer

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare Socialnämnden 2011-01-24 1 (10) 6-14 PLATS OCH TID Socialkontoret, Hagfors, kl 13.00 15.00 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund

Läs mer

Författningssamling. Reglemente för socialnämnden 1(5) Sammansättning

Författningssamling. Reglemente för socialnämnden 1(5) Sammansättning 1(5) Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2014-04-24 73 Reviderad: 2014-10-30 153, 2015-09-24 116 Reglemente för socialnämnden Sammansättning 1 Socialnämnden består av elva ledamöter och elva

Läs mer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer

Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Reglemente för Älvsbyns kommuns revisorer Antaget av kommunfullmäktige, KF 86/06-11-27. 5 reviderad av kommunfullmäktige, KF 15/08-06-16. Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska

Läs mer

PROTOKOLL Revisorerna 1(12)

PROTOKOLL Revisorerna 1(12) PROTOKOLL Revisorerna 1(12) Plats och tid: Alerummet, kl 08:30-10:35 Närvarande ledamöter Irene Hellekant (S) ordf Birgit Hansson (KD) Daniel Höglund (FP) Leif Andersson(C) Uno Claesson (S) Leif Hansson

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Kommunfullmäktige. Datum och tid: Onsdagen den 9 april 2014 klockan 19.00

Kommunfullmäktige. Datum och tid: Onsdagen den 9 april 2014 klockan 19.00 Kungörelse / Kallelse 1(5) 2014-04-01 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Datum och tid: Onsdagen den 9 april 2014 klockan 19.00 Plats: Furåsen Stigsvägen 2 Färgelanda Besök: VD Valbohem AB Ärenden: Ärende

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Datum Tid kl 08.15-15.00 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Helena Wikström (C) Justeringens plats och tid LSS-kontoret fredagen den 31 augusti Justerade

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid KS-salen, kl 13.15-14.45 ande Andreas Trygg (V) ordförande Behxhet Ukelli (S) Ingalill Hedblom (S) Gina Lisegran (S) ersättare Abdul Qorbani (S) ersättare Birgitta

Läs mer

Förbundsordningen i kommunalförbund och regionförbund ger de grundläggande förutsättningarna i det aktuella förbundet.

Förbundsordningen i kommunalförbund och regionförbund ger de grundläggande förutsättningarna i det aktuella förbundet. BRÄCKE KOMMUN 2007-08-28 1(5) Reglemente för Bräcke kommuns revisorer Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars

Läs mer

Protokoll 2013-08-27

Protokoll 2013-08-27 2013-08-27 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-08-27, klockan 13:30 14:25 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Agneta Eriksson (S) Barbro Backlund (FP) Mats

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby 1(10) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen 08.30-08.55 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Årsredovisning för Västerås stads revisorer 2014

Årsredovisning för Västerås stads revisorer 2014 Foto: Pia Nordlander Annette Björnson, Salam Zandi, Gunilla Bergvall, Jörgen Eklund, Ulf Höglund, Joakim, Widell, Elisabeth Löf, Lars Luttropp, Joa Silver, Peter Westersund, Åke Johansson, Lena Joelssson,

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun

Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun 2007-04-16 1(6) Reglemente för revisorerna i Finspångs kommun Fastställt av Kommunfullmäktige 2007-01-31 18 och gäller från och med 2007-02-01. Ersätter Kommunfullmäktige beslut 2003-03-26 106. Revisionens

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Nummer: 50:1 Blad: (1) Reglemente för Socialnämnden A Socialnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Socialnämnden har att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter vad avser individ- och

Läs mer

Plats och tid Kulturhuset Kajutan, Henån torsdagen den 11 september 2014 kl 18.00

Plats och tid Kulturhuset Kajutan, Henån torsdagen den 11 september 2014 kl 18.00 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad inkallar ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Kulturhuset Kajutan, Henån torsdagen den 11 september 2014 kl 18.00 Övriga Jan Eriksson,

Läs mer

Ärendeförteckning. 2011-05-13 Minnesanteckningar - Kommunrevisionen. Sid 1/6 78-88. 78 Mötets öppnas. kommun@ostragoinge.

