Kallelse och föredragningslista

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse och föredragningslista"

Transkript

1 1 (20) Kommunfullmäktige Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Ulla Persson Sammanträdesdatum 5 november 2015 Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionsal, kl 14:00

2 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 2 (20) 1. Val av justerare samt beslut om tid och plats för protokollets justering 2. Dnr: 2015/709-KS Interpellation från (M) ställd till byggnadsnämndens ordförande Lars Kallsäby (C) avseende Nya taxor för Byggnadsnämndens verksamhet Irene Hagström (M) inkom vid fullmäktiges sammanträde med en interpellation ställd till byggnadsnämndens ordförande Lars Kallsäby (C) om taxor för byggnadsnämndens verksamhet. 3. Dnr: 2015/503-KS Interpellation från (FP) till ordförande i Äldrenämnden - Kan västeråsare som har hemtjänst få maten lagad hemma? Ragnhild Källberg (FP) inkom vid fullmäktiges sammanträde med en interpellation ställd till äldrenämndens ordförande Solveig Nilsson (S) om västeråsare som har hemtjänst kan få maten lagad hemma. 4. Dnr: 2015/604-KS Interpellation från (FP) ställd till grundskolenämndens ordförande Vicki Skure Eriksson (C) om lärare och förskollärare som saknar legitimation Ragnhild Källberg (FP) inkom vid fullmäktiges sammanträde med en interpellation ställd till grundskolenämndens ordförande Vicki Skure Eriksson (C) om lärare och förskollärare som saknar legitimation. 5. Dnr: 2015/835-KS Fråga från (M) till kommunstyrelsens ordförande Anders Teljebäck (S) angående bristen på lärare 1. Frågan förklaras besvarad.

3 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 3 (20) Anna Hård af Segerstad (M) inkom vid fullmäktiges sammanträde med en fråga ställd till kommunstyrelsens ordförande Anders Teljebäck (S) angående bristen på lärare 6. Dnr: 2015/887-KS Fråga från (M) till arbetsgivardelegationens ordförande Carin Lidman (S) angående hur det ser ut med lärarlegitimationer i Västerås 1. Frågan förklaras besvarad. Elisabeth Unell (M) inkom vid fullmäktiges sammanträde med en fråga ställd till arbetsgivardelegationens ordförande Carin Lidman (S) angående hur det ser ut med lärarlegitimationer i Västerås. 7. Dnr: 2015/893-KS Interpellation från (M) till Individ- och familjenämndens ordförande Ann-Louise Molin Östling (S) med anledning av problemen att rekrytera socialsekreterare till Västerås Marcus Jacobson (M) inkom vid fullmäktiges sammanträde med en interpellation ställd till individ- och familjenämndens ordförande Ann-Louise Molin Östling (S) angående rekrytering av socialsekreterare till Västerås. 8. Dnr: 2015/888-KS Interpellation från (M) till Äldrenämndens ordförande Solveig Nilsson (S) om kön till äldreboenden i Västerås Caroline Högström (M) inkom vid fullmäktiges sammanträde med en interpellation ställd till äldrenämndens ordförande Solveig Nilsson (S) om kön till äldreboenden i Västerås.

4 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 4 (20) 9. Dnr: 2015/891-KS Interpellation från (M) till nämnden för idrott och friluftslivs ordförande Hans Stergel (C) angående båtuppställningsplatser i Västerås - Mälarstaden Irene Hagström (M) inkom vid fullmäktiges sammanträde med en interpellation ställd till nämnden för idrott och friluftslivs ordförande Hans Stergel (C) angående båtuppställningsplatser i Västerås - Mälarstaden. 10. Dnr: 2015/945-KS Interpellation från (M) till Anders Teljebäck (S) med anledning av att Västerås sjunker i Svenskt Näringslivs företagsranking Elisabeth Unell (M) och Anna Hård af Segersted (M) inkom vid kommunfullmäktiges sammanträde med en interpellation ställd till kommunstyrelsens ordföranden Anders Teljebäck (S) om att Västerås sjunker i Svenskt Näringslivs företagsranking. 11. Dnr: 2015/956-KS Interpellation från (SD) till nämnden för idrott och frilutslivs ordförande Hans Stergel (C) angående ett nytt HBTQ-certifierat Lögarängsbad Ann-Christine From Utterstedt (SD) och Patric Sjölund (SD) inkom vid kommunfullmäktiges sammanträde med en interpellation ställd till nämnden för idrott och friluftslivs ordförande Hans Stergel (C) angående ett nytt HBTQ-certifierat Lögarängsbad. 12. Dnr: 2015/1017-KS Interpellation från (FP) till kommunalförbundet Vafab miljös ordföranden Yngve Wernersson (S) om återvinningscentral i Tillberga

5 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 5 (20) Jesper Brandberg (FP) inkom vid kommunfullmäktiges sammanträde med en interpellation ställd till kommunalförbundet Vafab miljös ordförande Yngve Wernersson (S) om återvinningsstation i Tillberga. 13. Dnr: 2015/1016-KS Interpellation från (FP) till utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ordförande Carin Lidman (S) om möjlighet för politiska ungdomsförbund att få tillträde till stadens skolor Jesper Brandberg (FP) inkom vid kommunfullmäktiges sammanträde med en interpellation ställd till utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ordförande Carin Lidman (S) om ungdomsförbundens möjligheter att bedriva bildningsverksamhet i demokratins och upplysningens tjänst i skolorna. 14. Dnr: 2015/1018-KS Interpellation från (M) och (FP) till kommunstyrelsens ordförande Anders Teljebäck (S) om principer för ersättning till näringsidkare Eleonore Lundkvist (M) och Jesper Brandberg (FP) inkom vid kommunfullmäktiges sammanträde med en interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande Anders Teljebäck (S) om principer för ersättning till näringsidkare. 15. Dnr: 2015/1021-KS Interpellation från (V) till Bostads AB Mimers ordförande Lars Korkman (S) - Vad händer med hyresgästerna på Vetterstorp? Vasiliki Tsouplaki (V) inkom vid kommunfullmäktiges sammanträde med en interpellation ställd till Bostads AB Mimer ordförande Lars Korkman (S) om vad som händer med hyresgästerna på Vetterstorp.

