Kallelse och föredragningslista

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse och föredragningslista"

Transkript

1 1 (6) Kulturnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Marita Öberg Molin Sammanträdesdatum 25 november 2014 Plats och tid Stadshuset, F180, kl 09:00 Ledamöter Ordförande Marita Öberg Molin (S) 1:e vice ordförande Marléne Tamlin (MP) 2:e vice ordförande Ragnhild Källberg (FP) Per-Åke Olofsson (S) Mikael Palmqvist (C) Maria Lindelöf (KD) Jörgen Andersson (M) Monica Windén (M) Börje Brandhill (SD) Ersättare Jenny Setterholm (S) Nesrin Hassan (S) Teresia Unander-Scharin (C) Anders Paulsson (MP) Simon Flamborg (M) Erica Fritz (M) Jura Miniotaité (FP) Olle Kvarnryd (V) Anna Svensson (SD)

2 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 2 (6) 1. Allmänhetens frågestund 2. Val av justerare Mikael Palmqvist (C) utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. 3. Godkännande av föredragningslistan 4. Beslut om offentliga ärenden Beslutas att ärende 1-11 är offentliga. 5. Anmälan av delegationsbeslut Delegationsbesluten godkänns och läggs till handlingarna. Delegationsbeslut fattade för kulturnämnden redovisas på sammanträdet. 6. Anmälan av handling/inkomna skrivelser 1. Sammanträdesprotokoll KuN 28 oktober Sammanträdesprotokoll KuN AU 12 november VMU-styrelse sammanträdesprotokoll Bilaga 17 okt Placeringspolicy Marginalen bank 4. VMU-styrelses arbetsutskott sammanträdesprotokoll Protokollsutdrag KFM 211 Sammanträdesdagar 2014 för KS och KFM 6. Protokollsutdrag KFM 212 Sammanträdesdagar 2015 för KFM. 7. Protokollsutdrag Västmanlands kommuner och landsting. Överenskommelse om samverkan kring utvecklingsplan för att förbättra

3 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 3 (6) den psykiska hälsan hos barn och unga åren Dnr: 2014/461-KIFN Beslut - Internkontrollplan 2015 Kulturnämnden godkänner förslag till internkontrollplan En genomgång och värdering av de mest väsentliga riskerna motkulturnämnden genomförs årligen. Efter årets genomförda riskvärdering med totalt 14 definierade risker finns det tre risker som bedöms ha högre sannolikhet med kännbara konsekvenser. Dessa riskområden är: - Hot- och våldsituationer på offentliga kulturinstitutioner - Svårighet att rekrytera kvalificerade medarbetare - Stöld och skadegörelse i kulturbyggnader 8. Dnr: 2014/853-KIFN Beredning - Budget Dnr: 2014/614-KIFN Beslut - Ansökan till Sociala resursfonden, Ballongen Lek på riktigt. Kulturnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om kronor för 2015, kronor för 2016 samt kronor för 2017 för projektet Ballongen ur den Sociala resursfonden. Ballongen är ett brett 2 årigt projekt med fokus på kreativitet, pedagogik, tillgänglighet och delaktighet för barn och ungdomar på Råby. Ett samarbete mellan Knytpunkten Råby, Västerås konstmuseum, Västmanlands läns museum och Konstfrämjandet. År 1968 genomfördes utställningen Modellen på Moderna museet i Stockholm som en stor bygglekplats. Modellen är en ständigt aktuell utställning. Få vet att hela Modellen flyttades från Moderna museet till den nya stadsdelen Råby i Västerås och blev Ballongen på Råby 1968/69. Västerås kom sedan att bli en föregångare för bygglekar i olika stadsdelar. Frågan om barnets plats och lekens betydelse i vårt samhälle är lika aktuell idag. Ballongen lek på riktigt syftar till att utveckla och långsiktigt etablera skapande verksamhet för barn och unga, först och främst på Knytpunkten i Råby. Genom en bred samverkan mellan Västerås konstmuseum, Västmanlands läns museum, Knytpunkten på Råby, Konstfrämjandet lokalt och nationellt, samt både nationellt och lokalt verksamma konstnärer, kan