Ärendeförteckning. 2011-05-13 Minnesanteckningar - Kommunrevisionen. Sid 1/6 78-88. 78 Mötets öppnas. kommun@ostragoinge. 2011-05-13 Minnesanteckningar - Kommunrevisionen Sid 1/6 Ärendeförteckning 78-88 78 Mötets öppnas 79 Fastställande av föredragningslista 80 Föregående protokoll och minnesanteckningar 81 Inkomna handlingar

Läs mer

2 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunens företag.

2 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för kommunens företag. REGLEMENTE FÖR KALIX KOMMUNS REVISORER Revisionens roll 1 Revisorernas uppgift är att varje år granska den verksamhet som bedrivs inom nämnders, styrelsers och fullmäktigeberedningars verksamhetsområden.

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13 Socialnämnden 6-13 2 6 Information från förvaltningschef och avdelningschefer...5 7 Flerårsstrategi för Socialnämnden 2015-2017...6 8 Samverkansavtal mellan Föreningen Kvinnojouren Olivia och Alingsås

Läs mer

GRÄSTORPS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING UTSÄNDNING NR 7 AVSNITT NR 4.7 Datum Sid 1 (1-5) 2006-11-23 REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I GRÄSTORPS KOMMUN

GRÄSTORPS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING UTSÄNDNING NR 7 AVSNITT NR 4.7 Datum Sid 1 (1-5) 2006-11-23 REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I GRÄSTORPS KOMMUN Datum Sid 1 (1-5) REGLEMENTE FÖR REVISORERNA I GRÄSTORPS KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige, 75, att gälla från 2007-01-01. Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13) 2013-01-22 1 (13) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 januari 2013 kl. 8.30 10.45 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C) Gun-Britt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA

REGLEMENTE FÖR REVISORERNA Blad 1 REGLEMENTE FÖR REVISORERNA Beslutat av kommunfullmäktige 10 december 2014, 232 och gäller fr.o.m. 2015-01-01 Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Lena Kandergård, 1:e vice ordförande (S) Börje Wahlund, 2:e vice ordförande

Läs mer

Revisionsreglemente för revisorerna i Hudiksvalls kommun

Revisionsreglemente för revisorerna i Hudiksvalls kommun Revisionsreglemente för revisorerna i Hudiksvalls kommun Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument, för granskning

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 08:30-11:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Ersättare

Läs mer

Kommunrevisorernas reglemente

Kommunrevisorernas reglemente Kommunrevisorernas reglemente Styrdokument Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige 2006-10-25, 106 Dokumentansvarig: Kommunchefen Reviderad av: - 2 Innehållsförteckning Kommunrevisorernas

Läs mer

Tisdag 20 augusti 2013 kl. 08:30 (OBS dag) Godkännande av dagordning. Verksamhetschefen informerar. Ekonomirapport 2013-07 (Handlingar kommer senare)

Tisdag 20 augusti 2013 kl. 08:30 (OBS dag) Godkännande av dagordning. Verksamhetschefen informerar. Ekonomirapport 2013-07 (Handlingar kommer senare) NORDANSTIGS KOMMUN KS Omsorgsutskott KALLELSE till sammanträde Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Tid: Kommunkontoret i Bergsjö Tisdag 20 augusti 2013 kl. 08:30 (OBS dag) 1. Val av justerare

Läs mer

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för landstingets företag.