6 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 6 (20) 16. Dnr: 2015/1019-KS Interpellation från (V) till grundskolenämndens ordförande Vicki Skure Eriksson (C) om läxhjälp i skolan Anna Maria Romlid (V) inkom vid kommunfullmäktiges samman träde med en interpellation ställd till grundskolenämndens ordförande Vicki Skure Eriksson (C) om läxhjälp i skolan. 17. Information från revisorerna 18. Dnr: 2015/736-KS Val av nämndemän till Västmanlands tingsrätt för perioden 1 januari december Följande personer utses till nämndemän vid Västmanlands Tingsrätt för perioden 1 januari december 2019: Anders Halmai (M) Anna-Lena Allgårdh (M) Ann-Kristin Ekman (M) Barbro Schneeberger (M) Christer Windén (M) Eva Eliasson (M) Jean-Baptiste Rubwebwe (M) Inger Merimaa (M) Karin Fall (M) Kajsa Akterhag Lyxell (M) Bo Eriksson (M) Christoffer Anderberg (M) Ulla Strindholm (M) Marianne Atlegård (M) Olle Bröms (M) Ulla Mörck (M) Ann-Mari Lindqvist Ritzvi (M) Catharina Piper (M) Anita Sandström (M) Gunilla Thorsell (M) Inga Bröms (M) Ingrid Doyle (M) Jan Plewako (M) Karin Westerlund (M) Linnea Söderqvist (M) Eva Salzmann Ekstedt (M)

7 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 7 (20) Gun Marie Lyrenäs (FP) Sture Larsson (FP) Bengt Wallén (FP) Kenneth Flack (FP) Birgitta Carlstedt (FP) Maria Sjöström (FP) Reijo Ahola (FP) Jesper Brandberg (FP) Håkan Gunstedt (SD) Anna Svensson (SD) Bernt Kvist (SD) Tomas Brun (SD) Jan Johansson (SD) Ragna Ihrelius (SD) Niclas Jansson (SD) Eric Wiegerth (SD) Emil Thessén (SD) Martin Alexandersson (SD) Jonas Bruslind (MP) Anette Halvarsson (MP) Anders Paulsson (MP) Alaa Ibrahim (MP) Anna Nematbakhsh (MP) JennieMaria Ström (MP) Caroline Närhi (MP) Lars Pettersson (V) Anders Långström (V) Sofia Telfer (V) Kerstin Ånevall Lind (V) Maria Nordin (V) Malin Larsson (V) Kerstin Lundell (KD) Thord Emden (KD) Henrik Lundemo (KD) Västmanlands tingsrätt har anmält att val av 100 nämndemän ska förrättas av kommunfullmäktige i Västerås för perioden 1 januari december Valbar till nämndeman är varje svensk medborgare, som är folkbokförd i kommunen och som inte är underårig eller har förvaltare enligt 11 kap 7 föräldrabalken. Den som är lagfaren domare, befattningshavare vid domstol, åklagare, polisman eller advokat eller den som eljest har till yrke att föra andras talan inför rätten får inte vara nämndeman. Ingen får

8 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 8 (20) samtidigt vara nämndeman i hovrätt och tingsrätt. Vid val av nämndeman ska eftersträvas att nämndemannakåren får en allsidig sammansättning med hänsyn till ålder, kön och yrke. 19. Dnr: 2015/1108-KS(1) Val av ny ledamot i kommunfullmäktiges valberedning efter Ragnhild Källberg (FP) 1. Jenny Boström (FP) utses till ny ledamot i kommunfullmäktiges valberedning fram till och med den dag då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa val förrättar nytt val. Ragnhild Källberg (FP) var vald till ledamot i kommunfullmäktiges valberedning mandatperioden Med anledning av hennes bortgång bör fyllnadsval ske. 20. Dnr: 2015/1107-KS(1) Val av ny ersättare i styrelsen för Västmanlands Teater efter Ragnhild Källberg (FP) 1. Göran Landerdahl (FP) utses till ny ersättare i styrelsen för Västmanlands Teater fram till den dag då kommunfullmäktige efter nästa val förrättar nytt val. Ragnhild Källberg (FP) var vald till ersättare i styrelsen för Västmanlands Teater mandatperioden Med anledning av hennes bortgång bör fyllnadsval ske. 21. Dnr: 2015/1118-KS(1) Val av ny ersättare i nämnden för personer med funktionsnedsättning efter Ragnhild Källberg (FP) 1. Andreas Akterhag (FP) utses till ny ersättare i nämnden för personer med funktionsnedsättning fram till och med den dag då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa val förrättar nytt val. Ragnhild Källberg (FP) var vald till ersättare i nämnden för personer med funktionsnedsättning mandatperioden Med anledning av hennes bortgång bör fyllnadsval ske.

9 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 9 (20) 22. Dnr: 2015/1116-KS(1) Val av 2:e vice ordförande i kulturnämnden efter Ragnhild Källberg (FP) 1. Jûra Miniotaite (FP) utses till 2:e vice ordförande i kulturnämnden fram till och med den dag då kommunfullmäktige efter nästa val förrättar nytt val. Ragnhild Källberg (FP) var vald till 2:e vice ordförande i kulturnämnden mandatperioden Med anledning av hennes bortgång bör fyllnadsval ske. 23. Dnr: 2015/1119-KS(2) Val av ny ersättare i kulturnämnden efter Jura Miniotaite (FP) 1. Jura Miniotaite (FP) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i kulturnämnden. 2. Joacim Eriksson (FP) utses till ny ersättare i kulturnämnden fram till och med den dag då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa val förrättar nytt val. Jura Miniotaite (FP) som har valts till ersättare i kulturnämnden mandatperioden har avsagt sig sitt uppdrag och fyllnadsval bör därför ske. 24. Dnr: 2015/1111-KS(2) Val av ny ersättare i fastighetsnämnden efter Marion Annilén (FP) 1. Marion Annilén (FP) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i fastighetsnämnden. 2. Pernilla Eriksson (FP) utses till ny ersättare i fastighetsnämnden fram till den dag då kommunfullmäktige efter nästa val förrättar nytt val. Marion Annilén (FP) som har valts till ersättare i fastighetsnämnden för mandatperioden har avsagt sig sitt uppdrag och fyllnadsval bör därför ske.