4 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 4 (6) nyskapande verksamhet och metoder utvecklas. Långsiktigt syftar projektet till detsamma som Modellen 1968; att ge barn och ungdomar plats och möjlighet att uttrycka sig kreativt i samhället. Projektet utgår från Knytpunktens på Råby barnlotsande verksamhet och prova på verksamhet mot kreativt skapande för barn och unga. Västerås konstmuseum och Västmanlands läns museum på Karlsgatan 2 har i uppdrag att vara tillgängliga och angelägna för alla barn och unga. Genom att lägga verksamhet på Råby, utanför de egna lokalerna, kan museerna nå de barn och unga som bland annat av socioekonomiska orsaker inte kommer till museerna i centrala staden. För projektbeskrivning hänvisas till bif Ballongen lek på riktigt. 10. Dnr: 2014/851-KIFN Beslut - Ansökan ur sociala resursfonden, Att göra skillnad med musik. Kulturnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om kronor per år ur den sociala resursfonden för projektet Att göra skillnad med musik. Alla kan njuta av musik. Att själv kunna musicera och skapa musik tillför ytterligare dimensioner för den enskilde individen. Det öppnar dörrar till nya sammanhang och gemenskaper. Genom projektet Att göra skillnad med musik! vill kultur- idrotts- och fritidsförvaltningen nå barn och ungdomar som inte självklart hittar till musiken och en meningsfull fritid. Tradition, tillgänglighet och socioekonomiska faktorer bidrar till att vissa grupper är underrepresenterade i det musik- och kulturutbud som erbjuds idag. Ett exempel på det är att det inom bostadsområden och stadsdelar endast är ett fåtal elever som deltar aktivt i kulturskolans verksamhet. Ett mål med projektet är att utjämna de skillnader som finns mellan stadsdelarna i Västerås. Att motverka utanförskap och exkludering genom en musikverksamhet på barnets villkor är ett annat viktigt syfte med projektet. Genom att bygga personliga relationer mellan en musikvägledare och barn och ungdomar i stadsdelarna ges möjligheter för fler barn och ungdomar att utöva musik. Musikvägledaren ska möta barnen i skolorna, på fritidsklubbar och fritidsgårdar för att väcka, fånga upp och ta vidare musikintresset för fortsatt utövande på fritiden. Verksamheten är ett förebyggande arbete som ger deltagande barn ett meningsfullt fritidsintresse. Ett intresse som stärker barnens självbild och identitet.

5 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 5 (6) 11. Dnr: 2014/592-KIFN Beslut - Remiss promemorian Överlämnande av allmänna handlingar för förvaring Arkivmyndigheten/Kulturnämnden har inget att invända mot det förslag som lämnas i promemorian. Lagen (1994:1383) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring reglerar förvaring av allmänna handlingar i de fall offentlig verksamhet förs över till ett enskilt organ. I promemorian föreslås en ny lag om överlämnande av allmänna handlingar för förvaring, som tydliggör förutsättningarna kring ett överlämnande och som ger bättre möjligheter till tillsyn. Förslaget syftar till att förbättra allmänhetens möjligheter till insyn och tillgång till allmänna handlingar när verksamheter som tidigare bedrivits av stat och kommun tas över av enskilda organ. Genom förslaget utökas arkivmyndigheternas möjligheter till tillsyn, bland annat föreslås att enskilda organ årligen ska rapportera sin planering och kontroll av förvaringen till en arkivmyndighet. Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 juli Den nuvarande lagen ska dock gälla till och med den 31 december 2016 för de enskilda organ som förvarar handlingar med stöd av ett beslut om överlämnande och förvaring som fattats före den 1 juli Här slutar sammanträdets öppna del

6 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 6 (6) 12. Information 1. Fortsatt samarbete kring elektronisk bevaring 2. Rapport från Swedish Welcome för verksamheten vid Vallby Friluftsmuseum Flytt av pedagogisk verksamhet vid skolmuseum till Vallby Friluftsmuseum 4. Verksamhetsplan Utbildning av kulturnämnden 13. Direktören informerar 14. Övriga frågor