För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed, detta reglemente samt utfärdade ägardirektiv för landstingets företag. Landstinget i Kalmar Län Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (5) Fastighetsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Jazmin Pettersson Sammanträdesdatum 17 oktober 2013 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl. 13:30 Ledamöter

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-11-18. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-11-18. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/10 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S), ordförande Thomas Löfgren (M) Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S) Pernilla

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

Kommunfullmäktige. Reglemente för kommunens revisorer. Beslutat av kommunfullmäktige 2014-12-18, 2014-12-16

Kommunfullmäktige. Reglemente för kommunens revisorer. Beslutat av kommunfullmäktige 2014-12-18, 2014-12-16 Kommunfullmäktige Reglemente för kommunens revisorer Beslutat av kommunfullmäktige 2014-12-18, 2014-12-16 Metadata om dokumentet Dokumentnamn Reglemente för kommunens revisorer Dokumenttyp Reglemente Omfattar

Läs mer

Reglemente för landstingets revisorer

Reglemente för landstingets revisorer Reglemente för landstingets revisorer Mandatperioden 2015 2018 Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 145 2014-10-29--30 14LS7144 2(7) REGLEMENTE FÖR LANDSTINGET VÄSTERNORRLANDS REVISORER

Läs mer

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(21) 2011-02-21 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186

Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 70 Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Skutan Strömsvik tisdag kl. 08.15 12.15 Beslutande Ulla Wallering Fall (S) Bertil Eklund (NB) 58-61) Hans Jonsson (M) Rune Hallgren (C) Inga Ericsson (S) Helena Johansson

Läs mer

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Omvårdnadsnämnden 2012-11-21

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Omvårdnadsnämnden 2012-11-21 Sida Innehållsförteckning Verksamhetsinformation... 1 Anmälan av delegationsbeslut... 2 Omvårdnadsnämndens protokoll... 3 Ansökan om kommunal hjälp till UFA- ungdom, fritid, arbete... 4 Yttrande över motion

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/11 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S) Agnetha Persson (C) Pernilla Ekelund (FP), tjänstgörande ersättare för Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-23. Tid och plats 19.00 Kulturhuset, Kulturrummet

K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-23. Tid och plats 19.00 Kulturhuset, Kulturrummet K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015-03-23 Tid och plats 19.00 Kulturhuset, Kulturrummet Kallade tjänstemän Victor Kilén, tf kommundirektör Karin Kilerud, kommunsekreterare Vallentuna den 5 mars 2015 Ray

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr Sammanträdesdatum Revisions- och demokratiberedningen 2014-04-11

VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr Sammanträdesdatum Revisions- och demokratiberedningen 2014-04-11 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sic!nr 1(1) Plats och sammanträdestid Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Fredagen den 11 april 2014 Klockan 13.00-14.15 Beslutare Tjänstgörande ersättare Ingela Nilsson

Läs mer

Ärendeförteckning 81-92

Ärendeförteckning 81-92 Minnesanteckningar Kommunrevisionen Ärendeförteckning 81-92 81 Mötet öppnas 82 Justeringsperson 83 Fastställa dagordningen 84 Inkomna/avsända handlingar 85 Minnesanteckningar 2014-04-10 86 Revisionens

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-05-28 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 28 maj 2015, 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Information om projektet Närd inte tärd... 2 2 Information om bokslut 2011... 3 3 Information från projektet Mansrådgivningen ett år... 4 4 Sammanställning av bemötandeenkät Hjälp

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige den 7 februari 2007, 5. I ärenden som berör revision har revisorerna rätt att yttra sig.

Antaget av kommunfullmäktige den 7 februari 2007, 5. I ärenden som berör revision har revisorerna rätt att yttra sig. 1 Revisionsreglemente Ersätter reglemente enligt fullmäktiges beslut 2001-01-09, som dock gäller för 2006 års revisorer tills revisionsberättelse 2006 behandlats i fullmäktige. Antaget av kommunfullmäktige

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (6) Kulturnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Marita Öberg Molin Sammanträdesdatum 25 november 2014 Plats och tid Stadshuset, F180, kl 09:00 Ledamöter Ordförande Marita