10 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 10 (20) 25. Dnr: 2015/1112-KS(2) Val av ny ersättare i styrelsen för Västerås stads strategiska fastigheter AB efter Marion Annilén (FP) 1. Marion Annilén (FP) entledigas från uppdraget som ersättare i styrelsen för Västerås stads Strategiska Fastigheter AB. 2, Pernilla Eriksson (FP) utses till ny ersättare i styrelsen för Västerås stads Strategiska Fastigheter AB fram till och med den dag då kommunfullmäktige efter nästa val förrättar nytt val. Marion Annilén (FP) som valts till ersättare i styrelsen för Västerås stads Strategiska Fastigheter AB mandatperioden har avsagt sig sitt uppdrag och fyllnadsval bör därför ske. 26. Dnr: 2015/1117-KS(1) Val av ny ersättare i byggnadsnämnden efter Jura Miniotaite (FP) 1. Jura Miniotaite (FP) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i byggnadsnämnden. 2. Ugne Miniotaite (FP) utses till ny ersättare i byggnadsnämnden fram till och med den dag då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa val förrättar nytt val. Jura Miniotaite (FP) som har valts till ersättare i byggnadsnämnden mandatperioden har avsagt sig sitt uppdrag och fyllnadsval bör därför ske. 27. Dnr: 2015/1113-KS(3) Val av ny ersättare i kommunfullmäktiges valberedning efter Ulf Larsson (FP) 1. Ulf Larsson (FP) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktiges valberedning. 2. Jesper Brandberg (FP) utses till ny ersättare i kommunfullmäktiges valberedning fram till den dag då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa val förrättar nytt val. Ulf Larsson (FP) som har valts till ersättare i kommunfullmäktiges valberedning har avsagt sig sitt uppdrag och fyllnadsval bör därför ske.

11 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 11 (20) 28. Dnr: 2015/1102-KS Val av ny ersättare i äldrenämnden efter Robert Ringvall (S) 1. Robert Ringvall (S) entledigas från sitt uppdrag som ersättare i kulturnämnden. 2. Staffan Jansson (S) utses till ny ersättare i kulturnämnden fram till och med den dag då nyvalda kommunfullmäktige efter nästa val förrättar nytt val. Robert Ringvall (S) som har valts till ersättare i äldrenämnden mandatperioden har avsagt sig sitt uppdrag och fyllnadsval bör därför ske. 29. Dnr: 2015/811-KS Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 SoL per den 30 juni Nämnden för personer med funktionsnedsättnings, individ- och familjenämndens och äldrenämndens rapportering gällande inte verkställda biståndsbeslut enligt socialtjänstlagens 4 kapitel 1 per den 30 juni 2015 godkänns. Från och med den 1 juli 2006 har kommunerna rapporteringsskyldighet gällande alla former av bistånd enligt 4 kap 1 SoL, som inte verkställts inom tre månader. Rapportering per den 30 juni 2015 har behandlats i nämnden för personer med funktionsnedsättning, individ- och familjenämnden, samt äldrenämnden. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 21 oktober 2015 och beslutade då lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 1. Nämnden för personer med funktionsnedsättnings, individ- och familjenämndens och äldrenämndens rapportering gällande inte verkställda biståndsbeslut enligt socialtjänstlagens 4 kapitel 1 per den 30 juni 2015 godkänns. 30. Dnr: 2015/814-KS Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS per den 30 juni Nämnden för personer med funktionsnedsättnings rapport gällande inte verkställda beslut enligt lagen om stöd och service till vissa

12 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 12 (20) funktionshindrade (LSS), per den 30 juni 2015 godkänns. Genom en ändring i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har kommuner och landsting från och med den 1 juli 2008 skyldighet att till Länsstyrelsen och sedan 1 januari 2010 till Inspektionen för vård och omsorg, rapportera in gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatumet. Från samma datum gäller även skyldighet att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Rapportering per den 30 juni 2015 har behandlats i nämnden för personer med funktionsnedsättning. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 21 oktober 2015 och beslutade då lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 1. Nämnden för personer med funktionsnedsättnings rapport gällande inte verkställda beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), per den 30 juni 2015 godkänns. 31. Dnr: 2013/889-KS Beslut - Parkeringsprogram och parkeringsriktlinjer 1. Parkeringsprogram och Parkeringsriktlinjer, daterade , antas. 2. Att Västerås stad som arbetsgivare är en förebild och gentemot anställda erbjuder åtgärder för att öka cyklandet och att åka kollektivt. 3. Yrkandet Att parkeringspolicyn också kompletteras med laddplatser för elbilar för boende och besökare föranleder ingen ytterligare åtgärd. Parkeringsprogram och Parkeringsriktlinjer, daterade , har tagits fram för att ge förutsättningar för en mer hållbar och en attraktiv stad. Dokumenten ger förutsättningar för ett mer effektivt byggande och markutnyttjande. Materialet syftar till att uppfylla de mål som Västerås stad har idag gällande bostadsbyggande och förtätning, satsningar på kollektivtrafik, utveckling av innerstadshandeln och minskad klimatpåverkan. Dessa mål är inte möjliga att förverkliga utan en genomtänkt parkeringsplanering som är integrerad med stadens bebyggelse- och trafikplanering. Parkeringsprogram och Parkeringsriktlinjer har varit föremål för bred remiss under perioden november-december Inkomna yttranden och förslag på justeringar redovisas i separat samrådsredogörelse, daterad Efter genomförd remiss har antagandehandlingar tagits fram

13 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 13 (20) för beslut i kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 2 september 2015 och beslutade då att lämna följande förslag till beslut: 1. Parkeringsprogram och Parkeringsriktlinjer, daterade , antas. 2. Att Västerås stad som arbetsgivare är en förebild och gentemot anställda erbjuder åtgärder för att öka cyklandet och att åka kollektivt. 3. Yrkandet Att parkeringspolicyn också kompletteras med laddplatser för elbilar för boende och besökare föranleder ingen ytterligare åtgärd. 32. Dnr: 2014/928-KS(7) Beslut - Revidering av bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Västerås stad 1. Beskrivna förslag om förändringar i Bestämmelser om ersättningar till Västerås stads förtroendevalda antas. Kommunfullmäktige beslutade den 4 juni 2014, 163, om nya bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda. Till bestämmelserna var fogat en bilaga utvisande nivåer för årsarvoden för olika uppdrag. Med anledning av att en ny nämndstruktur kommer fastställas - barn- och ungdomsnämnden ersätts av en förskolenämnd och en grundskolenämnd samt kultur-, idrott- och fritidsnämnden ersätts av en kulturnämnd och en idrottsnämnd - måste bilagan om årsarvoden revideras. Stadsledningskontoret har tagit fram ett förslag och föreslår att det godkänns. Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 21 oktober 2015 och beslutade då lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 1. Beskrivna förslag om förändringar i Bestämmelser om ersättningar till Västerås stads förtroendevalda antas. 33. Dnr: 2014/910-KS Beslut - Svar på motion från (V) om att utveckla arbetet mot svartjobb och skatteflykt 1. Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd. I en motion yrkar Vasiliki Tsouplaki, Per Lithammer, Rickard Borg och Karin Thorborg, alla (v), att: 1. Västerås stad ska anpassa, utveckla och