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-11-04. Klockan 10.00 i A-salen. Åsa Karlsson Björkmarker

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-11-04. Klockan 10.00 i A-salen. Åsa Karlsson Björkmarker Plats och tid Beslutande Ledamöter Klockan 10.00 i A-salen Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt

Läs mer

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 Socialnämnden Plats och tid Tekniska kontoret 08:15-15:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Åsa Karlsson (S), vice ordförande Iosif Karambotis (S) Anna Lundström

Läs mer

Barn och Ungdomskulturplan 2014-2017

Barn och Ungdomskulturplan 2014-2017 Barn och Ungdomskulturplan 2014-2017 1 Culture is the widening of the mind and of the spirit. Jawaharlal Nehru Barnens rätt till kultur globalt Barn har rätt till kultur enligt FNs deklaration om barnets

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 13 november 2013 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till Annika Thorström, e-post

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (17) Kommunfullmäktige Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Ulla Persson Sammanträdesdatum 5 mars 2015 Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionsal, kl 16:00 VÄSTERÅS STAD KALLELSE

Läs mer

Ärende Dnr Föredragande

Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (1) 2013-01-16 UDDEVALLA KOMMUN KULTUR OCH FRITIDSNÄMND SAMMANTRÄDE Kultur och fritidsnämnden PLATS OCH TID Folkets Hus, konferensrum 1, plan 2. 2013-01-24 kl. 9:00 ORDFÖRANDE

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26 1(74) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-16.10 Ajournering 15:10-15:15 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Ann-Sofie Wågström (S) ersätter

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(2) 2013-10-09 Sammanträde Socialnämnden Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, 2013-10-16 kl. 8:30 Ordförande Sekreterare Elving Andersson Florence Johansson

Läs mer

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C)

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C) Plats och tid Kulturchefens kontor, kl 15.00-16.30 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Beslutande Ledamöter Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Arbetsmarknad Fakta i korthet

Arbetsmarknad Fakta i korthet Jag har fullt stöd från min arbetsgivare. Arbetet är kreativt och utmanande. Min arbetssituation är helt skräddarsydd efter mina behov för att jag ska kunna prestera maximalt trots en lång rad handikapp.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Lena Emilsson (S) ledamot Lars Månsson (S) ledamot Janet Andersson

Läs mer

Sverigedemokraterna Eskilstuna

Sverigedemokraterna Eskilstuna Sverigedemokraterna Eskilstuna Kultur- och fritidsnämnden Verksamhetsplan 2015 2 Innehåll 1 Inledning... 4 2 Vision... 5 3 Besparingar, prioriteringar och mål som är gemensamma för alla nämnder och kommunstyrelsen...

Läs mer

1(22) Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Socialnämnden. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 08 15 15 25. Beslutande

1(22) Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Socialnämnden. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 08 15 15 25. Beslutande Sammanträdesprotokoll 1(22) 2014-02-25 Socialnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 08 15 15 25 ande Kristina Valtersson (C) Birgitta Larsson (RP) Ingrid K Karlsson (S) Åsa Evaldsson

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur 2014-01-29 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur 2014-01-29 1 Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur 2014-01-29 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 1 Redovisning av systematiskt kvalitetsarbete, Södra och Norra skolan 2 Organisation grundskolan

Läs mer

Socialt stöd i boende för hemlösa barnfamiljer, ansökan till kommunstyrelsen

Socialt stöd i boende för hemlösa barnfamiljer, ansökan till kommunstyrelsen Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (2) Datum 2015-02-10 Vår referens Eva Hansson Planeringssekreterare Eva.Hansson@malmo.se Tjänsteskrivelse Socialt stöd i boende för hemlösa barnfamiljer, ansökan

Läs mer

Ärende till kommunfullmäktige: 5. 1. Upprop och val av justerare UTKAST. 3. Anmälan om delegationsbeslut. 4. Kommundirektören informerar