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. 2015-10-29 11 (xx) Dnr SN 2015/109

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. 2015-10-29 11 (xx) Dnr SN 2015/109 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2015-10-29 11 (xx) Dnr SN 2015/109 Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) Plats och tid Bällstarummet, 18.30-20-30 ande Ersättare Övriga närvarande Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande, Marie-Louise Löwenbeck (M), Gillis Weingarth

Läs mer

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 14.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Olof Nilsson (S), ersättare

Läs mer

Socialkontoret, Västervik 12 december 2012 kl. 13.15 13.50

Socialkontoret, Västervik 12 december 2012 kl. 13.15 13.50 1 (11) Plats och tid Beslutande Socialkontoret, Västervik 12 december 2012 kl. 13.15 13.50 Peter Johansson (M) Birgitta Sjölander (M) tjg.ers. Britt-Louise Åberg (M) Marianne Båtman (M) Angelica Katsanidou

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-08-28 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 09.00-11.45 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Rolf Korsbäck

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (5) Fastighetsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Jazmin Pettersson Sammanträdesdatum 22 augusti 2013 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl. 13:30 Ledamöter

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn 2010-11-11 1 (1) Plats och tid 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Ulf Bengtsson Alf-Göran Andersson Bengt Wieslander Ann-Mari

Läs mer

Reglemente för Kommunfullmäktiges Revisorer

Reglemente för Kommunfullmäktiges Revisorer Reglemente för Kommunfullmäktiges Revisorer 1 REGLEMENTE FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGES REVISORER Antagen av kommunfullmäktige 28 maj 2007 98. 1 Revisionens formella reglering För revisionsverksamheten gäller

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma för Föreningen GIS i Västmanland den 31 mars 2004

Protokoll fört vid årsstämma för Föreningen GIS i Västmanland den 31 mars 2004 Protokoll fört vid årsstämma för Föreningen GIS i Västmanland den 31 mars 2004 Närvarande enligt bilaga 1. Föreningens ordförande Håkan Eriksson öppnar stämman och hälsar deltagarna välkomna. 1 Fråga om

Läs mer

Revidering av Omsorgsnämnden reglemente avseende alkoholhandläggning

Revidering av Omsorgsnämnden reglemente avseende alkoholhandläggning STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/föredragningslista Sida 7 (15) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-04-24 Kf 36 Ks 47 Au 75 Ks/2014-0175 Revidering av Omsorgsnämnden reglemente avseende alkoholhandläggning

Läs mer

REVISIONSREGLEMENTE FÖR NORRA ÄLVSBORGS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND

REVISIONSREGLEMENTE FÖR NORRA ÄLVSBORGS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND REVISIONSREGLEMENTE FÖR NORRA ÄLVSBORGS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND Antaget av direktionen den 18 december 1997, 49 Revidering fastställd av förbundsmedlemmarnas fullmäktige och som träder i kraft den 1 juli

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Plats och tid Lilla Sessionsslaen, Medborgarhuset i Arlöv, kl 18.30-20.40 Beslutande Inger Borgenberg,(S) ordförande Sven-Åke Persson, (S) Britt Sonesson,

Läs mer

BUDGET 2016. Kraftsamling för att nå resultat. Höjd budgetreserv. Investeringsbudget 2016-2019. Pris- och lönekompensation

BUDGET 2016. Kraftsamling för att nå resultat. Höjd budgetreserv. Investeringsbudget 2016-2019. Pris- och lönekompensation BUDGET 2016 Västerås är en bra kommun att leva och bo i. Det finns mycket att vara stolt över. Och det ska vi också vara. Vi blir allt fler invånare i Västerås kommun vilket innebär att vi måste bygga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisionens formella reglering 2

Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisionens formella reglering 2 Revisionsreglemente Revisionens roll 1 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av den verksamhet som