14 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 14 (20) implementera metoden Vita jobb för att bekämpa svartarbete och ekonomisk brottslighet vid offentlig upphandling. 2. Västerås stad utesluter företag med anknytning till offshore-ekonomier, eller skatteparadis, vid alla former av upphandling eller i andra former av verksamheter där betalning sker med våra skattepengar. Som en komplettering till inköps- och upphandlingspolicyn och för att säkerställa att krav ställs har Stadsledningskontoret, tillsammans med upphandlingsenheten, tagit fram ett förslag till riktlinje för hållbarhetskrav i upphandlingarna. I den riktlinjen beskrivs hur vi ska ställa mer långtgående krav, både sociala och miljömässiga, i våra upphandlingar. Stadsledningskontoret anser att den riktlinjen täcker det som motionärerna vill nå i motionen och att motionen därför anses besvarad. Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde och beslutade då att lämna följande förslag till beslut: 1. Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd. Kommunfullmäktige behandlade ärendet vid sitt sammanträde och beslutade då att återemittera ärendet för att kompletteras med ytterligare handlingar i beslutsunderlaget. Underlaget har nu kompletterats med riktlinjer för hållbarhetskrav vid upphandling. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet på nytt vid sitt sammanträde den 7 oktober 2015 och beslutade då lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 1. Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd. 34. Dnr: 2015/138-KS(14) Beslut - Svar på motion från (V), Belysning till konstverket Aseaströmmen 1. Motionen avslås. Vasiliki Tsouplaki (V), Anna Maria Romlid (V), Olle Kvarnryd (V) och Harri Åman (V) har lämnat en motion där man föreslår kommunfullmäktige besluta om att uppdrag ges till berörda nämnder om tillskapa belysning/ljussättning av konstverket ASEA-strömmen av B G Broström som står placerad på Stora torget. Kommunfullmäktige beslutade den 5 februari 2015 att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen har skickat motionen på remiss till tekniska nämnden och kulturnämnden med önskan om svar senast 14 maj Yttranden har inkommit från båda nämnderna.

15 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 15 (20) Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 1. Motionen avslås. 35. Dnr: 2014/260-KS Beslut - Svar på motion från (SD), Vid ny-, om- och tillbyggnader av servicehus och andra äldreboendeformer skall västeråsarnas önskan om parboende beaktas. Endast döden skall skilja åldriga makar åt - inte Västerås stad 1. Motionen föranleder inte någon ytterligare åtgärd. I en till kommunfullmäktige inlämnad motion yrkar Börje Brandhill (SD) att äldrenämnden och byggnadsnämnden samt övriga berörda nämnder inför rutiner när det gäller planering och projektering av framtida seniorboenden. Ärendet har remitterats till äldrenämnden samt fastighetsnämnden som inkommit med yttanden. I nämndernas yttrande framgår att ett gott samarbete mellan berörda nämnder och rutiner i linje med motionärens yrkande redan finns framtagna. I äldrenämndens yttrande framgår även att det i befintliga äldreboenden finns möjlighet på flera boenden att tillgodose parboende både i samma lägenhet och skilda lägenheter. Möjlighet att erbjuda olika boendeformer finns. Äldrenämndens avsikt är att 10 procent av nyproduktionen av särskilda boenden ska anpassas för makar även framåt. Mot bakgrund av detta föreslår stadsledningskontoret att kommunstyrelsen föreslår komunfullmäktige besluta att motionen inte föranleder någon ytterligare åtgärd. Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 1. Motionen föranleder inte någon ytterligare åtgärd. 36. Dnr: 2014/184-KS(11) Beslut - Svar på motion från (SD) om att kontrollfunktion till LSS, Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, bör införas 1. Motionen avslås. I en till kommunfullmäktige inlämnad motion yrkar Börje Brandhill (SD)

16 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 16 (20) att kommunfullmäktige beslutar att skärpa granskningen av LSS över lag och att Västerås stad inrättar en grupp av granskare som kan bekämpa det systematiska bedrägeri som drabbar LSS. Ärendet har remitterats till nämnden för personer med funktionsnedsättning som inkommit med yttrande. I nämndens yttrande redogörs vilka olika typer av insatser som lämnas av kommunen enligt 9 i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. När det gäller personlig assistans redovisas även den samverkan som sker med försäkringskassan samt de åtgärder som på nationell och regional nivå vidtas för att stävja överutnyttjande eller andra olagligheter av sociala förmåner som assistansersättning. Då det inte är en kommunal uppgift att göra den typen av granskning som åligger myndigheter på nationell nivå, eller att granska myndighetsbeslut avseende personlig assistans som fattas av annan myndighet föreslår stadsledningskontoret att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. Kommunstyrelsen behandlade ärendet vid sitt sammanträde och beslutade då att lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 1. Motionen avslås. 37. Dnr: 2015/406-KS Beslut - Svar på motion från (M) angående ökade möjligheter att bygga på en gymnasieexamen med yrkesvux 1. Motionen föranleder inte någon ytterligare åtgärd. Elisabeth Unell (M) och Anna Hård av Segerstad (M) har skrivit en motion till kommunfullmäktige om att arbeta fram ett förslag till en skolpeng (motsvarande LOV:en) för de som har gymnasieexamen och vill komplettera med gymnasial yrkesutbildning. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens yttrande Nämnden beskriver såväl lagrummet samt de rutiner och arbetssätt som idag tillämpas inom Vuxenutbildningen i Västerås. Nämnden konstaterar att det som avgör huruvida en person skall beviljas en yrkesutbildning eller är en fråga om den totala budgeten för kommunal vuxenutbildning och de urvalsregler som återfinns i skollag och förordning. Nämnden informerar om att ett sk Valfrihetssystem med avseende på vuxenutbildning infördes

17 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 17 (20) Stadsledningskontoret föreslår att motionen lämnas utan ytterligare åtgärd då Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden redan infört ett sk Valfrihetssystem (LOV) ( ). Kommunstyrelsen har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 21 oktober och beslutade då lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 1. Motionen föranleder ingen ytterligare åtgärd. 38. Dnr: 2015/334-KS Beslut - Svar på motion från (FP) - Gör Västerås till en författarfristad 1. Motionen bifalls. Jenny Broström (FP) och Ragnhild Källberg (FP) har skrivit en motion till kommunfullmäktige om att göra Västerås till en författarfristad. Motionärerna föreslår kommunfullmäktige besluta att: kommunfullmäktige ger kommunstyreslen i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett medlemskap i ICORN Västerås därmed engagerar sig som en fristad för förföljda författare i International Cities and Refugee network Västerås i samband med detta söker upp Kulturrådet för hjälp, stöd och bidrag för att underlätta för författaren att verka i Västerås under vistelsen. Kulturnämnden har yttrat sig över motionen och ställer sig bakom motionärernas förslag till att Västerås stad utreder förutsättningarna för ett medlemskap i ICORN, och därmed engagerar sig som en fristad för förföljda författare. Nämnden ställer sig också positiv till att i samband med detta söka upp Statens kulturråd för hjälp, stöd och bidrag för att underlätta för författaren att verka i Västerås under vistelsen. Stadsledningskontorets överväganden Att som kommun ansluta sig till det sk Fristadsprogrammet innebär att kommunen under ett till två år välkomnar en författare som lever under hot om repressalier och är i behov av en fristad. Urvalet av författare sker genom ICORN (International Cities and Refugee Network) i samråd med berörd kommun. Ett medlemskap i ICORN innebär en konkretisering av stadens vision om mångfald som en tillgång, och en stad där människorna känner att allt är möjligt. Att engagera som fristad är på samma sätt ett sätt att möta visionen om världen i Västerås Västerås i världen. En förutsättning för att genomföra satsningen är tillgång till kunskap, råd, stöd och delfinansiering som finns att få via Statens kulturråd. Stadsledningskontoret föreslår därför att motionen bifalls. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 7 oktober 2015 och beslutade då lämna följande förslag till