Ärende till kommunfullmäktige: 5. 1. Upprop och val av justerare UTKAST. 3. Anmälan om delegationsbeslut. 4. Kommundirektören informerar Kommunstyrelsen 3 (17) Ärendelista 25 maj 2015 Ärende till kommunfullmäktige: 5 1. Upprop och val av justerare 2. Meddelanden 3. Anmälan om delegationsbeslut 4. Kommundirektören informerar 5. Samverkansöverenskommelse

Läs mer

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M)

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[18] Kommunstyrelsen 2011-11-07 Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 Beslutande Enligt bilaga Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör),

Läs mer

Rapatac och vår omvärld

Rapatac och vår omvärld www.rapatac.se Bilaga Rapatac och vår omvärld Innehåll Förord... 2 Rapatac och vår omvärld... 3 Rapatac en del av näringslivet... 3 Rapatac för invånarna i Gävle kommun... 4 Minska utanförskapet i Gävle

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08 1(55) Plats och tid Rinmansalen, klockan 15:00-15:40 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Justeringens plats och tid Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Marie Svensson (S)

Läs mer

Arbetet med att utreda frågan om barnfattigdom/ekonomisk utsatthet i Sundbyberg har skett stegvis och byggt på att ta vara på kunskap och

Arbetet med att utreda frågan om barnfattigdom/ekonomisk utsatthet i Sundbyberg har skett stegvis och byggt på att ta vara på kunskap och Arbetet med att utreda frågan om barnfattigdom/ekonomisk utsatthet i Sundbyberg har skett stegvis och byggt på att ta vara på kunskap och erfarenheter både i våra egna verksamheter och i övriga landet.

Läs mer

Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25

Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25 Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25 Beslutande Lars-Gunnar Andersson ordf (S) Erica Parkås 1 v ordf (S) Sven-Olov Johansson (C) tjg ersättare för M-L Coon 14-20

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-08-23 Sida. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 23 augusti 2010, klockan 13.00-15.20

Kommunstyrelsen 2010-08-23 Sida. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 23 augusti 2010, klockan 13.00-15.20 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 23 augusti 2010, klockan 13.00-15.20 Britt-Inger Fröberg (S) ordförande Tobias Nordlander (S) Christina Waster Jansson (S) Anders Rydell

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

1(26) Sammanträdesprotokoll 2014-01-28. Socialnämnden. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 00-16 30. Beslutande

1(26) Sammanträdesprotokoll 2014-01-28. Socialnämnden. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 00-16 30. Beslutande Sammanträdesprotokoll 1(26) 2014-01-28 Socialnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 00-16 30 ande Kristina Valtersson (C) Ersättare: Birgitta Larsson (RP) Monica Jansson (S) tjänstgörande

Läs mer

Förslag till framtagande av Aktivitetshus

Förslag till framtagande av Aktivitetshus UTREDNING 2013-04-04 Dnr: 2013-128 Förslag till framtagande av Aktivitetshus Sammanfattning Ungdomar har under ett antal år påtalat behovet av mötesplatser för unga i kommunen, ett aktivitetshus ska hjälpa

Läs mer

Kl. 18 :00, Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta

Kl. 18 :00, Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta HÅBO Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Kl. 18 :00, Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta Eva Staake (S), ordförande Carina Lund (M), vice ordförande Gunilla Gustavsson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 188 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-06-24

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-06-24 Kallelse Sammanträdesdatum 2015-06-24 Plats Sessionssalen, stadshuset Tid Onsdagen den 24 juni kl. 09:00-17:00 Ledamöter Miguel Odhner (S) Ordförande Maria Kjellberg (MP) 1:e vice ordförande Anders Holmensköld

Läs mer

Ansökan från föreningen Möjligheternas plats gällande verksamhetslokal

Ansökan från föreningen Möjligheternas plats gällande verksamhetslokal Utbildnings- och arbetsmarknadskontoret Tjänsteutlåtande 2015-01-29 Helene Bengtson Sidan 1 av 3 Dnr 2015/0021 UAN-1 Diariekod: 100 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Ansökan från föreningen Möjligheternas

Läs mer