Läs mer

Datum. Anna-Lena Zandbergs. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Vård- och omsorgsnämnden. Vård&Omsorg,, Nibblesbackevägen 17, Köping

Datum. Anna-Lena Zandbergs. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Vård- och omsorgsnämnden. Vård&Omsorg,, Nibblesbackevägen 17, Köping SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Datum 2011-02-05 Plats och tid Tunadal, Virgatan 7, Köping, kl 14.00 16.30 ande Roger Eklund (S), ordförande Inger Lindström (S) Rougel Frössle (S) Irene Smedberg (S) Jonny

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Ägardirektiv för Sollentuna Energi AB Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige 2010-06-09, 44 Fastställda av bolagsstämman 2010-06-22 att gälla från och med 2011-01-01 Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-09-24 2 Allmänhetens frågestund Ingen fråga ställs under allmänhetens frågestund. Information om Kalmar kommuns Kina-satsning Näringslivschef Thomas Davidsson, Kalmar kommun, informerar

Läs mer

Protokoll 2015-02-26. Socialnämnden SN 2014/609. Socialnämnden. Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2015-02-26 klockan 16:30

Protokoll 2015-02-26. Socialnämnden SN 2014/609. Socialnämnden. Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2015-02-26 klockan 16:30 Protokoll 2015-02-26 Socialnämnden Socialnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2015-02-26 klockan 16:30 Beslutande Gunnel Kask S Ordförande Margareta Engman M 1:e vice ordförande Carina Riberg MP

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (6) Fastighetsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Jazmin Pettersson Sammanträdesdatum 14 november 2013 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30 Ledamöter

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 61-68 Plats och tid Hermes, Svanskogsrummet kl. 16.00 16.45 ande Närvarande, ej tjänstgörande ersättare Lisbet Westerberg (c) Marianne Blom (c) Margareta der Nederlanden

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER

FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER 1 (5) FÖRSLAG TILL REVIDERAT REGLEMENTE FÖR LOMMA KOMMUNS REVISORER Bilaga Revisionen 9/12 Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är fullmäktiges och ytterst medborgarnas demokratiska instrument

Läs mer

REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN I HAMMARÖ KOMMUN

REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN I HAMMARÖ KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2002-12-03, 18 Reviderad enl. kommunfullmäktige 76/2005 (bostadsanpassningsbidrag) Reviderad enl. kommunfullmäktige 92/2007 (flyktingfrågor m m) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 1 (13) Plats och tid ande Övriga närvarande Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders

Läs mer

PROTOKOLL 2014-04-07

PROTOKOLL 2014-04-07 Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Måndag 7 april 2014 kl. 17.00-18.25 i konferensrum Yngern Nykvarns kommunhus. Björn Håkansson (m), ordförande Jan Linderhielm (np)

Läs mer

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M)

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 mars 2015, klockan 15:00-18.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Kristin Fernerud (S), Marita Pettersson (S),

Läs mer

Revisorerna i Nacka kommun

Revisorerna i Nacka kommun Revisorerna i Nacka kommun När en verksamhet bedrivs för medborgarnas räkning och med deras medel finns behov av och krav på att kunna kontrollera och säkerställa att uppdraget utförs i enlighet med fullmäktiges/medborgarnas

Läs mer

Revisionsreglemente för Sjöbo kommuns revisorer

Revisionsreglemente för Sjöbo kommuns revisorer 1 Revisionsreglemente för Sjöbo kommuns revisorer Revisionens formella reglering 1 För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i kommunallag, bestämmelser som påverkar kommunal revision i annan lagstiftning,

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2012-05-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 43 Granskning av donationsfonder - revisionsrapport... 74 44 Miljöprogram och energi-och klimatstrategi uppföljning... 75 45 Medborgardialog redovisning från fullmäktigeberedning...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 11.15 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan allmän försäkringskassa, länsarbetsnämnd, kommun och landsting; SFS 2003:1210 Utkom från trycket den 30 december

Läs mer