18 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 18 (20) kommunfullmäktige: 1. Motionen bifalls. 39. Dnr: 2015/171-KS Svar på motion från (SD) till Västerås Kommunfullmäktige - Erbjud alla från 65 år gratis halkskydd 1. Motionen avslås. I en motion till kommunfullmäktige den 5 mars 2015 yrkar Ann-Christine From Utterstedt (SD) kommunfullmäktige besluta - att Kommunfullmäktige ger Äldrenämnden i uppdrag att kostnadsfritt erbjuda broddar till alla personer som är 65 år och äldre. I motionen beskrivs de risker som särskilt äldre utsätts för vintertid på grund av halka. Fallolyckor orsakar lidande och vårdkostnader för såväl individen som samhället. Därför föreslås att äldrenämnden kostnadsfritt ska dela ut broddartill alla från 65 års ålder. Motionen har remitterats till Äldrenämnden som också yttrat sig. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 7 oktober 2015 och beslutade då lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 1. Motionen avslås. 40. Dnr: 2014/246-KS Svar på motion från (M) - Hjälp till unga idrottsutövare med ätoch träningsstörningar 1. Motionen bifalls. I en motion till kommunfullmäktige 4 mars 2014 yrkar Viktoria Högström Unell (M) kommunfullmäktige besluta - att Kultur- idrott- och fritidsnämnden utvecklar en samarbetsmodell för hur staden och föreningslivet ska samarbeta för att kunna hjälpa ungdomar inom idrottsvärlden med ät- och träningsstörningar. I motionen beskrivs de risker som uppkommer då prestationskraven blir överdrivet höga på att prestera goda idrottsresultat. För att motverka detta föreslås samarbete med föreningslivet samt kurser för föreningar, ledare, aktiva och föräldrar om kost och träningslära. Motionen har remitterats till Kultur- idrott- och fritidsnämnden som också yttrat sig i ärendet. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 7

19 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 19 (20) oktober 2015 och beslutade då lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 1. Motionen bifalls. 41. Dnr: 2015/640-KS Svar på motion (FP) om Sportotek - för att alla ska kunna idrotta 1. Motionen bifalls. I en motion till kommunfullmäktige den 4 juni yrkar Jenny Boström (FP) kommunfullmäktige besluta - att ge Nämnden för idrott och friluftsliv i uppdrag att skyndsamt låta utreda förutsättningarna för ett samarbete mellan Kultur- idrott- och fritidsförvaltningen, föreningar och näringsliv i syfte att bygga ett sportotek i Västerås. I motionen föreslås att Kulturidrotts- och fritidsförvaltningen skyndsamt ska utreda förutsättningarna för ett sportotek genom ett samarbete mellan olika aktörer. Det handlar om att ta tillvara begagnad idrottsutrustning samt komplettera med ny utrustning. Härigenom kan kostnader för barns idrottande minska och fler kan ges möjlighet att delta. Motionen har remitterats till Nämnden för idrott och friluftsliv som också yttrat sig i ärendet. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 21 oktober 2015 och beslutade då lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 1. Motionen bifalls. 42. Dnr: 2014/396-KS Svar på motion från (M), (FP), (C), (KD) om ramavtal för särskilda boenden 1. Motionen bifalls. Elisabeth Unell (M), Lars Kallsäby (C), Ragnhild Källberg (FP) och Maria Lindelöf (KD) föreslår i en motion att Västerås stad undersöker förutsättningen att särskilda boenden och servicehus upphandlas i form av en ramupphandling. Detta ger utförare en möjlighet att både bygga och driva särskilda boenden utifrån avrop från ramavtal. Motionen har remitterats till fastighetsnämnden och äldrenämnden vilka också yttrat sig i ärendet. Nämnderna har i sina yttranden framfört både möjligheter och risker med

20 VÄSTERÅS STAD KALLELSE 20 (20) ramavtalsupphandlingar. En möjlighet som lyftas är att stadens investeringsbehov kan begränsas. Den effekten kan också uppnås genom att staden tecknar hyresavtal med andra fastighetsägare. Skillnaden med ramavtalsupphandling är att utföraren har ansvaret både för lokalen och verksamheten, vilket kan bidra till en positiv verksamhetsutveckling. Inom äldrenämnden pågår förberedelser att genomföra en ramavtalsupphandling under Bakgrunden till detta är att behovet av platser i särskild boenden har blivit akut. Både äldrenämnden och fastighetsnämnden har påtalat oklarheter och risker som kan medföra ekonomiska negativa konsekvenser på sikt. Mot bakgrund av de risker och oklarheter som redovisas, är det angeläget att utreda riskerna och att utveckla tydliga strategier avseende fortsatta ramavtalsupphandlingar. Stadsledningskontoret föreslår därför att Västerås stad tillstyrker motionen och att äldrenämnden får i uppdrag att göra en fördjupad analys avseende förutsättningar, konsekvenser och strategier innan nämnden går vidare med ytterligare ramavtalsupphandlingar för särskilda boenden. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 21 oktober 2015 och beslutade då lämna följande förslag till kommunfullmäktige: 1. Motionen bifalls. 43. Nya interpellationer, frågor och motioner

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista KALLELSE 1 (11) 2016-11-03 Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Ulla Persson Sammanträdesdatum 10 november 2016 Plats och tid s sessionssal, 16:00 2016-11-03 2 (11) 1 Dnr KS 1810761-

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (10) Kommunstyrelsen Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Anders Teljebäck Sammanträdesdatum 4 mars 2015 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionsal A 287, kl 13:30 Ledamöter Ersättare

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (9) Kommunstyrelsen Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Anders Teljebäck Sammanträdesdatum 4 november 2015 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionsal A 287, kl 13:30 Ledamöter Ordförande

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (7) Kommunfullmäktige Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Britt Sandström Sammanträdesdatum 8 mars 2012 Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, kl 16:00 VÄSTERÅS STAD KALLELSE

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (23) Kommunfullmäktige Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Ulla Persson Sammanträdesdatum 8 oktober 2015 Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionsal, kl 16:00 Observera att det

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (12) Kommunfullmäktige Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Ulla Persson Sammanträdesdatum 3 september 2015 Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionsal, kl 16:00 VÄSTERÅS STAD KALLELSE

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (14) Kommunfullmäktige Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Britt Sandström Sammanträdesdatum Onsdag 4 juni 2014 Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, kl 16:00 VÄSTERÅS STAD

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (17) Kommunfullmäktige Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Ulla Persson Sammanträdesdatum 5 mars 2015 Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionsal, kl 16:00 VÄSTERÅS STAD KALLELSE

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (14) Kommunfullmäktige Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Britt Sandström Sammanträdesdatum 8 maj 2014 Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, kl 16:00 VÄSTERÅS STAD KALLELSE

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (6) Nämnden för idrott och friluftsliv Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Hans Stergel Sammanträdesdatum 16 juni 2015 Plats och tid Stadshuset, F180, kl 14:00 Ledamöter Ersättare

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (12) Kommunstyrelsen Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Anders Teljebäck Sammanträdesdatum 3 juni 2015 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionsal A 287, kl 13:30 Ledamöter Ersättare

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (7) Kommunstyrelsen Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Ulla Persson Sammanträdesdatum 15 juni 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30 Ledamöter Ordförande

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (5) Nämnden för idrott och friluftsliv Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Hans Stergel Sammanträdesdatum 26 augusti 2015 Plats och tid Stadshuset, F180, kl 14:00 Ledamöter Ersättare

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (16) Kommunfullmäktige Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Ulla Persson Sammanträdesdatum 2 juni 2016 Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, kl 16:00 VÄSTERÅS STAD KALLELSE

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (6) Fastighetsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Magnus Edström Sammanträdesdatum 11 december 2014 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30 Ledamöter

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (19) Kommunfullmäktige Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Ulla Persson Sammanträdesdatum 4 december 2014 Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, kl 16:00-23:00 VÄSTERÅS STAD

Läs mer

Postlista för Kommunstyrelsen (KS ) Ankomstdatum inom perioden: 2015-08-31 till 2015-09-04

Postlista för Kommunstyrelsen (KS ) Ankomstdatum inom perioden: 2015-08-31 till 2015-09-04 utskriftsdatum: 2015-09-07 Postlista för Kommunstyrelsen (KS ) Ankomstdatum inom perioden: 2015-08-31 till 2015-09-04 Datum 2015-08-31 Diarienr. 2014/110-KS Ärendemening Uppdrag - Handlingsplan för klimatanpassning

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (7) Kommunstyrelsen Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Ulla Persson Sammanträdesdatum 7 maj 2014 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30 Ledamöter Ersättare

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/16 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30-16.30 Ajournering 14.45-15.00 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Karl-Erik Kruse (S), ordförande Eva Olofsson (C), vice ordförande Ingrid

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

ALLMÄNHETENS FRÅGESTUND (max 15 minuter)

ALLMÄNHETENS FRÅGESTUND (max 15 minuter) 1 (6) Individ- och familjenämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Ann-Louise Molin Östling Sammanträdesdatum 29 januari 2015 Plats och tid Stadshuset, A 287, kl 14:00 Ledamöter

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (8) Fastighetsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Magnus Edström Sammanträdesdatum 15 oktober 2015 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30 Ledamöter Ersättare

Läs mer

PROTOKOLL Kommunfullmäktige

PROTOKOLL Kommunfullmäktige PROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2016-10-25 Sida 1 (13) Paragrafer 85-92 Plats och tid Musikskolans lokaler, Storgatan 9, Klippan, tisdag 25 oktober 2016 kl.19.00-20.20 Beslutande Enligt till

Läs mer

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M)

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 mars 2015, klockan 15:00-18.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Kristin Fernerud (S), Marita Pettersson (S),

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (10) Kommunstyrelsen Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Anders Teljebäck Sammanträdesdatum 20 april 2016 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30 Ledamöter Ersättare

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (6) Fastighetsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Jazmin Pettersson Sammanträdesdatum 14 november 2013 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30 Ledamöter

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (5) Fastighetsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Jazmin Pettersson Sammanträdesdatum 22 augusti 2013 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl. 13:30 Ledamöter

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2009-01-27 Socialnämnden Plats och tid Kumlarummet, 2009-01-27, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Anette Friman (C) Lise-Lott Lidström (S) Raymonda Kourie (KD) Sölve Persson (S) Kerstin Lundqvist-Eriksson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

Protokoll 2013-08-27

Protokoll 2013-08-27 2013-08-27 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-08-27, klockan 13:30 14:25 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Agneta Eriksson (S) Barbro Backlund (FP) Mats

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (10)

Sammanträdesprotokoll 1 (10) Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 16.30 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Maria Rönnehäll, Vice ordförande (S) Per-Olov Ålander, Vice

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Protokoll 2012-05-21

Protokoll 2012-05-21 2012-05-21 Plats och tid Filmstudion Hällabrottet, 2012-05-21, klockan 18:30 19:15 Beslutande Roger Arvidsson (S) Elisabeth Berglund (V) Lennart Eriksson (S) Mats Hellgren (M) Katarina Hansson (S) Karl-Gunnar

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (6) Nämnden för funktionshindrade Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Carl-Johan Norström Sammanträdesdatum 27 mars 2013 Plats och tid A287, kl 09:00 Ledamöter Ersättare Ordförande

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden (13) Stadshuset, sessionssalen kl

Social- och omvårdnadsnämnden (13) Stadshuset, sessionssalen kl Social- och omvårdnadsnämnden 2013-11-19 1 (13) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 14.45 Paragrafer 86-94 BESLUTANDE Ledamöter Namn Christer Johansson (S) ordförande Berit Sörman (S) Bernt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10 Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän 15.10-16.30, C-salen Per Schöldberg (C), ordförande Tony Lundstedt (S) Lars Edqvist (MP) Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S)

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (11) Kommunfullmäktige Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Britt Sandström Sammanträdesdatum 10 november 2011 Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, kl 16:00 VÄSTERÅS STAD

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Lena Kandergård, 1:e vice ordförande (S) Börje Wahlund, 2:e vice ordförande

Läs mer

Sundsgymnasiet - Lärcentrat BR 8, Vellinge

Sundsgymnasiet - Lärcentrat BR 8, Vellinge 2015-01-13 1 (25) Christoffer Jönsson Nämndsekreterare Sammanträdesdatum 2015-01-21 Plats Sundsgymnasiet - Lärcentrat BR 8, Vellinge Tid 17:00 Ledamöter Ersättare Anna Mannfalk (M), Ordförande Carina Gerthel

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Tisdagen den 21 juni 2011, kl. 15.00-15.10 i Debatten, kommunhuset Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Lena Gerby (M) Jan-Eric

Läs mer

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen)

Kungörelse 2011-02-21. Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) 1(21) 2011-02-21 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Ingegerd Svensson Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (5) Fastighetsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Jazmin Pettersson Sammanträdesdatum 17 oktober 2013 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl. 13:30 Ledamöter

Läs mer

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen,

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen, Sammanträdesdatum s. 1 (11) Plats Kommunhuset, Stora sessionsalen Tid Tisdagen den 4 oktober 2011, kl. 18.30-19.45 Beslutande Se nästa sida. Se nästa sida. Övriga deltagande Se nästa sida. Se nästa sida.

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 75-84 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.50 ande Närvarande, ej Tjänstgörande Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c) Margareta

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (7) Fastighetsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Magnus Edström Sammanträdesdatum 12 november 2015 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30 Ledamöter

Läs mer

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 2013-05-15 61 Plats och tid Nora Stadshotell, 2013-05-15 kl 18.00-20.20 Beslutande enligt bifogad närvarolista. Övriga deltagande Jan Forsberg, vice ordförande, Norabostäder AB, Nora

Läs mer

Kungörelse Dnr: Ks 2014/ Val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige för tiden t.o.m.

Kungörelse Dnr: Ks 2014/ Val av ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige för tiden t.o.m. 2014-10-17 1 (10) Larsen, Kristina Kommunsekreterare Sammanträdesdatum 2014-10-29 Plats Lärcenter, Norrevångsgatan 5, Vellinge (mötessal Bryggan 8) Tid 18:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val av justerare 3.

Läs mer

Kungörelse Dnr: Ks 2014/ Vellinge kommuns budget 2015 med ekonomisk plan för

Kungörelse Dnr: Ks 2014/ Vellinge kommuns budget 2015 med ekonomisk plan för 2014-11-13 1 (14) Larsen, Kristina Kommunsekreterare Sammanträdesdatum 2014-11-26 Plats Lärcenter, Norrevångsgatan 5, Vellinge (mötessal Bryggan 8) Tid 18:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val av justerare 3.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15 Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 februari 2015, klockan 15:00-17.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Marita Pettersson (S), Ulla Eriksson Berg

Läs mer

Gunilla Apler (M) för Heidi Sjöstedt (M) Peder Kirsten (L) för Jessica Larsson (SD)

Gunilla Apler (M) för Heidi Sjöstedt (M) Peder Kirsten (L) för Jessica Larsson (SD) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Teknikgatan 12 Klockan 15-17 ande Övriga närvarande Ledamöter Kristina Karlsson (C), ordförande Kent Stenhammar (S), vice ordförande Bo

Läs mer

Leif Palevik, Bo Hallström, Barbro Schneeberger, Louise Nilsson, Inga-Lill Andvallen

Leif Palevik, Bo Hallström, Barbro Schneeberger, Louise Nilsson, Inga-Lill Andvallen Kyrkofullmäktige 2017-04-18 _ Plats och tid Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Rudbeckiussalen, Kyrkbacksgården, kl.19.00 20.05 Maria Thorgren, Britt Sandström, Karin Tilly, Jörgen

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista KALLELSE 1 (16) 2016-08-25 Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Ulla Persson Sammanträdesdatum 1 september 2016 Plats och tid s sessionssal, klockan 16.00 2016-08-25 2 (16) 1 Dnr KS

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (9)

Sammanträdesprotokoll 1 (9) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 16.45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson (S), ordförande Lena Kandergård (S), 1:e vice ordförande Börje Wahlund (M),

Läs mer

ALLMÄNHETENS FRÅGESTUND (max 15 minuter)

ALLMÄNHETENS FRÅGESTUND (max 15 minuter) 1 (7) Individ- och familjenämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Staffan Jansson Sammanträdesdatum 25 april 2013 Plats och tid Stadshuset, A 287, kl 14:00 Ledamöter Ersättare

Läs mer

Innehållsförteckning. Protokoll Kommunfullmäktige

Innehållsförteckning. Protokoll Kommunfullmäktige Protokoll Kommunfullmäktige Innehållsförteckning Ärenden behandlade på kommunfullmäktiges sammanträde 2013-04-08 12 Information om Patientnämndens verksamhet. 13 Essunga Ryttarförening ansöker om ändring

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-28 18

Kommunfullmäktige 2011-02-28 18 Kommunfullmäktige 2011-02-28 18 Plats och tid Kommunhuset, måndag 28 februari 2011, kl. 18.00 20.00 och 20.10 20.25 Beslutande Övriga närvarande Justerare Lars-Åke Bergman (S), Bengt Sjöberg (M), Karl-Johan

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

"[Förvaringsplats för protokollet]"

[Förvaringsplats för protokollet] 1(18) Sammanträdesdatum Plats och tid Hobysalen, kl. 13:30 16.30 ande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (8) Fastighetsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Magnus Edström Sammanträdesdatum 18 februari 2016 Plats och tid Kopplingen, kl 13:30 Ledamöter Ersättare Ordförande Magnus

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (6) Fastighetsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Jazmin Pettersson Sammanträdesdatum 19 januari 2012 Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum A 287, kl 13:30 Ledamöter

Läs mer

Protokoll

Protokoll 2011-10-19 Socialnämnden Plats och tid Rum Kumla, 2011-10-19, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Annica Eriksson (S) Anders Schölin (M) Sölve Persson (S) Kerstin Lundqvist-Eriksson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

Kommunkontoret, Heby 24 november Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby 24 november Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 09.00-11.45 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Karl-Arne Larsson (C) Ulf Mattsson

Läs mer

Protokoll för socialnämnden

Protokoll för socialnämnden 1(14) Socialnämnden Plats och tid Kommunhuset, Kävlinge, kl 18.30-19.25 Ajournering ande Se sidan 2 Ersättare Se sidan 2 Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att justera Peter Rugarn Justeringens plats och

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 9-18

Sammanträdesprotokoll 9-18 Sammanträdesprotokoll 9-18 Sammanträde med Skultuna kommundelsnämnd Sammanträdesdatum Onsdagen den 25 februari 2009 Plats och tid Skultunagården kl. 16:00-17:15 Närvarande ledamöter Ordförande Sven Svensson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 62-71 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.25 ande Närvarande,ej tjänst- görande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-05-28 1 (26) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2007-05-28 kl. 19.00-20.40. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Siv Ahlstrand (s) Per Eriksson

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-02-23 1 (8) Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 23 februari 2009, klockan 18.30-19.

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-02-23 1 (8) Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 23 februari 2009, klockan 18.30-19. 2009-02-23 1 (8) Plats och tid Sessionssalen, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 23 februari 2009, klockan 18.30-19.15 Beslutande Övriga deltagande Christina W Jansson (S) ordförande Anders Tollin (S) Kerstin

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5. Kommunfullmäktige 2006-05-17 1(11)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5. Kommunfullmäktige 2006-05-17 1(11) Nr 5 Kommunfullmäktige 2006-05-17 1(11) Plats och tid Tingshuset, Mellerud, onsdagen den 17 maj 2006, klockan 19.00 21.15 Beslutande Enligt närvarolista Tjänstgörande ersättare Enligt närvarolista Övriga

Läs mer

Fritids- och kulturchef Annica Andersson, föreningskonsulent Margareta Nöstdal och sekreterare Pernilla Larsson

Fritids- och kulturchef Annica Andersson, föreningskonsulent Margareta Nöstdal och sekreterare Pernilla Larsson Fritids- och kulturnämnden 2014-11-18 Plats och tid Robothistoriska muséet 13.15 15.30 mötet ajournerades 14.39 14.45 Beslutande Övriga deltagare Lena Träff (S) Stefan Carlsson (S) Jan-Erik Jansson (S)

Läs mer

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl 1 (11) Plats och tid Beslutande Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl. 08.30 12-00 Peter Johansson (M) Leif Aringstam (M) tjg.ers. Ronny Pettersson (S) tjg.ers. Marianne Båtman (M) Angelica Katsanidou

Läs mer

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S)

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 2014-11-04 Plats och tid Fritidsenhetens kansli 13.15 Beslutande Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Övriga deltagare Annica Andersson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (7) Fastighetsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Jazmin Pettersson Sammanträdesdatum 15 december 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 14:00 Ledamöter

Läs mer

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2011-02-10. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2011-02-10 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2011-02-21 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (7) Fastighetsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Jazmin Pettersson Sammanträdesdatum 22 maj 2014 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30 Ledamöter Ersättare

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Bo Lundqvist (c) Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Marie Viberg (c)

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Bo Lundqvist (c) Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Marie Viberg (c) Plats och tid Kommunkontoret 2015-02-09 kl 8.00 12:00 Beslutande Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Bo Lundqvist (c) Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Marie Viberg (c) Övriga deltagare David Grahn

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2015-08-27 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 9.00-12.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Ingvor Regnemer

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (6) Nämnden för idrott och friluftsliv Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Hans Stergel Sammanträdesdatum 27 januari 2015 Plats och tid Stadshuset, F180, kl 14:00 Ledamöter Ersättare

Läs mer

Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186

Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 70 Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. Kommunfullmäktige. Sammanträde 8 december 2015 klockan 18 i kommunfullmäktigesalen Obs! Luciafirande i kafé Nyfiket klockan 20

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. Kommunfullmäktige. Sammanträde 8 december 2015 klockan 18 i kommunfullmäktigesalen Obs! Luciafirande i kafé Nyfiket klockan 20 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-11-27 Kommunfullmäktige Sammanträde 8 december 2015 klockan 18 i kommunfullmäktigesalen Obs! Luciafirande i kafé Nyfiket klockan 20 1. Val av justerare och tid för

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

Socialnämnden. Linda Söder Jonsson (S), Birgit Ohlsson (FP), Rune Broström (SD)

Socialnämnden. Linda Söder Jonsson (S), Birgit Ohlsson (FP), Rune Broström (SD) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, onsdagen den 14 oktober 2015, klockan 14:00-18:20 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Marita Pettersson (S), Anna-Karin Tornemo

Läs mer

3. Verksamheten informerar Besök kl. 08:30 o 11:00 4. Bokslut 2015 Ekonomerna 10:15 5. Årsarbetsplan 2016 för omsorgsutskottet BILAGA

3. Verksamheten informerar Besök kl. 08:30 o 11:00 4. Bokslut 2015 Ekonomerna 10:15 5. Årsarbetsplan 2016 för omsorgsutskottet BILAGA NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens omsorgsutskott KALLELSE till sammanträde Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Onsdag 24 februari 2016

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (7) Fastighetsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Magnus Edström Sammanträdesdatum 28 januari 2015 Plats och tid Schenströmska Herrgården, kl 08:30 Ledamöter Ersättare Ordförande

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Tilläggslista. Kommunfullmäktiges sammanträde den 20 december 2016

Tilläggslista. Kommunfullmäktiges sammanträde den 20 december 2016 Tilläggslista Kommunfullmäktiges sammanträde den 20 december 2016 Anmälningar Länsstyrelsens beslut 2016-12-14 att utse Jean Niyongabo (MP) till ny ledamot samt att utse Sofie Lemontzis (MP) till ny ersättare

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (6) Kulturnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Marita Öberg Molin Sammanträdesdatum 25 november 2014 Plats och tid Stadshuset, F180, kl 09:00 Ledamöter Ordförande Marita

Läs mer

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11)

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2007-06-12, kl. 13.00-14.45 Beslutande Sune Frisk, ordförande Britt-Marie Wall Rolf Wennerlöf Anita

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (7) Fastighetsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Jazmin Pettersson Sammanträdesdatum 13 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 14:00 Ledamöter

Läs mer

Johan Sandqvist (SD) ersättare. David Westlund (S) Kommunledningskontoret den 8 december 2014. Anette Persson. Cecilia Lind.

Johan Sandqvist (SD) ersättare. David Westlund (S) Kommunledningskontoret den 8 december 2014. Anette Persson. Cecilia Lind. Sammanträdesprotokoll Sida 1 (6) Plats och tid Stadshuset, klockan 15.30-15.40 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande David Westlund (S) ledamot Bertil Jönsson (NKE) tjg ers för M Lundeborg (M) Ingemar

Läs mer

Plats och tid Höörsalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00

Plats och tid Höörsalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00 2008-12-18 217 Plats och tid Höörsalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00 Beslutande Övriga deltagare Utses justera Håkan Anderberg, (m) ordf. Henrik Kvennberg, (m) ledamot Ingrid Håkansson, (m) ledamot Lars

Läs mer

Protokoll 2010-11-16

Protokoll 2010-11-16 2010-11-16 Socialnämnden Plats och tid Kumlarummet, 2010-11-16, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Anette Friman (C) Annica Eriksson (S) Raymonda Kourie (KD) Sölve Persson (S) Linda Axäng (FP) Andreas

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17 2010-10-27 1-17 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.00 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Kommunchef Svante Melander Utses

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen Harmånger. Tid: Tisdag 7 juni 2005 kl. 19:00. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och

Läs mer